Totaal aantal pageviews

zaterdag 23 februari 2013

OORLOGEN, REVOLUTIES, DRONE’S EN UNIEKE CHINEZEN Echte vernieuwing vereist een ingrijpende verwoesting van het oude..
De twee laatste blogs wilden U laten zien, hoe de technologie onze wereld weer zou kunnen gaan veranderen. Maar er is veel meer, -en ook minder “onschuldigs”-, dan technologie! Al werkt die technologie soms ook best negatief. We zien dagelijks hoe we elkaar weer, politiek en via sociale en religieuze groeperingen, met van alles te lijf gaan. Zie de media en kijk maar om u heen. En wat denkt u van die opmerkelijke verzuchting, die ik recent ergens las, en die ik als subtitel koos?
Zo kwam ik op de idee voor wat geblog over “oorlogen, revoluties  en andere slechte manieren..” waarbij ook de nodige technologie wordt ingezet.

-Een beetje geopolitieke statistiek als “appetizer”.

Er zijn zo’n ruim 200 landen op de wereld, die niet allemaal in de VN zijn vertegenwoordigd. Daarvan zijn er zo ongeveer 20 nu zelf in een gewapend conflict geraakt : intern of met andere landen. Dat is ca. 10%... Is dat veel? Het aantal landen dat direct is betrokken in conflicten tussen twee of meer landen (via wapenleveringen, drones of commando’s/adviseurs, geld) zal nu iets van 30 à 40 zijn? Dat is dus ca. 20%. Dit zou je moeten afzetten tegen het aantal kwesties die dienen voor het Internationale Gerechtshof in Den Haag en bij de Wereldhandelsorganisatie lopen. Dat komen we mogelijk wel tot boven de honderd? Dat zou dan twee à drie keer meer zijn dan het aantal nu lopende gewapende conflicten. Stelt ons dat een beetje geruster? 
Dit zijn de “actuele cijfertjes”, maar eigenlijk is de trend veel belangrijker. En die lijkt stijgend te zijn. Er zijn immers een aantal potentiële kruitvaten, zoals Iran, Syrië, Libanon en hun buren, en N-Korea. Hier zijn ook landen, dichtbij en verder weg, politiek bij betrokken en áls er een conflict uit zou breken, zouden die gaan meedoen. In dat geval zouden we best  van een “wereldoorlog” kunnen spreken. Tot zover wat “geopolitieke statistiek” van een bloggende amateur-geopoliticus.

-Een aardbol met nogal wat conflicten
Eigenlijk hebben we nu geen klassieke gewapende oorlog op de wereld: met een echte frontlijn. Maar er zijn op veel plekken conflicten, die we dan burgeroorlogen noemen of waarbij we van “revoluties” spreken. En dan zijn er nog die ruzies waarbij vaak wat kinderachtig gedreigd wordt.  Zoals bij die ruzies tussen Japan en zijn buren, China en Rusland; beide over eilandjes. Niet vanwege die paar naakte km2’s natuurlijk, maar omdat er veelbelovende voorraden grondstoffen op of in de buurt liggen. De weer oplaaiende ruzie tussen Argentinië en Groot-Brittannië over de Falklands lijkt de enige tussen landen te zijn, die niet over grondstoffen gaat. Of is dat niet juist?


De ruzie tussen Nicaragua en Panama, over zeerechten, lijkt, na een halve eeuw gerommel en een internationaal rechtsgeding, geregeld te zijn. Die ging ook al over in zee verborgen grondstoffen! De ruzie (van al 60 jaar) over de Westbank, waar de Israëli's gewoon land inpikken op basis van Bijbelse interpretaties, lijkt weer een ánder soort “oorlog”. Daar gaat het om “heilige zaken” of ook gewoon om de macht? Of om de religieus prestigieuze stad, Jeruzalem?
Ook Obama maakt het ons moeilijk, nu hij zijn drones overal heen doet vliegen, en daarmee vele mensen, doodt in verre landen. Waarmee de VS dus niet echt in oorlog zijn. Helpt hij nu (ongevraagd?) mee in een soort van burgeroorlogen? Dus in gewapende conflicten binnen een land, vaak over religieuze tegenstellingen of ook ordinair over de macht in dat land? Kijk nu naar wat er in Pakistan, Jemen en Somalië (en God weet waar nog meer!), met vele drones wordt aangericht. Zeer recent bleek dat de VS die ook mogen afschieten van een geheime basis in Saoedi-Arabië!
Hier zien we een element van de veelgenoemde “cyberwar” de elektronische oorlog, waarbij het “directe menselijke contact”ontbreekt. Mensen ver weg besturen machines die de killerjobs doen.
En er is nog meer: zoals het van staatswege “hacken van overheidscomputers”, wat nu bijna dagelijks gebeurt. Daarbij lopen, denken wij, landen als China en Rusland voorop. Maar wat de VS (en ook Israël) precies uitspookt is ook de vraag. Na de  Stuxnet-affaire in de centrifuges van Amadinedjad. Niemand lijkt intussen “vrijuit te gaan”.
Bush vond, na 9/11, “de oorlog tegen het terrorisme” uit. En was hup, klaar met al dat definiëren! Hij vond ook al die preventieve oorlog uit, in Irak, en dát werd nog eens een hele echte! Gewoon met het hele leger binnen vallen zonder oorlogsverklaring (die hoort bij een nette oorlog sinds “Genève”!). Omdat de zittende dictator “weapons of mass-destruction” zou hebben. Het werd  bijna een nieuwe wereldoorlog, omdat hem vele landen steunden… Een WO kwam er net niet, omdat grote landen als Duitsland, Frankrijk, China en India etc., niet wilden meedoen. Irak heeft er een echte onvervalste burgeroorlog aan over gehouden met vele bommen, doden en gewonden en miljoenen vluchtelingen. Soennieten tegen sjiieten is het daar nu, en dan zijn er ook nog die koerden.

-De nieuwste soorten “oorlogen” en merkwaardige “co-existenties
De nieuwe soort oorlog uit onze tijd is “de internationale oorlog tegen het terrorisme”. Die als kenmerken heeft dat hij niet zozeer tegen een land wordt gevoerd, maar tegen een “internationaal opererende beweging”. Die uit haat tegen “het westerse systeem” geweld tegen ons en onze “bondgenoten” gebruikt. Ze opereren als een guerrilla met cellen in vele landen, die soms wakker worden, en dan van alles met wapens en bommen aanvallen. Al-Qaida met Bin Laden was de eerste en nu blijken er vele erfgenamen in Afghanistan, Pakistan, de Sahel en elders te zijn. Deze groepen werken ook nogal eens samen met lokale afscheidingsbewegingen of met gewone lokale maffioso. Ze verdienen hun geld met handel in drugs, wapens en met gijzelaars. Het zijn dus aanstichters van gewelddadige burgeroorlogen in arme, zeer onontwikkelde landen, met een zeer zwakke overheid. Vaak willen ze daar ook graag een hele oud soort staat, als een kalifaat, vestigen. Wat een staat is dus waarin de islam in zijn meest conservatieve vorm regeert.
In Afghanistan, Pakistan (zie Waziristan), Jemen , Somalië en Soedan zien ook groepen, die ons middeleeuws voorkomen in hun opvattingen, een land runnen. Waarin alles haaks staat op onze westerse verlichting en onze mensenrechten ideeën (zoals positie van de vrouwen en minderheden). En waar van democratische systemen en verhoudingen ook geen sprake is. Het zeer bijzondere is, dat tegelijk, het westen ook zeer vriendschappelijke verhoudingen met sommige van hen onderhield (zie vroeger met Iran) en ook nú nog onderhoudt! Zie Saoedi-Arabië, Bahrein, nog grote vrienden van de VS en van andere westerse landen. Zie ook Oman, Qatar en de Emiraten.. Het zijn ook “groot-afnemers” van vele dure wapens waar alle westerse mogendheden gaarne in voorzien (VS, Duitsland, Frankrijk, Engeland etc.).
Er is dus sprake van een soort “vreedzame coëxistentie” van staatssystemen die haaks op elkaar staan… Tot ze intern (en/of naar extern), gewelddadig worden en agressief: zie Iran na de Sjah sinds Khomeini. Maar niet rond Bahrein dus…. We preken dan,(zie Huntington c.s.), van “clashes van systemen, religies en culturen”. En vaak komt er dan weer dat verschijnsel op van botsende werelden: bijna van “wereldoorlogen”.
Al met al is dit merkwaardige mozaïek van landen, staten en hun tegengestelde vormen van politieke systemen, nogal verwarrend. We kunnen het vaak niet goed begrijpen en ook niet “classificeren”. En helemaal niet plaatsen in onze moderniteit, zo lang nadat wijzelf “die donkere Middeleeuwen” verlieten.
Daarbij vergeten we dan ook graag onze “ontsporingen als het fascisme en nazisme”;  nog maar goed een halve eeuw geleden. De crisis doet ons ook weer kennismaken met fel ultrarechts en -links. Zie Nieuwe Dageraad in Griekenland en Jobbik in Hongarije.... Dus zover zijn deze onderstromen ook bij ons ook nog niet verdwenen. Ze sluimeren overal,  “deep down-under”...

-Diplomatieke en andere “geweldloze oorlogen”  
We noemen het geen oorlogen, maar eigenlijk is wat de Chinezen en de Russen doen, -zie nu in de Syrische kwestie-, ook een soort van oorlog: een diplomatieke oorlog dus.  Je hebt dus zelf niet echt een conflict met een land, maar wat ruzie met andere landen over wat er een “intern vechtend land”, moet gebeuren. Een ruzie die (soms) in New York wordt uitgevochten in de VN en soms in de G8, G20 etc. In de VN hebben we de beroemde Veiligheidsraad, met zijn permanente en tijdelijke leden… En daar bestaat ook het aloude vetorecht. Het meest bloedige recht van de geschiedenis, zou je kunnen zeggen.

Noem Syrië met zijn 60.000 doden en u weet wat bedoeld wordt. Immers niemand grijpt daar met geweld in (wel met wapenleveringen en geld!) om het bloedvergieten militair te stoppen. Want men kan het niet eens worden in deze raad over, “hoe dat te doen”!  Natuurlijk vooral omdat in het land groepen het niet eens worden in een groot amalgaam van vechtende stromingen.  Zo worden vele “nette landen” tot soms radeloze toeschouwers van een niet-aflatende moordpartij met vreselijke uitwassen: Syrië, Soedan  en nog een paar in Afrika. En nu ,tot Parijs ingreep, ook in de Sahel. Ook in Egypte, Tunesië (en ook in Libië?), lijkt men nu ook weer op dit soort wegen verder te gaan.
Let wel: onze historie, na onze revoluties (in Frankrijk c.s. maar ook in Rusland) is ook bepaald niet zonder geweld en bloedige strijd verlopen. Denk ook aan de bloedige oorlogen in het vroegere Joegoslavië.  Toen moesten de VS zelfs Europa dwingen om (mee) in te grijpen….

