Totaal aantal pageviews

maandag 28 oktober 2019

WIE (wat) BEN (werd) IK EIGENLIJK?

              Wat en wie is iemand eigenlijk na =20 keer verhuizen, waarvan vele keren in La France?

              Puur juridisch is alles helder: mijn paspoort in Nederlands en als ik dat tijdig verleng blijf ik dat ook..

              Maar wat betekent het "cultureel"  wat is nu mijn culturele identiteit?
Zie wat wij deden de laatste decennia...  Limburg: 17 jaren, Nederland (buiten Limburg) ca 35 jaren en nu al weer 25 jaar La France?

              We hebben op alle plekken vrienden gemaakt waarmee we nog steeds contacten hebben. We wisselen met hen vaak denkbeelden en opinies uit..

              Je wortels blijven bepalend denk ik, maar langzamerhand wordt je toch een soort van "multi-culti"...

              Never mind, want onze contacten bleven functioneren en de uitwisseling werd eerder nog levendiger dan vroeger. Mede dank zei de vele communicatiemogelijkheden van mail tot Facebook..i

              Of merkte u dat het toch nogal veranderde?

Please help ons even en zeg ons wie we voor u waren en nu nog zijn.. Het zal zeker helpen om onze gevoelens wat scherper te ordenen..


Leon de Marsilho, oktober 2019


woensdag 23 oktober 2019

TALEN MET KNOBBELS EN HOBBELS

     Fransen zijn altijd onder de indruk als je antwoordt dat je 4 (of 5 inclusief Limburgs?) talen vloeiend spreekt. Zij spreken meestal naast Frans enkel wat "verwrongen engels"..
    
In de loop der jaren waren enkele getuige van onze taal-acrobatiek als we een feestje hadden en  er vele buitenlandse vrienden bij ons samen kwamen. Dan ging dat vaak in vele talen simultaan..

     Dat bracht mij op het verzamelen van wat "taal folklore" die ik tegenkwam. Even een voorproefje:

     ICH HABE FERTIG
     THAT'S OTHER BISCUIT
     SIE HABEN GLEICH    (U hebt gelijk)
     AVAIS TU ME MAIS... (Had je me maar..)

     We kwamen in Marseille ooit in een "Talen cafe",  waar ook een Franse man kwam die beweerde 14 talen te beheersen. Hij gaf enkele demo's, maar niemand kon natuurlijk alles even checken!

     Uiteraard kwamen daar nogal wat "echte" maar ook (zeer persoonlijke) "Germanismen etc." in voor.
     
     De technologie komt ons natuurlijk steeds breder te hulp. Je kunt via je I-phone nu al directe vertalingen op je scherm toveren. Zo hoort eenieder alles netjes in zijn taal omgezet!

     Uiteraard kan dat ook met een slim oortje. En in tijden van KI en Big Data is het zeker dat dit tot in perfectie zal worden ontwikkeld!

     Of dit fundamenteel zal bijdragen aan een beter begrip van de volkeren is de vraag. Want vertalen is meer dan woordjes omzetten. De diepere lading van wat gezegd wordt (de semantiek van woorden) blijft een rol spelen..


Leon de Marsilho, oktober 2019

zondag 20 oktober 2019

WE DRIJVEN ROND OP "AARDPLATEN"..


    Het leven is levensgevaarlijk, want je gaat er ooit aan dood!  Dat schokt niemand maar we zouden
best willen weten "wanneer en hoe"..

   Maar ik weet ook over die aardplaten waarop wij drijven op dat "magma" . En dat die platen niet altijd even rustig zijn!  Wat dat kan aanrichten weten we uit 1983: met die dikke tsunami in de Golf van Bengalen..

   Ik maakte in mijn leven twee aardschokken mee: een in Nuth en daarna moest ik enkele schilderijen recht hangen. We dachten even dar DSM ontplofte, maar ik ging op het dak en zag dat alles er nog ongerept

  De tweede was... XXXXXXXXXXXXXXXXXXstond....

   Zelfs "moedertje aarde" is niet zo'n safe moeder: je kan een leven lang niets kwaads van haar kant meemaken, maar zeker is dat allerminst.

   In La France hebben overheidsdienaren  het over hun  "droit de retrait" : als ze denken dat het doorwerken te link wordt mag men, (liefst na waarschuwing van de baas), zijn werk stoppen en thuis gaan koffiedrinken..  Als treinconducteur is een trein die tegen een vrachtauto botste genoeg, bleek onlangs.

  Wie even Googelt naar "natuurrampen in de 20e en 21e eeuw", heeft in minuten genoeg om zich per direct "terug te trekken" van elk werk..

  Stelt u zich Frankrijk even voor als elke dag EEN overheidsdienaar  zijn pijp aan Maarten zou geven..  Dan zou de premier een dagtaak krijgen aan het gerust stellen van het Franse volk.

  Is wat we meemaken gewoon een gril van een vakbond, die zo een discussie op tafel krijgt op een snelle manier? Want de CGT wil nu dat de bazen van SNCF het aantal werknemers PER TREIN, van nu 1 naar 3 verhogen... Wat betekent dat het treinkaartje gevoelig in prijs zal stijgen..

 Ik dacht er wat over en besloot " mijn eigen droit de retrait in te zetten". Vanaf nu zal ik enkel nog vliegen, bootreizen maken, taxi-rijden en  in een auto stappen. En nooit meer in een SNCF-trein reizen, want dat is mij te link!

  En, hoe dat moet met die onrustige aardplaten weet ik niet. Veel meer dan wat vaker naar de zondagse Hoogmis gaan kon ik nog niet verzinnen..


Leon de Marsilho, oktober 2019  

  

VEEL WERKELOZEN EN VEEL VACATURES..

