Totaal aantal pageviews

zaterdag 31 januari 2015

VERANDERT DE WERELD? OF KIJKEN WE GEWOON ANDERS?


 MET EBOLA, LEIDDE MEN  ONS AF VAN ALLE  ANDERE ELLENDE. DAT IS NU VOORBIJ..

 
EEN FRAAI MYSTERIEUS STUKJE NATUUR

GLIPT DE WERELD UIT ONZE HANDEN?

 Een redacteur in een Frans weekblad merkte dat  bovenstaande op…..  Na een opsomming van een reeks zorgen, die ons ebola even deden vergeten... Maar met de aanslagen in Parijs en de griekse verkiezingen is ebola nu ook verslagen..

DESPOTISCHE DROMER POETIN E.A.

 Ook die 5000 doden in Oekraïne, waar de verkiezingen nog lang niet alles oplosten, was even weg uit de media.. Terwijl Poetin door kon gaan met dat illegaal meehelpen van de rebellen in Oekraïne. 
Kiev zag al minstens 9% van zijn BBP verdampen..: het IMF moet hun weer helpen. Maar na veel gedoe en gepraat, moest half januari toch geconstateerd worden dat er weer moest worden geknokt om dat vliegveld van Donetsk.. En toen kwam Marioupol ook nog aan de beurt..

 
MH-17: MODERN INTERNATIONAAL DRAMA

 
 Onderwijl ging het er nog steeds hard aan toe in Kobani in Syrië. De koerden houden heldhaftig stand tegen IS en wonnen zelfs terrein! Met behulp van veel coalitie-bommen… En ondanks die zeer merkwaardige spagaat van de turken. Dat wel even zijn “eigen terroristische koerden in opstand” bombardeerde wel even bombardeerde..  
 
DJIHAD IN PARIJS DOOR.... FRANSEN..
KILLERS BORN IN THE WEST

 
 
 

 
 
 
 
 
De EU , en de hele vrije wereld, maakte in Parijs mee dat nachtmerries wáár kunnen worden, zelfs door terroristen van eigen bodem.. België volgde en nu moet iedereen met inzet van veel leger en politie trachten in Europa meer aanslagen te voorkomen.. 
 
De ebola-aanpak toonde helaas ook dat er op de wereld een “effectieve centrale aanpak en leiding", ook op epidemiegebied  ontbreekt. Het werd de grootste afrikaanse epidemie ooit… naast die vele zieken van cholera, het paludisme en nog vele van dat Aids… Nu pas zijn we op een honderd nieuwe besmettingen per week.


Moet onderwijl moet ook nog worden gevreesd voor een krach op de financiële markten. En voor de verdeeldheid Noord-Zuid over die "quantitive easing" van de ECB. Duitsland met bondgenoot Nederland e.a. neemt afstand van de ECB-politiek en... Frankrijk. Want opnieuw komen de grieken er politiek waarschijnlijk niet uit en kunnen dan de afspraken over bezuinigen niet nakomen… En krijgen zo dus geen geld meer.... Uit de euro stappen werd ook al openlijk in Berlijn geopperd!
Het nieuws wordt steeds spectaculairder lijkt het... En zo ontstaat de gedachte het altijd weer nóg erger kan. Een wat “zieke gedachte” die nu toch aan waarheid wint.
Zie hoe “het westen” zich trachtte zelf te barricaderen tegen ebola. Terwijl iedereen weet dat het niet zo maar zal lukken in de huidige open wereld… Er is maar een ding dat helpt: alles op alles zetten wat verpleegcapaciteit betreft. de WHO omvormen en alles doen om goede serums te verkrijgen!
Cuba stuurde 450 verplegers, wat rechtevenredig gerekend betekent,dat de VS er 12.000 zou moeten leveren  en de EU 22.500.. Het waren er de facto veel minder dan de helft...! Frankrijk gaf 70 miljoen aan de Ebola-bestrijding…, de Gates-foundation deed 40 miljoen, China kwam met 25 miljoen en Mark Zuckerberg met 20 miljoen…
En als u dan ook nog weet dat ebola er nu zo nadrukkelijk is, omdat de westerse farmaceuten daaraan niets wilden doen... en ook ondanks de vele signalen van de WHO, dan zien we weer hoe gammel de wereld is geworden!THE AMERICAN WAY
Het kon nu nog, na ruim 8.000 doden, bijna worden beheerst. Maar wie staat er met geld en plannen klaar om een vervolg te voorkomen? Ebola toont hoe ernstig we de gevaren op termijn onderschatten en "afwachten". Maar ja het geld is op en er is zoveel meer gedonder!
Dus zullen de vele andere besmettelijke ziekten wel weer een kans krijgen in die arme landen.. De korte termijn gaat ons nu vooral bezig houden: nog korter dan in de afgelopen 25 jaren...


