Totaal aantal pageviews

vrijdag 26 juni 2015

DE HIEROGLYFEN VAN EEN TRAM-TERMINUS IN MARSEILLE


DE HIEROGLYFEN  IN HET DAGBOEK
                                                    VAN EEN MYSTERIEUZE MARSEILLAAN..

 
DE BOÎTE DE COURRIER:  HET JOURNAAL, GEVOUWEN IN EEN STADSKRANT


 

TRAMLIJN 2/3: LA JOLIETTE-ARENC 
Zo’n 3 jaar geleden stap ik van mijn vouwfiets, voor een korte pauze op de bank, bij tramlijn 2 bij “arrêt La Joliette”, in noord-Marseille bij het havengebied. Onder het massale beton van de A55, met zicht op de immense blauw-zwarte CMA-CMG toren en het unieke evenementen-centrum Docks du Sud. We zijn dus in het hart van het nieuwe centrum van Marseille.

DOCKS DU SUD: HET CONTAINER THEATER
De betonnen bank met houten latten  bij deze halte, kende ik al van eerdere pauzes op mijn fiets-tochtjes. Door de beton-werken van het enorme stadsvernieuwings-project Euromed II. Vaak reed en rijdt ik  over de brede gloednieuwe Boulevard du Littoral: van de Vieux Port tot aan deze halte.


ZOU HIJ "HET"  ZIJN? ...

BESCHUT DOOR VIADUCT A55
Drie jaar geleden, zit ik daar, kijk wat rond en steun op mijn handen. En voel zo dat er een stadskrantje gevouwen zit, onder dat lattenwerk van de zitting. Ik trek het eruit, om even te lezen. Bij het openvouwen valt er dan een pakje A4-tjes uit. Merkwaardig...

DE "POSTBOX"
Nieuwsgierig bekijk ik dit pakje kopieën. Ik zie veel geschrijf in een haastig ogend handschrift, tussen 
uit kranten geknipte teksten en advertenties. En ik kom ook al bladerend ook een kopie tegen van een rekeningoverzicht (op naam van Mr.Lambxxx); kennelijk een lid van een "copro-priété" (= een vereniging van eigenaren).. En die heeft op het eerste gezicht best wat af te rekenen..


SPECIMEN MET:  ACTU EN ZELFS EEN "TICKET DE CAISSE"

JUNI 2015: ZEER ACTUEEL

FACTUUR: EEN GEHEIMPJE?

 

Dan zie ik ook koppen staan in de hakerige tekst. Het zijn onderstreepte datums: ik zie “5 juni 2012”, etc. En ook onderstreepte tijdstippen, die de tekst nog verder couperen: 9.15 h., en wat verder 10.20 h., etc. Het lijkt dus een soort van "journaal" van iemand. Zonder titel en er ontbreekt ook een ondertekening of een naam.

OOK EEN LEVENSWIJSHEID..

Het lezen van de franse tekst is helaas nauwelijks mogelijk: het handschrift lijkt een kruising van een doktersrecept en het gekrabbel van een kleuter. Met de grootste moeite herken ik enkele woordjes; voornamelijk korte, zoals lidwoorden..
 
UNE MAIN... ILLISIBLE
Hier is overigens best hard aan gewerkt. Het zijn kopieën, weer gemaakt van andere kopieën. Eerst werd kopie gemaakt van uitge-knipte krantenteksten etc. , en daarna werd alles aan vrije ruimte volgeschreven. In diverse richtingen. Tenslotte werd het  geheel weer gekopieerd, gebundeld en in een stadskrantje gevouwen. Dat vond ik dus en bij het openvouwen kwam dat journaal te voorschijn.


DAAR WORDT DUS MEER GEPUBLICEERD
De auteur is dus een krantenlezer (ook van diverse kran-ten) en kan ruim beschikken over een kopieer-machine. Elk jour-naal bestrijkt een week en komt uit op zo’n tiental pagina’s. Per uitgave wer-den er dus minstens 20 kopieën gemaakt en waarschijnlijk werd er ook een eigen exemplaar gemaakt. In totaal kom je dan op 30. copiën productie. En misschien liggen er ook nog journalen elders in de stad.. Het geheel intrigeert me best wel. Dus ik steek krant met journaal bij me en pedaleer richting thuis.  
  
EN ZIJ WAS HET ZEKER NIET!
 
Ik bekijk het nog eens goed, samen met mijn eega. Er komen natuurlijk vele vragen op. Waarom doet de schrijver dit? Waarom verspreidt hij anoniem een onleesbaar verslag van zijn levensdagen? Wil hij/zij dat er iemand reageert, dus iets terugschrijft? En dat ook in een krantje verpakt en tussen die latten steekt? Zoekt de auteur dus respons of contact?

Het weekjournaal begint op een zondag; dus is de "eind-productie op zaterdag of zondagmorgen… Daarna wordt het geheel “gepost”: dat zal "dus aan het  begin van de nieuwe week zijn. Wordt het journaal met de tram gebracht? Of op andere wijze? Is de tramstop gekozen vanwege de distributie: want hier komen dagelijks duizenden mensen voor hun tram.

Zag de auteur intussen, -stilletjes observerend-, al dat iemand het journaal vond en het meenam? Hij/zij kan gemakkelijk vaststellen of en wanneer zijn post is verdwenen. Wachtte hij/zij regelmatig, -vanaf een plek in de buurt toekijkend-, om de geïnteresseerde lezer te observeren? Volgde hij/zij die dan ook? Wat in mijn geval vereist dat hij/zij ook zou fietsen…Nogal onwaarschijnlijk dus.  Wie weet, legt hij/zij dus ook meerdere journalen  neer, en kiest hij/zij dus ook wie van de vinders wordt gevolgd?
 

OF WAS HIJ HET?
 Kortom het mys-terie leverde vele nieuwsgierige vra-gen op. Zo kwam ik op de idee om toch eens te antwoorden. Dus iets terug te schrijven en dat ook ,-in een krantje verpakt-, op de vindplaats te “pos-ten”. Conform zijn/haar werkwijze..

Zo kwam het, dat ik op een dag per vouwfiets, weer naar Arenc-La Joliette reed. Nu met een geschreven reactie. En ik schreef: Dat ik met verwondering het journaal had bekeken, onder de indruk kwam en me afvroeg welke bedoeling de schrijver had. En, of deze zou willen reageren…. Niet teveel om te beginnen dus, gewoon wat voorzichtig..

Mijn schrijfsel lag nu, ook in een krantje verpakt, in de postbox. Ik ging op de bank zitten en voelde: er lag nu niets.. Ik keek rond en frommelde mijn respons onder de latten van de bank. Daarna fietste ik weg, maar stopte toch even na zo’n 100 meter.... En zag niets gebeuren..
 
