Totaal aantal pageviews

zondag 27 augustus 2017

WIE IS HET MEEST ONGELIJK OP AARDE?

EVEN NADENKEN: HIJ IS WAT WRANG MAAR OOK WEL LEUK!


 
IS INKOMENS-ONGELIJKHEID
                          HET ÉCHTE PROBLEEM?
IK HOOP DAT HET GAUW OPHOUDT, zegt de een!
Eerst wat tegeltjes om in de stemming te komen.  "Geluk is niet te koop" en "Geld maakt niet gelukkig, maar armoede maakt ongelukkig". En een recentere: "Een algemeen basisinkomen lost meer op dan een sociale uitkering".. Maar er is meer! De econoom Easterling formuleerde in 1974 zijn wetje dat zegt: "Een hoog welvaartsniveau is geen garantie voor gelukkige burgers"! Óf, omdat ze steeds méér willen (want geld went gauw..), óf omdat ze jaloers zijn op andere met nog méér poen. Noorwegen is een uitzonderlijk land: op een na hoogste inkomens ter wereld, vele gelukkigen, weinig corruptie en misdaad, 98% groene energie en ook wat teveel drankorgels. Drank kost hier een fortuin en alleen de staat verkoopt het! Maar Luxemburg, met de hoogste inkomens, heeft enorm veel zelfmoorden. Tja, geluk is dus geen simpel dingetje. 
FRANSE NETTO-GEZINSINKOMENS LOS VAN DE SAMENSTELLING

Neem Frankrijk als getalsmatig voorbeeld. Waar de herverdeling door belastingen, naar ieders idee erg stevig is. Zie deze cijfers:van het Observatoire des Inegalités.

Eerst het vermogen (=patrimoine).
Gemiddeld vermogen per kop: 1,25 miljoen. 45% van het totale franse vermogen is in handen van 10% der fransen.
IN FRANKRIJK EERDER NOORD-ZUID?
Dus 90% van het franse volk moet het doen met iets meer: 53%. Nog wat toegespitst: 1% van de fransen, bezit 17% van het totale vermogen.. Volks gezegd "een paar mensen bezitten bijna alles".
 
Nu het inkomen. (NB: vermogen geeft ook inkomen: + en -!)
10% zit onder 1200 euro/maand; 50% zit tussen 1200 en 1974 per maand.
DE STAATSE HERVERDELING...
Dan komt 30%, dat tussen 1974 en 3544 euro plek neemt. En de rijkste 10% zit boven 3544 per maand.

Kort gezegd: 10% rijkste pakken 27% van het te verdelen inkomen en de 10% armste moeten samen 2,9% ervan  verdelen. Als je het maandinkomen van de 10% armste in grafiek ziet (2003 tot 2014) dan daalt dat lichtjes: van 709 tot 658 euro. Met een piekje van 722 in 2008!

In 1955 moest een arbeider 29 jaar werken om het gem. levensniveau te bereiken, in 2013 werd dat 166 jaar. Dat toont dat La France, ondanks zijn fiscale herverdelings-instrumenten, geen socialistische uitzondering meer is.
Het franse beeld is dus: de grote groep leeft in arme/  bescheiden omstandigheden en een hele kleine heeft het heel veel beter. Wie zijn ze, hoe kwam dat en wat doen ze met hun geld? Dat wil men echt weten..

Inkomensongelijkheid dus: maar over welk deel van de wereld praten we? Hierboven gaat het over één westers rijk land. Er bestaan ca 60 rijke westerse landen (VS als 1 geteld, Europa als 40) op 230 totaal: dus hoogstens ¼ is rijk..
HET WESTEN IS HET MINST ONGELIJK!


En bij de rest (3/4) is die heel andere statistiek van: grote armoede is minder dan 1,90 euro per dag(= 60 euro
/-maand) aan de orde!  Die groep is zwaar geslonken in 20 jaar en in dezelfde jaren kwamen er ook meer puissant rijken bij. Dus pas op met “DÉ ONGE-LIJKHEID”, die is nogal anders van plek tot plek op de wereld....

TOP 1% : "RIJKE LANDEN". GROTE VARIATIE!
ONGELIJKHEID WERELDWIJD
En:  die wordt minder, we gaan “de goede kant op”. De opwinding gaat dus eigenlijk over de toenemende ongelijkheid, vooral in het westen + de olie /gasboeren. Dus is het misschien vooral “selectieve en wat luxueuze "westerse" verontwaardiging?     

Nu : de perversen, de rotzakken, de criminelen (fiscaal en anders), dus zij die aan justitie ontsnappen. Hun namen: ”oliesheiks, oligarchen, oplichters, maffioso, dictatoren met grondstoffen, omkopers, corrupte politici, etc. . Die moet justitie pakken en mogelijk moet je daarvoor ook  “andere rijke slimmeriken hebben”.
"OMKOPERIJ ETC." HOE RODER HOE ERGER!
Zie Lula (Brazilië) met + 10 jaar gevang voor oplichting! In “goed gezelschap” van Poetin, Vedmedev, Erdogan en Ben Ali (Tunesië)... "Met boeven (etc. ) vangt men boeven (etc.)", luidt het gezegde. Het kwaad is enkel wat te beheersen: uitroeien blijft een vrome wens.
DE ECHTE CRIMINELEN PAKKEN MAAR 1,5 %! 

MISDAAD OMVANG IN DE GROOTSTE STEDENOMVANG
Hoe velen het er zijn kan enkel via het geschatte bedrag aan fout geld en bezit worden bemeten. Honderdduizenden miljarden aan waarde: dus zijn het er vele honderdduizenden als we ze minstens op 1 miljard per kop taxeren.

DE FOUTE INTERREGIONALE STROMEN EN ROUTES
Dus ca 1%?? (7,5 miljard op aarde, waarvan ,50% volwassen is: ca 4 miljard). Dus zo kom je op 40 miljoen rijke vlegels..  

 De lotto en casinowinnaars laat ik maar buiten schot: ze hadden stom geluk en dat mag. En zijn nogal eens alles snel kwijt na alles te hebben verfeest. Of ze werden “fout geadviseerd”.

VRACHTAUTOTJE VOL!
TOP-BOF-KONTEN
Idem met sommige die erfden van een rijk familielid, al blijven die wat vaker in het oude degelijke spoor. Kenmerk: deze rijken hadden stom geluk en dus is niemand wat schuld.. Het lot kun je niet dwingen…
 
Dan de groep, die een lucratief kunstje kent, zij dus die over een groot talent beschikt. Overigens kan goed polijsten van dat talent ook veel moeite (en geld) hebben gekost! Artiesten raken in en verdienen vooral aan hypes. Ze zingen, schrij-ven, acteren, maken fraaie dingen en incasseren op een golftopje, soms duurt dat enkele jaren. En de “schuldigen” zijn wij, hun fans.
Topsporters in teamsporten: voetbal, basketbal, baseball, wielrennen, racen etc. worden weggekocht. Door rijk geworden investeerders in clubs/teams. Eén rijke wil nog meer en dat lukt hem door de beste sporters te kopen. Zie de laatste stunt van PSG dat Neymar voor 222 miljoen wegkocht bij Barca. Overigens: de sportliefhebbers betalen dat, met kaartjes en gadgets ook. Binnen één dag verkocht PSG voor bijna 1 miljoen aan shirts en broeken..Zijn zij dus ook “schuldigen aan instandhouding van deze ongelijkheid”?  Ik zelf zie hierin weinig fout’s: de natuur begiftigde sommige met meer talent dan een ander. Die had geluk en profiteert van zijn uitverkiezing. Soms maar een tiental levensjaren; daarna wordt hij weer “een van ons”. Daarom kent ook de fiscus regelingen voor “sterk wisselende inkomens”: anders ben je via toptarief in twee jaar weer plat.. Dit is het bekend deel van die “schandalig rijke topverdieners”. Ze zijn zeer populair en mogen van ons ook rijk zijn. Want ze vervullen onze dromen, ze zijn onze nieuwe helden..
 

Maar nu op naar de schatrijke gesalarieerden in het bedrijfsleven, denk aan Goshn van Renault-Nissan. Die tientallen miljoenen per jaar verdient, via salaris, bonussen ,  aandelen en aandelenopties.

DE TOPPERS BIJ DE TOP 50
DE BANKBOBO'S: FINANC. TOPSPORTERS


Zij zijn de besten in de industrietop en trekken met hun salaris de andere (mindere) vakbroeders omhoog. De echt goeie blijven toppers: krukken vliegen er uit. Vaak met `golden handshakes` conform contract. Overigens gaat het in de echte top, ook echt `om schaars talent`! En zij maakten veel banen of hielden die in stand! Een geluk voor vele: zie de enorme ww-ellende in nogal wat EU-landen!   

TOPPER  T.O.V. DE GEWONE WERKER
Moeten deze, -omdat ze `in dienst zijn van industrieën, de grote en banenverschaffers en innovatoren dus-, en ook afgetopt worden? Wat is het fundamentele verschil met de topsporters? En, ook hier: WIJ  kopen toch zelf die Renaults van Goshn graag en werken er toch graag?

 
Dan de gesalarieerde toppers in (semi)-overheidsdienst. Die betaald worden uit belastinggeld, premies etc., dat wij, gedwongen, moeten afstaan. Vaak hebben zij geen echte  concurrentie in hun markt, ze zijn monopolisten en hun klanten komen vanzelf. Zieken, bejaarden, huurders...  


OF... HAALT HIJ OOK HET MEESTE OP? 
Die mogen dus wel `een kopje kleiner gemaakt worden`, omdat zij werken “aan iets wat we allemaal kennen"? Vaak hebben ze "een automatische markt" omdat het semi-overheid-monopolisten zijn.. Kunnen niet failliet dus.. Maar, ze zijn ook "wat meer van ons en dichterbij" en "ze moeten,-vinden vele-, vooral uit roeping werken`. Daarmee wordt het veel spannender: want nu komt de moraal ook op de proppen.

NIET SPECTACULAIR: MAAR DE POET KOMT LATER!
Maar, is dit nou echt verstandig? Of moet je anders redeneren en zeggen dat nou net zij de hoeders zijn van overheids-geld en diensten, van ons geld en voor ons welzijn dus! Als zij hun job goed doen is de over-heidsprestatie beter en goedkoper!
En dat willen we, want we zijn ZELF de aandeelhouders! Zijn hier geen Goshn´s nodig, of nou net wel? Of willen die Goshn´s hier niet werken: want het is minder moeilijk..?  

