Totaal aantal pageviews

donderdag 10 oktober 2019

WAAR OF NIET WAAR?

    Ik loop op straat en zie een jonge Afrikaan een foto maken van een rode Renault Zoe..  Dan stapt hij er in en ik vraag door het open raampje: "Waarom maak je een foto van je auto"?

    Hij lacht en toont me hoe hij start: dat doet hij met twee draadjes die even vonken... Hij ziet mijn verbijstering en zegt: "Voor je het weet is je auto hier gestolen en dan is een foto goed voor de aangifte bij politie"!!

  Daar sta je dan... en je vraagt je van alles tegelijk af..  In Marseille is "wat je ziet vaak niet wat het lijkt", dus ben je voorzichtig met oordelen.

  Je beseft dat je vol zit met vooroordelen... Dus ik leg ik dit incident eens aan U voor!
  Doe me een plezier en vertel me wat U er van denkt!
Ik help u op weg met wat suggesties:
 
1. Hij steelt die auto NU en ik sta er bij..
2. Hij stal hem al eerder, maar zegt dat natuurlijk niet.
3. Hij is goud-eerlijk en wil me gewoon even beet nemen: grapje dus..
4. U denkt dat IK u nu belazer en U uit lok, om U op een vooroordeel te betrappen..

  Ja, het leven in deze verrassende stad zit vol valkuilen. Daarover stak ik hier in een paar jaar meer op, dan in mijn hele leven vóór Marseille.. Deze stad confronteert je voortdurend met dit soort dilemma's.

  Mogelijk hebben de 60 zelfmoorden van agenten (!) sinds begin 2019 in La France, daar ook iets mee van doen? Of is dat herhaald met geweld moeten optreden tegen roerige Gele Hesjes en Black Blocks  toch DE hoofdoorzaak?

   U ziet het: Marseille en meer Franse steden zijn een grote levensles, over de diepere roerselen van de huidige mensheid. Hier zijn de sociale discrepanties voortdurend zichtbaar en te voelen.. En die leiden tot confronterend gedrag..

   Ik besef dat dit "voer is voor psycho- en socio-logen, die de mens wetenschappelijk analyseren".  De "antikapitalist Besancenot" , DE Franse anarchist, blijft intussen druk met het "uitroeien van het kapitalisme" en doet zijn "Black Blocks" vele winkels slopen...

  Ik denk dat hij een werkzaam leven voor zich heeft en niet werkeloos zal worden.  Als hij ooit weer gewoon centjes moet verdienen voor zijn gezin, kan hij terecht bij de Franse La Poste. Want zijn echte vak is "facteur", dus postbode.

  Dit is een van de vreemdste CV's die ik ooit zag: is postbode zijn dan zo gevaarlijk voor je geestelijke balans? En ik maar denken dat het een gezond beroep is, waarbij je veel loopt en waarbij je veel mensenkennis opdoet.

  Je kunt nu in Frankrijk voor 19.90 euro per maand er voor zorgen dat de facteur van je bejaarde ouders, hen regelmatig bezoekt en hen zelfs helpt met boodschappen doen! De postbode brengt je die baguette, naast je brieven en helpt je met ook met een briefje schrijven!

  U mag er van denken wat u wil, maar ik acht het een uiterst praktisch en ook zeer sociaal idee in het kader van de wat zieltogende Franse La Poste. Immers die verliest veel business door dat verdomde internet..

  Als u dit goed doordenkt moet u nu concluderen dat Besancenot zich eigenlijk ook dagelijks en zeer concreet inzet voor een beter Frankrijk. Ook kwam bij me op, dat facteur een mooi beroep kan zijn voor Afrikanen: die lopen als windhonden, zijn gezellige mensen en hebben nog die ouderwetse achting voor de ouderen!

Dus: Bravo voor Besancenot en hup, jong Afrika!


Leon de Marsilho, september 2019

IS GELOVEN OOK GEVAARLIJK?

….. dat vragen zich nu in Frankrijk opnieuw mensen af na die 4 doden: ze werden door een medewerker (ook van de politie), neergestoken..  De dader werd neergeschoten door een collega-politieman..  De dader was 18 maanden er voor moslim geworden..

       We weten uit de geschiedenis dat moord, doodslag en zelfs oorlogen ontstonden door politieke en/of religieuze spanningen: want overtuigingen kunnen zeer radicaal maken omdat ze diepe haat veroorzaken..

       La France kende een periode van ca twee eeuwen met veel moorden om religieuze redenen. Ook elders in Europa werd er "ongelovigen" vermoord die in de islam "dhimmis" heten (christenen en joden)..

       De 8 kruistochten  in de 11e en de 12e eeuw waren een dramatisch hoogtepunt: de Europese christenen wilden "de bezetting van hun  Heilige plaatsen door moslims in Palestina"  doen be-eindigen... Er werd zelfs een "Kinderkruistocht"  georganiseerd door een Paus die Leon heette..

        Heftig geloven leidde vaker tot "haten van ongelovigen" en soms zaten daar ook politieke motieven bij. Hitler met zijn "Endlösing" is wel het meest schokkende voorbeeld: hij zette "zijn dodenteller" op ca. 6 miljoen!

       Overtuigingen zijn soms zeer gevaarlijk en kunnen door politici worden uitgebuit om tegenstanders aan de kant te zetten. Stalin met zijn "goelags" was ook zo'n politieke moordenaar..

      Dus laten we allen vooral overtuigd blijven van het nut van tolerantie en verdraagzaam blijven: en de "Allerhoogste", of die nu God of Allah heet, kan toch niet bedoeld hebben zovelen de dood in te jagen?

      Ik schrik altijd van fanate mensen die door hun overtuiging onderscheid gaan maken in "goede en foute medemensen".  Ondanks de vele excuses die er zijn aangeboden voor "moordpartijen en soms het genocides"  moeten we blijven oppassen voor al te radicale overtuigingen..

     Elk tijdperk kende zijn opruiers en ook in Nederland. Ene Wilders is de meest recente die ons  wilde/wil overhalen tot verdoeming van "andersdenkenden".

NB1: In Halle (Du) bleek opnieuw dat de ultra's (en nu die van rechts) een synagoge als "vijandig object" namen. We zagen twee onschuldige mensen doodschieten en de schutter kreeg ook zijn kogels.. Dit nadat Frankrijk nog "bij kwam" van het vermoorden van vier mensen, door een "geradicaliseerde moslim"..
NB2: Erdogan, de moslim zelf steeds radicaler denkt, bombardeerde de koerden  aan de Turkse zijn zuid-grens. Ook omdat Trump zich daar terugtrok en deze (vond die bommen geen goed idee".

   We zijn niet ver meer van "radicale oorlogen met religieuze achtergrond". Het wordt hoog tijd dat Allah en God laten weten dat ze "een en dezelfde zijn"! Want daarover zijn alle gelovigen het eens: er is maar EEN allerhoogste!

Leon de Marsilho, oktober 2019
sp.9d

BEWIJS VAN IN LEVEN ZIJN....

     Als je pensioen geniet wil de pensioenkas af en toe "zeker weten of je nog leeft"! Daarom  vraagt men regelmatig "een bewijs van in leven zijn". Om te voorkomen dat er "grappenmakers" van jouw uitkering feesten, terwijl je al lang bent gecremeerd...
   
     Als je overlijdt weet een modern land dat via het bevolkingsregister, maar La France heeft geen systematische registratie van de mensen die op zijn grondgebied leven... Het land van Napoleon doet daar niet aan, dus op het gemeentehuis weet men zelfs niet "wie waar woont"..
    
     Woon je als Nederlander met pensioen in La France, dan moet je dus jaarlijks aantonen dat je nog geheel fit rondloopt en graag je pensioengeld wil blijven ontvangen.

     Dus gingen we recent naar het Marseillaanse gemeentehuis met onze paspoorten om "ons zélf  voor het loket te tonen,  elk voorzien van zijn paspoort". De dienstdoende ambtenaar bekeek alles en verstrekte "een bewijs van in leven zijn", dat vervolgens naar het Nederlandse pensioenfonds werd gestuurd..
   
     Gelukkig doet je conditie er niks toe en ook al voel je je eigenlijk een beetje "stervende": dat hoef je niet te vertellen...

    Zo worden wij er elk jaar aan herinnerd dat "in leven zijn niet meer vanzelfsprekend is", zeker niet voor de Nederlandse autoriteiten!
 
    Dus wees gerust; geen enkele  Nederlander die in La France woont, kan geld uit UW pensioenkas "op feesten", terwijl de echte rechthebbende op het kerkhof rust..

    Ik bood de gemeente Marseille een gratis abonnement op mijn blog aan, want dat kan mijn levendigheid ook bewijzen. Maar ze lezen geen Nederlands en mijn geblog kan hun ook niets schelen...

 Leon de Marsilho, oktober 2019
woensdag 2 oktober 2019

LA MONARCHIE REPUBLIQAINE

---- Deze uitdrukking is van de net overleden Jacques Chirac en geeft aan dat La France wel een republiek is, maar niet zonder "koningsfiguur" kan/wil leven..

   De meeste gekozen presidenten hadden ook "koningsallures", omdat de Fransen die graag zagen.  Ondanks die bloedige revolutie of zelfs uit spijt over dat bloedbad? Denk aan De Gaulle, Mitterand om er maar twee te noemen..

   In het Pantheon ligt Napoleon de Corsicaan, die later zelfs tot keizer wilde worden gekroond en door de paus zelf! Nu was de vraag of Chirac ook in het Pantheon zou worden begraven...

   Maar Chirac wil bij zijn dochter Laurance op het Cimetiere Montparnasse begraven worden en geeft zo op onvolprezen wijze aan hoe hij in het leven stond.

   Macron mag a.s. maandag alles presidieren in de Kerk Saint Sulpice in Parijs en daarna geldt wat Jacques en zijn familie willen..

   Als koele kikker met een francofiel tikje begrijp ik dat wel. En ter verdediging denk ik dan nu aan de dag dat Beatrix zal overlijden.  Die ook een grote indruk achter zal laten. Zij zal in de grafkelder in Delft worden bijgezet mogen we aannemen..

   Dus als je goed kijkt zie je ook bij "ons die monarchale trekjes"  tot op de laatste dag.  Willem weet dat het protocol voor die droeve dag al is opgesteld. En zal er zich keurig naar richten

 De koning is dood. leve de koning... Zo werkt de monarchie en die is vele "Hollanders" ook lief. Al vinden ze het ook een grote poppenkast..

Leon de Marsilho, sept. 2019

zondag 29 september 2019

SOCIAAL-POLITIEKE ACTIEVOERING OP HOL?

     De zaterdagen lijken weer DE demo-dagen te worden in Franse steden, waarbij de "gelen" een beetje het ritme aangeven..  Maar de politie zat ook niet stil en bedacht trucs om "hun samenkomen te verhinderen". .  En de meer radicale en geweld-dadige demonstranten dachten ook na:  zij zagen in een goeie infiltratie-techniek hun kansen.

  Zo mengden zich de ruige Black Blocks (anarchisten) met de vreedzame klimaat-actie-voerders en die kregen bijna de schuld van alle vernielingen en berovingen van winkels in Parijs, Bordeaux en Toulouse..

   We zijn in een ingewikkelde "guerilla-achtige " manier van demonstreren beland, waarin de slimste wint en de echte vernielers vrij uit lijken te gaan. Het is voor zowel politie als journalisten een complex zoekplaatje geworden en de gewone man in the street is het overzicht zeker geheel kwijt..

   De chaos die zo resulteert is voor de echte vijanden van onze open maatschappij (zowel links- als recht-radicale) precies wat ze graag wilden. Want dat vernielt de hele "maatschappelijke ordening" en dat is voor de spelbrekers een nieuw succes aan het worden.

   La France, -ook het land van de opstanden van 1968-, lijkt hierbij in de EU het voortouw te nemen. In dit EU-land is de diepe onvrede ruim aanwezig, wat bij een werkeloosheid van ruim 8% ook niet echt verwonderlijk is.

   Die werkeloosheid is al +50 jaar hoog, wat alles van doen heeft met... een zeer gebrekkige export! Franse producten en diensten zijn niet modern en erg duur, ook omdat de staat veel lasten daar toevoegt.

   Zo oogt de Franse samenleving als de meest gefrustreerde van de EU. Daarom zien we dit verschijnsel nauwelijks in andere EU-landen. In Duitsland en ook Nederland zijn miljoenen vacatures die niet vervuld worden: veel ouderen met pensioen en weinig jongeren..

