Totaal aantal pageviews

zaterdag 18 juli 2015

REIS MET EEN VLUCHTELING NAAR MARSEILLE


 ZO GAAN VLUCHTELINGEN
                                      OOK NAAR MARSEILLE
 
DUIZENDEN KM'S LOPEN NAAR... HET PARADIJS?

STEL JE DE ANGST VAN DEZE MENSEN VOOR...
 
DAT IS WAT GEWONE MENSEN VERGETEN
        


 
 Volksverhuizingen zijn van alle tijden.
WEGVLUCHTEN VOOR OORLOG IN W-EUROPA...
Hongersnood, klimaat-verandering en geweld dreef mensen er vaak
 toe elders hun heil te zoeken. Voor even of voor altijd.. Ook machtsdrang deed  het ene volk het andere "bezoeken" en beroven of bezetten. Denk aan de kelten,  de romeinen, de duitsers, de perzen etc.  Frankrijk werd overspoeld door franken, wisighoten, noormannen die van verre kwamen en door de bourgondiërs van dichterbij. Maar ook door belgen in WOI die ook vluchtten naar Nederland.

EEN HEEL ANDERE VOLKSE VERHUIZING
DE BELGEN IN WO I
BELGEN OP WEG NAAR NEDERLAND..

 
Deze verplaatsingen verliepen zelden zonder geweld… En als men aan je familie, je bezit en je stam komt, dan ga je ook zelf vechten. Dit heeft mede geleid tot de angst voor de vreemdeling. Die er anders uit ziet, die anders praat en andere manieren heeft.
 
EEN VAN DE VELE OP VANDAAG..
DOU YOU REMEMBER?


Ontwakend en sterk groeiend Afrika van nu, met zijn conflicten en weinig welvaart  doet inwoners vaak naar anders zoeken. Naar dat betere, dat ze via beelden van satellieten en Internet in Europa kunnen zien… En door informaties van voorouders, die er heen werden gehaald, toen er daar te weinig arbeidskracht was om nog meer welvaart te scheppen.
 
 
EN NOG EEN:  IN JOEGOSLAVIË 
We bemoeiden ons nogal  intensief met het MO waar veel olie zat. Want energie is het bloed van de welvaarts-machine. De olielanden wer-den belangrijker en concur-reerden ook onderling. Mede vanwege de varianten in hun religies: de islam. Waarbij vooral de soennitische Golfstaten en het sjiitische Iran de grote tegenstanders werden en nog zijn.

Die oude strijd, de door de koloniale getrokken lands-grenzen en de revoluties ( tegen door ons gesteunde dictators) leiden nu tot een chaotische en vechtende regio. Daarbij speelt Israël dat na WOII in dat MO werd “gedropt” en dat door het westen sterk werd gesteund een hoofdrol.

EEN KAMPIOEN-KAMP IN HET MO: VAN X-100.000!
Dit zijn de wortels van de nieuwste vluchtelingen-stromen uit Afrika en het MO, die nu getalsmatig, maar nog meer psycho-logisch tot grote proporties uitgroeien. En dat op het moment dat het westen economisch verzwakt, vergrijst en ontgroent en zeer vermoeid raakt..   

Dus zeg niet dat migranten voor het westen iets nieuws zijn… Nieuw is wel dat wij nu niet meer deze stromen commanderen en kunnen beheersen…


EN EEN DER VELE IN AFRIKA
 

INHOUD
-Weinig tijd of zin in lezen? Lees 1, 3 en 8.
-Zin in méér? Kies wat uit 2, 4 en 5 t/m 9..


1.DE INTRODUCTIE
2.DE GEVAREN TIJDENS EEN MENSENLEVEN
3.DE REIS VAN EEN VLUCHTENDE ARME DROMMEL
4.DE BOSS VAN DE MIGRANTEN BUSINESS
5.DE FOUTE EU IMMIGRATIE-POLITIEK
6.DE EU EN DIE “WILDE” IMMIGRATIE
7.DE EU GAAT HET NOU ANDERS DOEN…
8.EPILOOG
9.MAAR……de zon blijft schijnen...

 
 

DE VELE GEVAREN TIJDENS EEN MENSENLEVEN
Als u alpinist wil spelen in de Himalaya is uw kans daar te sterven 1 op 10… Bij de eerste hulp is dat 1 op 100 en als visser is het 1 op 1000. Hartchirurgie ondergaan ligt ook op 1 op 1000. In de groep van 1 op 10.000 zien we  de chemische industrie, een helikoptervlucht, een autoreis, brandweerman zijn of gewoon ernstig ziek zijn.
EEN DICTATOR KAN VELE DODEN

De beste, met 1 op 10 miljoen, zijn: kernenergiesector, gewoon vliegen, stralingstherapie onder-gaan en een bloed-transfusie.

