Totaal aantal pageviews

zondag 31 maart 2019

MOOIS EN GOEDS 2019


POEME2019a

 

MOOIS EN GOEDS

Schaars en meer dan ooit nodig!

 

Een zingende cello gevoed door Bach,

Bougainville bloeiend  op ons terras,

Het vrolijke, vitale zonlicht als je de luiken opent,

Die azuren hemel  voor +2800 uur per jaar,

Dat de mistral elke keer weer stopt..

 

Het binnen ploffen van buurkind Gaspard  (2jr),

Chat met de 92-jarige buurman, die Dien Bien Poe beleefde,

Buren die blij zijn met overcomplete muurdecoraties,

De blik van een SDF als hij een baguette krijgt,

Dat ook gele hesjes profiteren van onze vrijheden,

 

De belastingverlaging op nederlands pensioen,

Dat uit de EU stappen razend moeilijk blijkt,

Dat ik behoor  tot dé gelukkige generatie,

Dat pensionados én werkenden de pensioenlast beteugelen,

Dat Nederland  tor Europa’s besten behoort.

 

Optimistische vrienden  met zelfspot en  humor,

Stads-terrasje pikken  met een koele pastis

Zonder regenjas:  een kleine paraplu voldoet,

Die  Mare Nostrum zien schitteren in de verte

Veerboten zien glijden  naar Corsica en Afrika.

 

Blij zijn dat je nog mobiel bent,

Je verbazen dat je nog 19 jaar hebt (bron: verzekerraars)

De vele vrienden die je nog steeds vergezellen,

Een kleinzoon hebben die  overloopt van energie

Elke dag positief kunnen starten..

 

Wat wil een mens van ¾ eeuw nog meer?

 

Leon de Marsilho, 1 april 2019 

 

 

zondag 24 maart 2019

GROTE VERANDERINGEN IN ONS WOONLAND: LA FRANCE

Mensen met gele hesjes gaan hier massaal de straat op: vol ongenoegen. Hun "actes" vullen bijna 20 weekenden de media. De regering zoekt wanhopig naar "meer controle" van dit fenomeen. Zeker lijkt, dat zij zich "uitgesloten voelen", van welvaart en een waardig leven. De vele veranderingen veroorzaakten dit sentiment: men voelde een toenemende ongelijkheid ontstaan. Toch is Frankrijk het land met de laagste economische ongelijkheid ter wereld. Maar dat komt, zegt men, omdat fransen ongelijkheid vooral ervaren als "hun directe omgeving" het beter lijkt te hebben dan zijzelf!
   De gelen wonen veelal buiten de steden en kiezen de stad als podium om te demonstreren. Macron werd gedwongen om hun baldadig optreden beter te beheersen en ging over tot demonstratieverboden en tot inzet van elite-militairen, om de grote schade, -men spreekt over 200 miljoen en 0,2% groeiverlies-, af te remmen.  Vele steden volgden met demonstratieverbod en er barstte een polemiek los over de inzet van de elite-militairen: "Les Sentinelles".
    Het parlement met zijn volksvertegenwoordigers lijkt niet meer te bestaan: de gelen  vertegenwoordigen nu het volk en geen enkele gekozene laat iets horen. Verontrustend is het optreden van de z.g. "Black Blocks", die er openlijk op uit zijn om de staat af te breken: het zijn overtuigde anarchisten.
    De economie leed fors onder dit alles, de schade is enorm. Half maart was er sprake van 10.000 incidenten (200 miljoen schade gemeld aan de verzekeraars) en winkels sluiten overal (wat tot een omzetverlies van 500 miljoen opliep). Het aantal reserveringen voor vliegreizen naar Parijs ging met 9% terug begin 2019.

   Acte 19  (weekend 23 maart) moest een ommekeer tonen: het land wachtte in spanning af wat de afsluiting van bepaalde stadsdelen zou brengen. Landelijk telde men 40.000 gelen (+8000 tov acte 18), maar veel minder geweld. Ook dank zij 100.000 (!) man politie en brandweer. In Nice gingen gelen de verboden straten in en kwam het tot stevige botsingen met gewonden. Macron en co haalden dus opgelucht adem, maar van een echte ommekeer was niemand overtuigd.. Het is weer wachten op wat Acte 20 zal laten zien....

   Europa keek (weer) toe. In Nederland kwam ene Thierry Baudet (Forum voor Democratie) snel op: hij pakte liefst 19 zetels in de 1e kamer en werd daar de grootste partij. De duitse pers noemde hem: "der Hetzer".  Ook hier groeit de drang naar verandering, maar hier bestaat een georganiseerde politieke groep. De aanvoerder Baudet kreeg (vooralsnog) een kans: men gaf hem vertrouwen, vol hoop (want hij is het nieuwe geluid), maar er is veel scepsis en twijfel. Hij drijft op rechtse denkbeelden, zoals klimaatscepsis en anti-immigratie-sentiment en wil meer directe democratie. GroenLinks is de rode tegenhanger. Die ontbreekt in La France, waar de ultra's (linkse en rechtse: Melenchon en Le Pen) de enige oppositie werden.
   Duitsland heeft zijn AfD waarin het zeer onrustig is. Ze wordt financieel gesteund door vermogende (ultra?)-rechtsen, zegt men. Noordelijk Europa lijkt deze ontwikkeling niet mee te maken..  
   We moeten concluderen dat de sociale onrust vooralsnog blijven zal en de overheid veel zal moeten doen om vernielingen en geweld in te perken. 
Amen..

Leon de Marsilho, 24 maart 2019

vrijdag 15 maart 2019

VERANDERINGEN, IN "HET WESTEN" EN ELDERS.

Ziehier enkele teksten,- over de vele veranderingen-, waarin gepoogd wordt de richting ervan te begrijpen. Met name voor "het westen".  
 

MENSEN GAAN DAAR WAAR “DE WERELD BEWEEGT”.
Het huidige “kapitalisme” vertoont centrifugerende krachten. Dat had Marx ook niet voorzien maar nu zie je dat aan vele verschijnselen, zoals de “gele hesjes” in Frankrijk.  De Index van Gini meet het levensgeluk en werd berekend sinds de jaren 80.  Met die index meet je de geluks-verschillen tussen landen én binnen landen.  De laatste namen toe terwijl de eersten afnamen.  In Frankrijk is de index lager dan 30% (!),  Duitsland toont +30%, het UK 35% en de VS 40%.  In Brazilie is die +50%! Dat komt (volgens experts) door twee effecten, zeker als je kijkt naar “ongelijkheid”. Eerst het “tunneleffect”, dat inhoudt dat je de indruk krijgt achter te blijven (wat komt door te selectieve waarneming) én het tweede is het "geografische effect van het nieuwe kapitalisme”.  De 20e eeuw was als een centrifuge alles spreidde zich nogal breed, van stad naar platteland. Nu is er sprake van re-concentratie: de stad loopt vooraan en bekommert zich weinig om de plattelanders.  Idem in grote steden met hun centra én hun banlieu’s!  Dat merk je sociaal, economisch en ook politiek: zie de kiezersverdeling!
 Polarisatie all-over zie de VS: de republikeinen zijn vooral arbeiders, boeren  die ver van grote steden wonen: zij voelen zich “verlaten”. De democraten werken in finance, high dienstverlening vooral in de grote steden en voelen zich senang. Het komt door de groeicyclus en je kunt weinig er aan doen. Want welke tegenmaatregelen zijn nog effectief?
  Ene franse filosoof Alexandre schreef: die gele hesjes zijn een bijproduct van de Kunstmatige Intelligentie..  Want de intellectuele elite krijgt nog voorrang. We kwamen in “een kenniseconomie” en gedragspatronen verschillen meer en meer. Er komt zo nog iets bij in de rij: etnisch, handicap, seksueel, voeding er komen “nieuwe slachtoffers”. De politiek richt zich op de eigen vooruitgang en vergeet de achterblijvers.
  Zie de “rustbelt in de VS”, die Trump aan de macht bracht omdat ook Obama “ze ook vergat”. De behoeften van de techno-elite zijn anders dan die van de achterblijvers, die je nu ook ziet in de “lagere middenstand-kringen”. Ook arbeiders moeten steeds vaker “ultra-gekwalificeerd zijn”. Daar komen dus die uitdrukkingen als : "de kleine, bescheiden blanken” vandaan. Zie ook de stijgende aantallen van vroege sterfte en de teruglopende levensverwachting: zie de scheiding van “the gods and the useless”, zoals ook Hariri in Homo Deus schreef. Dat alles brengt de populisten in machtsposities en dat verscheurt de oude democratie!
  Filosoof Attali ziet dat ook zo en spreekt over “de armste toestaan om beter te leven”: want de verarming neemt flink toe.  Hij zegt dat het de kunst is om allen die kúnnen bijdragen aan bestrijding van de effecten van de klimaatverandering, daarvoor uitdrukkelijk in te zetten. Denk aan: isolatie van gebouwen,  recycleren van afval,  Zo moet de nieuwe arbeidspolitiek er uit zien. Ook al is dat financieel best een krachttoer maar het is zeker “een toekomst-investering”.  Dat moet de regering benadrukken ook met subsidies aan de regio waar de lokale overheden daaraan moeten werken. Dat mag je vergelijken met het redden van de banken in 2008! Zo kun je verarming én klimaatgevolgen koppelen en ook de groei van morgen stimuleren.  Dat zou ook een EU-project kunnen zijn  omdat het in de hele EU speelt. Anders landen we weer bij de volgende financiële crisis, verzucht hij tenslotte. En het is een poging wat meer harmonie te scheppen tegenover de polariserende krachten. Kortom: help, bij grote veranderingen, hen die dat lastig kunnen bijbenen. Omdat ze niet gericht geschoold werden en omdat ze “buiten de swingende centra” wonen!