  Nu de OECD ons waarschuwt voor afkalvende groei en moeilijke conjuncturele tijden, zal dit alles nog verscherpt worden.

  Dus moeten we rekenen met een verdere neergang te beginnen in La France..  Dit "oerland van de revoluties" lukt het maar niet om een vreedzame "evolutie te scheppen"  die de ongelijkheid in kansen vermindert.

  "Allons enfants de la Patrie, le jour de gloire est arrivé, "-wat men in de Marseillaise zingt-, geldt  helaas enkel voor opstand en reuring.. En niet voor een gestage en  vreedzame economische vooruitgang.

 La France bleef het land van ongelijkheid en frustraties en dat lijkt een soort van verdoemenis te blijven..

NB: De zaterdag ná Chiracs dood bleef het in het Gele kamp muisstil, Een verklaring kwam er nog niet: was het eenmalige piëteit of twijfelt "geel"  aan het nut van haar acties? Laten we maar even afwachten..

Leon de Marsilho, september 2019
.

OP ZOEK NAAR "MY ROOTS"..

   Is het gek dat oudere mensen zich vaker afvragen "wie ze zijn en waar ze vandaan komen" dan je bij jongeren ziet?

  Welnee, niets is normaler : de oudere heeft het meeste gehad en de jongere mag nog op "alles hopen".. En kan nog alles bereiken uit zijn dromen..

  Bepalen die roots nou veel van wat het totale resultaat werd of zijn ze enkel bepalend voor de eerste meters?

  Als u zich dat ook afvraagt dan hou ik U graag gezelschap bij het vinden van antwoorden. Ik schreef al de nodige "Leonmemoires" omdat ik dacht aan dat latere geheugenverlies!  Dat het zo erg kon worden als ik het had, kon ik niet weten.  Maar een AVC (TIA) ..en je bent al een hoop kwijt..

  "Allen die schrijven willen eigenlijk blijven" en willen ontsnappen aan de vergetelheid die aan het einde dreigt.

  Neef José (die van Sint Maarten) hielp mijn familie met zijn boek over "de Limburgse Bokkenrijders" waarin hij een fraai chapiter opnam over de Speetjens-familie van de 20e en 21e eeuw. Hij begreep de waarde daarvan al langer geleden..

  Nu is het hopen dat iemand zijn "oeuvre voortzet" en ik kijk naarstig om me heen, wie er gaat opstaan om "onze roots te onttrekken aan de vergetelheid".

 Zal er iemand tijdig het touwtje vinden en het verlengen?  Of zijn wij allen al lang een stukje bevroren historie?

  Ik zal het eens voorleggen aan mijn vriendin Moon uit Kerkrade. Die dat zeker wil behandelen in een van haar onvolprezen rubrieken:  "Mein Wort zum Sonntag"..
  Nee, dat is niet in het duits geschreven, maar de Kerkraadse titel van haar wekelijkse bijdrage in het mooiste dialect van Limburg?

 Wees gerust Moon, ik ga het niet proberen in het platte Marseillaans want dat snapt echt geen hond!

Leon de Marsilho sept 2019

vrijdag 20 september 2019

DE VOLKSE KUNST VAN DE VOGELVERSCHRIKKERS..

… op een ochtend in Mormoiron stond het boerenland naast ons, tot onze verbazing, vol met... tientallen vogelverschrikkers!  Ze keken allen naar de zuidhelling van de Mont Ventoux en dus niet naar ons plekje: dat stelde ons een beetje gerust..

   We vroegen aan de buren wat zij daarover wisten en die vertelden dat dit een jaarlijks dorps evenement was! En zelfs een wedstrijd met een prijs! Daarom was er zoveel werk gemaakt van het optuigen van deze merkwaardige poppen, die er overwegend vriendelijk uit zagen..

   Het waren vroeger "stromannetjes" en ze hadden ook die dubbele betekenis. Zij konden je dus ook iets vertellen van anderen wat je nog niet wist. Dat maakte het nog spannender..

  Vele dorpelingen kwamen kijken en sommigen zwaaiden naar ons, waarschijnlijk ook om ons gerust te stellen.

   We dachten na over het voortzetten van de traditie in Marseille, maar een stropop op je terras zetten kan hier, met die sterk afwijkende bevolking, tot lastige vragen oproepen. Dus besloten we eerst te  overleg met de Franse buren.  Maar die zijn ook "uit het noorden" en hun aarzeling gaf aan dat zij ons niet echt konden helpen..

    Dus we laten het idee nog een jaartje rijpen. maar besloten om het boekje met zijn bijzondere foto's aan onze vriend Daniel te geven. Hij is ex-Sorbonne prof in "de ethiek van de beeldende kunst". Het boekje was prachtig gemaakt met fraaie foto's en pakkende teksten en in elk geval ook leuk... Ook een voorbeeld van de diversiteit in "de zaken van het dagelijkse leven"..

    We laten u nog weten wat Daniel er van vond..  Zijn speelsheid kennende denken we dat hij er verrukt over zal zijn!

Ach, ook een wat oudere mens moet af en toe een geintje uithalen toch?

Leon de Marsilho, september 2019
   

Leon de Marsilho, september 2019

DE SLAPERS VAN "HOTEL SAINT CHARLES"

    Ik doel nu op de slapers op de bankjes van het busstation, die ik bij mijn ochtendwandeling weer in grote verscheidenheid zag. Soms nog slapend, soms wakker en sommige pratend met een lotgenoot.
  
  Dit kosteloze hotel heeft als narigheid dat het s'nachts even sluit (van middernacht tot ca 5 uur) en dan moet je dus even wat anders.. Niet eenvoudig, want dan blijft enkel het harde trottoir over..

 Enkelen maken in de morgen gebruik van de "douche-wagen", die niet ver van hier een gratis douche verschaft, waarbij je wel een babbeltje (en soms een check)  van een arts moet accepteren. Natuurlijk bedoeld om te helpen, maar dat zien zwervers zonder perspectief wel eens anders... Voor hun is dat ook "de bemoeizuchtige overheid" of "iets van de politie"?

 Alle leeftijden zijn vertegenwoordigd, idem alle kleuren en alles seks-es: dit hotel discrimineert nooit. Sommigen tonen hun tattoe's , die ze voor een klein prijsje konden scoren. Of na een betaalde "ontmoeting"? 

 Bij elke gast vraag ik me af wat hem/haar hier bracht. Ze tonen dat hun inkomen bescheiden is of nihil, wat niemand zal verbazen.

 Zo zie ik in de vroege ochtend een stukje van de grote ongelijkheid in de moderne wereld. Geen enkel welvaartsniveau heeft dit ooit kunnen doen verdwijnen.

 Straks moeten ze "aan het werk" om wat te eten te krijgen en dat komt wel eens uit een van de afvalbakken van het station. Dat hoeft niet slecht te zijn, omdat gehaaste reizigers soms hun net gekochte hapje dumpen omdat de trein arriveert.

 Marseille ontvangt wat meer van deze mensen, omdat het de wat betere temperaturen biedt: zeker in de koude periode.

 Wie boos is over zijn pensioenkortingen of stijgende prijzen kan hier effectieve troost vinden: er zijn hier mensen die gewoon niets meer hebben

  Eigen schuld of "gewoon pech" , wie durft een oordeel te vellen? Gelukkig zijn er instanties (zoals de Secours Catholique en andere ook moslimorganisaties) die zonder vragen of tegenprestaties koffie met een broodje verschaffen.

 Als u hier langs komt kan ik u een excursie aanbieden, die U schokkende feiten verschaft over wat u eerder enkel via TV of andere media kon vernemen. Geen verplichting natuurlijk, maar ik verzeker u dat het een kalmerende uitwerking zal hebben.

Leon de Marsilho, sept. 2019


LA FRANCE: LAND VAN SUBSIDIES..

   Geloof het of niet, maar ik kreeg op straat echt een foldertje uitgereikt, waarin je werd gevraagd om een petitie te ondertekenen over... subsidiëring van.. de rubberdoppen die voorkomen dat je met je "engelse wandelstok" uitglijdt. Zo noemt men hier die ronde wandelstokken met een rubberdop aan het einde..
 
  Immers, dat uitglijden kost de "securité sociale" veel geld! En de gehandicapten kunnen dat natuurlijk niet zelf gaan lappen..

  Ik hoop dat het foldertje een grapje is, maar vrees dat het serieus is bedoeld. De almachtige overheid die al haar subsidiegeld enkel kan innen via de belastingen, moet ook dit dus betalen.

  Weer "een sigaar uit eigen doos", maar dat is weinig mensen hier echt duidelijk. De truc is natuurlijk dat de minder bedeelde gehandicapte,  niet méé hoeven te betalen. Want "impot sur le revenus", die is er enkel voor de "rijken"..

  Ik ben nu maar begonnen met het helpen oversteken etc. , van iedereen die zich moeilijk voortbeweegt met een stok. Dat levert grote besparingen op..

  Dat leerde ik al van die oproep aan iedereen: Liberté, Égalité et Fraternité, die hier sinds de grote revolutie geldt. Afgekort is dit: LEF… Voor een Nederlander betekent dat "moed" en dat is inderdaad wat je hiervoor moet hebben.   En zo pompen de fransen het belastinggeld rond.. 

  Ik won een keer in een conflictje over het betalen van impots sur le revenus, want Franse Nederlanders betalen in Nederland aan de bron sociale lasten. Al onze ziektekosten worden in Parijs verzameld en aan Den Haag gedeclareerd en worden betaald..

 Maar om te winnen was het in Marseille echt nodig om aan het loket wat "reuring te maken", om te worden aan gehoord.. Ik pakte alle papieren van de man achter het loket en gooide die omhoog in de hal, tot grote schrik van iedereen.. U moet weten dat ik in Mormoiron geen enkel probleem hiermee kreeg én dat de ambtenaar in Marseille ook weigerde deze even te bellen..

 Dat geraas leverde me een gesprek op met de "responsabele, die door "de zeer begripvolle politie(!) er bij werd gehaald". Geloof het of niet, maar dat leverde 100% resultaat op én een klein applausje van de agenten.

  Soms moet de "burger" duidelijk de grenzen aangeven. Aarzel dus niet om luid en duidelijk uw ongenoegen (ook aan een loket) te tonen! Het is echt de kortste weg en kost geen A4-tje aan papier..

  "Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé":  dat komt uit de Marsaillaise en het maakt nog steeds indruk.  Dus wees niet te bescheiden en laat U nergens "onderdrukken"..

Leon de Marsilho, september 2019l

donderdag 19 september 2019

MARSEILLE HEEFT GENOEG GOEDKOPE ENERGIE

Een dag zonder zon is hier onmogelijk leert de geschiedenis en dat geldt ook voor de wind. Energie is er gratis "om ons heen, dag en nacht".

   Ik dacht vaker over zo'n energie-set op onze twee terrassen: een zonnepaneel met een verticaal windmolentje.. en klaar is Kees. Op onze 7e etage is volop wind en zon aanwezig. En een paar accu's om die op te slaan is geen probleem: complete sets voor boten worden hier aangeboden! En, er komen zelfs ramen die energie kunnen opwekken... en we hebben hier grote glazen schuifpuien!

  Dat komt goed uit, nu ons een volgende pensioenkorting wacht in 2020: men praat in Nederland  over -8%.. Dat is de tol van een toenemende levensverwachting en hierbij geldt dus ook de beruchte "wet van behoud van ellende"..

  Mensen, laat u niet kisten en pluk de vruchten van het "high-tech tijdperk waarin we leven".
Natuurlijk moeten die investeringen betaald worden, maar daar zal ongetwijfeld wat subsidie voor komen, want we maken dan minder CO2.

  Ik schrijf dit op 9 september 2019 en we hoorden dat het morgen... de hele dag gaat regenen! De meteo weet het zeker. Dit is zo zeldzaam dat we kunnen rekenen op extra-toeristen want op deze dag moét je hier zijn geweest. Dat kun je dan trots aan je kleinkinderen vertellen.

  We zullen het zien en ik zal u over morgen natuurlijk berichten..
En dan denk ik, gaat die aankomende aardopwarming ons niet hierbij helpen? 

  Tja, mensen het zijn verwarrende tijden..


NB1: Die dag met regen kwam er, maar na 4 uurtjes was het eigenlijk gebeurd.

NB2: Ik claim bij deze het volgende patent:  Ik monteer op mijn zwarte cap een zonnepaneeltje om wat persoonlijke energie te produceren, want de winter komt snel. Ik kan zo de draadjes verwarmen in mijn kogelvrije vest, dat geen luxe meer is, gezien het algemeen toenemende geweld op straat.
Zie hoe deze "slimme aap" zijn problemen oplost! Bravo dus voor de evolutie..