MAAR,
 als je dit "fenomeen van afstand nemen tot de directe omgeving", op een wat hoger plan tilt, zou je ook kunnen opmerken dat de mensheid nu uit haar lastige "enge" wereld weg lijken te willen vluchten. 

DEEP SPACE

AROUND THE CORNER
ANOTHER CORNER..Vooral door in de ruimte, het heelal, dus in de macro-wereld, rond te gaan neuzen, met de ene ruimte-operatie na de andere. We gaan echter ook steeds intensiever kijken in de microwereld, die van onze natuurlijke omgeving. Zowel in/op aardbodem, als in de zeeën en oceanen, en daar ook op grote diepten.
 

DEEP OCEAN X

HIS FRIENDS?
De vooruitgang in technologie (scanners, computers, communicatie) en sciences als genetica, biologie, neurosciences, de chemie, de nano-science en ook de medische wetenschap, maakt ontdekkingsreizen in de natuur, nu ook razend mooi, spannend en ... vaak ook nuttig! 
We herontdekken de vele krachten in paddenstoelen, weten ook veel van de plussen en minnen van virussen (en andere micro-organismen). Met die DNA-genetica kennis kunnen we ook onze aardse herkomst, de huidige bemensing en de eeuwige migraties nauwkeurig reconstrueren en in beeld brengen. En in de ruimte zijn we ook al op het spoor van ons begin..

MICRO-ORGANISME NO NAME...YET
DIFFICULT NAME..
NO NAME......YET

De natuur, van het innerlijke van mens en dieren tot micro-organisme en ons leefmilieu, -van aarde tot de diepe wateren-, tonen de geniale wijze van opbouw en functioneren. We kijken intensief naar de manier waarop dieren voortbewegen, zich verwarmen en voeden, communiceren en ... "samen leven en sterven".

En zie: de natuur werd weer een nieuw te ontdekken "continent" . Met vele verrassingen en nuttige ideeën en vondsten.  De mens lijkt zijn eigen natuurlijke omgeving te herontdekken en te rehabiliteren en gaat nu over vele vroegere grenzen.
Breder, dieper en hoger, de wereld breidt  zich uit. En dat op het moment dat het even leek, dat we "alles nu wel hadden gezien". 
Dagelijks ontdekken we weer tientallen nieuwe (vaak kleine of verborgen) aardbewoners. Bewegende en statische en het blijkt weer een soort van sprookje te zijn.
De ontdekkingsreizen en hun nieuwigheden zijn weer terug en krijgen veel aandacht.  Opnieuw ontdekt de mens "zijn nut dat de natuur voor hem herbergt".
Kortom: we weten weer, dat we "eigenlijk nog niet echt veel hebben gezien van onze wereld".
Omdat we nu ánders en preciezer kunnen kijken, nieuwe oplossingen móeten vinden. We ervaren weer dat we in een wondere wereld bleven leven. En dat de natuur vele oplossingen voor ons heeft waardoor onze krakende wereld ook mooier kan worden.
Dat kan nu tegelijk met die nare ontwrichting in de "al bekende oude wereld". Die ons zo vaak doet wegkijken.. Zou dus "de natuur" onze redding kunnen worden?MICRO-ORGANISME
Zie de willekeurige greep, die hierna volgt en die enkele illustraties geeft...   

 
 
DE PADDENSTOELEN: OOK NIEUWE HIGH-TECH?

Mycotech heet het en eigenlijk vonden de sjamanen die al uit. Zij zorgden al eeuwen voor fermentatie (van wijn), van brood en kazen en ze werden ook de basis van de antibiotica.
JA VLIEGEN ETC. WORDEN BEDOELD! MMMM!
  
PADDO'S GENEZEN EN MAKEN HIGH...
En nu gaan ze helpen tegen vervuiling, straling, verbeteren ook het schoonmaken van onze grond, helpen bij het maken van betere insecticiden en het ontwikkelen van medicijnen.. 
 
HELD ALEXANDER!
GOED VOOR BIJNA DODE MENSEN..

