Totaal aantal pageviews

zondag 29 mei 2016

ZONDER WONDEREN GAAT HET NIET LUKKEN!


WONDEREN: ZE BESTAAN NOG ECHT! 
HEKS EN MULTI-MILJONAIR IN ROEMENIË 
 BLOG
Nu over wonderen spreken wekt hoge verwachtingen. Zoals: "Einde van dat gerel over de arbeidswet" of "het einde van de "Exception Francaise op sociaal-economisch gebied"?
Als u daaraan dacht, wacht u nu een desillusie. Deze "wonderblog" blijft bescheiden en laat het bij "mini-wensjes en -wonderen".    

Maar: wonderen zijn er bij de vleet in ... ROEMENIË. Waar de  HEKSEN bij het dagelijkse leven horen en overheid en kerk laten hun zonder gemor laten voortbestaan. Want het volk kan niet zonder en hun heksen zijn dus miljonairs. Waarzeggerij c.s. blijft  ook in het westen een lucratieve business: zie nachtpro-gramma`s voor slapelozen. op nederlandse commerciële TV..
DE ITALIAANSE POPULIST EN  TOVENAAR
De mens wil nu eenmaal gerust-gesteld worden en neemt dus wat bedrog maar voor lief.

 


 

DE OPRECHTE STRIJDER VOOR EUROPA..


De EU heeft een echt wonder nodig en wat tovenaars om boze geesten te verdrijven. Want 
Europa is slapjes en ziek.
Maar de Panama Papers toonden dat je het slijk der aarde niet zomaar kan weg-toveren. De gretige fiscus sloeg slim toe. De combinatie van journalisten en hackers kon recent vele schurken in flagranti betrappen. Zonder tovenaars en hun kunsten kan onze wereld dus nog niet helemaal..
 

GOZI (It. Staatssecr. Europ. Zaken) hoopt nog op HÈT WONDER 
VOOR EUROPA. Voor die EU, die een technocratenclub werd, waar enkel (belangrijke) “technische zaken” de agenda vullen; zoals 
terrorisme, immigranten en groeiherstel.
ZE GROEIEN ALS PADDENSTOELEN
Intussen tieren overal en welig de populismen : die “ethnische”, (de ànder is de kwade..), die “economische”(=wegvluchten voor verandering) en die “inter-relationele”. Verworvenheden van ouderen worden openlijk gezet tegenover de verarmde verarmde jongeren. Dat werd de nieuwste sport: “insiders =oudere” contra  “outsiders =jeugdige”.
EU-KOOPKRACHTVERSCHIL  IN 3 GROEPEN: VERGEL. ET:  TURKIJE, SERVIE EN  VS
De enorme verschillen tussen de europese economieën + koop-kracht deden de bezuinigingspolitiek vastlopen. Nu staan er winners tegenover losers. Immigratie werd dè kans voor de EU; want in 2050 mankeren er 40 miljoen werkers. En EU-ers kids doen “maken”, lukt niet meer. Zonder extra-werkers worden  zorg en pensioen snel onbetaalbaar. Samenwerken met “onze EU-buren” moet nu: om die immigratie te reguleren. Maar we verlo-ren teveel aan prestige en geloofwaardigheid.
HET NEDERLANDSE PALET VAN 10

Simpel “links versus rechts” is er niet meer: “links” in Slowakije of Tsjechië is iets heel anders dan links in  Frankrijk of Italië. En rechtse Orban denkt ook anders dan rechtse Merkel. Intussen stort, bij rechts en links, het ideolo-systeem in.
Zonder eigen budget en economische regering kan de EU niet verder. En gelijke regels voor die grote verscheidenheid qua landen is onmogelijk. Snel moet er Europa-breed èèn president voor Raad en Commissie worden gekozen. De Bataclan-terroristen voelden “onze westerse waarden” aan den lijve, die wijzelf verloren en vergaten.  
De EU zonder “Marshalplan voor de jeugd”, verliest het ook van Washington en Peking. Daarna zullen zij ons “gaan regeren”..