De middengroep  van 1 op 100.000 cq 1 miljoen, bestaat uit: vliegen per chartervlucht, reizen per trein, bouwvakker zijn, voedselvergiftiging door eten en anesthesie (bij een allergie).
Als u gewoon in bed blijft liggen is de kans zeer beperkt: 1 op 10 miljoen of zo. Dan moet u dus denken aan aardbevingen of slechte bouwwerken..
 
UW HUISDIER REDDEN IS OOK LINK..
In deze statistiek ontbreken de risico’s van emigranten. Die vluchten voor geweld of die een beter leven zoeken ook voor hun families. De kans op de dood via de zeeroute van de Mare Nostrum is rond de 5% en is daarmee een topper in de bovenstaande statistiek..
 
Een collega vertelde ons in 1968 (!) dat in een ziekenhuis waar zijn vriendin werkte, doodzieke pasgeborenen wel eens dicht bij een geopend raam hield. Om ze uit hun zinloze vreselijke lijden te verlossen.
WETENSCHAP EN MENSWAARDE
Om zo ook het leed van de ouders te beperken..  Dat deed ons  enorm schrikken in 1969.. . Ik was toen ik 26 jaar. Deze eerste confrontatie met “kei-harde besluiten over leven en dood” sloeg hard toe. Ik snapte daarna ook, dat dit in zieken-huizen regelmatig voorkwam.. 

Een vriend stierf na 5 jaar strijd tegen de onvermijdelijke dood. Hij was journalist en analyseerde minutieus wat “zijn verder doorleven” kostte. Hij werkte mee aan alles wat nog kon helpen, niet zelden ook aan experimentele medische zaken. Hij vertelde vaak, met ontzag in zijn stem, welke gigantische bedragen hij “verslond”. Het liep uiteindelijk in de vele miljoenen, toen hij toch op moest geven..
WAARDELOZE MENSEN..
Hitler en co achtten de waarde van het leven van joodse mensen lager dan van een bolletje Zyklon B, waaruit het dodelijke gas werd gebrouwen. Hij bere-kende nauwkeurig het bud-get voor zijn “Endlösung”. Er werd ook een nauwkeurige administratie over gevoerd door de vele Eichmannen.. Gelukkig werd hij tegengehouden: na zo’n 6 miljoen doden. Ten koste van veel soldatenlevens om hem neer te sabelen. Ook die legers hadden dus hun prijs.. En in besluiten over aanvallen werden de verliezen aan beide kanten eerst tijd ingeschat en afgewogen. Waarbij de “prijs” van de eigen soldaat hoger was dan van de vijandige!?
 
DE VELE GEVANGENEN NA WO II
 
De waarde van een gevangene was vroeger bijna nul, die van een soldaat 1000 pond en  die van een ridder veel hoger. Zoals die van de gevangen franse koning Jean Le Bon gevangen genomen in de slag bij Poitiers: die was toen zelfs 3 miljoen waard!

Op zo’n onderwerp kom je, als er weer eens een vliegtuigcrash plaats vindt, zoals die in de Alpen. Dan staat de pers vol emotionele verhalen maar blijft stil over de financiële kant. De schade-vergoedingen dus… Want rekenen aan de dood is genant én de waarde van mensenlevens verschilt ook enorm..

Hoe jonger hoe hoger, en ook, hoe beter het salaris hoe hoger (=groter verschil in verlies van verdien-vermogen). En ook: een Amerikaan krijgt veel meer dan een aziaat of europeaan. De OECD berekende dat voor de ontwikkelde landen de prijs varieerde van 1,5 tot wel 4,5 miljoen..
 

VERZEKERD VOOR TIENTALLEN MILJOENEN
Dus de waarde van een leven is zeer verschillend. Zie ook de prijs van een gijzelaar die pure handelswaar zijn, met alle “handje- klap” van dien.

Elk mens, elke onderneming en elke staat neemt vele beslissingen waarbij “de statistische waarde van een mensenleven” een rol speelt. Iemand die een auto koopt beslist hoeveel hij voor zijn veiligheid wil betalen en een autofabrikant met een probleem aan een van zijn modellen rekent dan ook ..EEN HEEL ANDERE PRIJS.......
Zoals bij de Ford Pinto waarbij de benzinetank bij een ongeluk vaak explo-deerde. Ford rekende en kwam tot de slotsom dat het beter was om de schades en vergoedingen te betalen, dan om al die Pinto’s terug te roepen voor aanpassing..
De VS-overheid (de Safety Administration) eiste na onderzoek dat alle auto’s in 2018 een achteruit-rij-camera moeten hebben. Dat kost de branche 2,7 miljard extra… Dat spaart de helft van de 300 levens die nu verloren gaan per jaar. Wat  dus neerkomt op 18 miljoen per gered leven..,  

Ook op het gebied van veiligheid en gezondheid wordt voortdurend gerekend. De prijs van een viaduct over een weg in plaats van een “gelijkvloerse kruising” bijvoor-beeld… Ook bij het besluit om een medicament wel/niet te vergoeden bij ongeneselijk zieke mensen, die ermee iets langer kunnen leven..
 
