Totaal aantal pageviews

maandag 30 december 2019

2020 LIJKT EEN SAAI JAAR TE WORDEN..


    VANUIT ZONNIG MARSEILLE WENSEN WIJ U ALLEN:
              
              EEN GELUKKIG, GEZOND

                                 EN VOORSPOEDIG JAAR  2020


Het nieuwe jaar 2020  betekent, dat het 20e jaar begint na zo'n 2 millennia nà JC.  Zoals altijd is de vraag: "Wat gaat dat nieuwe jaar brengen"?

  Wel, dat is o.m. het terrein van de "numerologie" en  (on)danks mijn stevige wiskundige opleiding (tot Electro-technisch ingenieur en later nog Bedrijfskunde), zie ik weinig spannende zaken.  En, iedereen weet dat 2x20 tot 40 leidt, 20x20 tot 400 en 20-20 tot 0:  dus "so what" ?

   Maar denk even aan  "the roaring twenties", - de feestelijke periode tussen twee wereldoorlogen-, toen het Weense Congres danste en Hitler was begonnen met een massale wapen-productie.

    Er volgde een uiterst bloedige periode met tientallen miljoenen doden en gewonden in de loopgraven. Duitsers en Fransen schoten bijna 5 jaar op elkaar en Europa keek angstig toe.

    Met ene Trump in de VS en een Bloomberg (New York) die het tegen hem wil proberen, een onrustige Xi in China, die gekke Kim in Noord-Korea, de rommelende Poetin, de bombarderende Erdogan , een Nato die op kiepen lijkt te staan (nu Macron en Merkel het Meer en steeds oneens worden), de flop van  de nieuwe revolutionaire auto van Elon Musk en het steeds hevigere debat over "immigratie",.... zou het kunnen dat 2020 toch spannend gaat worden.

   Let op Afrika, dat vanaf 2020 gaat verdubbelen in bevolking en in 2050 2,5 miljard inwoners telt. De EU komt dan aan  kleine 0,5 miljard: en dat is liefst 5x minder. Afrika heeft vele zeldzame stoffen die van belang zijn voor high-tech producten . De groei gaat daar door met ca 2,5%, maar men zal toch niet genoeg banen hebben. Daardoor loopt de armoede op tot 420 miljoen en enkele tientallen miljoenen zullen er... echt honger gaan lijden. De staatsschuld zal oplopen tot 57% van het
BBP: maar La France scoort nu bijna 100% en evenaart Italië...

   Dat lijkt een (te) best klimaat voor populisten en dictators en dus ook voor terrorisme. China let goed op en doet er al  105 miljard dollar aan export en voor  99 miljard aan import: de VS blijft steken op  61 miljard.  Rusland is zeer actief en levert veel wapens, Turkije steunt de islamisten en doet vele investeringen met name in infrastructuur.

   Europa blijft te ver achter.. en de EU (nu 2e grootste handelspartner) is er onvoldoende actief. Men rekent met  25 miljoen vluchtelingen uit Afrika: dus is het zeer belangrijk samen te werken aan economische ontwikkeling als rem op die emigratie. En ook te steunen in opleidingen  en verbetering van ondernemingen. Zonder dat zal de veiligheid van Europa in het geding komen en is dus er geen politieke stabiliteit mogelijk.
   Afrika is van essentieel belang voor een her-fundering van de EU zelf en voor een 21e eeuw zonder veel geweld en met stabiliteit.  De slechte verhoudingen tussen La France en Duitsland moeten ook daarom snel verbeterd worden!

   De hernieuwde belangstelling voor de goede effecten van "immigraties", met name voor de economie, de groei (en dus de welvaart), zetten zelfs Wilders en Baudet buiten spel..

   Stanford University (VS) ontwikkelde een interface, die elk signaal dat uit ons brein en de rest van ons lichaam komt, kan registreren. Die kan ook het breinsignaal dat bij elke letter hoort herkennen. De volgende fase is dat deze signalen worden nagebootst door een PC en dan kunnen mensen straks apparaten bedienen door enkel te "denken" aan bepaalde letters.. De PC doet dat  met een speed van 66 letters per minuut, wat 50% is van de snelheid val letters schrijven met de hand. Het verschil tussen robots en mensen werd weer wat kleiner..

   Helaas bestaat het Orakel van Delphi (Griekenland) niet meer, dus we zullen het moeten afwachten. Voor elke onderbouwde prognose hou ik me van Uw kant aanbevolen!

Wie weet wordt 2020 toch een startpunt voor een spannende nieuwe tijd? Waarom zet Brussel zo weinig in gang: er moèt snel actie komen..

 Zo, ik heb mijn best gedaan en hoop dat men de fakkel overneemt! Is een stevige petitie, die zwart ziet van de handtekeningen, geen goed idee? 


Leon de Marsilho, december 2019

zondag 29 december 2019

EUROPA IS ECHT GEEN VS!

      Vergelijkingen tussen de VS en de EU worden vaak gemaakt, waarbij dat nogal eens onzinnig is.  Ook al werd is de VS een land vol geëmigreerde Europeanen, nadat de indianen werden uitgemoord en de rest in reservaten was weggestopt..  Daar werden ze bijna allen grote drinkebroers... 

    Het is goed toe te voegen dat de meeste Europese immigranten daar heen gingen, vanwege de bloedige vervolging van protestante afvalligen, door katholieken! Die pikten het echt niet dat je "niet in het ware geloof wilde blijven"...

    Bij een bezoek aan Californië maakten we een kort bezoekje aan een "reservaat vol indianen" Immers daar kon je nog een echt Europees koloniaal stukje erfenis zien. Het bleek gewoon nog een genocide te zijn,  à la die van de turken op de Armeniërs..
    Deze indianen hadden veel honden en we ontdekten waarom... Bij het er doorheen rijden, raakte ik  een overstekende hond: de klap was hevig en de hond vloog door de lucht. Ik stopte en dat was niet slim: in no time stonden er vele indianen om ons heen en die maakten duidelijk dat ze geld van ons wilden, als "schadevergoeding"..
     Ik weigerde eerst maar dat was dom: we waren in no time omringd door een grote groep, dus besloot ik de portemonnee te trekken en dat liep uit op een duur grapje.. De hond had kennelijk veel baasjes..
     We waren geschokt na deze confrontatie met een stukje lokale koloniale geschiedenis. Daarna was duidelijk dat het mooie kinderverhaal van "Arendsoog en Winnetou" ook een koloniale leugen was..
      Het beeld van deze trotse mensen die tot misdadige bedelaars waren gemaakt, maakte diepe indruk op ons..  De geschiedenis werd ook hier compleet vervalst..

      Wil je iets echt begrijpen dan is mijn advies: "go there" en kijk goed rond.

Leon de Marsilho, januari 2020

woensdag 25 december 2019

MOET "KERSTVREDE" OOK WORDEN BEVOCHTEN?

      Na mijn ochtend-rondgang, - o.a. door het Station Saint Charles-, was dit de gedachte die me ging bezig houden. Want Kerstvrede betekent bij uitstek: "Je goed voelen, veilig en geborgen en gesteund door je naasten"...

     Vroegere buren die naar Lyon verhuisden, waarmee we vaak reisden tot diep in Marokko, deden het op hun manier. Ze weten dat ik wel "besef dat er een hogere macht is" maar ze kunnen niet delen dat ik daarmee "de natuur bedoel" en niet persé Allah of hoe  God ook maar mag heten. Ze lieten ons weten dat ze voor ons bidden.. Natuurlijk stellen wij dat zeer op prijs en we bedankten hen daarvoor..

      Ik liep langs diverse Commorianen, Senegalezen en mensen uit Cote d'Ivoir,  die in Saint Charles lijken te "wonen"... Ik zie intussen aan hun uiterlijk waar hun wortels liggen. Ze worden er rond middernacht uit gezet door mensen met honden. Maar al om 5.00 uur gaat hun plekje open en kunnen ze weer binnen zitten..

     We weten hier allen van de duizenden die uit Libië kwamen in wrakke bootjes en zij zagen veel ongelukkigen verdrinken.  Die werden niet tijdig opgepikt door de kustwachtboten..

     Afrika groeit razendsnel in bevolking, over enkele decennia verdubbelt hun aantal, terwijl Europa terugzakt onder de 500 miljoen..  Zij zullen de Europese vacatures moeten vullen, want de EU heeft steeds meer ouderen en minder jongeren: miljoenen vacatures in Nederland en Duitsland.
Ook zullen vele Afrikanen honger gaan lijden, omdat hun economie onvoldoende banen schept: de tijden van een armoedig en ziek Afrika komen er aan, want in sommige Afrikaanse landen krijgen vrouwen nog  6 tot 8 kinderen..

    Als wij in de toekomst "kerstvrede" willen behouden, -ook door een economie die op voldoende toeren draait-, hebben we hun hard nodig.  Al denkt ene Wilders nog steeds van niet... Of is die al van politiek "zorgpunt" veranderd: hij werd daarover steeds stiller..

   Aan deze politieke strijdpunten kun je zien dat in de toekomst, kerstvrede enkel nog zal bestaan nadat er het nodige politiek is uitgevochten.

   Merkel weet het en helpt Afrika met zijn economische ontwikkeling. Macron werft voor "moeilijk vervulbare vacatures in La France"  en start daarvoor gerichte  opleidingen op..

  Afrika en de EU zullen elkaar goed moeten gaan begrijpen, om er voor te zorgen dat wij ook in de toekomst allen vredige kerstdagen kunnen vieren..

  Vanuit Marseille wensen wij u een mooie kerst toe.
Dit was mijn  "Wort zum Weihnachtstag" ,  vanuit een warm Marseille..

Leon de Marsilho, Kerstmis 2019

maandag 23 december 2019

WAARIN IS UW LAND GOED?

  Er is steeds meer zichtbaar aan "patriottisme en trots zijn op JE land".. En als je een vaderland hebt en een ander woonland, dan heb je meer kansen om ergens trots op te kúnnen zijn...  Wij wonen 25 jaar in La France,  - dat is zowat de helft van het leven als volwassene-, dus hebben wij best een mooie positie op dit punt.

 Frankrijk is goed in "bon vivre", zegt men. Maar als je een fransoos daarover aanspreekt verbaast die zich, zeker als een Nederlander  dat zegt. Want Nederland wordt bewonderd om zijn "rijke en goed georganiseerde levenswijze". Ook om zijn lage werkeloosheid, zijn omvangrijke export en zijn voorbeeldige wijze van overleggen, wat men "polderen" noemt. Staken is er zeldzaam en dat doe je pas als er echt lang gepraat is over "het samen eens worden". In La France begint het met staken en pas langere tijd daarna gaat men echt praten...

  De periode rond Kerstmis 2019  illustreerde dit grote verschil duidelijk. La France was bijna  vleugellam, terwijl Nederland enkel last had van wat boze boeren die de weg blokkeerden.  De rechter bepaald in "kort geding" dat hun ge-hinder verboden was en een uur later (!).. ook in een beroep daar tegen. De boze en jaloerse Nederlandse boeren (op Frankrijk natuurlijk) waren geheel uit het veld geslagen en besloten hun acties te stoppen: ze begrepen dat die zinloos waren..

  Dit zou een Franse rechter nooit klaar krijgen: die zou zich meteen "onbevoegd verklaren in stakingskwesties".. In het land van DE revolutie liggen deze zaken geheel anders..

 Ach, dat komt natuurlijk omdat Nederland voor 50% lager ligt dan de zeespiegel! Dat is link, want als je één belangrijke dijk zou doorprikken, is Nederland er zowat geweest!

