Totaal aantal pageviews

vrijdag 29 november 2019

WERELD VERBETEREN BEGINT BIJ "LUISTEREN"..

   In mijn jeugd was er op zondag een radio-pater (de Greve?) die sprak onder het motto: "Verbeter de wereld en begin bij jezelf".  Hij ging recht op zijn doel af en begon dus bij "de luisteraar"..

    Een bevriende dame uit Limburg is vol bewondering voor een man in de Hamburgse metro die een kiosk inrichtte als "praatruimte": hij heeft  nu al een club van 15 medewerkers.  Ze vond een voorbeeld van "een simpele job voor werkelozen en gepensioneerden":  De "Hamburger" noemt zijn kiosk: "Das Leben Rauf und Runter"

   Iedereen kan de ander helpen is haar les, geput uit een  TV-verhaal : je hoeft geen prof te zijn, want iedereen kan luisteren. Ze suggereert dat DAAR een groot gebrek zit van onze maatschappij en ook dat "de lezer zo zelf aan de slag kan"..

   Een mooie droom van onze M. die nog aarzelt om zelf de hand aan deze ploeg te slaan. Maar het lijkt alsof dit haar volgende persoonlijke project gaat worden!

   Mijn ervaring is een beetje hetzelfde: ik begin vaak een gesprek met een onbekende naast mij op een terrasje in Marseille. Geen mens houdt dat af: in tegendeel het gaat meestal als vanzelf.

   Zo blijkt weer dat de sociale verbetering van onze wereld eigenlijk simpel is We zijn allemaal in staat bij te dragen, door gewoon te durven praten met mensen die op je pad komen.

Ik vind dat de overheid dit zou moeten onderkennen en wat "praatplekken" zou moeten instellen. Dat kost niet veel en zou veel kunnen "brengen". Deze idee is charmant en toont dat in elk van ons een helper schuilt!

  Zo dicht voor Kerstmis lijkt me dit een prachtige vondst.

Leon de Marsilho, november 2019

   :

HET "ONZE VADER" EN DE HOOFDDOEK

       Mijn moeder droeg in de 50-er jaren vaak een hoofddoek en zeker in de kerk. Maria de moeder van JC woonde in Palestina waar in die tijd alle vrouwen hun hoofd bedekten: een colturele gewoonte en mogelijk ook als bescherming tegen de felle zon.

      Symbolen om je religie aan te geven zijn er weer volop. Moslimvrouwen gaan steeds meer de hoofdoek dragen en in Marseille zien we ook af en toe een moslim die zijn broekspijpen  hoog oprolde , een djellaba deagend en met blote voeten in sandalen. Dat moet ons doen denken aan het salafisme: de radicale islam.

      In La France zijn kerk en staat gescheiden en is de staat "de baas". Zonodig oordeelt de staat ook over "religieuze uitingen" die men niet in overeenstemming acht met overheidsregels. In La France is "het ostentatief tonen van je geloof" ook tegen de regels: denk aan een boerka..

     Nu weer iedereen zijn identiteit wil onderstrepen om zich "te bekennen tot" en/of  "te onderscheiden van" zien we de symbolen overal opduiken. De wereld wordt weer minder open en tolerant, het verschil wordt weer benadrukt en minder "waarvoor we samen staan",  zoals tolerantie en democratisch gedrag.

    Gaan we elkaar straks weer bestrijden, willen we weer een confrontatie aangaan en eisen we straks weer prioriteit voor "ons geloof en boven dat andere"?

    Let op straks moeten we , voor we het weten, 5 keer daags ook in het openbaar op de knieën om onze gebeden te doen.  Ik heb een oosters bidtapijtje, gekregen in Marokko, dus ik ben al wat voorbereid!

Leon de Marsilho, december 2019

FR. BOEREN, OPEN EUROPA EN ZELFSTANDIG ONDERNEMEN

   De Franse boeren trokken met duizenden tractoren over aurotoutes en Routes Nationales naar Parijs. Dat i9s niet de eerste keer en opnieuw zijn ze boos op de overheid!

   Want een Franse boer kan niet rondkomen van zijn bedrijfj(e) en dat moet de overheid dus mogelijk maken. Desnoods moet de import uit "goedkope EU-landen" (zoals Spanje) maar aan banden worden gelegd: want men vind dat "oneerlijke concurrentie"..

   Waar de consument blijft in dit verhaal, die graag lage prijzen ziet die mede door concurrentie tot stand komen, daarover horen we nog niks. Slapen de consumentenbonden of is het hun politiek te glad?

    De Franse boeren willen zelfstandig blijven, zien niet veel in meer samenwerken en willen in geen geval horen dat ze "te klein zijn" om op vandaag te kunnen rondkomen. Dat zij moeten "veranderen" dus moderniseren dat zien ze (weer) niet.

    Europa kijkt nu naar Parijs waar Macron en zijn eerste minister moeten proberen het tij en de woede te keren..

   Nog steeds is er in La France niet DE goede discussie aan de gang. Want de "structuur van de agrarische sector" is totaal versleten. Dat de overheid nu zou subsidiëren is een Europese doodzonde en een soort nationale verspilling.

  Het woord is nu aan Parijs en ze werden daar ontvangen door de minister van Landbouw.. Er werd openlijk gedreigd met verder vastzetten van het verkeer als "Parijs niet met cash over de brug zou komen"..

  De agrarische oorlog is aanstaande..

Leon de Marsilho, november 2019

donderdag 28 november 2019

EEN WANDELING IN MARSEILLE

       Ik zit in de Vieux Port tegenover de ferry die beide zijden verbindt, niet ver van de stokoude Mairie en tegenover wat de Rive Neuve heet. Op die "rive"deed Louis XIV veel boten bouwen voor zijn oorlog tegen Spanjaarden en Hollanders.  Het hout voor die vloot werd gekapt op de zuid helling van de Mont Ventoux, die na wat jaren kaal was als een vleermuis.
  Dat beviel een nobele uit Carpentras niet en deze startte een her-beplantingsprogramma.  Men voerde dat strook voor strook uit en dat zie je nu nog aan de strooks-gewijze verkleuring van de loofbomen in de herfst.

  Notre Dame de la Garde, het gouden Mariabeeld<  kijkt naar me vanaf haar hoge kerktoren en vraagt zich mogelijk af wat die oudjes op die banken doen voor hun medemensen.

  In 1860 toen zij op die toren terecht kwam bestonden er geen algemene ouderdomspensionen. Opa en oma moesten meestal op de kleinkinderen passen terwijl de ouders zorgden voor "eten voor de hele familie".

  Aan de kade ligt het jacht van een Rus dat aan de ketting ligt. Die Rus betaalde de bemanning niet en nu ligt er beslag op zijn schip. Dat duurt al lang..

  Ernaast ligt de grote catamaran, waarop Mieke en ik ooit een feestelijke avond meemaakten. We voeren met een groep s'avonds uit, gingen voor anker, en dineerden, terwijl een bandje de muziek verzorgde.

 Het gemeentehuis achter me maakte ook de Franse revolutie mee ..Dat was een uiterst gewelddadige tijd: toen werden politieke geschillen met wapens uitgevochten.

 De Vieux Port is een spannend boek en was vroeger (voor de veiligheid) met een enorme ketting afgesloten in de nacht. Ook in de oorlog tegen de Spanjaarden die zich daardoor niet lieten weerhouden en ze namen de ketting mee. Deze trofee is nu te bewonderen in de Kathedraal van Barcelona..

 De toeristen zijn volop aanwezig 4en flaneren over de kade: ze lopen of richting stad of naar het fort dat de ingang bewaakt.  De meest gaan de Canebiere op die zo heet omdat er hier vlas werd verbouwd. Canabis wordt immers van vlas gemaakt en vroeger werd er veel scheepstouw mee gefabriceerd.

 Of veel Marseillanen die hier komen al deze feiten kennen is te betwijfelen. Het leven van deze oudste stad van La France was nogal woelig en vereist veel meer dan enkele A4-tjes om beschreven te worden.

 Geïmporteerde Marseillanen weten vaak meer van de stad dan de autochtonen. Zo kwam het dat ik hier ooit rondliep als gids voor passagiers van cruiseboten...  Dat zijn er miljoenen jaarlijks en om hun wat te gidsen moeten vele talen worden ingezet.  Omdat ik zoals vele andere Nederlanders 4 talen spreek (Frans, Engels, Duits en Nederlands) kon ik een dame die ik kende opvolgen toen ze met pensioen wilde. Het werd gereorganiseerd en ik nam mijn congé..

 Dit was een greep uit de story van "mij met Marseille" die al 10 jaar duurt nu en waar de zon 2800 uur per jaar over schijnt.

Leon de Marsilho, december 2019

woensdag 27 november 2019

PIANO EN GARE, IN MARSEILLE

  En erbij staat: "C'est à vous de jouer"! Wat in het Frans leuk dubbelzinnig is: het betekent zowel "nu bent U aan de beurt met pianospelen" als ook "SNCF doet veel voor u en nu moet U wat voor ons doen"..

   Deze piano plaatsen is een creatief idee van een oud Frans bedrijf dat bepaald niet als speels bekend staat! Hopelijk is dit het begin van meer creatiefs en dat ook in de aanpak van van hun dienstverlening...

   Het bedrijf is een beetje "de risee van het land", omdat er zelden een trein op tijd loopt, nogal eens treinen uitvallen en vastgelopen reizigers... Er is ooit een treinbestuurder naar Lille gereden terwijl hij de andere kant op moest... U begrijpt dat dit een pestverhaaltje is! Treinen rijden niet zomaar wat rond zonder dat iemand dat opvalt... (?).

   Ik sta vaak stil bij de piano en voeg me bij de mensen op het bankje. Soms wordt het echt leuk. Je hoort een vakman iets akelig moeilijks spelen en even later zie je twee Afrikanen een stukje jazzy-muziek doen klinken etc. ..

   Pianospelen leerde ik niet, maar ik weet wel muziek te halen uit een harmonium. Dat had vader Louis (meubelmaker van zijn vak) zeer goed opgeknapt en hij zette het daarna op mijn slaapkamer.

  Ik zong met mijn vader in het kerkkoor van ons Limburgse dorp en dat koor bestond uit de halve 6e klas van de lagere school + enkele ouderen . Het hoofd van de lagere school in Nieuwdorp was een verwoed muzikant. Daaraan besteedde hij in de les meer tijd dan aan aardrijkskunde en geschiedenis.. Al kon hij niet genoeg krijgen van ons te vertellen over "de oorlog" waarover Hendrikx vel wist... We dachten echt dat hij in het grote verzet actief was geweest...

 Zo kwam het, dat ik als enige uit het dorp naar de MULO werd gestuurd: de rest zakte voor het toelatingsexamen!  Een oplettende oom en tante overreedden mijn vader om me naar de HBS te laten gaan. Dat maakte het mogelijk dat ik later naar de TH in Eindhoven  ging.. niemand anders kwam echt verder uit mijn  klas.. Dat krijg je van dorpspotentaten als schoolhoofd en een pastoor die enkel bezig was met zijn kerk te doen bouwen; maar hij was de bouwpastoor..

 U leest waarom mijn verleden  ontwaakt bij het horen wat harmonium-geluiden en ik bleek ook, samen met een zus, -die met haar man twee accordeons aanschafte-, zonder veel moeite redelijk te kunnen samenspelen en dat nog veel later..

 Mijn vader wilde heel graag dat mijn  oudere zus en ik een instrument leerden bespelen: maar de puberteit deed ons de kont tegen de krib gooien. Tot verdriet van vader Louis..

 Ik weet niet wat ik nog kan met een toetsenbord, maar ik denk dat ik het Wilhelmus en Waar in bronsgroen eikenhout (het officiële Limburgse volkslied) nog wel kan doen klinken.

 Als op feestjes iemand de stemming aanjoeg met pianospel, kreeg ik telkens spijt van mij vroegere koppigheid. Want wat het is mooi om stemming te kunnen maken en daarom was het ook Louis-zaliger toen te doen..

 Jeugdzonden kunnen lang nawerken in iemands leven..