Leon de Marsilho, 9 sept. 2019

  .

zaterdag 14 september 2019

OOIT BESTONDEN ER "PUBLIEKE SCHRIJVERS"..

   Al in het oude Egypte vond je die in het centrum van de stad: ze waren hoog nodig. Zowel voor de overheden als voor de gewone burgers, want weinig mensen beheersten "het lezen en het schrijven" in die dagen. In Parijs waren er in de 13e eeuw  zo'n zestig actief en ze deden dat vaak gewoon op straat...
  
  Lang hielden monniken zich bezig met het maken van kopieën van boeken tot de boekdrukkunst kwam. Sinds 1980 is het metier van "publieke schrijver" opgebloeid, wat veel van doen heeft met de vele immigranten. Die dat niet zelf kunnen of die het raadzaam vinden om het niet zelf te doen.

  In het departement Bouches du Rhône wordt actie gevoerd om de "ongeletterden" te helpen. Zoals voor Koerdische, Algerijnse, Soedanese en zelfs Russische  vrouwen, die Frans willen leren. Waarbij  de "L'Agence Nationale contre l'illettrisme" activiteiten organiseert en mensen opleidt in Marseille, die daar bij worden ingezet.

  Het aantal immigranten neemt niet af en om hun integratie te bevorderen is de l'Agence zeer actief. Voor de jongeren onder hen werd recent de cursus gegeven genaamd " C'est quoi un livre" (= wat is eigenlijk een boek). Want sommigen zagen er nog nooit een laat staan dat ze er een hebben gelezen.. 

  Op vandaag zijn ze er ook mensen met weinig tijd  die hulp vragen bij het schrijven van hun boeken. Er zijn zelfs weer opleidingen gekomen om de vraag aan te kunnen.

  Nee, ik heb geen ghost-writer en doe dat geschrijf zelf.  In de loop der jaren moeten er duizenden blogs van mij zijn verzonden.

   Wie weet ga ik ze ooit bundelen: er bestaat al een file op mijn PC die "Leon-memories" heet. Dit ook ter informatie voor mijn erfgenamen (grapje)!

   Want "enkel die schrijft blijft", zegt het spreekwoord. Van mij bent u mogelijk zelfs na mijn verscheiden nog niet verlost..

Leon de Marsilho, sept. 2019

vrijdag 13 september 2019

OP DE "PUBLIEKE POT GAAN" IS....

… niet gemakkelijk in Marseille, dat sinds kort "al" 15 officiële publieke toiletten kent!  Dat is dus één per 47.000 inwoners, schreef een journalist. Wat een onzinnig kengetal is: de meeste mensen gaan thuis op het toilet dus je moet het relateren aan de "loslopers" in de stad.

   Parijs heeft er 600 en Lyon zegt er 150 te hebben. Mij is geen enkele norm bekend op dit wat onwel-riekende gebied en mogelijk is er een verschil tussen "het zuiden en het noorden". Want vele denken dat diarhee  in het zuiden vaker voorkomt..

   De gemeenteraad van M. praatte er sinds 2012 over  en er waren loze beloften over de realisatie. Natuurlijk hadden veel café's baat bij deze schaarste , want die waren de enige redding bij hoge nood. Daarom lukt het hier zelden snel een café in te schieten, terwijl je niet op hun terras zit. De oplettende gérant "laat je er pas op" als je .. een euro-tje bijdrage betaalt en legt dat desnoods helder uit!

   Als u in 2020 hier bent zult u mogen rekenen op  48 "chiottes" (dat is een slang-woord voor toiletten in het zuiden), in de oudste stad van La France.

  Zo, nu bent u wat beter ingelicht over dit wat banale, maar ook importante onderwerp.  En wees gerust: WIJ hebben in ons appartement zelfs twee!  Dat was al jaren in onze huizen een rustgevende standaard..

Leon de Marsilho, sept. 2019woensdag 11 september 2019

NATUURLIJK IS NU ÉÉN PEDAAL GENOEG!

  De technologie bracht computers in onze auto's en die werden kunstmatig intelligent. Nu komt na de "automaat", -die het koppelingspedaal deed verdwijnen-,  de Nissan Leaf er aan. En die heeft nog maar één pedaal!

  Natuurlijk zit hij vol met sensoren rondom en "ziet waar hij is". En over enige tijd heeft ie zelfs geen chauffeur meer nodig.. Als de overheid dat toestaat..
 
  Een slimme auto weet via slechts één pedaal precies wat U wil. Laat u die los dan gaat hij in de remmen, drukt u hem omlaag dan versnelt hij. De auto met een pedaal wordt de standaard voor morgen. Goed nieuws voor mensen met een (slechte) voet en voor hen die van een nieuwigheidje houden. En de auto wordt minder saai?

   Als stadsmens sinds 10 jaren, hoeven wij geen auto meer: metro, tram en bus doen het prima hier. En dat eindeloos zoeken naar een plekje, het in de file staan en betoeterd worden hoeft ook niet meer. En, verder op reis betekent toch:  TGV of vliegen.

Wie weet zullen wij nooit achter een autostuur komen met maar een pedaal er onder. Nog even en het rijbewijs is ook overbodig. En we zullen ooit de lollige kout met die Marseillaanse taxi-chauffeurs ook moeten missen... De vooruitgang heeft zijn donkere kanten.

Deze vooruitgang gaat natuurlijk ook Nederland veroveren. Helaas: ook dat zal "het immigranten-probleem", niet verlichten..
Weer domme pech voor Geertje en zijn vrienden Santini en Le Pen... Zij komen niet echt vooruit...

Leon de Marsilho, september 2019

DE BANKJES VAN HET STATION SAINT CHARLES

   Tijdens dagelijkse loop-rondjes om fit te blijven, zit ik soms zelf op een van die bankjes in de zon  en kijk naar de mensen om me heen.. Daarbij tracht ik hun gemoedstoestand een beetje in te schatten en dat levert altijd stof tot nadenken op..

    Ik lees dagelijks in het boek "Passions" van Sarkozy en geniet van zijn "permanente introspecties" als hij schrijft over zijn leven.  Hij observeert zonder ophouden alles wat om hem heen gebeurt en wat dat hem doet. En schuwt daarbij weinig.....

    Zijn grote empathie met de medemensen blijkt volop uit zijn teksten. Kennis nemen van wat in zijn binnenste gebeurt is voortdurend boeiend..

   Biologen beweren dat  "wij geen enkel onderwerp zèlf  bedenken",  maar dat onze geest een voortdurende autonome stroom van denkbeelden produceert. En wij kiezen enkel daar uit.. wat ons op dat moment bevalt..

   Dat doet denken aan Galileo die ontdekte (en moest accepteren) dat de aarde om de zon draaide en niet andersom. De Kerk dreigde hem met "de ban", dus betoonde hij zijn spijt..

   Het beeld dat wij mensen van onszelf hebben is veelal dat van het superieure schepsel, dat heerst over zijn omgeving.  Terwijl we weten dat "geboorte en dood worden bepaald door de natuur".

   Als je op leeftijd komt groeit het besef  van het naderende einde en "zo hoort dat ook". Daarover praat ik af en toe met goede vrienden, want je wil best weten wat zij er over denken.

   Een vroeger moslimbuurman nam me in vertrouwen en ontvouwde zijn fraaie beeld van "wat hem wachtte na zijn verscheiden". Hij sprak met veel blijdschap over "het paradijs wat hem wachtte"...

   Ik wilde zijn plezier niet bederven en besloot me stil bij zijn zienswijze aan te sluiten. Wat zou ik dat graag uit overtuiging hebben gedaan..

  Helaas is mij dat (nog niet?) gegeven....    Hoe staat dat bij u er voor?

  Als er iemand bij een overledene het woord voert is een enkele keer twijfel over wat volgt te horen.  Dat is best moedig en een nuttige aanvulling op wat er verteld wordt over het leven van deze persoon

  Zou een van U bij mijn beurt het (laatste) woord voeren, dan hoop ik dat die ook over mijn twijfels vertelt en (nog beter) ook over wat hij/zij daarvan  zelf vindt..

  Gelieve dit te bedenken als U zich meldt voor een kleine speech bij die gelegenheid. Overigens hoeft u geen repercussies van mijn kant in te calculeren, als u het anders aanpakken zou.

  Want ik heb mijn laatste woord gezegd en zal van het uwe geen kennis meer kunnen nemen..

Leon de Marsilho, sept. 2019

  dinsdag 10 september 2019

GEEL IS ER WEER EN MET DE BLACK BLOCKS

   De Franse vakanties zijn voorbij.
Zaterdag dus weer enkele duizenden gelen in diverse steden en op "de Champs" op straat, alwaar ze werden weggejaagd door de politie.

   Idem voor de "black blocks" van NVA-er Besancenot, -onze nationale anarchist-, die op diverse plaatsen aantrad en werd weggejaagd. Omdat hun "demo" niet was aangevraagd (wat ze bijna steeds "vergeten" want dat doet een echte anarchist niet)..

   Het al meer dan een half-jaar durende protest kwam hier weer tot leven en wordt waarschijnlijk een vast onderdeel van onze zaterdagen.

  Melenchon probeerde iets heel anders en kwam in de media: vanuit,,, Brazilië. Waar hij tegen de beschuldigingen aan ex-president Lula protesteerde: die volgens hem "niet corrupt kán zijn"! Daar is de Franse minister van Buiza niks blij mee..


  Macron en zijn LaRem doken op in Bordeaux op hun "rentrée", waar een boze chef van Modem hen opwachtte. Dat gaf meteen de temperatuur aan binnen het "LaRem-blok".

 Zo maakte hier iedereen zijn "rentrée":  een ware traditie in La France. Een nieuw begin en dus nieuwe hoop..

Op naar een nieuw jaar dat zich qua gewelddadigheid lijkt te gaan onderscheiden: komt er nog wat meer?

Leon de Marsilho, sept. 2016

vrijdag 6 september 2019

DE PENSIOEN-SLOOP BEREIKT FRANKRIJK

Europa vergrijst en ontgroent en dat heeft vele gevolgen. 
   Ook voor die dure pensioenen die in Frankrijk voor het grootste deel op een omslagstelsel berusten. En dan wordt er niet uitgekeerd mbv gespaard geld, maar "direct omgeslagen over de premie-betalers"..

   Dit is een politiek nogal giftige pil, die de patiënt niet zomaar zal slikken, zeker nu de Franse conjunctuur ook wat hapert. De premier stelde dus een speciale pensioenminister aan..  Alle hens aan dek nu.

  Dit markeert het begin van een andere periode: Schraalhans komt weer langs..  De oudjes die wat aan de kant legden voor eventuele lastiger tijden krijgen gelijk. Opa en oma zien het vaak wat eerder, want ze maakten in hun leven wel meer verrassingen mee.

  De grens voor meebetalen aan de Impot sur le revenu zal  zakken: het lijkt onvermijdelijk. Dat vereist de "fraternité en de solidarité" die hoog in het Franse vaandel staan. Al sinds de grote revolutie..

 Dit geldt ook voor de "residents Francais", die hun pensioenen veelal uit het oude vaderland krijgen..


Leon de Marsilho, september 2019

donderdag 5 september 2019

WIE ZIJN VROUW MET MATE LIEF HEEFT...

… die slaat haar regel-matig met de el.. Zo luidt een oud Nederlands gezegde dat kennelijk spreekt over de kleermakers. In La France is dat geheel ontaardt: elke week worden er wel 4 vrouwen doodgeslagen (en ook één man): men spreekt in de media over de vele "feminicides" hier.

  De "premier ministre" kwam met een enorm pakket aan maatregelen om hier een halt aan toe te roepen: zelfs enkelbanden met GPS werden er aangekondigd. De politie moet nu preventief op gaan optreden tegen hen die hun ex-ega te dicht naderen! Of ze daar echt iets mee gaan doen betwijfelen vele..

  We zien maatschappelijk breed steeds meer geweld ook in La France en de vrouwen blijken vaak  slachtoffer te worden. Ik zag geen gelijke signalen in andere EU-landen, maar vrees dat die er gaan komen..  Waarom zou dit een typisch Frans verschijnsel blijven?

  Dus dames opgelet: vertel uw man dat u op judo-les gaat, dan is hij gewaarschuwd.

   De tijden veranderen, het geweld neemt overal toe  en dat zie je ook in de relatie van man en vrouw.. Moeten we aannemen dat de tijden van de dolle mina's  definitief voorbij zijn? 
  
