Totaal aantal pageviews

woensdag 1 april 2020

ONS LEVEN NÀ CORONA..

  Onze corona-ervaringen zijn nog jong als ik dit schrijf op 31 maart 2020, maar de epidemie manifesteren zich als "ingrijpend". Gaat ze een permanente wending veroorzaken in onze levenswijze? In de media werd daarover druk gespeculeerd...

  Mogelijk kan de geschiedenis helpen bij het beantwoorden van veel akelige vragen. Want de mensheid wordt niet voor het eerst met uitroeiïng bedreigd.

  Denk aan de Spaanse griep van 1918-1919 en aan de pestepidemie van 1720.  De eerste  eiste meer doden dan WOI en WOII samen: dat werd op 77 miljoen geschat (= ca 4% van de wereld-bevolking!). Dat kwam door de enorme verwoestingen van WOI, de beperkte medische kunde en omdat soldaten (die huiswaarts gingen) voor een brede verspreiding zorgden. Toen we alles  "biologisch/medisch"  hadden begrepen, werden we het de baas. Na 2 jaar was voldoende immuniteit opgebouwd en verstilde de storm...
  Vogels zorgden voor verspreiding en nu wordt aan Chinese vleermuizen gedacht, als de veroorzakers. Zij die dachten aan "een straf van God" en die vele theorieën verzonnen, gaan ongelijk krijgen...

  Denk aan Louis Pasteur, die de rampzalige phyloxera, -die alle wijnstruiken kilde-, wist te stoppen.  Hij deed dat rigoureus, door andere wijnsoorten (m.n. uit de VS)-, te enten op de Franse wijnvoeten. Zoiets kun je bij planten doen maar niet bij mensen...

  Ene Alexander Fleming bedacht de penicelline en dat werd de start van de virologie.

  Het Franse Institut Pasteur werkt aan bestrijding van corona,  mede dank zei een grote subsidie van de Franse regering. Het werk van de Marseillaanse prof Raoult, die als eerste aktief werd, speelde daarin ook een rol.

  De wetenschappers van onze dagen weten het: het duurt ook nu "even", maar het zal ook stoppen..


Leon de Marsilho, maart/april 2020

vrijdag 27 maart 2020

ALS EEN AANRAKING LINK IS

       Als je van buiten kwam, was het wijs om (met zeep), de "gehandschoende handen" te wassen. Want het corona-virus leefde even door, op alles wat was aangeraakt..

       Ook al was de kans dat je aan de besmetting stierf, enkele procenten,: voor een +70-jarige was het een reëel risico.

       De Franse regering verbood het, om zonder aantoonbare reden langer dan strikt nodig was (er bestond een volledig lijstje), buiten te zijn.  Bij aanhouding moest je een (via internet te downloaden) DECLARATION tonen, die compleet was ingevuld (naam, adres, datum, tijdstip en doeladres) en je Identiteitskaart (cq: je paspoort) . Had je die niet bij je dan was de PV er meteen en die kostte 135 euro.  Later werd de straf aanzienlijk verzwaard omdat te velen de maatregel niet serieus namen..

     Alles, omdat de circulatie van het linke (corona)-virus moest worden beperkt, want er vielen
honderden doden per dag (en in Spanje en Italië zelfs duizenden). Het werd een vitale zaak om de verspreiding zo snel mogelijk af te remmen..

     Zo veroorzaakte een virusje in een democratisch westers land, het gevoel dat je in een dictatuur leefde.  Het was een nuttige ervaring en het maakte wat "vijandige bezetting" betekende op indringende wijze duidelijk..

Leon de Marsilho, maart 2020

....donderdag 26 maart 2020

GEDOE UIT HET CORONA-TIJDPERK

   Het werd doller en doller, tijdens die nerveuze corona-dagen in Marseille..

   Ik bezocht onze apotheker met mijn herhaalrecept en lees wat er gebeurde....

   Ik begroet hem en hij vraagt direct om àchter het muurtje met dozen te blijven én op meer dan 1 meter van de andere klant!  Dat is de opening...

   Als het mijn beurt is zet hij een lege papieren zak op het muurtje, waarin ik mijn papieren doe en daarna komt hij die zelf halen.  Hij vult die met medicamenten en documenten en zet de zak terug...

   We babbelen wat en ik bemerk zijn opwinding. Hij tracht me aan te praten dat "die vele Afrikanen in Marseille" gevaarlijk worden..  Als ik hem wat tegenspreek vindt hij dat niks leuk.. Mijn "grapje" dat wij Europeanen uit Afrika stammen, valt helemaal verkeerd..

   U ziet wat een virusje kan veroorzaken: het raakt de internationale verhoudingen en ik dacht even aan Marine Le Pen. Die wilde dat La France op slot ging voor mensen van "elders", waarbij zeker de Afrikanen waren bedoeld!

 Daar zijn we nog niet klaar mee...

Leon de Marsilho, 26 maart 2020

DARWIN ONTWAAKT

  De profeet van de evolutie-leer wordt weer actueel met zijn gedachten over: The survival of the fittest!

  The fittest wonnen de onderlinge gevechten, overleefden epidemieën en hongersnoden..

   Als je nu de nieuwe corona-sterftecijfers ziet ontdek je dat 3/4 zit onder de ouderen van +60 jaar!
daar zitten wij duidelijk flink boven met onze +75 jaar!

  Nu we dat goed doorkregen gaan we maar even met onze huisarts bellen...

  Grapje natuurlijk die Italiaanse Carlo van ons heeft nu wel iets anders aan zijn hoofd!

  Dus gewoon: handschoenen aan (om niks op te pikken via de handen), maskertje voor (om niets fout`s weg te geven aan anderen), super-hygiene in huis (gedweild met javel (=loda) etc. ..

 We zijn er nog fit voor en we houden U op de hoogte!  En laten we elkaar sterkte toewensen..

   Intussen is hier het nodige moeilijk wat "begrafenissen etc." betreft, mede omdat bijeenkomsten in kerken niet mogen. En echt reizen kan ook niet meer...

  Dat geldt ook voor crematoria: en onze weg naar "nowhere" zal via deze methode worden uitgevoerd. .

 Mensen worden uiteindelijk allemaal "herinneringen"..

Leon de Marsilho, 26 maart 2020

dinsdag 24 maart 2020

EN ZO KWAM ER "DE APERO-BALCON"!

  Ook wel "apero-fenêtre" genoemd en die vonden de Italianen uit toen ze niet meer buiten mochten komen!  In grote steden met grote appartements-gebouwen is het nu dagelijkse kost geworden.

  De "homo ludens = de spelende mens" is de uitvinder van deze "ludieke apero-variant" voor tijden dat een virus je dwingt om zonder bezoek thuis te blijven". Het wordt uitgevoerd door de bewoners van stads-appartementen .

  De uitvoering is eenvoudig: u gaat met een glaasje op uw balkon staan om 20.00 uur en  ziet de hele buurt dat doen. Dan gaat er iemand zingen, wel of niet begeleidt met een instrument, en het wordt een "massaal balkon-koor".

  Het werd in Italië uitgevonden om de mensen die in ziekenhuizen werken te bedanken, voor hun mooie, maar nu ook gevaarlijke werk.

 Het was een opkikkertje om het te zien gebeuren, ook hier in Marseille in Le Trianum (een gebouw in driehoeksvorm) wat duizenden buren oplevert. De wat saaie betonboel werd zeer levendig en  men voelde en zag de buren op een bijzondere manier!

 Zo kwam er iets moois te voorschijn, dat eigenlijk die bedoeling van "niet samenkomen) op een uiterst creatieve manier en gevaarloos, toch mogelijk maakte!


Leon de Marsilho, maart 2020


WAT CORONA-TALK OP: 24 MAART 2020

 Wij zeiden vaak s'avonds: "Zo, en nu naar bed en morgen weer gezond op!"..  We dachten daar niet echt diep bij na, het was "routine"..

  Dat is in vele landen anders geworden:  nu halen enkele duizenden op de wereld de morgen niet gezond en erger nog, zelfs niet meer levend! Vanmorgen: 20 oudjes in een bejaardentehuis in de Elzas bleken te zijn overleden. In Spanje bleek een bejaardentehuis te zijn verlaten door het bange personeel en de politie vond vele doden!

  Wij plaatsten op de deuren in onze gang bij beide buren, briefjes aan de deur en vroegen hen elke dag een mailtje te sturen, om zeker te eten dat ze er nog waren. Want elkaar even zien was te link...

  "Gezond weer op" werd een "schaars" goed Wie kon denken dat dit ons ging gebeuren? Een piepklein virusje kreeg dat zonder veel moeite voor elkaar! De mensheid schoot wakker en ontdekte hoe fragiel ze is!

  Het Franse "confiner", dat "thuis blijven" betekent,  vertaal ik met "ophokken". Dat doet de boer met pluimvee als er "vogelproblemen dreigen".  Sommigen van U weten, dat mijn eega "Mieke Hahn" heet en die weet alles van dat ophokken. Komt dat nu even goed uit, een mens moet een beetje geluk hebben in zijn leven!

   De Franse media melden "een toename van het huiselijke geweld"  en schrijven over toegenomen echtscheidingskwesties. Tja, dat hoort er bij en is weer wat werk voor advocaten, notarissen, verhuizers en woning-inrichters. Dit is de beroemde "wet van Kruijff" die leerde:  "Elk voordeel heb ook sijn nadeel"..

  We weten van die moorddadige Spaanse griep van 100 jaar geleden, met miljoenen doden. En ook van die "vogelgriep SRAS", pas 12 jaar terug.

  Bij deze wensen wij u het "gezond opstaan" weer nadrukkelijk toe, omdat we beseffen dat gezond wakker worden niet vanzelfsprekend is..

  In La France stond in Marseille een nieuwe Louis Pasteur op: hij noemt zich Didier Raoult. Zijn vinding "chloro-hydro-cyclo" wordt met haast getest en al verstrekt aan zieke mensen, onder het motto: "Neem het nu al, want het kan je redding zijn..

  Ik ben echt geen aanhanger van Malthus geworden, die lang geleden het einde van de mensheid zag komen, door massale hongersnood. Hij vergat het technologisch vermogen van zijn soort, dat de voedselproduktie met factoren 1000 en meer wist op te voeren.

 Dus ik schrijf u gewoon weer: Vanavond lekker naar bed en morgen weer gezond op!

Leon de Marsilho,  24 maart 2020

zondag 22 maart 2020

WE ZIJN IN DE "CORONA-MOOD"

    We kennen de song:  "I'm in the mood for love",  maar nu zijn we in die nare "corona-mood", die  top-actualiteit werd. In korte tijd was dit virus in staat de hele wereld te "beïnvloeden" en te bepalen wat miljoenen mensen "moeten doen of laten"..

    Op zo een enorme invloed op de mensheid,  zijn mensen als Poetin en Trump jaloers.  Niets blijkt s ingrijpender dan zo'n algemeen gevoel van bedreiging dat nu overheerst.

   De servers die het internet  overeind houden raken al overbelast, omdat "electronisch contact"  vooralsnog het enige is dat resteert..

   Het internet kan niet "medisch geïnfecteerd worden" maar wel door overbelaste servers worden lam gelegd!
  
   Big Brother toont zich in zijn nieuwste gedaante.. en men beweert dat dit nog lang kan duren..

   Tot besluit nog een geintje waarbij u moet weten dat Mieke met haar familienaam HAHN heet en dat is Duits voor "haan". Dus, Mike heeft door haar wortels niet zo'n probleem met dat "ophokken" . Dat moest ook in 2008 toen het SRAS-virus (Vogelgriep) rondging.. (hahaha..).

Leon de Marsilho, maart 2020

donderdag 19 maart 2020

CONFINEMENT: GEEN MENS TE ZIEN..

       We mogen niet meer op straat vanwege het corona-virus, tenzij je moet inkopen om te eten!
En dat moet je aantonen anders 135 euro boete en die wordt echt geïnd nu.
      
 Dus wij op stap en we kwamen in een ware spookstad terecht: geen mens te zien in deze stad van bijna 1 miljoen inwoners..

 We hadden die verklaring bij ons, enkel de datum moest nog worden ingevuld en dat kun je ter plekke even doen..

  De wereld is in een klap totaal veranderd en Big Brother (de politie) waart nu rond..