 Als je dat Fransen zo uitlegt, wordt het doodstil! Deze nogal duidelijke verklaring roept verbijstering op. Helaas voor Parijs: en Nederland nadoen is niet denkbaar, want hier is weinig land dat onder de zeespiegel ligt!

  Soms is wat aardrijkskundige kennis genoeg om ogenschijnlijk moeilijke zaken snel te begrijpen!

Leon de Marsilho, december 2019

 .

MENSEN WETEN ZELDEN WAT "MORGEN" BRENGT..

   … en dat lijkt me maar goed ook! Immers voor de mooie dingen blijft  zo  "veel moois een leuke verrassing". En de minder fraaie zaken kun je beter niet tevoren weten..

   Als je ouder bent zag je soms nare verrassingen bij geliefden om je heen arriveren en leerde je zo realistisch denken over wat jezelf kon verwachten. Dat is een belanrijk deel van wat men "levenservaring" pleegt te noemen..

   Verder hoor je te weten dat je nú, - bijna aangekomen bij de 80-er levensjaren-,  "tot de sterkere behoort". Maar ook dat je  dichter bij "het einde komt".

   Wetenschappers wijzen er op dat mensen in 1,5-e eeuw dubbel zo oud werden en ze zien dat  geleidelijk toenemen.  Elk jaar komen er x maanden aan "levensverwachting bij"..

   Men dent te weten dat 120 jaren een absolute biologische grens is voor een mens en dat zou betekenen dat er nog tientallen jaren kunnen bijkomen.

   Ik kende mijn grootvaders van beide stamfamilies en ken ook mijn kleininderen. En met wat positief denken, zou ik ook nog een achterkleinkind kunnen leren kennen.. Dat zou betekenen dat ik 5 generaties meemaakte en mogelijk 6..

  Zo kon ik profiteren van levenservaringen over een totaalperiode van  ca 1880 tot minstens nu (=2020): dus  zo'n 140 à 150 jaren! Dat zouden mijn grootouders nooit hebben geloofd! En het gaat nog verder: richting 180 en nog meer..

  Mijn generatie zag zaken, die aanzetten tot optimisme over de toekomst van de mensheid. Ik heb het over levensverwachting, maar ook over het feit dat ik zelf 75 jaar leefde in een regio zonder lokale oorlog! Onze grootvaders maakten er soms 3 mee! Dan mag je met recht spreken over "een lucky generation"!

  En als je het hebt over "de koopkrachtonwikkeling per hoofd van de bevolking"dan kan je ook enkel blij verbaasd zijn. Zonder het bewijs even te leveren schat ik dat hier sprake is geweest van minstens een factor 2 tot 3?

  Mooi toch dit soort analyses, maar ze leren ook dat het voor mensen "nooit genoeg zal zijn". Ik acht dat eigenlijk logisch: want genoeg heeft zelden iemand, toch? Op de vraag of je "wat meer wilt verdienen" lijkt me het antwoord bijna steeds: ja graag!

 Maar ja, we horen allen die Europesche politici, die spreken over "de blijvende (of zelfs groeiende!) ongelijkheid". En maar zelden over de enorme toename in de "kansen op een gezond en lang leven"..

 Nu ook bij mij de gezondheid wat begint te kraken,  achhte ik het goed om dit stukje "levens-filosofie" maar snel met u te delen! Voor ik dat niet meer overtuigend kan..

Leon de Marsilho, december 2019.

.


..

dinsdag 17 december 2019

MARSEILLE IS ROOD EN... "ZIT IN HET ROOD"!

   Marseille is 2600 jaar oud en de nestor van de Franse steden.

   In deze stad wonen 870.000 mensen, zijn 345.000 banen en de werkeloosheid ligt op 10,1% (landelijk 8,6%).  Sinds  2014 won men 1900 banen er bij (0,5% van de 345.000 mensen die hier werken) geen indrukwekkend getal.   

 Zo'n 40% van de huishoudens moet inkomstenbelasting betalen: nationaal is dat 43%.  Maar 44% is woningeigenaar en dat is bij de Franse grote steden gemiddeld 36%. Het fiscale inkomen ligt rond 13.500 euro (iets boven 1000 euro per maand = het minimumloon).

 De stad kent twee metrolijnen, een tramnet en vooral bussen. Het vliegveld ligt op 20 bus minuten van de stad. Naar Aix-en-Provence kunt u in ruim 40 minuten en U vliegt van MP naar Eindhoven in een dik uur..

  De attractiviteit ligt op 40%: lager dan de 62% van Lyon en de 65% van Toulouse (gem. 54% bij de 20 grootste steden). De schuldenlast is de hoogste van de 20 grote steden en de lokale belastingen zijn hier 116 euro hoger dan het gemiddelde van de 20 groten. De stad geeft veel uit aan "kosten van functioneren", wat vooral komt door fraaie salarissen van gemeentelijk personeel. 
 
 De stad heeft bij vele een "rood imago", maar de gekozen burgemeester is hier van rechtse zijde: men is hier traditioneel nogal katholiek, gezien vanuit de  "wortels".

  La France registreert geen religieuze cijfers:  er wonen hier waarschijnlijk relatief meer moslims dan in andere Franse steden, uitgezonderd Parijs. Hier vind je ook MUSLIM HANDS (een NGO) een wereldwijde vereniging, die charitatief werk doet met als motto: UNIS POUR LES DEMUNIS (Samenwerken tegen de armoede).  Deze groep "concurreert" wat met de "Secours Catholique", maar gelukkig begreep men "dat samenwerken essentieel is"..

Leon de Marsilho, december 2019.

VOELEN OUDEREN MEER EN MEER "HUN WORTELS"?

     "Dat is nostalgie", zeggen velen: de oudere kijkt meer terug omdat zijn leven naar de eindstreep gaat. Want je wil je laatste dagen omringd zijn met wat warmte en nestgeuren.

     Als je ver weg woont van de regio van je wortels, doet dat de vraag opkomen of je niet terug moet gaan naar waar je leven begon.

     Maar dat vereist een laatste verhuizing en die kan ook best lastig zijn. Zeker als je vaak verhuisde, want dan schoot je op vele plaatsen wortel..

     Zo vergaat het mij nu: de idee om terug te gaan naar het Limburgse land houdt ons bezig . Er zijn ook veel praktische belemmeringen, want wat wil je meenemen? En waar vind je een plek om de laatste etappe te maken?

    Oude vrienden helpen ons met het zoeken naar een oplossing. Ze zagen al een plek in Limburg met interessante mogelijkheden.

    Dus staat nu ons appartement in Marseille in de verkoop en we hebben al contact met geïnteresseerden voor onze flat bij Saint Charles.

   Het kan dus gebeuren dat we met een paar ton in de portemonnee de terugreis gaan beleven. Daarbij werd duidelijk dat je met de cash die dat oplevert zo'n (260.000/1000) dus 260 maanden
iets passends kunt huren in Nederland. Dat zijn 260/12= 21,5 jaar en dat is op als we bijna 98 resp. 95 jaar zijn.  Dan is het op... maar dat probleem lijken we niet meer te hoeven voelen!

  Kortom: ons vermogen is er om het laatste avontuur te realiseren. Let wel: naast deze middelen zijn er onze Nederlandse pensioenen.. Die werden en worden wel stevig gekort, maar het is niet niks.

 Dus , we kunnen kiezen "voor blijven of teruggaan", een luxe positie, waarover sommigen niet beschikken. Dus is het nu "plussen en minnen" geblazen over waar de laatste rondjes gaan draaien!


Leon de Marsilho, november 2019
    

SOMS RAAK JE WEL EENS EEN KIND KWIJT..

       Ouders die hun kind door overlijden verloren zijn ontroostbaar tot ze zelf overlijden.  Je kunt ook een kind verliezen zonder dat de dood optreedt. Door slepende conflicten, diepe teleurstellingen of opgeklopte haat, zeker als iemand wraak wil nemen.

      Het overkwam me en het speelt tot op vandaag. Oudere mensen moeten dat niet wegstoppen maar moeten er over praten. Dat is beter dan wegmoffelen, het opent kansen op herstel en op helpende handen..

    De eerste is mijn geadopteerde dochter Su uit Zuid-Korea, de adoptie gebeurde in mijn eerste huwelijk, dat jaren later strandde. Su was er een uit een groep van enkele duizenden, die door Nederlanders en Belgen werden geadopteerd. Allen kinderen van Amerikaanse vaders die in Z-Korea trouweden met lokale vrouwen en daarna alles achterlieten bij hun retour naar de VS...
We stelden haar voor om haar ouders te gaan zoeken, maar dat wilde ze niet..  We kregen op Schiphol haar én een doos met een traditioneel kinderkleed uit Z-Korea. Dat alles vertelde ons de non die haar overdroeg...

     Later hadden Mieke en ik pleegkinderen die bij ons woonden of die we af en toe op bezoek hadden (ze verbleven vaak in tehuizen).

     De eerste was ene Marion, die Mieke op een avond meenam in Nijmegen: ze was net uit haar kamer gegooid (huur niet betaald). Haar leven was ongelofelijk en we trokken alles na via haar voogdes. Daar werd je erg stil van.. want het klopte.

     We hadden daarna contacten met de voogdes en met ene Joop, de directeur van CAD-Nijmegen (Centrum voor Alcohol en Drugs).   Hij werd een vriend, maar kon het leven niet bolwerken: om hem heen was er teveel ellende..  Joop moest het opgeven en stierf..

     We waren Marion vaker kwijt en kregen dan tips van mensen om haar heen: zo vonden we haar weer terug. Ze kreeg een vriend die goed was maar niet sterk. Ze raakte in verwachting en Joshua heette haar zoontje, waar we dol op waren.

    We vertrokken uit Nijmegen naar Limburg en hoorden dat het met beiden niet goed liep. Marion werd psychotisch (drugsgebruik) en ze moest in een inrichting voor afkicken. Joshua woonde bijna een jaar bij ons en de hele familie hielp mee: want we werkten beiden... Een bekende filmmaker wilde voor de VPRO over har leven een documentaire maken: het ging niet door omdat wij niet zelf in de film wilden.

    Toen volgde ons vertrek naar La France en de contacten liepen langzaam af..  Vrienden gaven af en toe iets door wat ze zagen of hoorden. Na een tijd werd het stil: niemand wist waar ze waren gebleven.. Tot op vandaag zijn ze niet meer "gevonden"..  Marion en Joshua R. verdwenen uit ons zicht..

    We hadden nog ene Margriet een tijd in huis: het CAD vroeg ons te helpen omdat haar beide ouders verslaafd waren. Dat deden we tot Margriet pleegouders vond en die wilden haar verleden "laten rusten".. Mogelijk een juiste keuze, maar voor ons het einde van contact met Margriet..

   Ziehier het belangrijkste deel van ons "lijstje"... Het was na +20 jaren best wat graven in mijn geheugen en dat was warm en pijnlijk tegelijk..

   Such can life be, en natuurlijk waren het vooral eigen keuzes die veel bepaalden, naast  uiteraard de keuzes van de betrokkenen..

   Nu ik oud ben en soms terugdenk komt alles boven: met zijn mooie en droeve kanten..

 De mooiste is het goede contact met mijn klein-kids, met name met kleinzoon Ward. Met een levenslust en ondernemingszin van jewelste!  Hij gaat nu wereldwijd "koffieroostermachines" installeren en onderhouden! Een wereldreiziger in spé die nu begint aan een intensieve opleiding.

Succes Wardje (bijna 2 meter lang..)!

Leon de Marsilho, november 2019 

HET ZOETE GEVECHT DER SENTIMENTEN   Wat volgt gaat over... zo'n bijna 60 jaren geleden! Dat kan, bij een nu bijna 78-jarige.

