Totaal aantal pageviews

woensdag 24 augustus 2016

DE MENS DOET NU DE EVOLUTIE ZELF


        DE MENS DOET NU DE EVOLUTIE ZELF

DE FRAAIE SPELONKEN VAN ONS EVOLUTIONAR MECHANISME
 

DIT HOORT ER BIJ....
EN OOK DIT...IT HURTS!
INHOUD:
BLOG +
INFOBLOKKEN:
-LIEP ONZE GENERATIE VAST?
-EUROPA: JONG VERSUS OUD?
-EIGENAAR OF HUURDER IN FRANKRIJK
-DE CRISIS IN A NUTSHELL
-NIEUW DENKEN”: BETER DOEN MET MINDER
-DE MENS DOET ZIJN EVOLUTIE ZELF
-DE MENS 2.0 KOMT

 
BLOG
EVOLUTIE, OOK IN LA FRANCE EEN BLIJVEND GEVECHT..
De franse scholen van: het Catastrophisme (Georges Cuvier ca 1800) en het  Transformisme (Jean-Baptiste Lamarck ca 1800) legden het af tegen Charles Darwin en zijn beroemde Evolutie-theorie. Ook toen was er, -zeer opvallend-, sprake van "die franse exception". Deze franse bijdragen aan de wetenschapshistorie raakten, -ondanks het huidige Laboratoire LUTH, het institut NSU (beide in   Parijs) en de Sceptiques de Québec-, sterk in vergetel-heid. La France is nu nog DÈ europese uitzondering op demografische gebied, dank zij de bijzondere gezinspolitiek.
 


Nu de genetica en de microbiologie zich wereldwijd razendsnel ontwikkelen en de  mens tot een soort "actief ingrijpende Darwin" maken, lijkt La France weer aarzelend en afkerig van verandering, de boot naar "morgen" te gaan missen.     

Een recente kop in een frans magazine: FRANSE OUDJES ZIJN BETER AF DAN JEUGD.

ZO GAAT HET EEN VOLK ZONDER IMMIGRATIE...
Daarna volgde: De “prestations de protection sociale” voor jongeren (kinderentoeslagen, fiscaliteit, toelage creches, ouderverlof)…zakken. In 1960: 4% van BBP, nu nog 3%... Uitgaven voor de oudjes gingen van 4% naar 14%! Ze pakken veel, ook omdat ze vervroegd (75%!) met pensioen gaan. Maar dragen ook 20% bij wat (slechts) 50% is van de bijdrage der actieve.
De geboortedaling naar 1.96 kinds/vrouw wordt onderzocht. Traditioneel had Frankrijk (als enige in de EU): 2,1 kids/vrouw. Spanningen tussen oud en jong zijn voelbaar: ook in La France.

HOE DONKER-GROENER HOE MEER KRIMP!


Ouderen werden de machtige groep (zie in Ned. 50+ en Max).Maar pensioenfondsen zijn in gevaar (lage rente) en de leencapaciteit van jongeren taant. Oudjes werken wat langer ten koste van jobs voor jongeren. Die starten meer eigen bedrijfjes, vertrekken naar het buitenland of komen in de goot. “Ouderen-producten” staan vooraan: gezondheid, gepaste huisvesting, aangepast transport en ontspanning. Landen missen militaire manpower: oorlogen zijn nu “ver weg” en tellen minder.
NEDERLAND: WAAR GAAN ONZE UITGAVEN HEEN;BASIS 2006 = 100: AI!
Een complete beeld-verandering: puber-teit gaat tot 30 jaar (kids wonen thuis), jeugdig ben je tot je 40e en werken en kinds hebben tot 70, is gewoon.


Oudere willen comfortabel leven, zijn al een halve eeuw “bovenlaag” en jongeren staan aan de kant, zonder geld en macht. Dat levert spanningen op: “die nieuwe oude jongeren” gaan het ouderen lastiger maken.
Over “morgen denken” is  uit. Het is nu: “nostalgie” en “pluk de dag”! Altruïsme verdampte en morgen werd: “kommer en kwel”. “Amor fati” (= hou van de toekomst) is over. Posities verschillen sterk: qua welvaart, werk, zekerheid en perspectief.


BLAUWE STIP: REL. OMVANG 75+ PER GEMEENTE: NU en 2040 (2040: 15% LANDELIJK)
Al 200 jaar worden we ouder: kind en moeder sterven zelden bij geboorte. Landen hebben nog genoeg om voor oudjes te zorgen. De vrouw van 30 jaar is jong en liefde speelt langer. We leven met klein- en.. achter-kleinkinderen en moeten langer werken. Oudjes consumeren de erfenissen van vroeger en jongeren kunnen geen huis kopen of een zaak beginnen.
Maar wat komen gaat stelt dit alles volledig in de schaduw... We haven`t nothing seen yet.. zeggen ze in California en.. China.
INKOMEN PER LEEFTIJDSGROEP DAALT IN DE ONTWIKK. WERELD

De crisis suddert nog wat verder: internationale samenwerking vermindert, welvaartsverschillen tussen landen lopen terug, de “financialisering“ en werkeloosheid blijven. We voelen situaties van oorlog en conflictdreiging. Een onzekere toekomst riekt naar ruzie en dreiging. Dus werd “de vlucht vooruit” populair.
HIER ZIT U GOED HOOR!
We moeten alle “nieuw denken”: “Less can be more” en “beter kan ook met minder”.


