Totaal aantal pageviews

dinsdag 25 juli 2017

DARWIN, AARDOPWARMING EN WAARDEN-DEBAT


VREDIG BEELD TUSSEN "TWEE KLIMATEN"?  ZEER COMPLEX KLIMAATGEWERVEL...  GEZIEN VANUIT HET HEELAL
DE THEMA'S....
-TIJDGEEST BEÏNVLOEDT WETENSCHAP.
-DARWIN E.A. OVER “DE NATUUR”.
-NATUUR: WONDERLIJK EN COMPLEX.
-ONZE LEEFOMGEVING BEPAALT ONS IQ!
-WERD HET DARWINISME OBSOLETE?
-KLIMAATVERANDERING: NATUURLIJK, VAN ALLE TIJDEN.
-DE AARDE: OPEN BOEK VANUIT DE RUIMTE.
-KLIMAAT EN AARDE: COMPLEXER DAN DE MENS.        
-KLIMAATVERANDERINGEN: OUDER DAN MENSEN
-TWIJFEL KLIMAATKENNIS: IS GEGROND
-KLIMAATVERANDERING: EÉN TUSSEN VELE.. 
-MENSEN SNAPPEN ZICHZELF NIET MEER
-2017: JAAR VAN HET ECHTE DEBAT?
-2017: STRIJDEN OVER WAARDEN?
     


DARWIN, AARDOPWARMING,
                                             EN "WAARDEN"-DEBAT..

Ik ben echt geen Trumpist, ook al draait hij nu (gedwongen) ietsje bij! Dat vooraf! En zijn twijfel over de schadelijke rol van de mens wat aardopwarming is ook niet de aanleiding voor deze blog.
De trigger was een documentaire over klimaatverandering, die National  Geografic recent uitzond. Met prachtige beelden van o.m. de Satelliet Terra. Die bleven dagen in mijn hoofd rond hangen..   Toen hoorden we Erdogan de theorie van Darwin voor minderjarigen op school verbieden en vele weten dat in de VS hoogstens 30% Darwin "erkent". Vice-president Pence, -fanaat creationist-, hoort bij de 70%. Idem, bij de Noord-Ierse DUP-partij, waar May mee wilde samenwerken. Veel moslims in Frankrijk geloven ook weinig van Darwin's  ontdekkingen. Er wordt "van alles wel en niet geloofd" rond klimaatverandering en de schepping.. Wat herinnert aan het lot van ene Copernicus, lang geleden.. . Zie hierna waartoe dit leidde..

DE TIJDGEEST BEÏNVLOEDT DE WETENSCHAP.
Stephan Jay Gould (VS. paleontoloog) zegt: "De evolutie is een theorie, zeker. Maar ook een aangetoond wetenschappelijk feit"! Maar Brecht zei vóór hem: “De wetenschap is ook kind van zijn tijd”.

DE VISIE VAN EEN SCHERPZINNIGE FILOSOOF
Hij begreep dat betere metho-den (bij waarneming, onderzoek en analyse) de inzichten over “structuur en ontwikkeling in de natuur” sterk verbeterden.
DE WARE CYCLUS DER MENSHEID?

Eerdere  ideeën bleken steeds vaker niet meer houdbaar.  Filosoof Karl Popper zei: “Nieuw instrumentarium en  nieuwe visie, betekent nieuwe theorie". 
In de wetenschap weerspiegelt zich ook wat geleerden geloven. Waardevrije wetenschap,-een  slogan van 1968(!)-, is ook een illusie.


Wat leidde de ontdekker Darwin in zijn denken? Deze vraag duikt ook op omdat zijn theorie nu een blokkade vormt. Is ze ook “een WASP-voortbrengsel”? (WASP =White-Anglo-Saksian Protestants; die in het UK en de VS van de 19e eeuw domineerden). In zijn dagen zei men ook: ”Rule Brittannia”.

Darwin was een WASP-er en onderging die invloed.  Dus kleurde de predestinatie-idee ook de evolutie-theorie. “De evolutie is rationeel en selecteert de geschiktste”; wel, dat klinkt zelfs een beetje racistisch.  

DARWIN EN ANDERE OVER “DE NATUUR”.
Lucretia (“De natuur der dingen”: 2000 jaar vóór D.) zag alles met nuance. En zat dicht bij wat wij vandaag denken. Dat paste niet, vele vonden toen: het werd anti-religieus gevonden.

LUCRETIA DACHT ER AL ZO OVER
Darwin zag evolutie als “een menselijk selectiemechanisme”: zoals een boer zijn vee uitkiest. Maar de natuur werkt veel complexer: toeval speelt er ook in mee. De meest capabelste en zijn niet altijd de vruchtbaarste en niet altijd de besten voor de toekomst. Natuurrampen waren vaker bepalend voor die “selectie” en "imitaties" bestonden ook. Naast natuurlijk, aanpassing aan omgevingsveranderingen. Nietsche zat er niet ver naast, toen hij zei:  ”Dat het werk van Darwin een beetje naïef was”.

DE LEEFOMGEVING BEPAALT ONS IQ?
Laat de racisten het niet horen, want zij zien structurele verschillen tussen rassen. Intussen werd elke expert voorzichtig, omdat blijkt dat ons DNA zich ook ontwikkelt 

 door de leefomgeving. Dat is dus ook verre van "vast".
Dat verklaart ook verschillen in “prestaties van groepen mensen en elders in de natuur”. Onze prestaties worden mede bepaald door "soort en omvang van interacties van onze chromosomen". En dat betekent: ook door voeding en intellectuele activiteit. Zie Flynn, die zag dat ons IQ enorm  vooruitging in de 20e eeuw. We wonnen 3 a 7 IQ-punten per 10 jaar. In Nederland verzamelde data tonen dat er daar 21 IQ-punten bij kwamen: tussen 1952 en 1982.
Maar, sinds 15 jaar ging het IQ met enkele punten omlaag: in Frankrijk met 4 punten (1999 tot 2009). Terwijl Azië een grote stijging laat zien. Dus leefomgeving speelt een stevige rol! Intussen werd het IQ in Singapoer en Hongkong 108 en al 10 punten hoger dan in Frankrijk (nu 98). In Afrika lijdt men veel aan parasieten, is weinig scholing en kreeg men als feoutus ook weinig jodium; zoals ook in de Savoye in 1850. Ook lastige geboorten (tekort aan zuurstof), paludisme, gastro-entritus, veroorzaken problemen in onze neuronen. Jonge afrikanen liggen dus flink bij ons achter.  Maar dat verandert snel, mede dank zij Bill Gates met zijn grote strijd tegen infecftieziekten.
Echte (en low tech!) ontwikkelingshulp blijkt dus de betere te zijn: betere wc’s, rioleringen, schoon drinkwater, medicatie  en vaccins. Daaraan deden de Gates voor 300 miljoen afrikanen veel aan: er werden 10 miljoen levens gered. Hun  aanpak is zeker zo effectief als scholing! 

De Gates doen "toevallig" zelfs iets tegen racisme en 
bewijzen mede dat het onzinnig is. Ze toonden dus (onbe-doeld) aan, wat Darwin nooit vermoeden kon.. 
(mede naar Laurent Alexandre in L’Express).


WERD HET DARWINISME OBSOLETE?
Dat vraagt zich Prof Raoult af. Hij vermoedde eerder al, dat dit een protestants tikje kreeg door hun predestinatie. Darwin zag in zijn observaties, een natuur die onderworpen was aan de natuurlijke selectie. Sommige Darwinisten zien in het DNA daarvan bevestiging. Terwijl de nieuwe kennis eigenlijk toont dat wij sterke veranderingskrachten in ons zelf hebben. Ja, dat DNA geeft een kader, maar er blijven vele mechanismen over, die ons doen veranderen. Zie onze cellen, die allen datzelfde DNA hebben, maar die zich in elk orgaan "anders uitdrukken”. Dus, dat genen en DNA onze grenzen zouden bepalen, -ook in zaken als sociale reflexen-, blijkt onjuist. 
Dus de zin: “Dat zit bij de fransen in hun DNA verankerd” is onzin. Mensen kunnen zichzelf veranderen, ook zonder dat de natuur dat eist.. We zijn vrij en niet binnen kaders opgesloten en daarom kan de natuur ook “sprongen maken”. Wat Darwin onmogelijk achtte. We moeten de pure Darwin-istische idee dus loslaten. We zijn helemaal niet geprede-stineerd geboren! Zie ook Paul Feyerabend: "Contre la methode. Esquisse d’une theorie anarchiste de la connaissance" (uit 1988). Weg dus met de “despoot Darwin”, verzucht Prof Raoult uit Marseille.

DE NATUUR  IS WONDERLIJK EN ZEER COMPLEX.
Spinoza vermoedde dat de natuur uiterst complex was. En zag het als "zijn idee over god"... En werd uit de synagoge verbannen. 


DE MENS IS DEEL VAN DE NATUUR..
Hij leefde bescheiden en vormde zijn denkkracht voortdurend.  Dat deed hem beseffen dat ”hij ook maar dat ene zandkorreltje aan het grote strand was”. 
HIJ KWAM IN DE BAN MAAR HAD ZIJN EIGEN GOD
Al leek die mens een der slimste uit de natuur: Spinoza  zag “de Natuur” als “zijn idee van God”. Hij, -die in Amsterdam een banvloek opliep van de portugese joodse gemeenschap wegens ontkenning van dé God-, kon in zijn dagen ook niet alles zeggen.

 

KLIMAATVERANDERING IS NATUURLIJK
                                                 EN VAN ALLE TIJDEN.
De aarde warmt weer op! En, jazeker, het klimaat verandert verder: dat stopte ook nooit.  Op het ijzige Groenland stonden ooit fraaie bomen en de Sahara was ooit een oceaan. Het zand waar je op loopt is “wat overbleef van de karkassen van de oceaanbe-woners”. 
IJSLAND ANDERS...BIJNA GROENLAND!