KOMT ER EEN DOMINO-EFFCT? 
Op 21 juni a.s : BREXIT-TEST.
De Gaulle wilde de engelsen nooit "in Europa". Maar toch denderde  Thatcher later met kracht binnen. Ze wilde in de EU ter compensatie van het "verloren Gemenebest".  Het lukte haar (te?) easy: en ook Cameron wil nu zijn zin door-
drijven. Maar speelde het spel mogelijk te hoog...
Brexit betekent: +6%  of -5% voor het UK-BBP, dat hangt af van zienswijze..  De NEE-aanhangers zeggen: Bij “ja”, gaat Londen leeg worden en de Vereveningskamers (en andere clubs) gaan naar andere EU-steden. Die "kamers" horen met hun money-traffic (1300 miljard euro/jr) bij de ECB. Zelfs bij “NEE” gaat het vreest Londen nu ook gebeuren..
Cameron krijgt ook nooit zijn vetorecht in de eurozone. Hij dreigt nu zelf te verdrinken in die groeiende deining van de vele EU-haters.
RUZIENDE BROEDERS
Die britse soe-vereiniteit voorop stellen, brusselse bureaucratie be-vechten en vooral angst hebben voor immigranten en terroristen. EU-voorstanders staan zwak: met hun ratio en dreiging dat de Brexit on-omkeerbaar is. En dat het ook schotten, welshmen en noord-Ieren op foute gedachten zal brengen.
Het UK verliest (zonder lidmaatschap) een prachtpositie. Die hen +30% groei sinds 1992 bracht, +500.000 werkplekken/jr plus een machtige City. Nu dè financiële poort van de EU. Brexit onder-breekt dit alles en kan tot -7,5% groei leiden. Wat dus -5200 pond gezinsinkomen betekent.
Financiële bedrijven gaan naar Luxemburg, Zwitserland of Frankfort. Brexit kost die Cameron en zijn gespleten partij.. de kop.
Voor de EU is het ook een ramp: de tweede economische power (goed voor 3,5% wereld-bbp) vertrekt. En het Brusselse aanzien
 zakt wereldwijd enorm. 
JA-voorstanders bij UKIP (de "UK- PVV") zien heil: in "gesloten 
 grenzen", hogere importtarieven en meer protectionisme. Bij de Tories die ook vòòr zijn, ziet men extra-groeikansen, door een nog liberalere politiek. Een beetje à la VS.
De discussies werden levendig, hard, levendig en steeds vinniger.
Na Brexit zullen we valuta-onrust zien (dalend pond) en winst voor FN en consorte. Londen kan.. de uitslag negeren: à la Tsipras. Of kan: een tweede referendum instellen (zie Dene-marken 1993). Of: artikel 52 van Lissabon inroepen: dat twee jaar uitstel geeft.
Ook het EU-parlement kan daarvoor kiezen. Want er moet veel herzien worden: in handel, regulering en personenverkeer.

De EU-handel lijdt vooralsnog weinig: men exporteert  3% naar UK. Andersom, ai, dat is 26%. De vele financiele services die vertrekken zijn goed voor 1/3 van het UK-BBP!
TOEN WAS HET NOG GOED
DOEMSTORIES
Vier modellen zijn denkbaar nà Brexit. Van een simpel handels-akkoord (bv Canada), via een douane-unie ( Nato-lid , zie Turkije) of een bilateraal akkoord (Zwitserland) tot aansluiten bij de grote markt (Noorwegen). En dan, zie zwitsers en noren, ook vele regels slikken (bv Schengen). De noren moesten  meebetalen aan Brussel. Alles contra wat de Brexitters willen!
Over blijft dan nog: statuten zoals die met Albanië, Servië of Oekraïne.  Alles na lastige onderhandelingen en met een crisis in de Tory-partij. Ook te midden van franse en duitse verkiezingen: bepaald ook geen voordeel. Brexit lijkt stom, absurd en schadelijk.
Drie zaken blijven in elk geval het redden waard:
de gemeenschappelijke markt, samenwerken op veiligheidsgebied, bewaken van de infrastructuur en grensbewaking/stabilisatie van EU-buiten-grenzen. De EU moet politiek hervormen, om de risico`s van de 21e eeuw te tacklen.
DE EUROPES KAKELCLUB
Het UK zou nu aan Churchill moeten denken (1946), die exact wist wat hij wilde van: “die  VS van Europa”!
De franse EU-voorstander Attali, econoom en auteur van naam, kan zich een UK-afscheid gewoon niet voorstellen. Hij spreekt over politieke en economische zelfmoord. Met ook grote risico`s voor de UK-constructie zelf. En vanwege de sterke symbolische en psychologische werking ziet hij hier ook: het begin van het einde van de huidige EU. Zie ook j@attali.com   
HIJ WIST DAT EUROPA HET UK KON REDDENDie PANAMA-PAPERS toonden ook veel “wegtoverij”.
LEUK KANTOORTJE TOCH?
Maar de hackende journalisten bleken de echte tovenaars. De zaak bleek explosief, met veel  schade aan grote namen en  de geruchten over “ complot-ten” waren legio. Met CIA en NSA als toppers en met.. de russen.