 
FRANKRIJK: DE ROL VAN DE BELASTINGEN (2008-nu).
  Een franse studie  over de “gele hesjes en de fiscus” was opmerkelijk.  Ze bracht de vele stijgingen van belastingen en sociale bijdragen in beeld sinds 2008.  De CSG, de extra-tranche in de "impot sur le revenu" (inkomstenbelasting), hogere pensioenbijdragen etc. ..  In 8 jaar liep dat totaal 21 miljard op (waarvan 15 miljard sociale heffing was).  Onder presidenten Sarkozy, Hollande vooral..  en dat moest om het tekort terug te dringen! 
  Dat leverde franse families een verlies op van 780 euro koopkracht per jaar! Er moet bij worden gezegd dan een flink deed via verhoging van steun weer terug kwam (overhe-veling). Zoals: hogere RSA, hoger ouderdomspensioen,  premie voor werkenden,  en dat was 280 van die 780, dus nette was de fiscale einddruk 500 euro gemiddeld per familie.  Dat komt neer op 1,4% van hun inkomsten..  5% van de rijksten verloren 5640 euro inkomen en 5% van de armste kregen er 450 euro bij. Dus is er per saldo echt sprake van VERMINDERING VAN DE ONGELIJKHEID!
 De rijksten waren in 90% der gevallen de verliezers en de armste met 5%,  Dat is een belangrijke factor in het koopkrachtplaatje, Maar niet de enige: zie ook: werkeloosheid, een-ouderfamilies, hogere inkomsten OG, De werkelijke verlaging van het gezinsinkomen was 440 euro gemiddeld met grote onderlinge spreiding.  De lage inkomens zijn de ww-ers en hen met kleine baantjes.  En de rijkere profiteerden van hogere OG-inkomsten (waarde OG en hoogte huren).  In het geheel gezien zijn de verliezen het hoogste bij 50% fransen aan de arme kant en daar zitten ook vele “gelen”… (mede uit: Challenges nov. 2018).

EU-PROJECTEN MERKEL EN MACRON EVEN "OP IJS GELEGD"? 
  Versterken van de Eurozone is op ijs gelegd “de her-fundatie van Europa” moet even wachten. Wat in Meseberg werd afgesproken tussen de beide landen is opgeborgen.
 Het eurozone-budget werd even gelaten en "wat te doen bij een Euroland in problemen" werd ook niet besproken. Berlijn en Parijs hebben andere zorgen. Ook komen de EU-verkiezingen 2019 er aan en zijn de Visegrad-landen oproerig  over migranten. En het franse tekort is ook een rem op alles zeker nadat Macron 10 miljard meer moest uitgeven om de gelen wat te temmen. En nu is er gedoe over wat te doen met die franse zetel in de V-Raad, dat moet nu ook Kramp van de CDU maar zien. Scholz zette ook al de toon hierover.. Nu lijkt Macron meer en mer alleen voor een sterk Europa te vechten.

DUITSLAND GAAT (NOG) GOED

  Het moest 0,2% van zijn BBP inleveren maar de kortere termijn ziet er niet slecht uit. Altmaier legde het goed uit en zei dat het land aan de auto-normen moest werken om de grote auto-export te redden. En dat gaat lukken, gelooft hij.
  En al gauw werd de betere export aangekondigd het was dus een lichte verkoudheid.  Het budget in evenwicht voor de 6e keer,  de staatsschuld blijft zakken (onder 60% = euronorm einde 2018), de ww op 3,5%  en liefst 45 miljoen werkenden,  En de groei wees weer naar 0,3%  voor 2018 en Siemens meldde een gro0ot contract namelijk de metro in Londen van nieuwe rijtuigen voorzien. En de grote automerken bleven volop scoren, Nee, er is nog niks fout!
  Echter: op middellange en zeker op lange termijn zijn er grote zorgen!  De VS willen die duitse auto-export remmen, mogelijk stijgt de rente verder, die Brexit doet zeer en  dat onhoudbare drama in Italië is zorgelijk. Maar de ergste is het komende tekort aan arbeidskrachten!

   
55 JAAR FRANSE OPSTANDEN

  Nu wordt Macron aangepakt en in 1963 werd ook De Gaulle gepeopeld.  De mijnwerkers staakten en eisten 11% meer salaris om het verschil met het private weg te krijgen.  Na eenj maand van grote troebelen moest PM Pompidou 8%  geven zelfs en hij bood ooit 5.8% toen het begon.
 
  Dat scenario was er ook in 1968  toen de CGT een betere SMIC wilde.  En ze kregen na forse strijd liefst 35% er bovenop en nog 10% voor de anderen.  Ook na een maand gedonder en zelfs een soort vlucht van De Gaulle naar een franse kazerne in Duitsland! Het was een zware les voor de generaal!
  In 1984 is er weer wanorde over andere financiering van private scholen.  Liefst 1,2 miljoen mensen manifesteerden  en Mitterand moest terug!  Dan einde 196 over een hervormingswet op het Hoger Onderwijs  met grote onrust die op 5 dec een student het leven kostte.  Op 8 dec moet Chirac terugkomen op zijn besluit en geeft op. De PM treedt af..

  Dan op naar 1995 als Chirac met PM Juppé de pensioenen en de Securité Sociale willen hervormen.  Juppé houdt een grote speech die lijkt op een van Macron nu en 800.000 mensen gaan de straat op. Drie dagen later op 12 dec. wordt alles ingetrokken..
 
Elke keer sinds 1958 moest de regering terug na hevige protesten.  Ook nog in 2000 met een diplomahervorming door Allegre en Jospin.  Zij moeten na 2 maanden alles intrekken…

 
Dan nog de Rode Mutsen in  2013  met die eco-tax van Hollande die ook wonnen en nog  Sarkozy in 2010 met zijn hervormingen SNCF en de Arbeidswet.  Ook hij moest bakzeil halen…
 


  Een lange leerzame rij, die vaak sprekend leek op de laatste retirade van Macron en Philippe.  Men wil eerst niet, dan komt er wat dialoog  en dan oproer en dan retirade. Zo waren er een tiental evenementen in ca 58 jaar: dus bijna elke 6 jaar een! Macron had beter zijn parlementaire historie moeten analyseren en ziet nu dat ook hij het verliest. Terwijl de ergste zwarte zaterdag nog moest komen: de beruchte Acte IV van de Gele Hesjes..