   De Franse werkeloosheid daalde tot 8,3% eind 2019 en het aantal nieuwe banen sprong naar 264.000..  Maar helaas zijn de wolken weer zichtbaar, vooral door de wrijvingen China-VS.
   La France is een der zwakkere in de OECD waar de gemiddelde werkeloosheid nu 5,3% is. Het aantal werkzoekende daalt al weer in Portugal, Spanje, UK en België.
   De Franse regering tracht die traagheid te begrijpen en te bestrijden, vooralsnog zonder groot succes. Maar men verwacht veel goeds van het leerlingenstelsel en de betere opleidingen, die starten in 2020.
    Ook moet er meer gedaan worden aan de interregionale arbeidsmobiliteit, die zelfs lijkt af te nemen! En met het scheppen van banen door bestaande ondernemingen naar regio waar veel werkeloosheid heerst aan te trekken, loopt het niet bijster goed. Daar aan wennen lijkt meer tijd te vragen dan werd gehoopt...

    Dit "mal francais" bestaat al lang en het einde lijkt niet nabij... Het is vooral een mentale kwestie en mentaliteit  veranderen is een lastige sport. "Verandering" was altijd al lastig in dit land..
Dat jaloers kijkt naar de grote buurman Duitsland, dat (weer) sneller is met "veranderen" en dat (net als Nederland) miljoenen vacatures kent...

    Het scheppen van meer exportbanen blijft problematisch, omdat Franse producten en diensten nogal duur zijn en ze zijn ook niet echt modern. Voor meer welvaart en "pouvoir d'achat" is in onze tijden vooral een stevige export nodig..

Leon de Marsilho, oktober 2019.
ONZE BUURMAN WAS IN DIEN BIEN PHOE

       De Fransen waren van 1946 tot 1954 ook de baas in Indochina (nu Vietnam). Laos en Cambodja.

      Een buurman (nu, hier) werkte bij het Franse leger in Algerije en in Vietnam als vrachtauto-chauffeur. Als je de Franse zijde koos in Algerije, was je daarna verplicht daar te vertrekken.. 

     Net als Nederland de Ambonezen had (om diezelfde redenen), hadden de Fransen "de harki's". Beide gevolgen van een koloniaal verleden.

     Nederland moest (van de VS!) in 1948 vertrekken uit Indonesië, anders stopte men de Marshall-hulp Vele Indonesiërs moesten toen naar het "ex-moederland in Europa".

    Op de TH in Eindhoven werkten rond de 60-er jaren (toen studeerde ik er) diverse wetenschappers, die eerder bij de Universiteit van Djakarta  dienst deden. Met een van hen werden we bevriend: we kwamen hem in Mormoiron  tegen. Zijn vrouw was/is een Nederlandse: haar vader werkte in Indonesië bij het grote Banka Billiton. Zo kregen we in La France vrienden... uit de laatste Nederlandse kolonie...

     Deze vrienden noemden hun huis in Mormoiron "Bandoeng": want er tegenover lag een heuvel die deze plek sterk deed lijken op hun geboortegrond.. Ik wist wat "de vrede van Bandoeng" was en wist  ook dat de Fransen "Bandoeng" goed herkenden.. Dus hebben wij hun meteen dat verassende verhaal verteld ...

     Nederland was op één na laatste Europese koloniaal (tot 1948). Maar de Fransen de allerlaatste: namelijk tot 1962 in Algerije. De Gaulle wilde eigenlijk niet weg en kreeg zelfs te maken met een opstand onder een paar stoute generaals (o.m. Salan en ene Le Pen). Maar onder grote druk moest hij weg, met grote tegenzin,
    
     Om ons heen in Marseille kennen we diverse ex-Algerijnen : de (klein)kinderen van de koloniale periode. Zo kom je ook hier , af en toe, een litteken tegen van een bewogen tijd.. Onze buurman voelde dat de oude pijn weg was en kon (recent) zijn overleden eega in alle rust doen bijzetten in het familiegraf in Zuid-Algerije..

    Natuurlijk zijn wij slechts nazaten van kolonialen en hebben er persoonlijk geen deel aan gehad. Maar er zijn momenten waarop het goed is dat je óók de historie van je ouders kent.. Dat voorkomt pijnlijke ontdekkingen.. En zelfs tot in Z-Frankrijk blijkt dat nu nuttig te zijn..

    Onder kolonialen is de wereld nog kleiner, dan deze voor niet-kolonialen is..

    Ik besluit met: "kolonialen zijn eigenlijk een nogal brutaal soort immigranten". Nu in La France (aangevuurd door Marine Le Pen), het immigratiedebat weer op volle toeren gaat draaien, is nuttig  om  je dat goed te realiseren.

    Een buurman en vriend (uit Mormoiron) was een echte "pied-noir" en kreeg die bijnaam omdat hij een nazaat was van die generaals die onder geen beding uit Algerije wilden vertrekken.. Want zijn familie woonde er al heel lang en had er al haar bezit.....

    Net als die vele zwarte collega's uit Afrika van nu, zijn wij hier "ook immigranten".. Omdat EU er nog is, zijn wij speciale, beschermde immigranten. Dat is het grote verschil met die vele gekleurde lotgenoten en vanwege Marine denk ik daar nu vaker over na..

    Zo komen we ook hier overal het koloniale leven van onze voorouders tegen. En we begrijpen dat gevoel van die vele gekleurde Afrikaanse immigranten hier best..

    Een bekend Nederlands gezegde (van de oude vader Cats) luidt: "Het kan verkeren" en dat heeft zijn betekenis niet verloren.. Daarom bewaar ik mijn Carte de Séjour (die ons recht op hier wonen aantoont), bij mijn Nederlandse paspoort....
 
    De Franse overheid zei me "dat ik die Carte de Séjour niet hoef te hebben, al mag ik die wel vragen en hebben". Maar zonder dat document, heb ik geen enkel bewijs dat ik... "in Frankrijk woon"! Want alleen daarop staat mijn Franse adres in Marseille....
  