Ministers weg (IJsland en Spanje), koning Salman (SA) en Poetin (via vriend) te kijk en ook Macri MP van Argentinië, president Porosjenko van Oekraïne en… Cameron kregen een tik! Plus 120 andere..
EEN BONTE CLUB RIJKEN...
We zagen weer "die amorele en suicidale mentaliteit" in de gemondialiseerde financiële wereld. Autoritaire staten 
trekken er ongestoord profijt van en zetten hun “brave counterparts” voor schut. Ze lijken nu zelf minder misdadig… Zelfs Peking zat er bij: het had zelfs 1/3 van de “Mossack Fonseca” bedrijven! Ai: ook hoge  partijbonzen.  
 
HET PANAMESE OPERATIEGEBIED...
G20 moest optreden en vroeg de OECD de lijst van foute landen “bij te werken”. In  juli 2016 komt die met een “definitie” van fiscaal paradijs. En: China (G20 voorzitter) wilde in eigen land corruptie bestrijden.. Vele leerden weer een les en andere moesten zich schamen.. 

ZO WERD DE KLOK GELUID....
De oprichters van het advoca-tenkantoor verzamelden 500 mensen en draaien 37 miljoen omzet, in dit land van 3,7 miljoen inwoners. Ze schiepen voor hun klanten minstens  215.000 bedrijven, waarvan er 113.000 op de Maag-deneilanden (UK) hui-zen. Dit is hun eerste schandaal in 30 jaar. Let wel: hun business is voor 100% legaal!

Want men zet voor klanten, off-shore bedrijven op. En, een "auto-producent is ook niet verantwoordelijk voor het gebruik van de auto (bv bij een bankoverval)"... Dus hun valt niets te verwijten!
Men is in Panama boos over reputatie-bederf: want niets was illegaal. Dat de franse minister Sapin vroeg om het land (weer, er af in 2012) op de zwarte lijst te zetten, viel zeer slecht.
 Wat men aanbiedt is kinderspel.
SCHEMA MET WERKWIJZE  EN PARTIJEN
Alles werd lucratief toen de EU inwoners verplichtte om buiten-lands geld+bezit fiscaal aan te geven. Een bedrijf hoeft dat niet. Dus: doe hup, die bankrekening over aan een nieuw panamees bedrijf. Een advocaat zet het op en runt de rekeningen dan in fiscale paradijzen. Oprichting kost: 1000 euro + jaarlijkse beheerskosten. Een zwitserse advocaat regelt het voor u in 48 uur. “Administrateurs” lenen  duizenden bedrijven hun naam. Zoals Rene Merkt, fortuinbeheerder van Liliane Bettencourt. Die met 767 panamese bedrijven van doen heeft. Alles gaat per fax, controle is zeldzaam: een simpele standaardprocedure.

