Totaal aantal pageviews

woensdag 19 april 2017

ANGRY PEOPLE EN KRAKENDE BESCHAVINGBESCHAVINGEN; ALTIJD AL  IN ZEER WOELIGE WATEREN

WOEDENDE VOLKEN EN
                      KRAKENDE BESCHAVINGEN

Een wereld vol verwarring en geweld
RECENTE RELLEN IN FRANKRIJK
Zo’n 7 miljoen mensen zagen Saturday Night Live (VS), waar een comedian zei: “De veranderingen komen niet meer van Trump, maar van woedende mensen”. Woede "à la Trump", maar steeds meer gericht tégen Trump zelf! Met een "type-50-50 tegenstelling" in de bevolking ruikt het ook naar "burger-krijg". Of uiteen vallen van naties: zie ook Californië tegen Trump c.s. in de VS.. 
Dit werd en blijft hét kenmerk van 2017: ook westerse mensen staan op tegen regeringen en.. tegen elkaar. Zie in de VS en Europa die verdachtmakingen van politici en tegenstanders. Waarbij alles mag: keihard en met veel geweld. De woede groeit nog, zie de aanlopende EU-en andere-verkiezingen: vooral in Frankrijk en in Turkije. Beroemde “kopstukken” verdwijnen geruisloos of via politie en democratieën kraken.. 

“Waar mensenrechten gelden, bestaat een ruim recht op "vrije circulatie en vestiging", zegt ook (filosoof) Gauchet. En: “Mensen willen nu zelf regeren, wat een onbeheersbare wereld oproept. Nu ook de soevereiniteit verzwakt, worden zelfs de naties machteloos. De huidige malaise is complex: we lijken "gehypnotiseerden in een schemering, die wanhopig verder móeten".
 ZAL HET WESTEN BINNENKORT VAN KLEUR VERSCHIETEN? .


In Europa lijkt alles erger dan in de VS, waar meer middelen zijn. We kregen “een soort van toeristische visie op de wereld”, waarin we naïef rondlopen, kwetsbaar en onbeschermd. Migraties spelen een hoofdrol: de discussie over vrijheid van circulatie en vestiging is overheersend. Het motto werd: “Leef daar, waar je denkt dat het beter is”. 

Dit suggereert “een nieuwe de wereld`, met veel “wrijving over herverdeling van welvaart”. Identiteit werd iets uiterst persoonlijks en ze wordt door niets anders meer bepaald. De huidige “democratie zonder demos” geeft het gevoel “dat de wereld een vluchtige collectiviteit is geworden, op een tijdelijke plek. Waar alles en op elk moment kan veranderen. De collectiviteit verloor de macht en de politiek wordt steeds meer  verdreven uit de democratie.
EMIGRATIE NAAR DE VS
EMIGRATIE NAAR EUROPA


De migratiekwestie is essentieel, en verschilt tussen VS en Europa. De VS (altijd een immigratieland), is gewend aan wisselende impulsen. Maar, Europa voelt vooral ontwrichting en druk op “het recht van het individu”. En gaat onder in “een mondiale zee, zonder politieke contouren”. 
EN OP 9 APRIL IM MARSEILLE

“La France insoumise (= het niet-onderworpen Frankrijk)”: zo heet de groep Melenchon. Een activist zei hem: “Rechts, links, extreem-rechts of ander links… U moet uw salaris eens waar maken! Als het ploft komt er een opstand in het hele land”. Hij was ooit zelf “een insoumis”. Weet M. hoe het echt zit of schept hij een ontembaar monster, een golem? Een tijdelijk samengaan van gefrustreerden van velerlei kleur, die niet passen in zijn “homogene niet-onderworpen Frankrijk”?  Zijn “volk” blijkt geen handelbare marionet meer. Gaan zijn speeches en lessen goed uitwerken? Of gaat ook hij de grote schrik beleven, waarna ook hij zich stil gaat houden? Denkt M. niet aan Chavez, (die hij bewonderde), nu hij Venezuela ziet sterven? Met een giga-olievoorraad crepeert het land. Daar heerst zo’n golem: die van Chavez. Dit geeft ook het gevoel “dat onze beschaving verandert of ten onder gaat”. Dat alles roept een "klassieke links-radicaal" nu nog op in een op links en rechts gespleten Frankrijk... 
BURGEROORLOG:  HET LEGER TEGEN "EIGEN VOLK"


Dreigt er een wereldwijde burgeroorlog? Dat denkt (zie boek: Age of Anger) P. Mishra, Bloomberg columnist. Gefrustreerde massa’s staan overal op tegen kosmopo-litische liberalen: want ze kregen hún aandeel in de welvaart niet. De Verlichting gaat onder, omdat te vele in competitie moesten leven: van liberale, rationele intello’s.

IN DEN BEGINNE... 
Het lijkt weer: Voltaire tegen Rousseau van eeuwen geleden. Manent e.a. spreken over: “De oorlog der beschavingen”, die zich toespitst op religie en cultuurverschil. Ene Girard ziet: “Een toenemend homogene wereld, waarin individualisme en hebzucht regeren in een koopmans-omgeving.  En Herzen (Rusland) zegt: “De westerse maatschappij drijft op een geprivilegieerde minderheid en de massa’s zijn wereldwijd tot ongemakkelijke medeburgers verworden “.
 
DE FRANSE MOEDER DER REVOLUTIES
Politieke bewegingen ont-sporen in hun reactie op liberalisme, democratie en economische groei. Overal (ook in Afrika en Azie), doen symptomen (ongelijkheid, economische vertraging) denken aan einde 19e eeuw. Ook nu zien we nationalistische demagogen en anarchistische terroristen opkomen. En ook: ontwortelde indiërs en amerikaanse middenklassers, die een “gemakkelijke vijand” vonden. Bij: Immigranten, vrouwen en elites..

Het volk moest God en de koning vervangen, als drager van de collectieve wil. Maar dat volk ziet er wereldwijd verschillend uit. Joden, kosmopolieten zijn eenvoudiger aan te wijzen.
Het kosmopolitisme is voor de elites: andere blijven achter. Dus zoeken die een nieuwe (zelf)achting: in etniciteit, religie, ras en cultuur. Waarop politici een ideologie of volkse cultuur bouwen om de vergeten groep te organiseren.

Levenswijzen lijken wereldwijd steeds meer op elkaar, terwijl sommigen de (culturele) verschillen net benadrukken. Mensen zoeken verschillen: die er steeds minder zijn. En worden religieuze fundamentalisten: want men wil iets om “in te geloven”. Ook die djihadi’s, die in fanatisme vervallen en hun religie “ombouwen tot alibi”. 

Het liberale bracht veel goeds: minder armen, langer gezonder leven, niet niks. Maar, India en China moesten nog her-ontplooien, na eeuwen westers imperialisme en burgeroorlogen. Het chinese staatskapitalisme plus het westerse liberalisme, deden wonderen. Maar niet alles werd beter: zie hogere ww, ontworteling en vervuiling van het milieu. Dorpelingen “moeten” naar de grote stad en werden minder arm in vervuilde steden. Waar ze hard moeten werken voor hoge huren of in bidonvilles terecht komen.

GEWELD TEGEN DE PERSOON KOMT OP


Statistieken tonen “minder geweld en misdaad”? Of komt dat door minder westerse oorlogen en genocides. Zoals die laatste oorlogen in Irak en die in Vietnam. Zie hoe racisten het Witte Huis bevolken, hoe Xi Linping autoritairder wordt en hoe moordenaars tot leiders worden (Poetin en Duterte). Dat toont dat gewelddadigheid en frustraties groter zijn dan ooit. Wrede staatsvaders zijn ín: zoals Stalin, Hitler en andere. En weer worden joden, gekleurden en liberalen als schuldigen neergezet.. Zelfs in India onder Modi.


De 18e en de 19e eeuw als voorlopers.    
VANAF DE 17e EEUW..
          
Angst om “ten onder te gaan” zit onder de huidige europese crisis: wat past in de historische ontwikkeling. Zie Sprengler met zijn: “cyclische conceptie over beschavingen”. Ook wij gaan voorgangers nadoen, die ook crashten.  Al in de 18e eeuw had men angst voor de ondergang: door nieuwe economie en verstedelijking. Toen archeologen de resten van griekse en romeinse beschavingen vonden, kwam er een schok. Volney schreef: Ruines en werd profeet van deze ontdekking. Het Licht van de Verlichting en zijn romantiek werden tegengesproken. Zelfs Toqueville, -de democraat-, twijfelde en vele zagen degeneratie en corruptie. Die ze toen weten aan:  vermenging der rassen. 