  We werden niet aangehouden met ons lege en later gevulde karretje… En in de winkel waren wij de enigen..

  Er wordt gezegd dat deze toestand weken kan gaan duren terwijl het aantal doden met sprongen oploopt..

  We voelden ons als twee maanbewoners die alleen door het leven moeten.. een verweesd gevoel kwam over ons..

Leon de Marsilho, maart 2020

woensdag 18 maart 2020

BIJ CORONA PAST SLECHT WEER!

       Ook hier (en nog niet ECHT in Nederland?) moeten we BINNEN blijven, tenzij je eten of medicijnen gaat halen. Dat moet je AANTONEN en een verklaring tekenen! Als je niet wordt geloofd moet je 135 euro boete betalen.. Belazer je de zaak dan kun je worden vastgezet!

    Hier is alles nog moeilijker dan in Nederland waar vaak regen valt.. Dus jullie in Nederland hebben het nu veel gemakkelijker!

    Ik maak er maar wat grapjes over: hier breekt langzaam paniek ui en dat is nooit de goeie reactie..

 O Here geef ons sterkte en gezond verstand, het is hard nodig

Leon de Marsilho, maart 2020

maandag 16 maart 2020

VLUCHTEN KAN NIET MEER...

       dit liedje van de Nederlandse Jenny Arean (uit 1970?) herinnerde ik me, toen de virusplaag uitbrak in maart 2020. Een volgend stukje tekst was: "Schuilen kan nog enkel dicht bij elkaar"...
Maar dat was net zo link bij het corona-virus..

   Ik loop met plastic handschoenen aan, naar de apotheek in Marseille om de hoek. Ik weet dat ik kan worden aangehouden door de politie, want we moeten binnen blijven: tenzij we iets te eten halen, een medicament, benzine of geld..  Straks heb ik mijn pijnstillers bij me en nu heb nog niets aan bewijs, maar de agenten zullen dan met me meegaan,  om mijn beweringen te checken..

  Niet "Big Brother is watching me", maar gewone politie-agenten  uit Marseille.. 

 Vanmorgen zagen we een rij mensen staan voor het reisbureau van  Air Algerie, die wanhopig probeerden een ticket naar hun herkomstland te kopen, maar intussen was vliegen ook verboden..

  Dus haar vervolg-tekst "Ik zou niet weten hoe" klopte ook...

 Een piepklein, kwalijk virusje is de oorzaak en dat draag je enkel over door lichamelijk contact, dus de lucht die ik inadem is niet gevaarlijk. De monddoekjes die passanten dragen lijken geen zin te hebben, maar als iemand zou niezen en mij met "mondinhoud" zou besproeien dan is dat doekje mijn  redding..

 In enkele dagen werd onze leefomgeving gevaarlijk en moet je medemensen ook zien als "potentiële besmetters", vandaar die handschoenen..

 Natuurlijk is de wereld nogal veranderd in de bijna 78 jaren die ik leefde, maar dat dit zou gaan gebeuren dat kon ik zelfs niet in de naarste nachtmerrie bij elkaar fantaseren!

Leon de Marsilho, maart 2020

 ..

  

 .

zondag 15 maart 2020

ONZE MICRO-ORGANISMEN. EN NOË.

   Een mens zit er vol mee, van boven tot beneden, en we leven er meestal "in vrede mee samen": in symbiose, zeggen we dan..

   Soms kunnen ze doodsvijanden zijn, zoals dat corona-virus. We geven het aan elkaar door via aanraking van de huid van een medemens..

  Dan wordt handen schudden tot iets gevaarlijks en daarom tik ik nu met mijn voeten, - beurtelings recht en links -, mensen aan die ik ken als ik ze ontmoet. Soms wordt dat een kort ,  vrolijk dansje..

  Als iemand plotseling moet niezen, moet je oppassen, want dan kun je ongewild "iets naars meekrijgen"...

  Het corona-virus is onder de microscoop een rond schepseltje, dat lijkt op een soort bloemetje met een kransvorm. Velen dragen het bij zich, zijn niet ziek en ze zijn zich (nog) niet bewust van het gevaar dat ze meedragen.
 
   De mensheid ontdekt een piepkleine, sluipende en onzichtbare vijand,  die zich snel kan vermenigvuldigen..

   Gelovige mensen doet het denken aan Noë, die zich met zijn ark moest redden en die van alle schepselen die hij goed achtte, er één meenam om weer los te laten, ná de zondvloed.

  Maar dit Bijbelse verhaal is een sprookje en  "sprookjes zijn bedrog", zoals men ons we leerde..

  Maar dan zien we ene Trump,  die "zijn ark" ook sluit en die de helft van de westerse wereld ,- zonder mededogen-, achter zich laat...  Als een "oude wereld" die hij niet waard acht om gered te worden... 

  Beleven we een nieuwe "doomsday'  (verhaal uit 2008), die Schotland teisterde (waar Trump golfvelden exploiteert)?

  Opent daarom het Academisch Ziekenhuis in Maastricht een grote tent met een scanner er in?

Leon de Marsilho, maart 2020

vrijdag 13 maart 2020

KIES "THE CORNER" DIE BIJ U PAST

     Vroeger had je op de Beurs in A'dam (en elders) diverse CORNERS, waar  aandelen etc. publiek werden verhandeld.  Er was ook een "Philipscorner" bij.. Je kon er "het kooprecht verkrijgen" (ook voor een latere datum) en voor de prijs van het huidige moment!

    In Central Park in Londen stond ik wel eens bij de "Speakerscorner", waar iedereen even het woord kon krijgen en die mocht over alles oreren.  Het publiek gromde of klapte.. Bestaat deze corner nog, want zoiets is prima voor een levendige democratie!

  In het station Saint Charles zijn er deze corners nu nog, maar daar staan nu de bedelaars (die we steeds vaker zien.). En sommige worden agressief als je enkel antwoordt : Bonjour Monsieur"..

  Andere tijden, maar die "corners bleven",  zij het "aangepast aan onze tijd"..

Leon de Marsilho, maart 2020

donderdag 12 maart 2020

BOZE DROOM VAN TE VROEG GEPENSIONEERDE

 Gelukkig zijn dromen meestal bedrog, maar soms..

  Wie zou 25 jaar geleden hebben geloofd dat de Nederlandse regering ons 4 keer 7% pensioen durfde af te pakken?

  Toen wij even over de 50 waren,  werd ik ziek en we besloten naar de Provence te gaan, voorlopig.. Zou het beter gaan dan kon ik (na niet TE lange tijd) best weer verder. Alles ging uiteindelijk goed maar ik stopte wel met werken.

  Na dit begin-verhaal zult u mijn recente boze droom beter begrijpen..

  Ik droomde dat bij een grote recessie ALLE pensionfondsen het loodje legden en dus moesten we het spaargeld aanspreken maar hoe lang?

  Dit gebeurde nadat corona-virussen Europa plaagden... Als niet-medicus kon ik DAAR weinig mee.

  Toen ging me een lichtje op: waarom zou ik geen advies-buro starten dat bedrijven zou TESTEN door hen genadeloos bloot te stellen aan een virusaanval, als test op hun veiligheids-nivo?

  Als formule iets nieuws: Ik zou starten met een gratis rondgang in het bedrijf en na enkele weken rapporteren.  Zou men verder willen,  dan zouden die weken alsnog worden betaald.. Zo niet dan was alles gratis en afgelopen..

  Tijdens mijn 1e rondgang, sprak ik met een medewerker die me trots zijn PC (verbonden aan het bedrijfsnetwerk) toonde. Die stond op een tafel voor het raam met uitzicht op het bedrijventerrein en hij was "ingeprikt" op een data-stopcontact.

 Ik zag dat de kabel  van het data-doosje door de muur naar buiten ging en daar in een grijze PVC-buis verdween.. En daar kon iedereen zonder veel moeite bij komen..

 Toen schoot ik wakker, maar het aparte is, dat dit verhaal in mijn advies praktijk ooit echt gebeurde! Bij een onderzoek in een groot bedrijf (+8000 medewerkers).  Die opdracht werd een fraai succes en ik kreeg jarenlang vervolg-opdrachten….

 Alles is dus waar gebeurd , enkel die droom , dat is een leugentje!

Leon de Marsilho, maart 2020

woensdag 11 maart 2020

MONDDOEKJES EN CAMERA'S

      …. en ook dan onze mobieltjes! Als die van U "aan staat" bent u zo getraceerd via GPS en men kan de route die u volgde, zo nodig, geheel reconstrueren.  En gezichtsherkenning is er (via KI) ook al.. En wij zijn bevreesd voor onze privacy?

  Nu kunnen we ons verstoppen achter corona-monddoekjes en als je een petje op zet, helpt al die technologie niks meer, als men u zoekt. Een terrorist heeft het op vandaag eigenlijk gemakkelijk en de politie staat wat machteloos.

   Zo zien we dat de moderne wereld, al bij een simpel besmettingsrisico, een nieuw probleem op loopt!

   De aloude wet van "het behoud van de ellende"  blijft onverminderd gelden, ook in de 21e eeuw!

  Maar, zie die eeuwig creatieve jongeren die "werken aan hun nieuwe sub-cultuur", die hun beter lijkt! Zij mijden het linke handen schudden en begroeten elkaar met een fraaie voetendansje.  Dat doe je door  elkaar enkel aan te raken met een keer de linkervoet en dan met de rechtervoet.

  De "homo ludens = de spelende mens" is weer terug! Een klein virusje wist dat zomaar te bereiken.

  Wees dus niet ongerust, de creatieve mens is nog spring-levend!


Leon de Marsilho, maart 2020

OUDERE: MIJDT NU DE INTENSIVE CARE!

      dat concludeerden velen, nadat ze de Franse Minister van Santé, tijdens een interview hoorden...
Hij gaf een voorbeeld, dat alles onverbloemd toonde..

       Hij zei: "Wat dacht u dat er gebeurt, als nu in intensif care tegelijk een jonge vader van 35 met 2 kids  topzorg nodig heeft en hij strijdt om de ENIGE vrije plek met een opa van +70 jaar, zoals ik?

       Wel, die opa kan het schudden: de jonge vader krijgt die laatste plek. En ik kan dat op mijn (bijna) 78e begrijpen..

       Ooit vertelde me iemand, -die de ziekenhuis praktijk van binnen uit kende-, dat net geboren baby's die geen overlevingskansen hadden, "even bloot in de koude werden gehouden" en daarna snel stierven..  Dit gebeurde lang voor de corona-crisis.. al rond 1960 of zo..

    "Eert Uw vader en Uw moeder", kreeg tijdens de corona-crisis een totaal andere betekenis!  Jongeren kunnen nu midden in de corona-crisis beter niet hun grootouders opzoeken: dat is voor de oudjes nogal gevaarlijk..

   Zelfs in het "starre Frankrijk" denkt men anders over "euthanasie" en noemt  dat netjes "sedation profonde" ..

   Overigens moet U uw "weerstanssysteem" voortdurend tranen, door het "uit te dagen", want dan maakt het "anti-stoffen aan"..  De beste verdediging is ook hier: "tijdig aanvallen"

Leon de Marsilho, maart 2020

JE LEVEN IN JE FOTO-ALBUMS

     Ook u heeft die albums ergens  nutteloos liggen,  als ook u regelmatig wat "kiekjes" maakte...
 We ruimden onze foto-albums op, omdat we beseffen dat ze straks "worden opgeruimd" en die prenten eindigen in een vuilnisbak..

 Wij verhuisden tientallen keren,  en bouwden zo ook een waar prentenverhaal op..

Laat het niet zover komen en doe dat zelf en doe tientallen ontroerende ontdekkingen!

  Dus ruim tijdig op en herbeleef uw leven en bij ons loonde dat zeer!
   Het was een fascinerende documentaire van ons leven tijdens een halve eeuw..

 Begin voor u het zelf niet meer kunt en voorkom een roemloos einde van een spanend verhaal..

Leon de Marsilho, maart 2020

DE CORONA OORLOG WOEDT

"Mme Corona waart rond", en we trachten wanhopig uit haar klauwen te blijven.  Handcontact en de Franse bise zijn even "uit"

  Sommige kerkbezoekers raakten besmet: zelfs de Allerhoogste kan Corona niet stoppen.   Experts denken dat dit weken of zelfs maanden gaat duren: niet best! Macron waarschuwde half februari dat "het pas was begonnen en nog sterk zou toenemen"!

