Totaal aantal pageviews

vrijdag 24 april 2015

EEN “BIG BANG” VAN HET KAPITALISME WIL FRANKRIJK NIET MEER  OP NAAR DE WERELD 3.0. ? EEN VERKENNING.


DUS BOEM, WEG DAT KAPITALISME? EN WAT DAARNA?

 
Na de grote crisis van 2008 werden de financiële  markten en de banken tot zondebokken uitgeroepen. Er werd steeds vaker gespeculeerd op een soort van "Big Bang", een explosie dus, van het kapitalisme. Maar de route die de wereld nu volgt wordt getekend door innovaties, gebaseerd op high tech en weten-schappelijke ontwikkelingen. Die grote structu-rele verandering op roepen, in de industrie, de overheid/instituties en ook in de samenleving.  maatschappij. En daarbij speelt kapitaal een blijvend grote rol..

In La France kozen Hollande c.s. voor de sociaal-democratie en bewandelen intussen een liberaal-kapitalistische weg. Want qua welvaart overeind willen blijven in de nieuwe wereld, dwingt die keuze af. In een EU die massaal ook voor die liberale weg kiest, kan dit land niet langer achterblijven. Het franse model lijkt nu dus ook faliekant "om" te moeten... Tot groot afgrijzen van de links-radicalen als Melenchon, de PC en Besancenot van de NVA. En het opkomende FN kiest voor "een soort links-rechts hybride" en vooral nationalistische route.
.
Zie dit recente citaat van de franse publicist Bavarez:  “De 21e eeuw is er een van strategische verrassingen, ook in de politieke wereldorde. Zie de huidige revanches van de vroegere koloniën op ons, de europeanen.
 
DE OUDE IMPERIUMS
GROOTSTE VAN ALLE!

 
 
 
 
 
 
 

Door de oude imperiums China en Rusland. Én door de erfgenaam van het Ottomaanse Rijk: Turkije Zie ook de herleving van het oude kalifaat door IS,  Boko Haram c.s. . Zij willen die huidige kaarten anders doen tekenen. In het MO, Azië en Afrika, en denken daarbij terug aan vroegere eeuwen vol glorie”.
 
HET ENORME OTTOMAANS RIJK
De huidige economische orde wordt gekenmerkt  door een “omvorming van het kapitalisme”.
Fusies en acquisities zijn met 62% gestegen en ondernemingen gaan ook intern  organisatorisch fors op de schop.  Zelfs over het internet is er een dispuut gaande, over de “besturing van zijn infrastructuur en de toegang tot die massa’s aan data”.

Dat alles deed uw blogger publicaties verzamelen en bewerken, die kunnen verduidelijken wat gaande is. Nu nog wat ondergronds, maar het wordt steeds sterker zichtbaar, tot in ons dagelijks leven….

Na behandeling van enkele publicaties volgt er (voor de liefhebbers ), een wat abstractere beschrijving van deze diep ingrijpende omvorming. Die de wereld  ook ingrijpend doet veranderen. Zie daar voor ook paragraaf 9: 
WAT SCHUILT ER , ACHTER DIE  VERANDERENDE DAGELIJKSE WERKELIJKHEID? 

Ik verklap u vooraf, wat ik denk over die "Big Bang": die zal er echt niet komen. En de crises die we al heel lang met dit systeem kenden, blijven er ook. Met andere systemen, als het socialisme, ging dat overigens niet veel anders. Dus "ons kapitalisme" blijft, maar gaat wel (en al weer eens) veranderen van gezicht... Zie China, zeg ik aan hen, die aan mijn zienswijze twijfelen.. Dit land is met de VS een belangrijke voortrekker van de nieuwe "wereld 3.0." 

 
 
INHOUD:
-Geen tijd of zin in veel lezen? Lees de Inleiding en 1, 8 en 9
-Zin in nog meer? Lees een of enkele van:  2 t/m 8.

1.WIE DURFT MEE NAAR "WERELD 3.0"?
2.GAAT DE TECHNO DUS ALLES OPLOSSEN
3.JE KOOPT STRAKS ALLES: ZOALS JE NU JE STROOM KOOPT!
4.WAT IS HET INTERNET OVER 20 JAAR?
5.HOE ZIT HET STRAKS MET AL DIE GRATIS DINGEN EN DIENSTEN?
6.ZOUDEN WE WEER IN EEN NIEUW FEODALISME KUNNEN BELANDEN?
7.DIE GRATIS INFORMATIE VAN NU, ZAL NIET BLIJVEN
8.KICKSTARTER E.A. : DOE AAN COÖPERATIEVE ECONOMIE
9.WAT SCHUILT ER ACHTER DIE VERANDERENDE WERKELIJKHEID?

10.MAAR, lees ook wat de zon ziet..

 

 
WIE DURFT ER MEE NAAR DIE “WERELD 3.0”?
De wereld 2.0 is al weer oud en de digitale revolutie roept op voor instappen in  de “Wereld 3.0”.
"ZE" DENKEN IN DIVERSE WERELDEN
Moeten we meegaan met die internet-bobo’s die ons steeds langere leven op  aarde nog meer en nog dieper willen veranderen? Amazon stuurt nu al.. het boek dat u “waarschijnlijk gaat kopen” meteen naar u toe. Maar wel, vóór u het zelf bestelde! Echt waar!

GOEROE OF THE FEW?
Want ze kunnen “aan uw profiel zien”, dat u het "bijna zeker toch wilde gaan bestellen"… Op het pakje staat: SVP terug sturen als... u dood ging of het deze keer niet wil houden..

DE LEWIS LOOK ON THE WORLD
 
Ray Kurzweil uit (Silicon Valley) raadt ons aan, om onze eigen breininhoud op te slaan. Zodat we over 50 jaar die kunnen reloaden en zo… een nieuw, tweede le-ven, kunnen beginnen..  U wilt dit niet geloven? Dat mag natuurlijk, maar mogelijk kan dat straks toch echt..

Facebook en vele andere diensten zijn nu voor ons “gratis”. Maar dat zit eigenlijk wat anders. U gaf hen namelijk bij inschrijving (ook) toestemming alle mogelijke data over u, in te pikken. En die dan op te slaan om  ze vrijelijk commercieel te gaan gebruiken. Ook voor een lucratieve (betaalde!) handel met uw profiel… Wie weet wat ze er straks nog meer mee gaan doen?