Leon de Marsilho, november 2019..

z

zondag 24 november 2019

NA "ZWARTE VERNIELERS" KOMEN DE GELEN

   Een jaar na het eerste optreden van Gele Hesjes, - een club van ontevreden Fransen  waarvan er ca 30.000 in Frankrijk en ca 10.000 in Parijs zijn-,  zagen we weer massale vernielingen in Parijs. Die treden steeds op VOOR de Gele betogingen,  die meestal vreedzaam verlopen..
  
   Deze "Black Blocks" zijn een mix van anarchisten die alle kapitalisme willen vernielen" en wat ordinaire "casseurs". Zij vernielen OM het vernielen... Recent was het een monument voor Maarschalk Juin, ooit de bevrijder van Parijs..

   Tussen politie en Gele Hesjes is nu een guerilla uitgebroken: beiden verplaatsen zich voortdurend door de stad. Een duur kat en muis spel omdat zij gevolgd door "brigades rapides" de hele nacht door Parijs racen...

   Dit leidt tot een toenemende politieke discussie over de "demonstratie-vrijheid". Want prefecten verbieden soms betogingen vooraf, uit voorzorg voor massale ordeverstoringen en/of er na..
Dat komt de anarchisten, die alles willen ontwrichten, natuurlijk prima uit.

   Recent bleek dat er diep in de nacht na de top van het gedoe, geen enkele agent meer was te vinden in een verlaten Parijse Place..  En de vernielers hadden vrij spel..

  Dit toont een ontwrichting en moedeloosheid bij de politiemanagers en prefecten: dat is pas echt gevaarlijk. In Parijs zie je een dreigend failliet van de ordehandhaving.

 Gelukkig is er in het heel andere Marseille niets van te merken! De bevolkingssamenstelling en de mentaliteit van beide steden zijn fundamenteel anders.

   Leon de Marsilho, nov. 2019
(Die u geen ooggetuige verslag kan doen van soortgelijke rellen en onrusten hier).  

SOMS BEN IK IETS EVEN KWIJT...

    Verhalen van mensen die vaker hun bril kwijt waren, kent u ook.

    Ooit, op vakantie in La France, vroeg een familielid op een camping of wij misschien zijn bril hadden gezien. Hij liet hem regelmatig in de douche liggen....

    We kenden hem als een serieus te nemen mens, maar soms was ie wat verstrooid. Kennelijk ook die keer want... we zagen zijn bril op zijn hoofd, maar dan wel op zijn haardos..

    Ik vroeg hem voorzichtig met zijn hand op zijn hoofd te voelen en meteen zei hij: "Wel verdomme ik ben dat ding altijd op deze manier kwijt"..

   Hij was toen even in de 20 en bleef tot op vandaag een troost voor mij. Want ik raakte mijn bril pas regelmatig kwijt, toen ik de 70 ver was gepasseerd.

   Wordt dus niet ongerust als U hetzelfde overkomt. En voel even op uw haardos, voor zover die er nog is, als u de bril zoekt.

   Daaraan dacht ik vanmorgen toen ik mijn Franse huisarts bezocht en snel vertelde ik hem dit verhaaltje. Ik wilde voorkomen dat hij me iets ging voorschrijven (grapje)!

   Huisarts Carlo is van afkomst Italiaan, werkte bij Artsen zonder Grenzen, en zag heel erge gevallen van mensen "die iets kwijt waren"!

  Wordt dus niet te ongerust als u morgen weer eens uw bril zoekt!

Leon de Marsilho, november 2019

GEWOON WACHTEN TOT DE METEO KLOPT.....

             Het weer voorspellen in Marseille zou een lastige klus zijn: zo wordt alom beweerd.  De ligging van deze stad leidt tot een complex samenspel van de bepalende factoren.

       Het is dus een ideale plaats voor beginners in het meteo-vak: er valt veel te leren en hier "er naast gaan" is ook  "acceptabel"...

       Een meteobericht bestaat uit een weerbeschrijving en aangeven van een tijdvak voor het bericht. Dat is een gelukkige omstandigheid, zeker voor beginners!

      Immers het weer dat je "voorspelde" komt er echt wel, maar dat kan wat later of vroeger zijn dan "was voorzien". Dat maakten we hier in extenso mee op zaterdag 23 november 2019.

     Voor het departement de Var werd een ware zondvloed aangekondigd met echte overstromingen  en voor ons in de Bouches du Rhône zou iets soortgelijks er aan komen.. Dus legden wij ons beste "oliegoed" gereed en keken af en toe naar buiten of de pret al was begonnen. ..

     Maar om 14.00 uur kwam... de zon te voorschijn en de temperatuur liep op tot ruim 15 graadjes. Maar de luchten in het oosten, zagen inderdaad akelig zwart..

    Ik zal het verhaaltje niet spannender maken: er viel,- tot de donkerte aanbrak-, geen  druppel. Dus gingen we onder de wol zonder een drupje te hebben gezien.

   De meteo-mensen hier praktiseren die moedige Nederlandse methode niet, waarbij een weerbericht begint met een uitleg over de laatste meteo. Je krijgt eerst in detail te horen "waarom er niet echt kwam wat was voorspeld".

   Zo werden Nederlanders voortdurend "opgeleid in het complexe meteo-vak" en kregen ze kregen een goede band met de moedige mensen, "die zich aan het meteo-vak waagden".
 
   In Marseille en regio is dat bepaald niet het geval: mensen van de meteo zijn hier "een beetje zielige figuren", die de leerling-periode zelden verlaten..

   Dus ging ik maar weer op de oude "do-it-yourself-methode".  Die houdt in dat je naar buiten stapt op het terras en de zaak bekijkt. Vervolgens steek je de (nat-gemaakte) meteo-vinger (dat is de wijsvinger!) recht omhoog en laat de elementen inwerken op dit orgaan.

  Ik ben druk met mijn metingen te verwerken in een klein handzaam boekwerkje, waarvoor ik nog een passende titel moet vinden. Die mag best wat "commercieel klinken", want we moeten wat meer inkomen genereren na alle Nederlandse pensioenkortingen!

  Ik vroeg mensen om ons heen om suggesties en dat werd het lolligste deel van dit projectje! Een kleine bloemlezing is op zijn plaats.. Hier een greep uit het gebodene:
-Het kleine leugenboekje
-Het is nooit goed of ...het deugt niet
-Geloof in uw : "Fingerspitzen-gefühl"...
-Lekker (weer) is maar een vinger lang
-Het leven is een pijpje kaneel..
-Wissel regelmatig van vinger..
-Het mag altijd één vingerbreed schelen..

   Nu zoek ik een uitgever voor mijn werkje en begon in de populair-wetenschappelijke sector. Maar daar werd ik uitgelachen: die mensen bezitten geen enkele gevoel voor humor. Toen probeerde ik het in de "doe-het-zelf-sector" die niet wilden meedoen omdat er "geen enkel stuk gereedschap bij te pas kwam". Wanhopig ging ik naar de sprookjes sector, maar daar beweerde men dat kinderen niet in het weer zijn geïnteresseerd!

   Er bleef enkel over het boekje "zelf te gaan uitgeven", dus als kleine ondernemer op te treden.. En toen bedeacht ik om tevoren mijn kennissen en vrienden aan te schrijven om een bestelling te garanderen en dat ook te vragen aan hun bekendenkring.

  Nu begrijpt u dus waarom u dit bericht krijgt!

   Mijn vraag aan u is: "Doet u mee en voor hoeveel exemplaren wilt u intekenen?". Uiteraard krijgt u UW exemplaar gratis en nog een als bonus.

  Kunt u me snel antwoorden, want ik popel om verder te gaan. Uiteraard zijn alle adviezen en ideeën van uw zijde meer dan welkom!

Ik dank u bij voorbaat voor uw medewerking en steun.

NB: Natuurlijk ontdekte u meteen een detail dat ik vergat!  Ik meldde niet dat alles met een "natte vinger" moet gebeuren! Want je moet zelden het belang van iets overschatten!


Leon de Marsilho, november 2019


vrijdag 22 november 2019

VRIENDSCHAP, KLIMAAT EN AFSTAND..

      Wij hebben goede vrienden in Nederland die we "door en door" kennen.  Zo'n vriendschap is een "kostbaar goed" en je moet elkaar regelmatig ontmoeten om dit in ere te houden..

      Daarnaast is het klimaat in de winter mild in Z-Frankrijk en beter bij hete zomers in Nederland.  En regelmatig in twee landen kunnen zijn die je beide leuk vind en goed kent is een groot plezier. 

      Maar hoe doe je dat bij grotere fysieke afstand en al ouder wordend? Zeker als ook vlieg-angst een (serieus te nemen) probleem is bij een van ons?

      Dat is "een soort puzzle" die ons nu een beetje tart.

      Nou kun je met de TGV vanuit Brussel in zo'n 6 uurtjes in Marseille voor onze deur staan: wij wonen namelijk bij het TGV-station.   En er bestaan ook al "low-cost TGV-treinen"..

      Maar je moet autorijden en auto-parkeren in Brussel: een dure grap. Of goede vrienden hebben die je af en toe via de snelle autoweg Limburg-Brussel "brengen en halen". Brussel is immers maar een goed uur weg van Limburg toch?

     Ach het zijn natuurlijk luxe-problemen van verwende oudjes, natuurlijk Maar het is een probleempje dat ouderen  al onderling samenwerkend best goed kunnen oplossen!

     Ik was jaren zelfstandig in mijn leven en moest zorgen voor projecten en voldoende verzekering bij ziekte etc.

     Nu de vergrijzing fors toeslaat ontstaat er een nieuwe markt  voor "ouderen-assistentie".  Daar moet toch ooit een ondernemer attent op worden en business in zien?

     De ouderenzorg is een groeiende markt maar tegelijk zijn er de vele onvervulde jongeren-vacatures!

     Zo zie je hoe enkele ouderen die wat verder van elkaar weg wonen een groot "gat in de markt" konden vinden!

     Ondernemend Nederland opgelet: er is bij die oudjes met (nog) een goed pensioen best nog wat te verdienen!

     Hopelijk leest ook een ondernemer deze blog en doet er iets mee!

Leon de Marsilho, nov. 2019woensdag 20 november 2019

IS UW LEVEN STRAKJES OF EERDER "MOZAÏSCH"?

          We kennen de uitdrukkingen: "de wandelende jood", de kosmopoliet en de globetrotter. Als je ouder bent heb je meer achter je dan vóór je en heb je meer tijd om na te denken. Ook over wat je met je leven deed, natuurlijk.
          
           In de VS liet iemand overal in zijn huis camera's ophangen en hij verkocht die alle (video)-data aan wetenschappers en businessmensen. Want die zijn best geïnteresseerd in dat soort zaken, want het menselijke gedrag  is de kapstok voor hun acties...

          Natuurlijk zijn de huidige vele camera's er vooral uit veiligheidsoverwegingen: bij aanslagen kon men vaker de hele rondgang van gevaarlijke personen reconstrueren. En ze zo (soms) tijdig uit de roulatie nemen.. Nu wordt er zo ook druk gespeurd naar personen met "geradicaliseerd gedrag", zeker in Frankrijk.

           In de openbare ruimte hangen honderdduizenden camera's en "gezichtsherkenning" is in een vergevorderd stadium. Big Brother is watching us.. en de Kunstmatige Intelligentie helpt hem alles om te analyseren en te duiden.

            Cambridge University verzamelde levensdata van miljoenen en ontwierp een systeem om mensen "te profileren". Want je kunt elk van ons in een profielgroep plaatsen. Zo kun je ook gedragstrends meten in de samenleving en dus de verschuiven aantallen per profielgroep.

           Een actueel zicht op trends is van groot belang voor de commercie: wie het eerst maalt is het snelste op de markt en kan zo een interessant marktaandeel verwerven in een sector.

          Uiteraard is de discussie sterk gericht op de vraag "of er ook data bewaard blijven op persoonsnaam" maar daarover weet niemand precies wat er echt gebeurd.