Zij die dit alles, arrogant en vol vergeetachtigheid, willen afdoen met “achterlijk”, zouden veel aan inzicht kunnen winnen met het eens rustig kijken naar de historie van het oude (eigen) Europa.  Die van net voor de Franse revolutie, tijdens de 200 jaar (!) durende Franse religieuze oorlogen, die van direct ná de Franse revolutie. Ook die van de revoluties elders; ook in Rusland ruim 100 jaar geleden. En last but not least die van voor en tijdens WOI en WOII en van die Balkanoorlogen. Als toegift nog: de rellen en gewelddadigheden tussen Rusland en zijn oude satellietstaten..  Ook een blik werpen op het Bosnië en Kosovo van nu, kan best wat helpen. Dus hoezo “achterlijk”?!

 Zijn “die stille en geheime diensten” eigenlijk ook niet, - en dat altijd al-,  bezig met een soort van oorlogen? Elk groot land met wereldwijde belangen heeft zo’n dienst en vaak zelfs meerdere (de VS 20 of zo). Zij opereren onder direct bevel het staatshoofd of de premier en dus ook onder “parlementaire controle (in de westerse landen). Wat ze doen is vaak hoogst illegaal: volgens de eigen wetten en volgens het internationale recht. En de rechten van de mens, daar hebben ze echt minstens  twee broertjes aan dood! Is dit niet het bewijs dat een grootmacht niet kan manoeuvreren zonder controversiële en moorddadige methoden? Net zo als het ook niet lukt zonder kernwapens? Die “schurkenstaten” daarom ook niet mogen hebben? En die dus daarom worden aangepakt en met alle verboden middelen? Als hacking van hun centrifugecomputers, een bom af en toe op een vitale installatie en met rijen van economische sancties… Na de “bekering” van Birma hebben we nu nog Noord-Korea en Iran, lijkt het. Maar andere landen maken ook andere rijtjes, waarin ook Israël, Pakistan en wie weet welke landen nog meer, voor komen!
  Ja, het hele scala van oorlogen en conflicten is uiterst breed en veelkleurig. Én een belangrijk geopolitiek element , ja zelfs een politiek “toegestaan” middel, in onze moderne wereld.

-Nu ook weer: handelsoorlogen en valuta-oorlogen?

Onze nieuwste Nederlandse ster, Jeroen Dijsselbloem, zei als kuikenverse voorzitter van de Eurogroep, dat “de valuta-problematiek” ook op de G20 agenda zou komen.. Zo die zit! Hij doelde daarbij minstens op de laatste manoeuvres van premier Abe van Japan, die de geldpers weer een beetje opschakelde, in zijn zieltogende oude land. Daardoor viel de yen met 15% of zo ten opzichte van de dollar en de euro! Wat het verkopen van Japanse export-producten best ten goede komt! Dus neemt de concurrentie bij ons toe, zeker ook voor onze binnenlandse producenten en ook voor onze (nu duurdere) export naar Japan en de VS.  Japan is een oud land zonder jeugd en met een dalende consumptie en ook een dalend BBP… Men moet zijn welvaart daar dus overeind houden met een forse export.. Wat wil je, als de eigen overheid dus een schuld fokte van bijna 250% van het BBP. Plus een jaarlijks tekort van 20%! De staat geeft dus elk jaar 20% meer uit dan hij ophaalt en leent dus enorm. Een beetje van het buitenland (vooralsnog!) en heel veel van zijn eigen burgers. Wat ook zijn grenzen kent. Dus: rijke japanners en arme overheid? Ja, maar ook en vooral: een bedreigde welvaart op termijn!
Nu de crisis woedt op de wereld, -zij het lang niet overal even erg-, worden de worstelende (westerse) landen natuurlijk erg kwaad over deze “deloyale valutapolitiek”. Die Japan nog goed kent van… net vóór WOII toen dat uiterst gevaarlijk werd. Gelukkig is een oorlog, met al die oudjes, niet meteen te verwachten. Maar de inflatie, dé grote schrik van Berlijn, ligt nu ook op de loer.
Let wel: directe faillissementen + openlijke devaluaties zijn echt niks zeldzaam. De Fransen wisten er vaak best weg mee als de staatsfinanciën  weer eens uit de hand waren gelopen. Ook de Grieken: die hadden al iets van 18 devaluaties sinds ze onafhankelijk zijn. En Argentinië was, tien jaar gelden de laatste, toen ze besloot gewoon failliet te gaan.. En dus de crediteuren wereldwijd naar (de meeste) van hun centen liet fluiten. Venezuela deed het nog enkele weken geleden: 32% verlagen van hun valuta ten opzichte van de dollar. Maar ach, als je zelf olieboer bent, en niets aan energie hoeft te importeren, is het best een fraaie truc… Want de oliedollars die je ontvangt zijn, o zo veel meer waard, lijkt het. Tot je zelf compleet olie-geld-verslaafd bent. Zoals eigenlijk ook de russen al een beetje zijn.. 
Pas op: dit kan ook tot grote politiek-militaire spanningen leiden! Denk ook aan de gasprijsverhogingen van Moskou voor de vijanden in Georgië en Oekraïne.
De VS doet echter ook mee, aan die geldvloed; en zij met hun groene biljetten. De EU staat daar met zijn sterke euro dus “tegenover” en vreest nu nog meer zakkende export. Behalve dan (nu nog wel), die Duitsers. Die erg goede producten maken, met veel goede service. Die best wat (meer) mogen kosten…  Maar ook dat gaat niet onbeperkt. De Chinezen hielden ook al vele jaren hun yuan op een laag pitje en waren net begonnen met die wat te laten oplopen.. Ook zij weten op dit punt best van wanten.
  Kortom: we verwelkomen dus het begin van wat een “valuta-oorlog” zou kunnen worden. Dus nu weer een ruzie erbij , maar een echte en op wereldschaal!
Het begon eigenlijk al met dat weer opkomende protectionisme in vele landen. De VS schaamden zich er nooit voor als de “eigen industrie even moest worden geholpen”. Dat zien we Brazilië en Argentinië ook ferm doen. En ook Peking heeft er een handje van met het “dat lastig toegankelijk maken van de buitenlandse import”. In de afzakkende landen in de EU deed het ook steeds meer politici warm draaien: met hun  “made in xxx” en dat soort gedoe. Ook dit is zo’n teken dat men overweegt om oude economische wapens uit de kast te halen, omdat het op de oude liberale toer niet meer lukken wil. Die arme zuidelijke landen van de EU zagen na monsterachtige bezuinigingen en welvaartsdalingen nu eindelijk weer hun export wat wakker worden… En dat wordt nu vermoord door die nog hardere euro! Het leidt nu zelfs (weer!) tot flinke wrijvingen tussen Parijs en Berlijn; Hollande vond in die dure euro zijn excuus voor zijn belabberde export terwijl Merkel een harde euro nou net dé stimulans vindt om goed te vechten voor goede exportproducten! Dit verhoogt de economische en dus ook de politieke spanningen in de wereld opnieuw. Naast alle andere  “religieuze, culturele, etnische fricties”, nu ook dit nog.       
  We zaten er dus echt niet op te wachten, maar het is vanuit de logica van de ontwikkeling, natuurlijk wél logisch… Een teken ook van nog meer afnemende solidariteit en opkomend nationalisme en economisch egoïsme. Dat doet vele van ons ook  best wat medelijden krijgen, met die arme politici en bestuurders!  Ga er maar aanstaan: het wordt nu échte topsport! Met populisme als doping.
Daarom lopen ook die boeken, die nu verschijnen, over Churchill en Hitler en andere groten uit de geschiedenis, weer zo goed in de verkoop. Men zoekt opnieuw naar sterke mannen/vrouwen, naar grote figuren. Die in staat zijn vele te leiden en “mee te nemen”. Naar minder onzekere en betere tijden? “Pas evident”, zeggen de Fransen.

-Vreedzaam Neo-kolonialisme in plaats van  oorlog?
Hoe noem je het optreden van China (en ook andere?) in veel regio in de wereld waar men “economisch actief is”? De critici aarzelen geen moment:  puur “Neo-kolonialisme! Maar hoor je Afrikaanse machthebbers hun verhaal doen, dan zeggen die heel wat anders! Ze roemen de “gelijkheid in hun benadering” van de Chinese zijde, (en ze denken beide aan de door hun geleden vernederingen door het westen!). Meteen wijst men ook op het bazige optreden van het westen met zijn “ niet-effectieve ontwikkelingshulp”. Dat noemen zij nou weer “Neo-kolonialistisch”! Vele wijzen er op dat nu pas het verslavende effect van die ontwikkelingshulp blijkt: Afrika ontwikkelt zich “onder de Chinezen” sneller dan ooit. Reactie? ”Ja, maar dat komt omdat het westen jarenlang hielp bij onderwijs, opleidingen en gezondheidszorg”. Wat ook een punt kan zijn.
Dat er ook flink met omkoopgeld wordt gestrooid door Peking c.s. is duidelijk. Maar daar zijn ook westerse bedrijven erg bedreven in geweest en gebleven: zie in Nigeria en elders. Dat is al gewoon geworden in de concurrentiestrijd. En afrikanen zijn dus ook maar gewone mensen.

-Bestaat er zoiets als “de Chinese methode”?
Is China zo apart in zijn internationale optreden? Zoals het ook nogal apart is in zijn combinatie van economisch-liberaal zijn en qua staat zo ondemocratisch/dictatoriaal? Is het eigenlijk een soort van Brics-houding dat van “we bemoeien ons in het buitenland niet met politiek maar zien de relaties primair als economisch”? Doen dit India, Brazilië, Rusland en Z-Afrika dit niet ook? Nee, lijkt het antwoord: in geen geval wat Rusland betreft dat ferm rond rommelt in de Syrische kwestie! India heeft Pakistan als oude aartsvijand en ruziet nog over Kashmir met China. Met buurman China zit het ook niet lekker gezien ook de Tibetkwestie. En China  blijft ook “boos” op Taiwan en wil nu die eilandjes van Japan? Het lijkt regionaal dus wel een wat ander China dan het mondiale opererende China?
Heeft China niet eigenlijk een nieuwe, wat “merkwaardige”, methode ontwikkeld. Die toch nadere aandacht verdiend? Is het toch anders dan andere grootmachten van nu en vroeger? (Want het was al eeuwen geleden een echte grootmacht!).
Het komt immers bij je “op bezoek” (zij het wel met een zak geld en mooie spullen), blijft ver weg van je conflicten, levert ook geen wapens en bewaakt (met zijn vetorecht in de VN) heel precies zijn “principes” (of heet dat tactiek?). Dus beveelt kennelijk de regel aan: Bemoei je niet met andermans zaken, maar werk met iedereen economisch samen. En het wijst dus elke bemoeienis met gedonder binnen een land af en ook tussen landen… Zo lang het niet de eigen regio betreft dan… China heeft eigenlijk genoeg aan de Wereldhandelsorganisatie en heeft dus eigenlijk geen VN nodig?
Dit alles roept indringende vragen op: Is het gewoon (tijdelijke) ontwikkelingstactiek van een aankomende grootmacht? Want China heeft ook bedenkelijke methoden: zie zijn hackerdom en ook zijn “lak aan internationale regels”(denk aan octrooien etc.). Kan dit soort gedrag nog wel in onze open, zo sterk onderling verbonden wereld? Kunnen we toch iets van de Chinese aanpak leren? En: is het mogelijk daar met hen en anderen eens écht over te praten? Of gaat het regelen van dit aspect ook enkel via dreiging en geweld?