 
Ene Eugene Morozov, vraagt zich af of “die natie-staten” nog wel zin hebben, als de nieuwe internetgoden gewoon kunnen draaien zonder een cent belasting te betalen… Maar de nieuwe medische technologie maakt het nu ook mogelijk u voor vele kankers te behoeden: dus preventief.
En: het “recht op vergeten te worden” (dus het kunnen doen weghalen van uw data op uw verzoek) bestaat nu ook al, toch? Dus hoeft echt niet, om uzelf te beschermen, “alles af te koppelen van dat linke internet”! Om zo terug te zakken naar de vroege Middeleeuwen..

DE PSYCH VAN HET INTERNET?


SCHERPE DIAGNOSES 
 

 
 
 
 
 
 
Wikipedia maakt nu “instant fact chec-king” mogelijk en via MOOC (onderwijs On-line) kunt u goedkoop van alles leren.. Dus dacht ene Kevin Kelly na over “co-beveiliging”. Waarmee hij bedoelt dat die internetbedrijven moeten worden verplicht tot een “vergaande transparantie”. Zodat we kunnen zien wat men van ons bewaart..

Ook moeten we nu “de nieuwe toekomstaal gaan leren”. De taal waarmee je machines programmeert.. . Waardoor je dus zelf ook wat meer verweer hebt tegen foute dingen…  Zoals je nu ook al een electronisch slot op je voordeur kunt monteren, gebaseerd op je “biodata”.
 
Let wel: straks maakt u thuis de gekste en de nuttigste zaken gewoon zelf met uw 3D-printer. En treedt u ook binnen in "een eigen wereld van overvloed". Waarin heel veel zaken (bijna) niets meer kosten… U betaalt enkel nog voor die PC en de 3D-printer en uiteraard voor de grondstof voor dat "printen".
Op dus naar de: super low-cost wereld, die al “Wereld 3.0” heet…
 
(Diverse bronnen. O.m. : Le Point 11 dec. 2014, waar Evgeny Morozov, Jaron Lanier en Kevin Kelly aan het woord kwamen ).

 
 
 
 
 GAAT DE TECHNOLOGIE NU ALLES OPLOSSEN?
WONDEREN GEBEUREN NOOIT, MAAR..
Nee, zegt onze Morozov, de expert die ook nog jong is. Nadat hij een tijd een nogal blinde fan was van die technologie. Hij nam nu dus wat gas terug.
 
WIE? DE STAAT OF DE TECHNOLOGIE?
Want als de staat terug-treedt, gaat die als excuus al gauw wijzen naar “die techno van morgen”. Naar “dat nieuwe wonder dat ons wacht”… Als we maar wat geduld willen hebben…

Maar helaas, soms zijn problemen politiek van aard. En is het zelfs link en veel te duur om ze via techno  te trachten (schijnbaar) op te lossen.

ALLES VERBONDEN ALS IN DE NATUUR?
Morozov is echt geen techno-fobe idioot; hij wil enkel alles kritisch volgen. Hij  woont, mede voor een beter over-zicht, in de VS, in Berlijn en in het UK. En werd zo een autoriteit; vooral via “het kritische internet.”. En hij houdt ons nu voor:

-Pas op met dat blinde “solutionisme” . Het denken dat alles “effe met techno beter zal gaan”.


WEG MET SAAI WERK! 
–Pas scherper op met die gekozen doelen, die achter veel nieuwigheden schuil gaan.

-Wees kritisch op de over-heid, die men natuurlijk ook, “met wat technologie-inzet”  meer “transparant en meer to-the-point” gaat maken.

Maar pas op: de overheids-instituten zijn van een specifieke soort. Én: efficiency is niet hun eerste zorg. Eerder veiligheid en rechtszekerheid.. Immers, vaak gaat het om ontwikkeling, solidariteit,.. En dus niet primair om “markt-conformiteit”.  Ook solidariteit en kritisch vermogen  even meten is niet zo eenvoudig. Die techno zou soms wel eens kunnen “blijven steken in het onmeetbare”...
De vraag is dus ook: zijn "budgetten en het meetbare” altijd de kern? Let wel: dit “solutionisme” is  niet echt nieuw, maar nu heeft het wat linke trekjes gekregen.

De geek-generatie (de hyper-moderne) "gelooft" dus wat te vaak, en kijkt te weinig kritisch. Want het is veelal een nogal modieus en jong volkje. 
GEEKS VERANDEREN ALLES..
 Al dat “gemeet en geregistreer” doet ons vaak denken dat alles nu echt anders is. Je hoort vaak zeggen: “Alles is meetbaar en programmeerbaar. Dus voor alles kun je ook een “algoritme” maken”. Dat werd vroeger  ook al eens gedacht toen er radio en tv kwamen. Maar we weten nu: dat gebeurde maar gedeeltelijk!

Het is natuurlijk prima dat mensen nu zelf “de dingen in de hand nemen”. Zoals de zorg voor hun gezondheid. Maar, men koopt zo’n nieuw horloge of armband die alles meet, en denkt dat dit altijd iets essentieels verbetert. Terwijl waarschijnlijk de grote foute boel in de agro-alimentaire sector zit. Waar men rommelig omgaat met ons voedsel. En daaraan verander je met een watch natuurlijk niks!
COOPERATIEF MODEL VOOR MORGEN Mensen zijn nu ook vaak  “onbeweeglijker” en worden dus dikker.  En zijn niet meer zo in voor “col-lectieve beschermende acties”. Ze werden nu vooral “gadgetgek” en zijn ook minder bezig met maatschappelijke en politieke acties tot verbetering.

Maar pas op: ook zij die volop aan dat internet hangen, verdedigen het “coöperatiemodel echt en ook het wat minder belasting betalen”. Maar ze willen tegelijk toch ook graag de verzorgingsstaat behouden.. 

