Totaal aantal pageviews

donderdag 21 november 2013

EEN ZUIVER RAS? DAT STERFT VANZELF UIT!Raszuiverheid was ooit een bestaand item in de ideologie van het nazisme en het fascisme. Het kreeg, in een grote westerse democratie, 60 jaar geleden, in 25 jaar of zo, de overhand. Het veroorzaakte leed was enorm, onmeetbaar. De Neurenberger rassenwetten lijken nu ver weg, maar er ontstaat toch opnieuw twijfel… Gelukkig is er ook “de wetenschap”, zoals, de antropologie en de paleontologie. Die beide ook het spreken over menselijke ”rassen” onzinnig vinden. En zij kunnen ons leren wat zo’n ideologie over een “zuiver ras”, biologisch gezien, zou gaan opleveren… Want wij mensen zijn deel van de natuur, zoals de dieren en de planten. We ontwikkelden ons uit zeer primitieve wormpjes, via de apen uit de familie van de zoogdieren, tot wat we nu zijn. En het lijkt er op, dat de snelheid van die razende menselijke ontwikkeling, -onze evolutie dus-, nu merkbaar afneemt.. Hoe zit dat?

Van wormpje en via aap, naar wat we nu zijn.
Dat wormpje heet nu pikaya, was 5 cm groot en leefde 500 miljoen jaren geleden in Azië. Het bezat iets unieks: een wervelkolom en een zeer compact soort weefsel. Het werd de “stamvader” van de aardse “gewervelde”, die tetrapoden heten en die 400 miljoen jaar geleden leefden. Hiertoe behoorden de zoogdieren, de reptielen en ook de vogels. Daarom is het nu nog onmogelijk, bij het beginstadium van een foetus,  te onderscheiden of het een kip of een mens worden zal.. Daarna zijn dezelfde genen actief, die de plek van de organen bepalen ten opzichte van elkaar. Die zijn nu zo’n 20 jaar bekend en deze genen kunnen, -bij verandering-, leiden tot minder of meer  wervels en ook het ene orgaan veranderen in een ander. Zo ontstond er ook een vlieg, die enkele sprieten kreeg in plaats van poten, zoals bij de voorgangers. Dit primitieve, zogenaamde “Hox-sjabloon” wijzigt nog steeds en bepaalt nu nog onze genen en onze bottenstelsel…. Een wonderlijk en stokoud verhaal.

Ons skelet toont dus onze evolutie
We weten nu dat de buis van Eustachius in ons oor een overblijfsel is van een bronchie (zie bij onze longen) en dat heeft te maken met onze verwantschap met de vissen.. Zo’n
375 miljoen jaren geleden stapte de tiktaalik uit zee en ging op de aarde verder, op zijn nieuw ontwikkelde poten. Zijn kieuwen werden longen en zijn wervels werden sterker om zijn poten zijn loopgang  te kunnen “steunen”.
Het menselijk embryo vertoont ook een staartje, die wel 1/6 is van zijn totale lengte kon zijn. Maar dat “staartbeentje” verdween en ontwikkelt zich zelden. Soms toch, en dan krijg
je een mens met 22 cm staart er aan..  Het is de plek van onze “derde poot”: als we gaan zitten. We hebben ook een viertal gefixeerde wervels, waaraan onze spieren die nodig zijn om te staan zijn gehecht. Zie die van onze bovenbenen. Opmerkelijke zaken uit onze wordingshistorie dus!
 
Zijn er echte grenzen tussen de “soorten” in de natuur?
Nee, zegt, Alain Froment, die zijn er eigenlijk niet. Alles is en blijft familie van elkaar, via die oercel Luca. Op de “stamboom van de natuur” zijn wij mensen een klein zijtakje dat ook de zoogdieren omvat. Daarin zijn we het deel ”placenta-achtigen”, dat ca 125 miljoen jaar geleden ontstond. Toen de placenta er kwam door een virus. Niet voor niets was er tot voor kort nog ruzie tussen de antropologie en de zoölogie, maar de eerste blijkt nu slechts een zijtakje van de laatste. Wij mensen zijn dus gewoon intelligente dieren.
Wat is dan eigenlijk het “unieke” van ons mensen?
Dat is onze inventiviteit. Een antropoloog die een stuk kwarts te zien kreeg uit Ethiopië, dat 2,5 miljoen jaar oud was, en dat door een wezen was bewerkt tot iets om mee te snijden, dus een “mens”, ervoer een grote emotie op dat moment. Een bewijs van intelligentie en dat al in die verre periode! Omdat we niet meer echt fysiek konden domineren, hebben we ons mentaal verder ontwikkeld, zeggen de experts. En dus gingen onze hersens van 400 cc naar 1400 cc en naar een gewicht van 1 kilo. En dat in 3 miljoen jaren: wat op de schaal van de evolutie eigenlijk heel kort is.

Zelfs artiesten vinden inspiratie in onze bouw
Het ontwerp van de het meest hoge gebouw, ooit in stenen gebouwd, de Heilige Maria der Bloemen in Florence, heeft het model in zich van onze schedel. De architect, ene
Brunelleschi, ontdekte hoe extreem sterk die vorm was omdat er zo veel schedels onbeschadigd werden gevonden na vele jaren! Ook die S-vorm van ons twee-benigen, is nog zo’n klein evolutionair wondertje. Ook al lijkt het U anders, maar wij verslaan de vierbenige met gemak, bij een uithoudingsproef. Wij kunnen dus echt hierbij een paard verslaan! Want wij kunnen op unieke manier onze ademhaling controleren en ook onze temperatuur, door ons gesofistikeerde systeem van transpiratie. Vandaar die vele  steeds weer winnende, Ethiopische marathonlopers uit onze bakermat Oost-Afrika?

Is de mens dus toch “een wezen uit een grootse,-mogelijk goddelijke-, schepping”?
Daar moet je eigenlijk sterk aan twijfelen, omdat er zoveel “onvolmaaktheden” in ons mensen zit (!). Zie al die slingers in onze zenuwbanen en aderen, die slechts nadelig zijn. Bijvoorbeeld. Dat toont gewoon onze lange evolutionaire weg, die Darwin “onze veranderende verwantschap” noemde. Die dus in essentiële zin onze overleving bepaalde waarbij ook het toeval een beetje hielp.. Dus dat alles spreekt “een almachtige schepper van de mens naar zijn beeld en gelijkenis”, best flink tegen.. Maar is ook geen “afdoend bewijs”, natuurlijk.

Hebben soorten ook een bepaalde maximale levensduur?
Een “lid van de soort/club zoogdieren” heeft als soort een levensduur van ca  één of enkele miljoenen jaren… Tenzij ze omkomen door een klimaatverandering zoals de dinosaurussen ooit overkwam… Ons mensen, die nu ca 200.000 jaar bestaan, rest dus nog enkele honderdduizenden jaren. Een exemplaar van onze club zal, afhankelijk van medische en andere factoren, nooit niet veel ouder kunnen worden dan 120 jaar… Dus het eeuwige leven, dat lijkt nogal dubieus voor een individu én ook zelfs voor de soort! Want per definitie, en gezien vanuit evolutionair standpunt, zou de onsterfelijkheid, het einde van de evolutie zijn. Dus moeten we onszelf gewoon “dóór-ontwikkelen” om zo ons uitsterven als soort te voorkomen. En daarbij is de migratie zeker een essentiële factor!

Dus gaan we nog wat rondjes “doorontwikkelen?
Niet zo heel veel meer, denkt de antropoloog. Maar tegen hen die bijvoorbeeld denken dat we onze kleine teen , -die nergens toe zou dienen-, dus gaan verliezen, zegt hij dan ook: “Jullie vergissen je”. Die dient namelijk om onze voet te balanceren dus…
Ons gezicht is echter al bijna 100.000 jaar praktisch ongewijzigd en we worden als soort ook niet echt veel groter. Zelfs de Nederlanders en Scandinaviers (de grootste) blijven, -lijkt het nu-, steken op ca 1,84 meter. Maar onze genen zullen, zegt hij, wel nog micro-veranderingen ondergaan. Vooral vanwege onze verandererende voedingsgewoonten. Want nadat het vuur was uitgevonden, zijn ook onze darmen veranderd: omdat we gekookt voedsel moesten gaan verteren. Dat heeft overigens ook het opnemen van calorieën verbeterd en daardoor was er ook meer energie voor onze grotere hersens. Dus de uitvinding van het vuur versnelde ook onze evolutie… Dat is een zeer interessant gegeven: dus de technologie helpt ons echt om te veranderen! Een troost voor hen die zich alleen zorgen maken over onze wereld van digitale super-communicatie en beelduitwisseling en zich maf gedragende kleinkinderen! It’s just that bloody evolution, stupid!