  Media berichten over vroeger: de Spaanse griep, de Gele koorts, vogelvirus SRAS en zelfs over de moorddadige pest-epidemie van 1720! Oude spookbeelden herrijzen.

 We zijn niet bevreesd voor Wereldoorlogen, Koude Oorlogen en dictatoren, maar knijpen 'm voor een micro-monstertje.

  Toch zeggen sommige dat de aankomende massa-emigratie uit Afrika en naar Europa, veel meer aandacht verdiend  dan "Corona".  Want Europa vergrijst en ontgroent en krijgt steeds meer "vacatures die men niet krijgt vervuld".
 
  Daarom verdient dat plan van Merkel, om IN N-Afrika jongeren gericht op te leiden voor bepaalde vacatures in Europa, echte aandacht. Immers dat voorkomt problemen in Europa én in N-Afrika!
En wees er van overtuigd: die grote volksverhuizing van N-Afrika naar Europa komt er zonder enige twijfel en zowel bij goede als minieme voorbereiding!

 Ik eindig met iets heel anders..
Vroeger heb ik in de Katho-kerk vele aflaten verdiend, die je eerder in he6t Paradijs deden binnen gaan.  Zouden die ne nog geldig zijn?  De paus kan even niet antwoorden hij had een "verkoudheidje"....


Leon de Marsilho, maart 2020

KLEREN MAKEN DE MAN

      Weer zo'n ongeëmancipeerd gezegde, terwijl het eerder voor vrouwen dan mannen klopt!

       In Marseille (en elders) is het; "Papieren maken de man", want zonder identificatie ben je niemand, clandestien en.... als ze hóren waar je vandaan komt (aan je taal) ga je meteen "enkele reis terug naar dat land". Ik spreek 4 talen, dus dat geeft mogelijkheden...

       Een land laat je lang niet altijd binnen en zo bleven af en toe mensen "hangen"  in een douane-gebied van een vliegveld. Aardige ambtenaren daar gaven die te eten en wisten ook wel een slaapplekje...

       Ik zie op het station Saint Charles regelmatig: discussies van een bosje agenten met iemand die geen papieren kan tonen, of... die dat liever niet wil. Want hij verstopte die op een veilig plekje..  Overigens is dat "bosje agenten"  nodig om de aangehoudene te beletten om weg te sprinten in de grote menigte..

       Natuurlijk, "Ordnung muss sein", dat hebben de overheden bepaald via hun parlementen... Ik raakte ooit mijn paspoort kwijt en voelde hoe vervelend dat was.. 

       Ik deed aangifte van het verlies van mijn paspoort en ik werd snel gevonden via een douane-PC..  Gek genoeg kon je daarmee niet mijn foto te pakken krijgen. Maar andere pasjes die ik had (o.m. van Verenigingen waarvan ik lid was),  hielpen goed en natuurlijk die kopie van mijn aangifte van het verlies, die de politie me verstrekte.

       Natuurlijk was ik ook netjes gekleed wat een stuk scheelde in de toon die men tegen me aansloeg...

Ja, "kleren maken de man", maar een document tonen is nog beter..

    Gebeurt het u ooit in La France, dan raad ik u aan om naar het perceel van de vereniging "Abbé Pierre" te gaan, dan bent u in elk geval zeker van een hapje en een warme deken..

   Abbé Pierre was de Parijse priester, die in La France duizenden verloren mensen op zeer humane wijze hielp om de eerste dagen als "sans papiers"  redelijk door te komen.

   Clandestien opererende "bedrijfjes" hebben in La France een vermogen vergaard door wat clandestiene "te verhuren", meestal op dag-basis.

   De uitdrukking "de een zijn dood is de ander zijn brood". kennen we allemaal!

Leon de Marsilho, maart 2020
.


maandag 2 maart 2020

ZO'N VIRUS DOET JE BLOGGEN!

     Eigenlijk klinkt die naam "Corona" niet gevaarlijk maar we zien nu dat het ook een list is!

      Het virus blijkt akelig besmettelijk en men raadt ons nu zelfs af "elkaar een hand te geven". Ook "high-five" moet worden vermeden!  Dat wordt een afstandelijke, saaie boel als er geen ommekeer komt..

      Dus roep ik: "Beste Corona stop, we hebben er genoeg van!"

     Maar ik begin te vermoeden dat Corona deze blogger nog een boel werk gaat bezorgen. Natuurlijk kan dat enkel, als de blogger niet zèlf omvalt!

     Ik kan ik u garanderen dat  het lezen van mijn blogs niet (medisch) besmettelijk is.  Dat ze op prijs gesteld worden,  komt dus enkel omdat die lezers ze appreciëren.

     Als verplaatsingen steeds verder worden beknot en mensen elkaar minder lijfelijk gaan ontmoeten, rest ons gelukkig nog, -en zonder enig gevaar-, de electronische ontmoeting via het onvolprezen internet!
 

Leon de Marsilho, maart 2020

zondag 1 maart 2020

"1002 NACHTEN"

  "1002-Nachten" dat idee kwam bij me op bij het lezen van het Franse sprookjesboek "1001-Nacht". uit de 11e eeuw.

   Zou 9ik zoiets kunnen op mijn hoge leeftijd (bijna 78) óf nou net vanwege die leeftijd?

    En wat maakt een verhaaltje tot een sprookje?

   Wel dat moet de betovering zijn: dat heerlijke gevoel dat je bent ontsnapt aan een bedrukkende werkelijkheid...

   Dus ik begon naarstig met zoeken naar "de muzen", die je hiervoor nodig hebt en kwam op de volgende kandidaten: mijn Mieke (die me bijna 50 jaar vergezelt), Ene Asmaa met Marokkaanse wortels en een Selma die uit Tunesië stamt. En op nog enkele schoonheden met zachte ogen, die mijn pad kruisten.

 Nadat dit "grondwerk" was verricht had ik voldoende lef verzameld om aan "mijn sprookje" te beginnen.  En u gaat daarover binnenkort meer van me horen..

Leon de Marsilho, maart 2020

BLOGVERBOD DOOR CORONAVIRUS?

        Ik schiet in paniek wakker en ik baadt in het zweet!

        Hoe erg gaat het worden, als je die "verboden" ziet, vanwege de angst voor corona-verspreiding?

        Moeten er binnenkort bloggers in Les Baumettes (een Frans gevang bij Marseille)?  En moet ik dan met mijn blogs mijn heil zoeken op "het darknet", waar Poetin de scepter zwaait?

        Kortom: kan dat akelige virus ook de westerse democratie gaan hinderen?

        Ik kom wat bij en besef dat het vandaag Zon-dag is, al zal op deze zondag de zon niet schijnen.

        Maar als ik denk aan wat ene Orson Welles ooit aan paniek kon veroorzaken, toen hij voor de grap meldde dat er "buitenaardse wezens" onder de mensen zaten, komt die angst versterkt terug.

        Ik denk dat in dagen waarin de angst regeert, alles wat kàn, echt zal gebeuren....

        Het wordt hoog tijd dat het beroemde Franse Institut Louis Pasteur, -dat ooit de Franse wijndruiven redde-, ons gerust stelt..
 
        Kenners herinneren zich, dat in de 19e eeuw, de VS de hele Franse wijnoogst moest redden, door op alle Franse wijnvoeten, een Amerikaans resistent ras te enten, dat de fraaie naam "Clinton" droeg..  Omdat de beruchte phylloxera besmetting alle wijnstokken in La France ziek maakte  met een linke druifluis..

     Of dat nog eens kan, met die Donald Trump aan het roer, gelooft niemand ..

   Neem dus voor de zekerheid gauw nog een mooi glaasje rood. Proost!

   En, lees snel de nieuwe blog, want het zou de laatste kunnen zijn..

Leon de Marsilho, maart 2020

       
zaterdag 29 februari 2020

VAN CORONAVIRUS NAAR ECONOMISCHE CRISuS

           Het grapje in de titel (zie het woordje crisUs) beoogt het wat serieuze onderwerp wat te "verlichten"....

    "Virussen en het internet" zijn al lang een aparte combinatie: het beveiligingsprogramma Norton 360  werd speciaal daarvoor in de markt gezet en wordt breed gebruikt.  Een besmette computer kan je dik in de problemen brengen..

     Hoog nodig, nu de beurskoersen aardig slinken (van 1 tor 5% in enkele dagen) en de beurzen zijn de graadmeters voor de economische warmte of afkoeling.  Men vlucht weer in het goud en zilver dat nu in de kluisjes komt te liggen. Lekker zeker want je kan dat "vastpakken"....

     Een moderne liberale economie houdt van "bewegingsvrijheid" en van "optimisme en perspectief" maar dat bleek eind februari 2020 zoek te zijn.

     Zo'n economie gedijt ook bij "vrijheid van transport van goederen en mensen" maar dat is niks goed bij linke virussen die "rondwaren" en alles kunnen verlammen..

     De regeringen in het westen kwamen in crisiszittingen bijeen en er kwam spoedoverleg tussen landen, zoals dat van Frankrijk met Italië..

     Kortom, de vlag neigde naar slap hangen en sommigen zagen haar ook al naar "halfstok-postie gaan".

      Er verschenen artikelen over de Spaanse griep en de pest (van eeuwen geleden) en over het SRAS=vogelvirus van begin 21e eeuw.

      Plotseling bleek keihard hoe fragiel een open, liberale economie kan worden door een simpel virusje dat mensen bang en ziek maakt. Even leek het dat zelfs geen KI en high-tech economie soms niet in staat waren het tij te keren..

     Ik ga u nou niet bang maken met "zondvloed-verhalen"  en u ook niet aanraden een ark à la Noé te bouwen.  Want wij vonden er altijd weer wat op toch?

    Of is nou net DAT geloof in een diepe crisis verzeld geraakt?

   Geen nood, ooit danste het Weense Congress vrolijk verder na de oorlog 14-18 en bleek dat toch de opmaat naar die oorlog van 40-45 te zijn geweest..

   Wel ik stop nu maar, want ik geloof dat ik u in het geheel niet verder help..

Leon de Marsilho, maart 2020

woensdag 26 februari 2020

EEN BLOG IN DICHTVORM


  Op vandaag kan en mag (bijna) alles, dus probeer ik nu "de gedichte blog"...

Vergeef me de gebreken, het is een simpel begin..


GOLVEN  SCHUIMEN OP DIEPE OCEANEN

Golven rollen aan en af,
Ze zijn de speelbal van diepe wateren,
En verraden slechts een glimp van wat hen beweegt

Ze vertellen een verhaal,
Over het onzichtbare in de diepten,
Dat hen dwingt te ageren, zonder ophouden..

Het ontcijferen van hun boodschap,
Vereist een geheime sleutel
Die enkel ingewijden kennen..

De sleutel vinden slechts enkelen,
Na vele bewogen levensjaren,
En niet allen zijn daartoe geroepen.

Luister naar de verhulde sirenen,
Die wonen in de Lorelei van rivieren
Op weg naar hun ondergang in het diepe.

Zij die ontcijferen nog niet lukte,
Moeten nog meer ondervinden,
En beschikken over een speciale, schaarse dictionaire.

Als het lukt om het te doorgronden,
Wacht een grote beloning,
En een diepe rust komt over je..

Maar niets mag gaan zonder een korreltje humor
Dat is "het litteken van de wond" , zegt men.
En: lachen is gezond!

Diep in de oceaan wacht de walvis Jonas op zijn hapje!
En deze keer zal hij het niet uitspuwen?
Dus je weet het maar nooit!


NASCHRIFT:
Ik scoorde op de boekenmarkt een exemplaar van Darwin's Evolutie-boek (1931 uitgegeven).
The origin of species met ondertitel:  Door natuurlijke selectie..

Dat maakte duidelijk dat WIJ slechts EEN puntig stipje zijn op de timeline van de natuur.
Het zij zo.


Leon de Marsilho, maart 2020

EEN TEKST DIE JE "PAKT"...


  Als ik loop komen er in mijn hoofd de meeste lucide ideetjes op: dus begin ik de dag met een snelle wandeling. Want daarna moet ik op scherp staan voor mijn "volgende blog-tekst":  het leven van een bloggeur is keihard...