ZELFS SPELEN MOET ANDERS
Die “economie van het delen” dat nieuwe idee van “peer to peer is beter”, zou wel eens fout kunnen uit-pakken als men tegelijk ook de staat afbouwt!
WINST OF CONTINUÏTEIT? 
 Zie ook die drang naar “duur-zaam”, waarbij de staat het steeds vaker aan ons overlaat. Vanwege te weinig geld voor de vereis-te infrastructuur. Zie hoe dat decentrale produceren van stroom in Duitsland! Dat liep zo “goed”, dat de overheid “vergat” dat je daardoor ook meer stroom-transport moet gaan doen. Omdat men veel meer decentraal ging produceren. En ook, dat je “het complexe decentrale geheel”, goed moet blijven besturen. Ook om redenen van veiligheid en zekerheid van energielevering!

VERBINDERS + VERBINDINGEN 
Zie hoe zaken als Uber(pop), Airbnb en Mooc in no time, ook tot politieke kwesties werden. Mede  omdat ze enorme gevolgen in de economie veroor-zaken… Want er schuilen vaak lastige kwesties achter dit “even  toepassen van die nieuwe technologie”..

GEEK FOOD
NOG EENS: WEG MET DAT DUFFE WERK! 


 JE KOOPT STRAKS ALLES: ZOALS JE NU JE STROOM KOOPT!
Dingen “kunnen gebruiken”, wordt veel belangrijker dan “ze zelf te bezitten”. Waarom een auto bezitten, die je moet stallen, onderhouden etc.? Als je met een klikje bijna direct er een kunt krijgen “om even te gebruiken”? Na de gratis uitwisseling van muziek, video gaat we  nu  ook naar collectief gebruik van veel andere dingen. Zoals: meubels, gereedschap, voer-tuigen, etc. .. En met 3D printers, kun je ook veel zelf thuis maken!
PRIVACY IS RELATIEVER NU

Daarmee komen ook de funda-menten van het kapitalisme aan de beurt. Komt er dus een meer individueel en commercieel soort van socialisme aan?
ALLES.... OVER ...ALLES EN.. ALLES OPSLAAN
Dat “inpikken van onze data” is ook zoiets. Want wie is eigenlijk de eigenaar er van? Degene waarover de data gaan? Of hij die ze verzamelde? Of de fabri-kant van “de sensoren”?

We moeten kennlijk anders gaan denken over onze privacy. Omdat het bestrijden van dat steeds bredere “data-inpikken” nutteloos is en gewoon niet lukt. We moeten het meer zoeken in het “beter overwaken van hen die ze inpikten”. En dan niet enkel met inzet van wat hackers.
 
DE STRIJD OM EN OVER "OUR DATA"
Dus moeten de macht én het toezicht over het gebruik van onze data beter worden georganiseerd! Dat neemt natuurlijk tijd, maar die social systems bestaan ook pas 5 jaar nu.

De volgende generatie zal dus moeten bepalen hoe het gebruik van data moet worden “gereguleerd”! In de VS eist men nu steeds vaker eerst, dat men allereerst wéét  “wie wát over iemand heeft opgeslagen”.

ZIJ WILDEN ALTIJD AL VEEL WETEN
Laten we echter niet vergeten, dat die sterke nadruk op ons privéleven van vandaag, ook pas een halve eeuw bestaat. In de kleine woongemeen-schappen van vroeger was ook maar heel weinig “privé”. De sociale controle was er enorm.

Dus de economie gaat nu ook op de kop. Het “ding zelf hebben” is steeds minder van belang: wat telt is de info die het ding beschrijft en waarmee de “pro-sument” dat zelf kan maken! Bij Youtube produceert het publiek ook zelf wat het bekijkt. Een nieuwe "apps" laten fabri-kanten nu al eerst testen door de latere gebruikers.
INCIDENTEN OM EN OVER "DATA".

Vroeger in de jagers-boeren-periode "produceerden" we allen wat we opaten toch ook zelf?  Zij het, dat de natuur het “had” en wij het daar gewoon “pakten”. En alles daar dus vingen, schoten of plukten. Toen we boeren werden gingen voor het eigen gebruik ook zelf verbouwen..
ONTDEK DE NIEUWE WERELD
Dus laten we niet vergeten onze eigen historie te gebruiken bij het begrijpen van en het omgaan met de vele “nieuwigheden” van nu.

 
WAT IS HET INTERNET OVER 20 JAAR? 
A WORLD OF DATA IN THE HAND OF..
Wel, straks zal iedereen op de wereld (van 9,5 miljard men-sen..) er mee werken. En het zal onmogelijk zijn om er zonder te leven. Net zoals ook iedereen electrische stroom ging gebruiken, en de telefoon, de radio/TV, etc. . Dus internet zal er nog nadrukkelijker zijn. Maar de vraag is:  “welk internet”? Wie reguleert het en hoe is het “in de wereld ingebouwd”?

ZIE HET ALS EEN GROOT SPEL
DATA HIGH WAY


 
Er is veel te doen over dat “recht op te kunnen worden weggepoetst”. Dus kunnen regelen: dat iets wat privé is, zonder toestemming nergens op het internet kan staan.   

DE SIESTA VAN MORGEN?
EHBO 2050? 

Dat zal met zekerheid iets absurds worden en ook technisch onmogelijk zijn.. Zelfs zonder internet was al duidelijk: dat er altijd iets van iemand ergens blijft liggen. Bij een ander mens of bij een instantie of organisatie.. Dan was dus al lang zo.
 
DE ROBOT PEOPLE TO MORROW
Wat er  zou moeten komen, is het recht op correctie en aanvulling. Zoals dat al bij Wikipedia werkt : zo zal het probleem moeten worden opgelost. Alles over iemand, moet kunnen worden gecorrigeerd, indien gewenst. En wat de nieuwe technologie betreft kun je zeggen: “Ze heeft veel problemen veroorzaakt, maar er nog meer opgelost”.