ZIT IET IN TOCH?
Slogans uit “een andere economie”: vol coöperatieve en slimmere oplos-singen. Massacon-sumptie taant... Goeroes preken over nieuwe wegen, maar worden gewantrouwd. Groenen voor-spellen natuurrampen, willen wanhopig alles verbieden. Ook wat andere “vooruitgang” noemen.. Oude wijsheden lijken niets meer waard.SERVICES IS DE TOEKOMST.. TOT NU TOE

Deed onze generatie het dan verkeerd? Verdween “nadenken” tijdens die welvaartsroes? Verzeilden we “geruisloos in een andere tijd”? Een speling van het lot, die “vanzelf over gaat”? Onze crisisgeneratie wil vroegere crises liever niet zien.. We werden moe, ook om nog te leren.
GEEN JOB? DAN START-UP!


DE STARTUP INNOVATION 

Gaat het totaal anders lopen, nu de mens ook de eigen evolutie ter hand neemt? In Nature liet bioloog Fredrik Tanner (Karolinsky Instituut in Stockholm) weten dat hij embryo`s genetisch aanpast. 

EUROPA DENKT NA EN ANDERE DOEN HET GEWOON


Wat in Ghangzou (China) ook wordt gedaan. Daar gaf men embryo`s een gen, dat ze immuun maakt voor Aids… Nieuws van 6 april j.l. ! De mens gedraagt zich als een schepper..
ZIJ DEED HET: CRISP +
EFFE OP HET NET EN U KUNT HET OOK!
Met de fameuze CRISP/Cas9 techniek  (moleculaire schaar) kun je DNA simpel manipuleren. Een student vervangt een gen door een ander…  Het genetisch veranderen van de mens werd kinderspel.
Vragen komen op: over “het voorkomen van genetische ziekten” en zelfs over “de perfecte mens”. Komt de eeuwige mens met een super-IQ? Gaan we de “de mens+ of 2.0 ” maken? 
In Peking en Londen zoekt men het gen dat “de intelligentie draagt”. Binnenkort gaan we de mens aanpassen en zijn hele nageslacht!


PEANUTS VOOR DE REST VAN DE WERELD?


Maart 2015: amerikaanse geleerden slaan alarm, via Science en Nature. Europa slaapt naast die “Conventie van Oviedo”. Daarin staat: DNA aanpassen mag enkel “om preventieve redenen, voor diagnosestelling of voor therapie”. Dus om andere reden DNA en de erfelijkheid veranderen: mag niet”. “Maar het UK en Zweden tekenden de conventie niet. En Zweden accepteert genetische manipulatie bij de mens.. De mens is de nieuwe acteur in de evolutie: de grenzen zijn al overschreden.


BEPALEND VOOR KOMENDE EEUWEN
FOR THE NILS
Gaan we de “mens 2.0” snel zien?
“Jazeker”, zeggen fanate NBIC-gelovigen en transhumanisten. Maar andere zien grote gevaren.
DE MYSTERIEUZE WERELD GING OPEN
Mensen maakte al drie omwen-telingen mee: het ontstaan van de taal, van het schrift en nu die “digitale revolutie. De taal “zou: “dat corrupte lichaam tem-men” (zo dacht Plato). Want "de wereld van de ideeën" was gekomen, zeker nadat ook het schrift kwam. Nu nemen we afscheid van “de biologische regulering”. We kunnen zelf een “perfecte machine” worden. Het irrationele en fanatieke kan worden bedwongen…

BEAUTIFULL AS OUR SPACE
Filosofen, gewone burgers en politici zagen de “technolo-gische tsunami” niet komen. Terwijl deze de 21e eeuw op de kop zet. Want er wacht ons veel meer “dan ouder worden”. En we zijn niet voorbereid. We lijken op onze voorgangers in 1939: er komen ongelofelijke zaken aan, maar we zijn even onwijs als 100 jaar geleden. En onze filosofen zitten ook vast: in het midden van de 20e eeuw.  
 
Vele mensen, zeker zij die religieus zijn, kijken naar de nieuwig-heden via hun achteruitkijkspiegel. Ze willen geschrokken terug naar vroeger. Andere beseffen dat we zelf de greep op de essenties van het leven al hebben. We zijn hopeloos verdeeld. Sommige weten van Henri Poincarè, die sprak over “het negatieve gevolg”; hij bedoelde dat de werkelijkheid het altijd wint..


 
De kloof tussen ons (100-jarigen) en volgende generaties (de 150+-ers) wordt immens. De mens remmen is een illusie. Nieuwigheden werden nooit afgeremd: in tegendeel. Ook al lijkt dat “afremmen best verstandig”: het zal niet gebeuren.
Kunnen we “verbeteren zonder ook wat te verliezen”?
GPS EEN VITAAL SYSTEEM 
Er is bewezen dat het gebruik van GPS de “knooppunten in de cortex” (fr.: noyaux sous-corticaux, die het “tijd-plaats bewustzijn besturen”), na drie jaar doet verminderen. Een biologisch feit. Een kind dat leert rekenen verandert zijn hersens. Leren we die om knopjes in te drukken (telmachine etc.): dan veranderen de hersens dus niet.
WONDER IN ONS HOOFD
Dat is ook zo met ons complexe geheugen. Uitbreiden daarvan via “aanbouw van chips” gaat geheel voorbij aan de manier waarop het werkt.
De mens kan: òf het artefact koloniseren, òf het gaat andersom gebeuren. Dan koloniseert het artefact de mens en zijn cultuur.
NOG BEETJE GROOT MAAR...
WE WILL BE CONNECTED


TEGEN PARKINSON
Kunnen we die risico`s accepteren? Nu de mens aan “hybridi-sering” begint. Zie het electronische hart van Carmat en die implantaten tegen Parkinson.
We willen immers concurreren met de machine en gaan dus “die uitbreidingen (= enhancements)” daarom inzetten. Sommige zien dat al beginnen nu via : embryonale selectie.