   Allereerst is de vraag : waarover zal het gaan en daarbij helpt een stukje lopen in station Saint Charles echt. Hier kan een goede observator met wat fantasie echt wat vinden en vaak moet ik kiezen..

  Nu is het tijd om u het resultaat van dèze morgen te offreren: wat dacht u van het volgende?

"Ik merk dat ik steeds intuïtiever wordt en ik mijn rationele inslag wil onderdrukken. Wat steeds beter lukt" en dat beeldt ik me graag in..

 Ook denk ik dat mijn intuïtie beter functioneert en ik hoop dat u er iets van merkte.

  Want ik denk, dat dit veranderde evenwicht mijn ge-blog beter maakt..

   Alleen U moet het vooral merken en daarover ben ik vooralsnog in dubio...

   U zou kunnen merken dat ene Spinoza, -die veel bedacht terwijl hij brillen-glazen sleep-, mij vaker sterk inspireert...

Leon de Marsilho, maart 2020

 r..

,

BERICHT AAN KLEINZOON EN -DOCHTER


Deze zijn slechts voor 1/4 genetisch familie... En dat doet strakke familietradities vervagen. Niets verbiedt je om ook een kleindochter die "bij je kleinzoon hoort" een levende grootvader te geven. 
Zo'n adoptie maakte ons tot ADOPT-O+O en dat voelt o zo goed.

MIEZERIG WEER IN MARSEILLE

   Ja, dat was het op 17 februari 2020 tot ongeveer 15.00 uur, toen brak de soleil weer door..
Miezerig klinkt een beetje naar "misère" wat naar en/of ellendig betekent.

   Maar nee, miezerig moet je plaatsen naast "min, klein onbetekenend", zegt mijn dictionaire. En die dingen zijn in de taal de recht-sprekenden.

 Zo komen we terecht bij  het weer en dan moet ik denken aan de prachtige Franse zangeres Barbara, die achter haar zwarte piano (en zelf ook steeds in zwart gekleed), uiterst melancholiek en mysterieus kon zingen.

  "Il pleut sur Nantes", het chanson "L'aigle noir"  en  "Ma plus belle histoire d'amour" troffen mijn Francofiele hart al lang geleden en pal in het centrum.

  Zij was plotseling verdwenen en haar vertrek (op haar 67e) , was een dreun in de Franse chansonwereld.  Haar echte naam was Monique Serf, maar dat klonk niet geheimzinnig...

 Google haar eens, luister naar haar gezang en U heeft geen verdere aanprijzing meer nodig.
En, zij maakt een regenachtige dag in Marseille in een wip tot een mooie dag..

Leon de Marsilho, maart 2020
(die in een vorig leven ongetwijfeld iets Frans opliep, maar niet de Franse ziekte).

.
 

VANMORGEN BEWOOG HIJ NOG...

     Hij ligt buiten onder wat dekens, met zijn rug gedrukt tegen de enigszins warme ruit van het Station Saint Charles; waar hij om "minuit" wordt uitgegooid.. Deze plek bevalt hem, want hij is hier al maanden...

     Elke morgen vragen passanten zich af "of hij nog in leven is",  want hier sterven elke nacht mensen die moesten en/of wilden "opgeven"...

     Ik stop een eindje van hem vandaan en kijk toe..  hij is me genadig want  na enkele minuten  zie ik beweging. Ik hoef dus niet naar een SNCF-functionaris te gaan om aandacht te vragen voor deze SDF (Sans Domicile Fixe) die waarschijnlijk uit het noorden kwam naar het wat warmere Marseille.

     We merken hier dat je aan dingen "went" die je vroeger in "alarm" brachten. Zo schuiven je grenzen over wat "te erg is en wat niet kàn"  langzaam maar zeker op...

     Een wat rauwe gedachte kwam even op: " Zou mij dit ook kunnen overkomen?", want met die vele pensionkortingen van 7% in Nederland is geen mens meer zeker van het voortbestaan van de Europese welvaartsstaten...

    Beschaamd besef ik dat die vele Afrikanen die hier overal liggen, geen enkele last hebben van deze "luxe-gedachten".

   Vele vonden hier hun laatste levensnacht en werden naar de "morgue" gebracht, waar vaak niemand iets kan vaststellen over de identiteit. En dus weer een familie  nooit zal weten waar een van hun leden omkwam...

     Leon de Marsilho, maart 2020

MET DE FINISH IN ZICHT....

  .... besef je pas, hoe kort een mensenleven eigenlijk duurt!  Al kende ik toch zo'n vijf generaties, als je meegaat in de idee dat een generatie ca 30 jaar duurt.  Ik kende  mijn grootvaders, vader,  zoon en kleinkinderen..  en dat zijn 5 generaties.

  Mijn ouders werden in 1912 geboren, mijn grootouders moeten uit ca 1880 of daaromtrent zijn.. Als ik  de 85 haal (dat is optimistisch weet ik nu!) zijn we in 2027 gearriveerd. Dan "ontmoette ik" dus (via mensen) een periode van  1880 tot 2027 en dat zijn 147 jaren, dus anderhalve eeuw.

  De tijd dat mensen gemiddeld 40 jaren "meegingen" is nog maar 150 jaar of zo geleden, we zien wat vrede, welvaart en Imedische) technologie klaar speelden in enkele eeuwen.

  Nu waart het coronavirus rond, telde China ruim 2200 doden en sluit Italië diverse steden af. Zal die pandemie komen, ondanks alle moderniteit van onze wereld? Dat is niet echt uitgesloten...

 Maar, "de naakte aap" laat het er niet bij zitten en zal er alles aan doen opdat we verder kunnen gaan. Het laboratorium Pasteur in Parijs draait op toptoeren...

Doel: een serum tegen het coronavirus..

Leon de Marsilho, maart 2020

BLOGGEN DOET GOED?

   Bloggen is van alles: het is zowel van je AF schrijven als analyseren van wat er om je heen gebeurt.

  Zo beleef je eigenlijk veel als het ware DUBBEL en dat doet me denken aan James Bond: You only live twice..

  U ziet ik heb wat last van dat zonnesteekje (maar het oor gaat OK). Ik moet nu zeggen: Ik ben ander-half oor, in plaats van: Ik ben een en al oor!

"Ieder voordeel heb zijn nadeel.", .(zei ene Johan).

Nu aandacht voor het Valentijns-gedoe, ook de middenstand moet zijn deel hebben!

Overigens ontdekte ik dat het woord blog (komt van backlog=dagboek)
erg lijkt op het Franse "blague" , wat grap betekent..

U ziet het u bent nog niet van me af!

Groet en liefs,

Leon de Marsilho, 24 febr. 2020

COMING UP: CHINA EN EUROPA

   Het aandeel van China in het wereld-BBP was in 2019 al bijna 20% (koopkrachtmeting). Hun aandeel in het totale olie-verbruik ligt boven de 16% en in de totale goederen-export is dat bijna 13%.  Hun deelname aan het toerisme schoot omhoog en was in 2019: 150 miljoen reizigers. Dat toont hoe sterk China werd getroffen met de afname van het transport door het corona-virus.

   La France stapte volop in het opzetten van een kopie van het Duitse leerlingstelsel: men zit op 50.000 nu.  Helaas worden nu veel dure ouderen eerder met pensioen gestuurd: ze zijn relatief nog duurder.. In de  groep 50-60 jarigen werd het nog moeilijker om werk te houden.  En de wettelijk start van het pensioen staat nog op 62 jaar..

 Macron vergrootte het besef in La France omtrent  het belang van meer industrie: met diensten alleen zal het niet lukken. Gelukkig investeren er veel buitenlanders in de Franse industrie-sector.

  Trump pocht op zijn balans wat immigratie betreft. Maar zijn Mexicaanse muur van 9 meter hoog ligt nu stil. En economen wijzen op de belangrijke bijdrage aan de economische groei door die immigranten (vooral uit Midden-Amerika) naar de VS. Zijn felle campagne had echter wel degelijk een verlagend effect op het totaal: de VS ogen onvriendelijk..

   Kenners waarschuwen voor de omvang van het Trump-effect en wijzen op "de diepe verandering in opinies en gedrag van de VS". Vooralsnog is zijn lokale succes stevig: de werkeloosheid slonk en de groei herstartte.

  Dus let op Donald die een goede kans op herverkiezing maakt in 2022, ondanks stevig campagnevoeren van Pelosi.  Al met al verzwakt de kracht van het "Oude Westen" (VS + Europa)  aanzienlijk en Azië neemt de lead.


 Leon de Marsilho, maart 2020

LA FRANCE: SEPAREREN EN INTEGREREN


  Macron moet zeker nu, "de boel bij elkaar houden en dat "op republikeinse wijze" doen. Hij is ongerust over het "radicaliserend deel van de Franse moslims". Elke Franse president moet de "laïcité" hoog houden, immers "scheiding van Kerk en Staat is hier heilig".

   Hij gaf indirect repliek aan Marine Le Pen, -een orthodox katholiek net als haar vader-,  die recent j ageerde over de opkomende moslim-radicalisering in La France.

  We leven in een tijd van "je terug trekken op eigen honk", Trump doet dat door zich van het "Oude westen" af te keren en Boris Johnson wil "Atlantisch reageren" .

  Macron trekt aan Merkel maar die heeft Karrebauer in de gelederen, die nogal aarzelt wat de toenadering Frankrijk-Duitsland betreft. Zij wil dicht bij de VS blijven en het Oude westen koesteren.

  We zien dat Europa steeds sterker zoekt naar een nieuwe positie en de betere bondgenoten...

  Andere tijden tonen zich steeds scherper en we moeten ons voorbereiden op moeilijke vraagstukken en keuzes.

  Het christelijke bindmiddel in Europa moet nieuw leven krijgen nu de andere (=2e religie in Europa!) de islam  manoeuvreren gaat..

  Europa kende bloedige oorlogen toen het protestantisme de christelijke Europeanen spleet en die historie moet nu opnieuw worden bestudeerd.

  Brussel en het Europese Parlement moeten nu laten zien waar zij voor willen staan in de rest van de 21e eeuw..

  Je kunt er angstig naar kijken of vinden, dat deze ontwikkeling kansen biedt op een versterkt Europa.  De geografische en demografische aspecten zijn van groot belang: immers Afrika groeit schoksgewijs en Europa krimpt snel door vergrijzing en ontgroening. We gaan op weg naar een factor 8 of meer in verschil..

  Europese politici opgelet: er is weer echt "grondwerk te doen" , dus laat van jullie horen! De komende gemeenteraadsverkiezingen gaan de aanwezige tendensen scherp tonen..
   
Leon de Marsilho, maart 2020

ONZE GEWONE DAG IN MARSEILLE

 Het zal niet iedereen interesseren wat wij hier op een gewone dag doen, maar ik meldt het toch maar eens.

 Wel, er wordt hier dagelijks  het nodige gelezen: mijn stapel Franse boeken is hoog. Daarin vind je zowel het boek Passions van Nicolas Sarkozy als het fraaie boek van Malek Chabel  "Dictionaire amoureux de l'islam"  en ook... "1001 Nacht". Het laatste is een authentieke vertaling van de tekst die uit de 11e eeuw komt. Werkelijk een prachtig sprookjesboek voor volwassenen en een openbaring over de seksuele vrijheid van dat tijdperk. Niks "preutse islam" dus! Ik lees graag boeken met een documentaire of historische inslag en het is bijna altijd Frans.

 Wij wonen op 15 minuten lopen van de Vieux Port en gaan dagelijks de stad in. Voor een boodschapje of zomaar een terrasje pikken, waarbij La Samaritaine en Au Soleil preferentie genieten.

 We bekijken het kleurige volkje en nuttigen een tomatensapje, een "crème" (=koffie met melk)  of wat capucino  en nemen veelal de metro terug. Want we wonen hoog op een heuveltop, kijken op ND de La Garde en de zee, maar proberen "een klimpartij terug naar huis" te mijden..

 Vrienden bezoeken moet meestal met de metro en dan nemen we als het laat werd, een taxi terug. Als je tevoren meldt dat je cash wil betalen gaat de teller niet aan en betaal je "un prix d'amis"..

