Totaal aantal pageviews

zaterdag 31 december 2011

WE ZIJN NU WEL AAN HET ERGSTE GEWEND..


Dit is de gedachte die zich bij mij, -en mogelijk ook bij u-, steeds meer opdringt. Zeker als je de laatste binnen druppelende berichten van 2011 leest: in Nederland wordt er nu toch geknutseld aan de hypotheekrente aftrek (!), de studiebeurzen gaan er aan en mogelijk ook die moeilijke OV-kaart voor studenten. En enkele top pensioenfondsen trekken het niet meer in 2012 en moeten dus nu de gepensioneerden voor zo’n 6% laten zakken. Ach, in Griekenland, Portugal en Spanje (én in Italië nu bijna óók) is dat al een tijdje het geval… De pensioenbobo’s leggen het simpeltjes uit: die veilige beleggingen van nu brengen erg weinig op door die super lage rente én, “we kunnen niet opnieuw de premies verhogen”. Het is gewoon een kwestie van “solidariteit dus tussen jong en actief en ouder en “in ruste”… Trouwe en precieze lezers van Le Provençal en ‘mijn  blog, weten dat ik al jaren, (en op gezag van experts!), schrijf : “dat we binnen 5 à 10 jaar in totaal 20% bruto van ons inkomen gaan verliezen… en gelukkig iets minder netto, vanwege het fiscale effect (al liet Sarkozy in Frankrijk al de inflatiecorrectie achterwege vanaf 2012.).  Waardoor er toch méér belasting per inkomensschijf zal moeten worden betaald.
Het oude, vergrijsde Europa krijgt nu dus toch zijn aandeel te slikken in de wereldwijde “welvaartsherverdeling”, en als we niet gauw de mouwen opstropen én in de handjes spugen, wordt het nog een graadje erger… Maar ja, wié moet dat dan doen als je fors ontgroent en die oudjes ook niet eeuwig willen werken? Zie nu Duitsland waar Merkel nu 100.000 (!) Spanjaarden en Italianen (en waarom ook niet Grieken?) “uitnodigde om bij ons te komen pezen”.  Natuurlijk alleen de best gediplomeerden, dat spreekt voor zich.
Bron: deMijnen.nl
We zijn terug in de 50-er jaren, die ik me nog goed herinner: het stikte in Limburg toen van de “itakken” (scheldnaam voor Italiaanse gastarbeiders) en dito “spanjolen “ (Spanjaarden). Toen waren het bijna enkel de straatarme, niet-gediplomeerden uit die contreien en dat is nu anders…. ., maar vooralsnog!  Zie bijvoorbeeld ook het serieuze plan van een Duitse politicus, die voorstelt, om zo’n 5000 Tunesiërs “uit te nodigen” om de bejaarden- en ziekenhuizen van “lager” personeel in de zorg te (her)voorzien..
Ik zweer u, dat immigranten- en integratiegezeur, waarover zoveel te doen was, nu echt helemaal voorbij is. We botsen nu keihard op onze gammele demografische realiteit, die niemand in de politiek eerder echt wilde zien. En wat gaat Geert nu dan roepen met zijn grote bejaarde achterban? De Polen bevolken ook al massaal onze groentekwekerijen… , (maar dat zijn “gelukkig” geen “achterlijke moslims). We zien nu ook het CDA en de PvdA wakkerder worden en de PVV gaan aanpakken en de confrontatie eindelijk zoeken. De heer G.W. gaat nu een vuurproefje meemaken en daar kan zijn "rancuneclubje” niet echt goed mee omgaan. Daarom wed ik met iedereen en om een fraaie fles Oranjebitter natuurlijk.. Want vaderlands product gaat nu vóór!
