Totaal aantal pageviews

maandag 18 juni 2018

PENSIOENGEDOE EN POPULISTISCH GEJAMMER


 
 OUDE`ABP/GEBOUW IN HEERLEN: NU VAN APG
 
PENSIOENGEDOE
EN
POPULISTISCH GEJAMMER

ZEER ACTUEEL ASPECT VAN DE HUIDIGE PENSIOENPROBLEMATIEK!
 
 
DE REUS VAN DE CA 400 PENSIOEN-FONDSENHET ABP
(zorgsector is nr. 2).
 
Hoe kwam u aan uw pensioen(fonds)? Wel, het was één punt van uw arbeidsovereenkomst! "Wilt u bij ons werken dan..., MOET u lid worden (=goedkoper voor alle). Wij houden uw premie in én we betalen (flink!) mee! Als u hier komt werken bent u dus  automatisch bij de -onze- pensioenclub "ingelijfd".
 
Het ABP werkt, -anders dan de AOW die gefinancierd is op omslagbasis-, op basis van kapitaaldekking. Het pensioen is aanvulling op de AOW en arbeidsongeschiktheid zit er ook in. Als werknemer betaalt u 6,87% premie en "de baas" doet 16,03% in uw pot... en dat is best fraai!
Met uw spaarpot wordt natuurlijk belegd. En: het ABP-fonds (=de pot centen), werd (1996) afgescheiden van de uitvoerings-organisatie, nu APG (in: Heerlen, A'dam, Brussel en New York). 
 
Pensioen-populatie 2017: 1.111.000 deelnemers (incl. 41.000 arbeids-ongeschikten), 621.000 gepensioneerden (+198.000 partners en 71.000 wezen) en er zijn .. 946.000 slapers (die deden geld in de pot, maar werken niet meer bij overheid). De ABP-populatie is ca 15% oúder dan de nederlandse bevolking. Het aantal "ambtenaren" daalt: omdat de overheid "kleiner en efficienter" moet (=regeringsbeleid!). Dus gaan er steeds minder deelnemers geld inleggen..  
 
Het ABP maakte (over 20 jaar) gem. 7% rendement
/jr. sterk variërend door de woelige wereld. 7% is veel  meer dan u bij de bank krijgt: privé lukt 7% zelden (denk ook aan risico van verlies). 7% betekent bij ABP: +28 miljard jaarlijkse op-brengst (vermogen ca 405 miljard: voor 50% belegd in Europa, 30% in VS en 20% elders).
De dekkingsgraad (= verhouding bezit - 408 miljard- en alle verplichtingen -391 miljard-) is ca 104% en ook die schommelt. De wettelijk vereiste buffer (tbv onzekerheden over +60 jaren!) is echter 128%, ai! ABP moet (wettelijk verplicht!), rekenen met 1,5% rente. Het ABP mag die 128% in 10 jaar proberen te halen. Blijft het 5 jaar (aaneengesloten) lager dan 104,2%: dan moeten de pensioenen worden gekort, omdat men natuurlijk álle pensioenen garanderen moet! Dus voor de "klagers": meldt u bij de wetgever met uw klachten/eisen (=regering) én begrijp, dat állen die premie betalen/betaalden pensioen móeten krijgen ook over 60 jaar nog. En: ze leven steeds langer, -net als uzelf-, wat best mooi is (?) Let wel: de levensverwachting van nú 65-jarigen is... 88 jaar! 
(Voor meer, Google even naar: ABP DASHBOARD). 
 
BUURLAND DUITSLAND: NOG MEER ZORGEN..

PERSBERICHT ABP JANUARI 2018
De nederlandse economie groeit voorspoedig, maar de pensioenen zullen de ontwikkeling niet bijhouden, ondanks rendement van 7% en een plus in vermogen van 27 miljard in 2017. Want de verplichtingen blijven hoog, vooral door die super-lage rente. Dus: er is snel een nieuw (goedkoper=lager)pensioenstelsel nodig en dat is NU in discussie. Want: de vereiste buffer, nodig om verantwoord te kunnen indexeren is liefst 100 miljard! Dus +75 miljard hoger: een onhaalbare kaart (bij de huidige wettelijke en pensioenregels).  Als de dekkingsgraad tot 2020 onder de 104,2% blijft: is pensioenverlaging nodig.
 