-Syrië en Mali: twee super-drama’s en twee slagvelden
De huidige Mali-actie, die ook een oorlog heet, -maar technisch eigenlijk een burgeroorlog is- , is door de VN geaccordeerd. Omdat de president van Mali de Fransen te hulp riep. Maar die president is enkel “interim” en zit daar op basis van… een eerdere staatsgreep… Een lastige boel niet? Maar nu komen binnenkort de buurlanden er allemaal met hun troepen heen en de Fransen gaan naar huis, wordt beweerd. Hierbij valt wel opnieuw op dat grote buur Algerije niet mee doet… Ondanks die klapper op zijn gasfabriek. Is dat alles eigenlijk wel oké? Op nieuwe verkiezingen na dan toch wel? Intussen zijn er al gevechten binnen het Malinese leger gemeld en bloedige vergeldingsacties… Frankrijk begon de operatie met troepen en materiaal uit Tsjaad waar het eerder ook te hulp werd geroepen en daar bleef “hangen”. Parijs hangt zo in ca. 8 Afrikaanse landen. Iedereen kan weten dat het ook gaat om uranium, olie en gas, goud en diamanten… Want er zijn in die regio veel Franse bedrijven die daarin werken… En dus ook veel Franse staatsburgers die moeten worden beschermd!
Hollande deed deze actie tot zover ogenschijnlijk snel, fraai en efficiënt en scoorde bij de achterban. En beschermde vooralsnog best veel industriële en economische (westerse) belangen. Het Franse rijtje: Libië, Ivoorkust en Mali ziet er ook moedig en humaan uit.
Er kwam ook meer hulp van andere (ook westerse) landen: transport en ook geld. Recent nog van Obama: 50 miljoen voor Tsjaad (en ook de Fransen, maar dat zegt men liever stil!). Even lijkt het ook dat China eerder de nieuwe kolonisator is dan Frankrijk en de rest van het westen..  Maar alles hangt af van wat er hierna komt. De djihadi’s bleken intussen al weer springlevend in Gao in het noord-oosten.. De Afrikaanse buurlanden kwamen aarzelend met hun troepen en de regering in Bamako aarzelde over die steun van een VN-macht! 
Want pas op: Mali bestaat nauwelijks in termen van een geordend land met instituties, politie en een ordentelijk leger. En zijn de West-Afrikaanse staten en de Afrikaanse Unie in staat hier echt zo te helpen dat Al-Aqmi en co het pleit niet meer kunnen doen keren? Afghanistan met zijn taliban leert helaas anders… En Parijs weet dat ze in Tsjaad bleven en best al lang ná de onafhankelijkheid en een vertrek van daar is niet gepland. Frankrijk blijft dus, maar net buiten Mali.. En dat gaat toch weer opvallen. Wat doet in het ergste geval dan bijvoorbeeld de EU en ook Duitsland en de NATO?    
Intussen blijkt dat er best veel doden vallen in Mali, maar niet bij de Fransen. Parijs is daar stil over en de pers wordt op afstand gehouden. Dat leidt nu ook in de Franse media tot ongerustheid. Ook die verhalen over een bijltjesdag in Mali. Men wijst er ook op dat de tegenstelling noord-zuid in Mali (= ook Arabisch-zwart) er gewoon blijft en vraagt zich af of verkiezingen in juli wel kunnen lukken. Experts wijzen op Parijs en Tsjaad en voorzien een lange  Franse bemoeienis met Mali! In Tunesië en elders wordt nu ook door radicale moslims tégen de Fransen in Mali geprotesteerd. En wie zal Parijs helpen vanuit de EU als het echt spannend wordt? Hollande zit kennelijk op termijn met een probleem… En dan hoor ik dat de VS een militaire basis heeft in.. Niger; het land met het Franse uranium!  Mali is nog lang niet uit de media dus…

 En pas ook op in Syrië waar al 10.000 russen wonen deels op de militaire basis en haven, die Rusland daar al meer dan een halve eeuw koestert! En het verkoopt er, net als Iran, nogal wat wapentuig dat ingezet wordt nu tegen het wapentuig van de rebellen. Die dat, soms openlijk maar meestal stiekem, uit het westen kregen…  Er is nu een complete humanitaire en diplomatieke crisis ontstaan, een vreselijke burgeroorlog ook, en eigenlijk een verbijsterend echec voor alle betrokken landen en partijen.    
Syrië zou dichter bij de periode “ná-Assad” kunnen zijn gekomen. Geo-politici tellen nu zo’n 550 spots waar in dit land wordt gevochten. Het regiem wil nu onderhandelen met de rebellen en dat wil Moskou nu ook. Moskou lijkt zijn hand te hebben overspeeld?  Intussen zijn er 60.000 doden, honderdduizenden gewonden en zijn bijna een miljoen mensen naar de buurlanden gevlucht.  De economische sancties hielpen ook maar weinig: Moskou, Peking en Teheran wisten hoe dat te omzeilen. Waardoor nu de EU overweegt om de rebellen te bewapenen. À la Libië en we zien nu in Mali ook een gevolg van een dergelijke policy.
Is die bereidheid tot onderhandelen van de chef van de rebellen inderdaad goed om aan de radicalisering en aan de toenemende greep van de djihadisten te remmen? Viel ook u op dat de laatste raid van Israël internationaal zo geluidloos voorbij ging? Want het ging hier om Russische wapens voor Hezbollah: anti-missile raketten van het Russische type SA-17!
In elk geval is zeker dat een “ná-Assad-periode” hier nog veel ernstiger gevolgen zal krijgen als we zagen in Irak; dat denken vele. Wat dus betekent dat wat nog komt, veel erger zal blijken te zijn, dan eerder ingrijpen! Niet uit oogpunt van recht en principes, maar uit oogpunt van een humanitaire super-catastrofe  die er nu dreigt.

Tot zover twee echte haarden van djihadisme en ook beide met een burgeroorlog… De nieuwe Irak’s en Aghanistan’s, voor het volgende decennium, zijn al zichtbaar.

-Hebben we last van een groot economisch-religieus syndroom?
Kun je zeggen dat nu de oorzaken van conflicten eigenlijk liggen in “het sterke verlangen naar welvaart en een goed leven” en in “het dienen van hét juiste opperwezen”? Of nog een schep dieper vooral en fundamenteel gezien, in het willen afrekenen met de “angst om onder te gaan om niet te zullen overleven”? Of moet je religieus eigenlijk ook gewoon vervangen door “politiek”? Zoals we dat zien in Noord-Ierland en zelfs in België, waar het “de taal” zou zijn.
Steeds vaker lijkt het er op dat “achterstand en gebrek”, in ontwikkeling, in opleidingen, aan grondstoffen, in aanzien of respect voor cultuur en etnische elementen, aan werk-voedsel-beschutting, dus aan alles wat samengaat met ontbreken van welvaart, dé diepere, échte oorzaken zijn, van die wrijvingen en conflicten.
Zie Huntington met zijn “cultural and religious clashes” en Marx en Engels met hun “klasse-tegenstellingen”. Het komt weer neer op onze “overlevingsdriften en ook op die oude syndromen van “meerderwaardig- en minderwaardigheid”. Elke analyse toont aan dat te lang “verwaarloosde symptomen” van dit soort op den duur leiden tot enige vorm van geweld met niet zelden moord- en doodslag. Zie zeker nu ook de Arabische revoluties: die in hun eerste en die in hun tweede ronde… Ook die in “de wachtkamers”: als Palestina, Jordanië, Bahrein, Jemen en zelfs Saoedi-Arabië

-Zijn “geïsoleerde” landen vrediger?
Tibet zal dat niet gaan bevestigen. Nepal mogelijk wel, en dan zijn er nog landen als Oman, Nieuw-Zeeland, enkele Caraïbische, fiscale paradijzen en nog wat kleine eilandstaatjes in Oceanië. Kenmerken: geografisch zeer geïsoleerd, of doodarme of schatrijk door opgepot geld van stoute mensen. Die laatste houden zich ook wijselijk geheel afzijdig van elke politiek conflict. Geld wordt vaak verdiend in gewelddadige sferen, maar het ligt liever te vermeerderen op rustige plekjes.
Maar op een of andere manier zijn ook dit type van landen op vandaag ook verknoopt met andere… En bij zware conflicten hebben zij ook nauwelijks een keuze, als het in hun regio mis gaat.
Geen land is dus echt veilig voor conflicten en wie vrede zoekt heeft ook geen plek meer om naar toe te gaan. Vluchten kan dus niet echt meer… En terug naar een kleine, besloten wereld is eigenlijk ook geen optie.  

-De EU:  politiek en economisch ook geen voorbeeld!
Het huidige armzalige voorbeeld, dat nu de EU weer geeft, valt ook steeds meer op. En de huidige diepe politieke kloof in de VS is ook niet niks.  Nee, we slaan er echt nog niet op; tenzij je de zeer roerige straatgevechten in Zuid-Europa zou bedoelen. Of de stakingen en bezettingen in Frankrijk, soms met zelfs een vorm van gijzeling. Ook de nieuwe (of dreigende) afscheidingen in Engeland (Schotland), Spanje (Catalonië), België (?) en de eerdere in Tsjecho-Slowakije, Kosovo, Bosnië, Kroatië… De rij in Europa is ook best lang. En, zie de Balkan, ook niet altijd zonder bloedvergieten. Dus ook in “beschaafde landen” kan het stevig uit de hand lopen.. Wees dus voorzichtig met die arrogante veroordelingen van “achterlijke en apen- of bananenlanden. En dan vergat ik ook nog China, Birma, Pakistan, Maleisië en ook Indonesië . Niemand gaat dus “vrij uit”. 

-Enkele vragen en  overwegingen
  Zijn we weer eens allemaal hetzelfde en allemaal mensjes met alle goeds en streken die daarbij horen?  Moeten we dus geen plaatjes plakken maar vooral doen aan zelfonderzoek?  Is overbruggen (de boel bij elkaar houden) toch  de kunst, en niet uit elkaar spelen dus?  Maar kan de wereld dat wel zonder iemand die veel macht en kracht heeft? Die dan natuurlijk wel gelegitimeerd zou moet zijn door een democratische procedure…
Is het fout gedacht, dat de naakte aap enkel verder komt door strijd en bloedige conflicten?

