Totaal aantal pageviews

zaterdag 8 december 2018

MARSEILLE ZIET WEINIG AFRIKAANSE TOERISTEN...OOK DIT IS NU AFRIKA!
 
 
WE ZIEN IN DE EU, 
          WEINIG AFRIKAANSE TOERISTEN 


(ENKEL) NIGERIA (één v.d. 54 landen), IS IN 2050 AL GROTER DAN... DE VS!
 
 
Ik begin met recente plaatjes van "slapend Afrika in Marseille" dat ik bij elke ochtendwandeling zie!
 

 


 
 
Zo rusten ze (begin november en nu nog..)  om 6.30 uur nog uit, want hun slaapnacht begon na middernacht. Het is nu in de ochtend rond 10 graadjes.. Zoals u ziet is er veel slaapmateriaal op straat te vinden er wordt veel weg gegooid in de stad. Het betreft vooral (zeer) jonge mannen op zoek naar een beter leven: "bij ons"...
 
Maar er zijn gelukkig ook andere visies op Afrika, ons giga-buur-continent vol demografische superlatieven..

AFRIKA MET DE TWEE GEZICHTEN 
In de EU spreekt men over "het Europa van de twee snelheden" en bij Afrika spreekt over "twee gezichten".
 Dit continent is dé focus van de 21e eeuw: wat demografie en economische ontwikkeling aangaat. Meer daarover in deze blog, die vooral gaat over "de rush op Europa".. 
Ook wat klimaatverandering en veiligheidsrisico's betreft is Afrika HET continent om op te letten!  Symbool zijn zowel Nigeria als de enorme Sahel.  De laatste vormt ook een giga-dreigingsgordel: van de Sinaï tot Nigeria..  De N-Afrikaanse G5 komen met hun militaire samenwerking hier maar traag verder en de bevolking wijst buitenlandse militairen steeds vaker af.  In Frankrijk beleven we in 2020 "La Saison Africaine" waarbij Nigeria (ook cultureel) leading zal zijn. In  Marseille ziet "French Tech" nu vele Afrikaanse start-ups ontstaan, die zich richten op "die fenomenale Afrikaanse marktontwikkeling". Nigeria staat ruim vóór
Z-Afrika,dat onder Zuma wegzakte. De hoofdstad Lagos (met nu 20 miljoen (en +30 miljoen in 2030), met maar 4% analfabeten en gem. 5000 dollar jaarinkomen is de topper.  Afrika had in 1830 (topjaar koloniale tijden) luttele 150 miljoen inwoners en nu... 1,3 miljard, waarvan 40% onder de 15 jaar is. In 2050 komt het op 2,5 miljard, en 2100 zal ons (met 4,5 miljard) pas echt verontrusten. Dat is dan  40% (!) van de wereldbevolking en 8 x keer de bevolking van de EU!  Nu is het geboortecijfer daar nog 4,5 (wereldwijd is het 2,4). Hier is sinds 2000 de economische groei 5,5% en de middenklasse zit al op 15% qua omvang. De armoede viel terug van 57 naar 43%, in 20 jaar. Nu herstart de groei met 3,4% in 2018 en 3,6 in 2019, maar de meeste van de 54 landen is die +5%.  Er zijn nog vele problemen: infrastruc-tuur, fragmentatie van markten, armoede voor 550 miljoen en snel stijgende staatsschulden (van 30 naar 50% BBP: maar Italië 130%).  De overgang van een grondstoffen-economie naar een productie-economie gaat snel en de mondialisering is goed zichtbaar.  Bewijs zijn: Ethiopië, Ruanda en Ghana die het prima doen en zónder grondstoffen.  Er is veel handel met China, India en Brazilië.  Weet dat de interne migratie in Afrika enorm is en vele malen imposanter dan die naar de EU! Allen willen naar Nigera, Z-Afrika en Tanzania. Hier woedt een strijd tussen economische vooruitgang, de rechtsstaat en de veiligheid.  Diepe hervormingen zijn vereist om armoede, corruptie af te blokken: ca 25% van de rijkdom komt nu van corruptie (wat de vrede bedreigt).  De integratie van het continent moet sneller: in 2019 komt er de vrijhan-dels-zone die 44 landen en 1,2 miljard consumenten omvat.  De intra-afrikaanse handel ligt al rond 18%.

