Totaal aantal pageviews

zondag 26 november 2017

DE WONDERBOYS DIE ONZE TOEKOMST MAKEN!


KNUTSELEN IN EN ROND DE HERSENEN KOMT STERK OP.. 


DE WONDERBOYS, DIE AAN
            ONZE TOEKOMST KNUTSELEN?
HET LEREN EN DE SCHOOL MOETEN OOK HELEMAAL "OM"!

Over de inhoud:
- Enkele grepen uit de high-tech actualiteit 
                Advies: neem even pauze en laat het bezinken... 
-Kan alles "ongecontroleerd" verder razen?                  
-Filosofisch "tegenwicht" komt op en is nodig .
 "Oude filosofen" werden wakker: hoor de "nieuwe" ook in een volgende blog.
 

 
HIJ GAAT OEREND HARD!
   Vele hoorden van  taxi's
 zonder chauffeur, en van smart-cities (met gebou-wen waarvan ruiten stroom maken) en met muren die licht opslaan (dat ze s’avonds uitstralen).
Let ook op de supersnelle Hyperloop, per raket reizen (in plaats van vliegen), naar Mars op vakantie gaan en van de huisarts die ons 24/24 bewaakt via de body-data uit ons “medisch horloge”. Hij zal ons straks zelf bezoeken en thuis: maar wel via het huisscherm. Ook naar de overheid toegaan hoeft niet meer: alles kan via het TV-scherm thuis + smartphone of het tablet geregeld worden.

MEDISCHE WATCH
Sommige weten dat de VS en de EU enorme sommen uitgeven aan hun “Brainprojects”. Omdat een voorsprong in de neuro-wetenschap straks  essen-tiëel is. Die high-tech gaat alles veran-deren tot zelfs “het kunstmatig fabriceren van mensen”, wat er ook aankomt! Hoog tijd om je af te vragen WIE dat doen en WAAROM.
Dus wie en hoe, maken "ze" onze toekomst en die van ons nageslacht?

 
ENKELE GREPEN UIT 
               DE HIGH-TECH ACTUALITEIT


DNA-KNUTSELEN: KINDERSPEL!

WAT WE AL MEEMAAKTEN; ER WACHT NOG VEEL MEER
In Frankrijk nu: 1 op de 30 babies komt “uit het potje”. Men zoekt de krachtigste eitjes en vervangt ook "fout" DNA. Soms mixt ook een tweede vrouw mee, waar-door de baby drie ouders krijgt: een juridische puzzle. Nog even en papa is ook overbodig: feest voor de lesbiennes! Dit is pas het begin als NBIC (nano-biotech-informatica-cognitief) ook bij de voort-planting toeslaat! Nog véél langer leven is dichtbij en aan eeuwig leven wordt ook serieus gewerkt. Men vriest  vaak eitjes in om het moederschap te verschuiven en  bedrijven betalen er aan mee. En waarom ook niet de capaciteiten van kids verhogen en niet ook elk genetische noodlot mijden? De kosten van het enzym om DNA te verbeteren, liepen al terug naar 1/1000e . "Kinderen maken" doen: ouder(s), genetici en straks ook de kunstmatige baarmoeder. Kids van rijken krijgen een voorsprong op arme kids, doordat ze later nog opgepept worden met “AI-addities” (kunstmatige intelligentie toevoegingen).
MODERNE DNA-MANIPULATIE

Nogal wat fransen vinden dit maar niks: 83% is tegen,  maar 50% van de chinezen gaat akkoord. “Baby’s à la carte”, komen er dus echt. Thomas Jauffret (bio-conservatief) zegt bezorgd: Het opgepepte kind gaat zijn ouders verwijten dat ze niet aan genoeg charisma doorgaven! En zo zijn vrijheid als mens aantastten. Want het "mislukte kind" ziet gebreken van andere om zich niet en heeft moeite met liefhebben..
 