R&D VANUIT DATA VIEW
 “Morgen” kan iedereen “kunstmatige Intelligentie” verkrijgen, zoals hij nu electriciteit krijgt.. Robots zijn er dan ook voor ieder-een en kunnen alles voor een mens doen wat hij niet (meer) kan of ook niet graag wil doen… We moeten enkel weten hoe we de goede vraag aan die robots stellen. Google van nu is eigenlijk al zo’n robot: en die produceert best fraaie antwoorden.. Wat die echt waard zijn, dat bepaalt de mens nu en straks, ook zelf..
GEWOON VERVOLG VAN DE EVOLUTIE?
Of er ooit een superrobot, -die ergens al Wall-E werd genoemd-, zal komen, die alles controleert, is een bange vraag, voor sommige. En niemand, behalve mogelijk nog een arme chinees, gelooft echt in een toekomst zónder problemen….

 

HOE ZIT HET STRAKS MET DIE GRATIS DINGEN EN DIENSTEN?
Lanier is een mens die volgens Time hoort tot: “De 100 mensen om in de gaten te houden”. Hij zegt veel nuttigs over: “Die Net-Ecoconomie”.  En natuurlijk is ook hij zo’n Silicon Valley goeroe…  “Wel”, zegt hij over die hype van “alles wordt gratis”: dat is een fout bedenksel! Ook al vinden de huidige jongeren, die het al beleven, dat fantastisch. Zie wat er nu al eigenlijk achter zit en al gebeurt…
HET GEHACKTE MOBIELTJE VAN ANGELA.. 

 Alles wat “gratis is” loopt nu via enkele supergrote computers, waar giga-monopolisten de eigenaren van zijn. Zij verschaffen, -en dat op hun termen-, aan iedereen die massa’s van zaken, die “gratis zijn”. Zij kunnen alles manipuleren. En ook het economische landschap er “achter”, zo in elkaar steken als zij dat wensen. Om er een maximum aan geld mee te gaan verdienen..

JARON WAARSCHUWT EN KALMEERT
Zie dit voorbeeld van Lanier, van een Amerikaanse start-up. Die een algoritme uitvond dat… exact de fase kan bepalen van de menstruatiecyclus van een “aangesloten” vrouw. Je kunt  er dus mee “zien” in welke “state of mind” een vrouw is, die op het internet is "aangesloten…  "Dus kun je “die grotere toegan-kelijkheid en kwetsbaarheid” van een vrouw, op sommige punten in haar cyclus, ook “nuttig gebruiken”. Ook zonder dat ze het zelf bemerkt. Maar haar “state of mind” wordt zo “weetbaar” voor eenieder, die haar wat wil verkopen..

Zoals: het pushen van de naam van een politicus in de running voor een verkiezing,  of een speciale handtas, een voordelig krediet etc. . Kortom alles wat besloten is binnen de drie assen: ”finance, politics and trade”.

Ook al zou dit algoritme “er wel eens naast kunnen zitten”, en zelfs in 99% van de gevallen: het treft dan wel die 1%,  waarbij het wel klopt. Die 1% zó vinden, is zelfs veel effectiever dan het “via toevalstrekking = at random” te doen! Dat is dus toch commercieel gezien “kassa”!  Een recent algoritme doet dit, door statistische bewerking van een vracht aan data. En over de vrouwen die op het net te vinden zijn…  Het heet in het Frans nu al : “un interêt composé”.

Degenen die deze algoritmes bezitten, zijn dus op politiek, financieel en commercieel gebied enorm in het voordeel…
ZEI DIT DE NEXT PRESIDENT OF THE STATES?
Maar deze statistieken werken niet “lang vooruit”. Immers het toevallige blijft altijd bestaan. Stel u zich voor:  ik steek mijn wijsvinger op en dat wordt geregistreerd door een camera. Dan kan een algoritme voorspellen, waar mijn wijsvinger binnen enkele seconden zal zijn… Maar het “weet dat niet zeker” en zeker niet dat ik er even later ermee op de tafel tik… Dus “de tendens” is wel even goed vast te stellen, maar niet altijd het “eindresultaat”. 

Dat verklaart ook diezelfde reclame voor soortgelijke tassen van diverse merken ,die alle aanbieders gebruiken.  Geen enkele vrouw kan besluiten om al die tassen te kopen..  Maar gedurende een kort tijdvak is de eigenaar van een bepaald algoritme sterk in het voordeel op anderen:  "om zo net iets meer te winnen”.  Dit  kan Google zijn, een bank, een politieke partij of ook.. de maffia.
HIJ BETAALT EN HOGE PRIJS..
 We weten, sinds Snowden, dat zelfs de NSA (en vele westerse vrienden) de verleiding niet konden weerstaan om te gaan snoepen van “die Big Data”. Ook al via/op het internet. Die data waren gratis: als je er maar aan stiekem aan kon komen… 

MODERNE ROBIN HOOD OF EEN CRIMINEEL? 
Daartoe moet je enorme krachtige computers hebben, die al samen “de omvang van een stadje kunnen hebben”. Amazon bouwt er zo nu weer twee in Duitsland!

Wie weet eigenlijk waar deze “big data centers” op de wereld zijn? Waar intussen ook al voor de wetenschap vele onmis-bare data zitten voor miljoenen studies.
 
OOK GEMAAKT VIA BIG DATA!
Daar is ook een groot algemeen belang mee gemoeid dus. Zeker ook dat elke wetenschapper daar “gratis bij zou moeten kunnen".
Weten waar ze zijn is ook nodig omdat alles ook link is. En: erg “duurzaam”, zijn die centers ook niet bepaald…

Ze zijn op superveilige plekken, vaak ook geheime… Veelal dus in eenzame gebieden in het noorden en dicht bij een rivier. Want je moet al die warmte kwijt kunnen  omdat de computers moeten worden gekoeld. En dan is Scandinavië best een goede regio. Men studeert ook al op plekken als: diep ondergronds, onder in de zee en ook… zeer ver weg in de ruimte!

NIEMAND NATUURLIJK! 
 