 
 
 
 


 Alexander Fleming ontdekte (door de chaos in zijn lab…) de stam van de Picellium notatum en vervolgens kon Mary Robinson deze stam isoleren om zo penicilline te kunnen maken. Me5t behulp van een meloen..

De ramp van Tsjernobyl kon ook worden bestreden met inzet van paddenstoelen. 15 jaar later maakte men daar simili-polystereen mee, als fixatie in verpakkingen… Wat je na gebruik in de tuin kon gooien als bemesting. Mycelium kan dienen om harde, lichte en isolerende materialen te produceren. Een fransman vond uit dat je het telefoonboek beter kon maken met .. paddenstoelen! Mycelium heet nu ook al “het internet van het bos” omdat het vegetatie en afval verbindt op slimme wijze.  
 
EEN ENORM ASSORTIMENT

EET U GEZOND... UIT HET BOS

 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Cordyceps transformeert mieren in zombi’s en kan veel gaan betekenen in de landbouw. Een paddenstoel met wat pijnbomen kunnen duizenden brakke hectaren doen herleven waaronder de argan-plantages in Algerije.
 
EEN ARGAANBOOM UIT DE MAGHREB
Een Amerikaan Rhim Lee presenteerde op een conferentie een doodskleed dat in staat is de zware metalen van onze stoffelijke resten te vangen om zo vervuiling van de kerkhoven te bestrijden…  En nu weet men ook beter hoe je vervuilde industriegrond kunt cleanen..
 
DOODSKLEED DAT NIET VERVUILT..
WEER DIE PADDO'S!

 
 
 
 

 
 
 
 

Dus ja: de paddenstoelen gaan nog meer meehelpen met het redden van onze aarde, zeggen nu de paddenstoelen-experts.

ARGAANNOTEN
BEAUTY UIT NOTEN
 


 

EEN DUUR ARGAANPRODUCT
 


 
 

EBOLA TOONT ONZE GROTE KWETSBAARHEID

 

THE BEAST FROM AFRICA

 Dat was geen goed nieuws voor de toekomstige generaties! Dat zijn we ook zelf, als we nog 25 jaar kunnen meedoen… Maar toch is ebola al vrij oud! 

 
Een franse arts schreef zijn proefschrift over ebola: al in 1982. Hij was maanden in Burkina Fasso om gegevens te verkrijgen en de verspreiding te bestuderen. En hij zocht naar wanner ebola voor de eerste keer werd vermeld: dat was in Kongo in 1976! Dokters in de 50-er jaren hadden het vaak over typhus en de Lassa-koorts en dat zou best wel eens ebola kunnen zijn geweest! Hij vond ook het verhaal van een missionaris uit 1935 die ook al de symptomen had: hoofdpijn, buikpijn en huidreacties naast hoge koorts..  En een andere arts vond in 1980 in Kenya anti-lichamen bij een dier dat in 1967 was gevangen. En zelfs in de kanaal-regio van het Panamakanaal vond mijn bij de indianen anti-lichamen van deze ziekte. Dus ebola is een gevaarlijk oudje… 
 
ONGEKENDE WREDE SITUATIE
HET EBOLA PAD...

 
 
 
 

 
 
 
 

Ebola en die terroristische groepen zouden wel eens de nieuwe kwaal van Afrika kunnen worden..  Zeker nu men denkt dat er in januari 2015 wel eens 1,4 miljoen zieken konden zijn in die drie getroffen landen in het westen. En dan is ook Europa niet veilig met zijn vele uitwisselingen met dit deel van Afrika..  Het heeft alles met armoede te maken en de controle is bijna onmogelijk in die armzalige stadsgebieden waar het aan alles ontbreekt. Ook het gebrek aan opleiding en de aanwezige corruptie tellen hier na die perioden van felle burgeroorlogen in Liberia en Sierra Leone. Maar de wereld kwam erg traag te hulp minder dan bij SRAS en HN1.. En nu gaat het niet om complexe crises maar over de risico’s van enorme armoede waardoor men zich nauwelijks kan verweren. De economische gevolgen zullen er ook zijn..  terwijl Afrika de grootste groei kende: 5,5% in 2015. Zelfs 7,5% in Nigeria met zijn olie. De groei in de drie ebolalanden die op 7,7% werd getaxeerd zal nu terugvallen op 3,4, 3,3 resp. 2,1%..  En het gaat die landen iets van 5% van hun BBP kosten..
 
NACHTMERRIE VOOR EEN KIND
WIE VOELT WAT ER HIER GEBEURT?