  Ouder worden is,- zo merk ik steeds weer-,  ook een sentimentele aangelegenheid..  "Ouder worden", betekent zwakker, kwetsbaarder worden en, -af en toe-, kun je een opkomend sentiment niet meer negeren...

  Erger nog, als je er een "binnen laat", dan is dat de opmaat naar vele anderen.  Dat gebeurde me ook met die behoren bij mijn studententijd op de TH-Eindhoven. Daar bestond ook het "illustere borrelgenootschap Petrus Bokma"  en inderdaad: dat had alles met jenever van doen.

 Maar nog meer met jaren die zeer belangrijk waren: ik werd in die tijd vader van Daniel en was de eerste gehuwde van de club en... de eerste vader. 

 Ik had een beurs en renteloos voorschot, maar dat was niet genoeg om van te leven. Er moest dus naast studeren ook gewerkt gaan worden: maar waar?

 De studentendecaan Mr. Romme was een grote helper, ook voor mij. Hij kende vele belangrijke personen , waaronder de bestuursleden van een "MMS (Middelbare Meisjesschool) op Algemeen Christelijke Grondslag. Later bleek dat er de Morele Herbewapening als idee achter zat: daarbij waren de leden van de familie Philips zeer actief.

 Zo kwam ik terecht voor de klas in een Eindhovense MMS,.. als wiskundeleraar (onbevoegd B): ik was nog net geen 21 en de dames waren rond de 16 jaar... Er was een enorm tekort aan wiskunde-leraren en ik had al veel wiskunde "verslonden", zo ging dat toen.

 Het werden goede jaren: ik had in een klap een prima inkomen (!) en een aangename werkkring, waar ik veel steun vond. Als jongste docent moest ik van alles opknappen: ook Sint Nicolaas spelen..
De traditie wilde dat Sinterklaas arriveerde op spectaculaire wijze..

 Zo kwam het dat ik (de eerste keer) op een geleend paard de MMS binnenging tot in de aula.. De teugel werd beheerd door de eigenares: de docente Aardrijkskunde. Het was een daverend succes en ik moest een dozijn leerlingen de les lezen met he5t "grote boek in de hand"..

 De tweede keer werd besloten dat ik op mijn oude DKW-motor (250 cc) de aula in zou rijden met "Madame Aardrijkskunde" achterop..  Alles ging goed tot we onderuit gingen in de gladde aula: de leerlingen en docenten lachten zich tranen!

 Achteraf zie je dat er altijd enkele mensen je pad kruisten, die jou en je jonge gezin echt hielpen!
Een mens kan soms niet verder zonder een portie geluk!
 Een vriend adviseerde me ooit (tijdens een periode van lichte depressie door te hard werken), om een lijstje op te stellen met de namen van hen "die goed voor me waren geweest".
Ik deed dat, zag de vele namen,  en het hielp me enorm! Dank je Cor!

Leon de Marsilho, december 2019. 

HET ZONNETERRAS VAN LA SAMARITAINE

   De "bermhartige Samaritaan"' was, - als mijn religieuze opvoeding niet is gesleten-, de Heilige Martinus, een militair, die de helft van zijn mantel aan een arme sloeber gaf..  En de samartitanen waren een volksdeel dat andere zonder middelen, gratis hielp..

Ze wonen nog met kleine 150 op de Westelijke Jordaanoever tussen Judea en Galilia en worden door de ware (= de orthodoxe) Joden als "onrein bestempeld". Ze zijn bepaald niet "het uitverkoren volk"..

   Daaraan denk ik om 11.00 uur op het zonterras van La Samaritaine in de Vieux Port en daar wordt ik altijd wat "filosofisch"  qua gemoed.

  Filosoferen is een deftig woord voor  "niks doen", "dolce far niente", boemelen, freewheelen, etc. ..
  Een woord met veel synonniemen geeft aan dat er in de loop der tijden veel is gedaan aan dat onderwerp en/of dat er veel over werd gepraat en geschreven.

  "Na gedane arbeid is het goed rusten", en de Bijbel zegt ook "de vogelen des hemels zaaien en maaien niet maar eten van de velden".  Als het oudste boek dat aanbeveelt, dan is elk schuldgevoel terwijl we in het zonnetje onze drankjes drinken, misplaatst.

 Natuurlijk had alles in mijn leven nog beter gekund... Uiteraard deed ik ook domme dingen, maar hopelijk worden die gecompenseerd met de goede die er ook waren in +75 jaar.. Genoeg? Wie kan me dat zeggen?

 Of mensen ná ons "wat van óns leven kunnen leren" ?
Wel, daarover ben ik echt niet uitgedacht. Omdat er zowel goede als slechte momenten waren lijkt het me dat er altijd wel IETS is dat wij achterlieten, wat de moeite waard is om over na te denken.. Ook voor anderen....

 Zo kom ik in deze tekst,  toch weer aan bij een mooi en hoopvol einde!

Leon de Marsilho, december 2019, Marseille.

woensdag 11 december 2019

WAAROM WIL IEDEREEN IETS MET MALI?

   Mali, een groot onderdeel van de Sahel, is op vandaag politiek nogal interessant. La France betaalde dat met 13 gedode militairen waarbij moet worden opgemerkt, dat IS daar voor een flink deel uit Franse geradicaliseerde moslims bestaat! Zij zijn in La France geboren en getogen, hebben een Frans paspoort en willen dolgraag wat bommen in Parijs etc. doen ploffen, ook als het een bomgordel is die ze zelf dragen.. Dus Mali is voor de Franse veiligheid van groot belang.

  De Sahel groeit fors qua bevolking en dat houdt in dat er veel echte armoede gaat ontstaan. Nadat die armoede eerst aardig zakte sinds 1990 : namelijk van 54% naar 41%! Maar het aantal echte armen nam toe van 278 tot 413 miljoen, door de hoge geboortecijfers. Nu nog is er sprake van 2,7% toename elk jaar. Macron, de Wereldbank en anderen, riepen recent op tot forse maatregelen om die groei te remmen. Immers zonder dat zullen de miljarden aan hulp, niets uithalen!

   Poetin is ook met Mali bezig  en weet dat de EU  600 man uit 22 EU-landen daar stationeerde.  Die ook dient om de lokale legers op te leiden, dus er is sprake van een "wereldwijde interesse".

  De VS hoden het bij steun met geld, wapens en een groep commando's en Frankrijk en Duitsland ruzieën ook wat over het gebeuren in deze regio.

  Vanwege dit alles is er ook zo veel polemiek te horen bij de Nato, die recent 70 jaar bestond.
Turkije geleid door de nogal onbetrouwbare Erdogan is ook Nato-lid.

  Als Macron openlijk spreekt over "hersendood zijn van de Nato" is duidelijk dat het er flink rommelt. Maar ook dat La France in Mali weinig kan zonder zijn EU-geallieerden! En de boze reactie daarop van Merkel toont duidelijk dat er iets mis gaat..


Leon de Marsilho, december 2019

dinsdag 10 december 2019

VEEL KLEUREN EN ALLES "OP ROLLETJES"  We zien hier wonend naast station Saint Charles veel reizende : er passeren hier per maand ruim 1 miljoen! 
 
  De moderne reiziger moet zijn handen vrij hebben voor kaarten en documenten dus kwamen er rugzakken en koffers en tassen "op rolletjes". Bagage ouderwets met je handen dragen is voorbij...

  Deze fenomenen veranderen ook de wijze waarop je je door een menigte moet bewegen. Mensen zijn van boven en van achter vaak "dik" (rugzak) en duwen  of trekken koffers op wieltjes. En daarover kun je gemeen struikelen!

  Gelukkig zijn veel mensen gekleurd: ze zijn vaak donker van huid en hebben niet zelden fel gekleurde kleding aan. Intussen kan ik daaraan al zien van waar ze uit Afrika stammen.  En ik hoor aan hun babbels, dat ze uit Senegal komen.

  Afrika dubbelt zijn bevolking in komende 30 jaar en in 2050 zijn er 5x meer Afrikanen dan Europeanen. Sommige mensen schrikken er van, maar meer ontwikkelde weten dat we die Afrikanen hard nodig krijgen! Het aantal vacante banen in Duitsland en Nederland loopt al in de miljoenen: de Europese economie gaat vastlopen op "te weinig jeugdigen"...

  Wilders zal even moeten slikken: de afrikanen worden onze redding! En iemand zou hem moeten vertellen dat de mens is ontstaan in Oost-Afrika en dat Europa werd bevolkt vanuit dat gebied. Dus, dat wij Europeanen uit Afrika stammen en door te weinig zon zo blank werden..

  Vooroordelen overleven ook voort door "onwetendheid" en je moet inderdaad "erkennen" dat de Europeanen sneller evolueerden dan hun stamvaders.

 Voor u me nu "de oren gaat wassen" moet u nog bedenken dat het de Nederlandse VOC was die ladingen zwarte mensen uit Afrika verscheepte naar Noord- en Zuid-Amerika. Goedkope arbeidskrachten hielpen mee om onze westerse welvaartstaten te scheppen.

U ziet weer eens dat tegen vooroordelen maar een remedie bestaat: namelijk, weten wat onze eigen geschiedenis was!

Leon de Marsilho, december 2019

OOK DE HUISARTS STEPT...

    Gisteren in de stad kwam ons een krullen-bol op een e-step tegemoet die ons vriendelijk toelachte.. Dichterbij gekomen zagen we dat het Carlo was onze huisarts afkomstig uit Noord-Italië. Marseille is echt "step-land" maar met zo weinig regen is dat eigenlijk geen wonder..

   Immers met een step sta je nooit te wachten, je kunt op trottoir en rijweg verder al moet je in La France nu op de rijweg! Waaraan nog niemand zich wenst te houden..

   Visite rijden gaat zo razendsnel: het is vlug en er is geen parkeerprobleem, want je neemt de step gewoon mee naar binnen bij de patiënt.

   "Je huisarts op de step", dat toont dat de wereld echt veranderde, toch? In Nederland zit dat wat lastiger met de regen en de wind, al moet je hier die Mistral ook niet onderschatten!

   Onze Carlo was lang bij Artsen zonder Grenzen en leerde daar wel meer dan je op een stepje voortbewegen.. Verder is steppen ook nog gezond en dat hoort een huisarts ook te promoten

   Er is een "transport-revolutie" gaande, waar zelfs de metro en zeker de bus, niet tegen op kunnen.

   Maar zo als altijd zijn er ook nadelen of zelfs problemen: met name bij de verzekerraars en de politie, die te maken krijgen met akelige step-ongelukken. Maar als je dat "wat commercieel beziet" is het steppen dus ook meer business voor huisartsen en ziekenhuizen..

   Ik heb nog geen enkele "trendwatcher" gehoord die kan uitleggen waarom ook hij niet zag aankomen dat "de step de toekomst is"!

  Nu is het wachten op de nieuwste step met regenscherm, ruitenwissers en schijfremmen en met ingebouwde EHBO-doos. Als dat is geregeld zal ook in Nederland het steppen een hoge vlucht nemen..

 Ach zeggen sommigen: "de huisarts die op bezoek komt gaat ook verdwijnen" Binnenkort "bezoekt de huisarts je thuis via het TV-scherm"..  Er bestaat hier al een artsenclub die dat doet en de verzekeraar betaalt het.

 We wisten al dat "de technologie de wereld ingrijpend verandert",  maar dat daar een step bij te pas zou komen, zagen er weinig aankomen.  Ik voorspel u nu dat de "drone-dokter aanstaande is". In de stad komt hij aan op uw terras of balkon en uw medicamenten komen ook per drone: want ook de apotheker gaat meedoen.