  Ook hier geldt: iedereen het zijne, de Kerk en ook de taxi-chauffeur. En met de laatste is het meestal leuk om wat te babbelen tijdens de rit.

  Wel, hierbij hebben we een kijkje verschaft in ons doen en laten in deze aangename stad. Het gevaarlijkste hier zijn de te vele gaten in de trottoirs... Op ons heeft het "groot-banditisme" dat hier volgens Parijs zou heersen, het zelden gemunt..

 Helaas moeten we weer een hardnekkig indianenverhaaltje opblazen: deze stad is (bijna saai)  ongevaarlijk..

Leon de Marsilho, maart 2020

EEN NIQAB VOOR MIEKE

  Ik liep door onze "souk" in Marseille en zag op deze Arabische markt een aanbieding liggen. Voor 6 euro kon ik een aantal fraaie niqab`s kopen en ik had Mieke nog nooit in een niqab gezien..

  De verleiding was groot en nu moet ik nog de manier vinden om haar om te praten om die even aan te doen! We hebben nogal wat moslimvrienden en die wil ik er graag eens mee verrassen..

  Natuurlijk is er geen sprake van een late bekering: de moslimvrienden weten dat wij niet veel op hebben met religie. Wat aantoont dat moslims niet allemaal religieus intolerant zijn.

  Natuurlijk wil ze niet met mij naar de moskee op een vrijdag (dat is de zondag van de moslims en de zaterdag is de sabbat van de joden). Alles is netjes verdeeld in La France en elders..

 Uiteraard kreeg ik al lang geleden, -van onze vroegere buren met Marokkaanse wortels-, een fraaie djellaba, zo'n lang mannengewaad dat in hete zomers best lekker is om te dragen! Kleding is voor alles praktisch bedoeld en afgestemd op het klimaat en ik beveel U zo'n djellaba dan ook aan, nu de zomers ook in het noorden nog warmer worden..

 Wie weet lopen we nog wel een keertje door Marseille, beiden uitgedost in onze lange gewaden, wat hier niemand storen zou.

 Het leek me goed om even met u te "repeteren" hoe het op religieus (en cultureel) gebied is geregeld, dat kan elk van ons nog eens van pas komen, wie weet! Want die radicale islam is in opmars..

Leon de Marsilho, maart 2020

IS RESTAURATIE NOG ZINVOL?

      Ach op mijn leeftijd zijn een bril, hoorapparaten en soms meer hulpstukken nodig om redelijk te leven. Daarmee ben je nog ver vandaan van "the bionic man", die vele hulpstukken behoeft om er te komen.  In mijn vriendenkring is soms meer nodig: van pacemakers tot soms de rolstoel. Tja, men zegt dat we steeds langer zullen leven, tot maximaal 120 jaar, denken biologen.

  Sommigen hoorden al dat mijn rechteroor genoeg van me kreeg en er mee wilde ophouden. Dat kwam door teveel zuidelijke zon, daar is mijn huid niet op gefabriceerd. Zo'n 25 jaar wonen in zuidelijke, zonnige sferen bleek wat veel te zijn..

     Er moest al stevig geopereerd worden en dat kostte me de bovenkant van het rechteroor. Maar de huidarts vroeg me na te denken over "een reconstructie, want dat zou best kunnen".

    Nou zijn we moe geworden van dat gesjouw naar dokters en ziekenhuizen. En, een mooier oor aan een oud hoofd, ziet er ook wat pedant uit. Ik moest denken aan die botox-dames, die zo hun rimpeltjes bestrijden..

   Nu denk ik dus na over wat te doen en besef daarbij dat elke operatie ook risico's meebrengt. Nog  langer moeten rondlopen met een afgeplakt oor,  al die blikken verdragen en die vriendelijke vragen beantwoorden  "over of het weer goed komt": daar wordt ik niet blij van..  Dus maakte Mieke wat plaatjes van mijn oor en daagde zo wat vrienden uit om commentaar te geven...  Eens zien wat dat oplevert..

   Oud worden brengt vragen mee, maar ik dacht niet en dat het DEZE zouden zijn Ik kon dat niet weten want ik ben voor het eerst in mijn leven "oud"!

   Ik zoek dus een beetje wijs advies en iedereen mag me dat geven! Meldt u zich even en u krijgt mijn oortje toegezonden en als u niet reageert, trek ik toch mijn conclusie!

Leon de Marsilho, maart 2020..

.

WERKOVERLEG TIJDENS DE OPERATIE

    Ja,  dat was een geheel nieuwe ervaring, toen twee chirurgische dames in een ziekenhuis, druk overlegden over "hoe mijn oor moest worden bewerkt".. Ik was uitstekend lokaal verdoofd en mocht zonder problemen meedoen met het "werkoverleg".

   Het ging om de vraag hoe "diep" er moest worden ingegrepen bij het elimineren van mijn oor-gezwel (huidkanker van de zonnestralen) en ik kreeg volledige inspraak. De ingreep duurde meer dan een uur mede vanwege die discussie met zijn drietjes.

    De democratie schrijdt verder voort en bereikte de operatiekamers en ik vond het een bijzondere en prettige ervaring.

    Tot nu toe lijkt alles prima verlopen en het enige wat zichtbaar bleef is de bijgeknipte bovenkant van mijn rechteroor.

   Dus moet u ook "onder het mes" en is het niet te erg, vraag dan of u "mee mag doen". Ik kan het van harte aanbevelen!

Leon de Marsilho, maart 2020

zaterdag 22 februari 2020

BIJNAMEN VAN MENSEN

     In het Frans zijn bijnamen in sommige streken gewoon,  daar geeft men vele "un sobriquet" .

   In de Limburgse regio kwam dat ook voor en daar heette iemand ooit "Jan van Pie van 't Öirke" . Vertaling: Jan, zoon van Piet van de familie "van 't öirke (het oortje)". Als ik daar zou wonen met mijn oor-gedoe had men daar ook iets gevonden voor mij!

   Het doet denken aan de gewoonten van de Amerikaanse Indianen, die prachtige namen droegen. Wat dacht u van  Grote Beer of Sluipende Tijger?

   Zou ik in deze regio wonen nu dan zou mijn benaming kunnen zijn:  "Leon van Mieke van 't  drie-kwart Öirke" en dat klinkt best een beetje adellijk, toch?

   Ik hou me aanbevolen voor leuke suggesties: tradities moet je koesteren!

Leon de Marsilho, maart 2020

MELANCHOLIE KAN MOOI ZIJN


   Goethe schreef over "der Junge Werther" en zijn melancholieke karakter.

  Ik werd ooit diep geraakt door het gezang van een Portugese fado-zangeres die ook enkele "saudades"  te beste gaf.  Saudades  zijn fado's van en voor het "betere volk".

  Amalia Rodriguez en ene Branco werden favorieten en ik luister af en toe naar  hun  CD's. 

  Muziek kun je moeilijk uitleggen, daar moet je voor alles, naar luisteren.

  Hebt ook U een melancholiek kantje dan kan deze tip u plezier bezorgen!

Leon de Marsilho, maart 2020

zaterdag 15 februari 2020

BUUR EN VERRE VRIEND


  Dit gezegde is elke Nederlander bekend, maar in La France is de betekenis anders.

   Jean was een van de jonge buren die we in Marseille hadden: nog geen dertig jaren, alleen wonend, rustig en sympathiek..

 Op een dag vertelde hij dat hij voor en tijdje naar de familieregio zou gaan, want er waren grote problemen in de familie..

 Hij moest een broer gaan begraven die door de politie was doodgeschoten.., diens ex belde de politie omdat ze werd bedreigd  De politie kwam, kende de agressor en wist dat deze een goede schutter was. En:  hij had zijn jachtgeweer bij zich...

 Het liep helemaal verkeerd: de politie kwam, zag en... schoot de man met het jachtgeweer dood..

 Dit type incidenten zijn volgens de Franse media niet zeldzaam..  Men mag uit zelfbescherming handelen (ook de politie) en dan tot het uiterste gaan..

 We hebben arme Jean omhelst toen hij vertrok en weer terugkwam, zijn verdriet was zeer merkbaar...

 Ooit moest ik snel vertrekken van een oud Frans kerkhofje in de campagne en een man met geladen jachtgeweer hield me van achteren onder schot. Men dacht dat wij kerkhofrovers waren die er vaker huishielden. 

 Onze Nederlandse vrienden (op bezoek bij ons), zagen het allemaal met afgrijzen aan..  De Franse campagne lijkt soms op het Wilde Westen en jaagt vreedzame Nederlanders dan flink schrik aan.

 Het liep zonder kleerscheuren af, maar toonde ook dat culturen stevig kunnen verschillen, zelfs binnen Europa.

 Leon de Marsilho, maart 2020

MIEKE EN HET DUIFJE

        Op een ochtend vertrok Mieke naar haar werk in de dikke Rangerover , ik werd iets later door een collega opgepikt,  om samen op reis te gaan.

         Nog wat slaperig passeerden we een witte Rangerover die... direct voor een diepe plas in de aflopende berm "stond,  en hij bleef daar, omdat er EEN prikkeldraadje hem net in balans hield... Ongelofelijk!

         Mijn collega stopte en zei: "Leon dat is jouw auto"! En jawel, Mieke stond aan de andere kant van de weg, wat bleekjes.. Ze vertelde dat ze was uitgeweken voor.. een duifje dat op de weg zat.... Iedereen was verbijsterd over zoveel dierenliefde..

        Ik begreep dat ik snel moest handelen als ik mijn "Range" wilde behouden en ik rende naar de enige boerderij wat verder op.  De boer was er en ik bood hem 100 florijnen als hij onmiddellijk met zijn tractor onze Range zou redden van verdrinking..

        Dat wilde hij wel en hij deed de klus  gewiekst, door dwars op de Range zijn trekker met ketting te plaatsen en er met voolle kracht aan te trekken. De Range kwam uit de berm... en ik betaalde blij het honderdje!

        Mieke was nogal geschrokken en bezwoer ons allen "dat ze bij een volgende onvoorzichtige duif gewoon er over heen zou rijden"..

        Zij dacht anders over die diertjes na dit te gekke incident en gelukkig waren de duiven zo slim haar te geloven..

       En we reden nog lang Range en  op een tocht dwars door de Franse Cevennen sliepen we in de Range ( liefst 2 meter lang achter de voorstoelen) en keken door het deels glazen dak naar de sterren.  Deze vakantie door "een Frans stil niemandsland" werd een van de mooiste uit ons leven.. Dank zij die handige Nederlandse boer.

    Kortom: de Franse Cevennen vergaten wij nooit meer..

Leon de Marsilho, maart 2020
        

donderdag 13 februari 2020

WIE MAAKT DE FRANSE AKTIE-AGENDA?

  Wel dat doet, normaal gesproken, hier Martinez van de onvolprezen CGT, de actiefste Franse vakbond...

 Er gingen stemmen op in  andere bonden en dat is  een "verdienste van diezelfde  CGT"..

 La France wacht in spanning af of het eindelijk anders kan, zeker ook omdat de opkomst bij de laatste acties nogal te wensen over liet.

 We wachten nu op "die andere aanpak"   die Macron c.s. met verve zoeken..

  Maar de volgende "lundi noir"

Leon de Marsilho, maart 2020

DE FRANSE WW ZAKTE

      Het is Macron gelukt om die jaren oude werkeloosheid  te remmen en de trend te keren. In één trimester zakte die van 8,5% naar 8,1%.. Dat kwam mede door een zacht herstel van de economische groei in Europa en La France..

      Frankrijk, -dat zelf weinig export weet te scoren-, ontving recent vele bedrijven die er graag investeerden. Franse export is vaak te duur (mede door hoge overheidslasten) en nogal eens van beperkte technologische kwaliteit.. Uitzonderingen daargelaten, maar daarom mist La France vele exportbanen..

    Duitsland krijgt intussen zijn vacatures niet vervuld: te weinig jongeren.. Hier draait de export op VW en Mercedes en op "de beroemde Machinenbau" (nu robots genoemd).  Nederland zit in een vergelijkbare positie..

   Deze situatie is er eigenlijk al ruim een halve eeuw, maar nu is er weer wat optimisme dat het ook anders kán!

   Frankrijk startte met een eigen versie van het Duitse leerlingstelsel en zo verdwenen er duizenden werkelozen in "geschapen" leerling-jobs.