NU IS HET MIJN BEURT...
Maar de volgende dag bleek “mijn retourpost” echt verdwenen! Had de auteur die gevonden, of een andere (toevallige) vinder/lezer? Zou er nu toch een antwoord op volgen?

ZO KOMT HIJ/ZIJ AAN DIE STADSKRANT
Ik besefte dat ik twee kansen had: antwoord van de journaalschrijver of van een andere vinder van mijn tekst.. Want ik was nu zelf zo’n anonieme “poster” geworden en in hun gilde ingetreden..

Bij het volgende bezoek zag ik een krantje zitten. Ik opende het vol verwachting, maar zag enkel een volgend journaal. Geen antwoord dus, en ook in het journaal kon ik niets daarvan vinden...  Ik keek rond en nu uitgebreider.
Vooral naar enkele mensen op de andere bank, wat verderop. Maar ik zag niets van betekenis… Het zou kunnen dat hij/zij eerst even de respondent wilde zien, alvorens verder te gaan. Toen ik terugreed keek ik  weer eventjes om. Niets te zien..


MISSCHIEN IS ZIJ HET?

Wekenlang haalde ik trouw “mijn journaal” op, las er in en vond niets wat op respons leek. Was mijn antwoord niet bij de auteur aangekomen? Of toch wel, maar deze wilde niet verder gaan dan zijn journaal verspreiden? En hoopte hij/zij dat ik dat "begreep" zonder verdere expliciete aanwijzing. Of wachtte hij/zij toch op nóg een reactie? Of had hij/zij mij, deze lezer, nog niet gezien?


EN MAAR HOPEN OP EEN TEKEN..
Weken en maanden verstreken en ik haalde de journalen regelmatig op. Soms was er natuurlijk niets.. Ze bleven onleesbaar. Ook voor andere die ik ze liet zien. Geen enkel nader detail kwam te voorschijn.. Ik bleef nieuwsgierig en bleef deze post ophalen. En: reageerde nog een tweede keer. Op gelijke wijze, maar nu wat nadrukkelijker vragend om iets van een reactie.. Maar ook nu bleef elk resultaat  uit.

 
Zo kwam het dat ik besloot eens te bloggen over dit kleine mysterie des levens. Mogelijk is er iemand onder u met een gelijke ervaring. Wie weet vind ik zo zelfs een van de andere lezers! Natuurlijk kan ook iemand een idee hebben over het gebeurde dat verder zou kunnen helpen.

Vooralsnog zet ik het gebeuren bij in het rijtje van “die typische steedse events”.

 
  
Immer, tussen die duizenden mensen die er om je heen zijn, ontmoet je regelmatig iemand met een “ticje”. Zoals mensen die luid met iemand lijken te praten en daarbij uitbundig gesticuleren. Maar zonder een mobieltje of oortjes in…

RESERVERING: OPGEVOUWEN NACHTSLAAPPLEK
Of personen die met omstanders een wilde conversatie beginnen, meestal nogal opge-wonden. Maar ze zijn duidelijk niet in een antwoord geïnteresseerd. En staan minutenlang tegen ieder die hen passeert te roepen en te zwaaien. Terwijl iedereen  gewoon voorbij loopt…

EEN PLEK VAN ARMEN EN VERWARDEN..
 Ook zie je wel eens iemand die zitten of staan en die kijkt heel vredig of blij… Is heel “zen” en denkt aan iets of iemand, die/dat duidelijk niet dichtbij is. Of je ziet iemand die luid vloekend een vuilnisbak inspecteert, om iets bruikbaars te vinden. Wat vandaag kennelijk niet lukt..
 
Dat mensen je aanspreken om wat geld, is dagelijks het geval. Echte bedelaars of “nette medemensen zonder cash”.. Soms kijk je even wat beter, en je geeft wat.  Want er wordt hier heel wat gebedeld "met uitkering"..
 
SAMEN VERLOREN.... IN BERAAD..
Vaak zie je hier "gekleurde" mensen geven. Nu weten we dat het geven van "een aalmoes aan de behoef-tigen" een van de vijf leefregels van de islam is. Vooral tijdens de ramadan wordt er dus veel gegeven op straat..

Natuurlijk wordt je ook voor van alles aangesproken. Omdat iemand de weg kwijt is, maar ook om zomaar een gesprek te beginnen. Dat doe ik altijd, tenzij ik inschat dat er “iets fout zit”.

Soms willen mensen enkel hun woede verbaal en gewoon nú kwijt.. Wat wel eens uitloopt op narigheid, omdat je ze meestal niet kunt helpen. En dat kan nog meer agressie oproepen.. Natuurlijk lopen hier de nodige psychisch zieke mensen in de stad die nergens meer thuishoren… Uitgekotst dus.   Een situatie die in La France stevig uit de hand is gelopen. Omdat men voor veroordeelden geen TBS-kent. Er bestaat geen psychische behandeling van staatsweg . Daardoor lopen deze zieke mensen gewoon op straat...
 
PICK-NICK PLEK VAN ROMA-FAMILIE
 
ROMA'S IN VERHUIZING..
 
Regelmatig stond ik, -alleen of met andere-, bij iemand die wat raar op straat ligt en die lijkt te slapen. Ze zien er soms afgrijselijk uit. Dan probeer ik altijd voorzichtig of iemand nog reageert, ademt of ruikt (naar drank..). Tikjes op de wang of het voorhoofd zijn dan wel eens nodig om de ogen open te krijgen en ook om een antwoord te horen. Niet zelden is iemand doodmoe op zijn bagage in slaap gevallen, hier rondom station Saint Charles. Reageert iemand helemaal niet en bemerk je ook geen ademhaling dan bel je metten de SAMU.. En wacht op hun komst.. Natuurlijk doet dat lang niet iedereen hier. 
GEZIN VOOR DE DEUR VD NACHTOPVANG
Laatst hebben twee meisjes en ik samen een dame van middelbare leeftijd, liggend op enorm veel zware bagage, wakker gekregen. Net voor we de SAMU wilden bellen bleek dat een flesje water voorzichtig aan haar mond zetten wel hielp. Ze schrok enorm maar we konden haar snel geruststellen. Ze excuseerde zich en zei dat ze erg moe was en nog verder moest in de stad. Ze weigerde verdere hulp, vriendelijk maar duidelijk.

SDF-SIESTE EN PLEIN VILLE
We weten ook dat SDF’s vaak overdag slapen. Omdat ze s’nachts dat uit angst niet kunnen. Hun leven is best gevaarlijk. Kortom we zijn best gewend geraakt aan medemensen met bijzonder gedrag hier.
 