HET ORGANISTIEPLAATJE
Panama levert nooit de namen van de echte eigenaren. Tenzij … de politieke druk enorm is. Daarom richt men vertakte bedrijven op, of een fondation naar panamees recht. De naam van de eigenaar staat enkel in een confidentieel document en is niet opeisbaar. Geen enkel internationaal recht verbiedt dit.
Experts schatten dat ca 1/3 van het wereldvermogen fiscaal is verstopt. In warme exotische oorden en in respectabele, koude landen. Drie groepen mensen kom je tegen. Misdadigers die zwart geld verstoppen, “gewone mensen” die eerlijk geld fiscaal verzwijgen en eerlijke mensen met buitenlandse rekeningen met legaal geld. Zij geven alles fiscaal aan en doen niets verkeerd. Ze wilden enkel “meer discretie”.
Natuurlijk zou elk land dat van crimineel geld weet heeft, de rekeningen plus naam van de bezitter, desgevraagd, MOETEN verstrekken aan fraude-autoriteiten. De VS hebben dat wettelijk geregeld en verplicht! Een land wat dit weigert zou uit de VN moeten worden gezet. En de misdadigers gestraft door een intern tribunaal. Landen die grove fiscale voordelen bieden, moeten ook worden aangepakt. Idem de VS met zijn Delawareconstructies.  En het UK en Luxemburg ook..
Begin mei publiceerde het Internationale Journalisten Consortium de rest: info`s over 200.000 bedrijven. Trusts en foundations worden op het net verspreid. ... En we kunnen wachten op volgende onthullingen. Waarom ook niet de “London Papers”, met hele ergere dingen. Die oplettende groep journalisten en hackers zijn goed bezig .
Elke verkiezings-kandidaat (publieke functie) zou “op zijn eer” moeten verklaren niets fiscaal te verbergen. Ook niet via een bedrijf in het buitenland, waarmee hij LEGAAL belasting kan ontduiken. Elke politicus moet  “clean zijn”.

MR.FONSECA
PERS INSTRUCTIE...


 


Zweden gaat daar al ver: sommige kandidaten publiceren hun fiscale aangifte. Voor ze “gedwongen” worden. Elk land kan ook zijn fiscale wettelijke regels “eerlijker” maken.
WAAR ZITTEN DIE BEDRIJFJES?
Dit gebeurt nog weinig en want daarover bestaat zelden een politiek meerder-heidsstandpunt… Dus voor u de stenen op-raapt om te straffen kijk even in het fiscale recht van uw thuisland..  

Voorstellen voor een transpa-rante, betere wereld, zijn op zich simpel. Maar liggen politiek vaak taai.
Weet, dat het gevecht “voor een transparante eerlijkere wereld” al eeuwig bestaat.


MARIO IS ACHTERDOCHTIG..
Maar de echte magic:  dat wordt die “HELICOPTER MONEY"! 
Die at onze generatie nooit meemaakte, al kregen we toch ooit euros, dacht ik, en ook “dat Tientje”? 
MONEY-SKY-DIVING
Het franse BBP bleef -15% achter bij het BBP 2008. Italië doet -23% en Spanje zelfs -30%.. Zie ook die massa-werkeloosheid. Niets lijkt voldoende voor echte groei en om de inflatie op te jagen. De  hogere dollarkoers, leidde ook nauwelijks tot meer export.

DE GIGA-OBLIGATIE WINKEL
Dat opkopen van EU-staatsschuld voor vele miljarden blijkt ook geen wonder. De ECB moet andere “tovertrucs” vinden. Er is enorm veel geld in omloop; dat de investe-ringen en de consumptie niet echt opduwt. Maar wel de rente drukt tot zelfs negatief!
DE INFLATIE TENDENSEN