          Ik ben vaker bezig geweest met data vast te leggen over perioden en gebeurtenissen in eigen  leven (Leonmemories o.a.).  Het later terugkijken daarnaar is interessant en wekt soms tot verbazing over jezelf!

         Mogelijk is dit alles ook een manier om de slinkende pensioenen wat op te poetsen: waarom zou je je data niet te koop aanbieden? Natuurlijk onder embargo wat de privacy betreft.

         Het is niet moeilijk om van iedereen gedetailleerde database te maken. De Mormonen van Salt Lake City doen dat al vele jaren op grote schaal. Ze willen weten wie er straks bij de "dag des oordeels als de wereld gaat verdwijnen" waardig zijn om in hun paradijs binnen te gaan.

        Onze levensverwachting neemt voortdurend toe en we gaan richting 120 jaren op den duur. Want 120 lijkt nu voor biologen een beetje de bovengrens voor ons mensen.  Blijven wij de wezens die het langste leven in de natuur? Nee, want er zijn al vele bomen etc. die veel langer voortleven dan mensen.

        Elk leven is eindig maar HET leven lijkt eeuwig. Tenzij de Big Bang er een einde aan maakt.
Die idee is voor sommigen reden om zich in te schrijven voor reizen in het heelal en zelfs te gaan wonen op verre planeten waar je niet meer van terug kan komen.

        Ik verhuisde in mijn leven in totaal +35 keer en met ega Mieke samen al meer dan 25 keer, in 43 jaar. Het Nederlandse gemiddelde zou 11 zijn: dus we zijn a-typisch te noemen. 

        Ik zocht het avontuur vaker en soms heel radicaal. Vele mensen om ons waren nogal geschokt toen we (Mieke met 50 en ik met 53) alles in enkele maanden verkochten op onze camper na. Op naar de Provence dus... en we wonen er no al ruim 25 jaren (1/3 van mijn leven).

.      Nu is het langzaam tijd om na te denken over "het laatste traject" en dat gebeurt een beetje nostalgisch. De nestgeur speelt tot mijn verbazing daarbij een grotere rol dan ik ooit voor mogelijk hield.

      Het heeft zeker van doen met een aantal vrienden uit Nederland, die we nooit uit het oog verloren en die ons zeer dierbaar werden. Zij zien onze worsteling met belangstelling en achten elke uitkomst mogelijk.

      We zetten recent ons appartement in Marseille te koop, omdat we de handen vrij willen krijgen om vrij te kunnen kiezen voor de plek van "onze laatste dagen".

      Dus hoort u over geruchten op dit punt: er zit een kern van waarheid in!

       Wie weet ziet u ons een volgende keer in het polderland terug, al is dat niet definitief besloten.. We houden u op de hoogte..

       Ja ik vind mijn leven best "mozaïsch",  ik ging er nogal  "prozaïsch" mee om en heb daar geen spijt van.

Leon de Marsilho, nov. 2019f

zondag 17 november 2019

MAATSCHAPPIJ-KRITIEK VAN NEDERLANDSE BODEM

        Ik ken haar al vele jaren en ze is de echtgenote van een vroegere collega en vriend. Ze schrijft ook op Facebook en daar las ik de tekst die ik hier bedoel.

        Ze put vaker onderwerpen uit de gemeentepolitiek en levert gezouten commentaar op discussies in gemeenteraden. In zo'n gremium stamt de idee om basisscholen van moestuinen te voorzien die kinderen kennis moeten bijbrengen over natuur en over "waar ons voedsel vandaan komt".

        Moestuinen vragen dagelijks aandacht en tijdens schoolvakanties heeft het onkruid helaas geen vakantie gepland in een zonnig oord. Moten dan de grootouders die tuinen draaiende houden?

        Jeugdzorg verzuipt in de vele jongerenproblemen en scholen hebben veel last van bemoeizuchtige ouders die ook al vaker met geweld dreigen..

        Tandartsen werden uiterst voorzichtig met nieuwe klanten te nemen, omdat ze zich regelmatig achter hun praktijkdeur moeten terug trekken voor agressieve klanten..

        Kortom het wemelt van toenemend geweld en er zijn de naïeve gemeenteraden die volledig overvraagd worden..

        Onze vriendin verzucht:  "Kunnen we de vele dagelijkse problemen nog wel oplossen in deze tijd?

        Toen moest ik als Frans resident (Marseillaan) denken aan die nu al een jaar opererende Gele Hesjes! Zij werden in hoog tempo DE signaalfunctie van groeiende Franse volkse ontevredenheid!

        Dus beste Nederlanders u ziet het: onze Nederlandse vriendin is een soort Nederlands Geel Hesje en ik heb de eer om dat als eerste te onderkennen!

     Natuurlijk waarschuwde ik haar man mijn goede vriend! Want die "Gele Neigingen" kunnen wijzen op importante persoonsontwikkelingen, die niet mis zijn..

      Vroeger was het Gele Gevaar iets naars in Azië, nu dreigt het overal en dichterbij dan ooit eerder!


Leon de Marsilho, nov. 2019      

vrijdag 15 november 2019

TEGENWIND: MET PENSIOEN OP JE 70-e!

      Dat is de laatste provocatie van een 70-jarige Franse filosoof ! Want zegt hij:  "de westerse mensheid beleeft een ongekende periode wat gezondheid en ouderdom betreft"..  Hij wijst er op dat  in België in 2020 de pensioenleeftijd naar 67,5 gaat en Duitsland snel zal volgen... 

     En hij "pleit" ook voor pensioen met 70 in Frankrijk: zeker als Parijs voorop wil lopen in de EU.. Natuurlijk sluit hij hierbij de zware beroepen uit..

     Er moeten dus veel echte langere carrières komen en helemaal niet vele ouderen die met 60 met pensioen gaan die dan ook hun inkomen zien dalen.
     Dit vermindert ook het dreigende perspectief van een land vol ouderen die thuis zitten en met nog weinig jongeren die werken! En die komen elkaar elke morgen en avond buiten tegen.. Stel u dat eens voor..

     Gaat zo'n beeld ook in de bedrijven overheersen? Waar enkele "onsterfelijken"  tussen jongeren door-werken? Er is immers plaats voor alle in een voortdurend groeiende economie?

     Er hoeven toch ook geen vele "electronisch ongeletterde ouderen" te werken tussen die jongeren? Ouderen met veel ervaring die best nog waarde heeft! Dat is toch ook een hoopvol beeld voor jongeren die soms ontslagen worden en opnieuw werk moeten zoeken?

     De generatie van 1968 had dat niet gedacht: enkele tientallen jaren later werken er no vele ouderen met buikjes en kromme ruggen!

     Laten we niet nu dezelfde fouten maken dan in 1968 en niet weer vervallen in "jeunisme" die ziekte die vaker optreedt in verouderende gemeenschappen.

     Dus "de generatie van 1968" zal nu de maatschappij moeten inrichten, waarin vele oderen nog een actieve plek innemen!

 . Leon de Marsilho, nov. 2019

donderdag 7 november 2019

HIER KUN JE NIET ALLEEN VERPIETEREN

          Een ouder mens komt terecht in een fase die wel eens "demotie" wordt genoemd. Dat is eigenlijk "afhaken of afkoppelen van het woelige aardse bestaan"..

          Vooralsnog zijn wij daar niet aan toe, ook omdat op Saint Charles (100 m. van de voordeur),
wel 1 miljoen mensen per maand "passeren"..

          Als we naar buiten lopen, bevinden we ons te midden van "de mensheid in al zijn variatie" , de betere en de slechtere. Er zijn: bedelaars, ontredderde mensen op de bankjes, vrolijke mensen die elkaar uitgebreid begroeten en omhelzen, maar het merendeel reist en heeft dus haast.

           We kozen deze woonplek om praktische redenen: we kunnen snel op reis en men kan ons easy bezoeken. Stap in de TGV in Brussel-Zuid en u staat hier voor de deur, ca 6 uur later, want de TGV raast voort met 300 km/uur.. Niks overstappen gewoon, blijven zitten dus.. Uiteraard kunnen wij ook zelf zo naar het Brusselse reizen..

           Ook hier zien we de nieuwe FLIX-bussen, die enorme trajecten door Europa maken en hun halte is natuurlijk ook VOOR onze deur. Je kunt hier zo naar Genua, Barcelona, Geneve, noem het maar op. Soms horen we dat er een Flixbus tegen een trein botst: een onaardige vorm van concurrentie..

           Op vandaag is een reistarief niet meer vast: sinds Ryanair is de prijs van een stoel afhankelijk van "hoe vol of leeg het transportmiddel nog is"..  De eerste stoel ging weg voor 7 euro en de laatste kan u 150 euro kosten.  Schaarste maakt alles duurder en die op vandaag een dynamisch fenomeen geworden.

           U bent even bijgepraat over het huidige reiswezen en U weet: er wordt op vandaag enorm veel meer gereisd dan vroeger. Men zegt dat op elk moment minstens 1/3 van de mensheid onderweg is. Onze wereld is ook daardoor klein geworden.

           Sommigen hopen dat dit het onderlinge begrip zal bevorderen en conflicten vermindert. Hoe dan ook, het aantal grotere gewapende conflicten bescheiden. Wordt de mens toleranter en wijzer van reizen? 
          
Ik blijf graag hopen dat deze conclusie een juiste is!  So: lets make a journey  and stop  disputing!  En komt u langs Marseille, dan drinken we samen een fris pastisje in de Vieux Port!

Leon de Marsilho, oktober 2019

maandag 4 november 2019

IEDEREEN WIL ERGENS ANDERS HEEN?

       Die indruk krijg ik elke morgen, als de bussen en treinen hier af en aan rijden op het bus- en treinstation Saint Charles.

       Dat leidt ook tot gedonder over "fout staan wachten met een auto", waardoor de buschauffeurs vanuit hun bus-raampje  fout-parkeerders moeten trachten te bewegen, om hun met de volle bus door te laten.  Helaas vragen ze dat niet altijd even tactisch en dan ontstaan er woeste discussies.      
     
       Samen met een leeftijdsgenoot probeerde ik de foute automobilisten te bewegen  om ruimte te maken voor de rij stilstaande bussen. Maar dan riskeer je in deze tijd vol frustratie  nog meer   escalatie..

      Dank zij onze grijze haren (en omdat we beide nogal groot waren), kregen we de knoop langzaam ontward...

      We keken elkaar aan en  besloten om er niet meer woorden aan te besteden... En, de stroom weer op gang.

      Als dit soort kleine wrijvingen al leidt tot schreeuwen en beledigen, begrijp je dat de mensheid er niet best aan toe is.

      Macron c.s. zullen nog veel moeten doen om "dit asociale overkoken" een beetje te verminderen. Hier noemen we dat "la grogne" , wat betekent "het onderhuids groeiende ongenoegen"..

      Hebben de anarchisten à la Besancenot dan toch gelijk als ze zeggen: "Pour que ca s'arrête il faut que ca pete"... Vertaling: "Het zal pas anders worden,  als alles is ontploft".

      Nu, ruim 50 jaar na het roerige 1968, constateren we dat meer nodig is dan dat gerommel in die jaren: het volk is weer rijp voor een sociale revolutie. Nu maar hopen dat geen "foute politieke krachten"  zich van deze onvrede bedienen..

      Helaas : het lijkt dat zonder een golf vol geweld, ontspanning vooralsnog onmogelijk is... 

      Leon de Marsilho, november 2019


        ..

SNAPT U HET NOG IN... AFRIKA?.

      hebben de vele jaren en de malle wereld van nu,  ook u op tilt gezet?

      Poetin heeft er weinig last van lijkt het, maar die is Russisch Orthodox (christelijk), bepaald geen fan van de islam en ook flink bezig met.. Afrika.

     Ene Erdogan pakt in Syrie klle gebied terug dat de Koerden inpikten en werkt daarbij samen met Bacher Al-Assad. Die stamt uit een bloeddorstige familie: zijn vader kilde ooit op een dag duizenden Koerden. Trump pakt zijn biezen in het MO en zie wie dat goed uitkomt..