Elk weldenkende Nederlander weet nu uit eigen ervaring wat populisme in de praktijk eigenlijk is: gewoon ordinair boerenbedrog dus! Nu horen we her en der weer het volgende stomme gewauwel: “koop meer vaderlandse producten”,  klinkt het.  Protectionisme, vermomd als vaderlandslievendheid, is de volgende “mode”. Terwijl we kunnen weten dat die import vaak véél minder kost, dat goedkope import óók de concurrentie bevordert én… ook dat we onze export (naar die landen waarvan we niks meer “moeten” kopen!)  hard nodig hebben…
Na deze kleine repetitie weet  wel wat er in 2012 nog meer aan gaat komen,; dat wordt één lange rij van verassingen die we kort geleden nog als onmogelijk zouden bestempelen. Dus: een failliet eurozone land? Dat gaat gewoon gebeuren! Uitstappers uit de eurozone? Reken er maar op! En de ondergang van de tienjarige euro? Waarom kan dat dan niet ook gebeuren? Hogere belastingen? Onvermijdelijk. Devaluaties om het verleden “te betalen”? Dat zal dan echt niet voor het eerst zijn: de Fransen hadden een half dozijn devaluaties in ruim een eeuw. Echte en goed zichtbare armoede? Reken er maar op en ook op een terugkeer van die oude charitas. Bij dit alles hoort politieke instabiliteit: niet alleen in Nederland is het gedoogfenomeen nu al dagelijkse werkelijkheid. De politieke versplintering zullen we overal gaan zien met alle gevolgen daarvan. Losgeslagen zoekende burgers die ontevreden politiek gaan shoppen en elke welbespraakte halve gare gaan volgen.
Onze bondgenoot de VS heeft de handen vol aan eigen schuldenbesognes en aan het opdringen van China, India en hun zuiderburen. Waardoor ze die euro ook wel even laten zakken om de val van de dollar nog even uit te stellen. Want dat komt nu echt niet goed uit.
Dus op korte termijn heet het in Washington: beste Europeanen zoek het maar even zelf uit, wij hebben even heel andere zorgen. Iedereen kan dat ook zien aan een “uit Kyoto stappend Canada” en een totaal mislukkende nieuwe klimaatconferentie. De natuur moet ook maar even wachten…en die klimaatveranderingen, dat zal vanaf nu als een fataliteit worden weg gezet.
Kortom we gaan dieper en intensiever een grote verandering meemaken zoals onze generatie er eigenlijk nooit een kende. In tegenstelling tot onze (groot)ouders. We zullen gaan zien hoe de “gewone wereld die wij zo’n 60 jaar wisten te ontlopen” er uit ziet: veel meer jungle dan vele van ons zich nog durven voor te stellen. We moeten dus eigenlijk “uithuilen, wennen aan een nieuwe realiteit en opnieuw beginnen”. Voor de zoveelste keer in de geschiedenis. Dus zoek uw geschiedenisboeken op uw zolder en lees de spannende en ongelofelijke verhalen van de 18e, 19e en 20e eeuw. U zult dan zien: er is eigenlijk niks nieuws onder de zon… Het grote avontuur van de menselijkheid gaat door en herneemt, na een pauze van een halve eeuw, zijn “gewone loop”. Daarbij moeten we één ding ons goed realiseren: voor 80% van de wereld was het nooit eerder zoals “bij ons”! Die gaan wat wij deden nu voor het eerst ook eens enthousiast proberen en dat gaan we zien en … voelen.
Dat is het onvermijdelijke scenario voor de komende jaren waaraan we snel gaan wennen. U zult het zien: geluk is daarbij even goed mogelijk als we eerder beleefden. Alleen ook: rijk maakt niet gelukkig , maar (echt) arm kan wel erg ongelukkig maken… Dus daar ligt onze nieuwe maatschappelijke opdracht om te veel ongeluk in de mensheid te voorkomen. En nu is dat (weer) dichtbij, gewoon hier in onze “eigen wereld”.

