Totaal aantal pageviews

donderdag 27 september 2012

IN DE MODE: IS HET ERGSTE IS VOOR ONS NIET MEER ERG GENOEG?


Kijk je naar films, politiek debat, theater en litteratuur dan zie je dat we niet alleen leven in een sterk veranderende wereld maar ook denken te leven in een wereld die ten onder gaat. Het debat voor een betere wereld heeft helemaal plaats gemaakt voor een ware stortvloed van pessimisme die ons duidelijk wil maken dat de ondergang onvermijdelijk is.


Zo’n 70% van de films gaat over enorme rampen en conflicten en elke krant schrijft tegenwoordig dagelijks over iets wat ten onder gaat; van de euro tot de hele westerse cultuur. We lijken hierdoor te proberen te wennen aan die komende rampen en zijn door een soort collectieve verlamming niet meer in staat echt iets te ondernemen om nog erger te voorkomen.

Je kunt je zelfs afvragen of we niet wíllen afgeleid worden van de “andere, werkelijke” rampen die zich om ons heen  voltrekken en daarom hongerig kijken naar of lezen over ándere, veelal fictieve rampen. Die ook er nog bij zouden kunnen komen.
Onze verbeelding wordt nu vooral gestimuleerd door rampzaligheden en ongelukken: rampen zijn nu tot dé dagelijkse referentie geworden. Zie uw krant, uw boeken en uw TV-scherm, blogs en radio-nieuws!

Nogal wat economen en politici vrezen dat deze grote gerichtheid op rampen, de “tandem”: economie--dreigende ondergang versterkt. Wat mogelijk erger is dan de feitelijke economische problemen! Dat zou het ergste zijn wat wij nu, bij een haperende welvaart in de wereld, er nog bij kunnen hebben.
Want terwijl we denken aan die aanstormende rampen, remmen we de investeringen en verzuimen de problemen krachtig aan te pakken, waardoor we de narigheid eerder versterkt over ons afroepen!

Maar pas op: deze aanstormende rampen en die massapsychose zijn ook enorme kansen voor bepaalde speculerende mensen onder ons! Er bestaat tegenwoordig al zoiets als “de industrie van het cynisme”. Het maken van geld dus uit het opkopen van schulden, uit faillissementen, herverzekeringen, fusies forceren… De ondergang oproepen dus om op korte termijn gewin te verkrijgen en dat ten koste van andermans ondergang...

Kun je dit ook nog tot het “liberalisme” rekenen?  Of is dit een aberratie van een grenzeloos ultra-liberalisme? Dat vragen steeds meer mensen zich af.
Zie hen, die van het ene naar het andere luxehotel gaan om te shoppen en die een gigantische boom in de luxe-industrie veroorzaken: China, India en Rusland horen daar tegenwoordig echt ook bij.  Zie hen die steeds meer luxe auto’s kopen en immense paleizen doen bouwen. Hebben zij eigenlijk de moed of de intelligentie om te profiteren van de afwezigheid van intelligentie en moed bij andere? En investeren zij daar waar anderen het laten afweten?

De grenzeloze obsessie van de belastingheffing die we nu bij de bestuurders van diverse landen (zeker nu in Frankrijk) zien, toont dat zij die het ergste best goed uitkomt, ook volledig zijn afgesloten geraakt van de situatie van de ander (de meerderheid) en dat die ultrarijken zich op zijn best gezegd “afkeren” van elke solidariteit.
Zie de laatste maanden in Frankrijk, die opvallende obsessie met die belastingverhogingen…
Er zouden nu al 50.000 (!) studies over vertrek uit het “dure land voor rijken” bij fiscale experts in studie zijn. De kreet op de kaft van het linkse dagblad La Liberation: “Casse-toi, rich con”, (= Val dood rijke zak) liet duidelijk het passeren van een grens zien. Het ging hier over het aangevraagde Belgische paspoort van de rijkste Franse miljardair van nu: de baas van het luxe waren concern met wereldnaam: LVMH (= onder meer Louis Vuitton). Zijn foto stond ook op de voorpagina met die juridisch riskante tekst over hem!
Natuurlijk is dit ook een gevolg van het enorme gegraai dat ons jarenlang werd gemeld in de media: waarbij zakenbanken en zeer grote bedrijven opvielen door de door hun herhaald betaalde miljarden aan hun toppers. Hun argument was steevast: anders worden ze weggekocht door de concurrentie… Iets wat overigens gewoon waar is bij veel sportlieden in voetbal, autoracen en andere sporten… Waar veel niet-rijken met veel bewondering naar kijken. Idem bij topartiesten en idem bij “erfgenamen van topvermogens”.

Gates en Buffet uit de VS kregen al ruim 40 topmiljardairs tot het wegschenken van 50% van hun vermogen aan goede doelen; zij gaven en geven het voorbeeld. Zo’n 5 à 10% vonden dat tot nu toe een redelijk voorstel… Let wel hier is hun aandelenbezit het grootste gedeelte van dat vermogen. Recent werd gemeld dat Gates weer 10% rijker was geworden En Zuckerberg verloor enkele miljarden… Hier zien we de aloude “liefdadigheid” in zijn moderne jasje weer te voorschijn komen.
  
Zie ook het afschaffen van een “eenvoudige” (= veel gunstigere) methode van belastingheffing voor puissant rijken,  die zich in sommige kantons van Zwitserland vestigden… Zij betaalden niet naar inkomen maar naar “levensstijl” hun belasting. Wat in de praktijk neerkwam op een jaarlijks bedrag wat enkel afhing van de te betalen huur of de waarde van hun behuizing in Zwitserland. Uit een laatste referendum in Bern resulteerde overigens dat er daar nog een meerderheid van boven de 60% voorstander was van handhaving van deze methode; een aantal andere kantons stopten er mee. Zie ook de douceurtjes van de vele andere fiscale paradijzen op de wereld…
 
De snelle toename van het verschil arm-rijk gaat overigens samen met een verbetering van de levensstandaard van honderden miljoenen armen op de wereld in de ontwikkelingslanden. En in westerse landen wordt het ook groter omdat salarisverhogingen stopten, er zelfs kortingen kwamen op salarissen, pensioenen en uitkeringen en in Duitsland werd zelfs al langer geleden het minimumloon afgeschaft. Er wordt nu openlijk gesproken over 20 miljoen inkomens in Duitsland onder “de armoedegrens” en nu ook al 8 miljoen in Frankrijk. En van schandalig lage uurlonen voor jeugdige..

Dus moet je dat enorme verschil in welstand, dat nog steeds toeneemt, nu ook tot “een ramp voor de mensheid” rekenen? Omdat het tot veel ergernis en verontwaardiging leidt en dus het ongeluksgevoel van vele stevig doet toenemen? En het volgens sommige echt opnieuw tot “bloedige revoluties” zou kunnen leiden. De overheden van vele landen ontdekten intussen ook de grenzen van hun nivelleringspolitiek en hadden de grootste moeite met het tot de orde roepen van banken en belastingparadijzen (= collega-landen!) die maar al te graag meehielpen aan het verstoppen van gelden van belastingontduiking. Het recente gerommel met de Liborrate in de internationale bankwereld was zonder meer een schokkend bewijs van schurkerigheid en zie ook de vele woekerpolissen.  


Filosofen trachten steeds vaker om ons te herinneren aan een andere vorm van geluk die zelfs in grote armoede kan bloeien. Zonder materiële welvaart te vereisen lijkt dit toch ook te kunnen lukken. Montaigne, de grote Franse wijsgeer zij eens: “Ik geniet dubbel zo veel als anderen van het leven omdat ik de mate waarin ik er van geniet vooral laat afhangen van de verwachtingen die ik er zelf aan verbindt”.

Laten zij die nog moed hebben, die waar mogelijk, overdragen op anderen en tegelijkertijd met hen lief en leed delen. Want: óf we zien en nemen nu allen onze verantwoordelijkheid voor elkaar óf we gaan zieltogend ten onder…

Het, door mij uitvoerig aangevulde artikel van ene Ariel Wizman trof me nogal. Het stond in L’Express en ik geef u graag ook zijn gedachten door….
Een ander geluid, en ik geloof, ook een zeer noodzakelijk geluid. Deze wijze man doet zijn naam best enige eer aan! Natuurlijk weten wij ook allen, om ons heen kijkend, dat het meeste wat we zien en meemaken gelukkig helemaal geen ramp is. Maar gewoon behoort tot het geluk wat de meeste van ons dagelijks kunnen ervaren. In het besef dat wij, “het westen”, slechts een dikke 10% van de wereld zijn en het voor 80% van de mensen óf gelijk blijft óf gestaag beter gaat, zou een wereldwijde “geluksindex” wel eens aardig op “PLUS” kunnen scoren.
Maar zoiets staat zelden in de media… omdat het te gewoontjes is. En daarom sluit ik er nu maar mee af.