 
De politici dan nu: hier ligt het wat anders: zij worden door ons gekozen. Eigenlijk waren ze niet als beroepspolitici bedoeld, maar om een paar perioden mee te doen.

Overigens kiezen deze politici vaak ook de overheids-managers en 
bestuurders. En zie de 
beruchte Balkenende-norm. Hier moet je, m.i., het fenomeen beroepspoliticus wel aanpakken, om meerdere  redenen.. PS: Die Lula c.s. werden allen in Brazilië al  bij de criminelen gevoegd..!    Verder begint hun grote geld vaak pas ná hun politieke functie. Clinton en Blair pakten +50.000 dollar voor een avondje bijpraten.. En hun boeken zijn altijd bestsellers. Let wel: WIJ gaan luisteren en kopen de boeken.. 

Dan die uitvinders en innovatoren: de industrièle goud-zoekers. Tja, als ze succesvol zijn, -na wat rommelen in het schuurtje en hun start-up werd weggekocht-, kon je op de beurs instappen met veel eigen aandelen.

Je hebt iets prachtigs ontdekt en kan daarna thuis verder gaan zitten niks doen. Je idee werd opgekocht of geluidloos wordt de aandelenbeurs steeds hoger en je wordt elke seconde rijker: alsof je elke week de lotto wint.. 

Maar als je (eindelijk?) in je geld zwemt kun je (zie de fam. Gates) zonder een boterham minder te eten, ook 99% van je vermogen gaan inzetten om half Afrika van de infectieziekten af te helpen. Via beter drinkwater, goede toiletten en vaccins. Ze doen het nog niet allemaal, dat is waar… Zijn zij dan niet eigenlijk de goeie of de beste?
DE IDEE EN DE FINALE REALISATIE


Vele pakken ook hun beursgeld en stoppen dat opnieuw in andere succesvolle start-ups etc. . En scoren weer en.. soms niks. Hoe dan ook hun vermogen groeit vaak gestaag “vanzelf”.. Maar ze zorgen ook voor duizenden banen én.. vernielden er ook duizenden (creatieve destructie). Ook vaak: goed betaalde banen..  Zij zijn dé moderniseerders en brengers van golven van nieuwe welvaart..

 
De internetbobo´s werden de modernste en een zeer aparte categorie. Hun markten zijn wereldwijd, ze praten over marktaandelen van 40%: dus 2 miljard op 7 miljard.. Als ze "per clublid" 1 dollar per jaar meer verdienen, via reclame/ inkomsten dus, komt er (boem) weer twee miljard inkomen bij en stijgt de aandelenwaarde ook. Als ze nog iets goeds verzinnen vliegen hun de miljarden weer om de oren: zie Apple. 


VAN DE GARAGE NAAR ARM AFRIKA: MOOIE CARRIÈRE
Omdat zij een toppositie hebben en zwemmen in de cash is hun beconcurreren zeer lastig. Minstens al door het hoge 
startkapitaal, zijn ze lastig te imiteren. Zij schiepen niet heel veel directe banen, maar wel veel hoogbetaalde topbanen. Zij maakten zo de nieuwe internetkaste: een totaal nieuw fenomeen in een veranderde wereld. Hier zitten de ECHTE supertoppers van de ongelijkheid: de nieuwe industrie/adel van nu en morgen! Hier zien we hoe nieuwe technologie, net als vroeger (zie Philips en Ford), tot grote rijkdom van `enkele leidde`. Zij waren vroeger zeer populair, gaven ons salaris betaalbare auto´s, betaalbare huizen en zelfs  gezondheids-zorg, etc. Philips en Ford zijn nu geen toppers meer, hun kids kregen hun poen en de bedrijven veran-derden.  Dat doen Google en co nu overigens ook.. 

Ze lijken ze op de oude adel: maar die die erfde bezit en landerijen, waar mensen werkten. Van wat ze verdienden kochten ze nog meer hectaren, rookten sigaren en dronken Chateau Petrus. De moderne adel moest eerst zelf zijn "landerijen verdienen"..

 
Tijd voor wat conclusies over: `de wortels van het inkomen-ongelijkheidskwaad`!

1.Soms denk ik: het is vooral jaloezie.
Wij willen ook rijk zijn en het lukt ons (nog) niet. Dus: `pak die rijken`. Ik laat het zo voor u als gewetensvraag: geen lichte opdracht.. Ik hoor het wel...
2.Ook denk ik wel: `het is onwetendheid, gebrek aan inzicht`. De minder bedeelden oordelen vaak met weinig inzicht, wat niet echt vreemd is. Maar alles wel tot lastig uitleg-gen maakt.... 

Melenchon roept: “Pak meer bij de kapitalisten”! En vertelt niet dat vele franse rijken al lang vertrokken zijn naar “net over de franse grens: Brussel en Genève”. Of effe verder...3.Dan die eeuwige echte misdadigheid, die onuitroeibaar lijkt, is een volgende. X% van ons allen werden dat, omdat zij "de kans zagen/kregen en dat durfden”. Zij pakken 1,5% van alles, schat men. En 1% van de volwassenen onder de 70 (= ca 3 miljard): dus dat komt neer op ca 30 miljoen rotzakken? Dan lijkt het nog mee te vallen..  Want het is ook een link en vaak kort leven. Of is X nu al tweecijferig?.

4.De discussie is meestal "veel te westers en dus zeer beperkt". Daarbuiten is de wereld veel armer en vecht men nog voor elementair overleven. Maar zie (na Japan en de Golfstaten), nu ook China, Brazilië en elders. Waar soms olie/gas de ontwikkeling bepaalden. Nu zijn we in het stadium dat in 50% van de wereld een grote middenklasse snel aangroeit. En dat begint het "oude westen" zwaar te voelen. Ze gaan ons namelijk stevig beconcurreren en spelen mee in de hoogste competitieklasse, ai! 


De "ongelijkheidsdiscussie" werd eindelijk tot een eerlijker en wereldwijd bekeken fenomeen. Het westen klinkt nu te veel  door, maar anderen zorgen voor steeds meer positieve, nieuwe ruis.
IDEM IN 2010 : WIT SMELT SNEL
MENSHEID NAAR KLEUR... 2040
Zo wordt "ongelijkheid" tot iets van 7,5 miljard mensen en in 2100 zijn dat er 10 miljard. Het beeld gaat dus ook hier volledig op de kop!

 
SAMENVATTEND RIJTJE
van “de rijken”, gerangschikt naar "mate van slechtheid".
 
De misdadigers
De gokkers
De artiesten en sporters
Samen 1%-tje?
De super-betaalde industrie-bosses
De hoogbetaalde overheidsmanagers
Nog eens 5%? 
De uitvinders + innovateurs
De internetbobo’s
Niet meer dan 1% ook.
Pak hem beet: samen een kleine 10%?

Zij die denken dat je "ongelijkheid kunt oplossen door die rijken hun geld af te pakken" zijn vaak nogal naïef. Overigens: dat kan maar één keer, dan is het op.. En, ze verstoppen hun poet soms in verre fiscale paradijzen. 


 Maar, let op: ook dat geld wordt door de achterdeur wel degelijk weer geïnvesteerd! In speculaties maar ook in projecten: en ook dat levert banen op! Minstens in de fiscale paradijzen (grapje!)... Kil dus niet blind "de kip met de gouden eieren"!

Is dit eigenlijk niet de ham-vraag? De adel werd al opgeruimd en dat hielp dus niet echt. Nu zijn het vooral -slimme lieden, van vaak simpele komaf, die het in de wereld maken. En die ook verrekt veel doen voor werkgelegenheid en inkomens van andere. En die veel besteden: wat ook weer werk en inkomen voor anderen betekent. En jazeker:  ze laten het zich ook zeer goed gaan. Foei..
Het is dus niet echt gemakkelijk goed te oordelen. Vraag het maar aan Warren Buffet en Bill Gates. Moeten die ze zich echt schamen?
Nee, denk ik. Dan eerder de foute “semi-overheids
managers” die lekker uit de wind regeren zonder veel risico en met te hoge salarissen. Dat moeten we echt wat normaliseren. 
Al moet je ook zeggen dat “de overheid de beste managers moet hebben”, om ons publiek geld efficient te beheren en de overheid klein en goedkoop te houden. Zit zeker wat in: dus opteer ik voor "bonus na bewezen prestatie". 

Zouden ze hierop in het Observatoire des Inegalités het antwoord weten? Nee, die doen aan (best nuttige) statistiek en laten het morele oordeel aan ons over.  


De betere discussie is dus: die over gelijkheid van kansen!


Dan gaat het over: toegang tot onderwijs, kennis en ervaring op kunnen doen. En zeker ook aan voldoende voeding en gezondheid in de jongste jaren: het blijkt dat gebrek daaraan veel mensen oplevert met beperkt ontwikkelde en bescha-digde hersens. Daarom stopt Gates ook alle geld in het bestrijden in Afrika van dit fenomeen!


Ik opteer dus voor "de gelijke kansen discussie" en laat dat oude versleten "herverdelingsgevecht in rijke regio" liever over aan te oude politici en bejaarden.

Vraag het ook de jonge economische vluchtelingen die de EU binnen stromen: zij zoeken vaak (naast simpele veiligheid) niet naar "her-
verdeling", maar "vooral naar betere kansen". Die ze denken meer bij ons te vinden dan "thuis". En de hamvraag is of dat nog echt klopt.. Zie weer Gates: die werkt in Afrika om ze dáár betere kansen te geven: dat is waar het westen snel op moet aansluiten. Zeker nu de grote armoede en honger, buiten de geweldsgebieden, wereldwijd aardig zijn opgelost.

Nu wat persoonlijk: een wakkere omgeving (w.o. familieleden = buitenkans) deed me op de THE (nu TU) landen. Het toeval gaf me een arme, maar mooie studententijd. Deze te jonge vader (20) moest werken + studeren: 4 jaar lang. Vanaf 25: best snelle carrière in het industriële bedrijfsleven, afgesloten met (6 jaar) rijksoverheidsbedrijf. Dan op naar het eigen bedrijf: van 44 tot 53 jaar en dan 
pensioen in de Provence. Gelukkig: geen echte slechte verrassingen voor mij: om me heen zag ik er best vele. Vaak door weinig letten op mega-veranderingen: na 2000.
Nu, 75 jaar, na 15 jaar in de wijnvelden nu 7 jaar in Marseille. Hier zie ik dagelijks een spannende stad, spiegel van onze tijd met enorme inkomensverschillen.