  Zou je kunnen zeggen dat we, naarmate we economisch meer gelijk en onafhankelijker worden, we ook meer en vaker onderling ruzie moeten maken? Omdat dan iedereen dan zal opkomen voor zijn (vermeende) rechten? Elk voor zijn vrijheid, gelijkheid en broederschap dus?
  
Als het ons niet zou lukken om “een soort van wereldbestuur met kloten” op te tuigen, zijn we dan veroordeeld tot het aanrommelen met trucs, wapens, geweld, moord en doodslag?  Hou je ruim 200 landen met een enorme diversiteit, niet zomaar in een mandje?  Hebben mensen en ook landen dus gewoon de wortel en de zweep nodig? Kan de wereld niet zonder een stevig “bestuur” met een hele vette politie- en legermacht?  Is de wereld-politie-agent nu niet meer dik genoeg, dan wel te zwak geworden? Is de oorzaak dus niet vooral: de politie is er niet echt meer?

  Of is het voor ons allemaal gewoon te ingewikkeld geworden en moeten we rechtsomkeert maken of afhaken? Terug dus naar de “kleine wereld”? Zijn wij naakte apen nog niet rijp voor een open wereld en moeten we nog wat eeuwen oefenen?


-Epiloog
U zag hierboven vele druppels vallen, en in hoog tempo, in die grote pruttelende emmer die onze wereld is: eentje is zelden een probleem, maar er is een moment dat de laatste druppel de emmer doet overlopen..
  Nu stapt ook nog de paus op: een modernisering die haar weerga niet kent! Het ambt groeit hem boven het hoofd, liet hij weten. En hij wilde snel met pensioen. Weer grote consternatie, na die vorige, die over seksueel misbruik in de Kerk ging. Weer een instituut, dat zwaait in de storm. Krijgen we nu, nadat 1000 jaar geleden dé Kerk de Rooms-Katholieke Kerk werd (naast de orthodoxe afscheiders), dan numero drie: de Groot-Latijnse of Groot-Aziatische Kerk? Het rommelt al fors in Rome, Afrika en Latijns Amerika. De echte katho’s, steken daar nu de vinger op. Onderwijl zijn de orthodoxe broeders uiterst goed bevriend geraakt met nogal bedenkelijke (religieuze, niet-communistische) regiems in het oosten. In Rusland en ook in Servië; maar ook in Athene is er zoiets gaande. Kerk en Staat helpen elkaar en zijn daar solidair… 

  In de “veranderingskunde” (= agogie, agologie) is een bekende kreet: Unfreeze, move and freeze again… Vrij vertaald: “Om echt te kunnen vernieuwen moet je eerst alles drastisch vernietigen”.  Dus ook “alles ontvlechten”, voor we echt opnieuw kunnen gaan vlechten. 
Volgens dit inzicht pakten wij, de consultants (ook change-agents genoemd, mijn echte vak) , niet zelden grote veranderingsmove’s aan in organisaties. Voorzichtig natuurlijk: onder leiding en beheerst en met vangnet. Maar dat laatste is in de huidige “unfreeze and moves” niet echt het geval. Daar lijkt het te vaak op een vrije val  en zo’n beetje van “we breken af, en zien het verder wel”
De vroegere “ontgroeningstijd” in de oude studentenverenigingen, was ook daar voor bedoeld. Je moest je oude banden verbreken en je “vrij maken” voor een zelfstandig leven “zonder de te sterke remmingen uit het verleden”. Dat maakte je tot een volwassene, net zoals dat ook in de vroegere militaire dienst werd gezien.
  Niemand kan ook ontkennen dat in Duitsland, ná de grote vernieling van het nazisme en het land, het herstel zo snel ging dat men sprak van een waar “Wirtschaftswunder”. En na WOII was de Marshallhulp én de vernietiging van het “oude”, eigenlijk ook de grote katalysator..
Dus is wat we nu weer meemaken een ons noodlot, dat we moeten accepteren en ondergaan om weer verder te kunnen? Staat dat ons weer te gebeuren?
  Komt het tijdperk van de “verdeeldheid” weer aanstormen, waarin alles en iedereen “wars wordt van samenwerken en solidariteit”. Maar is dit dan niet ook het bewijs dat we ook op dé weg zijn naar beter?

 U acht mij wat al te ongerust? Ik geef u gaarne gelijk en dat zou natuurlijk kunnen. Ik spreek mijn diepere gedachten uit, waardoor anderen ze kennen.  Hoe groot zou het aantal zwijgende en ongeruste generatie-genoten eigenlijk zijn? Ik spreek er best regelmatig een paar die zich bezorgd tonen. Nou was het altijd al zo, dat ouderen wat meer naar bezorgdheid neigen. “Dat is natuurlijk en behorend tot het verouderingsproces”, zeggen psych’s. Immers je wereld vervreemdt wat van je, op een aantal punten, zeker in crisistijden. En als het tempo dan ook nog hoog ligt, wordt die vervreemding wat meer voelbaar. 
Het enige wat helpt is, denk ik,  die bezorgdheid te uiten en te verwoorden. Dan krijg je er tenminste nog respons, en soms ook echte geruststellingen. En dat kan helpen.  Dus doe ook uw best, lucht uw gemoed en reageer op wat u ziet...


Maar,
          gelukkig weet de zon niets van Starwars en zag ook nog nooit die spitse oren van Mr. Spock. Maar wel die ontploffing van een dat stuk ruimtesteen, die duizenden in het zuiden van Rusland flink deed schrikken en ook vele verwondde. Mogelijk zorgde de zon er voor, met een niet merkbare zonnebeweging, dat die andere meteoriet met  50 meter doorsnede onze aardbol op veilige 28.000 km passeerde. NASA volgde het allemaal met grote belangstelling ook omdat zij een flink stel satellieten daarboven hebben ronddraaien natuurlijk. Tot nu toe hebben de fameuze zonnestormen ons nog nooit echt last bezorgd. Maar die zonnevlekken kregen al eens de schuld van klimaatveranderingen: zo’n vlek zorgt ervoor dat er minder zonneschijn (= energie) op onze aarde arriveert. En dat verandert bij ons dan ook van alles, is de idee.
Ach laat de zon onze neutrale toeschouwer blijven die ons enkel prettig verwarmt. Een symbool van de vredige natuur die ons rampen doet vergeten. .
Voor de komende week wens ik u vooral weer mooi, of béter,  weertje toe. En ook het nodige  optimisme waar een filosofische manier van kijken aan kan bijdragen. Ga er dus even uit als “le soleil” zich aan u wil tonen en laat haar koestering u goed doen. 

Als gewoonlijk wens ik u weer veel mooi weertje toe, terwijl we langzaam afscheid nemen van de winter.  
23  februari  2013

ALLEDAAGS OVER MP2013
In J1, HAVENHANGAR, AAN DE NIEUWE BOULEVARD, IN DE ZEE


In de grote havenhangaar die nu J1 is gedoopt, kwamen in minder dan 1 maand na de opening van MP2013 al 40.000 personen kijken naar de honderden familiefoto’s. Die zijn er gekomen via de site http://www.mp2013.fr/chercheursdemidi/ en het zijn familiekiekjes van duizenden Marseillanen die elk apart genomen, zelden bijzonderheden zijn. Maar als je de collectie, van nu 6500 foto’s,  langs gaat wordt het “grootste foto-album van de midi” een waar document van stad en bewoners. De actie heet dan ook “les chercheurs de midi (de speurders van de midi) en men heeft het album in een aantal hoofdstukken verdeeld. “Het eerst was ”Paysages” (landschappen) en eind februari startte het hoofdstuk “Usages” (gewoonten) wat doelt op het “samen-leven”. En daarna komt “Personnages” (personen) en dat zijn natuurlijk portretten van de bewoners!     
Het laat zien waar men woon(t)de en werkte, en met wie en het staat natuurlijk ook bol van de bekende bouwwerken in deze stad. Een waar volks-document gemaakt door hen zelf.. Een idee dat echt past bij deze vrijgevochten bevolking die ook niets te verbergen heeft. Een idee om te stelen…

ONS DIERBARE CENTRALE STATION: LA GARE SAINT CHARLES
Het is nu 165 jaar oud en werd dus geopend in 1848, na een veelbewogen bouwperiode die zelfs lange onderbrekingen kende. Een koppige ingenieur ene Palin Talbot zorgde dat het er uit eindelijk toch kwam en hijzelf de directeur kon worden van de spoorlijn Paris-Lyon-Marseille, PLM dus. Toen stond er enkel de hoge “primitieve” stationshal die nu een geclassificeerd monument is. Wij kijken er vanaf een 7e etage op uit; het is ook een van de hogere punten van Marseille dat op heuvels is gebouwd. Bij de opening was lang niet alles af, maar de Marseillanen waren er talrijk om de eerste 172 km (retour) Marseille-Arles, in te wijden: de reis duurde toen 5 uren. Wat nu, op een half uurtje na,  de reistijd enkel is naar Brussel-Zuid. In 1857 was de verbinding met Parijs er ook en later kwamen er ook lijnen naar Limoges en Genève. Daarna kwamen er de nodige regionale lijnen bij met een apart goederenstation. Na WOII begint de echte bloei van dit station met nieuwe perrons en een hoofdgebouw voor de nationale spoorwegen, SNCF genaamd. In 1962 werd de trein electrisch en in 1983 op Oudejaarsdag vielen er 2 doden en 32 gewonden. Bij een bomaanslag van de terreur-bandiet Carlos.. En even later die avond klapte er nog een bom in Tain L’Hermitage die de TGV in tweeën deed breken. Wat 3 doden en 13 gewonden eiste. Carlos schreef in 1982 een ultimatum aan Deferre, de burgervader van de stad Marseille; maar men geloofde er niet al te veel van. Tussen 1997 en 2007 werd het station ingrijpend verbouwd ook vanwege het project TGV Mediterranée en het grote stadsproject Euromediterranée wat het verrijkte met een ondergrondse parking. In 2007 komt de hal St. Honnorat, het prachtige busstation erbij. Wij zien het van het terras. Veel glas en ijzer en vol met bomen die bij nauwkeurig kijken, niet meer levend zijn… En dus geen water hoeven onder het hoge dak van deze hal vol met winkels, loketten en resto’s…  En nu wordt er aan de voorkant op de Square Narvik opgeknapt en bijgetrokken. Ook kregen we een fraaie reizigersruimte van 100 m2: met een bibliotheek met 2500 boeken en een leeshoek (!), een tentoonstellingsruimte, een klein resto en een kinderhoekje. Ook bloemetjes zijn er te koop en in de lente komt er nog een terrasje bij! Ik heb nu nog niets geschreven over de monumentale Art Nouveau-trap, die u, via de Boulevard D’Athene, richting het centrum voert met zijn grote afdaling in meer dan 100 treden. Mooi en historisch rijk genoeg voor een apart verhaal, een volgende keer.