  Ik dacht er over om "een think-tank" op te richten die nadenkt over aanstaande veranderingen in onze moderne wereld.  Daarvoor zoek ik belangstellenden.

  Het lijkt me een echt passende bezigheid voor moderne gepensioneerden, die zo ook hun slinkend pensioen wat kunnen oppoetsen!

 Ik reken op de nodige schriftelijke inschrijvingen, daarmee kan ik dan in Parijs vragen hoeveel overheidssubsidie "deze idee schuift"!

 Verbeter de wereld en begin gewoon zelf!

Leon de Marsilho, december 2019

.

|


EUROPA 2019: GEEN WERK ÉN... VACATURES?

  Europa wil het veel beter doen dan tevoren: de EU is mede daartoe in leven geroepen! Hoe staat het met die mooie gedachte?

  Wel, in La France bestaat een werkeloosheid van rond 8,5% en tegelijk zijn er miljoenen openstaande vacatures in Duitsland en Nederland.. Het ene land betaalt werkeloosheids-uitkeringen en het andere moet overwerk betalen..

  Natuurlijk is emigreren vanwege werk vaak moeilijk mede door verschillen in taal en gewoonten.   Maar arbeidsmigratie is oud als de mensheid zelve.

 Bij mijn weten bestaat er niet veel beleid in de EU over "werken over de landsgrenzen" terwijl dat noodzakelijker is dan ooit.

Dus moeten we wisselen van "volkslied"  of de tekst moet worden aangepast! Bijvoorbeeld: "Allons enfants de la patrie, le jour de depart est arrivé"!

Leon de Marsilho, december 2019FR; TRANSSOPORT-STAKING 2


TRANSPORTSTAKING FR 2

 U weet het ongetwijfeld: Vanaf 5 december 2019 wordt La France geplaagd door transportstakingen: landelijk maar soms ook lokaal!  Zo willen dat nu (vooral) een grote vakbond: de CGT.  Omdat de regering de pensioenen wil "hervormen"..

   Immers ook in La France "vergrijst en ontgroent het": dus moet je oppassen dat er straks gigantische pensiontekorten ontstaan! Het is ook een Europa-breed probleem. Nederland kortte al stevig: wij zijn in 10 jaar zo ongeveer 50% van de koopkracht kwijt..

   Niemand is "de schuldige" en wie dat niet past, mag zichzelf de schuld geven: er zijn veel te weinig kids gemaakt in onze generatie!  We dalen straks stevig onder het magische getal van 2,1 kids per vrouw..

   En "ontevredenheid" wordt in Frankrijk vaak omgezet in "stakingen"  en nu  in het transportwezen!  Want zo raak je bijna iedereen en "dus zal die Macron zijn plannen wel móeten aanpassen"..

  Hierbij gaat het Franse staatsbedrijf de SNCF (trein) voorop.. en u moet ook even weten dat SNCF wereldwijd opereert! Het ontwikkelt metro- en treinsystemen in de hele wereld! Een bedrijf met vele gezichten dus en ook succesvol met zijn buitenlandse activiteiten!

 Een Frans staatsbedrijf dat dus enorm exporteert, legt ook in eigen land alle transport plat! Dat dit geen fraaie publiciteit geeft dat is de CGT worst!

Weet dit alles als u het hieronder staande blogje leest! Daar komt het:..

 

Goedemorgen allemaal, op deze volgende Franse transpor-tstakingsdag..
 

Er is “minimum service” dus slechts 1 op 10 treinen komt..

Ik zag net op het grote station bij ons hoe dat “werkt”

 

De trein komt binnen en eerst begint het gevecht om UIT de trein te komen!

Want zij die ERIN willen ruziën om de beste plek om er dadelijk IN te kunnen..

 

Ouderen en volgeladen moeders met kids zijn nu de verliezers..

Iemand zei het duidelijk toen Melenchon weer trots over “zijn staking” sprak:

 

De zwaksten worden het hardst getroffen”!

Maar dit soort opmerkingen “bederven het CGT-feestje” ..

 

La France staat stil en alle hervormingen van Macron,

Ook die van de werkeloosheidsuitkering staan onder zware druk..

 

Terwijl van deze de fraude enorm was: ontelbaren waren zogenaamd

werkeloos met uitkering en.. werkten zwart elders!

 

Dat weet Melenchon ook..

 

Hij weet ook dat ook La France vergrijst en ontgroent,

Dus dat meer ouderen leunen op de werkende jongeren!

Die bang zijn voor… hun pensioen later!

 

La France staat weer eens in de ACHTERUIT, de gaten bij de overheid dat betekent: vullen via belastingen..

 

Dus pas op Melenchon en co geven u in stilte een sigaar uit eigen doos!

Populisme is sneaky!

 

Groer uit zonnig Marseille

 

Leon

 

WAT ZAL MORGEN ONS BRENGEN?

      Regeren is vooruitzien zegt men en dat geldt ook voor "gezond ouder worden"!

  Dus ga ik me intensief richten op onze toekomst!

  Qua vorm zal ik dat doen door op een rij te zetten : Wat er m.i. BLIJFT en wat gaat VERANDEREN..  Riskant maar ook leuk, toch?

  Regelmatig stuur ik u een blog waarin een nieuwe "PLUS of Min" wordt genoemd en de eerder genoemde "plussen en minnen" staan dan onder de laatst genoemde..

  En nu de aftrap:

1.Onze levensverwachting neemt nog steeds toe. In 150 jaar werden we dubbel zo oud! Biologen zeggen dat er bij ca 120 jaar een soort "grens ligt". Maar grenzen verleggen is wat de mens altijd zeer goed kon! Natuurlijk is het kernpunt: Hoe goed de LEVENSKWALITEIT  blijft!.
 
  
Leon de Marsilho, december 2019

maandag 9 december 2019

EEN WANDELING IN MARSEILLE

       Ik zit in de Vieux Port tegenover de ferry die beide zijden verbindt, niet ver van de stokoude Mairie en tegenover wat de Rive Neuve heet. Op die "rive"deed Louis XIV veel boten bouwen voor zijn oorlog tegen Spanjaarden en Hollanders.  Het hout voor die vloot werd gekapt op de zuid helling van de Mont Ventoux, die na wat jaren kaal was als een vleermuis.
  Dat beviel een nobele uit Carpentras niet en deze startte een her-beplantingsprogramma.  Men voerde dat strook voor strook uit en dat zie je nu nog aan de strooks-gewijze verkleuring van de loofbomen in de herfst.

  Notre Dame de la Garde, het gouden Mariabeeld,  kijkt naar me vanaf haar hoge kerktoren en vraagt zich mogelijk af wat die oudjes op die banken doen voor hun medemensen.

  In 1860 toen zij op die toren terecht kwam bestonden er geen algemene ouderdomspensioenen. Opa en oma moesten meestal op de kleinkinderen passen terwijl de ouders zorgden voor "eten voor de hele familie".

  Aan de kade ligt het jacht van een Rus dat aan de ketting ligt. Die Rus betaalde de bemanning niet en nu ligt er beslag op zijn schip. Dat duurt al lang..

  Ernaast ligt de grote catamaran, waarop Mieke en ik ooit een feestelijke avond meemaakten. We voeren met een groep 's avonds uit, gingen voor anker, en dineerden, terwijl een bandje de muziek verzorgde.

 Het gemeentehuis achter me maakte ook de Franse revolutie mee ..Dat was een uiterst gewelddadige tijd: toen werden politieke geschillen met wapens uitgevochten.

 De Vieux Port is een spannend boek en was vroeger (voor de veiligheid) met een enorme ketting afgesloten in de nacht. Ook in de oorlog tegen de Spanjaarden die zich daardoor niet lieten weerhouden en ze namen de ketting mee. Deze trofee is nu te bewonderen in de Kathedraal van Barcelona..

 De toeristen zijn volop aanwezig en flaneren over de kade: ze lopen of richting stad of naar het fort dat de ingang bewaakt.  De meesten gaan de Canebiere op die zo heet omdat er hier vlas werd verbouwd. Canabis wordt immers van vlas gemaakt en vroeger werd er veel scheepstouw mee gefabriceerd.

 Of veel Marseillanen die hier komen al deze feiten kennen is te betwijfelen. Het leven van deze oudste stad van La France was nogal woelig en vereist veel meer dan enkele A4-tjes om beschreven te worden.

 Geïmporteerde Marseillanen weten vaak meer van de stad dan de autochtonen. Zo kwam het dat ik hier ooit rondliep als gids voor passagiers van cruiseboten...  Dat zijn er miljoenen jaarlijks en om hun wat te gidsen moeten vele talen worden ingezet.  Omdat ik zoals vele andere Nederlanders 4 talen spreek (Frans, Engels, Duits en Nederlands) kon ik een dame die ik kende opvolgen toen ze met pensioen wilde. Het werd gereorganiseerd en ik nam mijn congé..

 Dit was een greep uit de story van "mij met Marseille" die al 10 jaar duurt nu en waar de zon 2800 uur per jaar over schijnt.

Leon de Marsilho, december 2019

vrijdag 29 november 2019

WERELD VERBETEREN BEGINT BIJ "LUISTEREN"..

   In mijn jeugd was er op zondag een radio-pater (de Greve?) die sprak onder het motto: "Verbeter de wereld en begin bij jezelf".  Hij ging recht op zijn doel af en begon dus bij "de luisteraar"..

    Een bevriende dame uit Limburg is vol bewondering voor een man in de Hamburgse metro die een kiosk inrichtte als "praatruimte": hij heeft  nu al een club van 15 medewerkers.  Ze vond een voorbeeld van "een simpele job voor werkelozen en gepensioneerden":  De "Hamburger" noemt zijn kiosk: "Das Leben Rauf und Runter"

   Iedereen kan de ander helpen is haar les, geput uit een  TV-verhaal : je hoeft geen prof te zijn, want iedereen kan luisteren. Ze suggereert dat DAAR een groot gebrek zit van onze maatschappij en ook dat "de lezer zo zelf aan de slag kan"..

   Een mooie droom van onze M. die nog aarzelt om zelf de hand aan deze ploeg te slaan. Maar het lijkt alsof dit haar volgende persoonlijke project gaat worden!

   Mijn ervaring is een beetje hetzelfde: ik begin vaak een gesprek met een onbekende naast mij op een terrasje in Marseille. Geen mens houdt dat af: in tegendeel het gaat meestal als vanzelf.

   Zo blijkt weer dat de sociale verbetering van onze wereld eigenlijk simpel is We zijn allemaal in staat bij te dragen, door gewoon te durven praten met mensen die op je pad komen.

Ik vind dat de overheid dit zou moeten onderkennen en wat "praatplekken" zou moeten instellen. Dat kost niet veel en zou veel kunnen "brengen". Deze idee is charmant en toont dat in elk van ons een helper schuilt!

  Zo dicht voor Kerstmis lijkt me dit een prachtige vondst.

Leon de Marsilho, november 2019

   :

HET "ONZE VADER" EN DE HOOFDDOEK

       Mijn moeder droeg in de 50-er jaren vaak een hoofddoek en zeker in de kerk. Maria de moeder van JC woonde in Palestina waar in die tijd alle vrouwen hun hoofd bedekten: een colturele gewoonte en mogelijk ook als bescherming tegen de felle zon.

      Symbolen om je religie aan te geven zijn er weer volop. Moslimvrouwen gaan steeds meer de hoofdoek dragen en in Marseille zien we ook af en toe een moslim die zijn broekspijpen  hoog oprolde , een djellaba deagend en met blote voeten in sandalen. Dat moet ons doen denken aan het salafisme: de radicale islam.

