Totaal aantal pageviews

woensdag 22 februari 2017

DE EU EN "LE MAL FRANCAIS".


 DE EU, "LE MAL" EN HET
                          "CONTRE-MAL FRANCAIS"


 

DE VISIE VAN EEN NEDERLANDSE EUROPEAAN
                    NA  20 JAAR  FRANKRIJK.
                      BEN JE NA 20 JAREN “VERFRANST”? 
DE NOSTALGISCHE KARIKATUUR..

 INFOBLOKKEN, zie na de blog
-LE MAL  FRANCAIS 
-HET VLUCHTELINGEN DRAMA
-FRANKRIJK IN DE EU
-DE EU: VAN CHARLEMAGNE TOT MAASTRICHT
-BREXIT IS DE KANS VOOR DE EU!
-NA DE BREXIT
-DE BREXIT CAPRIOLEN
-DE EEUWIGE FRANSE STAATSSCHULD
-DE  PENSIOENEN OP DE WERELD


WAT DE EU IN 2017 MÓET DOEN, 
                               MET (MÉÉR) STEUN VAN LA FRANCE     
                 
DIE TIJDEN ZIJN ECHT VOORBIJ!

Wil de EU zichzelf en zijn vrijheid redden, dan is in 2017 actie geboden. Waarbij de motor BERLIJN-PARIJS op een zestal gebieden voorop moet gaan. Maar, dat vereist "d'abord un grand menage à la Fillon", waarbij op de stijgende rente geantici-peerd moet worden. Een ware titanenklus.

1.Immigratie is hard nodig: tegen vergrijzing en ontgroening van Europa. En op basis  van het asielrecht, maar toegepast als bedoeld in de Conventie van 195. De clandestiene en econo- mische immigranten moeten gedoseerd worden.

FRANKRIJK: NU 67 MILJ. INWONERS. WAARVAN 7 MILJ. (11%)  (minim.) EEN 1 BUITENLANDSE OUDER  HEEFT (45% Europees en 41% Afrikaans). HET GEBOORTECIJFER IS OK EN UNIEK IN DE EU. MAAR ER ZIJN VEEL CLANDESTIENEN. HET "VERLIES VAN IDENTITEIT EN WAARDEN" DREIGT. 
DE BELANGRIJKSTE, VRIJHEID, MOET VOOR ALLES VERDEDIGD EN VERSTERKT WORDEN.
EN: DE WERELD VERKLEURT. IN HET WESTEN SLINKT "WIT". IN EUROPA: NAAR 80% EN IN DE VS <50%. DE WERELD HERVINDT HAAR ORIGINELE ZWARTE KLEUR.. BEHALVE IN RUSLAND (EN BUREN) . 
 
2.Buitengrenzen moeten dicht en iedereen moet identificeerbaar zijn. Frontex moet worden uitgebreid. Tot echte grenspolitie  en biometrische identificatie moet voor elke verblijvende in de EU. Alle databestanden koppelen en (op Middellandse Zee)  alle beschikbare technologie (opsporing en bewaking) benutten.

FRANKRIJK: DE LANDGRENZEN MET ITALIË/SPANJE ZIJN TE ZWAK BEVEILIGD. ADEKWATE BEVOLKINGS-ADMINISTRATIE ONTBREEKT, WAT IDENTIFICATIE HANDICAPT. DE VEILIGHEIDS-ORGANISATIE MOET OM: SAMENWERKING EN EFFECTIVI-TEIT MOETEN BETER. 

3.De EU steunt landen die immigranten ontvangen. Nu: Italië en Griekenland. Maar ook Turkije, Jordanië en Libanon: die de syriers opvangen. En nu ook Libië, het nieuwe transitland.. Er moet snel economisch met de (zuider)buren worden samengewerkt. Enkel hún ontwikkeling, kan de immigrantenstromen beheersbaar maken. Zie Merkel die haar contacten in de Maghreb intensifieert. 

FRANKRIJK WAS DOORGANGSLAND VOOR HET UK, WAT BREXIT VERANDERDE. PARIJS GEEFT MILITAIRE STEUN BIJ
 CONFLICTEN IN AFRIKA EN MO. DE TOTALE MILITAIRE INSPANNING (INCLUSIEF INTERNE TEGEN AANSLAGEN), STEEG ENORM EN NADERT DE GRENS.   
 
4.Echte vluchtelingen in de EU niet in Griekse/Italiaanse kampen stoppen, maar spreiden en begeleiden. En opvangen in de regio. Dat kost tijd en middelen: actieve deelname bereiken duurt  20 jaar. Taal leren is prio 1: voor kinderen en ouders. Elke immigrant tekent een immigratiecontract, en bij notoir non-respect volgt uitzetting.


FRANKRIJK BEGON (TE) LAAT AAN GESPREID HUISVESTEN (na Calais). LOKAAL HEERST VEEL VERZET. STRIKTE TOEPASSING VAN HET ASIELRECHT MOET: INCLUSIEF UITZETTING. OOK VAN "FOUTE" IMAMS. DETENTIE EN RE-EDUCATIE VAN TERRORISTEN MOET SNEL EN... BETER.

5.Schep in de EU een Hoog Commissariaat Vluchtelingen: voor supervisie op identificatie, opvang en begeleiding, ook binnen  conflictzones. Met een EU-solidariteitsfonds voor investeringen: in biometrische identificaties, integratie en hulp aan ontvangende landen..

FRANKRIJK IS WEINIG AMBTELIJK AANWEZIG IN BRUSSEL; WAT 
SNEL ANDERS MOET. DUITS OVERWICHT MOET VERMINDEREN.
 PARIJS DOET VEEL IN AFRIKA + MO. MAAR, DE FINANCIEN ZIJN NU BEPERKT: DOOR HOGE SCHULD EN LAGE GROEI .

6.Wanorde elders veroorzaakt crises "bij ons". Dus: niet 
afwachten maar snel optreden. In Afrika en bij stabiliseren van het MO. Fragiele landen steunen en burgeroorlogen voorkomen (Tunesië). Ook: heropbouw steunen van ingestorte landen (Libië).

FRANKRIJK VOLGT ZIJN TRADITIE: HET IS EUROPEES IN AFRIKA DÉ UITZONDERING (Sahel, Mali,  Niger etc.). HET WERD OOK  GROOT-LEVERANCIER VAN WAPENS EN BEVEILINGSSYSTEMEN. EEN EUROPESE DEFENSIE IS EU-PRIORITEIT, DUS MEER INVESTE-REN IN DE NATO, WAT OOK DE VS (TRUMP) EIST.  

 
HET FRANSE PLAATJE
FRANKRIJK  levert stevige bijdragen. Zie de economische activiteit in Afrika (distributie, communicatie, banken) die business  en banen opleveren. Er gaan veel wapens en beveiligings systemen naar conflictgebieden. Het land heeft vele bases in Afrika+ MO, en zet daar 7000 militairen in. Een uitzondering in de EU! Maar Parijs wordt geremd door geldgebrek, hoge  energie-inzet  tegen  terrorisme in eigen land, lacunes in overheidsregistraties, taaie bureaucratie en stroeve samenwerking tussen de  overheden.

DUS:
De huidige crisis is de echte, definitieve test voor de EU, zeker  voor Frankrijk. Onze waarden en instituties staan op het spel. De voorwaarden zijn niet best en de risico’s groot. Zie: democratie  versus populisten, democraturen en radicale islam, stagnerende groei, torenhoge schulden  en toenemende financiële instabiliteit.

De EU is van 1957 met als basis: markt en recht. Waar nu nadrukkelijk,  betere samenwerking, veiligheid en stabiliteit, bij moeten.. Politieke onvrede en onrust overheersen in vele EU-landen. Links-progressief legt het af tegen “een snelle verrechtsing”.  Hoe de balans “net-rechts -- ultra-rechts” uitvalt is onduidelijk.
Voor de verkiezingen van 2017 werd de “netjes-rechtse Fillon”  onbetwist de rechtse presidentskandidaat (tot zijn "meewerkende familie" werd opgemerkt)! Polen, Oostenrijk (+Visegrad-landen) en Italië worstelen met verrechtsing. De groene Oostenrijkse president redde zich nipt: 52--48%. Maar de FPÖ blijft grootste partij en wint  de verkiezingen. De gematigde Renzi  stikte in zijn hervormings-referendum: + 60% tegen, bij hoge opkomst (68%). Hij verdween en werd nog niet opgevolgd vanuit  rechts-populistische hoek (“Liga Nord + 5 stars”).
Het Oost-Europese deel van de EU is naar rechts gebogen (zie Polen, Hongarije/Tsjechië, Roemenië..). In Duitsland pusht de AfD, in Nederland wint de PVV en in Frankrijk bloeit het koren van het FN.  
Giet daar het sausje “Brexit-Trump” overheen en het politieke decor 2017 blijkt vol van rechtse overmacht. Links “messed up”  en rechts gaat “poetsen”.
Dat is ook te zien op de omstreden site Breitbart, waar Bannon ,
 Trump’s  1e adviseur, veel geld verdiende.  De site is al jaren actief in de VS, UK en Israël, en binnenkort in Duitsland en Frankrijk.  Ultra-controversieel, en met "zwarte rand" , maar ze trekt per maand ruim 10 miljoen bezoekers. En is zeer  actief op Facebook en Twitter. Breitbart maakt zich op voor 2017: HET europese verkiezingsjaar. Men besteedt aandacht aan ultra-rechts in Europa: Farage en Le Pen ,maar het meest aan Wilders. “De toekomstige premier van Nederland”, schrijft men.. Die in de zomer op een feestje speechte onder luid applaus. Zij willen een grote rol spelen (internet) in de bepalende EU-verkiezingen 2017.  Dat gaan Fillon en Merkel  merken en de nederlandse politiek.  De overwinning van Trump toonde liet zien, dat er niets te lachen valt. Ook Poetin showde zijn intriges bij de VS-verkiezingen. 
Het internet krijgt veel invloed op de verkiezingen en de campagnes.
Dus kijk op Breitbart en hun interessante on-line gadgetwinkel. Schrik, met wat daar te lezen valt; hun teksten en de reacties daarop. Een voorproefje van wat komt; het hardt u daarvoor. You haven’t seen nothing yet! 
De wereld begint met een strijd over ideeën/waarden op vele 
gebieden. “Niks einde van de geschiedenis” (Fukuyama, na de val van de muur), maar wereldwijd wringen om "hoe verder" is nu aan de orde.  Wat niet zachtjes en beschaafd gaat verlopen.    
 

Effectieve antwoorden vinden zal voor kandidaten als Merkel,  Fillon, Macron en nederlandse politici niks meevallen. Ouderen in de politieke achterbannen snappen nauwelijks wat hen overkomt. De verkiezingen 2017 zullen "revealing" worden. De komende 6 maanden tonen nog meer hoe sterk de wereld is veranderd.   Zie Nederland over enkele weken, met zijn testcase Wilders/PVV.. Psychologisch van belang voor ultra-rechts, m.n. het FN (Fr.) en AfD (Du).  Heel andere tijden gloren....  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 VOOR HEN DIE "DETAILS WILLEN WETEN"

"EUROPA”, IS ESSENTIEEL VOOR FRANKRIJK EN V.V. .
Over Frankrijk kan (historisch gezien) niet zonder Europa.
Dat na eeuwen niet is afgebouwd. Ondanks een serie crises gedurende eeuwen: sinds de resten van het romeinse rijk.
Een spanjaard zei (770): “Het europese leger vocht tegen de  saracijnen (Poitiers). Charlemagne dacht niet europees , hij wilde zijn frankische rijk vergroten. Europa bleef lang “iets rond het christendom”. Kruistochten en pelgrimsreizen droegen bij aan de europese idee met reizende  kooplieden.  Dante spreekt (Monarchia) over: “Een generale vrede, die keizer van het Duitse Heilige Roomse Rijk,  moet garanderen”. 

