Totaal aantal pageviews

donderdag 23 januari 2020

TO BLOG OR NOT TO BLOG...

…. "That's (voor mij ook) the question",  en het komt van Shakespear's Hamlet (To be or not to be. thats the question). Het deed me ook denken aan de filosoof Teilhard du Chardin , jezuïet en paleontoloog, die ons ook het nodige voorzette  aan twijfel over religieuze "zekerheden" zoals het zo fraaie scheppingsverhaal.... 

      Ik denk ook aan : Die schrijft, die blijft... , want papier is geduldig en "leeft vaak langer" dan een mens. Zie onze volle bibliotheken..

      Ik kwam ooit een Deense opa tegen (in La France), die zijn levensverhaal opschreef voor... zijn kleinkinderen. Hij zei dat er bij en vond dat het voor "zijn kinderen maar weinig zou betekenen" en dat was ook een reden om extra na te denken.. ..  

      Schrijven over je levensloop is op de eerste plaats nuttig omdat je zo kritischer wordt over "wat je deed en liet in je leven". De mens heeft de natuurlijke neiging om het kwade te vergeten en het goede te overdrijven...

      Een vraag is daarbij of een biograaf niet iets beters produceert dan de jezelf kunt leveren.

      Zo nu weet u allen wat meer van "het waarom van mijn geblog".  Een goede vriend verzamelde en ordende (op verrassende wijze!)  ooit mijn gedichten (titel: Pensées Brilhassiennes) en gaf me die in mooi blauw ingebonden op een totaal onverwacht moment. Het ontroerde me zeer... en tot op vandaag..

     Zijn interpretatie was een ware "eye-opener" en hij deed me er een groot plezier mee.

     U ziet het: ik zit goed want ik had al een biograaf!

Leon de Marsilho, januari 2020.

WAAR IS LIEVE LITA GEBLEVEN?

   Weet u het nog? Die was de grote raadgeefster in de 60-er jaren voor tijdschrift Margriet (?).
Helaas is ze er niet meer.. en dat nu IK haar nodig heb..
Want mijn vrouw kijkt verwoed naar vele misdaden in de media en daarbij zitten niet weinig moorden van vrouwen op hun echtgenoot!

 Tja,  wat moet ik er van denken?  Na rijp beraad ben ik me maar wat voorzichtiger gaan gedragen.

Ha, ha,  nam u dit berichtje serieus? Wel dan heb ik u bij de neus!

Een carnavalistische groet uit Marseille

Leon en Mieke

dinsdag 21 januari 2020

LA FRANCE EN DE SLIMME CGT

    De CGT is een Franse vakbond  die al jaren begreep hoe je een transportstaking tot een nationaal succes kunt maken: door te zorgen dat je "de vitale posities controleert"..

   En dat zijn in deze : zorgen dat je bij SNCF een flinke groep positioneert onder de.. treinbestuurders, want een trein kan alleen vertrekken als er een bestuurder VOORIN zit..

   Dus was men bij CGT zeer alert bij het benoemen van mensen op deze posities. Het is voor buitenstaanders moeilijk te vatten, dat de regering in La France dat niet onder controle kreeg..
Want er staken bij SNCF maar weinig mensen echt!

   Liefst ruim 25% van de treinbestuurders is CGT-er.. en daarom lukt dat telkens weer.  Een Franse topmanager uit de petrochemie zei: " De CGT kan een raffinaderij blokkeren met maar 10 stakers, die in de controle afdelingen werken. Sommige CGT-ers daar blijven gewoon aan het werk en vermijden zo inkomensproblemen..

De CGT werd in Le Point (een topmagazine in La France) uitgeroepen als "de top-casseur van La France" wat toont dat "men" het langzaam door begint te krijgen en tot in Parijs!

  In de Franse pers zie je nu dat inzicht sterk doorbreken en de CGT komt nu ook in moeilijker vaarater. Men denkt dat 50% van de Fransen het nu doorziet.

 Times are changing, en de CGT begreep dat toen de deelname aan de laatste "pensioen-hervormings demonstratie" sterk terugliep.. Er bleef nog maar ca 15% over van de eerdere scores..

 Monsieur Martinez  CGT-leider  begint nu zijn zelfvertrouwen te verliezen, omdat steeds meer Fransen gaan inzien dat staken weinig helpt bij het op peil houden/brengen van de koopkracht. Welvaart wordt immers vooral gemaakt door werken en een hoge productiviteit..

 Le Point had het over "La dictature des émotions" , dus het in stand houden van de angst die het gezonde verstand blokkeert.

 La France is het land van DE revolutie  die een Franse koning zijn kop kostte en Le Point wees op de angsten voor de "democraturen", (zoals Turkije en Rusland) en het weer opkomende moslim-terrorisme.