Maar,
           niemand beleefde ooit een ramp met onze zon, al beweren er mensen dat die gasexplosies die ons zo veel goeds brengen, ook ooit kunnen stoppen. Verder dan een korte zonsverduistering kwam het bij mijn weten nog niet. Daarover hoeven wij ons voor vele generaties verder in geen geval bezorgd te maken. De zon is voor ons een stabiele factor en demonstreert dat dagelijks; op haar kun je rekenen. En naar haar kijken en van haar warmte genieten kan ons pessimisme ook wat dempen.     
De zon is ook de vriend van arm en rijk, maar zal nooit iemand om zijn rijkdom bevoordelen of een arme in de steek laten. Ook speculeren is haar vreemd. En zij ziet dus ook meer gelukkige dan ongelukkige mensen en zelfs meestal gestaag toenemend geluk.  
Zij is het deel van onze natuur dat toont wat verantwoordelijkheid is en solidariteit. Haar visie op de wereld is, zeker weten, ook overwegend positief.
Denk dus af en toe aan haar; zeker als ze u bij uw zonnebad weer verwarmt.
Zonder enige dubbele bodem en zonder aarzeling durf ik u dus weer mooi weertje toe te wensen. Moge de zon ons nog meer inspireren en tonen, dat het einde der tijden nog lang niet is gekomen…
29 september 2012

L’EXCEPTION FRANÇAISEWEETJES

Elk uur leent Frankrijk 22 miljoen euro en betaalt 6 miljoen aan rente over staatsleningen.

Aantal toeristen in Frankrijk in 2011 was 81,4 miljoen! Daarvan was 83% Europeaan en 17% kwam vooral uit Brazilië, China en Rusland (de grote stijgers).

Meer dan 77% van de Franse internetgebruikers zitten ook op de sociale sites (Facebook etc.) Tweederde van hen zit daar dagelijks minstens een keer op…

In 2011 werd er voor bijna 4 miljard aan sociale fraude ontdekt in Frankrijk en men schat dat het in een jaar met 16% was gestegen…

Sinds 2008 werden er in de VS 18 autofabrieken gesloten en om de zaak weer rendabel te krijgen in Europa moeten er nu 12 sites dicht…

Het bezoek aan de bioscopen steeg in het 1e semester 2012 met 4,7% en het marktaandeel van de Franse films was bijna gelijk aan dat van de Amerikaanse: beide ca 44%!

Martine Aubry zei het ooit zelf: het voorgestelde “generatiecontract” van Hollande c.s. is duur ja zelfs erg duur. Ze weet het want ze deed het ooit zelf… Maar zei ze: “ het is wel prima voor de bedrijven”. En dat ziet niet iedereen zo natuurlijk.

Frankrijk telt 9311 notarissen waarvan er 6800 geassocieerd zijn in 3000 organisaties. 2900 van hen zijn vrouwen en de gemiddelde leeftijd van een notaris is 48 jaar. Activiteiten op OG-gebied zijn goed voor 53% van hun omzet; successies zijn goed voor 26% en leningen voor 14%. Wel 20 miljoen Fransen gaan er jaarlijks naar een notaris en dat levert 7 miljard euro omzet op. Het binnenkomen in een maatschap is zeer moeilijk: kinderen en vrienden gaan voor… De inertie is mede daardoor best groot te noemen. De druk op aanpassingen groeit echter ook  hier.HET REGENT ADVIEZEN VOOR PRESIDENT HOLLANDE
Express publiceerde de opinies en adviezen van een vijftal economische kanonnen die, in meerderheid, erg ongerust zijn over de koers die Hollande en regering nu vaart… We vinden er rechts en links bij. En wat opvalt is de grote ongerustheid en schrik… Men ziet Frankrijk vooral in een snel neergaande spiraal en tracht ombuigadviezen te verzinnen. Het liegt er niet om wat er in te lezen is.
Ook staat er een relaas in van een observatie van alle door Hollande nu gemaakte internationale reizen en bezoeken. En dat is voor deze president die zeer weinig in het buitenland verkeerde en nauwelijks politici daar kent, een zeer zware rij van tochten en ontdekkingen. De wereld van de diplomatie met zijn streken en nukken is ook iets wat je niet in een zucht kunt leren. En nooit was het heil van Frankrijk méér afhankelijk van het boze buitenland.
François Hollande gaat er met moed tegen aan maar overtuigt nog niet echt: zijn populariteit schoot omlaag en nu zijn er zo’n 60% van de fransen over zijn aanpak in twijfel… Hij begon ook niet echt hoog zijn overwinning was in procenten ook nipt maar zijn populariteit daalt sneller dan bij welke president dan ook vóór hem, zeggen kenners. Het wordt dus spannend met die zware Europese bijeenkomsten voor de boeg…

HOLLANDE REIST NIET VEEL MEER MET DE TGV…..
Hij wilde het “normaler” doen en stapte in TGV’s en liet dat breed op TV zien. Maar hij ziet dat het niet lukt en nam het vliegtuig naar Rennes voor de Salon d’Agricole aldaar… Zijn ministers namen een ander vliegtuig… Even later vloog hij per heli naar Evian en met de Falcon 7X vloog hij naar Monti in Italië…  De tijd van de TGV en de auto (met wachten voor de stoplichten) is voorbij, lijkt het. De Sarko 1 het nieuwe vliegtuig diende twee keer als vervoermiddel en mogelijk ook bij een derde:  het bezoek aan de VN in New York… Abnormaal is dus normaler dan U denkt!

TOENEMENDE ARMOEDE IN FRANKRIJK
In Duitsland zijn er, dat weten nu meer en meer Europeanen, ca 20 miljoen mensen met een minimale levensstandaard: de nieuwe armen die de prijzen in de distributie laag houden met hun kleine baantjes en ook elders bijdragen aan goedkope export produceren. Natuurlijk bedoel ik nu het “dienstverlenend voetvolk in fabrieken en andere bedrijven”.
In Frankrijk trekt men nu in de regering ook aan de alarmbel, hier wat cijfers:
-50% van de Fransen zit onder een inkomensniveau van 19.270 euro per jaar (= 1610 euro/maand). Dat heet het mediane inkomen. Die groep groeide in een jaar met 0,5%.
-in 2010 leefden daarvan 8,6 miljoen mensen onder de drempel van 964 euro/maand (=11.500 euro/jr). De helft van deze groep heeft zelfs minder dan 781 euro (9400 euro/jr)!
-in die onderste groep zitten 20% van de jongeren. Ook zit in hun categorie fors de groei in deze groep.
Let wel dit is dus nú het geval terwijl nog bijna alle hervormingen à la HartzIV die Schröder na veel geprobeer toch omarmde, in Frankrijk nog niet zijn uitgevoerd. Sterkte dus voor Hollande en zijn crew en  gelukkig zijn zij socialisten. Want daarvan worden bezuinigingen eerder geaccepteerd… Zie ook onder socialist Kok in Nederland a long time ago, onder meer met de WAO.

FRANKRIJK HEEFT MOEITE MET ONDERNEMERS
Als je de VS als maatstaf gebruikt kun je zeggen dat de Fransen wel erg weinig op hebben met “de ondernemer”. De populariteit van een Gates is in La France ondenkbaar. De grote betekenis van ondernemers voor de welvaart is wel 70% der fransen niet scherp duidelijk. Dat ligt mede aan de houding die men op de scholen leert en dat bleek laatst weer eens uit een analyse van schoolboeken. Zo’n 12 bladzijden uit een schoolboek (van de totaal 400) gingen over ondernemen en de maatschappelijke functie er van… De staat is almachtig en de voortbrenger van alle goeds, lijkt het, in deze boeken. Over “te veel Staat” wordt zeker nergens gesproken al is er, (sinds 8 jaar) ook geen sprake meer van een lofzang op de planningseconomie. Die stond er voor kort dus nog wel positief in! Keynes wint het ook hier veruit van liberalisme  en bij het schrijven werd ook geen enkele ondernemer ingeschakeld! Het Economieboek (van uitgever Hachette) is dan ook geschreven door een politieke vriend van Melenchon… Het beeld dat het onderwijs van de ondernemers in de maatschappij geeft, is sterk ouderwets en niet meer passend. Dat speelt zeker mee in de opinies in dit land over industrie en ondernemers…