Helaas, ondanks alle publiciteit en periodieke berichten van ELK pensioenfonds aan alle: dit weet nog niet de helft! Die leeft nog in andere tijden en denkt: die rare tijd raakt mij lekker niet. Fout dus: want u wordt weer gekort, net als eerder (7% !) en dat bij bijna alle 400 fondsen!
 
 
 
 

RAAD VAN TOEZICHT EN BESTUUR
De Raad van Toezicht ABP, ziet toe op het Bestuur en bestaat uit 5 deskundigen. Elk krijgt een vergoeding van 25.000 per jaar (voorzitter 30.000). Het Bestuur benoemt hen, op bíndende voordracht van de verantwoordingsorganen (= werkgevers, werknemers en gepensioneerden). 
Het Bestuur heeft 1 onafhankelijke voorzitter (130.000/jaar), 4 leden namens werknemers/vakbonden; 5 namens (overheids)werkgevers en 3 namens gepensioneerden . De Bestuurders krijgen 90.000 à 100.000 per jaar (hangt af van tijdbesteding). Dus: Raad van Toezicht kost aan vergoedingen ca 125.000 /jaar totaal en Bestuur ca 1,3 miljoen. Samen dus: ca 1,4 miljoen/jaar: echt geen enorme klap! Bij een rendement van 2800 miljoen jaarlijks is dat = 0,04% daarvan.
Uiteraard heeft APG (= uitvoeringsorganisatie), een directie-team en managers in de diverse vestigingen. APG werkt ook (tegen betaling!) voor derden, dus voor andere fondsen. Op beleg-gingsgebied wordt veel "uitbesteed". Gezien de grote omvang van het te beleggen vermogen en de huidige structuren op beleggingsgebied in de grote, open wereld (met hedgefondsen, risico-beleggingers, investeringsfondsen, etc.).
Sommige van hen ontvangen, -naast de contractuele vergoe-ding-, een prestatievergoeding: achteraf vastgesteld door het Bestuur. En dat kán ook gebeuren bij.. een negatief resultaat! Bijvoorbeeld: omdat het geld (bij een krach...) niet of nauwelijks werd verspeeld, door slimme, gespreide beleggingen. Want de risico's zijn ook bij redelijke rendementen,  bepaald niet kleiner geworden!   


PROFIEL VAN DE OUDJES..
RECNTER: LATER MET PENSIOEN!

                 
SOLIDARITEIT, RISICO EN ACTUARISSEN
Pensioen is een zaak van solidariteit, zoals bij elke verzekering. We betalen allemaal voor pensioen: maar de een leeft nu eenmaal langer dan de ander. Wie vroeg sterft is alles wat hij/zij in de pot deed.. kwijt en erfgenamen krijgen ook niks. Beter verdienende
 betalen natuurlijk meer voor hun hogere pensioen. Sterven zij vroeg, dan hebben anderen nog een extra-buitenkansje!
De berekening van premies, uitkeringen etc. is een wiskundig/statistisch vak (actuariaat) waarvan de meesten van ons niks snappen. Net als bij de geneeskunde, die hun dokter bedrijft! En: het leven zit vol met "+ en - kansen" bij van alles: zoals het aantal mensen dat er (over)morgen deelnemer zal zijn en hoe lang mensen (over)morgen zullen leven, etc. 
De ellende is ook, dat niemand exact weet hoe goed die medici nog worden, hoeveel oorlogen, rampen we krijgen en hoe de welvaartsontwikkeling zal verlopen. Er bestaan: waardevaste en prijsvaste pensioenen. ABP is waardevast en gaat dus ook omlaag als de overheidssalarissen dalen! Wat rond 1980 echt gebeurde: allemaal -10%, een grote beroering was het gevolg! Ik was er bij drie maanden na mijn start bij het.. ABP. 
Bij pensioenen, moet men over langer dan een halve eeuw vooruit kijken: wiskundig koffiedik kijken (volgens kansberekening) het is een beetje.. een loterij (net als het leven)!
Natuurlijk kan elke kroegtijger alles veel beter dan die "oerdomme actuarissen"! Die overigens bij élke (levens)verzekeringspolis, bij de AOW-berekeningen en bij elke auto- en inboedelverzekering hun sommen (goed of "fout") maken! En helaas: niemand weet in hoeverre "gisteren bepalend zal blijken voor morgen"!   

DAT WAS GISTEREN.WAT KOMT MORGEN (= volgende 3/4 eeuw!)?.
 