GOT THE WORLD IN HIS HAND...
Die barriere van 120 jaar overschrijden brengt grote aanpassingen. Wij verleggen altijd al grenzen;  maar kennen nog de wens om “te slapen en om afscheid te nemen”.  Spinoza sprak van: “oefenen voor de eeuwigheid”.
De grens tussen ”acceptabel en inacceptabel” verschuift en snel. Wat medisch als “misdaad tegen de menselijkheid” gold,  werd al dagelijkse praktijk. Zie: gezichts- transplantaties, IVF etc. .. Dus, onze kleinkinderen gaan verder. Zij zullen beslissen, niet wij.


HIJ WAS "BEETJE BANG"Het franse boek over: “Medische wetenschap en biopower” toont dat nu (in de parijse regio) geen enkel kind met het “syndroom van Down (= trisomique)” voorkomt.


Dat besliste niemand: het gebeurde gewoon. De technologie kwam: en werd meteen ingezet, via selectie! En nu is onderzoek op dit risico bij zwangerschap zelfs “verplicht”! Als Le Pen dat 50 jaar geleden zou hebben gezegd: zou hij vermoord zijn…

UIT DE BIJBEL DER EUGENISTEN
Het eugenisme bestaat en werd iets van het dagelijkse leven. Zou je nu over “onderzoek op trisomie 21” enqueteren: dan zou daar 97% van de mensen voor zijn. Zo eenvoudig gaan zaken al.  
De ethiek werd , -ook in de medische wetenschap-, tot een utiliteitsaspect. De pil, abortus, genetische therapie en het IQ verhogen van een kind: alles wat het leven verbetert is OK.  En niemand roept iets anders..

VOOR ELK WAT WILS... 
Dus stormt de messiaanse technologie verder.  En natuurlijk: er komen ook straffen. Denk aan Pol Pot, de Sovjetunie, etc.: zij wilden ook iets paradijselijks bereiken. Maar het werden enorme rampen. Al die mensen, die niets snappen van NBIC-etc., lopen als makke schapen achter alles aan en zien mogelijke gevaren niet.  


MOED HELPT  EN  NIET ANGSTIGE BENEPENHEID

Wie reguleren er nu? Wel dat zijn de investeerders! Bij GAFAM c.s. en vele andere in de VS! In Europa is bijna niets te zien, daar is men achter gebleven.
WAT MENSEN TEGEN HOUDT..
Onze elites zijn nu autisten: ze snappen er niks van. Wij vroegen in 1890 ook geen advies over de auto-industrie: aan Zimbabwe. Dus vraagt de VS dat nu ook niet aan Europa!

We werden zo eigenlijk economische vazallen. We willen ons enkel met NBIC bemoeien, om die af te remmen of te beperken..  Onze technofobe elites moeten wakker worden: ook wij moeten NBIC experts krijgen.
EEN OUDE ZIEKTE EIGENLIJK
Nu bepaalt dat “huwelijk tussen macro-economische verlegging en toptechnologie” eigenlijk alles. Weer een instituut oprichten helpt niets, we moeten de betere vragen gaan stellen! Wat betekent dit, voor ons en onze wereld?
DE FILOSOOF WAARSCHUWT
“Wie zijn we straks, als we het overleven”, dat is de vraag. “Zijn we  dan onszelf nog wel”?  Denk aan die mensen die in coma doorleven, maar die zich van niets meer bewust zijn..  Kan dat de nachtmerrie zijn, die ons wacht: vroeg de bang franse filosoof Benesayag  zich af…  


(Mede naar gesprekken van Miguel Benesayag (filosoof) en Laurent Alexandre (Uroloog en ondernemer. Zie ook L’Express. Boeken: Cerveau augmenté, homme diminué (La decouverte, vert. Veronique de Piron);  « La santé a tout prix. Medicine et biopouvoir” (Miguel Benasayag,Bayard).  . 

 

Maar: de eerste exoplaneet werd pas in 1995 ontdekt.. Die pla-neten draaien rond een zon ,zoals de aarde. De eerste heette 51Pegasi b en nu kennen we er al 2030.

EXOPLANTE COLLECTION

BLACK HOLES MERGER

KEPPLERS EYES De kleinste met een massa van twee keer de maan en de grootste met 2906 keer de massa van de aarde. Gasvormige en vaste. Sommige draaien in uren om hun ster, andere in honderden eeuwen. Vaak zijn ze ontdekt via het gedrag van hun zon: ze zijn niet direct zichtbaar. Vele werden via de Kepler telescoop ontdekt.
De astronomen denken dat in “onze melkweg” 11 miljard (!) voorkomen… Waaronder ook potentieel bewoonbare. Dat wisten de eerste ontdekkers Michel Mayor en Didier Queloz niet. Maar nu kijken ze ook mee in al die zwarte gaten...
MOON GROOVES
MOON-MEN ACTIVITY MAP
En wat te denken van die “rimpels” op de maan? De maan trekt aan de aarde, zee-getijden toonden dat. Maar nu ontdek-ten men (Smithsonian Institute, VS) dat de rimpels op de maan (kilometers lang en diep) alle naar de aarde “wijzen”. De satelliet Lunar Reconaissance Orbiter zag dat. Aarde en maan trekken aan elkaar.. een geruststellende gedachte.