      In La France zijn kerk en staat gescheiden en is de staat "de baas". Zonodig oordeelt de staat ook over "religieuze uitingen" die men niet in overeenstemming acht met overheidsregels. In La France is "het ostentatief tonen van je geloof" ook tegen de regels: denk aan een boerka..

     Nu weer iedereen zijn identiteit wil onderstrepen om zich "te bekennen tot" en/of  "te onderscheiden van" zien we de symbolen overal opduiken. De wereld wordt weer minder open en tolerant, het verschil wordt weer benadrukt en minder "waarvoor we samen staan",  zoals tolerantie en democratisch gedrag.

    Gaan we elkaar straks weer bestrijden, willen we weer een confrontatie aangaan en eisen we straks weer prioriteit voor "ons geloof en boven dat andere"?

    Let op straks moeten we , voor we het weten, 5 keer daags ook in het openbaar op de knieën om onze gebeden te doen.  Ik heb een oosters bidtapijtje, gekregen in Marokko, dus ik ben al wat voorbereid!

Leon de Marsilho, december 2019

FR. BOEREN, OPEN EUROPA EN ZELFSTANDIG ONDERNEMEN

   De Franse boeren trokken met duizenden tractoren over aurotoutes en Routes Nationales naar Parijs. Dat i9s niet de eerste keer en opnieuw zijn ze boos op de overheid!

   Want een Franse boer kan niet rondkomen van zijn bedrijfj(e) en dat moet de overheid dus mogelijk maken. Desnoods moet de import uit "goedkope EU-landen" (zoals Spanje) maar aan banden worden gelegd: want men vind dat "oneerlijke concurrentie"..

   Waar de consument blijft in dit verhaal, die graag lage prijzen ziet die mede door concurrentie tot stand komen, daarover horen we nog niks. Slapen de consumentenbonden of is het hun politiek te glad?

    De Franse boeren willen zelfstandig blijven, zien niet veel in meer samenwerken en willen in geen geval horen dat ze "te klein zijn" om op vandaag te kunnen rondkomen. Dat zij moeten "veranderen" dus moderniseren dat zien ze (weer) niet.

    Europa kijkt nu naar Parijs waar Macron en zijn eerste minister moeten proberen het tij en de woede te keren..

   Nog steeds is er in La France niet DE goede discussie aan de gang. Want de "structuur van de agrarische sector" is totaal versleten. Dat de overheid nu zou subsidiëren is een Europese doodzonde en een soort nationale verspilling.

  Het woord is nu aan Parijs en ze werden daar ontvangen door de minister van Landbouw.. Er werd openlijk gedreigd met verder vastzetten van het verkeer als "Parijs niet met cash over de brug zou komen"..

  De agrarische oorlog is aanstaande..

Leon de Marsilho, november 2019

woensdag 27 november 2019

PIANO EN GARE, IN MARSEILLE

  En erbij staat: "C'est à vous de jouer"! Wat in het Frans leuk dubbelzinnig is: het betekent zowel "nu bent U aan de beurt met pianospelen" als ook "SNCF doet veel voor u en nu moet U wat voor ons doen"..

   Deze piano plaatsen is een creatief idee van een oud Frans bedrijf dat bepaald niet als speels bekend staat! Hopelijk is dit het begin van meer creatiefs en dat ook in de aanpak van van hun dienstverlening...

   Het bedrijf is een beetje "de risee van het land", omdat er zelden een trein op tijd loopt, nogal eens treinen uitvallen en vastgelopen reizigers... Er is ooit een treinbestuurder naar Lille gereden terwijl hij de andere kant op moest... U begrijpt dat dit een pestverhaaltje is! Treinen rijden niet zomaar wat rond zonder dat iemand dat opvalt... (?).

   Ik sta vaak stil bij de piano en voeg me bij de mensen op het bankje. Soms wordt het echt leuk. Je hoort een vakman iets akelig moeilijks spelen en even later zie je twee Afrikanen een stukje jazzy-muziek doen klinken etc. ..

   Pianospelen leerde ik niet, maar ik weet wel muziek te halen uit een harmonium. Dat had vader Louis (meubelmaker van zijn vak) zeer goed opgeknapt en hij zette het daarna op mijn slaapkamer.

  Ik zong met mijn vader in het kerkkoor van ons Limburgse dorp en dat koor bestond uit de halve 6e klas van de lagere school + enkele ouderen . Het hoofd van de lagere school in Nieuwdorp was een verwoed muzikant. Daaraan besteedde hij in de les meer tijd dan aan aardrijkskunde en geschiedenis.. Al kon hij niet genoeg krijgen van ons te vertellen over "de oorlog" waarover Hendrikx vel wist... We dachten echt dat hij in het grote verzet actief was geweest...

 Zo kwam het, dat ik als enige uit het dorp naar de MULO werd gestuurd: de rest zakte voor het toelatingsexamen!  Een oplettende oom en tante overreedden mijn vader om me naar de HBS te laten gaan. Dat maakte het mogelijk dat ik later naar de TH in Eindhoven  ging.. niemand anders kwam echt verder uit mijn  klas.. Dat krijg je van dorpspotentaten als schoolhoofd en een pastoor die enkel bezig was met zijn kerk te doen bouwen; maar hij was de bouwpastoor..

 U leest waarom mijn verleden  ontwaakt bij het horen wat harmonium-geluiden en ik bleek ook, samen met een zus, -die met haar man twee accordeons aanschafte-, zonder veel moeite redelijk te kunnen samenspelen en dat nog veel later..

 Mijn vader wilde heel graag dat mijn  oudere zus en ik een instrument leerden bespelen: maar de puberteit deed ons de kont tegen de krib gooien. Tot verdriet van vader Louis..

 Ik weet niet wat ik nog kan met een toetsenbord, maar ik denk dat ik het Wilhelmus en Waar in bronsgroen eikenhout (het officiële Limburgse volkslied) nog wel kan doen klinken.

 Als op feestjes iemand de stemming aanjoeg met pianospel, kreeg ik telkens spijt van mij vroegere koppigheid. Want wat het is mooi om stemming te kunnen maken en daarom was het ook Louis-zaliger toen te doen..

 Jeugdzonden kunnen lang nawerken in iemands leven..

Leon de Marsilho, november 2019..

z

zondag 24 november 2019

NA "ZWARTE VERNIELERS" KOMEN DE GELEN

   Een jaar na het eerste optreden van Gele Hesjes, - een club van ontevreden Fransen  waarvan er ca 30.000 in Frankrijk en ca 10.000 in Parijs zijn-,  zagen we weer massale vernielingen in Parijs. Die treden steeds op VOOR de Gele betogingen,  die meestal vreedzaam verlopen..
  
   Deze "Black Blocks" zijn een mix van anarchisten die alle kapitalisme willen vernielen" en wat ordinaire "casseurs". Zij vernielen OM het vernielen... Recent was het een monument voor Maarschalk Juin, ooit de bevrijder van Parijs..

   Tussen politie en Gele Hesjes is nu een guerilla uitgebroken: beiden verplaatsen zich voortdurend door de stad. Een duur kat en muis spel omdat zij gevolgd door "brigades rapides" de hele nacht door Parijs racen...

   Dit leidt tot een toenemende politieke discussie over de "demonstratie-vrijheid". Want prefecten verbieden soms betogingen vooraf, uit voorzorg voor massale ordeverstoringen en/of er na..
Dat komt de anarchisten, die alles willen ontwrichten, natuurlijk prima uit.

   Recent bleek dat er diep in de nacht na de top van het gedoe, geen enkele agent meer was te vinden in een verlaten Parijse Place..  En de vernielers hadden vrij spel..

  Dit toont een ontwrichting en moedeloosheid bij de politiemanagers en prefecten: dat is pas echt gevaarlijk. In Parijs zie je een dreigend failliet van de ordehandhaving.

 Gelukkig is er in het heel andere Marseille niets van te merken! De bevolkingssamenstelling en de mentaliteit van beide steden zijn fundamenteel anders.

   Leon de Marsilho, nov. 2019
(Die u geen ooggetuige verslag kan doen van soortgelijke rellen en onrusten hier).  

SOMS BEN IK IETS EVEN KWIJT...

    Verhalen van mensen die vaker hun bril kwijt waren, kent u ook.

    Ooit, op vakantie in La France, vroeg een familielid op een camping of wij misschien zijn bril hadden gezien. Hij liet hem regelmatig in de douche liggen....

    We kenden hem als een serieus te nemen mens, maar soms was ie wat verstrooid. Kennelijk ook die keer want... we zagen zijn bril op zijn hoofd, maar dan wel op zijn haardos..

    Ik vroeg hem voorzichtig met zijn hand op zijn hoofd te voelen en meteen zei hij: "Wel verdomme ik ben dat ding altijd op deze manier kwijt"..

   Hij was toen even in de 20 en bleef tot op vandaag een troost voor mij. Want ik raakte mijn bril pas regelmatig kwijt, toen ik de 70 ver was gepasseerd.

   Wordt dus niet ongerust als U hetzelfde overkomt. En voel even op uw haardos, voor zover die er nog is, als u de bril zoekt.

   Daaraan dacht ik vanmorgen toen ik mijn Franse huisarts bezocht en snel vertelde ik hem dit verhaaltje. Ik wilde voorkomen dat hij me iets ging voorschrijven (grapje)!

   Huisarts Carlo is van afkomst Italiaan, werkte bij Artsen zonder Grenzen, en zag heel erge gevallen van mensen "die iets kwijt waren"!

  Wordt dus niet te ongerust als u morgen weer eens uw bril zoekt!

Leon de Marsilho, november 2019

GEWOON WACHTEN TOT DE METEO KLOPT.....

             Het weer voorspellen in Marseille zou een lastige klus zijn: zo wordt alom beweerd.  De ligging van deze stad leidt tot een complex samenspel van de bepalende factoren.

       Het is dus een ideale plaats voor beginners in het meteo-vak: er valt veel te leren en hier "er naast gaan" is ook  "acceptabel"...

       Een meteobericht bestaat uit een weerbeschrijving en aangeven van een tijdvak voor het bericht. Dat is een gelukkige omstandigheid, zeker voor beginners!

      Immers het weer dat je "voorspelde" komt er echt wel, maar dat kan wat later of vroeger zijn dan "was voorzien". Dat maakten we hier in extenso mee op zaterdag 23 november 2019.

     Voor het departement de Var werd een ware zondvloed aangekondigd met echte overstromingen  en voor ons in de Bouches du Rhône zou iets soortgelijks er aan komen.. Dus legden wij ons beste "oliegoed" gereed en keken af en toe naar buiten of de pret al was begonnen. ..

     Maar om 14.00 uur kwam... de zon te voorschijn en de temperatuur liep op tot ruim 15 graadjes. Maar de luchten in het oosten, zagen inderdaad akelig zwart..

    Ik zal het verhaaltje niet spannender maken: er viel,- tot de donkerte aanbrak-, geen  druppel. Dus gingen we onder de wol zonder een drupje te hebben gezien.

   De meteo-mensen hier praktiseren die moedige Nederlandse methode niet, waarbij een weerbericht begint met een uitleg over de laatste meteo. Je krijgt eerst in detail te horen "waarom er niet echt kwam wat was voorspeld".

   Zo werden Nederlanders voortdurend "opgeleid in het complexe meteo-vak" en kregen ze kregen een goede band met de moedige mensen, "die zich aan het meteo-vak waagden".
 
   In Marseille en regio is dat bepaald niet het geval: mensen van de meteo zijn hier "een beetje zielige figuren", die de leerling-periode zelden verlaten..