Men moet steeds verder vooruit kijken, want de levensver-wachting neemt toe (nu al ..88 jaar!). Omdat men rond +20 jaar start met premiebetaling is +60 jaar vooruit rekenen gewoon! Omdat veel onzeker is, moet ook een reserve worden ingeschat voor onvoorziene toestanden. Dan heb je het óók over de dekkingsgraad dus. Als we álles willen afdekken,
 wordt de premie erg hoog. Dus loopt ook iedere deelnemer een kans op... pensioenverlaging! En, je mag natuurlijk niet het geld van die later gepensioneerden, niet nu al even verbrassen!   Bij de actuele pensionherziening is "het dragen van meer risico voor elke deelnemer" een belangrijk uitganspunt! Het leven is levensgevaarlijk en niemand kan alle risico verzekeren!
 

Naast: aantal mensen en hun levensverwachting is er nog (wat een gedoe, nietwaar?) de inschatting van het rendement van de beleggingspot! We zien al tientallen jaren een rente op leningen die niks voorstelt; droevige opbrengst al bleef de inflatie kalm, gelukkig! Er geldt: hoe groter het beleggingsrisico, hoe hoger het mogelijke rendement. Je kunt dus ook geld gewoon kwijtraken..
 
Dus moeten pensioenfondsen "statistisch berekende 
midden-wegen" hanteren. Maar wie voorspelt nu even het renteverloop: 60 jaar vooruit? Dat blijft enorm koffiedik kijken.. Vele jaren waren rendementen op beleggingen van pensioenfondsen + 8%; dat is voorbij (net als klein risico). De helft, dus 4%, is nu al mooi. 
Elke oudere, -die wat bij-spaart voor de laatste jaren-, weet ook geen fluit van wat er volgt! Meer sparen kan zowel te weinig blijken als prima uitvallen voor de erfgenamen! Dus: elke nadenkende mens kent het probleem.. en uit eigen ervaring. Omdat men zelf erfgenaam was en spaarcentjes en/of het huis van pa en ma erfde. Wat soms meeviel of .. tégen! En (hypotheek)schulden kun je ook erven, als je niet uitkijkt! 
Ik raakte zelf een heel pensioen kwijt (bedrijfspensioenregeling voor topsalarissen) want het concern (en het fonds) ging "over de kop"! Alle betaalde premies en rendementen.. foetsie. Weer zo'n stomme actuaris die niet wist wanneer dat grote bedrijf failliet ging: stom volkje niet? 
 
 
SCHULDIGEN? VOORAL MEDICI C.S. EN... ELK ECHTPAAR (aantal kids)!
 
 
Pensioenen worden beheerd: premies worden geind, pensioenen uitbetaald en geld wordt bewaard (=belegd). Daar zijn pensioen-administraties voor: nu ca 400 in Nederland, omdat elke economische sector zijn pensioenstelsel en -club heeft. Daar werken medewerkers en managers om hun salaris te verdienen. Overigens wordt de AOW (omslag-pensioen) ook beheerd: dat doet de overheidsclub van ambtenaren (= SVB).  
 
 