Wie weten daar nu iets van? Ook enkel een kleine elite! Liggen daar ook gevaren: nobody knows?  Nog erger: de mensen zijn enkel benieuwd naar nog.. meer! En als we naar: AfD, Nuit Debout, FIVE STARS, Jobbik, Pegida etc. luisteren weten we ook niet wat hun ideeën kunnen opleveren. De rusteloze mens zoelt zijn weg in een wondere mooie en gevaarlijke wereld.LEON DE MARSEILLE, 25 AUGUSTUS 2016

 


\
INFOBLOKKEN BIJ DE BLOG :
         DE MENS DOET NU DE EVOLUTIE ZELF
-LIEP ONZE GENERATIE VAST?
-EUROPA: JONG VERSUS OUD?
-EIGENAAR OF HUURDER IN FRANKRIJK
-DE CRISIS IN A NUTSHELL
-NIEUW DENKEN”: BETER DOEN MET MINDER
-DE MENS DOET ZIJN EVOLUTIE ZELF
-DE MENS 2.0 KOMT

LIEP ONZE GENERATIE VAST?
Wij, onze generatie, willen de toekomst niet meer begrijpen. Dat zegt de franse auteur Attali in zijn nieuwe boek: Kun je de toekomst zien aankomen? Waarmee hij bedoelt dat je die wil begrijpen én daar ook op wil reageren. Onze tijd verheerlijkt het bestaande en leeft onder de dictatuur van het ogenblik.
Alle grote zaken in het verleden ontstonden door aan toekomstige generaties te denken. Wij vergeten het verleden en verwaarlozen “morgen” en zwelgen in een soort van nostalgie. De jongeren vertrekken naar elders en de ouderen leven op de pof. Het egoïsme is alom.
En politiek rechts speelt “het ik eerst” nog uit. Het rationele altruïsme is zoek geraakt: “Ik doe goeds voor mijn naaste, omdat het ook in mijn eigen belang is” verloor fors terrein. Vooruitkijken is echter lucide en kan ook narigheid voorkomen. En aan morgen denken kan die toekomst ook mede vorm geven omdat het leidt tot acceptatie en tot actie. Het is een soort van ijsbrekereffect dat de weg opent en een beetje verstandige melomanie is best nuttig.
Je moet zowel het witboek als het zwartboek voor morgen schrijven het is een beetje als dat principe van de voorzorg. Doe ik alles om onheil voor de mijnen, morgen, te voorkomen?
Alles over morgen weten zou duivels zijn, en niemand wil dat. Maar dat leidt ook tot “de maatschappij van de pure ontspanning” waarin het nú geldt en de dood wordt ontkend. De triomf van het nu is het inde van de wereld, en de tijd is niet eeuwig omdat hij geschiedenis wordt.. 
Sommige vrezen een dictatuur van de toekomst gebaseerd op: religie en ecologie. Want die zeggen ons: het genieten van het moment is vernietigend voor de moraal en de planeet. Een soort van “dubbel groen” de islam en die “gefrustreerde groenen”..  Het jodendom zegt dat de toekomst niet vastligt en de predestinatie bestaat er niet. Die bestond volgens hen ook niet in de tijd van Mesopotamië en Egypte waar men er wel in geloofde. Vooruitzien werd echter door de joden niet verboden..
Wat doen we om de dictatuur van de toekomst te voorkomen? In een democratie, waarin ieder van mening mag veranderen, is dat best moeilijk. Het kiesrecht geven aan toekomstige generaties is best moeilijk.. Het democratische functioneren werd steeds geboren uit zijn totalitaire karikaturen weten we uit de historie. Net zoals het keynesianisme door Mussolini werd gepraktiseerd, later door Lenin en daarna door Hitler. Voor het een praktijk werd van de VS, UK en Frankrijk. Hoe dan ook er staat een forse druk op het overgaan op een nieuwe democratie bij de jongeren.
Zullen de computers ons daarbij helpen? Pas op de dictatuur van de machines de AI! Via Big Data weet men nu wat onze potentiële misdaden zijn. Waar morgen oproer zal uitbreken en wie het zullen doen. De correlatie vervangt de causaliteit en dat is een fundamentele move…  Zullen de machines niet de toekomstige regeringen dwingen “hun keuzes” te maken via een soort CQFD? Of functioneert die enkel door overtuiging of bij totalitarisme?
Maar bij het maken van wetten zal men eerst hun lange termijn effecten doen vaststellen. Over 20 jaar om zo ook de toekomstige generaties te beschermen tegen nare verschijnselen. Zoals nu ook politici moeten rekenen bij hun keuzes.. Dat zou indien dat eerder zou zijn gedaan ook roken hebben doen verbieden. En men zou ook meer geld in genetica hebben gestopt en ook het kapitalisme beter hebben aangepast.
Zie dat pensioenfonds Black Rock nu en het noorse soevereine staatsfonds met hun zeer lange termijn investeringen..      
De demografie van een land is veruit de beste indicator van zijn toekomst. Maar ook zijn vitaliteit, zijn gastronomie, zijn vreugdebeleving en zijn muziek en zijn denkvermogen. 
Zo zie je een mooie toekomst voor China en India en Afrika. De demografie dat is Afrika, de muziek dat is Duitsland, maar daar is geen demografie en geen gastronomie.  Frankrijk heeft enkel die muziek niet.
Attali beveelt een vijftal toekomststudies aan: de retro-perspectieve (zijn onveranderlijkheid kennen), de vitaliteitsstudie (diagnose), zijn milieu-analyse, de affectieve (studie van het omgevingsgedrag) en de projectie (in kaart brengen wat er kan gaan gebeuren).
Dan komt Frankrijk er slecht af: zie nu die sobere ontvangst van de vluchtelingen.. Onze vroegere keus om een agrarische natie te worden doet ons nu angstig zijn voor alles wat van buiten komt. Dus dit land zal veel moeten veranderen..
Nietzsche zei: Amor fati (Hou van je toekomst). Je moet er alles aan doen om een mooie toekomst mogelijk te maken. De dromen die je s’morgens afwijst en de droomduiding van de psycho analyse zijn niet nuttig. Maar een realistische droom op basis van de censuur van het ontwaken is zeer nuttig. Zo maak je het zwartboek.
Mitterand hield niet van muziek maar wel van zangeressen ook niet van voorspellingen maar wel van waarzegsters. Machtigen klampen zich graag vast aan hun macht en dus het kennen van de toekomst. En zoeken hun raadgevers daarbij.. M. sprak elke dag over zijn spoor in de geschiedenis..
Hollande tracht het na te doen met zijn bezweringen van de groei en de werkeloosheid. Maar wie hem opvolgt blijft een raadsel..  Wie weet denkt met morgen over hem als Culbuto?