Ondernemers zien veel risico`s, consumenten wachten op lagere prijzen en pensioen-fondsen scoren geen rendement en zien kassen slinken. Vele “bewaren wat  appel-tjes voor de dorst”: in moeilijke tijden. Natuurlijk: die groe-iende groep bejaarden consumeert weinig.
TRANSPARANT GELD
Zie PM Abe van Japan, die vele trucs uithaalde. Maar zijn staats-schuld steeg gestaag, richting 300%! Zijn land lijkt toenemend op een bejaardentehuis.
Duitsland vergrijst ook stevig. Maar spaart en lost schuld af. Want hun hoge export compenseert die verminderde consumptie. Enkel Merkel en Schaubele hoeven geen helicopters die geld strooien. Vanwege dit alles praten “geleerden” nu over die befaamde “helicopter money”.
DAAR IS-TIE! 
Wat betekent: de EU letterlijk bezaaien met geld, om de consumptie te duwen. Nobeldrager Friedman dacht en sprak er vaak over en reserveerde deze “truc” voor “extreme situaies”.
Want het betekent: de ECB financiert tekorten van eurolanden en/of geeft geld aan inwoners. Hopend dat ze het niet (weer) op de spaarrekening zetten of in de sok stoppen. Toch ligt de methode ligt in de huidige ECB-lijn. Sommige doet het denken aan centrale banken die in een politieke greep verzeilden. Zoals in Venezuela en Argentinië.
Maar: waarom zouden burgers dat gegeven geld uitgeven, in de huidige onzekere situatie? Dat ligt niet voor de hand. En: waarom nog werken voor geld wat uit de lucht valt? 
Zie ook de actuele discussies over het basisinkomen.
ZO KAN HET ZICH STAPSGEWIJZE ONTWIKKELEN 
Daarmee gaat men in Finland beginnen. Elke levende in het land krijgt elke maand x euro op de bank, en alle andere vormen van sociale uitkering worden er door vervangen. In Frankrijk levert dat sommetje “quitte” op. Deze oplossing kwam op omdat de numerieke economie enorm veel banenverlies zou opleveren. Dus geef iedereen maar vast een soort ww. Waarbij zou blijken dat 80% toch gaat werken; de meeste worden zzp-ers.. Onzin? Gekker dan af en toe wat “helicopter money”?
HE IS NOT ALONE...
 
Dit alles toont dat we,- dus vooral het westen-, verzeilden in rare tijden. En: deze weg bewan-delen we al enige tijd, en die werkt (nog) niet! Is dat geen verslaving, vraagt de medicus? Want er zijn ook hoge belastingen en hoge schulden.
OUD WORDEN IS NU RISKANT!
Waarom doen we niet gewoon de belastingen omlaag? En: komen er afspraken erover in de EU?
VRAAG HET AAN WARREN..
Een aantal economen is ongerust. Maar er moet wat gedaan worden, anders gaat Europa op zijn gat. Bij de Grexit was het op het kantje en er gloort ook een Brexit..
Maar u las dat de tovenaars paraat zijn. Die gaan op vandaag gekleed in driedelig gestreept en fraaie mantelpakjes. Maar hun toverstokjes zijn nog steeds van heel degelijk "oud hout"!  


HET EU-BANKBOEKJE GISTEREN EN MORGEN
 

BELEGGERSGEBEDJE

JUST BEFORE JUMPING
Wonderen blijven nodig, we redden het niet zonder. Het ontbreekt ons aan tovenaars: waar zijn ze gebleven? Die groten der aarde waarin we vertrouwen stelden? Zoals: Churchill, De Gaulle, Mitterand, Kennedy, Kohl, Den Uyl, Lubbers, Wilson en Mandela? 
Bestaan zulke mensen niet meer of kunnen wij ze niet meer herkennen? 
Obama deed even hoop opvlammen, maar werd politiek gegijzeld en Clinton weet niet hoe ze de trumpse orkaan moet  temmen. Merkel wankelt ook een beetje..  Poetin, Erdogan, Modi en Xi maken ons bang, maar ze zijn ook de idolen van andere..  
Veranderden de leiders of raakten de volken te verdeeld en te wispelturig? Werd de wereld te groot of kan de menselijke evolutie de veranderings-swing even niet 100% bijbenen? 
Wie zorgt er even voor wat broodnodige wondertjes?       