DE CRISIS VAN DE VERWARRING
De 19e eeuw zat ook vol moderniteit en ontregeling: door industrialisatie en urbanisering. Een nieuwe barbarij dreigde: “Een dolle machine, die zich niets aantrok van slachtoffers”. Alles kwam mede door de industriele revolutie (1873—1896) en de Grote Depressie. De sociologie werkte aan “het thema van de ontwrichting van het individu”. Zie Emile Durkheim (1897), die sprak over die golf van zelfmoorden. Simmel gaf de grote steden de schuld en En die anarchistische massa’s, maakte vele bang.

De opkomst van de VS volgde met het Gele Gevaar. Toen Japan, dat in 1905 zijn eerste verovering deed. Dan volgden angsten voor meer oorlogen en Wells schrijft over: ”De wereldoorlogen (1898)”. 
 
DE GELE KLEUR KWAM EERST...
THE UGLY ASIAN? 


Men zag wapenophoping, potentiële conflicten en pacifisten werden uitgelachen. De eerste Vredesconferentie (Den Haag 1899) verhinderde de oorlog niet. Freud kwam met zijn theorie over “doodsdriften in de mens”. De europese mens viel van zijn hoge sokkel af, omdat ze op moordenaars en boeven leken. Musil spreekt over “barbarij”. De apocalyps dreigt: Herman Hesse spreekt over “Souvenier Europa”
 (1917). En de “deluge-idee” verschijnt...
PLAATJE VAN VALUTA-APOCALIPS?


Ene Kraus schrijft: “Laatste dagen van de mensheid (1922)”. En ene Adof Hitler schrijft over een andere “uitroeiing” (in Mein Kampf).

Cultuur werd hét centrale punt.
De klassenstrijd of die tussen arm en rijk, is niet de reden van conflicten: maar de culturele verschillen. Zowel binnen landen als tussen landen. De clash in Somalië bleef binnen het land, maar die in Ruanda raakte Oeganda, Zaïre en Burundi. Bosnië en de Kaukasus deden conflicten ook óver hun grenzen gaan. Idem in Kashmir. Rusland steunde (Joegoslavië) de serven en SA ,Turkije, Iran en Libië steunden de moslim-bosniërs. Dit alles vanwege culturele affiniteiten, culturele conflicten zijn intussen kampioen geworden.
FIRST CULTURAL FIGHT : BLANK TEGEN GEEL


Het IJzeren Gordijn,-oude ideologische demarcatielijn-, ligt nu honderd km verder oostelijk. Nu scheidt ze het westen van zowel het christelijke, als het moslim-oosten. Filosofie, waarden, sociale relaties en gewoonten doen verschillen toenemen.
CULTURAL SHOCK
HIJ BUIGT EN ZIJ STEEKT HAAR HAND UIT

Sociale en economische ontwikkeling doet het culturele nog meer verschillen. Het verre oosten met zijn aziatische cultuur, doet het economisch goed. De moslimcultuur heeft het daar moeilijker mee en ook met “democratie”.

In Oost-Europa is de ontwikkeling van de ex-sovjetdelen ook bepaald door culturele factoren. Christelijke kiezen vaker voor economisch, moderne en democratische opzet: de orthodoxen doen dat minder goed. En moslimlanden staan vaak op een derde plek.
MEER OPENHEID VERMINDERT AANTAL GROTE CONFLICTEN


Na WO II zagen we 7 à 8 grote beschavingen naast elkaar, met hun onderlinge verschillen. De conflicten ontstonden vooral tussen groepen ín landen en tussen landen, met verschillende culturen.

Het westen is niet meer de overheersende cultuur en minder machtig. En er kwamen andere “polen en andere culturen /beschavingen” op. Een andere, nog complexere wereld.
SOORTEN BOTSINGEN
China komt sterk er aan: maar imiteert vooral nog de westerse technologie (amerikaans en europees/japans). De dollar bleef dé machtige valuta en regels zijn westers van afkomst. De wereldhandel draait op een westers systeem. En: bijna niemand wil het anders doen.

 


De mondialisering is niet de schuldige.
De mondiale opening bestaat nu echt: dus wordt het verdere effect van mondialisering wat minder groot.
 
GLOBALISERING: EEN NATUURVERSCHIJNSEL
Armoede werd stevig terug gedrongen: chinezen etc. maken goedkoop vele spullen die het westen graag (goedkoop) koopt. Goed voor armen, aan beide kanten. Veel dure westerse spullen worden ook door rijken elders graag gekocht.

De opkomst van Trump c.s. is te wijten aan: het vervallen van “eenvoudige jobs” en komt niet door de open handel. Eerder kwam goedkope arbeid naar het westen: en dat was OK. Nu is dat een bedreiging: omdat er minder “eenvoudig handwerk” is. 
Naast de europese vergrijzing zien we de afrikaanse bevol-kingsexplosie. En in de EU ziet men niets in “andere immigranten”: terwijl ze keihard nodig zijn. Ook om onze pensioenen te verdienen! Moet dat nu via meer fabrieken in Afrika óf door afrikanen die bij ons werken?
TOTALE OMSLAG IN DE DEMOGRAFISCHE OPBOUW: ONGEKEND
De groei vlakt af, de koopkracht stagneert. Maar blijft door lagere prijzen wel gelijk. De sociale systemen moeten worden aangepast . Niet door belasting op de handel, maar door belasting op “rentenieren”. Zo moet de ongelijkheid worden aangepakt: via taxi’s, ambtenaren, vrije beroepen: daar moet het nu gebeuren. En ook door beter informeren van de consumenten en betere opleidingen. 
De “post-boom” en de waarheid.
We zagen hoe “het ene post-tijdperk het andere verdrong”. Zoals het post-secularisme, dat beweerde dat godsdienst niet was versleten en het “post-modernisme” dat dacht dat de modernisering voorbij was. We horen nu over “post-democratie”: niet het parlement, maar de ongecontroleerde instituties maken de dienst uit.
POST-TRUTH AND TRUMP TRUTH
En nu gaat het over “de post-waarheid”, die de politieke malaise zou verklaren. We houden niet meer van “echte waarheid en feiten”, maar zien die liever “aangepast aan onze voorkeuren”. Dat zien we ook in de politiek: steeds meer mensen zijn niet meer overtuigd van keiharde feiten, ondanks serieuze media. We doen aan factchecking om de “verbeterde waarheden” aan te wijzen. Dat frustreert vele: men wil liever de eigen dingen horen. En niet wat die “slimme elitairen” ons vertellen.
"WAARHEIDSCOMPETITIE" : TRUMP TWEEDE MET 3/4 LEUGENS
We luisteren gewoon liever naar Trump, Wilders, Le Pen en Brexitfanaten. Technocraten, experts en “politiek correcten” zijn uit: de volksverleiders met hún “waarheden” zijn in. Lees het boek: De kunst om onzin te vertellen (2006)! Dat onderscheidt: de leugenaar (die weet dat hij onzin vertelt) van “de artiest”, die verdwaald raakte in de eigen onzin. En niet meer weet dat hij staat te liegen.
DE NIEUWE SYMBOLS VOOR FACTCHECKING BIJ GROTE KRANTEN

Daarom zien we Wilders ook nooit in politieke discussies en bij journalistieke programma’s.

De nieuwe “hype” is een echt risico: want als de feiten niet meer tellen, is ook de democratie dood en ontregeld. En als politici, die nooit logen dat ook gaan doen, is alle vertrouwen weg. Dat hebben de vijanden van de democratie goed door. Zie hoe Poetin tegen alle feiten in die BUK-inzet (Oekraïne) niet wilde erkennen en het gerucht verspreidde dat “amerikanen de MH neerschoten, omdat hijzelf aan boord zou zijn”! 

Het internet werd tot “dé plek van de “post-waarheid”. De algoritmen en de sociale sites sluiten ons op in een “cognitieve zeepbel”, waartegen we weerloos worden. De partij van Trump lijdt zelf onder diens ruime gebruik van de “post-waarheid”. 
Krijgt elke politieke groep zijn “eigen waarheden”? De besten zijn die waarbij ‘arme slachtoffers” worden opgevoerd, die worden onderdrukt door schorem. Zie hoe 50-PLUS in Nederland doet met de ouderen: als er over zorg en financiële posities wordt gedebatteerd. Libertariërs  hebben het over “het paternalisme van de elites”. Met autoritaire argumenten werden debatten gemeden over zaken, die men liever “ontkende”.
HET TRUMP-TRUTH IMPERIUM
Zoals immigratie-problemen, arbeidsconcurrentie etc. . Zo ontstonden vele “burger-journalisten op het internet”, die ons nu vragen om ónwaarheden te signaleren. Het doet denken aan de “ketter-vervolgingen in de vroegere katholieke kerken” .