    Ik was nerveus, toen ik begin 2019 in Nederland mijn paspoort (en Carte de Séjour) verloor, bij het instappen in het vliegtuig naar La France.. Gelukkig werd alles gevonden  en kreeg ik e.e.a. van de Franse  Douane terug.  Intussen had ik een nieuw paspoort verkregen: via de snelle procedure in Maastricht. Dus heb ik nu twee geldige Nederlandse paspoorten, wat ik geen overbodige luxe meer vind..

Leon de Marsilho, oktober 2019

DONKERE DAG IN DE ZUIDELIJKE LICHTSTAD

      Marseille ochtend 12 oktober 2019: de zuidelijke lichtstad toont een zwaar bewolkt zwerk.  Wat nog ontbreekt is de wind, die ons hier het licht vandaag nog gaat brengen..
 
    Een uitzonderlijk gezicht, dat oproept tot uitzonderlijke gedachten. Gedachten die je hier maar zelden bespringen.

     We weten dat de zon er is, maar ze wil ons even in een zeldzame stemming brengen.. Een buitenkans in deze stad, die zonder zijn licht zichzelf niet kan zijn..

    Parijs wil s'avonds DE Franse lichtstad zijn net als Eindhoven, maar die kreeg deze naam door de Philipsfabrieken daar. Want in deze Nederlandse stad werd de gloeilamp uitgevonden..

   Ik laat dit zeldzame weer op me inwerken: het moet iets belangrijks betekenen. Er kwamen beelden in me op uit mijn Eindhovense jaren. Toen  mijn zelfstandige leven begon (ik ging studeren), en nu denk ik over wat ik er van maakte. Loop een stukje met me mee..

   Ik herinner me de dag dat ik mondeling tentamen moest doen,  onderwerp "elektrische machines" ( want ik studeerde Electrotechniek op de TH Eindhoven). Dat vond plaats in het nieuwe stationsgebouw van Eindhoven, waar de groeiende TH een deel van huurde, de TH-site was in aanbouw.

   Ik racete op mijn fiets naar het tentamen en voelde tot mijn schrik dat de broek van mijn donkere tentamenpak het bij mijn billen begaf... Wat nu?

   Ik zag in een flits een kledingwinkel en ging naar binnen. De verkoper moest lachen toen hij mijn verhaal had begrepen: een goed teken bleek later. Hij zei "Ik heb hier nog wel een goede broek voor je" en liet me die aantrekken.

   Maar hoe moest ik zonder een cent die broek betalen? Hij zei: "je kunt die op afbetaling krijgen en dat mag best even duren". Ik was gered en heb enkele termijnen afbetaald... Toen vond mijn redder het wel goed! Een mens moet wat geluk hebben!

   Het was ook het moment waarop ik had besloten om van studierichting te veranderen: ik wilde dolgraag mijn diploma halen van de nieuwe studierichting "Bedrijfskunde".  Die de technische profs natuurlijk "niet serieus" vonden..

  Er was ruzie in het Bestuur van de TH over die "nieuwlichterij, die Bedrijfskunde heette". Een vertaling van het Amerikaanse "Industrial Engenering". Er werd een compromis bedacht en zo kwam ik aan mijn bul "Electrotechnisch Ingenieur met aantekening Bedrijfskunde", ik was de derde, na ene Sjir Nijssen en Jos Bedet, die deze weg openden..

  Ik ging aan het werk op de TH in de nieuwe faculteit Bedrijfskunde. Het begon met het zoeken van bedrijven die geschikt waren om er "Bedrijfskundig bij af te studeren". Want zonder een stevig afstudeeronderzoek van EEN jaar kon/kan je geen ingenieur worden.. Mijn onderzoek ging over "Statistische Kwaliteitsbeheersing bij de productie van Cijferbuizen" uitgevoerd bij Philips.

 U begrijpt dat ik geen dag heb gewerkt als Electrotechnisch ingenieur in mijn carrière. Ik begon met bedrijfskundige advieswerk bij Smit Nijmegen (Transformatorenfabriek), dat onderdeel werd van een nieuw Nederlands Concern (Holec). Daar werd ik aangenomen als 2e man van de splinternieuwe afdeling Automatisering: ik moest leiding geven aan Ontwerp en Programmering van Computers… Kortom: ik werd manager van een tiental computer-specialisten.

Het grote bedrijf RAET wilde (via haar computerafdeling), in de business : Verkoop van Geautomatiseerde Systemen op de markt gaan. Dat deed ik samen met een commerciële collega, die mij snel leerde wat "verkopen" was..  Dank je daarvoor "Beste Hoeb".. een geweldige leerschool.

Privé-omstandigheden deden mij naar Limburg verhuizen, waar ik ging werken bij het Pensioenfonds ABP als hoofd van de Organisatie-afdeling. Een mooie tijd waarvan ik nog vele als vrienden over heb nu..  Alles werd gekraakt door de beruchte ABP-affaire die tot een Onderzoekscommissie leidde van Biza. Fraude in de beleggingssector van het ABP?

Het ABP ging op de schop, ik werkte daaraan mee en vertrok daar toen dat rond was. En begon mijn eigen "Organisatie Adviesburo" (Pilots BV). Zo'n 10 jaar werkte ik als een paard en verdiende veel geld.  Toen werd ik ziek: een echte waarschuwing, ik was 52 jaar..

Ik stopte en verkocht alles in Nederland en ging naar de Provence, waar ik Le Brilhas bouwde in Mormoiron..  Het bleek mijn laatste "baan" te zijn (bouwvakker annex-projectontwikkelaartje) " en daarna kwam ik in Marseille terecht.

Dat is mijn verhaaltje op deze "Donkere dag in de zuidelijke lichtstad".. Een mens kan wat aanrichten niet? Zou wat meer stilzitten niet beter zijn geweest? Gewetensvragen  achteraf..