Dus is een ras eigenlijk iets onbestaands?
Moleculair-biologisch gezien zijn mensen alle homogeen en gelijk voor 99,9%. Genetisch zijn er kleine verschillen door vererving, maar dat geeft ons hoogstens de kans enkele subgroepen te onderscheiden, en niet echt andere rassen.  Als u het DNA van 20.000 mensen van overal ter wereld invoert in de computer komt die te voorschijn met dé vijf groepen: Afrikanen, Europeanen, Aziaten, Polynesiërs en
Amer-indianen. En van oorsprong zijn we alle Afrikaans! We pasten ons enigszins aan op de verschillen in onze omgeving, de natuur deed dat met ons, en dat ging dus “vanzelf”. Dat blanke van sommige van ons (een minderheid!), is een relatief laat verschijnsel. Omdat het gebeurde bij de emigratie uit Afrika. Want in minder zonnige streken fabriceerde die zwarte huid minder melanine die de zwarte mens beschermt tegen UV-straling. En dat werd in Europa dus een handicap. Dus worden die zwarte immigranten op den duur ook “vanzelf” wit; net als hun landgenoten dat (al) zijn… Dus ook Zwarte Piet wordt
gewoon wit op den duur: vanzelf!

Integratie verloopt dus ook “vanzelf” en gaat sneller als je met elkaar “mixt”. Overigens leefde er ook nooit een groep mensen heel lang afgezonderd van andere, waardoor het ontstaan van een echt ander ras ook niet voorkwam. Het bleef dus enkel bij wat morfologische verschillen als huidskleur, ogenstand, etc. .
 
Dus was dat eerdere gemix een zegen voor onze soort?
Wij zijn de homo sapiens-sapiens, die 40.000 jaar geleden de aarde bevolkte met nog vier andere soorten mensen als de Neandertaler, de Denisova-mens, de mens van Java en die van Flores. De sapiens won het overlevingsgevecht, mede omdat hij het handigst was in het veroveren van de voedingsmogelijkheden. De beroemde paleontoloog Coppens is er van overtuigd dat de invloed van klimaat en natuurlijke omgeving essentieel was voor de ontwikkeling van de huidige mens. Vele klimaatcrisissen (!), in vele miljoenen jaren, veranderde de leefomgevingen en daardoor gingen we meer en anders lopen. Zeker toen de bomen in de veranderende jungle, in aantal minder werden. Daardoor kwamen er ook meer bedreigingen door roofdieren: we konden niet zo gemakkelijk meer die bomen in! En dat maakte ons vervolgens agressiever, én deed onze hersens dus groeien. Omdat we die bedreigingen de baas moesten kunnen blijven. De sapiens-sapiens werd vervolgens, zo’n 200.000 jaren, geleden door een koudegolf (!) uit Europa verjaagd naar het Midden-Oosten. Waar hij stuitte op de neanderthaler en daaruit ontstond een soort van hybride. Dat zie je nu nog in onze genen. Toen de kou weer verminderde (!) ging de sapiens weer terug naar Europa. En daarna keerde zich die agressie tegen… de éigen soort, maar nu onder de noemer van religie en ideologie. Zo ontstond ook de verdediging van de eigen clan, groep en hun kinderen. Zo zien we ook de “vreemdeling” (en dat is hij die niet tot de groep behoort), in ons beeld verschijnen.    
In de biologie spreekt men vaak van: “de kracht van de hybride”. Heel vroeger waren er enkel de amoeben die zich voortplantten door tweedeling… Toen er geslachtsorganen kwamen kon er ook gemixt worden en kregen we dus gemengde genen. Wat de evolutie aanzienlijk versnelde… Immers, hoe meer genen “endogaam” blijven (inteelt), hoe meer de soort degenereert. Dus onze diversiteit is dus eigenlijk een levensverzekering en doet ons ontsnappen aan de genetisch wet van: “alles of niets”.
Wordt een genetisch homogene populatie getroffen door een gevaarlijk virus, dan riskeert die een echt grote slachting. Dus de “zuiverheid van het ras” is voor de menselijke soort iets dodelijks… Wel dit is, vrees ik, best schokkend nieuws voor ideologen die met “ras en bloed en bodem” goochelen!

Hoe moet je toekomst van ons mensen inschatten?
De paleontoloog Coppens zegt: de mensen zijn in de laatste twee eeuwen van 1 miljard gegroeid tot nu 7 miljard exemplaren. Onze soort heeft ook nog miljoenen jaren te gaan en we zullen ook nog doorgaan met langer te leven als individu. En ons uiterlijk zal waarschijnlijk niet meer echt veel veranderen.
Er zijn vele conflicten nu, maar er heerst echt geen totale anarchie. We zien ook steeds mensen vechten tegen andere. Dus die echt fysiek ruzie maken, in een poging om hun conflict te stoppen. Het zou dus ook best kunnen dat we, over een miljoen jaren of zo, tot super-sapiens worden. Dus nog intelligenter zijn geworden en ook minder verschillend in ons  denken. Al zullen er altijd mensen blijven, die sterker willen zijn en ook beter, dan “de andere”.  En hen zal het daardoor ook beter vergaan dan de andere.
Maar de toekomst mag je dus best positief zien, en zeker ook door mogelijke emigraties naar andere “exoplanetaire aarde’s”. Want dat reizen en mixen ligt sterk verankerd in onze aard. En waarom zou dat nu in een keer gaan veranderen?

Gaan wetenschap en technologie, ons dus vooruit helpen?   
Zou wetenschappelijk, echt onwrikbaar inzicht bijvoorbeeld, racisme en xenofobie kunnen doen verdwijnen? Stel je voor dat dit zo zou kunnen: dat zou een ware triomf van de wetenschap zijn! Maar helaas, het is te veel tegen het zere been van hen die, -o zo graag-, “de  oppervlakkig wat afwijkende mensen”, de schuld willen geven van alle narigheid die hun overkwam! Zonder zondebokken of, -beter gezegd zonder “meer of minder afwijkende groepjes” als dé zondebok-, lijken wij mensen niet te kunnen leven. Zo die zit er in dus!
En, wetenschap en technologie gaan ons zeker helpen! Maar alles oplossen, dat lijkt wel wat veel gevraagd!

Wat kunnen/moeten we uit dit alles leren, voor morgen?
Dus, joden, Limburgers, Friezen (grapje!) en ook (blanke) Fransen, etc., zal het dus niet veel helpen als zij naar een andere regio zouden emigreren. Ook zou een (blanke) katholiek, of een liberaal of een homo daar niet echt iets mee opschieten binnen een blanke regio… Of zou dat toch een beginnetje kunnen zijn?
Even een zijsprongetje:
Ik betrap me er op dat ik nu denk, dat die Geert W. natuurlijk
zo’n witte kuif heeft, omdat die hem wat “afschermt” van zijn, zeer lichte, Indische trekjes die hij gewoon heeft geërfd. Of is dat een te xenofobe gedachte van mij nu?

Zouden die “gadgets” als I-watches, Google-glasses, dat ge-Facebook en ge-Twitter, die auto’s zonder chauffeur, dat voortdurend “in communicatie zijn” in die steeds meer open wereld (waarin we ons steeds sneller kunnen verplaatsen, fysiek en via communicatiemiddelen), waarin we bijna alles kunnen wéten, meebeleven en gaan begrijpen  onze soort merkbaar gaan veranderen? Kun je daar al iets van zien bij onze kleinkinderen?
Gaan dat veel langer actief blijven (tot 80 jaar wordt al genoemd nu), dat veel langere leven en dus heel andere levensperspectief, ons ook niet drastisch gaan veranderen? Denk ook aan de biotechnologie, die ons kan repareren en vernieuwen en vele ziekten kan voorkomen. We zullen straks dus niet drie generaties in onze families kennen, maar zelfs vijf! Ik kan dat ook nog halen!
Zijn die opa’s en oma’s van vandaag niet ook nú al heel
anders geworden dan die van vroeger? En wát als we over 20 jaar ander leven ontdekken elders op een van die miljarden exoplaneten, waarvan we nu al 1010 echt kennen? Of als we op vakantie kunnen gaan op de maan en op Mars waar we onze nieuwe kolonies vestigden?

