Totaal aantal pageviews

vrijdag 30 september 2011

GEERT MOET GAAN OPPASSEN: HIJ RISKEERT NOU OOK AA-

Dit klinkt gewaagd, zo kort na zijn forse optreden tijdens de begrotingsdebatten, denkt u? Oké, het is ook nog niet zover. In Denemarken, het grote (gedoog constructie-) voorbeeld van Wilders (waar hij zelden iets over zei), won recent de linkse kerk en ze kreeg na 10 jaar rechts zelfs een echte meerderheid! De ultrarechtse gedogers daar, verloren zo fors omdat ze het volk teleurstelden. Dat ontdekte namelijk dat het geschreeuw over moslims wel genoeg was geweest en dat er veel andere, veel grotere problemen speelden, intussen. Waar die ultra’s niets aan deden. Ook in Noorwegen is de ultrarechtse partij, mede ook door de killings van gekke  Breivik, in populariteit achteruit gegaan; zeker toen men inzag, waartoe zijn gedachtegoed leiden kon. Ook hier vindt men nu dat zijn gedoe niets van doen had met hun echte problemen……
Ik las recent een leuk artikel van een stadsgenoot van Wilders, de journalist Pollux uit Venlo, dat de kop had: “Geert Wilders bestaat niet”. Anderen, zoals Marcel van Dam, vragen zich af of je niet ook gewoon zonder “contract” met die PVV, een minderheidskabinet zou kunnen runnen, gezien de wisselende steun in de kamer. Verder zijn er ook de nodige analyses van het type: “Geert stemt niet conform zijn eigen programma en doet dus niet wat hij zegt”.
Zijn koren bloeit dus best wat minder, lijkt het. Ook lijkt hij te zijn beland onder die Haagse kaasstolp, waar hij zo fors tegen was. En brengt ook veel tijd door in die door hem ooit zo verfoeide “achterkamertjes”…
Kortom: hoog tijd om eens te kijken naar zijn politieke positie.

Om het maar eens wat anders te benaderen, schatte ik in wié er nu “zeker niét vóór de PVV zijn”. Ziehier mijn poging om dat wat “in te meten”.
Wel, D66 lijkt me een hok vol met tegenstanders; en dat is al ca 1/8 van het stemvolk. In het CDA, en de VVD vermoed ik dat circa ¼  mordicus tégen de PVV is. Dat geeft dan naar kiezers omgerekend ruwweg ¼ x ½ = dus ook 1/8 van het kiezersvolk. We zijn nu dus op ¼ (nl = 2 x 1/8) aangekomen. Dan komen we bij de PvdA, waarin nogal wat Nederlandse moslims thuis zijn. Daar vermoed ik, voorzichtig blijvend, ruim ¾ als echt tegen de PVV. Wat ons hier op ca 3/4x1/6= 3/24, en dus ook ca. 1/8 van het kiezersvolk brengt dat anti-PVV is. Dan de SP en Groen Links nog met elk ca 50% echte PVV-vijanden en zo komen we daar op ½ x 1/3= 1/6 van de kiezers als anti’s. Daar moet nu nog wat van de “CU etc.” bij, en ik schat dat op 1/12. Zo komt het sommetje in totaal op: 1/4 + 1/6 + 1/12 aan “tegenstanders”, en dat geeft als resultaat, dat ruwweg de hélft van het Nederlandse kiezersvolk echt wars is van de opvattingen en methoden van de PVV en zijn vóórmannen. En dus ook, dat de “andere helft” er echt vóór is (of er sympathie voor koestert). Dat zijn dus (deels)  “onze nette mensen = de stillen”, die wel PVV-achtig denken, maar die uit fatsoen of traditie natuurlijk niet PVV “kunnen” stemmen c.q. daar openlijk voor “kunnen uitkomen. “
We staan dus, denk ik, nu op ca 50/50, wat betreft de aanhang voor het gedachtegoed van apostel Geert. Terwijl maar ca 25% bij polls zegt echt PVV-er te (willen) zijn en ook er op te willen stemmen. Wel, dat is nu aan het veranderen en dat is vandaag mijn voeding voor U.

Voor de ontwikkeling van de PVV-positie, is het ook nuttig te wijzen op de volgende zaken, die PVV-ers in verlegenheid zullen gaan brengen.
Als eerste is daar dan Turkije, waarvan in PVV-kring kwalificaties leven, die worden geuit via kreten als “islamitische apen”. Een land dat enorm economisch boomt en in een tiental jaren groter zal zijn dan Duitsland en Frankrijk. Dat nu ook een model is voor veel veranderende moslimlanden (die ook scheiding van kerk en staat zoeken) en dat zich stevig opstelt in het MO en ook Israël aanpakt (bijna in lijn met de VS en de EU!). Waarvan de VS en de paus vinden dat het zeker tot de EU moet kunnen toetreden (!), dat al lang in de NATO zit en dat in staat is om het vacuüm dat Egypte achter liet, nu aardig te vullen. En zo vooral Iran wat in toom te houden. En ook het land, waarheen nu  jonge, bij ons geboren en (bij ons) goed opgeleide Turken weer vertrekken. Want zij zijn dat domme afwijzen van hun geloof en cultuur echt spuugzat. Tja en daar is de leidende partij nu  even islamitisch als in Nederland het CDA ooit christelijk was…En dat is dus “gevaarlijk” zegt de Partij Van de Vrijheid!  