NB: Na een kort dutje kijk ik naar buiten. De zon trachten door de wolken heen te breken! Dus,
Nikies aan en pasjes zetten: we zijn de donkerte voorbij! Marseille is zelden een hele dag donker en daarom wonen we hier ook.. Je komt hier jaarlijks boven de 2800 uur zon, dat is 7,7 uur zon per dag gemiddeld.. En dat als je al 77 bent..

Leon de Marsilho, oktober 2019


  

    

    

LA FRANCE EN "TWEE MAATLANDEN"..

   Wij wonen hier al meer dan 20 jaren en dan kun je La France best wat vergelijken met  "maatlanden als Nederland en Duitsland", waarbij ik Nederland enigszins zie als "een Duits Bundesland". Immers wij zijn met Rotterdam, Schiphol en Delfzijl een belangrijk "Duits doorvoergebied"..

   -Duitsland en Nederland hebben nu miljoenen vacatures: er zijn te weinig jongeren en steeds meer ouderen. Ai!

   _Frankrijk heeft  ruim 8% werkelozen, wat VOORAL komt door EEN STRUCTUREEL TE LAGE EXPORT! De exportbanen ontbreken waardoor ook de producten en diensten te duur blijven omdat er te weinig massa is..! 

  Nederland is een groot-exporteur op agrarisch/tuinbouw-gebied en Duitsland is een kei met auto's (Mercedes, BMW, VW en Opel) en zijn onvolprezen MACHINENENBAU (dat zijn robots om productiemachines te maken).

  Frankrijk blijft hier al +50 jaar achter met TE DURE en niet zeer excellente producten en diensten..

  Deze analyse heeft een lange witte baard en is niks nieuws. En het verandert nauwelijks en ook Macron loopt tegen deze muur aan.

  Zet je Duitsland als meetlat er tegenover, dan wordt duidelijk waar de schoen wringt..

  Ook wij genieten van een typisch Zuid-Frans product dat "zonneschijn" heet.
Omdat ze dat niet kunnen exporteren zijn wij er maar zelf gaan wonen.
Er zijn nog wel een paar goede redenen, maar daarover een andere keer..

   En toen ik dit had opgetikt... las ik van massale boerenprotesten in Nederland: het hele land stond vast! Veel mensen hadden er begrip voor "want de boeren zorgen voor ons eten" maar sommige ergerden zich aan deze protestmethode.

  Ja dus: Nederland als maatland is een goed onderwerp! Maar het verbleekte toch wel een beetje door de ferme protesten. Profeten hebben het op vandaag ook niet gemakkelijk..
  
Leon de Marsilho, oktober 2019

LA FRANCE: 72% NUCLEAIRE ENERGIE!

   Terwijl vele landen volop discussiëren, is in Frankrijk al lang 72% van de stroom "nucleair": zij begonnen al onder de Gaulle aan deze oplossing.

    Maar "de wet van de remmende voorsprong" geldt nu ook al: de afbraak van een nucleaire centrale is begonnen maar blijkt veel maar te gaan kosten dan ooit gedacht! Die EPR in Flammanville plat leggen gaat mogelijk 14 miljard kosten! Ai dat valt dus knap tegen..

    Maar ja Frankrijk produceert nauwelijks CO2 en warmt "ons dus nauwelijks op".. En de GIEC is er blij mee want zij vrezen dat die opwarming een grote ramp zal brengen over ons allen..

   Intussen stopte Merkel de nucleaire productie en blaast dus CO2 de luchten in. De EU laat weer eens haar onvermogen zien! De twee grootste EU-landen zijn het totaal oneens..

   Natuurlijk is La France geen koploper in het duurzaam energie produceren via zon, wind, bio en waterkracht (samen nu: 16%).  Terwijl in Z-Frankrijk (wij beleven het dagelijks!) de zon er stevig is!

   Vooralsnog zitten die Arabieren nog wel goed met hun olie en gas..  Een groot windmolenpark op zee, dat dus de horizon nogal verpast, is voor Parijs een echt "pain in the ass" de Fransen zijn er nogal tegen..

    Velen hier vrezen dat gezien de vele andere problemen van nu (zoals Turkije dat bombardeert in het MO) de energiediscussie behoorlijk gaat verstoren. En in de VS is Trump in deze ook geen echte goede aanwinst.. Maar de VS dat zijn ruim 52 staten en die staten zijn in deze nogal zelfstandig..

    Gaan de Fransen het toch winnen met hun nooit gestopte nucleaire energiewinning? Het lijkt er vooralsnog wel op.. Intussen profiteren wij in Marseille stevig van onze veranda "op de zonkant" ..

Leon de Marsilho, oktober 2019
 .


i

OVER STAKEN EN "WERKWEIGERING"

   In elke gezonde democratie bestaat een stakingsrecht met wettelijke regels over de toepassing er van. Want soms loopt het overleg over arbeidsvoorwaarden vast en dan moet er zwaarder geschut in stelling komen.. 

   Natuurlijk moet een publieke dienst (vaak een monopolist) goed beseffen dat hij de landgenoten flink te pakken neemt, als er echt gestaakt wordt. De praktijk van dit alles is per land nogal verschillend en La France valt hierbij op met "nogal eigen opvattingen"..

   Neem nou dat "droit de retrait"  dat in La France elke werknemer kan inroepen, als hij vreest "onveilig" te moeten gaan (door)werken..  Omdat bijvoorbeeld nóg een ongeluk kan plaatsvinden zoals dat van net eerder: je staakt dus "preventief " eigenlijk...  En er was/is geen aanzegging en dus ook geen mogelijkheid "om te redden wat kan" van de service aan de klanten.

   In vele landen kan je via "kort geding" de rechter vragen om een snel oordeel, zo kan teveel "spielerei" worden voorkomen en wordt de reiziger narigheid bespaard..

   De situatie in La France laat zien hoe beroerd de verhoudingen vaak zijn binnen een onderneming en dat  "verstandig overleg" ontbreekt.  Dus moet vaak worden ingegrepen door de overheid.... een nogal kinderachtige vertoning, vinden sommigen..