WIKKEN EN WEGEN.... OVER LEVENS
Daar gebruiken de angel-saksen de Quale voor.. Dat is "short" voor: the Quality Adjusted Life Year. Dus wat mag één jaar langer leven van een doodziek mens “ons” kosten?  Dat kwam in een studie in Nederland ooit uit op 80.000 euro per jaar.. 
 
ZIE WAT LEEFTIJD MET UW WAARDE DOET..
 
ALLES KUN JE UITREKENEN 
En vergeet niet: artsen nemen dagelijks dit soort besluiten: Wie mag nu aan de schaarse machine xyz van hen die op de lijst staan? Want een extra-machine is “te duur” in verhouding tot… snellere genezing of sterfte van een patient. 
ZO KAN HET OOK GAAN...
Hoe schokkend ook: gezondheid heeft een prijs en die wordt steeds hoger. En staatsgelden zijn ook eindig..  Welke belasting- of premieverhoging is nog acceptabel om enkele levens per jaar meer te redden?
 
OOK STUKJES MENS HEBBEN HUN PRIJS
Malraux zei: “Een leven is niets waard, maar niets heeft meer waarde dan een leven.”. Economisch gezien is de uitspraak onhoudbaar, maar de waarde van een mensenleven wordt dagelijks op vele plekken bepaald… En dat beslist over dood en leven..
 
OOK EEN PRIMA BUSINESS...
Voor een toenemend aantal ouderen is dat nu ook een grote zorg. Hun kosten worden nu immers ook  politiek “beheerst”?


JE WAARDE NA DE DOOD...
 
 
 
 
DE REIS VAN EEN VLUCHTENDE ARME DROMMEL

AN ARTIST IMPRESSION
 
GEEN ECHT VLUCHT-DRAMA?
GEZIN OP DE VLUCHT..


POLITIEKE VLUCHTELING

OP HET NIPPERTJE WEG

VLUCHTEN IN WO II
VLUCHT OF REISJE?
 

In Syrië is nu de helft (!;  4 miljoen) van de inwoners gevlucht. Zo'n 95% van hen woont in tenten in Turkije en Libanon.. Dat heet: "opvang in de regio".. De 5% die naar "ons" trachten te komen worden met man en macht "afgeweerd". Want wij hebben geen plaats voor ze..

Vele vluchtroutes uit het MO beginnen op vandaag 
Turkije. In Istanbul waar de turkse maffia sloten geld verdient met deze business. De prijzen zijn in er euro’s: en dat is logisch…

ZO KAN HET EINDIGEN..
Wat wil je als de familie het niet meer trekt thuis? Dan wordt alles bij elkaar ge-schraapt, juwelen verkocht en soms zelfs het familiale huis. Om het geld bij elkaar te krijgen. Het zijn nu voor 50% syriërs en eritreërs. In 2014 gingen er ongeveer  276.000 naar de EU.. 

DIE LINKE LAATSTE KM's
PRIJS VOOR EEN BETER LEVEN?


 

ZIJ KONDEN NIET MEER VLUCHTEN..
 
Het begint via Facebook, dus op PC's. Die ook in de vluchtelingen-kampen te vinden zijn. Daarop staan ook handige lijsten voor het vluchten over zee… Zoals van Turkije naar Italië of naar Griekenland.

MICHELINKAART VOOR DE VLUCHT..
Met foto’s met mooie boten en verhalen over de laatste “geslaagde vluchtoperaties”..  Ook worden er geldige syrische paspoorten aange-boden. Voor 9000 euro en ook een toeristenvisum voor syriërs in Turkije. Om van daar 100% legale lucht-reizen naar Duitsland, Nederland of Frankrijk te nemen. Alles wordt gekocht: ook de turkse douaniers. Gewoon even een 06 nummer in Turkije bellen dus.. Daar noemt men zich trots “een non-profit organisatie” ..

 
ZEER WRANGE GRAP...

 
 
 Een moeder uit Syrië is naar Istanbul gereisd om bij "een vakman", die ook uit haar land komt , hulp te krijgen. Om haar zoon (die uit het leger van Assad deserteerde) daar weg te krijgen naar Europa. 

BEGIN IN ISTANBUL
OOK HIJ ZAL OP EEN DAG VLUCHTEN.De vakman biedt aan: een vlucht van Istanbul direct naar steden in de EU: voor 8 tot 10.000 euro. Hij vertelt haar over zijn laatste succes: een syrische met een geldig Deens paspoort… die feilloos aankwam. Helaas: dit blijkt te duur… voor de moeder van de gedeserteerde soldaat..
 
VOORALSNOG ECHT NIET GELUKT..
 Dus biedt hij de vlucht per boot naar Italië of Griekenland aan: voor 2 à 6000 euro. En van daar weer verder dus…

EEN WERELD VOL CONTRAST
Bijvoorbeeld door naar Frankrijk. Dan is er zelfs een identiteitskaart bij voor maar 200 euro. Waarmee je vanuit Griekenland vrij kunt reizen in de hele EU.