Zou het een goed idee zijn om samen met uw ega op judoles te gaan? Mogelijk werkt dat preventief.
Ik zal Mieke er eens voorzichtig over polsen en ik hou u op de hoogte....

 Leon de Marsilho, september 2019

 

woensdag 4 september 2019

WANNEER BEN JE ECHT POPULAIR?

  Die vraag krijgt een opmerkelijk bij de Franse Nicolas Sarkozy, ex-president!

  Hij was als president populair, maar werd toch door Segolène Royal verslagen. Maar dat blijkt nu  meer een "toeval-letje".

  "Sarko" , -van afkomst Hongaars-, wordt nog steeds populairder. Daarvan kan hij niet meer politiek profiteren, zegt hij: hij wil niet meer mee-mixen in de politiek. Macron werd zijn vriend en dat mocht heel Frankrijk weten: M. plukt er dagelijks de vruchten van.

   Sarko werd door Chirac de politiek binnen gehaald: deze zag het potentieel van deze politicus. Of moet je zeggen dat dit vooral Mevr. Chirac was?  S.  werd door zijn grootvader opgevoed en zijn moeder speelde dé grote rol in zijn leven.

   S. is in het Franse politieke decor een uitzondering: de meeste Franse presidenten waren Frans wat hun wortels aangaat. S. speelt nu, na zijn pensioen een opmerkelijke rol in de Franse politiek Ook daarom nodigde Macron hem uit om naar Fort Bregancon te komen: een prima zet.

 S. publiceerde zijn memoires in een recent boek en noemde dat Passions. Het boek is een bestseller ook al liep het tegelijk met de publicatie van de memoires van ex-president Hollande, die ze "Lessons du pouvoir" noemde. Ik lees "Passions" en dat blijkt de moeite waard. De opmaak is uiterst pover maar de inhoud is des te interessanter: S. beperkte zich tot de essenties.. 

  De Fransen zien dat je je populariteit vooral kunt bewijzen door over je regeren later een boek te schrijven. Mogelijk is dit een te late tip voor Chirac die dat nu niet meer zelf kan, helaas.

Leon de Marsilho, september 2019

DE OUDEREN IN DE WATTEN?

   Er komen steeds meer ouderen en ze "zijn best duur"; de vergrijzing en ontgroening werd een breed, Europees probleem. Een toenemend deel is ook in Frankrijk met pensioen en dat is daar geen vetpot..  Frans ouderdomspensioen en de Ned. AOW, zijn ongeveer gelijk maar voor de rest ligt het nogal anders.  Hier bestaan weinig pensioenfondsen zoals in Nederland: je moet er dus zelf voor zorgen....  
  Je  pensioen hangt af van wat je aan bijdragen afdroeg in je leven. Er wordt via een van de 42 pensioensystemen nu (!), berekend wat je krijgt. Dat gaat Macron versimpelen maar sommigen rieden hem dat omdat zijn populariteit al tanende is (35%). Dus toch maar even wachten, Emmanuel?
 Maar voor ouderen bestaat ook ander moois: zoals in Marseille dat goedkope RTM-abonnement van 1, 15 euro per persoon per dag. Dat geldt voor alle lokale transport: metro, tram en RTM-busboten.. Deze regeling ging in rond 1 juli 2019, net voor mijn verjaardag, een leuk kado-tje..

 U begrijpt dat wij niets te klagen hebben hier: want onze pensioenen komen netjes uit Nederland aan. Maar die werden al enkele keren gekort met 7% en dat wacht ons weer in 2020.. Als je het 10 jaar uitblijven van indexering en de straks 4 kortingen van 7% bij elkaar p[akt ging de koopkracht van de oudere bijna 50% achteruit!
 Maar Macron weet dat er meer moet gebeuren: dus benoemde hij de al bestaande pensionexpert nu als minister in zijn regering en zo kreeg hij wat "front"-dekking...
 Dus met die eventuele watten voor de ouderen, zal het in La France gauw zijn afgelopen...
 

Leon de Marsilho, september 2019
.

zondag 25 augustus 2019

VROEGER WAS ALLES VEEL BETER!

   Gaan we weer verzanden in nostalgie omdat "morgen zo onzeker lijkt"?  Gaan we weer de fout maken dat "vroeger toch beter was"? Terwijl vele feiten dat keihard tegen spreken?
  Ach, wat oudere mensen hebben meer verleden dan toekomst en denken dus vaker terug, dat is niet fout. Maar ze moeten om oud te worden vooral bij de ontwikkelingen blijven en (bijvoorbeeld) naar het wel en wee van hun kleinkinderen kijken. Dat is de toekomst zij gaan die maken..
  Dus bent u "een progressief mens" dan communiceer met uw (klein)kinderen en help hen om een betere toekomst te maken dat ons (in onze jeugd) lukte..

  Ik acht dit "de rol van het opa zijn" en zo werk je mee aan een betere toekomst. Want wij weten meer dan zij van de vele fouten die in het verleden een vredige en "rijke" toekomst verhinderden.

donderdag 22 augustus 2019

600 WANKELE BRUGGEN?

  Een jaar na het instorten van die tunnel in Italië werden daar de 42 slachtoffers herdacht. Dat werd de aanleiding tot de vraag "hoe het zit met die 600 Franse bruggen en tunnels eigenlijk"?

  De Franse pers kwam snel met verontrustend nieuws daarover: daarmee zou het niet zo best gesteld zijn, omdat het onderhoud werd "vergeten". Als noordelijke polder-boy weet je dan echt even niet wat je hoort..

  Dit land heeft dus 600 plekken in zijn transportsysteem waar het echt niet veilig is! TV-beelden toonden de vele scheuren en gaten in Franse bruggen.

  De tunnel naast ons, -waarover álle treinverkeer van en naar Marseille gaat-, stond er ook bij..  Je vraagt je af of je nog wel door deze tunnel moet lopen van zo'n 100 meter lang... Maar het gaat  weinig mensen tegen houden.

  Een dag later horen we over "veel verwaarloosd onderhoud bij de Franse spoorwegen (SNCF)" en men sprak over 'losliggende rails". De minister wees naar de linkse voorgangers, die veel te weinig investeerden in de "rails".. ..

  Dit illustreert het grote verschil in denken, - zelfs bij essentiële aspecten van onze dagelijkse veiligheid-, in ons 2e vaderland.. Maar dat hoort bij Frankrijk, met een staatschuld van 130% van het BNP, die werd gelijk aan die van Italië. Daar is hier geen geld voor en..  je kunt niet WEER de belastingen verhogen, toch?

  Het feit dat dit terloops wordt gemeld en geen zware follow-up krijgt, toont dat de Franse con-citoyens er echt niet wakker van liggen. En dat wij het morgen zijn vergeten toont, dat we prima zijn ingeburgerd.  Maar als ik straks langs die tunnel kom, zal ik me toch wat "Unheimisch" voelen...

 Voor hen die denken dat ik kolder opschreef: Ik ben nog bij vol verstand en ga gewoon verder leven met die linke bruggen.

  Want zeg nou zelf: Wat moeten we anders doen?

NB: Ik verneem net dat er geen enkel overheidsgebouw in La France is geïsoleerd! Dubbel glas, dakisolatie met glasmatten , etc. , van dit alles vindt u niets bij de overheid. De verspilling van energie wordt gewoon betaald.... uit de belastingen toch?   


Leon de Marsilho, aug 2019


 

dinsdag 20 augustus 2019

HET TOENEMEND BESEF VAN.. DE EINDIGHEID

Aan alles komt een eind, zeiden mijn ouders ook als mijn verjaardags feestje was afgelopen. Wat was dat moeilijk te accepteren, weet ik nog..

   Nu gaat het om meer dan een verjaarsfeestje: om ons heen zagen en zien we vele vertrekken "naar de eeuwige jachtvelden". Dat was voor Winnetou  het paradijs! Als ik dit schrijf worstelen een half dozijn geliefden om nog wat te blijven en ze hopen dat hun arts een goeie is..

   De "natuur" is de hoogste baas , want die beslist over "komen en gaan". Daarom noem ik dde natuur als men mij vraagt "of ik in iets hogers geloof".

  Moslimvrienden vertelden me over hun idee van het paradijs, dat "de gelovigen zou wachten". Zij hebben een sterk geloof over wat hun wacht: "het is niets om bang van te zijn".. Dan denk ik wel eens:  geloven kan een zegen zijn. Zij zien hun geliefden vertrekken naar een beter leven..

  Zij die geloven zien het "einde op aarde als een nieuw begin": een mooie gedachte. Ik krijg wel eens de neiging om te zeggen " dat nog nooit iemand iets hoorde van hen die vóór gingen".. Dat schept wat verwarring er is geen bewijs van een vervolg.

 De zeeuwen zeggen : Ik worstel en kom boven. Maar die bedoelden dan de zee die over de dijk kan komen.

Vooralsnog blijf ik worstelen om wat geloof te vinden. Ieder het zijne?

Mogelijk moet ik weer wat zwemles nemen?

Genoeg gemijmerd nu: we gaan zo dadelijk de boot nemen naar l'Estaque aan de andere kant van de Rade van Marseille. Dat stukje "even" zwemmen zal me niet meer lukken...

Leon de Marsilho, aug. 2019
 

i

TIMES ARE CHANGING, BEDEK UW HOOFD!

  Wilders had het denigrerend over "kopvodden", maar dat sloeg niet aan en hij schakelde over op...  "Europa-bashing". In Marseille is iets op je hoofd dragen niks vreemd, omdat het ook tegen zonnesteken beschermt.

  Iets op je hoofd dragen is soms "iets tonen van je identiteit en de groep waar je bij wil horen". Dat zie je overal in Marseille. Mijn generatie weet dat roomse vrouwen, - in de RK-kerk-, ook hun hoofdhaar moesten bedekken! En je zag geen Mariabeeld zonder hoofddoek! Religieuzen waren en zijn uitgezonderd: zie de nonnen, de paters en de "curé's".

  Men zegt dat de moslima-hoofdoek een revival beleeft... Ach, we trekken ons allemaal weer wat  "terug op eigen honk". Het is veelal (nog?) een kleine hoofddoek, wat hier heet "à l'Africaine
en die laat de oren vrij. Soms zie je "de niqab", die enkel het aangezicht toont.  Dit toont de opstap naar volledigere hoofbedekking, In de moslimgemeenschap is de sociale druk om "mee te doen en je geloof te tonen"  groeiend, zo horen we..

  In Frankrijk zijn Kerk en Staat gescheiden en verbiedt de wet "het ostentatief tonen van je geloof"! De burka is hier verboden die in de VS geen probleem is: je moet enkel op verzoek van een agent je gezicht tonen. De VS kennen een grotere religieuze vrijheid dan Europa!

  La France, dat zijn ook de Commoren:  dus zie je hier hun typische hoofdbedekking, ook bij de mannen, zij dragen een bruinige rechte muts..

  Dus "kopvodden komen weer in",  maar Wilders (die een Indische moslimmoeder had), gaat echt zijn blonde kuif niet wegstoppen onder een religieus mutsje! Of zal de PVV ooit overgaan op een eigen hoofdbedekking? Want zo toon je weer echt waar je bij wil horen..

 Times are changing en dat gaan we ook op de hoofden van de mensen zien.
 Ik heb uit de VS nog een mooie Stetson, die ga ik wat oppoetsen, want niemand ontkomt er aan, dat zult u zien..

Leon de Marsilho, aug. 2019.


zaterdag 17 augustus 2019

SEIZOENS SWITCH

  Mensen die de Paca niet kennen denken dat hier nauwelijks seizoenen bestaan en het altijd aangenaam 25+ graadjes is..  Eén dag met ferme Mistral is genoeg om ze te bekeren! Deze droge noordenwind doet de gevoelstemperatuur met meer dan 5 graden zakken, wat op hete dagen best lekker is..  De Mistral poetst echter ook de wolken weg en zo krijgen we hier die 2800 uur zon per jaar bij elkaar in het Rhône-dal..

  Ik schrijf dit op zo'n dag en op ons terras is nu de Mistral even de baas: dus moet ik straks een hesje over mijn overhemd aantrekken. Anders loop je hier nare rugpijn op en dat weten de boeren die in februari hun wijngaard snoeien als de besten. De zon verhit je van de ene kant en de Mistral blaast je aan de andere kant ijskoud en dan trekt een normaal mens krom. Daarom dragen die boeren op hun onder-rug een soort "kussentje" om rug-narigheid te voorkomen.