 


Beleven we de doodstrijd
                               van een beschaving?
Arriveren we bij “de doodsstrijd van de moderniteit”? Terwijl die moderniteit ook overal “heerst”: Uber zie je in India en Louis Vuitton is er op Borneo.
DAT IS NIET TE HOPEN....
HIJ TOONT HOE ZE VERGAAN.....
Hoe moet de bevrijde moderne mens zijn vrijheid gebruiken?  Het westen blijft overtuigd van kapitalisme en liberale democratie. Er moeten “enkel nog wat obstakels, -dus communisme, islam, terrorisme-, worden  opgeruimd en klaar is kees”. Maar  dat lijkt een utopisch fantasme te zijn. Alles moet opnieuw worden doordacht…
VELE GELOOFDEN HEM NIET...


NEDERLANDSE INVLOEDEN..


IEMAND MET DOODSDRIFTEN
Helpt Paus Franciscus?  Immers: “Het geloven in een religie (of een God) is als geloven in vooruitgang”. Beide eisen “onderwerping” en geen “intellectueel proces”. Maar, de paus heeft compassie vooral met de armen en ziet het leven ook niet als een competitie.

 


De elite heeft veel om over na te denken.
Ook al wordt ze luid uitgekotst door gefrustreerden vol haat en woede, aangevuurd door demagogen. Alle denkkracht moet worden gemobiliseerd om met verstand die oceaan van emoties te kalmeren. Dat is het enige wapen tegen een ontsporing die mondiale allure kreeg.

EEN VALSE MESSIAS? 
NEDERLANDSEE MESSIAS-SEN VAN DE MENSELIJKHEID
 


Dus: intelligentsia van de wereld verenigt u. Denk terug aan de Erasmus, Spinoza en de  Ghandi’s, de King’s en de Mandela’s.
MORELE MOED EN GEEN OVERMOED
Die wereldwijd emoties opwekten, die ons met altruïsme en humaniteit vervulden. Een intellectuele revolutie, als een goede moeder van alle revoluties?

U KUNT SOLLICITEREN...MESSIAANSE VOORGANGERS


Met een zachte “anti-Trump”: een anti-demagoog, die ons begeleidt. Met mooie sweet-tweets, die mensen van uur tot uur hoop geven..
DE MESSIAANSE MOEDERS

ZIJ BIOLOGEERT EEN WERELD
Een vrouwelijke messias, natuurlijk, die ons verstand herordent, zonder dat het ons echt moeite kost..            

 

LEON DE MARSEILLE
19 APRIL 2017.


zaterdag 8 april 2017

LA FRANCE: BANG VOOR PRESIDENTSVERKIEZING.


FRANKRIJK IS BANG
       VOOR DE PRESIDENTSVERKIEZING 2017

MARINE KAN NIET WACHTEN...NEDERLAND GING nogal succesvol voorop en voorkwam dat extreem-rechts de grootste werd. Men knutselt er aan een nieuwe kabinet: wat een coalitie-mirakel zal worden...  Minstens 4 van de 12 partijen moeten aantreden om de 75 zetels te halen..  Wilders werd, ondanks winst!, niet de grootste; hij lijkt vermoeid. Maar de splijting in het land blijft en zal steeds een plek zoeken. Die wordt nu op rechts gevonden, wat op een recht-midden kabinet wijst. Dus weer de oudjes: VVD, CDA, D66 + klein christelijk? Vooralsnog werd geprobeerd het met GroenLinks te fixen.. 

DE 3 GROTEN...

Men won nu één veldslag: maar de oorlog tegen extreem-rechts duurt voort. Want extreem rechts won nog eens 10%...
DE 12 DIE REGEREN GAAN (VAN DE 22 DEELNEMERS)..

FRANKRIJK VOLGT en die Orly-aanslag deed oude angsten in de campagne weer oplaaien. De toon van de 11 kandidaten wordt steeds radicaler. Fillon (LR) beschuldigde de staat zelfs van het organiseren van een "cabinet noir"; een samenzwering om hem politiek te killen. Links valt steeds verder in duigen, ondanks hun eerste primaire à l'americaine. Ex-PM Valls wilde zelfs de officiële kandidaat (Hamon) niet steunen. Hij koos lang voor.. niemand en uiteindelijk Macron..
TERRORISME ORLY: EEN TRAUMA WERD WAKKER
Na het 1e debat kreeg Macron  
meer support van "PS-ele-phants". De extreem-linkse Melenchon bleef alleen en de Verts splitsten zich over de drie 
 linkse kampen. “Rechtse"-PS-er Macron moet “redden wat kan voor ontbindend links”. Want: de officiële kandidaat Hamon verloor steeds meer, vooral van de winnende Melenchon (tot 15%!). Hij klaagt over "dolken in zijn rug". Rechtse Fillon vecht (onder verdenking geplaatst!), verbeten door en met álle middelen. Wat iets hielp maar toen werd ook zijn ega als echte verdachte gedaagd. 
Wordt het “nieuw links” (= Macron) of “oud-rechts” (=Fillon) óf extreem-rechts (=FN)? Let wel: rond 40% van de “arbeiders, -de traditionele aanhang van links-, wil FN gaan stemmen, al wil niemand samenwerken met Le Pen.
DE 5 VAN HET EERSTE DEBAT IN MAART
Maar als Marine 51% pakt is zij president en benoemt dus de PM.. Die kan onmogelijk een regering kan vormen, dat het vertrouwen van het parlement krijgt. Dan dreigt de echte chaos voor het land... Met wereldwijde gevolgen tot bij de "financiéle markten": de schuldeisers van La France. Toen volgde debat 2 met alle (11) kandidaten: gehaast en onder druk. De 6 kleine maakten de verwarring groter.
Macrons clash met Le Pen (over EU) viel op. Geroutineerde Melenchon bleek "beste debater" (26%). Macron volgde nipt, Fillon op 15% en Le Pen + Hamon bleven achter. Tot 23 april bleef veel open: maar voor ronde 2 lijken Le Pen en Macron nog dé kanshebbers..    
 

LANDEN EN HUN SCHULDEN; ZUID = TOPPER
ZOALS VAKER zijn de verkie-zingsthema’s niet de echte en grootste bedreigingen. Fillon en Macron wijzen beide op enorme groeiende schuldenlast en stellen uitgavenreducties voor. Die last is voor 2/3 "geleend geld door het buitenland" en de stijgende inflatie drukt de rente omhoog.
Een echte ramp bij 2147 miljard staatsschuld..  Fillon bezuinigt 100 miljard en Macron doet 60; beide willen de 3% norm handhaven. Beide gaan ook voor economische modernisering, een sterker concurrentievermogen en voor meer banen. De linkse kandidaten en Marine Le Pen, verhogen de uitgaven. Tot soms 150 miljard! 
7000 KM KUSTLIJN
Ondanks toenemende nadruk op defensie en grenzen, kwam in het land met 7000 km zeegrens geen enkele kandidaat met "de zee als "een strategisch toekomst-item". 
Je hoort nu ook weer: "We (=Europa) zijn allen kinderen van de Mare Nostrum". De grote plas tussen "ons en vele buren", wordt opnieuw een historisch water. Vraag het de families van duizenden verdronken vluchte-lingen... 
HET FRANSE COUR des Comptes waarschuwde zoals elk jaar.
LASTIG VOLKJE: WEG ERMEE?
De enige respons was dat een PS-topper pleitte voor de ophef-fing van het “lastige instituut”! De rente klimt sneller en het verschil met Duitsland (the spread) liep verder op. Als meer dan 1000 miljard schuld (+50%) "buitenlands is", moet je toch nerveuzer worden? 
EU-landen kijken met schrik naar Parijs en vrezen voor het voortbestaan van euro. En een gebrekkig draaiende as Berlijn-Parijs, kilt ooit ook de EU. Intussen boekt Berlijn, met zijn daverende exportmachine, een miljarden begrotingsoverschot. En, zoekt naar wat ze met dat geld zal doen..


SCHAÜBELE, minister van Merkel en echte europeaan, schreef een “tribune" in het franse blad Le Point”.
STERK DUITS DUO
Waarin hij de noodzaak van de motor Parijs-Berlijn met hartstocht bepleitte. Zonder zich kritisch in de strijd te mengen, maar wel te wijzen op het grote belang van “versterking van de gezamenlijke defensie-inspanningen”. Schäubele matigt zijn toon: zonder la France is de EU verloren, weet hij..

DE KOOPKRACHT-ONGELIJKHEID is in Frankrijk de laagste van het westen. Maar de werkeloosheid is nu het dubbele van Duitsland, Nederland, UK en de VS..
 
EEN EEUW ONGELIJKHEID


HAMON BLEEF OP 11%
En, die wordt in stand gehouden door stapels geleend geld. Parijs (bijna 100%)gaat met schulden richting Italië (133) en Griekenland (180)… Piketty, de wetenschapper van de ongelijkheid,  adviseert Hamon. Zij die hem eerder zagen als radicaal links, kregen hun gelijk. P. gaat mee in het bestrijden van ww-pijnen door een basisinkomen te propageren. Ook hij geeft dus echte hervormingen maar op.. Rare econoom. 
Helaas, DE TRENDS zijn nóg lang niet gekeerd: alle zwakheden nemen nog toe! Schulden, werkeloosheid en handelstekort ... De trend keren neemt al jaren, en intussen gaan anderen er snel vandoor.

