Totaal aantal pageviews

maandag 30 december 2019

2020 LIJKT EEN SAAI JAAR TE WORDEN..


    VANUIT ZONNIG MARSEILLE WENSEN WIJ U ALLEN:
              
              EEN GELUKKIG, GEZOND

                                 EN VOORSPOEDIG JAAR  2020


Het nieuwe jaar 2020  betekent, dat het 20e jaar begint na zo'n 2 millennia nà JC.  Zoals altijd is de vraag: "Wat gaat dat nieuwe jaar brengen"?

  Wel, dat is o.m. het terrein van de "numerologie" en  (on)danks mijn stevige wiskundige opleiding (tot Electro-technisch ingenieur en later nog Bedrijfskunde), zie ik weinig spannende zaken.  En, iedereen weet dat 2x20 tot 40 leidt, 20x20 tot 400 en 20-20 tot 0:  dus "so what" ?

   Maar denk even aan  "the roaring twenties", - de feestelijke periode tussen twee wereldoorlogen-, toen het Weense Congres danste en Hitler was begonnen met een massale wapen-productie.

    Er volgde een uiterst bloedige periode met tientallen miljoenen doden en gewonden in de loopgraven. Duitsers en Fransen schoten bijna 5 jaar op elkaar en Europa keek angstig toe.

    Met ene Trump in de VS en een Bloomberg (New York) die het tegen hem wil proberen, een onrustige Xi in China, die gekke Kim in Noord-Korea, de rommelende Poetin, de bombarderende Erdogan , een Nato die op kiepen lijkt te staan (nu Macron en Merkel het Meer en steeds oneens worden), de flop van  de nieuwe revolutionaire auto van Elon Musk en het steeds hevigere debat over "immigratie",.... zou het kunnen dat 2020 toch spannend gaat worden.

   Let op Afrika, dat vanaf 2020 gaat verdubbelen in bevolking en in 2050 2,5 miljard inwoners telt. De EU komt dan aan  kleine 0,5 miljard: en dat is liefst 5x minder. Afrika heeft vele zeldzame stoffen die van belang zijn voor high-tech producten . De groei gaat daar door met ca 2,5%, maar men zal toch niet genoeg banen hebben. Daardoor loopt de armoede op tot 420 miljoen en enkele tientallen miljoenen zullen er... echt honger gaan lijden. De staatsschuld zal oplopen tot 57% van het
BBP: maar La France scoort nu bijna 100% en evenaart Italië...

   Dat lijkt een (te) best klimaat voor populisten en dictators en dus ook voor terrorisme. China let goed op en doet er al  105 miljard dollar aan export en voor  99 miljard aan import: de VS blijft steken op  61 miljard.  Rusland is zeer actief en levert veel wapens, Turkije steunt de islamisten en doet vele investeringen met name in infrastructuur.

   Europa blijft te ver achter.. en de EU (nu 2e grootste handelspartner) is er onvoldoende actief. Men rekent met  25 miljoen vluchtelingen uit Afrika: dus is het zeer belangrijk samen te werken aan economische ontwikkeling als rem op die emigratie. En ook te steunen in opleidingen  en verbetering van ondernemingen. Zonder dat zal de veiligheid van Europa in het geding komen en is dus er geen politieke stabiliteit mogelijk.
   Afrika is van essentieel belang voor een her-fundering van de EU zelf en voor een 21e eeuw zonder veel geweld en met stabiliteit.  De slechte verhoudingen tussen La France en Duitsland moeten ook daarom snel verbeterd worden!

   De hernieuwde belangstelling voor de goede effecten van "immigraties", met name voor de economie, de groei (en dus de welvaart), zetten zelfs Wilders en Baudet buiten spel..

   Stanford University (VS) ontwikkelde een interface, die elk signaal dat uit ons brein en de rest van ons lichaam komt, kan registreren. Die kan ook het breinsignaal dat bij elke letter hoort herkennen. De volgende fase is dat deze signalen worden nagebootst door een PC en dan kunnen mensen straks apparaten bedienen door enkel te "denken" aan bepaalde letters.. De PC doet dat  met een speed van 66 letters per minuut, wat 50% is van de snelheid val letters schrijven met de hand. Het verschil tussen robots en mensen werd weer wat kleiner..

   Helaas bestaat het Orakel van Delphi (Griekenland) niet meer, dus we zullen het moeten afwachten. Voor elke onderbouwde prognose hou ik me van Uw kant aanbevolen!

Wie weet wordt 2020 toch een startpunt voor een spannende nieuwe tijd? Waarom zet Brussel zo weinig in gang: er moèt snel actie komen..

 Zo, ik heb mijn best gedaan en hoop dat men de fakkel overneemt! Is een stevige petitie, die zwart ziet van de handtekeningen, geen goed idee? 


Leon de Marsilho, december 2019

zondag 29 december 2019

EUROPA IS ECHT GEEN VS!

      Vergelijkingen tussen de VS en de EU worden vaak gemaakt, waarbij dat nogal eens onzinnig is.  Ook al werd is de VS een land vol geëmigreerde Europeanen, nadat de indianen werden uitgemoord en de rest in reservaten was weggestopt..  Daar werden ze bijna allen grote drinkebroers... 

    Het is goed toe te voegen dat de meeste Europese immigranten daar heen gingen, vanwege de bloedige vervolging van protestante afvalligen, door katholieken! Die pikten het echt niet dat je "niet in het ware geloof wilde blijven"...