 
GELIEFDE AANVALS- ACTIES 
VAN POPULISTEN EN AAN BORRELTAFELS
De eerste is: waarom MOEST ik voor dat kl...-pensioen betalen en mocht ik niet zelf voor mijn oude dag zorgen? Waarbij de meeste niet weten dat hun werkgever vaak twee keer meer premie inlegde dan zijzelf! Ze zien ook niet dat, wanneer iemand er op hoge leeftijd niks van heeft gebakken, de overheid (wij dus) gevraagd wordt om "die ongelukkigen toch maar even in leven te houden" (late, eenzijdige solidariteit dus)! Dus: maak je een pensioenstelsel niet verplicht, dan reken maar op veel bijstandsuitkeringen!
Ik ken mensen die lang in het buitenland waren en daar geen AOW-premies betaalde. Ze waren zeer verontwaardigd toen ze (terug in Nederland en +65) natuurlijk niet de volle AOW kregen! De gemeente moest bijlappen, want hun spaargedrag was ook niet daverend geweest! Dus: u en ik moesten dat ook maar even regelen! 
De volgende is: die managers van die fondsen pikken erg veel uit de pot als salaris etc. . Hierboven zag u dat Toezicht en Bestuur bij het ABP... 0,04% van het jaarlijkse rendement "op-feestten"! Dat las of hoorde ik nog nooit van 50+ en consorten! Verder is het ook niks gek dat een beleggingsexpert, die voor mijn pensioenpot een rendement van 10% wist te maken, graag van het extra-rendement wat hij haalde een bonusje wil! Maar, dat is toch een prima-deal voor ELKE pensioendeelnemer zou ik zeggen? Want de vraag is: waarom zou ik een expert, die veel meer "binnenbrengt" dan een ander, niet daarvoor belonen? Een kind snapt, dat iemand die aantoont 12% rendement te scoren een verrekte duur mannetje is, maar dat het fonds (als je goed koos) er flink netto bij verdiende! 
Alle goede experts zijn "duur",  want "schaars" en dat in alle branches. Ook, omdat je ze op maat kunt "halen en afdanken" en dat is vaak winstgevender dan "in dienst nemen"! Voor mijn consultantswerk kreeg ik per 8-uurs-dag 2000 euro (ex-BTW,+ kosten). Maar ik wist dat de manager die ik hielp, soms meer kreeg. En: bij geklungel mocht ik meteen opdonderen en kreeg de rekening niet betaald: dat werkte zo én was afgesproken! Ooit kreeg ook ik tienduizenden "bonus": omdat ik in enkele dagen zag, hoe je een probleem (dat jaren veel geld kostte), snel kon oplossen! Er was enkel een uurtarief afgesproken, maar men was zo blij dat ik enkele %-tjes van de besparing als extra-tje kreeg. Is daar wat fout aan? Men verdiende er miljoenen mee!  En: ik werd nog vaak ingeschakeld. Goeie deal toch?
 
Vaak weten mensen, -die voor het eerst over hoge expert-betalin-gen hoorden van popu-boys-, niks over grote 
inkomens-verschillen. Terwijl ze zelf goed zagen (in eigen werkomgeving), dat er nu eenmaal, veel aardige, maar ook veel bétere om hun heen werkten! Is dat nou fout of "gewoon des mensen"? Ook wordt "vergeten
om die "hoge" beloningen te plaatsen naast wat experts binnen brachten via dikke bijdragen aan het resultaat! Pure volksverlakkerij. En, in een tijd dat de rente op leningen niks meer voorstelt, moeten de andere beleggingen het doen, om nog wat rendement te scoren! Snapt u dit nare "dilemma"?
 
 
Het gaat bij pensioenen om drie zaken:
1.We helpen elkaar door een gemeenschappelijke pot te maken, waaruit de een altijd meer krijgt dan een ander. Immers je kunt kort en lang leven! Daarom is SAMENDOEN goedkoper!
2.Alles hoort zo goed mogelijk te worden uitgerekend bij vele onzekerheden. Beleggingen moeten zo veel mogelijk opbrengen, en we moeten geen geld verliezen aan te riskante zaakjes! Dus die rekenmeesters (actuarissen) en die beleggings-experts 
(vaak beleggingsfondsen en -experts) zijn gewoon veel centjes waard. Als ze het goed doen,  en anders.. eruit en een ander erin! 3.Toezichthouden is essentieel. Namens alle betrokkenen en bij pensioenen zijn dat meerdere. De premiebetalers, de gepensioneerden én de bedrijven waarin ze werken of werkten, want ook die betalen aan de pot. Het is dus vanzelfsprekend dat  werkgeversorganisaties, vakbonden en gepensioneerden samen toezicht uitoefenen. Daartoe vaardigen ZIJ mensen af uit hun organisaties en die bepalen samen ook wat men mag verdienen! Ik laat nu even het toezicht weg, dat de overheid per wet doet, om te zorgen dat er niet onmaatschappelijk geklungeld wordt en er gelijke eisen/regels zijn voor alle!  

Tja : natuurlijk weten dat álle politieke populisten (of: ze horen dat te weten). Als ze het goed met ons voorhebben, natuurlijk! Dus willen die wat zeggen over pensioenen en wat er speelt dan horen ze, exact en volledig, uit te leggen, dat er uitgebreid toezicht bestaat, dat gekózen is door belanghebbenden en hun vertegenwoordigers.
 