In 1464 stelt een  boheemse koning  “een permanente vergadering der christelijke prinsen” voor. Want men moet de turken bedwingen. Sully (begin 1700): “Een Conseil General  van 15 grootmachten, in een “Republique très chretienne” en met een  leger van 275.000 man”. Begin 18e eeuw (Abbé de Saint Pierre), hij stelt een europese unie voor (na Vrede van Utrecht) en  koppelt “ vrije uitwisseling van goederen”  aan een internationaal arbitrage-idee”. De economie als dienaar van de vrede: een waar Verlichtingsidee.
Franse kosmopolieten bereizen Europa, dat “een superieure beschaving” heeft.  De ontdekking van Amerika, "de andere",
maakt Europa bewuster van “zichzelf”.  De 19e eeuw is: een van naties en nationalisten. Napoleon was niet europees, maar wilde “iets federatiefs onder leiding van Frankrijk”.  
Saint-Simon (1814) denkt:  aan een Europa onder brits-franse leiding  (beide hebben een parlement. Hij zag: verkiezingen in een “tweekamer systeem met diverse categorieën”. Van handelaren tot geleerden, van magistraten tot ambtenaren. Mensen met:  “verstand van vrede, ontwikkeling en grote werken”.
 
In 1834 richt Mazzini “Jong Europa” op. In 1848 wil Cattaneo:  “De Verenigde Staten van Europa” en   Victor Hugo valt hem bij. Hugo speecht op het Vredescongres (Parijs, 1848) over de Vrede  (Le printemps des peuples) en raakt de europese idee. Opkomend internationalisme doet het verwateren.
Na het Congres van Wenen:  “Een idee van een europees overleg,  gebaseerd op evenwicht tussen naties”. Einde 19e eeuw: de mondialisering start, alles wordt interna-tionaal. Techniek, economie (kartels), de arbeid (internationale)en  de vrede (eerste vredes-congressen). De europese idee is weer terug.  1860: Frankrijk en Engeland tekenen een vrijhandelsverdrag, andere verdragen volgen.

Dan volgt “een  gevoel van ondergang en neergang van Europa”: dat tot WO I leidt. Paul d’Estournelles tracht vrede te behouden en denkt dat de VS Europa bedreigen!  Hij ziet ook “het  gele gevaar” en roept tot gezamenlijke verdediging.  Na WOI zien we het “universalisme” en komt  “de gouden Eeuw van Europees denken”. En die van “De Verenigde Naties”. Het loopt vast op de amerikaanse weigering: want de leningen moeten worden terugbetaald, ondanks het versnipperd  Europa (na Versailles).
 Gaston Riou publiceert : Unir ou mourir (1929), dat oproept tot europese bewegingen. Richard Koudenhove-Kalergi   schrijft in 1923:  “Paneuropa” en bedenkt een europese vlag, een munt en een Grondwet.
Alles gaat verloren tussen twee oorlogen en dreigingen van Turkije, Rusland en Groot-Bretagne.  Briand wil ( 1929) “een federaal verband” en beveelt een europese project aan. Hij wil Duitsland inkaderen, zoals (20 jaar later) Monnet en Schumann willen. In 1930 opperen Alexis Leger en  Briand:  drie instituties : een Assemblee (conferentie), een politiek Comité en een secretariaat. De studiecommissie voor de  Volkenbond wordt getorpedeerd: het fascistische Italië acht die “anti-europees”!
Dan komt de hevige crises(1929). Het project van Briand staat in de preambule van het Verdrag van Rome (1957, over de gemeenschappelijke markt)..

Na WOII leeft de europese idee sterk; de VN wil alles doen om vrede te garanderen, maar de herinnering aan oorlogen vervaagt.. Oost- en Centraal Europa volgden 40 jaar verschillende wegen en samenwerking is lastig. Men wil voor alles:  welvaart en een goed leefniveau voor de volken. Ook al is het vergeten: Crises blijken de europese bouwstenen te zijn. In 1954 mislukt het “Europa van de Defensie”:  Frankrijk stapt uit. In 1957 komt er het Verdrag van Rome, na de Benelux.  1973: Noorwegen zegt “nee” tegen Europa

 

Het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling komt : een  idee van Londen! Na Thatcher komen het  Verdrag van Maastricht en de euro.  De huidige crisis zal dus ook “een soort Europa” opleveren.  Waarvan lijkt de Brexit een begin lijkt…

De 2000 jaren lange reeks van pogingen is indrukwekkend. Het helpt om de huidige strubbelingen  te relativeren; of net niet? Maar dat wij “de echte ondergang en wel voor eeuwig” gaan meemaken,  lijkt onwaarschijnlijk..
Zeker als je uit Nederland stamt, ¼ van je leven in La France woont, waar Europa een enorme rol speelt. Net als in Duitsland. Wat zich deze oude (soms vijandige) tandem zeer bewust is.  Dus de vraag naar “Frankrijk morgen” is eigenlijk dezelfde, als die naar “Europa morgen”..
De toekomst van Frankrijk ligt besloten in die van Europa en de EU.
 
DE PLEK VAN FRANKRIJK IN DE EU 
Het EU-BBP is: 165.000 miljard:  Frankrijk 2180 miljard (14%; Du 20%, Ned. 4%). Tweede grootste land qua bevolking (Du. 1e) en 3e qua economie (2e, na Brexit). Het enige EU-land met een gebalanceerde demografie.
Nu niet meer het land met de meeste inwoners van buitenlandse afkomst  n.l. 11%. Duitsland staat op plek 1 met 14%.

Parijs betaalt 20 miljard van het EU-budget (2016 : 155 miljard) met saldo – 7 miljard. Het EU-apparaat kost 8,9 miljard: dat is 6%.  94% gaat naar de EU-landen.  Landenbijdragen zijn gelimiteerd op 1,23% v. BBP. De fransen zijn in Brussel ondervertegenwoordigd,  Duitsland levert de meeste mankracht. La France praat veel over Europa, maar werkt er liever niet.

Details: 51 % gaat naar sociaal-economische hulp aan regio, 62 miljard is “duurzame groei”
(landbouw, maritiem en klimaat). Overige 40 miljard gaan naar: verhoging concur-rentievermogen en groei  (19 miljard, transp. + energie, oplei-ding, infrastructuur). Landen buiten de EU die erbij willen, krijgen  9 miljard. Er rest 12 miljard aan diverse zaken (asielhulp, veiligheid 4 miljard).
Overige bijdragen en saldi:

Duitsland 26 miljard (saldo -15 miljard); Italie 14 (saldo +4,5); UK 11 (saldo: 5); Spanje 10 (saldo +1).. Het meest profiteren:  Polen 14 miljard, Hongarije 4 miljard, Griekenland 5 miljard, Roemenië 4,5 en Portugal 3,2).Het europarlement:  totaal 751 zetels  waarvan Frankrijk 74 levert.

Details: Fracties: PPE (christendemocraten 215 zetels 30%); S+D (sociaal-democraten 188); GU (links en groen, 52); ALDE (liberaal-democraten 70); Groen/ALE (groenen, liberalen 50); EFDD (liberaal-directe democraten 46); ECR (conservatieven en euroreformisten 73); ENF (Nationalisten 38) en 16 onafhankelijken. Poging tot “overzicht links-rechts”:  240 links, 120 groen liberaal, subtotaal: 360 (47%). Gematigd rechts: 215 + radicaal rechts 147 , subtotaal 362 zetels.  


Buitengrenzen: totaal 51300 km.  43673 km is zee-grens (80%) en 7721 land-grens (20%). Frankrijk heeft  ca 2500 km buitengrens (in Europa, totaal 7000 km!). 

ECB: 19 leden. Mandaat: eurobeheer, prijsstabiliteit, groeiondersteuning.  Middelen: rentestand, monetaire massa, inflatie, liquiditeiten markt, toezicht op bankensysteem. Directorium: 6 onafhankelijke leden waaronder president benoemd door landen.  


Bestuur: Europarlement (controleert de commissie en doet wetsvoorstellen aan commissie en Europese Raad. Eurocommissie: (vzt nu Juncker) 28 commissarissen een per land, onafhankelijk. Ze doen  voorstellen naar parlement en Raad.

Europese Raad: regeringsleiders van alle EU-landen (nu vzt: Tusk) beslist over alle wetsvoorstellen van commissie en parlement.  Er is concensus vereist in de Raad ( en bij uitzondering: gekwalif. meerderheid= 55% landen en 65% totale bevolking).  Het principe van de subsidiariteit is uitgangspunt: de EU doet alleen dat wat landen afzonderlijk niet efficient zelf kunnen doen. Gedeelde competenties dus. 


DE TOEKOMST VAN FRANKRIJK IN DE EU.
Federaal Europa kan en die naties hoeven niet weg. Brexit toont een nieuwe weg… Victor Hugo (1849) schreef: Weg met de grenzen, douanes, legers, oorlogen, proletariaat, onwetendheid en misere. Op naar het Europa van morgen,  het verleden is voor de prinsen. Dat was barbaars, Europa is van de volkeren en wordt federaal..
 
 
We delen belangrijke waarden:  mensenrechten en democratie, en onderlinge oorlog lijkt onmogelijk. Het oosten (ex-sovjetland) mag geen spijt krijgen)van de laatste 25 jaar, die vooral oostelijke uitbreiding waren. Helaas: zonder verdieping,  te geografisch en te weinig  historisch qua accent. Na de eenwording van Duitsland volgt de euro, helaas zonder economisch beleid.  De  19 landen blijken te heterogeen.  En een echt Europa betekent: budgetten,  fiscaliteit en de sociale systemen afstemmen. Sommige denken: Duitsland voorop in het economische en sociale en met de franse “laiciteit”.  Een echt moederparlement ontbreekt  en de gekozen europese president (die de principes bewaakt en arbitreert). 
Moeten we (her)beginnen met 5 of 6 landen?  Dus met: grenzen definieren,  immigratiebeleid formuleren en  infrastructuurbeleid maken. Ten behoeve van groei  en industriebeleid ( Duitsland voorop). Met ook een europese defensie:  Frankrijk voorop. Meer culturele  en educatieve   uitwisseling. Stoutmoedigheid en ambitie zijn vereist,  maar die vereist  samenwerken tussen  Parijs en Berlijn.  
Zie de huidige EU: de stabiliteit, voorwaarde voor vrede, wankelt. Ondanks alles wat is gedaan en overwonnen. Men keek te veel naar “de markt” en niet naar “waarden”. In deze internettijd weet  niet 1 fransman op de 10.000, wat Brussel wil en doet. Europa bleef een technisch regelaar.

 

De EU moet zich met het essentiele bezighouden en niet met accessoires. En zich dus richten op de volken. Het moet gaan over: veiligheid , bescherming van de grenzen, grote keuzes voor morgen en de commerciele strategie. Zoals de VS en China moet Brussel ook industrie- en monetaire politiek formuleren. En die “normenclub” stoppen. Zet liever een centraal normen instituut op los van de EU.