Dromen mag en wat er nog aan komt gaat in elk geval, een enorme impact op ons hebben. Alles natuurlijk afhankelijk van hoe lang wij (u en ik), onze generatie dus, het nog gaat trekken hier. 
Die Franse boeken: “Anatomie impertinente. Le corps
humain et l’evolution” van Alain Froment ( met zijn bijna 300 pagina’s) en dat van Yves Coppens: “Le present du passé au cube” (216 blz.), gaan de wereld (helaas!) niet echt diep schokken.
Maar ik beken dat mijn geloof in de evolutie en in de “gelijkheid van ons mensen als soort” er best verder door is versterkt. En dat het mijn denken nog meer “Spinoziaans” maakte en me ook sterkte in mijn agnostische idee.
Ik snap ook veel beter waarom migratie, -om nog veel meer redenen dan ik eerder dacht-, een nuttig, ja zelfs een noodzakelijk iets is… En dat het verzet daartegen dus echt te denken moet geven!
Dus die Japanners en die Duitsers, die langzaam dreigen uit te sterven als natie’s, doen er zeer wijs aan om snel nieuw bloed binnen te halen! Berlijn doet dat nu al met die ruim 500.000 Zuid-Europeanen per jaar en Japan moet ook snel uitgelegd worden dat ze moeten gaan opschieten. Bijvoorbeeld met een flinke lading Zuid-Amerikanen, die ze elk jaar zouden moeten gaan “importeren”. En het dus niet moeten laten (wat ze nú dus wel doen) bij het “terug halen” van Japanners die eerder emigreerden naar andere regio’s in de wereld! Want dat schiet dus niet écht op!

Dus, geachte ministers van Immigratie, integratie, en zelfs premiers van landen: lees deze boeken. Of laat er uw adviseurs erover nadenken en adviseren. Vertel het zeker door aan uw kiezers en schiet ook een beetje op. Die moeten namelijk veel meer beleerd worden door moedige politici. Want daar ligt een belangrijke, sterk verwaarloosde politieke opdracht!
Stel bijvoorbeeld een migratie voor zoals de VS die doen. Die hebben een simpel lijstje waarop staat: “dit jaar, xxx Europeanen, yyyy Aziaten, etc. toelaten”. Zij hebben het al heel lang door! Zij sluiten, -weten we nu zeker-, enkel uit wie er door NSA zijn “geselecteerd” als verdachte personen… En vertellen hem/haar natuurlijk niet hoe ze dat te weten kwamen…

En dat “Verenigde Europa” meer kans geven is natuurlijk een must. Zeker gezien in dit verre licht; dat moge duidelijk zijn. Verbeter de wereld en begin bij Uzelf, heet het toch? Een wat beter voorbeeld geven van “integratie op Europese schaal” zou vele kunnen helpen om ons ook wat positiever te zien en ook serieuzer te nemen in de spannende toekomst die ons wacht. Dat zijn we verplicht aan “onze” uiterst nuttige waarden die we bevochten in vele jaren. En die het zelfs verdienen om het miljoen jaren of zo wat de “sapiens” nog rest te óverleven.  
Maar dit zijn eigenlijk heel andere, interessante onderwerpen in het verlengde van wat hierboven staat.

Maar,
    zou de zon er iets van weten dat het op enkele hete gasreuzen die haar buren zijn, regelmatig diamanten regent?  Amerikanen rekenden want ze weten van de hoge druk en van de grote hitte  die het koolstof in de lucht tot diamant kan persen. En ze denken ook dat er op Uranus en
Neptunus die beide bloedzwaar zijn wel eens veel diamant kon zitten. De schatten van de ruimte worden langzaam zichtbaar: de oude schatgravers komen weer tot leven als ruimtegekken verkleed!
Toen men in de Sahara in de tijd van oude Farao T. de gele scarabee vond en daarvan een broche werd gemaakt voor deze machtige man wist men nog niet dat de diamant stamde van een ingeslagen meteoriet en de steen van nog geen cm doorsnede vol met microdiamantjes er al 28 miljoen jaar eerder insloeg. En laat nu Franse en Zuid-Afrikaanse geleerden zeggen dat ze nog een stuk van die meteoriet hebben gevonden; tot nu toe vond men enkel wat as van zo’n ex-hemellichaam…
Dus kan straks ook Poetin of een Afrikaanse dictator met veel oliegeld ook zo’n fraaie broche laten maken en zich zo postuum meten met echte farao.

We snappen steeds beter waarom de mens zoveel moeite en geld stopt in het verkennen van de ruimte. De oude goudkoorts herleeft die iedereen in Klondike ooit gek maakte en die ook de veroveraars van Zuid-Amerika tot moordenaars maakte. Omdat ze zo zichzelf iets konden verrijken en ook macht konden verkrijgen van de koning die hun expeditie financierde… Die koorts beheerst nu weer de mensen van NASA die gekke miljardairs en die 250.000 vrijwilligers voor een onomkeerbare ruimtereis naar Mars..
De mens blijft een avonturier die de grenzen steeds opzoekt en daarover wat filosoferen in de zon doet ons onszelf ook beter begrijpen.
Dus zit neer in die zeer late herfstzon en denk na over roem, rijkdom en de dood en het leven… We wensen u dagelijks wat kwartiertjes zonnebad toe en als het moet met de wolletjes aan!

22 november 2013

LE MARSEILLOIS WORDT IN ZEE GESLOOPTDe oude driemaster zonk snel op de ochtend van 11
september en de sappeurs konden enkel nog wat “gevaarlijke lading” redden. Nu steken enkel de drie grote masten en hun tuigage boven water uit, hoog en in het zicht van onze burgemeester. Ons enige varende restaurant van meer dan 100 jaar oud ligt stil onder water in de Vieux Port. De eigenaar moest zijn 12 personeelsleden ontslaan
en vroeg offertes om de boot in ere te herstellen: dat zou 2,5 à 3,5 miljoen gaan kosten wat Bruin ook mét de verzekering, niet kon trekken. Men was ook bang dat het schip bij verplaatsing zou kunnen breken en zelfs de ingang van de VP zou kunnen blokkeren, wat natuurlijk een heel nare boel zou opleveren. Zeker niet op hoge leeftijd en dus een houten schip, Want een schip vol water manoeuvreren: dat is niet niks… Dat is een klus voor Hollanders, die dat ook deden bij de halfvol gelopen ferry Napoleon Bonaparte, die weer herrees zonder schade!

Dus kwam er een offerte voor sloop ter plaatse van 250.000 euro en het kost 15 dagen.. en daarin zit de prijs van een grote plateau met kraan. De eigenaar heeft intussen besloten om de geplande opknapbeurt van 15 jan. 2014 echt af te zeggen. En ook om nu maar zijn pensioen te nemen… Dus ziehier een der laatste foto’s van een culinair sprookje en u moet ook nog weten dat er nog naar de exacte toedracht wordt gespeurd… Dat kan nog best leuk worden dus: a never ending story!
Nu rest er nog maar één echt belangrijke vraag: Welk mooi oud schip komt er nu tegenover de Mairie in de haven te liggen? Hopelijk weer een resto-boot, die ook lekker oud kraakt. Maar die nog niet zinkt! Daarvoor steken we een paar kaarsjes op bij ND de la Garde op de hoge berg! Afwachten, maar hij komt echt… Dat voelen we allen.

