Totaal aantal pageviews

woensdag 31 augustus 2011

EUROPA MÓET GEWOON EEN OPTATER KRIJGEN


Merkel en 55% van de Duitsers zien niks meer in Europa; 50% van de Fransen dem. Nog maar 1/3 in beide landen, is nog pro-Europa! De Europese tractiemotoren sputteren en proesten… De laatste meeting Merkel-Sarkozy was een  lege en vermoeiende vertoning. De mooie, veilige Europese idee, die bommen en granaten 50 jaar kon bij “ons” weghield, werd door een verwende, op- de-pof feestende, blasé bevolking in de steek gelaten. En haar populistische politici,-gekozen door bange burgers, die tot regionale heikneuters werden en die zich een islambezetting én een xenofobe immigrantenafkeer lieten aanpraten,  gaven aan wat er overbleef, onverschillig de doodsteek.
Sarkozy scoorde fors in de Arabische revolutielanden, maar Merkel toonde niet méér dan wat dorpspolitieke folklore. En de idee van de euro-obligaties, werd in Berlijn in de lade van de conferentietafel opgeborgen. Terwijl  Obama, op water en droog brood gezet door zijn republikeinse theedrinkers, vol verbijstering keek naar die rellerige Europese bondgenoten met hun zwaktevertoning in de revolterende buurlanden.  En S&P rukte,-zeer ordinair-, ook nog even één  A-tje van Uncle Sam’s trotse en eeuwen oude, “Triple A rating”… 
Het giga imagoverlies van Europa in de wereld, deed Brussel en zijn clubgenoten nauwelijks iets… Het viel die navelstaarders niet eens op! De bakermatten van de democratie toonde, de naar betere waarden snakkende nieuwe volken, een troosteloze aanblik. Een stel bejaarde, kinderloze landen die niet meer in staat bleken om hun gigaschulden te betalen, waren niet “thuis”, toen de wereld at-last opveerde en “haar” fraaie waarden ontdekte. Ze hadden enkel nog een potje kruidenierspolitiek, een dosis wantrouwen en een volkomen gebrek aan solidariteit, te tonen. Kortom, alles wat een ideëel Europa ooit wilde uitstralen,  vond, op het cruciale moment, niet de vereiste laserpower.
Een groeiend aantal Europeanen werd, met een katergevoel, wakker en keek naar het verzinkende sprookje op hun continent, dat vrede en welvaart een halve eeuw, hoog wist te houden… En ontwaarde nú pas, de gigantische teleurstelling en verbijstering bij die ex-armen, die eindelijk ook “hun” weg omhoog vonden en die ons steeds beter imiteerden.
Sarkozy stuntte enorm om zijn AAA, nog net op de streep, te redden… Immers, slechts  1% méér rente voor zijn staatsleningen, zou hem zijn hele defensiebudget kosten… Nu was híj  de klos, twee weekjes na Berlusconi,-die zeer panisch-, zijn volk miljarden aan leuke dingen moest afpakken..Ná de Grieken, Spanjaarden, Portugezen, Ieren en zelfs de Engelsen.
In  het Midden-Oosten broeit de grote, onderaardse fik, steeds heftiger. Assad geeft, blind verder moordend, de takt voor het groeiende onheil aan. Terwijl de EU in Damascus dagelijks honderdduizenden barrels olie koopt…. Want wat anders; niet meer rijden?  
In de islamwereld groeit het onderlinge onbehagen. Met de ontwrichte, soennitische, saoudi’s en het geïsoleerde sjiitische Iran, in de hoofdrollen. En met hun levensgevaarlijke pionnen, met exotische namen als Hezbollah en Hamas,- in de kruitvaten Bahrein, Libanon, Palestina en Syrië- ; veelal gezworen doodsvijanden van de westerse enclave Israël. Een bloeiend Turkije, vol energie en elan, begrijpt nu ook, dat het dit Europa niet nodig heeft. Want alles veranderde in zijn tegendeel. En zijn emigranten, komen, nu goed opgeleid en stevig beledigd, terug uit Europa.          
Dit Europa, ooit lichtend voorbeeld in een donkere wereld, kan niet meer overeind komen. Door een combinatie van toenemende Alzheimer en een casino-achtig leefstijl, met geld van chinezen en arabieren en na een domme verwaarlozing van zijn fundamenten…
Dit Europa, is enkel nog met een daverende elektroshock te redden… En die kan, helaas, qua vereiste power, nog enkel worden geproduceerd in de kruitsilo, die het MO heet. En waarvan de lonten als de radiussen van een spinnenweb, in windrichtingen wijzen met exotische namen als Hezbollah, Hamas, Druzen en Alewieten…Terwijl namen als Ben Ali, Mubarak, Kadaffi ,Saleh en Assad , nu al in de actualiteit verwaaien.
De klap zal komen:  de contouren worden scherper met de dag. Zoals WO II ons, slechts twee generaties geleden, wakker schudde in bloed, tranen en vol schaamte en ons plechtig deed beloven, “dit nooit weer”; zal er na deze klap opnieuw een generatie zijn, die de brokstukken opruimt, de wonden verbindt en die begrijpt dat Europa gewoon een múst is.
Immers, al doende leert men en …hoogmoed komt altijd voor de val.           

Dus weer mooi weertje toegewenst, en enkele straaltjes extra, voor de Europeanen onder U.


Leon de Marseille,  begin sept. 2011.

donderdag 25 augustus 2011

MOETEN POPULISTISCHE POLITICI BIJLES KRIJGEN?


Er zijn politici die alles doen “om te kunnen blijven regeren”. En er zijn er ook, die “best veel willen doen om het land optimaal te dienen”. Dit onderscheid lijkt in ons huidig tijdgewricht cruciaal te zijn geworden. Populistische politici (soort A) willen, punt één, aan het stuur blijven, zij zélf  en hun partij. Anderen (ik noem ze maar soort B) leggen het accent primair bij de vraag “wat er voor een goede toekomst van het land het beste”. Waarbij ze  natuurlijk zichzelf en hun partij ook niet geheel uitvlakken. Wat ook best mag, zolang de prioriteit maar prioriteit bij “het land en ons aller welzijn” ligt..
Ben je van soort A dan moet je primair “de volkswil” goed aan voelen en die gehaaid exploiteren” , ben je van soort B dan moet je “primair de positie en de belangen nu en morgen van je land scherp zien en de burgers de problemen kunnen uitleggen”. U snapt zonder nadere toelichting dat de kennis, het inzicht en de vaardigheid dat nodig is, erg verschilt bij deze soorten van “politiek bedrijven”. Zo, nu weet u, hoe ik op de wat wonderlijke titel kwam!

Ik moet meteen opmerken dat “soort A” natuurlijk enkel kan gedijen bij de gratie van genoeg “simpele” kiezers en ook geholpen moet worden, door steeds onnozeler opererende media met  hun “licht verteerbare pretpakketten”. Die de vooroordelen bevestigen, de blik lekker nauw laten en weinig “uitleggen”. De  bedrukte,-lees bange-, burgers, die hún wereld op de kop zien gaan en niet meer begrijpen, worden “kunstmatig” gerustgesteld, krijgen simpele non-problemen voorgeschoteld en krijgen nauwelijks uitleg. Natuurlijk is er niks tegen leuke ontspanning, maar media horen de kijker ook wat anders te bieden en een politicus is natuurlijk ook geen circusfiguur. Terug nu naar de politici.  

Bij het kijken naar politici van “soort A”, (nu ook te vinden in “respectabele oude” partijen als het CDA), is de essentiële vraag:  “Zeggen ze de burgers niet wat ze (wel) goed weten” óf
“Weten ze echt niet wat ze zeggen, c.q. weten ze zelf óók niet hoe de wereld in elkaar zit”?  Als gewoon, hard werkende burger valt het echt niet mee, snel te zien  welke van de twee je bij de kop hebt…. Terwijl dat essentieel is voor je oordeel en dus ook voor “op wát en op wíe” je stemt! Dit probleem werd vroeger in het katholieke zuiden wel eens, spottend, gevat in een gezegde : “Hou jij ze braaf,-dat zei de politicus tegen de pastoor-, dan hou ik ze wel “dom” (= onwetend).