OMZET: 500.000 euro?
Drie syriërs vertrekken per boot uit Izmir en hebben elk 2500 euro te betalen. De helft voor een pass-word  nu  en de rest bij aankomst op de eind-bestemming. Ze moeten twee weken in een hotel wachten in Izmir, tot op een avond de bus naar Bodrum wordt genomen: zo’n 250 km zuidelijker . Daar zijn ze dan met 14 om op een wrakke boot te stappen. De motor gaat aan en men vaart s’avonds uit.....
 
DE EERSTE ETAPPE NAAR BETER LEVEN.
Al snel springt de turkse kapitein overboord..  Grote paniek. Tot een der “passagiers” het woord neemt  een libiër: hij is van nu af hun kapitein. En hij blijkt voor niks te reizen… Maar dan gaat de motor uit. En de hele nacht zwalken ze rond, helemaal stuurloos..

ETAPPE GRIEKENLAND...
In de ochtend zien ze een kust: dat blijkt een onbewoond eiland te zijn. De libiër die niet al te veel weet, krijgt het nu moeilijk. Maar hij is ook maar gevlucht… en geronseld. Na enkele km aan land vindt men een griekse waterfles…Dus:  men is in Griekenland!
 
LAATSTE METERS?
Kort daarna worden ze gezien door de griekse kustwacht. En dan gaan ze naar Kalymnos, naar een kamp waar men na 5 dagen een permit krijgt om 6 maan-den te blijven..  Vandaar gaat het te voet door Zuid-Europa.

NA DE ZEE OVER HET LAND..
Maar nu eerst met grieken naar Athene. En dan met afghanen naar Saloniki door de bergen van Macedonië en Servië.. Het is nu oppassen voor patrouilles en zeer koude nachten. In een boomgaard wachten ze tot er een auto komt… Ze hopen nu Marseille te gaan bereiken, waar ze op de Belsunce, in hartje stad, logies zullen vinden. In het smoezelige hotel Des Deux Mondes. Waar ze in "clandestiene taxi's" (niet van Uber..) arriveren en ook weer worden opgehaald. Als je daar een "thé à la menthe"  uitdrinkt  op een terrasje zie hoe de grote "plaque tournante de l'immigration clandestine"  in de etappestad Marseille werkt. Voor een goede observant, simpel en exact zichtbaar. Inclusief de cash-betalingen..
. 
NIET GEHAALD: EEN VAN DE DUIZENDEN..
Dit is maar een enkel voorbeeld.. Waarbij men gelukkig niet verdronk, omdat het weer rustig bleef…. Zo’n 5 à 10% heeft minder geluk over de zee.


EINDE VLUCHT VOOR SOMMIGEN..
GROOT LEED VOOR MOEDERS..
 

 

OUD LEED VAN VROEGER....

EEN MODERNE VERSIE?

DE ROUTES VAN HET  HUIDIGE GROTE LEED

 

 

DE BOSS VAN DE MIGRANTEN BUSINESS
IN VRIJE UREN

DUO VAN VLUCHTEN BV


 
Hij is zelf immigrant uit Ethiopië en werkt in Libië. In Afrika kent iedereen de naam van deze 40-jarige miljonair. Ermias Ghermay vraagt 5000 dollar voor deel I van de reis, die eindigt in Libië: vandaar volgt dan de oversteek.

DE BV "GA MET ONS MEE..."
Hij heeft contracten met karavanen die de migranten uit de diverse landen meenemen over de zan-derige wegen. Waar het lijkt op slaven drijven onder-weg.. Niet zelden wordt er ook op geslagen, voor ze in de grote boerderijen, de z.g. mezrea, in Tripolis wachten moeten op hun “boot”.
HET KOST EEN PAAR ROLLETJES..


FOR A BETTER LIFE
DE GELDTRANSFER BUSINESS..

 
De zeereis kost dan nog eens 2000 dollar… Een VIP-reis in snelle Zodiac is er ook: voor de rijkere. Die kost 5000…  Een vals paspoort erbij? Dat is nog eens 200 dollar.

Ermias spreekt zijn talen en belt ook regelmatig met...de italiaanse kustwacht. Als hij dagenlang niets meer hoorde van een van zijn boten..  Want als teveel mensen verdrinken is dat niet best voor zijn business.
 
GEPAKT EN GERED 
Hij zegt dat er zoveel mensen samen op zo’n boot willen en dat het steeds gevaarlijker wordt.. Dat zei hij ook vaker openlijk aan de telefoon tegen de kustwacht!

Er zijn veel handlangers om met kleine bootjes die honderden klanten in de grote boten te krijgen. Dat duurt lang en valt ook op bij die libische milities die patrouilleren. Ook bij IS die hier ook al meedoet.. Die zijn, zegt hij, niet direct in het spel. Maar ze vragen wel hun commissie van hem.

