Totaal aantal pageviews

donderdag 9 juli 2020

PASTIS EN RADICALE ISLAM

      Daarop kom je tegenwoordig ook als je in Marseille woont!  Want ook hier slaan de radicaaltjes van dit zo vreedzame geloof, toe!

       Ik kwam er uiterst eenvoudig achter: een cafe bij het Station Saint Charles kan je geen pastis kopen. Pastis is een anijsdrankje met een schoot alcohol er in...

     U moet ook weten dat pastis en Marseille al eeuwen goede bekenden van elkaar zijn: Gewoon een goed pact om de zomerse hitte wat aangenaam te verdrijven!

    Nu weet u genoeg om mijn opwinding te begrijpen: toen mij een simpele pastis gewoon werd GEWEIGERD!

   Ik begin met protest bij de Burgervader van Marseille en dat is nu Mme Rubirola een dame zoals u al hoorde. Zij veroverde 51% van de stemmen en is dus onze "burgermoeder" nu!

   Natuurlijk volgt er dan een Beroep op de Rechten van de Mens in Parijs en bij de EU!

   Want dit gaat  me werkelijk een stapje te ver!

Leon de Marsliho, 6 juli 2020

PHILIPPE REDT MACRON?

   In Frankrijk ging Philippe weg als premier en Macron verzocht hem om "zijn hachje bij de volgende verkiezingen 2022 te gaan redden"!

   Macron heeft door dat hij dan dreigt te verliezen van Le Pen...   De populariteit van Philippe en DE goede greep om ene Castex (kent Sarkozy goed, is burgervader van Prades en iemand met "goed contact met de mensen") getuigt van "het nodige gevorderde inzicht bij Macron"!

   De hele regering werd omgegooid: de premier kwam meteen (=Castex) en in het weekend kwam de rest van het nieuwe kabinet! La France gaat aan de top in een hogere versnelling..

  Philippe de "rustige die vertrouwen uitstraalt " toonde dat La France gered kan worden, dat de jeugdwerkeloosheid echt omlaag moet en dat de economie stevig moet worden aangejaagd..

  Alles samen krijgt men de indruk dat in (en vanuit!) Parijs én in LaRem , een andere wind gaat waaien! En, dat werd hoog tijd..

Leon de Marsilho,  juli 2020


vrijdag 3 juli 2020

JARIG BLIJF JE EEN LEVEN LANG..

    maar, natuurlijk slechts EEN dag per jaar en dat is maar goed ook! Let op: onze levensverwachting stijgt nog gestaag en biologen beweren dat met ca 120 jaren er een soort limiet is. Er is al een Franse dame die het tot bijna 110 jaar volhield. Denken aan je levenseinde is niet meer dan normaal, maar ik zie niet voor me dat ik mijn 120-e ga meemaken!

   Alles staat of valt met hoe je je blijft voelen bij een stijgende leeftijd. Ook daar weten onze medici steeds meer op te vinden! Tot nu toe gaat het best redelijk al lijkt mijn lopen wat de eerste 100 meter betreft intussen wat op een wat "vastgeroeste machine". Mijn gewrichten zitten wat vast en moeten losgelopen worden. . Geen nood, mijn fitte eega trekt de dagelijkse "sprint" aan.

  Wij plannen onze laatste verhuizing naar het oude Vaderland waar goede vrienden ons bij willen helpen. Zij wonen in het Ransdaalse Zuid-Limburgse heuvelland dichtbij de stad Heerlen. Daar werkten wij beide ook een tijd en niet ver van die oude werkplekken zouden we wel eens onze laatste dagen kunnen gaan slijten.

  Men zegt dat je beter en langer gezond leeft, als je plannen blijft maken en als je vrolijk en opgewekt door sjouwt. Het Spinozisme is de leer van het blije leven tot de laatste snik en dat helpt best bij het nadenken over de laatste etappes.

  "Tel Uw zegeningen" is een wat vroom gezegde en dat doen we en met dankbaarheid. Want wij leefden een best spannend en levendig leven, waarin we ook meer dan 20 keer van plek wisselden. Zelfs een keer kwamen en gingen we weer weg,  na maar één jaar!