EUROPEES LEGER ONHAALBAAR?
  Macron begon er over en Merkel volgde timide en Trump werd woest over dit idee dat stamt uit 1954. Want na de muur-euforie werden we wakker: met terrorisme en democraturen om ons heen.  En een VS die afbouwt en een China dat krachtig bewapent. De idee van mogelijke oorlogen is terug en we zien die nooit eindige”: Afghanistan, Irak, Syrië en in de Sahel.  Europa is kwetsbaar nu zeker ook nu Washington uit de kernverdragen uitstapt (New Start,  in 2021) en Moskou ook de Helsinki-akkoorden van 1975 herbeziet. En zie de Krim, Oekraine en de Brexit.. Maar is dit idee wel het antwoord op de veiligheidsproblemen, wat je zeker moet vragen als Poetin er blij mee was.  Want dat stookt extra in de westerse familie.. want dit onderwerp is link. De EU-staten zien de bedreigingen niet hetzelfde:  zie Polen en de VS warmte, Hongarije en de koestering van Poetin en de herrie over de zuidelijke immigratie.  
  De VS met 330 miljoen inwoners stoppen 716 miljard in hun legers en de EU komt met zijn ruim 500 miljoen niet veel verder dan 230 miljard. En er moet een forse defensie-industrie bij ook niet eenviudig en men moet het eens worden.. De EU moet nu niet weer oude fouten weer maken en eerst goed nadenken. Over Nato, Turkije, het terrorisme, de Balkan zwakten,  en de vluchtelingen.  En het vertrek van het UK na die afstand van de VS. Want dit alles plaatst Frankrijk in een historische rol want dat heeft een permanente zetel in de V-Raad, atoomwapens en een nogal compleet leger. Maar het budget is maar 198 miljard en er zou 295 nodig zijn, zeggen experts. En voor een EU-leger moet Europa zorgen voor een optimaal frans leger.
DIE TAAIE BREXIT
 

  In het UK bestaat nu de club Peoples Vote en dij ijvert voor een nieuw referendum.  Deze groep deed recent 700.000 britten in Londen demonstreren, de broer van Johnson stapte uit de regering,  en nu kwam ook Gordon brown meedrukken na Blair en Major. De EU bleef samen en stram zeker over de ierse kwestie en Brexit werd een soort van reclame om niet uit de EU te vertrekken! De Vote heeft nog geen echte leider en is in 9 deelclubs opgedeeld. Maar ze heeft veel jeugd mee en dat valt op. En nu vond May een overeenkomst met de EU over “de weg naar de after-Brexit”! En in vele landen is de EU populairder geworden en blijkt de zin om in de EU te blijven elke dag groter met al die dreigingen om ons heen. En wie wil nu het UK volgen dat in de grootste chaos ever terecht kwam. Zelfs Wilders hoor je niet meer..  Intussen lijkt May de Brexit-datum te willen opschuiven..
DE FRANSE GELE VESTEN
  Het is een opvallende transpolitieke groepering gekenmerkt als “het Frankrijk dat werkt maar dat het moeilijk heeft” met erbij een deel dat de regering niet pruimt. Eerder zagen we in 2013 de rode mutsen-beweging maar die was regionaal: bretons en niet beroeps-gebonden. Het doet denken aan het protest in 2000 over brandstofbelastingen door chauffeurs. Want de auto-uitgaven zijn de tweede post in de franse uitgavenbudgets en de niet-populaire regering doet de rest.
  Drie kenmerken:  78% staat achter hen en leidinggevenden scoren 46%. Bij hen is het autoreizen meer van belang.  Het is vooral het platteland dus niet de meest bevoorrechten ook. Mensen uit kleinere plaatsen. Parijs doet maar 52% in het zakje. Deze politiek doet denken aan het “nee” tegen Europa, in 2005.
Ze komt ook op door het beroerde optreden van vakbonden die hun tijd hebben gehad. Zij representeren de vergeten ontevredenen.  Links-rechts is er niet maar wel de wens naar een andere regering.  Ook LFI en RN misten deze boot compleet..
  Ze protesteren in persoon en zonder kader en lijken wat rechts à la Poujade. Maar dat waren vooral die anti-Algerije gasten: de pieds noirs. Ze zijn geboren in ZW-Frankrijk, sociaal en anti-fiscaal: dat zie bijna steeds. En dat maakt ook die mix links én rechts mogelijk!
De RN is er maar daar zie je veel zelfstandigen die veel autorijden en die zijn ook anti-regering.  De LFI heeft er minder aanhang, enkel wat anti-macronisten. Ze hebben hier weinig greep op.
  De regering betaalt nu voor zijn geringe verankering (24%) bij de verkiezingen dat kwam omdat men tegenover Le Pen kwam te staan! Macron verbreedde die basis weinig, hij slaat niet echt aan. Zelfs Sarko de president van de rijken deed dat beter. Macron stelt zich wat hautain en koninklijk op en dat vraagt om “jacquerie”. Fransen houden van koningen maar niet van dit type, het lijkt op Giscard eerder en ook wat op Mitterand. Hij staat zelf teveel in het centrum.. en zijn parlementariers zijn ook niet goed gezien in het land. Deze groep zweeft hoog, lijkt het.  Mogelijk is dit gele optreden ook een soort jacquerie van korte duur: maar wel explosief.   

LINKE ONTWIKKELING IN FRANKRIJK
  “De wet van de sterkste komt op” schrijven journalisten. En: “De regering durft niet open te praten over wat er gebeurt”. Dus gingen ze zelf op onderzoek uit..  En ze keken naar maffia, radicale moslims, drugshandel en jeugdbendes ( in de linke buitenwijken). En de uitwerking van alles op de veiligheidssituatie: op straat en op scholen... , minister Biza Castaner heeft er een dikke klus aan..
   Wat statistiek is nu nuttig en een vergelijking tussen 2015 en 2017. Moorden, moordpogingen ging van 6 naar 24 gevallen, ai! Prostitutiecrimes van 1 naar 25. Verkrachtingen liep terug: 70 naar 67.  Bedreiging, afpersing 65 werd 94. Bedrog 91 naar 149 (!). drugshandel 172 werd 313. Geweldgebruik 327 naar 407. Valse documenten: 763 naar 851. Diefstal: 1555 naar 2083. Incidenten op scholen ging met 72% omhoog.. Gevarieerd en over de hele linie stijgend dus.
  Ruzies jeugdbendes: 1 in 2017 werd in 2018 10! De oorzaken zijn vele en niet alles heeft een sociale verklaring en het is een race tussen politie en “barbaren”. Zoals in meer landen gaat het ook om wrijving tussen capaciteit van politie , budgetten en toename van fout gedrag. De gevangenissen zijn overvol, agenten oververmoeid en de angst neemt toe. Maar de technologie helpt ook. Kortom, de veiligheid blijft hoog op de angenda in de jaren die komen.
LESSEN VOOR EUROPA
  De herdenking van WOI deed ook terugdenken aan de 100-jarige oorlog, de oorlogen van Napoleon,  de 30-jarige oorlog en aan de vraag of WOII had kunnen worden voorkomen.  En aan die maffe militairen die een soort zelfmoord organiseerden die miljoenen het leven kostte.  Wie kan dat nog positief herdenken?  In 1910 leek de toekomst nog vredig en prettig en toen kwam ook dat stomme protectionisme en nationalisme op én dat militairisme.. Maar 20 jaar later begon de oorlogshel weer en moesten bij WOI en II ook de VS komen helpen.  En nu?
  De europeanen voelen zich nog veilig , onze militairen zijn rustig en niemand denkt aan oorlog. Maar wat zijn de lessen van die moorddadige 20e eeuw? Toen we ons ook weinig aantrokken van de grote armoede elders en hen niet wilden helpen én ons afsloten voor de grote wereld..  Gaan we dat nu weer doen?  Hebben we weer niet door wat we wel moeten doen?
  Europa moet het hebben van zijn altruisme zegt Attali.  We moeten onze ethische kijk op de wereld niet opgeven we moeten ook de moraal koesteren.  Het onderscheid goed en kwaad weer zien en de menselijke waardigheid pushen voor iedereen. Daarvoor zijn die miljoenen toch eerder vooral gestorven?  
HET DELICATE SPEL BRUSSEL-ROME
  Het botste tussen Brussel en Rome over de financiele plannen zoals de pensioenleeftijd verlagen en het instellen van “een algemeen inkomen”  voor 2019 dat erg duur is en waarvoor Rome geld wil halen bij : de financiële markten”. Hun schuld is intussen genoteerd als bijna junk bond (niet speculatief) net boven Griekenland dat op speculatief staat. En de spread (verschil Duitsland-Italie qua rente loopt op over de 3%..
  Moscovici  9EU-Comissie) vecht nogal hard en roept akelige dingen als fascistische risico’s in spaghettiland. Iedereen is bang dat de italiaanse avonturen “besmettelijke effecten gaan krijgen op de euro(zone)..  Niks fijn met die europese verkiezingen in het verschiet in 2019..  Rome moet eerst een nieuw plan 2019 naar Brussel sturen en dreigde hun te beboeten als dat niet goed uitziet.. Want hun staatsschuld is al 131% en men kan niet alles accepteren.  Men moet van beide kanten “water in de chianti doen” dat is niet te vermijden.. Macho-weertje dus..
 Leon de Marsilho, begin 2019.
 