Toen ik het financieel OK vond koos ik voor emigratie, avontuur en vooral "wereldstudie". Ik las, schreef en discussieerde veel en het geluk bleek dicht bij mezelf te zitten. Ook omdat ik de kans nam het te zien en nóg meer geld op mijn 53e afwees. Nooit voelde ik me dus ongelijk: ook ondanks ook grote rijkdom om me heen. Omdat ik voor alles "wilde begrijpen en het leven me die kans liet". Ik pakte "mijn kansen" en vermeerderde mijn levensgeluk. Zelfontplooiing dat was het voor echte voor mij...
Ik zie nu, -zeer dichtbij-, grote ongelijkheid, maar ook vele jonge emigranten die kansen zoeken. In een, -voor hen veel gevaarlijkere wereld-, dan ik kende. Daarom bewonder ik ze zeer: zij liepen niet vast in dat verlammende ongelijkheids-gevoel en namen alle risico's om hun geluk te vinden. Een generatie van pioniers, geboren in een exploderend continent. Petje af dus, want de meeste gingen ook om hun familie te helpen. Hun familie verzamelden ook vaak het dure reisgeld......       
Léon de Marsilho, 29 aug. 2017


.
Refs in enkele thema's.
Geheim econ. groei
Alg. basisinkomen
Bestaan levenslessen?
Het salaris v.d. franse ambtenaar
De griekse staatsschuld

 

zaterdag 12 augustus 2017

ALLES GAAT OP DE KOP, "ONS" VRAGEN ZE NIKS!

ZOIETS KUN JE NU MONDIAAL OPROEPEN: GEWOON, MET ÉËN GOED IDEE!

“ZE” VERANDEREN ALLES
                 EN “ONS” VRAGEN ZE NIKS!                                                       Thema's
                                ."VERANDEREN" GAAT NU HEEL ANDERS..
                                . EEN HANDJEVOL RECENTE VERANDERINGEN
                                ."LATERAL DAMAGE" BIJ VERANDERINGEN


"VERANDEREN" GAAT NU HEEL ANDERS..
---Een ondernemer leeft van een markt, een behoefte.

DE BIJBEL VAN DE ENTREPRENEUR
Hij vond iets wat hij gunstig kon aanbieden en wat 
omzet en winst brengt. Maar
 weet dat hij tijdig weer iets anders moet verzinnen, om er ook morgen nog te zijn.
Omdat slimme concurren-ten hem er toe dwingen óf de markt/ de afnemers in de markt afhaakten. Bij iets wat goed loopt, zijn snel 
kapers op de kust. Ook daardoor komt je in die continue  verandering terecht...
ONDERNEMEN IS VOORAL: MENTALITEIT!

Wetenschap en techniek maken producten/dien-
sten mogelijk, die eerder "technisch niet konden" of economische niet rendeerden. Ook R&D en uitvinders dwingen tot veranderen: en ze brengen ook veel “creatieve destructie”. 
Een robot van een start-up beconcurreert vaak direct “werkende mensen”. Dat is simpel bij eenvoudig werk, zeker als het (minimum)salaris hoog is.


ALLES HEEFT EEN LEVENSDUUR OF EEN CYCLUS..
Nu kan met A.I. en deep learning ook moeilijk werk door robots worden gedaan. Die het kwalitatief zelfs beter doen. E zo gaan hele sectoren en zelfs hele landen "over de kop"!  Maar, pas op, het gaat meestal via een mix van "mensen  en (veel) robots": dat blijkt de echt winnende combinatie.
 

---Veranderingen doen “vervreemden”: de vertrouwde wereld verdwijnt en dat kan bedreigend zijn. Tegelijk, profiteren andere er van: reizen met de diligence was stoffig en traag, merk je nu als je de TGV of het vliegtuig neemt.

JE BENT WAT JE DOET..... OP VANDAAG
Velen, nieuwsgierig, de wereld rond op comfortabele wijze. Ruimtereizen komen nu: weer een bevrediging van nieuwsgierigheid en onze zucht naar avontuur.

--De huidige distributie draait via het internet: meer dan de helft wordt zo gekocht. Vertrouwde winkels sluiten, 
logistieke mega-centra boomen.
HELE STRATEN SLUITEN OP VANDAAG

De concurrentie is enorm: en snel leveren is winnen. Winkel-verkopers worden "logistiek personeel". Steden veranderen totaal: leegstaande winkels en straten vol met lokaal transport; auto's of fietsen of scooters... Weer een revolutie  met ook banenverlies door "internet + robot-logistiek". Amazon zet in Parijs (na boeken, nu met etenswaar!) vele,
 kleine leuke winkeltjes klem. Een charmante stukje  stad gaat op de schop: vele schrikken en zijn bedroefd.

Voedsel werd: “kant + klaar en fast-food", ons eetgedrag verandert. Een winkel sluit en een (fastfood)restaurant opent. Mensen eten vaker buiten de deur en willen ook  
ready food thuis oppeuzelen. Koken wordt tot hobby en is  
geen dagelijkse plicht meer.  Verlaten winkels worden tot restaurantjes vol spannend lekkers uit de hele wereld. Een hele cultuur maakt een grote zwaai.. Banen verdwijnen en komen: drie baantjes tegelijk hebben is gewoon. Een baan nu? Die “trek je aan en uit”: als een paar schoenen. 
 
---In het transport verandert veel. Idem bij wonen en huis-houden. We zien innovaties bij: toegang tot kennis, uitwisse-ling (tekst+beeld) en bewaren van “kostbare zaken”.


Bijschrift toevoegen
Zoals geld maar ook voor andere zaken. : overeenkomsten
 en bewijsstukken. Banken, bibliothe-ken, nieuws-media, notarissen en amb-tenaren lijken minder safe of te duur.
Daarvoor komt nu de blockchain: het super-safe bewaren van kostbaars op het grote wijde internet! Zonder tussenpersoon: twee partijen + de internet-blockchain: thats all!.
Ook supersonisch vliegen (Concorde) komt terug en daarnaast de supersonische trein!
SYMBOOL VAN DE BLOCKCHAIN
Zie de Hyperloop van Musk, die ene Shervin Pishevar tot baas maakte van Hyperloop. Deze manager schreef een opera, stapt met de jetset van Uber en is voorstander van “een onafhankelijk Californië”. Hij wil ons over (of onder?) de grond en in een buis doen rondvliegen, Zittend in een capsule waarin 28 mensen met 1200 km per uur voortrazen. Hij praat als een visionair en kreeg zelfs Guillaume Pepy (oubakken SNCF-baas) enthousiast. ”Dit is DE aanvulling op de TGV", sprak deze en stak er geld in. Hyperloop wordt goedkoper dan het vliegtuig. 

DE GIGA-BATTERIJFABRIEK VAN MUSK
Stelt u zich voor: Bastia--Cagliari in 40 minuten (=Corsica: N-Z),  Dubai-- Abou Dhabi 12 minuten en Dubai-Riad 50. Tientallen steden denken er over. Nogal laat: de idee is uit 1870. Ely Beach bedacht een pneumatische ondergrondse trein in NY en zwitsers kwamen in 1970 serieus aan met Swissmetro.  Lausanne--Bern--Sint Gallen met 600 km/uur.. In Parijs vond in 19e eeuw men de buizenpost uit (ondergronds en tbv telegrammen).

In de wereld groeit de stadsbevolking met 77 miljoen per jaar; dat zag Elon Musk en ging er mee aan de haal. Hij zag dé oplossing voor de verstopte autoweg San Francisco-- Los Angeles! Hyperloop kwam naast Tesla en Space X  te staan. De man die Sherpa Capital oprichtte (start-up–investeren), die scoorde ging voor Musk werken. Nadat die de brochure Hyperloop  (57 pagina’s: Het 5e vervoermiddel op aarde, dat hij ook “bullet train” noemt) opstelde. En zag dat slimme vrienden deze idee beviel.

--De Hyperloops à la Musk en Shervin, twee totaal andere ondernemers. Ze zijn in de trein-wereld (en bij de investeerders) een succes: al 160 miljoen is opgehaald.-
Baasje Shervin is uit Iran, daar was zijn vader hoog bij de TV. Hij moest weg door Khomeiny en werd taxi-chauffeur in Washington. Terwijl hij studeerde poetste zijn vrouw kantoren.
MUSK , SHERVIN EN HYPERLOOPGEKKEN


Shervin kon naar Montgomery Blair (een speciaal lyceum), waar beroemde mensen les geven. Zijn ouders wilden hem dokter maken: hij gaat cel-biologie studeren. En met 20 schrijft hij een groots artikel over “mensenrechten en medische wetenschap”! Dan komt Berkeley, een huwelijk 
en 2 kids. Hij scheidt en gaat naar Apple. Waar hij Steve Jobs helpt bij een betere Macintosh.  Dan is hij bij WebOS: maakt spelletjes voor mobieltjes en wordt manager bij Mozilla Corporation. Hij steekt geld in Uber: die 26 miljoen leveren miljarden op en ook Didi wordt een succes. Nu is hij “groot onder de grote”, kent Obama, George Clooney en organiseerde fondswerving voor Clinton. Met Sean Penn bekeek hij de arabische lente in Egypte, bezocht Libië en… eindigde nu bij Hyperloop.


DE SNELLE MAN... 
Hij schat de kosten op 11,5 miljoen dollar per mijl; Forbes rekent met 84 a 121 miljoen. Bij de eerste test (Nevada) schiet de capsule in één seconde op 187 km/uur! Maar dan volgen problemen: de topingenieur gaat weg en richt Arrivo op. En zegt: ik ben in 2020 gereed! Intussen bestaat ook Hyperloop Transportation Technologies (Dirk Ahorn) die begint in Toulouse: Toulouse--Montpellier in 24 minuten (nu 2 uur TGV). Pishevar kent spreuken van Roosevelt, weet alles over uitvinders en pioniers en kreeg (met andere) de Ellis Land Island Medal of Honor. Voor bijdragen aan natie en wereld. Hij is fel anti-Trump en wil afscheiding van Californië.. wat hij New California noemt. Zo zien innovatoren er uit, ze hebben niets met die oude straffe managers….
 