U wilt dat ik míjn vermoedens en beweringen wat beter uitleg? Oké, dan gaan we met wat voorbeelden aan de gang. Daarbij moet u zélf even op rij zetten welke problemen de politici van “soort A “ u nu dagelijks voorschotelen, als “dé grote ellende” van het vaderland. Dan zal ik helpen met een  lijstje van problemen te geven, waarover “soort A” het liever NIET heeft.  Omdat die complex zijn en hun niet goed uitkomen als “politiek menu voor hun volk”. Overigens is het lijstje van “soort A-problemen” kort, en gauw gemaakt. Daarin staan:  immigranten en islam, dat verspillende Europa, die verfoeilijke linkse kerk en nog wat hoofddoekjes, burka’s en stoute Marokkaantjes. Simpel en goed gebracht en ook vlotjes te snappen. Boodschap: als je voor immigranten de deur dicht doet en stoute ex-immigranten er uit gooit, Brussel gewoon links laat liggen en “eruit stapt”, die linkse kerk gewoon sloopt, wat belasting op hoofddoekjes heft en een boete bij burka’s en de gevangenissen wat groter maakt en straffen verhoogt,… dan is het dik voor elkaar en gaat het in het land weer als gesmeerd…  Verdorie, nou heb ik, ongewild, toch “uw lijstje” gemaakt. Sorry!

Nou is het echt míjn beurt dus:
Daar is dan allereerst die erg foute demografie (onze bevolkingssamenstelling) . We vergrijzen en ontgroenen enorm sterk: dat is razend duur, haalt de swing uit onze bevolking en de dynamiek uit onze economie. Zie Japan en Duitsland met gigantische problemen… die ze niet krijgen opgelost ondanks…vele pogingen (Nederland heeft hetzelfde geboortecijfer als Duitsland). Immigratie, goed “gekozen en slim aangepakt” is,  al vele eeuwen , dé enige en uitstekende oplossing daarvoor. Nederland was er zelf altijd een voorbeeld van. En de VS ,en andere landen, doen dit ook al honderden jaren, met succes en zonder complexen. Helaas is dit een niks populair onderwerp bij populisten, integendeel!
Dat we dus economisch tegen de muur gaan knallen is niet de zorg van de polpo’s (politieke populisten). Hoorde u die polpo’s in Nederland eigenlijk over de Arabische revoluties, die immense omwenteling bij die “achterlijke” moslims? Dat zou deze bezorgde islamvrezers toch echt moeten bespreken toch? Nee, daarover is het in hun kring, doodstil… 

En dan hebben we  Europa, de euro en de EU en de rest:  “Brussel en de rest van de wereld”, kort gezegd én ons internationale aanzien, ons imago.  Dat Europa snel slinkt qua bevolking en onze directe buren (Afrika en het MO) gigantisch groeien (X 2 in 2050; Nigeria wordt ná China en India het gróótste land op de wereld, groter dan de VS!), dat Europa economisch naar verhouding áchteruitholt (dus ook in geopolitieke positie), dat onze defensie omvalt in een tijd dat onze veiligheid ( nee, echt niet vanwege de islam!) van groot belang is en dat Nederland in Brussel en steeds meer andere landen (zie de buitenlandse pers over ons, zie onze echt belabberde reputatie) als “eigenwijs en anti-Europees” te boek staat en zich steeds meer isoleert.. dát interesseert de PVV en haar gedogers  maar heel weinig.

En wat horen we van die populisten over de industriepolitiek voor morgen ( de basis voor onze groei = welvaart)? Wat is hún visie op onderwijs, onze innovatieve en research capaciteit voor morgen? Weet u het , hoort u er ooit iets zinnigs over uit het popo-kamp?

Nee, beste mensen, we lijken op weg te zijn naar afzakken tot een muf landje, vol bejaarden- en verzorgingstehuizen zonder personeel (geen jeugd, geen immigranten), met de reputatie van een achterblijvend, afzijdig, steeds ouderwetser minilandje. De chinezen van Europa (Nederland leeft van de export!) zijn keuterboeren op klompen geworden en men ziet ons nu  voor raar en onnozel aan.
Daarheen voeren ons PVV en consorten onder groeiende push van blonde Geert, die bijna de grootste partij heeft (= nu gelijk met de VVD, bijna op plek één!) en die dus echt onze nieuwe premier gaat worden. Geert is goed op weg naar het spelen van de  “sterkste man”, en nog net niet “de sterke man”… Die ons zal blijven vóórgaan in zijn  heldhaftige “Don Quichot-achtige strijd” tegen Korans, hoofddoekjes burka’s en djellaba’s op onze straten!

De PvdA, D66 c.s., de dragers van de linkse, intello kerk, zijn machteloos geworden. Wie Job Cohen bezig ziet en de D66 voorman, wordt echt moedeloos. Ze hebben geen schijn van kans meer. In het CDA probeert men nu wanhopig de club te vernieuwen en de fractie-voorzitter Burma roept moedig op, (prijs die man!), tot een andere houding tegenover Brussel , de EU en de grote wereld…

Dit alles bedoelde ik dus onder mijn titel  over die “bijlessen…”  Die gaan over hoe je een land op de kaart houdt en zijn welvaart, veiligheid en gezondheid beschermt. Ze moeten met een stevige cursus beginnen, met een weekje aardrijkskunde (om te beseffen dat Nederland ca 4% is van de EU en 0,00 % van de wereldbevolking), gevolgd door een paar lessen over moderne globale economie, handel en industriepolitiek (en het belang van innovatie, high-tech , kennis en research capaciteit)  en dan afsluiten met een paar dagen politieke ethiek, de grondidee van een democratie en… de grenzen van de volksverlakkerij. Één lesje over de VOC mag van mij ook nog wel bij.

Intussen denken die van soort B na: óf die afgrijselijke domheid van de huidige populistische weg in de politiek nou vooral komt door onwetendheid, onervarenheid en onnozelheid, óf mogelijk komt door weldoordachte leepheid. Dus, via goedkoop gebral de meerderheid veroveren in het land en dan daarmee doen wat je eerder lekker achter je kiezen hield… Als het duidelijker wordt, zijn we aardig op weg naar 2020 denk ik. Want dan zijn onze échte problemen een stuk groter geworden en dan gaan de PVV c.s. die dus voor ons oplossen?

Als u dat gelooft , of erger nog als u dat echt wílt, dan wens ik uw (klein)kinderen veel sterkte met het Nederland van morgen, na het vertrek van Mark als topmanager bij de Spoorwegen of de HTM.

Maar onverstoorbaar als steeds, wens ik u vooral veel mooi weertje!

Leon de Marseille, aug. 2011

zaterdag 20 augustus 2011

WE MOETEN GEWOON EEN STERKE MAN (OF VROUW)!


Geef het maar toe, u denkt het minstens één keer per week, met al dat gore nieuws op vandaag! Dat nieuws, dat het diepe verlangen naar “een leider”, -dat diep in elk van ons huist-, bepaald niet doet verminderen. En daarom moet dit onderwerp nú maar eens stevig worden “doorgeblogt”.  Vóór U en ik, nog écht door deze idee worden verleid.
Want we leven in een tijd van onzekerheid en verwarring en voelen een behoefte aan  snelle en easy oplossingen. En we snakken naar rust, veiligheid en duidelijkheid. De verleiding is dus groot..

Waarom niet gewoon een sterke man/vrouw aan de macht? Die we kunnen bewonderen, die ons begrijpt en ons tegen het aanstormende kwaad beschermt. Iemand waarbij we weer enthousiast en blij kunnen zijn en die ons weer goed doet slapen.
We hoeven dan ook niet meer die taaie artikelen te lezen van al die betweters; die het toch altijd onderling oneens zijn. Die zelden oplossingen debiteren die zonneklaar zijn en  meteen iets opleveren. En ook dat moeten zoeken naar “wat we moeten vinden of weten” om aan de borreltafel onze partij mee te kunnen blazen. Is voorbij.
Kortom wat is er tegen een eenvoudig, sterk iemand, van het “recht door zee type”, die weet waar we heen moeten en die, indien nodig, ook met ijzeren hand durft op te treden. Iemand die ook die rumoerige kakofonie, doet verstommen, die we in al die raden, commissies en parlementen horen. (Tja, dat woord parlement komt van “parler”; dus wat wil je!). Al die “deskundige” wetenschappers, dat journaille van die linkse of andere kerken, moet hij/zij ook maar eens stevig op hun nummer zetten. Die moeten, hoognodig, maar eens worden neergesabeld met een nieuwe, simpele waarheid. Die we eindelijk allemaal als “ónze centrale waarheid” kunnen omarmen. En het mag ook best een orangist zijn, die ons geliefde koningshuis, dat ons zo goed bevalt, beschermt tegen al die “onsportieve aanvallen”. Want ook dat is nu wel genoeg geweest!