 EUROPA: JONG VERSUS OUD?
Als je mensen vraagt op welke leeftijd je nog jong bent en op welke je oud wordt, dan krijg je verrassende antwoorden. Eurobarometer in Brussel vroeg dat binnen de EU. Aan 27 landen met 500 miljoen inwoners waar de gem. leeftijd 42 jaar is.
En dan blijkt gemiddeld gezien dat: een Europeaan jong is, tot zijn 42e en oud wordt met 64 jaren. Zo gezien is men in de EU voor 50% jong en voor ¼ oud.. De variatie per land is groot: fransen zeggen dat ze bij 66 jaar oud worden.. (gem. 64). In Malta ben je maar tot 36 jaar jong.. In Griekenland tot je 51e ! De hongaren voelen zich bij 58 jaar al oud en in Nederland pas na 70 jaren!! Een enorm groot palet en “oud en jong”, dat is dus heel verschillend in de subjectieve beleving. Ene Boris Vian zei: De ouderen moet je meteen bij hun geboorte doden..  En Clemenceau zei: Als je je jong voelt, dan duurt dat een heel leven..
In la France is bijna 24% van de jongeren onder 25 jaar. Werkeloos (700.000!). Drie jaar na schooleinde zoekt 1 op de 5 nog steeds een baan. En ook 1 op 5 jongeren van 18-29 jaar leeft onder de armoede-grens.. In een grafiek, loopt het % van de 0-4-jarigen gestaag terug naar 6% in 2050... En was 10% in 1950… Dat % van de 80-plussers schiet omhoog: 2% in 1950, nu 6% (= gelijk aan 0-4 jarigen) op naar 10% in 2050!
De overdrachten tussen generaties zijn sterk uit evenwicht geraakt, in Frankrijk en elders. La France kent per actief werker een bijdrage aan de verzorgingsstaat van 13.600 euro. In Duitsland is dat 9100. En franse retraités genieten van 2% meer bijdrage uit het BBP dan de duitse..
Zo’n 25% van de urgentieplekken voor onderdak worden in Frankrijk door jongeren bezet. Slechts 13% van de <30-jarige heeft een eigen woning. 47% voor de 30-39 jarigen, 68% van de 50-59 jarigen en 73% van de +70-jarige.. De jongeren betalen veel belasting: tot 50-54 jaar 45%! Dan zakt het terug naar 10% voor de 65-69-jarige en 12% voor de 80-89 jarige… Jong betaalt in Frankrijk zwaar voor “oud” dus.
Huurprijzen stegen sinds 1996 met 147% (in Parijs met 223%) terwijl de gemiddelde inkomens van 32.000 naar 37.000 (=16%) opliepen. Zij die huiseigenaar waren werden dus flink rijker en de anderen armer..
Prijzen gingen van 1970-1980 met 156% omhoog; de laatste 10 jaar maar met 15%.. Dat is 1/10! Maar de staatsschuld liep op van 21% BBP in 1980 naar nu bijna 100%!
Een vaste baan in de groep van 15-24 jarigen heeft in Engeland: 15%.... In Denemarken 21%, in Duitsland 53%, in Nederland idem, in Frankrijk 59% en in Spanje 65%... In de OECD-gem.: 25%..
Het werkeloosheids-% in de groep 15-24 jaar is voor gediplomeerde, sinds 1986, rond de 20%. Voor niet-gediplomeerde is dat grillig en was even 30% in 1990 en is nu bijna 47%.. Dubbel zo hoog dus.
Bijna 100% van de baby-boomers groeide op in een normaal gezin. De volgende generatie voor nog maar 1/3: dus bij 2/3 was er iets afwijkends. In de VS leefde in 1960 slechts 6% met èèn ouder..  Nu is 50% al voor hun 18e in een een-ouder situatie aangekomen. Tussen 1983 en 2007 steeg in de 10% rijkste gezinnen het uitgavenniveau per kind met 75%! In de arme milieu’s daalde dat met 22%..
De franse staatsschuld schoot van 63 naar 95% tussen 1998 en 2014..! Maar de overheidsuitgaven voor onderwijs bleven op ca 6%..  Een franse boreling heeft meteen 31.000 euro schuld, een duitse 25.000 euro.
Frankrijk had in 1975 de laatste keer een budget-evenwicht… En dit zal volgens sommige (als Alain Lambert) tot grote frictie tussen de generaties leiden.. De jongeren zullen gaan weigeren voor de ouders te betalen: want ze hebben niet genoeg meer om te leven. De ouders zullen dus alleen achter blijven ooit..
In 2012 gaf het land in totaal 1% van het BBP  uit aan alle voorzieningen tezamen voor de 0-6-jarigen en dat was gelijk voor die voor de +70-jarigen! Maar dat zou wel eens snel kunnen veranderen.. In 15 jaar zouden de ouderen wel eens 1,5% van het BBP kunnen “nodig hebben” want de groep neemt toe.. Of dat met de 0-6-jarigen zo zal zijn is twijfelachtig..
Een link vooruitzicht. Want tot nu toe kiest Frankrijk vooral voor “zijn ouderen” . Maar wil je dat kunnen volhouden dan zal de politiek snel ook meer moeten aan besteden aan de groep 0-6-jaar.. Om de balans er een beetje in te houden. En dat moet dan ook nog in een land met een staatsschuld van 100%?
Tussen Waterloo en 1914 kende Europa bijna een eeuw vrede (de oorlog van 1870 even “vergetend”). En dan is gebleken dat tijdens zo’n vredesperiode de ongelijkheid toeneemt.. De maatschappelijke lift functioneert beter in en na een oorlog lijkt het. Punt een omdat een oorlog veel bezit (=vermogen, kapitaal) vernietigt.. Dus neemt de ongelijkheid sterk af. En zo’n oorlog zet ook de maatschappelijke verhoudingen op de kop. Moed en doorzettingsvermogen tellen dan zwaarder dan in een vredige tijd..
Dat gebeurde allesbehalve tijdens de Trente Glorieuses in la France! Omdat toen sprake was van een zeer hoge groei.. waarschijnlijk. Ook omdat ook bijna alles moest worden hersteld na die oorlogen. Nu leven we in de Trentes Desastreuses…
Of moet je concluderen dat we nu “eigenlijk terug komen in de normale situatie”? Die van de 19e eeuw bijvoorbeeld?