---Kreeg dat oude, starre SNCF nu ook vleugels? Daar ging men over op OUIGO: dat is low-cost. Want het franse spoor gaat open (concurrentie): Deutsche Bahn en Trenitalia staan klaar.
DE SNCF-BUS BECONCURREERT DE TREIN
SNCF moest wat verzinnen en vond:  Oui-treinen, Oui-bussen en Oui-cars. Alles volgens het Ryan-air low-cost productiemodel. Met kaartjes van 10 euro en 5 euro voor kids. Het zullen in 2020 26 miljoen passagiers (=25% v. totaal) zijn: nu het 5%. Men pikt 76% in van de nieuwe passagiers in, vecht tegen de concurrentie van vliegen en bussen en straks van andere treinen. De kosten per treinstoel werden 50% goedkoper: men reist twee keer zo vaak met een rijtuig, er zitten 20% meer stoelen in en men betaalt minder aan de stations. Men controleert kaartjes bij instappen en kent “algemene nachtmedewerkers” voor treinstel-beheer.
DE ANDERE MODERNE TGV.........
De vakbonden zijn onrustig: thuis slapen lijkt er straks niet altijd meer bij..

Oui-bus ging puik van start: begin 220.000 klanten, nu op 3,3 miljoen. Er moet +200% bij in 2020, ondanks de concurrentie van het duitse Flixbus. Men gaat voor goede trajecten de frekwentie verhogen. 1/3 van de reizigers komt uit TGV-treinpassagiers: het zijn zij die van kleine prijzen houden. De auto is voor de lange afstand nu 83% en dat wordt ook aangepakt. SNCF gaat,-onder zware druk en bij hoog verlies-, óm. Ouigo doet 5,1 miljoen passagiers en moet in 2020 op +400% zitten. Oui-car is 1 miljoen en moet ook +400%.. OUI-bus doet nu 3,3 miljoen en moet naar +200%. Oui, oui, Oui: wij zien het voor onze deur in Marseille, het stikt er van de bussen van drie bedrijven… Waarop staat: 10 euro naar Barcelona, 25 naar Bordeaux en 19 naar Parijs. SNCF is om: wie niet mee doet krijgt problemen. Nu nog geen Uber of Hyperloop, maar het gaat gebeuren! Want dit is namelijk zeer besmettelijk!


 ---Nog erger: de mens werd ontevreden met zichzelf! Hij wil geen ziektes en gebrek, langer gezond leven en genieten van zijn nageslacht. Dus gaat ook het werk van ome dokter en zijn helpers op de schop.
HIJ IS TOE AAN EEN "OPPEPPENDE UITBREIDING"! 


Ze kunnen in het lichaam kijken zonder het te openen en het repareren via kleine openingen en met hulp van robots.

DEZE DAME IS FLINK UITGEBREID!
Blinden kunnen zien: via de camera-bril, die beelden stuurt naar het zieke netvlies. Dat de prikkels naar de hersenen zendt. Nog even maar dat lukt. 
ZIJN VADER WAS AGENT! De farmaceuten maken pillen op persoonlijke maat! Die  werken ook sneller, langer en precies. En wat voor de mens geldt kan ook voor die dierlijke huisgenoten: dus gaat de diergeneeskunde ook om.

Als we horen over transhumanisme (eeuwig leven), “the enhanced man” (de mens + technologie) en over “de betere mens, op maat en naar eigen wens gebouwd” (DNA-technologie) begrijpen we, dat er geen eind komt aan onze veranderingsdrift! We werden zelf dé ware (r)evolutionaire versnellers.. en zetten alles in de hoogste versnelling.. 

 
--Veel ouderen snappen die “verhaasting” niet!
Die ontembare drang naar snel, gemakkelijker en vooral amusant. Ze vergaten dat ze er eerder ook dol op waren. Onze tijd is die van “versnelling”, niets is meer veilig en wat oervast leek verdwijnt in no-time. Dat geeft de gepen-sioneerde zorgen, maar als je 50 jaar mee moet voelt het 
anders. 


GECORRIGEERD GEZEGDE!
Wie zich afvraagt waar die veranderingsdrang van komt, moet bij zichzelf en medemensen te rade gaan. De mens was en is een zeer onrustig stukje natuur.


JA MAAR HOE  BEHOU JE HET? 


WERKEN WERD  24 OP 24 UUR...Omdat de wereld “open ging” en geen wereldregering is (die ge- en verbiedt), zit er geen rem op dat veranderen. Zelfs veel "groenen" werden met hun duurzaamheidsdrang tot veranderaars! En praten nu blij over “groene groei”..


 ---Veranderingen worden steeds ingrijpender: en voor
opkomende landen meer dan voor de rijke westerse! Ondanks internet en satellieten blijven wij teveel vanuit onze positie en indruk bezien en beoordelen. Terwijl de verschillen enorm zijn.  We zien niet dat wat wij naar vinden, een zegen is elders op de wereld.
VLUCHTIGHEID WERD TROEF

Globalisering is voor westerlingen vaak negatief, maar voor de zieke, verre armen positief. Kruip dus even in uw kraaiennest (=smartphone of tablet), of kijk op "the good, old globe", voor u over de wereld denkt..  Dat behoedt U voor eng, blind egoïsme en akelige vooroordelen..   

 


---Af en toe “veranderings-rijtjes” maken is leerzaam: het helpt om minder bang te zijn en minder te vrezen voor de leefwereld. “Niets blijft, alles stroomt”, is een oud gezegde en nu is  de stroomsnelheid verdubbeld. Niemand kan alles wereldwijd planmatig doen verlopen: er is geen baas met een masterplan. De ene hoek van de wereld weet niet meer wat in de andere gebeurt.Dat was altijd zo, maar nu zijn er duizenden hoeken, in ruim 200 landen die meedoen en die  fors in beweging komen. Hoe hou je dat als mens bij?   
God kon de evolutie niet remmen (of wilde hij dat niet?) en nu zien we een wereldwijde revolutie. Powerfull, met massa’s deelnemers en zonder remsysteem..  Uw dorp liep leeg naar de steden, uw vrienden denken totaal anders en uw verleden werd een foto-album. Uw wereld waaide weg..EEN HANDJEVOL RECENTE VERANDERINGEN
---Het (ouderen)horloge met GPS, simkaart en luidspreker en bewegingsvoelers. Dat 50 gram weegt en weet wat je doet en overkomt. En: dat belt als er iets fout gaat. Of die voetzolen met voelers, die (half)blinden via GPS geleiden: door “links of rechts te trillen”. Ze kunnen ook mondeling bestuurd worden (ook door uw vriend-in)..
DE SLIMME ZOOL!
OOK VOOR OPA'S
Zie de bloempot die de waterbehoefte meet en water pakt. Het tablet met groot scherm en loupe, waarmee werken prettig en eenvoudig is. Hoorapparaten die per smartphone geregeld kunnen worden, inclusief vertaling desgewenst.

OM BETER TE HOREN,  MAAR DAN OOK ALLES!
En zie de easy smartphone speciaal voor ouderen: Ookee heet ie. Ook die alarmknop in geval van onraad, met de smartphone elders in huis praten kan. Ook als u deze .. kwijt bent. U weet het: dit is pas een begin, de oude-renmarkt is gigantisch groeiend, en die zorg moet goedkoper. Dus is de kans groot dat u op 80-jarige leeftijd plezier beleeft aan uw huisrobot, waardoor een van uw kinderen zijn baan (in de zorg?) door verloor…

 
----U wil taxi-rijden conform uw gekorte pensioen?
Wel bel dan Uber. Controversieel, rebels tegen overheden en in het nieuws: Uber pushte die sector naar morgen.

Actief in 81 landen en op de beurs 70 miljard. Ondanks: omzet 5,5 miljard en verlies 3 miljard. Prima belegging voor uw pensioenfonds!  Met 40 miljoen klanten, 10.000 mensen in dienst (500 vestigingen). Uber is DE veranderings-kampioen en viel een verroeste sector frontaal aan. Die met privileges en regels, elke innovatie blokkeerde. Franse taxi’s rijden voor +50% fiscaal zwart, wachten op hun beurt in de rij en zijn laag bezet. De goedkope engelse rijden continu en zijn 97% bezet! En nu doet Uber al het goede nog beter.. 
Uber-baas Travis Kalanick verrast met een super-radicale aanpak. Zonder buro reist hij rond: “moven” is zijn devies. Bij Uber wordt hard gewerkt, ook in weekends.

UBER ICOON: VERANDEREN IS DOORWERKEN
Men spreekt over: “Two pizza-team”: lunch + diner (pizza) op het werk. Managen bij Uber is moeilijk en hard voor mensen. Vele zijn in de eerste baan, het verloop is enorm. Managers komen vaker uit (andere bedrijven) Silicon Valley: en namen hun ervaringen mee. Uber is technisch niet echt innovatief: het doet enkel aan slim GPS-gebruik! Men heeft geen patent. Zij wonnen door verrassen en snel uitbreiden: met de 15 miljard die ze “kregen”. Dat merken 580 steden dagelijks. Ze “opereren aan de grenzen van wat kan/mag” en roepen “sorry als het té hard ging”. Baas Travis acht zich “slachtoffer van ouderwetse krachten” , maar zegt: “Ik zie altijd een oplossing “. Nu gaat hij voor de “auto zonder chauffeur”: weer een provocatie. Vele kijken gespannen toe: vaak bewonderend en dan weer verbijsterd. Maar hij verloor en raakte in de war. Nu ook zijn hele bedrijf. Bedrijfsongeval nieuwe stijl: het begon met een zichzelf toegekend "sabathical leave"...OUDE BASTIONS VERANDEREN IS OORLOG!