ZAND SPEELGOED VOOR DE WINDEN


Satellieten zien dat er dagelijks vele tonnen sahara-zand door zandstormen en hoge winden in de Amazone terecht komen: in het tropische regenwoud dus.  Daar hervinden die planktonresten hun waterige milieu. En begint dus een cyclus met een lange looptijd, opnieuw. De bliksem doet wouden in Canada ontvlammen, want die sparren branden prima. 
FAST FIRES FOR NATURE CHANGE
Het vuur wordt enorm heet en zo wordt alles rap omgezet in as vol met mineralen uit de ver-brande natuur. Van sparren, dieren en soms mensenresten. Zo krijgt de bodem “zijn mine-ralen  terug” voor het nieuwe leven. En zo herstart weer een cyclus.

REGENWOUD VOL SAHARA-ZAND
Het gebeurde overal en lang geleden al voortdurend. Heel lang ook vóór de moderne mens met zijn vuile fabrieken, zijn plastic zakjes en zijn roetige diesels, op de aarde leefde. Veranderingen volgden elkaar op, en zeker ook in de klimaten..     

BIG DATA OVER ONS, OUT OF SPACE
Ons klimaat wordt  minutieus gevolgd door honderden ruimte-satellieten die alles meten en filmen. Als je hun video’s versneld afspeelt, pers je een cyclus van jaren tot luttele minuten. En zo zie je hoe op de zuidpool het ijs aangroeit, zonder dat er water valt. De natuur maakt het er steenkoud, zo  koud dat het zeezout los komt van het zeewater. Dat zout zakt in de diepten van de oceaan wat invloed heeft op de jetstream, die noordwaarts blaast. Die wordt hierdoor warmer en warmt dan de aarde op in het noordelijke deel.  Het jaar 2016 werd een kam-pioenjaar van de aardopwarming.  Lang nadat Europa in de 14e eeuw bijna eeuw lang van honger stierf. Door decennia van keiharde winters en series van mislukkende oogsten. We spreken over "de ijstijden"... Hele streken stierven bijna uit en mensen emigreerden om te overleven. Le Roy Ladurie schreef er vorige eeuw een fraai boek over; dat helaas in vergetelheid raakte.


EN DAT MAAR VOOR EEN PLANEET...UIT DUIZENDEN

DE AARDE IS EEN OPEN BOEK
                                         VANUIT DE RUIMTE.
Vanuit de ruimte ziet men ons “klimaat”, als een onderdeeltje  van het ruimteklimaat. Men ontdekt een gigantisch complex van samenhangende fysisch-chemische processen. De aarde werd een open boek door onze ruimtetechno. 

DIT IN EEN MODEL: IS SIMPLISME
Duizenden processen met cycli van maanden tot vele eeuwen kennen we nu al. Mijn generatie (=3/4 eeuw) heeft er dus maar een enkele van mee gemaakt.  Die aardopwarming is dus maar één fenomeen van dit complexe giga-circus. Waarin ook “toeval” zijn rol nog speelt: zoals die inslagen van meteorieten uit die immense ruimte. Wij hoorden in 50 jaar over een half dozijn meteorieten: “die ons net niet raakten”.

VANUIT HIER ZIJN WE PAS NET BEGONNEN!
De wetenschapper zegt: “Natuurrampen zijn er ook, om gegroeide onbalans in 'ons systeem' te corrigeren. Dus om de natuur en het leven te beschermen: ze spelen een essentiële rol in ons voort- bestaan”.
MAAR ÉÉN GREEPJE  UIT DE VELE

De rampen, van meteoriet-inslagen tot vulkaan-uitbarstingen veroorzaken vele doden. Maar dus ook om andere (en meerdere?)doden te voorkomen. Ander rampen ver in het heelal  spelen mee en de klimaatveranderingen daar, zijn van invloed op die "kleine" bij ons. En omgekeerd. 

KLIMAAT EN AARDE: VEEL COMPLEXER
                                                   DAN EEN MENS.        
Mijn huisarts (italiaan met MSF-achtergrond) legt me vaker uit: ”Dat zijn medische wetenschap nog meer kunst dan kunde is”. De mens snapt nog maar weinig  van “een der schepselen in de natuur”. En laat nou dat schepsel, dat nauwelijks nog zichzelf begrijpt, beweren te "weten" dat de aardopwarming komt van "onze" CO2-uitstoot! En dé doodzonde van moderne mens is!
OVER COMPLEXE MODELLEN
EN WIJ WETEN HET NU AL ECHT?Dat weten zij via een wiskundig model, waar vele computers aan rond-rekenen. Maar elk model is: “een afspiegeling van de werkelijkheid” , een vereenvoudiging, om het begrijpelijk te houden. Ons klimaatmodel is verre van “compleet en zeer  gebrekkig” en nogal "lokaal en piepklein": de ruimte speelt er bijna niet in mee. Die is daarin , voor het gemak, een "constante".. 
MODELS SIMULEREN "ONS": EN AI IS ER SINDS KORT
Dat beseffen alle wetenschap-pers:  ons klimaatmodel is zeer  primitief en onbetrouwbaar. Maar het is werd wel de basis voor die +2 graden tempera-tuur-stijging van onze eeuw... ALS we onveranderd met die CO2-uitstoot doorgaan!  Dus de  zondebok is gevonden: en de super-parameter werd feilloos  geïdentificeerd.
We weten dus eigenlijk meer en beter! Mogelijk wordt het zelfs 5 graden warmer rond 2100 of het wordt misschien ook … veel kouder!  10 jaar stilstand van de opwarming en de razendsnelle opwarming van nu, maten we in een tijdvak van minder dan 20 jaar: en niemand kon het verklaren... Geen wonder dus.

 KLIMAATVERANDERINGEN WAREN ER
                                         LANG VOOR DE MENS
Het klimaat verandert, zeker weten, zoals al honderden miljoenen jaren. Waarvan maar honderdduizend  jaar met “die naakte recht-op-lopende aap” op aarde. Die gelukkig in staat bleek   om ons met slimme huidige technologie tegen de GEVOLGEN er van te beschermen. We maken dijken hoger, “omdat het ijs smelt, wat voorlopig lijkt door te gaan”!

DRIE "AANNAMEN"  EN  UITKOMSTEN: ENORME VERSCHILLEN
Zo hoort dat natuurlijk ook, maar je moet er ook het geld voor hebben. Waar dat ontbreekt moeten we  dus helpen. Door die mensen achter onze dijken safe onderdak te geven!

 TWIJFELEN AAN ONZE KLIMAATKENNIS
                                               IS ZEER GEGROND
U las ook over de twijfels: terechte en ook andere. Maar straks zijn we toch maar met 10 miljard op aarde, nu 7,5 miljard. Dat deden we in nog geen twee eeuwen!
CAMEL -TALK!!! 


VAN EVEN GELEDEN... In 1900 zaten we op een derde…  En omdat we slimmer worden stopt de mensen-groei in 2100: zelfs in China. Het is komisch (of tragisch?) te constateren dat Japan en Duitsland (en straks heel Europa!) te weinig mensen maakten!  Terwijl Afrika naar 4 miljard gaat en als laatste regio verdubbelt. Het is 50%  van de wereld straks. 
INDERDAAD! BEIDE HEBBEN (ON)GELIJK..

En: de zieners uit Silicon Valley vertellen ons “dat we easy de 120 jaar halen”. En dat ons nageslacht 150 haalt.  En: we worden snel ouder en ver dubbelden de levensduur in 150 jaar! Nederland doet er elke vier jaar een jaartje bij…

 DE KLIMAATVERANDERING IS ER                       DUS ÉÉN TUSSEN VEEL ANDERE                                     
Er zijn overal “veranderingen”, naast die van “het klimaat”! Die we overleefden ondanks eerdere (klimaat)-veranderingen. Lucretia en Darwin deden ons dat beter begrijpen. Ook Spinoza en andere filosofen.
DIT MOET ONS GERUSTSTELLEN..  NIKS NIEUWS ONDER DE ZON?

NOG EENS: DRIE GOKJES VOOR DE 21e EEUW:  BEST GUESSES NATUURLIJK!
We worden steeds sneller voort gedreven door wetenschap en technologie. Merkwaardig genoeg vinden vele deze drivers "onnatuurlijke en gevaarlijk"!  De prestaties van de mens, maar
 één element uit die gigantisch complexe natuur, worden als "onnatuurlijk" gezien!  Maar nee: de mens is nu zover gekomen dat hij "de evolutie in hoge mate zelf kan sturen"!  We knutselen op deeltjesniveau bij nanotechnologie en kunnen stoffen maken die er eerder niet waren. De neurotechno doet ons begrijpen hoe breinen werken: en we bouwen ze zelfs na (zie: de europese en amerikaanse brainprojects!). We gaan computers vol KI (kunst-matige Intelligentie) aan onze breinen koppelen en worden zo  "beter dan ooit eerder". Het is het verlengde geworden van kunstledematen en andere kunstorganen die we al maken. Zie nu draagbare kunstnier en pancreas, na het kunsthart en de armprothese. En denk aan het aloude kunstgebit, de bril en hoorapparaat.. 
Vanaf nu bepaalt de mens de evolutie zelf en direct: in tempo en richting! Darwin, de WASP, draait zich om in zijn graf. Vreemd eigenlijk: want het is het zoveelste bewijs dat de evolutie iets natuurlijks is. Nu neemt een element uit die natuur wat sterker het heft in handen... en speelt dus voor god?  Jazeker: als je gelooft dat god de evolutie stuurde en stuurt, dan is de mens nu zijn hulpje, de tovenaarsleerling! Maar de goddeloze heeft het easy: hij dacht er altijd al zo ver.. Dus niets is natuurlijker dan dat de mens met zijn bedenksels, wetenschap en technologie, nu aan alles gaat knutselen. En de onvolmaaktheden oplost!   