Straks wil hij zelf naar Ethiopië terug. Om van zijn pensioen te genieten, maar men jaagt intussen ook op hem. En zijn rekeningen zijn geblokkeerd. Dus wordt zijn geld via de zg “hawala-metode  verplaatst”. Dat betekent dat hij geld geeft in Libië aan iemand, die een vertrouwensman heeft in Ethiopië.. En deze geeft hetzelfde bedrag aan zijn man in Ethiopië.. Een geld-afruil dus zonder transport of bankrekening. Het afrekenen gaat dus via “vereffeningen van bestaande saldi”… Want ook ethiopiërs hebben behoefte aan “geldtransport” naar Libië, de andere kant op..
 
WANHOOP EN ANGST..
Ermian’s broer Asghedom werkt in Europa, aan het verdere transport daar. En incasseert daar nog eens 400 dollar om tot in Marseille, Milaan, Duitsland of Enge-land te komen. En 1500 voor de bestemming Zweden.

Recent werd hij met 24 helpers gearresteerd. Nadat verdrinken van 900 mensen. Op Sicilië, waar hij zich gedroeg als een echte lokale maffiabaas.


DE LUXE OPTIE VOOR MEER EURO'S
 
DE VLUCHTELINGENBUSINESS


 

IS DE EU-IMMIGRATIE POLITIEK FOUT?
 
Per jaar sterven er 5 miljoen mensen in de EU en er worden ook ca 5 miljoen babies geboren.

BEVOLKINGS(ON)BALANSEN
Er kwamen sinds 2010 ca 1,3 miljoen vluchtelingen per jaar binnen, die meren-deels volwassen waren. Hun opnemen betekent ongeveer +1,5 miljoen op 500 miljoen, dat is dus + 0,5% bevolkingsgroei per jaar netto. Bijna geheel door immigratie..

Het is een bescheiden buffer tegen die toenemende veroudering… Die economisch gezien een ernstig risico vormt! Want de arbeidsbevolking (15-64 jaar) gaat  tussen 2013 en 2020 omlaag met 7,5 miljoen. Zonder immigratie gaat die zelfs met 25 miljoen omlaag van nu tot 2035. En met 85 miljoen van nu tot 2060…
% VERLOOP VAN DE ARBEIDSBEVOLKING EU

In 2060 heeft de EU 29,5% ouderen (>60 jaar); dat is nu 17,4%. De index van de “afhankelijke bevolking” (= bevolking > 65 / bevolking 15-64 jaar ) gaat verdubbelen. Van 26% in 2010 naar liefst 53% in 2060!

Dat zouden voor iedereen verontrustende statistieken moeten zijn. En die discussie over “te vol”en “de poorten van de EU sluiten” steekt hier vreemd bij af. 

DE MOSLIMBEVOLKING: MORGEN MINDER..
 Zouden de EU politici nu niet zozeer moeten praten over wettelijke maatregelen, kanaliseren en militaire acties, maar eerder  over het organiseren van de binnenkomst van jonge syriërs en eritreërs die ons kunnen helpen?  En alles er aan moeten doen om hun de integratie in de EU mogelijk te maken. Én, om hen te stimuleren om te blijven.

Dan hoeft de politiek ook geen humanitaire concessies te doen en kan ze ook nuttig bijdragen aan een jonger beeld van de bevolking. En dus ook aan betere kansen voor de economie op termijn.

 
Zo zou men in Frankrijk ook de weg van de voorouders volgen. Die 40 jaar geleden in Frankrijk besloten om de vietnamese bootvluchtelingen te verwelkomen.. In 1977 vluchtte een vietnamees per boot naar Australië met 40 andere. Twee weken zat hij in een boot...

TOEN OOK BOTEN VOL...
OF MET KLEINE BOOTJES..Daar kon hij economie studeren en kreeg daarna hoge banen in de financiële overheidssector. En werd in 2014 gouverneur van de staat Oost-Australië! In die jaren kwamen er 200.000 landgenoten aan en riskeerden hun leven. Éen miljoen van hen vonden onderdak in het westen: dat toen ook in crisis verkeerde. Zo’n 100.000 kwamen naar Frankrijk. En hun aankomst werd gesteund met een brede actie van vele bekende intellectuelen.
 
HET KAN VERKEREN..
Niets van dit alles nu: er stierven al 20.000 mensen op zee sinds 2000. Van de uitvinders en verdedigers van de mensen-rechten hoor je nu weinig.  Een morele fout en ook een economische vergissing voor het vergrijzende continent.
Nee de politiek vindt dat men de landen van herkomst moet mee-ontwikkelen. Maar kan dat met iemand als Assad aan de macht? En Eritrea nu heeft een humane ontwikkelings-index van 0,351 waarmee het land op plek 181 komt van 187 landen. Het BBP/inwoner is hier 630 doller: in Frankrijk 40.000. Om daar echt is te verbeteren dat duurt jaren en 1% groei deed hier de armoede-index maar 1,36% dalen. Elders: was dat in Azië 2,4% en in Latijns Amerika 3%..
EN DEZE VERTREKKEN UIT DE EU..
Nu geldt weer: “We kunnen niet de miserie van de hele wereld ontvangen”. En dat doet vergeten dat deze arme drommels ook heel goed aan onze welvaart kunnen bijdragen. Want ze blijven geen vluchtelingen. Vaak zijn zij de energieke, dynamische mensen die harder werken dan de autochtonen.