ZIJ SPEELT MET HAAR BEERTJE
 
 
 
HIJ HIELD HET NIET MEER VOL EN KIEPTE OM
 
 

HIJ SLAAPT ECHT NIET NAAST ZIJN AUTO!
Maar “mijn anonieme  journaal-auteur” behoort nu al jaren tot een bijzondere intrigerende en waar-schijnlijk ook andere categorie. Opvallend is de strakke regelmaat in het gedrag: elke week een journaal, netjes ingevouwen in een stadskrantje, en elke week ook tussen die latten geklemd op die bank op terminus La Joliette.. Betrokkene is kennelijk redelijk gezond en leeft met regelmaat. En het zou jammer zijn als het op een dag stopt zonder nadere kennis over deze persoon.. Die niet reageerde op twee reacties, waarvan ik niet zeker weet of die zijn ontvangen…  Voor ik naast die bank in een slaapzak ga liggen om meer te weten ben ik best benieuwd naar uw reacties..


DE VIEUX PORT IN 1830..
 

Leon de Marseille,
          27 juni 2015

 

 

vrijdag 19 juni 2015

FRANKRIJK NAM EEN HOOFDROL IN HET GRIEKSE DRAMA


    IS DIT HET LAATSTE ECHTE GRIEKSE DRAMA?


MOOIER IS ER NAUWELIJKS, HOE JAMMER DUS....

 
GRIEKS DRAMA
   
DE EURO OP ZIJN GRIEKS...
 
GRIEKENLAND IS FUN!
Griekse drama’s zijn zeer oud en werden beroemd. Daarin gebeurden vrese-lijke dingen en tonen mensen waartoe hun passies en neigingen hen kunnen aanzetten. Wie had er ooit gedacht dat er ons een drama wachtte met de naam: “Grieken-land en de euro: een fatale relatie”?
 
 
BIJNA GEEN GRIEK TE ZIEN

 
Frankrijk komt nog dieper in toch al hoge staats-schulden te zitten. Omdat de grieken hun leningen, -zowel de bilaterale (51 miljard in totaal, waarvan 18 miljard van Parijs), als die via de ECB (28 milj.) en het FSF (142 m.)-, niet kunnen terugbetalen. En het franse land zat al op een staatsschuld van 97% (van het BBP). Athene versloeg Parijs en alle anderen met nog bijna 100% meer.. : het staat op 172%! Italië komt daar het dichtste bij met 133 %..

EEN WARE TOERISTISCHE SCHAT
 Uit pikante onthullingen in de pers blijkt de cru-ciale franse rol, ook bij “het verdedigen” van de grieken. Zelfs toen ande-ren het helemaal gezien hadden en definitief afscheid wilden nemen van de griekse repre-sentanten...

De naam “euro” kwam er: natuurlijk ook na veel discussie. “Ecu” vond Berlijn niets, omdat het in het Duits klonk als “E-KUH”. Mede door griekse bemoei-enis werd gekozen voor: “euro”..

Griekenland ging in zijn bijna 200 jaar bestaan een dozijn keren failliet. Deze staat leefde meer dan de helft van zijn bestaan “in betalingsmoeilijkheden”.. Ook Frankrijk heeft hier enige traditie: iedereen herinnert zich die devaluaties van de franse franc. De oude franse plattelanders rekenen nu nog “om naar die oude francs”. Dan komen gigantische getallen van vele  miljoenen langs.. Wat ook doet denken aan die “miljoenen-mark-biljetten” van de duitsers, zo’n honderd jaar geleden.

HUP OP DE DUITSE BANK!
ZO ZIET ATHENE DAT....
Dit toont,  dat “failliete staten” niet zeldzaam zijn. Een land kun je echter niet “opheffen als een geflopte bakkerswinkel” natuurlijk. Maar het krijgt na “een failliet” van niemand meer geld, ook niet voor dagelijkse staatsuitgaven! Vraag het maar aan ambtenaren in Argentinië  en in Venezuela, die het lang zonder salaris moesten doen...
 
DIT WERD HEM OOK TEVEEL...
Wanneer en waar dit griekse drama eindigt, weet niemand. Omdat dit land ook de zeer strategische achterdeur vormt van de EU én een orthodox land is, met oosterse sentimenten. Die door Poetin en Xi Ling uit het oosten gaarne worden geëxploiteerd. Zie ook Kreta, -zeer geliefd is bij rijke russen-, om de hoek. Piraeus verhuurde de helft van zijn haven ook aan Peking.. Dit EU-drama heeft grote geopolitieke potenties in zich en daarom zijn Obama en Juncker c.s. dan ook extra-nerveus.
 
GROEI OP Z'N GRIEKS: + en - %-gewijs
 
Wie denkt dat “hem of haar niks grieks kan gebeuren (ai!)”, moet redelijk zeker weten dat er geen “naschok” komt van die aflopende mega-crisis. Als die dikke zak met “Draghi-money” wordt gebruikt voor puur-financiële kunstjes, -en dus niet vooral als krediet voor de echte economie-, dan helpe (de goede) god ons een volgende brug over…
Dus, hoe dan ook: we blijven allen gewoon doorleren. Education permanente is “in”! Ook van wat Athene, ná afloop van deze griekse crisis, nog meer overkwam.
DE KEIHARDE AFSTRAFFING: TE VEEL JAREN GEWACHT..
 
 
INHOUD
1. INLEIDING
2. 10 BEWOGEN JAREN: EEN DOZIJN PIKANTE “SHOTS”
3.WAT MOET DIT ONS LEREN?
4. MAAR…, het heelal heeft miljoenen galaxies..
 
5.BIJLAGE: GRIEKSE SCHULDEN

 
 
10 BEWOGEN JAREN IN 
  EEN DOZIJN PIKANTE “SHOTS”
Het lijkt op een documentaire met de trekken van politieke fictie. Maar het is de gewone dagelijkse europese praktijk. Waar vele personages opkomen en weer gaan, conform de politieke grillen in de EU-landen. En waarin de regie nogal gebrekkig functioneert.
HIJ LEEK DE KLOS MAAR..SPEELDE HARD..
EXPERT IN SPELLETJES (theorie)
Ook omdat veel “in het geniep” moet gebeuren: want, één fout bericht op het verkeerde moment of een onvoorzichtige uitspraak, doet het labie-le bouwwerk kantelen.
MERKEL MOEST HET REGELEN
Dat geeft een “smiechtige indruk” van het politieke handelen in de EU-kringen. En belaagt ook “openheid, eerlijkheid en democratie”. Veel krijgt zo ook een geur van manipulatie..
 