   Na ruim 20 jaar hier wonen, kan je niet anders concluderen dat "er weinig ten voordele van de klant" is veranderd. Ik liep ooit vast in een Franse treinstaking en moest in Dyon concluderen dat ik een hotel moest nemen. Ik ontmoette er een Nederlands echtpaar dat per auto reisde, en die konden me naar Lyon meenemen..

   Ik kwam na enkele dagen in Avignon aan via allerlei trucs met trein en bus..  Intussen was wat ik betaald had genoeg geweest om een  taxi te nemen..

   Zijn we weer op weg naar dit soort toestanden?
In elk geval heeft u nu wat extra-ideetjes voor het nemen een wijs besluit als het U gebeurt!

Leon de Marsilho, oktober 2019

vrijdag 18 oktober 2019

GAAT NEDERLAND DAN TOCH ONDER WATER LOPEN?

   Niet iedereen weet, dat we zonder die continu malende molens in Nederland, al lang onder water zouden staan. Behalve in het hogere Limburgse Zuiden , de uitlopers van de Ardennen, zou het zonder werkende molens droog blijven..
.
    Maastricht verkoopt al visa-kaartjes aan landgenoten die alsdan naar deze hoge stad willen vluchten.. De huizenprijzen zijn al weer omhoog daar.. (grapje natuurlijk!).
   
Nou stijgt het water al zo'n 18.000 jaren, namelijk sinds de laatste ijstijden.. en dat kwam totaal op +120 meter uit. Maar wij Nederlanders weten alles van die terpen die we ophoogden, waarop de boerderijen  werden gebouwd..
   
In Flevoland wonen  400.000 Nederlanders zo'n 14 meter onder zeewaterpeil.. Die door de GIEC aangekondigde  30 à 60 centimeter verhoging, (of als alles tegen zit 1,10 meter), hoeft ons niet uit de slaap te houden. GIEC hoort bij "de ramp-ologen" van onze dagen...
   
   Maar u weet ook: Nederland heft al jaren extra-belasting om een spaarpotje te maken voor "de dijken-ophoging". Niks stom, want niemand protesteert daar tegen en.. zo'n spaarpot kun je ook gebruiken voor wat anders of gewoon een feestje!

   Laten we de GIEC-leden op dat feestje uitnodigen en dan knippen we een plaatje voor de pers. Daarop heffen de GIEC-ers het glas met premier Rutte, die zoals altijd zijn brede lach zal tonen!

   Nee, een echte polderboy kun je met dit soort fabeltjes echt niet verontrusten.

   Bij ons in Marseille zijn we niet bang, ook al waait het water van de zee wel eens de Vieux Port in..  Voor het geval dat het wat veel wordt: we hebben hier diverse jachthavens vol met boten en daarmee kunnen we allen de zee op voor een paar dagen. Met wat pastis en ijsblokjes aan boord zal dat best overleefd kunnen worden.

   Mensen van de zee, kun je met wat hoog water niet gek maken: niet in Nederland en niet in Marseille..

    À votre santé dus!

Leon de Marsilho oktober 2019

woensdag 16 oktober 2019

OVERAL ZIJN, ZONDER TE REIZEN...

    Dat is wat Mark Zuckerberg (Facebook) ons belooft voor "morgen"! Je zit lekker in je luie stoel met je beeldhelmpje op en je kunt kiezen waar je heen wil.

   Je  kan bij iemand thuis zijn die ver weg woont want die kijkt ook naar jou! Wereldreizen maken kan straks zonder ergens fysiek heen te gaan! Dat zijn geen vrolijke berichten voor de reisbusiness want die heeft Zuckerberg eigenlijk "overgenomen". 
  
    Niet iedereen ziet dit nu als iets positiefs, maar het is gewoon een kwestie van "effe wennen"! En die beweging die ons lichaam ook behoeft kunt u verkrijgen door "op bezoek" te gaan bij uw favoriete "gym", die u thuis imiteert door wat spannende apparaten te kopen.. …

    Natuurlijk kan dat nu al met je Smartphone, waarmee je de gesprekspartner thuis ziet terwijl je met hem/haar babbelt. Maar straks kun je ook samen naar een ver land gaan zonder dat iemand zich echt daarheen verplaatst.

   Vele van mijn generatie zullen dat "ongezellig noemen" want je bent niet ECHT (dus fysiek) op stap. Maar als je oud en stijf bent geworden en echt reizen niet meevalt is het natuurlijk een zegen!

    In een wereld waarin de levensverwachting nog voortdurend toeneemt en we (volgens de experts) wel de 120 jaar kunnen halen, is dat fantastisch nieuws. 

   Weet dus dat elke dag uw kans om langer te leven verder toeneemt!

Leon de Marsilho  oktober 2019
(die dit schreef op meer dan 1000 km weg van vele vrienden en familieleden).

.

BESTAAT DE INDIAN SUMMER NOG STEEDS?

Dat was de vraag half september, met het Marseillaanse kwik op +27 graadjes!  Maar wat is dat nou eigenlijk en waarom toch die rare naam?

  Wel, een nazomer in oktober/november verdient deze naam,  met blauwe luchten en tegelijk herfstkleuren aan de bomen.

  Toen wij zuidelijk voor de Mont Ventoux woonden, kon je de bladeren per strook zien verkleuren van laag naar hoger. Zo ontdekte je dan dat deze berg ooit helemaal kaal was gekapt... En door een lokale wijze (uit Carpentras) met veel macht, weer geheel was herbebost! Dat noem ik pas "een echte, vroege groene"!

   In Nederland noem je zo'n nazomer vanaf de 16e eeuw, "een oude wijven zomer" maar enkel als die kwam ná een druilerig herfstbegin.