vrijdag 8 maart 2019

MARSEILLE, IN DE VROEGTE EN ... DE WERELD

 


DE KLEUREN OP DE AFRIKAANSE MARKT
 Als je ouder wordt hoef je minder slaap, althans dat is bij mij zo. Dus loop ik vaak vroeg in de stad als de meesten nog slapen.
  Dan zie je een realiteit die vele mensen niet kennen, want er sommige slapen gewoon op straat. Daarvoor zijn veel redenen en vooral de vele "daklozen = SDF's" die er in onze zuidelijke, warmere, stad zijn. Hier is het naar verhouding "beter" slapen, als de mistral niet blaast. En denk niet dat dit in Cannes of Nice anders is.
 
OCCASSION-KLEDING, OOK VOOR SDF'S: 
  De mensen die Afrika verlieten om van "onze honingpot mee te snoepen" vormen een grote groep onder deze slapers. En het worden er steeds meer: vele komen uit het grote "mensenreservoir Libië" waar ze worden uitgebuit. Om de oversteek te maken en om daar op hun beurt te wachten. Hun aantal groeit gestaag, ook al zijn de kansen in Frankrijk ook niet echt ruim.

  La France kent een werkeloosheid van 9%, iets meer dan het gemiddelde van 8% over 50 jaar. De EU kent een daling van haar bevolking en in het noorden zijn er veel vacatures die niet meer worden vervuld. Duitsland kent er 2 miljoen en Nederland ruim 1 miljoen. Duitsland moet jaarlijks zeker 300.000 gaten vullen door de sterke vergrijzing en het sterft wat af. Schattingen tonen : 10 miljoen minder bewoners in 2040 (-12%).
  Dus is de "immigrantenstroom' iets positiefs, al zien dat vele in de EU heel anders. Duitsland lukt het maar mondjesmaat om "illegalen uit te zetten". De politie heeft er geen zin in, want de landen van herkomst werken zelden mee om "hun mensen terug te nemen". Want daar is geen werk en men is er graag wat kwijt aan het rijke westen.

DE AFRIKAANSE MARKT IN MARSEILLE

  In de VS is het niet anders: Trump doet verwoede pogingen om Mexicanen buiten te houden en hij vecht om "zijn hoge muur" en zet steeds meer soldaten in om ze tegen te houden. Want de autochtonen zien angstig het aantal latino's toenemen, die groeien de anglo-saksen boven het hoofd. Februari 2019: 76.000 illegalen naar de VS
  Het westen wil de "eigen identiteit niet verliezen" en acht die in-reizende een groot gevaar. Het is opmerkelijk dat de demografische logica niet werkt: want een ontgroend en vergrijzend land heeft geen rooskleurige toekomst!
  De oude westerlingen zijn niet te overtuigen van de noodzaak van immigranten. Trump werd er populair mee en Merkel's positie verzwakte door haar ruimhartige immigratiebeleid. Ze werd politiek gedwongen af te remmen. "Korte termijn politiek" wint het van de langere termijnvisie.
   De EU heeft ca 0,5 miljard mensen en... dat zakt. Samen met VS + Canada + Latijns Amerika komt "the west" op ca 1 miljard. Maar Afrika gaat van 1,2 naar 2,5 miljard, China doet 1,2 en India ook.  Wereldtotaal nu 7,5 miljard en we gaan (half 21e eeuw) richting 9 à 10 miljard. De EU dat is 28 van de ruim 200 landen (15%) maar slechts 5% van de wereldbevolking. Qua BNP zal de EU richting +10% uitkomen. Conclusie: het westen krimpt snel in getal en betekenis!

   We zien hier een verschijnsel waar andere, oude beschavingen mee worstelden. Het gigantische romeinse rijk ging aan "aanvallen van buiten" en krimp ten onder. Dit maakt op de huidige machthebbers in Rome, -zie de racistische Santini en zijn politieke companen-, echt geen indruk. Die lopen mee met andere rumoerige domoren zoals Victor Oran van Hongarije.
             
 

ZO VERGING HET DE ROMEINEN MET HUN WERELDRIJK (rond begin jaartelling)


   We zijn getuige van tekenen van een ondergang van westerse beschavingen. Maar de gigantische demografische explosie in Afrika, waar 70% van de bevolking jong is, zal het westen (tegen zijn zin in) redden. Enkel een snellere economische ontwikkeling in Afrika kan wat remmen. Demografen voorspellen dat de Magrheb straks een deel wordt van de EU (zoals vroeger rond de Mare Nostrum).
   Daarom gaat Merkel regelmatig praten met Afrikaanse landen en politici, om in Afrika jobs te scheppen door investeringshulp. Maar de mensen van de duitse AfD-partij, net als in Nederland de PVV van Wilders, -eigenlijk popu-partijen in alle westerse landen-, willen de immigrantenstroom niet.


DUITSE KRANTEN OVER AfD EN IMMIGRANTEN
                         
   Het westen is "zijn boerenverstand kwijtgeraakt", zit verstrikt in angsten , xenofobe opvattingen en krijgt een rationele politiek niet verkocht. De welvaartsgroei kalft al af in Duitsland en straks komt er een europese welvaartskrimp.
   De populisten winnen, terwijl denkende mensen weten dat zij geen problemen oplossen. En ook niet als straks onze koopkracht zal gaan dalen! .
  Dus besef dat "Wir haben Ess nicht gewusst", -wat straks ongetwijfeld weer te horen zal zijn-,  niet deugt en zeker niets oplost.

  We gaan tijden met veel wrijving en spanning tegemoet. Maar "gelukkig" is de demografische druk uit Afrika te immens, om al grote fouten te blijven maken. Afrika gaat ons redden al is het tegen de "meug" in. Dus kom kijken in Marseille, waar de kleur van de mensen al aardig aan het veranderen is dat is prima om wat te wennen.

Leon de Marsilho, maart 2019.

op

zaterdag 2 maart 2019

ZO BLIJVEN 75-PLUSSERS OOK "BIJ DE TIJD"..

 
  Wie wil niet wat blijven snappen van zijn wereld, ook als je er al +75 jaar in leeft?
De vraag is "hoe doe je dat" en ziehier hoe ik dat doe. Natuurlijk besef ik dat alles ten einde loopt op een dag: maar dat kan morgen zijn of over 10 jaar. Dus is "gewoon doorfietsen" nu het beste leef-devies. Let's go..
 