   Je vraagt je af of de Brusselse ambtenaren echt hun best doen om de lessen te trekken uit de verschillen tussen de Franse en de Duitse situatie.  Want je kunt in Europa echt van elkaar leren..

Leon de Marsilho, maart 2020

woensdag 12 februari 2020

TEL JE ZEGENINGEN OPA


   Dat is een goed advies en dat zouden alle oudere mensen moeten DOEN!  Soms is dat niet zo gemakkelijk, bijvoorbeeld als je familie nog nauwelijks bestaat of de contacten verstoften.

   Dat is bij ons (een uitzondering daargelaten) gelukkig niet het geval en dus kunnen wij op Chandeleur (2 februari 2020) met kleinzoon en vriendin op stap en onze (en hun)  vrienden hier gingen mee.  Alles moet in het Engels want enkel dát spraken we allemaal..

Chandeleur vier je 40 dagen na Kerst en dan gaan de dagen snel langer worden. In Marseille  eten we dan Navettes van Saint Victor en in de hele Provence eet men "crêpes".  Navettes zijn bootjes en die herinneren aan de overtocht van Heilige Land naar Marseille van de Saintes Vierges, waaronder de "Vierge noir" en dat zou "la Sainte Madeleine" (Maria Magdelena) moeten zijn.  Vandaar ook "les Saintes Maries de la Mer", het beroemde vissersplaatsje, waar ze nog altijd Sarah vanuit de zee binnen brengen naar de kerk.

   Samen uit eten in Marseille werd een feest en het wás écht feest, omdat Omi Mieke de 75 jaren vol maakte!  "Omi", omdat er nog meer grootouders zijn die Granny en Oma heten...

   Bij het apero moest ik natuurlijk "effe wat zeggen" en ik maakte een korte levensbalans op.  Omi 75,  ik ken haar bijna 50 jaar en daarvan al 25 jaren in Z-Frankrijk.  Dus was mijn eerste zinnetje: "Miesje, with you it was a big pleasure"  (applaus!) en daarna : " Let's add 50 years more" en natuurlijk "I love you".

   De avond was prachtig en in de volgende ochtend was Ward het eerst na mij op. We rookten wat in de veranda en zagen zonnig Marseille. En constateerden dat het feit dat wij zo met elkaar konden omgaan (leeftijdsverschil bijna 50 jaar!) voor ons beiden een groot geluk was..

   U begrijpt nu waarom ik zo graag af en toe mijn zegeningen tel en over deze wat nadenk!

Leon de Marsilho, februari 2020   

DUURZAAMHEID EN KIDS


      Duurzaam is in en de EU verbruikt gemiddeld 18% "duurzame energie".  Zweden wint veruit met 54,6% en Finland doet het goed met 41,2%. net voor Letland met 40,3%.  De wat "minder goede" zijn: Nederland 7,4%, Malta 8% en Luxemburg doet 9,1% !  De slechtste leerling is La France", met 16,6%..

     Wereldwijd doen de economisch grote landen weinig aan … nieuwe mensjes!  Japan zit zeer laag en China lijdt nog onder zijn succesvolle "één kind politiek"..  In de OECD viel het aantal kids per vrouw terug naar 1,75 en dat was nog 2 in 1990.

     Veranderend gedrag is een oorzaak: vrouwen krijgen later kinderen maar in de VS zien we een stijging bij de groep 40-44 jaar.  Medici waarschuwen ook voor "mannelijk zaad met minder spermatozoiden".  Teveel jongeren beperken het kindertal omdat ze denken dat dat een vervuilende wereld zou kunnen veranderen..

     Natuurlijk speelt hier zoals altijd "de mode mee" en die is zelden sterk bepaalt door wetenschappelijke feiten.

Leon de Marsilho, febr. 2020

LE PEN DENKT AAN FREXIT OP BREXIT-DAY  Na 47 jaren in de EU is het over: het eiland wilde weer "alleen"  en niet "onder dat Europese juk" verder! Zo noemen ze in Londen beperkingen, die in een samenwerking altijd voorkomen, Brittania rules the Waves , dat is de ondertoon Bij Boris J., die nu ná Trump ook de deur dicht trekt..

   Wat is in die Europeanen gevaren: is het gewoon vergrijzing  en vermoeidheid van de ouderdom?

    Dit gebeurt op het moment dat Afrika groeien gaat als nooit tevoren: ieder voor zich en lekker alleen verder. Wie weet krijgt Boris nog ooit gelijk, als we die groeiende wrijving zien tussen Merkel en Macron en Marine Le Pen droomt over een "Frexit"....

   Ooit schrijf ik (vrees ik) een blog met de titel: "It Happend on Brexit-day".  Doet me denken aan  het liedje: " It is time to say good bye , it is time to say cherio.".

   En ik denk aan wat ene Besancenot (anarchist) in Frankrijk adverteert: " Il faut que ca pète, avant que ca change" (=het moet uiteen spatten, voor het kan veranderen).

 Brexit-day is voor deze oudere, die in Europa geloofde,  "a sad day".
 De Nederlandse Brederode zei: "Het kan verkeren" en wat daarna kwam was verre van prettig.... .

Leon de Marsilho, februari 2020..

DE MENS BLIJFT FRAGIEL

     Het corona-virus toont ons hoe kwetsbaar we bleven.  Experts waren altijd bang voor die muterende virussen waartegen niet meteen een serum bestond.
    De pest in 1720 in Zuid-Frankrijk, kilde 50% van de bevolking in Avignon in een week. Het was toen een bacterie, die op ratten-luizen zat..
    Natuurlijk krijgen we de zaak weer onder controle  maar de +1000 doden in China tonen dat het link bleef.
 Malthus was ooit bang dat de mensheid zou verhongeren door overbevolking, maar we wisten de opbrengst per hectare te vertienvoudigen! Door kunstmest en infectiebestrijding..

  De naakte aap (Dennis Morris) is nog steeds het slimste dier van de natuur..

Leon de Marsilho, maart 2020

IS BELGIË SCHIZOFREEN?


    Mijn bedje stond in Beek (L) en dat was niet ver van de Belgische grens. In mijn studententijd werden Limburgers soms "Belgen die wat Duits-achtig spreken" genoemd.

    In mijn Limburgse jaren gingen we vaak in België stappen en vonden we de Luikse keuken nogal lekker.  Het land kwam wat rommelig over en zeker niet bazig. Dus was Brussel als Europese hoofdstad kiezen best logisch.

   België is zowel Vlaams als Nederlands en zelfs in het oosten wat Duits.  Ooit waren Vlaanderen en Nederland samen "les Pays-Bas" , de Lage Landen dus.

  In België kon je nogal wat rare dingen meemaken en soms leek het of er geen échte overheid bestond: een soort El Dorado. En wij vonden de Belgische keuken eigenlijk ook beter dan de Franse..

 Mijn grootvader (van vaderskant) werkte voor de Belgische PTT in Brussel en mede daardoor was mijn grootmoeder Pisters de kantoorhoudster van de PTT in de Heerlijkheid Ulestraten, waar mijn wortels liggen.

 U merkt het : ik ben "een verstokte België-fan" en eigenlijk geen échte Nederlander van hart... De Fransen zorgden er voor dat België er kwam en dat het wat arrogante Vlaamse Land werd getemd. Dat na de 17e eeuw, -toen La France en Les Pays-Bas", de grote Europese zeemachten waren.

 Ja, "La Guerre de Hollande" die 6 jaren duurde rond 1875,  is voor mij een begrip gebleven tot op vandaag.  Net als België: wat eigenzinnig, wat rommelig, maar o zo charmant!

 We werden wel spottend "gypsies" genoemd vanwege onze ca 25 verhuizingen..  In Limburg heette deze nomaden in hun woonwagens "zigeuners". Overigens hebben de gypsies niets van doen met Egypte, wat ook werd gedacht.

: Hoe dan ook wij voelden ons op vele plekken thuis en hebben vrienden van zeer diverse komaf , waarvan er vele een halve eeuw jonger zijn.

  Ik besluit met te erkennen dat ik een ouder romanticus ben die vooral naar het humanitaire zocht en die dat bij vele vond.  Daarom stal ook Marseille een duidelijke plek in ons hart, want deze stad is eigenlijk niet echt "te classificeren" zoals wij dat zelf zijn....

 Nu we naar de 80 gaan vragen we vaker aan elkaar waar we "spijt van kregen"... en dan is het opmerkelijk dat we niets vinden!  Het betekent voor alles dat we "bij elkaar veel vonden"...

 Ik geloof dat het Adenauer was die een journalist antwoordde dat hij "zich voor alles,  ein Europäer voelde en zoiets voelde ik ook, waar ik ook was.  Kleinzoon Ward is ook gek op reizen en voelt zich ook op vele plekken thuis, van Afrika tot  in Ulft..

Nee, België is niks schizofreen maar wel nogal "anders"...

Leon de Marsilho, maart 2020

dinsdag 11 februari 2020

LA FRANCE: LAND VAN ACTIES

    In Nederland "poldert men graag" en wordt men het "al pratend meestal eens over een compromis",  zonder dat de "partijen" er de baas (c.q.de premier)  bij moeten halen.  In La France gaat het anders en wordt er meestal actie gevoerd vóór het overleg start.
   
  In Nederland kan het gebeuren dat een rechter "beide partijen verplicht om overleg serieuzer over te doen of voort te zetten" en een staking zelfs verbiedt.

   De Nederlandse visie op "het algemene belang" is anders dan de Franse.  En sociale partners hoeven in Nederland zelden de premier er bij te hebben om het eens te worden.

  In de Franse media vernemen we dat hierin verandering gaat komen en dat is voor deze Hollander verheugend! Want een land dat 10 x groter is in oppervlak en 5 X zoveel inwoners telt dan Nederland, zoekt zijn voorbeelden elders..

  Een cultuur heeft diepe wortels, maar "de tijd" lukt het af en toe, om diep ingesleten gewoonten of visies in beweging te krijgen.

Leon de Marsilho, februari 2020

ONS WEER EN DAT FRAAIE LICHT..

   Hier wordt je bij het ontwaken elke dag al vroeg gerustgesteld: het mooie licht van het Franse zuiden is er bijna altijd.

   Zoiets werkt ook positief op het gemoed: wat je mist in het vaak bewolkte Nederland, denken we.

   Zou daar iets aan te doen zijn? Mogelijk is de "nestwarmte" die je als oudere graag voelt, daar een effectieve compensatie voor?

   Nederlandse luchten, met die voortrazende wolken aan het zwerk, -waar ene Marsman zo mooi over kon schrijven-, bieden een fraai tegenwicht.

   Als je meerdere "patrie's" leerde waarderen in je leven, leerde je elk daarvan op zijn eigen waarden te schatten..

 Leon de Marsilho, februari 2020

DE PATIENT EN HET GELD


    In La France loopt elke patiënt bij een dokter rond met geld of cheques, want er moet direct betaald worden en enkele dagen later.... krijg je het van de verzekering terug..

   In Ned. is de ziekte-verzekering de baas der dingen en hoeft een patiënt niet aan geld te denken
maar moet wel premie betalen..

   In een socialistisch land als La France is dit nogal raar.. Het heeft te maken
met wantrouwen onder de betrokken instanties, zegt men ons..

   Dus komt u hierheen, neem dan ook steeds cash mee!

Leon de Marsilho, febr. 2020

vrijdag 31 januari 2020

CORONA IS LINK, MAAR PAS OP DE TRAM!

     Het virus waart rond en pakt zijn slachtoffers, vaak Chinezen en anderen die besmet raakten. De dagelijkse gevaren "op straat" nemen weer toe..

    Hier is er ook die tram met zijn linke railsysteem. Mijn eega zat er al eens met haar voet in vast en moest wat EHBO halen bij de apotheker in de buurt!

   Natuurlijk komt dat ook omdat "je zoekt naar de snelste route" en die loopt altijd anders dan officiële paden.  Vele steden hebben trolly-bussen op eigen banden en zonder linke rail.

   Uiteraard wint de metro ( the tube, in de VS) het op alle fronten: maar dat is een dure grap. Dat blijkt ook bij de geplande uitbreiding in Marseille, waar het geld nogal schaars is..

  U ziet dat "stads-wonen" ook niet zonder gevaren is! En, dat "het leven levensgevaarlijk" blijft..