Verder hebben we die achterlijke, kruideniershouding waarmee de PVV de Grieks/Europese crisis behandelt en ook die spottende manier waarop men Brussel voortdurend inkleurt. Nu de EU echt in zwaar weer terecht komt, mede door die vele Europeanen die zich lieten meeslepen in die anti-Europa-sentimenten, moet ook maar eens hardop gezegd worden dat de PVV hier mensen echt heeft verlakt en gevoelens aanwakkerde die je middeleeuws moet noemen. Terwijl de wereld compleet kantelt en waarmee ook onze waarden (waar de PVV zegt zo sterk vóór te zijn) echt in het geding komen, krijgt men het klaar om het enige wat ons echt helpen kan, uiterst negatief neer te zetten. Als écht zou gebeuren wat Wilders c.s. willen, dan is Nederland in no time een klompenboertje met nog een paar kuub aardgas! Dit alles past toch niks bij de tweede grootste exporteur van Europa (direct ná Duitsland) en ook niet bij de tweede grootste agrarische exporteur van de wereld (direct ná de…VS)! Over politieke visie gesproken en opkomen voor het “vaderlandse belang”! Zouden ze dat bij de PVV gewoon niet wéten? En wat te denken van G’s populariteit bij de uiterst rechtse joodse organisaties in de VS en Israël, die de kolonisatie in Oost-Jerusalem een vanzelfsprekend recht vinden? Moet de PVV daar nu ook niet eens stevig voor op de mat geroepen worden nu er opnieuw groot gedonder in het MO-kruitvat dreigt?

Dit bewijst dat Geert c.s. geopolitiek en internationaal gezien gewoon ordinaire nietsnutten zijn, dorpsfilosofen en kleuters. Die geheel niet in staat zijn om de belangen van een exportland als Nederland te snappen, laat staan ze te beschermen. Erger nog, ze maken die zelfs kapot, terwijl de crisis om onze hoofden spookt.

Hier laat ik het bij, met als laatste opmerking, dat de PVV de eer toekomt te hebben meegewerkt aan oerconservatisme, dat de toekomst van onze (klein)kinderen ernstig negatief heeft beïnvloed. Gewone achterlijke heikneuters helaas, die een paar non-problemen, die al bijna tot lachers zijn geworden, goedkoop exploiteerden om stemmetjes te kopen bij het angstige en niet meer zo kiene volk. De goedkoopste politiek die er bestaat, daarop drijft die PVV, en dat al vanaf de eerste dag.   

Ik voel het zo en je ziet het ook al hier en daar: Geert gaat nu echt op weg van AAA naar AA- , en dan is die CCC en DDD aan de horizon al snel in zicht. Die rating krijgen ze, omdat ze visieloos zijn, geen essenties begrijpen, non-problemen voorop stellen, verdeeldheid ( ja afkeer) zaaien onder bevolkingsgroepen en op achterlijke wijze de wereldverkleining van een ferm en kundig land bevorderden. En ook omdat ze de toekomst voor onze nazaten voor geen meter dienden, in tegendeel. De PVV is als lood aan onze benen die, zo zei Schnabel (SCP) recent: “Steeds harder zullen moeten lopen in de toekomst. Om gewoon onze huidige welvaart een beetje te behouden”.

U moet natuurlijk zelf úw rating bepalen, met of zonder wat ik u trachtte voor te leggen. Maar ik weet het zeker: de PVV maakte geschiedenis,-zonder enige twijfel-, maar die staat straks wel op de zwarte bladzijden van ons nieuwe geschiedenisboek. Met verwijzingen naar de “gebroken-geweertjes-beweging” (van de eind dertiger jaren,vorige eeuw, net vóór WOII), en mogelijk ook naar de NSB die toen (ook) meeging toen in een Europese stroming die ons vreselijke dingen bracht. En die ons erná tot het inzicht deed komen: “Snel op naar een verenigd Europa en nooit meer oorlog”.
Laat Geert en de zijnen dat nou helemaal ontgaan zijn in hun nietsontziende machtsdrift en  hun blinde rancune over linkse kerken etc. En Geert c.s. lazen ook niets essentieels over onze geschiedenis vrees ik. Zeker nooit de Koran en mogelijk ook geen bijbel. Maar ze hadden er wel de mond overvol van….
En daar betaal ik dure parlementariërs liever niet voor: dat is zonde van ons belastinggeld. De PVV is liberaal zegt ze, maar is in haar denken niks vrij, en duidelijk erg bekrompen conservatief/behoudend.

Geert’s koren raakt dus nu langzaam uitgebloeid. Maar gelukkig is er voor hem al een vacature. Hij kan Breivik biograaf worden en heeft, als je diens werk leest, al een aardige introductie daarin. Hierin wordt Geert best nog goed, dat hou ik echt voor mogelijk. Van mij mag hij dus emigreren en elders zelf eens trachten te integreren. Want hij is in eigen land, wat mij betreft, in toenemende mate “gedesintegreerd” en verkoopt ons teveel oude en bedorven waren.
Zijn dagen zijn geteld, hij wordt een stil slachtoffer van de aanrazende Europese crisis, die hij zelf mee bevorderde. De volgende verkiezingen in Nederland zullen dus anders gaan aflopen: mensen zullen weer beter gaan nadenken over wie echt hun hachje kunnen redden en begrijpen dat dit veel beter lukt zónder PVV.
U kunt dat proces ook wat versnellen door al borrelend of anderszins uiting te geven aan uw twijfel of uw afwijzing. En doe dat nú maar vast, ruim vóór dat u (mogelijk) zelf ook echt bakzeil moet halen. Met de PVV moeten we nu eigenlijk zijn “uitgedoogd”: het is echt wel genoeg geweest.