  In Isle-sur-la-Sorgue kwam ik daar achter, toen  ik met zoon Pierre van de wijnboer naast ons,  meeliep op zijn eindeloze snoeitocht door het open veld in februari.. Al pratend met Pierre kreeg ik vele verhalen te horen over zijn leven als boerenzoon en zo leerde ik ook dat veel romantische weer verhalen niet kloppen. Overigens wordt er in de Magreb  vaak meerdere keren per jaar geoogst: dat is dus geen toeristen-onzin!

  Marseille is geen wijnveld, maar wat platteland-wijsheid blijft nuttig en behoedde me voor
onjuiste inzichten. Wil je weten hoe het echt zit, dan moet je gewoon van alles ondernemen en "meedoen"...

  Wilt U ook hierheen komen, dan raadpleeg wat météo-statistiekjes. Regen is hier schaars, maar er blijft toch het nodige over waarop je moet letten als je gezond wil blijven.

Leon de Marsilho, aug. 2019:


OCHTENDKOFFIE BIJ "LE PRINTEMPS"

 We kozen voor wonen in de stad Marseille, dichtbij alle transport. Zowel bij de TGV (Gare Saint Charles SNCF is op 100 meter) als bij de bus, die je van het vliegveld naar de stad brengt. En komt u met de auto, dan rijdt u in een minuutje van de A7 naar ons toe en.. u kunt ondergronds parkeren.
 
 We zagen het Gare Routiére (busstation) bouwen als een fraaie stations-uitbreiding, waarin vele winkels en  restaurants  geopend werden.  Een daarvan draagt de hoopvolle naam Le Printemps: hier rekent men op een eeuwige lente vol beloften. Ik neem er soms de start-koffie en kijk daarbij naar de spannende verkeersstroom over een kruising uit. Iedereen heeft hier haast, want men wil of op tijd op het werk zijn of snel weer thuis aankomen.

   Deze kruising leert veel over de Franse ziel, die bij de spits uitblinkt door de grote haast bij
alle weggebruikers. Het gerem, het ferme optrekken en het getoeter verraden de stemming waarin men verkeert.  Daarbij vallen de taxi's het meeste op: van hen kun je leren hoe je in Marseille moet autorijden. Rij je hier zonder deuken, dan ben je geslaagd voor toelating tot deze ruige stad, waarin verkeerslichten lijken te dienen voor "de stadsverlichting" (= wat overdreven!)...   

  Voor de kenners: Caïro (Egypte) schijnt de linkste stad aan de Mare Nostrum te zijn, daar leer je de fijne kneepjes echt.

   Als we s'avonds een taxi nemen (wat hier goedkoop is) en een babbeltje maken met de chauffeur, dan besef je dat een eigen auto hier onzin is.

   Wilt u echt begrijpen waarom, ga dan eens met me mee naar Le Printemps. Daarna is verdere  uitleg overbodig. Ik zag er nog nooit een ongeluk, wat toont dat iedereen deze extreme versie van autorijden  kan leren, door gewoon lef te tonen.

   Overigens: Londen is wat taxi's betreft de slimste. Daar bestaat geen taxi-station: je gaat aan de weg staan met je vinger in de lucht en binnen seconden stopt er een. De bezettingsgraad van taxi's schijnt zeer hoog te zijn.. Dus wordt er veel verdiend en kan de taxirit goedkoop zijn. Wachten is voor een taxi het duurste: dus laat die taxi's maar gewoon continu rond rijden!
  
 Kom eens hierheen en ik trakteer u op koffie bij Le Printemps, waarna u wat beter begrijpt wat ik bedoel.

Leon de Marsilho, aug. 2019  

  
 

WILLEN DE FRANSEN GEWOON EEN STERKE MAN?

  De laatste sterke autocraat verloor zijn hoofd tijdens de Franse revolutie, maar dat lijkt Frankrijk niet te hebben genezen van "het verlangen naar een sterke leider". Dat lees en hoor je vaak in en buiten La France....
  De Gaulle was het grote voorbeeld van de vaderfiguur die de Fransen graag over zich voelen waken. Presidenten lijken tot het invullen van een "vader-rol" te zijn geroepen, denk aan Mitterrand en Chirac. Macron lijkt daar wat moeite mee te hebben..

  Zie de actuele discussie over "de vele problemen van burgemeesters". Ze zijn ook gekozen, maar dubbel populair vergeleken bij andere "elu's". Niemand komt er op, dat hun problemen eerder toenamen door de gegroeide onvrede, zie de Gele Hesjes, die al 10 kantoren van Macron's LaRem-partij sloopten!

  Dit alles toont dat de democratie niet diep is geworteld: een sterke leider blijft gewenst. Als we in Europa rondkijken, lijkt dat weer in de mode, mede door dat opkomend populisme en de nieuwe radicale stromingen.

  In Nederland maakt blonde Geert weinig kans tegen "degelijke Willem met zijn populaire echtgenote", zie Koningsdag. Nederlanders zijn minder romantisch en letten op degelijkheid.
   Maar, Willem van Oranje werd vermoord door.. de katholieke Balthazar Gerards en de benoeming van een jonge koning door Napoleon werd een eclatant succes! Napoleon werd jaloers en stuurde hem naar Wenen..

  Pas dus op met dat "te snel weten wat het volk wil". Als deze grote groep té bang wordt is een nieuwe autocraat zelfs denkbaar in de polder.
  Vooralsnog zijn er gelukkig weinig "natuurlijke kandidaten" te zien..

Leon de Marsilho, aug. 2019

MÉTÉO, MÉTRO EN SPEET

  In de métro wordt je nooit nat, tenzij de zee er in liep, wat soms gebeurt bij forse wind in de Vieux Port.  De méteo is hier nogal droogjes:  6 maanden zonder een drupje regen is gewoon.  Ook al is de zon er steeds: de métro blijft sneller en koeler om je te verplaatsen.

  In Frankrijk is op TV het woord "le temps = het weer(bericht)" ingeruild voor het woordje "meteo": dat is de moderniteit. Métro komt van métropool: het is grieks voor "moeder" en pool komt van het Griekse woord voor stad (=polis), samen "moederstad". Zo kom je achter waar afkortingen vandaan komen en Fransen zijn dol op afkorten, merkten we..

  U weet natuurlijk dat Marseille van oorsprong een Griekse stad is en al 2500 jaar bestaat: de nestor van de Franse steden...  Wij zijn hier dicht bij 1 miljoen inwoners en zitten Lyon op de hielen. Wist u dat in La France geen bevolkingsregister bestaat en dat ondanks Napoleon??

Ik ging officieel weg uit Nederland, meldde dat bij de gemeente en de ambtenaar gaf met een (Nederlands) verhuisdocument mee, dat je bij de gemeente van aankomst moest inleveren. Voor de grap deed ik dat ook in Mormoiron tot grote verbazing van de ambtenaar daar.. Mijn toelichting kon niet voorkomen dat hij het vriendelijk lachend verscheurde (!) en weg gooide! Dat was een leerzaam moment tot op vandaag..

  La France kent behalve Parijs geen grote steden: Marokko heeft vele x-miljoenensteden als Marakkech, Fez en Rabat. De Franse geografie is "á part" (apart) als je rond de Mare Nostrum kijkt. Veel "campagne" en uiterst zuinig met grote steden..

  We zien hier nogal wat vergane glorie: de geschiedenis leert hoe vaak en snel dingen veranderen. In de taal zit geschiedenis verstopt en dat ontdek je ook als je nieuwsgierig bent naar de herkomst van woorden..  Een beroemde filosoof leerde de mensen "dat je tot de laatste snik nieuwsgierig moet blijven": dat houdt je jong en maakt ouder worden prettiger..

  Ik hoop ooit de herkomst van mijn familienaam met zekerheid te kunnen vaststellen. "Speet" zie je terug in namen als Nunspeet en Elsspeet en men zegt dat die in een moerassig gebied lagen "Speet" zou "moerassig" aanduiden..

  Het officieuze wapen van de familie is "een schild met twee gekruiste schoppen" wat ook het merkbeeld is van het Duitse "Spatenbier".  Dat mijn familie is met bier had moet ik bevestigen: in Limburg is er door ons heel wat gerstenat gedronken: met de Carnaval als top. De stamkroeg lag naast de katholieke kerk en sommigen lieten toen al de kerk links liggen..

Leon de Marsilho, aug.. 2019

zondag 11 augustus 2019

IS TRUMP GEWOON WAT MAF OF...

   Hopelijk is Trump enkel "een wat rellerige narcist".. Let wel: 55% van de Amerikanen zien hem zitten, en dat is eigenlijk het ECHTE probleem! En een volgende periode voor Trump (in 2020) is een reële mogelijkheid...

   Hiroshima en Nagasaki: dat is bijna 75 jaar geleden. De VS moest atoombommen gooien om Japan bij WOII te stoppen! De stad Nagasaki herdacht dit en vroeg de Japanse regering te stoppen met nucleaire activiteiten... Hun trauma is nu nog afgrijselijk.

   Je moet je toch niet voorstellen hoe zo'n nieuwe crisis zou kunnen verlopen met ene Donald Trump aan de hendels in Washington.. Overigens is Poetin nog de baas in Rusland  en een echt conflict tussen beide landen lijkt vele een flink risico..

   Als je dit ziet,  -tegelijk met een verzwakkende EU-,  dan kan ik me voorstellen dat sommigen onder ons wel eens een nachtmerrie hebben.. Is het, -gezien de sindsdien verstreken tijd van 3/4 eeuw-, denkbaar dat we weer zoiets gaan meemaken? 

   De wereld is er niet stabieler op geworden.. of ben ik nu te pessimistisch? Zie de dwaze leider Santini in Italië en de andere opkomende radicalen van rechts en links overal in de EU.  De meesten zijn niks vies van wat ruzie en een beetje vechten..
 
  Zouden Merkel en Macron nog bij machte zijn om ons voor een ramp te bewaren?  

Leon de Marsilho, aug 2019

SCHRIKT U VAN VERDRINKENDE VLUCHTELINGEN?

    Libië zit vol Afrikaanse vluchtelingen en die betalen grof voor de overtocht naar Italië. Ondanks de ordehandhaving door Generaal Haftar, die nogal pro-westers is. Dat geld is door hun familie bij elkaar gebracht, om een van hen als "kostverdiener" naar de EU te kunnen sturen..
   Italië vist ze enkel uit zee als de EU wil zorgen voor opvang door alle EU-landen. Zo niet dan mogen ze in hun wrakke bootjes verdrinken: het waren er al vele honderden.

     Dit drama is in de EU geen topnieuws meer, we wenden aan de meest vreselijke dingen en stompten af. Dat was tot voor kort ondenkbaar, maar we verlegden onze humanitaire grens, door nood gedwongen. Ook al moet de EU zijn bevolking op peil houden met vluchtelingen vanwege een laag geboortecijfer.. 

     Als we het humanitaire plaatje van de EU opmaken, dan zijn we eigenlijk geen voorbeeld meer. De meeste EU-landen willen geen of weinig vluchtelingen opnemen: dat werd een politiek strijdpunt en bepaalt wie politiek overleeft.    
      Onder hoge druk worden ook humanitaire waarden vloeibaar.. dat zagen we vaker in onze geschiedenis.. .Natuurlijk is de economische stagnatie die aankomt nog een extra-punt in deze.

      Het Europa dat de norm aangaf en vaak andere aanwees als overtreder staat nu in de etalage naast ene Trump. Deze wil Mexicanen niet binnen laten, want hij is bang voor "hispanisering". Dat noemden we ooit puur racisme. Hij werd recent openlijk uitgejouwd bij bezoekjes en gaf luid die "liegende pers met hun fake-news" de schuld van alles.. Helaas: dat lukte maar gedeeltelijk..

      We constateren dat de westerse wereld niet meer die van vroeger is. Of moet je zeggen dat deze verandering onontkoombaar was?  Humanitair zijn werd, -lijkt het-,  van plicht tot een luxe..

Leon de Marsilho, aug. 2019

(POLITIEK) CORRECT IS BEST LASTIG..

  Vele van ons leerden dat je menselijk moet zijn in je denken en optreden. De collectebussen van het Rode Kruis en andere werden vaak voller door schuldgevoelens.
  Omdat er zo veel beter moet en niemand al zijn geld zomaar weggeeft, wordt er goed geselecteerd. Immers: op je eentje kun je weinig uitrichten..

  Natuurlijk geven regeringen steun en hulp bij rampen en schrijnende toestanden en dat is ook ons belastinggeld. Wien hoeveel krijgt is een politiek discussiepunt en zo hoort dat ook.