Maar helaas, zulke mannen/vrouwen zijn er niet meer… Waar je ook kijkt;  niet één doet je echt warm lopen. De meesten praten ons “wat naar de mond” en doen stiekem niet wat ze beloofden.  Ze zijn echt niet te vertrouwen, dat weten we nu wel zeker.
Er zijn psycho- of andere –logen, die beweren dat een sterke man/vrouw (nog) niet kán “opstaan”, omdat we nog niet  murw genoeg zijn geslagen. Nog niet bang genoeg zijn gemaakt door doemdenkers en nog niet helemaal zijn rijp gemasseerd door populistische “haatzaaiers”. Want een sterke man/vrouw kan enkel gedijen als er voldoende zwakke, bange burgers zij én er ook,- en liefst één-, duidelijke zondebok is. Dan pas kan de sterke gloriëren en boven de rest uit torenen. Immers hij/zij móet boven de partijen staan en zich   verheffen boven de rest van de politici. (Waarmee ik iets anders bedoel dan dat kleine verhoogje in de Hitler-Mercedes ,waarmee Adolf als hij rechtop stond, zijn beperkte lengte wat flatteerde…)  

Wij hebben dus de komst van die sterke man/vrouw, gewoon in eigen hand, zo eenvoudig is het. En die snelle opkomst van “die mannen/vrouwen van twijfelachtig rechts” is een signaal  dat de tijd rijper wordt. We hadden ooit al die Haider in Oostenrijk, hebben nu Le Pen in Frankrijk en Wilders in Nederland. Ook in O-Europa zijn er diverse filialen en in Denemarken en Finland zijn er ook van deze types. Allemaal “anti-immigranten/-islam coryfeeën”, pure nationalisten en vaak ook christenen, die ons bezweren dat dé islam onze grootste bedreiging is…
Over de grote plas zien we ook sterke vrouwen/mannen van dit type zoals ene Palin, die nu forse concurrentie ondervindt van dame Bachmann..  Ze doen veel méér dan thee serveren: ze praten als echte kerels, hebben coole ideeën, zijn zeer christelijk en willen vooral, minder staat en belastingen en … voor alles, Obama’s (communistische) kop eraf.
Over Mubarak, Ben Ali, Kadaffi , Saleh, Basher Assad, Kim Jong IL,  Mugabe (Zimbabwe) en Chavez wil ik het nu, om de zaak niet te compliceren, maar even niet te hebben.

In het hele westen volgen al zo’n 25% van de kiezers “deze types” en hun koren bloeit. Misschien zijn zij wel een soort voorhoede van “the strong one who’s waiting”… dus wegbereiders, kwartiermakers. Met hun simpele “politieke verenigingen”, waarin ze lekker alleen heersen en een voorbeeld geven van wat ze beogen.. We zagen door die Breivik hoe je met tegenstanders om kunt gaan. Deze zieke volgeling van het ultra-rechtse christelijke, anti-islam- denken,  demonstreerde dat perfect. Dikke bommen bij regerings-gebouwen en “politiek niet-acceptabele concurrenten” gewoon koelbloedig neerknallen. En dat alles om “het begin van de grote bevrijding” te markeren in Europa.
Gewoon rechtdoor in de lijn van good old Stalin, Mao, Mussolini, Franco en Adolf en de vele die vóórgingen. Of, nog verder terug, naar de klinkende namen van Napoleon, Karel de Grote, Bokassa, Nero… en nog tientallen méér. Kortom: het ontbreekt in 's mensen geschiedenis, bepaald niet aan , meer of minder, lichtende voorbeelden.

U begrijpt dat ik daar net wat “ver dóór schoot”.  U en ik denken liever aan mensen als Adenauer, de Gaulle, Churchill, Roosevelt, Ghandi (vader en dochter) en aan Mandela natuurlijk. Die allen via democratische weg ten tonele verschenen, tijdens bange en extreme tijden….  Want sterke mannen/vrouwen krijgen dan echt hun kansen, omdat wij bescherming zoeken, de dreiging willen wegpoetsen of snel willen vergeten welke verschrikkingen we al  beleefden… Overigens zagen we  ook hoe snel deze figuren, nadat het gevaar was geweken, politiek werden afgedankt… Omdat ze het symbool waren geworden van tijden die men snel wilde vergeten, toen het ergste voorbij was.
Dat afdanken gaat bij dictatoren helaas wat lastiger, weten we. Ze neigen naar eeuwig blijven, het met geweld opleggen van hun wil, en naar corruptie en nepotisme. Er zitten dus nogal wat risico’s vast aan die sterke mannen/vrouwen, als ze niet in een democratisch systeem gedijden!  

Dus beste mensen, laten we er maar niet beginnen, aan dat simplisme en die sterke wezens. Lees liever uw geschiedenisboekje even er op na. Laten we ons verzetten tegen dat simplisme, die xenofobie en die haat als de drijvende kracht. Dat zal niks gemakkelijk worden, omdat  die “duistere krachten” in het westen nu overal terrein winnen…
En dat er echt moeilijke tijden zijn aangebroken, hoef ik u, als u kranten (de goeie dan wel) leest, echt niet aan te kondigen.

Ik zie het te pessimistisch? Het gaat best wel meevallen?  Hopelijk heeft u gelijk en ik ongelijk… wat kan ik beter wensen.  Maar kan u ook verwijzen naar 1929, toen niemand het gelazer van een economische en geopolitieke crisis zag aankomen en er dus weinig tegen werd ondernomen… (tot WO II losbarstte) . Ook herinner ik U maar aan de fameuze “gebroken-geweertjesperiode” van eind dertiger jaren in Nederland. Dat toen neutraal wilde blijven, zich “apart” opstelde en ook een (Hitler bewonderende!) NSB-er in het parlement had gekozen. Die snel om en nabij de 15% aanhang scoorde bij de verkiezingen. En wat daarna volgde, weet u.
Uiteraard kunt u zeggen dat dit gewaagde vergelijkingen zijn… en dat klopt. Maar vóór u nu snel afhaakt: het kan helaas ook erger worden. Wij kunnen straks in geen geval zeggen: “Wir haben es nicht gewusst”, want dat zou een leugentje zijn óf betekenen dat we allen in een permanente winterslaap verkeerden.

Laten we maar hopen dat Europa zich nu echt (en snel) politiek/economisch samen raapt en dat we samen kunnen werken aan de echte, urgente problemen! En ons niet laten wijs maken, dat die 4% (geïmmigreerde of hier geboren) moslims, die ook gewoon naar hun kerk gaan, die soms een hoofddoekje dragen en ook wel eens wat tasjes jatten , dé grote bedreiging voor ons zouden zijn….
Nee, dat zijn zaken als:  een minieme groei à la 0,X %,  een veel te laag geboortecijfer (kijk even naar Japan en Duitsland…),  een enorm dure vergrijzing en razende ontgroening, (én dús een te beperkte immigratie om goed te kunnen doordraaien). En dan die véél te hoge schulden (van ons en van onze politieke en commerciële partners) én het dreigement van een lagere rating en dus torenhoge rentes , van een té grote afhankelijkheid van Duitsland ( Nederland dan), van die slinkende salarissen, die slecht opgeleide en onderbetaalde jeugd, die opnieuw noodzakelijke bezuinigingen (nu ook op pensioenen en uitkeringen)? En van die wéér stijgende werkeloosheid. We voelen nu al de sterk groeiende sociale onrust (Echt, Londen was er maar één van!). En als “zure slagroom” op de taart ook nog: een snel (econ. én geopolitiek) positieverlies in de nieuwe wereldorde. Zie ter vergelijking nu de VS….waar  nogal wat paniek heerst hierover..
Denk dus niet dat sterke mannen/vrouwen, met eenvoudige kretologie, en veel haatgevoel en ressentiment ons nu gaan “even kunnen helpen”. Zij zijn zelfs de allerlaatste die dat kunnen valt te vrezen. Enkel wijzelf kunnen hen stoppen met afwijzing: It’s up to US, guys.        