De shots tonen echter ook de politici als gewone mensen. Met hun persoonlijke problemen, hun kuren en ook hun fragiliteit. Wat het gebeuren ook het aanzicht geeft van een soort klucht..

IMF: GELD VAN DE HELE WERELD
VADERTJE JUNCKER


SCHRIK UIT HET NOORDEN
STRAIGT SCHAÜBELE...
ALLES KWAM WEER UIT DE KAST...
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAPIN DACHT AAN ZICHZELF
 
Lees wat volgt en onder-ga alle emoties van een drama, zoals dat zich dus ook “in hogere kringen” dagelijks afspeelt. De hoge politiek in zijn ondergoed dus..  Maar waarbij de belangen enorm zijn en fouten leiden tot immense schade. Materiele schade en humanitaire.. En ernstige conflicten, -ook met geweld en bloedvergieten-, zijn niet uitgesloten.  
ALLES VAN EIGEN BODEM

GRIEKS NATIONAAL PRODUCT

WAT "ER IN EN ER UIT" GAAT...

DE EUROBANKEN EN HET ZUIDEN

BEWIJS VAN INTERN. WANTROUWEN

TWEE SOORTEN EUROPA


HUN STERKSTE KANT...

HUN EXPORTVRIENDEN

DUIZENDEN REIZEN IN...Proef ook het "amusementsaspect", maar besef dat het vooral gaat om welzijn en levensgeluk van vele... 


 
Zie nu: de “shots” uit het griekse drama, 
                                                              vanaf 2001..

Voor het benadrukken van het vele mooie van Grie-kenland , zijn er foto's van prachtige plekken opge-nomen. Om de realiteit niet te verhullen zijn ook foto's van zware rellen te zien. 
Het land kent nu minstens twee ultra-partijen, waarvan er een in de regering Tsipras zit. Wat migranten in Athene en elders al is gebeurd was afschuwelijk... Je moet hopen dat een burgeroorlog uit blijft, zoals die in 1967 tot een militaire junta leidde..


  

Begin 2001 kwam Griekenland in de eurozone. In het communiqué van Santa Maria da Feira van 18 en 19 juni 2000 staat de zinsnede waarin de EU-Raad spreekt over “de gezonde financieel-economische politiek’. Dat ging over.. Griekenland, want het land was pas drie maanden “binnen de regels van het Verdrag van Maastricht”. Men zag ook weg van dat  “informele” akkoord, dat Athene sloot met de groten uit de distributie sector.
DE PRIJZENTRUC

Om zo het prijsniveau “even” te drukken.. De inflatie viel van 7,9% in 1996, terug naar 2 % begin 2000. En het begrotingstekort van 10% in 1995 werd in eens… 1,3%.. 

GRIEKSE INVESTERING
AMUSEMENT... 
Gemanipuleerde cijfers natuurlijk; maar iedereen besloot weg te kijken. Omdat het hier ging  om een groots europees project, met als ambitie om: “van Europa de meest concurrerende en dynamische kenniseconomie ter wereld te maken.. in 2010”. Helaas: in dat jaar deed Griekenland de hele Eurozone flink schudden..
SPROOKJESLAND
 
In 2004 slaat ene Moritz Kraemerest van S&P alarm over de schokkende toestand van de griekse staatsboekhouding. Maar niemand luistert echt naar deze vroege vogel. Die nu bij S&P heel hoog geklommen is..  
 
HOLLANDS GRAPJE..

STATISTIEK OP ZIJN GRIEKS
 
Vele lenen onbekommerd geld aan Athene  en tegen een mooie rente. Want Griekenland hoort toch bij “die solide EU”? En daar werden recent toch nog  de OS georganiseerd? Maar toch wordt Eurostat gevraagd eens goed te kijken. Door de nieuwe premier Kostas Karamanlis.. En dan blijkt dat het “2,5% begrotingsgat” van 1998 (toen gerapporteerd door Kostas Simitis) in werkelijkheid 4,3% was… En dat dit “oppoetsen” jaren door ging..

DE EU BLACK ECONOMY 

 

DE MAN EN ZIJN TROJAANSE PAARD

Wat nog beter lukte omdat ene Addy Loudiadis  (onthou die naam!) van Goldmann Sachs (!) het land hielp met “cross-currency swaps”. Waarmee je de nare realiteit stiekem kon verhullen..  Addy trachtte die ook aan Frankrijk te slijten, maar ene Sylvain de Forges van Agence France-Tresor wilde er niets van weten..
 
 


In 2006 brengt de Credit Agricole een “vijandig bod” uit op de griekse bank Emporiki: de 4e bank van het land. Zijn experts zagen prachtige cijfers en zien deze bank als dé springplank voor Bulgarije en Albanië.. Dus twee maanden later wordt Emporiki ingelijfd.
 
FRANS (MIS)KOOPJE
Maar dan ontdekt men dat elke importante functie daar door twee personen wordt bemand. En geen gewone duo-baan is..  Want een persoon is lid van Pasok (socialisten) en de andere is lid van de partij: Nieuwe Democratie.. Ze werken om de beurt, maar incasseren beide het volle salaris.  Credit Agricole ontslaat meteen meer dan 1000 mensen, die allemaal regelmatig een enveloppe kregen (een falaki heet die daar).. De franse bank verliest op deze operatie liefst 7 miljard euro.
 
 

In 2008 gaat Leman Brothers in de VS er aan.. De baas van de VS-Tresor, ene Musca, ziet vervolgens een heel foute bui hangen. Hij weet dat één EU-land (jawel de grieken!) niet meer “zomaar zal kunnen blijven verder lenen”. Want daar is het land “te fragiel” voor. En sommigen investeerders zien dat nu…
DE GROTE KLUSSER
In de schaduw van de G20 komt de “groep die nooit bestond” snel bij elkaar: Musca, Asmussen directeur van de Bundesbank en Starck van de ECB. Let wel: sommige beweren dat dit in de wandeling de echte de naam was van deze groep! De groep bedenkt nu dat áls Athene een schuldemissie zou missen, er meteen hulp moet komen. Van KfW (duitse publieke bank) en.. Agence France-Tresor, die gaan dan “voorschieten”. Wie wist toen dat er maar één jaar later de echte plof in Griekenland zou komen?
ZONOVERGOTEN EN YDILLISCH

In 2009 presenteert Georges Papaconstantinou (als minister van Financiën) zijn prognose 2009 aan de Eurogroep van Juncker. En hij heeft het nu over een begrotingsgat van.. 13%,  dat eerder “als 6% was begroot”. Pas bij een regeringswisseling in Athene ontdekt men altijd dit soort zaken. De Griek is zeer respectabel en werkte eerder bij de OECD. Ook maakte hij furore toen hij zijn Mercedes dienstauto voor een Lada omruilde.
 