Tja, dat moet zo als je wereldwijd een oude institutie (“= de taxi”) aanpakt. Dan kom je alle slechts echt tegen en al sinds 2008… in Parijs! Hij heette: “de oorlogsmachine”, stopte op UCLA en leefde lang bij startups. En thuis bij zijn ouders, zonder salaris. Hij buitte (met vriend Garret) de opkomst van de I-phone uit: voor dat ándere “taxi-idee”. Zie wat Uber won en verloor, overheden uitdagend en regels frustrerend. Men kreeg problemen in vele steden van San Francisco tot Dubai en Peking tot Tokyo. In China moest het samengaan met de chinese concurrent (na stevig verlies). In Europa liep het vaker vast op verweer van overheden. Maar: men paste zich aan, betaalde boetes en vond nieuwe wegen.. en soms even niet. Uber speelt het hard en blijft op de lijn: jobs scheppen en transportkosten verlagen, vooral voor minder bedeelden!

Pas op: de revolutie in het transport startte pas en techno-logie speelt de hoofdrol. De onrust komt niet enkel van Uber: ook van andere kanten. De “Ideeën concurrentie” wordt forser: de autonome E-taxi zonder chauffeur toont het. Uber test “bestuurlijke grenzen: die zich nu “vanzelf verleggen”. Hun rebelse cultuur bleek een voordeel, zoals ook in de wereld van Musk, Google Car en Ryanair. En Uber is nog lang niet “dood”.. Pioniers van “anders ondernemen”, waarbij dynamiek, souplesse en uithoudingsvermogen tellen, dat is: à a la Ford en à la Musk. Uber op niet-technologisch gebied, maar op “maatschappelijke serviceverlening”. In Libanon ging men vuil ophalen, dat bleef liggen.. door stakingen: dat is onconventioneel denken. Dus pas op met uw oordeel over Uber: want uw taxi werd een stuk goedkoper en de service… beter!  

Zie ook AirBnB: dat de hotelbranche kantelde, dat private-autoverhuur, E-Bay etc. Bezit wordt gedeeld en te gelde gemaakt, door privé-personen via internet. Leegstand van huizen, auto’s en rustend gereedschap en apparatuur wordt ingezet. Privé bijverdienen via internet  is dé nieuwe sport, meestal voor hen die wat krap zitten.  ---De stad moet veranderen en “intelligenter” worden!
In 2050 woont 75% van ons in de stad! De numerieke economie blijkt “een stadseconomie” te zijn.


Veel megapolen zijn al +20 miljoen inwoners; maar twee (Tokyo en New York) staan er in de ontwikkelde wereld. Peking komt op 110 miljoen (=2x Frankrijk!). Steden moeten “om”, vanwege problemen en veránderde eisen. Vergrijzing, immigranten, breed kapitalisme, kenniseconomie, ecologi-sche transitie en veiligheidsrisico’s doen alles veranderen. Het móet en het kán anders in steden: ze moeten “groener ”, transport verbeteren, toegankelijker worden (automatische bussen) en rivieren benutten (Sea Bubbles, Parijs). Steden genereren 80% van de vervuiling en 2% van de CO2: het afval moet minder worden en groen gerecycled worden. San Francisco gooit niets (!) meer weg! Gebouwen: energetisch selfsupporting en ze produceren ook voor de gemeenschap. De veiligheidsorganisatie moet beter: tegen cyberaanvallen, terreur, misdaad en natuurrampen.
SMART PEOPLE LIVE IN SMART CITIES
Stadsbestuurders zien bewoners meer als “partners” en niet als “dienstenafnemers sec”. Big Data inzetten is dé vondst zeker voor verbeterde steden..

Er is nog geen model: Songdo in Z-Korea kwam ver. Met super-kwalitatieve gebouwen, wegen vol sondes (transport-sturing) en lage energieconsumptie. China wil dat in Shenzen: en daar vervuiling aanpakken. In Florida ontstaat Babock Ranch: een groene stad van 30.000 hectare.  Het grootste project: de ombouw van Hongkong en Singapoer. Met kunstbomen van 50 meter hoog: vol sensoren, verlichting en met…regenwa-ter-opvang. New York en Londen willen volgen en Montreal vraagt burgers om ideeën. Hamburg doet het voor een nieuwe havenopzet.  Rio en Lagos worden moderne, intelligente steden worden. Zie ook die supermoderne steden in de (nog rijke!) Golfstaten...

De revolutie van de stad begint: Europa loopt achter, behalve Londen. Parijs slaapt ondanks de franse kennis voor stadsontwikkeling, energiedeskundigheid en transportkennis. “Intelligent” hoort in stadsplannen voorop staan: ze moeten om. De eerste vraag: wie stuurt er? Overheid, bedrijven of bewoners? De tweede: gaat de ongelijkheid toenemen (m.n. in het begin)? De derde: wat is het effect op veiligheid? Sommige stadsdelen werden ware rampen en kunnen niet meer verder…

“Bewoners zijn de kern”: geen intelligente stad zonder intelligente bewoners! Pericles (oude griek) zei: “De mensen zijn de beste stadswallen, niet die stenen voor stadsmuren”. En: het verschil (=ongelijkheid) platteland–stad gaat  dramatisch worden. “Woestijnen tegenover paradijzen”, dus beide moeten om, maar verschillend..

 
---Let op: computers worden 93 miljard keer sneller!
...dan die van 1938 (Zuse) die 1 bewerking per seconde deed.
CHINESE SUPERCOMPUTER...
De TaihuLight Sunway van 2017 doet er 93 miljard.. En is nog sneller in 2050.


FOUT AANGEPAKT!


Moore van Intel maakte in 1951 zijn wet: toen een transistor 10 bij 10 mm was. In 1971 was dat 10 micron en in 2017 10 nanometer. Dus: 100.00 keer beter, er kunnen 10.000 transistors op een mensenhaar. Nu komen we bij de fysieke grenzen, wat transistors betreft: 50 atomen breed. En: de energieconsumptie wordt te groot.


Maar zie: de quantencomputer bestaat al en gaat dat oplossen. Deze technologie zit al in een IBM-computer en een chinese satelliet. Beide zijn “onkraakbaar”! De Wet van Moore was “geen fysica-wet maar een profetische”; een globale leidraad. Intussen kunnen we ons DNA lezen: wat 1/3 miljoenste kost van 10 jaar eerder.

DE EERSTE 1+1=2 DUURDE 1 SECONDE
DE NIEUWSTE DE QUANTENCOMPUTER


We konden duizenden exoplaneten ontdekken en  “auto’s zonder chauffeur maken”. In 1990 dachten experts dat ons DNA “meten nooit zou lukken”! Het gaat snel door: wat nu niet kan, is morgen triviaal. De homo Deus bestaat: en kan met zijn NBIC naar ongekende hoogte stijgen. De mens gaat zichzelf herscheppen en eeuwig leven.
WANNEER IS ALLE QUANTEN? 
WAT SNEL WAS EN NU ISHet wordt hoog tijd om meer “filosofie op scholen” te doceren. Om te voorkomen dat we ongewild te ver gaan. Of is dat ook een fictie?
DE BLOCKCHAIN DE VOLGENDE REVOLUTIE

---De blockchain bestaat en werd geopolitiek buskruit!  Vitalik Buterin, -schepper van de parallelmunt Ethereum, tweede na Bitcoin, die berust op de blockchain-, spreekt met Poetin. Een blockchain (=een transactiegeketende data-basis) kent geen centrale besturing!

WE LEGGEN HET NOG EENS UIT...
Honderdduizenden computers zijn betrokken en verifieren de juistheid door massa’s berekeningen. De transactieketen blijft onverbreek-baar exact en intact.. Wat, wie, wanneer en hoe, blijft onwrikbaar bewaakt: niemand kan er “tussen komen”. De grens is nu: de enorme benodigde computerpower, met hoge kosten, het gaat te langzaam! Maar geen nood: de quantencomputer is er zo!

Het internet blijkt lek maar de blockchain is onkraakbaar. De coordinatie berust op concensus tussen betrokken partijen/
belangenhebbers! Tim Draper (ex-Skype) zet een vermogen op Tezos  (Arthur Breitman), blockchain-expert.  

EN.... NOG EENS...
Wie de hand legt op dit soort technologie heeft de grote voorsprong! Ze is toepasbaar voor: geld, auteursrechten, kadasters, contracten en energiedistributie. Onkraakbaar en niet-vervalsbaar: fraude is praktisch uitgesloten! Het allergrootste goed voor de cybertoekomst komt er aan.. .

Macron moet snel handelen. Als Poetin er mee bezig gaat en Trump het (weer) niet snapt, moet Europa oppassen!


LATERAL DAMAGE BIJ VERANDERINGEN!
De staten lijken op de achtergrond te raken, ook door torenhoge schulden. De rijke "nababs" gaan naar Mars (Musk en Bezos), doen giga-humanitaire projecten in Afrika (de Gates) en experimenteren met basisinkomen.. Vroeger deden de rijken Carnegie en Rockefeller, grote culturele en wetenschappelijke projecten. De VS en China doen de nieuwe technologie: de EU heeft geen Google of Baidos! De film The Circle toont hoe een "google-man" het heft helemaal in handen neemt..
De oude democratie kraakt: de internetbazen hebben directe toegang tot hun miljarden klanten en omgekeerd. Ze leven al een beetje in "de directe democratie". En de autoritairen (Poetin, Erdogan, Trump, Kim en Xi lingpin zijn nu "de modernen" en we noemen ze al "democraturen".  Maar zie ook de "nieuwe topjeugd": Macron (39), Trudeau (45), Moïse (Haïti, 49), PM Varadkar (Ierland, 38) en de koning van Bouthan (37). Toeval of echte verandering? Zie ook Frankrijk: 75% van de Assemblee wijzigde en heeft ook 42% dames.  Goede tekenen?

---Super uitdagingen: ruimtevaart, transhumanisme en transgressie. De mens vocht altijd met tijd en ruimte. We konden lang niet ver gaan en onze tijd was beperkt. Daaraan wilden we ontsnappen.

EEN RUIMTEPILSJE MOET KUNNEN
Het verklaart waarom de mens altijd bezig was met gezondheid en reizen.  De eeuw van Pericles was de eerste mondialisering en, in de 16e eeuw komt die van Magellan en Ambroise Paré.


HOEZO GRENZEN?