BLACK AND WHITE
De werkeloosheid stijgt er echt niet van, ze doet ook de salarissen niet dalen en ook de staatsschuld niet stijgen. Want Europa moet zowel handarbeiders hebben als meer hoger ge-kwalificeerde. In Frankrijk zijn nu 330.000 plekken onvervuld: leveraars, handlangers, keukenhulpen, bewakers en thuishelpers zijn er nog steeds te weinig!  
EU: DEUREN DICHT HOUDEN!
 
De VN schatten dat er dit jaar 500.000 over zee komen nadat er 220.000 kwamen in 2014. Er waren in totaal al 625.000 asielaanvragers, waaronder 123.000 syriërs. Grote getallen? Maar zie de VS met 13% immigranten uit de derde wereld, zie Canada met 21%. En de EU zit op… 4%. Waarvan 38% Europeaan zijn (turk, Albanees, Oekraïner, etc. ), 25% komt uit Afrika, 21% uit Azië en 16% uit de Amerika’s..
 
 
WEER EEN ...
En daarvoor zijn wij nu dus bang geworden? Terwijl ons bevolkingsbeeld op termijn schreeuwt om aanvulling en ook betere  balancering van jong en oud? Wie dat niet onderschrijft is gebrain-washed of heeft zich laten bang maken. Dit onderstreept dat we echt “het oude continent”  zijn geworden..!GERED OF NET NIET?

NIET HEEL VER VAN DEZE KERK.. IN MARSEILLE...


 
 

 DE EU-POLITIEK EN DE “WILDE” IMMIGRATIE
Na de ramp van de 900 verdronkenen kwam de EU bijeen en nam maatregelen.

WRANGE GRAP...
Verdrievoudiging van de middelen aan Frontex, voor de operaties Triton en Poseidon, meer boten die meedoen en de belofte van de kleine landen om samen 5000 vluchtelingen op te nemen. En de voorbereiding van een top EU met Afrikaanse Unie en dat is ook niet niks. Verschil van mening bleef bestaan over de verdeling van de toestroom.
Nu neemt Italië veel op en Duitland zelfs 1/3 in zijn eentje: in 2014 zelfs 200.000.  Zij nam daar 40% van en Frankrijk met 60.000 pakte er 60% van binnen. UK was de minst solidaire: die liet het bij drie schepen..

De migratie is overal de speelbal van de populisten en ook lastig door die strijd tegen het terrorisme. Maar toen kwamen die 900 doden.. Die angst voor terreur-import is sinds de verklaring van IS  reeël en ook daarom remt men nu...

Deze crisis toont ook dat de samenwerking in de EU beter moet. En we naar één immigratiepolitiek moeten.. Want er is geleerd dat zowel acties als niets doen beide link kunnen aflopen. Zie Irak, Libië en Syrië.. Het evenwicht in "veiligheid en humaan zijn" is moeilijk te vinden.. Laten ze in Brussel ook goed kijken naar de historie van de VS op dit gebied.. Daar groeit men gestaag in de richting van 400 miljoen. Terwijl Europa daar naar terug zakt...

 

DE EU GAAT HET NU WEER ANDERS DOEN..
REKENEN ZAL NIET ECHT HELPEN..
TERUG JIJ!


 
Eerst even de routes, de landen en de aantallen (over zee):

De westelijke route is die van: Tanger, Melila, Oran en Algiers naar Malaga, Almeria en Marseille.. Dat zijn er weinig omdat Marokko nu geld krijgt van de EU om de zaak dicht te houden. Ook omdat men in Algerije redelijk op let.. De oostelijke route gaat van Alexandrië (Egypte) naar Athene en Kreta en er is er ook een van Bodrum (Turkije) naar Malta:  alle relatief beperkt.

De centrale route uit div. plaatsen in Tunesië, uit Tripolis en Bengazi in Libië, is veruit de belangrijkste. Op dus naar Sicilië,  Lampedusa en Malta. Libië is een chaos waar niemand meer de baas is en waar nu ook op drie plaatsen IS al regeert.
 
ALS DAT MAAR GOED GAAT!
De cijfers van 2014:

Waar komen ze vandaan?
Syrië is de topper met: 67.000 gevolgd door Eritrea met 34.000 (samen dus 100.000 dus 20% van de totaal 500.000). Afghanistan dan, met 13.000! Mali volgt met 10.000 en West-Afrika met totaal 33.000 (vooral Gambia, Nigeria, Senegal).  Dan nog 7000 uit Somalië en nog 6000 palestijnen. En 26.000 (!) waarvan niet bekend is waar men vandaan komt.. Dus ca 5%...

