Totaal aantal pageviews

donderdag 10 oktober 2019

WAAR OF NIET WAAR?

    Ik loop op straat en zie een jonge Afrikaan een foto maken van een rode Renault Zoe..  Dan stapt hij er in en ik vraag door het open raampje: "Waarom maak je een foto van je auto"?

    Hij lacht en toont me hoe hij start: dat doet hij met twee draadjes die even vonken... Hij ziet mijn verbijstering en zegt: "Voor je het weet is je auto hier gestolen en dan is een foto goed voor de aangifte bij politie"!!

  Daar sta je dan... en je vraagt je van alles tegelijk af..  In Marseille is "wat je ziet vaak niet wat het lijkt", dus ben je voorzichtig met oordelen.

  Je beseft dat je vol zit met vooroordelen... Dus ik leg ik dit incident eens aan U voor!
  Doe me een plezier en vertel me wat U er van denkt!
Ik help u op weg met wat suggesties:
 
1. Hij steelt die auto NU en ik sta er bij..
2. Hij stal hem al eerder, maar zegt dat natuurlijk niet.
3. Hij is goud-eerlijk en wil me gewoon even beet nemen: grapje dus..
4. U denkt dat IK u nu belazer en U uit lok, om U op een vooroordeel te betrappen..

  Ja, het leven in deze verrassende stad zit vol valkuilen. Daarover stak ik hier in een paar jaar meer op, dan in mijn hele leven vóór Marseille.. Deze stad confronteert je voortdurend met dit soort dilemma's.

  Mogelijk hebben de 60 zelfmoorden van agenten (!) sinds begin 2019 in La France, daar ook iets mee van doen? Of is dat herhaald met geweld moeten optreden tegen roerige Gele Hesjes en Black Blocks  toch DE hoofdoorzaak?

   U ziet het: Marseille en meer Franse steden zijn een grote levensles, over de diepere roerselen van de huidige mensheid. Hier zijn de sociale discrepanties voortdurend zichtbaar en te voelen.. En die leiden tot confronterend gedrag..

   Ik besef dat dit "voer is voor psycho- en socio-logen, die de mens wetenschappelijk analyseren".  De "antikapitalist Besancenot" , DE Franse anarchist, blijft intussen druk met het "uitroeien van het kapitalisme" en doet zijn "Black Blocks" vele winkels slopen...

  Ik denk dat hij een werkzaam leven voor zich heeft en niet werkeloos zal worden.  Als hij ooit weer gewoon centjes moet verdienen voor zijn gezin, kan hij terecht bij de Franse La Poste. Want zijn echte vak is "facteur", dus postbode.

  Dit is een van de vreemdste CV's die ik ooit zag: is postbode zijn dan zo gevaarlijk voor je geestelijke balans? En ik maar denken dat het een gezond beroep is, waarbij je veel loopt en waarbij je veel mensenkennis opdoet.

  Je kunt nu in Frankrijk voor 19.90 euro per maand er voor zorgen dat de facteur van je bejaarde ouders, hen regelmatig bezoekt en hen zelfs helpt met boodschappen doen! De postbode brengt je die baguette, naast je brieven en helpt je met ook met een briefje schrijven!

  U mag er van denken wat u wil, maar ik acht het een uiterst praktisch en ook zeer sociaal idee in het kader van de wat zieltogende Franse La Poste. Immers die verliest veel business door dat verdomde internet..

  Als u dit goed doordenkt moet u nu concluderen dat Besancenot zich eigenlijk ook dagelijks en zeer concreet inzet voor een beter Frankrijk. Ook kwam bij me op, dat facteur een mooi beroep kan zijn voor Afrikanen: die lopen als windhonden, zijn gezellige mensen en hebben nog die ouderwetse achting voor de ouderen!

Dus: Bravo voor Besancenot en hup, jong Afrika!


Leon de Marsilho, september 2019

IS GELOVEN OOK GEVAARLIJK?

….. dat vragen zich nu in Frankrijk opnieuw mensen af na die 4 doden: ze werden door een medewerker (ook van de politie), neergestoken..  De dader werd neergeschoten door een collega-politieman..  De dader was 18 maanden er voor moslim geworden..

       We weten uit de geschiedenis dat moord, doodslag en zelfs oorlogen ontstonden door politieke en/of religieuze spanningen: want overtuigingen kunnen zeer radicaal maken omdat ze diepe haat veroorzaken..