Er ontstaan nieuwe, machtige mono-polies, die “onaan-tastbaar lijken”, door wat je: “het effect van hun net-werk” zou kunnen noemen. Zij hebben relaties met alles wat van belang is en een ander die ook wil meedoen, kan dat niet “even ook doen”. Zoals iemand die een nieuw aanbod wil realiseren op gebied van mobieltjes ook aanloopt tegen: "dat niet even kunnen neerzetten” van die enorme benodigde infrastructuur" met masten, antennes en apparatuur en dat overal.  Zie hoe Nokia en Windows Phone er niet “in” kwamen, omdat Apple en Androïd het terrein beheersten.  Zo is dus de idee van vrije competitie weer wat meer onmogelijk gemaakt..
ZIJN WE SLECHTER AF METSLIMME SOFTWARE/
 


ZOUDEN WE (WEER) IN EEN SOORT FEODALISME KUNNEN BELANDEN?
Amazon is zeer ver  gevorderd om tot een soort “centrale planner” te worden. Zoals die er ook was bij een “communistische economie. “Immers, zij kunnen de juiste prijs dicteren, de inhoud en de verkoopwijze opdringen”. En… zich opstellen als “centrale producent en de unieke opslagplaats”. Dat alles ook nog helemaal geautomatiseerd… 
HIJ ZIET AL NIEUWE FEODALEN
  
Dat lijkt sterk op een soort van nieuw kapitalisme, maar kan ook gaan “vervormen”  tot soort van feodalisme, dat delen van de maatschappij uitsluit.. Want alles gebaseerd op zijn giga-computers… Die staan onder het beheer van een superautoriteit.

HANDBOEK VOOR REVOLUTIES
De wereld zou zo uit “enkele rijkjes” kunnen gaan bestaan, die elk door een centrale onderneming worden gerund. En die zo eigenlijk de “wetten maakt voor alles en iedereen” als eerder een democratisch parlement deed.
 
DE FEODALEN BLEVEN ONDER ONS 
Facebook kan ook zelf de grenzen bepalen van wat het “privée-domein” is, inbegrepen voor gebieden als de sexualiteit en onze relaties met andere men-sen. En iedereen moet dat dan accepteren,  want er is geen alternatief als je “met de moderne wereld wil blijven meedoen”. 

NAMEN VAN FEODALEN?
Een wereld van nieuwe dictaturen en dictatoren ontstaat eigenlijk zo, wat het tegenovergestelde is van wat we “de vrije markt” plegen te noemen. 


SELLING POLITICS 
Dit zou van alles ook stevig in de war kunnen brengen….. Ook al hoeven de bosses echt niet alle-maal bandieten te zijn. Ze kregen namelijk zo enorm veel macht door “hun goedheid”, en zo gaan zelfs wat lijken op..goden! Gods recht behoort toe aan degene die de groot-ste computers heeft: die maken  hem de facto tot “onomgaanbaar.”.

Facebook en Google investeren nu ook massaal in:  wonen, onderwijs/vorming en gezondheidszorg... voor de eigen medewerkers. Zuckerberg doet even 200 miljoen in de pot voor zijn nieuwe stad die hij Zeetown noemt. Die architect Gehry ontwerpt.. Apple gaat ook nieuwbouw doen in de vorm van een ruimteschip..
MACHT IN DE GESCHIEDENIS 
In beide gebouwen komt alles "er op en er aan".. De huur-prijzen zijn namelijk mega-hoog in The Valley, de verkeersopstoppingen zijn er ook gigantisch en men wil een vergaand concept hanteren van flex-werktijden.. 
Ook moet "de eigen onder-nemingscultuur" mede een grens stellen aan "te ver doorgeschoten individualisme". 
Het aloude paternalisme van Krupp (Du), Schneider (Fr.), Philips en Staatsmijnen (Ned.) komt dus hier weer aan. De "baas" doet en regelt (bijna) alles voor "de mensen". Eindhoven noemde men ooit niet zomaar "Philipsstad".

Nu is het vooral een reactie op;
-de concurrentie die sterk komt uit opkomende landen
-de zeer ingrijpende tweede industriële revolutie
en ook,
-de groeiende sociale misère bij de medewerkers..
Men wil dus een waar "laboratorium" worden voor de nieuwe digitale economie en maatschappij.  Want de overheden zijn met schuld beladen en te sterk "overvraagd"..

DE ONLEESBARE WERELD VAN MORGEN...
Dus moet de onder-neming nu bieden wat "de staat laat vallen". Om de "eigen mensen te beschermen en te binden". De nieuwe technologie rijkt verder dan de econo-mie om "vóór en bij" te blijven.

Dus gaat men de medewerkers veel bieden vanuit en in de onderneming: wonen, opleiding,ontspanning en gezond-heidszorg. Denk aan: Philips sportvereniging (PSV), Philips Gezondheidscentrum en Schouwburg, Bibliotheek, Huisvestingsorganisatie en ook Philips Pensioenfonds. In 10 jaar wonen in Eindhoven zag je overal "Philips" om je heen..
Het is echt geen puur sociale opvatting die hen dreef, maar vooral greep op medewerkers om zo vooraan te blijven ten opzichte van de concurrentie. Vroeger omdat de staat achterliep en nu omdat de staat te veel moet "opgeven".

WHO'S WHO? 
 


VOOR INFORMATIE ZAL DUS WEER MOETEN WORDEN BETAALD..
Zij die bijdragen leveren aan “de technologie van the cloud”, moeten daar ooit … ook voor worden betaald. Ook als U denkt dat het echt “niets kost als u die vertaling van het internet pikt van uw tekst…”. Dat is natuurlijk niet juist!  

ALLES KAN VERZEKERD WORDEN! 
IS NIEUW GELD BETER? 

  
 De groten van het internet mobiliseerden hun giga-computers om alles te pakken wat op het internet te vinden is: omdat vertalers dat er eerder op zetten. En zij werden daar zeer waarschijnlijk ooit, een keer voor betaald. En daarna dus nooit meer… 
EEN VOORAFJE VAN NIKS? 

Die dikke computers ontfutselen dus eigenlijk de vruchten van die ijverige vertalers en geven u het door hun gefabriceerde antwoord…. En gratis. Als die vertalers er morgen niet meer zouden zijn,  zou deze faciliteit al gauw verdrogen en heel slecht van kwaliteit gaan worden..  En dan is dat huidige “gratis feestje” gauw voorbij… 
ER ZIJN ALTIJD GRENZEN!

Dus, ééns moeten Face-book, Google en de financiële ondernemingen, gewoon gaan betalen voor wat zij “uit die data-cloud vissen”. Om u het gevraagde antwoord te kunnen geven of en om u voor te stellen doen om iets (wat zij weten via uw data!) te kopen… ,  etc.