  Soms horen we van enorme rijkaards die grote sommen geld weg geven: zie Bill Gates en Warren Buffet. Zij geven een voorbeeld: zowel wat het verdienen als het weg geven betreft..

   Toen Notre Dame in Parijs grote schade opliep stonden de media bol van de enorme giften die Franse rijkaards beloofden voor het herstel. Prima al leek het ook af en toe op een wedstrijd in vrijgevigheid..
   We leerden dat wat politiek correct zijn is, vooral  door het volk en zijn media wordt bepaald. Al horen we niet altijd van stille gevers die er ook zijn.

   In de meeste landen gaat belasting heffen (op inkomen en/of vermogen) progressief. Wie het meeste heeft moet ook het meeste betalen. Dat besloot het volk dat zijn parlement koos.
  
  U ziet het: ook behendigheid in geldzaken of puur geluk  hebben (speculanten) wordt in onze westerse democratieën belast. De sterkste schouders moeten de meeste lasten dragen. Maar Macron werd verplicht om de tientallen "niches" in de belastingwetgeving verder te gaan dichten. En de ruzie over de ISF heffing duikt elk jaar wel ergens op.

  Frankrijk staat bekend als land met grote inkomensverschillen, maar men zegt ook dat die na belastingheffing" voor een groot deel zijn verdwenen. In La France is pronken met bezit en rijkdom "not done". Dat kun je beter maar niet echt tonen of in het verre buitenland doen.

  Wilt u echt weten hoe het hiermee zit, dan moet u een echte belastingspecialist raadplegen: Aan hun tarieven kun je zien dat er nog best veel geld onder de mensen zit en dat het niet meevalt om geld feilloos te verstoppen.
  En laat u niet verleiden om uw matras ermee te vullen! Want na uw verscheiden wordt die meteen verbrand, maar natuurlijk kijken de meesten toch even of er nog wat in zit. Dat is een klassieker..

  Er bestaat ook in religies een soort belastingmoraal. We kennen alle het gezegde: Geef de Keizer wat de Keizer toekomt en God wat God toekomt! En u weet dat "aan de armen geven" een van de 5 pijlers van de islam is. In Rome kun je zien dat ook de Kerk van Rome wist hoe aan geld te komen, maar ik ken de regels die daar bij horen niet zo precies. Ooit gaf een oma haar grond weg aan de nonnen die naast haar woonden: de familie ontdekte dat bij haar overlijden pas. Alles voor de Kerk dus...

  Ten slotte: geld moet rollen , dat noemen we "economisch gedrag" . Maar waar het heen rolt dat is bepalend voor wat u er mee verdient!  Wordt maar geen Dagobert Duck en geef aan hen die te weinig hebben...
Amen..

Leon de Marsilho, aug 2019 

dinsdag 6 augustus 2019

WAAROM ZIJN ER BLOGGERS?

    Deze vraag houdt me soms bezig: waarom schrijft iemand "zomaar over van alles en vaak over dagelijkse dingen"?  Wel: gezegden helpen soms om een antwoord te vinden, zoals: "We schrijft die blijft". Want bloggen maakt de kans groter dat mensen zich de blogger herinneren! Het is gewoon een poging "om langer voort te leven", als was het maar in herinnering van mensen. Natuurlijk lukt dat beter als zijn geblog hen (af en toe) een beetje raakt.

    Als je ver van veel vrienden woont, is bloggen een manier om van je te laten horen en contacten levend te houden. Dat vergroot de kans dat mensen je opzoeken om eens een kijkje te komen nemen. Daarom moet je niet alles opschrijven, dus de wat minder leuke dingen mijden (!). Dat is de politieke kant van het bloggen..
   
Even wat verse Franse politieke praktijk: zaterdag 3 aug was het de 38e keer dat de "gelen", - nu in Nantes-, relden met de politie en het ging over: ruw optreden van de mannen van Hermandad! Er kwamen er niet veel, maar de paar relschoppers kregen flink wat vernield. Winkels kapot en daarna leeg etc. ,  genoeg om de politie weer te provoceren. Zo draaide de mallemolen van het geweld weer wat verder.. Dus: goed dat er politie is die de burgers en hun spullen beschermt?

  Samengevat : bloggers willen contact leggen en onderhouden en een plekje in uw herinneringen veroveren.  Een blogger is een gewoon mens, mogelijk met wat meer "geldingsdrang" dan gemiddeld..

Hopelijk doet u deze blog over bloggen wat verder na denken.  En het zou mooi zijn als dit u aanzet om ook eens te gaan bloggen!

En: ik zal het zeker lezen!

Leon de Marsilho, aug 2019
  

KOMT ER WEER EEN REVOLUTIE?

    De Franse revolutie is ruim 200 jaar geleden: het volk had genoeg van een versleten koning en deed deze onthoofden, na bestorming van de gehate Bastille. Er was toen geen democratie, dus kwam de verandering met geweld..
    Na deze revolte kwamen er overal vele gewelddadige veranderingen die "staatsgrepen" worden genoemd. Recent nog (in Soedan), vond het leger een oplossing samen met de oppositie en werd bloedvergieten nipt voorkomen.

    We zien op diverse plaatsen in de wereld ontevredenheid en onrust: zie de "gelen" in Frankrijk. Vertegenwoordigen zij ontevreden burgers of is er sprake van politieke manipulatie door ultra's? Al 38 zaterdagen was het in Frankrijk onrustig en de spanning neemt weer toe.
     Gaat mijn generatie nog een echte revolutie meemaken of is de Franse democratie in staat anders te veranderen? Het harde spel om "de macht" is door de ultra's al aangezet.

     Gaat de Marseillaise opnieuw klinken bij een nieuwe Franse revolutie, nu Macron veel  vertrouwen verloor? Wat stelt dat gekozen parlement nog voor? Zie ook die tien (!) LaRem-kantoren die al werden vernield: ook gele acties?

     In Texas schoot een jongeman 20 mensen op willekeurige wijze dood en zelfs Trump riep op tot kalmte. Nadat hijzelf het vuurtje aanwakkerde...

Het antwoord staat te lezen in de sterren, maar ik ben daar niet goed in...
Wat denkt U er van? 

Leon de Marsilho, aug. 2019.
   

DE OUDE DAG KOMT MET GEBREKEN?

  Zo luidt een gezegde en dat berust op ervaringen van vele generaties!

Wij zijn (74 en 77) oud: genoeg om het te mogen bevestigen! Maar ja, wat zijn gebreken? Pas als ze de levenskwaliteit ernstig aantasten wordt het vervelend. En dat is nog niet zo (knock on wood!)..
   Onze huisarts kijkt tevreden naar onze bloedwaarden en kan zien (zo zegt hij), dat we "goed en gezond eten en leven".  Wat kan een mens meer doen dan dat?

Natuurlijk ook in beweging blijven, meedoen, op kids letten (desgevraagd), met buren en vrienden goed contact hebben, dit alles helpt en is ook aangenaam.

   Als u mij in de morgen zou zien "starten", - stijf van de artrose-, zou u wat ongerust kunnen worden. Maar een uurtje later,-na wat wandelen-, ziet het er pico bello uit.

    Als u me vraagt hoe dat kan dan is mijn antwoord steevast: Gewoon doorfietsen!
Maar, ik fiets niet meer: na een val die me leerde om dat maar te laten. Het is hier druk en er zijn wat teveel gaatjes in de Marseillaanse bestratingen..
  
Dus, mijn vouwfiets ging voor 100 euro van de hand voor een tweede leven elders.. We lopen hier veel en nemen metro voor langere afstanden. En lopen ook veel trappen op en af: prima harttraining zegt dan onze Italiaanse huisarts Carlo!

   Nu op naar de orenwinkel: er moet eens goed naar mijn hoorapparaten worden gekeken en enkele onderdelen moeten vernieuwd. Als ik dat niet gauw doe ben ik er straks een apparaatje kwijt en zo'n dingetje kost boven de 1000 euro.. Ik heb voor ruim 2000 euro kunst-oren!

  Wel dit is mijn "gebrekenlijstje" en omdat ik wat vergeetachtig werd is het niet compleet, vrees ik. U ziet dat de kleine leugentjes echt niet verdwijnen bij het stijgen van de leeftijd!

Leon de Marsilho, aug 2019.


ZORG DAT DE WERELD BLIJFT BESTAAN..

  Malthus was lang geleden bang, dat er te veel mensen zouden komen en we van honger zouden sterven: maar de modernisering van de land- en tuinbouw deed de productie per hectare enorm stijgen.  De slimme mens loste zijn problemen dus zelf op..

  Als elke vrouw gemiddeld 2,01 kind krijgt zal de wereld in aantal stabiel blijven. Zou dat de helft worden, dan is de bevolking in enkele generaties gehalveerd! In Frankrijk daalde het cijfer naar 1,92, de VS doen 1,8, China 1,6 en Japan zit op 1,5.  De groei zit vooral in sub-Sahara-Afrika en Zuid-Azië met name in India. Met deze cijfers gaat de wereldbevolking naar 11 miljard in 2100.  Dat is ook afhankelijk van "wat in de mode is, voor wat kinderen nemen betreft".

  Steeds vaker let men meer op de kwaliteit, dan op het aantal kinderen: we willen dat onze kids gelukkige en welvarende mensen worden.  En, hoe meer mensen er zijn, hoe beter we onze problemen kunnen oplossen. Ziet u dat ook zo?

  Als we de vele studies en de historie bezien is de conclusie: de mens is prima in staat om te zorgen voor een "juiste bevolking". Mede dank zij de medische vooruitgang en betere hygiëne. Die moordende ziekten zijn verdwenen (denk aan pest en cholera), maar in Kongo werd recent ebola aangetroffen. Dat is goed onder controle te krijgen, behalve als er sprake is van langdurige oorlogen.

   De vele pessimisten kregen ongelijk: de mens kan wel eens lokaal en tijdelijk in de fout gaan, maar het komt met die bevolking uiteindelijk steeds weer goed. Is dat niet een aangename
geruststelling?

Leon de Marsilho, aug. 2019

donderdag 1 augustus 2019

ATTESTATIAE VITAE

   Instanties waar je geld van krijgt, - zoals de Nederlandse SVB (o.m. de AOW) en enkele pensioenfondsen-, willen het weer eens ZEKER weten: zijn die twee al 25 jaar in Frankrijk verblijvende Nederlanders er nog echt? Of strijkt "een clandestien ervende snoodaard" hun pensioenen op en zet af en toe een bloemetje op hun graven?
 
   Daarom moesten we naar onze Mairie (2e arr. Marseille) om het bewijs te halen dat we nog leven waartoe we natuurlijk paspoort en Carte Séjour  toonden: het eerste is verplicht en het tweede document is dat niet, maar we vroegen het toch aan: het is namelijk het enige Franse document dat direct bewijst dat we Frans resident zijn.. Zonder die Attestations de Vitae stopt eind augustus de pensioenstroom en moeten we het verder van de spaarcentjes bekostigen. 
 
   We kunnen eenieder geruststellen: onze Mairie achtte ons nog levend genoeg! Maar de strenge dame achter het "guichet=loket" wilde het zeker weten en vroeg ons beide om over de lange witte streep te lopen in de wachtruimte.. (grapje).
   Dus erfgenamen, nog even wachten en geachte Nederlanders: we willen graag wat blijven tanken uit jullie slinkende pensioen-potjes..
  
   In de EU is alles piekfijn geregeld, wat ik me temeer realiseer als ik die stroom Afrikanen dagelijks zie aankomen. De meeste van hún ouders krijgen namelijk NUL pensioen en daarom moeten zij hierheen voor een job, om de hele familie in leven te houden.. Zo zit dat.
  
Vooralsnog blijven onze pensioen-euro's komen, al zullen ze in aantal blijven afnemen. Ook Macron heeft de alarmbel hierover hard geluid in La France..
  
Voorlopig is er geen vuiltje aan de lucht, maar... er komen andere tijden aan  en ook voor de pensionados.

Leon de Marsilho, aug. 2019

DE ZOMER GAAT VERTREKKEN...

  Om 7 uur in de ochtend is het nu even onder 20 graadjes, wat toont dat de zomer op zijn retour is en we hoeven niet meer vroeg op de boot om verkoeling te vinden.. Onze dag-routine verandert..  
  We rekenen natuurlijk op de beroemde Été Indien, -de fraaie Provençaalse na-zomer-, die ons hier blijft na-verwarmen.  We passen onze garderobe wat aan, ook al is de middagtemperatuur nog boven de 30..  Er begint een fraaie, zachte periode: de extremiteiten in temperatuur verminderen.
 