EEN KRACHTELOZE FRANSE REGERING zou een ware ramp zijn.
DE TIJDEN VAN DE GAULLE  EN NU?
Niet enkel voor Frankrijk, maar helaas voor de EU als geheel. Dat legt op de volgende, Duitsland dus, een nog zwaardere verantwoordelijkheid.


MERKEL EN HAAR POLITICI
Merkels positie komt ook nog onder druk: de populaire Schulz (SPD, ex-Brussel) wint terrein. Hij werd SPD-aanvoerder. En de nieuwe vijanden (Poetin, Trump en Erdogan), kunnen het samen redelijk goed vinden: zeker wat hun "afkeer van de EU" betreft!

 
DE TOEKOMST VAN DE EU draagt vooral Duitsland. Nog meer, nu Brexit doorzet. Berlijn gaat al langer voorop: men nam de rol van Brussel de facto al maanden geleden over.
NIEUWE GEKLEURDE VRIENDEN
Zie de bezoeken in Noord-Afrika, de uitnodiging van Trump en de sterke houding naar de “rebel-lerende Oost-EU-landen en naar  Erdogan. Het lot van de EU ligt sterk in duitse handen.  Ook al zien een aantal EU-landen dat niks graag.
GEEN VRIENDEN MEER...
Er is dus sprake van zowel externe bedreigingen en verlies van EU-bondgenoten  naast sterke interne wrijvingen.   

FRANKRIJK HEEFT EEN STERK VERLEDEN én een heden in Afrika, de ontstuimig groeiende EU-zuiderbuur. Nu onze markt van morgen qua afzet en qua arbeidskrachten! 

hier spreekt men frans in Afrika!
Franse en amerikaanse militairen in Afrika


La France is ín de EU zowel "een noordelijk als een zuidelijk land": dus ook brug tussen EU en Afrika (en het MO). Parijs bezit veel kennis (diplomatiek /geopolitiek), heeft vele contacten en nu al een stevige aanwezigheid daar. Economisch en militair (bijna 10.000 man op 5 plekken) en liefst 10 van de 54 landen zijn "francofoon".
ZIJ ZIJN HET NOG EVEN.. OP NAAR SCHULZ EN MACRON?
Duitsland is een kenner van Oost-Europa en daar ook economisch meer op gericht.
Dus zijn Parijs en Berlijn samen het ideale duo om met de grote kansen en bedreigingen van de EU om te gaan. Deze twee landen leveren 150 van de 500 miljoen EU-ers en economisch goed voor +35% van de EU-economie. Hun reservoirs aan kennis/ervaring op technologisch, militair en economische-commercieel gebied zijn enorm. Ze zijn samen de kurk waarop de EU en de eurozone drijven en voor morgen van vitale betekenis, zeker na de Brexit..    

DE PERSOON VAN DE FRANSE PRESIDENT(E) is dus van cruciale betekenis voor de hele EU.
WIE O WIE WORDT HET?
Niet Hollande maar Hamon  wil springen


Duitsland dat ooit de ondergang van Europa inleidde is terecht gekomen in de rol van de redder van de 27 blijvers van nu. Nederland en andere noordelijke EU-landen en Spanje, lijken de belangrijkste vrienden in deze reddingsoperatie van groot allure. Maar zonder echte steun van La France kan de EU en de euro niet worden gered.

 
DUS ZIJN DE FRANSE VERKIEZINGEN de beslissende factor voor het voortbestaan van EU en Eurozone.  “Allons enfants de la patrie le jour de gloire est dans vos mains"..

FRANKRIJK INGEDEELD NAAR LINKS EN RECHTS


DIT ALLES OVERWOOG IK, na twee avonddebatten tussen eerst 5 en toen 11 kandidaten. Met: Marine Le Pen (FN 26%), Fillon (LR 20%) op "divers rechts" en Macron (26%), Hamon (10%) en Melenchon (15%) op "divers" links. De Verts zijn verstrooid over links en rechts.

WINT MACRON (LINKS-MIDDEN) RONDE 2?
MIST MARINE DE BOOT MET +35%?Curieus genoeg blijft de som "links contra rechts" nog 50/50. Maar de splitsing der geesten bleek groter dan ooit, zowel op rechts als op links. Macron werd sterk en origineel gevonden en won van Hamon; wat ook de dynamische Melenchon lukte. Le Pen was ruig en agressief en Fillon speelde "de ervaren bestuurder". Maar hij bleef achter op Macron.
Toen kwam de rel over PS-minister LE ROUX (Biza). Die twee dochters vanaf hun 15e betaalde als "parlementaire medewerkers". À la Fillon dus...
OVERAL SCHANDALEN....
In de pers noemt men "honderd andere parlementariërs op rechts en links" met eenzelfde "gewoonte".. Le Roux moest snel aftreden.. en ook "in onderzoek"! Wie volgt de drie: Le Pen, Fillon en Le Roux nog? 
Zo ging Frankrijk op weg naar debat twee.. En dan op naar de "legislatives", de parlementsverkiezingen dus..  Daar zal blijken welke regering voldoende steun kan vinden. En dan is het weer "hoeveel pakt Marine"? Pas daarna is te overzien hoe (on)regeerbaar La France wordt.. 
  
LEON DE MARSEILLE, 9 APRIL 2017
  

 --------------------------------------------------------------------

INFODELEN BLIJ BLOG:
 FRANKRIJK IS BANG
                 VOOR PRESIDENTSVERKIEZING 2017   


INHOUD:
-OVER HET FN IN FRANKRIJK
-POPULISME EN TRUMPISME ZIJN FAMILIE?
-FRANKRIJK ONTKENT WEER DIE SCHULDEN!
-DE ZEE: DE GROOTSTE SCHAT VAN FRANKRIJK.
-DE FRANSE REKENKAMER
-HET IS KIEZEN: WW OF ONGELIJKHEID?
-HOE RIJKER HOE MEER FRAUDE?
-DE NIEUWE KLASSE: HET PRECARIAAT
-TOPSALARISSEN EN CULTUUR
-DE TRIBUNE VAN SCHAÜBELE
-FRANKRIJK ONTKENT WEER DIE SCHULDEN!
-DE ENORME UITDAGING VAN EDF IN FRANKRIJK.
-ONFRAY: HET NIHILISME KOMT!

-WAT DE INVESTEERDERS VREZEN 
 
OVER HET FN IN FRANKRIJK
De 1% rijkste ter wereld zagen  tussen 1988 en 2008  hun inkomen met 60% stijgen..  maar de armste op de wereld kregen het ook beter! De middenklassen bleven achter.. En die werden boos. Dus koos 27% van de werkers in Frankrijk voor het FN in 1995 in 2017 zijn er dat 44%. En de rest van de werknemers kozen FN voor 35% en de niet-actieven voor 29%.. Dus links verloor zijn aanhang. Maar ook de kleine zelfstandigen gingen voor 27% naar het FN en van de boeren 35%. Zelfs 25% van de katholieken zijn er nu te vinden. Nu zit het FN 8% hoger dan vorige verkiezingen in 2012. En de oude scheidslijn links-rechts vervaagde.. De groei kwam weer maar enkel in de grote steden en bij “het Frankrijk van boven”. In febr. 2017 zat Hamon op 11 tot 17% ( vrije beroepen resp. niet-actieven) en Macron rond 22-32% (niet-actieven resp.  hogere leidinggevenden). Melenchon zwierf rond 12% de PC rond enkele % en Fillon  rond 25% met grote spreidingen. Maar het FN heeft geen geallieerden maar nu met mogelijk 40% in 2017 in de 2e ronde is er toch echt iets veranderd. Op de kaart van Frankrijk zit het FN vooral in het uiterste moorden en in het z-oosten (>37%). Rond het centrum doet het 30-37% en enkel op het centraal plat is ze op minder dan 20%. Overal waar de ww heerst, de jongeren vastzitten, waar inkomens laag zijn en waar werknemers zijn doet het front het prima. Ook blijkt dat het FN groeit waar het al langer was: dus vooral uiterst noord en zuid-oost. Daar vinden we ook de steden met FN burgemeesters. In 26 steden met meer dan 10.000 inwoners zit het FN in eerste ronde op +50%. Marine scoort bij ronde 1 dus 28%, Fillon 21, Macron 18,5 en Hamon en Melenchon 13%.. (zonder Bayrou). Met Bayrou: FN 27, Fillon 20, Macron 17 en hamon, Melenchon 12%.. En Bayrou deed niet mee en allieerde zich met Macron: grote surprise. Einde febr. Waren de inschattingen voor ronde 2:  Marine 44 en Fillon 56% óf Marine 41 en Macron 59%. Het FN is de partij van het einde van de middenklasse.. Er is nu minder verschil tussen Parijs en New York dan tussen Parijs en la Creuse! Nu zoekt Le Pen ook aanhang bij de ambtenaren waar men zich vroeger moest schamen als FN-er. Nu zijn er 22% bereid op Marine te stemmen. Want zij wil er geen minder…  Bij de hogere in hun groep is Marine kiezen nog zeer link: dat kost je je carriere. Maar in het hokje ben je alleen.. Ja het wordt spannend in La France zeker nu Bayrou zich bij Macron voegde en ook de meer gematigde groenen van Rugy. De polls krijgen overuren te draaien..