En, zij die iets essentieels aan “de data-cloud toe-voegen” , moeten daarvoor ook ooit weer worden beloond.  Enkel zo behouden wij dat mechanisme van die “vrije markt” overeind en enkel zo ontstaan er ook adequate tegenkrachten tegen die nu ongrijpbare mono-polies. Dus zullen straks, ook u en ik, op een of andere wijze, moeten gaan betalen, voor wat we na aanvraag aan door ons GEVRAAGDE info verkregen….

ZO WERKT HET .....
Daarom is dat “zg: alles is gratis” dus niet goed en ook niet houdbaar op termijn. Straks komt er dus die nieuwe economie van “the big international cloud”. Daarom zie je daar nu steeds meer bedrijven daarin nu al in inves-teren…. New business voor de echte slimmeriken. 

 KICKSTARTER E.A.: ZE DOEN AAN COÖPERATIEVE ECONOMIE
DE NIEUWE WRELD VAN BUSINESS
In Brooklyn NY zit de club van de website Kickstarter, in een fabrieksgebouw uit 1886. Waar niet iedereen in zou willen werken. Maar dat interesseert die vele start-ups die hier al werden geholpen niet echt.. Voor ondernemende mensen met goede ideeën is “Kick (= in de wandeling)” een ware zegen.
 
 
 
HET HOOFDKANTOOR 
 
EN VAN BINNEN IS HET ZO 
 
 
DE KANTINE ...
 
Hun methode lacht eigenlijk met alles ooit “zakelijk heette”. De gedachte is namelijk dat u eerst uw idee laat beoordelen…. door toekomstige klanten! Die kunnen dan meteen mee-financieren en krijgen daarvoor  enkele kado’s/privileges: áls het project gaat lopen..  Zij zijn de “start”bankier(tjes), maar dus geen aandeelhouders!

Het lijkt in de verte ook wat op dat “halalbanking” (grapje!). De klanten krijgen dus enkel het (ook door hen) gefinan-cierde videogame gratis, of die eerste gefabriceerde drone of ze mogen (met familie)  naar de door hen gefinancierde film. Hun grootste pret is eigenlijk, dat mede dank zij hen een nieuw product op de wereld werd gezet!

 Even een bezoekje in het gebouw van Kickstarter! Je komt binnen via een soort van kunstgalerij, waar nu een collectie japanse postzegels is te zien. Daarna loop je de bibliotheek binnen, waar je op een poef naast een wereldbol, een boek kunt belezen… Er is ook een pantry daar en dus kun je er ook wat eten en… discussiëren…
 
JUST FRUITS..
Daarna kun je het kantoorgedeelte in lopen, waar ook baas Yancey Strickler huist, met zijn 36 jaren. Hij verzamelde hier nu al 110 medewerkers. Hij praat bloemrijk en met veel voorbeelden bestrooid.


 
Over de idee zegt hij: Al in 1713 kreeg ene Alexander Pope van 750 geïnteresseerden een koopbelofte en kon zo de beroemde Iliade, uit het grieks in het engels vertalen. 

DANK ZIJ NIEUW DENKEN GEDRUKT!
 De jonge Mozart probeerde vaker zijn concerten in Wenen te pre-financieren via zijn fans/liefhebbers… En het voetstuk van het Vrijheidsbeeld van NY is er ook gekomen, dank zij een gigantisch grote inschrijving van vele franse latere bezoekers…

CROWD FUNDING ..
DE VOET IS VAN DE VS Elk van de nu al 77.000 projecten, doorliep een reeks voorbereidende stappen. Er werd een minimum budget opgesteld en een datum bepaald waarop de fondswerving (via het internet), moest zijn voltooid. Dat pas nadat het project ook door 5 community managers is beoordeeld op: innoverende inhoud.

Dat lukt bij 75% van de aangeboden voorstellen en daarna wordt het in een categorie geplaatst. Gekozen wordt uit de sectoren: techno, kunst, strips, ontwerp, mode, film, voeding, videospelen, muziek, fotografie, uitgeven of film…  Daarna kunnen zij die het aanstaat, via de site het idee bekijken en zich dan via Amazon inschrijven en betalen (=via Amazon Payment).
Als het project de geprojecteerde financiering niet haalt voor datum xxx: dan wordt er gestopt. En, wordt er geen geld terug gegeven… Lukt het wel, dan pakt Kickstarter 5% en Amazon 3% en de rest gaat dus naar de persoon met het idee.

De meeste projecten zitten met startbudget onder de 10.000 dollar. Maar sommige bleken snel  gigaprojecten… En schoten ver over dat minimum heen..

VERY COOL 
Zoals de Coolest Cooler, een koelbox, die aan het internet kan, met een shaker er boven op en ook met speakers… Mooi ontworpen ook. Die haalde liefst: 13,2 miljoen op… 

HET IS NOOIT TE LAAT...
En versloeg toen die Pebble Watch, die 10 miljoen bijeen bracht en die nu wordt geproduceerd. Of het project Kano, dat gaat over een zelfbouwkit voor een PC, of het hi-fi PhonoPlayer project dat ene Neil Young promootte  Daarvoor kreeg iedereen die meer dan 5000 dollar stortte een VIP-diner: waarbij Neil Young zong.

De idee voor Kikstarter kwam op bij een cafetariabezoek van twee vrienden:  Yancey Strickler en ene Perry Chen, die doofstom is. Hij mocht niet op een school en ging maar naar New Orleans. En probeerde er zonder succes eerst, een jazzconcert te organiseren van het Oostenrijkse duo Kruder & Dorfmeister. Die wilden voor hun concert 15.000 dollar en toen dacht Perry: waarom zou ik niet eerst de fans om geld vragen? Hij ging naar NY en kwam daar Yancey tegen… En zo kwam dat Kickstarter er dus…

BEDRIJFSMUSEUM? 
Later kwam daar nog de designer Charles Adler bij, om het compleet te maken. De start kwam in 2009, en al snel is ene Jack Dorsey van Twitter enthousiast en ook Caterina Fake van FickR en ene Zach Klein van Vimeo. Ook het investerings-fonds Union Square deed mee. Zij kwamen met 10 miljoen op de proppen in 2012. Daarna kwam Kickstarter er ook in UK, Australië, Nieuw-Zeeland en Noorwegen. En in 2015 zijn andere europese landen aan de beurt…  Er waren ook al enkele fransen actief via Kickstarter. Zoals Hexo de drone fabrikant die 1,3 miljoen ophaalde bij 2336 backers (donateurs).
Overigens: een project insturen moet met identiteitsbewijs van een van de initiatiefnemers.