   Heb geen medelijden met ons: na 25 jaren Provence zijn onze thermostaten prima ingesteld. Hier gaat het in februari pas echt "koud" worden en dat stopt weer met de komende lente in.. maart..
   Ooit vroeg een Nederlander ons "of hier twee keer per jaar kon worden geoogst": dat moesten we met enige kracht uit zijn hoofd praten. Buitenstaanders hebben soms sprookjesachtige gedachten over ons klimaat. Wees gerust wij kennen hier de seizoen overgangen ook, maar ze zijn vriendelijker en zachter..

   De INSEE (Frans "planbureau") liet weten dat de economische groei al enkele kwartalen daalt en dat wijst op een verzwakkende economie. Niks leuk voor Macron die verder onder druk komt en die hoopte de Franse economie een zetje te geven.
   De Gelen zullen het achterblijven van de koopkracht weer aangrijpen om te gaan rellen: ze begonnen al met het slopen van twee kantoren van de partij LaRem.. Daarover was grote verontwaardiging en er werd breed geëist dat de democratie zou worden gerespecteerd waarin politiek geweld niet past. In de media wordt betwijfeld of dit zal helpen : men vreest meer en meer politiek geweld in het land.. Roerig tijden komen er aan..


Leon de Marsilho, aug. 2019

maandag 29 juli 2019

VAN NAT-GEZWEET NAAR NATTE VOETEN..

Dat gebeurde op zaterdag 27 juli door een vette stortbui met overstromingen in de Var: in Saint Tropez liepen straten en winkels onder water. Dat gebeurt vaker na een periode van canicule die de zee in oververhitte toestand achterlaat. Dan botsen warme en koude luchten en slaat het weer op tilt.
 
   De Tour beleefde zijn bijna-laatste etappe en ging op weg naar Parijs voor de "champagne étappe".   Macron,- die hoopte op een Franse overwinning (zegt men)-, kreeg zijn zin niet: de arme Franse Alaphilippe was te laat op de laatste col en zo werd de Tour een Columbiaanse aangelegenheid.
 
  Niets is grilliger dan de natuur en het weer en daar doet zelfs een politicus niets aan. De "gelen" lieten ook merken dat ze er nog waren en sloopten de "permanence" van een REM-lid. Onze zaterdagen zullen dus onrustig blijven..
   La France bleef het onrustige, ontevreden land dat blijft kampen met een hoge werkeloosheid die vooral komt door een structureel te lage export. Wat veel banen kost..

   We gingen naar een nieuwe politiek seizoen, terwijl Poetin door Macron op (Fort) Bregancon werd ontvangen en Trump dreigde met belasting op de Franse wijn-import naar de VS.
   De zondagmorgen begon zonnig in Marseille, maar buiten  hadden de bloemen en planten na vele droge weken wat regenwater te drinken gekregen en dat fleurde alles op.
  Wees dus gerust, geen canicule en geen hete zomer konden aan dit alles iets veranderen.
Alles wordt vervolgd dus, gelukkig maar.

Leon de Marsilho, eind juli 2019

zondag 28 juli 2019

HEEFT VOORUITGANG NOG TOEKOMST?

Zijn we nostalgisch aan het worden en denken we liever aan gisteren dan aan morgen? Ook al weet een kind dat vroeger vaak "ellende" betekende. Denk terug aan hongersnoden of de alles verzengende pest: daaraan stierf 50% van de Marseillanen rond 1720, binnen enkele weken. Is het fraaie, positieve idee van de Verlichting versleten of uitgewerkt?
    Zie hoe politici als Trump en Boris Johnson zich van andere landen afwenden. Boris wil in oktober 2019 definitief uit de EU: Brexit, dat is zijn toekomstvisie..
     De sociale media werden het terrein van nieuwe, obscure denkers, die de evolutie zien eindigen. Een Nobelprijswinnaar verliest het op vandaag van een handige populistische "denker  op het internet. Kunnen wetenschappers het vertrouwen herwinnen dat ze ooit hadden? Te lang zaten ze stil in hun ivorentoren en lieten de ontwikkeling voor wat die was. Cambridge Analytica gaf  populistische politici inzicht in hun kiezerspubliek, waardoor hun campagnes zeer goed scoorden. 
   Moeten we denken aan een Rabelais met zijn Pantagruel, een eeuw na de veroordeling van Gallileo, die de aarde om de zon zag draaien en niet andersom? Hij botste met de visie van de Kerk van Rome die het gewoon anders zag... en moest bakzeil halen..
   Het geweten zonder wetenschap lijkt het (weer) te gaan winnen en uit ervaring weten we dat het  geen panacee is. 
  Gaan we naar een periode van ultra radicale opvattingen, zoals we zien in Griekenland  (Gouden Dageraad) en zie de Duitse AfD, de franse RN (Marine Le Pen) en de politieke beweging "De ware Finnen" (die op 25% kwam). Zie ook Santini in Italië, die de sfeer in de EU bederft samen met de Liga van het Noorden..
   Politieke partijen zoeken naar populaire "zieners", maar vinden enkel "boosaardige zwartkijkers" als opvolgers van de afgedankte, foute elites van gisteren.
   Er is maar een troost die de geschiedenis ons leerde: ze komen en... ze gaan weer ooit. Het zijn en blijven overgangsverschijnselen..
  
Leon de Marsilho, aug. 2019


..

.
    

  
  

zaterdag 27 juli 2019

HET KRIOELT HIER VAN DE KAPITEINS

Kapitein komt van capetan en dat komt weer van CAPUS wat  "hoofd" is in het latijn.
     We zitten dagelijks op boten, die in Frans vaarwater blijven: dan heet de baas op de boot "de schipper". Zo gauw je met een boot of vliegtuig buiten nationaal gebied komt, geldt het internationale recht. Als dat gebeurt wordt de kapitein (of de gezagvoerder) onbegrensd alleenheerser en beslist hij zelfs over "leven en dood" ..
     Het Hof van Straatsburg en het strafhof in Den Haag heersen wereldwijd over ons in internationaal gebied, maar enkel voor hen waarvan hun land lid is! Niet-leden zijn onder meer, de VS, China, etc. …

     Heeft u neiging tot alleenheerser spelen, wordt dan kapitein en laat de nationale grenzen achter u. Zo'n fraaie kapiteinspet kopen verraadt uw stille wens om de mensheid zelf eens te dirigeren.

    Dus, als u in een vliegtuig of op een boot stapt, weet dan wie er de onbegrensde baas is als u buiten nationaal gebied komt! Natuurlijk is de kapitein de uitvoerende macht en draagt een wapen en mag u daarmee confronteren: als u niet mee wil werken!

  Pas dus op met kapiteins en denk even goed na voor u de nationale grens overgaat. Dan verlaat u de democratie en komt u aan in een despotisch bestierd gebied..

Leon de Marsilho, juli 2019

GEPENSIONEERDEN ZIJN GEWAARSCHUWD!

Nu ook in La France, waar Macron een "pensioenhervorming" aankondigt en daarbij zegt dat "het huidige stelsel zeer onrechtvaardig is". Hij wil van de 42 (!) verschillende pensioenstelsels af en dat gaat de betere de kop kosten ten voordele van de "minnetjes".  Uiteraard zijn de ruimere overheids-pensioenen het eerst de klos. Nederland paste al langer geleden aan met flinke vermindering in enkele stappen van -7% en het stoppen van de indexering. De koopkracht van pensionados zal stevig minder gaan worden...
   Het is natuurlijk onmogelijk om bij massale vergrijzing steeds minder jongeren het gelag te laten betalen. Onze toename in de levensverwachting kraakte de solidariteit en dus moeten pensioenen minderen. Wie dat niet snel doet zal (zie nu in Frankrijk!) de staatsschuld omhoog zien springen. De ouderen die dat afwijzen zijn degenen die de solidariteit tussen de generaties slopen! Tegelijk zijn er in Europa veel landen waar de vacatures met miljoenen blijven bestaan.
   Europa zakt af terwijl Afrika explodeert en de ondernemende en beter opgeleide Afrikanen zijn
naar ons onderweg. We gaan meer "verkleuren" en zullen in Afrika vaker handelspartners vinden. Wilders en Baudet dromen van de (superieure) blanke cultuur, maar vergeten dat die vooral genoeg blanke bewoners vereist. En ze vergaten dat Afrika ooit ontwaakte vóór Europa en dat de posities nu weer wisselen..
  Dus: ouderen opgelet, u zult uw aandeel in de verandering voelen toenemen. Geen enkele medicus of actuaris durfde in de massale vergrijzing te geloven: nu is die een keihard feit. Hoe ver gaat de wereld groeien: men zegt dat 9 miljard zou kunnen.. Malthus draait zich om in zijn graf: hij zat er faliekant naast..
    Wij gaan langer genieten van ons nageslacht, maar met minder geld in de beurs en met meer kleuren in de straten! Het gezegde "hoe meer zielen hoe meer vreugd" krijgt een nieuwe betekenis..

Leon de Marsilho, aug. 2019.

ZO VOELT DUS EEN CANICULE..

We kennen de uitdrukking "hondenweer"  en mogelijk weet u dat in het latijn een hond "canus" heet.
Vandaar "cani-cule" denk ik, maar ik geef u geen garantie!. 
    Men beloofde ons 5 hete dagen met de laatste twee op +36 graden.. Zou die weerman weten dat onze lichaamstemperatuur 37 graden is en dat dus onze airconditioning op de top moet gaan draaien?
    We zijn intussen wel wat gewend maar nu komt de echte test. Ik beloof u te berichten hoe het voelde en ging...   Tenminste als we niet gesmolten zijn..
    De nabijheid van de Mare Nostrum zal ons weer moeten redden voor oververhitting al moet je er nu niet spontaan inspringen. De waterkwaliteit bij een miljoenenstad is nooit al te best en Marseille is geen uitzondering.. Dus blijft het bij "naar het frisse water kijken"...
   Net,- buiten lopend-, viel me op dat er geen hond te zien was! Die hebben hun lesje geleerd: blijf in je hok en verroer je niet..
   Onze vroegere buren (met wortels in Marokko: beide rond 30 jr) ) en hun twee kids waren op bezoek in hun vroegere appartement, dat even onbewoond was. We trokken als vanouds samen op en genoten van hun twee kids, Maria en Bahyia een leuk stel.. We hadden een heel leuk weekend: op het strand, eten in town, winkelend in koele winkelcentra etc.
   We zijn blij met hun, we voelen ons al jaren nauw verbonden. We waren ook met hun bij hun hele familie in Z-Marokko: een gastvrijheid zonder grenzen met kado's (!) als je vertrekt..
   We weten dat zij bij ons nooit iets van "die terughoudendheid voelden":  wij zijn nul racistisch opgevoed. Als ze je vertellen hoe anders dat vaak verliep voor hun, schaam je je voor onze witte medemensen! Ja, we weten dat het tegenwoordig ook "omgekeerd" bestaat helaas..
    De mensen om ons heen zien twee witte +75-ers rondsjouwen met twee 30-ers met hun kleine kids en we worden vaker echt "bestudeerd"! Vele snappen het niet..  Tja de Heer heeft nu eenmaal vele soorten kostgangers!

   De 1e dag van de hittegolf voelde al om 6 uur dodelijk zwaar: dus vluchten op het grote water was een must: dit was echt. De tweede dag was zo mogelijk nog zwaarder... bewateren dus maar weer.. Om 6 uur was de lucht zwaar te ademen maar moedig stapte ik in de metro om naar de apotheek te gaan. Want het leven moet doorgaan ook in de canicule. Het werd echt moeilijk, maar op vrijdag werd het later op de dag wat frisser en zaterdag werd de dag van de verlossing en dat was  vroeg in de ochtend voelbaar..

   Hier stopte het kwik bij 36 graadjes maar noordelijker werden de 42 graden breed gehaald in Frankrijk en in Gilzerijen (Ned.) zou het zelfs 41 zijn geweest! Rampologen voorspellen in de toekomst vaker canicules en het krioelt in de Franse media van de adviezen om dat te overleven..

   We mogen verwachten dat er een nieuwe industrie komt die "de canicule-markt gaat bewerken". Ik denk er over even mee te doen en zal u binnenkort wat diensten en producten aanbieden. Natuurlijk voor een vriendenprijsje! En natuurlijk zal het niet bij ijsjes eten blijven..