MAAR, ZIE IN DE RUIMTE , “toveren” wij mensen zonder ophouden. Daar is al jaren het luilekkerland, voor dromers en visionairs. Veel projecten nog op tekentafels, maar ook enorme ontdekkingen en die lijken bepaald niet ten einde. 
ONZE ONTDEKKINGSREIZEN


 Miljardair Milner en de geleerde Stephan Hawking houden ook van trucs. Ze werken samen aan het Breaktrough Starshot project.
TWEE AVONTURIERS
En willen duizenden miniruim-teschepen ter grootte van een smartphone naar Alpha Centauri sturen. Een sterren-groep dichtbij ons.
SPACE-SPEEDING
I RUN ON A LASERGUN
Elke scheepje krijgt een zeil van 1 m2, waarin een fotonenwind blaast. Die jaagt ze voort en in 20 jaar tot bij de bestemming. Elk zit vol met opnemers; die van alles meten en aan ons zenden. Die wind komt van de aarde: uit een laser van 100 gigawatt van minstens 1 km lang.
Of het lukt is niet zeker: het kost veel geld en  men moet bepalen hoeveel er moeten wegvliegen. Omdat de nodige zullen verongelukken. De onbemande ruimtevaart komt op: maar is ook niet echt goedkoper.. Maar je komt minder bloedig in de krant als het fout gaat..
Op naar Alpha Centauri dus.

LEON DE MARSEILLE,  29 MEI  2016
 

zaterdag 21 mei 2016

GELD BEWAREN? DAT GAAT GELD KOSTEN!GRATIS GELD PARKEREN
 
GELD BEWAREN GAAT ONS GELD KOSTEN!
PARKEERWACHT?
 Vele instanties zijn in uw geld geïnte-resseerd. De bank die het graag voor u parkeert of belegt, de overheid omdat ze graag de belasting 100% wil innen en dieven omdat die van gestolen geld moeten leven.
 
FIOD OP BEZOEK


Als je ouder wordt zijn er dan ook nog de erfgenamen.. En pas ook op social sites die alles van u willen weten en dat graag doorverkopen aan derden.  Boeven kochten in land A CO2-rechten zonder BTW en ver-kochten ze meteen in land B: mèt BTW. Die ze dan in eigen zak staken. Dan werden ze weer "terug verkocht.. Zo stalen "collega`s in crime",  honderden staatsmiljoenen in een BTW-carrousel. Ogenschijnlijk correct verdiende miljoenen, waar het mooiste op aarde voor werd gekocht... Vele werden er schatrijk mee.

Met geld omgaan is een spannende bezigheid, en geld verstoppen is ook een populaire sport. Maar rond het aloude vertrouwde geld raakte nu ook alles in beweging.  En nu waart overal de negatieve rente rond: Japan begon.
GOEDKOOP GELD BEWAREN KOST OOK GELD
In plaats van extra-geld (=rente) krijgen, moet je betalen om je geld te stallen. Behalve onder je bed in de sok. Maar daar kan het worden gejat, het kan verbran-en en ook niks waard blijken. Bij een plot-eling failliet van een bank of een speciale manoeuvre van een centrale bank.. Zoals na WO gebeurde; om zwart geldbezitters te plagen. Argentinië bevroor alle bankgeld, toen het lenen niet meer kon. En de staat niks meer had. Spaarders mochten van Kirchner 10 jaar niet aan “hun” bankgeld komen!  
CREDITSURFEN
DOOR DE VLOER GEZAKT.
We leren weer, dat het bij geld gaat over: rendement èn risico. Je kan geld kwijt raken of je investering kan niet goed renderen.
MINI-BELEGGINGSLES
In 2008 garandeerde de overheid een deel van ons banktegoed.. Om bankruns te voorkomen, zoals in Griekenland.  


BLIJE SPECULANT
De banken zitten op vandaag echt in "terra incognita”, dus glibberig terrein.
DE BANKEN ZIJN DE WEG KWIJT


Oude trucs om de economie te stimuleren werken niet of beperkt. Ook risico`s zijn sterk veranderd. Computerschermen en -programma`s moest men aanpassen; ze werkten niet bij negatieve rente. Veel geld in omloop èn een stagnerende wereldeconomie, doet veilige, renderende investeringen afnemen. Waar moet je heen met al dat geld? 
WAT TE DOEN MET SPAARGELD DAT GELD KOST?
1/3 van de wereld-staatsschuld kent nega-tieve rente. Investeerders lenen geld uit tegen negatieve rente: omdat dat is veiliger dan iets anders. In 2012  (in Denemark-en), begon de centrale bank aan banken ver-goedingen te vragen om geld te stallen.  Om banken te dwingen uit te lenen aan bedrijven en personen: de economie had pep nodig.  Groei moest èn ook wat meer inflatie..
TOVENAAR DRAGHI
EURO - CASINO? 