Natuurlijk gaan we het allemaal best weer overleven… de mensheid is supertaai gebleken. Maar de goeie vraag is nú ( wéér eens): HOE dan en ook ná WAT dan?  Hierin  hebben we wel degelijk een echte kéus!  En dat nare, onzekere, angstige gevoel van binnen? Wel daar moeten we echt mee leren leven… Mijn raad? Blijf goed kijken naar die, soms ook verre, medemensen en hun levensavonturen en besef dan weer, hoe goed het u eigenlijk gaat!

Dus niets belet mij, om u weer lekker weertje toe te wensen! 

Leon de Marseille, aug. 2011.

maandag 15 augustus 2011

MENSEN MET EEN FOUTJE


Londen (stad van de OS 2013), half aug. 2011.
En wéér zag niemand het aankomen: in een mum van tijd stond een stuk Londen in de fik. Razende jongeren ramden etalages en winkelden “proletarisch”. Onmachtige agenten probeerden hen te pakken.. Beelden als in 1981, toen tory Thatcher regeerde met harde hand en van 1985 (vóór huwelijk Diana)…Kopieën ook,  van het geweld in de banlieu’s van Parijs, de hevige rellen in Athene en ook van “het feestje in Scheveningen”. Later leek Londen op het zwartgeblakerde Watts (LA-VS, 1994.), waar ik per ongeluk,angstig, in reed…
Dit hoort bij het leven en deskundigen leggen het ons uit: “Steeds hetzelfde patroon”; oplopende sociale spanningen, één dodelijk incident en razendsnel heb je een enorme knokpartij:  politie contra rel-jongeren”. Het waren voor 50% jongeren < 18 jaar!, ook “nette kids met diploma’s en de nodige gekleurde werkelozen. Capuchons op, staven, stokken en molotovcocktails in de hand; voor een ware commandoraid, gezien op Internet, TV en videospelletjes. Gedirigeerd via sociale sites en mobieltjes, in no time uitgroeiend tot giga-proporties en te snel voor de politie. “Just looting”, zei Cameron,  “This is not about poverty, this is about culture…”. Dat klonk best “to the point”, maar wát zei hij nou eigenlijk?  Bleke ministers en politici stelden ons daarna gerust, ook met forse taal… Maar op straat zag je enkel machteloosheid en woedende  winkeliers, die zichzelf moesten redden.  
Hoe dit werkt, is voor elke autoriteit ter wereld , intussen echt gewoon routine. Toch weet niemand het te voorkómen en verzekeraars en de gemeenschap, -wij dus-,  “dekken (=betalen)” weer de schade. En wachten op “next time”.

Fouten en gevolgen
Aan de borreltafels weet men al jaren DE oplossing: dat “tuig” gewoon hard afknuppelen,  opsluiten in werkkampen, ergens aan ophangen, of hup, gewoon  het land uitsmijten... Uit de mond van kwaaie, bange burgers is deze taal te snappen, zeker als eerste opwelling. Maar elk weldenkend mens weet, dat dit niet erg past bij onze, zo geliefde, rechtsstaat.  Vraagt men zich ook wat ze, als goede burgers betaamt, hebben gedaan aan  “het goed inpassen van deze jeugd”?  Wat ze deden om dit soort geweldsklappers te voorkomen?
Het integreren van deze (2e generatie) “immigranten”, wordt immers niks bevorderd door het  beledigen van “hun als groep en van hun geloof en cultuur”.  Ook die “grapjes” over hoofddoekbelasting en dat afstempelen als “stemvee”, zijn gewoon beledigend. Wie dat (weer?) niet wíl zien, maakt zich schuldig aan het “aan het aan de kant vegen” van die jongeren. Die al twee generaties werkeloosheid om zich zagen, die tussen nare misdaad en drugs leefden en die ook niet snapten, waarom de één gewoon zijn zakken mag vullen” (via  subprime  pakketjes en wurgpolissen etc.) en dat hun huursubsidie zien slinken.
Hun ouders(immigranten), zijn ooit blij binnengehááld ,-ik zag het in de industrie in die tijden, van dichtbij-;  ze waren een zegen voor de industrie die zonder mensen zat. Lekker goedkoop en ook beleefd en netjes, en niet zo lastig als die “assertieve vakbonds-Hollanders”, waren ze ook. Toen het slecht ging, werden ze soepel en goedkoop “in de “WAO gedumpt”, met duizenden. Overal ter wereld gebeurt het nog: zie de VS met zijn 11 miljoen Mexicaanse illegalen en zie ook Spanje en Italië.. Dus kan het niet, om alle, ook door ons geaccepteerde risico’s en gevolgen van massa-immigratie, nú eenvoudigweg op de bordjes van die postimmigranten te deponeren. Tenzij u ze gewoon “tweede rangs burgers ” vindt natuurlijk. Wie nu niet erkennen moet, dat er fouten zijn gemaakt die nauwelijks waren te voorzien,  mag ook de “nazaten van die immigranten” nu niet de schuld geven en er gewoon, bij foute boel, enkel stevig op slaan. Dat is niet alleen onbehoorlijk, maar lost ook niets op.
De affaire Breivik toonde , hoe “normale” mensen ernstig gestoord kunnen raken en jonge politieke “tegenstanders” (links én gekleurd), - conform die “borreltafelpraat”-,  meedogenloos en ijskoud, kunnen vermoorden. En wie nu durft vol te houden dat, “democratische, geweldloze haatzaaiers”, daar echt niets mee van doen hebben, beledigt de menselijke intelligentie. Dat is niet vol te houden..en zelfs link.
De vuige geest is uit de fles geperst en we moeten snappen dat,  als je onderdrukt, niet luistert, fors beledigt en geen begrip/respect toont, óf nog erger, als je leuk meedoet aan quasi-racistische praatjes en denigrerend oordelen, dan moeten we met nare gevolgen leren leven.  En dan spreken over “een onverwachte explosie”, kan enkel verklaard worden door domheid/blindheid, óf geestelijke luiheid óf “door valsheid, haat of afkeer” bij de zegslieden.  Iedere eerlijke democraat, met een beetje zicht op het leven, moet dit toch gewoon eens zijn?  Kom nou toch!
Zo niet, dan blijven we “geweld” met ander geweld beantwoorden en dwarrelen we omlaag in die spiraal, die blind maakt, die het beestachtige in ons oproept en die uiteindelijk tot “rivieren van bloed zal leiden “, zoals ene Kadaffi recent zei. Tot dit alles ooit,  na té veel ellende en verdriet, vanzelf stoppen zal...  
We zagen in Londen de beelden van een giga politie-operatie,  het parlementaire debat, het opruimen van puin en glas, het uitpluizen van duizenden videobanden, het arresteren en verhoren van bijna tweeduizend (!) verdachten en keken naar die bloemenmuurjes op de plekken waar de doden vielen. Terwijl de Arabische revoluties, door jongeren aangevoerd, ook vanwege ontbrekend toekomstperspectief, bloedig verder gingen. De dictators reageren grof en geweldig : moord, gevangenneming, foltering. Maar men eist, zonder aarzelen, ónze democratie en vrijheid op …Dat is hún ideaal, noodzakelijk, om aan een uitzichtloos, ellendig leven te kunnen ontsnappen.
Deze jongeren, allemaal zonder perspectief, hier en elders, zien grote welvaart- en vrijheidsverschillen, dat corrupte zakkenvullen en die mateloze verrijking. Ook is het is wrang om te zien, dat die Arabische jeugd de democratie opeist, die wij steeds meer verfoeien en die ook de huidige sociale explosies niet voorkwam. Nee, niet de democratie als systeem schiet tekort,  er is iets anders: er groeide iets verkeerds “in onszelf”.