HIJ LEEK OK MAAR MOEST BROMMEN
In 2015 werd hij tot een jaar gevang veroordeeld: hij poetste twee familie-leden van een lijst van belastingfraudeurs..
Deze keer breekt echt de hel echt los: de sappige verhalen vliegen in de rondte. Over vriendjespolitiek, de zwarte economie en het ontbreken van een kadaster.. 
 
DEZE ZWEMDAN BESTAAN NIET..
 En: van zo’n 17000 zwembaden in het land zouden er maar 300 zijn gedeclareerd. Dat toonden satellietfoto’s van Noord-Athene.
De duitsers zijn woedend en willen nu de grieken niet helpen. Georges Papandreou moet op het Elysée verschijnen, waar hem een boze Sarkozy opwacht. Die hem “de laatste waarschuwing overbrengt”..
 
VREDIG EN ZO MOOI..
 


 
In 2010 belt Obama Sarkozy en zegt hem, dat er snel meer geld in omloop moet komen in de EU. Sarko verwijst hem dan naar Merkel.. De griekse crisis werd namelijk een euro-crisis , en krijgt zelfs mondiale trekjes.  De EU zet in razend tempo een fonds op (het FSF) voor “EU-landen die hulp behoeven”. Het is 60 miljard groot. “Te klein”, zeggen de amerikanen meteen.
 
DOOR DE GRIEKEN GEFORCEERD..
En inderdaad, een paar EU-ers hadden even eerder al een fonds berekend van 110 miljard. Als steun voor de grieken en waaraan het IMF voor 30 miljard zou bijdragen..
 
Dan vliegt het FSF-fonds in een paar dagen, naar 750 miljard. Alle EU-ministers moeten in Brussel de details komen regelen. De duitse Schaubele ligt in het ziekenhuis en de minister van Biza vervangt hem. De G7 vergadert telefonisch, met ook Bernanke en Geithner en met de Canadezen Flaherty en Carney.
 
TRICHET BEGREEP HET TOEN AL..
Christine Lagarde deelt daarna het akkoord mede aan de pers: 2 uur voor de beurs van Tokio opent.. De grieken zijn onbetwistbaar “wereldtoppers” vanaf nu.

DEZE GRIEKSE BAAS KREEG ER VAN LANGS
 
 
 
 
 


 
In mei 2011 roept Juncker de belangrijkste ministers van Financiën bijeen op kasteel Senningen: die is geheim.
 
HET GEHEIME CHATEAU
Trichet van de ECB is er ook om… te praten over het kwijtschelden van een deel van de griekse schulden van… de banken en verzekeraars..  Trichet wordt zo boos dat hij voor het einde vertrekt..  Maar de internetsite van Der Spiegel, die maar een beetje weet, zet op het net dat men sprak over… het vertrek van de grieken uit de eurozone! Er breekt bijna enorme paniek uit.
 
TRICHET: ZIJN PENSIOEN WAS IN ZICHT..
En vanaf die keer worden al deze “geheime meetings” gehouden “en marge” van de grote bekende… Dat is minder link.
 In oktober 2011 is er in de Opera van Frankfort het afscheid van Trichet van de ECB. Sarkozy vliegt er heen ondanks de bevalling van zijn ega die net begon. Want Parijs is bang dat “ze”iets gaan doen zonder Parijs… Ze zijn: Merkel, Barroso, Van Rompuy, Juncker, Lagarde en het duo Trichet-Draghi.. Na het feestje komen ze bijeen en praten over een tweede hulpplan voor Athene. Nog eens 130 miljard dus aan leningen én wegpoetsen van 50% van de schulden aan de banken. Sarkozy komt pas thuis als zijn dochter is geboren..
  
 

GEDONDER IN CANNES..
LUXEMBURGSE TOVENAAR.
November 2011 moet Papandreou zich verantwoorden op de G20 in Cannes waar men bijeenkomt. Hij durft daar te vertellen dat hij een referendum wil organiseren in zijn land over dat tweede hulpplan… En dit gerommel doet Italië                                                                                  bijna kiepen. Sarkozy is buiten zichzelf maar de eerste minister lijkt wel in de war… Hij spreekt zelfs over de coup van 1967 in zijn land  Maar zegt dan ook nog dat het referendum zal gaan over wel/niet in de eurozone blijven van Griekenland! En dan krijgt zijn minister Venizelos een malaise en moet met spoed naar het ziekenhuis.
 
HOLLANDE VERDEDIGDE TOEN NOG..

EVEN VOOR HIJ WEG... MOEST

 
 
 
 
 
Daar zou hij gezegd hebben dat de premier “gek was geworden”. Deze gaat naar Athene en moet snel aftreden en het  referendum blijft een (slecht?) idee..
 
 
 
In 2012 bedenkt Willem Buiter, topeconoom van Citibank in Londen, in de rij van een naam als “de BRICS” de kreet “GREXIT”. Die staat in zijn rapport vol grafieken van 32 pagina’s op pagina 1. En in enkele dagen is het een bekend nieuw woord..
NA GREXIT KWAM BREXIT EN...FRAXIT (grapje)
MOOIE KLEUREN..
   
In mei 2012 vliegt de nieuwe president Hollande met de Falcon7X naar Berlijn. Maar direct na de start moet men terug naar Parijs: een blikseminslag op het vliegtuig vereist retour en een ander toestel.
 
HOLLANDE HEEFT ER TWEE VAN..
Zijn gesprek met Merkel bestaat uit 3 minuten felicitaties en dan komt… Griekenland op de proppen. Waar nu geen meerderheid meer bestaat en zij bezweert Hollande samen met andere daar iets te ondernemen.

DAT KON NIET UITBLIIVEN..
 
 
In augustus 2012 vliegt Hollande met groot gevolg naar de kanselarij in Berlijn. Daar moet hij Merkel tegenhouden, die de grieken uit de euro wil “pushen”. Maar zegt Macron dan (hij is nu minister van Hollande) wat zou daarop volgen?


LAND MET OOK  VEEL WIND...
 Dit gebeurt na een rapport van de francofiele Meyer-Landrut, dat ging over deze “grexit” en dat lichtte deze toen ook toe op het Elysée. Want ook Schaübele heeft er echt genoeg van en deed dus aan alles denken: een gecontroleerde exit, met eerste voorzieningen in Athene, en het doen beheren van de griekse schulden door De Club van Parijs..  En zelfs… een terugkeer van de grieken: 5 jaar later. Alles wordt urenlang in het grootste detail beken door kenners en men concludeert: dit plan uitvoeren zou een ernstige fout zijn! Wat er precies van al wat werd gezegd bij Merkel kwam is niet bekend..
 