    Bij een bezoek aan Californië maakten we een kort bezoekje aan een "reservaat vol indianen" Immers daar kon je nog een echt Europees koloniaal stukje erfenis zien. Het bleek gewoon nog een genocide te zijn,  à la die van de turken op de Armeniërs..
    Deze indianen hadden veel honden en we ontdekten waarom... Bij het er doorheen rijden, raakte ik  een overstekende hond: de klap was hevig en de hond vloog door de lucht. Ik stopte en dat was niet slim: in no time stonden er vele indianen om ons heen en die maakten duidelijk dat ze geld van ons wilden, als "schadevergoeding"..
     Ik weigerde eerst maar dat was dom: we waren in no time omringd door een grote groep, dus besloot ik de portemonnee te trekken en dat liep uit op een duur grapje.. De hond had kennelijk veel baasjes..
     We waren geschokt na deze confrontatie met een stukje lokale koloniale geschiedenis. Daarna was duidelijk dat het mooie kinderverhaal van "Arendsoog en Winnetou" ook een koloniale leugen was..
      Het beeld van deze trotse mensen die tot misdadige bedelaars waren gemaakt, maakte diepe indruk op ons..  De geschiedenis werd ook hier compleet vervalst..

      Wil je iets echt begrijpen dan is mijn advies: "go there" en kijk goed rond.

Leon de Marsilho, januari 2020

woensdag 25 december 2019

MOET "KERSTVREDE" OOK WORDEN BEVOCHTEN?

      Na mijn ochtend-rondgang, - o.a. door het Station Saint Charles-, was dit de gedachte die me ging bezig houden. Want Kerstvrede betekent bij uitstek: "Je goed voelen, veilig en geborgen en gesteund door je naasten"...

     Vroegere buren die naar Lyon verhuisden, waarmee we vaak reisden tot diep in Marokko, deden het op hun manier. Ze weten dat ik wel "besef dat er een hogere macht is" maar ze kunnen niet delen dat ik daarmee "de natuur bedoel" en niet persé Allah of hoe  God ook maar mag heten. Ze lieten ons weten dat ze voor ons bidden.. Natuurlijk stellen wij dat zeer op prijs en we bedankten hen daarvoor..

      Ik liep langs diverse Commorianen, Senegalezen en mensen uit Cote d'Ivoir,  die in Saint Charles lijken te "wonen"... Ik zie intussen aan hun uiterlijk waar hun wortels liggen. Ze worden er rond middernacht uit gezet door mensen met honden. Maar al om 5.00 uur gaat hun plekje open en kunnen ze weer binnen zitten..

     We weten hier allen van de duizenden die uit Libië kwamen in wrakke bootjes en zij zagen veel ongelukkigen verdrinken.  Die werden niet tijdig opgepikt door de kustwachtboten..

     Afrika groeit razendsnel in bevolking, over enkele decennia verdubbelt hun aantal, terwijl Europa terugzakt onder de 500 miljoen..  Zij zullen de Europese vacatures moeten vullen, want de EU heeft steeds meer ouderen en minder jongeren: miljoenen vacatures in Nederland en Duitsland.
Ook zullen vele Afrikanen honger gaan lijden, omdat hun economie onvoldoende banen schept: de tijden van een armoedig en ziek Afrika komen er aan, want in sommige Afrikaanse landen krijgen vrouwen nog  6 tot 8 kinderen..

    Als wij in de toekomst "kerstvrede" willen behouden, -ook door een economie die op voldoende toeren draait-, hebben we hun hard nodig.  Al denkt ene Wilders nog steeds van niet... Of is die al van politiek "zorgpunt" veranderd: hij werd daarover steeds stiller..

   Aan deze politieke strijdpunten kun je zien dat in de toekomst, kerstvrede enkel nog zal bestaan nadat er het nodige politiek is uitgevochten.

   Merkel weet het en helpt Afrika met zijn economische ontwikkeling. Macron werft voor "moeilijk vervulbare vacatures in La France"  en start daarvoor gerichte  opleidingen op..

  Afrika en de EU zullen elkaar goed moeten gaan begrijpen, om er voor te zorgen dat wij ook in de toekomst allen vredige kerstdagen kunnen vieren..

  Vanuit Marseille wensen wij u een mooie kerst toe.
Dit was mijn  "Wort zum Weihnachtstag" ,  vanuit een warm Marseille..

Leon de Marsilho, Kerstmis 2019

maandag 23 december 2019

WAARIN IS UW LAND GOED?

  Er is steeds meer zichtbaar aan "patriottisme en trots zijn op JE land".. En als je een vaderland hebt en een ander woonland, dan heb je meer kansen om ergens trots op te kúnnen zijn...  Wij wonen 25 jaar in La France,  - dat is zowat de helft van het leven als volwassene-, dus hebben wij best een mooie positie op dit punt.

 Frankrijk is goed in "bon vivre", zegt men. Maar als je een fransoos daarover aanspreekt verbaast die zich, zeker als een Nederlander  dat zegt. Want Nederland wordt bewonderd om zijn "rijke en goed georganiseerde levenswijze". Ook om zijn lage werkeloosheid, zijn omvangrijke export en zijn voorbeeldige wijze van overleggen, wat men "polderen" noemt. Staken is er zeldzaam en dat doe je pas als er echt lang gepraat is over "het samen eens worden". In La France begint het met staken en pas langere tijd daarna gaat men echt praten...

  De periode rond Kerstmis 2019  illustreerde dit grote verschil duidelijk. La France was bijna  vleugellam, terwijl Nederland enkel last had van wat boze boeren die de weg blokkeerden.  De rechter bepaald in "kort geding" dat hun ge-hinder verboden was en een uur later (!).. ook in een beroep daar tegen. De boze en jaloerse Nederlandse boeren (op Frankrijk natuurlijk) waren geheel uit het veld geslagen en besloten hun acties te stoppen: ze begrepen dat die zinloos waren..