   Dus ging ik maar weer op de oude "do-it-yourself-methode".  Die houdt in dat je naar buiten stapt op het terras en de zaak bekijkt. Vervolgens steek je de (nat-gemaakte) meteo-vinger (dat is de wijsvinger!) recht omhoog en laat de elementen inwerken op dit orgaan.

  Ik ben druk met mijn metingen te verwerken in een klein handzaam boekwerkje, waarvoor ik nog een passende titel moet vinden. Die mag best wat "commercieel klinken", want we moeten wat meer inkomen genereren na alle Nederlandse pensioenkortingen!

  Ik vroeg mensen om ons heen om suggesties en dat werd het lolligste deel van dit projectje! Een kleine bloemlezing is op zijn plaats.. Hier een greep uit het gebodene:
-Het kleine leugenboekje
-Het is nooit goed of ...het deugt niet
-Geloof in uw : "Fingerspitzen-gefühl"...
-Lekker (weer) is maar een vinger lang
-Het leven is een pijpje kaneel..
-Wissel regelmatig van vinger..
-Het mag altijd één vingerbreed schelen..

   Nu zoek ik een uitgever voor mijn werkje en begon in de populair-wetenschappelijke sector. Maar daar werd ik uitgelachen: die mensen bezitten geen enkele gevoel voor humor. Toen probeerde ik het in de "doe-het-zelf-sector" die niet wilden meedoen omdat er "geen enkel stuk gereedschap bij te pas kwam". Wanhopig ging ik naar de sprookjes sector, maar daar beweerde men dat kinderen niet in het weer zijn geïnteresseerd!

   Er bleef enkel over het boekje "zelf te gaan uitgeven", dus als kleine ondernemer op te treden.. En toen bedeacht ik om tevoren mijn kennissen en vrienden aan te schrijven om een bestelling te garanderen en dat ook te vragen aan hun bekendenkring.

  Nu begrijpt u dus waarom u dit bericht krijgt!

   Mijn vraag aan u is: "Doet u mee en voor hoeveel exemplaren wilt u intekenen?". Uiteraard krijgt u UW exemplaar gratis en nog een als bonus.

  Kunt u me snel antwoorden, want ik popel om verder te gaan. Uiteraard zijn alle adviezen en ideeën van uw zijde meer dan welkom!

Ik dank u bij voorbaat voor uw medewerking en steun.

NB: Natuurlijk ontdekte u meteen een detail dat ik vergat!  Ik meldde niet dat alles met een "natte vinger" moet gebeuren! Want je moet zelden het belang van iets overschatten!


Leon de Marsilho, november 2019


vrijdag 22 november 2019

VRIENDSCHAP, KLIMAAT EN AFSTAND..

      Wij hebben goede vrienden in Nederland die we "door en door" kennen.  Zo'n vriendschap is een "kostbaar goed" en je moet elkaar regelmatig ontmoeten om dit in ere te houden..

      Daarnaast is het klimaat in de winter mild in Z-Frankrijk en beter bij hete zomers in Nederland.  En regelmatig in twee landen kunnen zijn die je beide leuk vind en goed kent is een groot plezier. 

      Maar hoe doe je dat bij grotere fysieke afstand en al ouder wordend? Zeker als ook vlieg-angst een (serieus te nemen) probleem is bij een van ons?

      Dat is "een soort puzzle" die ons nu een beetje tart.

      Nou kun je met de TGV vanuit Brussel in zo'n 6 uurtjes in Marseille voor onze deur staan: wij wonen namelijk bij het TGV-station.   En er bestaan ook al "low-cost TGV-treinen"..

      Maar je moet autorijden en auto-parkeren in Brussel: een dure grap. Of goede vrienden hebben die je af en toe via de snelle autoweg Limburg-Brussel "brengen en halen". Brussel is immers maar een goed uur weg van Limburg toch?

     Ach het zijn natuurlijk luxe-problemen van verwende oudjes, natuurlijk Maar het is een probleempje dat ouderen  al onderling samenwerkend best goed kunnen oplossen!

     Ik was jaren zelfstandig in mijn leven en moest zorgen voor projecten en voldoende verzekering bij ziekte etc.

     Nu de vergrijzing fors toeslaat ontstaat er een nieuwe markt  voor "ouderen-assistentie".  Daar moet toch ooit een ondernemer attent op worden en business in zien?

     De ouderenzorg is een groeiende markt maar tegelijk zijn er de vele onvervulde jongeren-vacatures!

     Zo zie je hoe enkele ouderen die wat verder van elkaar weg wonen een groot "gat in de markt" konden vinden!

     Ondernemend Nederland opgelet: er is bij die oudjes met (nog) een goed pensioen best nog wat te verdienen!

     Hopelijk leest ook een ondernemer deze blog en doet er iets mee!

Leon de Marsilho, nov. 2019woensdag 20 november 2019

IS UW LEVEN STRAKJES OF EERDER "MOZAÏSCH"?

          We kennen de uitdrukkingen: "de wandelende jood", de kosmopoliet en de globetrotter. Als je ouder bent heb je meer achter je dan vóór je en heb je meer tijd om na te denken. Ook over wat je met je leven deed, natuurlijk.
          
           In de VS liet iemand overal in zijn huis camera's ophangen en hij verkocht die alle (video)-data aan wetenschappers en businessmensen. Want die zijn best geïnteresseerd in dat soort zaken, want het menselijke gedrag  is de kapstok voor hun acties...

          Natuurlijk zijn de huidige vele camera's er vooral uit veiligheidsoverwegingen: bij aanslagen kon men vaker de hele rondgang van gevaarlijke personen reconstrueren. En ze zo (soms) tijdig uit de roulatie nemen.. Nu wordt er zo ook druk gespeurd naar personen met "geradicaliseerd gedrag", zeker in Frankrijk.

           In de openbare ruimte hangen honderdduizenden camera's en "gezichtsherkenning" is in een vergevorderd stadium. Big Brother is watching us.. en de Kunstmatige Intelligentie helpt hem alles om te analyseren en te duiden.

            Cambridge University verzamelde levensdata van miljoenen en ontwierp een systeem om mensen "te profileren". Want je kunt elk van ons in een profielgroep plaatsen. Zo kun je ook gedragstrends meten in de samenleving en dus de verschuiven aantallen per profielgroep.

           Een actueel zicht op trends is van groot belang voor de commercie: wie het eerst maalt is het snelste op de markt en kan zo een interessant marktaandeel verwerven in een sector.

          Uiteraard is de discussie sterk gericht op de vraag "of er ook data bewaard blijven op persoonsnaam" maar daarover weet niemand precies wat er echt gebeurd.

          Ik ben vaker bezig geweest met data vast te leggen over perioden en gebeurtenissen in eigen  leven (Leonmemories o.a.).  Het later terugkijken daarnaar is interessant en wekt soms tot verbazing over jezelf!

         Mogelijk is dit alles ook een manier om de slinkende pensioenen wat op te poetsen: waarom zou je je data niet te koop aanbieden? Natuurlijk onder embargo wat de privacy betreft.

         Het is niet moeilijk om van iedereen gedetailleerde database te maken. De Mormonen van Salt Lake City doen dat al vele jaren op grote schaal. Ze willen weten wie er straks bij de "dag des oordeels als de wereld gaat verdwijnen" waardig zijn om in hun paradijs binnen te gaan.

        Onze levensverwachting neemt voortdurend toe en we gaan richting 120 jaren op den duur. Want 120 lijkt nu voor biologen een beetje de bovengrens voor ons mensen.  Blijven wij de wezens die het langste leven in de natuur? Nee, want er zijn al vele bomen etc. die veel langer voortleven dan mensen.

        Elk leven is eindig maar HET leven lijkt eeuwig. Tenzij de Big Bang er een einde aan maakt.
Die idee is voor sommigen reden om zich in te schrijven voor reizen in het heelal en zelfs te gaan wonen op verre planeten waar je niet meer van terug kan komen.

        Ik verhuisde in mijn leven in totaal +35 keer en met ega Mieke samen al meer dan 25 keer, in 43 jaar. Het Nederlandse gemiddelde zou 11 zijn: dus we zijn a-typisch te noemen. 

        Ik zocht het avontuur vaker en soms heel radicaal. Vele mensen om ons waren nogal geschokt toen we (Mieke met 50 en ik met 53) alles in enkele maanden verkochten op onze camper na. Op naar de Provence dus... en we wonen er no al ruim 25 jaren (1/3 van mijn leven).

.      Nu is het langzaam tijd om na te denken over "het laatste traject" en dat gebeurt een beetje nostalgisch. De nestgeur speelt tot mijn verbazing daarbij een grotere rol dan ik ooit voor mogelijk hield.

      Het heeft zeker van doen met een aantal vrienden uit Nederland, die we nooit uit het oog verloren en die ons zeer dierbaar werden. Zij zien onze worsteling met belangstelling en achten elke uitkomst mogelijk.

      We zetten recent ons appartement in Marseille te koop, omdat we de handen vrij willen krijgen om vrij te kunnen kiezen voor de plek van "onze laatste dagen".

      Dus hoort u over geruchten op dit punt: er zit een kern van waarheid in!

       Wie weet ziet u ons een volgende keer in het polderland terug, al is dat niet definitief besloten.. We houden u op de hoogte..

       Ja ik vind mijn leven best "mozaïsch",  ik ging er nogal  "prozaïsch" mee om en heb daar geen spijt van.

Leon de Marsilho, nov. 2019f

zondag 17 november 2019

MAATSCHAPPIJ-KRITIEK VAN NEDERLANDSE BODEM

        Ik ken haar al vele jaren en ze is de echtgenote van een vroegere collega en vriend. Ze schrijft ook op Facebook en daar las ik de tekst die ik hier bedoel.

        Ze put vaker onderwerpen uit de gemeentepolitiek en levert gezouten commentaar op discussies in gemeenteraden. In zo'n gremium stamt de idee om basisscholen van moestuinen te voorzien die kinderen kennis moeten bijbrengen over natuur en over "waar ons voedsel vandaan komt".

        Moestuinen vragen dagelijks aandacht en tijdens schoolvakanties heeft het onkruid helaas geen vakantie gepland in een zonnig oord. Moten dan de grootouders die tuinen draaiende houden?

        Jeugdzorg verzuipt in de vele jongerenproblemen en scholen hebben veel last van bemoeizuchtige ouders die ook al vaker met geweld dreigen..

        Tandartsen werden uiterst voorzichtig met nieuwe klanten te nemen, omdat ze zich regelmatig achter hun praktijkdeur moeten terug trekken voor agressieve klanten..

        Kortom het wemelt van toenemend geweld en er zijn de naïeve gemeenteraden die volledig overvraagd worden..

        Onze vriendin verzucht:  "Kunnen we de vele dagelijkse problemen nog wel oplossen in deze tijd?

        Toen moest ik als Frans resident (Marseillaan) denken aan die nu al een jaar opererende Gele Hesjes! Zij werden in hoog tempo DE signaalfunctie van groeiende Franse volkse ontevredenheid!

        Dus beste Nederlanders u ziet het: onze Nederlandse vriendin is een soort Nederlands Geel Hesje en ik heb de eer om dat als eerste te onderkennen!

     Natuurlijk waarschuwde ik haar man mijn goede vriend! Want die "Gele Neigingen" kunnen wijzen op importante persoonsontwikkelingen, die niet mis zijn..

      Vroeger was het Gele Gevaar iets naars in Azië, nu dreigt het overal en dichterbij dan ooit eerder!


Leon de Marsilho, nov. 2019      

vrijdag 15 november 2019

TEGENWIND: MET PENSIOEN OP JE 70-e!

