Totaal aantal pageviews

donderdag 25 oktober 2018

ALTIJD GEDONDER OVER KLIMAATGEDOE!

 

STEEDS DAT GEDONDER,
 OVER AARD-OPWARMING 
EN VERANDEREND KLIMAAT! 
 

MILJOENEN JAREN GELEDEN WAS HET VEEL WARMER DAN NU: DUS WE WERDEN KOUDER?.

RECENT, POSITIEF NIEUWS:
Net voor verzending van deze blog, vond ik bemoedigende analyses van experts, die dieper groeven en veel ontdekten. Een handvol franse geleerden (genoemd met naam en universiteit) kan over de klimaat-verandering opmerkelijk nieuws vertellen. Dat bereikt u in een vólgende blog.
U gaat dan zien dat we er nog weinig snappen en dat wordt 
helder aangetoond. Een geruststelling voor hen die in paniek zijn en een bevestiging dat grote twijfel op zijn plaats is over wat de "vele rampologen" ons voorhouden!  

TEN GELEIDE
Jazeker, er is een flinke klimaatverandering gaande en het werd zelfs een link onderwerp om over te praten! Elke criticus van deze “hype” wordt acuut bijgezet in die “dombo-club van ene Trump”. Die het allemaal onzin vindt, wat natuurlijk idioot is. “Kolen blijven stoken en aan  olie+gas  blijven plakken” is niks duurzaam en moet rap worden gestopt. No doubt..
Echter: de hysterische/ideologische manier waarop klimaatverandering/opwarming worden neergezet, toont steeds weer, hoe over iets angstaanjagends, elke rationele discussie, een andere zienswijze of gewoon twijfelen, onmogelijk werd. In Z-Korea vergaderde het GIEC recent en men rapporteerde. En de discussie barste direct los over, "graadjes en CO2-uitstoot". Maar de historie toont: klimaatverandering was er altijd! Bewijzen in overvloed en we leven nog en met zelfs bijna 8 miljard mensen! Natuurlijk moeten we overal van alles doen om ons tegen de gevolgen zo goed mogelijk te beschermen: want het kost vele levens. 
Maar CO-2 uitstoot aanwijzen als DE oorzaak en voor 100%, toont dat men het nog niet begrijpt! De natuurlijke klimaatverandering bestond altijd al: ook zonder vuile fabrieken en auto's!
Als politiek en wetenschap door elkaar gaan lopen, verliest de wetenschap en het gezonde verstand! Dus bescherm u goed en meteen, maar besef ook dat we pas over jaren zullen weten hoe het echt zit! Zie Copernicus en Gallileo, die moesten stoppen met nadenken (op straffe van de dood): omdat de Kerk het toen beter wist! En daar klopte echt niets van, weten we nu.. 
 

ARME GALLILEO: RUZIE MET PAUS!
ARME COPERNICUS: RUZIE MET KERK..!

 

ZE (de nazi's)  WILDEN HET NIET WETEN! IN DE FIK MET DIE HAP

De opkomst in Parijs tijdens de laatste klimaat-demonstratie (met ca 20.000) was  opvallend laag. Ik zal in deze blog 
“opzettelijk uit de rij gaan dansen”, en besef dat ik voor sommigen hierna tot “een stoffige klimaat-outcast” ben geworden.
NOG EEN FATWAH!
Maar ik draag mijn ban, fatwa of herem  dan in deemoed. Tant pis! Nog twee “voor-afjes” om iets te tonen van waarop mijn twijfels berusten..     

  VOORAFJE I : Wie “klimaatverandering” echt interesseert doet er goed aan regelmatig te kijken op National Geografic en daar geschiedkundige feiten over klimaathistorie te verzamelen.  Zoals de grote ijstijd van 10.000 jaar geleden, toen het op het noordelijke deel van de wereldbol heel koud was. Dus daar waar het nu warmer lijkt te worden dan “ooit”.
 
Eerst conclusie:  

HET GAAT MAAR OP EN NEER.. DUS NU OMHOOG EN DAN..?


 
Die opwarming is ruim 10.000 jaar bezig en begon toen er nul fabrieken, auto’s en vliegtuigen waren. En wie was toen de schuldige? Wel, niet “de mens” maar gewoon “de steeds veranderende natuur”.. (NB: Lees ook het oude boek van Leroy Ladurie, Fr., 1970,enkele over de historie van ons klimaat, een ware eye-opener). Luister ook enkele uurtjes naar allerlei zoekende klimaat- en weerexperts.

KLIMAAT BEPALENDE FACTOREN
Hun feiten verhalen over stormen, orka-nen, tornado’s, overstromingen, vulkaanuitbar- stingen en aardbe-vingen en tsuna-mi’s.. En dan gaat het altijd over “ver-andering” en over “wordt het nou erger of net niet”? Het meeste is nog lang niet begrepen... 