De ECB nam maatregelen. En ze kocht staatsobligaties op: staatsschuldpapier dus. Dat deden investeerders ook, maar enkel van de meer soliede landen. Want je wil je geld ooit terug zien. Mooi, voor die landen met torenhoge schulden? Die hoeven zo niet of nog niet, nare bezuinigingen uit te voeren..
Straks gaan banken ons ook vergoeding (neg. rente) vragen, om geld te mogen stallen. Naast betalen voor een rekening met toebehoren, komt er “parkeergeld” bij. Daarom: gaat geld weer thuis in de oude sok, want niemand wil zijn geld zien slinken..
Het gaat niet om cash uit het verkeer nemen, ten gunste van “plastic money”, al gaat ook dat toenemen, maar om het betalen voor het stallen van plastic geld. 
De tendens is dus: weg met die cash!
Het World Payments Report 2015 zegt dat dit sneller toeneemt dan het BBP: +9% in 2014. Nu: 388 miljard trans-acties/jr. Azië: +27%  en China + 40% per jaar. VS en Brazilië, voor het UK, en Frankrijk loopt achter. Met nog geen 270 “niet-cash betalingen per inwoner”. Elders is dat het dubbele.
BETAALGEDRAGINGEN

WIE LOPEN ER ROND MET CASH?
BETALEN MET CREDITCARD
Duitsland bleek weer een echt cashland, toen de EU zei geen 500 eurobiljetten meer bij te gaan drukken. Hier wordt liefst 76% particulier in cash betaald!
Duitsers willen niet graag "gevolgd kunnen worden" wat komt door de nazitijd en de stasi-tijden.. Frankrijk zit op 56%, Nederland doet hier 52%. De VS 46 en ja, Zweden.. 26%.  Dus Scandinavië gaat aan kop; daar weigeren winkels vaak cash. Noorwegen stopt in 2020 helemaal met cash. Dit komt door de technologische ontwik-keling en door de strijd tegen de corruptie. Dealers en call-girls willen cash, net als de terroristen in Parijs. Frankrijk verlegt de limiet van de cashbetaling van 3000 naar 1000 euro. De banken willen cash stoppen, dat bespaart en is veiliger. Besparing: 0,5 a 1% van het BBP. Ook het IMF denkt zo en beweert dat het de economie stimuleert. En: het zou de weg naar  een rente 0/of negatief belemmeren.
GELDTRANSFERS VAN LAND NAAR LAND
Het betalen met uw smartphone kan al natuurlijk kan dat slimme ding fungeren als credit-/betaalkaart! 
MOBIEL BETALEN KOMT ER AAN
En ook meteen alles wat u doet bijhouden plus een piepje als u de eigen kredietlimiet van deze maand bereikte. In en-kele afrikaanse landen is het sterk in opkomst. Dat is de wet van de remmende voor-sprong…

In Marseille wordt geld overgemaakt met Money Transfers. Door  buitenlanders naar hun families in hun land. Je levert je cash hier in en via een code kan je familielid in Algerije daar jouw gulle gift ophalen. Tegen commissie natuurlijk, die niet klein is.. Miljarden gaan zo over de wereld en werden voor opkomende landen van groot belang.
Veel cash betekent ook vele oude sokken. En zonder cash zijn ook bankruns uit de wereld. Weg dus met angsten bij de banken in onzekere tijden. Zo denken ook de centrale banken.
Maar: weg met cash betekent dat doen en laten nog beter te zien is. Voor bedrijven en overheid. Het neemt onze laatste geheimen af.