EIGENAAR OF HUURDER IN LA FRANCE
Nu zijn 37% huurder van hun woning. Derde plek in de EU:  Duitsland doet 47% en Oostenrijk 42% maar zie Italië met 25%, Spanje met 21%, Polen met 17% en Roemenië met 3%.
De eigenaren zijn voor 56% ouder dan 50 jaar en 14% is  tussen 18 en 34 jaar. Zo`n 36% woont nog thuis. Gemiddeld betalen fransen 34% van hun  netto-inkomen aan huur. En door de hoge ww etc. is ook een huis kopen nu bijna onmogelijk
Dus zien we ook hier die  “generatiekloof”.
Bij de franse revolutie in 1789 was van de 26 miljoen fransen 1 miljoen groothuisbezitter (adel en clerus) en er waren maar 450.000 koleine huiseigenaren. Pas in de 19e eeuw werd dat anders en werd er ook verbeterd in behuizing.  Fraaier en hygieniser ook maar nog in 1832 en 1849 brak in Parijs de cholera uit. Pas in de Glorieuze 30-er Jaren kwam HLM van de grond. Na WOII liep het husbezit op van 33% naar 46% in 1975.  Nu is dat sinds 10 jaar stabiel 58%.
Nog steeds is “proprietaire zijn” een sociaal onderscheid in La France..

DE CRISIS IN A NUTSHELL
De internationale samenwerking is niet best, zegt Prof. Hervé Lorenzi (Pres. Van de economische Kring van Paris-Daphiné). De G20 levert bij lange na niet op wat werd verwacht helaas, terwijl dat net nú zo van belang werd. Want het volgende speelt zich af:
-de groei stagneert omdat de technologische vooruitgang achter blijft. De groei in productiviteit in Frankrijk is nu -0,3% en was 0,9 (2001-2007) en 1,3% (1995-2000).
-de opkomende landen lijden onder gevallen grondstofprijzen.
-de ongelijkheid neemt nog toe
-de beweging N-Z van de industrie en de verplaatsingen ervan.
-de nieuwe structuur waarin vooral weinig hoogwaardige banen blijven en de intermediaire banen en de zwak gekwalificeerde verdwijnen.
-toenemende spanningen oud-jong
-de “financialisering” van de economie ook door de overmaat aan geld. En men is niet geslaagd in voldoende regularisering daarvan.
De Bretton Woods mentaliteit is ver te zoeken. De monetaire samenwerking is ondanks het IMF nauwelijks merkbaar.
Dit alles maakt angstig en onzeker. En nu die “oorlogssfeer” weer dreigt is dat een groot nadeel.