Langer geleden werd weinig opgetekend en gemeten. Wat statistisch verantwoord iets nu concluderen erg link maakt. Een te kleine steekproef dus! Luister ook naar experts die het atmosferische klimaat bestuderen en zelfs het ruimteklimaat! Want ons klimaat is daar een klein stukkie van...  

ZIE DE LAATSTE 1000 JAAR!
ZE BEVROREN VAN DE KOU!

 
Zij zeggen dat we verdomd weinig weten. Ook over de samenhang tussen dat giga-grote ruimteklimaat en dat kleintje van ons.

Algemene conclusie: we komen pas kijken bij dat klimaat en we weten er nog weinig van. Dat is geen bemoediging, ook geen teleurstelling, maar wel een feit.

KLIMAAT GEZIEN IN HET LICHT VAN DE EEUWIGHEID

Dit maakt je óf kalmer over die klimaatrampen die “men aankondigt” óf nog banger omdat duidelijk is dat we morgenvroeg zomaar kunnen omkomen in een dikke tsunami. Zoals in Japan (Fukushima) en Pukhet enkele jaren geleden en nu in Celebes.
Dit alles leert de historie over deze topper, waaraan veel doemdenken kleeft. En veel “schuldgevoel”: want wij zouden DE hoofdschuldigen zijn... Wat ook verre van zeker is!

  
VOORAFJE II: Ik verklaar maar snel, het NATUURLIJK niks goed te achten, als mensen van alles in de natuur dumpen, dat daar niet hoort of er eerder vandaan kwam.
 
FOEI WAT EEN ZOOI!

Dus: niks zomaar dumpen: tenzij je weet wat je doet of het zo doet dat het kan worden beheerst. Soms moeten we wel wat weg gooien helaas, omdat we nog niet weten hoe het beter kan. En omdat er belangrijke redenen zijn om (even) iets verkeerds te doen: omdat er ook grote plussen zijn. Zoals: ons verwarmen in de koude winters om niet te bevriezen..  Wat nog volop gebeurt in arme, nog achterlijke streken. Waar ze nu pas dat kunnen doen wat wij rijken al lang deden; en dat gaat een enorme hoop CO2 extra-geven..

 
KLIMAAT: EEN ONDERWERP VOL EMOTIES
Het onderwerp is emotioneel beladen: dus ik begin rustig.. en neem de “dagelijkse meteo” als voorbeeld. Iedereen snapt dat het voorspellen van het weer in de Sahara zonder veel risico door een ou-bakken meteoroloog kan worden gedaan en zonder fouten! Zelfs een slim schoolkind komt er al ver mee.. Want het weer verandert daar... nauwelijks!

Terugkijkend op dat gesjoemel rond de temperatuur-verwachtingen in de hoogzomer 2018 in Marseille, doet me spreken van "enorm on-professioneel geklungel". Een simpel vakantie probleem óf een meteo-dienst, die meer lette op “hoe om te gaan met opgewarmde marseillanen" dan  met het produceren van een serieuze voorspelling gebaseerd op ”vakkennis”? 

Kortom: óf het is nu al te complex voor de huidige meteo kennisnivo’s óf was het “een soort amusements-meteo voor borreltafels”? Het wetenschappelijke gehalte van deze voorspellingen deed denken aan iemand in het casino, die roulette speelt of dart-pijltjes werpt!
 

WE WETEN TE WEINIG VAN HET KLIMAAT
Wie anders dacht kwam bij dat verdrag van Parijs bedrogen uit! Niemand dacht nog aan iemand als Trump in de VS, na serieuze Obama. Wie wilde daar luisteren naar wat demografen zeiden over: de snelle bevolkingsgroei én dat veel arme mensen het beter gaan krijgen. En dús (net zoals wij deden) meer gaan  consumeren. Dat zal alles wat wij aan maatregelen troffen totaal teniet doen.  Dat zou ook niet teniet worden gedaan door de slinkende bevolking in Europa.

Nog een voorbeeld: wie had in de tijd van Drees gedacht dat we met groot gemak tot tegen de 80 zouden worden in 2015? Vadertje Drees in geen geval, want toen werden weinigen ouder dan 70, vandaar "van Drees trekken met 65 jaar". Drees wist niet dat die medici, onze leef-omstan-digheden, ons eten etc. zo veel beter zouden worden. We werden veel ouder dan ooit was gedacht!  Zie nu die peperdure vergrijzing dé oorzaak van zowel onze hoge zorgkosten als van die zo lang uit te betalen  pensioenen! Een kleine ramp voltrekt zich op dit punt in het hele westen..
En, wie kon weten dat het aantal verkeersdoden zo ver kon terugvallen? Betere wegen, betere regels, meer verlichting en vooral… betere auto’s. Van banden tot remmen en stabiliteit, waardoor meer foute handelingen in paniek door de mens aan het stuur, minder ernstige gevolgen kregen. Zo zijn er nog tientallen voorbeelden.
Dit alles is lastig omdat veel factoren meespelen, waarvan niemand de ontwikkeling nog voorspellen kan. Wetenschappers zeggen dan: "Het systeem, dus het geheel van samenhang tussen vele factoren, is  zeer complex". De  voort-razende technologie komt daar nog bij, met die vele onverwachte voordelen en soms nadelen.