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Het niet kunnen redresseren van oorlogen en armoede leidt nu tot een hoge prijs… In Afrika en de hele wereld. En de psychologische kanten zullen de recessie ook bepaald niet gaan remmen. Paniek en angst zijn killing voor handel en vooruitgang.. 
 
NOG VOOR DIE PAKKEN..
 
 
Dus moeten we ook in Europa echt oppassen voor hen die door de mazen van het net ontsnappen of hun ziekte niet melden hier…  Een supersnelle diagnose is essentieel: je moet zeer snel zijn na ontdekking. Dus wat nu moet namelijk speeksel in Lyon laten onderzoeken is onvoldoende. Dat moet dus anders… En is er een gevonden dat is quarantaine het enige redmiddel: de overdracht gaat via lichaamsvochten. Er is nog geen serum dus moet je isoleren, wat echter ook een rechtsorde probleem oplevert.
 
ISOLEREN MOEST
DE VERSPREIDING...
 
Dus moeten we snel het verplegend personeel gaan trainen en ook artsen voor de diagnose bijscholen. Daartoe is er de stichting Mediterranée Infection in La Timone in Marseille. Die ook voor Afrika al opleidde..


TEGEN AMERIKAANSE VOOROORDELEN

 Ook hier geldt: Wie vrede wil moet zich op de oorlog voorbereiden ( Si vis pacem, para bellum).
 
ZO VOELT HET AAN...
 
 
 
 
 MAAR NU OOK : ZEER SIMPELE EBOLALESSEN UIT AFRIKA!

Er waren in de ebola-landen maar weinig middelen en toch was er maar weinig “ebola-export”. Die gevallen werden in Europa en de VS met een ware topinzet aan moderne middelen bestreden… Enkel fouten van mensen leverden daar problemen op: slordigheden dus.
 
DE WESTERSE AANPAK

ZO MOET JE HANDELEN

 
 
 

 
 
 
 
 
Zie nu Afrika, waar de Artsen zonder Grenzen opereren en hun wijsheid inzetten. Dat virus kan (gelukkig!) namelijk helemaal niet tegen chemische bestrijding met alcohol en chloor… In plaats van die indrukwekkende superdure astronautenpakken werd dus daarmee gestreden tegen de verspreiding. Na bloedafname wordt daar de arm geschoond met alcohol of chloorwater en ook de handschoenen worden ermee gecleand om de kleding uit te trekken.
 
 
PERFECT WESTERS TRANSPORT

TECHNO EN GELD...

 

Dus de angst en de supermiddelen zijn hier veel minder van belang hier dan “het gezonde verstand”. Dat werkt met eenvoud en simpele spullen.. Veel wat zich ontrolt in Afrika is voor ons dus ook zeer leerzaam. We kunnen nu al en zeker ook bij nog besmettelijkere ziekten veel veranderen en bijleren.
 
HET AFRIKAANSE RECEPT
ALS BIJ ZWEMBADEN

 
 
Die herontdekking van die eenvoudige chemicaliën is zeer waardevol. Ook om de uitwerpselen en afscheidingen van de mensen te besproeien en handen en handschoenen te ontsmetten. En ook die lijken… Dat hielp Afrika nu enorm en zonder dit hervonden inzicht zou de ramp veel groter zijn geworden..
 
 
HET IS ER NOG STEEDS... 

 

 
 

DNA, RASSEN EN.. DE WETENSCHAP
 
DNA SAMPLING
Rassen bestaan niet, zegt wetenschapper Jordan luid, en hij kreeg in de sociale media op zijn kop. Want sommige komen die rassen en hun “verschillen”, best goed van pas! Daarna legde hij ook uit, dat er wel hele kleine verschillen waren in 0,1% van ons , waardoor er wel een soort van “groepen” waren aan te geven. En opnieuw kreeg hij het zwaar de verduren: hij was dus tóch een racist?   
 

DNA-HIGH TECH
HELD DIE IN DE FOUT GING..

 
 


 

VAN ZIJN AANHANGERS..
HIJ DEED VEEL STOF OPWAAIENTja, een waarheid ver-kondigen kan levens-gevaarlijk zijn. Daar kwamen ene Galileo (en andere..) al lang geleden achter, toen zij het over aarde en zon hadden en zo. Want paus en kerk wisten het natuurlijk gewoon beter!