ONTEVREDEN KLANTEN....
Kickstarter draait nu 30 mil-joen per jaar en kende ook zijn top-projecten! Zoals de salade van aardappelen die Zack Brown promootte en dat liefst 50.000 dollars vergaarde.. En Oculus Rift , dat 2,4 miljoen deed vergaren en dat later werd verkocht voor 2 miljard aan Facebook. De backers vonden dat dus echt niet zo leuk…

Kickstarter, is een verschijnsel  van de coöperatieve economie.. Zie nu ook al Lenders Club dat nu met Google samenwerkt. En Wiseed, dat Frans is en dat ook wil deelnemen in projecten. De concurrent in de VS zijn: Indiegogo en Crowded Rocket (dat zich op high-tec richt). Zelfs de franse Banque Postale (Fr.) ging ook in zee met concurrent Kiss Kiss Bank en BNP Paisbas deed dat met Ulule..
 
RUIMTE VOOR UITBREIDINGEN 
Steeds meer gevestigde bedrijven komen zich hier nu oriënteren: ze zien het potentieel nu ook. Ulele haalde voor de krant Nice Matin liefst 300.000 euro op. Zie ook Wafate een 3D-printer voor recycling toepassingen..  En Keecker, het robotje: dat haalde 260.000 op via 294 backers. Of M3D, de compacte 3D printer die 3,4 miljoen ophaalde bij 12.000 backers, en de al genoemde Coolest Cooler (13 miljoen, 62000 backers) of Hexo de drone (1,3 miljoen, 2300 backers).

Andere tijden “are coming” en het gaat echt snel. Kenmerk: anders, eenvoudiger, non-conventioneel, jong en alles via “het internet”. De grote facilitator van de nieuwe economie en onze welvaart voor morgen.

 

WAT SCHUILT ER ACHTER DIE VERANDERENDE WERKELIJK-HEID?
DUS PAS OP!
Nieuwe internetbedrijven als Uber(pop) gooien de hele concurrentie omver en maken de consument ook tot een producent. Sommige ondernemingen worden gedwongen tot grote aanpas-singen: zie de duitse energiegigant EON dat zijn bedrijf opsplitste. In een “duur-zaam deel” en een “conventioneel deel”. Dus men zette het “nieuwe” los van het oude" dat als ware dat een soort van sterfhuis werd.. 

EVOLUTIE VAN DE REVOLUTIE 
 
Het lijkt op Apple dat zijn bedrijf ook opdeelde: in een “Research en Ontwikkelingsdeel” , een “distributiedeel” en daarnaast uitbesteding van de productie. Hetzelfde zien we bij Unilever, Bayer, Philips en General Electric: ook zij vormden fors om. De omstandigheden voor deze strate-gische operaties zijn gunstig: er zijn veel liquiditeiten en een lage rente. Door de expansionistische monetaire politiek van staten en door de hoge koers van aandelen in de VS en Azië.

SOLLICITANTE
DAT ZAGEN WE AL EERDER..


Maar alles gebeurt vooral, omdat het nu weer eens gaat om leiderschap in de innovatie en om de mondiale topposities. En om de marges vast te kunnen houden en bestand te zijn tegen toekomstige schokken uit de omgeving…  Het kapitalisme lijkt weer eens in een forse crisis te zijn aange-komen, wat zijn functioneren en ook wat de hiërarchie van de ondernemingen betreft.

Dit alles wordt sterk gepusht door een viertal revoluties:

-de mondialisering, met als dé nieuwkomer Afrika, dat de meeste dynamiek belooft en dat de meeste arbeidscapaciteit zal krijgen (+1,1 miljard inwoners in 2050).

- het nieuwe tijdperk van tegelijk: de supercapaciteit van computers, de massa-gegevensopslag en de automa-tisering/communcatietechnologie. Via Big Data, en “alles onderling verbonden via internet” en via de aanstormende kunstmatige intelligentie. Veel  zal er dus ook weer over de kop gaan. Deze numerieke economie zal rond 2050, 80% van de 9,5 miljard mensen verbinden..

-de emancipatie op energiegebied (en het nog niet voldoende kunnen opslaan van electrische energie), Die leidt tot decentrale productie en intelligente energie-netwerken.

-en, de ecologie, die dwingt ons nog tot meer efficiency, minder vervuiling en minder verspilling.

DE GOOD SCIENTIST HANDBOEK
 Dit geheel van samen-hangende revoluties was er nooit eerder en de gevolgen er van zullen immens zijn. De “waarde opbouw keten” hervormt zich ook: door de nieuwe distributievormen. Die prijzen transparant maken en direct contact met de klant eenvoudig maken. Dat gaat leiden tot een andere plaats van de productie en de diverse “intermediairen”. Een brede heroriëntatie van de investeringen zal ook een gevolg zijn . De VS en Azië, die samen 80% van het internet beheersen, zijn hierbij vooralsnog de grote winnaars.

Op het sociale vlak zullen activiteiten en functies verder polariseren: hoogwaardig en hoogbetaald enerzijds en laagwaardig en laagbetaald anderzijds. 

De kunstmatige intelligentie zal een en ander niet beperken tot uitvoerend werk maar ook het “meer intellectuele werk” gaan raken. Ook bij banken en verzekeraars, juridische en financiële analisten en ook bij de medische diagnoses.

Deze “robotisering zal op termijn 50% van de functies betreffen. Waarbij de middenklassen en de oude corporatieve laag, die nu al flink onder de deflatie lijden, nog zwaarder getroffen zullen worden.