Afrika zoekt geen tutoren maar steun en samenwerking en een euro-afrikaanse bank is gewenst. Het is dé groeipool op de wereld en Europa moet een strategische partner zijn. Ten voordeel van veiligheid, economische ontwikkeling, milieu en beheersing van de migrantenstroom.  Denk ook aan betere de opleiding van de vrouwen omdat dit de demografie temt en de economische en sociale ontwikkeling zal pushen. Mandela riep: Onderwijs, dát is de echte motor! 

Zie wat VS-expert Kaplan als nieuwe grens EU-Afrika ziet! Die zal straks onder de Sahara lopen! Hij zet de N-Afrikaanse landen historisch-cultureel direct naast de EU .. De grote demografische ontploffing is vooral in de Sub-Sahara: daartegen zullen ook de N-Afrikaanse landen zich gaan beveiligen! Zij worden dus ONZE buffer-landen in die stroom! Daarover gaat ook het (zo omstreden) Pact van Marakkech dat tracht die stroom te reguleren in de toekomst! Wat in Nederland Baudet en Wilders fors bestrijden! Toch is dit de juiste aanpak, omdat die ook meewerken aan terug zenden regelt en uit is op SAMENWERKING. Dat wordt HET item in deze kwestie!

 
BEHEERSING VAN DE IMMIGRANTENSTROOM.
Vele europeanen denken dat we de immigratiestroom kunnen afremmen: dat is een oude koloniale reflex.  Onze ontwikkelingshulp heeft weinig geholpen en was vooral een vorm van paternalisme.  Nog denken dat geld de migranten-stroom afremt is onzinnig. 
Alle ontwikkelingshulp werd door de gevers bedacht en niet door hen die ze nodig hadden.  Het werd een “foute subsidie” en geen echte stimulans. Morgen zal de migratie-afkoop komen (zie al in Libië nu) die weinig gaat  helpen.  Zie Azië, dat een eigen ontwikkelings-model schiep. De landen in Afrika die het goed gaat, deden dat zónder westerse hulp: zie Botswana.  Die koloniaal-christelijke reflex "dat we de armsten moesten helpen" was dus niet effectief. Te vaak komen europese leiders nu nog lesjes geven, wat daar als oude koek en puur kolonialisme geldt.
Experts zeggen geen ontwikkelingsprogramma te kennen dat echt hielp.  Dat zie je ook aan de mobieltjes, die er het meest zijn in franse gebieden.  Na de telefoonfirma kwamen die in er in HUN merk, vanwege HUN prioriteit! Terwijl het veel meer ging om watervoorziening en afvalverwerking! Laat de afrikanen dus zelf hun weg kiezen. Europese leiders moeten zich naar afrikaanse gedragen, zoals ze dat doen bij hun europese collega’s!
Het is een jammerlijke illusie te denken dat Europa de flux kan tegenhouden. Meer dan wat reguleren en schiften tussen economische en asielrechthebbende kan nauwelijks. Binnen Afrika heeft men al jaren met enorme migraties van doen. Ivoorkust heeft 3 miljoen mensen uit Burkina Fasso; Tsjaad heeft vele duizenden uit Soedan. Dus Afrika snapt echt niks van ons geprevel over “dat wij in Europa te vol raken”!  De families hier doen alles om hun kids naar ons te sturen om aan meer inkomen te geraken.  Zij die willen/kunnen komen dus, maar.. gaan ook weer. Door ónze afremming wil iemand die al in Europa is hier nu gewoon weg! Want men kan waarschijnlijk niet terug komen.  Ondanks hot-spots en andere barrieres zal de drang om te komen sterker worden. Want: als men echt wil of moet komen, komt men ook. En: hun interesseert dat onderscheid economisch of asiel echt niet! De europese politici praten tegen hun eigen mensen als tegen de afrikanen: alsof het kinderen zijn..  Want: overal wil men kleine wonderen aanhoren en dus wordt er gelogen en wordt de werkelijkheid weggedrukt.  Zo gaan we nooit tijdig de juiste antwoorden vinden. Dit als een eerste foto en als aftrap.. Zie wat hierboven staat over dat Pact van Marakkech: dat is een goed begin!
 
De echte Afrikaanse toeristen komen nog mondjesmaat en ze verstoppen zich in luxe/hotels. Omdat ze vaak `kind van xx` zijn, die zelf niet in Parijs verschijnt, wegens een lopend arrestatiebevel.

DE PAAR ECHTE "AFRIKAANSE TOERISTEN"...
Of ze komen voor medische zorg, zoals Bouteflika uit Algerije. Dat is het wel 
ongeveer, wat het échte toerisme uit Afrika betreft..