WE BETALEN HIER DE HELE DAG BELASTINGEN…U weet het: Hollande gaat de geschiedenis in als “de belastingpresident”! Hij wilde of durfde niet echt te bezuinigen dus moest hij wel 50 belastingen uitvinden om zijn begrotingstekort een beetje  bij die 3% te krijgen. Maar
men werd ook belastingmoe en de Bretons gingen heel boos een autoweg te lijf en wel 48 uur lang. Flinke strijd met de CRS natuurlijk en veel vernielingen en ook gewonden… En de regering schrok en beloofde nieuw overleg. En weer werden er belastingmaatregelen terug genomen of stevig aangepast. Er is intussen een hele rij daarvan, wat hier nu zelfs tot hilariteit leidt. Maar ook tot grote boosheid en dat begint Parijs nu ook goed te voelen… Dus zien we nu vele stukjes in kranten en op TV over “waar die belastingen allemaal al in zitten”.
Ziehier wat een gewone journalist op een gewoon dagje allemaal aan “impot” moest lappen! En u begrijpt onmiddellijk dat het erg moeilijk zal worden om die giga-schuld van 1912 miljard ooit af te lossen! We volgen hem op een dagje in de stad..
De metro kost 0,15 cent belasting (op een kaartje van 1,50 euro) dat was de eerste donatie! Maar nee, hij keek even op internet en begreep dat hij deze dag 0,3 euro belasting betaalde daarvoor… En hij keek ook even journaal op TV wat dagelijks ook 0,35 euro kost.  Zijn eerste kopje koffie
even later in de bar bevatte ook al 10 cent “impôt” en zijn lunch à midi (in de zon) vereiste ook 0,35 euro voor vadertje Staat. Toen pas begreep hij ook, dat die douche die ochtend, ook al 0,18 cent belasting nam en dat vroege belletje ook 0,26 euro had gekost aan rijksbijdrage..  Ja, en dat licht en die verwarming in huis eisen ook 0,5 euro op een gemiddelde dag.  Zijn vrouw zou gaan boodschappen doen en gaan tanken: dus die moest ook 2,8 euro bij de een en 13 euro bij de ander laten “vallen” om de belastingplicht te vervullen.  En zij beiden wisten dat wonen ook taxe foncière vroeg diezelfde dag: wel 7 euro taxe dus en dat de andere taxe d’habitation (alle gem. belastingen) ook 3,50 euro eisten.
's Avonds telden ze het allemaal op en bleken die ene dag liefst 35 euro aan belastingen te hebben gelapt… OK, niet alles komt elke dag voor maar toch: dat is toch echt effe schrikken niet? Je hebt dus voor je het weet aan “gewone
noodzakelijke dagelijkse dingetjes” in een maand meer dan 1000 euro aan Marianne geofferd.
Tja, dat doet beter begrijpen dat er langs deze weg niet echt veel meer kan hebben nu: dus moet er eindelijk het mes echt in de overheidsuitgaven… En die zijn voor 50% of zo (of zelfs méér) betalingen van lonen en salarissen van de vele overheidsdienaren…  Dus u begrijpt waar dat echt pijn gaat doen. De tijden gaan nu echt spannend worden. Wij maken onze borst nu nat… ook al kost dat meteen weer 20 eurocent belasting…

zondag 17 november 2013

DAT KLONEN GAAT VOORTREFFELIJK!Gaan we naar een wereld vol echte klonen? Er bestaat al een jarenlange dieren-kloonpraktijk, vooral buiten Europa. De grens naar het “mensen klonen” is technisch nu al flinterdun en is
mogelijk ergens al vaker overschreden. Menselijke organen worden nu ook al in labs “gekloond”. Dus moet “de wetgever” echt gaan opschieten, tenminste in die landen waar men nu “voorlopige” beperkingen oplegt.
Dat de ethische opvattingen hierover in de wereld heel ver uit elkaar liggen, is nu al duidelijk. Er zijn ook religies c.s. (sjintoïsme, boedhisme,..) die in klonen  niets kwaads kunnen aanwijzen. En daar waar religies hierin geen rol spelen, wordt het dus puur een kwestie van ethiek zoals “de lokale cultuur die voortbracht…”.   We moeten ons dus ook op dit gebied op “verrassingen” voorbereiden. Omdat de “mogelijkheden” enorm zijn, maar ook de impact en de risico’s nauwelijks zijn te overzien. Zou een land dat mensen kloont door de VN worden veroordeeld denkt U? En zou “men”tegen dat land sancties instellen of diplomatieke relaties verbreken? Zou u een kloon van een familielid, niet bij u thuis ontvangen? Samen met zijn evenbeeld of nadat het “evenbeeld” is gestorven? Is zo’n kloon voor u geen familielid en voor “zijn land” ook een stateloze? Zouden  “klonen van eigen volk” voor sommigen niet hét alternatief voor immigratie kunnen zijn??? In de Nazitijd kon men nog niet klonen, maar had men in Duitsland wel “instituten” om raszuivere kinderen te “produceren”. We weten dat nog best. Zou Berlijn toen, als het zou hebben gekund,  “klonen” hebben verboden? Of net niet?    

Klonen werd al echt een nieuwe niche-business
Dolly het gekloonde schaap werd gevolgd door Promtheus het veulen, Copy Cat de kat,  Snuppy de hond en Tetra het aapje en nog vele andere… Een waar leger van klonen komt
over ons. Amerikaanse fokkers klonen excellente stieren om hun superzaad duur te kunnen verkopen. En de Federatie voor Paardrijkunsten opende zelfs de competitie voor het klonen van kampioenspaarden! Er vliegt alweer een duif waarvan de soort was uitgestorven in de VS en in Zuid-Korea kloonde iemand zijn lievelingshond voor 50.000 euro.

Praktijken, dierenleed en wetgevers
Tot nu toe kloont men op labschaal en enkel meestal nog dure dieren.. die vermogens kunnen opbrengen. In de VS zijn er al duizenden volgelingen van klonen van koeien en runderen die melk produceren en steaks leveren.. Zou dat gevaarlijk kunnen zijn voor consumenten? Vele wantrouwen wat er op dit gebied al gebeurt. Maar wetenschappers zijn er zeker van: klonen is geen genetische transformatie maar simpel en zeker kopiëren! Efsa van de EU in Brussel verbiedt vooralsnog klonen in Europa.. (behalve voor renpaarden en vechtstieren!). Ook omdat klonen de gezondheid van dieren beïnvloedt..
Want het doet draagmoeders en ook klonen lijden.. De fysioloog Eric Palmer van de firma Cryoozootech weet
waarover dat gaat: zij zetten al minstens 5 paardenklonen op deze wereld. Om een veulen te maken moeten we door de bank ca 500 eitjes hebben en daarvoor koopt men ca 50 tot 100 eierstokken in de slachthuizen. Vele eicellen blijken dan onrijp en dan moeten er nog meer ingekocht worden. De anderen worden aangepast door de kern te vervangen door een cel van het te klonen dier, die veelal uit de huid wordt gehaald van dat dier..  Dan moet er een elektrisch schokje aan te pas komen om de zaak te starten; maar dat lukt niet altijd. Dus moeten er twee of drie dozijnen draagmoeders komen om de embryo’s te ontvangen…  En dan is het gewoon afwachten! Of er een volwaardig veulen groeien gaat… Daarom kost dat bij die firma ook 200.000 dollar.

Klonen en de paardensport
In het begin vreesde men dat de kopie de leeftijd erfde van de draagmoeder omdat Dolly na 6 jaar stierf. Maar dat bleek niet zo te zijn. Nu is enkel de zorg dat de kloon dezelfde prestaties levert als zijn (DNA-)-schepper. Dat is met de 25 veulens nog niet bewezen want het duurt enkele jaren om ze op te voeden en te trainen… De meest veelbelovende kloon is Chellano Alpha Z uit Zangersheide in België: kloon van Challano Z. die stierf na 11 jaar. De kloon heeft al 5 jaar gelopen en deed het prima. Zijn zaad is ook al te koop… De fanatiekste paarden-kloners zijn de polospelers. De Argentijn Adolfo Cambasio heeft er al 8 laten klonen en verkoopt nu een veulen dat kloon is van Cuartetera, een grote kampioen. Dat kost nu 800.000 dollar… Een collega bestelde nu 100 klonen van een van zijn paarden. Op een dag zou het kunnen zijn dat er acht spelers op “gelijke” klonen rijden… Daarmee is de genetische diversiteit echter in het geding: ook daarom verbiedt Efsa dat klonen nu nog. Want dat is ook “niet goed voor de soort”… Maar klonen kan echter ook de soort in léven houden, die zich niet meer normaal kon voortplanten! Zoals bij de hongre, een paardensoort, al  gebeurde.