   De eerste baby uit het potje: 1978. Binnenkort zendt Amazon u het gekozen zaad + eicel toe en stelt U ook de ideale draagmoeder voor. Jean-Francois Bouvet schrijft over "39 jaar DNA-knutselen" en toont wat er in chinese en amerikaanse labo’s nu al gebeurt. Met hulp van (franse!) CRISP-techniek werd DNA-knutselen echt kinderspel. Zaad invriezen begon in 1953, en in 1999 werd er in een potje bevrucht met enkel ingevroren elementen. De eerste baby op deze basis kwam er in 2015. Van een vrouw die eicellen invroor, vóór ze chemotherapie kreeg. Het invriezen van goede, eitjes is "in": vrouwen stellen de kinderwens uit. In Frankrijk ruziet men hierover, terwijl men in de VS “egg freezing parties” viert.
Waarom sperma van je man kiezen als er sperma-banken met catalogus zijn, waar je "alle mannen kunt krijgen"? Gelijkenissen met mannen als Johnny Depp, Jackie Chan zijn al te koop. Zie de zaadbank Cryos (Denemarken) met zijn 700 donoren en 100 liter zaad.. Bestel wat u wenst en het komt in diepvries-verpakking aan. Mooie studentes van VS-uni’s krijgen 10 tot 40-duizend dollar voor hun eicellen! In China en India wordt ook het geslacht van de nieuwe baby al gekozen en kunnen ook blauwe ogen geleverd worden..

Daar werd ook het

NOG EENS: DNA-KNUTSELEN
Cognitief Gnomics Lab opgericht waar 200 zeer intelligente mannen op de donorlijst staan. Zie in de VS “Project Einstein”
 (miljardair Jonathan Rotberg), dat mikt op 400 knappe wiskundigen en natuurkundigen voor... zaadlevering. Hij zoekt ze wereldwijd. DNA werd een mecano-doos en genetische ziekten lijken ook voorbij. Ook menselijke resistentie voor bacteriën en  virussen is haalbaar. Dus waarom niet ook “een supermens” maken? Eugenisme: werd nu gewone high-tech. (Zie: “Bébés à la carte” van Jean-Francois Bouvet; Ed. des Equateurs).   

     Nog 6 etappes te gaan tot: “de dood van de dood”. De eerste: deze idee verkopen (transhumanisten toonden dat we de dood kunnen vertragen). De tweede: Google richtte Calico op, dat de levensverwachting zeer ver wil oprekken. Met stamcellen, kunstmatige organen en manipulatie van de telomerase (enzym dat chromosomen-slijtage voorkomt).
Etappe 3: de dood over de biologische muur van 120 jaren duwen.

Zie George Church  Harvard’s transhumane prof., die het DNA van de mens wil veranderen. Niet zozeer om “babies à la carte” te maken: maar gewoon een hele nieuwe mensheid neer te zetten!

Etappe 4: onze hersens "eeuwig soepel houden". Omdat lichamelijk leven met hersens vol sclerose niet kan. Fase 5:  het killen van de dood zelf, door het elimineren van ons hele lichaam. Jezuiet Teilhard de Chardin sprak (1992) over de "noosphere": de fusie van alle menselijke geesten en het verdwijnen van het individuele geweten. Hij zei: We worden ooit intelligente wezens zonder lichaam. En de laatste fase is: de mens over de allerlaatste grens brengen: de eindigheid van de grote kosmos. Want dan pas bestaat eeuwig leven echt...
Darwin (-150 jaar) zei, dat menselijk leven zinloos wordt als het universum verdwijnt. Clement Vidal (fr. filosoof) schreef: The beginning of the end: The Meaning of Life in Cosmo-logical Perspective. Het ultieme is dus: ook de kosmos eeuwig doen leven. Ook door NBIC en AI en alle risico’s ervan, dus maar gewoon te accepteren? Dit schreef en vroeg expert Laurent Alexandre ons recent in het serieuze franse L"Express..

   Leuk oud worden met robots komt er ook. De levens-verwachting steeg van 38 jaar (1816-1826) via 44 (1910-1919) naar 68 (1950-1959) en nu tot 81 jaar! In 2 eeuwen naar een verdúbbeling..

Jeannet Calmant stierf in 1997 met 122 jaar, Violet Brown op Jamaica is 117,  Masazou Nonaka in Japan 112 en Roger Auvin uit Limalonges is al 109 jaar. De unis van Tilburg en Rotter-dam lanceerden het debat over: hoe snel we over de 115 jaar gaan komen. In october 2017 kwam het resultaat in Nature (men onderzocht 40 landen en werkte samen met Einstein College of Medicine, NY). Men constateerde een soort grens: bij 115 jaar.
NOG MEER DNA-KNUTSELTAAL
Anders, dan wat Silicon Valley beweert, waar men (wat speculatief) over 300 jaar spreekt en zelfs over "de eeuwigheid". Maar in 1980 was 100 jaar ook een heet discussiepunt, zegt Prof. Kirkwood (Kopenhagen) en wijst er op dat celvervuiling de reparatiemechanismen verstoort waardoor we eerder dood gaan.