DNA is dus een risico-subject voor publicaties, omdat het al gauw met “rassen” in verband wordt gebracht. Mede daarom publiceren wetenschappers ook niet gemakkelijk “wat populaire verhalen over DNA-verschillen en zo”..  Zelfs binnen de wetenschap is het soms schrikken: nog in 2008 beweerde de Amerikaanse Nobelprijswinnaar(en geneticus!) Watson, dat er erfelijke intelligentie verschillen bestonden tussen “het zwarte en het blanke ras”!

WE WETEN WAAR ONZE WORTELS WAREN!
Aan het einde van de 18 eeuw werd praten over “rassen” pas populair, en zelfs “politiek gewenst”. Vanwege het koloniseren en de slavenhandel.. Ook de wetenschappen moesten  even meehelpen en daar begon men met de fysieke verschillen tussen rassen. Zoals de vorm en omvang van de schedel en de hoek van het gezicht, van opzij gezien…  Immers de aap had een hoek van 45 graden en de Griek had een bijna “verticaal” gezicht…. Dus: zaten “de zwarten daar tussen in”. Tot 1930 werd dit ook correct geacht, door bijna alle wetenschappers. Tot de nazi-tijd toonde wat er van kwam en ook de diverse onafhankelijkheids bewegingen er zich stevig mee bemoeiden.

DE GEKTE VAN EEN IDEOLOGIE
KRISTALLNACHT
 
MISBRUIK VAN WETENSCHAP


En hoor nu wat Jordan er van zegt als dé excellente DNA-wetenschapper met veel aanzien!

-het verschil tussen twee willekeurige DNA-profielen,  van mensen van waar maar ook op de wereld, zijn altijd voor 99,9% gelijk!

-het menselijke ras (!) is nog zo homogeen omdat het pas ca 200.000 jaar bestaat. Chimpansees bijvoorbeeld bestaan al 1 miljoen jaar. En zijn daarom genetisch veel meer verschillend dan de mensen.

-dat verschilletje van 0,1%, is echter goed voor iets van 3 miljoen elementjes in het DNA. En die verschillen wel van mens tot mens.  Zo zou je op grond daarvan wel “verschillende, maar min of meer vaag begrensde groepen kunnen onderscheiden”.

DNA -PATTERN
 Want als je kijkt in de “europese groep,”dan zie je binnen die elementjes zo’n 80% aan verschillen binnen die 0,1%. En bij “de mensen van elders” zijn die er maar bij 20% van de individuen. Het gaat hier om verschillen in de frekwentie van voorkomen van de zg letters binnen het DNA.  Bij europeanen vindt je zowel een A als een G ongeveer even vaak op een bepaalde plek in het DNA. Terwijl je bij afrikanen bij 90% der individuen een letter A vindt en bij 10% een letter G. Dus kun je zo statistisch wel van iemand “zeggen” dat hij met waarschijnlijkheid xx van europese of afrikaanse bodem stamt. Maar dat kun je dus nauwelijks “een echt rassenverschil” noemen.


LANG, SLANK EN ZWART..
DE REIS LANGE VAN DE MENSHEID
 

 We weten zeker dat alle mensen stammen van de voorvaderen uit Oost-Afrika, en dat men zich van daaruit over de wereld heeft verplaatst…  Zo ontstond er iets als die “vijf continentgroepen” met nogal discutable begrenzingen. Want deze subgroepen hebben zich al lang geleden sterk vermengd.

In de VS geven mensen (verplicht!) hun “ras” op. Zo’n 2% geeft dan ook meer dan één ras aan. Terwijl er in werkelijkheid bij 92% van de  amerikanen sprake is van “gemende rassen”.  Zij die zich Afro-Amerikaans achten, hebben meestal ook een europese component.

Huidskleur geeft dus ook geen ras aan: het is een simpele abberatie, net als de lengte. Dat heeft te maken met “sexuele voorkeur”, dus de voorkeur dus om “binnen de eigen criteria voor mooi” te kiezen, bij de voortplanting. Het huidskleurverschil heeft te maken met bescherming tegen zonnestraling. Wat een omgevingsfaktor dus geografisch is bepaald.

Van origine waren alle voorvaderen zwart van huis-uit, want ze kwamen alle uit Oost-Afrika. Waar de zwarte huid nodig is voor de bescherming. De “europeanen” werden door de evolutie witter en ontwikkelden zo ook meer vitamine D. Daardoor hadden zij ook meer  nageslacht en werden dus het grootste in aantal op de wereld. Zo kwamen er al snel meer blanken dan gekleurde mensen!

Daardoor gaat de groep die emigreerde dus minder lijken op de oorspronkelijke: wat dus met ras niets van doen heeft.