WETENSCHAPPERS MOETEN AFSTAND HOUDEN TOT DAT “KLIMAAT-POLITIEK GEDOE”.
Experts en wetenschappers horen kritisch en objectief te zijn in hun vak en op hun eigen gedrag! Zij moeten weinig “geloven” en als ze iets veronderstellen, dat eerst met bewijs staven voor ze het als juist accepteren! Maar ja, het zijn ook maar mensen, met zwakheden, gebreken en verleidingen. Wie herinnert zich niet de vele plagiaten in proefschriften en vals verkregen dr.-titels? Ook wetenschap blijkt dus mensenwerk te zijn gebleven..

MEER IJSBEREN DUS, NIET MINDER?

Het wordt echt link als wetenschappers zaken moeten uitleggen ,waarvoor vele mensen angst hebben. Want dan mixt de politiek mee en de hoor je vooral... politici. Zo  ontstaat er een melange van overvraagde wetenschappers en politici, die het met elkaar aan de stok krijgen. Politici hebben macht, ook via de media, want macht is HUN vak. En er zijn maar enkele die toegeven dat ze “het gewoon ook niet weten”! 

Zolang er geen wetenschap-pelijk waterdicht inzicht is, blijft het raden. En weten-schappelijk onderzoek leeft van geld dat de overheid (dus de politiek) er in wil stoppen!
 
COMPLEX SYSTEEM NOG BEPERKT ONDERZOCHT!

Zeker is dat het klimaat iets enorm complex is. Waarin veel factoren meespelen: zoals de zon en  veranderingen in de aardbewegingen. Die iets van doen hebben met andere planeten, die elkaar beïnvloeden. Ook vulkanen en grote natuurrampen spelen een rol en soms ook oorlogen. Ons klimaat is een onderdeel van  het klimaat  in onze grote onmetelijke ruimte, waarin wij maar een klein bolletje zijn.


WE ZIJN DEEL VAN HET RUIMTEKLIMAAT!
Er ontstond er een enorme pressie op wetenschappers: want wij MOESTEN snél weten of die opwarming een grote ramp zou worden. En wilden weten wat we moes-ten doen om ons te beveiligen. En: "niks doen" is lastig te verkopen aan bange mensen. Je kunt niet zeggen: ik weet het ook niet, sorry folks!

ELK NADEEL HEEFT ZIJN VOORDEEL!

 
Antwoorden “dat opwarming ook voordelen zou kunnen hebben” is vragen om ellende en luide  afkeuring! Niemand wilde horen dat in,-nu  warm geworden gebieden in Canada en Rusland-, graan kan worden verbouwd en al helemaal niet dat mensen vaker van koude dan van warmte omkomen. Kortom: over plusjes praten is bijna onmogelijk!
 

Mensen die mijn teksten al langer lezen weten dat ik  (lang voor Trump etc. ) nogal wat twijfels had als ik de grote (schijn)-zekerheid zag waarmee CO2 als DE grote boos-doener werd aangewezen. Want CO2 was ook “de groei van de vuile industrie en dat verdomde kapitalisme daarachter”. En: we consumeerden gewoon teveel en dat moest snel minder… De politieke ecologen kregen via CO2-verhalen argumenten voor hun betere zienswijze op dat foute menselijke gedrag. Daarop was ook de klimaatconferentie in Parijs gebaseerd, waar na een lang (zeer politiek) gevecht wat getalletjes tevoorschijn kwamen over “CO2-doelstel-lingen”.  Als we ons daaraan zouden houden dan zou het allemaal beter gaan: een grote geruststelling, vooral onder de politici natuurlijk.
 


 

 

Het kon niet  lang duren voor er ook mensen uit het klimaat-vak kritischer zouden worden.  Die wilden wat er was gebeurd nog eens kritisch tegen het licht houden. Zie ene Judith Curry uit de VS die met wat collega’s nu de klimaat-kachel wat opstookt.

 
  
Ze werkt in Reno (Nevada) en leidt daar de afdeling Aardwetenschappen (Technological Institute of Georgia). Maar stopte daar recent om geheel onafhankelijk te kunnen zijn..
DE ZON IS DE GROTE KLIMAAT-BAAS!