Maar…,
de Germaanse buren stemden (in grote meerderheid),  vóór de uitbreiding van het Europese Steun Fonds (ESF). De links/groene oppositie deed ferm mee in het parlement. En het lukte Merkel zelfs nipt om uit haar coalitie gelederen een “eigen” meerderheid te verkrijgen. Dus mag ze nu ook (nog wel even) blijven… 
Onze euro ontsnapte aan de eerste grote bedreiging, op de dag dat EU,  ECB en het IMF de Griekse bezuinigingsprestaties checkten, die begin september nog geheel onvoldoende bleken. De taxi’s staakten bij hun aankomst in Athene en de ministeries ook: die zaten zelfs stevig dicht met extra sloten. Omdat de nieuwste OG-belasting, van een paar dagen geleden, helemaal verkeerd aankwam bij de bevolking.
Het gevecht om de fameuze 8 miljard steun, begin oktober vereist, begon nu echt heroïsche trekjes te krijgen. De Duitsers zijn er nu dus ook uit, waarmee er 11 (van de 17) landen vóór bleken te zijn , waaronder de Fransen.… Het is helaas nog echt niet gefikst, maar de Duitsers krijgen,-Danke Schön-, tot hun vreugde nú niet de schuld van de euro-ondergang.
Helaas valt te vrezen, dat de Grieken zelf die schuld gaan krijgen… Ook omdat er intussen juridische vragen rezen. Namelijk of al die doorgedrukte bezuinigingen en belastingen wel echt legaal zijn geweest…


Maar ons aller weertje was geweldig, deze laatste dagen, en ik wens ons nog veel meer van dat moois toe!

Leon de Marseille, begin oktober 2011.

vrijdag 23 september 2011

WIE BLIJFT ER NOG “AAA”? SCHETS VAN EEN PIKZWART SCENARIO..

Het rijtje van de begrotingsgaten bij de Europese “AAA-ers” is schokkend. In % van het hun BNP zien we Groot-Brittannië aan kop met -7,9%... dan Frankrijk met -5,7%, Nederland met -3,8 % ; Denemarken met -3,6% ;  Oostenrijk met -3,1% ; Duitsland met -1,9% , en na nog wat kleintjes zien we ook Zwitserland met +0,3 en Noorwegen met +13%…
Ik zet er even de staatsschuld in % van het BNP naast: Frankrijk met zijn 85,2% ; GB met 83; Duitsland met 82,3 ; Oostenrijk met 70,5 ; Nederland met 65,6 ; Noorwegen met 54,3 ; Zwitserland met 52,7 ; Finland met 50,8 ; Denemarken met 45,6 Zweden met 37,3,  Luxemburg met 17,9%.. en de Grieken zijn op weg naar … 189% (!), tweede hoogste na Japan met zijn 220%.. Niemand kan hier nog gerust bij blijven glimlachen, al zijn er nog steeds veel “ontkenners” actief.
Niet dus ene Marko Mrsnik, een jonge Sloveen, woonachtig in Madrid die zich bemoeit met de noteringen van Spanje, Griekenland en Frankrijk: want hij werkt voor ratingoffice S&P in de VS, dat de Amerikanen recent naar AA- terug zette. Hij kan “zomaar” een comité samen roepen om , bijvoorbeeld, de Franse AAA te herbeoordelen… En dan zit Parijs in no-time in het Italiaanse scenario….want het staat voor wel 70% van zijn schuld in de boeken bij “buitenlandse financiers”…
Op de S&P “meetlat” staat Frankrijk genoteerd met de volgende kwalificaties:
Economisch Dynamisme:uiterst zwak (nu de groei achterblijft en de WW stijgt)…De groei prognose van de regering (2%) is twee à drie keer die van Morgan Stanley (0,9%!) en Natixis (1,2%).  Openbare Financiën: Middelmatig…volgens de S&P criteria zouden enkel Duitsland en Canada nog overleven in die AAA-groep. Het bezuinigingsprogramma van 24 augustus van Parijs was net genoeg om de zaak nog op de tafelrand vast te houden…
Effectiviteit van zijn Instituties: Niet slecht, de bestuurlijke stabiliteit wordt als redelijk positief gezien. De parlementaire positie van Sarko c.s. ziet men ook als een plus. En  zijn manoeuvre met de “regle d’or”’ (een nul-tekort opnemen in de Grondwet), die de oppositie erg deed schrikken, maakte een goede indruk. Of hij de 2/3 meerderheid daar nú voor krijgt is echter hoogst twijfelachtig, en een afgang riskeert hij nú echt niet.
Kortom: Mrsnik van S&P (Madrid) kijkt toe en wikt en, helaas, is het echt niet Sarkozy die beschikt…. Zo werkt het tegenwoordig voor alle “rijke landen” die hun schulden moeten aflossen en herfinancieren. Ze werden als was in de handen van hun geldschieters.

De zeer onafhankelijke, knappe franse econoom Jacques Attali kon het niet meer laten,-uit pure vaderlandsliefde-, om zijn laatste zwartste nachtmerrie op te schrijven onder de kop:
“ Laten we ons op het ergste voorbereiden, om het nog te kunnen voorkómen…”.
Het verhaal bezorgde velen met mij, kippenvel en zette ons hard neer in de huidige, ongelofelijke werkelijkheid. Hier is zijn verhaal , voor u vertaald, in 10 etappes.
  1. Eerste etappe: Griekenland kan zijn schuldeisers niet meer betalen, zowel niet wapen- en medicijnenleveranciers als zijn ambtenaren en gepensioneerden. Maar Athene ziet het ook niet zitten om uit de eurozone weg te stappen, terug  naar de oude drachme…
  2. De eurozone weigert hun verder te financieren uit het magere ESF(onds) en wil ook geen “eurobonds” scheppen. Want het ontbreekt aan controle op de terugbetaling, ooit..
  3. In grote wanhoop laat de eurozone de Grieken dus over aan hun lot..
  4. De financiers, met name die in Azië en het MO, maakt dit erg ongerust dus zij verhogen hun rente voor eventuele leningen aan Portugal, Spanje en Italië…
  5. De crisis klopt vervolgens ook aan in Parijs, dat er nauwelijks beter zit, dan Italië. De franse banken dragen een groot gedeelte van de publieke schuld van de (zuider)-buren en andere ,- ook giftige-, assets.  
  6. Om de banken te redden zoekt men wanhopig en overal, naar financiers: tevergeefs.  Want men moet liefst 7% van het franse BNP, ergens  zien te vinden…
  7. Dus gaat de ECB in grote wanhoop over tot een massieve steun aan die banken en stopt hun veel liquiditeiten toe..
  8. Dat wordt Berlijn helaas echt teveel:  Duitsland besluit  uit de euro te stappen en schept zijn eigen euro+ (mark, florijn/florint ???), waarbij het zeer precies, een (eerder) voorbereid scenario volgt. Alles kost, volgens een Zwitserse bank, elke Duitser ca 7000 € in het eerste jaar en daarna  ca 4000 € per jaar…
  9. De luide plof van de eurozone maakt duidelijk dat ook de anglo-sasische banken er niks beter bij staan. Want ook zij zitten nog vol met die giftige assets…
  10. En zo rolt het westen in de grote depressie met een massawerkloosheid en zelfs ernstige bedreigingen voor de democratische verhoudingen… tussen landen en er bínnen.