     Poetin gaat vaak naar Afrika, levert daar bakken vol wapens af en scheldt er vele schulden kwijt aan meer dan 20 landen. Met name aan Oeganda, Ruanda,  Mozambique en Angola.

     Hij schonk  Nigeria dure helikopters om de IS-groepen te remmen en om "de bevolking" waar nodig "onder de duim te houden". Dat helpt de schade van het westerse embargo te compenseren, want het leverde al  20 miljard dollar op.

     Maar China deed er zaken voor 200 miljard en Frankrijk deed mee voor "kleine" 51 miljard.

     Afrika zit vol met "schaarse grondstoffen" dus doet Poetin in de media aldaar zijn zender Russia Today horen, die in het Frans en Portugees uitzendt.

     Maar dit alles blijkt niet genoeg om daar echte vrienden te maken. Dus moet Wladimir andere dingen verzinnen om echt te slagen. Hij ziet nog veel in:  Z-Afrika en Algerije..

     Poetin regeert een land dat zeer arm is en de technologische race niet aan kan. Dus moet hij creatief zijn om nog enig succes te behalen.

Leon de Marsilho, november 2019
    . .
    

LÉON, L 'AFRICAIN

….die bestond echt en hij bekeerde zich tot de islam, mede door de herovering van Al Andaluz (Zuid-Spanje) door katholieke koningen. Daardoor vertrokken 250.000 moslims naar Noord-Afrika, de meesten naar Marokko, waar Fez en Marakkech vaak werden gekozen. 

     Leon bestudeerde daar de Koran en het arabisch  en hij kreeg steeds meer  plezier in het reizen. Hij gaat op de rug van muilezels en kamelen over de caravaanroutes tot Tomboektoe. Zijn kennis van routes maakt hem tot gezien adviseur voor sultans in Marokko, Egypte, Turkije , Syrië en in zwart Afrika. 
   
    Hij werd op Djerba gevangen genomen door een "corsaire" (een piraat) en richtte zich met klachten tot Paus Leon X (een "Medicis)".  In 1520 wil hij gedoopt worden en zijn grote reiskennis komt de paus en diens hof goed van pas.
 
   Ook werd hij leraar arabisch voor de kinderen  van de romeinse adel en die van Bologna. Zo kon hij ook in het latijn zijn boek " Description de L'Afrique" schrijven dat in 1550 in Venetie verscheen.  Dat werd (o.a.) beroemd omdat het veel vertelde over de berbers en steden als Fez, Timboektoe, Tunis, Cairo, Constantinopel en Byzantium.

   Déze Leon maakt het minder bont, al trok Afrika ook hem en met name Marokko en Tunesië. Daar spreekt men Frans en vaak ook Engels. Het is al eeuwen een onderdeel van het gebied rond de Mare Nostrum. Experts voorspellen dat dit gebied als een deel van Europa zal worden gezien. Niks vreemd want in Marseille krioelt het al van de Afrikanen!

   Kenners weten dat de toen Europa nog leeg was, Oost-Afrika de eerste inwoners van Europa leverde. Wij zijn qua wortels allemaal Afrikanen en werden door gemis aan zon gewoon
bleker.

   Erdogan is van afstamming een Mongool al wil hij dat niet meer weten. Net zoals hij de genocide op de Armeniërs nog ontkent, waaraan zelfs Trump hem herinnerde.. Miljoenen doden in de Syrische woestijn waren het gevolg van deze onvrijwillige reis...

   Het zou goed zijn als mensen hun afkomst beter kenden en zouden voelen dat we eigenlijk al lang "een grote reizende familie" zijn..

 "Alle Menschen werden Brüder" zei Beethoven met zijn 7e symfonie, maar trapte toen een open deur in. Immers we zijn dat al vele eeuwen, lang vóór Beethoven.

  Een Nederlandse vriend wordt in de eerste lentezon meteen bruin omdat zijn huidpigment afstamt van de Spaanse bezetters van Nederland: Denk aan het Wilhelmus: "De koning van Hispanje heb ik altijd geëerd"..

  De wereld lijkt te veranderen maar het is soms "een retour naar vroegere eeuwen". Dat verraden ook onze genen.

  We blijken "een grote familie" en dat zou ons moeten geruststellen...


Leon de Marsilho, nov. 2019

maandag 28 oktober 2019

WIE (wat) BEN (werd) IK EIGENLIJK?

              Wat en wie is iemand eigenlijk na =20 keer verhuizen, waarvan vele keren in La France?

              Puur juridisch is alles helder: mijn paspoort in Nederlands en als ik dat tijdig verleng blijf ik dat ook..

              Maar wat betekent het "cultureel"  wat is nu mijn culturele identiteit?
Zie wat wij deden de laatste decennia...  Limburg: 17 jaren, Nederland (buiten Limburg) ca 35 jaren en nu al weer 25 jaar La France?

              We hebben op alle plekken vrienden gemaakt waarmee we nog steeds contacten hebben. We wisselen met hen vaak denkbeelden en opinies uit..

              Je wortels blijven bepalend denk ik, maar langzamerhand wordt je toch een soort van "multi-culti"...

              Never mind, want onze contacten bleven functioneren en de uitwisseling werd eerder nog levendiger dan vroeger. Mede dank zei de vele communicatiemogelijkheden van mail tot Facebook..i

              Of merkte u dat het toch nogal veranderde?

Please help ons even en zeg ons wie we voor u waren en nu nog zijn.. Het zal zeker helpen om onze gevoelens wat scherper te ordenen..


Leon de Marsilho, oktober 2019


woensdag 23 oktober 2019

TALEN MET KNOBBELS EN HOBBELS

     Fransen zijn altijd onder de indruk als je antwoordt dat je 4 (of 5 inclusief Limburgs?) talen vloeiend spreekt. Zij spreken meestal naast Frans enkel wat "verwrongen engels"..
    
In de loop der jaren waren enkele getuige van onze taal-acrobatiek als we een feestje hadden en  er vele buitenlandse vrienden bij ons samen kwamen. Dan ging dat vaak in vele talen simultaan..

     Dat bracht mij op het verzamelen van wat "taal folklore" die ik tegenkwam. Even een voorproefje:

     ICH HABE FERTIG
     THAT'S OTHER BISCUIT
     SIE HABEN GLEICH    (U hebt gelijk)
     AVAIS TU ME MAIS... (Had je me maar..)

     We kwamen in Marseille ooit in een "Talen cafe",  waar ook een Franse man kwam die beweerde 14 talen te beheersen. Hij gaf enkele demo's, maar niemand kon natuurlijk alles even checken!

     Uiteraard kwamen daar nogal wat "echte" maar ook (zeer persoonlijke) "Germanismen etc." in voor.
     
     De technologie komt ons natuurlijk steeds breder te hulp. Je kunt via je I-phone nu al directe vertalingen op je scherm toveren. Zo hoort eenieder alles netjes in zijn taal omgezet!

     Uiteraard kan dat ook met een slim oortje. En in tijden van KI en Big Data is het zeker dat dit tot in perfectie zal worden ontwikkeld!

     Of dit fundamenteel zal bijdragen aan een beter begrip van de volkeren is de vraag. Want vertalen is meer dan woordjes omzetten. De diepere lading van wat gezegd wordt (de semantiek van woorden) blijft een rol spelen..


Leon de Marsilho, oktober 2019

zondag 20 oktober 2019

WE DRIJVEN ROND OP "AARDPLATEN"..


    Het leven is levensgevaarlijk, want je gaat er ooit aan dood!  Dat schokt niemand maar we zouden
best willen weten "wanneer en hoe"..

   Maar ik weet ook over die aardplaten waarop wij drijven op dat "magma" . En dat die platen niet altijd even rustig zijn!  Wat dat kan aanrichten weten we uit 1983: met die dikke tsunami in de Golf van Bengalen..

   Ik maakte in mijn leven twee aardschokken mee: een in Nuth en daarna moest ik enkele schilderijen recht hangen. We dachten even dar DSM ontplofte, maar ik ging op het dak en zag dat alles er nog ongerept

  De tweede was... XXXXXXXXXXXXXXXXXXstond....

   Zelfs "moedertje aarde" is niet zo'n safe moeder: je kan een leven lang niets kwaads van haar kant meemaken, maar zeker is dat allerminst.

   In La France hebben overheidsdienaren  het over hun  "droit de retrait" : als ze denken dat het doorwerken te link wordt mag men, (liefst na waarschuwing van de baas), zijn werk stoppen en thuis gaan koffiedrinken..  Als treinconducteur is een trein die tegen een vrachtauto botste genoeg, bleek onlangs.

  Wie even Googelt naar "natuurrampen in de 20e en 21e eeuw", heeft in minuten genoeg om zich per direct "terug te trekken" van elk werk..

  Stelt u zich Frankrijk even voor als elke dag EEN overheidsdienaar  zijn pijp aan Maarten zou geven..  Dan zou de premier een dagtaak krijgen aan het gerust stellen van het Franse volk.

  Is wat we meemaken gewoon een gril van een vakbond, die zo een discussie op tafel krijgt op een snelle manier? Want de CGT wil nu dat de bazen van SNCF het aantal werknemers PER TREIN, van nu 1 naar 3 verhogen... Wat betekent dat het treinkaartje gevoelig in prijs zal stijgen..

 Ik dacht er wat over en besloot " mijn eigen droit de retrait in te zetten". Vanaf nu zal ik enkel nog vliegen, bootreizen maken, taxi-rijden en  in een auto stappen. En nooit meer in een SNCF-trein reizen, want dat is mij te link!

  En, hoe dat moet met die onrustige aardplaten weet ik niet. Veel meer dan wat vaker naar de zondagse Hoogmis gaan kon ik nog niet verzinnen..


Leon de Marsilho, oktober 2019  

  

VEEL WERKELOZEN EN VEEL VACATURES..

   De Franse werkeloosheid daalde tot 8,3% eind 2019 en het aantal nieuwe banen sprong naar 264.000..  Maar helaas zijn de wolken weer zichtbaar, vooral door de wrijvingen China-VS.
   La France is een der zwakkere in de OECD waar de gemiddelde werkeloosheid nu 5,3% is. Het aantal werkzoekende daalt al weer in Portugal, Spanje, UK en België.
   De Franse regering tracht die traagheid te begrijpen en te bestrijden, vooralsnog zonder groot succes. Maar men verwacht veel goeds van het leerlingenstelsel en de betere opleidingen, die starten in 2020.
    Ook moet er meer gedaan worden aan de interregionale arbeidsmobiliteit, die zelfs lijkt af te nemen! En met het scheppen van banen door bestaande ondernemingen naar regio waar veel werkeloosheid heerst aan te trekken, loopt het niet bijster goed. Daar aan wennen lijkt meer tijd te vragen dan werd gehoopt...

    Dit "mal francais" bestaat al lang en het einde lijkt niet nabij... Het is vooral een mentale kwestie en mentaliteit  veranderen is een lastige sport. "Verandering" was altijd al lastig in dit land..
Dat jaloers kijkt naar de grote buurman Duitsland, dat (weer) sneller is met "veranderen" en dat (net als Nederland) miljoenen vacatures kent...

    Het scheppen van meer exportbanen blijft problematisch, omdat Franse producten en diensten nogal duur zijn en ze zijn ook niet echt modern. Voor meer welvaart en "pouvoir d'achat" is in onze tijden vooral een stevige export nodig..

Leon de Marsilho, oktober 2019.
ONZE BUURMAN WAS IN DIEN BIEN PHOE

       De Fransen waren van 1946 tot 1954 ook de baas in Indochina (nu Vietnam). Laos en Cambodja.

      Een buurman (nu, hier) werkte bij het Franse leger in Algerije en in Vietnam als vrachtauto-chauffeur. Als je de Franse zijde koos in Algerije, was je daarna verplicht daar te vertrekken.. 

     Net als Nederland de Ambonezen had (om diezelfde redenen), hadden de Fransen "de harki's". Beide gevolgen van een koloniaal verleden.

     Nederland moest (van de VS!) in 1948 vertrekken uit Indonesië, anders stopte men de Marshall-hulp Vele Indonesiërs moesten toen naar het "ex-moederland in Europa".