In de verhouding Afrika- EU zijn een viertal zaken essentieel:     
1.Dat Afrika demografisch ging ploffen, wist elke aardrijkskunde-leraar al lang.
ZIE DE AFRIKA EN DE EUROPA LIJNEN
Dat het koloniale westen, het in 1830 nog lege Afrika oppepte, omdat het meer koloniale werkers wilde (en slaven voor de Amerika´s), is een pikant oorzakelijk feit van die boom...

2.Dat er een forse geldstroom gaat van de EU naar Afrika (van geëmigreerde kids naar de familie) en een kleinere stroom  (omgekeerd) die loopt van omgekochte politici naar de EU, is ook ruim bekend. Private ontwikkelingshulp en maffieus geld bestaan naast elkaar een deze oude kennis kan opnieuw worden ingezet...


2.Migratiemechanismen werden doorzichtiger, vanwege dat (nu betwiste) ontwikkelingsgeld en pas lang ná `ons beider


AFRIKA ON THE MOVE
koloniale tijdperk`.
Dat had volgens vele vooral een remmend effect. Ook weten we dat een immi-granten-stroom aangeeft, dat het hun béter gaat! Denk ook aan de vroegere immigranten stroom van noord naar zuid binnen  Europa. Ook uit Noorwegen, voordat men daar olieboer werd.. Ook weten we veel van de eerdere (goed beheerste) arbeidsimmigratie uit Z/Europa en later uit Turkije.

DAT IS WAT WE VAN HUN DENKEN… 

Helaas: clandestien emigratie verloopt complex en via een dure en gevaarlijke reis. Zie de rijke migratiemaffia en de vele die verdronken.

 3.De EU vergrijst  steeds sneller, we zien overal vacatures die onvervuld blijven (in zorg en industrie), in alle `betere EU-landen`. Een groot probleem in Duitsland en Nederland met hun al zeer lage ww.. Afrika stikt van de jeugd en er zijn ook steeds meer redelijk opgeleide jongere bij.

NOG MAAR EENS; LET WEL DIT ZIJN PERCENTAGES!

Maar van Wilders en co en de AfD etc. , mag over een `evidente wederzijdse oplossing` niet normaal worden gesproken. Zie hun verzet tegen het aan-vaarden van het Pact van Marakkech!
Horen we straks weer:  `Wir haben Ess nicht gewusst`?
 
4.Afrika is een continent met 55 landen (VS 51) en met nog weinig goede  samenwerkingsverbanden. De EU met 27 plus 1 landen en zijn brusselse EU-machine vormt daarmee vergeleken een gesmeerde club. Die echter politiek nogal taai is: door dat vetorecht loopt alles traag. Wat nu de grote pret is van de opkomende popu-regeringen.. Afrika is noordelijk vooral moslim en zuidelijk christelijk, dat kwam door onze missionarissen en het feit dat de islam kwam via de arabische bezetting van de Magrheb (al voor Mohamed geboren was)! De conflicten in Afrika liggen vaak rond de scheidslijn  islam/christendom, die we nog van de kruistochten kennen! Vele clandestienen kennen “ons Onze Vader en Wees Gegroet”. Zoals eerder die italianen, grieken en spanjaarden en die integraties verliepen weinig traumatisch.. Als we nu dat gepruts zien bij het `helpen van Afrika` lijkt het of de EU onderontwikkeld is geworden en niets meer weet van de eigen historie.
MERKEL ALS VAAK VAN GOEDE WIL..
GOED VOORBEELD VAN ONZE WESTERSE HULP

Het verwende arrogante westen kijkt met schrik naar zijn grootste probleem van de 21e eeuw, dat het al lang kon zien komen. Dat doet  dus een continent  dat 70 jaar geleden liefst 70% van des werelds koloniaal bezit had.. Waaronder heel Afrika, bijna elk land had er zijn eigen wingebied! Nederland pikte Indonesië omdat ze ver reisden en andere hun niet in Afrika lieten!HANDBOEK BEHEERSING IMMIGRANTENSTROOM.
DE RUSH OP EUROPA: heet het boek van Stephen Smith dat gaat over “de afrikaanse invasie”. Dit geschrift roept grote discussies op onder franse demografen van naam, zoals prof. Heran van het College de France. 
Smith beweert dat  dat in 2050 ¼ van de afrikanen in Europa zal wonen. Hiran noemt dat “zeer speculatief” en suggereert dat Smith “de media zoekt”. Die ruzie onder demografen (vooral in Frankrijk), loopt uit de hand. Sommige noemen Smith wetenschappelijk niet aan de maat en willen niet met hem in debat! Maar Smith is prof op Duke (VS), was  journalist bij La Liberation en is volgens hen “eigenlijk een journalist”. Natuurlijk zit hier vooral de grote gevoeligheid van dit onderwerp “bij de populisten” achter. De grote demograaf Hervé Le Bras vindt echter dat er met Smith gewoon moet worden gedebatteerd en dat Héran koudwatervrees toont. En hij zei dat Macron’s positieve opmerking over het boek, ook niet paste..