Wat moet er nu gebeuren? Mijn recept!
Vroeg fietsend, langs de Porte d’Aix, zag ik de lege plek , waar gisteren , met veel politievertoon, die paar honderd roma’s werden weggehaald.. Meeuwen en andere gevederde vrienden pikten wat eetbaars weg onder de bomen op het nu, kale grasveld. Gemeentelijke (hygiëne-)diensten spoten alles schoon… en het rook nu wat ook “beter”.
De “vrije Europese, Roemeense burgers”,- die van: vrij verkeer van personen in de EU-,  waren  al op weg naar huis… met hun 300 € “zakgeld”. En hun familieleden waren al weer onderweg naar hier;  voor de volgende ronde…  Onze maghrebiaanse en Afrikaanse (geïmmigreerde) Marseillanen , bezien dit gedoe, met stomme verbazing. De ene (rijke) Europeaan, gooit de andere (de arme) er uit… Omdat ie in eigen land niet gepruimd wordt en in het andere Europese land niet welkom is… Waar zíj  wel mogen verblijven…

Dit  gebeurt allemaal, in twee EU-buurlanden, op goed 1000 km afstand. En het heet  “mislukte integratie”. In Londen van de “immigrantenkids” (en die autochtone zonder werk)…en in Marseille van die arme roma-drommels, die nergens mógen “integreren”. Shakespeare liet het al ooit zeggen: “There’s something very rotten in the State of Denmark”. Zag hij dit alles toen al?  Wel, dan zat hij er maar zo’n 500 km naast…

Hoog tijd om “mijn oplossingen” te debiteren. Het gaat immers niet aan, om iedereen en alles de schuld te geven en zelf niets te zeggen over “hoe het zou moeten”.  Hier dus mijn advies voor Cameron c.s. en voor wie het verder wil aanhoren:
  1. Straf die vlegels zoals het hoort: die 1200 arrestanten + die duizenden op die video’s, en probeer wat “heropvoeding” bij hen nog vermag. Dat kost veel geld en geeft mogelijk weinig rendement. Maar dat is dan onze pech en ook die van deze verloren generatie. Dus verwacht  gewoon de volgende explosies, tot deze vlegels bejaard  zijn. Het wordt duur: en dat zijn geen “kosten van de immigratie” dus..
  2. Dweil niet met de kraan open: dus doe als de donder alles om de nog “niet-helemaal bedorven jongeren”,  snel van een andere opvoeding te voorzien. Vooral via ouders en scholen uiteraard. Een giga-karwei, maar beter dan elk jaar tot in 2030, halve wereldsteden blussen en dan weer opbouwen en ons rot voelen. Blair deed hier al aardig voorwerk. Die jongeren MOETEN dus óf naar school óf werken en ik zeg met opzet: MOETEN. En het geldt natuurlijk voor alle kleuren, tokkies… Over 1 à 2 generaties moet het dan een stuk beter zijn….. als we ons best doen.
  3. Regel de (noodzakelijke!) verdere immigratie beter, die overigens ook overal al stevig is afgeknepen.  Pas hierbij het VS-systeem toe,  waar immigratie continu is (want demografisch noodzakelijk), waar men contingenteert (in de VS al eeuwen lang usance) via een systeem met “berekende instroom, per etnische groep”. Stel  eisen aan immigranten naast helpen en stimuleren van actie. Behalve Frankrijk heeft heel Europa een veel te láág geboortecijfer… het vergrijst en ontgroent snel. Dus dit moet enkel en alleen al daarom.
  4. Pak achterstelling, racisme en haatzaaien zwaar aan, en geef populistische opruiing zo weinig mogelijk kans. Repareer de zaak dus samen en ontmoedig die  roekeloze spelbedervers. Handel clean en duidelijk, maar democratisch, rechtvaardig en tolerant. Dus zoals u het persoonlijk zou willen “ondergaan in hun plaats”.
  5. Zorg voor voldoende werkgelegenheid, schep zo nodig  “maatschappelijke taken voor iedereen die in de WW komt”.  Een goede burger worden, gaat het enkel  via (samen) werken met anderen. Dus iedereen leert of werkt… Geen hangjongeren en drugsdealers van 15 jaar, maar buurten waar goed op sfeer en leefwijze wordt gelet. Want het “moeten wonen” tussen mensen, die al twee generaties geen werk vonden,  moet afgelopen zijn. En indien beter, moeten werkeloze mensen, naar het werk toe verhuizen… Dus geen concessies hier.
  6. Let goed op wat jongeren met hun leven doen en grijp direct in bij ontsporing, dus ook bij falen van de ouders. Afzakken wordt niet geaccepteerd en met alle middelen bestreden. Bij “fout” gedrag dus meteen alarmfase 1 en in samenwerking met betrokkenen aan het werk om de betrokkene (en zijn ouders c.s.) voor een duidelijke  keus stellen.
  7. Rekruteer  een generatie hulpverleners, uit de “bekeerden van de vorige foute groep” die uit eigen ervaring weten, hoe en waarom het fout loopt. Laat hén werken met de probleemgevallen en stel ook daaraan  harde eisen. Doe dat slim: hier in Marseille lopen van elke kleur educateurs en mediateurs rond op plekken met veel “risico publiek”. Zij kennen de culturen en spreken ook de moedertalen van de “klanten” en hun ouders.  Die mensen moeten stevig worden “gebacked” én.. gecontroleerd, zowel in het pedagogische als op juridische vlak.
  8. Voer een permanente campagne voor begrip tussen de groepen en eis van ALLE  burgers dat ze zich verantwoordelijk gedragen. Daar hoort bij, dat je “free-wheelende burgers, die de andere kant opkijken” duidelijk aanspreekt op hun foute houding. En van ze eist, dat ze “meedoen en mee-optreden”. Wie een corrigerende medeburger niet steunt bij een “correctieve actie”, mag van mij meteen een “cursus op taakstraf-basis krijgen” over “sociale controle en empathie”. Want iedereen moet meedoen, immers het is ONS probleem en niet dat van agenten, onderwijzers etc.

Dus wéér van datzelfde gedoe?
Ik hoor u zuchten en steunen; want het klinkt als een soort herhalingsoefening:  als “déjà vu”.
En dat is (in woorden) ook gewoon waar: maar niet in de uitvoering. Die moet heel anders. Veel sterker sturend en “veeleisender”. Ook sterker ondersteund en dat ook door elke burger persoonlijk. Mentaal, dagelijks en zonder compromissen.  Het moge duidelijk zijn dat ik hier een mentale verandering in gedrag aanbeveel, en voor álle burgers. Dat  is een eis, sine qua non. En inderdaad, het is allemaal niet níks en het kost ook sloten geld… Maar toch zou het minder kunnen kosten dan het moeten inzetten van weer duizenden extra-agenten, het leger, de brandweer en de ambulances , het betalen van sloten aan bijstand en WW en het oplossen van duizenden echt uit de hand gelopen conflicten.
Wat echter nog veel belangrijker is: het geeft ons allen onze hoop, onze eer en onze plek terug. Want WIJ zijn het volk en wij houden, samen, onze wereld OKÉ.
Dus niks “uitbesteden aan anderen”, nee, zelf verantwoordelijk zijn, dus ook eigen kroost fatsoenlijk en tolerant opvoeden, in diezelfde geest anders…..
Dat mislukken van die “integratie, kwam niet van één een kant: dat deden we samen fout. Nu moeten we, omdat we eerst onze fouten NIET onder ogen wilden/konden  zien, alsnog opnieuw er tegen aan en daarvoor ook nog het nodige lappen…

Cameron is het ongetwijfeld niet met me eens… Hij wil die rotzakken namelijk géén sociale steun en behuizing meer geven, ze de toegang tot sociale sites verbieden en de politie (op zijn amerikaans) opleiden met “anti-gang cursussen”. Je hoort geen woord  meer over “preventie en cultureel bijsturen”. Zijn voorstellen werden, helaas, al door 160.000 mensen (in polls) gesteund. Met name dat idee van “nul sociale voorzieningen voor de raddraaiers”. A really golden example of populism!    
Cameron vergat dus zomaar zijn eigen analyse: “This is not poverty, this is about culture ( = normen, waarden, gedrag)”. Hij wacht dus liever tot “een nieuwe generatie raddraaiers” weer de zaak in de fik steekt en slaat er dan (graag?) weer op.. Deze macho met zijn stiff upperlip!
Natuurlijk wil hij niet op Blair lijken en doet hij daarom extra-populistisch/ anti-blair. Wat veel  Engelsen, vrees ik, ook willen. En zoals de Tea-party in de VS wil: belasting op nul,  maar óók goeie wegen en scholen van die overheid… 