EEN TOFFE BUSINESS
Een miljoen klanten en een half miljoen dagelijkse gebruikers maar ook minstens 100.000 van hen worden jaarlijks ondervraagd door de politie.  En dat hele politiewerk kost zeker 300 miljoen per jaar. Als je er ook belasting op zou heffen zoals bij alcohol en sigaretten dan zou de staat zeker een miljard per jaar kunnen ophalen… En één verkooppunt brengt maandelijks zeker 50.000 euro op aan de “baas”. Een uitventer in de wijk verdient enkele tientallen euro’s als hij werkt van 18.00 uur tot ca 0.30 uur…  Dat zijn landelijke cijfers.
Er zijn in Marseille ca 25 cités en dan kun je de totale omzet voor de dealers per maand op zo’n slordige 1.250.000 euro schatten. En een trappenhuis in een appartementengebouw kun je ook kopen of bezetten. Koop doet mogelijk 100.000 euro eenmalig en bezetten betekent een oorlogje voeren. U begrijpt het gaat hier om de drugshandel in vooral hasjisch.
Steeds vaker zijn er nu “handelsoorlogen” die regelmatig worden uitgevochten met kalashnikovs; daarbij  vielen in 2012 al bijna 20 doden bij. Al twee keer werden ook personen geraakt die er niets mee van doen hadden; een keer ook een jongen van 12 jaar. Dat gebeurt allemaal vooral in het noordelijke deel van de stad, in het 15e en 16e arrondissement.
Toen kwam de dag dat een vrouwelijke burgemeester emotioneel opriep tot het inzetten van het leger… En dat bericht schudde heel Parijs ook wakker: ministers en zelfs de premier stormden zuidwaarts. Er was al langer meer aandacht geweest van de politie voor de toenemende onrust en macht van deze handel maar dat bleek niet voldoende. Dus nu spreekt men over ontwapening van de dealers, blokkeren van wijken voor handelaren, afknippen van de aanvoerroutes uit vooral Spanje…
Tja, het is een enorm probleem en dat Europa-wijd bestaat… Het onder controle krijgen is ook in Nederland al een halve eeuw aan de gang met de wietpas als laatste acte. In Frankrijk is het beleid enkel repressief, gedogen is er zeker niet bij. Nu maakt de grote geldgeile maffia zich dus meester van de zeer lucratieve softdrugshandel.
Voor je het weet wordt er over en weer met scherp geschoten tussen politie en maffia. Nu erft links dit akelige probleem en dat zal ook niet gaan meevallen. Overigens horen we hier regelmatig dat er ook veel hasj-consumptie is in het welvarende, zuiden van de stad… Maar daar wordt nooit geschoten daar wil men echt geen slagvelden. Wat op z’n minst opmerkelijk is.

zaterdag 22 september 2012

IN DE COULISSEN VAN HET THEATER “EUROZONE”.De laatste Tv-speech van Hollande
Zijn populariteit vervloog in hoog tempo, dus kwam hij het volk op een zondagavond op TV geruststellen. Maar er stond een heel andere Hollande in de studio…Want  hij had het al vrij snel had over “een paar jaartjes wachten voor het beter zou gaan”, over nóg eens 30 miljard belastingverhogingen in 2013 en maar ook over “het fluidiseren” van de arbeidsmarkt en over “het omlaag brengen van de productiekosten”. Daarom kreeg hij een dag later de bijnaam “de Schröder van Frankrijk” en zei men ook “dat hij aan Sarkozisme” deed. Mission impossible dus…
Hollande c.s. ontdekten dus nu ook de harde werkelijkheid en voelden hoe taai de materie is en de tegenstanders zijn. François heeft nu dus zeer ongeruste vakbonden, teleurgestelde socialistische actievelingen en opnieuw verbijsterde ondernemers en economen. Want die 30 miljard moest in 3 gelijke 10 miljard-porties (!) worden bijeengebracht door: de geschrokken ondernemers, de “menages” (de huishoudens) en de staat zelve…  Waaruit blijkt dat Hollande in niets op Schröder lijkt, want die bezuinigde vooral zeer fors op de staatsuitgaven. Direct na de speech kwam het rapport uit over de zieltogende autofabrikant PSA (Peugeot, Citroen) waarin we lazen over strategische fouten van de fabrikant én een noodzakelijke forse afslanking van de grote unit in Aulney. En een gevoel van gedeelde machteloosheid en verbijstering kwam over het volk, de ondernemers én hun regering…

Showman Draghi van de ECB
Drie dagen eerder greep Draghi het initiatief in Eurozone-land en vertelde de wereldpers dat hij maandelijks voor 40 à 50 miljard aan obligaties zou gaan opkopen van de geplaagde “Club-Med-landen” om dure leningen te voorkomen… De beurzen juichten even… En er waren zelfs Franse socialisten die dit zagen als een overwinning van Hollande op Merkel… maar ze vergaten dat die laatste, samen met haar centrale bankdirecteur, gezorgd had voor nogal steile condities bij de screening keuze van eventueel op te kopen obligaties! Wie niet keurig bezuinigde zoals gepland, wordt dus niet geholpen…
In werkelijkheid was Berlijn flink kwaad op die Draghi, die met zijn show enkel wat tijd won… Want daar  moet men weer betalen als deze manoeuvre ook niet echt helpt.
De wagen , in de carnavalsoptocht van Viareggio in februari,waarop een oppermachtige Draghi hoog stond boven een rij Europese leiders in het kostuum van kleine dwergjes, leek waar te zijn geworden. Maar helaas het blijft vooralsnog show….

Het constitutionele hof van Karlsruhe sprak.
Velen hielden hun hart vast: want die in het knalrood geklede juristen hadden het lot van de Grieken en de rest van de eurozone even in handen. “Gelukkig” verklaarden ze de Duitse bijdragen aan Europese fondsen als “niet ongrondwettig”. Maar zeiden er (weer) bij dat er per geval een democratisch besluit over genomen moest worden in de Bundestag. En daarmee was Angela méér dan gelukkig dat verzeker ik u. Zeker ook omdat 75% van de Duitsers tegen verdere stortingen in “die failliete Europese boedels” is. Deze uitspraak geeft Merkel een sterkere positie bij alle manoeuvres die er gaan komen in het cruciale najaar van 2012. De uitspraak herinnert ons ook (weer) aan het bedenkelijke democratische gehalte van de acties rond het redden van de euro en de toekomst van de EU…  
 
Kandidaat Obama en zijn FED
Obama is in volle verkiezingsmood en heeft het zeer moeilijk met het key-item in deze strijd: het tekort aan jobs. Want dat zal bepalen wie er wint in november: dat wordt hij die de Amerikanen zien als de echte jobtovenaar! En zie, de baas van de FED, Bernanke, kwam de journalisten vertellen dat hij de geldkranen weer eens stevig zou gaan opendraaien… Hollande en de Europese “olijfolielanden” zijn weer eens uiterst jaloers op zo’n toffe centrale bank!
  
En voor ons: weer een verbijsterende constatering.
De conclusie is dus opnieuw dat er enkel wat tijd werd gewonnen,  maar dat, at the end, de markten toch de echte winnaars zullen zijn… De landen zullen dus hun problemen echt moeten oplossen: Hollande zal ook draconisch moéten gaan bezuinigen, en Merkel en Draghi (en het hele Europese koor), zullen moeten zorgen dat die bankenunie komt alsook een verdere  fiscale en economische integratie.
De Europeanen en de economische reuzen op de wereld kijken opnieuw verbijsterd en teleurgesteld naar dit eurotheater. De EU voegde weer een acte toe aan deze komedie,  maar gaf weer geen zicht op de slotakte.

Wie weet nou eigenlijk wel wat er echt speelt?
Net als ik trachten vele andere dit alles te doorgronden. Daartoe maakte ik weer eens een ronde door de commentaren en analyses van de internationale pers en van economische experts. Zij, én de markten, kunnen beter achter de coulissen kijken en zien meer van de echte worstelwedstrijd, die ons voortdurend wordt onthouden. Want geen enkele worstelaar kan echt tonen waarom en waartegen hij strijdt, omdat dit onmiddellijk zijn positie in de competitie benadelen zal. Zo werkt het echt in die malle wereld…

Dus: wat zegt Soros er van?
George Soros, de Amerikaanse speculant van Griekse afkomst, is een insider in de markten en hun streken. Hij overtuigde vaker eenieder van zijn inzichten, door zijn gigantische speculatieve successen. Hij spreekt nogal vrij vergeleken bij zijn stille collega’s, signaleren ook vele. Die vervolgens snel waarschuwend wijzen op “zijn afkomst”… Maar desondanks toch maar even deze “financiële kei” Soros hier ook aan het woord.
Hij zegt dat Berlijn een uitstekende lange termijn planner is met een scherp beeld van de huidige veranderingen in de wereld. En noemt dat de erfenis van de “entente Schröder-Hartz”, die leidde tot HartzIV hét grote veranderingsplan, al weer vele jaren geleden. De Volkswagenboss Peter Hartz lukte het toen om de socialistische Bundeskanzler Schröder te laten inzien wát er zich in de nieuwe wereld afspeelde en samen trokken ze hun conclusies voor Duitsland. Het resultaat liegt er niet om!
Berlijn liet de  ideologie achter zich, wist dat ervaringen tegenwoordig snel bedriegen en hanteerde een heldere, onversluierde kijk op de realiteit.
Van dit land zegt Soros nu: als Duitsland nu niet het voortouw neemt om Europa te redden, dan moet het er zelf uitstappen….  Immers, het wil steeds opnieuw niet de locomotief van het groeiherstel spelen en weigert dus categorisch die euro-obligaties.
Omdat het nu nog 84% van zijn BNP aan staatsschuld heeft open staan? Omdat het die “südländer” niet meer kan/wil vertrouwen en bij hun geen discipline voelt? Of omdat Duitsland gewoon leading wil blijven maar dan wel op zijn manier? Dit zei Soros op 12 september in Berlijn… in het hol van de euroleeuw.