Opvallend is de grote belangstelling van Poetin voor Afrika, die zich stevig nestelde in de CAR ! En die russen trachten de rol van Frankrijk over te nemen, te beginnen met wapenleveringen. Nu al in 25 landen (50%) en wat economische steun betreft telt men er al 16. Poetin en Lavrov zijn de beste geopolitieke schakers ter wereld en dat zie je ook weer in Afrika. Denk aan het Russische succes in het MO en zie ook de fermere greep op Oost-Europa..i   

De data van Smith: In 2050 zal Afrika 2,5 miljard inwoners tellen het dubbele van nu. In 2100 zal dat getal verdubbeld zijn en zullen er 40% van de wereldbevolking van dan 11 miljard, afrikaans zijn. De groep malthusianisten zegt dat controle van de geboorten noodzakelijke voorwaarde is voor een goede ontwikkeling van het afrikaanse continent. Men verwacht dat die ontwikkeling zeker tot lagere geboortencijfers zal leiden. “De ontwikkeling is het beste voorbehoedmiddel”.. heet het.
Sommigen zien Europa nogal alleen tegenover het exploderende Afrika, andere zien het mondialer en wijzen ook op de grote interne migraties in het continent. Vele spreken vanuit “dat politiek correcte standpunt"  zegt prof Christian Bouquet (univ. Bordeaux); hij woonde lang in Afrika. En is, -net als Smith-, best ongerust over die afrikaanse explosie.
Zie ook het boek “Africanistan” waarin staat dat “dat een groot deel van Afrika zich naar een crisis beweegt, ook in de europese (vooral) franse banlieus”. Frankrijk was altijd tegen “etnische statistieken”, ook door eerdere debatten rond  Le Pen en zijn volgelingen en ene monseigneur Levebre.  Dat bange komt uit 1870  toen vele fransen dachten, dat men de oorlog zou verliezen vanwege “te weinig soldaten”.  En die van 1918 slaagde wel omdat er intussen genoeg waren. Daar liggen de  historische wortels van de huidige vrees..  Deze discussie hoor je elders zelden: zie UK en VS.
De jonge wetenschappers in Frankrijk tonen geen 
terughoudendheid meer over “immigratie”, dus wordt het onrustig bij de oudere demografen. Ook omdat “de franse demografie, -de enige in Europa die nog gezond leek-, nu ook haperen zou, volgens Héran.

Stephen Smith ging in de verdediging en neemt afstand van dat “zwarte gevaar dat hij zou hebben gesuggereerd”. En verwijt de franse demografen een soort van heksenjacht te voeren en spreekt over zijn functies bij amerikaanse uni’s en zijn andere boeken. Over die intra-afrikaanse migratie” zegt hij: "Die is niet “vast en nu al 70%”. In 1960 was die 90% en toen waren er 30.000 subsahara afrikanen in Frankrijk.  In 1990 werd dat cijfer 75% en in 2017 68%. 
Tussen 2010 en 2017 kwamen 970.000 van de in totaal 6 miljoen subsahara- imigranten, naar Europa. Dat kan toenemen ook als 70% zich "intra-afrika beweegt". Hij noemt ook zijn invitatie door een duitse vereniging, die dichtbij Merkel staat..
Hij acht het logisch en nuttig ook de immigraties van Mexico naar de VS en die van de europeanen naar de Nieuwe Wereld (Amerika in de 19e eeuw) er bij te halen.  Dat zijn  nuttige historische feiten en verder moet je proberen nog wijzer te worden. Uit demografische studies, de loterij van indertijd om naar Amerika te mogen komen, etc.. Dat helpt om wat er gaat gebeuren in Afrika te kunnen begrijpen. Waar 40% van de inwoners nu onder de 15 jaar is: wat nog nooit elders gebeurde! 