Mogelijk bent ook u het ook met Cameron eens; jammer, maar het is uw goede (burger)recht.  Toch wéét u best dat repressie nog nooit iets oploste: er bestaat niet één voorbeeld van, tenzij in eeuwige dictaturen. O, u heeft gewoon de schurft aan die “softy-benadering”?  Maar daar zit mogelijk uw denkfoutje: immers, dan zou u ook niet in uw opvoeding van eigen kids geloven. Immers die sloeg u toch ook niet plat, nádat u eerst jarenlang alles maar op zijn beloop liet?
Dus: die oude theorie was niet fout, maar wel haar uitvoering. De methodiek deugde van geen kant. Mede omdat de toenmalige, onervaren, naïeve politiek het maar wat liet waaien. En daarvan zijn we nou toch allemáál terug gekomen?
Nou dan: wéér een keertje doen dus, maar dan ánders. We geven we ons goeie geld toch niet uit aan zo’n “domme repressie à la Syrië”? Welnee, we stoppen het in het “kweken van betere mensen…”. Dat zal hen en óns goed doen: al die mensen met wat minder foutjes.. En dat is toch de opdracht voor elke opvoeder en fatsoenlijke burger?
Laat ik nou net op Sky zien dat in een poll in het UK blijkt, dat “maar 50%” vindt dat Cameron deze “crisis” goed aan pakt…  Maar hoe is kan dát nou weer? Mijn blog is er nog niet uit én al helemaal  niet in het Engels….

Mensen wij kunnen dat beter hoor, en ik wens ons daarbij goed weertje!

Leon de Marseille

dinsdag 9 augustus 2011

DE POT VERWIJT DE KETEL.. …DAT HIJ “POTVERTEERDE”…

Ik zweer u, met deze titel beoog ik niets racistisch; ik liet het woord “zwart” ook weg want deze keer wordt  Obama  “in-geblogt”.  Dit “spreekwoord” past bij de waarschuwing die Obama ,(de dag ná zijn 50e verjaar dag), liet horen. Hij sprak over: “de extreem onzekere economische toestand in Europa”….  Een beroerd gelukte afleidingsmanoeuvre voor de eigen ellende… Want enkele  uurtjes later kregen de VS,  van de “vrienden” Standard and Poor’s,  het kredietmerkje AA+ opgeplakt!  Foetsie dus die TRIPLE A  (AAA);  het werd , boem, “CRIPPLE A … (AA+)”.  De glorieuze VS raakten onder Obama’s  regiem, -na bijna 100 jaar (!)- , hun fraaie AAA kwijt. Collega Moody’s had , met moeite, die AAA eerder niet gekort; al uitte men wel “twijfels voor de langere termijn”.. En Dagong uit China gaf de VS al jaren geleden “maar” AA+…
Hiermee was het helaas niet voorbij, integendeel. Beijing kon er wel op hebben zitten  wachten: enkele uurtjes na die AA+,  kreeg Obama ze, van  “those bloody commies”, stevig er van langs. Ze noemden de VS  “kortzichtige schuldenmakers” en eisten  “onmiddellijk een internationaal toezicht op de dollar”! Dit volgde na twee dagen van tuimelende beurzen, een slinkende olieprijs (en  een exploderende goudprijs)! De Franse CAC 40 bleef 12 dagen (!) op rij zakken: du jamais vu!  De veiligste obligaties ter wereld, de Amerikaanse, die vaak als onderpand dienden bij internationale  deals, verloren hun glans. En dat groene biljet moet, zegt China, “voor een andere wereldvaluta worden omgeruild”…
En ik dacht: “We  zitten in een goed gemaakte,  spannende,  geopolitieke fictie-film!”
   
Dat geruzie van China is natuurlijk goed te snappen, als je weet dat China propvol dollars zit en ook zo’n 30% van de (“vreemde) VS-staatsschuld bezit. Daar staat die Obama nou  met zijn (niet onterechte) gedram dat de yuan ondergewaardeerd was… Wel, dat gaat nou  snel goed komen, belief me.
Onze Baroso roept om nog meer noodfonds, Trichet koopt nu wel zuidelijk staatspapier in (tegen de regels?) en  Sarkozy belt met iedereen en roept de G7 bij elkaar.. Die vlotjes verbaal reageerde… Maar toen “lid” Japan zei, dat er voor hen (met hun 220% schuld) “de VS nog steeds AAA was”, bleken de “markten” dat heel anders te zien. De beurzen gingen wereldwijd gigantisch onderuit… Zapatero, premier van een afglijdend schuldland, wilde enkel  nog weg en vervroegde de verkiezingen, Berlusconi werd nu ook tot super-bezuinigingen gedwongen en ..  de VS en China maakten openlijk fors herrie over “geld en valuta” en over “wie het allemaal schuld was”. De enige denkbare arbiter, de EU,  zat zelf dom te kijken, zelf op zwart zaad. En nogal wat leden wilden zelfs de eigen valutaclub laten ontploffen…en dus ook weglopen. Niemand zei iets toen Obama, très forcé, de VS een onveranderd AAA-land noemde…

Grote twijfels dus bij allen: krijgen die republi-ultra’s  met hun Teaparty-allures, nou toch gelijk? Is Obama ook een “versleten Keynes-adept”, die bij gebrek aan beter de geldpers maar weer een beetje bij leent? Hoort hij ook bij die “potverterende Zuid-Europeanen”, met hun twijfelachtige economische mentaliteit? Hebben zowel de Chinezen als de … Duitsers, - “toevallig” beide exportkanonnen en dikke handelspartners-, nu toch gelijk gekregen?  Vindt China de VS terecht “kortzichtig en onverantwoordelijk” en had Merkel gelijk toen ze veel ergere dingen over die Grieken en andere “zongebruinde Zuid-Europeanen” riep?

Op de beurzen verdampte in enkele dagen voor honderden miljarden en beleggers namen, depressief, “hun” verliezen. En onze pensioenfondsen melden zich weer bedroefd bij de DNB-toezichthouders met “onderdekkingen”. De Nederlandse PME (ooit dé grote pensioen geld-bak van de Metaal- en Electrobranche, die richting Azië verdween), is één van mijn pensioenboeren:  ze zakten van schamele 98%  naar zorgelijke 93% dekkingsgraad… Mijn tweede pensioenboer, ook van mij, het vroeger zo rijke ABP, zit fors te rommelen en zakte ook wéér onder de minimumdekking van 105%... Een paar  Nederlandse (!) pensioenfondsen gingen al gewoon failliet, zoals u weet of, mogelijk, al zelf ondervond.

Hoe moet dat met die valuta in godsnaam? De dollar onder internationaal toezicht terwijl de G20 zoekt naar de nieuwe wereldmunt? Terwijl die arme euro op de tocht staat, omdat hij bij een schizofrene eurozone hoort, die er openlijk “splijterig” bij staat? Die Chinezen zouden tegen die anti-Europeanen nu ook kunnen zeggen, dat ze “erg kortzichtig”  waren; om niet te zeggen: “erg stom”. Want de euro als “wereldvaluta (of een element er van) ”, dat  is  “ nu vakkundig en vlotjes” onmogelijk gemaakt. Door potverteerders (wij zelf dus en 40 jaartjes lang!), een hoop dolle speculanten en een Europese roedel van haatdragende populisten met oogkleppen, op die dachten dat de islam ons zou gaan vloeren! Oh, welk een tragische vergissingen!   