En wat zei Delhommais uit Parijs?
Hij is een bekende, Franse, liberaal denkende econoom en journalist, die zeer rake analyses over Frankrijk en Europa maakte en maakt en die deze ook luid ventileert. Zijn laatste artikel heette: De Franse arrogantie. Hij heeft het daarin over de al jaren durende eigenwijze Franse hardleersheid; het land kiest steeds wegen die dwars staan op die van de anderen. Zie de 35 uur en de Franse pensioenen en de zeer rigide arbeidsbescherming. Maar zie ook hun werkeloosheid van meer dan 8% (nu al meer dan 30 jaren!) en hun totaal verongelukte handelsbalans… Het voorbeeld dat Duitsland en Oostenrijk al heel lang laten zien door hun expliciete successen en dat nu ook drastisch wordt gevolgd door Monti in Italië, door Nederland en andere Europese landen (en sommigen andere door de zware internationale druk), maakte al heel lang nauwelijks indruk in Parijs. Daar werd enkel, en af en toe, Zweden nog wel eens als “voorbeeld” aangehaald.
Nogal bitter zegt Delhommais ook, dat Monti in Italië, nu de aanbevelingen volgt van de (door Sarkozy ingestelde)  internationale adviesgroep, toen de Commissie Attali geheten. Deze briljante Franse econoom en journalist, die ook Monti als lid vroeg, kreeg geen gehoor in Parijs, maar ziet nu zijn adviezen uitgevoerd worden in Italië. Door Monti zelf.
De diep teleurgestelde Delhommais, die helaas ook nog opmerkt aan het einde van zijn “schreeuwschrift”, dat hij “Hollande nog lang niet echt van koers ziet wijzigen”, is bedroefd omdat Europa nu niet een Duits-Franse tandem ziet die zijn verantwoordelijkheid als dé locomotieven van de EU neemt in een stimulerende harmonie… En dit is voor hem de ware crisis van het moment…

Wat hoorden we van Howard Davies uit Londen?
Impotentie?
Deze grote, Engelse econoom zegt onomwonden dat “de impotentie” van het Europese leiderschap nu tot een lange duur van een diepe recessie leidt. Hij heeft het over “ een wals van eurotoppen met hun pakketten aan besluiten, die de een na de ander doodgeboren blijken”. En hij zegt ook te ervaren dat de grote ondernemers en investeerders Europa nu, zeer ontmoedigd, de rug toekeren. Van de soortgelijke  problemen in de VS, zegt hij, dat deze daar niet het vertrouwen op lange termijn verloren doen gaan. En dat geldt ook voor Engeland. Deze landen genieten het vertrouwen dat het daar op termijn wel goed komt. Hij is er ook zeker van dat Berlijn de Grieken niet zal helpen als ze weer “schlapp machen”. Daar is iedereen al op voorbereid, maar niet de Europese regeringen, zegt hij er bij. Hij concludeert dat de grote chaos enkel kan worden voorkomen door een snelle verdere integratie van de EU met een bankenunie. Terloops voorspelt hij ook dat Londen uit de EU zal stappen als er niet snel veranderingen komen. Hij spreekt met enige sympathie over de tegendruk die Hollande bood aan Merkel, maar vreest nu dat de deplorabele toestand van de Franse publieke financiën en hun “afkeer van rijken en ondernemers” een zeer negatief signaal naar buiten is. Frankrijk, zegt hij, leeft met een soort van lichtheid en lijkt maar weinig écht serieus te nemen… Hij acht een explosie van de euro dan ook zeer goed mogelijk en die zal gevolgd worden door een nog diepere crisis met veel sociale onrust. Maar hij ziet ook dat, na een langdurige kater, het Oude Continent wel weer zal opkrabbelen… Dus voorspelt een heropstanding van een gelouterd Europa. Want het model van Europa is in zijn fundamenten een uitstekend gebouwd en het kan, na heropstanding, weer een veilige haven bieden aan vele mensen.
  
Welke les moet de “gewone jongen” nou hieruit trekken?
Ik deed mijn best, appelleerde vooral aan mijn boerenverstand , aan het vele wat ik ook zelf meemaakte en las over economisch-sociale en politieke zaken, in hun samenhang. Het is voor mij al jaren het boeiendste van alles op onze aardkloot.
En mijn conclusie is voor nu de volgende….
-de Europese Duits-Franse motor lukt het, in deze ronde, niet om ons zonder breuken vlot te trekken. Dat komt ook door de onenigheid bij de andere landen natuurlijk. Ook zij krijgen die twee ook niet samen aan het werk!
-internationaal is Europa fors in achting gezakt; wat we tonen is werkelijk geen gezicht. Men keert zich nu dan ook steeds meer van ons af: zie de grote bedrijven en investeerders en zie ook de VS. Europa lijkt voorlopig afgevoerd van de kandidatenlijst van de nieuwe multipolaire wereldorde.
-Europa is voor velen op langere termijn echter niet afgeschreven en zijn “model” nog veel minder. De Europeanen hebben vooral door hun gedrag verbijsterd en worden niet in staat geacht tot effectief gezamenlijk optreden. Er is eerst een nog forsere dreun nodig om, herbezinning en enige harmonie te bereiken, denken vele.
-dus zien we, dat zij die dat nu nog kunnen, nu de (nog) geheime koers volgen van “Redde zich wie het nog kan”. Om de aankomende schade van de explosie zo goed mogelijk te overleven. En we zien anderen nog veel te naïef en te eigengereid, en nog te vol met oude ressentimenten, weigeren om hun eigen winkel zeer drastisch om te bouwen, om in de nieuwe wereld te kunnen meedoen.
-er was en bleef veel tegenstand bij de Europese volken om meer autonomie over te dragen naar Brussel. Wat zeker ook komt door het slappe gedoe daar en die krachteloze houding van Barosso en van Rompuy c.s. . Er moet dus veel meer goodwill komen bij bredere lagen van die volkeren mbt Europa en dat kost tijd. Het vereist ook een echte motivatie (die ná een echt dieptepunt pas kan komen) en zeker ook veel meer echte politieke discussie en confrontaties van visies.
-het komt dus wel goed met Europa. Maar pas na de grote klapper en een langere periode van ombouw en berouw. En de tweede keer zal het dus, na die loutering, veel sneller en ook overtuigder gaan.

Dus zie ik de volgende weg als de meest waarschijnlijke, mede gezien andermans wijsheden en analyses, die in mij het nodige oproepen:
-de huidige eurozone houdt het uiteindelijk echt niet en “grexit” zou wel eens hét signaal kunnen worden. En ook de kans kunnen bieden voor Berlijn om “uit te stappen” zonder te veel schuld op hun bordje.
-Duitsland zal zich daarbij met enkele noordelijke getrouwen snel hervinden in een andere valutazone, die open zal staan voor toetreding van allen die het willen. Maar die ook moeten voldoen aan de criteria die we eerder , helaas, vergaten. Dit “Klein-Europa” zal zich ook zeer coöperatief opstellen naar de buren met moderne bilaterale verdragen.
-omdat de stappen veel te groot waren en de euforie ons blind maakte (én zeker ook omdat de “grote rest van de wereld ons daartoe zal dwingen) , gaan we via een tweede ronde op weg naar een realistisch en modern Europa dat zijn fundamenten, en zijn model, behoudt.
Peanuts....
-er moet dus ook meer democratisch drijfvlak komen voor een machtiger Europa en voor een beperktere  autonomie van de lidstaten. Dus moet ook dat peanutsgedoe in Brussel, met zijn soms echt onnozele hobby’s, worden geëlimineerd!
-we leerden intussen ook dat een gezonde bevolkingsopbouw, waarin jong oud kan balanceren, noodzakelijk is. Idem, dat migratie een essentieel middel blijft om demografische onbalans en revitalisering plus dynamiek te stimuleren en te behouden.