MET GEWELD OF ZONDER? 
 Op het politieke vlak worden staten ook steeds kwetsbaarder: ze gaan dan ook snel verouderen. Hun instrumenten van regulering en fiscaliteit gaan machtelozer worden tegenover de nieuwe actieve van de numerieke economie, zie Google en Uber. De traditionele operatoren gaan het ook zeer moeilijk krijgen en zullen met alle middelen om de consument moeten vechten. En het risico lopen van nationalisaties van hun activa. De publieke diensten zullen ook enorm worden gechoqueerd door een enorme automatiseringsvlaag.
INKOMENSONTWIKKELINGEN..

De beschermende sociale systemen zullen chaotisch gaan lijken. En ineffectief worden om de steeds grotere ongelijkheid te “corrigeren”.  De democratische staten zullen zo ontwapend worden en onmachtig en hun “bestaansrecht dreigen te gaan verliezen”.

Ze kunnen de vrijheid en de waardigheid van hun burgers niet meer handhaven. Laat staan die “quasi-gratis afgestane persoonlijke data van die burgers” wettelijk beschermen...

GOEROE RIFKIN: WIE KENT HEM?
 
 Dus die Jeremy Rifkin krijgt ongelijk, lijkt het. Het kapitalisme gaat niet verdwijnen maar het neemt een heel andere vorm aan. Zoals dat ook in de 19e eeuw gebeurde bij de tweede industriële revolutie, En ook na WOII, met dat nieuwe model van massa-productie en massa-consumptie. 
SALARISSEN EN LONEN ..
De individuen, de onder-nemingen en de naties zullen moeten kiezen uit twee scenario’s om de polarisatie te beheersen:

-zich specialiseren in de traditionele activiteiten met lage toegevoegde waarde en met laagwaardige arbeid, of,

-overgaan op een hoge mobiliteit en kwalificatie van arbeid, massief investeren in innovatie én het ontwikkelen van “operators” in acquisitie, bundeling en verwerking van “big data”.

Van hieruit moet de nieuwe koers komen voor de economische politiek en de regulering. Ook het wel/niet stoppen van die veelvoud van normen en belastingen en van die subsidies aan het “traditionele”. Van dat beschermen van een economie van “renteniers” ( die prijsbescherming vereist), en dat verbieden van numerieke concurrenten (zie nu weer Uber).
WIE HEEFT DE SCHULDEN IN DE G10
 

Denk hierbij aan het europese model van de telecom-industrie van de jaren 2000.

Frankrijk vaart nog in deze nog een totaal andere koers: gebaseerd op dat “principe van de precaution.”. Dat een instabiel geheel van wettelijke en fiscale regels blijft koesteren dat leidt tot een massale destructie van investeringen en innovaties. En dat talenten, het kapitaal en de besturingscentra  nog meer wegjaagt, naar elders.

TECHNOLOGIEËN IN DE TIJD
 Deze grote aanstormende verandering is eigenlijk dé grote kans voor Europa, maar dan moeten de overheden snel interveniëren. En hun systeem van “vraaggericht” aanpassen tot  “aanbodgericht”. En ook hun gewoonte van “consumptie bevorderen”moeten veranderen naar investeringen stimuleren, risico en innovatie belonen (en niet het traditionele beschermen), de kwaliteit van de arbeid en de efficiency van de kapitaalinzet  bevorderen… En niet nog meer euthanasie veroorzaken: ook door een verstikkende fiscaliteit.

Alles vereist nu een revolutie in de economische politiek en de productiewijze. De VS en China hebben dit begrepen en vechten al om de leiding in de verandering. De bedrijven zien het ook en ze hervormen zich volop.

HET WORDT DUS OPGELOST! 
Het wordt hoog tijd voor het publieke krachtenveld om zich snel te realiseren wat er al gebeurt. Om actief positie te kiezen voor de rest van de 21e eeuw en te stoppen met het doen overleven van gedachtegoed, organisatievormen en arbeid van het type van de 20e eeuw…
Dus: het kapitalisme blijft maar het zal wel (en wéér eens), sterk veranderen van "gezicht"!
 

En direct na dit te hebben geschreven lees je dan,dat Jack Welch van General Electric, Jamie Dimon van J.P. Morgan en Larry Fink bezorgd zijn over die excessieve dividenden en fantastische aandeelprijzen..
En dat zijn de springveren van financiële crises...  Inderdaad, het kapitalisme is er nog hele-maal. En dus zijn ook crises niet heel ver weg..  Daar kan het kapitalisme wel tegen maar onze democratieën wat minder..


MAAR,
2014 was het jaar van Rosetta op die meteoriet en die komt later in 2015 weer met mooie beelden hoopt men…  Maar 2015 wordt het jaar van New Horizons de NASA sonde die nu aankomt na 210 miljoen km bij Pluto. Die helaas van zijn ooit 9e positie terugviel op plek “dwergjes” van ons zonnestelsel. Die vele ontdekte exo-planeten kropen vóór..


 MODERN GRAPJE...
ZO ZIET HET DAARBOVEN UIT

 KIJK NAAR PLUTO OP 14 JULI 

 


 Maar het is ook de planeet van de ring van Kuyper, de perifere zone van ons zonnestelsel  dat ligt tussen 4,5 en 8,2 miljard km van de zon…  En dat maakt Pluto met zijn maan Charon weer interessant.
Dus de zon gaat zich weer verbazen over ons..

Wat haar minder zal interesseren is, dat rare paargedrag van de mannetjesspin van de Herenia multipuncta. Die zich na de geslachtsdaad zelf castreert…,en dan zijn edele delen vermaalt om ze dan te deponeren in de holte van zijn liefje.. 


SPINSTORIES
APARTE MANIEREN! 


Dat verbaast biologen al vele jaren en nu kwam een Sloveense dame met een interessante verklaring! Deze man wil zijn nageslacht veilig stellen dus maakt hij zijn lief onbereikbaar voor concurrenten. Én hij wordt door die castratie best ook veel lichter… En kan zo zijn rivalen ook beter verslaan.  

 Niet echt  romantisch, maar u ziet wat die mannen doen om zich te verzekeren van nageslacht! Weer die overlevingsdrift dus, die ons altijd redde en dat gaat weer gebeuren. Omdat wij als soort onuitroeibaar zijn gebleken.TE VOL GEVRETEN?

 

Leon de Marseille, 25 april 2015