   Allereerst: ik verhuisde 9 jaar geleden van de Mont Ventoux naar Marseille omdat deze plek een prima spiegel is van wat er aankomt van het nieuwe Europa! Hier blijft je wakker (zie de plaatjes) en zeker nieuwsgierig, maar er is nog meer nodig......


  Zoals het lezen van dat fantastische boek van Idriss Aberkane, "Het tijdperk van de kennis" en dat bleek een ware  openbaring! Deze  grote
 erudiet met veel overzicht schreef 600 pagina's die iedereen moet lezen. Want Idriss verbindt voortdurend gisteren met vandaag en neemt je zo mee "en route" naar morgen. Als dit u wat veel moeite kost, dan moet u oppassen!
 Lees elke dag een tiental bladzijden en meer als u wat aan zijn schrijfstijl bent gewend! Dat is advies nr. 1..
  Lees op het internet en kijk TV en volg allereerst de brede actualiteit, kies voor de "onrust" en dan zit u prima als u ook franse (nieuws)-TV kijkt. Zie de toeren van de franse gele hesjes, de vele acties die Macron onderneemt en volg wat zijn ministers zeggen met name ene Castaner van Biza. En de gelen willen nog niet stoppen al lijkt het wat te verflauwen..
  Kijk ook nederlandse TV: al is dat u in Frankrijk verboden! Check: surf op uw PC naar bijvoorbeeld NPO1 en u krijgt te zien "dat dit verboden is" vanwege reclamerechten! Gelukkig zijn er avonturiers die "hier een markt zien" en ook wij vonden een "service" die nederlandse TV levert. Als je hun internetbox koopt (100 euro) en een abonnement van 1 euro per dag vooruit betaalt, kijkt u toch nederlandse TV. Ook wij moeten in de illegaliteit mee-mixen om "wat ex-vaderlandse beelden te kunnen zien". De EU zou zich voor dit verbod moeten schamen, want het gaat over "reclame-rechten"..

Het plaatje dat ik HIER wilde plakken over "Nederlandse TV kijken in de EU buiten Nederland" werd door de server geweigerd! Zelfs plaatjes over dit crazy onderwerp zijn nu al besmet! Is dit de nieuwe "open EU"? Is er nieuwe commercieel getinte censuur in opmars?


  Kijk zondags naar Buitenhof en pik diverse nederlandse actualiteitsprogramma's uit. En beleef hoe Nederland zijn best doet om in de wereld te blijven volgen. Het verschil met La France knalt er dan ook nog meer uit..
  Natuurlijk zijn de contacten met het oude vaderland important. Een goede vriend knipt voor mij wekelijks een set artikelen (merci Toon) en stuurt ze via mail. En we praten daarover ook wat "heen en weer", ook een prima manier!
  Blog regelmatig zelf wat op het internet: ik doe dat al tientallen jaren en publiceer het internet-krantje "le Provencal". Zie www.le-provencal.nl en u kunt meesurfen en zo ook mijn blog lezen. Stuur me uw mailtje en ik stuur u dan wekelijks "uw wekmailtje".


Dit is "de mijne niet",hem niet maar een voorganger van lang geleden!

   Ga in een appartementengebouw wonen in het stadscentrum Marseille of elders en zorg voor veel contacten om u heen. Vooral met jongere buren met kinderen, want zij tonen u de hele dag de nieuwe wereld die groeit.. Zo zien we in detail hoe de wereld en de mensen veranderen en het gaat sneller dan vele (levend in de rust van het platteland) denken..
  Reis regelmatig wat, wij gaan af en toe naar Nederland en België. Dat houdt contacten daar levend en toont hoe een welvarend land, -dat goed meedraait-,  dat realiseert. Natuurlijk komen er hier ook Nederlanders op bezoek.. en dan show ik ze Marseille. En de reacties zijn divers...


  Sommigen valt op dat "onze stad" niet brandschoon is, al wordt beweerd dat de sub-burbs van Parijs Marseille hierbij ruim verslaan.  Andere raken geboeid door de moeilijk plaatsbare melange die tegelijk zo ontspannen oogt. Zij die de Parijse onzin over "gevaarlijk Marseille" nog in herinnering hebben van rond 1930 (toen de maffia hier regeerde en zelfs met succes aanpapte met het (nogal corrupte)bestuur). Weet ook dat ene Hitler deze stad zag als de meest verdorven stad van Europa vooral omdat ze bepaald niet "arisch oogde"! Na deze historische schets van deze opmerkelijke stad, -die nu al wat oogt hoe Europa er uit zal zien in 2040-, is dus in elk geval het nader bekijken waard... Want Marseille spiegelt de toekomst van de EU.. 

Leon de Marsilho, maart 2019

vrijdag 1 maart 2019

WORDEN DE MENSEN NU "ANDERS INTELLIGENT"?EVOLUEERT OOK ONZE WIJSHEID? 


OOK HIJ DENKT: MAAR ZIJN ISLAM-OBSESSIE HINDERT HEM TE ZEER

OUDE EN NIEUWE  ZIENERS, WIJZEN EN DWAZEN

 
LAAT DE CREATIONISTEN DEZE ZIENSWIJZE NIET HOREN!

EVOLUTIE GELDT VOOR HEEL DE MENS


WORDEN MENSEN OP VANDAAG “ANDERS INTELLIGENT”?

Je leest veel over “intelligentie problemen”, als autisme, Asperger, dyslexie, bipolariteit en andere. Asperger heet nu:  “Autisme van hoog intelligent niveau” en het kenmerkt zich door slimheid, overgevoeligheid en extreme aandacht voor details. Experts vinden dat we “afwijkende intelligenties” beter als “andere vormen van intelligentie” moeten zien. 


  Zo gaat dat in het tijdperk van de “neuro-diversiteit”. We zien weer de tekenen van de voortgaande evolutie. Mensen in dit genre zijn keigoed: 13 talen spreken, 22000 cijfers van PI kunnen opzeggen, fotografisch geheugen, etc.  Frankrijk telt liefst 700.000  autisten.
  De high-tech neurotechnologie leert dat hun  hersenwerking lijkt op  die bij “ hoog intelligente personen”. In hun hersens zie je een grotere dichtheid aan de neuronen en zijn er veel meer connecties daar tussen. Ook zijn er verschillen in gevoeligheid van zintuigen en werkt de “uitzeving bij het verwerken van externe prikkels” anders. 

Zo komt men aan die  hoogkwalitatieve observaties. Alles verandert op vandaag, zelfs de “normale manier van denken en waarnemen”!  

Natuurlijk zijn er ook verschillen in “hoe je in de wereld staat” en op “welke aspecten van het leven je een accent legt”.  De een leeft volop mee met de wereld en kijkt vooral naar het NU en de ander is meer beschouwelijk en denkt “over wat het leven is of zou moeten zijn”. Mijn interesse ligt bij beide en zo kwam ik op hetgeen dat volgt.

Andere tijden met andere mensen maakt dat we ook genieën uit onze geschiedenis bestuderen. Zij werden soms met achterdocht en angst bejegend en verdacht van duivelse vaardigheden, maar ze liepen vaak gewoon voorop in het evolutieproces. Nu wordt er wereldwijd gezocht naar extreem vaardige mensen en wordt om hen wordt gevochten: want morgen zijn zij die de meeste kennis en talent hebben, de nieuwe machtigen.. 

WIE KENT DEZE NOBEL-LERS  IN NEDERLAND?

INTELLIGENT BOEK?


Hier is iets uit het "testament van de grote geleerde in zijn rolstoel Stephen Hawking" zeer op zijn plaats. Hij stierf kort geleden en gaf ons mensen veel raad over "aarde en de ruimte". Voor hem is duidelijk dat de ruimte verkennen en "koloniseren" de logische volgende stap is en ook dat dit gebeuren zal. En dat de mensheid weer zal overleven als eerder gebeurde, zelfs met die "gevaarlijke Kunstmatige Intelligentie (KI)".  Hij zag in het geheel geen grenzen en ziet het tempo van menselijke slimheid nog veel hoger worden. Iets voor een volgende blog.., dat houdt U te goed!