Ik schrik, badend in het zweet, wakker en zie nog net het Tv-beeld met  Sarkozy op zwart gaan. Wat heeft hij, staande vóór zijn franse en Europese vlaggen nou gezegd?  De omroepster van F1 verschijnt nu en kondigt een toespraak aan in het Europese Parlement in Brussel: de voorzitter zegt plechtig dat het parlement zichzelf bij deze uitroept tot “Grondwetgevende Vergadering voor een Federatief Europa”… met een echte federatieve begroting…  En ik begrijp, met een warm gevoel van binnen, dat het zo verguisde Brussel, eindelijk weigert ons allen te laten afglijden naar de chaos en het geweld. We worden op de valreep gered, en begrijpen met een schok, dat het nú elkaar toch nog vinden en onze pietpeuterigheid loslaten, ons eindelijk gaat redden. Maar dan ook echt op de valreep!

En ik zet de TV uit en verzink in een diepe, vredige, slaap. Immers, morgen kan ik nog steeds mijn knappende baguette kopen met een eurotje… ook al is het er toevallig een die in Duitsland is geslagen…  Alle Menschen wurden also doch noch Brüder? Nicht zu glauben!

Deze mooie droom, is in alle opzichten, een uitstekende reden, om u allen weer veel mooi weertje toe te wensen.

Leon de Marseille, eind sept. 2011

zondag 18 september 2011

HET VERDRIET VAN EEN OUDE GLOBETROTTER EN “EUROPEËN DE COEUR”

Mogelijk ben ik er één van die aloude stam der Mohikanen, omdat ik nog steeds heilig geloof in het “must” van een federatief Europa. Immers, waarom zou een groep Europeanen van ca 450 miljoen zielen en zo’n 27 landen niet kunnen samenleven in een federatief verband, “à la VS” ( met hun 350 miljoen in méér dan 50 staten) of à la  Bundesrepublik, (de “Bund”= een federatie van ca 80 miljoen inwoners met een tiental Länder”)? Of, zoals die Zwitsers met hun sterke autonome kantons, ook in een federatief verband, met zijn referenda voor vitale kwesties?  Je kunt aan deze drie voorbeelden toch zien dat er veel vrijheid en “eigenheid” kan blijven bestaan onder een goed ingerichte federatieve paraplu? En het gaat bij alle drie ook over een groep “Europeanen van afkomst”, met een “injectie” van 10-25% aan immigranten, die je nu ook al lang in veel Europese landen ziet.
Dus waarom, in godsnaam, kan zoiets niet redelijkerwijs ook worden gekozen als een verband voor de landen van de EU van morgen? Zijn we zo’n eigenheimers dat we ons door een paar blinde populisten die goedkoop willen scoren, laten weerhouden? Met verhaaltjes, die maar deels waar zijn en die eigenlijk totaal niet essentieel zijn voor de toekomst van ons en onze nazaten? .
Grote verschillen tussen de landen? Jazeker, zie de huidige economisch-financiële crisis… Maar wat dacht u van een failliet Californië binnen de VS en ook andere noodlijdende staten daar? En van de beruchte “ossies” in de Bundesrepublik?  En van de feitelijk grote verschillen in opvattingen en wetgeving: over de doodstraf, euthanasie, religie etc. in de VS? Wat is daar nou dan zo lastig en nieuw aan?
Waarom is dat doorslikken van wat “klompen en molentjes politiek” en het koningshuis eigenlijk onmogelijk voor velen?  In een export-land, dat ca ¾ van zijn BNP in het buitenland moet waar maken?  Dat dus liefst 75% van zijn , erg hoge welvaart, draagt? Zoiets als het “Californië van de EU” waar de helft van het VS-BNP vandaan kwam, kort geleden nog.

Waarom begrijpen wij én die kletsende parlementariërs dat nu niet, nou het er echt gáát om onze waarden en normen (met als basis onze poen en onze economie!) vast te houden
”tegenover” reuzen als China en India met ruim boven de 1 miljard inwoners? Die intussen met iedereen handel drijven op de wereld. En die echt niet van plan zijn zich door wat mini-staatjes  met hun pipo-opvattingen de wet te laten voorschrijven!
Voeg hier nog aan toe de Russen, de Brazilianen, de Zuid-Afrikanen en je hebt die BRICS te pakken, die ons,-de EU (!)-, nu uit de financiële moerassen moeten hijsen met hún poen. Nu al dus, nog vóór we er echt om vroegen, gaan ze er volgende week over vergaderen tijdens hún “zomer-Davos bijeenkomst”. Berlusconi was ook al aan de babbel met Peking ; en de Grieken en Portugezen deden dat vóór hem al. En moesten hun havens en vliegvelden  “inleveren” natuurlijk! China kondigde ook al aan, dat “zijn hulp” , uiteraard  wel verandering van “standpunten” vereisen zou…

Is dat nu wat wij willen, en ook zij die zo hard roepen dat ze hún waarden willen behouden? Wel dan ga je met die blonde Geert in de frontlinie wel erg gauw een niks meer voorstellend klompenlandje worden! Die noemde de Miljoenennota nog even “een eurofiel stuk”, die grapjas!
Toch is dat eigenlijk “gewoon aan het gebeuren”, onder de domme opzweperij van een club die 20% vertegenwoordigt (wel de grootste politieke club intussen, dat klopt!) en veel broekschijterij van hen die politiek willen worden “gedoogd”.. Zijn we daar nú echt aangekomen, na goed 50 jaar Europa-gedoe?      