De spectaculaire klonerij
Ziehier dat mooie verhaal van de stier Angus, Bull 86 uit de 80-er jaren in de VS. Die was immuun tegen de TBC en kon salmonella verdragen, door een unieke mutatie. Maar hij kreeg een ongeluk en zijn bewaarde zaad werd (ook per ongeluk) vernietigd. Maar zie: in 1985 had een bioloog delen van deze Angus ingevroren… en de Universiteit van Texas kocht die 4 jaar later. En zo kwam er in 2000 toch een kloon.
Helaas stierf ook deze vroeg maar zijn zaad was wel bewaard en daarmee wordt nu ook weer gefokt. 
In 2008 betaalde Edgar en Nino Otto 155.000 dollar om hun Labrador Sir Lancelot te klonen in Z-Korea. Daar moet men dus dozijnen vrouwtjeshonden hebben, om de honderden eicellen te verkrijgen. Dat hield de Koreaanse bioloog Insung Hwang niet tegen om al een dozijn honden te klonen en wel voor 80.000 per stuk.
Het echte kunststukje is echter, om uitgestorven soorten te herscheppen. Er staan daartoe nu 24 kandidaten op de lijst.. Zoals de mammoet, de Amerikaanse migratieduif, de dodo van het Eiland Mauritius (die de Nederlanders zouden hebben weg gegeten) en de Quagga (een zebra uit Z-Afrika). Je moet dan cellen te pakken krijgen van een specimen en die injecteren in een eicel van een verwante soort:  inter-soortelijk  klonen dus..  Dat lukte al in 2003 voor de bateng (Aziatisch rund) waarvan DNA was geïnjecteerd in een eicel van een koe.
Maar wat is nou het nut van het klonen van uitgestorven soorten? Om de soort echt levend te houden met je er wel 300 à 400 samen zetten om de diversiteit te kunnen garanderen. Japanse onderzoekers zoeken al jaren een bevroren mammoet om die te klonen met eicellen van olifanten. Al zouden ze er een paar honderd maken:  hun natuurlijke milieu bestaat echter niet meer! In Brazilië wil men zo ook zeldzame dieren “bijkonen” zoals de tamarinleeuw, de bison, de jaguar en de miereneter.

Klonen zonder eicellen kan ook al!
Er zijn al labs die nu klonen zonder eicellen te gebruiken. Je kunt namelijk een cel van het te klonen dier in een embryon omzetten en die dan in een draagmoeder te planten. En dan is mensen klonen dus geen kunst meer over enkele jaren? Dat voorspelde de goeroe Rael al jaren geleden… Maar niemand weet of het niet ook al ergens gebeurt of werd gedaan… Uit te sluiten valt dit zeker niet, maar iemand die deze stap zou nemen weet, dat er een enorme opschudding zou volgen… Of ook applaus?

Genenmanipulatie kan ook al
In China kan men voor zorgen dat je nieuwe kind blauwe ogen zal hebben of iets anders wat de ouders “leuker” vinden. Je kan zorgen dat je volgende kind met zekerheid
een jongetje zal zijn, iets wat in China best in de belangstelling zou kunnen liggen.
Men is ook zeer ver met de mogelijkheid om genen te veranderen of om te wisselen waardoor je de kans op nare ziekten later aanzienlijk kan verkleinen. Dus aan een nieuwe “conventionele mens” aanpassingen aanbrengen op zijn “natuur” kan nu en gaat zeker een grote vlucht nemen. Want het is ook “economisch” (ziekten voorkomen en hun kosten) van belang. 
Dit alles is nog geen klonen natuurlijk. Maar zou je, in theorie, een kind mogelijk helemaal , gen voor gen, kunnen “ombouwen” tot een genetische dubbelganger van de moeder of de vader? Dus een kloon kunnen maken door genengerommel? Wat onzinnig denk je dan; maar stel het u toch even voor… En er kan er dus ook een kloon worden “gemaakt” van een van de ouders, maar dan via een “normale” zwangerschap… ! Zou dat dan wel mogen? Een leuk (óf een naar?) puzzeltje, wat denkt U? Het illustreert naar welke wereld en mogelijkheden we op weg zijn. En aan de vraag of een kloon ook “een mens is geschapen door God naar zijn beeld en gelijkenis”, begin ik nu maar niet.

Epiloog
Al zittend in de marseillaanse zon, -met de veranda open-, op een dag met gematigde mistral, probeerde ik dit nieuwe “ethische mijnenveld” enigszins te verkennen. Zie hier wat overpeinzingen.
Dieren en planten klonen mag al; het is nog wel opwindend maar voor de meeste mensen niets wat je moet afwijzen. In tegendeel: vele mensen zijn blij met een gekloonde dierlijke huisvriend! Zij kunnen nu hun Fikkie “levenslang” aan hun zijde doen voortleven. Zelfs zonder “onderbreking”; er is enkel sprake van een jonger exemplaar, dat zelfs kan hebben samengeleefd met zijn “schepper” bij hetzelfde baasje. Wij hebben vrienden, jagers, die dat (maar zonder te klonen!) al jaren doen met hun jachthonden… En met veel plezier voor iedereen natuurlijk. Want zo’n gekloond dier is gewoon een echt en volwaardig “nieuw” dier. En zou u niet weten dat het huisdier van uw nieuwe buren een kloon is, dan zou u er toch zeer bevriend mee kunnen raken?
En nu naar de gekloonde mens, want daar zit dus kennelijk een eerste vraag: is een gekloonde mens ethisch gezien een “mindere of af te wijzen” mens? Maakt de “voortbrengingswijze” ethisch iets uit? Want de “kloon” kan er, -net als een gewoon kind-, niets aan doen dat hij zo op de wereld kwam! Een vondeling zonder ouders behandelen wij natuurlijk ook als elk ander mens. En het zou nu zelfs technisch kunnen voorkomen, dat een vondeling gewoon (stiekem) een kloon ís! 
Dus ook al zou u tegen “het klonen” zijn, dan kunt u dus een kloon nog niet afwijzen. Daarvoor lijken geen argumenten te vinden te zijn. Maar u zou, tegelijk, wel de “opdrachtgevers/producenten” wél strafbaar kunnen vinden.
Duitsland en Japan hebben niet genoeg bevolkingsaanwas, dreigen uit te sterven of economisch ten onder te gaan. Japan wil eigenlijk geen niet-japanse immigranten terwijl
Duitsland nu massaal mensen uit Z-Europa “importeert”. Om te kunnen overleven… Tegen massale “import” van afrikaanse of aziatische mensen (of mensen die moslim zijn?) zou er wel eens flink bezwaar in Duitsland kunnen zijn, waar men ook de nodige wrijvingen nu al kent met de duitsers van turkse afkomst. Behalve als ze heel goed kunnen voetballen natuurlijk!
Is het nu echt ondenkbaar dat men in Berlijn zou kunnen gaan overwegen dat er “van staatswege gecontroleerd” klonen komen van nog levende of overleden duitsers? Is dit een toelaatbare “oplossing” als het land zichzelf niet meer kan of wil op peil houden langs natuurlijke wijze? En liever geen immigranten neemt, ook al zijn ze er met de bosjes en ook nog in zeer nare omstandigheden: zie bv Syrië nu?
Zit daarin nu wel een ethisch bezwaar zoals: “een land moet niet gaan klonen als er vele mensen op de wereld, die in zeer moeilijke omstandigheden leven, heel graag willen komen naar dat land?”
Mogelijk geeft dit simpele gepeins aan wat er voor vragen en dilemma’s op ons af komen. Nee, sterker nog, ze zijn er grotendeels al en de confrontaties zullen zich gaan opstapelen. Omdat er geen enkele lijn van “gelijke opvatting” in onze wereld lijkt te bestaan. Net zoals dat het geval is bij het omgekeerde van klonen n.l. de doodstraf. Zelfs binnen een land als de VS is per deelstaat, “het ontnemen van het leven (en niet het “maken er van”), ook al niet gelijk!  
We moeten we er dus minstens mee rekenen dat er, en mogelijk ook snel, echt klonen gaan komen! Er is nu al handel in gewone mensen, dus waarom straks ook niet in menselijke klonen? Met een vals paspoort en zo…
Ik besluit met de gedachte dat ik persoonlijk zou wensen dat een franse vriend, die helaas net is overleden, na veel morfine, zou kunnen worden gekloond. Maar ik weet ook dat “hem terugklonen op zijn leeftijd” dus zoals ik hem kende, nooit zal kunnen. Want de mens die je als zijn kloon kent, is een resultaat van zijn DNA-bestek, zijn opvoeding en zijn eigen leven… En dat kun je dus niet “even naklonen”! Dat is heel jammer natuurlijk, maar stelt me ook wat gerust. Want dat zal een hoop toekomstig gekloon gaan voorkomen…  

Maar,
de zon ziet die Amerikaanse sonde Ladee (Lunar Atmosphere and Dust Environment) nu sinds 6 september in de richting van haar vriend de maan vliegen.  Het reisje gaat 280 miljoen dollar kosten en heeft eigenlijk weinig wetenschappelijke waarde; er zit meer een technologische drive achter. Het ding bevat namelijk een telecommunicatielaser die gegevens uit de ruimte naar de aarde kan zenden met een speed van 622 Megabits per seconde… Dat komt omdat het lichtgolven betreft en geen radiogolven…  Zo kunnen we 3D beelden gaan krijgen van de maan en haar omgeving. En dat is nog eens heel andere en veel interessantere koek!
Stap dus naar buiten en vang nog wat zonnestralen terwijl u dit “gekloon” nog wat overdenkt. Bewonder daarbij de mens en wens hem nu ook weer sterkte met zijn eigen fratsen.
We wensen u weer mooi weertje ook al moet u nu een wolletje extra aantrekken om in de zon te kunnen zitten. 