  Wie veel aan reizen deed weet dat je "licht moet reizen" en dat betekent ook dat je ballast moet dumpen. Zo gaven we vaak van alles wat zijn dienst had bewezen weg aan wie het wilde hebben. En begonnen met weer een andere inrichting. Zo komt het dat ons huidige meubilair stamt uit diverse oude woonplekken. Als we om ons heen kijken zien we minstens een meubelstuk van elke eerdere woonplek!

  Het zou kunnen dat we op onze laatste woonplek zullen wonen in nogal wat "Ikea-meubilair", dat modern en praktisch is. Slechts enkele dingen van nu zullen ons vergezellen tot de laatste dagen..

 Nostalgie is iets moois en bevat het oud- Griekse "noos" (=thuis). Van de oude Grieken weten we dat je "noos" moet koesteren en dat je daar "niet afstandelijk mee om moet gaan"!

 U ziet nu beter waar een verjaardag ook voor kan dienen: maak die tot een moment waarop u wat nadenkt over "uw eigen levensfilm".

 Nu is het wel genoeg, ik moet voorkomen dat ik u echt ga vervelen!

Leon di Marsilho, 3 juli 2020 in Marseille
donderdag 2 juli 2020

COMMUNICEREN VIA HET PORTIEK

      Dat is in een grote anonieme stad een "handige manier" om overbodige spullen die nog prima in orde zijn, heel snel aan de man (of de vrpuw)  te brengen!

      We woonden op diverse plekken in Marseille en ik wist, na enige tijd ook, waar de wat "betere buurt ophield en de wat bescheiden  afdeling" begon.

     Dus zette ik des avond's of des morgen's vroeg de nodige zakken met diverse spulletjes (van kleding tot huisraad)  goed zichtbaar op het trottoir.  Enkele uren later was er geen spoor meer van te zien!

    Recycling, herverdeling, charitas, u mag aan al deze woorden denken.  En er is zo ook wat extra-vreugde te scheppen in een wereld met soms pijnlijke verschillen, die je in grote steden overal vinden kunt.

    Ik besef dat de middenstand dit niet toejuicht: zij verliezen omzet zeggen ze. Maar pas op: de mensen die bij "Abbé Pierre,  Secours Catholique en andere weldoeners veel van hun gading vinden kunnen,  zijn er blij mee.

   Natuurlijk is er ook hier het kringloopidee levend wat eigenlijk berust op "overvoed aan consumptie"  of moet je zeggen "herverdelen van gebruik van spullen en deze niet bij het vuilnis dumpen"?

   Mijn ouders leerden mij al vroeg het nodige over "welvaartsverschillen". In Limburg werden kinderrijke gezinnen in de buurt door mijn moeder vaker bedacht met ketels soep.  Ik herinner me een arm gezin (waarvan de vader Gouder Bouringha (?) " heette, wat duidelijk adellijke trekjes deed vermoeden. En jawel:  de rijke lieden uit de familie woonden op het fraaie Kasteel dichtbij het water..

   Opvoeding werkt het best door het voorbeeld te laten zien, dat is wat ik zo al jong leerde. En dat werkt nu nog door in Marseille, driekwart eeuw of zo later!

Leon di Marsilho, juli 2020

woensdag 1 juli 2020

GELUKKIG HEBBEN WIJ PROF HAOUSSOUBA

   Hij meldde zich via een piepklein briefje in onze brievenbussen en beweert dat hij zeer veel voor ons ka doen: van rugpijn bestrijden tot een dreigende echtscheidingen afweren!

  Het eerste is met vele werkelozen in La France wat wonderlijk, maar het tweede is vanwege dat verdomde "confinement" (toen echtelieden het met elkaar MOESTEN vinden), een echt probleem. De advocaten hebben er de handen aan vol hier..

  Hij garandeert dat ook Uw vrouw "U zal smeken om haar terug te nemen" als hij er even aan heeft gewerkt". En zijn vergoeding is enkel "wat U er voor kunt missen"!

  Hij garandeert verbetering binnen 4 dagen maximaal: dat is duidelijke taal.