Langer leven komt vooral van betere levenswijze en (nog) minder van de medische kennis. Zonder het laatste zouden we nu ook 80 worden: maar gezonder. Er komen meer en meer +100 jarigen: in 1965 zag men de 1e 110-jarige (Frankrijk), intussen haalden 205 fransen het al. Nu neemt de tóename wat af: met +1 jaar per 10 kalenderjaren. Nog betere hygiene, voeding, minder roken en goede slaap kunnen dat verbeteren. De telomeren (eindjes van chromosomen in het DNA) spelen hier een belangrijke rol, die bepalen het tempo van celveroudering. Onze levenswijze heeft dus een grote invloed, zegt Dr. Blackburn (Nobel 2009). In de Mayo Clinique in de VS bereikte men bij muizen een resultaat waarin ook Google was geïnteresseerd én het Instituut Pasteur in Parijs.
Calorieën zijn ook van belang en 30-40% minder, kan succes opleveren. Men weet echter nog niet waarom: dus ga niet alvast vasten! In deze wetjes zit nog veel muziek, dus wordt de vraag al gauw: wat doen we met nog méér levensjaren?

Robots zullen er straks volop bij zijn. Hamon (PS) was bang dat robots werkelozen zoden maken en kwam met zijn basisinkomen en een robottax. Hij verloor, het debat bleef en helaas ook, "de oude conceptie van werken".Vele praten nu de oude koningin van Engeland, de keizer Vespasus en de burgemeester van Palo Alto na: die alle robots/machines vreesden. Maar zie de ww op de wereld: nu 5,8% én zie dat die in de rijke landen (met veel robots) onder de 6,5% zitten. In Duitsland en Z-Korea barst het van de robots. De technologie beschermt gekwalificeerde banen en zelfs lagere banen, die vooral op reflexen gebaseerd zijn (fysieke of cognitieve). Toch smelt de middenklasse vooralsnog verder weg...

Zie Lawrence Katz die verwijst naar de 19e eeuw, die leerde dat die klasse ook terug komt. Als ze de juiste vaardigheden verwerft, passend bij de techno-wereld. Met algemene en technische kwalificaties kom je dus wel verder. De mens voegt echte waarde toe aan de techno, hij moet al die onverwachte probleempjes oplossen! Ons opleidingssysteem moet helpen met algemene en technische en relationele kennis. Dit geldt ook voor ontbrekende zorgbanen: daarom is Japan zo druk met robots voor oudere. Zie daar wat oud worden met iemand (de robot) die er 24 uur is, betekent. Hij kent U door en door en zeurt nooit én.. hij is  betaalbaar. Dat is toch leuker ouder worden?

 
   1 miljoen synapsen (verbindingen tussen neuronen), komen er per seconde bij (bij jonge kinderen). Daarna neemt dat af: de eerste jaren zijn essentieel voor hersen-vorming en opvoeding.

Leren schept "de organisatie van de hersens", het maakt delen en verbreekt er, en de architectuur van de hersens bepaalt het leerver-mogen (electrochemisch bepaald).  Opvoedingsmethoden moduleren dat. Hersens zijn als een rare PC: een fusie van hardware en software. De beste methode bestaat niet: en  neuro-educatie is nog niks eenvoudig. Het ligt nu op het niveau van de medische wetenschap in tijden van Molière! Francois Taddeï met zijn instituut rapporteerde in 2007 en bepleitte een “lerende maatschappij” en wees op het belang van de vroege kindheid. Hij wilde een radicale verandering van leer-methodiek. "Creche-dames zouden een beetje neuro-experts moeten worden en geen luier-experts", zegt hij. Vergelijk het met de barbiers, die ook ooit voor dokter speelden. "We hebben we nu in Frankrijk een “bac + 10” in het operatieblok. en we zouden die creche-werkers veel beter dan AI-programmeurs moeten betalen", zegt Laurent Alexander. Blancher de huidige franse onderwijsminister schreef: “L’Ecole de demain” en werkt er serieus aan...
Hij acht het belang van neuro-expertise enorm. En het sterker persoonlijk gericht zijn van onderwijs. En: veel meer doen aan kritische opvoeding. Goed onderwijs is essentieel voor de lange termijn...  