Laten we lessen trekken uit wat we nu weten. En ook "die arrogantie", die voortkomt uit “greediness” en angst om “ten onder te gaan”, beter snappen. Ook met de benen op de grond blijven staan, en niet in paniek op de kop gaan lopen!
Natuurlijk moeten wij mensen nadenken over wat we wel en niet willen en hoe we ons gaan beschermen tegen gevolgen van alle veranderingen! Verhoog dus de dijken, bouw sterkere daken,  maak waterreservoirs bij steden etc. . Ja zelfs: ga elders wonen, hoger, droger of koeler. Emigreer dus: dat deed mensen al eeuwen en toen ok al vanwege klimaatverandering. Terwijl er nog geen auto, fabriek of varkensstal te bekennen was!  
We moeten snel meer filosoferen en over onszelf nadenken. Gedachten ontwikkelen waarmee we samen verder kunnen. Onze waarden nog eens "wegen" en onze moraal eens her-  doordenken. In een open propvolle wereld moet dat ook om te voorkomen dat we geweld gaan gebruiken tegen elkaar. Omdat we het niet eens werden over "grenzen en maatstaven". Ruim baan dus voor een wereldwijde filosofische  F200! Dat leidde ooit eerder tot zoiets als het non-proliferatie verdrag over kernwapens, wat best even werkte. Nu moet het weer maar nu veel breder en ook dat kunnen mensen. Want ze zullen wel móeten..
Ook daarbij kan technologie ons helpen als al zo vaak eerder. Nu al dagelijks ook. Zelfs bij dat lullige weerbericht!
Maar: de enorme capaciteitstoename van computerchips (de flip-flops) bereikte een fysieke grens. Precies nu kunstmatige intelligentie, robotica, blockchaintechnologie en die enorme “Brain-projects” van EU en VS, vastlopen op de chipgrenzen.

DEZE GAAT ONS DE OGEN VERDER OPENEN
Maar de quantencomputer (500 miljoen keer krachtiger!) draait al in de laatste chinese satelliet, hoog boven onze hoofden. En is “onhack-baar”!). En IBM showt dit snelle monster ook en Atos (Fr) werkt er keihard aan...
We kunnen verder vooruit, en ooit ook “het klimaat in een geniaal wiskundig model” imiteren. Dan praten mensen weer over: “Die goede oude tijd, toen sex vies was en de lucht nog schoon.

EN NU IS DIE "TE KLEIN"....
En toen werden ze bang dat de wereld eind 21e eeuw zou vergaan”.     

WIJ MENSEN SNAPPEN ONSZELF NIET MEER
Plato sprak 2000 jaar geleden over de worsteling tussen de hedonische en de ascetische mens.  Zijn dialoog tussen Socrates en Callicles blijkt actueel.  Zie hoe filosoof Idriss Aberkane  nu verband legt tussen Über en de wijsheid van Socrates. Een moderne versie van Plato ’s discussie.

DE MENS OVER ZICHZELF COMPLEX ZAT
ZELFJKENNISOp vandaag bestelt iemand in San Francisco, via Uber Eats, een dubbele buffel-hamburger, en kan  die na 30 minuten verorberen.  Voorzag Plato onze wereld van overvloed, waarin onze  “IK’s” , -zoals de soufis die zien-, met elkaar wedijveren? Het ene: “Geef me direct wat ik wil” en het andere “Geef me wat ik echt nodig heb”.
Capucijner aapjes in de Caraïben, vraten zich ziek aan snoepgoed, dat piraten hun voerden. Als hun magen vol waren, leegden ze die, om verder te schrokken. Snoepjes hingen niet aan hun bomen:  de aapjes waren er gek van.
FILOSOFIE HELPT AL EEUWEN
MONEY AND NATURE


Ook  mensen willen alle wensen vervullen, zelfs als dat kwaad doet.  En onze naties doen dat ook.  Heeft Callicles definitief gewonnen?
In tijden  van grote overvloed, wint wijsheid aan betekenis: zie de huidige “data-overvloed”. Data (=gegevens) zijn geen informatie en informatie is geen kennis. Kennis is nog geen inzicht en inzicht is geen wijsheid. Een wijsheid van de astronoom Clifford Stoll, actueler dan ooit.
Zelfs wetenschappers, gaan nu niet meer “echt voor wijsheid en inzicht”. Zoiets maakte ene Asimov bang. Een beschaving die “veel kennis produceert en weinig wijsheid” leek hem rampzalig. Gelukkig staat  er, af en toe, een nieuwe Asimov op om ons te beleren.
.
NATUUR, KLIMAAT EN MENSELIJK GEDRAG
Waar is de nieuwe goeroe, die ons geneest van dat naïeve klimaat-simplisme? Wij mensen willen zo graag gerust slapen, dat we evidente simplismen kritiekloos geloven. Het volk wil “brood en spelen”, die zijn chagrijn verdringen. De populisten van nu: Trump. de italiaanse Grillo (5-sterren clown), Farange en Wilders weten dat. En dat brengt hun aan de macht. Maar “serieuze groenen en hun wetenschappers” vonden ook genoeg politici en verontruste burgers. Om, vooral  gedreven door een intense euforie vol menslievendheid, mee te gaan in een onmogelijke poging om  het klimaat tot rust te dwingen. Helaas: de bange mens wil weer bedrogen worden..       (Mede naar:  Idriss Aberkan;  L’Express  dec. 2016).


A SCIENTISTS CARREER

2017: JAAR VAN HET ECHTE DEBAT?     
Dat is een groeiend gevoel bij columnisten en filosofen. Wishfull thinking of een fijne neus?
BAD WEATHER


Wat “debat is” weten wij niet meer zo goed. Fundamenteel publiek debat voeren lijkt 100 jaar geleden. Uit de tijden van Troelstra, facisme, nazisme en bolsjewisme. Zoals de 30-er jaren, die volgden op W I en de roaring twenties: al drie generaties terug. De dagen van onze grootouders. Zo lang geleden dat geen van ons uit ervaring kan spreken!

Wat ons een eeuw verbond is verdampt. Dat toont het huidige “schreeuwerige pseudo-debat”. Weinig  inhoud, veel geweld en continu disrespect.


OUD NIEUWS ONDER EEN OUDE ZON
Overlopend van geluid, emotie en beledigingen en leeg qua ratio en diepgang.  We moeten “op cursus”, om te leren wat debatteren is. Tot we begrijpen dat respect en ruimte essentieel zijn. Dan pas kunnen we ”hervinden wat we willen en wat ons verbindt”. De fundamenten voor “een andere beschaving”. Waar mensen weten wat ze willen en waarvoor ze ook willen sterven.
Dat klinkt als “IS en Al-Qaida-taal”? Wel, daar weet men waarvoor ze moorden en sterven. Wat ons  ook zwak maakt tegenover hen. Zij vergaten het debat: hun basis is nihilistisme, woede en wraak en hun beleving is gewelddadig, destructief. Een verdraaide religie moet alles “rechtvaardigen”.   
DE KUDDE IS NOOIT WIJS...


2017:  BEGIN VAN EEN STRIJD OVER WAARDEN?
We gaan een andere wereld voelen en ruiken. De voorgangers treden al aan. Ze wijzen af, zaaien tweespalt en zetten "gisteren" demonstratief en wreed opzij. Ongevoelig voor de pijn van het afscheid. Trump is dé opvallende voorganger, maar ook de oostelijke EU-landen (Hongarije, Polen en Tsjechië) vonden elkaar. Als "pressiegroep" binnen de EU. Poetin en Erdogan, zien en steunen het: vijandige buren vonden elkaar. ze delen de afkeer van "onze democratieën en tarten hun fundamentele waarden."
Mensenrechten,  vrouwenrechten, gastvrijheid voor vervolgden, een "wereldregering" en respect voor het milieu? In de 2017 verkiezingsprogramma's vind je niets: het gaat daar niet over.
Maar de columnisten, de cabaretiers en de bloggers spinnen er wel a garen van.. Een voorteken?  
De ingrijpendste verandering in onze waarden sinds eeuwen dient zich aan: het oude verpul-vert, ons verweer is bescheiden.
Gaan we de pijn en ontreddering van oude egyptenaren, grieken en romeinen ervaren? Die hoge beschavingen zagen verdampen?
Zie wat er nu van rest.


Maar vergeet niet, wees niet te bang: het nieuwe kan de moeite waard zijn. Wat na "ruwe loutering" pas blijken kan. Een grote transitie is nodig, om (weer) te overleven. 
Het veranderingsproces is een klassieker: 1.Chaos en vernieling, 2.Zoeken, strijd en debat, en 3. Aanvaardenen wederopbouw.
Dus: observeer, debatteer en buig mee. Zie wat komt vooral als een kans. Grijp de uwe als die passeert en al bij de verkiezingen 2017. Want "een redelijk goeie spullenbaas" is ook wel prettig.

Dat is waar het avontuur van 2017 over gaat. De aardop-warming valt er bij in het niet.Die zal tot minieme bijwerking worden. De COP23, eind 2017,gaat de voorpagina's niet halen..          

JUST HAVE A GOOD LOOK!
LEON
DE
MARSEILLE

1 AUG. 2017

 

maandag 17 juli 2017

OUR WORLD: A TRENDY, TRICKY BUSINESS..
NIEUWS IS VOORAL... BUSINESS!!
DIGITALE KRANTEN: x 12 IN 5 JAAR
LEESTIJD (min./dag):  INTERNET.++ EN  RADIO+TV---
OUR WORLD: " A TRENDY
                       AND TRICKY BUSINESS"

DE WERELD IS BEST OK, MAAR NOG NIET MET ALLES…..