17 november 2013

HET ANKER VAN DE PEST
Het is  bijna 4 meter hoog en 2,5 meter breed en behoorde toe aan het (in Holland gemaakte) fluitschip dat de naam Le Grand Saint Antoine droeg…  Het moest in 1720 bij aankomst in quarantaine er waren zieken aan boord, maar de ladingseigenaar kocht de havenautoriteiten om en die lieten hem ontladen. Veel dure stoffen uit het oosten en helaas ook veel besmette ratten gingen van boord. En enkele weken later was de helft (!) van de bevolking aan de pest overleden: 48.000 mensen. Men ontdekte het bedrog en de koopman was de pineut en  het hele schip werd bij de pointe rouge in de fik gezet: alles moest verbranden..
Zo komt het dat in 1978 amateurduikers het anker vinden op 200 meter van de verbrandingsplek  op 23 meter diepte. Het is 300 jaar later, dus de zee heeft zijn aanval op het ijzer geopend, en dus wordt het zeer voorzichtig in een bassin met zeewater opgeslagen van het Nationaal duikers Instituut. Om het te bewaren tot er geld zou zijn om het te restaureren. En dat is nu ook omdat het Museum van de Historie van Marseille werd heropend en een sponsor geld gaf. In Arles werd een specialist in conservering van dit type voorwerp gevraagd om de restauratie te doen en dat duurde meer dan een jaar. Het ijzer moet in diverse baden liggen om alles er voorzichtig af te weken en het corrosieproces echt te stoppen. Maar binnenkort zal het te pronk liggen in het voornoemde museum. Omdat het een stille getuige is van een rampzalige gebeurtenis voor de stad…. De laatste grote pest-epidemie die er voor zorgde dat op de Belsunce
(die vroeger de Grand Cours heette) de lijken meters hoog lagen om te worden begraven… De bisschop van Marseille was een held van deze ramp omdat hij bleef bij zijn gelovigen. Later bleek wel dat hij er ook niks armer van was geworden…  Er komen nog meer voorwerpen uit deze tijd bij het anker te liggen: een wijwaterkwast, een tang om in de kerk de hostie uit te delen (om de besmetting te voorkomen) en wat kleine dingen uit de wrakresten. Een gravure laat ook zien hoe in die lastige dagen de verplegers
en de chirurgijnen er bij liepen qua kostumering.. En natuurlijk zal er ook een buste prijken van bisschop Belsunce die ook een groot beeld kreeg naast de Grand Major. Hij wijdde de stad aan het Heilig Hart tijdens een grote plechtige mis op de Grand Cours toen de epidemie voorbij was. Zo krijgt deze zeer beruchte periode uit de historie de aandacht die ze verdient en het museum zal e.e.a. aan ons tonen.

donderdag 14 november 2013

DE BEVRIJDING VAN MARSEILLEDe stad kwam op 21 augustus 1944 in opstand tegen de Duitse bezetter na een oproep op 19 augustus voor een staking. Commandant Vauban van de FFI (Verzet) ging er met een kleine 1000 mannen tegenaan en werd gesteund door een gedeelte van de bevolking. Er komen barricades en er hangen overal FFI-pamfletten in de stad. De vijand wordt belaagd met simpele revolvers kaliber 6.35 door overal op Duitse
patrouilles te schieten. Men krijgt zelfs de overgave van een regionale prefect voor elkaar en bezet zelfs nog zijn gebouw! Gek genoeg verontrust dit de … geallieerden, die al dicht bij zijn in Gemenos. De Franse generaals de Montsabert en De Lattre maken ruzie: de eerste wil meteen de stad in om
op het verzet aan te sluiten en de tweede is wat al te bang voor het “volkse pagaille”.

De landing in de Var was er op 15 augustus al en verraste het zuiden. Dat dacht vergeten te worden nu de landingen in Normandië er ook kwamen…  Er is al maanden weinig te eten in de stad en de moraal is negatief. Zeker na het bloedige bombardement van 27 mei  door de amerikanen. Temeer omdat dat plaats vond op de dag van
“de broodstaking” waardoor er veel mensen in de straten waren. Zoiets was, -op Warschau na-, zelden vertoond in bezette steden: een grote schreeuwende menigte in de overvolle straten…  Dus werd er zelfs gedacht dat de “alliés” (en niet enkel de Duitsers!) de volksopstand vreesden en daarom ook bombardeerden! De Duitsers gingen over tot razzia’s en executies. Generaal Schaeffer ontvlucht de stad en laat zijn mooie villa achter om heil te zoeken in de falaises van Cap Janet tegenover de superbunker “Martha”. Hij kreeg uit Berlijn opdracht de stad tot de laatste “cartouche” te verdedigen en heeft daartoe 10.000 man en 5000 man Kriegsmarine voor de 50 kustbatterijen. Die staan bij Notre Dame de la Garde en op de Prado. Het zal hem niet helpen want op 28 augustus drinkt generaal De Montsabert zijn pastis op de Canebière, zoals hij voorspeld had!
In de stad zijn er bij de herdenking zo’n 50 “straatbrieven” op de grond te zien. Zwarte gespoten teksten die herinneren aan die dagen van de bezetting. Dicht bij ons is er ook een:
het vrouwenhuis tegenover ons was de verzamelplaats voor razziaslachtoffers die vanaf Saint Charles met de treinen naar Duitsland vertrokken. Een andere is er voor de Seaman’s Mission in de Rue Forbin: daar werden de Britse piloten verstopt die boven Frankrijk waren afgesprongen omdat hun vliegtuigen crashten. Diverse spreken over “fusillades” in de stad direct na arrestaties…

Marseille doet veel om zijn woelige geschiedenis tot leven te brengen. De expo van foto’s in het Alcazar van de honderden artiesten, geleerden en politici die via Marseille trachtten weg te komen voor de aankomende Duitsers, laat ook grote namen zien van bekende uit heel Europa. De Barones Pastré uit Marseille liet vele van hen in haar landgoed wonen en nogal wat kunstwerkjes en teksten die
daar werden geschapen worden nu geëxposeerd. Ook vinden we er de foto’s en verhalen van de Amerikaanse diplomaat Fry die een belangrijk netwerk voor de vlucht naar allerlei landen via Spanje “draaide” in Marseille. Hij wordt als een echte held gevierd en kreeg ook uit Israël veel lof. Want een groot deel van de vluchtende waren uiteraard joods. De historie van de bevrijding van Marseille is dus ook echt Marseillaans van karakter: haar rebelse reputatie deed vriend en vijand rillen en dat bleek nu weer eens ook een “dubbel nadeel”…

zondag 10 november 2013

HET DRAMA VAN DE MIDDENKLASSERS: DE ECONOMISCHE SPIL.We komen in deze tijden weer opnieuw achter hele fundamentele waarheden en herontdekken de nieuwe voorwaarden om welvaart te scheppen en te behouden. Te veel ouderen en tegelijk heel weinig jongeren bijvoorbeeld, dat trekt hele (vooral westerse) landen scheef. Die dure oudjes en de (steeds vaker) ook te slecht opgeleide (en niet zelden werkeloze jongeren). Dat  leidt voortdurend tot budgettaire en sociale drama’s. Maar het grootste drama is: de verdampende middenklasse in de westerse democratieën en tegelijk de opkomst ervan in de aanstormende landen… Beide verschijnselen hebben een steeds sterkere invloed op maatschappelijke en de politieke verhoudingen in landen. Dus werd het tijd om eens na te gaan wat de middenklasse eigenlijk is en wat daar nu mee gebeurt..