 
Begin met veel, goede informatie, Europa-breed!  Elk europees instituut moet elke maand een pagina kopen in nationale bladen: om werk en plannen toe te lichten. Dat kan meteen, zonder  te veranderen. Laat de Europese Raad op TV komen en laat regeringsleiders  aan het woord.
De tegenstelling : Europa en naties, bestaat niet. De natie blijft ons leefkader en de EU  moet onze representant in de gevaarlijke buitenwereld zijn.
 Zonder dat  gaan we ten onder.  Weg ook  met “federaal” ,  spreek over “cooperatief”.  Zoals bij de landbouw: elk heeft zijn eigen exploitaties, maar qua buitenland doen we samen. Er moet EEN supra-nationale wil komen, die naar buiten uitstraalt. Over: immigratie, terrorisme, klimaat en  mondialisering..
De Commissie is  teveel  tussenstation voor politici in nationale carrieres. De Europese Raad is de centrale plek. Die moet direct communiceren met het Europarlement. Bepaal ook  wie onze keuzes en waarden echt delen en wie slechts commercieel belang nastreven. De laatste horen niet in Europa dus ga verder in de eurozone.
Of dit lukt hangt af van de volgende presidenten in Parijs en Berlijn. Zie de europese historie. 

De Brexit is de belangrijke les!  Die heeft al de impact van de val van de Berlijnse muur. De politieke passies wonnen en angst, populisme, nationalisme, mondialisering en immigratie kregen de boventoon. Cameron onderschatte het spel  en Ukip spreekt over:  “23 juni, als dag van de bevrijding”.  Terwijl het succes van het UK en de Londense City  komen door de common market! .

Extremisten voerden vuige campagnes. Ze wonnen nipt, maar namen het UK in gijzeling. En zaaiden grote verdeeldheid: zie de dood van MP Cox, een pro-europeaan. De middenklasse kwam in de knel en verloor het geduld: na de te lange crisis van 2008. De basis van de EU: m.n. de grote vrijheid staat op de tocht plus en ook onze veiligheid. En daardoor: DE vrede en de sociale vrede..

Handhaving van 5 principes in prioriteit.   
1.Stop verder uitkleden van de landen. De EU moet mikken op enkele prio’s  en onze veiligheid garanderen.
2.Ondersteun de middenklassen. Via investeringen in infrastruc-tuur en massale omscholing. Een europees immigratie en asiel-beleid zijn urgent.
3.Meer economische coordinatie , ook  op sociaal en fiscaal gebied.
4.Richt een Unie voor Veiligheid op: tegen terrorisme en boze buren. Om de infrastructuur te beschermen en  grenzen te versterken.
5.Een frans-duits initiatief moet nu! Het formidabele politieke en economische kapitaal van de EU moet worden gered. De enige garantie voor een leefbare 21e eeuw. 

De EU heeft veel last van de Brexit.  En het UK zit zelf in last. Men belooft lagere belasting  om de kaptaalvlucht te remmen. De Bank of England zag het pond +10% kelderen  en zette de rente nog lager. Een korte (?) recessie dreigt en het vertrek van buitenlandse investeerders. De strategie rond de lagere exportprijzen draait al en de schotse afscheidingsjeuk werd gestild. May probeert haar planning bij de EU door te drukken, en buit artikel 50 uit: vertrek in 2019!
Na een bijna-Grexit  nu jaren Brexit-gerommel,  terwijl  een “Itexit” broeit.  De EU (=de Europese Raad!) is weer de zwakke partij. En altijd schuldige: bij het terrorisme, de immigranten, de russische Oekraine-interventie.  Michel Barnier gaat de Brexit-onderhandelingen doen, maar de EU is nu gevangen in verkiezings beslommeringen en wacht de opvolgers af.

De EU-Raad verloor de regie en Merkel doet haar best voor alle. De welvaart van de EU (tov  de VS) bleef met 12% achter. Inkomensverschillen verscherpten. Het BBP per kop ging in Duitsland met 11% omhoog en in Frankrijk met  -1% terug: =12 % verschil. Spanje en Italië vielen met resp. 8 en 11%!  Van de EU-hervormingen kwam niet veel. Ondanks  pogingen alles te zetten op veiligheid,  vechten tegen terrorisme, bescherming infrastructuren, beheersing van externe grenzen.


 Enkel Frontex werd versterkt. Dat redt nu duizenden vluchtelingen op zee. Te weinigen snappen dat een sterke EU moet, om tegenwicht te bieden aan nieuwe krachten en dreigende ontwikkelingen. Tot zover de EU waar ook La France op drijft. Terug naar het land van Parijs...  

HET BERUCHTE: MAL FRANCAIS
Spreken en boeken schrijven over LE MAL FRANCAIS is van alle tijden. Ene Gauchet (linkse filosoof-historicus) en  ene Todd ( rechtse demograaf), spraken over hun land.  Dat gaat “op en neer gaat tussen  verlamming en hysterie”  en het lijdt onder de “fracture sociale”.  Ze kregen gelijk met vorige publicaties: de fragmentatie is een feit in Frankrijk, en elders. Zie Trump, de PS, Europa, de immigratie en het FN.

Kan die sociale breuk geheeld worden, want de klassieke marxiste vorm is voorbij. De breuk is nu dat  groepen in totaal verschillende werelden leven.  La France d’en haut et d’en bas. Die is nu zowel geografisch en zeer heterogeen.  Het perifere Frankijk stemt niet meer, haat de elites en leeft apart. Met vele mini-conflictjes en zonder duidelijke oppositie. Er waren meerdere “sociale breuken” al sinds begin 1990. De huidige breuk is geen vertikale meer, maar loopt ook binnen de lagere klassen. Door de mondialisering en de “stedelijke opeenhoping”.

Zie de “arbeiders” bij de verkiezingen: vaak echtparen en ze zijn nog steeds 50%. Terwijl vele denken dat ze “weg zouden zijn”.  Omdat de PC wegzakte… maar de beweging in die nog bestaande klasse is er volop. Zie PS en FN. Ideologie en religie verdwenen  en deze groep desintegreerde, het  gevoel van homogeniteit is weg.  Vroeger  konden alle “lezen en schrijven en weinig meer dan dat”. Het land kende een kleine elite en een grote “onderkant”,  die homogeen was. 
Toen kwamen betere scholing  en een soort nieuwe laag: nu al 40% bij de jongere, naast hen die op lagere schoolnivo stopten. Boven in zie je nu wat je “een massa-elite” kunt  noemen die zich superieur voelt. Ook zelfvergenoegd en in zichzelf gekeerd.
Dat zagen de politici  niet en ze  verloren de greep omdat men steken bleef bij de oude “fracture sociale”, met zijn uitsluiting. De nieuwe mondialisering en de industriele hergroepering kunnen als excuus gelden.  Want die gaven ook de verwarring rond de term “elites”.  Maar nu bent je ook elite met 3000 euro en denkt als de bankier met 30.000. En de culturele factor staat naast die van de inkomens.
Die bovenklasse  ging zich onverantwoordelijk gedragen. De VS ging hier 30 jaar voor op Europa dat tonen Trump en Clinton. Ook daar bleek de opleidingsfactor de cruciale. Dat bepaalde hun beider achterban.  Rijke regio kiezen vnl democratisch/ links,  wat  het systeem (in de VS en in Frankrijk) doet kantelen.  Opleidingsniveau werd bepalende factor  voor economisch succes en voor de politieke visie. De politiek had zich vooral over het thema “identiteit” moeten buigen. Omdat op de sociale politiek de greep verdween.  Marine Le Pen pikte die “identiteit” en recent ook Fillon.  Frankrijk is geen economische grootheid meer, de VS wel. En ook Duitsland. Daar kan men verregaand zelf besluiten. De VS en Duitsland bepalen nu de regels in het westen en de fransen moeten volgen..  Toen Mitterand in 1981 (met hulp van de PC begon) nationaliseerde hij nog. Terwijl Thatcher en Reagan het tegendeel deden. In 1993 moest dat om, en kwam er een naïef soort neo-liberalisme.  Rechts en links  worden geconfronteerd met een dwingende concurrentie.

Nu gaat de VS al weer om!  Sanders en Trump werden de getuigen, nadat Obama al begon. En zie de Brexit.
Wat gaat Frankrijk in 2017 doen? Frankrijk ziet dit probleem onvoldoende, maar Fillon bleek de eerste.  Politici waren ongeloofwaardig geworden en liepen vast. Nu is een politiek van reintegratie onontwijkbaar.

 Mitterand zag in de EU en de euro de manier om weer greep te krijgen, wat niet lukte. Dus bleef Frankrijk “uit fase” en men deed steeds het verkeerde op het foute moment. Frankrijk wil nog steeds de europese integratie en droomt nog over het koppel Berlijn-Parijs. En wil dat Berlijn produceert en Parijs “de politiek doet”.  Het werd “ geen van beide” voor Parijs: dat werd de factuur.  

We zien gemeenschappelijke noemers in: Brexit, Le Pen, de AfD en de FPÖ, natuurlijk met culturele verschillen. In Frankrijk en de VS is de woede dezelfde, maar in Frankrijk zit de zaak meer politiek op slot en is de wereld van de arbeider nog machtig.  En mix-huwelijken frans-moslims zijn in Frankrijk veel meer te vinden dan in de VS.

Er groeit een etnisch en religieus separatisme in Frankrijk. Wat gewoon is voor gemarginaliseerde groepen: men trekt zich terug op zichzelf. Maar de zwarte en de magrebiaanse culturen verschillen zeer. In 1994 bleek dat het aantal gemengde huwelijken van algerijnse vrouwen groot was. Ondanks dat paternalistische bij de magrebs en dat feministische bij de fransen.  De ontvangende cultuur  overwon dus door grotere  sociale mobiliteit. Die sociale mobiliteit viel echter stil, via de economische blokkade van de euro.  Als men  vele %-en  groei zou hebben was nu het immigranten- en communitaire probleem in Frankrijk beperkter.  Frankrijk is door zwakke economische positie ook de controle over de immigrantenproblemen  kwijtgeraakt. 

Grenzen zijn (weer) nodig om de stroom te reguleren: een klassieke kwestie.  En wat het communitaire betreft:  elke immigratie laat zien dat men hergroepeert door een moeilijk begrijpbare sociale omgeving.  Hoe groter het cultuurverschil, hoe groter de “op zich-zelf-reactie” is. Zeker bij weinig perspectief.  En de religie nu kwam daar nog bij, die zelf  in diepe crisis zit.
Sommige (om Todd) betreurde een  “tekort aan communita-risme”, omdat daarmee een  deel van de familiale cultuur verloren ging, met ontwrichting als gevolg.  Omdat Franrijk “onmiddelijke vermenging met de aanwezige eist”, bij aankomst dus.  Men moet dus direct afstand doen van de wortels. Dat roept een communautaire reactie op en sociale anomie.
Frankrijk is economisch verlamd en gebiologeerd door de islam.  De politieke onmacht wordt verborgen achter hysterisch gedrag over “identiteit”. Wat verontrust, maar tot burgeroorlog zal het niet komen. Omdat fransen au fond minder racistisch zijn en het kalmer opnemen dan Amerikanen.
Toch wordt het effect van harde woorden over minderheden en jeugdigen onderschat. Nu  aanslagen ons ritme bepalen  en dat voor de jonge franse afstammelingen uit de magrheb.

Wat de EU naliet is ook schokkend: Parijs eist de absolute laicité en afzweren van de islam, maar wil tegelijk vrijheid en vrije circulatie in de EU.  Terwijl nu grenzen weer sluiten.
Officieel maken fransen geen verschil wat de afkomst aangaat. Maar in werkelijkheid  gaat het er voortdurend wel  over. Dus werd het een hypocriete maatschappij. Zie hoe men steeds vaker kids op privéscholen zet omdat “die andere scholen moeilijk werden”.  

Natuurlijk bestaat er een probleem met immigrantenkids: het uitgangspunt dat iedereen gelijk “start” is onzin. Dat erkennen blijkt niet eenvoudig. En praten over “identité” terwijl de ww 10% is gaat ook lastig.  Die uitsluiting raakt altijd eerst  de zwakkere en de laatst aangekomenen. Dus punt een moet men iedereen werk geven. In Seine Saint Denis (1,5 milj. inw.)  is 30% jonger dan 18 jaar. 60% heeft (min.) EEN ouder van buiten Frankrijk. 1/3 (20-24 jaar) leeft in armoede; 55.000 krijgt bijstand. 1/3 gaat zonder diploma van school. 