OUWE KOEK: WEG WEZEN!De industriële revolutie was die van: de spoorwegen en Pasteur. We wilden langer leven en verder weg (gaan) kijken en.. sneller. Daarom praat men in Silicon Valley en Azië over: doen verdwijnen van kanker, onsterfelijkheid en transhumanisme. Over supersonische treinen en verovering van de ruimte. Ruimtevaart is in: omdat Nasa de private sector inschakelde en ook om dat ruimte-station te revitaliseren. De vooruitgang in electronica en energie maakten lanceringen veel beter. Startups als Space X (Musk) kregen ruimte.. door hergebruik van de raketdelen. Als je zoiets duurs als een Airbus, maar een keer kan gebruiken is dat: voor een ticket Parijs-Toulouse 200.000 euro betalen. Wat nu voor 50 euro kan.. Lagere kosten zijn een manna voor de satellieten, voor de landbouw, de strijd tegen het terrorisme.. en voor duurzaamheid. Europa is overtuigd dat de economische vooruitgang er alles mee van doen heeft. De  lichte achterstand moet worden ingehaald. Europa is topper met satellieten en electrische voortstuwing, waar veel strategische aspecten aan vast zitten. Dus: de ruimte zit vol soft power en 60 landen zagen dat. Frankrijk was blij met Pesquet die de ruimte inging en die terug kwam uit het ruimtestation.

 Het oude continent wil toekomst-
projecten, boordevol met  techno-logische innovaties. Economie, technologie en die “nieuwsgierigheid naar wie we zijn”: wij mensen en aardbewoners.. En wat willen wij eigenlijk?


WEN ER MAAR AAN: HET KOMT SNEL
Astronauten zien daarboven een kwetsbare aarde en dat grenzen kunstmatig zijn. Vechten tegen opwarming, en nationalistische ideeën, acht Europa weer “zaken om voor te gaan”.. Zie die transhumanisten en de beloften van NBIC: waarin nieuwigheden elkaar versterken.

Dat ademt ook: mensen-rechten zonder grenzen, autonomie en de wens om hersens, DNA en het lichaam “uit te breiden”.  Ziekte en vergrijzing zijn geen fatalisme, we kunnen mogelijk onsterfelijk worden.---Ons wacht nu een nieuwe filosofische strijd, over waarden en moraal. Zie Huxley in 1931: zijn eugenistische wereld (roman en film: Welkom in Gattaca) was tegen transhumanisme.
Hij dacht, dat het de ene mens de andere deed uitbuiten, om zijn wereldorde af te dwingen. Julian Huxley (broer en bioloog), dacht omgekeerd en werd baas van Unesco en WWF. En dacht dat de mens intellectuele ongelijkheid kon bestrijden en vocht dus tegen de visie van zijn broer.

Na WOII ontsnapten we uit een “geinstrumentaliseerde wereld”: vol racisme, shoah, conservatisme en kolonialisme. En, twee franse medische Nobelprijswinnaars (Richet en Carrel) inspireerden mensen in het Derde Rijk, ook rond Philippe Petain. 

Eugenisme werd beladen en zo ging Julian in 1957 voor het transhumanisme. In Israel is de ziekte van Tay-Sachs bestreden: rabbi’s en orthodoxe askenazes (Dor Yeshorim) eisten tests bij huwelijkskandidaten, om te beletten dat dragers “het foute gen trouwden”. De ziekte (die kinderen maximaal 4 jaar liet) is eindelijk uitgeroeid.

DE DWARSDENKERSFAMILIE
ZEER ACTUEEL NU
Conflicten tus-sen transhuma-nisten en bio-conservatieven gaan de politiek beheersen en.. ons geweten plagen. Het volgt op het verdwij-nen van de links-rechts kloof (de 21e eeuw); en nu gaat het ook om onze joods-christelijke wortels.. Luc Ferry (Fr) was eerst, met zijn boek: La Revolution Transhumaniste. Hij voorziet grote strijd van filosofen en politici, zoals bij de Huxleys.

 
---Wij, de wereld en de (klein)kinderen: daar denk ik vaak aan. Tel het leeftijdsverschil tussen u nú en uw kids, bij “vandaag” op. Ik kom dan op 2040. En bij dat van mijn kleinkids: op 2068.. Als je dat mensen voorhoudt zijn er 4 reacties. 1.Boeit me niet. 2.Ben ik dan nog in leven? 3.(Minder vaak): wat doen mijn kinderen straks? 4.En (nog zeldzamer): Hoe zal hun wereld er uitzien?

Vroeger konden mensen enkel “aan dichtbij denken”: je moest zelf overleven! Alleen rijken dachten na over “ná hunzelf en over hun familie”. Vanaf de 13e eeuw m.n. in Vlaanderen, dan Italië, daarna in Engeland en Frankrijk. De bourgeoisie dacht na over zijn familie, wat nu vele gewone mensen ook doen. Ze willen dat het hun kids goed zal gaan en die straks niets tekort komen en gelukkig kunnen zijn..
Een kleine minderheid, vaak ook rijkeren, doet dát niet. Maar zij doen alles om hen goed op te doen leiden: dat is het belangrijkste. Studies over rijken zeggen: in 70% der gevallen zie je de familierijkdom verminderen in de tweede generatie ná hunzelf. En het verdwijnt bij de derde…  Omdat hun kids niet goed voorbereid waren op de toekomst.

Weer anderen vragen zich af: wat er in “de jaren van de kids” met de aarde aan de hand zal zijn. Ook, in hoeverre ze daar verantwoordelijk voor zijn. Omdat die kids daarin moeten leven..

 
HET BEGON MET TWEE: NU 4 GENERATIES (1912-2020)

Wat moeten politici ,-die voor “allen verantwoordelijk zijn”-, dan niet denken? Zie ook de media die te weinig vooruit denken. Dus blijft over: wat moeten we doen om van ons eigen leven het beste te maken en zo goeds over te laten voor hen die na ons komen. 


---Filosoof Fukuyama (VS) in de fout. Hij dacht (na de muur), “dat de liberale democratie het van alle ideologieën had gewonnen. Het “einde van de geschiedenis was gekomen met de laatste mens”. Dus dat er van de twee essentiële krachten in de mens, één won: “De logica van de moderne wetenschap”. Die was sterker gebleken. De andere: “de strijd voor de erkenning” werd gelukkig de verliezer...Maar, nu lijkt die andere toch (en weer) de échte motor van de geschiedenis te zijn. Kunnen “vrijheid en gelijkheid”, -zowel politiek als economisch-, de stabiliteit van de mens en zijn samenleving echt garanderen en ons gelukkig maken? Of blijkt, dat “de ideeën van de macht en erkenning”, ons weer terugvoeren naar tijden van bloedige chaos in de geschiedenis?

Denk aan: Saddam, Kadaffi, de Assad’s, Poetin, Chavez-Madouro, Erdogan, Duterte, Al-Baghdadi, Kim en Trump c.s. .. En zie dat “echec” van: “ná Mandela, Obama, Blair en de naieve  Bush-familie”. En ook: Brexit-Johnson + -Farage, Wilders en Le Pen + Trump-adviseur Bannon..   Moet je nu op Merkel en Macron letten, die hoop doen opvlammen? De tijd zal het weer leren: niet zozeer aan ons, maar aan onze (klein)kinderen..  
 


 Léon de Marsilho,
           15 augustus 2017

 


--------------------------------------------------------------------------------------------------------  INFODELEN BIJ BLOG:
  ZE VERANDEREN ALLES EN ONS VRAGEN ZE NIKS!

BIJNA 200 JAAR GELEDEN: DE ATLAS 


 
INHOUD:
-DE INTERNET-OUDJES
-UBER IS EN BLIJFT REVOLUTIONAIR
-MAAK DE GROTE STEDEN INTELLIGENT!
-DE COMPUTER WORDT 93 MILJARD KEER SNELLER
-DE BLOCKCHAIN IS GEOPOLITIEK KRUIT
-DE SUPERSONISCHE TREIN
-SNCF GAAT OUIGO LOW-COST
-UITDAGINGEN VAN RUIMTEVAART, TRANSHUMANISME EN TRANSGRESSIE
-WIJ ONZE KLEINKINDEREN EN DE WERELD
 

DE INTERNET-OUDJES
Je hoeft niet achter te blijven beter nog internet kan veel doen voor ouderen. Zoals het horloge met GPS, met simkaart en luidspreker en bewegingsvoelers.  Weegt 50 gram en weet wat je doet en belt wanneer er iets fout met je gaat.

Of de voetzolen met voelers die blinden leiden door te trillen links of rechts. Ook zij kunnen aan een smartphone gekoppeld zijn die ook gps heeft en die mondeling besturen mogelijk maakt.

Dan die bloempot die zelf zijn waterbehoefte meet en water pakt.

Het tablet met groot scherm wat communicatie en info ophalen heel een voudig maakt.

Of de hoorapparaten die je met de smartphone kunt regelen.

En natuurlijk de easy smartphone speciaal voor ouderen die Ookee heet.

En die met de alarmtoets in geval van onraad. Waaraan he de drukknop kunt koppelen die om je nek hangt als je de smartphone niet in de buurt hebt of… kwijt bent.

Het is pas een begin want de ouderenmarkt is gigantisch groeiend en zorg moet goedkoper.

 

UBER IS EN BLIJFT REVOLUTIONAIR
Maar ook controversieel, rebels tegen overheden en steeds in het nieuws. Uber breekt in zijn sector alles af..  Maar men is al actief nu in 81 landen en staat op de beurs met score 70 miljard. Omzet 5,5 miljard en verlies 3 miljard.. Men heeft 40 miljoen klanten en 10.000 mensen in dienst in 500 vestigingen. Uber is en blijft de kampioen in verrassingen. En baas Travis Kalanick blijft verrassen met zijn super radicale aanpak. Hij heft zijn buro in San Francisco tussen de andere, maar is voortdurend in beweging. Want “moven” is zijn devies. Er wordt bij hem enorm hard gewerkt tot hele weekends toe. Men spreekt over een “Two pizza-team”: lunch en diner op het werk en je eet pizza. Maar let wel: de managers bij Uber hebben het moeilijk en zij schudden ook hun mensen stevig op. Vele werken hier in hun eerste baan en het verloop is enorm. Vele managers komen van andere bedrijven uit Silicon Valley en nemen die ervaringen mee. Ze zijn technisch niet echt innovatief met hun slimme GPS-gebruik en hebben geen enkel patent. Zij winnen door verassingen en snelle uitbreiding met de 15 miljard die ze ophaalden.. Dat merken 81 landen en 580 steden dagelijks.. Ze “opereren steeds aan de grenzen van wat kan/mag en roepen sorry als het té hard ging”. Travis ziet zich dan ook graag in de rol van “slachtoffer van ouderwetse krachten”.  Hij zegt “iki zie altijd wel een oplossing voor dee problemen die opkomen” en wijst nu op zijn instap in de “auto zonder chauffeur”. Een nieuwe provocatie. Vele blijven hem nog trouw maar hij verschoof zijn beursintroductie. Vele kijken met spanning toe, met bewondering ook maar ook steeds vaker met verbijstering. Maar ja wat wil je: Travis pakt wereldwijd een zeer oude institutie “de taxi” aan en dan kom je alle slecht weer tegen. En het begon in 2008… in Parijs!