In de internationale pers lazen we over “de middelmatigheid van de toppolitici” die een economische crisis schiepen en die nu niet krijgen opgelost. Net nu investeerders en financiële operators om vertrouwen en bestuurlijke duidelijkheid vragen. En zonder stuur nu dol worden en van links naar rechts schuiven met die grote kapitalen, die voor een groot deel ook ónze centen zijn. Namelijk ook van ónze eigen pensioenfondsen, verzekeraars en ónze banken! En die ook gewoon worden gemanipuleerd door speculatieve golven, veroorzaakt door gewetenloze geldwolven. Dan moet het toch niemand verbazen dat ook ondernemers en consumenten even “pauzeren en erg onzeker maar gaan afwachten”? Waardoor die stagnatie en de werkeloosheid ook gewoon  voortduren? Dit zien we nu zowel in het tanende Europa maar ook in de ideologisch verstarde VS met zijn dogmatische poppenkast.
In Polen kwam , vorige week, de EU (wéér) niks verder en Geithner (VS), die er weer was, ging gedesillusioneerd naar Obama terug. Nadat hij, ook even zei die transactietax voor  financiële moves niet te accepteren… Bondgenoten werden géén lotgenoten, helaas.

Ook lazen we over “de nieuwe islamitische lente”, die we nu echt zien in diverse Arabische landen. Omdat de islam, hún religie nu, in deze verscheurde landen, ná halve eeuwen van verdelende dictaturen, nou net dat gezámenlijke geloof, dus hún enige bindmiddel is geworden. Dat het hen nu mogelijk moet maken  eindelijk boven die vermolmde stammen- en etnische structuren uit te stijgen, die de moordende dictatoren,-met forse steun van het oliegeile westen-, een halve eeuw in stand hielden. Bijna niemand in het verwarde westen ziet duidelijk genoeg dat aanzienlijke groepen  jonge revolutionairen, de democratie (ja, de ónze!) omhelzen om eindelijk van die verstikkende dictaturen te worden verlost en die het mogelijk moet maken om ook vrij te zijn en te kunnen werken aan een nieuwe toekomst op een moderne wijze, die ze bij ons in het westen zagen en die hun biologeerde. Iemand zei: “Ze willen graag ónze democratische structuren en aanpak, maar echt niet onze “verworden mentaliteit”…

Gaan we dus zó verder om met onze dure vrijheid, onze welvaart en laten zo onze landen , verzuipend in de schulden, achter voor onze nazaten in het belang van een paar verdwaalde politieke nietsnutten en wat enge pietepeuterige belangetjes?

Wel dat kan natuurlijk niet waar zijn en dat móet, tot elke prijs, worden voorkomen. Wat wij met onze immense resources, ervaring en historie, kennis en achtergrond, natuurlijk ook echt kúnnen tegen gaan. Het is te gek voor woorden om dat niet meer te geloven en mismoedig bij de pakken te gaan neerzitten. Dus moeten we ons mentaal in een bocht gooien, goed proberen te beseffen wat er nú speelt, en met het oude elan (ja, voor mijn part met dat van de VOC!), maar beter nog met dat van ná WO II, overeind komen om dát wat “om de hoek ons lijkt op te wachten”, niet te laten gebeuren!  Immers: It’s the mentality, stupid!

En terwijl we ons daar op voorbereiden, wens ik ons allen natuurlijk weer mooi weertje!