L’EXCEPTION FRANÇAISEHET LEVEN VAN DE FRANSE EX-PRESIDENTEN
Elke oud-president kost de Franse staat ca. 2 miljoen per jaar: hij heeft recht op een bureau met personeel in Parijs, auto met chauffeur, beveiliging en gratis reizen met Frans vervoer…  En in het buitenland logeren ze op de Franse ambassade natuurlijk. Sarkozy heeft een zeer fraai appartement ter beschikking 320 m2 met 11 kamers met prachtige schilderijen. Huurwaarde 15.000 euro per maand. Ook heeft hij een kabinetschef, een diplomatieke adviseur, een adviseur communicatie, twee secretaresses en een intendant.  Plus een permanente equipe politiebescherming. Wat zijn Carla ook heeft, voor hun privé-appartement. En voor alle duidelijkheid: dit is voor het leven! Nu zijn er dus ook nog Giscard D’Estaing en Chirac die zo leven… Zo gaat er nu jaarlijks zo’n kleine 10 miljoen in rook op. Maar de echte centjes komen vooral van het levenslange lidmaatschap van de Conseil Constitutionel: dat doet 12.000 euro per maand. Chirac kan dat nu niet meer door ziekte, maar Giscard en Sarkozy wel. Hollande heeft dat laatste nu voor de toekomst (en dus zichzelf) afgeschaft. En natuurlijk: hun eigen inkomen is er ook naast dit pensioen dat ze levenslang krijgen. Duur, inderdaad. Maar deze ex-en worden nog vaak diplomatiek ingezet.. Vaak hebben ze nog een interessant telefoonboekje en een imposant netwerk. Wat niet zelden zeer van pas kan komen. Voor actieve politici en ook voor het bedrijfsleven. En dat kan ook een hoop opleveren!
Zo, nu begrijpen we dus nog beter waarom er zo hard om deze baan wordt gevochten!
 

DE STATISTIEK VAN HET FRANSE GEVANG
De bezettingsgraad van de Franse gevangenissen is zo’n kleine 120%...  Mede omdat het aantal wachtende op een oordeel, ca 25% van de opgeslotenen betreft. Maar vooral omdat het totale aantal gevangen personen opliep van 61.000 in 2008 naar nu 67.000 in 2013.. Dus iets van +10% in 5 jaar! Ai!  Daar komt dan nog bij dat het aantal wachtende op een oordeel van 2005 tot nu terugliep van 35% naar 25%...  Dus eigenlijk nog flink meer stoute mensen!

De nieuwe overheid stelt nu voor andere straffen op te leggen: alternatieve straffen voor lichte misdrijven, sommige delicten niet meer te straffen, andere in boetes om te zetten etc. Tja, dat is altijd wat pikant: het probleem oplossen door sommige zaken geen echt misdrijf meer te achten… Maar dat vermindert niet de misdaad natuurlijk. Kun je niet beter de rechterlijke macht wat versnellen of de procedures wat stroomlijnen misschien?  Want als het aantal blijft groeien is dat toch ooit ook nodig… Maar nu ben ik te slim het probleem aan het op lossen. Want ik weet uit mijn adviespraktijk, dat een voorraad “aanvragen” (vergunning, uitkering etc.) in de ambtelijke sfeer (die de doorlooptijd dus verlengt) daar altijd moet worden opgelost met méér ambtenaren… Ook als die voorraad ooit ontstond door een tijdelijk stuwmeer van aanvragen, vaak bij een wetswijziging. En ik zweer het u, ik zag ooit dat er meer mensen aan het werk werden gezet wat ook echt hielp: de voorraad was in een jaar weg… Maar daarna waren er ook ambtenaren zonder werk: want het aantal aanvragen bleef niet eens op oude peil, maar het begon zelfs te zakken! Soms zijn mechanismen niet echt uit te leggen omdat het ambtelijke oor niet wil luisteren! Ook vanwege politieke motieven.

DIE RADARS DAT IS KASSA!
Het zijn er nu nog “maar” 4000 maar er komen er in 2013 nog 2600 bij! Feest dus voor de schatkist die naar het verluidt zo’n 713 miljoen euro gaan ophalen! Bij deze poen zit veel meer buitenlands geld want Parijs kreeg in de gaten dat ook die niet-Fransen erg hard over les autoroutes scheuren… Om van dat sukkelen thuis uit te kuren natuurlijk. Wel dat gaat een dure bevlieging worden in het vervolg. U bent gewaarschuwd al hopen we natuurlijk dat u flink door rijdt. Dan hoeven wij niet zo veel te bezuinigen in de toekomst. In Marseille, de hel van de parkeerwereld, is het nu ook raak: de agenten lopen met nieuwe apparaatjes rond met GPS er op. Staat u fout dan tikt de agent enkel nog uw kenteken in en de rest is automatique… Het apparaatje stuurt de bon direct naar een computer die er voor zorgt dat u die snel in de bus aantreft. Dit heeft ook alles van doen met MP 2013, cultuur hoofdstad van Europa… U kunt dus  uw auto beter thuis laten of op het vliegveld parkeren en dan de shuttle nemen. Gratis tip!
Tenslotte, stort zich nu ook een leger spoorwegagenten op de treinreizigers: zo’n 13% van hen rijdt namelijk zwart… En dat moet in een jaar terug naar 10% vindt de SNCF! Dus ook in het openbare vervoer is het zondigen nu duur geworden: al is 35 euro boete eigenlijk nog bescheiden… Want dat is vaak minder betalen dan de prijs van het reeds zwart afgelegde circuit op het moment van “gepakt worden”? Het blijft dus nog vaak Big Business!
Kortom:  Frankrijk wordt aanzienlijk duurder voor de zondaren onder ons…

vrijdag 15 februari 2013

DIE VOORUITGANG WORDT VERDOMD VERMOEIEND! (deel/blog 2)


Hier, het vervolg op vorige week. Wilt u even terug naar deel 1: u vindt dat hier (ónder deze aflevering ook op deze blogpagina).


Heeft u nog goesting om u in het vervolg te storten? Na de vorige blog, die de start was voor een toekomstverkenning op een tweetal van de onderstaande gebieden. Die werd afgesloten met een “eerste” epiloog. Dan zie nu hier de volgende vijf gebieden mét de definitieve epiloog.
DE ONTWIKKELINGSGEBIEDEN
1.Medisch en biogenetisch (blog 6 febr)  
 2.Het transport (blog 6 febr.)
 3.Energie en milieu
 4.Ruimtevaart
 5.Productieprocessen en robotica
 6.Informatietechnologie
 7.E-commercie


   3.Energie en milieu
-Klimaat beïnvloeding (lokaal) is er nu een beetje maar daarvan komt meer rond 2020..
-Rond 2020 gaan we onderwaterboeren en precisielandbouw zal ook niet ver meer zijn. (niet vervuilend, anti-verspillend, etc.)
-Hergebruik van materialen: neemt vanaf 2025 een zeer hoge vlucht
-Ontzilting (op grote schaal) is al begonnen (Algiers, Barcelona bijv.). Het zal in 2025 “common” zijn.
-Organische landbouw, dus zonder chemische hulp- en bestrijdingsmiddelen zal in zwang komen rond 2025..
-Intelligente energievoorziening, dus geprogrammeerd en zeer precies (met elektronica) geregeld komt er volop vanaf 2025.
-De waterstofeconomie zal er komen rond 2035 (waterstof als brandstof in transport, verwarmen etc.).
-Kernfusie mogen we in 2050 tegemoet zien; in Caderach, bestaat veel hoop.

 Hergebruiken, recyclen, is hét toverwoord waar het om ons milieu gaat. En dan hebben we het over een enorm complex iets! Het gaat allereerst om de keuze van materialen in het productontwerp , en dan komen we in ook in de nieuwe materialen terecht die nu overal opduiken en ook om het ontwerp zelf: maak het zo dat je het ook snel en goedkoop kunt recyclen. Maar het gaat ook om de keuze van het verpakkingsmateriaal: dus ook over het traject van de inzameling tot het hergebruik… een gigantische logistiek, die gaat van fabriek, via huiskamer en afvalopslag tot weer een fabriek. In een grote stad als Marseille zie je dagelijks de worsteling met dit probleem. Nu pas wordt er begonnen met meer gescheiden inzamelen, ondergrondse afvalcontainers en energie-opwekkende vuilverbranding.
Bij mistral zie je hier dat deze wind door turbulenties hoopjes straatafval vormt: hij poetste de straat en hoopt het afval dus op. Waarom in Marseille dus geen turbulentiecontainers gebouwd? À la de stofzuiger van Dyson. Grapje natuurlijk!
Het milieu is zeer gediend  met schone, duurzame energie.  Ook hier begint dat met zuinig zijn en dus ook met isolatie. Daar valt nog enorm te winnen maar het vereist zeer veel investeringen en tijd… Dat is ook lastig tijdens een (banken)crisis; als geld om te investeren ontbreekt. Afvoeren van verbrandingsgassen (denk aan verwarmingen en voertuigen) kan beter met filtertechnieken en intelligente verbrandingsprocessen in motoren en verwarmingsapparaten. Zie  hierboven ook verder de paragraaf: Transport. En bedenk dat ook de elektrische stroom (voor al de nieuwe elektrische voertuigen) moet worden opgewekt in centrales die worden “gestookt” en die dus restgas afvoeren.
  In China probeerde men al “ander weer” (tijdens de OS)en er zijn al meer experimenten. Men ziet binnenkort meer van deze kunsten: veel ingrijpender dan die primitieve pogingen om onweren met explosies hoog in de wolken af te weren.
Maar wie kiest dan om dat “andere weer” te gaan maken?  Moeten we 's morgens op de PC dan een on-line “meteo-referendum” gaan doen? Marseillanen denken aan: de regen s’nachts laten vallen en de mistral 's nachts laten waaien!  Het zal natuurlijk gaan om het bestrijden van aankomende rampen: grote droogte of langdurige en grote regenval. Dat zal de keuzes niet moeilijk maken.
  Biolandbouw, dus zonder niet-natuurlijke (bestrijdings)middelen gaat een hoge vlucht nemen. En ook de precisielandbouw, waarbij geen enkele verspilling van water etc.  wordt gedoogd. Wat uw kropje sla betreft is alles wat er bij nodig is exact in de goeie hoeveelheid en op het juiste moment toegevoegd.  Het rendement per hectare wordt optimaal: niets teveel en niets gaat verloren. Daarbij wordt er natuurlijk ook alles aan gedaan om zo weinig mogelijk manuren in verbouwing en de oogst te stoppen. Dus dat wat lacherig gedoe over die tomatenplant die met zijn wortels hangt in een kunstslootje op hoogte (dan kan je er beter bij), die groeit op kunstlicht met toegevoegde mineralen en vitaminen is uit de tijd.
 Ook weet U waarom dat van groot belang wordt: de mensheid groeit met 2 miljard naar 9 miljard (einde deze eeuw) en er is echt genoeg te eten als…, we veel minder weggooien (nu 30%!), minder water verknoeien, alle grond in gebruik nemen (maar dan wel anders zie boven) en desnoods ook anders gaan eten!
Met name het eten van vlees is erg duur in voer (= hectaren veevoeder), in water (mais zuipt water…) en ook in hectaren grasland. Als alle mensen op aarde “op westerse wijze” vlees gaan eten loopt de zaak klem. Dus zal er ook aan de eetgewoonten moeten worden gesleuteld! Dat kan de overheid met haar belastingexpertise (ander soort BTW) prima regelen. En dan zijn we ook eindelijk van die obesitas af! (grapje, met serieuze ondertoon).
Ook vele hectaren gebruiken voor biobrandstof is aan heroverweging toe: zie ook het  elektrische transport.   