We nemen in deze blog een kijkje in de levens van Leonardo da Vinci (uit Vinci), Baruch Spinoza (uit Amsterdam) en de huidige ziener Yuval Hariri (Israël), die sterk verschillen. De eerste was een groot “uitvinder” (en schilder) en leefde volop, de tweede  “een filosoof en groot denker over leven, mens en natuur” en de derde  is nu voor vele de ziener van onze eeuw, die op het geheel gericht is. In de wetenschap vinden we vele namen van geleerden, van Aristoteles tot Newton, zie de lijsten van de Nobelprijzen en denk aan Albert Einstein en Schweitzer. De drie hierna zijn een kleine greep uit de grote diversiteit...
 


LEONARDO DA (=UIT) VINCI
 
ONWETTIG KIND, HOMOFIEL EN ONVERSTOORBAAR..

ACTUEEL: Parijs en Rome ruziën nú over La Joconde , die in het Louvre hangt. Parijs: Leonardo was een mondiaal genie en hoort niet tot één land. Wat zou Leonardo zeggen als hij nog leefde? Hij was namelijk ook "dik met Francois I", zijn grote mecenas.
En Santini lijkt niet echt diens idee te representeren. Leonardo is van ons allen: dus gewoon niets veranderen...

Wie bewondert hem niet en dat duurt al 500 jaar. Dit genie uit Vinci dat voor paus en koningen werkte was de homofiele bastaard-zoon van een notaris en een dienstmeisje. 

ZO IS WATER VOLGENS LEONARDO..

WATERMACHINES...
Paul Valery schreef een boek over Leonardo en ontdekte veel van en over hem.

 Zoals over zijn ongelofelijke observatie-vermogen: hij kwam op vele zaken, door op uiterst intelligente wijze de werkelijkheid te observeren. Zie zijn vele schetsen van katten en honden en zijn studies van vogels en planten. Hij schuwde niet om kadavers te fileren om ook het inwendige te kunnen zien. Hij kende het werk van de griek Claude Galliën en Avicienne de arabier. Leonardo was wars van theorie  en deed alles via  observatie, ervaring en tests: empirisch.  Hij keek veel naar bewegingen, de flux en de motoriek. Hij werd door geen grens gehinderd en passeerde taboes. En, hij rekende en analyseerde, als een ware “ingenieur” doet. 
DE KONING EN LEONARDO
LORENZO DI MEDICI


Hij was ook beroemd om zijn prachtige feesten, die hij organiseerde, voor de Medici’s, de Sforza en franse koningen. Ook schetste hij monsters, vervormde wezens en kwam zo ook op “robots en automaten”! Koning Francois I van Frankrijk vroeg hem, om een “zelf lopende leeuw te maken” die aan het einde “zijn muil opende en dan lelies uitbraakte”. Dat gebeurde, weet men, maar niemand weet hoe hij dat deed!
EEN HELIKOPTER?
EEN LUCHTSCHIP = ZEPPELIN

 
DE KAT:  EEN VAN ZIJN OBSESSIES..
We zien in zijn schetsen veel dat hij liet liggen voor andere. Hij liet ze zelfs liggen als hij  betaalde opdrachten had! Hij vond de “sfumato” uit, schetsen met “in rook verwezen details van gezichten” en startte zo een nieuwe stijl en werkwijze in het schetsen. Hij was gebiologeerd door water dat vormeloos is en zich grenzeloos gedraagt. Hij liet op 64-jarige leeftijd 40.000 schetsen achter aan Francesco Melzi waarvan sommige slechts konden worden ontcijferd door ze te spiegelen! OOK: DOU-DOU VAN DE MACHTIGEN
Niets kon hem deren of stoppen, hij ging zonder frustratie of teleurstelling altijd verder.. En hij was het middelpunt van vele schandalen en gaf ook niets om roem of geld.  Hij beconcurreerde zelfs Botticelli en Michel Angelo en zat hen dwars met opdrachten van “hun” opdrachtgevers! Hij was ook een ware zigeuner, kwam en ging, paste zich overal aan en verliet alles weer, zonder weemoed. Sommige denken bij hem aan huidige figuren als Michel Jarre en David Guetta, ook meesters in spektakels.


Leonardo was “het genie van het hier en nu”. Hij at weinig, was vegetarier en dronk nooit.  Zijn les: het feest eindigt nooit en is een opeenvolging van momentane verrassingen” . Hij was bovenal “de genie van HET idee” en liet de realisatie graag (en vaker) over aan andere..  Hij kreeg van beroemdheden schilderopdrachten, want hij was in staat “iets neer te zetten op een manier die niemand kon of durfde”! Hij was een garant voor een verrassing, iets origineels.. Dat was zijn fort en hij wist altijd dat hij zou slagen: hij geloofde sterk in zichzelf.. 
ROGER DE ALCHEMIST
Sommige noemen hem ook een copie-ïst, zoals van ideeën van de britse monnik Roger Bacon een franciscaan uit de 13e eeuw. Diens Opus Majus was toen een eye-opener op alchemistische gebied.

Ook werd veel dat naamloos was , door andere aan Leonardo toegedicht! Zijn reputatie maakte dat men hem onmiddellijk tot bedenker uitriep van elke verassende vondst, ook die van andere.

Zijn “pyramidale parachute” werd in 2000 gevonden en in Z-Afrika na-gemaakt en geprobeerd! De snoodaard sprong van 400 meter hoog en het ging zeer goed tot hij (op 100 meter) besefte dat hij veel te snel ging en te pletter zou vallen. Zijn reserve (echte) parachute op zijn buik redde hem.. In 1967 ontdekt men in Madrid twee manuscripten: een over mechanica en een over hydrauliek .. Maar hij publiceerde in zijn leven niets: dat deden andere over en voor hem.  En men ontdekt dat hij vaak oude ideeën deed herleven en wist vele ontdekkingen te combineren. Hij was  uitvinder van de technische schets en deed dat zeer modern, mooi en charmant..  Of hij het was die het vliegtuig en óf de helikopter (wat WIJ er in zagen!) ontdekte zullen we nooit zeker weten.

Leonardo werd door vele “vergoddelijkt” en tot “legende gemaakt”..  
HET OOG IS ALLES BIJ LEONARDO!
Maar zijn manier van leven, van werken en waarnemen was zijn echte unieke levenswerk, dat ons ook de Mona Lisa opleverde..  Die beroemd werd om.. haar blik en glimlach.. Ook typisch iets voor Leonardo. Hij was dol op de wereld om hem heen en stelde die centraal in zijn leven. En liet diep filosoferen over aan anderen..

U begrijpt dat de schrijver van deze tekst, electrotechnische ingenieur die afzwaaide naar bedrijfskunde best jaloers is op zijn italiaanse naamgenoot uit de 15e eeuw. Maar enkele van zijn eigenschappen herken ik bij mijzelf! Vooral die geboeidheid door de wereld om ons heen.

Wees gerust ik acht me uiteraard geen tweede Leonardo, maar zag wel een soort broertje van 500 jaar geleden. 


BARUCH SPINOZA UIT AMSTERDAM

 
Ook hij is "in": na de Verlichting werd het rond hem en de zijnen stil en nu herleeft de belangstelling. Over hem regent het publicaties en men spreekt nu zelfs over zijn “De Derde weg”. Einstein, wiskundigen, ook Freud en nu ook neurofysiologen waardeerden Spinoza zeer. God en Natuur, het oneindige, verhouding lichaam en geest, het zijn weer DE onderwerpen. Hij blijkt opnieuw een grote denker, ook over democratie en secularisering. En vond ook dat religie geen grote macht moest zijn.. 
Zijn visies op “de plek van de mens IN de Natuur en niet er-bóven” zijn actueler dan ooit.  Denk ook aan de ecologie, die ook de relatie mens natuur centraal stelt.  Denk aan de natuurrampen  die ons tonen dat de natuur echt de baas is.  En we weten steeds meer over de kleine verschillen tussen mens en dier.. : de mens steekt minder af dan hem lief is. Spinoza werd uit de synagoge gegooid omdat hij “gods bestaan zou ontkennen” en hij kreeg een herem (een banvloek). Het deerde hem weinig, hij verliet Amsterdam en verdiende de kost met lenzen slijpen. Hij leefde alleen, was vriendelijk en gezien,  had weinig materieels nodig en werkte hard. En stierf jong..