POPULISME EN TRUMPISME ZIJN FAMILIE?
Luister naar Marine Le Pen die de amerikanen feliciteerde met Trumps verkiezing.  Terwijl de fransen de Big Mac en de cola niet echt promoten. Ook de Hollywoodfilms afhouden en José Bové steunden  die een Macdo beschadigde. Maar haar bewondering heeft alles van doen met de verkiezingen omdat ook zij zo’n Trumpse revolutie wil.  En de Tr-ideologie past haar FN (gedeeltelijk). Lage belastingen en minder regels bijvoorbeeld. Maar er zijn ook strijdpunten.
Als Trump zegt: we willen enkel nog mensen binnenlaten die van ons houden dan lijkt dat ook op de FN-slogan van 1980. “La France tu l’aimes ou tu la quitte”. Ook Marine net als Farage en Wilders zijn gek op krachtige leiders. En ze willen zaken die blanke ouderen goed doen, meer uitgeven aan defensie en extreme waakzaamheid scheppen.  Tegen islam en vluchtelingen. En die klimaatverandering dat is ook niet hun zorg.
Le Pen en Farage vinden ook dat de EU Poetin frustreert net als Trump. En ook “vaderland, familie en regio” zijn hun en Tr. lief. Oud en ongerust Europa ziet dat Trumpisme vaker als iets goeds want ook zij willen grenzen dicht en protectionisme. 

 
FRANKRIJK ONTKENT WEER DIE SCHULDEN!
In de verkiezingsstrijd zijn Le Pen en Melenchon helemaal vergeten dat er vooral schulden zijn. Le Pen  gooit er +150 miljard meer uitgaven tegen aan en Melenchon ook  +100 miljard. Ze hebben niets geleerd en voelen niet wat komt… zie de renteverhoging die nadert! En Marine wil ook nog uit… de euro: de grote beschermer voor de franse schuldenlast. Macron wil minder en wel 60 miljard en Fillon doet dat ook maar forser met 100 miljard. Frankrijk riskeert weer een schuldenexplosie en voelt onvoldoende het gevaar van die  65% schulden die buitenlands bezit zijn!  De franse Grondwet kent het principe van de “precaution (de voorzorg)” maar past dat niet toe bij een grote bedreiging van het land die “schuldenlast” heet.

DE ZEE: DE GROOTSTE SCHAT VAN FRANKRIJK.
De zee wordt meer en meer “bezet” en de wereld gaat ook richting “zee”.  In 2020 leeft 60% van de wereld op minder dan 60 km van de zee, rondom grote steden dicht bij havens. En 3 miljard mensen leven dan ván de zee. Die ook 80% van het transport “doet” en 70% van de waarde van goederen. Er onder zit ook 22% van de aangetoonde  oliereserves en 37% van de gasreserves. En vele zeldzame stoffen metalen en andere. Oceanen slaan ook 90% van de warmte op en 1/3 van het geproduceerde CO2.
Frankrijk heeft 7000 km kust en een economische zone van 11 km in zee waarin ook 10% van des werelds biodiversiteit schuilt: 105 van het koraal en 20% van de atols. Dan ben je een zee-supermacht dus.
Desondanks is er geen enkel strategisch plan ook niet voor franse havens. Die nogal achter raakten want hun aandeel in europese containers is maar 5%. Te oud en “onbetrouwbaar”.. (stakingen). De vloot staat nu op plek 30 op de lijst en de zee-R&D is maar 400 miljoen. Terwijl de ruimte 2 miljard krijgt..  Ook de aanpassing aan zee aan de klimaatveranderingen is minimaal. Ondanks COP21 in Parijs.
De nationale marine doet 4,3 miljard en moet daarmee 5 “theaters” doen. Van indische oceaan tor Golf van Guinée, via Perzische Golf en Mediterranee. Er zijn nog maar 80 zeedagen waarmee men onder de 100 van de Nato zit dus alles (ook de mensen) wordt overbelast.  Fregatten: 38 jaar oud nu, en maar voor 60% inzetbaar.  Onderzeeërs: idem. Luchtgedeelte: zelfs maar voor 38%. En er is grote vertraging in de vernieuwingsprojecten.
Frankrijk kijkt te weinig naar zijn maritiem bezit en dank zij enkele oplettende parlementariërs werd het verlies van 285.000 km2 zee voorkomen rond het eiland Maurice in de Indische Oceaan. Terwijl andere zeer actief zijn: zie ook China.
Frankrijk moet meer aandacht geven hier vooral strategisch en meer coordinatie doen instanties. Nu is het 65 miljard aan opbrengst en werk voor 310.000 mensen. Havens moeten aan spoor geknoopt worden en armateurs moeten worden gresteund. Ook aquacultuur moet meer aandacht krijgen en de groepering rond de huidige zeereuzen.  CMA-CMG Marseille (reder)  en STX en DCNS (scheepsbouw). Total, Technip en Vallourec moeten samen doen voor off-shore exploitaties.  Dus moet ook een goed deel van de 2% defensie richting zee om “af te schrikken en ook info in te winnen”. En zeeroutes te beschermen en de economische zones: zeker in de Mare Nostrum. Dat alles is belangrijker dan een tweede vliegdekschip… denken vele experts. De zee wordt ook strategisch veel belangrijker en de wereld gevaarlijker. En die zee is DE verbindingsweg met alle andere.
 

DE FRANSE REKENKAMER
Niet alle zijn er blij mee, zeker niet in verkiezingstijden. En zeker ook niet in een land waar de staatsuitgaven de hoogste (=57% BBP) van de wereld zijn. De affaire Fillon laat ook zien dat niet alles zeer goed terecht komt. Het Cour is ook voor vele amusement: wie deed de meest onzinnige uitgave is jaarlijks een soort wedstrijd.  Dit jaar de Antillen met aankoop van snelle boten tegen de drugssmokkel voor 1,7 miljoen.  die zo moeilijk manoeuvreerbaar zijn dat ze nu in de haven liggen..  Nu wordt er “werk voor gezocht”!  Of kopers? Malek Botih zei: “Die Cour heeft Frankrijk ontregeld. Iedereen praat nu over cijfers en niet over de werkelijkheid. Deze Rekenmachine schaadt het land. We moeten haar opheffen”. Ook omdat dit Cour een niet zo fraaie balans toonden van de periode Valls (vriend van Malek)? Met een tekort +3%, (nu lijkend op Spanje, Portugal en Griekenland). En ook de vastgestelde achterstand met deze landen (qua ombuigingen)  was geen pretje. Dus opheffen die “foute boodschapper” en ook meteen mar die “foute pers”? Maar het land zou nu veel beter af zijn als aanbevelingen zouden zijn gevolgd. Eigenlijk zo het ministers moeten aan de kaak stellen die uitglijden en hun “straffen”. Zoals bij het stoppen van de ecotax dat 1 miljard kostte. Minder, veel minder dan Fillon zou hebben gedaan. Maar haar cijfers liegen er niet om: 3,5 miljoen ww-ers, 8,8 miljoen armen, 1,1% groei, 48 miljard handelstekort en 2160 miljard staatsschuld. Hamon had het ook over “een strikte boekhoudkundige benadering” om zijn excessieve uitgaven te verstoppen net als Marine. Zij zei: de franse president is niet de hoofdboekhouder.  Macron tracht nog zijn programma in aantocht goed op te zetten en dat zal zijn ster niet gaan doen verder stijgen. Het Cour zou als in andere landen al gebeurt, de programma’s moeten doorrekenen. Dat zou vele waarheden snel bloot leggen en in een vervolg ook “ontsporingen voorkomen”. En dus desillusies bij de fransen.

-TOPSALARISSEN EN CULTUUR
De zienswijze op wat “rijk is” veranderde vrij abrupt in Frankrijk: na 2012. Bij welk maaninkomen ben je voor de fransen nu rijk? Wel dat was 6000 (in 2010) en daalde naar 5000!  En bij welk bezit (patrimoine) je “rijkdom” moet voelen, daalde van 1 miljoen naar nu 500.000 euro. Wil je bij de 500 rijksten volgens Forbes horen dan moet je nu minstens 100 miljoen wegen en dat was 50 miljoen in 2006. Rijk en arm, machtig of niets-betekenend, het verandert dus en beweegt mee met de economische meteo. Nu staan er nog 500.000 fransen qua patrimoine in de top. Volgens het Worldwealth rapport van Capgemini.   