  Dit zou een Franse rechter nooit klaar krijgen: die zou zich meteen "onbevoegd verklaren in stakingskwesties".. In het land van DE revolutie liggen deze zaken geheel anders..

 Ach, dat komt natuurlijk omdat Nederland voor 50% lager ligt dan de zeespiegel! Dat is link, want als je één belangrijke dijk zou doorprikken, is Nederland er zowat geweest!

 Als je dat Fransen zo uitlegt, wordt het doodstil! Deze nogal duidelijke verklaring roept verbijstering op. Helaas voor Parijs: en Nederland nadoen is niet denkbaar, want hier is weinig land dat onder de zeespiegel ligt!

  Soms is wat aardrijkskundige kennis genoeg om ogenschijnlijk moeilijke zaken snel te begrijpen!

Leon de Marsilho, december 2019

 .

MENSEN WETEN ZELDEN WAT "MORGEN" BRENGT..

   … en dat lijkt me maar goed ook! Immers voor de mooie dingen blijft  zo  "veel moois een leuke verrassing". En de minder fraaie zaken kun je beter niet tevoren weten..

   Als je ouder bent zag je soms nare verrassingen bij geliefden om je heen arriveren en leerde je zo realistisch denken over wat jezelf kon verwachten. Dat is een belanrijk deel van wat men "levenservaring" pleegt te noemen..

   Verder hoor je te weten dat je nú, - bijna aangekomen bij de 80-er levensjaren-,  "tot de sterkere behoort". Maar ook dat je  dichter bij "het einde komt".

   Wetenschappers wijzen er op dat mensen in 1,5-e eeuw dubbel zo oud werden en ze zien dat  geleidelijk toenemen.  Elk jaar komen er x maanden aan "levensverwachting bij"..

   Men dent te weten dat 120 jaren een absolute biologische grens is voor een mens en dat zou betekenen dat er nog tientallen jaren kunnen bijkomen.

   Ik kende mijn grootvaders van beide stamfamilies en ken ook mijn kleininderen. En met wat positief denken, zou ik ook nog een achterkleinkind kunnen leren kennen.. Dat zou betekenen dat ik 5 generaties meemaakte en mogelijk 6..

  Zo kon ik profiteren van levenservaringen over een totaalperiode van  ca 1880 tot minstens nu (=2020): dus  zo'n 140 à 150 jaren! Dat zouden mijn grootouders nooit hebben geloofd! En het gaat nog verder: richting 180 en nog meer..

  Mijn generatie zag zaken, die aanzetten tot optimisme over de toekomst van de mensheid. Ik heb het over levensverwachting, maar ook over het feit dat ik zelf 75 jaar leefde in een regio zonder lokale oorlog! Onze grootvaders maakten er soms 3 mee! Dan mag je met recht spreken over "een lucky generation"!

  En als je het hebt over "de koopkrachtonwikkeling per hoofd van de bevolking"dan kan je ook enkel blij verbaasd zijn. Zonder het bewijs even te leveren schat ik dat hier sprake is geweest van minstens een factor 2 tot 3?

  Mooi toch dit soort analyses, maar ze leren ook dat het voor mensen "nooit genoeg zal zijn". Ik acht dat eigenlijk logisch: want genoeg heeft zelden iemand, toch? Op de vraag of je "wat meer wilt verdienen" lijkt me het antwoord bijna steeds: ja graag!

 Maar ja, we horen allen die Europesche politici, die spreken over "de blijvende (of zelfs groeiende!) ongelijkheid". En maar zelden over de enorme toename in de "kansen op een gezond en lang leven"..

 Nu ook bij mij de gezondheid wat begint te kraken,  achhte ik het goed om dit stukje "levens-filosofie" maar snel met u te delen! Voor ik dat niet meer overtuigend kan..

Leon de Marsilho, december 2019.

.


..

dinsdag 17 december 2019

MARSEILLE IS ROOD EN... "ZIT IN HET ROOD"!

   Marseille is 2600 jaar oud en de nestor van de Franse steden.

   In deze stad wonen 870.000 mensen, zijn 345.000 banen en de werkeloosheid ligt op 10,1% (landelijk 8,6%).  Sinds  2014 won men 1900 banen er bij (0,5% van de 345.000 mensen die hier werken) geen indrukwekkend getal.   

 Zo'n 40% van de huishoudens moet inkomstenbelasting betalen: nationaal is dat 43%.  Maar 44% is woningeigenaar en dat is bij de Franse grote steden gemiddeld 36%. Het fiscale inkomen ligt rond 13.500 euro (iets boven 1000 euro per maand = het minimumloon).

 De stad kent twee metrolijnen, een tramnet en vooral bussen. Het vliegveld ligt op 20 bus minuten van de stad. Naar Aix-en-Provence kunt u in ruim 40 minuten en U vliegt van MP naar Eindhoven in een dik uur..

  De attractiviteit ligt op 40%: lager dan de 62% van Lyon en de 65% van Toulouse (gem. 54% bij de 20 grootste steden). De schuldenlast is de hoogste van de 20 grote steden en de lokale belastingen zijn hier 116 euro hoger dan het gemiddelde van de 20 groten. De stad geeft veel uit aan "kosten van functioneren", wat vooral komt door fraaie salarissen van gemeentelijk personeel. 
 
 De stad heeft bij vele een "rood imago", maar de gekozen burgemeester is hier van rechtse zijde: men is hier traditioneel nogal katholiek, gezien vanuit de  "wortels".