Een apotheose en ons testament voor volgende generaties.
Dus:  we gaan, na nog best wat fors gekraak, uithuilen en echt opnieuw beginnen. Omdat Europa in één keer neerzetten bovenmenselijk bleek te zijn. Mede omdat we veel te laat en te weinig naar “het grote buiten” keken, ons in blinde arrogantie te onkwetsbaar achtten. En ook omdat we onvoldoende breed gedragen, democratisch overtuigd waren van een meer geïntegreerd Europa en de noodzaak van minder nationale autonomie…
Hiermee volgen we eigenlijk de aloude mechaniek van de menselijke geschiedenis. Niets blijft en alles stroomt… En niets is onmogelijk en de mens is tot enorm veel in staat. Het “Europese model is al voor velen een ideaal en zij moeten zelf maar uitzoeken hoe zo’n model kon ontstaan in een continent dat het ook, eigenlijk over details, zo lang en heftig oneens kon blijven.
Dit is onze testamentaire les, onze erfenis voor ons nageslacht en voor de wereld. Europa zal verrijzen uit zijn assen omdat het fundament het beste is wat er ooit bestond. Dat noem ik, in het zicht van de eeuwige menselijke historie, onze niet-geringe bijdrage aan een betere wereld.
Dit kan en moet ons troosten en moet helpen om ons te hervinden en minder egocentrisch verder te gaan. Zowel in het kleine interpersoonlijke als in het grote inter”nationale”….

So let’s go en wees gerust: dit soort superlessen maken ook wel eens een hoog hersteltempo mogelijk.
Zie de Europese landen, met hulp van de VS, direct ná WOII! En herinner u dat het toen eigenlijk ook “een soort van tweede keer” was, ná die nogal verkeerde vrede van Versailles!
   
Maar…
            de zon zal het niets verbazen, als het weer eens allemaal anders loopt dan gedacht én het nog eens óver moet. Die zag zulke situaties, op de door haar beschenen aardkloot, al met de honderden tijdens lange eeuwen. Zelfs in de VS, met hun bloedige burgeroorlog en politieke moorden, voortkomend uit diepe niet-uitgeprate tegenstellingen. Ook observeerde ze La France met haar eerst ook mislukkende revolutie, die zelfs een kort nieuw koningsschap niet kon voorkomen, vóór de echte republiek er stond. En zie zag ook Duitsland, dat ook pas een echte democratisch fungerende federatie kon worden, na veel Weimar,  een flinke portie duister fascisme en zelfs een Europa-brede oorlog.
Zij denkt ook dat er, zeer waarschijnlijk, ook de nodige begrijpende figuren om ons heen, dat zo zien. Tot zelfs in Peking zouden die zich kunnen bevinden. Immers ook daar ziet zij nog echt geen stabiele situatie.
Het stille gerommel in de partijtop, nu net voor de grote wisseling van Oktober, illustreert dat.
Ook ziet ze het huidige postcommunistische, maffieuze Rusland, waar democratische krachten nu openlijk echte veranderingen eisen. En ze wijst ze ons op de Arabische revolutielanden…  met hun door armoede en ontreddering gevoede, religieuze fanatisme.
Le soleil,  vindt ons gewoon een stel recidivisten, die met vallen én opstaan langzaam verder kwamen en komen. Alle veranderingen voltrokken zich steeds via herhalingen, leert zij ons.
Dus koester u in haar warme gloed in het positieve besef, dat alles “weer sal regkom”, ondanks de al wat zwakkere zonnestralen. De moed nu verliezen past niet: na elke herfst en winter kwamen steeds weer nieuwe lentes en zomers.
Ga dus naar buiten in die wijze zon en filosofeer daar wat over die hardleerse mensheid, die het o zo goed bedoelt… Maar die niet alles in ééns veranderen kan. Zo’n  houding, een acceptatie van het echec, zal het pas echt mogelijk maken, om morgen een rotsvast Europa te bouwen. En dat op een indrukwekkend eerder, door ons gebouwd, fundament.
Dus ik wens u weer veel mooi weertje toe! En u weet, dat u in het zuiden de zonnestralen kunt "attrapperen" die in het noorden even kunnen ontbreken!

22 september 2012

ALLEDAAGS UIT MARSEILLE EN DE MIDIWIJ DOEN ECHT VEEL NUTTIGS IN DIE ZON!
Wij liggen er graag in, wandelen er ook graag bij en fietsen gebeurt ook steeds meer in onze regio. Maar nu die zonne-energie dus; en u weet waarschijnlijk dat Frankrijk daarin nog geen topper is. Berlijn ligt ook hier ver vóór, wat deels komt door onze 58 kerncentrales natuurlijk die waarvan we die stroom ook graag verkopen.  Zo kwam het dat drie gemeenten hier hun gezamenlijke enorme ex-afval-stortplek kozen om er 145.000 zonnepanelen boven te bouwen want we doen sinds enkele jaren ook aan vuilverbránding…  Die elektriciteitsboerderij levert 12 megawatt met zijn 29 hectaren en daarmee kun je ruim 7000 inwoners van stroom voorzien. De drie burgervaders openden de site en toen bleek dat de gemeente Saint-Martin-de-Crau met zijn negen windturbines meer stroom maakte dan de inwoners gebruiken! Dat verkoopt men aan EDF die in de zonnepanelen ook 30 miljoen investeerde. Istres krijgt binnenkort ook een zonneveldje van 35 hectaren, maar in de omgeving van Arles zijn erg veel bezwaren tegen de landschapsvervuiling door die grote platenvelden. 

RESTAURATIE VAN HET “DOORGANGSKAMP” LES MILLES
De oude steenfabriek die van 1939 tot 1942 als doorgangskamp diende vooral voor de bestemming Dachau, is heropend ná restauratie. Het grootste deel der geïnterneerden waren natuurlijk joden, waarvan er de nodige eerder waren gevlucht naar Marseille…
Iemand belette (bij toeval!), recent, op het laatste moment de sloop van deze plek en dat zou ook meteen de laatste nog bestaande in Frankrijk zijn geweest… Nu kunt u dus deze plek, vlak bij Aix-en-Provence, nog bezoeken, waar meer dan 10.000 mensen van alle leeftijden gevangen zaten. Er staat nog een laatste wagon,die toen voor transport diende, en u vindt er ook een museum ingericht. Vele teksten en grafiek zijn bewaard gebleven die door de gevangenen werden gemaakt: meer dan 300 werken van poëten en schilders. U kunt er nu dus echt op bezoek ; een plek met een beladen historie. En op www.campdesmilles.org kunt u veel details vinden. Frankrijk heeft hier, net als veel andere europese landen, een lastige herinnering liggen, maar je moet dan ook meteen wijzen op de vele “justes= rechtvaardigen”  die hen die met deportatie werden bedreigd hielp om te ontsnappen. En dat vaak met, voor hen,  fatale gevolgen. 

EEN BURKA-INCIDENT
Ze liep op de Boulevard National hier om de hoek en wilde haar gezicht niet tonen aan de twee agenten die haar aanhielden. Ze was 19 en zeer gelovig of zeer fanatiek, u mag kiezen. Er ontstond ruzie: de woorden vlogen op en neer en toen ook de vuisten; enkele mannen bemoeiden zich met de “discussie”. De te hulp gesnelde versterkingen arresteren drie mannen en de burka-dame: op naar het bureau dus. Later, voor de rechter, zegt de dame dat de agenten agressief waren en haar zelfs bijna stikten. De mannen zagen het ook zo: de agenten waren fout geweest. Maar de officier eiste van de mannen drie maanden voorwaardelijk en van de vrouw de 150 euro boete die de wet eist voor het bedekken van je gezicht… in de publieke ruimte. Deze incidenten zijn in een stad als Marseille met 250.000 moslims zeldzaam en ik zag in de afgelopen jaren mogelijk een half dozijn versluierde dames. Gelukkig is de grote herrie uitgebleven over dit religieus heikele punt… 

DE DRUGSMAFFIA VAN MARSEILLE
Regelmatig zijn er felle vuurgevechten met zware automatische wapens door enkele ruziënde leden van de drugs-gangs vooral in Noord-Marseille. Waar dit probleem in wijken met meer dan 50% jeugdwerkeloosheid groot is. De schrik sloeg weer toe, toen we in enkele maanden zo’n 16 doden telden…  En toen er drie tegelijk op de stoep bleven liggen riep een zeer geschrokken adjoint-maire dat “het leger de orde moest komen herstellen”…  Dat werd als wat al te zwaar geoordeeld maar de premier verscheen met enkele ministers en stelde weer meer agenten voor (ruim 200 er bij)  plus de oprichting van een aparte dienst tegen de “georganiseerde misdaad in de stad”. En hij beloofde terug te komen om te praten over  “één agglomeratie” die de huidige 8 lossere delen ( Marseille stad plus omringende gemeenten) bundelen moest. Om een gecoördineerde aanpak te verzekeren en effectiever te kunnen optreden. Dat ligt hier niet lekker bij de burgemeesters c.s. van de kleinere plaatsen in de omgeving van Marseille natuurlijk. Dus kwam de premier even later terug en drukte de autoriteiten op het hart hier snel aan te gaan werken. Dus nu gaat het gekrakeel echt beginnen… Want net als in Nederland is inlijving niet populair. Bijna direct ná zijn vertrek was al her en der hoorbaar dat “men” er helemaal geen zin in heeft. Onder meer omdat het de nieuw-komende, geld zou gaan kosten…