    Via rattenstudie  leerden weten-schappers in de VS dat we álles blijven onthouden, ook uit de eerste levensdagen. Ze ontdekten ook het eiwit dat dit mogelijk maakt. En door dat in te brengen kun je “infantiele amnesie” voorkomen. Alles blijft in ons geheugen bewaard en met wat training kun je je alles zelf herinneren! Dit zal grote gevolgen hebben. "Psycho-analysten krijgen het gemakkelijk", zegt Attali: "want het onderbewuste wordt bewust. Alle mensen kunnen zich de liefde van hun ouders (en omgekeerd) herinneren en alle familie-geheimen en vele schokkende events. En dan is ook elk dispuut over “hoe het wel of niet was” overbodig". Attali acht het prima om een baby te behandelen als iemand die alles onthoudt en denkt dat dit veel goeds brengt voor de geestelijke gezondheid. Want de mensen, ook de kleinste, zijn alle dragers van wijsheid.

Opvoeders zouden moeten zorgen dat de kleinste zich alles zo goed mogelijk herinneren. Dan blijft alle moois uit een mensenleven bewaard voor altijd. "Verbeter de wereld en begin dus bij, de opvoeding van de kleintjes".
NOG EEN KEER EN NU KUNT U HET THUIS DOEN!

   
De nieuwste butler is ook digitaal: Google Home is 15 cm hoog, 96 mm diameter, weegt 480 gram en is voor 150 euro nu te koop. U bedient hem met uw stem. U roept hem gewoon als uw thermostaat anders moet, iets met uw agenda moet, als u muziek wilt of een serie zoekt op TV.  Hij kan recepten vinden, een nijlpaard nadoen en een chinese uitdrukking vertalen.. U roept hem met: “OK GOOGLE”. Hij kent Wifi, Bluetooth, Deezer, Spotify, Netflix, Uber, en de apparaten van Hue, Nest, Philips… Dat alles voor 149 euro. Hij heeft zelfs humor en is natuurlijk ook een prima speaker.
APPLE'S HOME-POD

Concurrenten: Djingo Orange (2018), Homepod Apple (349 komt later) en zie Echo van Amazon.


Regelmatig sterven er dieren in dierentuinen: als laatste van hun soort. Zoals de reisduif Martha (1914, zoo van Cincinatty), de tasmaanse tijger (1936), de wilde geit van de Pyreneeën (2000) en de zoetwaterdolfijn van de Yangtsé  (2007).

ZE KOMEN WEER TERUG!
ZEER FOUTE DNA-MANIPULATIE


De nieuwe biotech grijpt ook hier in en zorgt voor hun “reproductie”! Zo’n 7 jaar na de kloon Dolly, kwam de geit Celia weer ter wereld. Met DNA van de gestorven laatste (ook Celia geheten) en een eitje van een nog levende geitensoort. Dat lukte door DNA uitwisseling: helaas stierf ze na 10 minuten door een longafwijking. Maar het concept werkte. Beth Shapiro (Australië) schreef: How to clone a mammoth (2015). En men discussieert over hergeboorte van de uitgemoorde dodo. De paleontoloog Michel Archer koos twee andere: de tasmaanse tijger (uitgemoord in 1788) en een kikker (die zich voortplantte door bevruchte eitjes op te eten). Hij denkt ook aan de marsuplami (familie van de kangaroe en de koala), want van hen bestaan ingevroren cellen.

EN DE DOLFIJN UIT CHINA
DEZE...
EN DEZE OOK..Zie ook het terugfokken (bij:europese project Taurus), dat de wedergeboorte beoogt van de aurochs, die in de grotten van Lascaux zijn afgebeeld (=voorouder van ons rund). Dat project loopt en over 20 jaar (zegt Wouter Hemer), is het zover: dan staan ze weer in de wei.  
Mogelijk is geld steken in overleven van een soort, nuttiger dan doen herleven van uitgestorven soorten. Hoe dan ook de biotech maakt veel mogelijk, we zijn in de voorfase van veel verrassingen. Les jeux sont ouvert..


EVEN PAUZE, OOK VOOR UW BREIN 
                                DENK OVER WAT U LAS.
                                                EN GA LATER VERDER.