NIETS NIEUWS ONDER DE ZON? 
 
De media lopen over van kommer en kwel. Ze geven ons de indruk dat alles verkeerd gaat. Ja, er ver-andert veel en veel werd  complexer. En nieuws  is vaak “iets negatiefs”. Tijd voor een beetje wat (ook historisch) tegengas…

DESTRUCTIEVE PROGRESSIE
William Lee stond (1589) voor de engelse koningin, om te horen “dat zijn octrooi voor de breimachine haar onderdanen aan de bedelstaf bracht”. In 1811 traden 12.000 soldaten in de Midlands bloedig op, tegen  “luddi-ten” die textielmachines kapot sloegen.
In 1831 was in Lyon “de revolutie van de canuts, omdat Jacquard de zijde-industrie omvormde met zijn weefgetouw. En in 1930 sprak de burgemeester van Palo Alto in paniek over “die nieuwe technologie: dat monster van Frankenstein”.
DIT GEPLOEG KOSTTE 95% VAN DE VS-LANDWERKERS HUN JOB EN NU IN DE INDUSTRIE
In (1997), schrijft Jeremy Rifkin het boek: “Het einde van het werken” en slaat 
alarm. Sommige fransen, zoals Hamon, geloven hem en prediken over: “een generaal basisinkomen. Maar, in 1930, sprak Keynes al over “technische werkeloosheid”, als een tijdelijke ww-maatregel bij deflatie.

---Cijfers uit 2016: het ILO (Int. Labour Office) meldt dat de wereld-ww op 5,8% zit… en in 2000 op 6,4%! Dalend dus terwijl de actieve wereldbevolking van 2,8 naar 3,4 miljard steeg. Hoezo: “technische werkeloosheid à la Keynes”?


GOED VOOR "CRISIS-OVERGANG"
CANUTS IN FRANKRIJK
Pas dus op met voorspellingen: ook al gaat de som van robotiek, numeriek en AI veel veranderen. Mogelijk moet er “tijdelijk” een basisinkomen komen? Of moeten we, à la Denemarken, inzetten op hoge arbeidsmobiliteit en continue opleiding, om de verandering te pareren? Dat zou in Frankrijk, met super-ww ,-die nu al 45 jaar duurt +8%!-, de oplossing kunnen zijn. Maar zie wat er recent politiek gebeurde rond de Arbeidswet, bij een eerste stapje! En Macron zet er nu de beuk pas in...


DE WW PER WERELD-REGIO
OOK ONGELIJK

EEN EEUW WW IN DE VS

100 jaar geleden bedacht Capek het woord robot (in zijn  toneelstuk R.U.R). Toen waren mensen ook bang dat robots hun werk stalen. Wat nu, -in de A.I.-tijden, natuurlijk opnieuw gebeurt. 


Euro-parlementarier Devaux stelt voor om robots dat basisinkomen te laten betalen: belasting er op 
heffen dus. Hamon pikte de idee meteen in.. Maar, Marx zei al: “alle waarde komt van de arbeid”, dus betalen de arbeiders uiteindelijk ook robottax. En: dat basisinkomen komt ook uit belastingen, en is dus een sigaar uit eigen doos!
BILL WEET HET BETER?
OF DEVAUX ?


Bill Gates wil elke robot de sociale lasten laten betalen van de werkers die weg moesten! En daarmee banen scheppen in zorg en onderwijs. Hij reageert dus als Keynes in 1930.. Maar toch liep het toen heel anders..

Jeffrey Sachs “gelooft niet in het einde van het werken”. Hij zegt: kapitaalverschaffers profiteren van de robots en de werknemers worden armer. Dus moet je rende-menten op kapitaal belasten en dat geld inzetten voor het scheppen van werk. Herverdelen dus: en zo moet het! In Frankrijk wordt bezit zwaar belast en blijven investeringen sterk achter. Er zijn nog maar 127 robots op 10.000 werkers. In Japan en Z-Korea resp.305 en 531. Met toch een zeer lage ww..  Nog meer fiscus op het kapitaal in La France dus? Nee, zegt Bouzou, stop die subsidies voor stervende sectoren in omscholing: om mensen betere kansen te geven op werk. Zo moeten we omgaan met de vooruitgang en de “destructieve innovatie” die erbij hoort. En pas op: in een open wereld is “je afzijdig en uniek gedragen” altijd link. Vaak prijs je jezelf zo uit de markt: zie in het Frankrijk van nu.

   

---Mijn generatie “moet aan de kant”, roept (55 jarige)Laurent Alexandre in Express. We moeten opzij, wij (oudjes) kunnen het niet meer bijhouden.
Wij zijn geboren vóór de Wet van Moore en snappen nog weinig in de tijden van NBIC. Jongeren zijn op weg naar een totaal andere wereld en wij kunnen hoogstens de brug zijn tussen NBIC en "geschiedenis, cultuur en filosofie"! Want: zelfs de dood verdwijnt, onze hersens worden “uitgebouwd” en we gaan samenleven met robots. Wij kunnen dus geen goede besluiten meer nemen, voor de mens 2.0. die aankomt. 

---Onze “gerontocratie, die briljant was", haakt nu af en werd incompetent. En jongeren dreigen daar de prijs voor te betalen. Onze scholen bereiden de jeugd voor op de jobs van 1995 en niet op die van 2030. Ten opzichte van de aziatische landen zakken we af. Maar niemand in de grote bureaucratie is daar mee bezig. Leren programmeren, de nieuwste hype, is het ook niet: dat doen zelflerende algoritmes straks echt zelf wel.

Pensioenen opeisen is ook dom: want de jonge inno-vatoren moeten die straks voor ons kunnen betalen!  We moeten: “van de toe-komst gaan houden” en de fakkel overdragen. Dus: kiezen met 16 jaar en jonge stemmen dubbel tellen. Over-representatie van +40 jarigen op verantwoor-delijke posities moet stoppen en de gemiddelde leeftijd van het parlement moet met 15 jaar omlaag. Dat werd een vijver vol "technologische analfabeten". Terwijl daar de techno - regulering moet plaatsvinden. Met Macron maken we een kans, hij werd door vele jongeren gekozen.Om te regeren, en ook de instituties aan te passen. Tja, Alexandre zal best gelijk hebben, maar zo gaat het niet "zomaar lopen". Al kan zijn drammerige geroep ons toch wat leren!
ANDERE KOEK!
HETPUNT IS: WAAR WOONT JE !


---Zie, een recent rapport van de Wereldbank: “Poverty and shared Prosperity”. Dat is toch  andere koek. In 2013 daalde het deel van de mensen dat in extreme armoede leeft (=inkomen onder 1,90 dollar) met 114 miljoen mensen. En kwam zo op 776 miljoen totaal:10,7% van de mensheid. In 1990 was dat 37% en in 1981 44%! Dus in 20 jaar zijn 1 miljard mensen aan die povere toestand ontkomen. Dat lazen we bijna nergens, dit heugelijk top-feit. En: dit gebeurde nog nooit eerder! Het lijkt of het met de media niet goed gaat: ook zij turnden wat “populistisch” om en lijken mee te huilen met de wolven in het bos..

Overal lees je: de ongelijkheid neemt toe in de wereld! Wat ook al niet juist is, zegt weer die zelfde Wereldbank. Die ongelijkheid is sinds 1990 namelijk constant gedááld. En steeg sinds 1820 vanaf de industriële revolutie niet meer echt maar daalde… Wat natuurlijk alles heeft te maken met die 1 miljard, die nu niet meer straatarm zijn.. “Ophef is niks goed, en het goede maakt te weinig ophef”, zei ooit Franciscus van Sales. En de Dalai Lama herhaalde dat recent.  
BLOND IS NOE EENMAAL... (Grapje)
 
Motivaction (een nederlands onderzoek-bureau) onder-vraagt regelmatig 26.000 mensen in 24 landen. En constateerde dat liefst 87% niét gelooft dat de extreme armoede afnam of zou  stagneren! De fransen scoorden zelfs 92%... Terwijl dat wel zo is. Erger nog: maar 1% van de fransen gaf het goede antwoord. Nicolas Vercken van Oxfam is dus bedroefd; ook omdat “ten onrechte de mondialisering de schuld krijgt”. En de anti-mondialiseringspropaganda in de media, mijdt deze berichten helaas als de pest. Men speelt liever op de emoties in onze onderbuik.
WELVAARTS "MUREN"..


Een mondialist kan 
niet meer zonder gevaar ware dingen zeggen of zich hardop iets afvragen. Zoals de communisten ook ooit de goelag moesten ontkennen.

Hoor ook Marine Le Pen die “de mondiali-sering en vrije handel als DE oorzaken van alle kwaad noemt” , En natuurlijk ook die zo foute financiële sector.
In 1949 werd ene Kravchenko neergesabeld na zijn boek: “Ik koos voor de vrijheid”. Hij werd als CIA-agent neergezet, toen hij de misdaden van vadertje Stalin opsomde. 

Raymon Aron vergeleek ooit godsdienst met communisme:  “Beiden zetten aan tot haat en foute emoties". De militante gelovige christen zet alles opzij voor zijn geloof in zijn god. Politieke overtui-gingen kwamen voor geloof in de plaats”. Het nieuwe anti-mondialistische geloof vervangt de religie als de “nieuwe opium voor het volk". 