Maar,
Ook in Marseille lengen nu de dagen weer en is de hemel weer langer zo mooi blauw. Het is nu hier rustig: vele vertrokken op vakantie  en de nodige winkels draaien op halve kracht: de consumptiestilte na de Kerststormen. De Mistral deed ons even winters huiveren, maar met de nieuwe veranda aan de zonzijde van ons appartement is dat nu veel minder erg en veel behaaglijker. Dus ook wij wapenen ons voor de gestaag stijgende energieprijzen, zeker als je elektrisch verwarmt en nu de koopkracht stevig onder druk komt.
Maar de cruiseschepen varen volop af en aan,  de toeristen zijn er zelfs nú nog en doen de winkeliers vele pleziertjes. De stad maakt zich ook bruisend op voor het laatste jaar vóór we, in 2013,  “Culture Hoofdstad van Europa” zullen zijn. Gevels worden met de honderden opgeknapt, hele boulevards worden nieuw bestraat en geplaveid : Marseille trekt zijn feestjas aan, het wordt nu serieus. De nieuwe musea naast de kathedraal de Grand Major vorderen snel: prachtige bouwwerken ontstaan nu in hoog tempo  met daarin straks collecties van “Mediterrane Beschavingen” én “Moderne Kunst”. Ook de nieuwe “Boulevard du Littoral”,-ook wel het “nieuwe centrum van Marseille genoemd-, begint zijn vorm te tonen alsmede het nieuwe park hier dicht bij, ronde de oude Porte D’Aix.. Dus het wordt nog steeds mooier in Marseille dat zich vernieuwt en verschoont, dwars tegen elke crisis in. Terwijl een steeds gullere zon ons dagelijks met haar stralen besprenkeld, die nu nog een beetje lauw aanvoelen.
Dus: een prachtig 2012 voor U allen! Dat zal nog fraaier worden als ook voldoende uurtjes van die warme zon aan u ten deel vallen. Geniet daar dus maar van en klaag niet: want die koperen ploert is vooralsnog onverwoestbaar en blijft om ons humeur wat op te vrolijken.
Ik zie het gloren van de laatste dag van 2011, de stadsgeluiden zwellen aan en de olijfbomen op het terras bewegen zacht, op het laatste restje van een nacht met mistral. En de Mare Nostrum toont me nog maar enkele witte schuimkoppen. Het wordt hier dus een mooie dag… 

31december 2011

maandag 19 december 2011

DE TIJD VAN HALVE EN HELE ONWAARHEDEN IS WEER BIJ ONS

De volledige waarheid zeggen in de politiek kent vele remmingen. Allereerst moet je oppassen niet je kiezersmandaat kwijt te raken natuurlijk en verder kun je dingen die (nog) niet helemaal zeker zijn, maar wel erg waarschijnlijk, ook niet zomaar aan het volk c.s. mededelen. Zeker niet als de boodschap erg negatief is en  zeker niet als deze de situatie nog zou kunnen versnellen of verergeren. De waarheid heeft in de politiek dus erg grillige grenzen en niet daar alleen. Denk aan mensen met een zware ziekte, aan grote problemen in menselijke relaties of aan slechtlopende bedrijven…Dus: don’t blame them; oordeel dus niet al te ferm.
Nou mag een minister het parlement natuurlijk niet fout informeren; want dat moet kunnen controleren wat de regering doet óf laat… Maar ja,er zit ook een aantal partijen met regeringskleuren in datzelfde  parlement. Liegen om bestwil bestaat ook en soms voorkomt het echte ongelukken… En tenslotte, wie de schuld krijgt van slechte ontwikkelingen is politiek meestal voor jaren een politiek gehandicapte. Dus probeert club A  (of land A)  altijd club B (land B) in de schuldpositie te wringen.
Natuurlijk kunnen de echte geïnteresseerden in de goeie pers echt wel die verzwegen (halve) onwaarheden vinden, dat was altijd zo. Maar Truus en Jan zappen dat maar vaak “effe weg”, omdat ze denken dat het hun niet raakt… Een eeuwenoud misverstand…(zonder die zapping dan natuurlijk).