  La France registreert geen religieuze cijfers:  er wonen hier waarschijnlijk relatief meer moslims dan in andere Franse steden, uitgezonderd Parijs. Hier vind je ook MUSLIM HANDS (een NGO) een wereldwijde vereniging, die charitatief werk doet met als motto: UNIS POUR LES DEMUNIS (Samenwerken tegen de armoede).  Deze groep "concurreert" wat met de "Secours Catholique", maar gelukkig begreep men "dat samenwerken essentieel is"..

Leon de Marsilho, december 2019.

VOELEN OUDEREN MEER EN MEER "HUN WORTELS"?

     "Dat is nostalgie", zeggen velen: de oudere kijkt meer terug omdat zijn leven naar de eindstreep gaat. Want je wil je laatste dagen omringd zijn met wat warmte en nestgeuren.

     Als je ver weg woont van de regio van je wortels, doet dat de vraag opkomen of je niet terug moet gaan naar waar je leven begon.

     Maar dat vereist een laatste verhuizing en die kan ook best lastig zijn. Zeker als je vaak verhuisde, want dan schoot je op vele plaatsen wortel..

     Zo vergaat het mij nu: de idee om terug te gaan naar het Limburgse land houdt ons bezig . Er zijn ook veel praktische belemmeringen, want wat wil je meenemen? En waar vind je een plek om de laatste etappe te maken?

    Oude vrienden helpen ons met het zoeken naar een oplossing. Ze zagen al een plek in Limburg met interessante mogelijkheden.

    Dus staat nu ons appartement in Marseille in de verkoop en we hebben al contact met geïnteresseerden voor onze flat bij Saint Charles.

   Het kan dus gebeuren dat we met een paar ton in de portemonnee de terugreis gaan beleven. Daarbij werd duidelijk dat je met de cash die dat oplevert zo'n (260.000/1000) dus 260 maanden
iets passends kunt huren in Nederland. Dat zijn 260/12= 21,5 jaar en dat is op als we bijna 98 resp. 95 jaar zijn.  Dan is het op... maar dat probleem lijken we niet meer te hoeven voelen!

  Kortom: ons vermogen is er om het laatste avontuur te realiseren. Let wel: naast deze middelen zijn er onze Nederlandse pensioenen.. Die werden en worden wel stevig gekort, maar het is niet niks.

 Dus , we kunnen kiezen "voor blijven of teruggaan", een luxe positie, waarover sommigen niet beschikken. Dus is het nu "plussen en minnen" geblazen over waar de laatste rondjes gaan draaien!


Leon de Marsilho, november 2019
    

SOMS RAAK JE WEL EENS EEN KIND KWIJT..

       Ouders die hun kind door overlijden verloren zijn ontroostbaar tot ze zelf overlijden.  Je kunt ook een kind verliezen zonder dat de dood optreedt. Door slepende conflicten, diepe teleurstellingen of opgeklopte haat, zeker als iemand wraak wil nemen.

      Het overkwam me en het speelt tot op vandaag. Oudere mensen moeten dat niet wegstoppen maar moeten er over praten. Dat is beter dan wegmoffelen, het opent kansen op herstel en op helpende handen..

    De eerste is mijn geadopteerde dochter Su uit Zuid-Korea, de adoptie gebeurde in mijn eerste huwelijk, dat jaren later strandde. Su was er een uit een groep van enkele duizenden, die door Nederlanders en Belgen werden geadopteerd. Allen kinderen van Amerikaanse vaders die in Z-Korea trouweden met lokale vrouwen en daarna alles achterlieten bij hun retour naar de VS...
We stelden haar voor om haar ouders te gaan zoeken, maar dat wilde ze niet..  We kregen op Schiphol haar én een doos met een traditioneel kinderkleed uit Z-Korea. Dat alles vertelde ons de non die haar overdroeg...

     Later hadden Mieke en ik pleegkinderen die bij ons woonden of die we af en toe op bezoek hadden (ze verbleven vaak in tehuizen).

     De eerste was ene Marion, die Mieke op een avond meenam in Nijmegen: ze was net uit haar kamer gegooid (huur niet betaald). Haar leven was ongelofelijk en we trokken alles na via haar voogdes. Daar werd je erg stil van.. want het klopte.

     We hadden daarna contacten met de voogdes en met ene Joop, de directeur van CAD-Nijmegen (Centrum voor Alcohol en Drugs).   Hij werd een vriend, maar kon het leven niet bolwerken: om hem heen was er teveel ellende..  Joop moest het opgeven en stierf..

     We waren Marion vaker kwijt en kregen dan tips van mensen om haar heen: zo vonden we haar weer terug. Ze kreeg een vriend die goed was maar niet sterk. Ze raakte in verwachting en Joshua heette haar zoontje, waar we dol op waren.

    We vertrokken uit Nijmegen naar Limburg en hoorden dat het met beiden niet goed liep. Marion werd psychotisch (drugsgebruik) en ze moest in een inrichting voor afkicken. Joshua woonde bijna een jaar bij ons en de hele familie hielp mee: want we werkten beiden... Een bekende filmmaker wilde voor de VPRO over har leven een documentaire maken: het ging niet door omdat wij niet zelf in de film wilden.

    Toen volgde ons vertrek naar La France en de contacten liepen langzaam af..  Vrienden gaven af en toe iets door wat ze zagen of hoorden. Na een tijd werd het stil: niemand wist waar ze waren gebleven.. Tot op vandaag zijn ze niet meer "gevonden"..  Marion en Joshua R. verdwenen uit ons zicht..