      Dat is de laatste provocatie van een 70-jarige Franse filosoof ! Want zegt hij:  "de westerse mensheid beleeft een ongekende periode wat gezondheid en ouderdom betreft"..  Hij wijst er op dat  in België in 2020 de pensioenleeftijd naar 67,5 gaat en Duitsland snel zal volgen... 

     En hij "pleit" ook voor pensioen met 70 in Frankrijk: zeker als Parijs voorop wil lopen in de EU.. Natuurlijk sluit hij hierbij de zware beroepen uit..

     Er moeten dus veel echte langere carrières komen en helemaal niet vele ouderen die met 60 met pensioen gaan die dan ook hun inkomen zien dalen.
     Dit vermindert ook het dreigende perspectief van een land vol ouderen die thuis zitten en met nog weinig jongeren die werken! En die komen elkaar elke morgen en avond buiten tegen.. Stel u dat eens voor..

     Gaat zo'n beeld ook in de bedrijven overheersen? Waar enkele "onsterfelijken"  tussen jongeren door-werken? Er is immers plaats voor alle in een voortdurend groeiende economie?

     Er hoeven toch ook geen vele "electronisch ongeletterde ouderen" te werken tussen die jongeren? Ouderen met veel ervaring die best nog waarde heeft! Dat is toch ook een hoopvol beeld voor jongeren die soms ontslagen worden en opnieuw werk moeten zoeken?

     De generatie van 1968 had dat niet gedacht: enkele tientallen jaren later werken er no vele ouderen met buikjes en kromme ruggen!

     Laten we niet nu dezelfde fouten maken dan in 1968 en niet weer vervallen in "jeunisme" die ziekte die vaker optreedt in verouderende gemeenschappen.

     Dus "de generatie van 1968" zal nu de maatschappij moeten inrichten, waarin vele oderen nog een actieve plek innemen!

 . Leon de Marsilho, nov. 2019

donderdag 7 november 2019

HIER KUN JE NIET ALLEEN VERPIETEREN

          Een ouder mens komt terecht in een fase die wel eens "demotie" wordt genoemd. Dat is eigenlijk "afhaken of afkoppelen van het woelige aardse bestaan"..

          Vooralsnog zijn wij daar niet aan toe, ook omdat op Saint Charles (100 m. van de voordeur),
wel 1 miljoen mensen per maand "passeren"..

          Als we naar buiten lopen, bevinden we ons te midden van "de mensheid in al zijn variatie" , de betere en de slechtere. Er zijn: bedelaars, ontredderde mensen op de bankjes, vrolijke mensen die elkaar uitgebreid begroeten en omhelzen, maar het merendeel reist en heeft dus haast.

           We kozen deze woonplek om praktische redenen: we kunnen snel op reis en men kan ons easy bezoeken. Stap in de TGV in Brussel-Zuid en u staat hier voor de deur, ca 6 uur later, want de TGV raast voort met 300 km/uur.. Niks overstappen gewoon, blijven zitten dus.. Uiteraard kunnen wij ook zelf zo naar het Brusselse reizen..

           Ook hier zien we de nieuwe FLIX-bussen, die enorme trajecten door Europa maken en hun halte is natuurlijk ook VOOR onze deur. Je kunt hier zo naar Genua, Barcelona, Geneve, noem het maar op. Soms horen we dat er een Flixbus tegen een trein botst: een onaardige vorm van concurrentie..

           Op vandaag is een reistarief niet meer vast: sinds Ryanair is de prijs van een stoel afhankelijk van "hoe vol of leeg het transportmiddel nog is"..  De eerste stoel ging weg voor 7 euro en de laatste kan u 150 euro kosten.  Schaarste maakt alles duurder en die op vandaag een dynamisch fenomeen geworden.

           U bent even bijgepraat over het huidige reiswezen en U weet: er wordt op vandaag enorm veel meer gereisd dan vroeger. Men zegt dat op elk moment minstens 1/3 van de mensheid onderweg is. Onze wereld is ook daardoor klein geworden.

           Sommigen hopen dat dit het onderlinge begrip zal bevorderen en conflicten vermindert. Hoe dan ook, het aantal grotere gewapende conflicten bescheiden. Wordt de mens toleranter en wijzer van reizen? 
          
Ik blijf graag hopen dat deze conclusie een juiste is!  So: lets make a journey  and stop  disputing!  En komt u langs Marseille, dan drinken we samen een fris pastisje in de Vieux Port!

Leon de Marsilho, oktober 2019

maandag 4 november 2019

IEDEREEN WIL ERGENS ANDERS HEEN?

       Die indruk krijg ik elke morgen, als de bussen en treinen hier af en aan rijden op het bus- en treinstation Saint Charles.

       Dat leidt ook tot gedonder over "fout staan wachten met een auto", waardoor de buschauffeurs vanuit hun bus-raampje  fout-parkeerders moeten trachten te bewegen, om hun met de volle bus door te laten.  Helaas vragen ze dat niet altijd even tactisch en dan ontstaan er woeste discussies.      
     
       Samen met een leeftijdsgenoot probeerde ik de foute automobilisten te bewegen  om ruimte te maken voor de rij stilstaande bussen. Maar dan riskeer je in deze tijd vol frustratie  nog meer   escalatie..

      Dank zij onze grijze haren (en omdat we beide nogal groot waren), kregen we de knoop langzaam ontward...

      We keken elkaar aan en  besloten om er niet meer woorden aan te besteden... En, de stroom weer op gang.

      Als dit soort kleine wrijvingen al leidt tot schreeuwen en beledigen, begrijp je dat de mensheid er niet best aan toe is.

      Macron c.s. zullen nog veel moeten doen om "dit asociale overkoken" een beetje te verminderen. Hier noemen we dat "la grogne" , wat betekent "het onderhuids groeiende ongenoegen"..

      Hebben de anarchisten à la Besancenot dan toch gelijk als ze zeggen: "Pour que ca s'arrête il faut que ca pete"... Vertaling: "Het zal pas anders worden,  als alles is ontploft".

      Nu, ruim 50 jaar na het roerige 1968, constateren we dat meer nodig is dan dat gerommel in die jaren: het volk is weer rijp voor een sociale revolutie. Nu maar hopen dat geen "foute politieke krachten"  zich van deze onvrede bedienen..

      Helaas : het lijkt dat zonder een golf vol geweld, ontspanning vooralsnog onmogelijk is... 

      Leon de Marsilho, november 2019


        ..

SNAPT U HET NOG IN... AFRIKA?.

      hebben de vele jaren en de malle wereld van nu,  ook u op tilt gezet?

      Poetin heeft er weinig last van lijkt het, maar die is Russisch Orthodox (christelijk), bepaald geen fan van de islam en ook flink bezig met.. Afrika.

     Ene Erdogan pakt in Syrie klle gebied terug dat de Koerden inpikten en werkt daarbij samen met Bacher Al-Assad. Die stamt uit een bloeddorstige familie: zijn vader kilde ooit op een dag duizenden Koerden. Trump pakt zijn biezen in het MO en zie wie dat goed uitkomt..

     Poetin gaat vaak naar Afrika, levert daar bakken vol wapens af en scheldt er vele schulden kwijt aan meer dan 20 landen. Met name aan Oeganda, Ruanda,  Mozambique en Angola.

     Hij schonk  Nigeria dure helikopters om de IS-groepen te remmen en om "de bevolking" waar nodig "onder de duim te houden". Dat helpt de schade van het westerse embargo te compenseren, want het leverde al  20 miljard dollar op.

     Maar China deed er zaken voor 200 miljard en Frankrijk deed mee voor "kleine" 51 miljard.

     Afrika zit vol met "schaarse grondstoffen" dus doet Poetin in de media aldaar zijn zender Russia Today horen, die in het Frans en Portugees uitzendt.

     Maar dit alles blijkt niet genoeg om daar echte vrienden te maken. Dus moet Wladimir andere dingen verzinnen om echt te slagen. Hij ziet nog veel in:  Z-Afrika en Algerije..

     Poetin regeert een land dat zeer arm is en de technologische race niet aan kan. Dus moet hij creatief zijn om nog enig succes te behalen.

Leon de Marsilho, november 2019
    . .
    

LÉON, L 'AFRICAIN

….die bestond echt en hij bekeerde zich tot de islam, mede door de herovering van Al Andaluz (Zuid-Spanje) door katholieke koningen. Daardoor vertrokken 250.000 moslims naar Noord-Afrika, de meesten naar Marokko, waar Fez en Marakkech vaak werden gekozen. 

     Leon bestudeerde daar de Koran en het arabisch  en hij kreeg steeds meer  plezier in het reizen. Hij gaat op de rug van muilezels en kamelen over de caravaanroutes tot Tomboektoe. Zijn kennis van routes maakt hem tot gezien adviseur voor sultans in Marokko, Egypte, Turkije , Syrië en in zwart Afrika. 
   
    Hij werd op Djerba gevangen genomen door een "corsaire" (een piraat) en richtte zich met klachten tot Paus Leon X (een "Medicis)".  In 1520 wil hij gedoopt worden en zijn grote reiskennis komt de paus en diens hof goed van pas.
 
   Ook werd hij leraar arabisch voor de kinderen  van de romeinse adel en die van Bologna. Zo kon hij ook in het latijn zijn boek " Description de L'Afrique" schrijven dat in 1550 in Venetie verscheen.  Dat werd (o.a.) beroemd omdat het veel vertelde over de berbers en steden als Fez, Timboektoe, Tunis, Cairo, Constantinopel en Byzantium.

   Déze Leon maakt het minder bont, al trok Afrika ook hem en met name Marokko en Tunesië. Daar spreekt men Frans en vaak ook Engels. Het is al eeuwen een onderdeel van het gebied rond de Mare Nostrum. Experts voorspellen dat dit gebied als een deel van Europa zal worden gezien. Niks vreemd want in Marseille krioelt het al van de Afrikanen!

   Kenners weten dat de toen Europa nog leeg was, Oost-Afrika de eerste inwoners van Europa leverde. Wij zijn qua wortels allemaal Afrikanen en werden door gemis aan zon gewoon
bleker.

   Erdogan is van afstamming een Mongool al wil hij dat niet meer weten. Net zoals hij de genocide op de Armeniërs nog ontkent, waaraan zelfs Trump hem herinnerde.. Miljoenen doden in de Syrische woestijn waren het gevolg van deze onvrijwillige reis...

   Het zou goed zijn als mensen hun afkomst beter kenden en zouden voelen dat we eigenlijk al lang "een grote reizende familie" zijn..

 "Alle Menschen werden Brüder" zei Beethoven met zijn 7e symfonie, maar trapte toen een open deur in. Immers we zijn dat al vele eeuwen, lang vóór Beethoven.

  Een Nederlandse vriend wordt in de eerste lentezon meteen bruin omdat zijn huidpigment afstamt van de Spaanse bezetters van Nederland: Denk aan het Wilhelmus: "De koning van Hispanje heb ik altijd geëerd"..

  De wereld lijkt te veranderen maar het is soms "een retour naar vroegere eeuwen". Dat verraden ook onze genen.

  We blijken "een grote familie" en dat zou ons moeten geruststellen...


Leon de Marsilho, nov. 2019

maandag 28 oktober 2019

WIE (wat) BEN (werd) IK EIGENLIJK?

              Wat en wie is iemand eigenlijk na =20 keer verhuizen, waarvan vele keren in La France?

              Puur juridisch is alles helder: mijn paspoort in Nederlands en als ik dat tijdig verleng blijf ik dat ook..