Leon de Marsilho, februari 2020

donderdag 30 januari 2020

HET SNCF-PREMIE GEVECHT..Dat kan alleen hier: de stakers kregen een premie en nu kregen de niet-stakers er ook een,  beiden van baasje SNCF. Dat deede een grote stofwolk opwaaien en nu gaan we natuurlijk een interessante discussie tegemoet. De indruk ontstaat steeds duidelijker dat er sprake is van een onverwachte opinie-verschuiving. Ten nadele van Mr. Martinez CGT?

woensdag 29 januari 2020

VERWARDE DISCUSSIE BIJ "MANIF KIJKEN"

   Het was weer een actiedag in La France en ik ging kijken naar de "manif in Marseille",  hier voor mijn deur. Naast mij stond een Franse monsieur van dik 50 jaar en we begonnen wat te babbelen..

   Ik vroeg hem of hij dacht dat dit gemanifesteer zou helpen en hij schrok wat van de vraag. Maar herstelde zich snel en legde uit dat "dit nodig was om "de pensioenleeftijd op 62 of zo te houden"...

   "Weet u" vroeg ik, dat die leeftijd in Duitsland en Nederland c.s. nu 67/68 is en dat in veel EU-landen wordt gedacht aan 70 jaar, want het aantal gepensioneerden groeit verder"..

   Dat schokte hem en hij vroeg "Hoe dat kon bestaan? Antwoord: "Zo houden wij de balans in evenwicht tussen betalende actieven en gepensioneerde niet-actieven" ..

   Hij zei me dat La France een groot en rijk land was waar enkel teveel miljardairs woonden die het geld inpikten en dat moest gewoon stoppen..

   Ik: "Maar La France heeft een enorme staatschuld en begint op Italië te lijken. En Macron krijgt dat 3%-begrotingsgat niet eens vastgehouden nu"..

  Hij bleef wat stil naar de demonstrerende CGT vóór ons kijken.. Hij zocht naar een passende reactie en kwam niet verder dan   te wijzen op de lage rentestand.. Dat wist hij van ene Melenchon die deze Franse schulden ook "du farfelu = onzin" achtte.

 Dat was een goed moment om hem nog een "excellente journée" toe te wensen en een stukje verder te lopen..

Leon de Marsilho, februari 2020

 ,

ELKE MENS WORDT "EEN HERINNERING"

    Dat is onvermijdelijk, al werden we in anderhalve eeuw dubbel zo oud:  nog nooit vertoond in onze historie!  En dat gaat gestaag door, … als er geen grote rampen over ons komen, zoals die meteorietinslag ooit..

   De biologen denken dat er bij ca 120 jaar een soort grens is , waarbij de hamvraag is op welke leeftijd je nog "redelijk gezond kunt leven".


  Dit onderwerp werd actueler dan ooit nu het coronavirus rondwaart..

Leon de Marsilho, februari 2020

dinsdag 28 januari 2020

APOCALYPS NOW, FINAL CUT..

    Tja,  met dat corona-virus in China duiken weer beelden op van "een nieuwe apocalyps"  zeker als je goed luisterde naar de Chinese president Xi Linping..  Die waarschuwde zonder reserve voor een ernstige situatie en hij nam  metterdaad draconische maatregelen..

    Toen gebeurde dat tijdens de grote Vietnamoorlog in 1979 en het rook naar "atoomgeweld etc. ".. Francis Coppola maakte de film  waarin Marlon Brando was te zien. De film kreeg 20 topprijzen wat  te maken had met dat "grote ondergang-gevoel" dat opkwam....

  De natuur blijkt zelf in staat is tot levensgevaarlijke moves: een "simpel" vogelvirus kan dat veroorzaken. Mede omdat het uiterst besmettelijk is en moeilijk afgeremd kan worden. En er bestaat (nog) geen serum tegen...

   De Wuhan-regio ging geheel op slot en dat toonde hoe serieus het werd genomen, om te beginnen door de Chinese president zelf. Japan haalde met eigen vliegtuig zijn mensen op en zette ze in quarantaine.. Etc. ..

  We beleven weer eens hoe broos onze gezondheid in enkele dagen kan worden en de Franse media gingen er nogal "koortsachtig" mee om!  Op de vroege maandag van 27 januari 2020  werden tientallen tests van mensen met verhoging bekeken. Men trachtte een "run op gezichtsmaskers" te voorkomen; de prijs van zo'n masker zal omhoog schieten. .

  Plotseling beseffen velen hoe broos de gezondheid van de wereldbevolking eigenlijk is. In Marseille zijn er nu twee levensgevaarlijke zaken: de tram en het coronavirus strijden om de 1e plaats.. (grapje!)..

  Op mijn vroege wandeling die door het Station Saint Charles gaat werd ik op mijn weken bediend: ik botste bijna op een Chinees met monddoekje om..   Natuurlijk kan dat zijn omdat de huisarts van deze man hem dat had aanbevolen omdat hij extra-bescherming behoefde, maar ik schrok er toch wat van...

  De rampologen zullen dit snel op gaan pakken en ene Melenchon  gaf een startschot door een motie te beloven die het Franse parlement  moest waarschuwen tegen "dictatoriale ontwikkelingen in de Franse politiek"..

  Een mens met boerenverstand begrijpt meteen dat hier met angstgevoelens wordt gesold en weet dat Monsieur M.  niet terugschrikt voor wat demagogisch gerommel.. Hij speelt met vuur..

Leon de Marsilho, januari 2020


zaterdag 25 januari 2020

SOCIALE REALITEIT ZIE JE S'MORGENS

         Overdag zie je in Marseille wel 15 bedelende mensen op enkele kilometers.  In de winter zijn wij "een warme stad",  die vele armen uit La France aantrekt..   De ochtend is ook het moment waarop je de ergste dingen kunt zien..

       Er zijn vele "associations" (verenigingen) van diverse signatuur die zich het lot van de daklozen aantrekken. Vandaag zag ik er een met een koffiekarretje waarop de gemeente (die dit werk ook subsidieert) de mensen opriep "om de stad groener te maken". Waarmee ze vooral ook "schoner" bedoelen.

       Ik passeerde ook de plek van de Moslimbeweging en ging vanaf een discrete afstand even staan kijken. Ik had mijn eerste koffie al gehad natuurlijk..
       
        Zo'n  "oefening" leert je veel over de sociale werkelijkheid en de aanblik is gewoon  onthutsend. Een ervaren arts ziet hier alle "straatziekten" ook met gemak,,,.

        Er staat een douche-vrachtauto, waar je in mag, als je met de arts even een praatje maakt. Dat klinkt wat wreed, maar is bedoeld om de ernstige gevallen (soms ook besmettelijk?) te ontdekken en zo te proberen vooral hun verder te helpen.

       Opvallend is dat er alleen mannen staan, wat de vraag oproept waar de vrouwen zijn. Het antwoord moet iets te maken hebben met de prostitutie karakteristiek van de stad...

       Als u eens hierheen komt neem ik U mee op een kleine ontdekkingstocht en U zult zich daarna anders voelen... U beseft in een paar minuten, dat U een gelukkig mens bent...

       Politici zouden eigenlijk regelmatig in de ochtend moeten rondlopen op de "sociale hulpplekken".  Dat zou onzinnig gepraat over "précarité" in de media drastisch kunnen verbeteren..

Leon de Marsilho, januari 2020

DE WERELD WAS NOG NOOIT....

  ...zo groot of zo  klein .. :   *) doorstrepen wat niet van toepassing is..

Immers mijn persoonlijke wereldje krimpt, terwijl DE wereld steeds groter lijkt te worden. Nee, er kwam geen stuk ruimte bij, maar  mijn wereldje blijft gewoon  krimpen.

   Dat komt door het wegvallen van medemensen in mijn leven en door de noodzaak om de belevingswereld aan te passen op "wat mijn brein nog kan bevatten".

   Spinoza uit Den Haag riep ons op om "onveranderd nieuwsgierig te blijven tot de laatste snik": zijn recept voor een mooi en lang leven.. Voor zijn tijd scoorde hij zelf niet beroerd..

   Ik vraag me nu af hoe ik op dit thema kwam op deze Marseillaanse ochtend...  De vele informatie die mij bereikt , (waarbij vele vrienden me regelmatig helpen),  speelt zeker een rol.

   Daarnaast zal het ook de demotie zijn die bij een groeiend aantal levensjaren schijnt te behoren.

   Dus u gelieve te begrijpen dat ikzelf hierbij steeds meer "een bescheiden rol speel". De natuur eist zijn tol en die is voor mij "de Allerhoogste"..

   Een filosoof uit mijn studententijd (ene pater Luijpen) zei eens: "De mens is als een soort zak, die alles wat er in belandt, tot mest verteert".. Cynisch of wilde die pater (Dominicaan?) ons denken accelereren?

   Hier moet ik het nu ook maar doen..  Natuurlijk roep ik u niet op me hierbij te volgen,  Het is enkel van belang dat u dit van mij weet!

Leon de Marsilho, januari 2020

   


donderdag 23 januari 2020

ZIT HET TUSSEN OF ÓP JE OREN?

 U weet "dat het verstand tussen Uw oren huist" en dat dit U ook kan waarschuwen voor..  narigheid óp uw oren. 

  Veel zon betekent veel UV-straling en een "noordelijke huid" kan daar last van krijgen. Wij "Nordiques" kregen wat weinig beschermend, bruinig pigment mee.

   Nu vindt mijn rechteroor het "welletjes wat die straling betreft", het begon onrustig te worden en ging over tot "alarmfase 1"..
.
   Zo komt het dat dit oor begint te lijken op wat wel "een bloemkool-oor" wordt genoemd. De celletjes worden daar onrustig en doen de huid ontsteken.

   Dus op naar de dermatoloog, die dit probleem in onze contreien goed kent. De mijne houdt gelukkig van praktische aanpak en duidelijke taal.  Hij stelde voor snel te opereren en het onrustige deel te elimineren. Eerst een biopsie nemen achtte hij niet nuttig: want het ontstoken deel moet er in elk geval af.. Daarna kan verder onderzoek nuttig zijn..

   Dus moet ik binnenkort even naar de kliniek om wat te worden gefatsoeneerd: lokale verdoving en een kwartiertje aan de slag.

   "Boontje komt ook hier om zijn loontje" , zoals het Nederlandse gezegde luidt. Alle besluiten die je ooit neemt leiden tot gevolgen, ook al weet je dat niet altijd tevoren precies.

    Na 25 jaren zuidelijke zon  riep de natuur me tot de orde! Geen paniek, want dit valt hier onder de dagelijkse routine van huidartsen en chirurgen..

    Mieke maakte natuurlijk een foto-tje van mijn opstandige oor en dat komt in de familie-journalen. Zo worden onze erfgenamen wat wijzer over de risico's van veel mooi weer!

Leon de Marsilho, januari 2020

TO BLOG OR NOT TO BLOG...

…. "That's (voor mij ook) the question",  en het komt van Shakespear's Hamlet (To be or not to be. thats the question). Het deed me ook denken aan de filosoof Teilhard du Chardin , jezuïet en paleontoloog, die ons ook het nodige voorzette  aan twijfel over religieuze "zekerheden" zoals het zo fraaie scheppingsverhaal.... 

      Ik denk ook aan : Die schrijft, die blijft... , want papier is geduldig en "leeft vaak langer" dan een mens. Zie onze volle bibliotheken..

      Ik kwam ooit een Deense opa tegen (in La France), die zijn levensverhaal opschreef voor... zijn kleinkinderen. Hij zei dat er bij en vond dat het voor "zijn kinderen maar weinig zou betekenen" en dat was ook een reden om extra na te denken.. ..  

      Schrijven over je levensloop is op de eerste plaats nuttig omdat je zo kritischer wordt over "wat je deed en liet in je leven". De mens heeft de natuurlijke neiging om het kwade te vergeten en het goede te overdrijven...

      Een vraag is daarbij of een biograaf niet iets beters produceert dan de jezelf kunt leveren.

      Zo nu weet u allen wat meer van "het waarom van mijn geblog".  Een goede vriend verzamelde en ordende (op verrassende wijze!)  ooit mijn gedichten (titel: Pensées Brilhassiennes) en gaf me die in mooi blauw ingebonden op een totaal onverwacht moment. Het ontroerde me zeer... en tot op vandaag..