“NIEUW DENKEN” IS: BETER DOEN MET MINDER
Dat zegt ons Navi Radjou Frans-indisch van afkomst en nu wonend in de VS. Hij heeft geen auto, consumeert lokaal en printte nog nooit een pagina. En schreef toch al drie boeken..
De schaarste neemt weer toe bij stijgende bevolking en welvaart. Zelfs overheden moeten nu bezuinigen zoals op water in het droge Californië. Waar een wet nu eist: 20% minder voor 2020.. Dat veroorzaakt een regen van vindingen van recycling tot nieuwe landbouwtechnieken. Dus: “Less can be more”.  Jonge mensen willen best minder bezitten en meer delen: 50% van hen in de VS is daar voor. En ze ontwikkelen daartoe ook “de coöperatieve economie”. China en India en Brazilië kennen de vernieuwers die we “jugaad” noemen. Een Hindi-woord wat betekent: Geïmproviseerde oplossing, geboren uit slimheid en intelligentie. En gebruikmakend van eenvoudige middelen”. Zoals een vrachtautotje op een kar met dieselmoter in India. Dat idee is in Europa weggeëbd in de 20e eeuw: daar waren voor nieuwe uitvindingen ook vaak meer resources nodig. De meeste R&D zit daar in auto-, farmaceutische en informatica-industrie. Dat kan anders: beter dus met minder. En ook sneller en efficienter. Dat zou ook het verschil zuid-noord verminderen en gezamelijkere oplossingen stimuleren. Want we hebben veel meer gelijke problemen. Droogte op meerdere plaatsen, vergrijzing ook en ook de verspreiding van chronische ziekten (die welvaartsziekten). Ook dat huidige vluchtelingenprobleem toont dat sterk onderling afhankelijk zijn..
Er zijn al vele voorbeelden. Een brommer die de oneffenheden omzet in bewegingsenergie, een koelkast die op klei en niet op electra functioneert, geld verzenden zonder bankrekening van mobiel naar mobiel. AirBnb en BlablaCar deden iets soortgelijks: behoeften vervullen op goedkopere wijze door bestaande capaciteit te delen. Zie ook Rebnault met zijn auto voor 5000 euro de Logan in 2004. Die kwam met minimale publiciteit en nu is er een in India voor 4000 euro. Het hoeft ook niet altijd goedkoper te zijn, beter, sneller en duurzamer produceren door slim te zijn en minder tijd te gebruiken. Die ook schaars is. De digitale revolutie maakt dat goed mogelijk:  acces aan kennis, en innoveren kan gedaan worden door iedereen. De jeugd is daar aan gewend: gratis internet en samen zaken delen. De ouderen zeiden: Ik consumeer dus ik ben”en de jongeren zeggen vaker “Ik bedenk iets dus ik ben”. De menselijke slimheid is de ware motor, niet de robot of het programma. Maar natuurlijk is het gebruiken van de bestaande technologie en in combinatie prima.
Europa is daartoe een goede plek omdat men daar beter weet wat schaarste is. In de VS is dat minder en in de opkomende landen wil men nu nog vooral “het westen imiteren”. Europa kan met zijn economische crisis en zijn milieuwetgeving het beste dit nieuwe denken oppakken. Ook vele bedrijven zijn al zo bezig: Renault, Unilever, Kingsfisher, Siemens en Tarkett (vloerproducten).
Er moet dus een economie komen van “beter met minder”. Door delen, het zelf maken en circulatie van oplossingen. De huidige idee van de coöperatieve economie is slechts het begin. Als ook de ondernemingen meer meedoen  kunnen we een meer horizontale economie bouwen.  De “makers” zal de huidige economie omver gooien. Met #open source, electronische componenten, en printed circuits kan heel veel. Electronica als “commodity” dus en de klant is niet de laatste etappen maar de eerste. In zijn “fab lab” wat even belangrijk wordt als nu de winkel. En alles circuleert: afval is ook resource maar het moet met de ideeën van de 21e eeuw ook.
Dus moet er ook duurzamer geproduceerd worden wat verder gaat dan simpele recycling. De maatschappelijke waarde van een product moet hoger worden. Er is in de VS een bedrijfje dat minuscule puntjes goud in circuits terug wint. En La Poste wil nu de distributie van post combineren met het ophalen van oud papier. Dat vraagt niet veel investeren voor een bedrijf dat capaciteit over heeft..
Het is dus geen “grote bezuinigingstruc” maar een consumptie waarbij minder verspilling plaats vind zoals in de 20 e eeuw gebeurde.  De mensen willen nu weer vaker kwaliteit vóór kwantiteit en doe ook best kopen in opkomende landen. Oplossingen die 10 keer meer waarde opleveren tegen een prijs die 10 x lager is, moet een sociale eis worden.

DE MENS DOET ZIJN EVOLUTIE ZELF
De schok kwam via Nature en werd opgwekt door het Karolinsky Instituut in Stockholm. Bioloog Fredrik Tanner begon met.. het genetisch aanpassen van embryo`s.  hij is niet de eerste want in Ghangzou (China) waren al twee groepen eerder er mee begonnen. Hun lukte het al om embryo`s een gen te geven dat ze immun maakt voor Aids…  Dat lieten ze op 6 april de wereld weten. De mens is nu de eigen schepper..
Dat komt door de fameuze CRISP/Cas9 techniek met zijn moleculaire schaar waarmee je DNA zeer eenvoudig manipuleren kan. Een student kan nu een gen weghalen en er een ander voor in de plaats zetten. Daarmee is het genetich veranderen van de mens kinderspel geworden en dat roept vele vragen op..  Van “het voorkomen van genetische ziekten”tot die over “de perfecte mens”. Gaan we nu de eeuwige mens nastreven of die met een hoog IQ? En dus “de mens+ maken”?  In Peking en Londen wordt al gezocht naar het gen dat de intelligentie draagt.  En als dit alles verder komt betekent het zowel een mens aanpassen maar ook zijn hele nageslacht! Daartegen kwamen in maart 2015 amerikaanse geleerden in het geweer in Science en Nature.  In Europa heerst de conventie van Oviedo die grenzen stelt: DNA aanpassen mag enkel om preventieve redenen, diagnosestelling of therapie en niet om DNA gewoon te veranderen en de erfelijkheid.  Maar het UK en ook Zweden tekenden deze conventie niet en Zweden stond al genetische manipulatie bij de mens toe..  De mens wordt zelf acteur in de evolutie en dat is echt een “grensoverschrijding”..