              Maar wat betekent het "cultureel"  wat is nu mijn culturele identiteit?
Zie wat wij deden de laatste decennia...  Limburg: 17 jaren, Nederland (buiten Limburg) ca 35 jaren en nu al weer 25 jaar La France?

              We hebben op alle plekken vrienden gemaakt waarmee we nog steeds contacten hebben. We wisselen met hen vaak denkbeelden en opinies uit..

              Je wortels blijven bepalend denk ik, maar langzamerhand wordt je toch een soort van "multi-culti"...

              Never mind, want onze contacten bleven functioneren en de uitwisseling werd eerder nog levendiger dan vroeger. Mede dank zei de vele communicatiemogelijkheden van mail tot Facebook..i

              Of merkte u dat het toch nogal veranderde?

Please help ons even en zeg ons wie we voor u waren en nu nog zijn.. Het zal zeker helpen om onze gevoelens wat scherper te ordenen..


Leon de Marsilho, oktober 2019


woensdag 23 oktober 2019

TALEN MET KNOBBELS EN HOBBELS

     Fransen zijn altijd onder de indruk als je antwoordt dat je 4 (of 5 inclusief Limburgs?) talen vloeiend spreekt. Zij spreken meestal naast Frans enkel wat "verwrongen engels"..
    
In de loop der jaren waren enkele getuige van onze taal-acrobatiek als we een feestje hadden en  er vele buitenlandse vrienden bij ons samen kwamen. Dan ging dat vaak in vele talen simultaan..

     Dat bracht mij op het verzamelen van wat "taal folklore" die ik tegenkwam. Even een voorproefje:

     ICH HABE FERTIG
     THAT'S OTHER BISCUIT
     SIE HABEN GLEICH    (U hebt gelijk)
     AVAIS TU ME MAIS... (Had je me maar..)

     We kwamen in Marseille ooit in een "Talen cafe",  waar ook een Franse man kwam die beweerde 14 talen te beheersen. Hij gaf enkele demo's, maar niemand kon natuurlijk alles even checken!

     Uiteraard kwamen daar nogal wat "echte" maar ook (zeer persoonlijke) "Germanismen etc." in voor.
     
     De technologie komt ons natuurlijk steeds breder te hulp. Je kunt via je I-phone nu al directe vertalingen op je scherm toveren. Zo hoort eenieder alles netjes in zijn taal omgezet!

     Uiteraard kan dat ook met een slim oortje. En in tijden van KI en Big Data is het zeker dat dit tot in perfectie zal worden ontwikkeld!

     Of dit fundamenteel zal bijdragen aan een beter begrip van de volkeren is de vraag. Want vertalen is meer dan woordjes omzetten. De diepere lading van wat gezegd wordt (de semantiek van woorden) blijft een rol spelen..


Leon de Marsilho, oktober 2019

zondag 20 oktober 2019

WE DRIJVEN ROND OP "AARDPLATEN"..


    Het leven is levensgevaarlijk, want je gaat er ooit aan dood!  Dat schokt niemand maar we zouden
best willen weten "wanneer en hoe"..

   Maar ik weet ook over die aardplaten waarop wij drijven op dat "magma" . En dat die platen niet altijd even rustig zijn!  Wat dat kan aanrichten weten we uit 1983: met die dikke tsunami in de Golf van Bengalen..

   Ik maakte in mijn leven twee aardschokken mee: een in Nuth en daarna moest ik enkele schilderijen recht hangen. We dachten even dar DSM ontplofte, maar ik ging op het dak en zag dat alles er nog ongerept

  De tweede was... XXXXXXXXXXXXXXXXXXstond....

   Zelfs "moedertje aarde" is niet zo'n safe moeder: je kan een leven lang niets kwaads van haar kant meemaken, maar zeker is dat allerminst.

   In La France hebben overheidsdienaren  het over hun  "droit de retrait" : als ze denken dat het doorwerken te link wordt mag men, (liefst na waarschuwing van de baas), zijn werk stoppen en thuis gaan koffiedrinken..  Als treinconducteur is een trein die tegen een vrachtauto botste genoeg, bleek onlangs.

  Wie even Googelt naar "natuurrampen in de 20e en 21e eeuw", heeft in minuten genoeg om zich per direct "terug te trekken" van elk werk..

  Stelt u zich Frankrijk even voor als elke dag EEN overheidsdienaar  zijn pijp aan Maarten zou geven..  Dan zou de premier een dagtaak krijgen aan het gerust stellen van het Franse volk.

  Is wat we meemaken gewoon een gril van een vakbond, die zo een discussie op tafel krijgt op een snelle manier? Want de CGT wil nu dat de bazen van SNCF het aantal werknemers PER TREIN, van nu 1 naar 3 verhogen... Wat betekent dat het treinkaartje gevoelig in prijs zal stijgen..

 Ik dacht er wat over en besloot " mijn eigen droit de retrait in te zetten". Vanaf nu zal ik enkel nog vliegen, bootreizen maken, taxi-rijden en  in een auto stappen. En nooit meer in een SNCF-trein reizen, want dat is mij te link!

  En, hoe dat moet met die onrustige aardplaten weet ik niet. Veel meer dan wat vaker naar de zondagse Hoogmis gaan kon ik nog niet verzinnen..


Leon de Marsilho, oktober 2019  

  

VEEL WERKELOZEN EN VEEL VACATURES..

   De Franse werkeloosheid daalde tot 8,3% eind 2019 en het aantal nieuwe banen sprong naar 264.000..  Maar helaas zijn de wolken weer zichtbaar, vooral door de wrijvingen China-VS.
   La France is een der zwakkere in de OECD waar de gemiddelde werkeloosheid nu 5,3% is. Het aantal werkzoekende daalt al weer in Portugal, Spanje, UK en België.
   De Franse regering tracht die traagheid te begrijpen en te bestrijden, vooralsnog zonder groot succes. Maar men verwacht veel goeds van het leerlingenstelsel en de betere opleidingen, die starten in 2020.
    Ook moet er meer gedaan worden aan de interregionale arbeidsmobiliteit, die zelfs lijkt af te nemen! En met het scheppen van banen door bestaande ondernemingen naar regio waar veel werkeloosheid heerst aan te trekken, loopt het niet bijster goed. Daar aan wennen lijkt meer tijd te vragen dan werd gehoopt...

    Dit "mal francais" bestaat al lang en het einde lijkt niet nabij... Het is vooral een mentale kwestie en mentaliteit  veranderen is een lastige sport. "Verandering" was altijd al lastig in dit land..
Dat jaloers kijkt naar de grote buurman Duitsland, dat (weer) sneller is met "veranderen" en dat (net als Nederland) miljoenen vacatures kent...

    Het scheppen van meer exportbanen blijft problematisch, omdat Franse producten en diensten nogal duur zijn en ze zijn ook niet echt modern. Voor meer welvaart en "pouvoir d'achat" is in onze tijden vooral een stevige export nodig..

Leon de Marsilho, oktober 2019.
ONZE BUURMAN WAS IN DIEN BIEN PHOE

       De Fransen waren van 1946 tot 1954 ook de baas in Indochina (nu Vietnam). Laos en Cambodja.

      Een buurman (nu, hier) werkte bij het Franse leger in Algerije en in Vietnam als vrachtauto-chauffeur. Als je de Franse zijde koos in Algerije, was je daarna verplicht daar te vertrekken.. 

     Net als Nederland de Ambonezen had (om diezelfde redenen), hadden de Fransen "de harki's". Beide gevolgen van een koloniaal verleden.

     Nederland moest (van de VS!) in 1948 vertrekken uit Indonesië, anders stopte men de Marshall-hulp Vele Indonesiërs moesten toen naar het "ex-moederland in Europa".

    Op de TH in Eindhoven werkten rond de 60-er jaren (toen studeerde ik er) diverse wetenschappers, die eerder bij de Universiteit van Djakarta  dienst deden. Met een van hen werden we bevriend: we kwamen hem in Mormoiron  tegen. Zijn vrouw was/is een Nederlandse: haar vader werkte in Indonesië bij het grote Banka Billiton. Zo kregen we in La France vrienden... uit de laatste Nederlandse kolonie...

     Deze vrienden noemden hun huis in Mormoiron "Bandoeng": want er tegenover lag een heuvel die deze plek sterk deed lijken op hun geboortegrond.. Ik wist wat "de vrede van Bandoeng" was en wist  ook dat de Fransen "Bandoeng" goed herkenden.. Dus hebben wij hun meteen dat verassende verhaal verteld ...

     Nederland was op één na laatste Europese koloniaal (tot 1948). Maar de Fransen de allerlaatste: namelijk tot 1962 in Algerije. De Gaulle wilde eigenlijk niet weg en kreeg zelfs te maken met een opstand onder een paar stoute generaals (o.m. Salan en ene Le Pen). Maar onder grote druk moest hij weg, met grote tegenzin,
    
     Om ons heen in Marseille kennen we diverse ex-Algerijnen : de (klein)kinderen van de koloniale periode. Zo kom je ook hier , af en toe, een litteken tegen van een bewogen tijd.. Onze buurman voelde dat de oude pijn weg was en kon (recent) zijn overleden eega in alle rust doen bijzetten in het familiegraf in Zuid-Algerije..

    Natuurlijk zijn wij slechts nazaten van kolonialen en hebben er persoonlijk geen deel aan gehad. Maar er zijn momenten waarop het goed is dat je óók de historie van je ouders kent.. Dat voorkomt pijnlijke ontdekkingen.. En zelfs tot in Z-Frankrijk blijkt dat nu nuttig te zijn..

    Onder kolonialen is de wereld nog kleiner, dan deze voor niet-kolonialen is..

    Ik besluit met: "kolonialen zijn eigenlijk een nogal brutaal soort immigranten". Nu in La France (aangevuurd door Marine Le Pen), het immigratiedebat weer op volle toeren gaat draaien, is nuttig  om  je dat goed te realiseren.

    Een buurman en vriend (uit Mormoiron) was een echte "pied-noir" en kreeg die bijnaam omdat hij een nazaat was van die generaals die onder geen beding uit Algerije wilden vertrekken.. Want zijn familie woonde er al heel lang en had er al haar bezit.....

    Net als die vele zwarte collega's uit Afrika van nu, zijn wij hier "ook immigranten".. Omdat EU er nog is, zijn wij speciale, beschermde immigranten. Dat is het grote verschil met die vele gekleurde lotgenoten en vanwege Marine denk ik daar nu vaker over na..

    Zo komen we ook hier overal het koloniale leven van onze voorouders tegen. En we begrijpen dat gevoel van die vele gekleurde Afrikaanse immigranten hier best..

    Een bekend Nederlands gezegde (van de oude vader Cats) luidt: "Het kan verkeren" en dat heeft zijn betekenis niet verloren.. Daarom bewaar ik mijn Carte de Séjour (die ons recht op hier wonen aantoont), bij mijn Nederlandse paspoort....
 
    De Franse overheid zei me "dat ik die Carte de Séjour niet hoef te hebben, al mag ik die wel vragen en hebben". Maar zonder dat document, heb ik geen enkel bewijs dat ik... "in Frankrijk woon"! Want alleen daarop staat mijn Franse adres in Marseille....
  
    Ik was nerveus, toen ik begin 2019 in Nederland mijn paspoort (en Carte de Séjour) verloor, bij het instappen in het vliegtuig naar La France.. Gelukkig werd alles gevonden  en kreeg ik e.e.a. van de Franse  Douane terug.  Intussen had ik een nieuw paspoort verkregen: via de snelle procedure in Maastricht. Dus heb ik nu twee geldige Nederlandse paspoorten, wat ik geen overbodige luxe meer vind..

Leon de Marsilho, oktober 2019