    Op de TH in Eindhoven werkten rond de 60-er jaren (toen studeerde ik er) diverse wetenschappers, die eerder bij de Universiteit van Djakarta  dienst deden. Met een van hen werden we bevriend: we kwamen hem in Mormoiron  tegen. Zijn vrouw was/is een Nederlandse: haar vader werkte in Indonesië bij het grote Banka Billiton. Zo kregen we in La France vrienden... uit de laatste Nederlandse kolonie...

     Deze vrienden noemden hun huis in Mormoiron "Bandoeng": want er tegenover lag een heuvel die deze plek sterk deed lijken op hun geboortegrond.. Ik wist wat "de vrede van Bandoeng" was en wist  ook dat de Fransen "Bandoeng" goed herkenden.. Dus hebben wij hun meteen dat verassende verhaal verteld ...

     Nederland was op één na laatste Europese koloniaal (tot 1948). Maar de Fransen de allerlaatste: namelijk tot 1962 in Algerije. De Gaulle wilde eigenlijk niet weg en kreeg zelfs te maken met een opstand onder een paar stoute generaals (o.m. Salan en ene Le Pen). Maar onder grote druk moest hij weg, met grote tegenzin,
    
     Om ons heen in Marseille kennen we diverse ex-Algerijnen : de (klein)kinderen van de koloniale periode. Zo kom je ook hier , af en toe, een litteken tegen van een bewogen tijd.. Onze buurman voelde dat de oude pijn weg was en kon (recent) zijn overleden eega in alle rust doen bijzetten in het familiegraf in Zuid-Algerije..

    Natuurlijk zijn wij slechts nazaten van kolonialen en hebben er persoonlijk geen deel aan gehad. Maar er zijn momenten waarop het goed is dat je óók de historie van je ouders kent.. Dat voorkomt pijnlijke ontdekkingen.. En zelfs tot in Z-Frankrijk blijkt dat nu nuttig te zijn..

    Onder kolonialen is de wereld nog kleiner, dan deze voor niet-kolonialen is..

    Ik besluit met: "kolonialen zijn eigenlijk een nogal brutaal soort immigranten". Nu in La France (aangevuurd door Marine Le Pen), het immigratiedebat weer op volle toeren gaat draaien, is nuttig  om  je dat goed te realiseren.

    Een buurman en vriend (uit Mormoiron) was een echte "pied-noir" en kreeg die bijnaam omdat hij een nazaat was van die generaals die onder geen beding uit Algerije wilden vertrekken.. Want zijn familie woonde er al heel lang en had er al haar bezit.....

    Net als die vele zwarte collega's uit Afrika van nu, zijn wij hier "ook immigranten".. Omdat EU er nog is, zijn wij speciale, beschermde immigranten. Dat is het grote verschil met die vele gekleurde lotgenoten en vanwege Marine denk ik daar nu vaker over na..

    Zo komen we ook hier overal het koloniale leven van onze voorouders tegen. En we begrijpen dat gevoel van die vele gekleurde Afrikaanse immigranten hier best..

    Een bekend Nederlands gezegde (van de oude vader Cats) luidt: "Het kan verkeren" en dat heeft zijn betekenis niet verloren.. Daarom bewaar ik mijn Carte de Séjour (die ons recht op hier wonen aantoont), bij mijn Nederlandse paspoort....
 
    De Franse overheid zei me "dat ik die Carte de Séjour niet hoef te hebben, al mag ik die wel vragen en hebben". Maar zonder dat document, heb ik geen enkel bewijs dat ik... "in Frankrijk woon"! Want alleen daarop staat mijn Franse adres in Marseille....
  
    Ik was nerveus, toen ik begin 2019 in Nederland mijn paspoort (en Carte de Séjour) verloor, bij het instappen in het vliegtuig naar La France.. Gelukkig werd alles gevonden  en kreeg ik e.e.a. van de Franse  Douane terug.  Intussen had ik een nieuw paspoort verkregen: via de snelle procedure in Maastricht. Dus heb ik nu twee geldige Nederlandse paspoorten, wat ik geen overbodige luxe meer vind..

Leon de Marsilho, oktober 2019

DONKERE DAG IN DE ZUIDELIJKE LICHTSTAD

      Marseille ochtend 12 oktober 2019: de zuidelijke lichtstad toont een zwaar bewolkt zwerk.  Wat nog ontbreekt is de wind, die ons hier het licht vandaag nog gaat brengen..
 
    Een uitzonderlijk gezicht, dat oproept tot uitzonderlijke gedachten. Gedachten die je hier maar zelden bespringen.

     We weten dat de zon er is, maar ze wil ons even in een zeldzame stemming brengen.. Een buitenkans in deze stad, die zonder zijn licht zichzelf niet kan zijn..

    Parijs wil s'avonds DE Franse lichtstad zijn net als Eindhoven, maar die kreeg deze naam door de Philipsfabrieken daar. Want in deze Nederlandse stad werd de gloeilamp uitgevonden..

   Ik laat dit zeldzame weer op me inwerken: het moet iets belangrijks betekenen. Er kwamen beelden in me op uit mijn Eindhovense jaren. Toen  mijn zelfstandige leven begon (ik ging studeren), en nu denk ik over wat ik er van maakte. Loop een stukje met me mee..

   Ik herinner me de dag dat ik mondeling tentamen moest doen,  onderwerp "elektrische machines" ( want ik studeerde Electrotechniek op de TH Eindhoven). Dat vond plaats in het nieuwe stationsgebouw van Eindhoven, waar de groeiende TH een deel van huurde, de TH-site was in aanbouw.

   Ik racete op mijn fiets naar het tentamen en voelde tot mijn schrik dat de broek van mijn donkere tentamenpak het bij mijn billen begaf... Wat nu?

   Ik zag in een flits een kledingwinkel en ging naar binnen. De verkoper moest lachen toen hij mijn verhaal had begrepen: een goed teken bleek later. Hij zei "Ik heb hier nog wel een goede broek voor je" en liet me die aantrekken.

   Maar hoe moest ik zonder een cent die broek betalen? Hij zei: "je kunt die op afbetaling krijgen en dat mag best even duren". Ik was gered en heb enkele termijnen afbetaald... Toen vond mijn redder het wel goed! Een mens moet wat geluk hebben!

   Het was ook het moment waarop ik had besloten om van studierichting te veranderen: ik wilde dolgraag mijn diploma halen van de nieuwe studierichting "Bedrijfskunde".  Die de technische profs natuurlijk "niet serieus" vonden..

  Er was ruzie in het Bestuur van de TH over die "nieuwlichterij, die Bedrijfskunde heette". Een vertaling van het Amerikaanse "Industrial Engenering". Er werd een compromis bedacht en zo kwam ik aan mijn bul "Electrotechnisch Ingenieur met aantekening Bedrijfskunde", ik was de derde, na ene Sjir Nijssen en Jos Bedet, die deze weg openden..

  Ik ging aan het werk op de TH in de nieuwe faculteit Bedrijfskunde. Het begon met het zoeken van bedrijven die geschikt waren om er "Bedrijfskundig bij af te studeren". Want zonder een stevig afstudeeronderzoek van EEN jaar kon/kan je geen ingenieur worden.. Mijn onderzoek ging over "Statistische Kwaliteitsbeheersing bij de productie van Cijferbuizen" uitgevoerd bij Philips.

 U begrijpt dat ik geen dag heb gewerkt als Electrotechnisch ingenieur in mijn carrière. Ik begon met bedrijfskundige advieswerk bij Smit Nijmegen (Transformatorenfabriek), dat onderdeel werd van een nieuw Nederlands Concern (Holec). Daar werd ik aangenomen als 2e man van de splinternieuwe afdeling Automatisering: ik moest leiding geven aan Ontwerp en Programmering van Computers… Kortom: ik werd manager van een tiental computer-specialisten.

Het grote bedrijf RAET wilde (via haar computerafdeling), in de business : Verkoop van Geautomatiseerde Systemen op de markt gaan. Dat deed ik samen met een commerciële collega, die mij snel leerde wat "verkopen" was..  Dank je daarvoor "Beste Hoeb".. een geweldige leerschool.

Privé-omstandigheden deden mij naar Limburg verhuizen, waar ik ging werken bij het Pensioenfonds ABP als hoofd van de Organisatie-afdeling. Een mooie tijd waarvan ik nog vele als vrienden over heb nu..  Alles werd gekraakt door de beruchte ABP-affaire die tot een Onderzoekscommissie leidde van Biza. Fraude in de beleggingssector van het ABP?

Het ABP ging op de schop, ik werkte daaraan mee en vertrok daar toen dat rond was. En begon mijn eigen "Organisatie Adviesburo" (Pilots BV). Zo'n 10 jaar werkte ik als een paard en verdiende veel geld.  Toen werd ik ziek: een echte waarschuwing, ik was 52 jaar..

Ik stopte en verkocht alles in Nederland en ging naar de Provence, waar ik Le Brilhas bouwde in Mormoiron..  Het bleek mijn laatste "baan" te zijn (bouwvakker annex-projectontwikkelaartje) " en daarna kwam ik in Marseille terecht.

Dat is mijn verhaaltje op deze "Donkere dag in de zuidelijke lichtstad".. Een mens kan wat aanrichten niet? Zou wat meer stilzitten niet beter zijn geweest? Gewetensvragen  achteraf..

NB: Na een kort dutje kijk ik naar buiten. De zon trachten door de wolken heen te breken! Dus,
Nikies aan en pasjes zetten: we zijn de donkerte voorbij! Marseille is zelden een hele dag donker en daarom wonen we hier ook.. Je komt hier jaarlijks boven de 2800 uur zon, dat is 7,7 uur zon per dag gemiddeld.. En dat als je al 77 bent..

Leon de Marsilho, oktober 2019


  

    

    

LA FRANCE EN "TWEE MAATLANDEN"..

   Wij wonen hier al meer dan 20 jaren en dan kun je La France best wat vergelijken met  "maatlanden als Nederland en Duitsland", waarbij ik Nederland enigszins zie als "een Duits Bundesland". Immers wij zijn met Rotterdam, Schiphol en Delfzijl een belangrijk "Duits doorvoergebied"..

   -Duitsland en Nederland hebben nu miljoenen vacatures: er zijn te weinig jongeren en steeds meer ouderen. Ai!

   _Frankrijk heeft  ruim 8% werkelozen, wat VOORAL komt door EEN STRUCTUREEL TE LAGE EXPORT! De exportbanen ontbreken waardoor ook de producten en diensten te duur blijven omdat er te weinig massa is..! 

  Nederland is een groot-exporteur op agrarisch/tuinbouw-gebied en Duitsland is een kei met auto's (Mercedes, BMW, VW en Opel) en zijn onvolprezen MACHINENENBAU (dat zijn robots om productiemachines te maken).

  Frankrijk blijft hier al +50 jaar achter met TE DURE en niet zeer excellente producten en diensten..

  Deze analyse heeft een lange witte baard en is niks nieuws. En het verandert nauwelijks en ook Macron loopt tegen deze muur aan.

  Zet je Duitsland als meetlat er tegenover, dan wordt duidelijk waar de schoen wringt..

  Ook wij genieten van een typisch Zuid-Frans product dat "zonneschijn" heet.
Omdat ze dat niet kunnen exporteren zijn wij er maar zelf gaan wonen.
Er zijn nog wel een paar goede redenen, maar daarover een andere keer..

   En toen ik dit had opgetikt... las ik van massale boerenprotesten in Nederland: het hele land stond vast! Veel mensen hadden er begrip voor "want de boeren zorgen voor ons eten" maar sommige ergerden zich aan deze protestmethode.

  Ja dus: Nederland als maatland is een goed onderwerp! Maar het verbleekte toch wel een beetje door de ferme protesten. Profeten hebben het op vandaag ook niet gemakkelijk..
  
Leon de Marsilho, oktober 2019

LA FRANCE: 72% NUCLEAIRE ENERGIE!