 
Men hoort bij kritiek het voor alles te hebben over "de evt. zwakten" in het wettelijke en zelf gekozen toezicht! Wat zelden te horen is! Soms ontbreekt zelfs dat drama van de demografische ontwikkeling, -vergrijzing en ontgroenig-, totaal! Niks over dat er steeds meer gepensioneerde oudere komen, die steeds ouder worden, en tégelijk veel minder jongeren (=werkenden die premies betalen). Ook niet dat de rentestand beroerd laag werd en over de gevolgen er van. En dat DAAROM: pensioenen bevroren blijven of moeten worden gekort, ondanks hogere premies!
ENORME VERANDERINGEN DIE NIEMAND KON WETEN.. EN DAT BLIJFT ZO.

Dus dat "lekker vettig, even die managers, experts en toezichthouders afschilderen als criminele zakkenvullers", waarbij geen enkel cijfermatig bewijs op tafel komt, is schandalig. Ook maatschappelijk schadelijk, dubieus en zeer ondeskun-dig.." Allemaal gejammer dat niets helpt, omdat het gewoon niet deugt!
 
GELUKKIG HEBBEN ALLEN INTERNET EN KÚNNEN BETER WETEN..
 
Dat kunnen Partij 50+ (die dat vaak, schandalig bedrijft), PVV-politici en soms andere partijen en TV-presentatoren (laatst werd er een erg dubieuze zelfs ingehuurd door MAX!), in hun zak steken.  Ze zouden er het eigen salaris bij kunnen zeggen: wat interessant en onthullend kan zijn.
 
We zien dit fenomeen ook elders. Omdat, in het algemeen, het vertrouwen in overheden, bazen en zelfs wetenschappers daalt, de veranderingen zeer bedreigend zijn en de complexiteit van problemen toeneemt. De behoefte aan expertise wordt steeds groter en het belang ervan, -voor behoud van onze welvaart en veiligheid-, neemt toe.
 
DAT IS WEL EENS WAAR, MAAR IS DIT ECHT kenmerkend VOOR NEDERLAND?
 
Je wordt best stil, als je hoort dat Pence (VS) een creationist is, dat Grillo en conso's (M5S Italië) de CIA verdenkt ons vol te stoppen met chips om ons "te sturen" en denkt dat achter vaccinaties duistere krachten ons manipuleren. Dat is veel verontrustender dan wat ouderen die tendentieus over hun pensioen worden "voorgelicht"!  
 
 
 
De verantwoordelijkheid van belangenorganisatie voor correcte en neutrale voorlichting moet zwaar wegen. Zij behoren hun achterban te beschermen tegen "fada's" en sterk de nadruk te leggen op complete en eerlijke voorlichting. En, zich verre te houden van "schandelijke popu-propaganda".
 
 
Wie weten er dat maar 12% van de wereld iets van pensioen heeft? Dat het dus een enorme luxe is? Wie zien dat pensioen zal moeten verminderen, nét als de welvaart in de haperende en bedreigde westelijke wereld? Want om pensioen te realiseren: dat vereist echt hóge welvaart! Pensioen wordt zeer duur en schaars, -zoals het was voor 1955-, nu bijna.. 65 jaar geleden! Het pensioen gaat nu zelf met... pensioen!  Luister dus naar de onderhanden pensioen-discussie over morgen: in Duitsland en Frankrijk ook. Vergeet niet dat tot Drees c.s. er kwamen
, gepensioneerde oudjes (in het westen!) de allerarmsten waren. Ze werden pas na 1960 wat "bij getrokken". Gelukkig niet bij het, -toen echt rijke ABP-, dat het beste pensioen gaf in de verre omtrek. Maar dat waren... enkel de  ambtenaren. In Frankrijk zijn nu nog 8 % oudjes arm, maar dat was 31% in 1970. Dus tel uw zegeningen ook al slinkt uw pensioen....

Besef ook: dat het aantal pensioendeelnemers gaat dalen, door de demografische ontwikkeling. De EU zal tot 2050 met 50 miljoen inwoners afnemen (tenzij men immigranten toelaat). En de actieve bevolking (15-64 jarigen) gaat zelfs afnemen met 80 miljoen! EU-breed dus met 1,6 miljoen/jaar en Nederland met ca 4% daarvan: ca 65.000 jaarlijks..  Dát zouden politici die zich uitspreken over pensioenfondsen, U ook eens moeten vertellen. Maar helaas: dat dient hun politieke populariteit even niet..
Nu zijn er ca 9 miljoen afrikanen in de EU en dat kunnen er (met gemak) 200 miljoen worden over 30 jaar! Het Oude Continent zal hoe dan ook flink gaan verkleuren. Dat lijkt ook hét grote politieke probleem te worden, wat zeg ik, dat is het al. Zie nu Italië en denk aan de Brexit, die ook begon door angsten voor immigratie! Zie ook Polen, Hongarije, Tsjechië en Slovenië.. De bijl ligt bij de wortels van EU en de euro!
Of worden we op het nippertje zo bang van alles (zoals van Poetin/Erdogan/Trump) dat we beseffen dat Europa, zijn veiligheid, zijn welvaart (én dus ook zijn pensioenen), niet mogen teloor gaan? Keren we nog net op tijd vóór het echt fout loopt?    