Travis zoekt nu ook een “steun en toeverlaat” die, (zegt hij) alle groten hadden en hij nog niet. Hij zit nu echt in een crisis na 8 jaar racen en vele ongelukken. En er komt nu ook kritiek van “binnenuit”. Men noemt hem wel “een oorlogsmachine” , hij stopte zijn studie op UCLA en leefde jarenlang bij de eerste startups nog thuis bij zijn ouders. Zonder salaris..  hij buitte (met zijn vriend Garret) de opkomst van de I-phone uit voor een ander “taxi-idee”. Ze zijn nu nog samen en Travis blijft zeggen: “Als het gemakkelijk wordt betekent dat dat ik meer moet doen”. Maar nu zit hij even stuk, denken vele.

Ziehier wat Uber won en wat men verloor terwijl men overal de overheden uitdaagde en de regels frustreerde. Dat loopt nu wat uit de hand..

Uber kreeg problemen van diverse soort in vele steden en wereldwijd: van San Francisco tot Chicago en New York, van Montreal via Frankfort tot in Madrid, van Rio tot Rome en via Dubai, Peking en Tokyo. In China moest het samengaan met de concurrent na stevig verlies en in Europa liep men ook stevig vast op verweer van de overheden. Men paste aan, betaalde boetes en vond nieuwe wegen en soms niet. Uber speelde vaak te hard. Maar het bleef op zijn lijn: jobs scheppen en transportkosten verlagen en dat vooral voor de minder bedeelden! Maar pas op: de revolutie in het transport is pas begonnen en daarin speelt de technologie een grote rol. De onrust komt nu niet enkel van Uber maar van vele kanten. De ideeën concurrentie gaat nog veel forser worden en die autonome E-taxi zonder chauffeur die komen gaat toont dat. Uber testte de “bestuurlijke grenzen die zich nu “vanzelf “moeten verleggen”. En hun rebelse cultuur blijft een groot voordeel in de wereld van Musk, Google Car en Ryanair. Uber is nog lang niet “dood”.. Zij zijn de pioniers van een ander soort ondernemen waarbij dynamiek, souplesse en uithoudingsvermogen als eerste tellen. a la Ford en nu Musk, maar dan niet op technologisch gebied maar op “maatschappelijke serviceverlening”. Uber organiseerde in Libanon al ooit het ophalen van vuil dat bleef liggen door stakingen.. Dat noem je pas echt onconventioneel denken..  

 

MAAK DE GROTE STEDEN INTELLIGENT!
!5 megapolen op de wereld zitten boven de 20 miljoen inwoners en twee daarvan (Tokyo en New York) zijn in de ontwikkelde wereld.

In 2050 woont 70% in de grote steden en Peking komt op 110 miljoen (2x Frankrijk!). Dus die steden moeten “om” ook vanwege nieuwe oroblemen en mogelijkheden. De vergrijzing, immigranten, breder kapitalisme, kenniseconomie, ecologische transitie en hoger veiligheidsrisico maken dat het anders moet en kan. Dus moeten die steden “slimmer worden”. Hun groei moet “groener worden”; hun transport ook en ook toegankelijker (automatische bussen en ook rivieren inzetten; zie Sea Bubbles). Steden genereren 80% van de vervuiling en doen 2% van het broeikaseffect, dus moet dat afval minder worden en groen verwerkt worden. Gebouwen moeten ook energetisch selfsupporting worden of zelfs producenten. De veiligheidsorganisatie moet veel beter en moderner: tegen cyberaanvallen, misdaad en ook natuurrampen. En de stadsbestuurders moeten de bewoners zien als “partners en niet als dienstenafnemers sec”. Samen ook die Big Data gebruiken voor betere steden..

Daarvoor bestaat nog geen model al is ene Songdo in Z-Korea daar een eind mee gekomen. Die voorziet hoog kwalitatieve gebouwen en wegen met sondes om transport te sturen en ook de energieconsumptie.  China wil zoiets in Shenzen om de vervuiling an te pakken . In de VS werkt men aan Babock Ranch in Florida: een groene stad van 30.000 hectare is dit jaar van start gegaan.

Maar het grootste project is de ombouw van Hongkong en Singapoer. Met kunstbomen van 50 meter hoog: vol sensoren, verlichting en ook regenopvang. Men experimenteert al.. New York en Londen willen hun volgen en Montral vraagt alle burgers om ideeën. Hamburg doet dat met nieuwe aanpak van zijn haven.  Rio en Lagos willen ook snel moderne, intelligente  steden worden.. dus de revolutie van de stad begon al , maar Europa loopt zwaar achter. Behalve Londen. Parijs is nog helemaal niet daarmee bezig terwijl Frankrijk dat best zou kunnen. Met hun knappe koppen ook op stadsontwikkelings-gebied, energiedeskundigheid en transportkennis.

Deze ontwikkeling moet in alle stadsplannen worden opgenomen ook al roept ze vele vragen op.  De eerste is wie gaat dat stuen: overheid? BGedrijven en bewoners? De tweede is hoe gaat ook dat de ongelijkheid vergroten (zeker in het begin)? Het derde is het effect op veiligheid: sommige stadsdelen zijn daar zeer zwak en kunnen nauwelijks verder zo.

Het belangrijkste zijn de bewoners: geen intelligente stad zonder intelligente bewoners! Pericles zei al: “De mensen zijn de beste stadswallen en niet de stenen voor hun muren”.

 

DE COMPUTER WORDT 93 MILJARD KEER SNELLER
Die van 1938 ( Konrad Zuse) deed een bewerking per seconde en de TaihuLight Sunway van 2017 doet er 93 miljard.. En het wordt nog sneller in 2050…  Moore van Intel maakte zijn wet in 1951 toen een transistor 10 bij 10 mm was, in 1971 was dat 10 micron en dat was in 2017 10 nanometer. Dus nog eens 100.00 keer beter. 10.000 transistors op een menselijke haar..  maar nu zijn we aan fysieke grenzen met transistors van 50 atomen breed: de energieconsumptie wordt te groot. Maar zie de quantencomputer komt dat oplossen. De Wet van Moore is geen echte fysicawet maar meer een profetische wet en ze werd een soort van leidraad. Zo werd ook het lezen van ons DNA mogelijk wat nu 1/3 miljoenste kost van 10 jaar eerder. Zo konden we ook die duizenden exoplantetren ontdekken en die auto zonder chauffeur maken. Nog in 1990 dachten vele experts dat ons DNA “meten” nooit zou lukken! En zo gaat het verder: wat nu echt niet kan is morgen triviaal. De homo Deus is er en met zijn NBIC gaat het naar ongekende hoogte wat zijn kunnen betreft.  Want nu gaat de mens zichzelf herscheppen en gaan we eeuwig leven. En nu wordt het hoog tijd dat we weer meer filosofie op de scholen onderwijzen: om te voorkomen dat we ongewild te ver gaan. Schreef Larent Alexandre in L’Express in 2017.

 

DE BLOCKCHAIN IS GEOPOLITIEK KRUIT
Vitalik Buterin sprak met Poetin en hij is de schepper van Ethereum afgeleid van de blockchain. Deze databasis kent geen centraal besturingsorgaan en de duizenden computers verifieren de juistheid van de berekingen. Het internet blijkt overal lek maar de blockchain is onkraakbaar. De coordinatie berust op concensus. Tim Draper ex-Skype zet veel geld op Tezos van Arthur Breitman. Wie hier de hand op de technologie legt is op grote voorsprong! En deze technologie is toepasbaar op geld, auteursrechten, kadasters en energiedistributie. Onkraakbaar en dus niet vervalsbaar: fraude uitgesloten! Het grootste goed van de cybertoekomst. Macron moet ook snel handelen hier want Potin is er al mee bezig en Trump snapt het niet..

 