   Natuurlijk komt de naam uit Noord-Amerika, waar de Winnetou's woonden, die keihard verjaagd werden door geïmmigreerde Europese cowboys. Maar ze waren ook bevriend: denk aan Winnetou en Old Shatterhand, een "politiek boek" om die Europese trek naar het Wilde Westen wat aardiger te doen lijken. En de aandacht af te leiden van die "goldrush" aldaar...

   Zo kwam ook ooit een zekere familie Trump daar aan... Waarmee duidelijk is dat die massale emigratie uit Europa naar het gouden land niet alleen goeds bracht. Bij de goldrushes in de beroemde plaats Klondike, schoten de gelukszoekers elkaar overhoop, voor de pacht van een veelbelovend stukje grond, waarop men veel goud vermoedde.

  Alles maakt duidelijk dat die VS het resultaat zijn van een ordinair stuk kolonialisme, weer door Europeanen. Vooral door arme die niets meer te verliezen hadden uit Zuid-Europa.... Zo kwam daar ook de Siciliaanse maffia ooit aan.

  Ook moeten we ons herinneren aan dat opkomend protestantisme in Europa (de Reformatie), dat daar tot zware religieuze vervolgingen leidde. De Kerk van Rome kreeg, -met afvallige Luther voorop-, grote concurrentie van echte christenen die sus werden vervolgd. Daarom kent Noord-Amerika nu nog maar 3% katholieken. De RK Kennedy's leverden, tot veler verbazing, daar desondanks een president op die in Duitsland uitriep: Ich bin ein Berliner.. Dat gebeurde toen Oost-Duitsland communistisch werd.  De VS werden een regio met de grootste godsdienst-vrijheid die men ooit had gezien..

  Mede daarom mag je nu nog steeds met een burka aan op straat rondlopen daar als je je gezicht maar wil tonen als de politie dat vraagt.

  Wil je de mensheid leren kennen, kijk dan naar de religieuze geschiedenis van Europa en  Noord-Amerika. En besef dat Zuid-Amerika katholiek werd omdat daar de Portugezen massaal heen trokken omdat hun land straatarm en vol werkelozen kwam te zitten...

   Zo werd deze regio een paradijs voor vervolgde en arme Europeanen die genoeg hadden van die intolerante RK Kerk van Rome. En zo werd ook de kiem gelegd voor dat latere nogal "kerkeloze  Europa"..

  Strijd over "overtuigingen van religieuze of politieke aard", veranderde de wereld en dat begon ooit met die Franse Revolutie die de monarchie bestreed. En we weten allen wat ene Marx en Lenin in Europa aanrichtten..
 
  Als u ooit op het Vrijheidsbeeld in NY kunt klimmen (met de lift!) besef dan het een cadeau was van Frankrijk! Dat lang "de Dochter van de Kerk van Rome " werd genoemd..

  Maar de VS werden ook het land van ene MacCarthy die tot een felle jacht op communisten  opriep toen deze "godsdienst zonder God", na de Russische revolutie oprukte. Daarna zagen we voor het eerst een Koude Oorlog.

 Dit alles toont ook dat de wereld zich altijd ontwikkelde door veranderde opvattingen en strijd om overtuigingen. Wie dan de sterkste bleek kreeg gelijk, tot de beurt over was en een nieuwe sterkste de macht pakte.

  De laatste eeuw is die van de "-ismen" geweest, na het humanisme van Erasmus zagen we fascisme, nazisme en populisme opkomen.

Wees dus gewaarschuwd: wat nu is gaat ooit verdwijnen. Het opkomende populisme lijkt een volgende krachtpatser te worden. Of moet je als je naar Salvini, de AfD en Wilders en co kijkt eigenlijk vaststellen dat ook dit zijn tijd al weer heeft gehad?

 Hou de woelingen goed in de gaten en voorkom dat u niet meer weet waarom u bent die u was geworden.

 Hoe een mens van de Indian Summer op het populisme komt?
Wel dat moet een late zonnesteek zijn opgelopen in de hete zon van de Vieux Port!

Leon de Marsilho, sept 2019
GELOVEN, GEVEN EN BEDELEN..

       In Marseille wordt steeds meer gebedeld, het meest door EU-Roemenen en af en toe zie je ook  anderen.
   
     Zoals recent een Engelsman die een bordje vasthield waarop stond: "Please help me to get drunk as fast as possible".. Hij kreeg zijn zin, want hij begreep the power van de humor!

    Een moslim moet 10% van zijn inkomen "aan de armen geven", natuurlijk alleen als hij dan niet zelf van honger sterft! Het is een van de "5 pijlers in hun religie". Tijdens de ramadan is het aantal bedelende moslims maximaal, want dan kijkt de aartsengel Gabriël (die Mohammed altijd instrueerde) nauwlettend toe!

    In Duitsland bestond ooit "Kirch-steuer"  die de overheid uitdeelde aan de Kerken. Deze mix van Kerk en Staat is in La France ondenkbaar: dat gaat dwars in tegen de "laïcité"...

    Toen ik klein was graaide ik ooit in die "offerbuidel aan een houten stok" die de gelovigen bij de Offerande werd voorgehouden. Daar werd die supergoeie miswijn van gekocht, waarvan ik als misdienaar wel eens een lokje proefde.. Ik deed toen gewoon de kapelaan na hoor! Maar die proefde even "of de open fles "om was", werd me uitgelegd.

    De Kerk van Rome leeft bepaald niet in "arre-moede".  Mijn familie liep nog ooit een erfenisje mis omdat oma al haar geld aan de nonnen gaf. Dat waren haar buren en beloofden er missen van te bestellen voor haar zielenrust..

    In Frankrijk wordt wel eens gesproken over de "3 G's" en dan gaat het niet over supersoon vliegen of snelle mobieltjes. Men bedoelt dan: God, Geloof en Geld..

    In Nijmegen kocht een meubelhandelaar een RK Kerk als verkoopruimte, want die konden de gelovigen niet meer onderhouden. Er hing een bord op: VISSER, MEUBELEN IN DE KERK.. De ouderen spraken er schande van..