DE LASTIGSTE DRIE.
Maar nu is het de beurt aan Hollande en hij is gekomen om de grieken te verdedigen. Hij brengt de laatste boodschap van Draghi op tafel die de zaak kalmeerde.. Hij zegt de woede van Berlijn over die onbetrouwbare grieken best te begrijpen.. En Merkel voelt hoe zij alleen staat in de EU. Die besluit om premier Samaras openlijk te steunen die een dag later naar Berlijn komt. En weer loopt Athene over het randje..

BELASTINGONTDUIKEN : CHAMPION!
Tot Syriza de verkie-zingen wint.
 I
 
 
AKELIGE REALITEIT..
 
In april 2015 is de EU in Riga met een meeting van de ministers van fin van de EU en daar ligt Varoufakis er compleet uit. Draghi wil hem niet meer aankijken en Schaübele is zijn gedrag helemaal zat. Die preken en provocaties, het niet dragen van een das als demonstratie van zijn “afkeer van de wereld van de andere”. En zie drie dagen later wordt deze door Tsipras weggehaald, bij de voorbereiding van de  onderhandeling over de volgende 7 miljard EU-steun.. 
HIJ VOND DE GRENS UITEINDELIJK
Maar Varoufakis wist het wel. Sapin zei het hem ook namens Moscovici: hij zou niet meer te pruimen zijn intussen. Dus kon hij nauwelijks verrast zijn.
 


Op 21 mei 2015 tijdens de EU-raad in Riga zit Tsipras apart met Merkel en Hollande. Hij luistert geconcentreerd en maakt notities want het gaat over de hervorming van de pensioenen in zijn land. Hij brengt zijn verhoging van de BTW in, wat best moet werken en veel helpen als men ook het betalen per bankkaart weet op te voeren. Er is nog maar weinig theater nu..  En duidelijk wordt dat men de gereedstaande 7 miljard niet zal vrijgeven als Athene nu niet echt concreet wat doet. En zonder deze hulp kan het IMF niet worden terugbetaald… ergens in juni.  Lagarde spreekt in de Frankfurter Algemeine ook openlijk van een “Grexit” .
 
ZIJ MOCHT HET ONS ZEGGEN..
Nog even wordt er beweerd dat men tot na de zomer zonder hulp zou kunnen.. En dan zou over een derde steunplan kunnen worden gesproken.. Waarbij het IMF zou kunnen pushen om een deel van de schulden kwijt te schelden.
GRIEKSE CONSTRUCTIE
Tsipras krijgt het laatste EU-bod mee en spreekt in het parlement. Waar hij het bod inacceptabel noemt en laat weten een aanspraak te doen op de uitstelclausule in het IMF-reglement. Zo wint hij weer tijd om zijn onderhandelingen weer “voort te zetten”…
Allen vernemen het en de stilte is eigenlijk te groot… Het uur U nadert nu echt? Wie krijgt de politieke zwarte piet straks? De financiële is uiteraard voor de belastingbetalers in de EU; waar de grieken niet bekend staan als de beste..

OOK VEEL WIND...
 
ARTIST VIEW
Half 2015 lezen we in de franse vakpers dat: “De griekse staat gedurende de jaren 2000-2010  voor miljarden inkomsten miste, vooral door omkoping”. Dat betekent ook veel staats-schuld nu. Men weet sinds 2010 vele namen van hen die geld verstopten, maar men deed weinig.. Dat zegt nu de nieuwe minister van Financiën Varoufakis in Athene. Hij weet ook van de vele grieken met meer dan een miljoen op een bank, die slechts 20.000 euro aan inkomen declareren.
Ook weet hij dat er sinds Griekenland bestaat (1830), nooit een correct fiscaal systeem bestond..
Nu zijn er 5000 dossiers in behandeling: daarbij gaat het om 7 miljard aan niet-betaalde belastingen.. Ook moeten er nog 20.000 bankrekeningen worden geverifieerd en daar zitten zeker grote verrassingen bij.. Men zet nu de straf op het verstoppen van tegoeden “lager”. Om zo de zondaars snel te doen bekeren en geld te kunnen innen.
 
 
TOCH MEER DAN 2%?
Zij die weigeren moeten naar de rechter: maar dat duurt allemaal heel lang.. Intussen wordt er echte armoede geleden én gaat de economie ten onder: vooral door gebrek aan vertrouwen. De minister werkt hard, zegt hij, maar hij is ook een realist..

Even later werd deze Varoufakis uit de voorbereidende gesprekken over een akkoord met de schuldeisers, weg gehaald. Door premier Tsipras. Hij had zich toen zowat bij iedereen onmogelijk gemaakt en kon zo zijn land verder onmogelijk dienen.
DAT OOK NOG??
Ook hij raakte verward in de grote gordiaanse knoop: de politieke beloften uit de verkiezingen enerzijds én de onmogelijkheid om die nu waar te maken anderzijds.
Op 11 juni doet Tsipras een "tegenvoorstel" dat ver weg ligt van de wensen van de schuldeisers. Nadat hij hun voorstel in het parlement torpedeerde en de aflossing aan het IMF (reglementair..) verschoof: tot einde maand.. En S&P gaf de grieken meteen CCC en streepte CCC+ weg.. En Hollande riep luid om meer snelheid bij het afronden van de onderhandelingen..

Athene zag de inning van de belastingen bijna 2 miljard achter lopen op hun eigen plan: de economie staat stil. 
De Oostenrijkse premier bezoekt Athene voor nóg een bemiddeling. Hij roept de rijke grieken op nú hun belastingen te betalen, en hun geld niet het land uit te kruien. Een duitse ex-minister noemt Tsipras onverbloemd "een echte onverantwoordelijke revolutionair", die als het moet het volk zal offeren.. Immers: de revolutie  vreet de eigen kinderen op.. 


Eind juni 2015 verliepen de onderhandelingen duidelijk geprikkeld en chaotisch. Er ontstond zelfs onenigheid onder de schuldeisers. 
Op 17 juni haalt Tsipras, voor de tweede keer, via driemaandelijkse T-Bonds op 2,7% even 1,3 miljard binnen. Een weekje voor 30 juni, de vervaldatum van de IMF-lening van 1,7 miljard. De benoeming van de nieuwe Eurogroepvoorzitter, -Dijsselbloem is ook weer kandidaat-, wordt verschoven naar juli..  Om elke speculatie bij Tsipras en Varoufakis af te remmen.. 
Het Griekse volk begon miljarden "uit de muur" te trekken, terwijl de ECB de Griekse banken noodsteun stuurde. De eerste geruchten over banksluitingen per  maandag 22 juni gingen circuleren. 
Op vrijdag 19 juni was er ECB-spoed-overleg: de Griekse Nationale bank zou hebben gevraagd om het ELA-plafond (noodsteun tot max. 84 miljard) met 3 miljard op te trekken. 
In Athene demonstreerden ook de Syriza tegen-standers vóór EU en de Euro. De ECB maakte niets bekend over hun spoedberaad...