 

Wie willen eigenlijk nog écht begrijpen dat de (ver?)wording van de huidige wereld alles van doen heeft, met de generatie die nu  klaagt over o.m. de pensioenen? Die was ruim betrokken bij het ontstaan van de huidige, linke wereld? Natuurlijk was het niet zo bedoeld, maar het overkwam óns wel. Te weinigen zagen het aankomen, net als die "domme actuarissen" (grapje)! 
  

 
Maar nu ook effe (glim)lachen!
 
Leon de Marsilho, 18 juni 2018

woensdag 6 juni 2018

DE @-WERELD LIGT OPEN, TOCH KRUIPEN WE IN ONZE SCHULPJES!IS DAT UW WERELD OF NET NIET?

 
ONZE @--WERELD LIGT 100% OPEN,
        EN TOCH KRUIPEN WE,
                     IN ONZE SCHULPJES!?
 
WEER AAN ELKAAR VAST, NET ALS IN HET BEGIN!

Deze paradox valt meer en meer op! Je kunt alles op je schermpjes bekijken, alles “effe googelen” en over alles wat nieuw is ben je in enkele minuten wijzer. Dus denken we dat we steeds meer weten, begrijpen en dat het met onze voor-oordelen en onwetendheid gedaan is!  Helaas, niets lijkt minder waar, zie het succes van die populisten. Die massa’s mensen gemakkelijk bang maken en hun grote  onzin verkopen! 

Wat is er met ons en de wereld aan de hand? Worden we “achterlijker”, ondanks die gigantische mogelijkheden om “alles  thuis effe te kunnen bekijken”? Worden mensen steeds “klein-dorpser in een wereld die een groot open dorp werd”?


Is het een generatie-probleem, geldt het vooral voor ouderen en gaat het dus over als de volgende “internet- generatie” onze plekken inneemt? Of is ook dat een fictie en komt er een brede splitsing "elites--outcasts"?
Is het enige verschil met vroeger, dat we nu alles KUNNEN zien, weten en snappen, maar dat we dat (net als vroeger?) het eigenlijk helemaal niet meer echt WILLEN (weten)?
Omdat het ons ont-heemt, onze beslotenheid openbreekt, en ons confronteert met gekke verschillen die we niet kunnen plaatsen?

Werd de open wereld een grote bedreiging  voor onze intimiteit, onze eigenheid en ons gevoel van veiligheid? Zijn we  terecht gekomen in een soort van “moderne xenofobie”?  


EN DAT IS NU AL WEER VEEL MEER..

Willen we het liefst terug naar die aangename dorpse afgrenzing,  de bescherming die onze “eigen stam” ooit bood en nog graag  enkel dat meemaken dat we kennen en dat vertrouwd is? Willen we net als Trump en andere, de deuren sluiten, alle vreemds weren en “alles  wat afwijkt” verbannen of wegsturen?

 Xenofobie (xénos=vreemdeling en phóbos= angst/vrees) is een irrationele en/of obsessieve angst voor vreemden, buitenlanders of buitenlandse voorwerpen/zaken.  


Xenofobie wordt in het Nederlands ook wel vreemdelingen-angst genoemd of soms gelijkgesteld aan vreemdelingenhaat.
 

 

MELDT U AAN, ER ZIJN NOG KAARTJES!

Werden  “wij homo-foben, nu xenofoben” ? Omdat de nieuwe aanrazende wereld en “zelfs wat  Maslov als elementaire behoeften opsomde” onder druk kwam te staan? Wat ons ongelukkig maakt?

 De piramide van Maslow is een aan Abraham Maslow toegeschreven ordening van behoeftes, op basis van zijn in 1943 gepubliceerde motivatie-theorie.[1] Maslow rangschikte de volgens hem universele behoeften van de mens in deze hiërarchie.
ZIT DE VERANDERING SOMS IN DE BASIS?