   In Marseille bestaat een tekort aan RK priesters, dat werd opgelost door het inzetten van zwarte Afrikanen, die "ons uithielpen"... Ik stond te kijken bij het "uitgaan van de kerk na de Zondagse Hoogmis" en zag dat de zwarte pastoor van elke gelovige afscheid nam... met een stevige omhelzing. De kerk won met deze bises veel aan warmte..

   Wat is nu de moraal van dit alles?
Wel, niets blijft in stand zonder genoeg geld! En Petrus drukt daarboven geen bankbiljetten, dat plan werd afgekeurd..

   Het wordt hoog tijd dat "die scheiding van Kerk en Staat in La France" wordt doorgehaald. Uiteindelijk moete de burger toch meebetalen zie dat slopen van leegstaande kerken door de overheid. Het moet wel zo anders vallen ze nog boven op ons..

   Dat is geen humbug: in de straten van Marseille zie je de nodige omleidingen  bij bouwvallige gebouwen. Het slopen ervan is duur omdat zo'n pand in een rij staat.. En dan moet je als overheid de burger beschermen ....

 Leon de Marsilho, oktober 2019
donderdag 10 oktober 2019

WAAR OF NIET WAAR?

    Ik loop op straat en zie een jonge Afrikaan een foto maken van een rode Renault Zoe..  Dan stapt hij er in en ik vraag door het open raampje: "Waarom maak je een foto van je auto"?

    Hij lacht en toont me hoe hij start: dat doet hij met twee draadjes die even vonken... Hij ziet mijn verbijstering en zegt: "Voor je het weet is je auto hier gestolen en dan is een foto goed voor de aangifte bij politie"!!

  Daar sta je dan... en je vraagt je van alles tegelijk af..  In Marseille is "wat je ziet vaak niet wat het lijkt", dus ben je voorzichtig met oordelen.

  Je beseft dat je vol zit met vooroordelen... Dus ik leg ik dit incident eens aan U voor!
  Doe me een plezier en vertel me wat U er van denkt!
Ik help u op weg met wat suggesties:
 
1. Hij steelt die auto NU en ik sta er bij..
2. Hij stal hem al eerder, maar zegt dat natuurlijk niet.
3. Hij is goud-eerlijk en wil me gewoon even beet nemen: grapje dus..
4. U denkt dat IK u nu belazer en U uit lok, om U op een vooroordeel te betrappen..

  Ja, het leven in deze verrassende stad zit vol valkuilen. Daarover stak ik hier in een paar jaar meer op, dan in mijn hele leven vóór Marseille.. Deze stad confronteert je voortdurend met dit soort dilemma's.

  Mogelijk hebben de 60 zelfmoorden van agenten (!) sinds begin 2019 in La France, daar ook iets mee van doen? Of is dat herhaald met geweld moeten optreden tegen roerige Gele Hesjes en Black Blocks  toch DE hoofdoorzaak?

   U ziet het: Marseille en meer Franse steden zijn een grote levensles, over de diepere roerselen van de huidige mensheid. Hier zijn de sociale discrepanties voortdurend zichtbaar en te voelen.. En die leiden tot confronterend gedrag..

   Ik besef dat dit "voer is voor psycho- en socio-logen, die de mens wetenschappelijk analyseren".  De "antikapitalist Besancenot" , DE Franse anarchist, blijft intussen druk met het "uitroeien van het kapitalisme" en doet zijn "Black Blocks" vele winkels slopen...

  Ik denk dat hij een werkzaam leven voor zich heeft en niet werkeloos zal worden.  Als hij ooit weer gewoon centjes moet verdienen voor zijn gezin, kan hij terecht bij de Franse La Poste. Want zijn echte vak is "facteur", dus postbode.

  Dit is een van de vreemdste CV's die ik ooit zag: is postbode zijn dan zo gevaarlijk voor je geestelijke balans? En ik maar denken dat het een gezond beroep is, waarbij je veel loopt en waarbij je veel mensenkennis opdoet.

  Je kunt nu in Frankrijk voor 19.90 euro per maand er voor zorgen dat de facteur van je bejaarde ouders, hen regelmatig bezoekt en hen zelfs helpt met boodschappen doen! De postbode brengt je die baguette, naast je brieven en helpt je met ook met een briefje schrijven!

  U mag er van denken wat u wil, maar ik acht het een uiterst praktisch en ook zeer sociaal idee in het kader van de wat zieltogende Franse La Poste. Immers die verliest veel business door dat verdomde internet..

  Als u dit goed doordenkt moet u nu concluderen dat Besancenot zich eigenlijk ook dagelijks en zeer concreet inzet voor een beter Frankrijk. Ook kwam bij me op, dat facteur een mooi beroep kan zijn voor Afrikanen: die lopen als windhonden, zijn gezellige mensen en hebben nog die ouderwetse achting voor de ouderen!

Dus: Bravo voor Besancenot en hup, jong Afrika!


Leon de Marsilho, september 2019

IS GELOVEN OOK GEVAARLIJK?

….. dat vragen zich nu in Frankrijk opnieuw mensen af na die 4 doden: ze werden door een medewerker (ook van de politie), neergestoken..  De dader werd neergeschoten door een collega-politieman..  De dader was 18 maanden er voor moslim geworden..

       We weten uit de geschiedenis dat moord, doodslag en zelfs oorlogen ontstonden door politieke en/of religieuze spanningen: want overtuigingen kunnen zeer radicaal maken omdat ze diepe haat veroorzaken..

       La France kende een periode van ca twee eeuwen met veel moorden om religieuze redenen. Ook elders in Europa werd er "ongelovigen" vermoord die in de islam "dhimmis" heten (christenen en joden)..

       De 8 kruistochten  in de 11e en de 12e eeuw waren een dramatisch hoogtepunt: de Europese christenen wilden "de bezetting van hun  Heilige plaatsen door moslims in Palestina"  doen be-eindigen... Er werd zelfs een "Kinderkruistocht"  georganiseerd door een Paus die Leon heette..