Een erg duidelijk voorbeeld is te nu vinden in de gang van zaken bij de schulden- en de euro-crisis in de EU: dus zet u zich maar schrap!..
-De ratingbureaus en die investeerders, dat zijn de hoofdschuldigen.
Iedereen met wat hersens weet dat dit niet Waar is: degene die de schulden aanging en die  niet aflossen, is natuurlijk gewoon de schuldige. De investeerders krijgen advies van de ratingbureaus,die hun geen wiskundige zekerheden verkopen en hun adviezen kunnen ook  best wat politiek gekleurd zijn… Ze konden zich ook flink vergissen bleek bij de subprime-values… en ook bij sommige (nu failliete), VS-banken. Dat ze (nog) niet echt op de mat kwamen, so far, is gewoon wel erg pikant. Je zou kúnnen zeggen dat de ratingboys  medeschuldig waren aan de klapper net als die bankbobo’s die niet snapten wat ze eigenlijk kochten en op hun balansen hadden staan. Maar iedereen kan ook weten dat  landsbegrotingen  die 30 jaar opeenvolgend niet sluitend waren (=Fr.) ooit tot ellende leiden:  links en rechts deden overigens zonder schroom beide mee.
-Die euro is het schuld, danwel “die mannen uit Brussel” .(gekozenen overigens!).
De euro haalde nog geen 10 jaar en bracht erg veel groei en welvaart; zo’n open markt geeft veel meer kansen en is ook erg efficiënt, toch? De dollar is nu toch ook niet de reden dat Obama tot zijn ballen in de schuld staat? En de yuan ook al niet, ja toch? Dit soort populo-gezwets is een belediging voor het intellect! Wat we “samen in de EU deden” is ook wel duidelijk nu: we hebben een club van jattende prutsers en serieuze goed-boerende landen op één hoop geveegd en niks goed uitgekeken wat die met de Europa deden. Helaas werd dit bedrog (ook al jaren lang) door politici (en om dezelfde redenen als hierboven) niet luid  gesignaleerd. Ene van den Broek was al jaren geleden kwaad over die frauderende Grieken en die CDU was echt ook op de hoogte. Op zijn best was “dit” Europa gewoon te hoog gegrepen optimisme…of gewoon  een beetje grootheidswaanzin.
-De VS helpt de EU ook niet; want dat kunnen ze echt niet.
Tja, dat is een hele aparte! Elke geopolitieke geest weet dat Obama en co geen enkele behoefte hadden en hebben aan een dreigende Eurozone (net zoals de eigengereide Tories uit Londen!) want de dollar verliezen als kernvaluta en nú, dat kan echt niet. De VS moet eerst aansterken voor de aanstormende Chinezen: er is tijd nodig. Dus op lange termijn is een OK Europa commercieel in de ogen van de VS niks fout, maar nou is een verdwijnende euro geopolitiek best een leuk opstekertje. Washington hoopt eerder dat Peking in zijn plaats het hoofd in de eurostrop steekt.. maar daar zijn ze ook niet knetter geworden! Dus als de zaak, onder veel “ach en wee” instort, zal Obama geen weken wenen hoor!
-Merkel weet waar ze heen moet nu… en verzwijgt niets.
Merkel is een protestants product van het “ordo-liberalisme” ( Eucken, + 1950), een mix van orde en liberalisme, en dus is allereerst financiële stabiliteit gewenst. Ze heeft een broertje dood (uit 1929… dus) aan die geldsmijtende, op de pof levende Z-Europeanen die gewoon failleerden en devalueerden in het verleden: en dus hun schuldeisers gewoon lieten zitten met de brokken. Morgen beter zou het wel beter gaan…
Daarom wil Angela dus niets horen van die eurobonds, want dan moet de rijkste straks het meeste in de pot doen als het met die “gecollectiveerde schuld van de EU” toch fout gaat. Dus loopt Sarkozy, gedwongen, achter haar aan en hoopt dat die eurobonds er toch ooit komen. Gaan dié ons dan redden, of moet er iets heel anders eerst gebeuren?