We kijken allemaal met schrik en verbijstering toe:  nog nooit was een crisis zo dicht bij onze eigen portemonnee , die, -en dat snappen we nou héél goed- , ná je 65e wordt gevuld met centjes, die belegd waren in aandelen, obligaties en ander moois… Laat  nou net dáár nu de klad in komen!  De Amerikaanse gepensioneerde  weten dat overig al veel langer..…
Wij zijn gewoon gijzelaars van die bling-bling zakenbankwereld, die liever niet echt in “ons investeren”, maar al te graag zijn miljarden verdient met financieel stuntwerk en wat vuur spuwen. Wat ze dan ook nog “ God’s own work” durven noemen, bij Goldmann Sachs!   
Aan de andere kant nemen de Chinezen ons, via de VS en haar groene lappen, nu ook in gijzeling. En wij, de Europese Unie, lijken niet meer dan een kakelend kabouterclubje.      

Een ander spreekwoord doet het ook wel: “Twee honden vechten om één been en de derde… wilde er wel mee heen lopen… (maar bleek intussen kreupel…)”.  Allen,  die Brussel een foute uitvinding vonden, die geen politiek-economische unie wilden (ja, ook Nederland en Frankrijk ooit!) en die al onze aandacht en energie opeisten, voor immigranten met hoofddoekjes en wat gekleurde tasjesrovers, verkwanselden intussen de eigen toekomst en die voor hun nazaten.  Nog even wat van hun “prestaties” :
-Mijn cijfer voor “partij”strategie”, voor de PVV, en ook CDA en VVD:  8+  (vind ik dus  AAA)
-Mijn cijfer voor “overlevingsstrategie voor het vaderland”: 2-  (dus hoogstens C - -). Proficiat beste mensen; dat hebben we effe goed voor elkaar gebokst, tijdens wel 40 jaren van begrotingstekorten…en enkel zeggen “dat zien we morgen wel weer…”.

Vanmorgen liep ik op geen drie meter van die groep van 150 roms, die al drie dagen onder grote bomen en plastic zeiltjes, “kamperen” bij de Porte d’Aix. Zij weten  niets van “onze crisis”. Deze Europeanen (!) leven, zonder het te beseffen, al hun hele leven in een permanente crisis. En overleven het gewoon , ook al doet het pijn aan je ogen en je hart als je die pure ellende ziet. En slecht ruiken doet het ook. Laten we ook maar niet denken aan die hongerende kindertjes in Oost-Afrika, waar ze nooit een begrotingstekort hadden, omdat er helemaal niks te begroten viel…
Ach, dat crisisgevoel in mij trekt verrekte snel weg , als ik even “opstijg” en om me heen kijk.. In het besef, dat op zijn minst de helft van onze medemensen niks te makken heeft of zelfs ooit had. Natuurlijk: ze  zijn dat toch gewoon zelf schuld?!

Ach….. het komt met ons best wel weer goed, we vinden er wel weer wat op, met of zonder euro en met of zonder dollars. En de yuan is toch ook niet zo’n erg lelijke naam? De beurzen dat is niet de “echte economie” dat weten we wel… Maar die flapperende beurskoers knabbelt wel hevig aan de waarde van de ondernemingen en dat maakt dan die banken, die hun geld moeten lenen, toch wel erg nerveus…

Eigenlijk weet iedereen best wat er ècht mis is: geen mens, bankdirecteur, belegger, politicus of groenteboer heeft namelijk nog echt vertrouwen in de economie van mórgen… Dat is de kern van het probleem en daar doen die statements en preken van die (eerder herrie makende) politici,-die nu allemaal best ongelukkig kijken-, niets meer tegen. Vóór het vertrouwen weer terug keert, zullen we echt nog dieper moeten gaan… tot alleen “nieuw vertrouwen” kan overblijven.
Natuurlijk heb ik, terwijl wij westerlingen in de DD (Dubbele Dip) wegzakken, ook een duidelijk lichtpuntje voor U! Wedden dat China deze toestand aangrijpen zal om enkele “ongebalanceerdheden” van de Pekingse policies aan te gaan pakken? Ze zullen de yuan bijtrekken (nu ca 0,15 $) en ook meer gaan “hangen” aan de interne consumptie (dus de export wat dimmen…,dat gaat nu vanzelf).

We waren er allemaal bij én .. we keken er allemaal naar. En wie weet, leren we er nú echt wat van! Uit de ultrarechtse kringen hoorden we niet in Nederland, niet in Frankrijk etc.,  geen woord over wat ons nu overkomt… Ach, wisten zij veel; want dáár waren ze nou echt niet mee bezig.
Voor de korte termijn geldt, nog éven, gewoon het oude motto: “Redde wie zich redden kan…”  en u snapt heel goed wat ik ermee bedoel. Maar daarna zal het echt héél anders moeten.

Vol  berusting en in afwachting van wat komen gaat, wens ik ons allen dus gewoon mooi weertje!

Leon de Marseille, aug. 2011.

donderdag 4 augustus 2011

IS “ONZE” DEMOCRATÍE EEN PROBLEEM GEWORDEN, OF… ZIJN WIJ HET ZELF?

In een democratie kiest het volk zijn afgevaardigden (en soms zijn president),  uit de politici van de diverse partijen. Die zorgen dan voor een toffe regering. Als er echter veel stromingen en partijen ontstaan, wordt het vormen van een regering met een meerderheid of een “regierungsfähige” minderheid, een probleem.  De huidige politieke versplintering leidt  nogal eens tot krachteloze kabinetten en dus veel onvrede.
Maar het veranderde  (ook politieke) denken in ónze hoofden, is eigenlijk bepalend voor de regeerbaarheid van een land. Immers wij zijn de oorzaak van die diversiteit van politieke stromingen. Als het volk zich niet meer erg senang voelt, kan dat bij de politici niet veel anders zijn…  Dus is niet de “democratie als politiek systeem” primair het probleem, maar de politieke ontwikkeling in het denken en voelen bij “het volk zelf”. Wíj  veranderden in ons politieke denken en dat bepaalt het politieke spectrum. Al duurde dat even in Nederland.. zie Fortuyn , Ayaan en Wilders.. Die politiek is dus niet een vóórtrekker… nee, die is vooral , en ook al eeuwen, vooral volgend.  Een democratie is geen bedrijf met een aangestelde autocratische leiding! Deze realiteit moeten we nu opnieuw hard ervaren; en velen vragen zich af waarom. Het antwoord op die vraag , moeten we eerst persoonlijk beantwoorden. Want wij veroorzaakten en  beleefden al die veranderingen allemaal zelf. Dus leg ik u hier voor wat mijn “zelfanalyse” opleverde…

Ik denk,  dat wij  politiek en landsbestuur, “veel te vergaand hebben uitbesteed”.... aan “onze” politici. Zo van: “Jongens doe je best en over vier jaar bekijken we het wel weer”. En intussen stopten we weinig tijd en energie in het kijken naar wat “ze” deden. Immers, wij hadden het o zo druk met onze stijgende welvaart en alle daarbij horende leuke , nieuwe, dingen en modefrutsels. Terwijl de wereld om ons heen razendsnel veranderde en ons doen en laten steeds sterker beïnvloedde. Wij zagen het niet erg duidelijk, al liet het ons steeds minder ongemoeid. Niemand had  echter zin in (en tijd), voor die lastige discussies over “morgen en al dat praten, over die aanstormende, grote veranderingen”. Ook dachten we “dat is alles nog heel ver weg” en  hoopten dus stilletjes dat het zo’n vaart niet zou lopen.  Immers wij zijn van de generatie :  “Elke dag gaat het beter”. Ja toch? En dat al een  halve eeuw lang; wij waren  een grote historische uitzondering!
Onze politici zagen bij ons dus weinig belangstelling: de echte politieke discussie ging zo op lage pit en verzandde. Politici spraken ons niet echt tégen , stelden ons weinig vragen en hielden zich ook met “de leukere dingen bezig”. Natuurlijk wilden ze niet als zeurkousen worden gezien of als saaie onheilsprofeten. Enkele “goede” politici namen dan ook, teleurgesteld, vroegtijdig afscheid . De kwaliteit die overbleef, hield niet echt over, maar dat hebben we zelf veroorzaakt..
Het volk en zijn politici maakten er  dus beide een leuke boel van, waarbij het niet paste dat je de hele tijd naar die problemen aan de horizon stond te wijzen. “Nú genieten” was het motto en morgen was nog ver weg. We zeiden:  “dat zien we dán wel weer…”

Inderdaad…de politiek volgde de wil en de wensen van het volk; we kregen wat we verdienden. Al potverterend en feestend kwamen we allengs in moeilijk vaarwater en er stonden er politici op, die bekwaam bleken in het “aangeven van wié het allemaal schuld was”  en in “waar we de zondebok moesten zoeken”. Dus op wié we onze groeiende onrust en onbehagen, maar eens moesten richten…. Allengs zagen we, dat steeds meer politici  “populistisch gedoe” niet schuwden. Ze hadden verleerd om “moedig en met overwicht” onze aankomende, echte problemen aan ons voor te leggen… En wij hadden verleerd adequaat  na te denken en energie te stoppen in wat die veranderingen, ook politiek, betekenden. We waren allemaal gemakzuchtig geworden en konden niet zo snel terug, naar dat “serieus de kop breken over morgen” en  “naar hard maar fair” (en fundamenteel) discussiëren, over de politiek te bewandelen wegen.