HET IS KIEZEN: WW OF ONGELIJKHEID?
De ww daalde in veel landen vooral dank zij “kleine jobs”. Die slecht betaald zijn en dus ontstaat er tegelijk ook een grotere inkomensongelijkheid. Er is een tweedeling ontstaan in de arbeidsmarkt naast die grote flexibiliteit. Dat komt mede omdat vele jobs in de industrie verdwenen ca 30% zelfs sinds 1998. De nieuwe hightech heeft dat (nog) niet kunnen compenseren. De vele kleine jobs in de dienstensector (distributie, huishoudhulp, etc.) zijn nu al 1/3 van de jobs. Frankrijk is de uitzondering: hoge arbeidskosten ook door een hoog minimumsalaris en ook vele dienstenjobs. Maar niet genoeg dus schoot de ww naar 11% , twee keer zo hoog dan in de VS. Hun sociale vangnet hield met fraaie uitkeringen dus de inkomens op peil. Een grafiek met op verticale as de Gini-index (= maar voor ink. ongelijkheid) en horizontaal het ww-percentage toont de diverse landen. In de hoek: beide assen laag (lage ongelijkheid en lage ww) staan Zwitserland en Nederland. In de hoek: hoog-hoog zien we Griekenland en Spanje. In het centrale deel zie je Frankrijk, Duitsland, Italië en UK. De VS staat eenzaam met lage ww en hoge ongelijkheid..  Er lijkt dus in ons tijdgewricht een soort keuze te ontstaan: of hoge ww en lage ongelijkheid of  omgekeerd. De structuur van de huidige arbeidsmarkt in een digitale economie brengt dat mee… Maar de zwitsers en nederlanders tonen dat een effectief omscholingsbeleid helpt het best. Genoeg hoog gekwalficeerde jobs en beperking van de “kleine klusjobs”. En dan komt de vraag op: gaat dat gemakkelijker in kleinere landen?


HOE RIJKER HOE MEER FRAUDE?
Dat zou je denken als je ziet dat bij prive-personen: 80% van de rijken boven 50 miljoen in fiscale paradijzen opereren tussen 15-50 miljoen is dat 30% en tussen 10 en 15 miljoen “maar” 18%. Echte rijke bandieten dus met superlage moraal? Of is het zo dat het inschakelen van de “diensten om ze te helpen” zo enorm duur zijn? Je moet heel rijk zijn om… frauderen te kunnen betalen! Zwitserland werd door de VS aangepakt en  er verdwenen 570 miljard daar… Maar die verkasten naar Hongkong en Singapoer blijkt nu. De toppers bij de fiscale paradijzen zijn: Suisse 2342 miljrad, Hongkong 1342, Singapour 889, Kaaiman-eilanden 844, UK 841, VS 721, Luxemburg 388, Engelse eilanden 349, Bahamas 306, Bahrein 215 en dan de kleintjes: Macao 999 en Panama 66.. 
Een verschuiving vond plaats en de echt grote fortuinen blijven de grootste klanten..
Er lijkt dus geen relatie te bestaan tussen hoge belastingtarieven en veel fraude! De scandinavische landen zijn de beste voorbeelden: hoge belastingen en weinig fraude. Italie, Griekenland en Portugal tonen het ook maar daar is het omgekeerd. En Frankrijk staat slecht: hoge belastingen en veel in fiscale paradijzen in tegensteling tot Noorwegen.. Er lijkt dus vaak of vooral een duidelijk “cultureel verschil” mee te spelen.. Doet denken aan die oude “nobelen” die ver van de gewone mensen leven en van hen eigenlijk niets weten en begrijpen.. Een kaste.
De trukkendoos is oneindig omdat er ook slimme fiscalisten en andere adviseurs veel geld kunnen verdienen. Wie goede adviseurs heeft gaat het beter.  Panama had zo`n club adviseurs en draaide er lekker mee. Zij deden veel in de trusts, die mysterieuze bedrijfjes met onbekende eigenaren..  Dan is er nog het valse domicilie: je gaat zogenaamd zelf elders wonen waar de fiscus aardiger is..  Nogal wat rijke fransen gingen naar Brussel en kwamen daar weinig. Men doet ook aan geld lenen bij banken, netjes boven tafel, die gunstig uitzien omdat er in het geheim garanties (kunstwerken of OG) gegeven zijn. De lening wordt afgelost bij verkoop van dat OG dus.. Zo heb je cash om lekker te leven terwijl je andere geld lekker aangroeit in fiscale paradijzen.. De Wildensteins en de Dassaults werden daar ooit op betrapt. De firma Cofinor  aan het Lac Leman is “gesloten” … Deze fraude-adviseur moest uit zicht door de recente schandalen. De franse fiscus zag ze overal ook bij die 46.000 spijtoptanten  die hun zonden opbiechten en 4,5 miljard lieten zien..  En ze betaalden vrijwillig de miljoenenboetes. De aanval op Zwitserland leidde er toe dat er velen ver weg hun heil zochten: Singapoer, Bahamas, Dubai of Kaaiman-eilanden. Daarbij hielpen dan ook die advocaten uit Panama. Vaak zit die fraude al een halve eeuw of langer in zo`n familie en leeft men met een soort paranoia dus een grote angst dat de stat hun vermogen zou kunnen confisceren. Zoals in de revoluties gebeurde.. Het optreden van Hollande bij zijn start deed die angsten weer ruim ontwaken: de roze communisten waren weer op pad en zochten de verfoeilijke rijken..
Die gevoelens leven dus in deze “afstandelijke kaste” .

Er lijkt dus ook vaak of vooral een duidelijk “cultureel verschil” mee te spelen.. Doet denken aan die oude “nobelen” die ver van de gewone mensen leven en van hen.
 

DE NIEUWE KLASSE: HET PRECARIAAT
Op de Bilderbergconferenties   sprak Schmidt (van Google) en die noemde Guy Standing van Bureau International du Travail in Geneve en hij schreef twee boeken over dit nieuwe verschijnsel: The Precariat: The new dangerous Class en  A precariat Charter: From denizens to Citizens.
Ze zijn in vele talen verschenen maar niet in het frans! Terwijl ook daar de Uberchauffeurs wonen, de gestresste werknemers van France Telecom en vele die CV`s sturen om werk te vinden. Het zou kunnen gaan om liefst 40% van de werknemers kunnen gaan die die zich intussen “gefragmenteerd en aankomend” kunnen noemen. Als die samenspannen zijn de westerse landen er geweest.. Zie Frankrijk nu: 4,14 miljoen ontvangers van een van de 9 sociale uitkeringen (RSA tot Minimum vieillesse), van 10,2% werkelozen, waar men liefst 626,7 miljard sociale uitkeringen betaalt (29,3% BBP) en waar nu 76% meer CDD kreeg tussen 2000 en 2012.  Guy gelooft ook niets van dat fraaie sociale franse model en ziet teveel armen in franse steden. Hij zegt vooral dat onze manier van denken over werken en inkomen niet meer past. Het officiële armoedecijfer in Frankrijk is 14% …  Hij reist de wereld rond en praat met alle niveaux. Hij zegt dat de ontwikkelde landen “teveel flex en diversiteit hebben gestopt in de sociale dempers en de arbeidscontracten” en de maatschappij gefragmenteerd. Het vangnet zit vol gaten en er zijn teveel subsidies en uitkeringen die geheel niet werken. Dat verdeelt de mensen in “fragielen/kwetsbare en anderen” . Zie de toelatingseisen tot ww-uitkeringen in Frankrijk. De gewone ww-ers kunnen jaloers zijn op die van intermittents en de -50-jarigen zijn dat op de mooie positie van de +50-jarigen. En de +50 jarigen op de junioren die vele voordelen zien bij de werkgevers die hun aanstellen. Ouderen mogen niet alle bijscholingen volgen, immigranten  mogen niet solliciteren op dezelfde banen als fransen. En enkel hen die meer vragen dan 2,5 keer minmumloon mogen in dienst omdat de Cice enkel werkt voor deze categorie te werk gestelden. En de werkenden zijn jaloers op de vele financiële compensaties voor de niet-werkende . Charité mag niet de basis worden van de maatschappij en verandert vele in slachtoffers en querulanten en bedelaars voor geld van de staat.
Maar Guy volgt niet de oordelen van Piketty en Lordon. Die praten enkel over slachtoffers terwijl het moet gaan over perspectief- en identiteitsverlies. Men zoekt geen aalmoezen maar oplossingen om beter beschermd te zijn tegen een onzekere economie. Onze landen hebben een economie van de 21e eeuw en een vakbondswezen van de 19e. En daar kunnen we echt iets aan doen: Guy blijft optimist dus. Sinds de hervormingen van de 80-er en 90-er jaren zijn ook de crisis van 2008 en de digitalisering gekomen. De manier van herverdeling moet anders: de echte renteniers zijn de elites en de gesalarieerde en er is dus geen echte solidairiteit. Daarmee zijn enkel Le Pen en Trump geholpen..
Guy debatterde ook in Spanje met Podemos in 2014. Ook met Corbijn en Sanders en noemt ze geen nieuwe leiders. Ze hebben enkel de bestaande linkse partijen gekliefd..  De CGT is de ergste die roept enkel: We veranderen niets..
Piketty? Een ouderwetse sociaal-democraat van de oude stempel. Hij bracht zeer wetenschappelijk de ongelijkheid op tafel gebaseerd op zeer oud materiaal. Maar weet niets te zeggen over een betere beveiliging van mensen tegen economische uitwassen. Ook nogal hypocriet om te blijven praten over arbeiders en bourgois!
Guy Standing is voor het algemene basisinkomen en voor iedereen van rijk tot arm en van net geboren tot grijsaard.  Hij volgt daarin Milton Friedman en Michel Rocard. De laatste was aanwezig bij een bijeenkomst van BIEN ( Basic Income Earth Network) een promotienetwerk van 1986 opgericht door Standing en Philippe van Parijs.
Intussen zijn in Frankrijk ook vele LP-leden er voor zij het met modaliteiten. Sarkozy staat achter Lionel Steru die deze idee promootte onder Giscard D’Estaing. Frederic LevFebrve  wil een deel van zijn parlementaire reserve besteden aan een experiment in India dat Standing begeleidt. Standing hoopt dat Xavier Bertrand de idee wil testen in Hauts de France. Henri de Castries van AXA en lid van Bilderberg 2016  zegt: Een leider moet weten in welke richting een gemeenschap zich ontwikkelt en Standing maakt een prima analyse met dynamiek er in. Ik ben wat gereserveerd maar ook  zeer geïnteresseerd. Hij beval de boeken van Standing aan aan Gallois, lid van de Politieke Raad voor de strijd tegen armoede en uitsluiting. Die boeken moeten dus snel in het frans worden vertaald..