De ontwikkelingen in “de laag van de middenklasse”
De OECD definieerde deze klasse met : “een koopkracht van 10 à 100 dollar per dag”. En in 2030 zal dat 4,8 miljard van de wereldbevolking zijn (en was 1,8 miljard in 2009). Dus daar verandert écht wat.
De laatste 15 jaar ontdekten economen en politici pas echt dé grote betekenis van de middenklassers. Die groep tussen de rijken en de armen die nu zo in de verdrukking kwam in het westen. Ziehier wat kale cijfers over de ontwikkelingen er van in de wereld
In de VS was de middenklasse in 1970 nog 60% (van de bevolking) en die is nu gezakt tot 45%. De financiële crisis sloopte hen en hun schulden explodeerden. Ze verloren veel aan koopkracht. Dat zien we ook in W-Europa en ook heel duidelijk in Frankrijk. Deze “burgers van het midden”, verliezen de aansluiting met “boven” en vrezen te worden verzwolgen door de “arme onderklasse”..
Het gaat ómgekeerd in de opkomende landen: in Brazilië kwamen er 40 miljoen mensen de middenklasse versterken in 10 jaar en daar is het nu al 52% (!) van de bevolking. In China bestond ze voor kort niet; ze begon pas  20 jaar geleden iets voor te stellen. En nu zijn het er al 157 miljoen, en ze groeiden met 47% in omvang in maar 5 jaar. De stad Peking bestaat nu zelfs al voor 40% uit middenklassers .
In de VS en Europa is hun aantal nu redelijk stabiel; in Zuid-Amerika en Azië stijgt de omvang snel. Van 181 naar 313 miljoen in de eerste regio en van 525 miljoen naar nu 3,2 miljard (!) in Azië. Hun verpaupering, aangekondigd door Marx, kwam er dus bepaald niet… En ze was altijd, -vooral door hun relatief grote consumptie-, de motor van de groei.
Het BBP/inwoner is in Brazilië en Z-Korea nu al even hoog als in Europa. In Z-Korea zijn de middenklassers nu 53% van de bevolking en in Brazilië is het ook al 29%.

Een profiel van de drie traditionele klassen/lagen
De meeste van ons kennen ook wel een paar “representanten” maar meestal niet uit elk van die drie klassen. En ook niet zelden in de directe omgeving, als we ook tuinmannen en tegelzetters etc. meerekenen. Dus ziehier een wat “basaal profieltje” van elk van deze klassen. Én een overzicht van de recentere ontwikkelingen van elke klasse. Want het is er knap onrustig geworden en niet alleen door de “crisis”!
Middenklassers:  dat zijn natuurlijk “die middenstanders met
hun winkels en kleine servicebedrijven”, het zijn ook de lagere en middlemanagers en staffers in de industrie (productiebedrijven, banken en overheidsorganisaties). Veel winkels (behalve in de voedingssector) hebben het nu zeer moeilijk met internetkopen, veel productiebedrijven gingen naar de lage lonenlanden en ook de overheid kromp…en krimpt nog. Zie b.v. Defensie in Nederland én ook in Frankrijk!
Er is echter ook een groei in de middenfuncties in de ICT-sector en dan moet u denken aan high-tech bedrijven met hoge innovatieve inslag en zeker ook aan de biotech-industrie en zijn R&D. Dat is de top van de middengroep: de schaarse hoog-opgeleide wizzards.. Facebook, Apple, Twitter en Google zijn er fraaie voorbeelden van. Ze bedenken in de VS en het westen nieuwe producten met hun wizzards en ontwikkelaars, en laten die dan massaal maken in Azië. Dus al “hun” middenfuncties uit de productie vind je in de lage lonen landen…
De ICT-maakt ook vele “eenvoudigere administratieve jobs” in overheid en industrie “overbodig”. Een PC met goede software kan het werk vaak veel beter en goedkoper. De mensen met de lagere beroepsopleidingen, behalve in bouw- en “onderhoudssector” (tegelzetters, loodgieters etc.), zijn ook al veel minder nodig: denk maar aan de snelle robotisering.. 
Dus zijn er drie ontwikkelingen TEGELIJK aan de gang die de middenklasse doen krimpen in het “rijke westen”. De mondialisatie, de ICT-invloed en ontgroening en vergrijzing. En dat telt lekker aan! Ook in de vermindering van de fiscale inkomsten waardoor de heffingen over minder betalende worden uitgesmeerd en dus hoger worden… Frankrijk onder Hollande deed recent een gooi naar het wereldkampioenschap!
De toppers zijn zij die vaak mondiale jobs hebben, internationaal in doen en laten en zeker ook in hun bankzaken. De tientallen fiscale paradijzen zagen hun aantal groeien en hun vermogens. Het zijn zeker ook westerlingen die steeds vaker ook “gelijkgestemden”uit opkomende landen treffen. Het is een wereld “apart”  waar binnenkomen niet eenvoudig is. Zij zijn de “fiscale optimaliseerders” en zorgen ervoor dat hun bedrijven en zijzelf weinig belasting betalen. Zie nu de groeiende uittocht naar Zwitserland en België vanuit Frankrijk.
Blijft dus over: over de onderlaag, de “armen”. De echte onderkant, dat zijn om te beginnen de (veel jeugdige en oudere) WW-ers: de EU zit al op 11% WW en de VS drukte het terug nu naar iets van 6/7%. Wat vertekend is  en eerder 10% zou zijn zo zegt men. Omdat er veel WW-ers daar al niet meer zoeken naar werk! De ongediplomeerde onder hen worden fors uitgebuit (zwartwerken) en de gediplomeerden met de “kleine diploma’s” vinden gewoon geen baan meer. Ook scholen krimpen want er zijn steeds minder leerlingen. Er zijn “verloren generaties: die “van onze werkeloze jeugd die buiten de maatschappij staan en de “verongelukte” generatie van ouderen, die ontslagen werden net boven de 50 jaar…

De groeiende reuring in sommige klassen
In het westen maar ook in sommige opkomende landen gaan de ontevredenen nu regelmatig de straat op
aangevoerd door de sociale sites. . Occupy, Piratenparty, Gouden Dageraad, de Italiaanse clown, de Tea-party, etc. zagen en zien we demonstreren en pleinen bezetten. Het is een niet-homogene mix van armen/verongelukten: met een “arm” maar ook met een “middenklasse-profiel”. Zie ook de recente protesten in Griekenland, Spanje, Portugal, Brazilië, Roemenië (geval apart). Opvallend is dat de “noordelijken in de EU” nog maar weinig op straat verschenen. Frankrijk komt nu, na de rentrée, zeker ook aan beurt, nu de hervormingen er “doorheen” moeten worden gejaagd… En laten we niet (weer) naïef zijn zoals bij die “uit het niets komende Arabische revoluties”. Want dit kan zich ook in West-Europa opbouwen zeker in de zuidelijke regionen. Door het internet blijkt er plotseling de “vlam in de pan te kunnen gaan” ; mensen vinden elkaar over grote en kleine afstanden en kunnen snel een actie opbouwen van stevige omvang. Tot grote schrik van de ministers van Biza en de burgervaders. In Frankrijk zagen we al diverse ontploffingen in de suburbs/banlieu’s! Het smeult daar… 

De politieke vertaling
De middenpartijen verliezen aanhang omdat er in hun aanhang gewoon minder mensen komen. Maar ze zien ook de gelederen leegstromen naar links en rechts. Populisten
die meestal een “smal” belang vertegenwoordigen of die de ontevredenheid vertegenwoordigen, scoren niet slecht. PVV en 50+ in Nederland en nu zeker  het FN in Frankrijk…
De middenpartijen van rechts en links zijn hun ook ideologische kaders kwijt: die passen niet meer op de ontstane maatschappij. Rechts lijdt nu, want neoliberaal maakte er een flink zootje van. Links-socialisten kunnen wel erg lastig de teloorgang van hun verzorgingsstaat tegenhouden. En die WW-ers mobiliseren tegen die mateloze kapitalisten, dat leidt ook niet echt tot meer banen! Men heeft elkaar best nodig, maar in een neergang en een grote switch is het erg lastig om een passend programma te vinden. Het huidige Nederlandse kabinet is een schoolvoorbeeld van een spannende, wat taaie rechts-links samenwerking  “in het midden”. Maar staat het koren van een middenpartij à la D66,-( licht sociaal, maar zeker ook liberaal)-, nu echt te bloeien? En gaat ook in Frankrijk ”het midden van Bayrou-Borloo” nu echt scoren?