 
Ze heeft lastige voorbeelden bij de hand die klimaatfanaten niet kunnen weerleggen of verklaren. Zoals: dat tussen 1910 en 1940 de planeet ook warmer werd  en dat toen het grootste deel van de huidige industrie er niet was..  Toen werd maar de helft van de totale opwarming geproduceerd die op vandaag zo ongerust maakt..  Ook het VN-GIEC-model kon daar niks mee.. . Ze weet ook dat het ijssmelten plus de verhoging van het waterniveau al begon in 1860 (!)  en toen was er echt geen massale industrie. Ze toont ook dat het model van Parijs niet vermag om eerdere klimaat-veranderingen echt uit te leggen.. Wat natuurlijk zwak is en niet spreekt vóór dat model!  
Ze zegt: “Een groot deel van de klimaatveranderingen en opwarming heeft NATUUR-LIJKE oorzaken’!

Judith denkt, dat de mens er hoogstens voor 40% direct voor verantwoordelijk is en niet meer. Ze citeert Louis Pasteur die zei: De weten-schapper moet geloven aan het laboratorium en de anderen aan het oratorium (de kerk).

De controverse begon bij de oliecisis van 1973, toen de VS bang werd voldoende olie te kunnen krijgen. Toen profiteerde de kernindustrie en zij werden snel positiever dan die kolen en oliestokers.  Ook NASA dat even plat zat, na dat maanbezoek, maakte een model dat vooral op CO2 mikte. Want dat kon je “meten” én het oogde simpel en geloofwaardig.  Dus een prima handvat voor de meer politieke experts om de grote massa een eenvoudig geheel voor te schotelen.

DE FRANSE VOORZITTER FABIUS VAN PARIJS
DE GIEC-BAAS...

 
Dat was de basis voor GIEC in 1988  met ene Rajendra Pachauri als kopman, die in 2007 de Nobelprijs voor de vrede kreeg. Deze GIEC directeur nam bij de VN enkel medestanders aan en in Frankrijk werd de minister van Onderwijs Claude Allegre die zeer kritisch sprak over CO2 en GIEC, door fanate (meestal linkse) opponenten van het toneel gepoetst. Van hem  (ook PS-er) werd na zijn vertrek vrijwel niets meer vernomen.
 
KLOPT NIET ECHT  GOED!
Ze zet ook dat GIEC-proces nog eens kritisch op een rijtje en trekt de conclusie dat de klimatologie een  troebele wetenschap is geworden. En te sterk wordt/werd beïnvloedt door politieke krachten die in het vakgebied mensen gewoon omduwden.  Ze zegt: De wijze wetenschappers liepen niet vóór op de politici, want het ging eerder andersom!

HET KARAKTER VAN ONS KLIMAAT..

 
En zie nu: de VS die er uit stapte, indiers die niet echt meedoen en het verdrag van Parijs dat ook geen enkele sanctie kent. Die moesten er uit blijven: anders was het verdrag er gewoon niet gekomen!

Nu horen we wetenschap-pers beweren dat we met een periode van afkoeling zijn begonnen waarvan niemand weet hoe lang die duren gaat. Net als ooit in de kleine ijstijden 12e en 13e eeuw (?) het geval was..

Ai, dus het is heel anders?

En, die ijsafkalving is een zeer oud proces dat gewoon verder gaat  en het aantal ijsberen nam toe en niet af, ze pasten zich aan.. Verder zegt ze dat vooral vulkanische activiteit  onder het zuidpoolijs (nogal onzichtbaar), nu importanter is geworden dan vroeger en dat doet dat ijs sneller smelten..
 

 


Wil Judith dus dat we maar niks doen? Nee dus.  Ze wil dat het onderzoek verbreedt wordt en met meer aandacht voor de natuurlijke oorzaken en niet enkel op de rol van de mens (die zij dus op 40% schat).  

Ze zegt ook : laten we vooral alles doen om snel wat tegen de gevolgen te ondernemen! En goed te kijken waarom orkanen nu minder schade veroorzaken dan eerder. Daarvan zou de verklaring kunnen zijn dat.. onze waarschuwings-systemen beter werken! Mensen vluchten en beschermen zich beter en tijdiger.

WHO KNOWS?
Dat moeten we ook voor die opwarming voorop stellen!  Judith maakte zich weinig populair, maar niemand weerlegde haar kritische opmerkingen en voorbeelden.  Ze wordt dus niet als een simpele dwaas gezien. Wie weet komen er nu meer collega’s met kritiek op de eenzijdigheid van het recente verleden. Waarin de emotie het won van de complexe werkelijkheid en de serieuze wetenschap?

Zie het recente aftreden van de franse ecolo Hulot als milieu-minister. Een ecolo-ster aan het (politieke) ecolo-firmament moest ervaren dat het milieu echt niet de enige of hoogste politieke prioriteit is. En leren dat een politieke ramkoers, ook geen jota helpt! Zijn opvolger begreep het wel en gaat een andere koers volgen gebaseerd op een strategie die minder ideologische gefundeerd is.  Want in een wereld met een snel ontluikend Afrika en een Azië (die ook meer welvaart willen) en  een verarmd Zuid-Europa dat geen euro meer heeft om te investeren in “meer groen etc. “, wordt  duidelijk dat het milieuprobleem breed is en dat  “samen optrekken met groei en voortgaande  economische ontwikkeling nodig is ”!