 


----Zie wat Prof Raoult uit Marseille over betere gezondheid zegt: "Ondanks kritische profeten die vinden dat wij mensen ons milieu verpesten en zo ook onze gezondheid benadelen, schreef The Lancet recent, dat we de ontwikkeling van ziekten sterk terug drongen!Van 1980 tot 2015 steeg de levensverwachting voor mannen met 10 jaar (van 59,6 jaar naar 69) en voor vrouwen idem (van 63,7 jaar naar 74,8). En deze ontwikkeling versnelde nog sinds 2005.
WELVAARTSVERDELING MONDIAAL


Dus wat bedoelen toch die “catastrofisten”?  AIDS-doden liepen terug in 10 jaar: van 1,8 naar 1,2 miljoen (-33%) en TBC  viel ook terug van 1,35 miljoen naar 1,1. (= -17,4%). Idem voor het paludisme: een terugval van 1,16 miljoen naar 730.000. Infectieziekten vielen  terug van 10% tot zelfs 75%! Wat vooral komt door vaccins en “dynamischer vaccineren”.  Wat bij kankers nog meer opleverde. Dat gebeurde nog nooit in de menselijke geschiedenis zo ingrijpend!Die “rampenisten” beweren ook dat kankerdoden tóenemen. Maar van 2005 tot 2015 namen álle kankers qua frekwentie af. Behalve huidkanker (het melanoom nam zelfs toe).
Nog gekker: het aantal doden aan medicamenten-vergiftiging en drugs nam flink tóe. Idem het aantal doden door misdaad en door oorlogen. Dat explodeerde in 10 jaar van 34.000 tot nu 171.000.
Kortom; het omgekeerde van wat foute profeten beweren gebeurt vaak! Zelfs Alzheimer neemt ook af. We leven langer en blijven ook langer gezonder. Ons probleem daarbij werd wel hoe met die mooie ontwikkeling, die dus veel ouderen opleverde, om te gaan?  Wat echter geen medisch probleem is...   

---Nog meer om blij over te worden, vertelt dezelfde Prof. uit Marseille. Het blijkt dat de statines, die dienen om ons cholesterol te bedwingen, die ook vele hart- en vaatzieke mensen slikken, onze infectie-risico’s fors verminderen. Bij de ontdekking daarvan barstte een golf van onderzoek los rond simvastatine: een eerste commerciele product. En het bleek dat het ook prima microben bestrijden kon. En: het is zeer goedkoop..
Statines werken in op 
groepen van bacteriën bij mensen, die veel methaan in hun darmen produceren, zeker bij obstipatie. Ook koeien (en hun familie-genoten) zijn grote methaan-producenten. Proeven tonen dat statines dat methaan,- CO2-productie dus-, sterk beperken. Wat een mega-bijdrage oplevert aan  vermindering van de “CO2 uitstoot”.

Dus stel u voor: veel minder infecties en minder schadelijk slecht-riekend gas! Dat helpt om die aard-opwarming tegen te gaan. En als we ook veel meer bomen planten (die CO2 eten) om het vele kappen van bossen te compenseren, kunnen we ook veel redden. In Nederland wordt er nu al over zo’n bomenplantplan gediscussieerd!
Al dit goede nieuws is controleerbaar en stond o.m. in het franse blad Le Point. U ziet het: als u de betere media leest wordt u gewoon veel optimistischer!
 
---Steeds weer die “foute mondialisering”!  Waarvan elke econoom kan bewijzen dat die de mensheid net MEER welvaart bracht! Waarmee iemand als Marine Le Pen en vele andere in hun hemdje staan. Marine Le Pen zei: “Mondialisering, dat is het producten doen maken door slaven om ze te verkopen aan werkelozen”. Wat Bono en de paus, die de armen in de wereld observeren, niet nazeggen. Pew Research Center, hoorde van 60% van de chinezen dat het deelnemen van hun land aan de wereldeconomie veel goeds bracht. Voila “vele slaven” die uit hun grote armoede ontsnapten, die blij zijn met hun huidige leven. Daar waren Marx en Lenin niet meer bij nodig..

Toch zeggen in Frankrijk, Melenchon, Dupont Aignon, Montebourg en Guiano, de neo-communisten van CGT. FO, Verts en de frondeurs in de PS hetzelfde. Mondialisering en libera-lisering zijn DE veroorzakers van de franse werkeloosheid! Maar, Frankrijk is wel de énige van de 15 (!) economische toppers met een massa-werkeloosheid van +10%. Alle andere oude naties hebben nu bijna “volledige werkgelegenheid”. De VS maar 5%, Duitsland 4%, UK  4,8%, en Japan 3,1%. Dus komt die werkeloosheid eerder van het anti-liberaal zijn en het niet veranderen en slecht mee-mixen (ook politiek) in die mondialisering! Daarom lijdt het land lijdt nu nog onder 9% zonder werk....
 
---Natuurlijk verloren de rijke landen marktaandelen aan die opkomende landen. China pikte de hele textielmarkt in en exporteerde 4 x zoveel kleding naar de VS in 20 jaar. Dit verlies aan productie in de VS kostte  in 26 jaar 2,7% van zijn BBP. In de EU 4,5%  en in Frankrijk 2,6 %.
Maar de wereldhandel schoot tegelijk omhoog en het westen exporteerde enorm meer naar de ontwikkelende landen. Duitsland exporteerde groots naar China: elk jaar groeide die 18%. En ook Frankrijk kwam van 5 op 20 miljard euro export.  De bank Nataxis berekende dat de VS daaraan 1,2 % van het BBP aan verdienden, de EU zelfs 3,9% en Frankrijk zelfs 2,3%!  Het westen steeg fors in koopkracht, omdat vele producten via import veel goedkoper werden. In 30 jaar daalde het aandeel besteed aan kleding in Frankrijk van 5,8% naar 2,9%.. Nataxis berekende dat door deze koopkrachttoename in 26 jaar, de amerikanen 2,2 % BBP meer konden besteden aan andere zaken. Dat was in de EU 2,1% en in Frankrijk 1,2%.

Per saldo kostte de mondialisering de VS 0,3%, maar bracht in de EU 2,1% meer op en in Frankrijk 1,2%. Dat bevestigt de econoom Patrick Artus en dat is het omgekeerde van wat Le Pen c.s. zeggen. Droevig dus dat zij voor protectionisme zijn, dat ons allen armer zal maken.

 
---Wat zit er volgens diep-gravers verborgen nu echt achter die mondialisering en zijn bijverschijnselen? Zie wat ene Pierre Melandri in zijn boek: “Le Siecle americain” ons voorhoudt.  De VS ging mondialer denken door...  beide wereldoorlogen. Ze stopten met hun isolationisme, vanwege de europese (vooral duits-franse) conflicten. Maar, hun terugval begon al weer in de 70-er jaren, na de echte top in de jaren 50 en 60. Dat mede ten gevolge van hun nieuwe “economisch imperialisme”. In 1941 zei Henri Luce in Life dat er een eeuw van “Amerika-nisme” zou komen. Zijn natie moest in zijn ogen dominant worden in de wereld en overal “vrijheid en democratie verspreiden. Bush jr. las dat kennelijk ook. De VS moest in de ogen van veel Amerikanen “op messiaanse wijze the american dream overal propageren”. Die volgens ‘Trump nu dood zou zijn..
 
Melandri schetst de Werdegang van de VS, van 1910 tot onze dagen. En constateert dat het land  slachtoffer werd van fameuze Hegeliaanse “ironie van de historie”. Washington dacht als overwinnaar te komen uit de Koude Oorlog, maar merkte dat grote wanorde volgde. Die veel moeilijker was te beheersen dan EEN grote vijand! En het drukte verder zijn levensstijl op: maar nu via technologie en financiën en schiep zo een tweede mondialiseringsgolf. Die nu allen verwart en chaos schept. De VS beëindigde zelf die nieuwe fase in de cyclus, waarin het de wereld domineerde. En zie: Andere staan al klaar. Zoals China, de islamitische Erdogan en de christelijke krijger Poetin!

----En, China veranderde in "de nieuwe groene leider"!
Trump kijkt korte termijn (= beurs) en kraakt alles van Obama. Dat is zijn politiek: MO, Afrika, Latijns Amerika en de Chinese Zee zijn bijzaken. Venezuela en Brazilië zijn ook buiten zicht.. en zelfs Europa. Rusland en de Golf interesseren hem wel: wapen- en olie/gasindustrie. Daarop richt hij zijn korte termijn spel: op de beurs en hij is hij niet Nasdaq (techno-aandelen).

DE CO2 VERHOUDINGEN...EN DUURZAAM CHINA
China interesseert zich voor de “gaten” en dat vertrek uit COP21 geeft hun super-kansen. Zonne-energie investeringen thuis en in Afrika: die zijn al gigantisch en men
 weet dat de eigen
 vervuilde steden gered moeten worden.
Zie ook die superinvesteringen in "One belt, One Road" (nieuwe Zijderoute). China kijkt naar Pakistan, -wat India verontrust-, dat voelt zich omcirkeld. En Modi was ook al in Parijs..
De EU praat met China zelfs over TTIP, en hoopt dat Trump de relatie UK-EU niet te erg verstiert. E
nkel China heeft wat greep op het probleem N-Korea.
In het MO doet de VS zaken met Rusland zaken en is 
geïnteresseerd in de saoudi's en Israël. Dat laatste omdat de familie Kushner bevriend is met Nethanyahu.
CHINA WERD SNEL HÉT ZONNE-ENERGIELAND

De amerikaanse onderne-mers (ecolo-industrie, high-tech en banken) reageren massaal tegen de korte termijn politiek van Trump. De EU en China hebben het samen over de “aftocht van de VS”. China heeft een  gespannen historische verhouding met buurman Rusland (oorlogen 1900-1929 en later sovjets 1950). En sommige denken aan die oude lijn: “wit tegen geel”  (de VS + Rusland contra China).
De VS lijken "af" van hun MO-betrokkenheid. Over blijft: 
olie/gas en opletten in de Rode Zee (superhandelsroute bij Jemen en Djibouti). Ze maakten van Z-Korea, Japan, Taiwan en Singapoer grote exporteurs. En nu killt Tr. dat TTIP van Obama en India en Vietnam willen niet graag kiezen tussen VS en China.
China doet weinig naar N-Korea en ziet met zorg dat Z-Korea de VS toestaat om Thaad-afweerraketten te plaatsen. Tegen N-Korea of tegen China? Het wil echt geen massa-immigratie uit dat instabiel N-Korea. Z-Korea wil geen hereniging. Te duur en de nieuwe premier (Seoul) wil praten. De historische spanningen Japan--Z-Korea (oorlogen, bezetting 1910-1945) moeten niet onderschat worden. China waakt ook voor een herbewapenend Japan met nucleaire aspiraties en stopt  dat in zijn spel met de VS. In Azië is het zeer complex!
De 20e eeuw was die van de VS en de 21e is die van Azië. De groeiende afstand VS-Europa geeft Azië kansen. En het hervindt snel zijn machtige positie van voor de westerse dominantie van de 18e eeuw, terug.
China kan veel overkomen: chaotische momenten kunnen 
opnieuw komen. Maar chaos in China zou de EU nu 
slecht passen. De nieuwste chinese (groene) revolutie krijgt veel belangstelling en Europa kan ervan profiteren… Of moet je zeggen: Europa moet zich op China richten om de eigen verzwakking te compenseren én tegenwicht te vinden tegen diet weglopende VS? (Zie boek: L’Histoire du monde se fait en Asie. Pierre Grosser, Sc. PO Parijs).