De oorlogsgebieden en het despotenland Eritrea leveren samen ca 110.000: dat zijn de echte asielzoekers. De rest,  390.000,  zijn deels politiek vluchteling en grotendeels economische emigranten.

De bestemmingen in de EU:
Duitsland blinkt uit met 173.000 (!), gevolgd door Zweden met 75.000. Zij nemen dus samen 250.000 = 50% voor hun rekening.
Italië doet 63.000, Frankrijk 59.000 en Hongarije 41.000. UK is 31.000, Oostenrijk 28.000, Nederland 24.000. Dan komt Denemarken 15.000 en België met maar 14.000. Oost-Europa is zeer dun vertegenwoordigd. Zo’n 90% gaat naar West-Europa.
 
OOIT: EX FRONTEX?
Per dag komen er ca 1500 over… Een vijftal kleinere boten of een grote.. En dat is dus best even zoeken over zo’n giga kustlijn! Hiervan verdrinken er enkele tientallen per dag (1-4%).
Maar: veruit de meeste komen gewoon via vliegtuigen, treinen en bussen..of deels te voet , over land.

 
 Vaak komt men met papieren en reisvisums.. Ook met Eurolines-bussen en via een schakel van regionaal vervoer.
En ook met vrachtverkeer. Iedereen verdient er dan ook wat aan onderweg..
 
IEDEREEN ZIJN ZEGJE...
 
Na de 900 verdronkenen in een klap, ging de EU (wij dus) “deze put toch maar eens wat dem-pen".. Men kwam bijeen om die maffia-bosses een hak te zetten. Door hun aan te pakken en hun boten te vernietigen. Mogelijk ook met een korte militaire operatie.. 

“Een gerichte operatie in Libië”, zo zei Renzi van Italië. En hij vroeg om een andere en beter solidariteit binnen de EU. Vooral wat het  noord-zuid evenwicht betreft. 

Twee “grote passeurs” zijn intussen gepakt: de tunesische kapitein van 27 jaar en een helper..
Amnesty International wil liever een grotere humanitaire operatie die is gericht op het redden van de migranten. Men doelde op de eerdere aanpak waarmee 150.000 mensen in een jaar werden gered.
WAT GEERT ZEGT HELPT ECHT... NIKS!
De presidenten van de diverse Mediterrane regio’s (Paca, Calabrië, Lampedusa, etc. ) willen ook samen komen in Lampedusa. En daarna met Schulz (Euro-parlement) gaan praten. Ook over meer hulp aan Italië en oppassen met foute militaire acties die de situatie in de Sahel en elders nog erger zouden kunnen maken. Men vraagt ook om snel te starten met een gerichte samenwerking met de vertreklanden: om de migranten daar te helpen.. 
 
 Er komt dus een EU-conferentie in Malta waar men wil praten samen met de Afrikaanse Unie. Waarin alle afrikaanse landen zijn verenigd.. Van schatrijk tot heel arm..  En nu zien we de Griekse crisis zich ontrollen: de achterdeur van de EU valt uit het grote verband. En wordt zo op kleine afstand van MO en Afrika (via Turkije) de grote draaischijf voor de clandestiene europese immigratie.. Dit staat haaks op al het vorige en natuurlijk kunnen de grieken niets doen voor deze armen. Wordt dit vakantieland nu het "grote europese vluchtelingenkamp"? Wordt dit "onze opvang buiten de regio"?

 
 
EPILOOG
De waarde van een mensenleven hangt sterk af van  “de omstandigheid waarin een mens verkeert”. Tijdens oorlogen en in geweld-regios daalt de waarde al snel tot nul..


MENSENWAARDEN IN DE WERELD
Maar ook in de rijke landen is er kennelijk een “maximum waarde”. Omdat ook daar niet iedereen op hetzelfde moment kan worden geholpen. Omdat budgetten te krap zijn of er te weinig voorzieningen zijn bij een stijgende vraag. De wereld is zelden perfect.

In het westen vechten verzekeraars tegen “achter-blijvers” over de waarde van verzekerde veronge-lukten. In rijke landen blijken mensen ook meer waard te zijn dan in wat minder rijke… En de schadever-goeding is ook beter bij een gestorven hoog-verdienende en jongere dan bij een minimumlijder op leeftijd.
Mensenlevens zijn soms ook business objecten. Iedereen die zich verzekert merkt dat en zelfs bij pensioenfondsen moet worden gerekend met levensverwachtingen en salarisnivo’s. Door die eerbiedwaardige actuarissen. Omdat je anders de premie niet kunt bepalen..
 