OVER BARUCH
DOOR BARUCH..NOG EEN FAN...
De grote onderwerpen van nu, raken de ideeën van Spinoza, de humanist met zijn optimistische kijk op de mens, iets moois. Zijn denken is zeker een baken bij de nieuwe waarheidsvinding...
VERGUISD, VERVOLGD, MAAR ONBREEKBAAR
Spinoza keek afstandelijk naar de wereld om hem. Hij stak alle energie in het zoeken naar de zin ervan en naar de achtergronden, maar keerde zich nooit arrogant af.  Hij verschilde zeer van zijn bijna tijdgenoot Leonardo..

ZIJN WERKPLEK  EN GELDBRON
 
HET SPINOZA-HUISJE

YUVAL HARIRI UIT ISRAËL

Er zijn vele “grote mensen te noemen ook uit recentere jaren”. Einstein was een wetenschappelijke gigant, en Schweitzer van Lambarene (Afrika) was een humanitaire krachtpatser.  Zie ook de pas overleden Steven Hawking in zijn rolstoel.. Op vandaag zijn Hariri en Pinker (VS) leidende denkers. En zij kijken naar de wereld en zoeken ook naar de zingeving er achter. Een soort mix van Spinoza en Leonardo? 

PINKER ZIJN VRIEND
MILJOENEN LEZERS
-“DE DOMHEID VAN DE MENSEN IS EEN MACHTIGE KRACHT”: zo opent Hariri vaker, hij denkt a-typisch en verrassend. Zijn boeken zijn bestsellers: Sapiens (de historie van de mens), Homo Deus (de mens van morgen  (12 miljoen boeken van hem verkocht) en nu verscheen: “21 Lessen voor de 21e Eeuw”, zijn “profetie” voor de komende decennia. Pinker is optimist (cognitief psycholoog) en Hariri is een wat pessimistische historicus en ze waarderen elkaar.  Hieronder volgt een greep uit zijn zienswijze over diverse onderwerpen..

-Over: “Onze tijd als de beste sinds eeuwen (volgens Pinker)”, zegt hij: “Dat is feitelijk juist, maar wij mensen kijken meer naar “hoe goed het met onze buren gaat en niet  naar positieve statistieken. Daarom blijven vele ontevreden”, zo stelt hij nuchter.

-Yuval ging,- ouder geworden-, anders denken, ook  over Israël en hij nam afstand van dat enge nationalisme aldaar. Hij zegt: “Jeruzalem eeuwige hoofdstad van de joden” is zwaar overdreven: de stad is maar 5000 jaar oud en de joden  bestaan pas 3000 jaar. En de mensheid kent twee miljoen jaren. Vele grote veranderingen waren er lang voor er joden bestonden en ze waren er in de hele wereld en niet alleen in Israël”. Hij komt ook niet ver als hij typisch joodse ideeën en vindingen moet noemen. 

Dit alles typeert de grote onafhankelijkheid in denken, zijn afkeer van overdrijving  en..  dat hij graag mythes sloopt. Deze realist.. en mensenkenner..

-Het liberalisme zit in een crisis en heeft geen ideologische concurrent. De liberale democratie wordt verlaten: zie Turkije, Hongarije en Rusland die democraturen werden.  Verkiezingen kunnen leiden tot meerderheidsdictaturen, zonder scheiding der machten. Nationalisme is niets onnatuurlijks, het  kwam op omdat de stammen en families hun problemen graag in eigen kring wilden oplossen. En dat bleek later onmogelijk..   Natiegenoten hebben we met miljoenen, waarvan we maar enkele kennen.  Maar je voelt er een band mee en bent solidair met die grotere groep, wat grote vooruitgang is. Helaas ontstaat er haat ten opzichte van andere naties, wat link is, omdat een natie de huidige problemen zeker niet alleen aankan. Dus moet er internationaal worden samengewerkt: zie klimaat, atoomoorlog gevaar etc. . Dus werd dat nationalisme remmend.. 


-Het westen is nogal afwijzend in de biotechnologie, maar de rest van de wereld ziet er voordelen in.  Wetenschap is globaal en niks nationaal en dat nieuwe isolationisme leidt enkel tot oorlogen. Die met nieuwe wapens (KI en biotech) zullen worden uitgevochten.

-De VS en het UK willen liberaal zijn, “maar achter eigen grenzen”. Terwijl China opener reageert dan ooit.  Wij raken in verval terwijl China opbloeit.  Trump en de Brexit zullen niets kunnen stoppen bij hun grenzen, maar daarover hoor je niemand.

-Poetin is bij rechts populair, maar zie het echec in eigen land. Weinig franse Le Pen aanhangers willen in Rusland leven, waar weinig vrijheid is.  Vele mensen willen naar de VS of China en weinig naar Rusland, waar nogal weinig goede ideeën vandaan komen.

-Is de islam gevaarlijk? Dat is vreemd want het is niet erg interessant voor de meerderheid niet-moslims.  Mao en Che hadden ideologieën die voor ieder wat betekenden, de islam niet en de radicale islam is slechts van belang voor een klein deel van de moslims! Er willen meer moslims naar Frankrijk dan er franse moslims naar IS willen! De radicale islam heeft verleidende kanten maar overdrijf die niet.

-Zie de vele vluchtelingen die het vrije westen prefereren boven de eigen regio! Achter die onrust over de massa-migraties zit vooral  de vraag “hoe we denken over andere culturen”! Het culturalisme leeft volop en is complexer dan het racisme. Racisten achten andere rassen minderwaardig, maar moslims dommer vinden slaat nergens op. Culturen verschillen in tolerantie etc. , maar nu raakt de discussie geradicaliseerd. Men luistert niet meer en iedereen die zorgen heeft over immigratie heet nu te snel een racist  of fascist. Hier gaat het echter niet over goed en kwaad,  maar over een verstandige politiek, als uitkomst van een democratisch debat.

-Nu komt zelfs die europese periode van 70 jaar vrede in gevaar en ook de EU. Als onze grootouders er nu waren, zouden ze ons voor gek verklaren.  Want wij leven in een vredig paradijs, en terug gaan naar naties zonder EU-verband zou oerdom zijn. Als regionale samenwerking (als in een EU), al fout gaat hoe moet het dan wereldwijd?

-We hebben het nauwelijks over de numerieke revolutie die aanstormt. Die veel dieper gaat dan de industriele revolutie, die vooral Handwerk verving door machines.  Nu gaat het over “denkwerk’  wat nooit eerder gebeurde en wat veel dieper ingrijpt.  Piloten vervangen door robots, chauffeurs ook maar ook de massale hoeveelheid intellectuele beroepen worden anders of verdwijnen.  Natuurlijk komen er ook nieuwe soorten banen maar mogelijk veel minder. Het gaat niet enkel om “werk te verliezen” maar zelfs om “zijn waarde te verliezen en niet meer nuttig te kunnen zijn”! Er dreigt een onderklasse te komen die geen bijdrage meer kan leveren aan de gemeenschap.. Op zijn minst zal men moeten accepteren om in een leven x keer van bezigheid te veranderen!
-Die algoritmes zijn het meest ingrijpend  en kunnen in alle beroepen ingezet worden. En er is een lawine-effect: als autos geen chauffeurs meer behoeven zijn autorijscholen overbodig, zijn minder politiemensen nodig on te patrouilleren, verkeer te begeleiden etc. . En dit is niet ver weg meer..