 Water is er globaal gezien ook volop, maar de geografische verdeling is problematisch. Nu er nog steeds meer mensen naar de grote steden blijven gaan (nu woont bijna 80% van de mensheid in de stad). Verder blijkt ook (is een beetje logisch!) dat die steden meestal aan de grote wateren liggen. Dat maakt de oplossing eenvoudig: ontzilten van zout water en cleanen van zoet water.. Die technologie ontwikkelt zich nu al snel en ook hier is er dat energieverbruik ook weer. Dus steden aan het water en in de zon(ne-energie), hebben het (weer) getroffen. Zie de grote ontziltingsfabrieken van Barcelona en Algiers zijn voorbeelden. Dit alles kost investeren en geld en als dat er niet voldoende is, komt er veel lokale herrie over water… Voor de droge gebieden, die ver van water liggen, is het nog niet zo evident: putten slaan, condensatietechnieken en at the end: watertransporten (via pipelines of anders).  Veel grote steden liggen in zonnige gebieden waar veel zon is (en ook duurzame energie).
 Energie blijft de grote wedstrijd: al vonden we weer een (voorlopige) uitweg in voorraden in de diepe zee en ook schaliegas (en olie) in de rotsbodems. Dus is er nu zorg (en herrie) over de milieurisico’s, tegenover de strategische en economische overwegingen. We verkregen dus  “wat uitstel”, soms duur en soms goedkoop. Zie de VS waar de (schalie)gas prijs 40% lager is dan die in Frankrijk, met Poetin’s gas. Frankrijk heeft zelf veel schaliegas: dus is er nu ook politieke strijd!
Hoe dan ook: we zijn onderweg naar duurder en schaarser olie en gas dus. Dus moeten we ook opschieten met die waterstofenergie voor auto’s en ook verwarming. Die energie wordt uit water gemaakt (met wat energie), maar het saldo is positief. 
Uiteindelijk hoopt iedereen (?) dat de kernfusie over 40 jaar dé oplossing zal worden. De zon gevangen in een machine, die met die hitte stoom produceert. Dat we omzetten in elektriciteit. Caderache bij Marseille is nu het internationale centrum voor dit Kernfusie-onderzoek en de ontwikkeling lijkt te gaan lukken. Hét probleem is de materiaalkwestie (zeer hoge temp.).
Stel het u voor: we maken straks overal waar we dat willen onze stroom uit twee gassen die er overal en volop zijn… Dus: het is afgelopen met die grote olieboeren en die “verslaafde olieconsumenten” : een ware geopolitieke revolutie! De VS oefenen al met hun schalie-olie+gas! 
Bij dit alles is vaak goedkope elektronica en slimme programmering en besturing mogelijk om zuinig te zijn en om minimaal te vervuilen. Een kruisverband dus tussen twee ontwikkelingsgebieden.

  4. Ruimtevaart: wordt onze wereld (eindelijk) groter?
-Ruimte toerisme is aanstaande: vanaf 2015
-Vaste maanbases ziet men in 2030 en mensen op Mars kan in 2035…

 NASA heeft zorgen, nu er maar geen leven in de ruimte wordt gevonden… Zelfs heel ver in het heelal, blijft het leeg en stil. Of we ergens zelf kunnen leven is ook nog niet zeker behalve op de maan en waarschijnlijk ook op Mars. Maar wat gaan we daar dan doen? En wie gaat daar wat doen? Schaarse materialen delven? Militair-politiek, in de rondte kijken? Het is nog onzeker..
 Intussen kunnen de “happy/rich few” hun geld kwijt aan ruimtereisjes. Het ticket kunt u echt niet via internet krijgen… U moet even zelf langs bij de “ believers/speculanten”. Bij de Nederlandse club Mars1, kunt u intekenen voor emigratie naar Mars en ze verkopen enkel “one way tickets”. Ik hoorde hun bevlogen verhaal en zag weer die diepe menselijke levensdriften…
 Een laatste bericht: een bedrijf wil stenen gaan verzamelen op rondvliegende meteorieten. Daarop liggen vaak zeer schaarse en  dure materialen. We sturen er dan robotjes heen die er landen, stenen zoeken en opladen en weer terugvliegen. Meteorieten zijn veelal ook vaker niet zo heel ver weg te vinden...
Over de laatste “onontgonnen en rijkere gebieden”, dus m.n. de polen, is het geopolitieke touwtrekken al volop bezig. En op een aantal plekken maakt men herrie over minuscule eilandjes, omdat er mogelijk leuke spullen op of bij liggen. Stel u het gedoe voor als blijkt dat Mars of de maan nieuwe “goldrush-gebieden” liggen.

    5.Productieprocessen en robotica: Hoe gaan we produceren?
-Er komen steeds meer slimme materialen vanaf 2015
-Massa maatwerk wordt erg eenvoudig en betaalbaar (zie bijv. 3D printing)
-Slimme robots zijn er volop in 2025
-Slimme energie-opslag is er vanaf 2020 ook
-We krijgen micromachines rond 2025, die heel weinig plaats en energie eisen. Teveel toepassingen zijn denkbaar: ook in menselijke (en dierlijke) lichamen.
-Er komt ook steeds meer elektronische overheid: systemen in plaats van ambtenaren. Vanaf 2015 begint het echt…
-Virtuele werkelijkheid vanaf 2015
-Modulaire woningen  vanaf 2025

 Sommige mensen denken, dat we alles al hebben en er dus nog alleen vervanging en reparatie nodig is. Ik denk dat er al eeuwen lang mensen dit hebben gedacht. Die zouden nu eens een I-phone moeten zien in de handen van iemand met een Facebook-account! En die nieuwe (lichtere/sterkere) materialen, die zonnepanelen en windturbines, die andere energieproductie (brandstofcellen), echt geïsoleerde gebouwen en ook modulaire huizen bouwen (die zich aan het “samenleven” aanpassen). Slechts een “paar” voorbeelden van dat er nog veel kan (en zelfs móet) worden geproduceerd. 

   De steeds slimmere robots staan hier voorop: zowel in fabrieken als onze huizen en instellingen. Beter, goedkoper produceren en ook steeds meer op specifiek en op maat. Ook massaproductie op maat.. Het is ook een wat onwennige, verrassende oplossing voor de (dure) verzorging van ouderen en zieken? Japan, het uitstervende land,  gelooft er in en past nu al huisrobots toe. In de R&D is er, overal ter wereld, enorm veel onderzoek gaande op dit gebied. De robots worden ook steeds menselijker en op het schokkende af.
Gaat de werkeloosheid dus (weer) omhoog? Nou dat is de vraag: want robots inzetten betekent dat er (deels) geen concurrentie is tussen goedkope arbeid in arme landen  en de dure arbeid bij ons. Een (dag en nacht werkende) Amerikaanse robot is mogelijk goedkoper dan een hardwerkende Indonesiër! Nu al komen er hele industrieën naar de VS terug omdat de goedkope chinezen zo duur werden dat ze een mooie slimme robot in prijs voorbij schoten! En de landen die vergrijzen, kunnen het nu die missende mankracht vinden.
Maar pas op: je moet wel ook voldoende creatieve mensen en ook dynamiek houden om de robots te kunnen blijven maken en te verbeteren! Robots ontwikkelen nog niet zelf hun opvolgers
U begrijpt het:  er is weer eens een complete industriële revolutie op komst: dit zou wel eens een zeer ingrijpende zaak kunnen worden voor ons allen. In zijn plussen en zijn minnen!
  Slimmere materialen blijven er steeds opnieuw komen. Daardoor krijgen we betere, lichtere, sterkere en minder dure producten… U ziet ze al om u heen van keramiek en koolstof  bijvoorbeeld: dat schilt en snijdt een stuk lekkerder en is lekker licht. Zie de Dreamliner met zijn lichte constructie en ook de nieuwste batterijen voor auto’s.
 Produceren kan iedereen straks thuis als hij een digitale tekening heeft op zijn PC en ook een 3D-printer. Die maakt geen papier zwart of in kleur, maar maakt van harsen en plastics uit potjes allerlei “onderdelen”. Laagje voor laagje met een klein spuitmondje en een bewegend support, verschijnt het nieuwe onderdeeltje wat kapot ging in uw x-machien.
Of u maakt zelf een heel nieuw x-machien, uit honderden van die onderdeeltjes. Of mooie dingen voor in huis, sieraden voor uw lief en cadeaus voor Sinterklaas. De printer kost (voor beginners) 2000 euro en een potje plastic 150 euro per liter. Als u dan nog via internet die spullen verkoopt, bent u de enige in de fabriek en in de verkoop… Enkel het bezorgen doet een ander bedrijf voor u! U moest natuurlijk ook het ontwerp kopen of (laten) maken. Of kreeg u een digitale productbeschrijving bij het gekochte apparaat, bij de handleiding?
Dit gaat er dus over grote breedte fors inhakken: de arme kleine middenstander dus? Of nou net niet! Maar pas wel op met die miljoenen concurrenten
 Er komen micromachines van enkele mm’s en nog kleiner. Motortjes, pompjes, klepjes what have you. Ze kunnen in allerlei apparaatjes of zelfs in levende wezens worden ingeplant. Om te genezen of te verbeteren. Wat je er mee kan doen is eindeloos: u kunt zelf wel 10 dingen bedenken! Ja toch? Ze pompen waar nodig, doen klepjes open en dicht,etc. Natuurlijk zijn hier weer die piepkleine batterijtjes nodig… of laadt u 's nachts gewoon die batterij “draadloos op” met een loadzender op het nachtkastje?
 Slimme energie-opslag komt er ook meer aan. Want je moet kunnen bufferen omdat vraag en aanbod in de tijd nooit exact passen en je niet alles kunt zien aankomen. In voertuigen kun je vliegwielen plaatsen die remenergie oppotten, waarmee je vervolgens ook weer wegrijdt.. Dat kun je ook met batterijen laden doen (zie Formule 1 auto’s). Er zijn ook al elektronische apparaatjes waar je een vloeistof in moet doen als ze “leeg” zijn. Ze lopen op een soort alcohol. Uw mobieltje kan dus werken op een glaasje cognac!
In het heel groot kunt u denken aan grote stuwmeren die vol water worden gepompt met zonnestroom (overdag) en 's nachts laat je dat water door een turbine razen die dan de stroom maakt (als de zon slaapt). Er is al zo’n plan voor sommige fjorden in Noorwegen! U denkt dan dus mechanisch bij het opslaan van energie en niet enkel chemisch (accu’s). U kunt dus ook thermisch denken en overdag met de zon water o.i.d. verhitten en dan 's nachts dat hete water weer gebruiken als energiebron: dan bent u bij uw elektrische zonneboiler. En zo kunt uzelf van allerlei trucs verzinnen om zonnewarmte, windenergie, remenergie of gewoon “te veel zonnewarmte in de zomer” of ook aardwarmte te winnen en op te slaan voor later. Dat doet men nu ook al bij fabrieken die veel restwarmte produceren: je kunt er het dorp mee verwarmen of koelen…
 Modulaire woningen komen er nu al aan. Nu zet men woonunits voor opa en oma in de eigen tuin, omdat het huis vroeger niet modulair werd gebouwd. Straks stapel je een huis op in modulen als een legospel. Zoals je nu in Marseille tientallen containers ziet opgestapeld bij elk groot bouwwerk. Daarin zit de werkleiding, de verzorging, de opslag etc. Dat zijn in de woonhuizen straks: de badkamer-, de keuken- en de slaapkamer-module. Dé oplossing voor te dure hypotheken bij de start: u krijgt een groeihuis met een groeihypotheek! En zelfs straks de mogelijkheid om uw huis groter te laten groeien om uw ouders of goeie vrienden lekker bij u te stallen… Vrijgezel en later toch trouwen? Dat is dan twee modules erbij mijnheer! Bejaardenhuizen: u gaat straks failliet er wil niemand meer bij u wonen (grapje?). De bouwsector failliet? Ze zijn daar dan in slaap gevallen. Die bouwsector gaat dé revolutie van haar bestaan meemaken! Alles op de kop dus. Natuurlijk: het kost even “omschakelen”..