     Zijn interpretatie was een ware "eye-opener" en hij deed me er een groot plezier mee.

     U ziet het: ik zit goed want ik had al een biograaf!

Leon de Marsilho, januari 2020.

WAAR IS LIEVE LITA GEBLEVEN?

   Weet u het nog? Die was de grote raadgeefster in de 60-er jaren voor tijdschrift Margriet (?).
Helaas is ze er niet meer.. en dat nu IK haar nodig heb..
Want mijn vrouw kijkt verwoed naar vele misdaden in de media en daarbij zitten niet weinig moorden van vrouwen op hun echtgenoot!

 Tja,  wat moet ik er van denken?  Na rijp beraad ben ik me maar wat voorzichtiger gaan gedragen.

Ha, ha,  nam u dit berichtje serieus? Wel dan heb ik u bij de neus!

Een carnavalistische groet uit Marseille

Leon en Mieke

dinsdag 21 januari 2020

LA FRANCE EN DE SLIMME CGT

    De CGT is een Franse vakbond  die al jaren begreep hoe je een transportstaking tot een nationaal succes kunt maken: door te zorgen dat je "de vitale posities controleert"..

   En dat zijn in deze : zorgen dat je bij SNCF een flinke groep positioneert onder de.. treinbestuurders, want een trein kan alleen vertrekken als er een bestuurder VOORIN zit..

   Dus was men bij CGT zeer alert bij het benoemen van mensen op deze posities. Het is voor buitenstaanders moeilijk te vatten, dat de regering in La France dat niet onder controle kreeg..
Want er staken bij SNCF maar weinig mensen echt!

   Liefst ruim 25% van de treinbestuurders is CGT-er.. en daarom lukt dat telkens weer.  Een Franse topmanager uit de petrochemie zei: " De CGT kan een raffinaderij blokkeren met maar 10 stakers, die in de controle afdelingen werken. Sommige CGT-ers daar blijven gewoon aan het werk en vermijden zo inkomensproblemen..

De CGT werd in Le Point (een topmagazine in La France) uitgeroepen als "de top-casseur van La France" wat toont dat "men" het langzaam door begint te krijgen en tot in Parijs!

  In de Franse pers zie je nu dat inzicht sterk doorbreken en de CGT komt nu ook in moeilijker vaarater. Men denkt dat 50% van de Fransen het nu doorziet.

 Times are changing, en de CGT begreep dat toen de deelname aan de laatste "pensioen-hervormings demonstratie" sterk terugliep.. Er bleef nog maar ca 15% over van de eerdere scores..

 Monsieur Martinez  CGT-leider  begint nu zijn zelfvertrouwen te verliezen, omdat steeds meer Fransen gaan inzien dat staken weinig helpt bij het op peil houden/brengen van de koopkracht. Welvaart wordt immers vooral gemaakt door werken en een hoge productiviteit..

 Le Point had het over "La dictature des émotions" , dus het in stand houden van de angst die het gezonde verstand blokkeert.

 La France is het land van DE revolutie  die een Franse koning zijn kop kostte en Le Point wees op de angsten voor de "democraturen", (zoals Turkije en Rusland) en het weer opkomende moslim-terrorisme.

  Opkomend nationalisme religieus fanatisme, de mondialisering en immigraties zijn opnieuw bedreigingen voor de parlementaire democratie, die ons zolang welvaart bracht. 

 En als slot dit uit La France: Monsieur Martinez CGT verklaarde desgevraagd dat hij persoonlijk (!) tegen de stakingen was..  Wij geven het nu op om hem te willen snappen..

Leon de Marsilho, januari 2020

zondag 19 januari 2020

OP EEN DAG HOOR JE ER BIJ..


   Mensen lijken ook gewoonte-dieren die een nieuwe accepteren als die maar vaak genoeg in hun leefwereldje present was. Wij verhuisden best vaak en dan moet je ook je bekenden wat aanvullen.

   In Mormoiron ging ik elke dag even op het bankje zitten in het dorpscentrum, naast enkele onbekenden.  Na enkele keren begint dan de communicatie, gewoon  omdat je toonde "erbij te willen horen"...

 Dat werkt ook prima in Marseille merkte ik: een deel van mijn kennissen deed ik zo op en sommige werden een beetje "vrienden".

 Dus "eenzamen op deze wereld" : contacten krijgen is niet moeilijk. Neem gewoon plaats in een leefwereld-je  door "er bij te gaan zitten", en na een aantal keren krijg je contact.

 Probeer het ook eens en u zult zien dat werkt en dan leerde u ook dat je verder kunt komen door wat eenvoudig gedrag. 

 Dus bent u alleen dan is daar een eenvoudig recept voor: toon je herhaaldelijk op dezelfde plek en dan komt dat moment er vanzelf.


Leon de Marsilho, januari 2020
NU IS NIEMAND MEER ALLEEN..

  … want iedereen om je heen praat in zijn smart-phone, die de oude eenzaamheid verjoeg.  De technologie maakte weer eens een goed punt... Abbé Pierre en consorte zijn binnenkort de nieuwe werkelozen, de laatste  "robot"  zette hen ook op non-actief..

   Ik zie ze dagelijks met tientallen: ze lijken alleen, maar ze praten voortdurend tegen hun zwarte compagnon (soms is die duur en wit, dan is het een Apple..).

  Maar dat beeld bedriegt, we zien maar al te vaak schijn: en niets veranderde echt.. De menselijke ontmoeting kreeg een nieuwe gedaante.

Leon de Marsilho, januari 2020

maandag 13 januari 2020

JE LEVEN OPRUIMEN VEREIST NOG EEN LEVEN

        Af en toe moet een mens "wat opruimen" en dan kom je ook terecht in de "documentatie van je eigen leven". Daar gingen we wat in bladeren en we keken naar vele honderden foto's.  Vele werden na de laatste blik "richting poubelle" gezonden..

        Want enkel WIJ weten wat ze voorstellen, vele personen zijn er niet meer en als je het niet zelf opruimt, komt "de man met de zeis dat ooit voor je doen". En die is keihard in dit soort dingen..

         We hadden zelfs een album waarin foto's zaten "van waar we hebben gewoond"  niet niks als u weet dat wij ook tientallen keren verhuisden..

         Wij kennen mensen die een heel leven op een plek woonden en daarmee is niks verkeerd. Maar ons is dat echt niet gelukt in de bijna 50 jaar dat we samen zijn en daarvoor..

         Tijdig opruimen en goed selecteren is een feest, als je ook de pijn van afscheid nemen accepteert. Gelukkig: de vreugde van het weerzien overheerste ruim..

Leon de Marsiho, januari 2020

KOMT LA FRANCE OP EEN KEERPUNT?

     Dat vragen vele Fransen zich ook af...  Na de oneindig vele "manifs"  die erg weinig opleverden lijken zich meer en meer Fransen af te vragen "of het niet anders moet". 

     De Franse Premier voelt dat en tracht die trend te versterken.  Hij komt met voorstellen voor een betere aanpak voor de pensioenen nu de opinies rond de 50-50% lijken te zijn gekomen..

     De Fransen lijken in te zien dat met pensioen gaan voor alles een kwestie van "financiering" is. Dus gaat de premier daarover een conferentie organiseren. Immers: de jongeren moeten die pensioenen betalen in het huidige omslagstelsel (repartition).. ..

     Zie in de EU: Duitsland en Nederland en anderen zien pensioen met 70 jaar al naderen en de Fransen dromen nog van met 64 of 64 jaar als "richtjaar voor de algemene pensioenleeftijd".

     Immers: La France heeft +100% staatsschuld en krijgt het begrotingstekort nog niet onder de 3%..
Het gevoel dat het echt anders moet dringt steeds verder door..

     Is een soort ""tweede Franse Revolutie" (maar dan anders) denkbaar? Is zelfs de CGT nu rijp voor meer realisme?
    
  Dat is wat nu "at stake is" in een dodelijk vermoeid Frankrijk..

Leon de Marsilho, januari 2020.

    

 :

HOVEEL BOEKEN GA IK NOG LEZEN?

       Ik las veel in mijn leven, want boeken brengen je naar een andere wereld. Waar dromen kan en moet, ook om de huidige wereld beter te begrijpen..

       Het boek PASSIONS van Sarkozy is uit: zelden las ik zo'n zelfkritisch, eerlijk boek en zeker niet van een politicus!  Zeer aan te bevelen!

       Nu lees ik het beroemde sprookjesboek LES MILLES ET UNE NUITS  (De duizend-en-en-nachten) dat in de 11e eeuw is geschreven en dat zeer "onverbloemd en zeer letterlijk" werd vertaald ene Dr. Mardrus (Fr).   

        Dit boek verrast door een grote speelsheid, die in de moslimcultuur van die tijd gewoon was. Totaal anders dan de wat verkrampte cultuur in de moslimwereld van nu.. Een blij boek  wat me deed denken aan "Het Rijke Roomse Leven"  in Europese katholieke regio's in de 60-er jaren..

        Boeken geschreven in vroegere tijden en zeer letterlijk vertaald, tonen hoe het echt was. Voor mij was het een openbaring over een religie, - ontstaan in de 7e eeuw van Mohamed -, die nu vaak wordt beleefd als "star en  orthodox".

       Wij gingen vaker naar Zuid-Marokko met Franse buren Asmaa en Youssef, naar hun familie daar. En we zagen wekenlang een cultuur van grote openheid en vol vriendelijkheid.  Zoals het boek Duizend-en-een-Nachten pagina na pagina ons ook "vertelt"..

       Wie zei ooit: "If you really want to understand a culture: Go there and see for yourself.".  Dat moet ik beamen na die bezoeken aan Marokko, waarbij we de bewoners intensief ontmoetten..

       Boeken over culturen zijn vaak de smaakmakers voor een bezoek of een bevestiging van wat je zag. LES MILLES ET UNE NUITS  (uitgever Robert Laffont), beveel ik van harte bij u aan..

Leon de Marsilho, januari 2020 (=800 jaar later)      

      

INCIDENT OUDJAAR 2019

      Oudjaar 2019 voelde ik een soort verlamming rechts in mijn gezicht... die zich langzaam uitbreidde.  Ik zei eerst niets want ik dacht: dat gaat wel weg...
Maar na een uur  begon ik te twijfelen en zei tegen Mieke:  Ik bel nu de Samu (ambulancedienst) want er gaat iets fout.. De arts stelde enkele vragen en zei: "We komen u meteen halen"...
 Even later waren ze er en de arts stelde vragen en zei: "We gaan snel naar het ziekenhuis met U"..
En snel dat werd het echt dus: ze reden overal en met een noodgang, over de weg en de troittoirs.. Mieke zat naast me en maakte de nood-rit mee..  In de "urgence" maakten ze een scan en de arts zei dat het geen infarct was maar ook... dat ik goed had gereageerd..
  De dag erna kreeg ik "bezoek" van Mieke met de buren en …. ik mocht weer naar huis. Men ried me aan terug te komen voor onderzoek wat natuurlijk gebeurde.  De conclusie was uiteindelijk, dat ik een virusinfectie had opgelopen in mijn gezicht..

  Op oudjaar 2019 moest ik hieraan denken, want ik wist voor altijd, dat je nooit zo lang moet wachten: op mijn leeftijd kan dat fataal zijn.

   Enkele maanden later kreeg ik in Nederland een TIA nadat ik mijn paspoort kwijt was geraakt: dat bleek in het vliegtuig te zijn gevonden bij de ingang. De jongedame die het opraapte bij de instap kwam niet op het idee in het paspoort te kijken en mij direct aan te spreken. Zo kwam ik aan in Nederland zonder paspoort..

   Binnen enkele dagen had ik een noodpaspoort te pakken in Maastricht en daarom heb ik nu twee paspoorten. Ik begreep toen dat dit nogal normaal is en ook niet "verboden"..  Sommige businessmensen hebben er meerdere, omdat ze niet altijd die stempels kunnen tonen in "niet-bevriende landen".

  Zo wordt een mens wijzer door een on-aangenaam incident .: .

   Dat alles kwam in me op oudjaar 2019  en ik wist toen dat ik veel geluk had gehad..

Leon de Marsilho, januari 2020.