Dan organiseert Tusk, EU-voorzitter, een EU spoed- overleg voor maandag 22 juni. Maar waarover? Het onderhandelen met de grieken was toch geheel 
vastgelopen? Maar Tsipras is in Moskou en tekent met Poetin het gastransportverdrag. Het winstaandeel voor de grieken wordt natuurlijk snel vóóruit betaald.
Uit Moskou laat T. weten hard te werken aan het EU-overleg van maandag... Sarcastischer kan het niet..

Dan verschijnt Hollande (na de ECB-meeting) voor de perscamera's. En roept met klem op, om het onder-handelen meteen (vóór maandag) te hervatten...
De crisis is in een keiharde fase beland, door gebrek aan vertrouwen. Parijs wil een clash voorkomen.. 

Is nu , -wat vele een pokergame noemden-, anders verlopen dan spel-expert Varoufakis plande? En restten er nu enkel nog verliezers? 

Dit waren de allerlaatste moves, tikken, streken.. en fouten in dit drama.
Wordt vervolgd!
 
(mede, naar Le Point e.a. ,  juni 2015)

ECHT EEN TOPPER
 
 
WAT MOET DIT ONS LEREN?
De hamvraag is: Hoe kon dit in die mooie, grote EU gebeuren? En: ook nog zo vele jaren “blijven door- rotten”?
TOCH WAS HIJ ITALIAANS
IS DIT EEN WC OF HET GEVANG?
  
 
 
Natuurlijk begon het met het toelaten van Athene tot de eurozone in 2001. Een land dat geen echte overheids-organisatie had én een uiterst zwakke economie. Dat zonder nadenken en echt onderzoek, dus toegelaten. Omdat zijn BBP maar “2% van het EU-BBP was”, omdat je na Italië c.s. de grieken niet kon schofferen en omdat het land de superstrategische achterdeur vormde van die EU. Zeker nu daar grote vluchtelingen stromen aan kloppen..
 
GLORIEUS BEGIN
 
HEEL NAAR EINDE..
Niemand ging er van uit dat de cijfers van Athene waarop de toetreding was gefundeerd, gewoon onjuist waren. En de enkeling in Brussel die het ernstig vermoedde
(o.a. ene Hans van de Broek, Nederland) kreeg geen enkel gehoor. Hij was ziedend!
 
KING VAROUFAKIS I

Dit waren de fundamentele vergissingen: toelating van een volslagen “onrijp land”” én het niet checken van vitale financieel-economische cijfers. Dat zette ook “de toon” voor later..
HET WAS GEWOON POKEREN
Dat alles kon, omdat het gebeurde in een euforische tijd, waarin elke dag beter was dan de vorige. Niemand zag dus een probleem: het was feest. En alle leden collectief aan een euro-dwangneurose, want er werd echte geschiedenis geschreven.....

Te grote politiek-economische overmoed, een overtrokken optimisme en een grote naïviteit maakten dit mogelijk..   

FOR  SURE!


Athene kon daarna niet meer economisch met zijn drachme sturen, ook niet “even failliet gaan” en: men zag die enorme pot met euro’s in Brussel. Men spande zich niet meer in om het land te moderniseren. In tegendeel: men sloeg aan het potverteren:  steeds meer ambtenaren (= een politieke beloning daar..), een grote zwarte economie (o.m. massale BTW-ontduiking) en steeds hogere uitkeringen en pensioenen. Netjes belasting betalen dat deden slechts enkelingen... In dit verder verloederende klimaat, verarmde de staat snel en moest dus veel lenen. Het werden dus gigantische sommen euro’s…
 
GRIEKS OORDEEL
Politici daar wilden natuurlijk liever geen hervormingen doorduwen: met alle ruzie die deze vereisen. Zo werd ook de politiek “ziek” en ontspoor-de verder. Griekenland stond eigenlijk stil in “echte” ontwik-keling en teerde vol op het europese manna. De schulden schoten omhoog en het “verhullen van de realiteit (door verdraaide cijfers) werd een staatssport.
ERGER DAN COMPLOTTEN ZELF?
 
DE KONING VAN BRUSSEL
 
 
ZWART WERK TECHNIEKEN
 
DE VOLGENDE OF NOG EEN VERDER?

Het spel ging verder: tot er andere economische tijden aanbraken. Uiteraard sloeg een der “agencies”, S&P, alarm… In 2004 had S&P het “over de povere toestand van de griekse economie”. Natuurlijk begon het weer “met die gehate notering”.
 
TE LAAT GEROEPEN?
CCC IS JUNKBOND

 
 
 
 
 
 
 
 
 


ZO SCOORT ATHENE HOOG

 Nadat een van hen eindelijk echt, professioneel en met gezonde achterdocht had gekeken. Het nut en de noodzaak van “agencies” werd zelden zo duidelijk aangetoond. S&P is dan ook amerikaans en nogal onafhankelijk van de EU... Of moet je ook hier anders durven denken?
MASSA PSYCHOSES
 
We zien nu in 2015 hoe erg het uit de hand is gelopen en hoe enorm er moet worden teruggeschroefd. Wat “het volk” natuurlijk niet wil, ook al beseffen de meeste grieken dat er flink vals was gespeeld.  Het piepkleine lontje lag nu in een EU-kruitvat in crisis en dat bleek “levensgevaarlijk”.
ZO IS HET ALGEMEEN NU 
 De lessen zijn nu in essentie wel getrokken en Cameron wordt de eerste die de Brusselse kat de bel gaat aanbinden. Merkel sprak daarvoor  al haar begrip uit…
Dure lessen die nog lang moeten worden afbetaald maar ze gaan ook de EU goede doen. Men heeft de grenzen gezien en begrepen dat je niet met de dwang van een te vroege valuta-zone, even een nieuwe grootmacht kweekt. Al moet erbij worden gezegd dat die dikke crisis “Made in USA” door niemand was verwacht. Dat was natuurlijk even fout als die schulden en tekorten torenhoog te laten oplopen. Een wijze natie zorgt voor extra-hazelnoten voor de harde winter en koopt die niet op de pof….
 