Hoe kan de PS  verder, nu ze een conservatieve partij is? De PS werd  de grote oorzaak van het economische ongeluk. Omdat links en rechts zijn verzwakt, moet de PS (de “verdeelpartij”) zich nu schikken naar “rechtse economische regels” om verder te kunnen. Macron vormt nu die "rechtsere PS", op weg naar "het midden"?  

In de 70-er jaren gebeurde het grote ongeluk: het revolutionaire ging verloren en de PS moest rechts gedrag vertonen om te kunnen “herverdelen”. Wat het liberale Brussel  sterk benadrukte.  Maar verdelen vereist een surplus: dus een vrije industrie die kan concurreren… En zo moest de PS zijn ziel aan de duivel verkopen. Zeer hard: Brussel deed links-rechts vervagen. 

Marine Le Pen zag de politieke kloof en  sprong daar in met: patriottisme en mondialisering. Terwijl haar programma Frankrijk verder verzwakken zal.  Ook afhankelijk van de verkiezingen in de VS en Duitsland.  Dit verergert het franse probleem verder , wat opvallen en verder verwar.  De  nieuwe franse president is dus van groot belang!
Marine toont de zwakten, ook met de immigratie, maar maakt het erger met haar maatreelen. De FN is zelf in grote verwar-ring; ze snapt niets van economie en groei kweken.  Waardoor de condities voor een betere oplossing voor het immigranten vraagstuk  er niet komen. En “dat uit de euro stappen door de FN” kan enkel als men het daarover in Frankrijk breed eens wordt.

De franse staatsschuld is eeuwlang een echt frans probleem, men ging al enkele keren failliet. Bayrou (UDI) noemde staatsschuld  het grootste probleem, maar dat interesseerde bijna niemand.


Ook Hollande hield hij niet tegen om die flink op te jagen, nadat voorganger Sarkozy  die +600 miljard optilde ( 2007-2012= in de crisis). Hollande zei: “In mijn 5 jaar komt er geen euro bij” en  het werden 343 miljard. Daarom staat Parijs op + 2160 miljard, wat liefst 32.578 euro per fransman is (= het franse modale inkomen).  En 98,4% van het BBP; mogelijk wordt 100% gehaald begin 2017. Dan komt Frankrijk in de club +100%, waar Spanje (100,5), Cyprus (109), België (109,7), Portugal (131,7), Italië (135,5) en Griekenland (179,2) al zijn.  Bij de 2160 miljard moet nog 40 miljard schuld "Securité-social" geteld worden en meer dan 100 voor toekomstige pensioentekorten. Daarbij komen nog vele miljarden lokale schulden.. 

Duitsland zag de schuld, tijdens Hollande, onder de 70% zakken. Berlijn deed -10% in 5 jaar. H. sprong van 90,2 naar 98,4%. Een hoofdreden waarom dit EU-economisch  motorduo zo  spoort…

In 2012 was 87% ongerust en zelfs 35% zeer ongerust. Men achtte dat even belangrijk als:  beter onderwijs, misdaadbestrij-ding, belastingverlaging en mileuverbetering.  Nu , 5 jaar later, spreekt er niemand meer over. Terrorisme, werkeloosheid, immigranten, meer groei  en meer ongelijkheid zijn de toppers. Melenchon (ultra-links) noemt die schuld: “de la ringolade”. Want “de staat is onster-felijk” en een deel van die schuld is “illegitiem”. Ook Marine Le Pen ziet geen probleem, die wil uit de euro en  gewoon “geld bijdrukken”. Nu de rente stijgt,  zal iedereen snel snappen wat Fillon hen  voorhoudt. “La Frane faillite” riep hij vaker.  Die schulden zullen een groot probleem  worden, voor elke president. 

De landen met “een solide pensioensysteem van kwaliteit” zijn:  Denemarken en Nederland!  De  “allerberoerdste” vindt men in: China, India, Mexico, Z-Afrika, Argentinië, Japan, Indonesië en Z-Korea. De VS, Brazilië, Canada, UK, Duitsland, Ierland, Frankrijk, Polen, Oostenrijk en Maleisië zitten iets boven “slecht”. Iets minder dan “solide” zijn ze in: Zwitserland, Chili, Australië en Singapur.  De rest: bijna heel Afrika, het hele MO, Rusland en alle kleine landen van Latijns Amerika hebben  niets of bijna niets.  In de groep van 27 landen staat Frankrijk op plaats 13, bij de VS. Ver achter de denen en nederlanders.  
In 2040 is 26% van de fransen boven 65 jaar, dat is nu 18%. Dan is 14,6% ouder dan 75… De ratio +65 jaar/20-64 jarigen, zal in 2040 51% bedragen (dus 2 oudjes op een 20-65); nu is die 30% (1 op 3). Vele denken: dat is overmorgen. Maar samen met die grote schulden is dat minstens “onvoorzichtig”! 

Frankrijk lijkt nog kampioen op nucleair gebied met 78 centrales, waaruit 80% van de stroom komt. Ook nodig voor verwarmen in het zuiden; het noorden doet dat met gas en olie. Hollande plande: 50% uit duurzame productie in 2040, maar men is nu voor geen 10% duurzaam. De kernindustrie zit in de EU op lage pit: de duitsers stappen er uit.

Nu zijn er drie EPR’s (nieuwe generatie) in aanbouw. Met gigantische problemen: in Finland, eigen land en in UK, waar de chinezen met geld moesten bijspringen. Van alle andere honderden te bouwen centrales, doet La France bijna niets!  De trotse atoommacht Frankrijk, die begon onder de Gaulle, maakt qua export hier weinig klaar. De EPR is groot en te duur, dus winnen dat nu de chinezen, de russen en de zuid-koreanen.  Eind 2016 moesten 10 centrales op zwart:  veiligheidsnoodzaak.  Er wordt zelfs gevreesd voor te weinig stroom in eigen land, in hartje winter.. La France verloor zijn positie m.b.t. tot kernenergie compleet, terwijl dat bij zijn algemene zwakke export een geweldige business had moeten en kunnen zijn. EDF en Areva zitten met enorme schulden en problemen  en moeten ferm gaan bezuinigen..
De export, die niets voorstelt vergeleken bij Duitsland,  draait vooral op agrarisch producten, luxe goederen, luchtvaart (EADS, Airbus) en.. de wapenindustrie.  

EN: HET DRAMA VAN DE IMMIGRANTEN.
Van de G20 landen kent Saoudi-Arabie (2015) de meeste immigranten: 32,3%!  Het staat vóór Australië (28,2), Canada (21,8) en de VS (met 14,5%). De EU kwam met 6,8% van de bevolking geboren in het buitenland, boven het wereldgemiddelde van 3,3%.  De uitersten (minder dan 1%) zijn: Indonesie  ( 0,03%), China ( 0,07%) en Brazilië (0,3%).  Frankrijk kent ca 13% en werd voorbij gelopen door Duitsland met nu: 14%. Immigranten zijn wereldtopper en de VN toont zich machteloos. Bij wat er in het MO gebeurt en bij de groeiende migrantenstromen. Wereldwijd: 65 miljoen, waarvan 21miljoen vluchtende. Ontwikkelde landen ontvingen er : 5 miljoen  De EU kreeg het  grootste aantal sinds 1945: 1,3 miljoen vluchtelingen (=2% v. totale bevolking). Daarvan: 90% in Duitsland.  Sinds begin 2016: 300.000 erbij waarvan Italië er 170.000 ontving.Erdogan demonstreerde even en  Griekenland zag er 100 per dag (=100.000 p. jaar). In Libië wachten er minstens 800.000 en de stroom van daar leverde in 2016 al 170.000 op..
De migrantencrisis is structureel  en blijft bij ons voor lange tijd. Die functioneert helaas als een wapen tegen onze democratie.Statistieken van een groot drama.

Zie het schrijnende verhaal van een frans stadje bij Calais. 
Dit kleine drama toont onze onmacht en op schokkende wijze.  Op zo’n  40 km van Calais (Grande Synthe), bouwde de “groene” burgemeester( zonder de staat), zijn vluchtelingenkamp La Linière.  Met licht, stroom  en houten gebouwtjes. Hij kon de 800 arme drommels uit Irak niet in de modder laten zitten en kreeg er: 3000. Voor de winter vroeg  hij de staat om hulp en zette ook Artsen zonder Grenzen in.  De staat deed niets: een demo voor de prefectuur werd verboden. Een vereniging hielpen en haalde geld op.
an komen twee ministers praten: ze geven  3,9 miljoen om een jaar het kamp te runnen. Daarop volgt herrie: tussen staat, mairie en verenigingen, over de sluiting van het kamp daarna. En over de eis om enkel kwetsbare personen op te nemen: vrouwen en kids.  Dat vond deze stad niet acceptabel met zijn  24% ww-ers en 30% armen: men weigerde. Het ging toen flink rommelen en het FN was daaraan niet vreemd. De prefect wil nog enkel asielaanvragers in het kamp laten: maar iedereen  wil hier naar het UK! Dan krijgen de passeurs greep op de situatie. En de politie komt en arresteert diverse personen, met geweld. De passeurs , die 700 a 3000 euro per persoon kasseren,  gaan de keukens runnen. Voor 300 cabanons: 60 werden afgebroken. Dan komt  het wachten op de grote ontmanteling in Calais, voor dit “iraaks koerdenkamp”  dat een hechte groep werd. De kids gingen naar school en oudere jeugd hielp de engelse volontairs in de bieb. En de meisjes deden de wasruimte en kookten  op houtvuurtjes. Het leven ging even verder: een beetje beter dan voor de cabanons.  En op een dag werd men afgevoerd naar opvangcentra, elders in Frankrijk.
Eind februari 2017 verschenen er opnieuw immigranten op het terrein in Calais. Ondanks de Brexit en alle voorzorgen. Want "de Afrikaanse kraan" staat nog open. In Libië nu (naar Italië) en weer in Ceuta (de weg naar Spanje).

 De historie van een gecrasht project: demonstratie  van de impotentie van overheden en een  overwinning voor  de passeurs.
En nu (februari 2017) worden er weer immigranten gezien op het terrein in Calais, ondanks Brexit.  (bron o.m. : L’ Express sept 2016).
 LEON DE MARSEILLE,
               23 februari 2017

 
 

 
INFOBLOKKEN BIJ BLOG:
       MAL ET CONTRA-MAL FRANCAIS EN EUROPA

-LE MAL  FRANCAIS 
-HET VLUCHTELINGEN DRAMA 
-HET DRAMA VAN DE MIGRATIE
-BURGEMEESTER CONTRA STAAT OVER VLUCHTELINGEN
-WAT IMMIGRATIE STATISTIEK
-IMMIGRANTEN ZIJN WEER DE  TOPPER!
-DE TROEBELEN IN CALAIS
-FRANKRIJK IN DE EU
-DE EU: VAN CHARLEMAGNE TOT MAASTRICHT
-BREXIT IS DE KANS VOOR DE EU!
-NA DE BREXIT
-DE BREXIT CAPRIOLEN
-DE EEUWIGE FRANSE STAATSSCHULD
-DE  PENSIOENEN OP DE WERELD

 
LE MAL  FRANCAIS 
De linkse filosoof-historicus  Gauchet en de rechtse demograaf Todd spraken over hun land.  Dat op en neer gaat tussen: verlamming en hysterie. Ze spreken vooral over “de fracture sociale”  Gauchet interesseert dat al sinds 1985 (Le dechantement du monde) et Todd ook in zijn notitie voor de Fondation Saint Simon in 1993. En ze kregen gelijk: de fragmentatie is nu een feit in Frankrijk en ook elders. Zie Trump, de PS, Europa, de immigratie en het FN.
Is er nu nog een heelbare sociale breuk? We zijn niet meer in de klassieke marxiste verschijning van die breuk. Nu is het meer een breuk omdat groepen in totaal verschillende werelden leven.  Een stratificatie van de maatschappij: la France d’en haut et d’en bas.  Die ook geografisch werd en zeer heterogeen.  Het perifere Frankijk semt niet meer, haat de elites en leeft apart. Met vele mini-conflictjes maar ook zonder duidelijke oppositie. Dus het zijn eerder meerdere “sociale breuken” sinds begin 1990. En de breuk is geen puur vertikale meer, maar ook in de lagere klassen. Ook door de mondialisering en door de “stedelijke opeenhoping”.