   Terwijl vele landen volop discussiëren, is in Frankrijk al lang 72% van de stroom "nucleair": zij begonnen al onder de Gaulle aan deze oplossing.

    Maar "de wet van de remmende voorsprong" geldt nu ook al: de afbraak van een nucleaire centrale is begonnen maar blijkt veel maar te gaan kosten dan ooit gedacht! Die EPR in Flammanville plat leggen gaat mogelijk 14 miljard kosten! Ai dat valt dus knap tegen..

    Maar ja Frankrijk produceert nauwelijks CO2 en warmt "ons dus nauwelijks op".. En de GIEC is er blij mee want zij vrezen dat die opwarming een grote ramp zal brengen over ons allen..

   Intussen stopte Merkel de nucleaire productie en blaast dus CO2 de luchten in. De EU laat weer eens haar onvermogen zien! De twee grootste EU-landen zijn het totaal oneens..

   Natuurlijk is La France geen koploper in het duurzaam energie produceren via zon, wind, bio en waterkracht (samen nu: 16%).  Terwijl in Z-Frankrijk (wij beleven het dagelijks!) de zon er stevig is!

   Vooralsnog zitten die Arabieren nog wel goed met hun olie en gas..  Een groot windmolenpark op zee, dat dus de horizon nogal verpast, is voor Parijs een echt "pain in the ass" de Fransen zijn er nogal tegen..

    Velen hier vrezen dat gezien de vele andere problemen van nu (zoals Turkije dat bombardeert in het MO) de energiediscussie behoorlijk gaat verstoren. En in de VS is Trump in deze ook geen echte goede aanwinst.. Maar de VS dat zijn ruim 52 staten en die staten zijn in deze nogal zelfstandig..

    Gaan de Fransen het toch winnen met hun nooit gestopte nucleaire energiewinning? Het lijkt er vooralsnog wel op.. Intussen profiteren wij in Marseille stevig van onze veranda "op de zonkant" ..

Leon de Marsilho, oktober 2019
 .


i

OVER STAKEN EN "WERKWEIGERING"

   In elke gezonde democratie bestaat een stakingsrecht met wettelijke regels over de toepassing er van. Want soms loopt het overleg over arbeidsvoorwaarden vast en dan moet er zwaarder geschut in stelling komen.. 

   Natuurlijk moet een publieke dienst (vaak een monopolist) goed beseffen dat hij de landgenoten flink te pakken neemt, als er echt gestaakt wordt. De praktijk van dit alles is per land nogal verschillend en La France valt hierbij op met "nogal eigen opvattingen"..

   Neem nou dat "droit de retrait"  dat in La France elke werknemer kan inroepen, als hij vreest "onveilig" te moeten gaan (door)werken..  Omdat bijvoorbeeld nóg een ongeluk kan plaatsvinden zoals dat van net eerder: je staakt dus "preventief " eigenlijk...  En er was/is geen aanzegging en dus ook geen mogelijkheid "om te redden wat kan" van de service aan de klanten.

   In vele landen kan je via "kort geding" de rechter vragen om een snel oordeel, zo kan teveel "spielerei" worden voorkomen en wordt de reiziger narigheid bespaard..

   De situatie in La France laat zien hoe beroerd de verhoudingen vaak zijn binnen een onderneming en dat  "verstandig overleg" ontbreekt.  Dus moet vaak worden ingegrepen door de overheid.... een nogal kinderachtige vertoning, vinden sommigen..

   Na ruim 20 jaar hier wonen, kan je niet anders concluderen dat "er weinig ten voordele van de klant" is veranderd. Ik liep ooit vast in een Franse treinstaking en moest in Dyon concluderen dat ik een hotel moest nemen. Ik ontmoette er een Nederlands echtpaar dat per auto reisde, en die konden me naar Lyon meenemen..

   Ik kwam na enkele dagen in Avignon aan via allerlei trucs met trein en bus..  Intussen was wat ik betaald had genoeg geweest om een  taxi te nemen..

   Zijn we weer op weg naar dit soort toestanden?
In elk geval heeft u nu wat extra-ideetjes voor het nemen een wijs besluit als het U gebeurt!

Leon de Marsilho, oktober 2019

vrijdag 18 oktober 2019

GAAT NEDERLAND DAN TOCH ONDER WATER LOPEN?

   Niet iedereen weet, dat we zonder die continu malende molens in Nederland, al lang onder water zouden staan. Behalve in het hogere Limburgse Zuiden , de uitlopers van de Ardennen, zou het zonder werkende molens droog blijven..
.
    Maastricht verkoopt al visa-kaartjes aan landgenoten die alsdan naar deze hoge stad willen vluchten.. De huizenprijzen zijn al weer omhoog daar.. (grapje natuurlijk!).
   
Nou stijgt het water al zo'n 18.000 jaren, namelijk sinds de laatste ijstijden.. en dat kwam totaal op +120 meter uit. Maar wij Nederlanders weten alles van die terpen die we ophoogden, waarop de boerderijen  werden gebouwd..
   
In Flevoland wonen  400.000 Nederlanders zo'n 14 meter onder zeewaterpeil.. Die door de GIEC aangekondigde  30 à 60 centimeter verhoging, (of als alles tegen zit 1,10 meter), hoeft ons niet uit de slaap te houden. GIEC hoort bij "de ramp-ologen" van onze dagen...
   
   Maar u weet ook: Nederland heft al jaren extra-belasting om een spaarpotje te maken voor "de dijken-ophoging". Niks stom, want niemand protesteert daar tegen en.. zo'n spaarpot kun je ook gebruiken voor wat anders of gewoon een feestje!

   Laten we de GIEC-leden op dat feestje uitnodigen en dan knippen we een plaatje voor de pers. Daarop heffen de GIEC-ers het glas met premier Rutte, die zoals altijd zijn brede lach zal tonen!

   Nee, een echte polderboy kun je met dit soort fabeltjes echt niet verontrusten.

   Bij ons in Marseille zijn we niet bang, ook al waait het water van de zee wel eens de Vieux Port in..  Voor het geval dat het wat veel wordt: we hebben hier diverse jachthavens vol met boten en daarmee kunnen we allen de zee op voor een paar dagen. Met wat pastis en ijsblokjes aan boord zal dat best overleefd kunnen worden.

   Mensen van de zee, kun je met wat hoog water niet gek maken: niet in Nederland en niet in Marseille..

    À votre santé dus!

Leon de Marsilho oktober 2019

woensdag 16 oktober 2019

OVERAL ZIJN, ZONDER TE REIZEN...

    Dat is wat Mark Zuckerberg (Facebook) ons belooft voor "morgen"! Je zit lekker in je luie stoel met je beeldhelmpje op en je kunt kiezen waar je heen wil.

   Je  kan bij iemand thuis zijn die ver weg woont want die kijkt ook naar jou! Wereldreizen maken kan straks zonder ergens fysiek heen te gaan! Dat zijn geen vrolijke berichten voor de reisbusiness want die heeft Zuckerberg eigenlijk "overgenomen". 
  
    Niet iedereen ziet dit nu als iets positiefs, maar het is gewoon een kwestie van "effe wennen"! En die beweging die ons lichaam ook behoeft kunt u verkrijgen door "op bezoek" te gaan bij uw favoriete "gym", die u thuis imiteert door wat spannende apparaten te kopen.. …

    Natuurlijk kan dat nu al met je Smartphone, waarmee je de gesprekspartner thuis ziet terwijl je met hem/haar babbelt. Maar straks kun je ook samen naar een ver land gaan zonder dat iemand zich echt daarheen verplaatst.

   Vele van mijn generatie zullen dat "ongezellig noemen" want je bent niet ECHT (dus fysiek) op stap. Maar als je oud en stijf bent geworden en echt reizen niet meevalt is het natuurlijk een zegen!

    In een wereld waarin de levensverwachting nog voortdurend toeneemt en we (volgens de experts) wel de 120 jaar kunnen halen, is dat fantastisch nieuws. 

   Weet dus dat elke dag uw kans om langer te leven verder toeneemt!

Leon de Marsilho  oktober 2019
(die dit schreef op meer dan 1000 km weg van vele vrienden en familieleden).

.

BESTAAT DE INDIAN SUMMER NOG STEEDS?

Dat was de vraag half september, met het Marseillaanse kwik op +27 graadjes!  Maar wat is dat nou eigenlijk en waarom toch die rare naam?

  Wel, een nazomer in oktober/november verdient deze naam,  met blauwe luchten en tegelijk herfstkleuren aan de bomen.

  Toen wij zuidelijk voor de Mont Ventoux woonden, kon je de bladeren per strook zien verkleuren van laag naar hoger. Zo ontdekte je dan dat deze berg ooit helemaal kaal was gekapt... En door een lokale wijze (uit Carpentras) met veel macht, weer geheel was herbebost! Dat noem ik pas "een echte, vroege groene"!

   In Nederland noem je zo'n nazomer vanaf de 16e eeuw, "een oude wijven zomer" maar enkel als die kwam ná een druilerig herfstbegin.

   Natuurlijk komt de naam uit Noord-Amerika, waar de Winnetou's woonden, die keihard verjaagd werden door geïmmigreerde Europese cowboys. Maar ze waren ook bevriend: denk aan Winnetou en Old Shatterhand, een "politiek boek" om die Europese trek naar het Wilde Westen wat aardiger te doen lijken. En de aandacht af te leiden van die "goldrush" aldaar...

   Zo kwam ook ooit een zekere familie Trump daar aan... Waarmee duidelijk is dat die massale emigratie uit Europa naar het gouden land niet alleen goeds bracht. Bij de goldrushes in de beroemde plaats Klondike, schoten de gelukszoekers elkaar overhoop, voor de pacht van een veelbelovend stukje grond, waarop men veel goud vermoedde.

  Alles maakt duidelijk dat die VS het resultaat zijn van een ordinair stuk kolonialisme, weer door Europeanen. Vooral door arme die niets meer te verliezen hadden uit Zuid-Europa.... Zo kwam daar ook de Siciliaanse maffia ooit aan.

  Ook moeten we ons herinneren aan dat opkomend protestantisme in Europa (de Reformatie), dat daar tot zware religieuze vervolgingen leidde. De Kerk van Rome kreeg, -met afvallige Luther voorop-, grote concurrentie van echte christenen die sus werden vervolgd. Daarom kent Noord-Amerika nu nog maar 3% katholieken. De RK Kennedy's leverden, tot veler verbazing, daar desondanks een president op die in Duitsland uitriep: Ich bin ein Berliner.. Dat gebeurde toen Oost-Duitsland communistisch werd.  De VS werden een regio met de grootste godsdienst-vrijheid die men ooit had gezien..

  Mede daarom mag je nu nog steeds met een burka aan op straat rondlopen daar als je je gezicht maar wil tonen als de politie dat vraagt.

  Wil je de mensheid leren kennen, kijk dan naar de religieuze geschiedenis van Europa en  Noord-Amerika. En besef dat Zuid-Amerika katholiek werd omdat daar de Portugezen massaal heen trokken omdat hun land straatarm en vol werkelozen kwam te zitten...

   Zo werd deze regio een paradijs voor vervolgde en arme Europeanen die genoeg hadden van die intolerante RK Kerk van Rome. En zo werd ook de kiem gelegd voor dat latere nogal "kerkeloze  Europa"..

  Strijd over "overtuigingen van religieuze of politieke aard", veranderde de wereld en dat begon ooit met die Franse Revolutie die de monarchie bestreed. En we weten allen wat ene Marx en Lenin in Europa aanrichtten..
 
  Als u ooit op het Vrijheidsbeeld in NY kunt klimmen (met de lift!) besef dan het een cadeau was van Frankrijk! Dat lang "de Dochter van de Kerk van Rome " werd genoemd..

  Maar de VS werden ook het land van ene MacCarthy die tot een felle jacht op communisten  opriep toen deze "godsdienst zonder God", na de Russische revolutie oprukte. Daarna zagen we voor het eerst een Koude Oorlog.

 Dit alles toont ook dat de wereld zich altijd ontwikkelde door veranderde opvattingen en strijd om overtuigingen. Wie dan de sterkste bleek kreeg gelijk, tot de beurt over was en een nieuwe sterkste de macht pakte.