Wat dacht u van de toenemende behoeft aan koeling, nu het opwarmt? Wat nogal belangrijk is voor de gezondheid (koelen van voeding, medicamenten én mensen..), de productiviteit (mensen werken dan beter en slimmer) en ook voor onderwijs (koel leren gaat beter)!  Er zijn nu al 1,6 miljard koelapparaten op de wereld en in 10 jaar komen er nog 1 miljard bij!
Tel je alle apparaten voor koeling (dus ook de kleintjes) dan komt de teller op 6 miljard.. Studies tonen dat elke graad warmer (boven 26 graden) in de nu al warme landen 1% groei kosten gaat. Ook Europa kreeg door dat koeling moest en redde zo duizenden levens, na die lessen van heet 2003. Onderschat ook niet het voedsel- en medicatiebederf door te warme bewaring en de vermeerdering van insecten en ratten. Dat gaat in vele landen over tientallen procenten..

Maar: meer koelen, is ook meer CO2 en andere gassen in de lucht: nu zou dit al om 12% van die “totale vervuiling gaan”.  India  gaat 100 GWatt zonne-energie meer produceren tot 2022 en China  gaat hier ook ferm uitbreiden: dat zal fors helpen.
VERRASSEND OVERZICHT: DAT ZAL MORGEN ANDERS WORDEN!

De huidige CO2-normen halen duurt tot minstens 2038.. Maar daar zit dat koelen nog niet bij! Er is dus weer meer loos wat de klimaatverandering betreft!  Zoals het komen tot “groene, compacte mega-steden” (zie die termieten) op de wereld: ook een grote bijdrage aan de oplossing. Het gaat  hier over duizenden miljarden aan renovatie-investeringen tot 2030. Dus een volwassen politiek die zorgt voor “inpassing in de economische groei + ontwikkeling”, is de weg om te gaan. 

 
 
 
 “Milieu”, mag geen uitzonderlijk aanhangsel meer zijn maar moet als important en integraal onderdeel van alle politieke handelen in het sociaal-economische vlak worden gezien! Dat is de les nu in Frankrijk en dat was wat Hulot leerde aan zijn opvolger Rugy en hun discipelen..

Wat de moraal is van dit betoog?
Allereerst dat geldt “de mensheid bedrogen wil worden”? We willen niet allereerst “de waarheid”,  maar liever veel geruststellingen.

Moet je wetenschappers dus maar bij “de andere leugenaars plaatsen” of moeten we vooral onszelf beter beheersen en hun niet onder druk zetten? En zorgen dat de keuze van weten-schappers objectief gebeurt: op basis van professionele kwaliteit en niet geleid door “vriendjespolitiek”. We moeten de critici ook meer plek geven en hun aanhoren en aanmoedigen. Dus ook durven leven met de soms onprettige werkelijkheid en ons niet gedragen als kleine kinderen die vooral gerust gesteld moeten worden. Mea culpa dus.. ? 


EVEN EEN BOEKJE OPEN DOEN..
DAT ZIET ER NIKS GOED UI?Het heeft alles van doen met “de tijdgeest”  nu er vele veranderingen tegelijk op ons afstormen. We moeten beseffen (wat ik een grote levenswaarheid acht): Het leven is… voor alles levensgevaarlijk! Want we zullen alle sterven.. en de natuur slaat de maat. Ook al leven we tegelijk in een tijd waarin de “maakbaarheid van leven en dood” er beter uitziet als vroeger.
DE LEVENSLOOP VAN HYPES..

We moeten leren te kijken met de ogen van de nog grote groep arme, ongelukkige op de wereld. Hun leven ziet er heel anders uit dan dat van de westerse verwende medemensen, die nu bang worden om een deel van hun voorrechten te verliezen.. Het omgekeerde dus van wat Trump c.s. propageren: niet “deuren dicht en indringers er uit, maar openheid, menselijkheid en altruïsme cultiveren”.     

Een kleine greep uit wat er wordt gedacht en geschreven; werk aan de winkel dus.. 

 

 

Leon de Marsilho, xx november 2018

zaterdag 20 oktober 2018

DE LINKE BRANDSTICHTERS VAN DE EU


 
DE EERSTE VLAM,  DIE WE NU ZIEN?

IS BLUSSEN STRAKS NOG MOGELIJK?
VOOR NEDERLAND: STOP DIE GEERT!