Kijk je naar de “arbeiders” bij de verkiezingen, vaak echtparen, zijn nog steeds 50% terwijl vele denken dat die “weg zouden zijn”.  Ook omdat de PC wegzakte maar de beweging in die nog bestaande klasse is er nog volop. Dat zie je bij PS en FN. De ideologie en religiositeit verdween praktisch en deze groep desintegreerde. Dat gevoel van homogeniteit is weg: eerder konden alle lezen en schrijven maar weinig meer dan dat. Een kleine elite met een grote “onderkant” die erg homogeen was in algemene termen. Daarna kwam de toenemende betere scholing als een soort nieuwe laag: nu al 40% bij de jongere. Naasst zij die op lagere schoolnivo bleven steken. En bovenin wat je nu een “massa-elite” moet noemen die zich ook superieur voelt, zelfvergenoegd en in zichzelf gekeerd.
Dat zagen de politici helemaal niet en dus verloren ze de greep. Men bleef bij de oude “fracture social” steken met zijn uitsluiting. Wat ook te snappen is vanwege die nieuwe mondialisering en de industriele hergroepering. Daardoor ontstond ook de verwarring rond de term “elites”.  Je bent nu ook elite met 3000 euro en denkt als de bankier met 30.000. Darnaast is er ook de culturele factor naast die van de inkomens.
Die bovenklasse  gedroeg zich onverantwoordelijk. In de VS ligt men hierbij 30 jaar voor op Europa.  Zie Trump en Clinton:  daar is ook de opleidingsfactor de cruciale. Dat bepaalt hun beider achterban.  De rijke regio kiezen democratisch en dat doet het systeem in de VS en ook in Frankrijk kantelen.  Want het opleidingsniveau is de bepalende factor voor economisch succes.  En de politieke visie.
De politiek zou zich vooral over het thema “identiteit” moeten buigen.  Want op de sociale politiek heeft men geen greep meer en nu pikt Marine “identiteit” in.  Frankrijk is geen economische echte grootheid meer, de VS wel. Ook Duitsland en ook daar kan men verregaand zelf besluiten. De VS en Duitsland bepalen de regels in het westen nu. En de fransen moeten volgen..  Toen Mitterand in 1981 met hulp van de PC begon nationaliseerde hij nog. Terwijl Thatcher en Reagan het tegendeel deden. In 193 moest dat om en kwam er een naïef neo-liberalisme.  Rechts en links  worden geconfronteerd met een dwingende concurrentie als de VS al weer om gaat. Sanders en Trump zijn daarvan nu de getuigenissen nadat Obama begon. En de Brexit getuigt ook van de staat die zijn rol opeist als economische beslisser. En wat gaat Frankrijk in 2017 doen? Frankrijk erkent dit probleem niet maar doen alsof. Wat de politici ongeloofwaardig maakt.  Dat loopt nu vast en we moeten terug naar een politiek van reintegratie. Net nu zeker. Mitterand zag in de EU en de euro de manier om greep terug te krijgen, wat niet lukte. Dus men was uit fase en deed steeds het verkeerde op het foute moment. Frankrijk wil nog steeds de europese integratie en dromen nog over het koppel Berlijn-Parijs. En willen dat Berlijn produceert en Parijs de politiek doet.  Nu is het geen van beide voor Parijs dat is de factuur.

Er lijkt een gemeenschappelijke noemer te zitten in: Brexit, Le Pen, de AfD en de FPÖ. Met culturele verschillen : in Frankrijk en de VS is de woede dezelfde, maar in Frankrijk zit de zaak meer politiek op slot en is de wereld van de arbeider nog machtiger.  En de mix-huwelijken frans-moslims zijn in Frankrijk veel meer te vinden dan in de VS.
Er lijkt een groeiend etnisch en religieus separatisme te groeien in Frankrijk. Op zich is dit gewoon voor een gemarginaliseerde groep: men trekt zich terug op zichzelf. Maar de zwarte en de magrebiaanse culturen verschillen zeer. In 1994 bleek dat het aantal gemengde huwelijken van algerijnse vrouwen groot was. Ondanks dat paternalistische bij de magrebs en dat feministische bij de fransen.  De ontvangende cultuur  overwon dus. De sociale mobiliteit overwon. Maar die sociale mobiliteit  viel stil nu: door economische blokkade via de euro.  Als men %% groei zou hebben zou er geen immigranten- en communitair probleem zijn in Frankrijk.  Frankrijk is door zijn zwakke economische positie nu ook de controle over de immigrantenstroon kwijtgeraakt.
Grenzen zijn nu weer nodig om de stroom te kunnen reguleren. Een klassieke kwestie.
 En wat het communitaire betreft:  elke immigratie kent dat men hergroepeert zich vanwege een moeilijk grijpbare sociale omgeving.  Hoe groter het cultuurverschil hoe groter de “op zichezelf-reactie” is. Zeker bij te weinig perspectief.  En nu kwam daar ook nog voral de religie nog bij. Die ook nog zelf overal in crisis zit.
Todd betreurde dat “tekort aan communitarisme” vroeger omdat een groot deel van de familiale cultuur verloren ging met ontwrichting als gevolg.  Want Franrijk “eist onmiddelijke vermenging met de aanwezige”, en dat al bij aankomst dus.  Zo moet men meteen afstand doen van de wortels. Dan roep je uiteraard dat communautaire als reactie op. En dus sociale anomie. Frankrijk is economisch verlamd en is gebiologeerd door de islam.  De politieke onmacht wordt verborgen achter  hysterisch gedrag over “identiteit”. Dat is verontrustend maar vele geloven niet dat er daardoor burgeroorlog zal komen. Want de fransen zijn au fond minder racistisch en zullen het kalmer gaan opnemen.
Maar het effect van harde woorden over minderheden en jeugdigen  moet niet worden onderschat. Want de aanslagen bepalen nu ons ritme voor de jonge franse afstammelingen uit de magrheb.
En wat de EU naliet is uiterst schokkend. Parijs eist de absolute laicité, het afzweren van de islam, en wil tegelijk die vrijheid en de vrije circulatie in de EU. Nu moeten de grenzen helaas meer sluitend worden.
Officieel maken de fransen geen verschil wat betreft de afkomst. In werkelijk gaat het voortdurend wel zo. Dus zijn ze een hypocriete maatschappij en zij die dat niet willen zetten hun kids op privéscholen. Omdat die andere scholen “moeilijk werden”.
Natuurlijk bestaat er een probleem met immigrantenkids dus is dat uitgangspunt dat iedereen gelijk “start” onzin. En dat erkennen is niet eenvoudig. Dat praten over “identité” terwijl de ww 10% is.  Die uitsluiting oproept bij de zwakkere en de laast aangekomenen. Alles staat een goede gang van zaken in de weg. Dus punt een is het nodig om iedereen werk te geven.
Hoe kan de PS  weer verkiesbaar worden?  Terwijl ze nu de echte conservatieve partij werd? De PS werd de motor van de franse politieke foute boel.  Eigenlijk zijn links en rechts verzwakt  en moet de PS die de “verdeelpartij” is zich nu schikken naar “rechtse economische regels” om verder te kunnen. En ziet er dus rechts uit.
In de 70-er jaren gebeurde het grote ongeluk. Toen ging het revolutionaire verloren en moest de PS rechts gedrag vertonen om te kunnen “herverdelen”. Dat sterk werd benadrukt door het liberale Brussel.  Maar voor verdelen is een surplus nodig  en een vrije industrie die kan concurreren… Zo moest de PS zijn ziel aan de duivel verkopen. Zeer hard.. Dus Brussel deed links-rechts vervagen.
Marine Le Pen toont de politieke kloof. Die sprong daar in met de strijd patriottisme-mondialisering.  Terwijl de FN ook nog Frankrijk verder verzwakken zal. Zeker na een redelijke afloop van de verkiezingen in de VS en Duitsland.  Dus die zaken verergeren het franse probleem nog en dat zal dus gaan opvallen en verder verwarren.  Dus de nieuwe franse president is er een bij gebrek aan beter?
Marine Le Pen toont wel prima de zwakten ook met de immigratie maar maakt het nog erger met foute maatregelen. Dat kan niet zo blijven. De FN is zelf grote verwarring omdat ze niets van economie en groei kweken snapt. Daardoor zullen de condities van een betere oplossing voor het immigranten vraagstuk niet tot stand komen En dus zal “dat uit de euro stappen” door de FN zelf enkel kunnen als men het daarover breed eens wordt.
(mede naar LP november 2016)   

HET VLUCHTELINGEN DRAMA
BURGEMEESTER CONTRA STAAT OVER VLUCHTELINGEN
Op 40 km van Calais, in Grande Synthe,  begon de burgemeester zonder de staat zelf een net vluchtelingenkamp: La Linière.  Met licht en stroom en zonder tenten maar in houten gebouwtjes. Hij is “groen” en kon de geraaiveerde arme drommels uit Irak niet meer laten zitten in de modder.. Het begon met 800 en nu zijn er 3000. Nu de winter komt vroeg hij de staat om hulp…  Hij schakelt ook Artsen zonder Grenzen in en zet ook publieke druk. Nadat de staat hem liet zitten en hij zelfs de bussen voor een demo voor de prefectuur moets stoppen vanwege de prefect. Die het te link achtte.  Utopia56 een vereniging van een artiest komt hem helpen en die halen geld op: het is een begin. Dan komen twee ministers met hem praten en hij krijgt 3,9 miljoen voor een jaar om het kamp te runnen. Maar dan begint de herrie tussen staat, mairie en verenigingen vooral over afsluiting van het kamp. Dan komt de missive enkel nog zeer kwetsbare personen op te nemen: vooral vrouwen en kids. Niet acceptabel vinden de initiatiefnemers..  In zijn stad met 24% ww en 30% armen gaat het dan rommelen en het FN is er niet vreemd aan. Dan komt de prefect en eist dat enkel asielaanvragers in het kamp mogen blijven en het kamp loopt leeg. Men wil ook hier naar het UK. De passeurs krijgen meer en meer greep op de situatie en dan komt de politie.  En arresteert ook diverse personen en met geweld. De passeurs incasseren 700 a 8000 euro per persoon en runnen de keukens nu. Er zijn nu nog maar 300 cabanons en 60 zijn er afgebroken en het kamp wordt door Artsen zonder Grenzen gerund financieel. En nu wacht men hier met spanning op de ontmanteling van Calais terwijl het nu een “iraaks koerdenkamp” is geworden, een zeer hechte groep. De kids gaan er nu met de bus naar school en de oudere jeud helpt de engelse volontairs in de bieb en de meisjes doen de wasruimte en er wordt op houtvuurtjes gekoot. Het leven gaat verder en is al met al een beetje beter nu dan voor de cabanons.. Historie van een gecrasht project: demo van de impotentie van de overheden en de overwinning van de passeurs.
(mede uit Express sept 2016).