    We hadden nog ene Margriet een tijd in huis: het CAD vroeg ons te helpen omdat haar beide ouders verslaafd waren. Dat deden we tot Margriet pleegouders vond en die wilden haar verleden "laten rusten".. Mogelijk een juiste keuze, maar voor ons het einde van contact met Margriet..

   Ziehier het belangrijkste deel van ons "lijstje"... Het was na +20 jaren best wat graven in mijn geheugen en dat was warm en pijnlijk tegelijk..

   Such can life be, en natuurlijk waren het vooral eigen keuzes die veel bepaalden, naast  uiteraard de keuzes van de betrokkenen..

   Nu ik oud ben en soms terugdenk komt alles boven: met zijn mooie en droeve kanten..

 De mooiste is het goede contact met mijn klein-kids, met name met kleinzoon Ward. Met een levenslust en ondernemingszin van jewelste!  Hij gaat nu wereldwijd "koffieroostermachines" installeren en onderhouden! Een wereldreiziger in spé die nu begint aan een intensieve opleiding.

Succes Wardje (bijna 2 meter lang..)!

Leon de Marsilho, november 2019 

HET ZOETE GEVECHT DER SENTIMENTEN   Wat volgt gaat over... zo'n bijna 60 jaren geleden! Dat kan, bij een nu bijna 78-jarige.

  Ouder worden is,- zo merk ik steeds weer-,  ook een sentimentele aangelegenheid..  "Ouder worden", betekent zwakker, kwetsbaarder worden en, -af en toe-, kun je een opkomend sentiment niet meer negeren...

  Erger nog, als je er een "binnen laat", dan is dat de opmaat naar vele anderen.  Dat gebeurde me ook met die behoren bij mijn studententijd op de TH-Eindhoven. Daar bestond ook het "illustere borrelgenootschap Petrus Bokma"  en inderdaad: dat had alles met jenever van doen.

 Maar nog meer met jaren die zeer belangrijk waren: ik werd in die tijd vader van Daniel en was de eerste gehuwde van de club en... de eerste vader. 

 Ik had een beurs en renteloos voorschot, maar dat was niet genoeg om van te leven. Er moest dus naast studeren ook gewerkt gaan worden: maar waar?

 De studentendecaan Mr. Romme was een grote helper, ook voor mij. Hij kende vele belangrijke personen , waaronder de bestuursleden van een "MMS (Middelbare Meisjesschool) op Algemeen Christelijke Grondslag. Later bleek dat er de Morele Herbewapening als idee achter zat: daarbij waren de leden van de familie Philips zeer actief.

 Zo kwam ik terecht voor de klas in een Eindhovense MMS,.. als wiskundeleraar (onbevoegd B): ik was nog net geen 21 en de dames waren rond de 16 jaar... Er was een enorm tekort aan wiskunde-leraren en ik had al veel wiskunde "verslonden", zo ging dat toen.

 Het werden goede jaren: ik had in een klap een prima inkomen (!) en een aangename werkkring, waar ik veel steun vond. Als jongste docent moest ik van alles opknappen: ook Sint Nicolaas spelen..
De traditie wilde dat Sinterklaas arriveerde op spectaculaire wijze..

 Zo kwam het dat ik (de eerste keer) op een geleend paard de MMS binnenging tot in de aula.. De teugel werd beheerd door de eigenares: de docente Aardrijkskunde. Het was een daverend succes en ik moest een dozijn leerlingen de les lezen met he5t "grote boek in de hand"..

 De tweede keer werd besloten dat ik op mijn oude DKW-motor (250 cc) de aula in zou rijden met "Madame Aardrijkskunde" achterop..  Alles ging goed tot we onderuit gingen in de gladde aula: de leerlingen en docenten lachten zich tranen!

 Achteraf zie je dat er altijd enkele mensen je pad kruisten, die jou en je jonge gezin echt hielpen!
Een mens kan soms niet verder zonder een portie geluk!
 Een vriend adviseerde me ooit (tijdens een periode van lichte depressie door te hard werken), om een lijstje op te stellen met de namen van hen "die goed voor me waren geweest".
Ik deed dat, zag de vele namen,  en het hielp me enorm! Dank je Cor!

Leon de Marsilho, december 2019. 

HET ZONNETERRAS VAN LA SAMARITAINE

   De "bermhartige Samaritaan"' was, - als mijn religieuze opvoeding niet is gesleten-, de Heilige Martinus, een militair, die de helft van zijn mantel aan een arme sloeber gaf..  En de samartitanen waren een volksdeel dat andere zonder middelen, gratis hielp..

Ze wonen nog met kleine 150 op de Westelijke Jordaanoever tussen Judea en Galilia en worden door de ware (= de orthodoxe) Joden als "onrein bestempeld". Ze zijn bepaald niet "het uitverkoren volk"..

   Daaraan denk ik om 11.00 uur op het zonterras van La Samaritaine in de Vieux Port en daar wordt ik altijd wat "filosofisch"  qua gemoed.

  Filosoferen is een deftig woord voor  "niks doen", "dolce far niente", boemelen, freewheelen, etc. ..
  Een woord met veel synonniemen geeft aan dat er in de loop der tijden veel is gedaan aan dat onderwerp en/of dat er veel over werd gepraat en geschreven.

  "Na gedane arbeid is het goed rusten", en de Bijbel zegt ook "de vogelen des hemels zaaien en maaien niet maar eten van de velden".  Als het oudste boek dat aanbeveelt, dan is elk schuldgevoel terwijl we in het zonnetje onze drankjes drinken, misplaatst.