Groet uit de canicule van,

Leon de Marsilho, juli 2019

VRIENDSCHAP KENT GEEN LEEFTIJDSGRENZEN

Veel ouderen hebben een soort vriendenrelatie met hun kinderen, maar het zijn primair toch "pa en ma".
    Wij ontdekten dat we altijd (nu nog en op +75) enkele JONGE mensen met kids van rond de 30 als vrienden hebben. De ouderen zijn bij ons wat in de minderheid!
     Onze omgeving maakt ons er vaker op prettige wijze attent op, dat we "zo jong rondlopen en ook vaak met jongeren".
     Onze vroegere buren hier (30-ers met twee kids) waren een weekend met ons op stap , we waren met hen ooit in Marokko, waar we hun familie opzochten in noord en zuid : een fantastische ontvangst! Iedereen voelde dat we echt in hun land geïnteresseerd waren, denken we.
    
We denken dat de jonge energie en die kids de oorzaak zijn van ons "afwijkend gedrag". En, wij zijn dol op jong en perspectief en zijn niet pessimistisch over "jongeren". Vroeger was het toch niet echt anders of beter?

     De mens gaat 120 jaar worden zegt men. Dus laten we maar beginnen met ons goed te verstaan met de jeugd.. En weet, dat iedereen straks met 75 nog.. tot de JEUGDIGEN behoren, dus we zullen ons allen als (over)grootouders moeten leren opstellen..
     Andere tijden komen aan en die hebben hun lollige kanten!

Pluk dus de dag en vul die jong in!

Leon de Marsilho, juli 2019

vrijdag 26 juli 2019

BLOG, BLAG, BLIG OF BLEG?

    Blog komt, denk ik, van backlog (b(ack)log, journaal, dagboek), wat kapiteins en piloten moeten bijhouden, om bij narigheid wat houvast te hebben..
   Blag zou een blog kunnen zijn die lollig is: denk aan "blague " (=grapje).
   Bleg  zou ik me kunnen voorstelen als benaming voor "een blog met lef" ..

U begrijpt het, ik speel graag met  taal en veranderingen in taalgebruik zijn teken van een levendige cultuur. Vaak gaat de jeugd voorop in het vinden van nieuwe uitdrukkingen, maar nu beginnen de oudjes ook mee te doen!
  
Zou "blig"  ook iets kunnen worden, bijvoorbeeld voor blogs met een "hoog IK-gehalte"?  En wat zou een blug kunnen zijn? Een opschepperige blog vol bluf?  Dit gedoe geeft rommel in ons taalgebruik en ik doe er aan mee.
Is dit alles een gevolg van een langdurig oververhit brein?  Als de zomer voorbij is zal blijken wat er van over blijft.

Leon de Marsilho, juli 2019

zondag 21 juli 2019

ER ZIJN ERGERE DINGEN DAN EEN ZWAK GEHEUGEN..

Dat zei mijn huisarts, nadat ik begin 2019 een soort licht herseninfarct had! Hij lachte er een beetje bij en dat hielp me best. Hij is Italiaan, werkte lang voor Artsen zonder Grenzen en zag meer ellende dan een mens lief is..
    Immers, ik heb nu een serieus excuus als ik een dingetje vergeet, ook als ik iets graag even vergat.. Maar mijn eega heeft dat al feilloos, door dus ik doe het minder vaak.
   
    De slijtage slaat toe besef ik op drie jaar van mijn tachtigste en daar moet je eigenlijk blij mee zijn. Te veel goede vrienden zijn er niet meer en hun achterblijvers vertellen vaak hoe erg ze hun missen.
 Mieke en ik delen al 45 jaar elkaars leven dus we komen dicht bij een jubileum.

   In de supermarkt weet het personeel al dat ik vaak vraag waar iets staat en gelukkig is soms het antwoord: het is uitverkocht.. Een opsteker, want dat had ik prima gezien.

   Dus beste mensen, tel uw zegeningen, dan houdt u het nog langer vol! Op naar een volgende warme dag: vanmiddag gaat het kwik op 37 zegt men. Dat verdragen we beter na een vroeg tochtje op zee waar het 5 graadjes koeler is.

Tot mijn schrik merk ik dat ik het vooral over mijn oud worden heb! Daar moet ik gauw mee stoppen want dat vindt niemand leuk.

Dus: Pluk de dag en blijf gewoon doorfietsen!

Leon de Marsilho, juli 2019

zaterdag 20 juli 2019

NU IS DE HITTE EVEN DÉ ZORG

   In mijn jeugd moest ik  in de winter vele kilometers fietsen naar de middelbare school. Als het stevig vroor werden we bij aankomst opgewacht door de adjunct-directeur en gecontroleerd op.. bevroren oren! Wie pech had moest naar de huisarts..

   Hoe anders is het hier, nu de hitte het primaire probleem is. Huisartsen hebben het hier druk met hypo-thermie bij ouderen: die warm liepen. Het aantal doden is in Z-Frankrijk aardig op zijn top de canicule (hittegolf) houdt opruiming, vooral onder zwakkere ouderen.
   Via de TV wordt de oudjes aangeraden overdag binnen te blijven in een koelere ruimte.. Niet de kou maar de hitte werd volksvijand nr. 1. Het blijkt lastiger te zijn is om hitte te bestrijden dan kou, omdat je tegen het laatste gewoon wat extra-warms aantrekt.
   
   Een mens is niet gebouwd voor extreem weer, maar Eskimo's doen daar niet moeilijk over. Zij  hullen zich in dikke dierenvachten tegen de kou.
    
Wij doen elke middag een dutje met de  airco en/of een ventilator in de buurt. De TV toont ons, - liggend in de koelte-, de hitte-problemen die er buiten volop zijn.
    
De blusvliegtuigen (Canadairs) vliegen geregeld om bosbranden te dempen en diverse huizen gingen in vlammen op. Natuurlijk moet de politie (weer) pyromanen pakken die een brandend huis als amusement verkozen. Dat is hier elke zomer het geval...

Rond 20 juli werd een tweede hittegolf gemeld in een maand en nu met temperaturen van 35 en meer.. Dat wordt een beetje afzien en veel ventilatoren laten draaien!
    
U begrijpt dat hier anders is, maar ook in het Nederlandse noorden kan het stevig warm zijn.  Grapjassen hebben het dan over:  "De wet van het behoud van ellende".. .
Het is nooit 100% goed en wij mensen blijken niet zijn gebouwd voor extremiteiten.
   
Leon de Marsilho, juli 2019

WE KREGEN LAST VAN CAN...

CAN betekent Competition Afrique Nord, en die zorgt voor de nodige onrust en rellen.. HIER!
   Er wonen nogal wat N-Afrikanen in Frankrijk die graag ook HUN feessie vieren. Helaas zijn er enkele raudauers bij en helpen black-blocks en ander rellerig volk om er een grote rotzooi van te maken. Compleet met roof en vernielingen..
   Als Algerije weer wint wordt het nog erger... dus wordt er zelfs een straatverbod voor de Champs E. in Parijs overwogen voor volgende keer! Wat de winkeliers daar echter níet willen.. Algerije won en er ontstonden, naast veel vreugde-feestjes, ook rellen met de politie. Er werden zo'n 300 mensen aangehouden en de dag erna zag het groen van de Algerijnse vlaggen in heel Frankrijk.
 
Er lijkt maar een oplossing: het voetballen moet worden verboden.. Maar dat zal de FIFA weer niet pruimen..
  
Tja,  spanningen in bevolkingsgroepen zijn er en die moeten af en toe "er uit"..

   Hoe los je dit op? Deze tijden leveren onoplosbare puzzels op..

Weet Ú hoe het zou moeten?
In Frankrijk zijn er mensen voor het preventief oppakken van notoire relschoppers op risico-dagen! Dan schrik je toch echt even, maar je begrijpt dat er echt wat moet gebeuren..

Groet

Leon de Marsilho, juli 2019

maandag 15 juli 2019

MORGENSTOND HEEFT GOUD IN DE MOND..

Dat is nu meer dan ooit waar!
Hier schiet het kwik s'middags door naar +30 graadjes, dus blog ik in de vroege morgen..
    Waar dat bruikbare goud verstopt is weten we niet en koelte kost s'morgens al energie door de ingeschakelde airconditioning.
     In Mormoiron zaten de boeren om 5 uur op hun tractoren en hier horen we de vroege reizigers op het station, die snel verder reizen op zoek naar koelte.
     Natuurlijk is het een luxe om extra koelte te halen op de vroege boot op de Rade van Marseille: we zitten dan op de voorplecht om extra te genieten.
      Na 15 augustus komt de koelte weer, dan is de verwennerij voorbij. We zijn benieuwd wat ons bezoek van alles zal vinden: er komen nog diverse Eskimo's hier op bezoek.
     We zorgden voor ventilatoren en een airconditioning in het appartement van onze buren, waar ons bezoek kan slapen. Zo doen we dat hier onder buren..

Dit zijn enkele luxe-probleempjes in het hete seizoen!

 Leon de Marsilho, juli 2019

WAT STELT DE NATIONALE FEESTDAG NOG VOOR?

Ik liep op 14 juli vroeg door Marseille en bedacht dat er op de wereld iets van 202 naties bestaan. Dat betekent dat er op twee van de drie dagen in een land het nationale feest ergens aan de orde is.
  Wie dacht dat Europa uit zou groeien tot een supernatie ontdekt dat eerder het omgekeerde gebeurt. "America first" roept Trump en Le Pen heeft het over "Les francais d'abord".

    Dit alles maakt in Marseille weinig indruk. Hier en in Parijs vochten de liefhebbers van Afrikaans voetbal in het kader van CAN (Championnat Afrique du Nord) wat toont dat het nationalisme daar ook springlevend is, én dat Europa geen nieuw vaderland werd voor alle immigranten. Of moet je concluderen dat "identiteit" weer springlevend is geworden?

    De ochtend na 14 juli hoorden we van de rellen en vernielingen op de "Champs in Parijs" : er werden 250 mensen aangehouden. De Gele Hesjes bleken ook retour en dat belooft weinig leuks.. Overigens, (ik moet het even kwijt) , in Marseille was er ook wat gedruis, maar hier slaat men niks kapot voor de lol, dat laten we over aan Parijs.. Tot veler verbazing zagen we toch fraai vuurwerk, want de onberekenbare Mistral ging later op de avond helemaal plat. De Heer was weer even mét Marseille..

    Als je hier om je heen kijkt tonen de huidskleuren dat grote steden melting-pots werden van vele naties.  Vroeger liepen hier geen metro en trams op 14 juli, maar nu reed alles.. "tot vanavond 18.00 uur", zo zei me de buschauffeur. Pas bij het knallende vuurwerk werd het echt even nationale feestdag, dat werd uiteindelijk NIET geannuleerd, want de forse Mistral ging liggen.
   
Marseille heeft goed door dat meer dan de helft van haar bevolking geen Franse wortels heeft. Mogelijk is dat in Amsterdam en elders ook zo. De VN in New York deden hun werk prima maar als het er op aankomt voelen mensen hun wortels weer en zijn blij met hun "identiteit".
    De facto is onze wereld opener geworden dan ooit tevoren: we werken bij alles samen. We eten elkaars voedsel en reizen veel: op vandaag zijn er ca. 70 miljoen mensen (10%) op reis buiten het eigen land.
    Tijden van internationale laag-conjunctuur remmen het proces van toenadering even, maar dat betekent nog geen trendwijziging..
     Je hoopt dat deze ontwikkeling oorlogen tussen naties, -zoals die moordende veldslagen tussen Frankrijk en Duitsland (nu pas 73 jaar geleden)-, onmogelijk heeft gemaakt.
     Gisteravond luisterden we naar de 9e van Beethoven" waarin het koor zong "Alle Menschen werden Brüder" en de dirigent was Aziatisch van uiterlijk net als de tenor. Het klonk prima en we sliepen gerust in..
    Is de grootste verdienste van onze generatie dat de grote oorlogen tot het verleden behoren? Wel dat zou een immense prestatie zijn. Een van mijn opa's maakte drie wereldoorlogen mee, déze opa beleefde maar drie jaar van WO II..
    Laten we hopen dat de sterk ontwikkelende belangstelling voor de ruimte niet zal leiden tot nieuwe grote conflicten. Maar de ontdekking van zeldzame en zeer interessante grondstoffen op de Maan en Mars (en zelfs op meteorieten) waarschuwen ons voor teveel optimisme..
    De evolutie schrijdt voort, maar of de tijden van vrede tussen alle naties zijn aangebroken moet helaas worden betwijfeld. Een nieuwe strijd om hegemonie in de ruimte lijkt nabij. En dat bedoelt die Trump natuurlijk met zijn "America First"..

Leon de Marsilho, juli 2019


 .
.