Zo kwam het, dat het in veel westerse landen, vooral na 9/11, dé islam als het grootste gevaar werd neergezet, dat in Brussel en in Europa “niks meer deugde”, dat alom  het multiculturalisme als grote schuldige werd aangewezen en ook immigratie overal werd  afgestopt…Recent zagen we in Noorwegen tot welke een afschuwelijk exces dat enge, xenofobe, paranoïde denken, leiden kan.. En Nederland werd door Breivnik bewonderd…  
De échte problemen als, de grote vergrijzing en ontgroening (zie de demografie van Japan en Duitsland), de snel groeiende krapte aan energie en grondstoffen, de enorme schulden- last in het hele westen  en de snel verschuivende economische/politieke  macht in de wereld bleven nog even op het tweede plan. Maar zelfs de EU en de euro bleken  in grote proble-men te geraken… Heel Zuid-Europa  werd “zo maar” een failliete boel; ja zelfs Italië de derde economie in de EU! Maar het volk en haar volkse politici, bleven nog wat hangen bij hoofddoekjes, halal slachten, die foute moslims, de “linkse kerken” en pensioengedoe..  Ook nadat  die fanate Bin Laden in de zee verdween en in een dozijn landen “Arabische revoluties” losbarstten; aangevuurd door een jeugd zonder toekomst die om “echte democratie” vocht.  Ten koste van duizenden doden en dat alles óm die democratie, die wij intussen nogal wantrouwden...
Nu beleven we het intrieste politieke drama in de VS, met die generatie van ná Bush II en Guantanamo en zijn politiek uiterst radicale Tea-Party.. Beurzen daalden  scherp na het “faked schuldplafond akkoord”  en de VS bleef “forcé  AAA”. Maar niet bij het Chinese Dagong-ratingburo…en de Chinese Centrale Bank. Eindelijk leken we te gaan beseffen dat  we allemaal te veel potverteerden, dat de hele wereldorde echt op de kop stond,- inclusief onze grote bondgenoot de VS-, die plotseling een uiterst labiel politiek circus bleek te zijn geworden. Op de valreep, vond men maar een gammel compromis, als schaamlap voor de totale verdeeldheid. Dat hun en ons, slechts enkele maanden verder “helpt”. En geen Europeaan geloofde nog dat we met al die financiële Europese hoogstandjes, die failliete EU-landen en de euro nog even zullen redden… Spanje en Italië panikeerden al weer op 2 augustus nadat “de markten” boven 6% vroegen...   
De (westerse) groei valt verder terug, we krijgen die massa werkeloosheid maar niet “klein” en zien dat de grote politieagent van “overzee”, zelfs zijn eigen oorlogen niet meer betalen kan. En machteloos kijkt naar de Syrische moordpartij.… In Libië bleef Obama ook al in de coulissen, en moest de NATO de vuile was doen..

Nog steeds begrijpen velen niet, dat net nú, méér Europa nodig is,  dat daar de mogelijkheid  schuilt, om samenwerkend, onze mooie waarden en positie te verdedigen en die te verstevigen in de totaal nieuwe wereldorde.
Maar we zien gelukkig  ook de eerste twijfels en tekenen van een mogelijke ommekeer in ons denken. In België lijkt die eindeloze crisis af te zwakken en wordt, vooralsnog, een  “echtscheiding voorkomen”. Enkel nog, vanwege hun grote schulden en de dreiging van hoge rentelasten via de Fitch’s en de Moody’s, voor hun staatsleningen als ze niet snel iets doen. Iets anders kon de politieke kemphanen niet tot bezinning brengen. En nu leert heel de EU dezelfde les…en de VS met ons, iets wat “old Rumsfeld “(die van old Europe) erg zal choqueren.
Als u het mij vraagt,  gaan we die, een beetje begonnen ontwikkeling, steeds intensiever en breder zien en in het hele westen. Immers, we hebben nu de bodem echt geraakt en beginnen te snappen dat  nog grotere politieke verdeeldheid ons verder verzwakt en dat solidariteit en “binding en samenwerking” gewoon vereist zijn om te kunnen overleven… Ook dat de echte problemen niet bij een potje, onderling enorm verdéélde, moslims liggen. Niet in Europa, en ook niet in het MO en elders!

Ik wordt nu eigenlijk optimistischer. Niet dat morgen alles, hup,  weer beter zal gaan: nee, verre van dat. Maar wel omdat we nou eindelijk beginnen te snappen dat we wakker moeten worden, dat we serieus naar onze échte problemen moeten gaan kijken en dat we opnieuw moeten   beseffen dat “enkel samenwerken en solidair zijn” ons zullen kunnen, ja zullen móeten redden. En dat vooral, die enge politieke splijtzwam, die al onze energie verkwanselt, eindelijk geen voedsel meer krijgt… Over deze “ontwikkeling” moet een “ ouwe gepensioneerde immigrant in de zon”  gewoon effe blij  zijn.

U gelooft het allemaal nog steeds niet echt? Wel dan zal ik het gewoon binnenkort nog eens proberen te verkopen; gewoon omdat we elkáár vooral eerst moeten overtuigen. Wat ons eerder ook lukte, al verleerden we dat de laatste 20 jaren compleet.
Immers,  zó werkt politiek maken toch? Dat is toch nog steeds de “bottom line”? Het volk kiest, na goed en voortdurend debat, geholpen door serieuze politieke partijen. En daarna blijft het volk zeker goed toekijken, ook met hulp van een serieus mediastelsel, en waakt erover dat de domheid en de zelfgenoegzaamheid niet (weer?) de overhand krijgen…  Zo moet het toch in een democratie? Het volk kan het toezicht echt niet 100% uitbesteden!
Wij mensen, vooral in het westen, “verdwaalden één voor één”, bleven te lang potverteren en werden stekeblind voor de grote veranderingen. Nu trekken we, als geschrokken struis-vogels, onze koppen uit het zand.. We schrikken van wat we nu plotseling helder  zien. Terwijl de vroeger arme, en “wat achterlijke helft van de wereldbevolking”, op haar beurt,-en met óns als lichtend voorbeeld -,  begint aan : haar eigen “glorie en gouden eeuw”.

“Het kan verkeren” zei ene vader Cats, lang geleden, als ik het nog goed weet. En ik zeg nu tegen mezelf:  het zál verkeren en ik hoop dat we snel over gaan, Europees samen, tot het serieus aanpakken van ons aller problemen. Dat we onze positie versterken  kunnen en eindelijk ophouden met dat mallotige gedoe, over “schijnproblemen , die enkel drijven op verhullende populistische “volksverlakkerij”.
Mogelijk , is dus niets echt verloren en hervinden we weer onze eerdere vechtlust, energie en intelligentie. Want het is echt tijd voor : Yes we can, net zoals we dat in Europa lieten zien na die afgrijselijke WO II.
Op CNN en  NHK World, zie ik net, dat er toch iets fout ging met dat “schuldplafond –akkoord”. Federale Amerikaanse ambtenaren van de luchtvaartautoriteiten, krijgen “even” geen salaris meer…         

Ik wens ons intussen goed weertje!


Leon de Marseille, begin augustus  2011