 

 

DE LINKE BRANDSTICHTERS VAN DE EU
 
Onze wereld werd een paradijs voor provocateurs! Niet zo zeer voor het type Marius van der Lubbe , -die werd omgekocht om de Rijksdag in de fik te steken-, maar nu zijn de staatshoofden zelf provocateurs geworden, à la Hitler, Goebbels, Stalin en Mussolini. 

GOEDERAAD TEGEN BRANDSTICHTERS?
Het herbegon in La France met Jean-Marie Le Pen, toen kwam ene Berlusconi en toen de griek Varoufakis. Ook vlaamse Flip en Wilders horen hier bij en nu blijkt  de president van de VS zelfs hun topper en vergeet ook Wladimir uit Moskou niet! Ze vertolken (of provo-ceren?) het complex van angst, onzekerheid en de gevoelens van een dreigende ondergang. Het werd zelfs een export-artikel: denk ook aan  Farage, de Pegida-populisten van Spanje en die Italiaanse clown van M5S..  En nu ook de duitse  AfD. Steve Bannon, de amerikaan, kwam hierheen om de europese populisten verenigen tegen de EU! Wat nog niet echt lukte. Ook omdat Marine Le Pen (nog) niet met hem wil: zij zet haar kaarten vol op Salvini in Italië. Want de komende EU-verkiezingen zijn voor haar DE kans om in het Euro-parlement een sterke anti-Brussel fractie te vormen. En daar moet ze die amerikaan Bannon niet bij hebben, dat kost haar franse stemmen in 2019!

In deze lange rij past ook Orban uit Hongarije, die met rooms-fanate Polen de Oost-EU-landen tegen Brussel aanvoert. Tegen beide startte Brussel al onderzoeken, omdat hun handelen haaks lijkt te staan op EU-basiswaarden!  De lange opsomming toont hoe lang en divers de rij van anti-Europeanen is geworden! Hoe kon dat gebeuren in zo'n korte tijd? 

De EU, -het "oude Europa" zeiden en zeggen vele-,  wordt van binnen (in  zuiden en oosten en via Brexit in het westen) én van buiten zwaar onder vuur genomen. Waarbij de italiaanse minister Biza Salvini en Erdogan (voor even?) strijdmakkers zijn naast 
Trump en Poetin. Ze hebben met elkaar (ogenschijnlijk) nog weinig op en het zijn vaak landen met grote sociale en/of economische problemen. Salvini en Erdogan spelen de toprollen in de (weer) dreigende 
immigranten stromen (zie Syrië Idlib), beide zijn (met Spanje) onze zuidelijke poortwachters...


STEVE BANNON MET APPLAUDISERENDE LE PEN
Het stikt van de risico’s voor Brussel, dat verder lijkt te scheuren onder al die linke kwesties. Vaak heet dit  "popu-lisme" wat suggereert dat het "de volkswil" zou zijn. Hoe dan ook: het is een alarmsignaal van formaat.. want er blijkt nog maar een bescheiden écht europees volkje over te zijn. Van Europa houden niet echt vele inwoners van de EU, die voor vele een "een burocratische boeman" werd. De brusselse eenzijdigheid en arrogantie wreekt zich keihard.. en, er kwam nooit een echte voorman. Die er wel bij de EU-oprichters zaten.. Helaas: er wordt nauwelijks echt van Europa gehouden!  


Italië: wie is die “new coming man Salvini”?
Gaat Rome Athene achterna? Salvini (Biza) dreigt met mega-uitgaven en dreigde “uit de euro te stappen”! En wil EU-hervormingen terug draaien! Zijn budget 2019 voorziet:
een basisinkomen + lagere belastingen.
De ECB stopte met koop van italiaanse schuld en Rome staat alleen tegenover de markten, terwijl de conjunctuur degradeert. Kiest Italië voor de foute Griekse, -zeer rampzalige-, weg? 
Die van voor Athene wijs werd en toch hervormde? Dat bracht rust na bezuinigingen en het toerisme leefde op, de ww zakte en groei is terug (na 8 zware jaren). De grieken zijn retour bij  échte welvaart en overleefden  door samen te werken met de EU. Vele miljarden europese  financiële steun waren nodig.. Maar veel foute zaken bleven: kartels, slecht onderwijs en ongezonde banken.

Duitsland weigerde schuldkwijtschelding: Berlijn zag ook die Italianen komen.. Maar de italiaanse economie is 10 x de griekse, hun schuld is 2000 miljard en de banken zitten vol linke leningen.  Rome kán echt een europese tragedie ver oorzaken  met die gammele banken!  Salvini vergist zich: Brussel mist echt de middelen om hem te redden, zoals dat voor Athene lukte!
De Europese verkiezingen 2019 komen, Salvini kan rommelen met immigranten en wil hervormingen killen. De grieken betaalden hun traagheid zwaar, maar Italië staat nu alleen bij een crisis!
We gaan zien wat de romeinse coalitie aankan en de agencies kijken toe. Zij bepalen keihard waarheen investeringen gaan en ook de condities.  Italië staat bijna op “junk bond status”! 
Brussel zag de Griekse crisis ooit niet komen, maar wel die van Rome nu! 