..... HET VERVOLG..
   Het theoretische debat over “genetisch knutselen” roept emoties vele op. We horen: “De mens mag de natuur niet veranderen” en “de mens moet van gods werk afblijven”. Zolang er de facto weinig gebeurt is het debat amusant, maar nu roept de werkelijkheid echt om debat. Want: al jaren produceren genetisch veranderde bacteriën de insuline voor onze suikerziekte-patienten. Ook omdat we nog genoeg eten verbouwen, is het debat nog niet op volle toeren. We kunnen nog even doorgaan met pesticiden gebruiken: en zo OGM mijden. Elders op de wereld is dat anders en moeten nog miljoenen extra-eten hebben. Meer rijst en soja is nodig, bij hen die nog niet “ons agrarisch potentieel” hebben.
En: er is veel obesitas, maar niet overal!  Europa kan zich “biologische uitstapjes” (supergezond voedsel) permitteren: elders is dat niet mogelijk. Zou ons arsenaal aan zijn grens komen dan zal het debat heel anders verlopen. Nu is wat kunstmatig, vanwege de overvloed.
En wat dacht u als we kankers de baas zijn, misvormingen kunnen temmen en tientallen jaren extra levensverwachting bieden? Als dat gerommel aan cellen een dagelijkse praktijk is gaat het debat echt anders. Dat Frankrijk c.s. nog veel “manipulatie verbieden” houdt andere landen ook echt niet tegen.
De zaak sloeg compleet op hol met die genetische therapie. En: weinige zullen die de nieuwe kunsten weigeren op het moment dat het hunzelf of hun familie betreft. U weet dus wat ons nog wacht: veel angst en onenigheid, ook politiek dus..

   Building 8 is een afdeling van Facebook. “8” verwijst naar de acht letters van Facebook voor dit discrete gebouw op de Facebook Campus.
ZIJN SYMBOOL
DE CHEF VAN "8".


Het wordt streng bewaakt en foto’s zijn verboden. Daar werken 60 toppers aan de toekomst van Zuckerbergs bedrijf. Dat nu 27 miljard omzet, 10 miljard winst draait en 2 miljard “leden” kent. Google kent zijn eigen Calico en Jigsaw. Building 8 wordt geleid door Regina Dugan (ex-medewerker van Google), 50 jaar oud. Ze werkte voor het militaire Darpa, aan telepathie: communiceren via de huid en “een personal drone voor elk mens die boven ons meevliegt”.


Zij ziet geen echte grenzen en weet dat onze neuronen 4 films per sec kunnen lezen, waar onze stem qua communicatie echt niet tegen op kan. Dus: waarom nog communiceren via stem en oor en niet direct naar via de hersens? 
Men werkt aan het algoritme dat fotonenbanen beschrijft (Mark Chevillet, ex-Harvard), die ook vele jaren werkte aan infrarode stralen voor beeldtransport. En aan tatouages die ons kunnen identificeren. Duncan acht de Wet van Moore obsolete en hecht meer aan het Quadrant van Pasteur, (uitgevonden door Stokes van Princeton). Een combinatie van  quantenfysica van Bohr en Edison de grote uitvinder. Ze haalde overal slimme collega’s weg: van Android tot Carnegie, van Xiaome tot Ensci (Les Ateliers) en van Apple tot Lab 126 van Amazon. Absolute toppers. Haar carriere is wonderlijk: van Virginia Tech naar California Institute of Technology, dan naar Darpa en dan Facebook. Zij zoekt interessante Start-Ups en zit in besturen van R&D bij 
bedrijven. Zij kent knappe koppen van vroeger, geeft haar toppers veel vrijheid, maar stelt tegelijk stevige eisen. Wat Building 8 uitdenkt is een groot geheim! Steeds vaker vinden experts dat hetgeen Facebook en Musk bedenken en doen, ook publiek zou moeten worden bediscussieerd. Maar daar ziet Duncan (nog?) niets in en: zij komt van Darpa met zijn vele militaire topsecrets.

ONZE INSULINE-PRODUCTIE = OGM
WEER: DNA-GEKNUTSELKan dit ongeremd en ongecontroleerd zo verder gaan?  


Musk, Zuckerberg en Kalanick (ex-Uber) ruziën nu over AI en “de big data markt”. Musk waarschuwt en hij is geen conservatief!
De Lange Termijn-visionair Zuckerberg (grootste op publicitygbied na Google) gebruikt veel AI en verzet zich tegen beperkingen. Facebook is al 500 miljard waard: meer dan Total, LVHM, Oreal, Airbus, Vinci en Vivendi samen. Musk heeft het over "echte AI": genetische programmering,  kunstmatige schepping, en gewapende robots.