DOGGY EVOLUTIE?
 
ELITE FAMILIE

 
 
 

 
 
 
 

Dierenrassen zijn ontstaan door externe factoren: zoals bij rashonden. Waarbij een groep absoluut apart wordt gehouden van de andere. En als je dat 100 generaties blijft doen dan wordt die ook echt afwijkend. Toch blijft die verschilletjes in het DNA behouden: ze verdwijnen zelden helemaal. Waarschijnlijk omdat die verschillen ooit van belang zouden kunnen worden bij verandering van omgeving!  Bij de langdurig afgescheiden groep van bewoners van Nieuw-Guinea kun je de hele variatie van de mensheid dus toch terug vinden!
 
NAAKTE EVOLUTIE
En hoe we ons dan in al die jaren over de wereld hebben verspreid, is precies bekend. Zo’n 60.000 jaar geleden (= ca 200 generaties), verspreidden we ons binnen Afrika. Daarna (50.000 jaren en 170 generaties geleden) staken we over naar Europa, via het Arabische schiereiland. Van daar ging het 30.000 jaar terug (150 generaties) naar (Oost)–Azië. Van waar daarna ca 15.000 jaar (= 75 generaties) de Beringstraat werd overgestoken..naar Noord-, en wat later ook, Zuid-Amerika. De laatste trek ging in twee aparte vlagen, die ca 10.000 jaar na elkaar volgden. Om die getallen beter invoelbaar te maken het volgende:
de huidige westerse generatie kent vaker zelf iemand uit 2 generaties er vóór en soms drie er ná. Dus bestrijkt iemand nu in totaal 6 generaties… Wat vroeger heel wat minder was vanwege de veel lagere levensverwachting. In orde grotten gedacht: de 2000 jaar na JC waren iets van 100 generaties.. En u en wij weten in redelijkheid best veel van wat de mensheid in die periode uitspookte. Maar evolutionair gezien is het eigenlijk peanuts..  Dus het verbeteren van de wereld duurt gewoon heel lang; al gaat het nu mogelijk wel sneller?

Genetisch worden we intussen dus nog gelijker dan ooit tevoren… want dat doet de mondialisering met ons. Nee, niet die huidskleur dus: want de hoeveelheid zon per regio veranderde niet drastisch.. Maar die zwarte mensen buiten de zongebieden worden op den duur dus gewoon helemaal blank. Als ze “hier” blijven! 
 
HOE ZIET DE VOLGENDE ER UIT?
 Toch willen sommigen “minder marokkanen” in Nederland, wat dus helemaal niet uitwerkt zoals is bedoeld! Want zo veranderen ze toch niet “in onze soort”? Hopelijk gaf iemand Jordan’s boek aan Geert en is er ook iemand die het hem voorleest.. en uitlegt!
We moeten ons geen illusies maken: racisme blijft vooralsnog bij ons. Die angst voor het "afwijkende" die vaak optreedt in bange tijden, is niet weg ge-evolueerd. Dat duurt nog miljoenen jaren..

 (Mede naar: Jordan en zijn boek : De veelsoortige mensheid. En een interview in Le Point van jan. 2015).

 

 

MAAR,

De zon weet van dat grote continent dat Gondwana heette en dat West-Afrika aan Brazilië verbond. Dat weg erodeerde in miljoenen van jaren en de oceanen vol deed lopen met sediment en voedingsstoffen…  Daardoor kom er 600 miljoen jaar gelden leven op aarde ontstaan.. Dat weet Daniela Rubatto ons te vertellen nu en ze is uit Australië…
 
ZELFS ONZE BODEM MIGREERT
LEKKER DICHT BIJ ELKAAR!

 
En wat te denken van wat Sebastien Nomade uit Frankrijk (samen met veel internationale collega’s) ons vertelt! Hij zegt dat op een dag onze kompasnaalden niet noord maar zuid zullen wijzen! De laatste inversie van dit soort was er 780.000 jaren geleden en het gebeurde in minder dan een eeuw, die verandering!
 
SEBASTIEN EN CLUB
INVERSIE VAN DE POLEN

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op zich zal ons dat niet schaden enkel die overgangstijd is link omdat het komt door wat schadelijke magnetische straling. Waarvan nog niemand exact de herkomst begrijpt. Dat is niet best voor de vele trekvogels die op hun kompas vliegen…  U ziet het weer: niets blijft alles stroomt, verandert.

 

Leon de Marseille, 31 januari 2015