Totaal aantal pageviews

woensdag 1 april 2020

ONS LEVEN NÀ CORONA..

  Onze corona-ervaringen zijn nog jong als ik dit schrijf op 31 maart 2020, maar de epidemie manifesteren zich als "ingrijpend". Gaat ze een permanente wending veroorzaken in onze levenswijze? In de media werd daarover druk gespeculeerd...

  Mogelijk kan de geschiedenis helpen bij het beantwoorden van veel akelige vragen. Want de mensheid wordt niet voor het eerst met uitroeiïng bedreigd.

  Denk aan de Spaanse griep van 1918-1919 en aan de pestepidemie van 1720.  De eerste  eiste meer doden dan WOI en WOII samen: dat werd op 77 miljoen geschat (= ca 4% van de wereld-bevolking!). Dat kwam door de enorme verwoestingen van WOI, de beperkte medische kunde en omdat soldaten (die huiswaarts gingen) voor een brede verspreiding zorgden. Toen we alles  "biologisch/medisch"  hadden begrepen, werden we het de baas. Na 2 jaar was voldoende immuniteit opgebouwd en verstilde de storm...
  Vogels zorgden voor verspreiding en nu wordt aan Chinese vleermuizen gedacht, als de veroorzakers. Zij die dachten aan "een straf van God" en die vele theorieën verzonnen, gaan ongelijk krijgen...

  Denk aan Louis Pasteur, die de rampzalige phyloxera, -die alle wijnstruiken kilde-, wist te stoppen.  Hij deed dat rigoureus, door andere wijnsoorten (m.n. uit de VS)-, te enten op de Franse wijnvoeten. Zoiets kun je bij planten doen maar niet bij mensen...

  Ene Alexander Fleming bedacht de penicelline en dat werd de start van de virologie.

  Het Franse Institut Pasteur werkt aan bestrijding van corona,  mede dank zei een grote subsidie van de Franse regering. Het werk van de Marseillaanse prof Raoult, die als eerste aktief werd, speelde daarin ook een rol.

  De wetenschappers van onze dagen weten het: het duurt ook nu "even", maar het zal ook stoppen..


Leon de Marsilho, maart/april 2020

vrijdag 27 maart 2020

ALS EEN AANRAKING LINK IS

       Als je van buiten kwam, was het wijs om (met zeep), de "gehandschoende handen" te wassen. Want het corona-virus leefde even door, op alles wat was aangeraakt..

       Ook al was de kans dat je aan de besmetting stierf, enkele procenten,: voor een +70-jarige was het een reëel risico.

       De Franse regering verbood het, om zonder aantoonbare reden langer dan strikt nodig was (er bestond een volledig lijstje), buiten te zijn.  Bij aanhouding moest je een (via internet te downloaden) DECLARATION tonen, die compleet was ingevuld (naam, adres, datum, tijdstip en doeladres) en je Identiteitskaart (cq: je paspoort) . Had je die niet bij je dan was de PV er meteen en die kostte 135 euro.  Later werd de straf aanzienlijk verzwaard omdat te velen de maatregel niet serieus namen..

     Alles, omdat de circulatie van het linke (corona)-virus moest worden beperkt, want er vielen
honderden doden per dag (en in Spanje en Italië zelfs duizenden). Het werd een vitale zaak om de verspreiding zo snel mogelijk af te remmen..

     Zo veroorzaakte een virusje in een democratisch westers land, het gevoel dat je in een dictatuur leefde.  Het was een nuttige ervaring en het maakte wat "vijandige bezetting" betekende op indringende wijze duidelijk..

Leon de Marsilho, maart 2020

....donderdag 26 maart 2020

GEDOE UIT HET CORONA-TIJDPERK

   Het werd doller en doller, tijdens die nerveuze corona-dagen in Marseille..

   Ik bezocht onze apotheker met mijn herhaalrecept en lees wat er gebeurde....

   Ik begroet hem en hij vraagt direct om àchter het muurtje met dozen te blijven én op meer dan 1 meter van de andere klant!  Dat is de opening...