Smith komt tot wel 5 scenario's! En voegt toe: "De ouders van deze kinderen zijn deels nu al in Europa. Omdat deze processen een laag tempo kennen, kun je 2050 al vooruit berekenen. 
Waarbij catastrofes natuurlijk moeten worden "vergeten". Straks zijn er 500 miljoen mensen in Europa en is het aantal afrikanen van 1,3 nu naar 2,5 miljard opgelopen.
Is dat echt zorgelijk? In 2015 gebruikten 20 miljoen New Yorkers meer electra dan de afrikanen! Natuurlijk weet nu niemand exact wat er gebeuren gaat, maar het is toch zeer waarschijnlijk dat er nogal wat afrikanen onze kant op zullen komen? Hoe dan ook: dit is HET onderwerp voor Europa in de 21e eeuw.. Want Afrika is DE grote markt én de grote leverancier van ontbrekende arbeidskracht. Duitsland krijgt nu al 1,5 miljoen banen niet meer vervuld.. En Nederland vertoont ook zo'n beeld. (mede naar LP 1 nov. 2018).

IMMIGRANTEN EN DE WESTELIJKE MORAAL
Wat nu met onze "zo voorbeeldige, hoogstaande beschaving en christelijke moraal"? Wat gaat onze reputatie opleveren voor allen op de wereld die toekijken? Zijn we nóg niet gewend aan de idee dat ook gekleurde mensen gewoon mensen en onze naasten zijn? Dat is ook de visie achter dat Pact van Marakkech: overleg en samenwerking als toekomst met Noord-Afrika, dat historisch cultureel gezien dichtbij de EU staat! Laat nu deze discussie maar beginnen..

NOG EENS; DIT ZIJN ONZE OPINIES!
 
Gaan we, na een grote stilte, over dit alles in Brussel , als wereld-vreemde bangerds  ruzie maken over wat `wij moeten doen om Afrika te helpen`? Nu pas, nu het probleem top-hot is geworden en tot dé grote politieke splijtzwam uitgroeide?   

Het nerveuze gespartel lijkt op een herhaling van ons onvolwassen gedrag bij  eerdere crises in de EU. En het is linker dan ooit, omdat  Merkel´s politieke bestaan er mee verknoopt is. Daardoor dreigt de EU-motor met Macron ook te gaan haperen: waarmee de EU in levensgevaar komt. Trump, Poetin en Erdogan  kijken verlekkerd naar ons gestuntel en Donald en Wladimir ontmoetten elkaar ook daarom in Helsinki…., Zo dicht bij ons..  Waarom vragen we nu Wilders met zijn aanhang, die zoveel lijken te snappen van onze moslim zuiderburen, niet om een echt goed plan te maken? Want we zoeken oplossingen en geen verdere bangmakerij en afwijzing, toch?.

Eindelijk discussieren we iets serieuzer
ZE RISKEREN DE DOOD: THUIS IS ER NIKS!
over die arme asielzoekers nadat boten vol (ook met zieke..) nergens meer mochten afmeren. Toen pas bleken die hoge waarden toch íets te betekenen, maar vooralsnog enkel voor… de asielzoekers. Slechts enkele procenten van die stroom `nieuwe rare toeristen`. Het overgrote deel wil gewoon ook wat welvaart en welzijn en weet via hun I-phone dat wij daarvan best nog veel hebben. Dat we te weinig jeugd hebben is minder goed bekend ook al werd Europa meteen een groot vacature-land, bij de eerste % economische groei..

 Kortom, we lijken nog op wat nitwits die weinig snappen van hoe we deze mensenmassa  uit ons zuiden, -zelfs  onze directe buren dus-, moeten helpen. Erger nog, we hebben zelfs weinig idee van we samen met hun willen bespreken..
Regeren is vooruit zien, heet het. Maar de EU kan niet eens zijn grootste probleem ever, nu tijdig en open onder ogen zien.. Dat ziet er niet uit en ook voor “onze toeschouwers buiten en binnen de EU”. Erger nog: het werd tot Gefundenes Fressen voor onze wraakvolle vijanden. Dit alles  belooft dus en helaas, maar weinig goeds.. Er is maar één oplossing: met open ogen en goede wil samen verder... Dus moeten we positief zijn over dat Pact van Marakkech dat een eerste stap is in samenwerking EU-N-Afrika!


 

Zie hierboven wat mooi Afrika: wie is er en waarom, zo bang van Afrika?  Dat eigenlijk een positieve buur is ,die ons kan helpen. Maar dat lijkt het bejaarde oude Europa (nog) niet te kunnen of te willen zien. Toch moet dat nu snel gaan 
veranderen.  En, de tijd dringt!
Leon de Marsilho,
9 december 2018.