  De laatste eeuw is die van de "-ismen" geweest, na het humanisme van Erasmus zagen we fascisme, nazisme en populisme opkomen.

Wees dus gewaarschuwd: wat nu is gaat ooit verdwijnen. Het opkomende populisme lijkt een volgende krachtpatser te worden. Of moet je als je naar Salvini, de AfD en Wilders en co kijkt eigenlijk vaststellen dat ook dit zijn tijd al weer heeft gehad?

 Hou de woelingen goed in de gaten en voorkom dat u niet meer weet waarom u bent die u was geworden.

 Hoe een mens van de Indian Summer op het populisme komt?
Wel dat moet een late zonnesteek zijn opgelopen in de hete zon van de Vieux Port!

Leon de Marsilho, sept 2019
GELOVEN, GEVEN EN BEDELEN..

       In Marseille wordt steeds meer gebedeld, het meest door EU-Roemenen en af en toe zie je ook  anderen.
   
     Zoals recent een Engelsman die een bordje vasthield waarop stond: "Please help me to get drunk as fast as possible".. Hij kreeg zijn zin, want hij begreep the power van de humor!

    Een moslim moet 10% van zijn inkomen "aan de armen geven", natuurlijk alleen als hij dan niet zelf van honger sterft! Het is een van de "5 pijlers in hun religie". Tijdens de ramadan is het aantal bedelende moslims maximaal, want dan kijkt de aartsengel Gabriël (die Mohammed altijd instrueerde) nauwlettend toe!

    In Duitsland bestond ooit "Kirch-steuer"  die de overheid uitdeelde aan de Kerken. Deze mix van Kerk en Staat is in La France ondenkbaar: dat gaat dwars in tegen de "laïcité"...

    Toen ik klein was graaide ik ooit in die "offerbuidel aan een houten stok" die de gelovigen bij de Offerande werd voorgehouden. Daar werd die supergoeie miswijn van gekocht, waarvan ik als misdienaar wel eens een lokje proefde.. Ik deed toen gewoon de kapelaan na hoor! Maar die proefde even "of de open fles "om was", werd me uitgelegd.

    De Kerk van Rome leeft bepaald niet in "arre-moede".  Mijn familie liep nog ooit een erfenisje mis omdat oma al haar geld aan de nonnen gaf. Dat waren haar buren en beloofden er missen van te bestellen voor haar zielenrust..

    In Frankrijk wordt wel eens gesproken over de "3 G's" en dan gaat het niet over supersoon vliegen of snelle mobieltjes. Men bedoelt dan: God, Geloof en Geld..

    In Nijmegen kocht een meubelhandelaar een RK Kerk als verkoopruimte, want die konden de gelovigen niet meer onderhouden. Er hing een bord op: VISSER, MEUBELEN IN DE KERK.. De ouderen spraken er schande van..

   In Marseille bestaat een tekort aan RK priesters, dat werd opgelost door het inzetten van zwarte Afrikanen, die "ons uithielpen"... Ik stond te kijken bij het "uitgaan van de kerk na de Zondagse Hoogmis" en zag dat de zwarte pastoor van elke gelovige afscheid nam... met een stevige omhelzing. De kerk won met deze bises veel aan warmte..

   Wat is nu de moraal van dit alles?
Wel, niets blijft in stand zonder genoeg geld! En Petrus drukt daarboven geen bankbiljetten, dat plan werd afgekeurd..

   Het wordt hoog tijd dat "die scheiding van Kerk en Staat in La France" wordt doorgehaald. Uiteindelijk moete de burger toch meebetalen zie dat slopen van leegstaande kerken door de overheid. Het moet wel zo anders vallen ze nog boven op ons..

   Dat is geen humbug: in de straten van Marseille zie je de nodige omleidingen  bij bouwvallige gebouwen. Het slopen ervan is duur omdat zo'n pand in een rij staat.. En dan moet je als overheid de burger beschermen ....

 Leon de Marsilho, oktober 2019
donderdag 10 oktober 2019

WAAR OF NIET WAAR?

    Ik loop op straat en zie een jonge Afrikaan een foto maken van een rode Renault Zoe..  Dan stapt hij er in en ik vraag door het open raampje: "Waarom maak je een foto van je auto"?

    Hij lacht en toont me hoe hij start: dat doet hij met twee draadjes die even vonken... Hij ziet mijn verbijstering en zegt: "Voor je het weet is je auto hier gestolen en dan is een foto goed voor de aangifte bij politie"!!

  Daar sta je dan... en je vraagt je van alles tegelijk af..  In Marseille is "wat je ziet vaak niet wat het lijkt", dus ben je voorzichtig met oordelen.

  Je beseft dat je vol zit met vooroordelen... Dus ik leg ik dit incident eens aan U voor!
  Doe me een plezier en vertel me wat U er van denkt!
Ik help u op weg met wat suggesties:
 
1. Hij steelt die auto NU en ik sta er bij..
2. Hij stal hem al eerder, maar zegt dat natuurlijk niet.
3. Hij is goud-eerlijk en wil me gewoon even beet nemen: grapje dus..
4. U denkt dat IK u nu belazer en U uit lok, om U op een vooroordeel te betrappen..

  Ja, het leven in deze verrassende stad zit vol valkuilen. Daarover stak ik hier in een paar jaar meer op, dan in mijn hele leven vóór Marseille.. Deze stad confronteert je voortdurend met dit soort dilemma's.

  Mogelijk hebben de 60 zelfmoorden van agenten (!) sinds begin 2019 in La France, daar ook iets mee van doen? Of is dat herhaald met geweld moeten optreden tegen roerige Gele Hesjes en Black Blocks  toch DE hoofdoorzaak?

   U ziet het: Marseille en meer Franse steden zijn een grote levensles, over de diepere roerselen van de huidige mensheid. Hier zijn de sociale discrepanties voortdurend zichtbaar en te voelen.. En die leiden tot confronterend gedrag..

   Ik besef dat dit "voer is voor psycho- en socio-logen, die de mens wetenschappelijk analyseren".  De "antikapitalist Besancenot" , DE Franse anarchist, blijft intussen druk met het "uitroeien van het kapitalisme" en doet zijn "Black Blocks" vele winkels slopen...

  Ik denk dat hij een werkzaam leven voor zich heeft en niet werkeloos zal worden.  Als hij ooit weer gewoon centjes moet verdienen voor zijn gezin, kan hij terecht bij de Franse La Poste. Want zijn echte vak is "facteur", dus postbode.

  Dit is een van de vreemdste CV's die ik ooit zag: is postbode zijn dan zo gevaarlijk voor je geestelijke balans? En ik maar denken dat het een gezond beroep is, waarbij je veel loopt en waarbij je veel mensenkennis opdoet.

  Je kunt nu in Frankrijk voor 19.90 euro per maand er voor zorgen dat de facteur van je bejaarde ouders, hen regelmatig bezoekt en hen zelfs helpt met boodschappen doen! De postbode brengt je die baguette, naast je brieven en helpt je met ook met een briefje schrijven!

  U mag er van denken wat u wil, maar ik acht het een uiterst praktisch en ook zeer sociaal idee in het kader van de wat zieltogende Franse La Poste. Immers die verliest veel business door dat verdomde internet..

  Als u dit goed doordenkt moet u nu concluderen dat Besancenot zich eigenlijk ook dagelijks en zeer concreet inzet voor een beter Frankrijk. Ook kwam bij me op, dat facteur een mooi beroep kan zijn voor Afrikanen: die lopen als windhonden, zijn gezellige mensen en hebben nog die ouderwetse achting voor de ouderen!

Dus: Bravo voor Besancenot en hup, jong Afrika!


Leon de Marsilho, september 2019

IS GELOVEN OOK GEVAARLIJK?

….. dat vragen zich nu in Frankrijk opnieuw mensen af na die 4 doden: ze werden door een medewerker (ook van de politie), neergestoken..  De dader werd neergeschoten door een collega-politieman..  De dader was 18 maanden er voor moslim geworden..

       We weten uit de geschiedenis dat moord, doodslag en zelfs oorlogen ontstonden door politieke en/of religieuze spanningen: want overtuigingen kunnen zeer radicaal maken omdat ze diepe haat veroorzaken..

       La France kende een periode van ca twee eeuwen met veel moorden om religieuze redenen. Ook elders in Europa werd er "ongelovigen" vermoord die in de islam "dhimmis" heten (christenen en joden)..

       De 8 kruistochten  in de 11e en de 12e eeuw waren een dramatisch hoogtepunt: de Europese christenen wilden "de bezetting van hun  Heilige plaatsen door moslims in Palestina"  doen be-eindigen... Er werd zelfs een "Kinderkruistocht"  georganiseerd door een Paus die Leon heette..

        Heftig geloven leidde vaker tot "haten van ongelovigen" en soms zaten daar ook politieke motieven bij. Hitler met zijn "Endlösing" is wel het meest schokkende voorbeeld: hij zette "zijn dodenteller" op ca. 6 miljoen!

       Overtuigingen zijn soms zeer gevaarlijk en kunnen door politici worden uitgebuit om tegenstanders aan de kant te zetten. Stalin met zijn "goelags" was ook zo'n politieke moordenaar..

      Dus laten we allen vooral overtuigd blijven van het nut van tolerantie en verdraagzaam blijven: en de "Allerhoogste", of die nu God of Allah heet, kan toch niet bedoeld hebben zovelen de dood in te jagen?

      Ik schrik altijd van fanate mensen die door hun overtuiging onderscheid gaan maken in "goede en foute medemensen".  Ondanks de vele excuses die er zijn aangeboden voor "moordpartijen en soms het genocides"  moeten we blijven oppassen voor al te radicale overtuigingen..

     Elk tijdperk kende zijn opruiers en ook in Nederland. Ene Wilders is de meest recente die ons  wilde/wil overhalen tot verdoeming van "andersdenkenden".

NB1: In Halle (Du) bleek opnieuw dat de ultra's (en nu die van rechts) een synagoge als "vijandig object" namen. We zagen twee onschuldige mensen doodschieten en de schutter kreeg ook zijn kogels.. Dit nadat Frankrijk nog "bij kwam" van het vermoorden van vier mensen, door een "geradicaliseerde moslim"..
NB2: Erdogan, de moslim zelf steeds radicaler denkt, bombardeerde de koerden  aan de Turkse zijn zuid-grens. Ook omdat Trump zich daar terugtrok en deze (vond die bommen geen goed idee".

   We zijn niet ver meer van "radicale oorlogen met religieuze achtergrond". Het wordt hoog tijd dat Allah en God laten weten dat ze "een en dezelfde zijn"! Want daarover zijn alle gelovigen het eens: er is maar EEN allerhoogste!

Leon de Marsilho, oktober 2019
sp.9d

BEWIJS VAN IN LEVEN ZIJN....

     Als je pensioen geniet wil de pensioenkas af en toe "zeker weten of je nog leeft"! Daarom  vraagt men regelmatig "een bewijs van in leven zijn". Om te voorkomen dat er "grappenmakers" van jouw uitkering feesten, terwijl je al lang bent gecremeerd...
   
     Als je overlijdt weet een modern land dat via het bevolkingsregister, maar La France heeft geen systematische registratie van de mensen die op zijn grondgebied leven... Het land van Napoleon doet daar niet aan, dus op het gemeentehuis weet men zelfs niet "wie waar woont"..
    
     Woon je als Nederlander met pensioen in La France, dan moet je dus jaarlijks aantonen dat je nog geheel fit rondloopt en graag je pensioengeld wil blijven ontvangen.

     Dus gingen we recent naar het Marseillaanse gemeentehuis met onze paspoorten om "ons zélf  voor het loket te tonen,  elk voorzien van zijn paspoort". De dienstdoende ambtenaar bekeek alles en verstrekte "een bewijs van in leven zijn", dat vervolgens naar het Nederlandse pensioenfonds werd gestuurd..
   
     Gelukkig doet je conditie er niks toe en ook al voel je je eigenlijk een beetje "stervende": dat hoef je niet te vertellen...