 De geautomatiseerde overheid is hier bijna de laatste in de rij. Minder ambtenaren en meer machines, robots dus maar dan een soort wat echt stilzit. Via uw PC of tablet kunt u zonder een ambtenaar te zien of te spreken al uw paperassen regelen. Alles aanvragen wat met een klein babbeltje later kan worden afgewerkt. Zoals u nu ook uw energie, water en services betrekt. U vraagt elektronisch, betaalt elektronisch en krijgt het gevraagde zonder een menselijk contact. Niet zo leuk, mogelijk straks ook zonder gemeentehuis met zijn fysieke loketten. Óf met veel kleine gemeentehuisjes in de stad, zoals nu die transformatorhuisjes in uw stad staan. Of als die winkeltjes… Straks dus ook modulewinkels, die je ook tot wooneenheden kunt ombouwen als ze leeg komen te staan door E-commercie.
Maar dus ook: minder ambtenaren en minder pensioenpremie-inleggers. En dus ook… straks minder pensioen, als het weer tegen zit met beleggen?  Dit soort werkwijze moet er ook meer gaan komen tussen overheden: het GAB (bevolkingssysteem heb ik nog zien (en ook “horen”!) bouwen in Nederland, al lang geleden!

     6.Onze IT
Maakt u zich gereed voor:
-Videoconferencing  vanaf 2015
-Biometrie ook vanaf 2015
-Quantumcomputers vanaf 2025
-Biocomputers  tegen 2030
-Cloudcomputers vanaf nu/2015

  In de computerwereld zijn we op weg naar de “(quasi-oneindige snelheid van bewerken van data” en ook naar de “oneindig grote opslag van data”. Via nieuwe soorten chips voor processing en opslag.  Wat u ook wil berekenen of bewerken wat u ook digitaal wil bewaren het kan allemaal, en voor een habbekrats! De grenzen zijn verdwenen en ook dat is al een revolutie op zich… We gaan dat doen met biocomputers, cloud- en quantumcomputers..
 Communiceren komt los te staan van plaats en taal. Via skype telefoneren is al geen echt nieuws meer. Video-confereren doet men in zaken en politiek al lang en ook steeds vaker. Wat er aankomt is de verdere perfectionering daarvan. Iedereen blijft gewoon thuis en kan mbv zijn apparatuur alles “aan iedereen direct laten horen en zien overal ter wereld”. De hele communicatie wordt voor iedereen geregistreerd (en kan dus ook voor anderen later dienstbaar zijn). Direct machinaal vertalen is een ontwikkeling voor zowel het gesprokene als het geschrevene.  We zijn hier op weg naar perfectionering. Kost minder reizen, tijd, energie maar is ook niet zo leuk, soms…

  Biometrie zit er al in mijn paspoort, want de VS wilde me er anders niet meer in laten. Ik moest in LA in een pijpje kijken (iris-check) en mijn tien vingers op een “pad” leggen bij de immigration officer. Dat kunnen we straks overal doen en ook ongemerkt: bewakingscamera’s doen het nu al. Ze leggen u vast en laten u opzoeken in een database en uw data terugmelden aan de nieuwsgierige bewaker. Men kan u ook een badge geven die u elektronisch beschrijft waar u ook loopt en tegelijk ook nog uw iris uitlezen om bedrog te voorkomen. Kortom men kan u overal identificeren straks..  Natuurlijk is er ook de medische biometrie, die uw lichaam constant meet en vastlegt. Die data opslaat of toont elders waar u wordt bewaakt om medische of andere redenen. De drones van de VS vinden zo al die terroristen en maken er een dode terrorist van. Ergens van achter een scherm ergens in de VS. Big brother is watching you en hij blijkt niet alleen te zijn. Er zijn wel honderd Big Brothers tegelijk met u bezig zonder dat u iets merkt. Omdat u ergens loopt of iets bij u draagt. Als dat niet revolutionair en ook erg eng is met veel gevolgen dan weet ik het ook niet meer.
Helaas gaat ook het hacken en het bommen gooien met drones steeds verder en verandert de misdaad, de oorlog en de politie en het leger compleet.

7.De E-Commerce, onze (wereldwijde) handel
-Entertainment vanaf 2015
-E-(re)tailing vanaf 2015
-Alles verbonden met netwerken vanaf 2015

Deze ontwikkelingen zijn er al en ze gaan een hoge vlucht nemen in de komende decennia.
We gaan nu al naar breedband en web2 , smartphones en alles is al meer en meer draadloos. En het e-entertaiment breidt zich enorm uit. Spelletjes (individueel en competitief, dus tegen anderen), sport, muziek, kunst, film het kan niet op in entertainmentland op het net. Communiceren en discussiëren (chatten) met iemand of groepen kan overal en altijd bilateraal en via speciale “ontmoetingssites”; plaats en tijd worden snel en onbegrensd overbrugd.  Geen emotie of opinie of avontuur blijft meer een persoonlijk iets.  Alles  kan overal: thuis, op reis, in de auto, op het strand en zelfs onder de douche of in bad. Creatief entertainment neemt ook toe.
Is het iets voor jongeren en zijn het wat onbetekenende modegrillen? Dat zou een ernstige onderschatting zijn: hier gaat het om de wijze van communiceren en amuseren van morgen van de massa. Opinievorming gaat nu al grotendeels via twitter en de social sites. Politici en commercieel volk kiezen steeds vaker deze media. Er heeft een verschuiving plaats want de I-phone en het tablet worden hét massa-communicatiemiddel. Het betekent minstens een groot vraagstuk voor de traditionele media en hun voortbestaan. Nu ook de TV aan het net zal gaan komen ook de tv-companies in deze maalstroom.

 Alles wat we hebben wordt verbonden met uw PC, I-pad, tablet of I-phone. Uw apparaten thuis kunt u zien functioneren, u kunt ze besturen vanaf elke plek op de wereld. U kunt overal bij uw (huis)data komen, u bankiert, koopt uw spullen, winkelt en koopt kaartjes en services waar en wanneer u dat maar wilt. Een portemonnee of portefeuille wordt een lachertje en zelfs uw paspoort etc. zitten in uw I-phone/tablet. Dus moeten we maar van een A-Phone (all-phone) gaan spreken. Dat we straks nog pa met zijn pantoffels aan de avondeditie zien lezen in zijn rookfauteuil, lijkt zeer onwaarschijnlijk. Die las op zijn tablet gedurende de dag en ook op heen- en terugreis het nieuws. We zien het hier in Marseille nu al met de kleine krantjes als Metro en 20-minutes (let op de naam!) die in de ochtend met de tienduizenden worden gelezen in bus, metro, tram en auto. Nog even en het papier is scherm geworden. Veel mensen lezen geen “gewone krant” meer.
Deze ontwikkeling betekent ook dat de “andere, de leverende kant”, dus de ondernemingen in de diverse branches een ander publiek gaan krijgen. Dat impulsief en “around the clock” bediend wil worden. Wat een 24-uurs dienst inhoudt en/of hoog geautomatiseerde non-stop productie/services. Op naar de 24-uurs wereld die nu New York al is dus?  
E-(re)tailing (verkopen per Internet) kent bijna iedereen al van Amazon, Bol.com,  E-bay etc. . Dit trekt in hoog tempo nieuwe klanten aan en veroorzaakt al de sluiting van veel zwakke broeders in de winkelbranche: rond de feestdagen van einde 2012 bleek al dat soms 50% van de omzet (!) verliep via e-retailing. . Hier zal met steeds betere software en services veel groei ontstaan: adequate prijsvergelijking, prijsniveau, inzichtelijke productpresentatie, betrouwbaarheid en een kwalitatief hoge kwaliteit van de logistiek zullen de marktaandelen bepalen. E-tailing zal de detailhandel op hardhandige wijze veranderen en daarmee het aanzicht van onze stadscentra en de commerciële centra. Wie weet zullen nu nog meer m2 (na de lege kantoorruimten) en nu winkelruimten ingrijpend insnijden in de stadsplanningen. De ombouw van commerciële ruimte naar woonruimte ligt voor de hand. 
En onderschat ook niet de invloed op het transportsysteem: de non-stop fast delivery betekent ook een revolutie voor de transportbranche, die toch al in een andere wervelwind terecht zal komen.