 WAT IMMIGRATIE STATISTIEK
Van de G20 lande toonde Saoudi-Arabie in 2015 de meeste immigranten: 32,3%!  Voor Australië (28,2), Canada (21,8) en de VS met 14,5%.  Met 6,8% van de bevolking geboren in het buitenland was de EU  ook boven het wereldgemiddelde van 3,3%. De andere uitersten (minder dan 1%) zijn: Indonesie met 0,03%, China met 0,07% en Brazilië met 0,3%.. vd bevolking geboren in het buitenland.                                              

IMMIGRANTEN ZIJN WEER DE  TOPPER!
De VN toonde ook de machteloosheid van staten tegen wat in het MO gebeurt nu. En ook over de groeiende migrantenstromen. Nu zijn er 65 miljoen waarvan 21 miljoen vluchtende. De ontwikkelde landen ontvingen daarvan maar 5 miljoen terwijl hun aantal 10% jaarlijks groeit.  De EU kreeg de grote tic sinds 1945: er kwamen in 2015 liefst 1,3 miljoen vluchtelingen aan de meeste in Duitsland.  Sinds begin 2016 kwamen er weer 300.000 over ze naar de EU toe.. En Italië ontving er al 130.000.
Erdogan liet even los en er kwamen weer dagelijks 100 aan in Griekenland,  In Libië wachten er minstens 800.000 nu. De oorzaken er achter vertonen een opgaande trend. In het noorden de ouderen, rijk en vrij en in het zuiden de arme jongere die ook nog worden onderdrukt vaak. De klimaat-veranderingen doen daar nog wat bovenop…
De migrantencrisis is dus structureel en voor heel lang. En functioneert als een wapen tegen de Europa en de democratie. De EU dreigt er nu onder te bezwijken het werkt als een schokgolf.  De Brexit had er ook alles mee van doen en nu ook die spanningen oost-west in de EU. Schengen verzakt door de muren die er steeds meer komen. Frankrijk en Duitsland zijn steeds minder op een lijn, de middenklassen zien hun welvaart verdampen en voelen zich onveilig en bedreigd. De politici blijken onmachtig, de populisten hebben vrij spel en extreem rechts is er weer volop. Zie de AfD en Merkel..
Als we de EU en zijn vrijheid willen redden moeten in de wereld strategische zaken snel worden aangepakt. Waarbij een zestal principes moeten gelden:
1.Immigratie is nodig voor het vergrijzende Europa en het asielrecht blijft een fundamenteel iets. Maar ze moet ook worden beheerst met de Conventie van 1951 in de hand. Toen moesten de oost vluchtelingen worden geholpen.. De klandestiene moeten worden tegengehouden en ook de economische immigranten.
2.De buitengrenzen moeten weer dicht en iedereen moet identificabel zijn. Dus moet Frontex snel; worden uitgebreid tot echte grenspolitie en moet biometrische identificatie breed worden ingevoerd voor elke verblijvende in de EU. En alle  databestanden in de EU moeten worden gekoppeld. En voor de Middellandse Zee moet alle beschikbare technologie helpen bij opsporing en bewaking.
3.De EU moet de landen die immigranten ontvangen massief steunen. Nu vooral Italië en Griekenland. Maar ook Turkije, Jordanië en Libanon die nu de syriers opvangen.
4.De vluchtelingen horen niet in kampen maar gespreid te worden en begeleid.  Dat vereist tijd en middelen en het duurt normaal 20 jaar voor hun actieve deelname is gerealiseerd. Taal leren is prio een voor kinderen en oudere. Elk moet een migratiecontract krijgen en moet bij notoir non-respect verdwijnen.
5.De EU moet een Hoge Commisariaat oprichten voor supervisie op: identificatie, opvang en begeleiding van vluchtelingen. Ook in conflictzones. Dat moet een solidariteitsfonds krijgen om de nodige investeringen te bekostigen in zaken als biometrische identificaties, integratie en hulp aan landen van ontvangst.
6.De migratiecrisis is het gevolg van wanorde elders en daar moet worden geholpen en niet afgewacht.  De EU moet investeren in Afrika en stabilisatie van het MO. Door fragiele landen te steunen, burgeroorlogen te voorkomen (zie Tunesié) en de heropbouw van ingestorte landen aan te pakken (zie Libië).

Deze crisis is een ware definitieve test voor de EU, zijn waarden en de instituties van haar landen. Het is een ware run met hoge risico’s tussen enerzijds de democratie en anderzijds de populisten, de democraturen en de radicale islam, die ook migratie als wapen inzetten. Om niet te verliezen moeten we bedenken dat veiligheid niet de vijand is van de vrijheid maar een essentiele conditie. De EU bestaat sinds 1950 met als basis de markt, het recht, en moet zich nu her-uitvinden door veiligheid en stabiliteit te accentueren.  (mede naar Bavarez  Le Point sept. 2016). 

DE TROEBELEN IN CALAIS
De jungle zou worden opgeruimd en de 10.000 moeten alle naar verspreide CAO`s van 50 a 100 personen. De operatie is uiterst riskant ook politiek: Sangatte was maar 2000 man en dat is wel wat anders. In februari 2016 werd ook geprobeerd maar de migranten geholpen door militanten liep vast in geweld. Intussen zijn er 5600 vrijwillig vertrokken naar Cao`s.. Maar de jungle bleef groeien..  Het loopt totaal uit de hand: s’nachts worden de vrachtauto’s aangepakt en dat gaf al diverse doden. De chauffeurs zijn doodsbang en de 2000 man politie kan weinig uitrichten. Maar ze vonden al 3500 vluchtelingen in vrachtauto’s.. Parijs wil de jungle opruimen voor einde oktober luidt het maar houdt de datum stil om niet de militanten te wekken. Want op 1 november mag het wettelijk niet meer: treve d’hiver.. ook voor de jungle geldt dat juridisch! Men zal 60 bussen laten rijden elke dag en per bus moeten er twee begeleiders komen. Men zoekt de 120 begeleiders bij le groupe SOS en de Protection Civile.. Ook zoekt men vertalers en slepers: voor eventuele kapotte bussen: een stilstaande bus waar allen uit vluchten dat kan niet.. Vooraf worden er ca 100 kids naar het UK gebracht voor gezinshereniging maar er zijn er nog minstens 1300 vooral buiten de jungle dus helaas.. Bij een vorige “ontmanteling” verloor men er 128 die wel eens in verkeerde handen zouden kunnen zijn. Tot nu toe konden er maar 80 kids naar hun familie in het UK, voor 300 andere duurt de procedure al veel te lang. Enkele betrokkenen wensen dat een gebouw wordt gereserveerd voor deze wachtende n de nog komende kids.  
Men moet de bussen vullen met mensen uit dezelfde regio en families. Men vertrekt via een officiële poort waar men wordt geregistreerd en daar is een wachtkamer voor 150 man waar je kunt slapen. Men heeft getracht een inventaris op te maken maar het overleg tussen de “associations” en de gemandateerden van observatoire national de pauvreté et de l’exclusion sociale en een ex-prefect is niet goed gelopen. Dus zelfs de voortelling mislukte al.. Intussen werd al maanden naar 8200 plekken in CAO’s gezocht half september was er de helft pas gevonden. De prefecten drukken nu door en het loopt zeer stroef. Wat er is voldoet lang niet altijd aan gewone normen dus jaagt men nu op lege hotels en andere gebouwtjes. En op lege terreinen om er gebouwtjes op te zetten… Moeilijke zaak. In de steden die gaan ontvangen stijgt de spanning: een eerste incident (een brandende CAO) was er al.  De Figaro publiceerde alle steden op de lijst en Cazeneuve was woedend want het lek kwam uit de kring der vertrouwden voor de voorbereiding. Allemaal hoge ambtenaren.. Het kwaad geschiedde en er kwamen al diverse mini-Calais intussen. Extreem rechts ziet dit alles met genoegen aan: de verkiezingen zijn aanstaande. Manifs in Louveciennes, referendum in Alex (Drome) etc. en schoten op CAO’s! Maar er zijn half oktober al 164 CAO’s geopend waarin al 6000 mensen wonen die in Frankrijk asiel willen hebben.
De overheid zegt keer op keer dat 80% asiel zal aanvragen, maar wat dan met de 20% andere? Die moeten er dus uitgezet worden dus ca 2000? Ook zijn er de “dubliners” zij die elders de EU binnenkwamen en die dus DAAR asiel moeten aanvragen volgens de regels.  Enkel zij die asiel aanvragen kunnen in de CAO’s verder blijven en Cazeneuve zegt niets over hen die voor vertrek worden opgepakt en dat neemt nu al toe.  En vele verstoppen zich nu al in de omgeving: dat merken de omliggende gemeenten ook al waar vele mini-kampjes komen. Ook slapen er vele buiten in de bossen en in treinen…  Ook de periode na de sluiting wordt zeer lastig: want ze komen daar terug en er komen nieuwe.. vele bestuurders willen een deel van het kamp open houden voor de nieuwe.. De minister van Huisvesting is daarin welwillend (Mme Cosse van EELV) maar Cazeneuve is tegen..  De prefect van Pas de Calais moet nu een plan maken om de nieuwe tegen te houden. Door controles ver weg: Gare du Nord Parijs, Lille en in Calais zelf. Over bewaking van de reisroutes (ook de autowegen) wordt overlegd. En dan die muur die maar niet wil vlotten langs de autoweg in Calais? Maar iedereen weet dat zal nooit echt gaan lukken..
Hollande komt naar Calais als het over is, zegt hij. Hij zal ook trots de ontmanteling opeisen als dat geen ramp wordt. Maar zonder incidenten lijkt alles niet te gaan lukken. Een drama lijkt zich aan te kondigen met een immense uitstraling in de EU en de wereld. Calais zal onvergetelijk worden..
Maar half oktober beletten gerechtelijke procedures de start voor de bulldozers nog.. En intussen melden zich dagelijks 30 nieuwkomers bij de jungle..
Een oordeel is gauw geveld maar het is ongelofelijk moeilijk dit alles correct op te lossen. Ook omdat de medewerking er vaak niet is en ook omdat de rechtsstaat vaak onderbrekingen eist. Om te voorkomen dat er onrecht geschiedt. Onderwijl groeit het humane onrecht best stevig ook al willen dat vele niet.. Het “opruimen van de jungle zal kunnen liden naar een zeer pijnlijke situatie. In humaan en politiek opzicht. Levensgevaarlijk voor immigranten, agenten en.. politici..
De ontruiming zal wel eens het grote wereldwijde symbool kunnen worden voor HET vluchtelingenprobleem van Europa..
Wordt vervolgd dus

 FRANKRIJK IN DE EU
Budget 2016: 155 miljard waarvan 8,9 miljard naar “het apparaat gaat”, dus hele: 6%. Conclusie: 94% gaat terug naar de EU-landen zelf. Dat is ook 1% van het EU-BBP en per land is het gelimiteerd op 1,23%. Van die 155 miljard gaat 51 miljard naar sociaal-economische hulp aan regio, 62 miljard naar “duurzame groei” (landbouw, maritiem en klimaat). De overige 40 miljard gaan naar: verhoging concurrentievermogen en groei (19 miljard, transp, energie, opleiding, infra-structuur), naar landen buiten de EU die lid willen worden en aan diplomatieke hulp (9 miljard) en dan rest 12 miljard aan diverse zaken (asielhulp, veiligheid 4 miljard).
De bijdragen en de saldi: Duitsland 26 miljard (saldo -15 miljard); Frankrijk 20 miljard (saldo -7 miljard);  Italie 14 (saldo 4,5); UK 11 (saldo: 5); Spanje 10 (saldo 1)..
Wie profiteert het meest? Polen 14 miljard, Hongarije 4 miljard, Griekenland 5 miljard, Roemenië 4,5 en Portugal 3,2..
Het europarlement: totaal 751 zetels. PPE (christendemocraten 215 zetels 30%); S+D (sociaal-democraten 188); GU (links en groen, 52); ALDE (liberaal-democraten 70); Groen/ALE (groenen, liberalen 50); EFDD (liberaal-directe democraten 46); ECR (conservatieven en euroreformisten 73); ENF (Nationalisten 38) en 16 onafhankelijken.Poging tot “overzicht links-rechts”: 240 links, 120 groen liberaal, subtotaal: 360 (47%). Gematigd rechts: 215 + radicaal rechts 147 , subtotaal 362 zetels.
Grenzen: totaal 51300 km, waarvan 43673 km zeegrens (+80%) en 7721 land (-20%).
Sommetje: bij 500 miljoen inwoners is dat 10 inwoners per meter grens, waarvan er 8 in het water staan. 
BCE: 19 leden. Mandaat: eurobeheer, prijsstabiliteit, groeiondersteuning.  Middelen: rentestand, monetaire massa, inflatie, liquiditeiten markt, toezicht op bankensysteem. Directorium: 6 onafhankelijke leden waaronder president benoemd door landen.  
Bestuur: Europarlement (controleert de commissie en doet wetsvoorstellen aan commissie en Europese Raad. Eurocommissie: (vzt nu Juncker) 28 commissarissen een per land, maar onafhankelijk, Ze doet voorstellen naar parlement en Raad. Europese Raad: regeringsleiders van alle EU-landen (vzt: Tusk nu) beslist over alle wetsvoorstellen van commissie en parlement. Concensus vereist ( en bij uitzondering: gekwalif. meerderheid= 55% landen en 65% totale bevolking). 