EEN GEHEIMZINNGE EXPERT
VS-PRODUCTIVITEIT OVER JAREN: EN MORGEN?
Google en Facebook zijn grote AI-ers en nemen ook spin docters aan die het publiek bewerken met hun “pervasion”: de intieme algoritmes.
Macaluso (AI-expert die Lala-land adviseert) zegt: “Om minder AI vragen is als om minder water vragen. We hebben water nodig om chemische en esthetische redenen: maar het maakt ook hagel en tsunami’s. AI heeft ook onvoorzienbare eigenschappen. En sommige zijn bang voor "water dat slaapt". Want als het ontwaakt kan het velen doden. Ik vertrouw AI dus liever niet mijn kids en mijn geld toe. Maar we hebben geen keus: we moeten verder met die AI. Want het is de stoommachine van de 21e eeuw. (Zie ook Idriss Aberkane in LP aug. 2017).


     En, wat nu met onze privacy? Wilt u naast uw bloed geven ook uw privacy weggeven?

Thiel (o.m. van Palentir) verbindt beide nu al via Ambrosia: dat transfusies aanbiedt voor 8000 dollar. Onze data zijn enorm veel waard voor R&D en voor commercie. De bloedmarkt is wereldwijd 140 miljard, maar onze data representeren ruim 600 miljard. En de groten uit Silicon Valley vormen hier een soort kartel. Zoals in de 20e eeuw de “zeven olie-zusters” deden. GIGAFUCK is dus de nieuwe kreet: Google, IBM, GE, Amazon, Facebook, Uber, Cloudera en Kaggle werden nu de neo-olieboeren. Bij de start van de “gekoppelde apparaten” komen er nog veel meer “data-ducs”. De nogal lek zijn "richting zijn staten en hun “diensten”. De basis in de VS is: de USA Freedom Act van 2 juni 2015, die veel vrijheid geeft aan de overheid om onze data te “bespioneren”. China en Rusland hebben al eigen zoekmachines (Baidu en Yandex) en hun social sites (Tencent en VKontakte). En de europese zoekmachine Qwant (Eric Landri) kreeg ook 2,6 miljard jaarlijks uit deze markt te pakken. Het is.... de enige met data-privacy-garanties! Daar volgt men U niet in detail!
Zit hier het wapen van Europa om de foute vampiers aan te pakken, die ons stiekem leeg zuigen? (mede naar Idriss Aberkane).

  
  De technologische vooruitgang remmen, werd al vaker geëist en soms uitgevoerd. In 1770 voor JC waren er op Kreta dure huizen met riolering: in 1400 v. JC bezetten de myceërs het eiland en was dat gedaan.

HET OUDE EN HET NIEUWE; DE GROTE (arbeids) PRODUCTIVITEITSVERSCHILLEN


Aan het begin van onze jaartelling hadden huizen in Lyon  stromend water: via 6 prachtige viaducs. Na de inval van de barbaren was dat voorbij. Pas 1500 jaar laten werd alles  opnieuw aangelegd.

REMEMBER WHAT N HAPPENED!
ONZE VOOROUDERS..


De luddieten in Engeland en de canuts van Lyon streden begin 19e eeuw :tegen weefgetouwen, breimachines en molens, die hun werk stalen. In 2016 kwam het moratorium op genetische verandering van embryo’s…  De chinezen versnelden hun publicaties: mn hun werk aan 64 embryo’s. Op 2 aug. 2017 bleken de amerikanen met 59 manipulaties op spermatozoïden succesvol te zijn. Dat alles deed het mondiaal moratorium wegkwijnen. In 1974 (Asilomar) hielden wetenschapers zich aan een stop van enkele maanden (!) bij het genetisch manipuleren van bacteriën. Nu willen de transhumanisten ons, mensen, zelf veranderen en er AI 
implanteren in onze hersenen. Elon Musk waarschuwt, terwijl anderen succesvol doorgaan.

ZIJ BESEFFEN WAT KOMT ...
En die winnen dat spel, denkt Prof. Alim Louis Benabid, die zelf implantaten uitvond tegen Parkinson, zijn specialiteit. Ooit zei hij: Ik stop ermee, want onze intelligentie verandert er door. Maar toen dacht hij: “We zijn allemaal verschillend intelligent en wat is er tegen hersenstimulatie? En tegen slimmer worden en het IQ oppeppen”? Nog een stap en de ene (AI- uitgebreide) mens repareert de ander! De medische elite gaat Musk echt niet volgen!
Lees het werk van Kevin Kelly die dit onderwerp in kaart bracht: over 1000 jaar. Zijn conclusie: het verbieden nam af en de twijfel duurde ook… steeds korter..