DE MENS 2.0 KOMT
De een is fanaat NBIC-gelovige en transhumanist de ander ziet enkel de vele gevaren. De mens heeft drie grote omwentelingen meegemaakt: het ontstaan van de taal, van het schrift en nu de digitale revolutie. De taal zou het corrupte lichaam temmen zoals Plato dacht en de echte wereld van de ideeën zou komen. Wat met het schrijven nog sterker werd. Nu lijkt het dat we wegkomen van de biologische regulering en dus de “perfecte machine” kunnen worden. En het irrationele en fanatieke kan worden bedwongen…
De filosofen, de burgers en de politici zien de technologische tsunami niet aankomen die de 21e eeuw op de kop gaat zetten. Meer dan de veel langere levensverwachting wacht ons en we zijn slecht voorbereid. We zijn als onze voorgangers in 1939 we hebben ongelofelijke mogelijkheden ontdekt maar zijn niet wijzer dan 100 jaar geleden, lijkt het. De filosofen zijn blijven steken in het midden van de 20e eeuw. Vele zeker in de religies bekijken de nieuwigheden in de achteruitkijkspiegel en willen het liefst terug naar vroeger. Andere zien hoe ze greep op de essenties van het leven krijgen. We zijn verdeeld en moeten denken aan wat Henri Poincarè “het negatieve gevolg” noemde  namelijk dat de werkelijkheid het altijd zal winnen.
De gap tussen ons die 100 worden en de volgende generatie die veel ouder zal worden is immens: de NBIC doen dat. En dat men zou remmen is een illusie alle nieuwigheden van vroeger werden ook nooit afgeremd in tegendeel. Ook al zou “wat afremmen goed kunnen zijn” dat is onmogelijk. Kunnen we nooit “verbeteren zonder ook wat te verliezen” is de vraag?  Het is bewezen dat het gebruik van GPS de noyaux sous-corticaux die het tijd-plaats bewustzijn besturen na drie jaar verminderen… Een biologisch feit. Als een kind leert rekenen veranderen zijn hersens. Als we het leren in plaats daarvan knopjes in te drukken veranderen de hersens niet. Idem met het geheugen is complex en als men beweert het te kunnen uitbreiden met “aanbouw van chips” verwaarloost men de hele manier waarop dat van de mens werkt. De mens kan of het artefact koloniseren of het gaat andersom. Dus het artefact koloniseert de mens en onze cultuur. Hoe kunnen we dat accepteren als risico? Want de mens dreigt die “hybridisering” te gaan doen. Zie het electronische hart van Carmat en, die implantaten tegen Parkinson.  We willen blijven concurreren met de machine en zullen dus dat “enhancement” entameren en sommige zien het al via de embryonale selectie aankomen. Die barriere van 120 jar overschrijden zal enorme aanpassingen brengen.  Dat zijn geen kleine veranderingen..
Wij willen altijd al de grenzen verleggen maar kennen ook de wens om te slapen en afscheid te nemen.  Spinoza sprak van “de eeuwigheid oefenen”. De grens tussen wat acceptabel en inacceptabel is wordt voortdurend verlegd. Wat eerder medisch als misdaad tegen de menselijkheid gold is nu gewoon dagelijks. Denk aan gezichts transplantaties, IVF etc. ..  Dus wat zullen onze kleinkinderen nog gaan doen? Want zij zullen eea beslissen en niet wij.  In het boek “Medische wetenschap en biopower”  staat dat er in de parijse regio geen trisomiques meer voorkomen. En dat besliste niemand maar het gebeurde wel.. De technologie kwam er en het gebeurde gewoon: die selectie! Nu is onderzoek op het risico zelfs “verplicht”! Als Le Pen dat had voorgesteld 50 jaar geleden zou hij vermoordt zijn… Het eugenisme bestaat nu al het is een feit van het dagelijkse leven geworden.
Zouden we het vragen in een enquete dan zou 97% van de mensen voor onderzoek op trisomie 21 zijn. Zo eenvoudig gaat zoiets nu.
De ethiek blijkt in de medische wetenschap een utiliteitsaspect te zijn geworden. De pil, abortus, genetische therapie en zelfs het IQ verhogen van een kind: alles wat het leven verbetert is OK.  Niemand roept iets anders..
Dus gaat het door deze messiaanse technologie en wordt het steeds meer.. Dus komen er ook plotselinge oorvijgen. Pol Pot, de Sovjetunie, wilden ook iets paradijselijks bereiken en het werden rampen. De mensen die nu niets snappen van die NBIC gaan er als makke schapen achter aan en zien eventuele gevaren te laat.
Wie reguleren er nu? Wel dat zijn de investeerders zoals die Gafam en dat gebeurt dus in de VS! Niets te zien in Europa daar is er niemand mee bezig. Onze elites zijn autisten en snappen er allemaal niets van. Wij vroegen in 1890 ook geen advies over de auto-industrie aan Zimbabwe. Dat doet nu de VS ook niet in Europa! We zijn economisch gewoon vazallen geworden en willen enkel NBIC doen om ons er mee te bemoeien en dat te remmen of te veranderen..  De technofobe elites moeten eindelijk wakker worden.. en ook bij ons moeten er NBIC experts komen.  Het huwelijk tussen de macro-economische deteriorisatie en de toptechnologie bepaalt alles nu.  We moeten niet nog een instituut oprichten maar ons de betere vragen gaan stellen! Wat betekent dit alles voor ons en onze wereld?
“Wie ben ik straks nog als ik het overleef” is de vraag. “Ben ik dan mezelf nog wel”?  En we moeten dan denken aan mensen die in coma doorleven maar zich van niets meer bewust zijn..  Dat kan een nachtmerrie zijn die ons wacht?
Mede naar een gesprek tussen Miguel Benesayag (filosoof) en Laurent Alexandre (Uroloog en ondernemer)
Boeken: Cerveau augmenté, homme diminué (La decouverte, vert. Veronique de Piron) ;  La santé a tout prix. Medicine et biopouvoir. (Miguel Benasayag,Bayard).  . 

LEON DE MARSEILLE 25 augustus 2016.