  Opkomend nationalisme religieus fanatisme, de mondialisering en immigraties zijn opnieuw bedreigingen voor de parlementaire democratie, die ons zolang welvaart bracht. 

 En als slot dit uit La France: Monsieur Martinez CGT verklaarde desgevraagd dat hij persoonlijk (!) tegen de stakingen was..  Wij geven het nu op om hem te willen snappen..

Leon de Marsilho, januari 2020

zondag 19 januari 2020

OP EEN DAG HOOR JE ER BIJ..


   Mensen lijken ook gewoonte-dieren die een nieuwe accepteren als die maar vaak genoeg in hun leefwereldje present was. Wij verhuisden best vaak en dan moet je ook je bekenden wat aanvullen.

   In Mormoiron ging ik elke dag even op het bankje zitten in het dorpscentrum, naast enkele onbekenden.  Na enkele keren begint dan de communicatie, gewoon  omdat je toonde "erbij te willen horen"...

 Dat werkt ook prima in Marseille merkte ik: een deel van mijn kennissen deed ik zo op en sommige werden een beetje "vrienden".

 Dus "eenzamen op deze wereld" : contacten krijgen is niet moeilijk. Neem gewoon plaats in een leefwereld-je  door "er bij te gaan zitten", en na een aantal keren krijg je contact.

 Probeer het ook eens en u zult zien dat werkt en dan leerde u ook dat je verder kunt komen door wat eenvoudig gedrag. 

 Dus bent u alleen dan is daar een eenvoudig recept voor: toon je herhaaldelijk op dezelfde plek en dan komt dat moment er vanzelf.


Leon de Marsilho, januari 2020
NU IS NIEMAND MEER ALLEEN..

  … want iedereen om je heen praat in zijn smart-phone, die de oude eenzaamheid verjoeg.  De technologie maakte weer eens een goed punt... Abbé Pierre en consorte zijn binnenkort de nieuwe werkelozen, de laatste  "robot"  zette hen ook op non-actief..

   Ik zie ze dagelijks met tientallen: ze lijken alleen, maar ze praten voortdurend tegen hun zwarte compagnon (soms is die duur en wit, dan is het een Apple..).

  Maar dat beeld bedriegt, we zien maar al te vaak schijn: en niets veranderde echt.. De menselijke ontmoeting kreeg een nieuwe gedaante.

Leon de Marsilho, januari 2020

maandag 13 januari 2020

JE LEVEN OPRUIMEN VEREIST NOG EEN LEVEN

        Af en toe moet een mens "wat opruimen" en dan kom je ook terecht in de "documentatie van je eigen leven". Daar gingen we wat in bladeren en we keken naar vele honderden foto's.  Vele werden na de laatste blik "richting poubelle" gezonden..

        Want enkel WIJ weten wat ze voorstellen, vele personen zijn er niet meer en als je het niet zelf opruimt, komt "de man met de zeis dat ooit voor je doen". En die is keihard in dit soort dingen..

         We hadden zelfs een album waarin foto's zaten "van waar we hebben gewoond"  niet niks als u weet dat wij ook tientallen keren verhuisden..

         Wij kennen mensen die een heel leven op een plek woonden en daarmee is niks verkeerd. Maar ons is dat echt niet gelukt in de bijna 50 jaar dat we samen zijn en daarvoor..

         Tijdig opruimen en goed selecteren is een feest, als je ook de pijn van afscheid nemen accepteert. Gelukkig: de vreugde van het weerzien overheerste ruim..

Leon de Marsiho, januari 2020

KOMT LA FRANCE OP EEN KEERPUNT?

     Dat vragen vele Fransen zich ook af...  Na de oneindig vele "manifs"  die erg weinig opleverden lijken zich meer en meer Fransen af te vragen "of het niet anders moet". 

     De Franse Premier voelt dat en tracht die trend te versterken.  Hij komt met voorstellen voor een betere aanpak voor de pensioenen nu de opinies rond de 50-50% lijken te zijn gekomen..

     De Fransen lijken in te zien dat met pensioen gaan voor alles een kwestie van "financiering" is. Dus gaat de premier daarover een conferentie organiseren. Immers: de jongeren moeten die pensioenen betalen in het huidige omslagstelsel (repartition).. ..

     Zie in de EU: Duitsland en Nederland en anderen zien pensioen met 70 jaar al naderen en de Fransen dromen nog van met 64 of 64 jaar als "richtjaar voor de algemene pensioenleeftijd".

     Immers: La France heeft +100% staatsschuld en krijgt het begrotingstekort nog niet onder de 3%..
Het gevoel dat het echt anders moet dringt steeds verder door..

     Is een soort ""tweede Franse Revolutie" (maar dan anders) denkbaar? Is zelfs de CGT nu rijp voor meer realisme?
    
  Dat is wat nu "at stake is" in een dodelijk vermoeid Frankrijk..

Leon de Marsilho, januari 2020.

    

 :