NO MANNA LEFT..
De VS werd ook een goede federatie: ná een flinke crisis. Ook Duitsland had die crisis nodig voor het een succes werd. Zij betaalden ook leergeld...
 
 
Dus zouden we moeten weten dat we als de drommel lagere schulden moeten realiseren. Wat bezuinigen blijft vragen van elk volk…  Nadat het, zoals de grieken flink werd verwend en alles “op de pof” ging. Vooralsnog kan (bijvoorbeeld) Frankrijk zijn rente en aflossing nog voldoen… met een nu nog groeiende schuld! Als de rente opspringt of er nog een nabeving van de vorige crisis komt, dan zullen de grieken met enig (onterecht!) leedvermaak zien hoe het ook andere en veel grotere ook treffen kan.
 
GRIEKS ROT?
BESTAAT OOK IN HET GRIEKS


We moeten we vaststellen dat we allen leden en lijden aan “the greek disease”. Maar ook dat Athene het deed met een “maffiaans tintje”. Wat niet echt solidair was, ook al “mocht” zat de griekse kat van ons te lang op het europese spek ronddollen..

PRIMA IDEE: DRACHME'S
 
De lessen zijn niet primair “economie-lessen”. Ze gaan vooral over “het gedrag van de intelligente naakte aap”. Voor wie al lang weet dat economie een sociale wetenschap is, -waarin het “(on)menselijke gedrag” centraal staat, is dit niet echt nieuws.
 
FRANS ECONOMISCH STATISTIEKJE
AA : WIE DOET JE WAT!

ZO WERKT EEN ECONOOM ONGEVEER..

MAAR NIET ALTIJD..
OPPASSEN HET IS GLAD!
FRANSE KAMPIOEN ECONOOM

 
 
 
 
 Het past gewoon in een lange traditie.. van men-selijke zwakte. Waaraan geen enkele rechtop-lopende aap zich kan onttrekken. Het zit diep  in het DNA en dus moet er nog tienduizend jaar evolutie “over heen” voor het anders wordt..
 
ELFS MET GAATJES

OUDE DRACHMEN 

 
 

 

NU EN OOK NOG LANG NA EEN GREXIT!
 
DAT DOET OOK MELINA  PIJN.
S&P paste hun notering (CCC+), half 2015 weer aan. Het werd CCC vooral omdat Athene de IMF-restituties uitstelde en het onderhandelen zeer moeizaam verliep.. Half juni 2015 lijkt het erop dat de zaak gaat klappen... Chaos en grote onzekerheid alom.. Etc.

Het zal lang duren voor Griekenland een "nieuwe stabiele toestand" bereikt.  Het Griekse drama zal nog vele bedrijven kennen.. en met weinig "open doekjes"..
We zien een demonstratie van grote onmacht,  binnen
een EU, die enkele jaren geleden onaantastbaar leek. Een samenwerking, -die gold als een hoopvol voor-
beeld-, lijkt ten onder te gaan..... .

 
BIJLAGE:
             DE GRIEKSE SCHULDEN
In totaal 287 miljard euro! Daarvan is 142 miljard (ca 50%) van het FSF-fonds van de EU. Nog eens 27 miljard van de ECB, 65 miljard van diverse obligatiehouders en nog 53 miljard van de diverse EU-landen! Dus 222 miljard (bijna 80%) is “europees”.
DE DIEP GETROFFENEN
 Het circus van nu lijkt veel op dat in 2010 en 2012: op het laatste moment ergens proberen bij te tanken en dan weer verder tot het weer op is..  Recent moest dat om 460 miljoen aan IMF terg te betalen.. De volgende werd 2,5 miljard terugbetalen tussen 14 en 17 april… (Staatsobligaties) en einde april moest het serieuze plan op tafel liggen in Brussel..

Op 8 mei dan nog eens 1,4 miljard aan Staatsobligaties terugstorten..  Dan, tussen 5 en 14 juni zo’n 610 miljoen terug aan het IMF gevolgd door 344 miljoen op 19 juni; ook aan het IMF… Daarna komt 10 juli als er 2 miljard aan obligaties moet worden terugbetaald.. Dan alweer op 13 juli  468 miljoen aan IMF. En op 20 juli moet de ECB ook 3,5 miljard hebben van Athene..
DAT IS GEEN SCHULD MAAR EEN BULT
 Er zijn vele landen die ook op dit soort schema’s moeten vernieuwen: want je betaalt in de EU nu meestal af via… nieuwe leningen. Maar wie leent nu de grieken nog? De notering schoot al omlaag naar CCC en de rente klom ook al..

Elke dag pakt Athene 150 miljoen van de banken en knabbelt in alle kassen. Werkeloosheidskas, bij de regio’s en zelfs bij de banken zelf! Vele filialen en ook verzekeraars.. moeten meedoen.
De troïka is nog in Athene maar heet nu niet meer zo. Ze bekeek het nieuwe plan voor Brussel. Uitstel van het minimumsalaris en opnieuw oppakken van verkoop van staatsbezit…? Hoezo?  

Vele EU-landen weten al lang wat bezuinigen is: de duitsers waren de eerste! De baltische landen weten goed en ook de Ieren voelen het nu nog. En steeds meer toeschouwers weten nu dat die Varoufakis zijn land nauwelijks nog kent: hij was vele jaren in de VS en Australië..  En wat nu?

Tsipras voelt nu dat het bijna op is… Toveren kan niet. Hoe dan ook ons geld is… foetsie. Nu nog enkel afwachten hoe dat gaat gebeuren. De naïeve in de EU-landen weten nog niet dat zij binnenkort nog veel meer schuld krijgen en die dus moeten afbetalen. Want hun gegeven lening is ook .. van geleend geld!  

 

 

MAAR,
Er moeten zeker nog eens 100.000 galaxies daarboven zijn als we de resultaten van de satelliet WISE van NASA mogen geloven. Die kent zelfs onze dagelijkse zon nog niet.. En daar kunnen ook levende wezens wonen toch?

SURE, WHERE ELSE?


EEN VAN DE DUIZENDEN GALAXIES..

 
Het blijft nog heel spannend en het is pas een begin.. En als we “ze” vinden of “zij” ons dan zijn de crisisrapen pas echt gaar!
 
EEN PLAATJE TOCH?


EN EEN HELE KLUIT


Peins erover op uw zonneplekje. Wees niet bang maar vooral nieuwsgierig. Dat  gebeurt nu wat te weinig onder de zomer zon.. Maar elke dag komen we toch weer verder.. zoals in die vele eeuwen dat mensen rondliepen.
 

Leon de Marseille, 26 juni 2015