Leon de Marseille, half sept. 2011

maandag 12 september 2011

DE BORRELTAFEL, DE WERKELIJKHEID EN HET POPULISME…

agora uit de oudheid

Ik zie hier een verband tussen,  dat mij ook nogal actueel lijkt.
Elk mens heeft,-het kan niet anders-, over wat om hem heen gebeurt, een mening en een oordeel. Dat is nodig om in “balans te blijven” en, je omgeving verwacht dat ook van je. Niks normaler dus dan babbelen over “wat er gebeurt, wie iets deed of net niét deed en wie schuld of roem toekomt”. Meestal praten mensen met elkaar in de sfeer van een gezellige ontmoeting of van ontspanning op hun werk, in hun vriendenkring of in de familie. Ik noem dat voor het gemak nu even: “de borreltafel of het koffie- of theekransje”. Het is heerlijk om wat badinerend alle narigheid of pikanterie door te nemen. En het lucht vaak ook op.  Zo komt een stuk van wat “de publieke opinie” heet, vaak tot stand, stevig gevoed door de (commerciële) media. En het is nu vaker het vermaledijde mechanisme, dat ons er toe brengt de werkelijkheid zwaar “te over-simplificeren of niet te willen kennen of te (willen) doorgronden”. Omdat ze, helaas, veel complexer en weerbarstiger is om de achtergronden in een vlotte babbel of snelle “explicatie” even te debiteren. Helaas!
Daarbij komt, dat de drukke mens erg weinig tijd heeft (of neemt, het blijft een keuze!) om wat meer te weten te komen wat er “achter de dingen zit”. Dat is ook niet alle mensen gegeven zoals we weten, en daarom vinden populisten met hun goedkoop gebral en “inlikkerij” ook steeds meer gehoor en bijval. Zo krijgen we steeds meer “kritiekloze schapen” die achter elkaar aan tippelen. Dé voedingsbodem van de schare aan opportune politici…en in bijna alle partijen..
Daar moet natuurlijk een tegenwicht tegen zijn, want dat is op den duur superlink. Dat moet, voor een niet onbelangrijk deel, uit de groep komen, die nu wel eens badinerend ”de intelligentsia” heet. Bijna een diskwalificatie, tegenwoordig. Want als er in de publieke opinie en de media niet ook een kritische rem zit, wordt de controle op die verdwaalde en scorings-geile politici (die we zelf kozen!), veel te slap. Immers een parlementslid controleert de regering maar... wíj controleren “ons” parlement. Dat is “des democratie’s kern”. Valt dat teveel weg, dan is de baan vrij voor populistisch stuntwerk, halve waarheden en bosjes vol  vóóroordelen.
Ik denk dat mensen, die “mochten”studeren (daar zat er ook veel overheids= belastinggeld in !) hier nadrukkelijk een extra-verantwoordelijkheid dragen. In het dagelijkse leven en ook op borrels en feestjes en dat “effe babbelen” gedoe. We moeten het elkaar in zaken die onze toekomst en welzijn aangaan, namelijk niet té gemakkelijk maken. En dus geregeld met elkaar het echte , en ook soms wat linke, debat durven aangaan.
Geen debat van “welles niets” natuurlijk (al kan dat ook leuk zijn), maar een debat vol argumenten van “waarom en hoezo”, naast het uitwisselen van opinies en oordelen.
Immers het oordeel van iemand kennen is wel leuk, maar de argumenten aanhoren is veel leuker. En ook veel leerzamer.
Zo werkt een democratie in zijn kern;  vroeger deden de Grieken (!) dat op de agora en nu ook nog in Hyde-park corner in Londen, op een zeepkist. Zo, en niet anders,  werkt de “controle op de democratie en op de politici”, en al eeuwen.
Nu de media deze rol minder dan ooit lijken te vervullen, moeten de intello’s weer wakker worden en meer tegenwicht bieden. Door achter de dingen te kijken, er over na te denken en ook niet enkel dát te lezen of te bekijken wat je tot “de goedkope shit” moet rekenen. Af en toe  shit aankijken is overigens goed “om de walging op peil te houden” (grapje). Ik bedoel gewoon “ ook te weten hoe het er feitelijk, in duistere kringen toe, aan toe gaat om ons heen”.
Natuurlijk heb ik makkelijk praten en al 16 jaar echt tijd om veel te lezen, te discussiëren en me breed te oriënteren, dat is een voorrecht en dat besef ik maar al te goed. Daarbij is “de wereld” ook mijn hobby en al heel lang; ook toen ik nog werkte.  De menselijke werkelijkheid vind ik de het boeiendste wat er bestaat. Een continu cabaret zonder entreekosten.
Ik ontmoet vaker, ook jonge mensen, die deze werkelijkheid ook biologeert en die uiterst curieus zijn naar de achtergronden. En die het ook een belediging vinden om “goedkoop vern…..” te worden. Want het is een echte belediging, dat door ons betaalde (maar ook gekozen!) mensen ons (lekker opportuun) knollen voor citroenen proberen te verkopen
Er bestaat ook maar één échte kracht daartegen, in een moderne democratie: dat is de publieke opinie, gevoed door mensen, die daar professioneel en fulltime of gewoon “tussen het werken etc. door”  de tijd voor nemen. Uit passie maar ook uit “verantwoordelijkheids-gevoel”. Al klinkt dit al weer erg elitair in deze tijd.
De sociale controle op de manipulatie van de opinies is even hard nodig als het oog van de gewone burger, die zich iets aantrekt van wat er om hem heen gebeurt op het gebied van “sociaal en fatsoenlijk gedrag”.
Doen we dat té weinig dan krijgen we , net zoals de roep om meer politie bij toenemend wangedrag in de maatschappij, meer populistische partijtjes en politici die “ de leuke markt van het opportuun scoren” ontdekten en daar hun garen spinnen.
WÍJ zijn de kwaliteitsbewakers van onze democratie en dat moeten we echt niet uitbesteden! Je kijkt toch óók zelf naar de mensen waarmee je leeft en denkt daar ook over na om te zorgen dat het niet uitloopt op een zootje ongeregeld?
Wel, doe dat dan ook wat breder en hou de “massa wakker” opdat we niet straks in de bak zitten of ons moeten verstoppen omdat we tegengas gaven. Zie Syrië, Iran, Rusland, Venezuela , de VS met zijn Tea-party en ook Nederland met zijn veel (te) “vrije politici” en waar ook halve gekken politici bedreigen of voetballers, bestuurders, brandweerlieden, politie en ambulancepersoneel en intussen ook journalisten en cabaretiers… 
Omdat de boze krachten daarvoor de ruimte “aan” voelden, nee kregen, door het ontbreken van de stemmen van het “gezonde verstand “dat zich niet alles laat wijsmaken”. Wij zijn zélf degenen die de mentale gezondheidszorg moeten leveren van ons politieke systeem. Dat is echt niet “voor 4 jaar uitbesteedbaar”.
Dus nou niet wéér cynisch worden , nee, doé er iets aan, als u er wat aan KUNT doen of, eigenlijk, zou “moeten doen”. Gewoon uit fatsoen en respect voor een vrije en leefbare wereld. En hou op met dat gezanik over foute politici en bestuurders: die heeft u er zelf neergezet dan wel heeft u zelf het “klimaat voor laten ontstaan” waarin dat zo kon!
Wilt u een betere wereld? Wel, doe er dan dus zelf méér voor of áán. Ú bent zelf de oplossing en niet “die anderen”! Dat zijn we veel te veel vergeten en zie nu… om u heen, naar die graaiende massa die maar niet genoeg kan (kon?) krijgen….
Maar,
in Marseille was dit weekend van 9/11, de G7, met een ware legermacht aan CRS-politie in de Vieux Port. De  resultaten waren desastreus. Dat werd niet direct zo aan “de pers“ verteld, maar stond uiteraard wel in de “betere bladen”. Grote herrie tussen de Europeanen onderling en ook tussen de EU-landen en de VS met China…. Dit is natuurlijk véél erger dan wat u hierboven las, en ik wilde het eerst ook liever niet “mee-bloggen”, maar ja….
De grieken , een belangrijk volk voor onze joods-christelijke (hellenistische) cultuur en één  der bakermatten van onze beschaving, lukte het nu een twééde keer om ons flink te imponeren. En wij waren de sukkels die dat toelieten, ondanks veel waarschuwingen en wat we echt wél wísten. Dat kwam door onze toenmalige roes van “die bomen (lees de schulden) die tot in de hemel groeiden”.  Nu is de hemel niet meer blauw en eindeloos en een Europese bankencrisis à la Lehmannn Brothers staat voor onze deur (zeggen Lagarde van IMF en Bernanke uit Washington). Terwijl  Trichet  die, nu hij ook nog zijn (Duitse) topeconoom in de ECB verliest,… moet zien hoe de beurzen, en speciaal de bankaandelen, fors kelderen. Angela is thuis politiek ook bijna failliet, en wij waren economisch, intellectueel en cultureel nog nooit zo ver weg van onze “Amerikaanse bondgenoten”. Zij kozen zelf voor nóg een rondje “stimuleren” en wij enkel voor zeer fors bezuinigen.  Merkel heeft, -zeker na het verbod van het Hooggerechtshof op “deelname van Duitsland aan Europese schuld”-,  psychologisch al gekozen. En dus stottert nu de Europese duo-motor als nooit tevoren. Nederland en Finland, beide met ultra-rechtse gedoogpartijen, volgen noodgedwongen (áls je puur naar de ping-ping kijkt!), het duitse spoor. Het klinkt nog te dramatisch om nú te zeggen,  dat 9/11 van het jaar 2011 ( =9/11--11) de “World Trade Center-Day van de EU” was. Toch werd, vrees ik, op deze dag de bijl echt aan de wortels van een verenigd Europa gelegd.  Nu rest enkel nog het zwartepieten over wié de schuld krijgt; en dat duurt in de politiek altijd even. Ons toeschouwers,  wacht: uithuilen, de schade betalen en.. opnieuw beginnen.  Weet u, geloof me maar liever niet en bidt dat Ú gelijk krijgt. En “don’t shoot the pianoplayer”, want hij speelt enkel weer andermans muziek.   