ZIJN PARTIJ
TRUMPSE GEBAREN? 

 
Salvini is minister van Biza, werd de aanvoerder van de ultra-rechtse Lega, was jaren EU-parlementarier, acht Macron een hypocriet en wil nu "nul vluchtelingen" opnemen in zijn land. Erger nog, hij wil aanwezige (honderdduizenden) vluchtelingen er uit zetten, wat een dik pijnpunt voor Brussel is. Mede omdat hij het ook over roma/sinti heeft (uit EU-land Roemenië).

ZIJ ZIJN TEGEN SALVINI!
BANGE ROMS?

 
Hij plant een “europese populistenpartij”  en ziet daarbij Orban, Le Pen, Wilders, Sebastan Kurz (Oostenrijk) en de slowaken + Tsjechen en zelfs de katolieke polen, als vrienden. En samen  bewondert men, ene Trump! 

HYPOCRIETE MACRON?
DE M5S CLOWN..


SALVINI EN ZIJN TOP-ITEM!

Salvini praat met Steve Bannon (VS), die graag meedoet en die zich in Brussel vestigde voor zijn grote aanval op de EU: "de nieuwste vijand van het wereld volkje".

DE PAUS WAARSCHUWT OOK
LE PEN + SALVINI
TRUMPS MAN IN BRUSSELS EN HET HELE PALET...
Salvini was eerder "van alles": communist, links-radicaal, lid van de noord-italiaanse Padanië-partij (die tegen de eigen italiaanse zuiderlingen vocht!): kortom hij weet prima wat opportunisme is en brengen kan. Later besloot hij zich met zijn partij Lega in te zetten tegen die vluchtelingen: daar liggen grote kansen op aanhang.  Immers: 70% van de italianen delen zijn mening over “immigranten”, ook 40% in de linkse partijen!  Hij zit nu in een onmogelijke regeringscoalitie met M5S, die niet lang kan overleven.  Hij speelt keihard in op “de grote angsten”, weet als geen ander de publiciteit te bespelen en lijkt in zijn speeches niet weinig op “good old fascist Benito Mussolini”! 

SATAN IN PERSOON?
DICHTBIJ N-AFRIKA....

 
 
Zo loopt hij, -met een varken achter zich-, en met vele journalisten, Italiaanse Roma-kampen binnen. En zegt dan: “Hier moeten we gewoon de bulldozer door laten rijden”!  En dat haalt dan dik de krant natuurlijk.

HIJ ZAAIT GRAAG VERWARRING!
SALVINI'S REGERINGS COLLEGA'S

 
Hij  valt ook Italiaanse politici met een afrikaanse achtergrond aan, spreekt over “grote  ghetto-schoonmaak à la Denemarken” en het bedrijfsleven vreest hem zeer. Wat gaat hij tegen Brussel ondernemen en wil hij echt het handelsverdrag met Canada opzeggen? Wat is zijn economische program?


ZIJN AMBITIE VOOR MORGEN
STEVE IS HER MAN AGAINST BRUSSELS
 
Vooralsnog moet hij genoeg politieke steun houden voor zijn flat-taxplannen en e verbetering van de pensioenen… Dat in een land met 135% staatsschuld en waar geen financier meer echt in gelooft.  Pas op met deze doorgewinterde politicus, die de EU van binnenuit goed kent en Italië in alles exact aanvoelt. Maar hij wil nu liefst 36 miljard meer uitgeven en "op de pof"! Voor betere pensioenen en uitkeringen. Brussel staat perplex en zelfs ultra-rechts Oostenrijk (MP Kurtz) protesteert zeer geschrokken van het gevaar voor de eurozone..Salvini is een sluwe, een keiharde en begrijpt de zaken zeer goed, en is gevaarlijker dan wie dan ook, in het zo zwakke Europa!


En zie... Erdogan en zijn afzakkende lira,
die door Trump fors wordt gepeopeld, maar waar Berlijn hulp bood (onder voorwaarden). Want investeerders vluchtten massaal  met hun kapitaal en Qatar moest al 15 miljard investeringen bieden aan moslimbroeder Recep.. Want zij willen Trump hier niet de vrije baan laten..


DE MEGALOMANE TURK
ZIJN MEGA-PALEISJE

 
Maar ook autocraten moeten “naar de markten buigen” ook al zijn ze thuis absolute heersers over eigen politie, justitie en de media!  Erdogan moet oppassen nu de prijzen stijgen en de middenklasse, -die hem liet begaan-, nu ongerust wordt. 

SCHOONZZON DE MINISTER FIN. 
HULP UIT QATAR..
LIRA TOV DE DOLLAR...
 