Volgens zijn theorie zou de mens pas streven naar bevrediging van de behoeften die hoger in de hiërarchie geplaatst werden nadat de lager geplaatste behoeften bevredigd waren.


Overvalt ons -op massale wijze-, een “vervreemdingsproces” omdat enkele onverlaten ons mooie, vertrouwde “eigen home” drastisch verbouwden? Wie waren/zijn deze onverlaten en hoe komen we van ze af?

LINKE VERVREEMDING; MARX HAD ER AL OVER, MAAR
 Het lijkt erop dat ons iets overkomt dat onze essenties diep raakt. Iets wat boven onze krachten gaat en ons doet voelen dat we zijn verdwaald in een vreemde omgeving. Werden we als die trage slakken, die bij elk gevaar snel in de huisjes op hun rug kruipen, om daar betere tijden af te wachten?

Wat is er met ons, - de super-modernen-,  aan de hand? We bereizen de onmetelijke ruimte, één miljard van ons zijn elke dag onderweg. Ons kunnen gaat elke grens te buiten en  we lijken steeds meer op “echte scheppers” .

DE DIGITALE GOD STOND OP
Of zijn dat “andere dan wijzelf geworden”? Raakt de mensheid  opgedeeld in “globetrotters/ kosmopolieten” en “bange thuisblijvers/dorpelingen”? Welke schizofrenie is over ons gekomen?


Moeten we die wereld van “een elite en een groep achterblijvers”  accepteren?  Of moeten we verzet plegen en nu leiders aanhangen, die ons begrijpen en echt beschermen? 

IMAGO VAN DE ELITE
Ziet u het zo, ga dan naar:  www.dat-moet-stoppen.nl en meldt u aan. Of wordt religieus radicaal, creationist, djihadi en koop een kalasj. Wie weet willen Trump, Poetin of Erdogan u best financieren.


 Of wilt u liever lekker (blijven) uitrusten, free-wheelen, wegkijken en al dat nieuwe aan u voorbij laten gaan en dat maar “iets voor enkelingen laten”?  Of raakte u gewoon te verwend, stopte u met “rondkijken en trachten de wereld te begrijpen”?  MAG, MAAR PAS OP..
Wel sorry dan!  Ik begon met 53 (vrijwillig) aan mijn pensioen en ging ontwikkelingen intensief volgen. Rondkijken, lezen, analyseren en nadenken: om niet “buiten de wordende wereld terecht te komen”.  Zoals Spinoza een leven lang deed  en hij maakte dat tot zijn levensmotto..

 
Sommigen geven nu mij zelfs de schuld, want ik verstoor hun rustige leventje.  Zij willen liever,  af en toe, vol onbegrip en onwetendheid, ongebreideld kunnen klagen.. Hun bezwaarde hart luchten. Zoals ene Krol (van 50+), die "zijn discipelen daarin graag vóór gaat"! 

OPLOSSING VAN DE "BREKERS EN ANARCHISTEN": JUST KILL IT!
Werd ik ook voor U “iemand uit die nieuwe elite”? 
 Sorry, dan nemen we nu wat afstand. En, -wie weet-, spreken we elkaar later. Als ook U er toch “bij wil blijven en niet buiten uw wereld wilt vereenzamen”.
Een gezonde democratie vereist wakkere mensen, die gekozen politici controleren. Die eisen dat ze zaken "uitleggen", mmers, dat is hún (goed betaalde) vak! Maar wat stelt dat "uitleggen nog voor", als mensen niets meer volgen?
Wel, dat tonen ons die overal opbloeiende populisten, van Trump tot Conte c.s., nu in Italië. Zij vereenvoudigen de wereld drastisch, wat begint "met afbraak van wat ze niet lusten". Als dat ook diplomatie is, samenwerking (zoals in de EU) of het dumpen van de gehate "Brusselse euro": U wordt geacht gewoon te volgen. Zij bouwen hún wereld die, -voor enkelingen-, verdacht veel lijkt op een "déjà vu", uit het begin van de 20e eeuw (1930).

De "NIEUWE CLUB VAN ROME" werft leden. In centraal- en Oost-Europa én West-Europa, en Poetin helpt daarbij graag.
"Redde wie zich redden kan", óf  prefereert u: "Zo waarlijk helpe ons God almachtig"..?    

HET KON NIET UITBLIJVEN EN GOD WIST DAT UITERAARD!

LEON DE MARSILHO, 6 JUNI 2018