Ach, wie weet niet dat we ook in Amsterdam enkele jaren geleden een dozijn en meer dode gangsters aantroffen in korte tijd die elkaar ook publiekelijk afmaakten… Marseille heeft een slechte reputatie die vooral komt van de maffia in de Panier van vóór de WO II… En die werd bij het einde van deze oorlog door de vertrekkende Duitsers letterlijk opgeblazen. Zij waren woest op het verzet in de stad en bliezen weken lang vele gebouwen op aan de Quai du Port de rechterkant van de Vieux Port en dat was toen “maffia-town”. Daarom staan er nu nog maar een handvol echt oude gebouwen zoals de mairie en La Maison Diamantée…  De maffia werd dus met wortel en tak weggeblazen… Maar nu is ie terug in het noorden en nogal verjongd: een heel ander probleem dat “drugs” heet. En de relatieve rust keerde weer…

vrijdag 14 september 2012

SYRIË? MOETEN WE DAAR OOK WAT MEE DAN?-Nederland retireert.
De wereld van nú dat is globalisatie, mondialisatie, veel meer interrelatie en verwevenheid en toenemende onderlinge afhankelijkheid… En Nederland lijkt me steeds dorpser en kneuteriger te worden.
In het vroegere zo open en internationaal bekende landje van de vlijt, de koopmanskunsten, de immigratie  en de tolerantie kun je nu zulke reacties horen. En ook uit de mond van vermoeide, geïrriteerde halve of hele intello’s. Na Afghanistan en die irritante rotcrisis, lijkt het tijdperk van “ een open blik op de wereld” nu wel voorbij. Wilders en Roemer verkneuterden half Nederland net op het moment dat de internationale ontwikkeling voor de langere termijn van het hoogste belang is. Maar nu lijkt het hele buitenland teruggesnoeid te zijn tot Berlijn en het Roergebied…

-Aquarelletje van het huidige vaderland.
Ach verbazing over dit alles niet meer nodig als je ook hoort dat de grachtengordel ook al dacht te moeten gaan stemmen voor de SP. Begrijp me goed: Roemer is een redelijk fatsoenlijke politicus maar ik vrees dat hij ons nu niet echt kan redden. Ook al zou zijn maoïstische afkomst eigenlijk een garantie voor internationaal denken moeten vormen! Maar nee, de solidariteit bij de SP is geheel losgeraakt van derde wereld, arme werkende kids en slavenarbeid in de opkomende landen. Andere tijden zijn aangebroken: Ieder voor zich en God (welke?) voor ons allen.. En dat die vrouwen in Afghanistan straks weer van school af moeten, in burka’s verder moeten leven en enkel nog goed zijn voor nageslacht en onbeperkte lusten dat is niet meer onze zorg. Opzij daarmee! We maken ons dus toch ook nauwelijks dik (net als Obama en Clinton) over die vrouwen in Saoedi-Arabië die niet mogen autorijden om van wat anders maar niet te spreken! (rijden daar die vrouwen dan ook zo beroerd vroeg ik me af? Sorry dames). Want die olie van hun is onmisbaar en dat ze daar ook Al-Qaida financieren nou ja wat wil je?

-Een xenofoob Nederland?
Xenofoob of gewoon overdreven bang voor de toekomst? Beide elementen zijn aanwezig moet je veronderstellen, zeker na de aanwakkering van de nodige onlustgevoelens door sommige politici.
Ach, we hebben maar weinig buitenlanders in huis eigenlijk en ook ongeveer evenveel als andere Europese landen. Daarvan is ca10% moslim en verder zijn er nog wat Limburgers en Friezen.  Tja, en dan  die Polen, die moeten we toch wat koesteren, ondanks de forse onthullingen op de PVV-site over foute mensen in hun kringen. Want anders gaat de tuinbouw op zijn achterste en nog wat andere industrietjes. Wat we nu weer aanmoeten met die bejaardenverzorgers uit Zuid-Europa die er al in Zwolle en Maastricht blijken te zijn (er komen er zelfs uit Noord-Afrika (!)) en ook met die immigranten in Duitsland (tienduizenden immigreerden alweer en de planning van Berlijn is: 200.000 techneuten uit het “zuiden” per jaar!),  weten we ook niet zo goed.
Opvallend is dat Geert nú daarover niks zegt: want hij heeft nu zelfs Brussel tot “fout buitenland” verklaard! Dat ons geboortecijfer en onze vergrijzing heel sterk op die in Duitsland en Japan lijken en dat we dus ook steeds forser de daaruit voortkomende problemen in de zorg en bij  pensioenen en zo zullen merken, is ons nooit goed uitgelegd door die Hagenezen van “onder de stop”. Dus weten wij veel?  

Internationaal Nederland
Ik ga nu niet ook wat leuteren over R’dam, daarover hoorde u al genoeg en er is veel meer dan dat!
Dat ook onze export wezenlijk is en al flink ver reikt tot zelfs in China, dat we zeer internationale bedrijven hebben als Unilever, Shell Philips, Boskalis en ook best wat grote internationale banken (die onze bedrijven volgen en voorgaan in het buitenland), dat viel sommige dombo’s ook nog niet op. Roemer ziet ook niet meer dan wat kleinbedrijf en weet kennelijk niets van de enorme high-tech en de ICT invloed in onze huidige wereld. En dat ondanks de vele preken van Rutte (vooral net vóór de verkiezingsdatum) en ook van Pechtold, die ons meer kennis en wereld-denken aanprijst.
Rutte deed zelf ook niets tegen die akelige polenwebsite;  “uit principe” zei hij. Uit welk principe dat voortkwam begrepen er maar een paar.
Dat Zuid-Europa ook een important deel is van onze toekomst,-met of zonder EU en euro-, en dat Afrika die steeds forser groeiende achtertuin van Europa (waar de Chinezen en de Amerikanen nu om hun plek vechten!) zien nog maar weinigen. Ik doel op het Afrikaanse zuiden met meer dan 5% groei, veel olie ook en een aanstaande verdubbeling van zijn bevolking en dus hét exportgebied van morgen is. Je merkt er niets van  ook door de  nogal botte taal die sommige politici tegen hen uiten. Vergeet ook het opkomende MO, met zijn bevolkingsexplosie in deze niet!
Dat je die Griekse laksheid niet wil betalen kun je ook anders verwoorden… Ook in de Brusselse kringen van de EU, waar we nu langzamerhand ook weinig potjes meer kunnen breken. Ik doe daarbij niets af aan het feit dat Brussel nogal wat onnozelheden tot prioriteit maakte en het “grote werk” te vaak verwaarloosde. Wij hoorden overigens ook al eerder tot de grote remmers!