 
Nu dus : STOP met dat wild via schuld financieren en vooral in giga-OG projecten (met megalomaan karakter)! Recep benoemde zijn schoonzoon als minister van Financiën en roept dan "dat hij door een amerikaans-zionistisch complot wordt belaagd”.

RUSSISCHE HULP VOOR EEN NATO-LID!
SAMEN (?) TEGEN EU..

 
Hij zocht steun bij Rusland (dat hem S 400 raketten verkocht) en bij Peking. Hij kan alles: tot een amerikaanse dominee oppakken (wegens Gülen in de VS) en eerder liet hij IS zijn grensstreek (als vluchthaven in het MO). Maar nu zet de klimmende olie-prijs hem klem wat slecht uitkomt..
Turkije werd een gevaar voor de financiële stabiliteit omdat vele EU-banken turks schuldpapier hebben..  Men is nerveus in Spanje, Italie en Frankrijk. Want het is ook het 3e exportland voor Frankrijk (na de VS en China)!

TRIOMF IN BOSNIË!
Bij zijn recent Bosnië-bezoek met zijn moslim-minderheid in de knel werd hij als redder onthaald. Wat hem na vele afwijzingen in de EU zichtbaar goed deed.  Dus bood hij geld voor de herbouw van de grote moskee in Serajewo die in de laatste oorlog met de orthodoxe serven het loodje legde..

Recep werd recent met meerderheid verkozen en zit vooralsnog zonder verkiezingen dichtbij, maar toch begint het om hem heen nu te kraken.

SULTAN RECEP
ISLAMBROEDER ERDOGAN..

  
Alles is niet meer enkel voor hem een probleem want een weg glijdend Turkije geeft een groot infectiegevaar. Dus houdt men  hierover zijn hart vast in.. Brussel en bij... de NATO..

ERDOGAN ONZE MILITAIRE BONDGENOOT!DE STAAT AAN DE BOSPORUS ( Constantinopel)
RECEP EN WLADIMIR

 
Maar: Erdogan is nu gedwongen aardig te doen tegen de EU, omdat daar nog zijn enige steun zit! Hij ging dus kalmpjes op staatsbezoek in Berlijn bij Merkel. Maar kreeg last met SA, na dat verdwijnen van die kritisch journalist in de SA-ambassade in Istanbul, plaats vond. Om Trump te pleasen liet hij zelfs de amerikaanse dominee (een terrorist!) ook gaan en Donald dankte hem.. Erdogan heeft in het MO nog enkel wat met Israël en Qatar en zit met die dreigende Syrië kwestie (vooral de koerden!) aan zijn zuid-grens die,- via de Idlib-kwestie-, opnieuw een stroom vluchtelingen kan oproepen..
We zien hoe een religieus fanaat ontdekt dat de economie iedereen kan vloeren en dan moet je te rade bij je economisch-politieke vrienden. Waarbij zeker de EU hoort! En ook in Turkije gaat uiteindelijk "de politieke liefde via de maag". .

Onze wereld smeult in afwachting van de grote fik én is  
sterk verknoopt.  Via handel en financiën ,- wat op zich conflicten kan afremmen-,, want enkel een Hitler kon met een Duitsland in de poeier en met die massa-ww, zijn land weer on top krijgen via een keiharde herrie met allen. Terwijl zijn oorlogsindustrie de Blitzkrieg voorbereidde....

Zie hoe Europa steun zoekt wereldwijd.. van west tot oost..


BRUSSELSE BRANDWEER?
TOT IN CHINA!

 
Maar met brandstichters als Salvini en Erdogan die Brussel overal willen raken is dat onvoldoende geruststelling, ook omdat Trump mee mixt.. Er moet in de club van Juncker grote paniek zijn en daarom werd ook Merkel en Duitsland zeer wakker.. Salvini en Erdogan weten waar de bijl ligt, zo dichtbij de wortels van de Europes Unie. 

WERELDMOEDER MERKEL?
Merkel schakelt nu sneller: Poetin was op bezoek en Erdogan komt. En ze beseft het giga-overschot van de duitse economie, zoekt vriendschap met China en steunt zelfs Iran.. DE DUITSE GROEI...
DE NACHTMERRIE VAN TRUMP...

 
Loopt Duitsland al vóór het EU-vaandel uit..? Past Merkel daar beter dan Juncker en Tusk?  Kan zij naast pragmatisch en principieel zijn, ook een visionaire rol spelen?

Of zijn er "heel andere in de EU coming" ? En worden het "de rechtse-ultra's à la Salvini"? 

We gaan het echt zien bij de EU-verkiezingen in maart 2019: dat wordt het groot uur U voor onze brusselse familie..
OUDE WIJSHEID VAN "DER ALTE"?Europa quo vadis?


 
Leon de Marsilho, 20 oktober 2018