 Natuurlijk had alles in mijn leven nog beter gekund... Uiteraard deed ik ook domme dingen, maar hopelijk worden die gecompenseerd met de goede die er ook waren in +75 jaar.. Genoeg? Wie kan me dat zeggen?

 Of mensen ná ons "wat van óns leven kunnen leren" ?
Wel, daarover ben ik echt niet uitgedacht. Omdat er zowel goede als slechte momenten waren lijkt het me dat er altijd wel IETS is dat wij achterlieten, wat de moeite waard is om over na te denken.. Ook voor anderen....

 Zo kom ik in deze tekst,  toch weer aan bij een mooi en hoopvol einde!

Leon de Marsilho, december 2019, Marseille.

woensdag 11 december 2019

WAAROM WIL IEDEREEN IETS MET MALI?

   Mali, een groot onderdeel van de Sahel, is op vandaag politiek nogal interessant. La France betaalde dat met 13 gedode militairen waarbij moet worden opgemerkt, dat IS daar voor een flink deel uit Franse geradicaliseerde moslims bestaat! Zij zijn in La France geboren en getogen, hebben een Frans paspoort en willen dolgraag wat bommen in Parijs etc. doen ploffen, ook als het een bomgordel is die ze zelf dragen.. Dus Mali is voor de Franse veiligheid van groot belang.

  De Sahel groeit fors qua bevolking en dat houdt in dat er veel echte armoede gaat ontstaan. Nadat die armoede eerst aardig zakte sinds 1990 : namelijk van 54% naar 41%! Maar het aantal echte armen nam toe van 278 tot 413 miljoen, door de hoge geboortecijfers. Nu nog is er sprake van 2,7% toename elk jaar. Macron, de Wereldbank en anderen, riepen recent op tot forse maatregelen om die groei te remmen. Immers zonder dat zullen de miljarden aan hulp, niets uithalen!

   Poetin is ook met Mali bezig  en weet dat de EU  600 man uit 22 EU-landen daar stationeerde.  Die ook dient om de lokale legers op te leiden, dus er is sprake van een "wereldwijde interesse".

  De VS hoden het bij steun met geld, wapens en een groep commando's en Frankrijk en Duitsland ruzieën ook wat over het gebeuren in deze regio.

  Vanwege dit alles is er ook zo veel polemiek te horen bij de Nato, die recent 70 jaar bestond.
Turkije geleid door de nogal onbetrouwbare Erdogan is ook Nato-lid.

  Als Macron openlijk spreekt over "hersendood zijn van de Nato" is duidelijk dat het er flink rommelt. Maar ook dat La France in Mali weinig kan zonder zijn EU-geallieerden! En de boze reactie daarop van Merkel toont duidelijk dat er iets mis gaat..


Leon de Marsilho, december 2019

dinsdag 10 december 2019

VEEL KLEUREN EN ALLES "OP ROLLETJES"  We zien hier wonend naast station Saint Charles veel reizende : er passeren hier per maand ruim 1 miljoen! 
 
  De moderne reiziger moet zijn handen vrij hebben voor kaarten en documenten dus kwamen er rugzakken en koffers en tassen "op rolletjes". Bagage ouderwets met je handen dragen is voorbij...

  Deze fenomenen veranderen ook de wijze waarop je je door een menigte moet bewegen. Mensen zijn van boven en van achter vaak "dik" (rugzak) en duwen  of trekken koffers op wieltjes. En daarover kun je gemeen struikelen!

  Gelukkig zijn veel mensen gekleurd: ze zijn vaak donker van huid en hebben niet zelden fel gekleurde kleding aan. Intussen kan ik daaraan al zien van waar ze uit Afrika stammen.  En ik hoor aan hun babbels, dat ze uit Senegal komen.

  Afrika dubbelt zijn bevolking in komende 30 jaar en in 2050 zijn er 5x meer Afrikanen dan Europeanen. Sommige mensen schrikken er van, maar meer ontwikkelde weten dat we die Afrikanen hard nodig krijgen! Het aantal vacante banen in Duitsland en Nederland loopt al in de miljoenen: de Europese economie gaat vastlopen op "te weinig jeugdigen"...

  Wilders zal even moeten slikken: de afrikanen worden onze redding! En iemand zou hem moeten vertellen dat de mens is ontstaan in Oost-Afrika en dat Europa werd bevolkt vanuit dat gebied. Dus, dat wij Europeanen uit Afrika stammen en door te weinig zon zo blank werden..

  Vooroordelen overleven ook voort door "onwetendheid" en je moet inderdaad "erkennen" dat de Europeanen sneller evolueerden dan hun stamvaders.

 Voor u me nu "de oren gaat wassen" moet u nog bedenken dat het de Nederlandse VOC was die ladingen zwarte mensen uit Afrika verscheepte naar Noord- en Zuid-Amerika. Goedkope arbeidskrachten hielpen mee om onze westerse welvaartstaten te scheppen.

U ziet weer eens dat tegen vooroordelen maar een remedie bestaat: namelijk, weten wat onze eigen geschiedenis was!

Leon de Marsilho, december 2019

OOK DE HUISARTS STEPT...

    Gisteren in de stad kwam ons een krullen-bol op een e-step tegemoet die ons vriendelijk toelachte.. Dichterbij gekomen zagen we dat het Carlo was onze huisarts afkomstig uit Noord-Italië. Marseille is echt "step-land" maar met zo weinig regen is dat eigenlijk geen wonder..

   Immers met een step sta je nooit te wachten, je kunt op trottoir en rijweg verder al moet je in La France nu op de rijweg! Waaraan nog niemand zich wenst te houden..