       La France kende een periode van ca twee eeuwen met veel moorden om religieuze redenen. Ook elders in Europa werd er "ongelovigen" vermoord die in de islam "dhimmis" heten (christenen en joden)..

       De 8 kruistochten  in de 11e en de 12e eeuw waren een dramatisch hoogtepunt: de Europese christenen wilden "de bezetting van hun  Heilige plaatsen door moslims in Palestina"  doen be-eindigen... Er werd zelfs een "Kinderkruistocht"  georganiseerd door een Paus die Leon heette..

        Heftig geloven leidde vaker tot "haten van ongelovigen" en soms zaten daar ook politieke motieven bij. Hitler met zijn "Endlösing" is wel het meest schokkende voorbeeld: hij zette "zijn dodenteller" op ca. 6 miljoen!

       Overtuigingen zijn soms zeer gevaarlijk en kunnen door politici worden uitgebuit om tegenstanders aan de kant te zetten. Stalin met zijn "goelags" was ook zo'n politieke moordenaar..

      Dus laten we allen vooral overtuigd blijven van het nut van tolerantie en verdraagzaam blijven: en de "Allerhoogste", of die nu God of Allah heet, kan toch niet bedoeld hebben zovelen de dood in te jagen?

      Ik schrik altijd van fanate mensen die door hun overtuiging onderscheid gaan maken in "goede en foute medemensen".  Ondanks de vele excuses die er zijn aangeboden voor "moordpartijen en soms het genocides"  moeten we blijven oppassen voor al te radicale overtuigingen..

     Elk tijdperk kende zijn opruiers en ook in Nederland. Ene Wilders is de meest recente die ons  wilde/wil overhalen tot verdoeming van "andersdenkenden".

NB1: In Halle (Du) bleek opnieuw dat de ultra's (en nu die van rechts) een synagoge als "vijandig object" namen. We zagen twee onschuldige mensen doodschieten en de schutter kreeg ook zijn kogels.. Dit nadat Frankrijk nog "bij kwam" van het vermoorden van vier mensen, door een "geradicaliseerde moslim"..
NB2: Erdogan, de moslim zelf steeds radicaler denkt, bombardeerde de koerden  aan de Turkse zijn zuid-grens. Ook omdat Trump zich daar terugtrok en deze (vond die bommen geen goed idee".

   We zijn niet ver meer van "radicale oorlogen met religieuze achtergrond". Het wordt hoog tijd dat Allah en God laten weten dat ze "een en dezelfde zijn"! Want daarover zijn alle gelovigen het eens: er is maar EEN allerhoogste!

Leon de Marsilho, oktober 2019
sp.9d

BEWIJS VAN IN LEVEN ZIJN....

     Als je pensioen geniet wil de pensioenkas af en toe "zeker weten of je nog leeft"! Daarom  vraagt men regelmatig "een bewijs van in leven zijn". Om te voorkomen dat er "grappenmakers" van jouw uitkering feesten, terwijl je al lang bent gecremeerd...
   
     Als je overlijdt weet een modern land dat via het bevolkingsregister, maar La France heeft geen systematische registratie van de mensen die op zijn grondgebied leven... Het land van Napoleon doet daar niet aan, dus op het gemeentehuis weet men zelfs niet "wie waar woont"..
    
     Woon je als Nederlander met pensioen in La France, dan moet je dus jaarlijks aantonen dat je nog geheel fit rondloopt en graag je pensioengeld wil blijven ontvangen.

     Dus gingen we recent naar het Marseillaanse gemeentehuis met onze paspoorten om "ons zélf  voor het loket te tonen,  elk voorzien van zijn paspoort". De dienstdoende ambtenaar bekeek alles en verstrekte "een bewijs van in leven zijn", dat vervolgens naar het Nederlandse pensioenfonds werd gestuurd..
   
     Gelukkig doet je conditie er niks toe en ook al voel je je eigenlijk een beetje "stervende": dat hoef je niet te vertellen...

    Zo worden wij er elk jaar aan herinnerd dat "in leven zijn niet meer vanzelfsprekend is", zeker niet voor de Nederlandse autoriteiten!
 
    Dus wees gerust; geen enkele  Nederlander die in La France woont, kan geld uit UW pensioenkas "op feesten", terwijl de echte rechthebbende op het kerkhof rust..

    Ik bood de gemeente Marseille een gratis abonnement op mijn blog aan, want dat kan mijn levendigheid ook bewijzen. Maar ze lezen geen Nederlands en mijn geblog kan hun ook niets schelen...