Sommige denken dat ook het “vertrouwen in geld” er onder zal lijden. En dat parallele munten zullen opbloeien.
Polls tonen dat:  86% van de fransen en 91% van de duitsers cash willen behouden. Dus dat “cash weg”, betekent best problemen. 
PILLETJE BIJ PIJN
VERSTOPPERTJE
SPANNENDE PLEKTIJD IS GELD
COOL MONEY


LEUGENTJES OVER GELD


Dus: straks mag cash niet meer, is de oude sok nutteloos en vraagt de bank ons “parkeergeld”.  Of zal het gaan zoals bij het verbieden van drankverkoop en porno? Dat maakte de verboden vruchten ook superduur!
WEG MET DE FOUTE BOOZZ
Omdat de maffia er zich mee ging bemoeien.. En die heeft altijd de hoogste tarieven!
De rust "om het geld" lijkt nu voor jaren verdwenen, dus u kunt er maar beter niet teveel van hebben.. Adviezen over "what en how to do" zijn schaars en ook al duurder. Dus koop nu die Rembrand maar of dat mooie buitenhuis in Panama..  
 
Want: geld kan in waardevolle spul omgezet worden. Ook in edele metalen, antiek, edelstenen, agrarisch terrein,  etc. .
EEN VRIJHAVEN 
TE ZWAAR VOOR EEN KLUISJENiet alles is zo “vast” als “vastgoed”, maar mogelijk toch een goed alternatief voor cash. Wie weet stijgt de waarde ook nog wat! Maar: waar laat je dit dure, vaak zware en volumineuze spul? In huis kan het gejat worden, een bankkluisje is al gauw te klein en… dat is geregistreerd. 
FREEPORT-BOX
DE LEUKE FREEPORT DINGETJES


Een fiscaal paradijs betekent ook een bank, al ben je daar wel (bijna) anoniem, dus een beetje fiscaal veilig. Natuurlijk bestaat er iets beters: en dat heet “de vrijhaven”. Dat is een gebouw met huurboxen er in, dicht bij een vliegveld  en waar ook zwaar beveiligd transport geregeld kan worden. Die gebouwen zijn supersafe, beneden betonnen ruimten, safe voor bevingen, overstromingen en branden..  In deze gebouwen ligt voor enorme bedragen; alles is ook prima verzekerd. Toegang is uiteraard extreem beveiligd: minstens biomedisch..
LONELY PARADISE
BELEGD IN KUNST
Er zijn “freeports” in Geneve, Londen, etc. . en Parijs staat op de lijst. In de buurt van elk financieel centrum is er wel een; dat is gemakkelijk voor de clientèle. Wilt u iets verkopen of kopen, er zijn regelmatig expo`s om u te bedienen. Fraaie zalen met een luxe en ontspannen sfeer. Met alle faciliteiten ernaast; ook om de deal te vieren. Aan alles is gedacht..
DE GROTE GELDROLLER
Dit is het alternatief voor de oude sok: tenminste als die echt groot is. Het bewaarloon is hier mogelijk duurder dan geld plaatsen bij een bank, maar misschien wel fiscaal "pret-tiger"..

De mens en zijn geld: dat "slijk der aarde", dat gaat ons nog flink bezig houden. Naast de bitcoin zijn er dozijnen parallelle "geldsoorten" op het internet en soms is geld ook "gewoon gedrukt". Dus een soort IOU`s.. (I Owe You).  Sinds kort staat die nieuwe "blockchain" volop in de belangstelling. Een nieuw, very high-tech internetgeintje, dat banken uitschakelen kan... ook in het betalingsverkeer. En ook: notarissen, advocaten en zelfs.. de overheid. 
Sommige zeggen, -om de power ervan aan te geven-, "blockchains zullen zelfs Über gaan überiseren".    
U bent dus gewaarschuwd: onze (achter)kleinkinderen weten straks niet meer wat "dat geld van die opa`s" eigenlijk was...


DIT WORDT ECHTE ANTIEK!
Geld bewaren doen we straks heel eenvoudig.. op het internet! Dat wordt ons nieuwe high-tech spaarvarken! Wedden? Daarover een volgende keer meer, als u wat minder ongerust bent.
 
GELD WORDT KUNST!
 


OMO WAST OOK GELD WITTER

Leon de Marseille 21 mei 2016
 

GELD WORDT WEER ECHT LUCHTIG EN VLUCHTIG