   Alleen de EU kan Google c.s. temmen! Google heeft een aparte positie: een sterk  monopolie via zijn zoek-machine. G. geeft voorrang aan wie ze willen en speelt zo vals. De user is gelukkig, want hij betaalt niks om te “googelen”. Enkel de benadeelde bedrijven betalen er voor!
“Valse concurrentie”, zegt Brussel! En daarbij komt nog dat kunstje met de “cloud”, waardoor men ook nog aan fiscale reguleringen ontsnapt. 2015: Google zet in de EU 1,5 miljard om en betaalt 6,7 miljoen aan winstbelasting.
Google is koploper binnen GAFA, en domineert de numerieke economie. En speelt de hoofdrol bij het behouden van de plek voor de VS, bij de digitale economische transformatie! Ook wat betreft de nieuwe strijd rond data  (verzamelen, manipulatie, en vernietiging) lopen ze vooraan.


 Dit is vooral link voor Europa, dat veel last heeft van innovatieve destructie, met het beschermen van de democratie en het vechten tegen de cybercrime. En dit gaat van: fake news tot aan verkiezingen manipuleren..

DE DENKERS MOETEN WEER VEEL NADENKEN...
Politiek en kapitalisme kunnen niet zonder regels, daarom deed de VS in 1890 al wat tegen monopolies (Sherman Antitrust Act) en in 1914 (Clayton Act). Men dwong zo Standard Oil tot splitsing (1911) en AT&T tot opdeling in 8 operators. Op vandaag wordt Google in de VS beschermd, want daar straft men eigen kampioenen niet. Maar China was ze te slim af: met het eigen internetkader en eigen “GAFA’S”.
Helaas, Europa sliep, bleef passief en gaf teveel ruimte. Dus hoera voor die recente boete van Brussel (2,42 miljard) voor Google, die enkel de EU zo kon opleggen. Via de verplichting om binnen 90 dagen de oneerlijke concurrentie te redres-seren. Dus: de zoekmachineregels aan te passen en de benadeelde bedrijven recht op schadevergoeding te geven. Intussen loopt onderzoek naar AdSense en Androïd (smartphones): dat kan ook in boetes eindigen. De andere concurrentie-autoriteiten in India, Brazilië, Z-Korea zouden ook kunnen volgen.

De EU geeft hiermee een schoolvoorbeeld, en kan dat vanwege zijn grote marktomvang (+500 miljoen consumenten met hoge koopkracht). En het kan stevig optreden met power om tegen deze reuzen iets te ondernemen, wat geen enkel EU-land alleen zou kunnen.. Dus moet Europa voorgaan met 4 prioriteiten:
1.Regulering van de GAFA. Als ze niet in te halen zijn, moeten we ze verplichten bij de essenties te blijven: bijvoorbeeld hun zoekmachine, waarbij de behandeling gelijk moet zijn.
2.Europa moet een eigen internet-economie opzetten met diensten en numerieke infrastructuur. Inclusief de eigen geolocalisering (Gallileo tegen GPS).
3.De privé-data moeten beter beschermd worden.
4.De cyberveiligheid van burgers en bedrijven en de instituties is het laatste element.

Europa kan niet zó afhankelijk van de VS en China blijven. Zowel wat het numerieke als het kapitalisme betreft. Omdat het onze eigen vrijheid betreft.


FILOSOFISCH TEGENWICHT
                                         IS VEREIST.

   Filosofisch tegenwicht moet snel komen! De filosofen van de 18e eeuw (de verlichting), zagen een mooie toekomst voor ons: vrijer, moderner en ethischer vooral. In de 20e eeuw  kwamen de informatici: die leken dwaze geeks en een soort autisten. Zij werden de nieuwste profeten van nog mooiere tijden. En nu zijn er de transhumanen, die ons onsterfelijkheid, heelal-kolonisering en opgepepte hersens beloven.
De AI zal ons tot dé  meester maken en ons doen ontsnappen aan de evolutie en Darwin’s natuurlijke selectie. En ze zeggen: wees niet bang, voel geen scrupules bij het inzetten van de nieuwigheden en het oppeppen van de mens. De nieuwe mens is als een soort website van het type “beta-versie”, die streeft naar 100% perfectie.