---Noord-Korea is helaas geen papieren tijger! Dit voorbeeld van: totalitaire staat + despotenfamilie. Zie de moord op Kim's broer. Wie denkt dat het “een regionaal probleem is” zit ernaast. Het bedreigt nu de wereldvrede en dwingt de VS haar garanties na te komen. En men schaadt de verhouding  VS-China. Terwijl Trump weg wil..
IT'S SERIOUS!
Kim heeft ca 13-20 atoom-koppen en dat wordt 50 in 2020. Met raketten die de VS kunnen bereiken straks. Ook de waterstofbom is binnen bereik samen met 200 raketten (1300 km bereik). N-Korea hoort bij de sterkst bewapende landen ter 
wereld: 1 miljoen soldaten op 25 miljoen inwoners= 4%:  
Het andere wapen is de cyberoorlog. Men belaagde in 2013 de zuid-Koreaanse banken en begin 2017 ramde het vele duizenden computers, wereldwijd. Het bezit een groeiend arsenaal aan agressieve middelen dat lokaal angst oproept en tot in de VS.
OOK EEN LINK SPEL!

Natuurlijk gaat Kim niet even
 winnen en de VS ook niet van hen! Het heeft zijn sites beschermd en gespreid. Represaille mogelijkheden (tegen Z-Korea en Japan) zijn niet moeilijk en rampzalig! De VS zijn hierbij totaal op China aangewe-zen, Kim doet daar 80% van zijn handel mee.

De EU ziet dat het nucleaire gevaar terug is. De herbewap-ening op de wereld gaat over kernbewapening.

Zie ook Rusland dat de Krim inpikte en rommelt in Oekraïne. En zich niets aantrekt van: memorandum van Budapest (VN, 1990). De continu-gesprekken over nucleaire wapens zijn 
verwaterd
: het riekt naar Koude Oorlog. Dat beseft Europa nog beter nu Brexit woedt. 
Frankrijk is het enige nucleaire land het UK uitstapt: 300 koppen in de EU (alle in Frankrijk). Dus moet er weer
over nucleaire modernisering worden gedacht. Nog eens 1 a 2 miljard op het huidige budget van 3,5 miljard: vanaf 2020.. Die nuke-power moet europees worden na,ast een europese cyberdefensie. Nucleaire wapens zijn niet voorbij en het cyberwapen bestaat al. Een leuk punt op de agenda van de europese top!

---De grote Keynes beval aan om bij een deflatie (laag-conjunctuur) wat pep toe te dienen: geef de economie dan een geldinjectie. Een paardenmiddel om een neerwaartse spiraal te voorkomen. Dat ontdekte hij in 1910 maar hij waarschuwde ook dat het de schuld verhoogde. Niet erg: omdat je in de hoogconjunctuur daarna, die weer kon afbouwen..
Hij was mordicus tegen Malthus, die de bevolkingsaanwas wilde afremmen. En die kreeg zwaar ongelijk: tussen 1900 en 2011 ging de wereldbevolking van 1,6 miljard naar 7 miljard! +5,3 miljard in 111 jaar (= 0,5 miljoen per jaar erbij). Een factor 4,1…, maar het BBP liep op met een factor 41, dus 10 keer sneller.. Wek Malthus dus maar niet.
Dit alles gebeurde echter bij “een quasi-stationaire bevolkingsopbouw”. En nu heeft er, in het westen, een forse vergrijzing plaats: met hoge kosten voor pensioenen en gezondheidszorg, afnemende consumptie en idem voor de productiviteit. Het opgepotte pensioenvermogen wordt voorzichtig (zonder teveel risico) ingezet..Opnieuw blijkt dat de demografie (m.n. de bevolkings-opbouw) van enorm belang is voor een positieve economie. Dus horen we de discussie over “een inter-generationeel contract”. Herlees Keynes brief uit 1930: Brieven aan onze klein-kinderen (die weer herdrukt worden). Waarin hij het heeft over “de vervulde behoeften” en dat je kunt volstaan met 15 uur werken per week.. Keynes schuwt ook de ethiek niet: de graaiziekte, het maken van niet-nuttige dingen, geldgekte en wat hij “beesten gedrag” noemde (Hfdst. 12 Algemene theorie). En zelfs hij sprak over de “technologische werkeloosheid”. Dus over onze robots.. Volledige werkgelegenheid komt niet vanzelf, ook een redelijke herverdeling van de welvaart en rijkdom niet. Salaris als stuurelement is niet altijd voldoende: 
ondernemersvisie blijft essentieel. Dat verklaart waarom vaak lagere arbeidskosten onvoldoende helpen. Daarom is ook dat plan van Juncker om geld te stoppen in de infrastructuur goed, wat we ook Trump horen roepen.  Maar de laatste combineert dat nu met veel protectionisme.
In 1923 schreef Keynes nog: “De businessmen die niet het verband zien tussen hun winsten en het nut van hun activiteiten voor de maatschappij, zijn fout bezig”. Keynes en Malthus zijn weer vol terug een eeuw later.. Hun actualiteit is opvallend groot!


---Dit alles toont dat mensen gevoelig zijn voor kortzichtige diagnoses, die hun op korte termijn lijken voordeel opleveren. Angst en egoïsme maken ons blind voor het juiste en betere.
Ze doen ons kiezen voor korte termijn oplossingen, die later schijn blijken te zijn. Het is ook een vingerwijzing naar de boze kanten van het imperialisme. Wat betekent “het willen regeren over allen”.. Wat kan de mens kennelijk niet kan laten: zie nu ook Poetin en Erdogan, met hun oude dromen: Groot-Rusland en Ottomaanse Rijk. 


Wil de mens, kostte het wat het kost, vooreerst zelf 
overleven? Voor sommige de vloek van Darwin.Of is het die van de schepper, met zijn erfzonde? Is meer filosoferen dan toch het belangrijkste wat vooral de oudere de jongere kunnen leren? Of deugt het gezegde “de wijsheid komt met de jaren” ook niet meer?  Amen…

 

LEON DE MARSEILLE
18 JULI  2017

 ----------------------------------------------------------------------------------------


WAT "TEGELTJES" ,  ALS TOEGIFT..-----------------------------------------------
INFODELEN BIJ BLOG:
OUR WORLD, A TRENDY AND TRICKY BUSINESS

 
INHOUD:
-IS WERKEN AFGELOPEN?
-LAAT DIE ROBOTS BELASTING BETALEN!
-MIJN GENERATIE MOET AAN DE KANT
-HET HANDWERK IS WEER IN
-ROBOTS EN BASISINKOMEN
-KEYNES EN DE DEMOGRAFIE
-CHINA WORDT DE GROENE LEIDER
-NOORD-KOREA IS GEEN PAPIEREN TIJGER
 

IS WERKEN AFGELOPEN?

William Lee moest in 1589 bij de koningin komen en kreeg te horen dat ze niet wilde dat hij met zijn octrooi voor de breimachine haar onderdanen tot de bedelstaf bracht. In 1811 moesten 12.000 soldaten in de Midlands bloedig de rust herstellen omdat de ludditen de textielmachines kapot sloegen..  In 1831 is de revolutie van de canuts in Lyon waar Jacquard de zijde industrie omvormde met zijn weefgetouw. En in 1930 raakte de burgemeester van Palo Alto in paniek  en noemde de nieuwe technologie “een monster van Frankenstein”. En nu horen we in 1997 Jeremy Rifkin  in zijn boek “ Het einde van het werken” alarm slaan. En weer geloven hem sommige fransen als Hamon die een basisinkomen predikt. In 1930 sprak Keynes al over “technische werkeloosheid” als een tijdelijke maatregel en kreeg nu wer gelijk. Het internationale Arbeidsbureau zei in 2016 dat de wereld-ww op 5,8% zat en in 2000 telde men 6,4%..  Terwijl in dat tijdvak de actieve wereldbevolking van 2,8 naar 3,4 miljard ging. En dat komt niet door “technische werkeloosheid a la Keynes”. Dus pas op met de huidige voorspellingen al zal de som van robotiek, numeriek en AI best veel invloed hebben. Mogelijk moet er dus toch “tijdelijk” dat basisinkomen komen. Wat de 20% happy few moeten betalen voor de 80% met pech.. Of je moet inzetten op hoge arbeidsmobiliteit en continue opleiding om de verandering te pareren.  Ook dat laatste zou nu al in Frankrijk die hoge ww die nu al 45 jaar duurt (=8%) een oplossing zijn.
 