   Als het mijn beurt is zet hij een lege papieren zak op het muurtje, waarin ik mijn papieren doe en daarna komt hij die zelf halen.  Hij vult die met medicamenten en documenten en zet de zak terug...

   We babbelen wat en ik bemerk zijn opwinding. Hij tracht me aan te praten dat "die vele Afrikanen in Marseille" gevaarlijk worden..  Als ik hem wat tegenspreek vindt hij dat niks leuk.. Mijn "grapje" dat wij Europeanen uit Afrika stammen, valt helemaal verkeerd..

   U ziet wat een virusje kan veroorzaken: het raakt de internationale verhoudingen en ik dacht even aan Marine Le Pen. Die wilde dat La France op slot ging voor mensen van "elders", waarbij zeker de Afrikanen waren bedoeld!

 Daar zijn we nog niet klaar mee...

Leon de Marsilho, 26 maart 2020

DARWIN ONTWAAKT

  De profeet van de evolutie-leer wordt weer actueel met zijn gedachten over: The survival of the fittest!

  The fittest wonnen de onderlinge gevechten, overleefden epidemieën en hongersnoden..

   Als je nu de nieuwe corona-sterftecijfers ziet ontdek je dat 3/4 zit onder de ouderen van +60 jaar!
daar zitten wij duidelijk flink boven met onze +75 jaar!

  Nu we dat goed doorkregen gaan we maar even met onze huisarts bellen...

  Grapje natuurlijk die Italiaanse Carlo van ons heeft nu wel iets anders aan zijn hoofd!

  Dus gewoon: handschoenen aan (om niks op te pikken via de handen), maskertje voor (om niets fout`s weg te geven aan anderen), super-hygiene in huis (gedweild met javel (=loda) etc. ..

 We zijn er nog fit voor en we houden U op de hoogte!  En laten we elkaar sterkte toewensen..

   Intussen is hier het nodige moeilijk wat "begrafenissen etc." betreft, mede omdat bijeenkomsten in kerken niet mogen. En echt reizen kan ook niet meer...

  Dat geldt ook voor crematoria: en onze weg naar "nowhere" zal via deze methode worden uitgevoerd. .

 Mensen worden uiteindelijk allemaal "herinneringen"..

Leon de Marsilho, 26 maart 2020

dinsdag 24 maart 2020

EN ZO KWAM ER "DE APERO-BALCON"!

  Ook wel "apero-fenêtre" genoemd en die vonden de Italianen uit toen ze niet meer buiten mochten komen!  In grote steden met grote appartements-gebouwen is het nu dagelijkse kost geworden.

  De "homo ludens = de spelende mens" is de uitvinder van deze "ludieke apero-variant" voor tijden dat een virus je dwingt om zonder bezoek thuis te blijven". Het wordt uitgevoerd door de bewoners van stads-appartementen .

  De uitvoering is eenvoudig: u gaat met een glaasje op uw balkon staan om 20.00 uur en  ziet de hele buurt dat doen. Dan gaat er iemand zingen, wel of niet begeleidt met een instrument, en het wordt een "massaal balkon-koor".

  Het werd in Italië uitgevonden om de mensen die in ziekenhuizen werken te bedanken, voor hun mooie, maar nu ook gevaarlijke werk.

 Het was een opkikkertje om het te zien gebeuren, ook hier in Marseille in Le Trianum (een gebouw in driehoeksvorm) wat duizenden buren oplevert. De wat saaie betonboel werd zeer levendig en  men voelde en zag de buren op een bijzondere manier!

 Zo kwam er iets moois te voorschijn, dat eigenlijk die bedoeling van "niet samenkomen) op een uiterst creatieve manier en gevaarloos, toch mogelijk maakte!


Leon de Marsilho, maart 2020


WAT CORONA-TALK OP: 24 MAART 2020

 Wij zeiden vaak s'avonds: "Zo, en nu naar bed en morgen weer gezond op!"..  We dachten daar niet echt diep bij na, het was "routine"..