Dus waarom je toch involved voelen in Syrië?
Die bijna 30.000 doden in Syrië, die moordpartijen en bombardementen op vrouwen en kindertjes; is dat  lijkt niet meer “óns pakkie an”?  Dat er in die regio een wereldconflict broeit met zelfs wat atomaire trekjes doet Nederland nu plotseling niets meer? Wij, lid van VN en NATO, vriend van de mensen en met een zwak voor Israël, willen gewoon ons eigen leventje leiden en liever wat wegzien? Zelfs als we weten dat de lieve (energie)vrede er van af kan hangen? Als dat niet “mondiaal asociaal” is en super-onverantwoordelijk, weet ik het niet meer.
U zegt: “Wij, klein landje,  kunnen er toch niets aan doen?”. Wel daarop past: “Als alle dat zouden zeggen, is morgen de oorlog een feit!” Mogelijk weet u ook van de “neutraliteit” van Nederland in het conflict van diverse landen met Hitler einde 30-er jaren van de vorige eeuw; we wilden zelfs niets horen over wat meer voorbereiding van ons defensief…. Tot Hitler in 1939 Polen binnenviel en even later ook… Nederland. Dat was ook zo’n nummertje wegkijken, wat heel beroerd is afgelopen. 
Aardig onder druk gekomen van dit opnieuw opgekomen “neutraliteits”-gedachtegoed, wilde ik dus met u wat nadenken en de veranderende buitenlandse politiek eens wat met u doornemen.
-Hoe u het ook wil zien, Syrië ligt midden in een gigantisch kruitvat waarvan de plof echt niet enkel lokaal beroering zal wekken. Wat ook de reden is dat China, Rusland, Iran de VS en nog wat andere Europese landen er ingewikkeld om heen manoeuvreren, tot in de VN toe. Wie ziet niet met beven die steeds nerveuzere Israëlische leiders, die om de haverklap moeten worden toegesproken om te voorkomen dat ze nog eens (eerder deden ze dat in Syrië!) een “preventieve” luchtaanval en nu op Iran uitvoeren. En het dus niet zullen laten bij het wat Stuxnetvirussen stoppen in de centrifuges van Assad’s atoomboys.
-Zelfs de Arabische Liga (met zijn 22 landen) is er niet weinig bezorgd over want het vonkt daar vooral  tussen soennieten (onder aanvoering van de Saoedi’s) en sjiieten die daarbij gemend worden door het Iran van Amedinedjad. Het ziet daar ook zwart van de olie en het gas: ook dat van ons, waarzonder onze industrie ongesmeerd piepend helemaal  zal vastlopen..
-In dit gebied, waar Assad dagelijks vrolijk verder  bombardeert met zijn Migs, wordt de toekomst bepaald voor de krachtsverhoudingen in het hele MO. Dus zelfs voor de dag van morgen ook het lot van die “ingesloten” Israëli’s. Zelfs Wilders zou dus nu wat moeten verkleuren, met zijn mooie keppeltje en zijn applaus vergezeld van shekels en dollars. Gelukkig zeg ik dan, is de EU hier nog wel actief en ook namens ons, al mag dat ook niet van Geert, die alles in Brussel geld wegsmijten vindt.
-Zie ook de bewegingen van de drie daar zo belangrijke machten in het recente verleden: ik doel op Turkije, Frankrijk en Engeland. Zij waren daar ooit gedrieën dé koloniale club die er de dienst uitmaakte en weten erg goed hoe link het daar nu is. Daarom kijken ze (nog) enkel toe en beperken zich tot wat humanitaire hulp.  Turkije is intussen heel  bezorgd over Koerdische onrust; dé grote nachtmerrie. Die ook haar 15 miljoen koerden betreft (16% van haar bevolking).
-Er ligt in die regio een scala van niet-homogene landen in termen van religies en etnische groepen. En in Syrië is Assad al met de “cleaning” begonnen: daarvan zijn nu vooral de soennieten de klos. Ze worden uit bepaalde regio regelrecht verjaagd. Let wel: 80% van de Syrische bevolking zijn soennieten en Assad en co zijn enkel is een soort van sjiitische sekte.. Maar die heeft nu de munitie. Iedereen wacht er op dat Assad die soennieten ook tegen de christenen opzet en zo de toestanden oproept die we nu ook in Irak zien. Daar zijn de christenen óf al dood óf gevlucht…
-In Libanon is de besmetting ook al dagelijks zichtbaar. Daar vechten vooralsnog in Tripolis pro en contra Assadgroepen vrolijk mee in hun land wat ook een groot vat met zeer divers kruit genoemd moet worden..    
Dagelijks zijn er meer en meer meldingen van religieus-etnische schermutselingen waar ook Hezbollah het nodige van weet als vriendje van Assad en Iran. Let wel: in de huidige top in Libanon is nu vooral Hezbollah de baas! En langzaam raakt ook Libanon besmet met het Syrische virus…

-Kortom iedereen maakt zich grote zorgen over de hier fors oplopende spanningen, behalve politiek Nederland?  Ook al zijn we wel nog lid van de NATO en de VN etc. van de EU en best aardig bevriend met de VS (al twijfelen we over die JSF), willen we daar nu liever niet al te veel over moeten nadenken?  We maken, lijkt het, internationaal even “pauze”?  Gaan we nu een tijdje doen aan “in-de-schulp kruipen” en laten we liever anderen de kastanjes uit het internationale vuur halen?  Immers we zijn o zo druk met de korte termijn.  

-De vreze van een Nederlandse emigrant.
Tja, ik maak me als Nederlandse immigrant nu ook wat zorgen over wat het vaderland nog in mij ziet! Na die onsympathieke korting op de AOW (enkel voor buitenlandse Nederlanders!) en dat eindeloze gepruts van het CVZ met onze jaarafrekeningen, is het nu wachten op nog meer afknijperij. Dat zal niet uitblijven moeten we vrezen. Wie kon dat ooit bedenken!

-Leren uit het verleden? Nee hoor!
Hoe stom kan een land en zijn gekozen politiek zijn? Moet je nou niet net als alle kaarten gereshuffeld worden niet heel goed opletten op je plek in de wereld? Of imiteren we de VS omdat we weten dat ook  Romney c.s. de luiken naar de omgeving fors zullen gaan sluiten als ze winnen?
Ja, wij deden ook mee aan het fouten maken bij het meegaan in Maastricht met de euro… We lieten die economische onbalans noord-zuid ook maar voor wat ie was. Nu zien we de enorme ravage die deze fout opleverde. En ja, wij hadden forser “nee” kúnnen zeggen!
Maken we nu niet weer zo’n stomme fout door niet op te letten en weinig naar buiten te kijken?  Terwijl daar het grootste gevaar straks zeker daar vandaan zal komen?  Nu zien we enkel het gevaar in eigen huis: we zijn een stel dorpelingen geworden die zich druk maken om peanuts. Ja, we lijken wel een beetje “achterlijk” bezig te zijn. Dat moet bijna zeker komen door besmetting vanuit die achterlijke moslimgroep!
Zie ook dat maffe gedoe met onze Defensie: dat stupide bezuinigen zonder moderniseringsvisie en het ook niet intelligent willen omgaan met een Europees samenwerkingsalternatief. Dat meer landen sterker zou kunnen achterlaten met voor allemaal een láger defensiebudget! Ik weet me met deze mening gesteund vanuit het Oirschotse en niet enkel omdat daar ook wat Landmacht gekazerneerd is!

-Mijn aanbevelingen voor het volgende regeringsprogramma.
Wat nu gedaan moet worden kan alleen lukken met een kabinet met ministers met hersens en “kloten”. Dus boekhouders mét visie! Voor elke slappe combinatie die na 12 september aantreedt is wat nu volgt plat abracadabra. Ik kwam mede op mijn brainwave-je door wat nu in de pers heet:  “de bazooka van Draghi” van de ECB. Die gaat nu massaal schuld opkopen om de financiers tot lagere rentes te dwingen… Daarbij spreekt hij ook over “voorwaarden”: dus wie zijn zaakjes niet ferm saneert, die kan op de pot! Dat laatste deed hij  vooral om Merkel wat te paaien natuurlijk en ook Rutte (onze ex-premier?). Velen zien hierin onze redding, terwijl de Duitse toppers in Berlijn, ( die nog niets zeggen en (nog) niets er van bestrijden) erg ontdaan zijn. Ze zijn nog te beduusd van deze klapper! Immers, wat doet die Draghi straks met al die waardeloze schuld van die wéér stoute “südstaten”? Daarover had hij het niet de slimmerik.  
Dus….,
waarom maken we nu als kleine buurman, die eigenlijk best wat complementairs aan de oosterburen te bieden heeft, niet heel duidelijk dat we een “pré-federatieve fusiestap” willen (hallo!) via Berlijn? Wij bieden aan onze logistiek van goederen en energie dat kunnen wij  goed en efficiënt voor ze te regelen. Via  R’dam en gasdistributie, dat kunnen we ook. En ik als oud-elektrotechnicus, zie ook best kansen op logistiek elektrisch gebied. Nederland dus als duidelijke partner met zijn prima dienstverlening voor de Duitse buren.
Ze kunnen ook wat profiteren van onze internationale bedrijven en bancaire know-how… En zij leren óns hoe je een moderne high-tech industrie kunt herstarten (Philips kan zeker ook aansluiten)  en ook hoe je technisch onderwijs en de samenwerking onderwijs-industrie beter aan kunt pakken.
En defensie? Wel gewoon meteen samen doen: zij zijn toch straks de sterkste ook al heeft enkel Frankrijk nu dat  (éne) vliegdekschip. Zij hebben Leopards  zat, dus ook voor ons, en met die JSF of de Eurofighter komen we er samen ook wel uit. We bundelen ook onze krachten voor een drastische modernisering voor die cyberwar en die inzet van drones. Wij Hollanders zijn namelijk ook keien in computerspelen, wist u dat? En, bij onze buren is ook genoeg oefengebied in de hei; weet u nog van de Lünenburgerheide?
Die Angela c.s. zijn ook stevig gericht op het noord-oosten van Europa: op de oostenrijkers (die draaien economisch niks beroerd!) , die polen ( idem), de Baltische landen en ook… de russen…Ook daar hebben dan ook wat te bieden voor het transport en de distributie van dat Gazpromgas… Ook Shell, nu even niet zo’n grote vriend van Poetin, is ook geen klungel op olie- en gasexploratiegebied, ja toch?