        Heftig geloven leidde vaker tot "haten van ongelovigen" en soms zaten daar ook politieke motieven bij. Hitler met zijn "Endlösing" is wel het meest schokkende voorbeeld: hij zette "zijn dodenteller" op ca. 6 miljoen!

       Overtuigingen zijn soms zeer gevaarlijk en kunnen door politici worden uitgebuit om tegenstanders aan de kant te zetten. Stalin met zijn "goelags" was ook zo'n politieke moordenaar..

      Dus laten we allen vooral overtuigd blijven van het nut van tolerantie en verdraagzaam blijven: en de "Allerhoogste", of die nu God of Allah heet, kan toch niet bedoeld hebben zovelen de dood in te jagen?

      Ik schrik altijd van fanate mensen die door hun overtuiging onderscheid gaan maken in "goede en foute medemensen".  Ondanks de vele excuses die er zijn aangeboden voor "moordpartijen en soms het genocides"  moeten we blijven oppassen voor al te radicale overtuigingen..

     Elk tijdperk kende zijn opruiers en ook in Nederland. Ene Wilders is de meest recente die ons  wilde/wil overhalen tot verdoeming van "andersdenkenden".

NB1: In Halle (Du) bleek opnieuw dat de ultra's (en nu die van rechts) een synagoge als "vijandig object" namen. We zagen twee onschuldige mensen doodschieten en de schutter kreeg ook zijn kogels.. Dit nadat Frankrijk nog "bij kwam" van het vermoorden van vier mensen, door een "geradicaliseerde moslim"..
NB2: Erdogan, de moslim zelf steeds radicaler denkt, bombardeerde de koerden  aan de Turkse zijn zuid-grens. Ook omdat Trump zich daar terugtrok en deze (vond die bommen geen goed idee".

   We zijn niet ver meer van "radicale oorlogen met religieuze achtergrond". Het wordt hoog tijd dat Allah en God laten weten dat ze "een en dezelfde zijn"! Want daarover zijn alle gelovigen het eens: er is maar EEN allerhoogste!

Leon de Marsilho, oktober 2019
sp.9d

BEWIJS VAN IN LEVEN ZIJN....

     Als je pensioen geniet wil de pensioenkas af en toe "zeker weten of je nog leeft"! Daarom  vraagt men regelmatig "een bewijs van in leven zijn". Om te voorkomen dat er "grappenmakers" van jouw uitkering feesten, terwijl je al lang bent gecremeerd...
   
     Als je overlijdt weet een modern land dat via het bevolkingsregister, maar La France heeft geen systematische registratie van de mensen die op zijn grondgebied leven... Het land van Napoleon doet daar niet aan, dus op het gemeentehuis weet men zelfs niet "wie waar woont"..
    
     Woon je als Nederlander met pensioen in La France, dan moet je dus jaarlijks aantonen dat je nog geheel fit rondloopt en graag je pensioengeld wil blijven ontvangen.

     Dus gingen we recent naar het Marseillaanse gemeentehuis met onze paspoorten om "ons zélf  voor het loket te tonen,  elk voorzien van zijn paspoort". De dienstdoende ambtenaar bekeek alles en verstrekte "een bewijs van in leven zijn", dat vervolgens naar het Nederlandse pensioenfonds werd gestuurd..
   
     Gelukkig doet je conditie er niks toe en ook al voel je je eigenlijk een beetje "stervende": dat hoef je niet te vertellen...

    Zo worden wij er elk jaar aan herinnerd dat "in leven zijn niet meer vanzelfsprekend is", zeker niet voor de Nederlandse autoriteiten!
 
    Dus wees gerust; geen enkele  Nederlander die in La France woont, kan geld uit UW pensioenkas "op feesten", terwijl de echte rechthebbende op het kerkhof rust..

    Ik bood de gemeente Marseille een gratis abonnement op mijn blog aan, want dat kan mijn levendigheid ook bewijzen. Maar ze lezen geen Nederlands en mijn geblog kan hun ook niets schelen...

 Leon de Marsilho, oktober 2019
woensdag 2 oktober 2019

LA MONARCHIE REPUBLIQAINE

---- Deze uitdrukking is van de net overleden Jacques Chirac en geeft aan dat La France wel een republiek is, maar niet zonder "koningsfiguur" kan/wil leven..

   De meeste gekozen presidenten hadden ook "koningsallures", omdat de Fransen die graag zagen.  Ondanks die bloedige revolutie of zelfs uit spijt over dat bloedbad? Denk aan De Gaulle, Mitterand om er maar twee te noemen..

   In het Pantheon ligt Napoleon de Corsicaan, die later zelfs tot keizer wilde worden gekroond en door de paus zelf! Nu was de vraag of Chirac ook in het Pantheon zou worden begraven...

   Maar Chirac wil bij zijn dochter Laurance op het Cimetiere Montparnasse begraven worden en geeft zo op onvolprezen wijze aan hoe hij in het leven stond.

   Macron mag a.s. maandag alles presidieren in de Kerk Saint Sulpice in Parijs en daarna geldt wat Jacques en zijn familie willen..

   Als koele kikker met een francofiel tikje begrijp ik dat wel. En ter verdediging denk ik dan nu aan de dag dat Beatrix zal overlijden.  Die ook een grote indruk achter zal laten. Zij zal in de grafkelder in Delft worden bijgezet mogen we aannemen..

   Dus als je goed kijkt zie je ook bij "ons die monarchale trekjes"  tot op de laatste dag.  Willem weet dat het protocol voor die droeve dag al is opgesteld. En zal er zich keurig naar richten

 De koning is dood. leve de koning... Zo werkt de monarchie en die is vele "Hollanders" ook lief. Al vinden ze het ook een grote poppenkast..

Leon de Marsilho, sept. 2019