  Dat is in vele landen anders geworden:  nu halen enkele duizenden op de wereld de morgen niet gezond en erger nog, zelfs niet meer levend! Vanmorgen: 20 oudjes in een bejaardentehuis in de Elzas bleken te zijn overleden. In Spanje bleek een bejaardentehuis te zijn verlaten door het bange personeel en de politie vond vele doden!

  Wij plaatsten op de deuren in onze gang bij beide buren, briefjes aan de deur en vroegen hen elke dag een mailtje te sturen, om zeker te eten dat ze er nog waren. Want elkaar even zien was te link...

  "Gezond weer op" werd een "schaars" goed Wie kon denken dat dit ons ging gebeuren? Een piepklein virusje kreeg dat zonder veel moeite voor elkaar! De mensheid schoot wakker en ontdekte hoe fragiel ze is!

  Het Franse "confiner", dat "thuis blijven" betekent,  vertaal ik met "ophokken". Dat doet de boer met pluimvee als er "vogelproblemen dreigen".  Sommigen van U weten, dat mijn eega "Mieke Hahn" heet en die weet alles van dat ophokken. Komt dat nu even goed uit, een mens moet een beetje geluk hebben in zijn leven!

   De Franse media melden "een toename van het huiselijke geweld"  en schrijven over toegenomen echtscheidingskwesties. Tja, dat hoort er bij en is weer wat werk voor advocaten, notarissen, verhuizers en woning-inrichters. Dit is de beroemde "wet van Kruijff" die leerde:  "Elk voordeel heb ook sijn nadeel"..

  We weten van die moorddadige Spaanse griep van 100 jaar geleden, met miljoenen doden. En ook van die "vogelgriep SRAS", pas 12 jaar terug.

  Bij deze wensen wij u het "gezond opstaan" weer nadrukkelijk toe, omdat we beseffen dat gezond wakker worden niet vanzelfsprekend is..

  In La France stond in Marseille een nieuwe Louis Pasteur op: hij noemt zich Didier Raoult. Zijn vinding "chloro-hydro-cyclo" wordt met haast getest en al verstrekt aan zieke mensen, onder het motto: "Neem het nu al, want het kan je redding zijn..

  Ik ben echt geen aanhanger van Malthus geworden, die lang geleden het einde van de mensheid zag komen, door massale hongersnood. Hij vergat het technologisch vermogen van zijn soort, dat de voedselproduktie met factoren 1000 en meer wist op te voeren.

 Dus ik schrijf u gewoon weer: Vanavond lekker naar bed en morgen weer gezond op!

Leon de Marsilho,  24 maart 2020

zondag 22 maart 2020

WE ZIJN IN DE "CORONA-MOOD"

    We kennen de song:  "I'm in the mood for love",  maar nu zijn we in die nare "corona-mood", die  top-actualiteit werd. In korte tijd was dit virus in staat de hele wereld te "beïnvloeden" en te bepalen wat miljoenen mensen "moeten doen of laten"..

    Op zo een enorme invloed op de mensheid,  zijn mensen als Poetin en Trump jaloers.  Niets blijkt s ingrijpender dan zo'n algemeen gevoel van bedreiging dat nu overheerst.

   De servers die het internet  overeind houden raken al overbelast, omdat "electronisch contact"  vooralsnog het enige is dat resteert..

   Het internet kan niet "medisch geïnfecteerd worden" maar wel door overbelaste servers worden lam gelegd!
  
   Big Brother toont zich in zijn nieuwste gedaante.. en men beweert dat dit nog lang kan duren..

   Tot besluit nog een geintje waarbij u moet weten dat Mieke met haar familienaam HAHN heet en dat is Duits voor "haan". Dus, Mike heeft door haar wortels niet zo'n probleem met dat "ophokken" . Dat moest ook in 2008 toen het SRAS-virus (Vogelgriep) rondging.. (hahaha..).

Leon de Marsilho, maart 2020