LAAT DIE ROBOTS BELASTING BETALEN!
Al 100 jaar geleden bedacht Capek het woord robot in een toneelstuk dat R.U.R. heette. Toen al waren we bang voor robots die werk stalen..  En nu in onze AI-tijden begint dat alles natuurlijk opnieuw..
Mady Delvaux euro-parlementarier stelt voor robots dat basisinkomen te laten betalen.  En dat nam Hamon over..  Maar is “dat einde van het werk” wel juist gezien? En, Marx zei al “alle waarde komt van de arbeid” dus betalen aan het einde de arbeiders ook voor die robottax.En dat basisinkomen komt toch ook uit belastingen? Sigaar uit eigen doos!

Gates wil het iets anders: hij zegt laat ekle robot de sociale lasten betalen van de werkers die hij elimineerde. En schep daarmee banen in de zorg en het onderwijs. Hij reageert als Keynes in 1930.. En dat liep toch iets anders..

En dan is er Jeffrey Sachs die niet gelooft aan het einde van het werken. Hij zegt de kapitaalverschaffers profiteren van de robots en de werknemers worden armer. Dus moet je rendementen op kapitaal belasten en dat geld inzetten voor het scheppen van werk.  Dus een herverdeling toepassen: zo moet het worden opgelost.

Tja en dan Frankrijk:  wat alle bezit nu al enorm zwaar belast en waar de investeringen nu al achter blijven. Daar heeft men nu maar 127 robots op 10.000 werkers… Elders: Japan en Z-Korea veel meer , resp. 305 en 531. Dus nu nog meer fiscus op het kapitaal in La France?

Nee, zegt Bouzou, stop al die subsidies in stervende sectoren in omscholing om mensen meer kansen te geven op goed werk. En zo klaar te komen met deze vooruitgang en de “destructieve innovatie” die daar altijd al bijhoort. Let wel: in een open wereld kun je je niet “afzijdig en uniek gedragen”. Dan prijs je jezelf de markt uit: zie nu Frankrijk al.
 

MIJN GENERATIE MOET AAN DE KANT
Roept Laurent Alexandre in L’Express en hij zegt onze generatie: pas op, ga aan de kant, wij kunnen het niet bijhouden nu. Wij zijn geboren voor de Wet van Moore en kunnen het niet meer snappen in deze tijden van NBIC. De jongeren zijn op weg naar een wereld die totaal anders is en wij kunnen hoogstens nog de brug zijn tussen NBIC en geschiedenis, cultuur en Filosofie. De dood verdwijnt, onze hersens worden uitgebreid en veranderd en we gaan samenleven met robots.  Wij kunnen nu niet meer de juiste besluiten nemen voor de mens 2.0. die komt.  Wij deze gerontocratie, die ook briljant is maar die tegelijk afhaakt zijn incompetent geworden en de jongeren gaan er de prijs voor betalen. Onze scholen bereiden de jeugd voor op de jobs van 1995 en niet van 2030 en ten opzichte van de aziatische landen zakken we nu al af. En niemand in de grote bureaucratie is daar echt mee bezig.. Leren programmeren de nieuwste hype is het ook niet: dat doen we straks met zelflerende algoritmes.  Pensioenen opeisen is dom:  de jonge innovatoren moeten die straks voor ons kunnen betalen!  We moeten van de toekomst gaan houden en de fakkel overdragen..

Dus kiezen met 16 jaar en jonge stemmen dubbel tellen. Overrepresentatie van , 40 jarigen  op verantwoordelijke posities moet nu en de gemiddelde leeftijd van het parlement moet met 15 jaar omlaag.  Dat is nu een vijver met technologische analfabeten. Terwijl daar de technologische regulering zou moeten plaatsvinden..

Met Macron maken we nog een kans en we moeten hem vele jongeren laten kiezen die hem helpen regeren. En ook in de instituties veel meer jongeren pushen..

Tja Alexandre kan best gelijk hebben maar zo zal het niet gaan lopen. Al kan zijn overdreven oproep ons best wat leren!
 

HET HANDWERK IS WEER IN
In Frankrijk met zijn hoge ww is dat opvallend maar ook in de VS verscheen een boek ( Eloge du carburateur”( Crawford) van een trader die zijn geluk vond in het repareren van motoren. Hij verfoeit zijn oude job en werd gelukkig met olie aan zijn handen.  In Frankrijk is ene Pierre Rabhi, de filosofische boer, die in de Cevennen biodynamisch land bebouwt en zijn vee koestert. Hij zegt: “Die vele handen aan toetsenborden om werk te doen wat erg virtueel is, appeleren enkel aan de hersens en het nut blijft ongrijpbaar. Het verwijdert mensen ook van het tastbare”.
Diploma’s worden afgewaardeerd omdat vele enkel ww opleveren terwijl handwerk-beroepen het meer kans op werk bieden.  Op TV laten veel koks en patissiers hun kunsten zien en ze maken meer indruk dan hen met hoge techno-opleidingen.  Handwerk is weer : chic” en wordt niet meer met misprijzen gezien.  Traders gingen emailleren of meubels stofferen en voelen zich gelukkiger dan ooit tevoren.

Maar ja, de wereld gaat toch vooral in een andere richting en dat handwerk heeft meestal vooral andere kanten. Zie de huisvrouwen en de poetsvrouwen en de bouwvakkers. Fysiek zwaar werk dat vermoeit, doet verslijten en tot kortere levensduur leidt. Frankrijk: een manager van 35 haalt de 84 wel maar een handwerker sterft rond de 77 jaar. Maar ja in het westen bleef die ww hoog en dat doet na vele jaren, ideeën veranderen. Zie ook de briclagesector waar vele klant zijn om te klussen omdat de vrije tijd sterk toenam.  In 1830: 3000 uur werken per jaar, in 1950 nog 2400. En nu 1500! Dan is wat ernaast klussen ook mooi mogelijk. Maar daar zal die ww niet mee getemd worden en deze hype is dan ook vooral een “afstand nemen van techniek en innovatie”. Zelfs Houllebecq geeft toe dat  zijn idee voor “meer handwerk van het betere soort bevorderen” zoals foie gras produceren of speciale confituren maken, de problemen echt niet oplost. Dan is die vergrijzing en ontgroening sneller! Al is die zorg ook nogal handwerkachtig. En dat handwerk geeft: “Veel niet echt rijken maar wel gelukkigere half-armen”, en dat is goed samengevat wat het opleveren kan.

Ook Trump lijkt hierop in te zetten al weet hij dat die autofabrieken weer in de VS terug halen, vooral werken betekent aan gerobotiseerde montagebanden” en zeer weinig van doe heeft met “dat mooie, oude metaalwerk”. Maar het aantal zzp-achtige klusbedrijven en die drommen “kleine onderaannemers in de bouw etc. “ brachten vele werk en nieuw aanzien. Maar ook de andere kanten van zelfstandig werken met al zijn risico’s. Wonderen bestaan niet en zie in opkomende landen die drommen die ons afval verwerken en de duizenden in de moordende textielateliers. Allemaal handwerk en zij willen er dolgraag van af en beter leven.. Westerse luxedromen dus vooral..    

 ROBOTS EN BASISINKOMEN

Zie wat basisinkomen en robots met elkaar te maken hebben. Wat Hamon in Frankrijk wel zag maar net verkeerd begreep..

Basisinkomen « a la Hamon » kost rond 500 miljard p. jaar voor Frankrijk En “slechts” ca de helft vervangt al bestaande uitkeringen of lage pensioenen. Dus van die  “800 euro/maand inkomen voor iedereen” is maar de helft gedekt… De andere helft komt dus van…. De bank?? Ai!

Nee, zegt Hamon slimmetjes, dat halen we binnen door… belasting op ROBOTS!

Een typisch erg foute en “rode redenering a l’ancienne”!

Zie de onderstaande cijfers van moderne landen die robots inzetten. Simpel statistieke met geen geheimen voor elke industrial engineer.
 

Land                    ww%  robots/10.000 werkers
Z-Korea               3,4%                     531
Singapoer           2,2%                     398
Japan                  3,1                        305
Duitsland             3,9                        301
VS                        4,8                        176
Frankr.                 9,6                        127

Dus hoe MEER robots….  hoe MINDER ww! Sterk toch? Dat verbaast enkel bij een foute interpretatie van het “echte roboteffect”. Ja robots vervangen mensen, maar doen ook (en vooral) producten kwalitatief verbeteren (preciezer, sterker) en ook goedkoper worden. Dus verkoop je er meer dan de concurrentie (vaak via export). En zo krijg je dus … veel méér banen!

Het is zoals dat domme verhaal van de VUT ooit in Nederland. Velen zagen dat van dichtbij: ook bij de overheid. Die overheid had nl VEEL mensen overtollig (teveel slappe werkers die niemand ontslaan wilde/kon).

Dus bij de VUT-start ging het aantal arbeidsplaatsen OMLAAG! Want de “oude niks-sers” werden meteen met Vut gestuurd maar NIET vervangen. Ze waren toen eindelijk weg. Pffff.

Les: Oorzaak en gevolg relaties zijn in de economie nooit eenvoudig. En zijn sterk afhankelijk van: de uitgangssituatie en de bestaande condities. Nu ook weer bij robots.

Ergo: Hamon leent geld voor het basisinkomen en heft belasting op robots om het terug te betalen. Dus: meer schulden en… al snel minder banengroei. Gefeliciteerd dus!

 
Huidige productie systemen in de industrie zijn niet meer goed mogelijk ZONDER robots! Dan lig je er zo uit: door beroerde kwaliteit en te hoge prijs (dus slechte concurrentie).

Dat hebben socialisten (goede mensen hoor..), die niets snappen van “hoe het echt zit en vooral nu” , echt niet door.