De vraag is dus:wát doet Angela bij de volgende sof, als er wéér, veel geld in de pot moet? Velen weten het zeker: dan trekt zij de stekker er uit en stapt uit de euro. Met een paar anderen. Dat zegt ze nu natuurlijk alleen op het kussen tegen mijnheer Merkel, want zij staat er nu als reddend boegbeeld van de euro. Is dat liegen of gewoon hopen en dagen tellen en wachten op het juiste moment: dat waarop Berlijn niet zomaar dé schuld krijgt. En let wel: in elke oplossing moeten investeerders bereidt zijn later toch weer schulden te financieren en voldoende “vertrouwen” te hebben in de crediteur en zijn kompanen.
-Koop “eigen producten” en mijdt die import gewoon!
Dat hoor je nu dagelijks ergens op de wereld en ook de VS deden en doen er nogal eens aan mee: nu weer met die Chinese autobanden… Vaak ook op gehaaide wijze: zoals de industrie subsidiëren en  invoerrechten heffen op “bedreigende” producten van buiten. Maar je grenzen flink dicht zetten en denken dat je álle producten wel even zélf kunt gaan maken dat is absurd en zelfs onmogelijk. In no time ben je dan weer in de middeleeuwen terug. En geen goedkope producten meer uit China c.s.; dat wordt dus ook flink lappen voor die consumenten. En wat dacht u? Die Chinezen etc. nemen gelijk wraak als je hun spullen weigert of duur maakt. Dus die arme marketeers van VW, Mercedes, Audi etc. die voor vermogens in China verkopen en ook het MKB in Duitsland dat die fraaie machines  voor “Maschinenbau” levert schrikt zich echt rot bij die gedachte. Evenals de Franse luxe-industrie als Hermes, Vuitton en co. Ook levert een enorme extra-werkeloosheid op in Duitsland en Frankrijk. Het argument dat het loslaten van protectionisme ook miljoenen armen in de ontwikkelingslanden eindelijk een exportkans gaf, daar kan je tegenwoordig helaas niks meer mee, bij die egocentrische bij popu-partijen als de PVV en de SP in Nederland en die FN in Frankrijk idem..
-Zonder die immigranten is de crisis veel beter te bestrijden.
Mogelijk is er een korte termijneffectje bij immigrantenstops maar zie de VS: daar is de immigrant , nu en altijd al, dé motor van de economische groei. De drager van de dynamiek en van de wil om vóóruit te komen en vaak ook van het ondernemerschap. Daarom bleef daar de kraan daar fors open staan: zelfs nu nog. En het is ook hét medicijn tegen een rammelende en erg scheve bevolkingsopbouw: veel dure oudjes en géén jeugd meer. Het SCP liet wéér weten dat de laatste generatie immigratiekids het erg goed doen in het hogere onderwijs in Nederland. Immigratie was en is… een schijnprobleem en vooral , een afleidingsmanoeuvre van popu’s. Dat weten ze in Japan al langer en nu ook in Duitsland. Dus dit is ook zo’n pertinente leugen!
-Uw geld op de bank is gegarandeerd door de overheid
Er is per bank per spaarder een garantie van 100.000 € in de EU-landen. Maar elkeen snapt dat áls die banken echt en masse onderuit gaan, en een tweede keer dus: dan kan geen enkel land die garantie via de kapitaalmarkt financieren. Want dat zal zo moeten bij die giga-schuldenlasten die we hebben.. Dus vergeet het maar bij een volgende crisis én denk aan het IJslandse gerommel toen met Nederland. Dus U bent er dan ook als spaarder gewoon fors “bij”!