De middenklasse was altijd de grote stabilisator in een modern land! Zowel economisch: daar zitten de gezinnen met kinderen die het meest consumeren: goed voor de groei dus. Ze is vaak ook levensdoel voor de arme die daar hoopt aan te komen door hard te werken en zich (bij) te scholen. En de springplank voor hen die het grote geld zoeken en die er weg willen. De grote middenpartijen in de westerse regeringen waren de politieke zwaartepunten die soms een meerderheid haalden en nu steeds vaker met kleintjes overeind moeten blijven. Daarnaast zien we dat de oudere generaties zich kwetsbaar voelen en vechten voor behoud van hún welvaart. De middenpartijen kunnen dat niet eenzijdig programmeren dus lopen de oudjes weg naar de populisten van links en rechts. Jongeren in grote nood zien niet veel oplossingen in middenpartijen en kiezen “anders” en de oudjes lopen er, soms na een heel leven, nu weg.

Zelfs Aristoteles zei het al: Als er een grotere middenklasse is verminderen de risico’s van onenigheid en verdeeldheid… Dus geachte politici: koester uw middenklassen!

De toppers zitten nu in de tijden van de mondialisatie en snelle veranderingen best lekker: technisch, financieel en intellectueel. Ze zijn echte globetrotters en “fiscaal bijna ongrijpbaar”. Zie de moeite die veel regeringen doen om
greep op “hun rijke” te krijgen. Klokkenluiders worden zelfs betaald voor informatie over fiscale “onderduikers” in de landen die hun goed zijn gezind.
En hun aantal stijgt nog steeds snel en dat in alle landen, ook de minder rijke. Politiek zijn ze de stemmers op de meer rechtse en (super)-liberale partijen. Ze zijn zelden openlijk politiek actief maar des te meer bezig in lobby-kringen en in het subsidiëren van partijen die “hun belangen het best dienen”. Zie de grote kracht van de Amerikaanse Tea-party die door diverse puissant rijken (als de gebroeders Koch aldaar)  worden gefinancierd.

Waarheen leidt deze ontwikkeling ons?
Voor de arme landen mag worden verwacht dat de open wereldeconomie hun minder armoede en honger blijft brengen. De honger nam fors af in de wereld en dat ging in de richting van 1 miljard minder! Als we niet in protectionisme of grote oorlogen terugvallen, zullen zij het toenemend beter krijgen en blijven opschuiven naar meer welvaart.

Voor de opkomende landen is het goede nieuws, dat de democratie groeit met de groeiende omvang van deze groeiende middenklasse! Al gaat dat zelden zonder forse wrijvingen.. Want iedereen is bang voor terugval in de armoede.. Dat zien we nu ook in de onrust in Brazilië en ook Turkije, in Chili en India en ook al in Z-Afrika.
Deze landen lijken dus meer en meer de weg te gaan die de westerse landen in de afgelopen eeuw gingen. En daar loopt men in toenemende mate het risico van een snel opkomend ongenoegen in de nieuwe en mondigere middenstand als de welvaartsontwikkeling even stokt: zie nu bijvoorbeeld Brazilië.

Voor de ontwikkelde = rijke landen die bijna alle ook kampen met een dalende bevolking die ook nog vergrijst en ontgroend, en met een krimpende middenklasse, nemen de moeilijkheden om de hoge welvaart te behouden snel toe. Ze zijn bijna alle al teruggevallen naar het welvaartsniveau van 2007! En hun groei blijft zeer mager en hun schulden zijn gigantisch: Japan met 250% staatsschuld is de topper. Ze stunten ook nogal nu: zie de draaiende bankbiljettenpersen in de VS en ook Japan. Maar ook het inkopen van staatsobligaties van EU-landen door de ECB en van VS-obligaties door de FED! Wat vele experts duiden als nogal casino-achtig gedrag met enorme risico’s voor een galopperende inflatie!
Immigratie lijkt een deel van de oplossing want zonder jeugdig dynamisch talent is een moderne economie niet in de lucht te houden! Zie Duitsland dat al jaarlijks 2 miljoen hoog opgeleide tekort komt en nu al naar 1 miljoen ingenieurs etc. toegaat wat zijn jaarlijkse immigrantenstroom uit Zuid-Europa betreft!   
De huidige te hoge WW in andere westerse landen verhult nu nog hun toekomstig tekort aan jongeren, want zij alle (behalve Frankrijk!) kennen een veel te laag geboortecijfer à la Duitsland en Japan. Enkel de VS zet nog steeds de goed gerichte immigratieschuif vol open…

Voor alle landen geldt de razendsnel toenemende afstand
tussen puissant rijk en “de rest”. De VS loopt daarbij flink voorop en in Europa is het Rusland dat bij de toppers zit. De regeringen lukt het nauwelijks hier echt iets aan te doen: zie het nogal wanhopige en niet-functionerende toptarief van 75% in Frankrijk! Het grote gebrek aan samenwerking wereldwijd (wat zeker ook komt door de onbalans in de internationale institutie) is er dé oorzaak van dat de “puissant rijken” de dans ontspringen: ze zijn “grenzeloos” in hun gedrag. De financiële instellingen lijken nu meer de “baas” te zijn dan de regeringen en de internationale instellingen.
En de oorzaak van het toenemen voorkomen van supermiljardairs ligt, zoals ruim bekend, in het “kunstmatig” zakenbankieren à la Goldmann Sachs. Maar zeker ook in het vergaand liberaliseren van de regels voor kapitaalverkeer en investeerders,  de enorme beurshypes en ook het toenemend aantal écht wereldwijd opererende bedrijven van het Type Apple, Facebook etc.. Hun oprichter/aandeelhouders zwemmen in de miljarden. Dus een combinatie van veel meer liberalisering,  high-technologie-driven businesses en ook de “wereldwijde markten voor produkten à la Twitter, Facebook, Youtube zijn hier debet aan. Maar ook “die jeugdhypes op wereldschaal”: denk aan de Google-glasses en I-watches en “de laatste” smartphonehypes.
Kortom: het trefwoord is “de grote veranderingsgolf” die doet het!
Die vrijere totaal open wereld, die sterk tanende greep van overheden en de internationale gremia, die razende technologische ontwikkeling (ICT, biotech etc.) en ,last but not least, de ermee gepaard gaande mentale verandering.
Het zit dus ook “gewoon” tussen onze oren en is ook te verklaren uit die darwinistische wijsheid. De mens kan niet stilstaan en hij verandert voortdurend. De aap ging rechtop lopen en nu gaat de geëvolueerde aap nog een paar trapjes hoger in ontwikkeling. Tot hij ook de dood heeft overwonnen, zeggen sommigen. En enkele, de neo-freudianen, zeggen dat het nog steeds zit in onze oergenen: we willen vóór alles voortleven en het summum daarvan is nu eenmaal “het eeuwige leven”. En de mens voelt nu dat dit binnen zijn bereik komt! En ook daarom wil diezelfde mens zijn leven ook niet beperken tot de aardklomp en wringt zich in alle bochten om het heelal ook “aan te gaan snijden”!

Dus opnieuw:  We haven’t seen nothing yet, the most has yet to come!  


Maar,
           de zon stimuleerde ook altijd al schrijvers en poëten.  Zoals de meer locale dichter  Jules Supervielle (wat voor een naam, niet?).  Hij zij bij een bezoek aan de stad Marseille:
“Marseille sortie de la mer, avec ses poisons de Roche, ses coquillages et l’iode,
Et ses mats en pleine ville qui disputent les passants,
Ses tramways avec leurs pattes de crustacés sont luisants d’eau marine.
Le beau rendez-vous de vivants qui lèvent le bras comme pour se partager le ciel”.
(SVP: gooi dit, zo nodig, even in de vertaal-automatiek op het internet!)
Welke stad zou niet ook supertrots zijn als dat iemand over haar schreef? Weliswaar is deze poëtische schets van even geleden, het meest is er nog. Of wéér, zoals de tramway… Zij het dat de nieuwe van Bombardier-tramstellen uit Canada zijn en niet uit het franse en walloonse land. Ook een teken des tijds…

En in afwachting van uw komst naar swinging Marseille, wensen we u veel mooi weertje toe, waar u ook maar bent!

Leon de Marseille, 10 november 2013