   Visite rijden gaat zo razendsnel: het is vlug en er is geen parkeerprobleem, want je neemt de step gewoon mee naar binnen bij de patiënt.

   "Je huisarts op de step", dat toont dat de wereld echt veranderde, toch? In Nederland zit dat wat lastiger met de regen en de wind, al moet je hier die Mistral ook niet onderschatten!

   Onze Carlo was lang bij Artsen zonder Grenzen en leerde daar wel meer dan je op een stepje voortbewegen.. Verder is steppen ook nog gezond en dat hoort een huisarts ook te promoten

   Er is een "transport-revolutie" gaande, waar zelfs de metro en zeker de bus, niet tegen op kunnen.

   Maar zo als altijd zijn er ook nadelen of zelfs problemen: met name bij de verzekerraars en de politie, die te maken krijgen met akelige step-ongelukken. Maar als je dat "wat commercieel beziet" is het steppen dus ook meer business voor huisartsen en ziekenhuizen..

   Ik heb nog geen enkele "trendwatcher" gehoord die kan uitleggen waarom ook hij niet zag aankomen dat "de step de toekomst is"!

  Nu is het wachten op de nieuwste step met regenscherm, ruitenwissers en schijfremmen en met ingebouwde EHBO-doos. Als dat is geregeld zal ook in Nederland het steppen een hoge vlucht nemen..

 Ach zeggen sommigen: "de huisarts die op bezoek komt gaat ook verdwijnen" Binnenkort "bezoekt de huisarts je thuis via het TV-scherm"..  Er bestaat hier al een artsenclub die dat doet en de verzekeraar betaalt het.

 We wisten al dat "de technologie de wereld ingrijpend verandert",  maar dat daar een step bij te pas zou komen, zagen er weinig aankomen.  Ik voorspel u nu dat de "drone-dokter aanstaande is". In de stad komt hij aan op uw terras of balkon en uw medicamenten komen ook per drone: want ook de apotheker gaat meedoen.

  Ik dacht er over om "een think-tank" op te richten die nadenkt over aanstaande veranderingen in onze moderne wereld.  Daarvoor zoek ik belangstellenden.

  Het lijkt me een echt passende bezigheid voor moderne gepensioneerden, die zo ook hun slinkend pensioen wat kunnen oppoetsen!

 Ik reken op de nodige schriftelijke inschrijvingen, daarmee kan ik dan in Parijs vragen hoeveel overheidssubsidie "deze idee schuift"!

 Verbeter de wereld en begin gewoon zelf!

Leon de Marsilho, december 2019

.

|


EUROPA 2019: GEEN WERK ÉN... VACATURES?

  Europa wil het veel beter doen dan tevoren: de EU is mede daartoe in leven geroepen! Hoe staat het met die mooie gedachte?

  Wel, in La France bestaat een werkeloosheid van rond 8,5% en tegelijk zijn er miljoenen openstaande vacatures in Duitsland en Nederland.. Het ene land betaalt werkeloosheids-uitkeringen en het andere moet overwerk betalen..

  Natuurlijk is emigreren vanwege werk vaak moeilijk mede door verschillen in taal en gewoonten.   Maar arbeidsmigratie is oud als de mensheid zelve.

 Bij mijn weten bestaat er niet veel beleid in de EU over "werken over de landsgrenzen" terwijl dat noodzakelijker is dan ooit.

Dus moeten we wisselen van "volkslied"  of de tekst moet worden aangepast! Bijvoorbeeld: "Allons enfants de la patrie, le jour de depart est arrivé"!

Leon de Marsilho, december 2019FR; TRANSSOPORT-STAKING 2


TRANSPORTSTAKING FR 2

 U weet het ongetwijfeld: Vanaf 5 december 2019 wordt La France geplaagd door transportstakingen: landelijk maar soms ook lokaal!  Zo willen dat nu (vooral) een grote vakbond: de CGT.  Omdat de regering de pensioenen wil "hervormen"..

   Immers ook in La France "vergrijst en ontgroent het": dus moet je oppassen dat er straks gigantische pensiontekorten ontstaan! Het is ook een Europa-breed probleem. Nederland kortte al stevig: wij zijn in 10 jaar zo ongeveer 50% van de koopkracht kwijt..

   Niemand is "de schuldige" en wie dat niet past, mag zichzelf de schuld geven: er zijn veel te weinig kids gemaakt in onze generatie!  We dalen straks stevig onder het magische getal van 2,1 kids per vrouw..

   En "ontevredenheid" wordt in Frankrijk vaak omgezet in "stakingen"  en nu  in het transportwezen!  Want zo raak je bijna iedereen en "dus zal die Macron zijn plannen wel móeten aanpassen"..

  Hierbij gaat het Franse staatsbedrijf de SNCF (trein) voorop.. en u moet ook even weten dat SNCF wereldwijd opereert! Het ontwikkelt metro- en treinsystemen in de hele wereld! Een bedrijf met vele gezichten dus en ook succesvol met zijn buitenlandse activiteiten!

 Een Frans staatsbedrijf dat dus enorm exporteert, legt ook in eigen land alle transport plat! Dat dit geen fraaie publiciteit geeft dat is de CGT worst!

Weet dit alles als u het hieronder staande blogje leest! Daar komt het:..

 

Goedemorgen allemaal, op deze volgende Franse transpor-tstakingsdag..
 

Er is “minimum service” dus slechts 1 op 10 treinen komt..

Ik zag net op het grote station bij ons hoe dat “werkt”

 

De trein komt binnen en eerst begint het gevecht om UIT de trein te komen!