  Marseille heeft vele Afrikanen en ook vele zieners van niveau. Onze ziener H. is niet onaardig over zijn collega's, maar voegt wel even toe dat "Alle zieners echte zieners zijn, maar dat hun impact aanzienlijk verschilt"..  En voegt er aan toe "dat zijn bijzondere gave" al vanaf zijn geboorte zijn gebleken".. Wel, dat noem ik echt overtuigend!

  Ik heb vooralsnog een goed lopende echt, maar bewaar zijn briefje toch maar, want je weet het maar nooit!

Leon de Marsilho, juli 2020

MIJN GOEDE VOORNEMENS

    Dat doen we meestal bij de start van een nieuw kalenderjaar, maar in voel dat ik er nu al aan toe ben op de helft van het lopende jaar 2020!

    Maar, daar moet "een diepgaand gewetensonderzoek aan vooraf gaan", dat hoort zo.. Dat valt om de duvel niet mee, merk ik bij het begin...

     Ik peins en peins en er komt te weinig opborrelen.. dus vraag ik om enig respijt. Ik gok er op dat de kleine feestelijkheden die mijn eega in het geniep plande, de nodige push zullen opleveren!

    Ik voel dat het wijs is om u vast om wat clementie te vragen. Als escape heb ik bedacht dat ik nog altijd kan overgaan tot het voornemen  "om het in het nieuwe jaar minstens zo goed te doen als in het afgelopen jaar".. Maar is dat wel genoeg?

   In situaties zoals deze besluit men vaak om "een commissie in te stellen die met suggesties moet komen" en daarvoor zoek ik nu enthousiaste leden..

   Ik kom op dit plan terug als mijn verjaardag achter de rug is, dat beloof ik U.

   Leon de Marsilho, 1 juli 2020

   

CAFÉ + CROISSANT AU PRINTEMPS


      Het is nog net lente en ik zit aan mijn "ochtend-slurpje" in Café Le Printemps, dichtbij waar we  wonen.
      
     Die "croissant" (= de "wassende" maan)  is een stukje Franse geschiedenis en die "maan-vorm" is geen toeval. Men zegt dat het herdenkt dat ooit de Saracenen bij Poitiers in de pan werden gehakt door ene Charles Martel... (een der Franse koningen). U begrijpt dat mijn dag dus altijd begint met "een hapje Franse historie"!

    Het is vooral een "gehaast publiek" zo vroeg op de dag: men zit hier even om wakker te worden op weg naar werk of school..

    Er zitten enkele  "duo's = vrouw en man"  en het is uitnodigend om over "de aard van hun relatie te speculeren".  Dat kunt u een oudere man niet euvel duiden (weer zo'n stokoude uitdrukking die vele in Nederland zijn vergeten).

   De koffie is hier "extra-fort", want er moet  "starting-power" getankt worden: de bazen wachten op frisse medewerkers, ook in La France! Zeker nu Macron het steeds vaker heeft over "de nood-zakelijke herrijzenis van zijn land"...  Hij spreekt maar niet over die "giga-staatsschuld" want iedereen stikt hier in de schulden en "Vadertje Staat" gaat ook hier voorop (met 118% van het BBP).

  We zijn nog niet bijgekomen van die "gewelddadige massa-rellen in Dyon" vannacht! Manuel Valls (ex-premier) sprak in dit verband over een nieuwe rassen-oorlog"! De gekleurde citoyen contra de witte.. en dat belooft weinig goeds. La France heeft veel "illegalen uit nogal wat werelddelen" en die zorgen soms voor onrust op avonden en tijdens (warme) nachten..

  U kent ongetwijfeld de benamingen van opponenten van hier: de Gele Hesjes, de Black Blocks" en hun "radicalteit" groeit met de dag..

  Marseille is hierbij relatief rustig, in andere grote steden is dat niet het geval. Marseille is vanouds een "kluit buitenlanders" en hier is men tolerant..

  Maar vanmorgen werd er op het Station Saint Charles massaal op papieren gecontroleerd en ik zag de nodige die zonder papieren werden opgepakt! Ze worden "uitgezet, maar zijn enkele dagen later weer terug"..

  We moeten hier rekenen met groeiende onrust. Een "een teken des tijds" maar in Marseille zijn we veel gewend en wachten gerust af.

Leon de Marsilho, juli 2020

    

,