Er geldt het principe van de subsidiariteit. Dus de EU doet alleen dat wat de landen afzonderlijk niet efficient zelf kunnen doen. Gedeelde competentie dus. 

DE EU: VAN CHARLEMAGNE TOT MAASTRICHT
Europa werd niet in een dag gemaakt en is een verhaal van crises door de eeuwen heen. Het begon op de resten van het romeinse rijk. Het griekse was meer meridionaal. In 769 spreekt een spanjaard over “het europese leger tegenover dat van de saracijnen” bij de slag van Poitiers. En Charlemagne dacht niet echte eoropees: hij wilde zijn frankische rijk vergroten. Europa moet je zien rond dat christendom met projecten als de kruistochten en pelgrimsreizen. Dat bracht de idee tot leven. En de kooplieden reisden in “Europa”.  In 1306 wil Pierre Dubois nadat het westen bij de kruistochten alles had verloren in Palestina, weer een kruistoscht organiseert. Hij wenst dat de “prinsen vrede sluiten in een concilie dat de paus voorzit”. En een rechtbank moet de conflicten beslechten: men wil vrede. In Monarchia schetst Dante een generale vrede die de keizer van het Duitse Heilige Roomse Rijk moet garanderen.  In 1464 doet de koning van Bohemen (Georges Podiebrad) het voorstel van een permanente vergadering der christelijke prinsen ook om de oorlog met de turken voor te bereiden. Hij wil ook die lastihe hussieten kalt stellen en zo in de gratie komen van de paus. Sully zet in zijn Memoires “le Grand Dessin” neer in de 30-jarige oorlog (1618-1648) waaronder Europa lijdt. Hij wil een Conseil General van de 15 grootmachten in een “Republique très chretienne” en stelt een leger voor van 275.000 man die de vrede moeten handhaven. Begin 18e eeuw stelt Abbé de Saint Pierre een “europese unie” voor nadat hij aanwezig was bij sluiten van de Vrede van Utrecht in 1713. Hij koppelt de vrije uitwisseling van goederen aan een internationale arbitrage-idee. Dus de economie als dienaar van de vrede. Het project verschijnt in een paar delen en Rousseau becommentarieert dat..  De geboorte van de Verlichting? Vele intellectuele fransen bereisden Europa van Berlijn naar Sint Petersburg, wereldburgers met cosmopolitische trekken.  Europa is voor hun allereerst een beschaving die superieur is aan andere..  Zij zetten de idee voort van na de ontdekking van Amerika, het “andere” maakte hen bewuster van “zichzelf”. Die wilde indianen toonden het tegendeel van beschaving in hun ogen.  De 19e eeuw heet de eeuw van de naties en de nationalisten. Napoleon had niets europees enkel iets “federatiefs onder leiding van Frankrijk” , maar Saint-Siomon dacht in 1814 aan een Europa onder brits-franse leiding. Beide kenden het parlementaire stelsel al. Hij dacht aan verkiezingen voor een “tweekamer systeem” waarin diverse categorieën zaten. Van handelaren tot geleerden, van magistraten tot ambtenaren, die verstand hadden van vrede, ontwikkeling en grote werken.  In 1834 richt de italiaan Mazzini, een nationalist, Jong Europa op. In 1848 wil Cattaneo de  “Verenigde Staten van Europa” zijn formule die daarna Victor Hugo overneemt. Hij spreekt in Parijs in 1848 op het Congres van de Vrede zijn rede “ Le printemps des peuples” uit  die zeer dicht bij de europese idee komt.  Maar het internationalisme doet die verwateren.  Na het Congres van Wenen komt er de idee van een “europees overleg”  gebaseerd op evenwicht tussen de naties. Einde 19e eeuw begint de mondialisering. Alles wordt internationaal: de techniek en de economie (cartels), de arbeid (de internationale), de vrede (eerste vredescongressen)… kortom de europese idee waart brond. In 1860 tekenen Frankrijk en Engeland hun vrijhandelsverdrag. Voor Frankrijk tekent Michel Chevallier (adept van Saint Simon) en voor voor Engeland Richard Cobden. Er komen diverse handelsverdragen.. Dan ontstaat dat gevoel van “ondergang en neergang van Europa”  dat tot WOI leidt.  Paul d’Estournelles de Constant tracht via recht de vrede te redden en hij denkt dat de VS europa bedreigen en ziet ook “het gele gevaar”  en roept de europeanen op zich daartegen te verenigen. Na WOI komt de tijd van het universalisme in de 20-er jaren de “gouden Eeuw van het Europese denken”. Die van De “Verenigde Naties” dat snel vastloopt op de amerikaanse weigering en hun eis dat de leningen worden terugbetaald  door een Europa dat na Versailles  versnipperd is. Gaston Riou publiceert in 1929 het boek: Unir ou mourir, en dat roept de eerste europese bewegingen op. Denk aan Richard Koudenhove-Kalergi zoon van een japanse en een Austro-hongaar die “Paneuropa” schrijft in 1923. Hij denkt aan een europese vlag en een munt en een Grondwet. Maar in dit tijdperk tussen twee oorlogen zien we de dreigingen al van Turkije, Rusland en Groot-Bretagne.  Briand wil een soort “federaal verband” op zijn toespraak (SDN) van 1929, hij is Minister van Buiza en doet een eerste europese project circuleren. Hij wil Duitsland inkaderen  zoals dat 20 jaar later ook Monnet en Schumann wilden. In 1930 komt er een memorandum van Alexis Leger (sir John Perse) die met Briand samenwerkt en daarin noemt hij drie instituties.  Een Assemblle (conferentie), een politiek Comité  en een secretariaat. Er komt een studiecommissie binnen de SDN maar fascistisch Italië torpedeert dat en noemt dat “anti-europees”. Engeland dat pro-SDN is vreest dat het project SDN zal hinderen en dan komt de crises van 1929. Het project komt terug in de preambule van het Verdrag van Rome in 1957. Over de gemeenschappelijke markt..  Na WOII is deze idee zeer sterk  en er ontstaat de VN alles om de vrede te behouden in de toekomst. De “vaders” worden niet het symbool omdat ze elk een nationaliteit hadden.. er worden neutrale elementen ingezet.
De europese waarden bleven er drie:   De eerste is de vrede. Daar verwijderen we ons van ook van de herinnering aan oorlogen. Dan is er de gemeenschappelijke geschiedenis. Oost- en Centraal Europa hebben de laatste 40 jaar zeer verschillende wegen gevolgd: Briand nam in zijn tijd ook dit deel van Europa mee in zijn denken; dat is nu verdwenen…. Ten derde is er het streven naar welvaart, naar een aangenaam leefniveau voor alle volken. Nu lijkt het soms dat dit is vergeten..
De crises zijn eigenlijk de europese bouwstenen. In 1954 is het “Europa van de Defensie” een mislukking en Frankrijk stapt uit de eerste linie.  In 1957 komt er het Verdrag van Rome voort uit de idee van de Benelux.  In 1973 zegt Noorwegen nee tegen Europa… Nu vond het UK dat in 1975 toetrad, dat “ze teveel betaalde voor wat ze kreeg” en organiseerde een referendum en de Brexit kwam..  Maar Wales, Noord-Ierland en Schotland stemden in meerderheid tegen Brexit..  Engeland voor maar dat met 72% (opkomst) van 52% (voor Brexit) dus… 39% voor.  Maar het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling kwam er en was een idee van Londen! Na de Thatcher-jaren kwam het verdrag van Maastricht: de euro. Dus ook de huidige crisis gaat een of andere vorm van “Europa” opleveren.  (mede naar Francois-Guillaume Lorrain LP juni 2016).  

BREXIT IS DE KANS VOOR DE EU!
Federaal Europa is mogelijk de naties hoeven niet weg, zegt Barbier van L`Express. Als enkele landen fundementele politieke lijnen laten samenvallen. Brexit toont de weg… De engelse rem is weg dus kan de EU verder. Na vrede en welvaart te hebben gebracht komt nu de kans op de politieke unie. De naties blijven maar gaan, waar het moet politiek op een spoor. Om te worden wat Victor Hugo in 1849 schreef: Weg met de grenzen, de douane, legers, oorlogen, proletariaat, onwetendheid en misere. Dat wordt Europa van morgen en  het verleden mogen de prinsen houden: dat was barbaars. Europa is van de volkeren en wordt federaal..
Nu delen we de belangrijke waarden al, zoals de mensenrechten en de democratie en Europabreed. Oorlog lijkt onmogelijk onder elkaar nu. Als we de verdragen verscheuren vanuit herlevend nationalisme zal dat tot oorlog leiden. De europese federatie is het middel voor vrede. Maar eerst moeten we nu pragmatisch de richting bepalen. En de waarden opnieuw bepalen en Europa beter afbakenen. Het oosten, ex-sovjetland mag van zijn stap naar ons geen spijt krijgen. De laatste 25 jaar waren die van uitbreiding en niet die van verdieping waren geografisch van kleur en niet historisch.
We moeten de turken duidelijk zeggen dat zij niet bij Europa passen. De 80 miljoen turken mogen niet het veto stellen voor Duitsers en fransen en ook Oekraïne hoort er niet thuis.  De echte europeanen schrokken , de eenwording van Duitsland werd gevolgd door de euro. Maar er was nog geen economisch beleid gevestigd. Het Europa van de 19 zou daaraan nu moeten werken, maar het is te heterogeen. Zie Tsjechië, de baltische landen, Cyprus, Malta en Finland : het is te heterogeen. De euro is niet het plakmiddel tegen de te grote uitbreiding. Het echte Europa moet zijn budgetten afstemmen, ook zijn fiscaliteit en zijn sociale systemen. Dat geldt ook voor Belgie dat zonder Europa zal verdwijnen, voor Italië en Spanje en Portugal maar niet voor het comunitaire-soevereine Nederland (!) en het onmogelijke fiscale paradijs Luxemburg. Duitsland wijst in het economische en sociale de weg en ook de franse “laiciteit is prima”. Er moet een echt moederparlement komen en een gekozen europese president die de principes bewaakt en arbitreert. De parlementsleden moeten op europese lijsten staan en niet op nationale.. Laten we beginnen met 5 of 6 landen, grenzen definieren, een immigratiebeleid formuleren, infrastructuurbeleid maken ten behoeve van de groei en een industriebeleid (gecoordineerd door Duitsland) en een europese defensie bouwen waarbij Frankrijk voorop gaat. En nog meer cultureel en educatief doen uitwisselen. Dat eist stoutmoedigheid en ambitie en dat kan enkel als Merkel en Hollande niet terugkeren aan de leiding.