Want zij die ERIN willen ruziën om de beste plek om er dadelijk IN te kunnen..

 

Ouderen en volgeladen moeders met kids zijn nu de verliezers..

Iemand zei het duidelijk toen Melenchon weer trots over “zijn staking” sprak:

 

De zwaksten worden het hardst getroffen”!

Maar dit soort opmerkingen “bederven het CGT-feestje” ..

 

La France staat stil en alle hervormingen van Macron,

Ook die van de werkeloosheidsuitkering staan onder zware druk..

 

Terwijl van deze de fraude enorm was: ontelbaren waren zogenaamd

werkeloos met uitkering en.. werkten zwart elders!

 

Dat weet Melenchon ook..

 

Hij weet ook dat ook La France vergrijst en ontgroent,

Dus dat meer ouderen leunen op de werkende jongeren!

Die bang zijn voor… hun pensioen later!

 

La France staat weer eens in de ACHTERUIT, de gaten bij de overheid dat betekent: vullen via belastingen..

 

Dus pas op Melenchon en co geven u in stilte een sigaar uit eigen doos!

Populisme is sneaky!

 

Groer uit zonnig Marseille

 

Leon

 

WAT ZAL MORGEN ONS BRENGEN?

      Regeren is vooruitzien zegt men en dat geldt ook voor "gezond ouder worden"!

  Dus ga ik me intensief richten op onze toekomst!

  Qua vorm zal ik dat doen door op een rij te zetten : Wat er m.i. BLIJFT en wat gaat VERANDEREN..  Riskant maar ook leuk, toch?

  Regelmatig stuur ik u een blog waarin een nieuwe "PLUS of Min" wordt genoemd en de eerder genoemde "plussen en minnen" staan dan onder de laatst genoemde..

  En nu de aftrap:

1.Onze levensverwachting neemt nog steeds toe. In 150 jaar werden we dubbel zo oud! Biologen zeggen dat er bij ca 120 jaar een soort "grens ligt". Maar grenzen verleggen is wat de mens altijd zeer goed kon! Natuurlijk is het kernpunt: Hoe goed de LEVENSKWALITEIT  blijft!.
 
  
Leon de Marsilho, december 2019

maandag 9 december 2019

EEN WANDELING IN MARSEILLE

       Ik zit in de Vieux Port tegenover de ferry die beide zijden verbindt, niet ver van de stokoude Mairie en tegenover wat de Rive Neuve heet. Op die "rive"deed Louis XIV veel boten bouwen voor zijn oorlog tegen Spanjaarden en Hollanders.  Het hout voor die vloot werd gekapt op de zuid helling van de Mont Ventoux, die na wat jaren kaal was als een vleermuis.
  Dat beviel een nobele uit Carpentras niet en deze startte een her-beplantingsprogramma.  Men voerde dat strook voor strook uit en dat zie je nu nog aan de strooks-gewijze verkleuring van de loofbomen in de herfst.

  Notre Dame de la Garde, het gouden Mariabeeld,  kijkt naar me vanaf haar hoge kerktoren en vraagt zich mogelijk af wat die oudjes op die banken doen voor hun medemensen.

  In 1860 toen zij op die toren terecht kwam bestonden er geen algemene ouderdomspensioenen. Opa en oma moesten meestal op de kleinkinderen passen terwijl de ouders zorgden voor "eten voor de hele familie".

  Aan de kade ligt het jacht van een Rus dat aan de ketting ligt. Die Rus betaalde de bemanning niet en nu ligt er beslag op zijn schip. Dat duurt al lang..

  Ernaast ligt de grote catamaran, waarop Mieke en ik ooit een feestelijke avond meemaakten. We voeren met een groep 's avonds uit, gingen voor anker, en dineerden, terwijl een bandje de muziek verzorgde.

 Het gemeentehuis achter me maakte ook de Franse revolutie mee ..Dat was een uiterst gewelddadige tijd: toen werden politieke geschillen met wapens uitgevochten.

 De Vieux Port is een spannend boek en was vroeger (voor de veiligheid) met een enorme ketting afgesloten in de nacht. Ook in de oorlog tegen de Spanjaarden die zich daardoor niet lieten weerhouden en ze namen de ketting mee. Deze trofee is nu te bewonderen in de Kathedraal van Barcelona..

 De toeristen zijn volop aanwezig en flaneren over de kade: ze lopen of richting stad of naar het fort dat de ingang bewaakt.  De meesten gaan de Canebiere op die zo heet omdat er hier vlas werd verbouwd. Canabis wordt immers van vlas gemaakt en vroeger werd er veel scheepstouw mee gefabriceerd.

 Of veel Marseillanen die hier komen al deze feiten kennen is te betwijfelen. Het leven van deze oudste stad van La France was nogal woelig en vereist veel meer dan enkele A4-tjes om beschreven te worden.

 Geïmporteerde Marseillanen weten vaak meer van de stad dan de autochtonen. Zo kwam het dat ik hier ooit rondliep als gids voor passagiers van cruiseboten...  Dat zijn er miljoenen jaarlijks en om hun wat te gidsen moeten vele talen worden ingezet.  Omdat ik zoals vele andere Nederlanders 4 talen spreek (Frans, Engels, Duits en Nederlands) kon ik een dame die ik kende opvolgen toen ze met pensioen wilde. Het werd gereorganiseerd en ik nam mijn congé..

 Dit was een greep uit de story van "mij met Marseille" die al 10 jaar duurt nu en waar de zon 2800 uur per jaar over schijnt.

Leon de Marsilho, december 2019