VROEGRE TRENDY TIJDEN
De transgressie wordt steeds spectaculairder en we gaan er in mee. We accepteren die bio-revolutie om ouder te worden, minder te lijden en mogelijk eeuwig te leven. Deze euforie vraagt echter ook om goed nadenken en tegenkrachten. Die het nu (vooralsnog) moeilijk hebben tegen de numerieke reuzen, die ons fantastische dingen schetsen, vol optimisme en met betovering. En… de meeste filosofen zijn nu zélf mee gaan doen.
Anderen zakten weg in grote regressie: angst voor de islam, vreemdelingen, mondialisering, internationale handel en nu die NBIC-tech.

DE TRAGISCHE FINKIELKRAUTZie de franse Finkielkraut, die het web iets akeligs acht en de internauten vervloekt. Ze bedreigen de menselijkheid want het zijn “digital natives”. Andere franse denkers zijn enkel ongerust: zie Onfray, Zemmour en Natacha Polony. De laatste voert ons naar 1950, even voor de tijd van Poujade. Naar een verleden waarin Stalin en Mao en Castro en Pol Pot werden verheerlijkt. Dat mag zo niet blijven: en de filosofen van de angst en de afkeuring moeten we helaas opsluiten. Bij die oudjes die zo graag praten over "de glorieuze tijden van net na WOII".
We moeten ervoor zorgen dat zij met veel zin in het nieuwe, ook de lastige kanten er van durven te zien.

En beseffen dat die NBIC beheerst móet worden, én dat voor god spelen gevaarlijk kan zijn. We moeten onze menselijkheid bewaren en tegelijk onze grote nieuwe krachten scherp zien en die verder ontwikkelen. En wegblijven van die filosofen, die ons terug willen voeren naar de tijd van de postduif. Gelukkig zijn die er in Frankrijk ook al: zie Luc Ferry, Pascal Picq, Cynthia Fleury, Nocolas Bouzou en Guy Vallancien. En zeker Attali: in zijn buien van optimisme.. (zie ook: Laurent Alexander, L’Express).

   
    De franse Attali maakte een filosofisch begin. Hij wil af van het woord “environment” (milieu) dat fransen veel gebruiken. Want dat werd van “circuit de contour”, via “dat wat om ons is”, tot “dat wat om de méns is”. Het werd ook enkel positief: we zijn alle zonder voorbehoud vóór het behoeden van ons milieu.. Maar gingen nog verder: "alles wat om ons is” werd   tot “alles wat natuur is”.


Dat wordt wat té link: wij zien alles om ONS heen nog enkel als “alles ontleent zijn betekenis aan óns de mensen”! Dus de natuur moet worden beschermd, omdat ze vooral óns dient. Wij zijn er het centrum van. En wat niet ONS dient (om ons heen), wordt eigenlijk ónbelangrijk en van een tweede orde. En zoiets hoeft niet (of minder) te worden beschermd..

De natuur wordt zo gedefinieerd vanuit de mens, een "anthropo-centrische conceptie" dus. De mens als middelpunt van alles en elke andere zienswijze is fout.
Bijna elke wetstekst en internationaal verdrag, spreekt over verdediging tegen alles wat de mens bedreigt en over onze mensenrechten.

DE OUDE TIJDEN KONDEN VEEL BETER: ZIE MAAR..
De menselijke soort moet voor álles worden beschermd.. Alsof het enkel zou gaan om bescherming van HET LEVEN en niet ook, over bescherming van wat níet leeft!

ALBERT IS NIET TE VERSLAAN!
Moeten niet het leven, de planeet, het heelal alle  worden verdedigd, ook waar het niet enkel om de ménselijke belangen gaat? Moet soms ook niet het menselijke belang op de twéede plaats komen? Want anders wordt het te link, omdat de mens ook maar een “voorbijkomend wezen in de tijd” is. Ons leven bestaat immers bij gratie van alle andere leven: van nu en morgen. Als we dat niet zien, gaan we veel verwaarlozen en mogelijk ook vernietigen. Terwijl we nog lang niet alles begrijpen.. 


Als we niet schuldig willen worden aan (de 6e) massale uitmoording die ons bedreigt (maar: we moeten verder gaan met uitbouwen, ontdekken, repareren, etc.!) moeten we opnieuw leren wat "natuur" betekent. Op altruistische wijze: dus zonder steeds alles enkel te zien als het “in ons belang” is. Dat is dus wat er voor alles moet blijven..  En daar laat "Europa" het nu nogal afweten, wat China en de VS nog meer kansen biedt om "hun spel (en tegen elkaar) te spelen". Deze bedreiging moet snel in een kans worden omgezet, wat natuurlijk kan. We deden het al eerder...


 


Léon de Marsilho, 25 november 2017

 
----------------------------------------------------------------------------