DE SUPERSONISCHE TREIN
Shervin Pishevar is de baas van Hyperloop en hij schreef ook een opera en gaat op stap met de jetset van Uber. Hij wil een onafhankelijk Californië en wil ons over de grond in een buis doen vliegen. In een capsule in een pijp waarin 28 mensen 1200 km per uur voortrazen. Hij vertelt zijn verhaal als een ware visionair en zelfs Guillaume Pepy van het oubakken SNCF is erg enthousiast. Dit is DE aanvulling op de TGV en hij stak er geld in.. Want het zal ook goedkoper zijn dan het vliegtuig… Stelt u zich voor: Bastia naar Cagliari in 40 minuten (Corsica van Z naar N). Dubai Abou Dhabi in 12 minuten en idem naar Riad in 50.  Tientallen steden op alle continenten denken erover nu , wat laat, want de idee is van 1870. Toen dacht Ely Beach over een pneumatische trein onder de grond in NY.  En de zwitsers kwamen er in 1970 serieus op terug met project Swissmetro.  Lausanne-Bern naar Sint Gallen met 600 km/uur.  In Parijs vond men in 19e eeuw de buizenpost uit in ondergrondse buizen voor verzending van telegrammen. En op de wereld groeit de stadsbevolking met 77 miljoen elk jaar.  En toen ging Elon Musk er mee aan de haal als oplossing voor de verstopte autoweg San Francisco Los Angeles, maar hij deed al Tesla en Space X en daarna vroeg hij Shervin het voor hem te doen. Die had Sherpa Capital opgericht om in start-ups te investeren en deed dat goed.  En nadat Musk de brochure Hyperloop van 57 pagina’s klaar had  (over het 5e vervoermiddel op aarde) dat hij ook “bullet train” noemt en zag dat zijn vele slimme vrienden de idee zeer beviel, liet hij Shervin er op los gaan.  In de treinwereld en bij de investeerders is het een succes er werd snel 160 miljoen opgehaald.  Shervin komt uit Iran waar zijn vader baas was bij de TV en hij moest er vluchten door Khomeiny. Hij werd taxi-chauffeur in Washington en studeerde op Howard en zijn vrouw kwam ook met de kids en poetste kantoren. Shervin ging op  Montgomery Blair een speciaal lyceum waar beroemde mensen les gaven. De ouders willen dat hij dokter wordt en hij gaat cellulaire biologie studeren. Met 20 schrijft hij al een opzienbarend artikel over mensenrechten en medische wetenschap. En daarna gaat hij naar Berkeley waar hij zijn vrouw ontmoet die hem 2 kids geeft. Hij scheidt later van haar..  Hij gaat bij Apple werken en deed Steve Jobs een idee aan de hand voor een betere Macintosh.  Dan begint hij WebOS op Internet.  Maakt een spelletje voor mobieltjes en wordt manager bij Mozilla Corporation.  Dan doet hij een investering in Uber en zijn 26 miljoen leveren hem miljarden op.  Ook zijn inzet op Didi is een succes.  Nu is hij groot onder de grote waaronder Obama, George Clooney en organiseert ook  fondswerving voor Clinton. Hij gaat met Sean Penn de arabische lente in Egypte bekijken. En bezoekt Libië en eindigt nu bij Hyperloop. Hij schat de kosten ervan op 11,5 miljoen dollar per mijl en Forbes rekent nu op 84 a 121 miljoen. Bij de eerste test in Nevada schiet de capsule op 187 km/uur in één seconde..  Maar ook hij krijgt zijn problemen: een topingenieur gaat weg en richt Arrivo op die zegt nu: ik ben gereed met mijn project in 2021..  Intussen is er ook al Hyperloop Transportation Technologies van Dirk Ahorn die nu ook begint in Toulouse. Toulouse-Montpellier in 24 minuten: nu 2 uur TGV. Pishevar kent spreuken van Roosevelt die thuis bij zijn ouders ophingen. Hij doet dat nog en weet ook vel van eerdere uitvinders en pioniers. Hij kreeg samen met zeven andere de  Ellis Land Island Medal of Honor voor bijdragen aan natie en wereld. Hij staat tegenover Trump en strijdt voor afscheiding van Californië..  Dat moet New California worden.

 

SNCF GAAT OUIGO LOW-COST
Het spoor gaat open voor concurrentie dus Deutsche Bahn en Trenitalia staan klaar. Met concurrentie op de grote lijnen. Dus moest SNCF iets verzinnen en ze begonnen met Oui-treinen, Oui-bussen en Oui-cars een totaal ander low-cost productiemodel. Met kaartjes van 10 euro en 5 euro voor kids en dat wordt in 2020 26 miljoen passagiers waard (=25%). Nu is het nog 5% in de aanloop. Men pikt nu 76% in van de nieuwe passagiers en vecht al tegen de concurrentie in vliegen en bussen, straks ook in treinen..  de kosten per stoel zijn 50% goedkoper omdat men twee keer zo vaak reist met een rijtuig,  er 20% meer stoelen in zitten en ze minder betalen in de stations.  En men controleert de kaartjes bij instappen en heeft nu “algemene nachtmedewerkers” voor het treinstel-beheer. De vakbonden worden al onrustig… Want thuis slapen dat lijkt in de toekomst niet altijd meer mogelijk..  Oui-bus ging zeer goed van start: begon met 220.000 en zit al op 3,3 miljoen. Er moet +200% bij in 2020. En dat ondanks de concurrentie van het duitse Flixbus en men gaat voor goede trajecten de frekwenties flink verhogen. 1/3 komt uit de klassieke TGV-treinpassagiers omdat het van kleine prijzen houdt.  De auto is voor de lange afstand nu nog 83% en dat kan men ook gaan aanpakken nu. SNCF gaat, onder zware druk en bij hoog verlies, nu ook om. Ouigo doet al 5,1 miljoen passagiers en moet in 2020 op +400% zitten. Oui-car is nu 1 miljoen en moet naar +400%.. OUI-bus doet nu 3,3 miljoen en moet naar +200%.

 

UITDAGINGEN VAN RUIMTEVAART, TRANSHUMANISME EN TRANSGRESSIE
De mens wil altijd al vechten tegen die twee beperkingen, die van tijd en ruimte. We konden altijd niet overal komen en onze tijd was gelimiteerd en daaraan wilden we altijd ontsnappen. Dat verklaart waarom de mens eeuwen bezig is met gezondheid en transport. De eeuw van Pericles was de eerste van mondialisering en die van Hippocratus en de 16e die van Magellan en Ambroise Paré. De industriële revolutie was die van de spoorwegen en Pasteur. Steeds wilden we langer leven en veder weg en sneller.  Daarom horen we nu in Slicon Valley en Azië praten over het doen verdwijnen van kanker, onsterfelijkheid en transhumanisme. En van supersonische treinen en veroveren van de ruimte. De ruimtevaart sector hoort er weer helemaal bij ook omdat Nasa ook de private sector vol inschakelde. Vooral om dat ruimtestation te revitaliseren. En de vooruitgang in electronica en energie maakten lanceringen stukken beter. Startups als Space X (Musk) kregen zo de ruimte.. met hun hergebruik van de raket. Want als je zoiets duurs als een Airbus maar een keer kan gebruiken betekent dat je voor een ticket Parijs-Toulouse 200.000 euro moet betalen. Wat nu voor 50 euro kan..  De lagere kosten zijn een manna voor de satellieten en zelfs voor de landbouw en de strijd tegen het terrorisme.. en duurzaamheid. Ook Europa is nu overtuigd dat onze economische vooruitgang daarmee alles van doen heeft. En die lichte achterstand is in te halen. Wij zijn de toppers met satellieten met electrische voortstuwing bijvoorbeeld. Maar daar zit ook veel strategische aspecten aan vast. Het zit vol soft power en wel 60 landen zagen dat al in.  Frankrijk was ook weer blij met Pesquet die de ruimte inging en die nu weer terug komt uit het ruimtestation.  Ook het oude continent heeft weer behoefte aan toekomstprojecten met hun technologische innovaties. Economie, technologie en die aloude nieuwsgierigheid naar wie we zijn, wij mensen en wij aardbewoners.. En wat willen we eigenlijk? Astronauten zien alle dat de aarde kwetsbaar is en dat grenzen kunstmatig zijn..  Vechten tegen opwarming, en nationalistische ideeën, dat acht Euopa weer zaken om voor te gaan..

\Zie ook die transhumanisten en de beloften van NBIC waarin diverse nieuwigheden elkaar versterken. Ze ademen ook mensenrechten zonder grenzen, autonomie en de wens om ook hersens, DNA en het lichaam uit te breiden.  Ziekte en vergrijzing zijn geen fatalismen we kunnen onsterfelijk worden. Zie Huxley in 1931 met zijn eugenistische wereld in zijn roman en in die film Welkom in Gattaca.  Aldous Huxley was tegen transhumanisme waarin dacht hij de ene mens de andere uitbuit. Om zo een wereledorde te scheppen..  Julian Huxley zijn broer de bioloog,  dacht het omgekeerde en werd baas van Unesco en WWF. Hij zag dat de mens de intellectuele ongelijkheid kon bestrijden en bestreedt de visie van zijn broer. Na WOII kwamen we weg uit een geinstrumentaliseerde wereld van racisme, shoah, conservatisme en kolonialisme. Ook twee franse medisch Nobelprijswinnaars (Charles Richet en Alexis Carrel) inspireerden velen van het Derde Rijk en rondom Philippe Petain.  Eugenisme werd toen beladen en daarom vond Julian in 1957 het transhumanisme uit. In Israel werd de ziekte van Tay-Sachs bestreden met hulp van de rabbi’s en de orthodoxe askenazes (Dor Yeshorim) die de test bij huwelijkskandidaten propageerden om te voorkomen dat dragers van dat foute gen trouwden. Daarmee werd die ziekte (die kinderen maximaal 4 jaar leven opdrong) praktisch uitgeroeid.

Conflicten tussen transhumanisten eb bioconservateurs zullen nu de politiek gaan beheersen en ons geweten.  Dit volgt op het verdwijnen van de kloof links-rechts in de 21e eeuw..  Nu gaat het om onze joods-christelijke wortels..  Luc Ferry was de eerste met zijn boek  La Revolution Transhumaniste.  Tegen die NBIC en hij voorziet daar een nieuwe strijd van filosofen en politici. Zoals bij de Huxleys.

 

WIJ ONZE KINDEREN EN DE WERELD
Tel nu het leeftijdsverschil tussen u en uw kids bij vandaag op en ik kom dan op 2040. Met mijn kleinkids op: 2068.. Als je dat voorlegt aan mensen zijn er 4 reacties. 1.Boeit me niet. 2.Ben ik dan nog in leven? 3.Minder vaak: Wat doen dan mijn kinderen? 4.Nog zeldzamer: Hoe zal dan de wereld er uit zien?

Vroeger konden mensen enkel zeer dichtbij denken: je moest eerst overleven. Slechts rijkere konden nadenken over na hunzelf over hun fanilie.  Vanaf de 13e eeuw m.n. in Vlaanderen, toen in Italië en daarna in Engeland en Frankrijk, zag je dat opkomen. De bourgeoisie dacht na over de familie wat nu vele doen die willen dat het hun kids goed zal gaan. Ze willen dat die niets tekort komen..

Een kleine minderheid, vaak ook rijker, doet dat niet. Maar die doen alles om hen goed op te leiden wat het belangrijkste is. Want zeggen studies over rijken: in 70% der gevallen zie je de familierijkdom sterk verminderen de tweede generatie ná hunzelf.  En verdwijnen bij de derde…  Omdat hun kids niet goed voorbereid waren op hun toekomst.

Weer anderen vragen zich af wat er in dat jaar met de aarde aan de hand is. En dan: in hoeverre ben ik daar verantwoordelijk voor? Want daarin moeten mijn kids leven..

Dus wat moeten dan die politici die voor “allen verantwoordelijk zijn” niet denken? En zie de media die vaak ook nauwelijks iets verder denken. Dus blijft over: wat moeten we doen om van ons eigen leven het beste te maken om zo wat goeds over te laten voor hen die na ons komen.
 

Leon de Marsilho 15 aug 2017