Ik sluit deze rij en hij kan met gemak verdubbeld worden. We horen dagelijks nog meer hier in de Franse verkiezingsstrijd. En ik hoorde en zag ook in de VS het nodige, vooral  bij de republi’s “van het Tea-party soort à la Bachmann”. Zelfs Obama deed eventjes mee… Die man moet nu ook wat toch; nu de economie taant en hij herkozen wil worden? 

Maar, Marseille baadt zich in fraai Kerstlicht bij avond: men deed dit jaar wat extra-fraais met de nieuwste gebouwen die recent werden geopend. Het doet ook denken aan die warme zon die net onderging… Ook al gaat het even duren voor het echt weer beter gaat;  de grote warme bol aan de hemel blijft onbetaald zijn mooie klus doen. Aan een, hier vaak,  diepblauwe hemel. In Californië deed hij ook 20 dagen een prima job: ik verschoot diep van kleur door haar stralen. Ach, we snappen allemaal best, dat na die dikke, vette 60 jaren, historisch en empirisch gezien, die crisis weer eens móest komen. En ook dat die vele armen, wat verder weg, ook wel een mooie brik willen en een dikker belegde boterham. Daar is natuurlijk menselijker wijze gezien… ook echt niets op tegen.
Die slinger des tijds komt ook weer terug als hij op zijn maximum is uitgeslagen… Effe doorbijten dus: 2012 is het jaar van het in effect komen van veel crisismaatregelen. Dus nú pas gaan velen de crisis aan den lijve merken. Maar ook al wordt de beurs smaller en wordt er veel ook nog duurder, dat zonnetje blijft er om ons te troosten. Nog even en de dagen worden weer langer  en die zon zal elke dag wat langer schijnen. Dat is toch je reinste “anti-crisis”-nieuws?
Dus wens ik u weer veel zon toe, ook boven een eventuele de witte aarde en ….geniet er maar lekker van.

december 2011.