Al in 1797 was er de amerikaan Thomas Paine die een minimum inkomen voorstelde in  “Justice agraire”.  Elke grondeigenaar moet aan de gemeenschap een agrarische rente betalen want grondbezit schept ongelijkheden.  Ik eis een recht en geen aalmoes, zei hij. Nixon stelde het de Senaat voor die weigerde. Canadese, Indische en Namibische steden  voerden experimenten uit.  In Zwitserland werd het recent bij referendum verworpen.. In Nederland en Finland gaat er in 2017 een test lopen. En zelfs Singularity University is voor een experiment.
 

TOPSALARISSEN EN CULTUUR
Zie de topsalarissen in de wereld: DE VS (gem. 17,7 miljoen topsalaris) staat aan kop, Japan is uiterst bescheiden (maar ook ondoorzichtig)  en Europa zit er tussen in. Zie UK met 7 miljoen, Duitsland met 6,5. Zwitserland met 5. En Canada met 5,1 miljoen. Hier speelt vooral het grote culturele verschil een rol. Wat zeer goed is te zien als je die gemiddelden analyseert: in de VS is 82% variabel en prestatie-afhankelijk en in Europa is dat 65%. Dus zijn ze nogal onvergelijkbaar in enkel geld. 
Maar overal grepen overheden in met matregelen. Zoals in het UK met “say on pay” waarmee werd bepaald dat de aandeelhouders iets te zeggen kregen over de topsalarissen.  Ook Frankrijk, Duitsland en Spanje sloten daarbij aan maar die aandeelhouders adviseren enkel..  De EU deed dat ook met en soort van hybride-systeem. De zwitsers zijn de duidelijkste: Gouden parachutes en aankomstpremies zijn verboden. En de aandeelhouders beslissen uiteindelijk over de topsalarissen. In de VS kwam de wet Dodd-Frank in 2010 die bedrijven verplicht in hun jaarstukken om het verschil tussen het hoogste en het mediane  salaris te tonen.  De beursregulator SEC ging verder  in 2015 met “Pay for performance” daar moet het topsalaris naast het rendement voor de aandeelhouders worden gezet.
Kortom de salariswereld is een ware afspiegeling van de volksaard = cultuur ondanks de mondialisering.
 

DE TRIBUNE VAN SCHAÜBELE
In Le Point van maart 2017 stond ook een “tribune” van de duitse minister van financieën Schaubele. Een overtuigde europeaan geboren dichtbij Colmar. Hij roept op tot herleving van het koppel Duitsland-Frankrijk en waarschuwt tegen nationalisme en populisme. Want dit koppel moet de motor voor europees herstel worden. Zeht hij. Niemand kan nog alleen veilig verder en ook niet economisch. Hij wijst op de prioriteit nju: een europese defensie-samenwerking. Ook het helpen van landen om de Middellandse Zee met name Afrika. En wijst op de aanwezige kennis daarvoor in Zuid-Europa.. (maar vergeet de grieken daarbij te noemen). Zijn Tribune staat nu hier niet zomaar in: hij begrijpt het grote risico dat Frankrijk loopt nu terwijl de verkiezingen aanlopen. Dat hij nu dit doet is veel meer dan toeval: hij is zelf zeer bezorgd dus. Een waarschuwing..
 

FRANKRIJK ONTKENT WEER DIE SCHULDEN!
In de verkiezingsstrijd zijn Le Pen en Melenchon helemaal vergeten dat er vooral schulden zijn. Le Pen  gooit er +150 miljard meer uitgaven tegen aan en Melenchon ook  +100 miljard. Ze hebben niets geleerd en voelen niet wat komt… zie de renteverhoging die nadert! En Marine wil ook no0g uit… de euro: de grote beschermer voor de franse schuldenlast. Macron wil minder en wel 60 miljard en Fillon doet dat ook maar forser met 100 miljard. Frankrijk riskeert weer een schuldenexplosie en voelt onvoldoende het gevaar van die  65% schulden die buitenlands bezit zijn!  De franse Grondwet kent het principe van de “precaution (de voorzorg)” maar past dat niet toe bij een grote bedreiging van het land die “schuldenlast” heet. 

En zie nu Hamon in de pers (op France Inter 27 -2-2017): We moeten bezien hoe we schulden moeten afbetalen of niet afbetalen (!). De schulden kunnen we met de bankiers heronderhandelen”. En Thomas Piketty voegt toe: “Dat zal gedonder geven met Duitsland. Als men daar nee zegt tegen “democratisering van de schulden” is het voorbij met de euro”. De politieke econoom spreekt als adviseur van Hamon.  Hamon spreekt ook al van een “moratoire van de franse schulden” en over “heronderhandelen van de europese schulden”. Niet terug meer betalen en later pas in een andere valuta..  Dat is 200 jaar geleden dat men dit in Frankrijk hoorde. En dat kwam ook omdat men zich met rente dichtbij 0 gemakkelijk konden vet lenen! Deze opmerkingen zijn ongehoord en erger dan Le Pen en Melenchon maken. Die had het over “de la ringolade”..  Die schulden dat zijn ook: de pensioengelden van andere EU-landen etc. ..

Na Argentinië met 100 miljard failliet en Griekenland met 200 miljard nu La France met 2000 miljard? Dat zal de wereldeconomie verstoren.. Hamon hoopt dat dit de andere EU-landen bang zal maken maar dat is een illusie. Niemand gaat voor La France betalen.. En biljetten drukken gaat ook niet helpen. Marine Le Pen wil meteen uit de euro en terug naar de franc. Maar dan staat de franse staat  te boek als insolvabel en ook de grote staatsbedrijven die in gedevalueerde franse francs moeten lappen.  Ze zullen voor jaren zijn afgesloten van de financiële markten..  De rijken verkassen tevoren alles naar het buitenland..  voor de banken sluiten. Alle spaargeld verdampt en de import moet met gedevalueerde franse francs worden betaald. Dat roomt de koopkracht fors af. Dus komt het neer op verlies van vermogen, koopkracht en op een risico van een volgende crisis!

Er moet dan zeer snel ook een evenwichtige handelsbalans komen  Want de centrale bank moet genoeg valuta vinden om de importen te betalen.. en de restschulden te betalen. Terwijl het kapitaal is weggevlucht.. Dat gaat pas echt bezuinigen worden  zie Griekenland en Argentinië en nu ook Venezuela.

Frankrijk mag dit niet kiezen en moet met grote eigen inspanning binnen Europa zijn plaats terug veroveren. “Les Graques” publiceerden “Dit mag niet lang meer duren…” (Albin Michel, 2012). De auteurs zijn een groep hoge ambtenaren, managers, advocaten, professoren etc. Zij spreken zich sinds 2007 regelmatig uit over de hervormingen vanuit het linkse kamp. En deze tekst komt ook van hen en stond in maart 2017 in Le Point. Hun meetings zijn bevlagd met de Tricolore en de Europese Vlag en zij spraken zich uit voor Macron.
 