 Leon de Marsilho, oktober 2019
woensdag 2 oktober 2019

LA MONARCHIE REPUBLIQAINE

---- Deze uitdrukking is van de net overleden Jacques Chirac en geeft aan dat La France wel een republiek is, maar niet zonder "koningsfiguur" kan/wil leven..

   De meeste gekozen presidenten hadden ook "koningsallures", omdat de Fransen die graag zagen.  Ondanks die bloedige revolutie of zelfs uit spijt over dat bloedbad? Denk aan De Gaulle, Mitterand om er maar twee te noemen..

   In het Pantheon ligt Napoleon de Corsicaan, die later zelfs tot keizer wilde worden gekroond en door de paus zelf! Nu was de vraag of Chirac ook in het Pantheon zou worden begraven...

   Maar Chirac wil bij zijn dochter Laurance op het Cimetiere Montparnasse begraven worden en geeft zo op onvolprezen wijze aan hoe hij in het leven stond.

   Macron mag a.s. maandag alles presidieren in de Kerk Saint Sulpice in Parijs en daarna geldt wat Jacques en zijn familie willen..

   Als koele kikker met een francofiel tikje begrijp ik dat wel. En ter verdediging denk ik dan nu aan de dag dat Beatrix zal overlijden.  Die ook een grote indruk achter zal laten. Zij zal in de grafkelder in Delft worden bijgezet mogen we aannemen..

   Dus als je goed kijkt zie je ook bij "ons die monarchale trekjes"  tot op de laatste dag.  Willem weet dat het protocol voor die droeve dag al is opgesteld. En zal er zich keurig naar richten

 De koning is dood. leve de koning... Zo werkt de monarchie en die is vele "Hollanders" ook lief. Al vinden ze het ook een grote poppenkast..

Leon de Marsilho, sept. 2019

zondag 29 september 2019

SOCIAAL-POLITIEKE ACTIEVOERING OP HOL?

     De zaterdagen lijken weer DE demo-dagen te worden in Franse steden, waarbij de "gelen" een beetje het ritme aangeven..  Maar de politie zat ook niet stil en bedacht trucs om "hun samenkomen te verhinderen". .  En de meer radicale en geweld-dadige demonstranten dachten ook na:  zij zagen in een goeie infiltratie-techniek hun kansen.

  Zo mengden zich de ruige Black Blocks (anarchisten) met de vreedzame klimaat-actie-voerders en die kregen bijna de schuld van alle vernielingen en berovingen van winkels in Parijs, Bordeaux en Toulouse..

   We zijn in een ingewikkelde "guerilla-achtige " manier van demonstreren beland, waarin de slimste wint en de echte vernielers vrij uit lijken te gaan. Het is voor zowel politie als journalisten een complex zoekplaatje geworden en de gewone man in the street is het overzicht zeker geheel kwijt..

   De chaos die zo resulteert is voor de echte vijanden van onze open maatschappij (zowel links- als recht-radicale) precies wat ze graag wilden. Want dat vernielt de hele "maatschappelijke ordening" en dat is voor de spelbrekers een nieuw succes aan het worden.

   La France, -ook het land van de opstanden van 1968-, lijkt hierbij in de EU het voortouw te nemen. In dit EU-land is de diepe onvrede ruim aanwezig, wat bij een werkeloosheid van ruim 8% ook niet echt verwonderlijk is.

   Die werkeloosheid is al +50 jaar hoog, wat alles van doen heeft met... een zeer gebrekkige export! Franse producten en diensten zijn niet modern en erg duur, ook omdat de staat veel lasten daar toevoegt.

   Zo oogt de Franse samenleving als de meest gefrustreerde van de EU. Daarom zien we dit verschijnsel nauwelijks in andere EU-landen. In Duitsland en ook Nederland zijn miljoenen vacatures die niet vervuld worden: veel ouderen met pensioen en weinig jongeren..

  Nu de OECD ons waarschuwt voor afkalvende groei en moeilijke conjuncturele tijden, zal dit alles nog verscherpt worden.

  Dus moeten we rekenen met een verdere neergang te beginnen in La France..  Dit "oerland van de revoluties" lukt het maar niet om een vreedzame "evolutie te scheppen"  die de ongelijkheid in kansen vermindert.

  "Allons enfants de la Patrie, le jour de gloire est arrivé, "-wat men in de Marseillaise zingt-, geldt  helaas enkel voor opstand en reuring.. En niet voor een gestage en  vreedzame economische vooruitgang.

 La France bleef het land van ongelijkheid en frustraties en dat lijkt een soort van verdoemenis te blijven..