donderdag 8 december 2011

A CALIFORNIA BLOG

Lompoc, Zuid-Californië , en ik loop op V-Street  om 7 uur s’ morgens, in de opkomende  zon, nu  nog laag  aan een bleek-blauwe hemel.  Deze straat is,  als alles hier,  Amerikaans breed, 35 meter, met  veel pick-ups en geen enkele voetganger of fietser,  behalve ikzelf. Even  breed dus als die American Dream altijd al was.  Je voelt het : deze  dream is nog lang niet dood.  Ondanks 13% WW, een kwijnende middenklasse , veel armen en veel  verlaten en kapotte, houten huizen.  Immers,  de immigratieschuif staat hier vol open  voor vervolgden of oorlogsvluchtelingen of gewoon voor hen die grote  armoede ontvluchten, in de hele wereld.  Want dat was en is de echte motor hier, de voeding voor de dynamiek  en het  ondernemend zijn in dit “ big country” .
En op het grote houten bord van de methodistenschool  in U-Street staan  een dozijn menselijke silhouetten in de diverse huidskleuren met er boven:  We are all children of God.  Deze mix van vrijheid, gelovigheid,  consumptie en veel armen en zieken zonder ziekteverzekering, zal ooit weer de weg omhoog vinden.
Het viel niet mee om van Marseille in Los Angeles te komen: de veranderde reiswereld eiste zijn tol. De controle van een mens en zijn handbagage is bij een VS-bestemming geen echt aangenaam gebeuren.  Als je niet oppast sta je zo met je broek op de knieën,  na een hoop gepiep uit een controlepoortje.  En alle vloeibaars boven  de 100 cc wordt je afgepakt en wordt gedumpt.  En zonder een ESTA-formulier mag je ook die Boeing 777 van Air France niet in.  Ondanks het zoveelste formulier  dat je invulde… en het uitlezen van je fingerprints en het kijken met je oogjes in een camera van de immigration officer.  De daarop volgende douane was gelukkig wat vriendelijker… Het terrorisme leidde tot veel angst en reizen is op de wereld een complex gedoe geworden.  Maar je komt er wel, stevig gemangeld en dank zij veel geduld en  veel inlevingsvermogen.
Dan  blijkt het Thankgivingsday te zijn wat hier miljoenen kalkoenen de kop kost:  hier dus doen wij ook mee. Veel turkey met een bordje groen en een mooie fles Zinfandel rood.  Maar ondanks dat het prima smaakte bekwam  het niks goed: ik zag de eerste nacht alles voor diepgroen aan.  De dag erna was het Black Friday: iedereen rent naar de shops en jaagt op de koopjes: meer dan 50% korting en de omzet was, ondanks de crisis (of net vanwege?) 25% hoger dan vorig jaar. De koopgekte is hier ongelofelijk… en de TV staat er bol van.  De volgende dag zagen we op North Coast Drive in San Diego de voedsel uitdeling aan de armen en hongerigen.  Deze wereld van uitersten  toonde zich weer eens op perfecte wijze.
Dan consumeer ik een portie Foxnews , geen onverdeeld genoegen omdat het niet alleen ultra-liberaal is maar ook nog  (minstens) ultra-conservatief.  Wat dacht u van: “  Wij, onderneming xyz, zullen zo lang Obama aan blijft geen  mens in dienst nemen” en “ I  was fired because of Obama and his sick Health System”  of “ Obama please quit for 2012” ?
De TV is vervuld met berichten over “Occupy Wallstreet “. De aanhangers blijken in honderden steden uiterst taai. Hun aanpak is hier uiterst ongewoon:  “ Waarom al die agenten aan het werk houden? Kunnen ze niet anders protesteren? Heet het hier…  Intussen bezetten de betogers ook lege huizen en weigeren zich weg te laten jagen van pleinen. Erg nieuw hier en de politiek krijgt door dat het een echte politieke kracht wordt…  Wij zagen ze “ in het echt” in Los Angeles, San Diego in Las Vegas en zelfs in het snobby carmel bij Menterey.  De eerste revolutie in de VS ever?
 Zo toont zich het machtigste land op de wereld aan de bezoeker  uit Europa.  Maar tegelijkertijd  voel  je ook die grote bewondering  voor de prestaties die het volk  leverde.  Je raakt hier best in de war omdat zich de gedachte opdringt dat een land om in full swing te blijven en om zijn eerste plek te behouden op de aardkloot, mogelijk niet echt sociaal kan zijn , zoals “op zijn Europees” .   De idée dus dat een lange periode van grote macht en hoge welvaart,  enkel mogelijk zijn in een keihard systeem dat hoge eisen stelt aan de mensen en dat “ loosers”  gewoon aan de kant van de weg laat liggen..
Hoe dan ook: laten wij Europese westerlingen ons maar niet vergissen: de VS is echt niet “iets Europees…”.   Nee, het is een ander land met een fundamenteel andere filosofie. Keep that in mind, dus om  goed te begrijpen wat die houding van de VS ten opzichte van de schuldencrisis van Europa echt is.
Maar, de hemelen  zijn  ook  hier heel diep-blauw als thuis in Marseille  en de zon heeft me stevig  verkleurd. De regio’ s die we passeerden  waren prachtig,  heel  wijds  en vol fraaie vergezichten; een machtige natuur toonde zich.  Onze Franse vrienden zijn verrukt en soms  verbaasd tot verbijsterd.  Dit is bepaald niet la Douce France.  Maar dit deel van Amerika  neemt je snel  voor zich in; je kunt niet weerstaan.  Dus wens ik  u, vanuit  een halve wereld verder westelijk,  ook veel mooie dagen toe en vooral   vele uurtjes  in de (bijna)   winterse zon…
    
(en nu even Léon de Californie).  
Lompoc CA,  begin december 2011.