DE ENORME UITDAGING VAN EDF IN FRANKRIJK.
Frankrijk heeft 1-3 van zijn woningen draiiend op electrische verwarming. Hier is de electra/consumptie totaal afhankelijk van de jo/jo/beweging van de Thermometer. `Een graadje minder dan normaal betekent het er bij zetten van de power van een of twee kerncentrales`!
Dat is de uitdaging voor het dispatching center van EDF, RTE geheten wat in Parijs is gevestigd. Dat draait in vol/continu en hier volgt men minitieus consumptie en productie van kerncentrales en windturbines. Men kijkt ook naar meteo niet enkel voor de temperatuur maar ook vanwege stormen die hoogspanningsleidingen kunnen bedreigen. En naar de de situaties in Duitsland, het UK en Italiè waaruit men in de winter moet importeren.
De pieken zijn de ochtend )het ontbijt’ en de avond )als men thuiskomt’  want dan komen miljoenen huishoudens in beweging. En als een ijskoude wind buiten waait is het verleidelijk om de verwarming een graadje op te draaien… Wat een enorme piek veroorzaakt.
EDF heeft onderhandeld met een twintigtal grote bedrijven om, als het nodig is, hun afname af te schakelen. Dus producties te stoppen tegen een dikke schade vergoeding… En dat voor enkele piekuren. En men voert een grote bewustzijns campagne in de wintertijd om de afnemers wakker te houden en tot redelijkheid te manen.
In november 2016 was er een koudegolf op het moment dat een derde van de kerncentrales waren gestopt. Omdat er een probleem was ontdekt in de stoomturbines. Dus moest er snel een groot aantal van hen worden gecheckt. En dat deed al zeer vroeg die `grote angst voor een black out` opkomen. Want een te plotselinge discrepantie tussen productie en consumptie kan het systeem niet volgen en dan moet het `afschakelen om grote schade te voorkomen`.

En dus kunnen enkele extreem koude dagen na elkaar een groot probleem oproepen. Ook omdat het oud is geworden en minder kan hebben. Er is natuurlijk ook een `veiligheidsgendarme` ASN geheten en die trok ook aan de alarmbel. En daar denken ze nu vaker aan wat Chirac zei± Het gedonder komt steeds in groot aantal.. En dat gebeurde EDF ook bij die nieuwe EPR waar alles fout liep. Zeker nu men 38 miljard schuld heeft. En nu wordt ook nog de concurrentie opgeschroefd,  een kwart van de klanten liep naar andere over.  Ze zijn 20% goedkoper.. Omdat ze `groot inkopen op de open markt` waar de prijzen erg klein werden.

De centrales stoppen kostte EDF 900 miljoen en men moet 1 miljard bezuinigen. En er moeten mensen uit. Bij EDF gebeurden een serie van nare dingen± Areva, de EPR´s in het UK, het verhogen van de levensduur van veel centrales, het stoppen van enkele, gedonder met opslag kernafval, etc. . EDF heeft de kosten van afbraak van kerncentrales grotelijk onderschat. De franse staat is voor 86% aandeelhouder en dus verantwoordelijk. En je kunt EDF niet laten zitten. Want de kernindustrie is ook, na de luchtvaart/ en de auto/industrie nr. 3 in Frankrijk.

Dus moet men ook centrales in het buitenland gaan verkopen± Z/Afrika en India en Afrika doen veel verwachten.  Maar de concurrentie m.n. van Rosatom is sterk  Vietnam wilde er 8 maar doet het niet`te duur.  De EPR van nu is te duur en zon en wind zijn goedkoper. Overgaan daarop in Frankrijk zal niet zonder publieke financiering gaan. Nog een EPR gaan bouwen vraagt ook veel geld. En de politici van dit moment )begin 2017’ hoor je enkel over andere zaken..
 

ONFRAY: HET NIHILISME KOMT!
Alle religies zijn gebaseerd op ficties en er omheen verzamelen zich “gelovigen en beschavingen”. De fabel over Jezus is 1500 jaar die van het westen. Machthebbers en hun filosofen en legers waren zeer belangrijk in hun ontstaan en ontwikkeling. En twee religie hebben de idee dat ze de wereld moeten bekeren: de christenen en de islam. Daarom zijn ze ook altijd elkaars vijanden geweest. En zij vechten ook vooral in dezelfde regio: waar de profeten beide werden geboren, zie rond het MO. Zij deden missionarissen uitgaan of (ook) hun legers. Zie Mohamed en de kruisvaarders. En de emigranten?
De filosofen waren vroeger voor JC de dragers van culturen en hun plek werd ingenomen door religieuze concepten. Die na de monniken bloeiden in de universiteiten. Zie de ideologieën na de Verlichting en de franse revolutie. Die domineerden in de 19e en 20e eeuw. Zie ook de floerpower van de 60-er jaren en hoe god verdween in een sfeer van “vrijdenken en –voelen”. Het christendom werd vooral “gedecimeerd” na mei 1968 in het westen. Japan en India gaan hun weg met shintoïsme en boeddhisme maar geraken ook op de weg van het religieuse afscheid. Op 9/11 herbegint de religieuze oorlog en herneemt de religie zijn plek in de strijd der beschavingen. Maar het westen is op de weg van het nihilisme terwijl de islam een nieuwe religieuze dynamiek doormaakt. Het westen denkt enkel aan gisteren en de “anderen vooral aan morgen”. Je sterft niet voor een I-phone maar wel voor de profeet. Huntington (1996) die werd verguisd, blijkt het goed te hebben gezien: de shock van de beschavingen is ook die van botsende spiritualiteit en culturen. Hij voorzag ook “het einde van de Staten” en nu wordt de wereld vooral “gecontroleerd” door  technologie, rondvliegend kapitaal en zakenmensen, maar ook etnische/religieuze conflicten. En we zien de miljoenen ronddolende vluchtelingen, ook de toenemende bewapening, de etnische zuiveringen…, Kortom: de chaos regeert opnieuw. En mogelijk voorzag Huntington dat niet, zegt Onfray de auteur van het boek: Decadence (Flammarion en komt uit jan. 2017)


WAT DE INVESTEERDERS VREZEN
Rechts is bang door de affaire Fillon maar dat zijn nu ook de investeerders. Vooral de buitenlandse die ca 1000 miljard op tafel legden. De OAT (Taux obligation assimilable du tresor) op 10 jaar ging boven de 1% terwijl die half augustius 2016 nog 0,1% was.  En wat nog erger is, de “spread” (verschil met Duitse rente )  liep naar 0,78 % hoogste sinds 3 jaar en ook die was nog 0,20% 6 maanden geleden.  Sinds de euro en de parité franc/Deutschmark is die stread de beste maat voor het vertrouwen dat financiers in Frankrijk hebben.  Die spread neemt af als het vertrouwen hoog is en omgekeerd. Nu geven ze de voorkeur aan Duitsland om hun geld neer te zetten om bij Merkel “financieel asiel” te vragen.  Want de groei is voor Parijs 1,1% in 2016 en die in Duitsland 1,9% en de schuld zit in Fr. Op bijna 100% en voor Berlijn op minder dan 70%. En de handelsbalans staat voor Fr. Op -50 miljard en voor Du +250 miljard. Net als de vluchtelingen achten ook de investeerders Duitsland de betere plek. Tot voor kort met Fillon zo hoog in de peilingen waren Wallstreet, Londen,  okyo en Singapoer optimistisch maar Penelopegate deed dat bederven. De schade aan de rentes is nu al 1000 keer wat Penelope kreeg (831.000 euro) als parlementair assistent. Die schuld weegt zwaar en het vooruitzicht op een Le Pen, Hamon, of Melenchon in mei is niks best. Alle drie niet te serieus met die schuldenlast want zij willen nog meer uitgeven. Hamon wil ze “annuleren”, Le Pen wil ze in francs afbetalen en Melenchon zegt “c’est de la ringolade”. Dat maakt die geldschieters die essentieel zijn voor de salarissen van politie, onderwijs en medische zorg en die van de parlementairen  nerveus over de kans van terugbetalen. Dus verkopen ze een deel van hun OAT’s nu ze zien hoe de verkiezingen aanlopen.  Philippot (FN) waarschuwde ze zich netjes te gedragen bij de verkiezingen want hij snapt dat ze link zijn. En gevaarlijker dan die afrikaanse immigranten. Hij wijst ook op het Brexit-referendum.  Maar die rentebewegingen nu seinen een lichte waarschuwing aan de drie spending kandidaten voor de verkiezingen. Hollande zei op Le Bourget 5 jaar geleden dat de financiers zijn grote vijand waren. En dat zou nu wel eens waar kunnen blijken te zijn.

LEON DE MARSEILLE, 9 APRIL 2017.