-Hariri spreekt over het “nieuwe dataïsme”. 

Voorbeeld: hij moest een promotietekst schrijven voor de uitgever voor zijn boeken en kreeg een lijstje met woorden, die door Google-zoekmachine direct worden opgemerkt! Want nu zijn de zoekmachines bepalend voor wat “ons wordt voorgezet” en niet meer zozeer ONZE smaak. Algoritmes gaan de besluiten nemen en doen dat foutlozer dan mensen.  En wie die algoritmes maken of bezitten, zijn dus de nieuwe machtigen. Uw ziekteverzekering volgt u en als hun algoritme via uw data vaststelt dat u te ongezond leeft, moet uw premie omhoog..  U mag niet meer roken en alcohol drinken en men trekt uw profiel na. En ontdekt al uw neigingen en gewoonten. Banken screenen u met algoritmes voor ze u een lening of hypotheek geven of verhogen de condities. Bedrijven worden steeds meer gerund door algoritmes omdat die minder fouten maken..

-Traditionele oorlogen verminderen, idem het geweld: in de agrarische tijden kwamen 15% doden door geweld, in de 20e eeuw 5% en nu 1%.  Maar de oorlogen zijn veel duurder nu  en richten grotere materiële schades aan.  Niemand wint echt maar iedereen heeft veel schade.  Vroeger ging het om gebied en grondstoffen, maar nu is kennis de echte grondstof.  Apple staat op 1000 miljard op de beurs zonder veel materieel bezit!  Er is weinig van hen te stelen in Californië.. Rusland pikte de Krim en een stuk Donbass, maar wat leverde dat op?  China voerde in 25 jaar geen oorlog en is HET economische wonder.  Rusland met 150 miljoen inwoners en 4000 miljard dollar BBP, de VS 325 miljoen resp. 19.000 miljard en de EU 500 miljoen resp. 21.000 miljard BBP.. Dus zien we dat oorlogen maar weinig renderen, maar pas toch op het irrationele in de mens..

-De impact van het jodendom is beperkt in de wereld: het doen ontstaan van het christendom is wel de belangrijkste.  Ook wat in de Bijbel staat, vindt vaak zijn oorsprong in Mesopotamië,  en Egypte.  Dus die joods-christelijke beschaving moet niet worden overdreven.  Moraliteit bestond ook daarvóór en de monotheismen waren er niet.  Lang voor Abraham waren er ook al codes, ook bij de jagers-pukkers. En ook de chimpansées kenden ze al lang: die waren nodig voor hun leven in de groep.  Ook de aborigionals in Australië  hadden hun ethiek en moraal lang voor Mozes en Jezus. De polytheisten vonden andere geloven geen punt, maar de monotheisten wel degelijk.  Religieuze oorlogen richten grote ravages aan: ook in Europa.
-Leven wij in de periode van de “post-waarheid”? Nee, dat fake news was er altijd al. In 1255 werden in Lincoln  19 joden vermoord want zij zouden een christenkind hebben geofferd.  Ook waren er grote heksenjachten en later waren Stalin en nu ook Poetin bepaald niet zuinig op de waarheid.  Stalin had een op leugens gebouwd regiem  en nu zien we trollen en hackers uit Rusland  die democratische processen verstoren  in andere landen.  Ook horen we valse verhalen over vluchtelingen die stelen en verkrachten  en ook foute over neonazi’s die immigranten zouden killen. Fake news is echt van alle tijden..

-Hariri mediteert zelf,  maar vind dat geen algemene aanbeveling waard.  Wat belangrijk is,  is jezelf leren kennen. Ook omdat er nu veel jezelf in de war kan brengen over je eigen ik.  Zorg dat straks niet die algoritmen u zeggen wie u bent en wat u kunt..

Hariri samengevat: 
Bina alles is fictie, zelfs het liberalisme. Fictie is nuttig: zie waar de mensheid al is gekomen, ook dank zij ficties.  Alles wordt bepaald door wát we met ficties doen.  Liberalisme nodigt ons om  vrijheid te zoeken en  onszelf te verwerkelijken en individuen zijn alle van belang nu.  De vrije wil bestaat echter niet en de mensenrechten zijn ook een uitvinding van mensen. Er bestaan geen natuurlijke rechten, enkel het lijden is werkelijkheid voor de mens. En dat merken we steeds meer.

-Het liberalisme kan ook niets met de nieuwe technologie en is niet gereed om de grote gebeurtenissen van de 21e eeuw te “sturen”. Zoals de ecologische breuk en de technologische ontwrichting.  We zijn meer dan ooit “beinvloedbaar en zelfs pirateer-baar”.  Als u nog heilig gelooft in de vrije wil  dan begrijpt u niet wat er nog komt..

 
OPMERKINGEN EN CONCLUSIES 
(van Leonardo de Marsilho).

In rustige tijden (waren die er?) hoef je wat minder op te letten.. 
Nu zoeken allen houvast, in de grote woeligheid van vandaag. En kijken we terug en naar medemensen die over hun visies spreken en schrijven. Wie weet vindt je wat geruststellends of ook (akelig?) nieuw inzicht?...
Uitvinders, visionairs en denkers dwingen ons na te denken. Zij zijn geen profeten, maar signaleren  trends en maken ons bewuster van wat “ondergronds al anders stroomt”. Waardoor we eerder en beter begrijpen, wat er is óf wat komen kan. Onze greep erop is beperkt, maar gewaarschuwd zijn is niet slecht. En: belangrijke trends tijdig zien is wel degelijk van belang voor gelukkig leven. Immers gelukkig blijven, heeft veel van doen met tijdig de bakens (kunnen) verzetten en voorbereid zijn.  Iemand die niet tijdig aanpast of niet onvoldoende zorgt dat hij de ontwikkeling begrijpt, brengt meestal zijn levensgeluk in gevaar...


Natuurlijk geldt, dat “de natuur onze heer en meester is” en zelfs onze dood “bepaalt”. Dat merken we bij vulkaan-uitbarstingen, aardbevingen, grote stormen, diluviale regens en akelige epidemieën..  Te veel geloven in “het blijven van WAT IS, en niet beseffen dat alles stroomt en niets blijft” is het grootste gevaar, voor een lang en gelukkig leven. Tijdige aanpassing is de clou en niet teveel hechten aan  volatiele (=verdampende) zaken.. Want alles is fictie, behalve menselijk lijden.. Kijk om u heen..

De mens blijkt goed in staat grote veranderingen te overleven: dat toont de geschiedenis. Maar teveel onzekerheid opgestapeld, maakt bang en vertroebelt de blik. En dat geeft idioten de kans om ons mee te nemen op gevaarlijke paden. Sommige doen dat uit overtuiging, andere om ons in hun macht te krijgen. Om zo hun spel te kunnen spelen. Populisme is nogal eens opportunisme. En al is uiteindelijk alles fictie, we gaan liever niet mee met de  “foute ficties die ons ongeluk brengen”.

Dus: blijven rondkijken, blijven nadenken over wat je ziet, voortdurend kennis nemen van wat gebeurt en van verklaringen en achtergronden die andere ons voorhouden, is van belang. Nooit was dat gemakkelijker dan nu, maar nu blijkt de hoeveelheid aanbod HET probleem. Dus zoeken we naar “hoe te beperken en hoe te vinden WAT belangrijk is en wat niet”.  

Als teveel medemensen dat niet meer (willen/kunnen) doen, dan wordt de wereld pas echt gevaarlijk. We zijn alle ook  “ons broeder hoeder” en dat betekent begrijp de wereld en help uw naaste daarbij.. Mede daarom blog ik en maak zo mijn rijtjes en hoop dat ze u iets brengen.. Al was het maar dat u het geheel oneens met me bent.. U verzet zich en dus “bent u er nog”! Dat is de basis van een democratie: mensen die opletten, die de betere vinden en kiezen en hen daarna goed in de gaten houden..
 
Leon de Marsilho, febr. 2019