Tot besluit vertel ik u nog mijn grootste (profetische) geheim! Ik vrees namelijk dat de kans steeds meer toeneemt dat Berlijn zélf uit de euro stapt. Zo gauw als ze daar aantoonbaar goede redenen voor hebben (want ze willen niet DÉ schuld krijgen van het euro-debakel natuurlijk) en ze meteen daarbij ook kunnen voorstellen om een NEU (Noord-Europese Unie) op te gaan richten. Met Oostenrijk, Finland, Nederland, Luxemburg (!) en waarom niet ook Denemarken en Zweden (?). Met als een tweede stap (over 5 jaar of zo) ook een neurozone… waarin dan de euromark zal heersen. Natuurlijk bieden ze ook aan met Frankrijk en zijn zuiderburen nauw te gaan samenwerken , maar even niet op valutagebied.   

-Kortom:
Duitsland neemt dus het voortouw, (opnieuw) op weg naar een federatief Europa. Maar nu met de lessen van gisteren in het achterhoofd. En nu ook zoals het eerder ook had gemoeten. Een herstart dus, waarbij we realistischer sorteren en een echt goed werkend Europa op termijn niet uitsluiten, nee, zelfs propageren!  U beseft het nu wel: die “Bundesrepublik” van nu is zelf een federatieve staat , waar nog best iets meer in kan… zeker na de ossies. Ook groeit het land meteen met 16 miljoen in een klap… zoals met de ossies maar nu nog béter.  Duitsland komt zo op ruim 90 miljoen en is de grootste in Europa. En kan zich ook meten met Turkije! En wij dwergjes springen ook, hup, naar die 90 miljoen.


-U vind het te gek voor woorden?
Wel, ik besef best dat u er nu naar neigt om mij krankzinnig te doen verklaren. Toch trok ik enkel door wat er eigenlijk al langer aan het gebeuren is! Én ook ik wil opnieuw op weg naar een verenigd Europa.
Is dat nou echt zo krankjorum? Of bent u er één die “politiek” ook al een jaartje of drie in de achteruit rijdt en die lekker onnozel wat wil doorfrutselen in deze levensgevaarlijke wereld? Natuurlijk zijn er veel tegenwerpingen te maken. Maar wat dacht u dan van de huidige aanstormende puinhoop? Dus…

-Nu ook even over “de achterblijvers”.
Dus Duitsland plus x, y z uit de EU… wat moeten we dan met de achterblijvers?  Met België is het even moeilijk maar…  Ook al is het link om het te zeggen maar dat land is toch eigenlijk een totaal mislukte  federatie?  Waarom  nemen we die Vlamingen, (die nu niet met ons Ollanders mee willen want ze liepen in 1830 bij ons weg!), later dus niet gewoon ook in die federatie op?  En la Wallonie dan? Tja, die is al een pietsie Duits toch? Als we dan Luik en co. ook nog inlijven, spreken er ook veel meer Duitsers redelijk Frans. Ja toch? En Brussel? Wel dat wordt dan gewoon de reserve Bundestagstad of we zetten daar “onze” NECB neer !
Blijft nog de vraag hoe we het nieuwste “Bundesland” moeten noemen en ook welke taal we kiezen… Ik dacht aan Noordzeeland of Westland en we worden gewoon meertalig; denk maar aan die Bayern!
De andere “Länder” mogen ook nog méér van onze groenten, bloemen en kaas oppeuzelen en mijn part zelfs klompen dragen. Zo is er dan al een hoop geregeld.
En die windmolens? Gewoon elektrisch maken en verder laten staan, want die Duitsers zijn gek op duurzame energie en bouwen nu overal windmolens toch? En zeker ook in de zee. Ook hebben we dan ook eindelijk echte kernenergie en ligt Noordzeeland ook in een mum vol met zonnepanelen.
Tot mijn spijt ben ik echt niet in de positie om hier iets te zeggen over wat Frankrijk en de zuidelijke rest van Europa nou hiermee moeten… Want ik ben een Frans resident met een Nederlands paspoort. Dus ik hou me hier nu maar echt verder buiten. Dat snapt u best! Natuurlijk zal ik het ook begrijpen als u even terug denkt aan die lastige periode 1940-1945.

-Tot slot
U begrijpt dat ik nu echt wat op sloeg hol; dus ga ik nu stoppen. Mogelijk weet ook u dat een deel van het Limburgse land ooit tot de Duitse bond behoorde. En ook dat Limburg in de Pays-Bas terecht kwam omdat die verdomde Maastrichtenaren toen ook  zo’n wild idee hadden, als ik nu heb!
Dus, op idee als hierboven geschetst, kan eigenlijk enkel een Limburger, een Tukker of een Fries komen…
Vergeeft u het mij dus maar, want ik heb een half leven over een Euregio horen babbelen en dan raak je gewend aan vergaande concepten.

En , geef het maar toe, nu begint ook bij u toch ook wat te kriebelen; immers  dit plan heeft best wat!  

Denk er maar eens rustig over na en vergeet ook die angst voor nieuwe oorlogen in Europa even. Maar weet ook, dat als we niet gauw wat essentieels doen aan een toekomstige verenigd Europa, we nog veel sneller een grote hoop gedonder krijgen!
Bij het leggen van de laatste hand aan deze blog las ik dat ene Mathieu Seegers er ons in de krant er aan herinnert, dat Nederland vanaf het begin (!) eurosceptisch was…  Als hij gelijk heeft krijg ik nu dus een grote stroom opzeggingen van mijn lezers…

   
Maar…
            Onze zon heeft geen enkele moeite met “wie wél of niet met wie wil”, in en buiten Europa. Want ze zag hoe vaak we in onze geschiedenis de grenzen steeds weer verlegden. Ze zag ooit ene Karel de Grote met zijn zetel in Aix-la Chapelle ,een groot Europees rijk bundelen, dat hij bij zijn levenseinde verdeelde onder zijn drie zonen. En ook dat ene Clovis het huidige Frankrijk schiep en later pikte een opvolger ook de Languedoc nog in… waarmee het huidige Frankrijk een feit werd.
Ze zag ook die Lage Landen van vóór 1830; de helft van het huidige België samen met het huidige Nederland. Ook weet ze van die Vlamingen die niet meer wilden en dat de Fransen toen maar België schiepen ná het optreden van hun leger. Ook zag ze begin 19e eeuw die Corsicaan, de petit frère de Napoleon, die (de franse) koning van de Lage Landen werd…. Ook zag ze dat  wij dat prachtig vonden, tot Napoleon ruzie kreeg met zijn kleine koningsbroertje… Die moest toen vluchten naar Wenen.  
Onder ene Adolf, werd in de 20e eeuw half Europa “verenigd” (met geweld van wapens) en de zon zag veel bloed en tranen. Ook dat daarna Duitsland werd bezet door de geallieerden.
Vervolgens zag ze, met plezier,  die flitsende wederopbouw van Europa en de geboorte van de idee om op te stomen naar een veel nauwer samenwerkend Europa…  Ze zag hoe we elkaar stap voor stap naderden en in Brussel zelfs een gezamenlijk bestuur begonnen.  Maar ze had intussen ook het IJzeren Gordijn gezien,  zag ook de Berlijnse muur vallen en de Oost-Europeanen weer vrij worden.
Toen hoorde ze ook van het idee voor die ene munt…  Het halleluja daarover ontspoorde zag ze na bijna 10 jaar in grote droefheid overgaan toen bleek dat die valutaire band tot een economische gijzeling leidde. Want we hadden weer niet goed opgelet wie er wel en niet economisch bij elkaar pasten en waren veel te optimistisch geweest over het gelijktrekken van de grote verschillen.
Die zon kon al die grenzen(her)trekkerij eigenlijk nauwelijks volgen en bleef het Europese geheel maar  gewoon beschijnen zonder zich al te veel af te vragen… En nu dreigt er opnieuw  een verwijdering en een verenigd Europa lijkt verder weg dan ooit.
Het is maar goed dat niemand iets te vertellen heeft over onze grenzen met de zon, want dan zou de ellende niet te overzien zijn. En niemand kan ook ooit ruzie maken over de verdeling van de die lekkere zonnewarmte.
Dus mensen besef hoe relatief grenzen zijn en verzet u dus ook niet tegen weer een verandering. Neem plaats in het zonnetje en wacht af wie u nu weer gaat regeren. En besef dat de uitkomst er niet toe doet voor het blijven genieten van uw zonnebadjes. 

15 september 2012