Ich habe Fertig!

Maar natuurlijk verdienen we allemaal, weer héél mooi weertje!

Leon de Marseille, sept. 2011

maandag 5 september 2011

MORGEN----- DE TOEKOMST VAN DE PVV, SAOUDI-ARABIË EN DE EURO.


De combinatie moge bij u wat bevreemding wekken, toch zit er best muziek in dit clubje. Het is zelfs een actueel  “triootje”.  Immers, alle drie zijn ze onderhevig aan de huidige stormachtige ontwikkelingen.
De PVV van “us Geertje” kan in Denemarken nu weer zien wat zijn vóórland is. Daar is sinds enige tijd de immigratie “politiek geheel geregeld”, waardoor de Deense Volkspartij, -ook al bijna 10 jaar gedoger van een kabinet, nu in de moeilijkheden komt. Ze bleken ook  “ordinaire oerconservatieven” die heel gewoontjes en stekeblind voor wat er echt gebeurt, de “versleten” verzorgingsstaat staan te verdedigen. En verlanden zo het landsbestuur  tot grote ontevredenheid van de gedoogde partijen. Het economische vernieuwingsplan van de regering werd door hun totaal geblokkeerd, en dat  vlak vóór de verkiezingen van 15 september. Nu zal blijken wat hun starre houding in de nieuwe parlementaire situatie hun gaat brengen: de andere partijen ergeren zich enkel nog , en heel erg, aan hen. Nog erger, Denemarken heeft nu een nijpend tekort aan “beter opgeleiden”, en moet die nu in “het buitenland gaan zoeken”: import van elite-immigranten dus, die zelfs gekleurd kunnen zijn! Oh, noodlot wat moet een populist met zoiets?
Omdat Geert de Deense DVP heel intensief  bestudeerde, veel contact met de leidende dame had en de PVV tot een ware kopie van deze partij maakte, zou hem nu hetzelfde kunnen gebeuren. Want ook u viel het al langer op: Geert gaat nu vooral tegen Europa en de Grieken aan,  die je toch nauwelijks islamieten kunt noemen en die ook nogal weinig naar Nederland immigreerden… Hij laat zijn  overgemakkelijke, protestpartijachtige populistische inborst nu wel heel erg duidelijk zien. Dus ik voorspel u: de hoofddoekjes en de K-marokkanen ; dat is voorbij, Geert gaat nu vooral tegen Grieken, Brussel en die rot-euro zaniken en  wil ons dát nu als hét grote probleem verkopen… Hij is onverbeterlijk, verloor zijn puike “kop van Jut” en nam dus meteen twee (héél) andere. Die ook lekker in het gehoor en de kwek liggen … Dus ook de PVV gaat nu,- en in toenemende mate-, last van hun zeer bekrompen kijk op onze toekomst krijgen, waar ze eigenlijk nog nooit echt mee bezig waren en waarvan ze ook geen kruimeltje kaas gegeten hebben. Voila, numero één dus.. van mijn triootje.