Dus kun je dat ook de helft van de PS wijsmaken (zeker de vele ambtenaren en onderwijsmensen) in Frankrijk.

Economie is voor alles iets sociaals en mensen willen allemaal GOEIE dingen voor weinig geld. Dus moet je robots EN mensen mixen om dat te realiseren op vandaag. Dat is HET geheim van de landen bovenin de lijst. En daarom heeft Frankrijk ook een handelstekort van 50 miljard, en Duitsland een OVERSCHOT van.. 250 miljard.

QED: Zo gaat het in de  EU, in het 2e land van de motor, anno 2017. Daar zit dus de grote schande.

Laat dus svp niet Hamon winnen. Want “dat wordt Hollande II”, zegt ook economiste Moulinié. Arm Frankrijk.

 

KEYNES EN DE DEMOGRAFIE
Keynes beval aan om bij een deflatie een laagconunctuur wat pep toe te dienen: geef de economie een geldinjectie was zijn idee. Een paardenmiddel om te voorkomen dat er een neerwaartse spiraal ontstaat. Dat ontdekte hij in 1910 en hij waarschuwde ook dat het de schuld verhoogde. Niet erg omdat je daarna in de hoogconjunctuur die weer kon afbouwen.. Hij was mordicus tegen Malthus die de bevolkingsaanwas wilde afremmen maar had niks tegen anticonceptie.  En Malthus kreeg zeer ongelijk: tussen 1900 en 2011 liep de wereldbevolking op van 1,6 miljard naar 7 miljard. +5,3 miljard in 111 jaar (= 0,5 miljoen per jaar erbij). Een factor 4,1… maar het BBP liep op met een factor 41. Dus 10 ker zo hard.. Wek Malthus dus. Maar dat alles gebeurde in een quasi-stationaire bevolkingsopbouw. Nu heeft er in het westen een vergrijzing plaats, met hoge kosten voor pensioenen en gezondheidszorg, een  consumptie die afneemt en idem voor de productiviteit. En het opgepotte pensioenvermogen wordt voorzichtig zonder teveel risico ingezet.. Er blijkt opnieuw dat  de  demografie (m.n. de bevolkingsopbouw) van belang is voor een positieve economie. En er is nu discussie over “een intergenerationeel contract” . Lees Keynes brief uit 1930: Brieven aan onze klein-kinderen, die weer herdrukt worden. Waarin hij het ook had over “de vervulde behoeften” en je kon volstaan met 15 uur werken per week..

En keynes schuwde ook de ethiek niet: de graaiziekte, het maken van niet-nuttige dingen, geldgekte en wat hij “beesten gedrag” noemde (Hfdst. 12 Algemene theorie). En zelfs hij sprak over de “technologische werkeloosheid”. Onze robots.. Volledige werkgelegenheid komt niet vanzelf en ook niet de redelijke herverdeling van de welvaart en rijkdom. Salaris als stuurelement is niet altijd voldoende vooral de ondernemersvisie is essentieel. Dat verklaart waarom nu vaak lagere arbeidskosten niet voldoende helpen.. Daarom is ook dat plan van Juncker om geld te stoppen in de infrastructuur zo goed wat we ook Trump horen roepen.  Maar de laatste combineert dat met een te vergaand protectionisme. En in 1923 schreef Keynes ook: “De businessmen die niet het verband zien tussen hun winsten en het nut van hun activiteiten voor de maatschappij, zijn fout bezig”. Keynes en Malthus zijn weer vol terug een eeuw later.. Hun actualiteit is opvallend!


CHINA WORDT DE GROENE LEIDER
Trump kijkt korte termijn (= beurs) en kraakt alles van Obama. Dat is zijn politiek en hij bemoeit zich weinig met het MO, Afrika, Latijns Amerika en met de Chinese Zee.

Venezuela en Brazilië zijn buiten zijn zicht.. net zoals Europa. Rusland en de Golf dat interesseert hem: wapen industrie en oli/gasindustrie daar moet hij korte termijn spelen op de beurs. Hij is niet Nasdaq..
China interesseert zich des te meer voor al deze “gaten” en die uitstap uit COP21 gaf hun superkansen. Hun zonne-energie investeringen thuis en in Afrika zijn gigantisch. China ziet in dat het zijn steden moet redden met hun te vervuilde lucht.
En zie die superinvesteringen in  One belt, One Road (nieuwe Zijderoute). En China kijkt ook goed naar Pakistan wat India verontrust dat zich omcirkelt voelt. Modi kwam ook al naar Parijs..


We zien de EU praten met China over TTIP nu en de EU hoopt dat Trump niet teveel de relatie UK-EU verstiert. VS en China beperkt zich vooral tot het probleem N-Korea, waar China iets aan deed.  In het MO doet de VS met Rusland zijn zaken en is verder niet echt geïnteresseerd, behalve in Israël. Maar dat heeft met Jared Kushner van doen die met Nethanyahu bevriend is. De amerikaanse ondernemers (met name ecolo-industrie,  high-tech en ook banken) zien we massaal reageren tegen Tr. Korte termijn politiek.
De EU en China praten intensief samen over de “aftocht van de VS”. China heeft ook een nogal gespannen historische verhouding met buurman Rusland (oorlogen 1900 en 1929 en later sovjets 1950). Sommige denken ook aan een eventueel herleven van de oude lijn “wit tegen geel”: de VS + Rusland contra China?
De VS zijn af van hun betrokkenheid met het MO vanwege de olie/gas en enkel nog oplettend over de Rode Zee die dikke handelsroute (Jemen en Djibouti). De VS maakte van Z-Korea, Japan, Taiwan en Singapoer grote exporteurs naar de VS. En zie dat TPP van Obama dat Tr. kilde. India en Vietnam willen vooralsnog niet graag kiezen tussen VS en China.
China doet niet teveel naar N-Korea maar ziet met afkeer dat Z-Korea de VS toestaat om Thaad-afweerraketten te plaatsen. Tegen N-Korea of ook tegen China? China wil ook geen massa-immigratie uit een instabiel N-Korea en Z-Korea wil ook geen hereniging. Te duur en de nieuwe premier in Seoul wil vooral praten. De historische spanningen Japan-Z-Korea (oorlogen, bezetting 1910-1945) moeten ook niet onderschat worden daar. China waakt over een herbewapenend Japan met nucleaire aspiraties en doet dat ook via zijn spel naar de VS. Het is in Azië ook zeer complex. De 20e eeuw was die van de VS en de 21e wordt die van Azië. De groeiende afstand VS-Europa geven Azië alle kansen. Azie hervindt snel de oude machtige positie van voor de westerse dominantie van de 18e eeuw.

Ook China had zijn glorieuze en chaotische momenten en dat kan opnieuw. Nu zou een chaos in China de wereld wel heel erg slecht te pas komen. Deze nieuwe chinese revolutie staat hoog in de belangstelling nu. En let op: Europa kan ervan profiteren… Of moet je zeggen Europa moet zich op China richten om de eigen verzwakking te compenseren én tegenwicht te vinden tegen diet weglopende VS.
(Zie ook boek: L’Histoire du monde se fait en Asie. Pierre Grosser, Sc. PO Parijs).


NOORD-KOREA IS GEEN PAPIEREN TIJGER!
Dit land is een puur voorbeeld van een totalitaire staat met een despotenfamilie on top. En de moord op zijn broer bewijst hover Kim Jong gaat. De meeste denken dat het vooral “een regionaal probleem is”: niets is minder waar.
Want nu bedreigt het de wereldvrede en dwingt de VS zijn garanties na t komen.  Deze kwestie schaadt de verhoudingen tussen VS en China..  terwijl Trump weg wil.. Men heeft nu ca 13 a 20 atoomkoppen en zal er 50 hebben in 2020. En raketten die de VS kunnen bereiken zijn aanstaande.. Ook de waterstofbom is binnen bereik en 200 raketten met 1300 km bereik zijn er ook. Dit land is het sterkst bewapende  land op de wereld met 1 miljoen soldaten!  Op 25 miljoen inwoners..

Hun andere wapen dat is de cyberoorlog.  Het belaagde in 2013 de zui-Koreaanse banken en blokkeerde enkele honderdduizenden computers op de wereld. Begin 2017.


Er bestaat daar een groeiend arsenaal aan agressieve middelen dat lokaal angst oproept en nu tot in de VS. Natuurlijk gaat men niet effetjes winnen van de VS en de VS niet van hen! Want hun sites zijn goed beschermd en gespreid   De represaille mogelijkheden op Z-Korea en Japan zijn gemakkelijk en… rampzalig! En de VS zijn volledig op China aangewezen om iets te doen: daar doet men 80% van de handel mee.


En ook de EU begint te snappen dat het nucleaire gevaar terug is. De herbewapening overal op de wereld gaat ook over kernbewapening. En dat Rusland dat de Krim inpikte en aanrommelt in Oekraïne en dat zich niets aantrekt van het memorandum van Budapest (199$0 van de V-raad. En die continue gesprekken over nucleaire wapens zijn ook verwaterd: het riekt naar de Koude Oorlogtijd. En dat begint in Europa sterk door te breken zeker nu de Brexit woedt. En: Frankrijk is nog het enige land straks als het nucleaire UK uitstapt. Dat betekent 300 koppen in de EU, alle in Frankrijk. Dus moet nu over modernisering daarvan worden nagedacht. En dat betekent 1 a 2 miljard op het huidige budget van 3,5 miljard. Vanaf 2020.. En die nuke-power moet meer europees worden naast een europese cyberdefensie. Het nucleaire wapen is niet is wat voorbij is en het cyberwapen is er ook al. Een leuk punt op de agenda van de europese

LEON DE MARSEILLE   18 JULI 2017LEEFTIJDEN VAN POLITICI (Frankrijk)