NB: De zaterdag ná Chiracs dood bleef het in het Gele kamp muisstil, Een verklaring kwam er nog niet: was het eenmalige piëteit of twijfelt "geel"  aan het nut van haar acties? Laten we maar even afwachten..

Leon de Marsilho, september 2019
.

OP ZOEK NAAR "MY ROOTS"..

   Is het gek dat oudere mensen zich vaker afvragen "wie ze zijn en waar ze vandaan komen" dan je bij jongeren ziet?

  Welnee, niets is normaler : de oudere heeft het meeste gehad en de jongere mag nog op "alles hopen".. En kan nog alles bereiken uit zijn dromen..

  Bepalen die roots nou veel van wat het totale resultaat werd of zijn ze enkel bepalend voor de eerste meters?

  Als u zich dat ook afvraagt dan hou ik U graag gezelschap bij het vinden van antwoorden. Ik schreef al de nodige "Leonmemoires" omdat ik dacht aan dat latere geheugenverlies!  Dat het zo erg kon worden als ik het had, kon ik niet weten.  Maar een AVC (TIA) ..en je bent al een hoop kwijt..

  "Allen die schrijven willen eigenlijk blijven" en willen ontsnappen aan de vergetelheid die aan het einde dreigt.

  Neef José (die van Sint Maarten) hielp mijn familie met zijn boek over "de Limburgse Bokkenrijders" waarin hij een fraai chapiter opnam over de Speetjens-familie van de 20e en 21e eeuw. Hij begreep de waarde daarvan al langer geleden..

  Nu is het hopen dat iemand zijn "oeuvre voortzet" en ik kijk naarstig om me heen, wie er gaat opstaan om "onze roots te onttrekken aan de vergetelheid".

 Zal er iemand tijdig het touwtje vinden en het verlengen?  Of zijn wij allen al lang een stukje bevroren historie?

  Ik zal het eens voorleggen aan mijn vriendin Moon uit Kerkrade. Die dat zeker wil behandelen in een van haar onvolprezen rubrieken:  "Mein Wort zum Sonntag"..
  Nee, dat is niet in het duits geschreven, maar de Kerkraadse titel van haar wekelijkse bijdrage in het mooiste dialect van Limburg?

 Wees gerust Moon, ik ga het niet proberen in het platte Marseillaans want dat snapt echt geen hond!

Leon de Marsilho sept 2019

vrijdag 20 september 2019

DE VOLKSE KUNST VAN DE VOGELVERSCHRIKKERS..

… op een ochtend in Mormoiron stond het boerenland naast ons, tot onze verbazing, vol met... tientallen vogelverschrikkers!  Ze keken allen naar de zuidhelling van de Mont Ventoux en dus niet naar ons plekje: dat stelde ons een beetje gerust..

   We vroegen aan de buren wat zij daarover wisten en die vertelden dat dit een jaarlijks dorps evenement was! En zelfs een wedstrijd met een prijs! Daarom was er zoveel werk gemaakt van het optuigen van deze merkwaardige poppen, die er overwegend vriendelijk uit zagen..

   Het waren vroeger "stromannetjes" en ze hadden ook die dubbele betekenis. Zij konden je dus ook iets vertellen van anderen wat je nog niet wist. Dat maakte het nog spannender..

  Vele dorpelingen kwamen kijken en sommigen zwaaiden naar ons, waarschijnlijk ook om ons gerust te stellen.

   We dachten na over het voortzetten van de traditie in Marseille, maar een stropop op je terras zetten kan hier, met die sterk afwijkende bevolking, tot lastige vragen oproepen. Dus besloten we eerst te  overleg met de Franse buren.  Maar die zijn ook "uit het noorden" en hun aarzeling gaf aan dat zij ons niet echt konden helpen..

    Dus we laten het idee nog een jaartje rijpen. maar besloten om het boekje met zijn bijzondere foto's aan onze vriend Daniel te geven. Hij is ex-Sorbonne prof in "de ethiek van de beeldende kunst". Het boekje was prachtig gemaakt met fraaie foto's en pakkende teksten en in elk geval ook leuk... Ook een voorbeeld van de diversiteit in "de zaken van het dagelijkse leven"..

    We laten u nog weten wat Daniel er van vond..  Zijn speelsheid kennende denken we dat hij er verrukt over zal zijn!

Ach, ook een wat oudere mens moet af en toe een geintje uithalen toch?

Leon de Marsilho, september 2019
   

Leon de Marsilho, september 2019