Ellende, oorlog, hongersnood etc. was ook altijd al : big business. Hongerende Amsterdammers in de hongerwinter en vervolgde joden die een schuilplek zochten, weten daar ook over te vertellen. Natuurlijk is het ook zo dat andere armen, iets slimmer of gewetenlozer, bezwijken voor het gemakkelijke geld.. De arme die de arme besteelt, wat ook in de SDF-milieu’s hier in Marseille vaak voorkomt.

Daaruit moet je concluderen dat die ellendige omstandigheden al gauw veroorzaken dat vele zich schurkachtig of gewoon egoïstisch gaan gedragen. Ook om zelf te overleven natuurlijk..

Maar ook dat op normale rustige plaatsen een mensenleven een waarde heeft die verschilt. Gewoon omdat men “een beetje anders is dan een ander”. Ook in economisch opzicht..

De waarde van een mensenleven is afhankelijk van wat andere mensen er voor willen geven.. Soms is dat eerder met de overledene al afgesproken toen hij zijn premie betaalde voor zijn levenpolis. Soms is dat puur toeval omdat de publieke opinie “meekijkt bij ernstige ongelukken met schuld”. Zie dat vliegtuig dat crashte met die geestelijk zieke piloot. Die men ten onrechte  ziek liet doorvliegen.. Dan is er sprake van grote lichtzinnigheid en schandalig omgaan met de waarde van mensenlevens.

Dus het zit in ons alle. Als wij onder druk komen te staan passen we vaker onze moraal wat aan. Dus moeten we trachten bizarre, gewelddadige situaties te voorkomen. Ook door dat van onze overheden te eisen. En er moet straf staan op lichtzinnigheid en bedrog.

Maar: de omstandigheden maken de mens. Zeker ook als groep. Als we gaan denken dat wij meer waard zijn dan een ander.. En als we om zelf te overleven of er beter willen worden, bereid zijn de "menselijke waarde" aan te passen. Zelfs bij acties voor steun aan medemensen in de knel zijn er nu grote verschillen in medeleven… Die niet enkel bepaald lijken door de hoogte van inkomen en het vermogen..     

 

 
MAAR,
 
De zon weet dat hij er in oktober 2017 weer aan komt: die link asteroïde 2012 TC4. Die raakte ons bijna drie jaar geleden ook bijna. Hij ging op maar 100 km aan ons voorbij..  
ISN'T HE CUTE?
ZO VLIEGT HIJ..
Over 2,5 jaar kan dat nog akeliger worden. De kans op een klapper  is 1 op 1 miljoen.

Deze asteroïde is tussen 10 en 40 meter diameter en is van variabel gewicht.. Dus weet nog niemand hoe hard de klap dan kan worden. Als we hem niet eerder zelf wegschieten… Want daarover wordt nu ook serieus nagedacht.


ZIJN MONUMENT STRAKS? 

OOK NOG EEN PROBLEEM!

 Kunstlicht vervuilt ook onze nachten. Op de Pic du Midi van Bigorre (Pyreneën) is die vervuiling door "mensenlicht in de nacht" zeer goed merkbaar. Dat mooie glinsteren van de nachtelijke hemel, wordt daar steeds minder. Door dat vele licht en dat maakt die nachten veel minder mooi…


DICHT BIJ DE STERREN
DAAR WAAR DE STERREN STRALEN


 
LEUK VOOR EEN WEEKENDJE!

 
 Maar het is ook de oorzaak van problemen met de biologische klok en met de productie van melatonine, dat kanker voorkomt.

WIJ MENSEN DENKEN AAN ALLES..
Dat weet ook de Inter-national Dark-Sky Asso-ciation die ook de: RICE’s uitgeeft. Dat zijn dus kwaliteits-certificaten voor….. de nachtelijke hemel..

INDERDAAD: HET IS PRACHTIG!
De 251 gemeenten in de Hautes-Pyrenées met 87000 inwoners besloten samen iets te doen tegen deze “lichtvervuiling”. Die ook nog veel electra en dus geld kost..  In Frankrijk worden ca 1300 Mwatt verbruikt voor nachtverlichting. En verlichting is ook 40% van de e-factuur voor een gemeente. Als je die verlichting moderner maakt (Led’s) kun je daarvan 45% besparen én… ook 85% van het “strooilicht” verminderen!
Vele steden als Buenos Aires en Singapoer gaan nu over op Philips-leds. Goedkoper, minder strooilicht en ook nog minder verbrande insecten.. 

Dus het mooie concept van “Villes Lumières” heeft de langste tijd ook gehad. Beste maires: dus nu op naar de verwerving van een RICE, ook voor uw gemeente!

GO FOR YOUR RICE!
mensen, ga naar uw favoriete zonne- of sterrenplekje en denk hier wat over. Ook over de risico’s voor onze rust en mooiere avonden met vele glinsterende sterren. Gelukkig dat er zoveel over blijft om over te mijmeren. Want dat doet de mens leven. Om nog wat wat te veranderen en ook om gewoon te genieten..

Leon de Marseille, 18 juli 2015.