    Zo worden wij er elk jaar aan herinnerd dat "in leven zijn niet meer vanzelfsprekend is", zeker niet voor de Nederlandse autoriteiten!
 
    Dus wees gerust; geen enkele  Nederlander die in La France woont, kan geld uit UW pensioenkas "op feesten", terwijl de echte rechthebbende op het kerkhof rust..

    Ik bood de gemeente Marseille een gratis abonnement op mijn blog aan, want dat kan mijn levendigheid ook bewijzen. Maar ze lezen geen Nederlands en mijn geblog kan hun ook niets schelen...

 Leon de Marsilho, oktober 2019
woensdag 2 oktober 2019

LA MONARCHIE REPUBLIQAINE

---- Deze uitdrukking is van de net overleden Jacques Chirac en geeft aan dat La France wel een republiek is, maar niet zonder "koningsfiguur" kan/wil leven..

   De meeste gekozen presidenten hadden ook "koningsallures", omdat de Fransen die graag zagen.  Ondanks die bloedige revolutie of zelfs uit spijt over dat bloedbad? Denk aan De Gaulle, Mitterand om er maar twee te noemen..

   In het Pantheon ligt Napoleon de Corsicaan, die later zelfs tot keizer wilde worden gekroond en door de paus zelf! Nu was de vraag of Chirac ook in het Pantheon zou worden begraven...

   Maar Chirac wil bij zijn dochter Laurance op het Cimetiere Montparnasse begraven worden en geeft zo op onvolprezen wijze aan hoe hij in het leven stond.

   Macron mag a.s. maandag alles presidieren in de Kerk Saint Sulpice in Parijs en daarna geldt wat Jacques en zijn familie willen..

   Als koele kikker met een francofiel tikje begrijp ik dat wel. En ter verdediging denk ik dan nu aan de dag dat Beatrix zal overlijden.  Die ook een grote indruk achter zal laten. Zij zal in de grafkelder in Delft worden bijgezet mogen we aannemen..

   Dus als je goed kijkt zie je ook bij "ons die monarchale trekjes"  tot op de laatste dag.  Willem weet dat het protocol voor die droeve dag al is opgesteld. En zal er zich keurig naar richten

 De koning is dood. leve de koning... Zo werkt de monarchie en die is vele "Hollanders" ook lief. Al vinden ze het ook een grote poppenkast..

Leon de Marsilho, sept. 2019

zondag 29 september 2019

SOCIAAL-POLITIEKE ACTIEVOERING OP HOL?

     De zaterdagen lijken weer DE demo-dagen te worden in Franse steden, waarbij de "gelen" een beetje het ritme aangeven..  Maar de politie zat ook niet stil en bedacht trucs om "hun samenkomen te verhinderen". .  En de meer radicale en geweld-dadige demonstranten dachten ook na:  zij zagen in een goeie infiltratie-techniek hun kansen.

  Zo mengden zich de ruige Black Blocks (anarchisten) met de vreedzame klimaat-actie-voerders en die kregen bijna de schuld van alle vernielingen en berovingen van winkels in Parijs, Bordeaux en Toulouse..

   We zijn in een ingewikkelde "guerilla-achtige " manier van demonstreren beland, waarin de slimste wint en de echte vernielers vrij uit lijken te gaan. Het is voor zowel politie als journalisten een complex zoekplaatje geworden en de gewone man in the street is het overzicht zeker geheel kwijt..

   De chaos die zo resulteert is voor de echte vijanden van onze open maatschappij (zowel links- als recht-radicale) precies wat ze graag wilden. Want dat vernielt de hele "maatschappelijke ordening" en dat is voor de spelbrekers een nieuw succes aan het worden.

   La France, -ook het land van de opstanden van 1968-, lijkt hierbij in de EU het voortouw te nemen. In dit EU-land is de diepe onvrede ruim aanwezig, wat bij een werkeloosheid van ruim 8% ook niet echt verwonderlijk is.

   Die werkeloosheid is al +50 jaar hoog, wat alles van doen heeft met... een zeer gebrekkige export! Franse producten en diensten zijn niet modern en erg duur, ook omdat de staat veel lasten daar toevoegt.

   Zo oogt de Franse samenleving als de meest gefrustreerde van de EU. Daarom zien we dit verschijnsel nauwelijks in andere EU-landen. In Duitsland en ook Nederland zijn miljoenen vacatures die niet vervuld worden: veel ouderen met pensioen en weinig jongeren..

  Nu de OECD ons waarschuwt voor afkalvende groei en moeilijke conjuncturele tijden, zal dit alles nog verscherpt worden.

  Dus moeten we rekenen met een verdere neergang te beginnen in La France..  Dit "oerland van de revoluties" lukt het maar niet om een vreedzame "evolutie te scheppen"  die de ongelijkheid in kansen vermindert.

  "Allons enfants de la Patrie, le jour de gloire est arrivé, "-wat men in de Marseillaise zingt-, geldt  helaas enkel voor opstand en reuring.. En niet voor een gestage en  vreedzame economische vooruitgang.

 La France bleef het land van ongelijkheid en frustraties en dat lijkt een soort van verdoemenis te blijven..

NB: De zaterdag ná Chiracs dood bleef het in het Gele kamp muisstil, Een verklaring kwam er nog niet: was het eenmalige piëteit of twijfelt "geel"  aan het nut van haar acties? Laten we maar even afwachten..

Leon de Marsilho, september 2019
.

OP ZOEK NAAR "MY ROOTS"..

   Is het gek dat oudere mensen zich vaker afvragen "wie ze zijn en waar ze vandaan komen" dan je bij jongeren ziet?

  Welnee, niets is normaler : de oudere heeft het meeste gehad en de jongere mag nog op "alles hopen".. En kan nog alles bereiken uit zijn dromen..

  Bepalen die roots nou veel van wat het totale resultaat werd of zijn ze enkel bepalend voor de eerste meters?

  Als u zich dat ook afvraagt dan hou ik U graag gezelschap bij het vinden van antwoorden. Ik schreef al de nodige "Leonmemoires" omdat ik dacht aan dat latere geheugenverlies!  Dat het zo erg kon worden als ik het had, kon ik niet weten.  Maar een AVC (TIA) ..en je bent al een hoop kwijt..

  "Allen die schrijven willen eigenlijk blijven" en willen ontsnappen aan de vergetelheid die aan het einde dreigt.

  Neef José (die van Sint Maarten) hielp mijn familie met zijn boek over "de Limburgse Bokkenrijders" waarin hij een fraai chapiter opnam over de Speetjens-familie van de 20e en 21e eeuw. Hij begreep de waarde daarvan al langer geleden..

  Nu is het hopen dat iemand zijn "oeuvre voortzet" en ik kijk naarstig om me heen, wie er gaat opstaan om "onze roots te onttrekken aan de vergetelheid".

 Zal er iemand tijdig het touwtje vinden en het verlengen?  Of zijn wij allen al lang een stukje bevroren historie?

  Ik zal het eens voorleggen aan mijn vriendin Moon uit Kerkrade. Die dat zeker wil behandelen in een van haar onvolprezen rubrieken:  "Mein Wort zum Sonntag"..
  Nee, dat is niet in het duits geschreven, maar de Kerkraadse titel van haar wekelijkse bijdrage in het mooiste dialect van Limburg?

 Wees gerust Moon, ik ga het niet proberen in het platte Marseillaans want dat snapt echt geen hond!

Leon de Marsilho sept 2019

vrijdag 20 september 2019

DE VOLKSE KUNST VAN DE VOGELVERSCHRIKKERS..

… op een ochtend in Mormoiron stond het boerenland naast ons, tot onze verbazing, vol met... tientallen vogelverschrikkers!  Ze keken allen naar de zuidhelling van de Mont Ventoux en dus niet naar ons plekje: dat stelde ons een beetje gerust..

   We vroegen aan de buren wat zij daarover wisten en die vertelden dat dit een jaarlijks dorps evenement was! En zelfs een wedstrijd met een prijs! Daarom was er zoveel werk gemaakt van het optuigen van deze merkwaardige poppen, die er overwegend vriendelijk uit zagen..

   Het waren vroeger "stromannetjes" en ze hadden ook die dubbele betekenis. Zij konden je dus ook iets vertellen van anderen wat je nog niet wist. Dat maakte het nog spannender..

  Vele dorpelingen kwamen kijken en sommigen zwaaiden naar ons, waarschijnlijk ook om ons gerust te stellen.

   We dachten na over het voortzetten van de traditie in Marseille, maar een stropop op je terras zetten kan hier, met die sterk afwijkende bevolking, tot lastige vragen oproepen. Dus besloten we eerst te  overleg met de Franse buren.  Maar die zijn ook "uit het noorden" en hun aarzeling gaf aan dat zij ons niet echt konden helpen..

    Dus we laten het idee nog een jaartje rijpen. maar besloten om het boekje met zijn bijzondere foto's aan onze vriend Daniel te geven. Hij is ex-Sorbonne prof in "de ethiek van de beeldende kunst". Het boekje was prachtig gemaakt met fraaie foto's en pakkende teksten en in elk geval ook leuk... Ook een voorbeeld van de diversiteit in "de zaken van het dagelijkse leven"..

    We laten u nog weten wat Daniel er van vond..  Zijn speelsheid kennende denken we dat hij er verrukt over zal zijn!

Ach, ook een wat oudere mens moet af en toe een geintje uithalen toch?

Leon de Marsilho, september 2019
   

Leon de Marsilho, september 2019

DE SLAPERS VAN "HOTEL SAINT CHARLES"

    Ik doel nu op de slapers op de bankjes van het busstation, die ik bij mijn ochtendwandeling weer in grote verscheidenheid zag. Soms nog slapend, soms wakker en sommige pratend met een lotgenoot.
  
  Dit kosteloze hotel heeft als narigheid dat het s'nachts even sluit (van middernacht tot ca 5 uur) en dan moet je dus even wat anders.. Niet eenvoudig, want dan blijft enkel het harde trottoir over..

 Enkelen maken in de morgen gebruik van de "douche-wagen", die niet ver van hier een gratis douche verschaft, waarbij je wel een babbeltje (en soms een check)  van een arts moet accepteren. Natuurlijk bedoeld om te helpen, maar dat zien zwervers zonder perspectief wel eens anders... Voor hun is dat ook "de bemoeizuchtige overheid" of "iets van de politie"?

 Alle leeftijden zijn vertegenwoordigd, idem alle kleuren en alles seks-es: dit hotel discrimineert nooit. Sommigen tonen hun tattoe's , die ze voor een klein prijsje konden scoren. Of na een betaalde "ontmoeting"? 

 Bij elke gast vraag ik me af wat hem/haar hier bracht. Ze tonen dat hun inkomen bescheiden is of nihil, wat niemand zal verbazen.

 Zo zie ik in de vroege ochtend een stukje van de grote ongelijkheid in de moderne wereld. Geen enkel welvaartsniveau heeft dit ooit kunnen doen verdwijnen.

 Straks moeten ze "aan het werk" om wat te eten te krijgen en dat komt wel eens uit een van de afvalbakken van het station. Dat hoeft niet slecht te zijn, omdat gehaaste reizigers soms hun net gekochte hapje dumpen omdat de trein arriveert.

 Marseille ontvangt wat meer van deze mensen, omdat het de wat betere temperaturen biedt: zeker in de koude periode.

 Wie boos is over zijn pensioenkortingen of stijgende prijzen kan hier effectieve troost vinden: er zijn hier mensen die gewoon niets meer hebben

  Eigen schuld of "gewoon pech" , wie durft een oordeel te vellen? Gelukkig zijn er instanties (zoals de Secours Catholique en andere ook moslimorganisaties) die zonder vragen of tegenprestaties koffie met een broodje verschaffen.

 Als u hier langs komt kan ik u een excursie aanbieden, die U schokkende feiten verschaft over wat u eerder enkel via TV of andere media kon vernemen. Geen verplichting natuurlijk, maar ik verzeker u dat het een kalmerende uitwerking zal hebben.

Leon de Marsilho, sept. 2019