Bayrou doet ook zijn zegje en begint met te wijzen op het feit dat niets voort blijft duren, alles stroomt. Zie nu de EU! De stabiliteit voorwaarde voor vrede wankelt.. Ondanks het vele wat sinds 1957 werd overwonnen. Maar men concentreerde zich totaal op de markt en niet op de waarden. Nu in de iternettijd weet  zelfs niet 1 fransman op de 10.000 wat men in Brussel wil en doet. Europa werd een technisch regelaar en een karikatuur. Zie het nee van Frankrijk tegen Lissabon: daarna schakelde men de burgers uit. De EU moet zich met het essentiele bezighouden niet met de accessoires. Zich richten op de volken en niet er langs kijken. Het moet gaan over enkele essentialia: veiligheid en bescherming van de grenzen, de grote keuzes voor morgen en de commerciele strategie. Zoals de VS en China moeten ook wij onze industriepolitiek formuleren idem de monetaire en die rond het milieu. Eu moet geen normenclub worden maak een centraal normen instituut los van de EU! Begin met veel en goede informatie europabreed! Laat elk europees instituut elke maand een pagina kopen in nationale bladen en hun werk en plannen toelichten. Dat kan nu meteen er hoeft niets voor te veranderen. Laar de europese Raad regelmatig op TV komen en laat de regeringsleiders daar aan het woord. Het sociale moet ook geharmoniseerd worden maar het educatieve moet eigen blijven.

Er bestaat geen tegenstelling Europa en natie. Natie dat is ons leefkader maar de EU dat is onze representant in de gevaarlijke buitenwereld. Zonder zoiets gaan we ten onder, dat zal UK ervaren. Pas op met het woord “federaal” “cooperatief” is beter.  Zoals bij de landbouw: elk heeft zijn eigen exploitaties maar richting buitenland doen we samen. De nationale wil moet samen met andere komen tot een wil waar het gaat om optreden naar buiten. Immigratie, terrorisme, opwarming, mondialisering..
De Commissie is een probleem nu en teveel een tussenstation voor politici in hun nationale carriere. De europese Raad is de centrale plek en die moet direct communiceren met het europarlement. We moeten nu zien wie onze keuzes en waarden echt delen en wie slechts commerciele belangen nastreven. De laatste moeten niet in Europa zijn. De huidige europerimeter is een mogelijkheid.

Of dit lukt hangt nu vooral af van de volgende president in Frankrijk. Zie de europese historie. De huidige franse toppers zijn niet in staat La France te verenigen. Het midden bestaat in Europa en lijkt ca 15% te zijn. En deel worden van een nieuwe

NA DE BREXIT?
Het gebeurde toch en kreeg de impact van de val van de berlijnse muur. De politieke passies won het weer eens van het economische belang. De angst en het populisme over nationalisme, mondialisering en immigratie wonnen en de Doos van Pandora ging open. Cameron ging voorop, trachtte er een slaatje uit te slaan maar kon de ontketende power niet meer keren. Ukip spreekt over 23 juni als “de dag van de bevrijding” van een juk!  Terwijl het succes van het UK en de Londense City grotendeels kwam door de gemeenschappelijke markt.
De extremisten voerden een vuile campagne en wonnen nipt.. Ze namen het UK in gijzeling en zaaiden grote verdeeldheid. De dood van MP Cox was een veeg teken: zij was europeaan. De EU is echt in crisis en de 28 zijn het zeer oneens. De grootste economische zone ter wereld draait zichzelf de nek om. De middenklasse kwam fors in de knel en had geen geduld meer toen de crisis van 2008 niet snel overging. Alles waarop de EU is gebaseerd qua grote vrijheden staat op de tocht en nu ook onze veiligheid. En daarmee ook de vrede om te beginnen de sociale vrede.. Een vitaal punt van een ander deel van de 21e eeuw is gepasseerd. Het licht gaat op rood in Brussel en 28 regeringsgebouwen waar hopelijk wordt gelet op het handhaven van 5 principes.   

1.Het verder uitkleden van de landen lukt kennelijk nu niet. De EU moet zich nu prio een richten op onze veiligheid garanderen.
2.De middenklassen moeten snel worden geholpen. Hoge investeringen in infrastructuur en massale omscholing zijn vereist. En er moet razendsnel een europees immigratie en asielbeleid worden uitgevoerd.
3.De economische coordinatie ook op sociaal en fiscaal gebied moet snel gaan werken. Een Assemblee voortkomend uit het europese parlement moet samen gaan met een ontkoppeling van de grote markt?
4.Er moet een Unie voor Veiligheid komen om ieder te beschermen tegen terrorisme, de infrastructuur te beschermen en onze grenzen versterken.
5.Er moet meteen een frans-duits initiatief komen van de impact van ene Delors ooit.
We moeten nu het formidabele politieke en economische kapitaal dat de EU is niet verkwanselen. Dat is onze enige garantie na deze crisis voor een leefbare 21e eeuw. 

DE BREXIT CAPRIOLEN
Heeft de EU last van de Brexit? Ja, maar nog veel meer van de eigen besognes zegt publicist Bavarez in LP. Het UK zit niet weinig in de problemen maar Mrs. May trekt ze aan de eigen haren eruit en dat zelfs met de Brexit-voorstanders in haar kabinet. Geniale zet. Nu belooft de regering belasting verlagingen om de kaptaalvlucht te remmen. En de Bank of England die het pond 10% zag kelderen zette de rente nog lager. Want een korte recessie dreigt op zijn minst en ook het vertrek van vele buitenlandse investeerders. Maar de strategie om de lagere prijzen bij export uit te buiten loopt al op hoge toeren en de schotse afscheidingsjeuk werd wat gestild. En May trachtte haar planning bij de EU door te drukken op basis van de ruimte die artikel 50 haar biedt: dus uit de EU in 2019!  Nadat Brussel jaren struikelde over een dreigende Grexit zal ze nu jaren gaan rommelen over de Brexit. En zie: het UK volhardt )ondanks veel tegenstand binnen het kabinet!) in de Brexit en doet dat volgens eigen wensen…  Weer is de EU (= de Europese Raad!) de zwakke partij: bij het terrorisme, de immigranten, de russische Oekraine-interventie, niets lukte. En nu deed Juncker nog wat doms door Julian King de Security portefeuille toe te wijzen terwijl het UK de grote saboteur was van gezamenlijke defensie in EU-verband. En Micel Barnier moet de Brexit-onderhandelingen gaan doen terwijl hij niet erg scoorde in het opduwen van de Europese Bankenunie na hun bijna-coma. Wat veel verklaart van de lage groei van 1,5%. En de EU-voormennen zijn nu gevangen in hun verkiezings beslommeringen en hun angst vor de opvolgers. La France gaat door met het spelen van het vergif en kwam niet veel verder dan met Merkel naar Renzi te gaan. Waar niets gebeurde enkel wat electoraal windowdressing. De EU-Raad verloor de regie en Merkel doet haar best voor alle. De welvaart van de EU is ten opzichte van de VS sinds de euro kwam met 12% achtergebleven en de inkomensverschillen verscherpten. Het BBP per kop ging in Duitsland met 11% omhoog en  in Frankrijk op -1%. Dus 12 % verschil in enkele jaren. En Spanje en Italië vielen met resp. 8 en 11%!  Van de EU-hervormingen kwam ondanks de prioriteitswijziging ook nog niets terecht. Ondanks enkele pogingen alles te zetten op veiligheid: vechten tegen terrorisme, bescherming infrastructuren, beheersing van externe grenzen. Enkel Frontex werd versterkt dat echter de handen vol heeft aan redden van duizenden vluchtelingen op zee. En er is nog nauwelijks een europees denkende die snapt dat een andere sterkere EU moet om tegenwicht te bieden aan nieuwe krachten en ook dreigende ontwikkelingen. 

DE EEUWIGE FRANSE STAATSSCHULD
Bayrou zette de verlaging er van op plek een van zijn programma en zijn score van 1% toonde dat een minderheid dat eens was.  In 2012  verkreeg Bayrou nog 9% maar Hollande greep de kans om de schuld op te jagen. Nadat Sarkozy de voorganger die +596 miljard optilde tussen 2007 en 2012. Hollande zei: ”Ik zal zorgen dat na mijn vijf jaar daar niet één euro bij komt”. Maar het werden er +343 miljard en zo kwam die in totaal op 2170,6 miljard half 2016. Liefst 32578 euro per fransman.  Dus 98,4% van het BBP en de 100% dat kan nog voor Hollande opstapt. Zo kwam Frankrijk ook in de club van hen boven de 1005: Spanje (100,5), Cyprus (109), België (109,7), Portugal (131,7), Italië (135,5) en Grieken-land (179,2). Niet best.
Duitsland zag de schuld in de 5 jaren Hollande, onder de 70% zakken. Berlijn deed -10% in  die 5 jaar terwijl buurman Hollande van 90,2 naar 98,4% sprong. Dat is een hoofdreden waarom dit economische  motorduo niet lekker spoort…
In 2012 waren 87% der fransen ongerust over die hoge schulden en 35% zelfs zeer ongerust. En achtte minder even belangrijk als beter onderwijs, misdaadbestrijding, belastingverlaging en mileuverbetering.  Nu , 5 jaar later, spreekt niemand meer over schulden, maar enkel over terrorisme, werkeloosheid en immigranten en meer groei en groei, en ongelijkheid. Jean-Luc Melenchon praat over : “de la ringolade”, want “de staat is onsterfelijk en een deel van de schuld is “illigitime””. Marine Le Pen ziet er ook geen probleem in. Die wil gewoon enorm veel “vals geld bijdrukken”.
Maar ooit als de rente gaat stijgen, dan zal iedereen snappen wat Fillon hen nu al voorhoudt. En waarvoor bijna alle LR primaire-kandidaten wegliepen. “La Frane faillite” was maar een enkele keer te horen. Maar de schulden zullen al gauw HET grote probleem van het land zijn en dus van de president. Kwestie van nog even.. 

DE PENSIOENEN OP ONZE WERELD
De enige twee landen met “een solide systeem van kwaliteit” zijn Denemarken en Nederland! En de  “allerberoerdste” zijn er in China, India, Mexico, Z-Afrika, Argentinië, Japan, Indonesië en Z-Korea.De VS, Brazilië, Canada, UK, Duitsland, Ierland, Frankrijk, Polen, Oostenrijk en Maleisië zitten iets boven “slecht”..
Iets minder dan “solide” zijn er in: Zwitserland, Chili, Australië en Singapoer.  De rest: bijna heel Afrika, het hele MO, Rusland en ale kleine landen van Latijns Amerika hebben enkel niets of een minimum.
Binnen de 27 landen staat Frankrijk op plaats 13, bij de VS, en ver achter de denen en de nederlanders.
In 2040 zal 26% van de fransen ouder dan 65 jaar zijn. Nu is dat 18%. Dan zal ook 14,6% ouder dan 75 zijn… De ratio + 65 jaar/20-64 jarigen, zal in 2040 51% bedragen. Die is nu 30%. Te vele denken: dat is overmorgen maar samen met die grote schulden is dat nogal “onvoorzichtig”!
 
LEON DE MARSEILLE 23 FEBRUARI 2017