Over nu naar de Saoedi’s, waar ze in alle opzichten voldoen aan de voorwaarden voor een “revolutie à la Tunesië, Libië etc”. Eerst en vooral met hun 33% jongeren van  jonger dan 15 jaar, die helaas een “lege” toekomst zonder jobs wacht… Want werken doen daar de … immigranten en de koning van 84 jaar , “koopt’ vooralsnog de sociale vrede daar met oliedollars. Want hij zit op de grootste olieplas ter wereld, ook “onze olie” dus. In dit land vinden we ook dé centra van de islam: Mekka en Medina, dus ze zitten steeds minder lekker met al die revolutionaire gelovige moslims. En ook niks lekker met die “klunzige” interventie in Bahrein, het in meerderheid sjiietische land met een soennitisch koning,  waar het verre van rustig is, ondanks de “stille onderdrukking”. Ook met de eerste voorbeelden (Tunesië en Egypte), toen met die “knappe” overgang in Libië en nu ook nog met die moordende Assad, die op zijn laatste benen loopt en niet wil luisteren. En wat te zeggen van Qatar en de Arabische Emiraten, ook lid van “hun” Golfraad,  die mét de Nato tegen K. meevochten? Onze grote olieboer zit er nou niks lekker bij! Wat wij doen wíj als ook daar iets, meer openlijk,  gaat broeien; in dit rijke land waar vrouwen geen auto mogen rijden…? Dat weet niemand in Den Haag (of zelfs in de PVV); als er wat gebeurt als de olieboer en die ook in de rotzooi terecht komt? Krijgen we dan oliecrises zoals in 1973 en 1979? Heeft er iemand in of óm de Haagse kaasstolp, nou misschien een “plan B”?
Nummer twee van het trio, zit er ook helemaal niks lekker bij en wij… dus ook niet, helaas. Maar gelukkig begint de Libische olie al bijna weer te stromen…

Nou die zieltogende euro dan maar. De Grieken krijgen het echt niet rond: hun economie kromp razendsnel met liefst 5%... Ze krijgen nu nóg minder binnen in Athene en dus wordt, -ondanks die rem op de uitgaven-, het gat toch wéér groter… Je land oppoetsen in een echte recessie, dat lukt zelfs geen handige populist! Frits Bolkenstein zei het duidelijk zat: die Grieken moeten, met wat afscheidsgeld van ons, nu zelf hun “congé” uit de eurozone maar nemen. Terug naar die drachme en dan 35% devalueren. Om daarna flink, en alleen met een beetje hulp, te gaan poetsen en opnieuw te beginnen. Zo niet, dan moeten Duitsland  “en partners” gewoon die euro maar tot Neuro omdopen… Want die eurobonds, die krijg je aan die Bondsrepubliek echt niet meer verkocht!  En wil Nederland, knusjes en alleen, overleven als mooi klompenlandje, zonder die nare vreemde gekleurde mensen en met de keunegin (of de keuning?),  met de eigen triclore en het Wilhelmus verder gaan, dan moeten het gauw die zeer internationale economie “terug bouwen” naar een “klompen, tulpenbollen met kaas-handeltje”. Maar dat moet dan wel heel snel gebeuren!  Dit is dus “Geerts route” : niemand meer dan hij bezig met geestvernauwing,  “deur-dicht-politiek” en met dat “wei blieve onder ós” gevoel. Wat dit voor de welvaart, in ons bijna gasloze land, zou  betekenen is veel rampzaliger dan u denkt. Al die mooie sociale dingen van de PVV, dat lekker vroege pensioen en die SP-Groen-Links imitaties, zijn in een mum onbetaalbaar. Dus dat zal het verneukte volk, zonder florijnen in de kassa, nog flink gaan heugen. In één klap wordt “wiedes”, wat “kneuterig denken en aan gisteren vasthouden” eigenlijk oplevert. Niet een beetje “terug naar gisteren”, nee, terug naar éérgisteren of nog veel langer terug: eigenlijk een eeuw of zo terug dus. Zo,  dat was nummer drie, van mijn merkwaardige trio.

Ik zie het dus wat zwart: helaas, maar de werkelijkheid is mogelijk nog zwarter. Dit alles wordt in regeringsgebouwen, fractiekamers en politieke bestuurskamertjes, -maar dan wel  op borreltafel niveau-, al vaak besproken. Dan wel “achter de hand” gefluisterd, óf , licht panisch, enkel nog pas gedácht… Zo gaat het nu, en zo ging het in de twintiger en dertiger jaren van de 20e eeuw en vele malen daarvoor ook al.  L’histoire se repète, immers?     

Het volk mag dit allemaal niet weten, ze zijn daar nog niet “rijp” voor; voor die échte wereld die ons wacht om de hoek.  En verder maakt je, zoiets aansnijden, ook nog eens niks populair. Wat nu, -ik weet het echt wel hoor-, natuurlijk ook míjn risico is.  En het zij zo.

Wel beste lezers, het is nu zondagmorgen en ik zie de cruiseboten onder het blauwe zwerk vol mooi licht, binnenvaren in onze haven. Het Europese volk cruist nog lekker rond en het is ze echt gegund. Immers, après nous le déluge? Ik lees net dat de Europese banken weer angstig in hun schulpen kruipen…ze zijn weer doodsbang voor elkáár! En ook dat Obama nu 27 banken doet dagvaarden vanwege hun dubieuze rol in de subprime crisis”. En die banken zijn pas op stress getest?

Maar ook nú niet getreurd: U en ik weten, dat er altijd een “après-déluge” komt en dus ook nu wéér zal komen! En wie weet, is dat veel béter dan we ooit eerder konden bedenken. Nou dan!

Ik wens u weer fraai weertje toe!

Leon de Marseille, begin september 2011