-EPILOOG: EEN POGING
Wordt het weer een groot avontuur waar niemand dé regie bij voert? Miljoenen dus die duwen en trekken, overal ter wereld? Dus omzet scoren en concurreren blijven de drijfveren en de overheid moet maar trachten grenzen te stellen om uitwassen te beperken? Weer duizend onderwerpen voor een achterlopende, verwarde politiek? Lawines dus van nieuw en anders en in een hoog of nog hoger tempo?
  Succes en implementatiesnelheid hangen natuurlijk  af van economische en mode/trend-achtige factoren. Als iets nieuws simpelweg en zonder veel omringende investeringen een duurdere oplossing vervangt, zal het snel en gemakkelijk gaan. Denk aan goedkoop vliegen als concurrent voor de trein en idem de concurrentie door de line-bussen. Of aan nieuwe goedkopere medicamenten.
 Moet er veel qua infrastructuur voor veranderd of gerealiseerd worden, dan zijn investeringen nodig en dus ook, (voor de financiering daarvan), een interessant cash-flowprofiel. Denk maar aan die all-electric auto’s met hun speciale batterij-laadstations. Uiteraard is dan ook “de overheid” nodig, want het gebeurt in de publieke ruimte…
 Er is uiteraard ook interactie tussen de diverse ontwikkelingen: de ene verdringt de andere of beïnvloedt die op een bepaalde manier en mate. Denk aan :  “Energie en milieu” én “Transport en ook aan “ Robotica” en “Medisch én biogenetisch”. Dus de (snelheid van de) ontwikkeling van het ene gebied kan versneld of vertraagd worden door die in het andere.  
  De visie (en het vertrouwen!) aangaande groei en economisch klimaat zijn essentieel voor “het tempo van deze vooruitgang”. Bij dit alles is enkel westers denken een ware valkuil; de verschillen tussen regio zijn wereldwijd groot en daarmee ook de implementatiesnelheid. In Afrika zijn in 15 jaar of zo meer dan de helft van de inwoners voorzien van mobieltjes. Want een antenne voor mobiele communicatie plaatsen is veel goedkoper en sneller te doen dan een heel telefoonkabelnet aanleggen (Wet van de remmende voorsprong omgekeerd?).  Dus inschatting van het tempo hangt ook sterk af van de regio’s en hun ontwikkelingsniveaus.

  Naarmate West-Europa dieper wegzakt in de crisis, zal het tempo van de veranderingen hier dus lager kunnen zijn… Ook toenemend protectionisme en nationalisme spelen een rol bij veranderingen en expansies. Rampen van grote omvang, oorlogen, grote sociale onrust en pandemieën kunnen trendbreuken veroorzaken. Zie Fukushima in Japan. De Dreamlinerproblemen laten zien dat ook de techniek gewoon kan falen, zoals ook bij de 747 lang geleden (motorenpanne) gebeurde. Maar dat werd later eclatant succes..
  Vele hebben de indruk dat nu alles breder, intensiever én sneller gaat dan vroeger. Is dat objectief gezien zo of is dat onze wat vermoeide perceptie? Een belangrijk objectief verschil is dat er nu miljoenen researchers en techneuten wereldwijd in rigide concurrentie en soms in nauwe samenwerking tegelijk bezig zijn… Dat zijn er dus tientallen meer dan vroeger en in fellere concurrentie.

Onze hele wereld om ons heen gaat dus in hoog tempo op de schop; remmen lijkt onmogelijk. Wie niet meedoet wordt een outsider en vereenzaamt. Is een nieuw “1968” toch weer denkbaar maar dan eentje dat remt?
 Volgens Darwin’s theorie zijn wij ons nu al ( ongemerkt en van binnen) aan het aanpassen: is dat wat we zien bij onze rappe kleinkinderen? Brengt dit hoge veranderingstempo ons ook sneller bij “een nieuwe mens” die later met wat ons nu bedrukt, hartelijk zal lachen? Zoals wij lachten bij het horen over die grote schrik, die de eerste auto’s ooit veroorzaakten? De neurofysiologen die steeds meer snappen van onze hersens gaan ons straks vertellen dat onze frontale hersenkwab anders begint te vibreren…  Vergeet niet dat wij ooit afscheid namen van broer aap! En dat wij grote hersens kregen en vervolgens wel 6 jaar nodig hadden om na geboorte te leren leven… (de jonge aap kan het in een jaartje).
   Wat moeten we denken van de huidige enorme sociale achteruitgang  die we vooral in Europa nu zien? Zie vooral Spanje met 27% WW en Frankrijk nu in een spiraal naar omlaag. Gaan we in de EU eerst naar grote sociale troubles? Of worden ook wij op de valreep gered door deze upswing? Of horen we straks: Europa is te oude is een tweede Japan, en pikt dit niet meer op. Omdat dé motor een jonge, dynamische bevolking er niet (meer) c.q. in onvoldoende omvang is? Als je echt weet hoe snel Japan wegglijdt is dit een wat reële en ook bange vraag!     
  Een hamvraag is hoe de wisselwerking verloopt tussen “technologische en maatschappelijke ontwikkeling”. Trekt de technologische de maatschappelijke of is het andersom? Óf is er een voortdurende interactie?
-Zie de gevolgen van langer leven (door medisch/biologische techno) op de maatschappij: vergrijzing en dure verzorging en pensioen. Wat dan weer ethische vraagstukken oproept over euthanasie en medische grenzen.
-Denk aan de impact van de snelle, directe elektronische communicatie-technologie (internet, sites, Twitter) op sociale bewegingen (Arabische revoluties bijv.)
-Zie hoe de giga-computers van Wallstreet de financiële machtsstructuur en de opzet van het bankieren veranderen door hun immense verdien- en manipulatievermogen.
-Denk ook aan hacking dat een nieuw wapen is in de misdaad maar ook in de geopolitiek en de militaire machtsstrijd. Het verandert onze legers, het gevoel van (on)veiligheid en ook onze politie-organisaties.
-Of de drones die de oorlog geheel van gezicht veranderden: ze worden op afstand gevoerd en zonder fysiek menselijk gevecht.
Deze kleine greep laat zien hoe complex en hoe direct technologie en maatschappelijke verandering samenhangen en mogelijk werd en wordt die samenhang nog sterker bepalend voor onze “Werdegang”? Het geheel lijkt onrembaar en vergaand autonoom waarbij de overheid de rol van gepasseerde remmer achteraf heeft gekregen. Dat vooral geeft ons dat gevoel van onveiligheid en angst voor wat “morgen” brengt. Het werd een wereld op drift.. 
    
 Er zijn dus veel vraagtekens te plaatsen, ook bij die snelheid van veranderen.. en mogelijk komen er nog meer regionale verschillen. De trend lijkt onveranderbaar, dus nu of wat later zal het er toch van komen…
Veel experts wijzen ook op de enorme kansen die hier liggen; dus zij zien de nieuwigheden vooral ook als stimulans voor groei, minder werkelozen en vrede…  Maar dat kan natuurlijk ook “wishfull thinking” zijn.


 Dan is er ook nog die theorie van de “35-jarige cyclus”, een verschijnsel dat we aan de beursbeweging zouden kunnen zien. Een variant op de aloude conjunctuurtheorieën? Die theorie zou aangeven dat we in 2008 (35 jaar na de verkiezing van Reagan in 1980) het eindpunt van een cyclus bereikten. En dan zwiept het dus weer op in 2015? De grafiek (van een eeuw) van het Dow Jones Average zou dit aantonen..  Zie hier: na de krach 1929 kwam 1945 (met Eisenhower) en +35 jaar is de sprong naar 1980 (Reagan komt) en nu dus the  next one? Maak u dus op: in 2015 gaan we weer in gear 2! Experts roepen al het bedrijfsleven op, om zich nu op deze swing voor te bereiden.. Nog een keer wat van die westerse waan, waarin de rest van de wereld wordt vergeten? Of is deze theorie universeel en geldt die van China via Afrika tot in Argentinië? Ik ben sceptisch maar geloof wel in een vorm van een slingerbeweging. Mijns inziens zien we die al sinds eeuwen en versnelt nu de frequentie. Omdat steeds grotere delen van de wereld zich intensiever met “ontwikkelen en veranderen” gingen bezig houden. Azië leidt meer ingenieurs op dan Europa en de VS samen…
 
Dus:  hoe breder de wereld zich ontwikkelt, hoe sneller de ontwikkeling verloopt. Zeer onbescheiden noem ik dit maar de Wet van Leon de Marseille. Voor iemand anders deze lucide wet inpikt !

Voor u nu alsnog “afhaakt, en het wel zal zien”, nog even dit: als u niet meer wilt meedoen kunt u straks, - moet gevreesd worden-, ook niet meer alsnog inhaken… Dat kán ook betekenen, dat men “met u niet veel meer kán of zelfs wíl…”. Na minister Schippers te hebben aangehoord op TV over haar “vernieuwingen” (=bezuinigen), weet ik zeker dat ook de ouderen moeten blijven mee veranderen. Anders bent u zomaar een buitenlander in “uw” eigen land.
Dat moet, denk ik, niemand zich laten aandoen. Dus is het de moeite waard nog een eindje mee te fietsen voor het echt moede hoofd te rusten moet…  Dan helpt ook 50-plus echt ook niet meer!  
Het is gewoon een kleine “strategische hint”;  en ik weet ook dat hij niet voor iedereen de goede is..


Maar,
        De zon heeft hieraan, -na alles wat U vorige week al kon lezen bij hetzelfde onderwerp-, nog maar weinig toe te voegen. Ze schrok enkel wat van die boring, door die van de aarde gestuurde robot, die op Mars landde. Ook al was dat gat maar 6 cm diep.. Want ze weet het: de mens kan het niet laten altijd maar verder te exploreren…
Ze zal ons, hoe dan ook, dus nog lang zien worstelen met dat veranderen, nadat we nu Mars  kietelden en al weer een tijdje nadat we die maan ook al niet met rust lieten.
Maar, -in stilte-, heeft ze ook best bewondering voor die ijverige aardmannetjes.
Opnieuw wat filosoferen, zo mogelijk in de al wat warmere winterzon, is dit vervolg naar we hopen, ook waard. Met een pastisje of , -als de griep u greep-, met een grogje.
Zoek dus een beschut plekje achter glas , neem uw slokje en overdenk een en ander nog eens wat. Ontsnappen kunt u immers toch niet?
Opnieuw wens ik u veel mooi(er) weertje toe. Denk er aan dat die sneeuw en dat ijs over niet zo lange tijd weer zijn verdwenen; dus geniet ook alvast van deze gedachte.
Wordt het u echt teveel, dan is een bezoekje aan MP2013 een puike manier om alles te vergeten. Vlieg of trein, ga via Saint Charles naar het Paviljoen M naast de Mairie en kies daar uit het overvloedige en zeer diverse aanbod. Waarin ook veel zon zit verwerkt..
16  februari  2013