Totaal aantal pageviews

zondag 27 september 2015

VAN "IN DE OLIE NAAR :"ZONDER OLIE"

 

 

         VAN  “IN DE OLIE”,  NAAR   “ZONDER OLIE”.

 

 

Check= deze intro deel v. blog1503nr10 

Er is veel afgeschreven over “de vloek van de olie” en in diverse betekenissen. Enkel de noren kennen hun olie als een zegen, die hun staatsfonds vult voor bange dagen ná de olie.   

Want olie, dat is energie en dé industriële grondstof voor een moderne economie. En wordt zo ook tot hoeksteen voor de welvaart en de koopkracht van mensen. Maar er waren altijd landen, die veel olie/gas hadden én landen die er veel nodig hadden. Want zij hadden er (nog) niets van in hun bodem gevonden..

Laat die olie nu vooral  worden gevonden in dat MO, dat ook al een groot wrijvingsgebied was voor kolonisatoren en.. de drie wereldreligies. Dat “toeval” bleek enorme gevolgen op te roepen voor het MO en… voor de geopolitiek in de hele wereld. .   

Een zeer recent citaat van de franse publicist Bavarez is zeer revealing: “De 21e eeuw is er een van strategische verassingen ook in de politieke wereldorde. Zie de revanches van de vroegere koloniën op de europeanen. Zie nu de oude imperia China, Rusland en het (Ottomaanse) Turkije en ook die actuele herleving van het kalifaat door IS en Boko Haram. Zij willen nu de huidige kaarten anders doen tekenen van het MO en Afrika, en denken daarbij aan vroegere eeuwen”.

-----------------------------------------

 

Intro vervolg 

“Nóg  niets gevonden”, kun je tegenwoordig beter zeggen als een land geen olie of gas heeft. Zeker nadat de VS bijna de grootste olie- en gasboer van de wereld (!) werd, toen het zijn schalie-schatten vond. Die het er meteen uithaalde! Via dat nogal gedurfde defractioneren van de bodem wat later bleek te kunnen worden verbeterd. Daarmee werden de VS bijna volledig onafhankelijk van het MO, op energiegebied. En beschikte over goedkope energie, waarmee ook zijn groei weer op +5% kon tillen. En zijn te hoge ww terugdrukken.. naar 5%... (de EU: 11%). Dit werd  het grote  wonder van de (schalie)-olie: dus eigenlijk “the opposite” van die olievloek.

Algerije, Rusland, Venezuela zijn nu ook grote olieboeren. Die voor 80% en meer hun inkomsten daaruit verkrijgen. Brazilië, Nigeria en Angola zijn ook coming... Libië in chaos en het IS-kalifaat draaien bijna 100% op olie. De eerste drie genoemden verwaarloosden door die “olie in overvloed”, de rest van hun economie. En hingen hun economisch leven op aan die olieverkoop.  Saoudi-Arabië, Iran en de Arabische emiraten (waaronder Qatar) zagen het olie-einde komen en begonnen net op tijd hun economie om te vormen. En ook gigantisch in het buitenland, -met name in Europa-, te investeren. Ook Koeweit en Bahrein, maar nog minder… Angola zou meer aan diversificatie moeten doen, zoals Nigeria nu doet..  En IS, zit nu ook met minder inkomsten en ook… zonder geld voor wapentuig! 

Geopolitiek gezien veranderde bijna alles. Dat oliemonopolie van het MO verdween rap, en zo ging dat hele patroon van één eeuw lang van (economische) energie-afhankelijkheden totaal op zijn kop. Het geopolitieke belang van het MO nam dus flink af..

Maar daar was intussen een wreed terrorisme ontstaan en sterke onderlinge spanningen tussen de Arabische machten en hun islamvarianten.  Die onderhuidse haat tegen het westen , die in 2001 9/11 in NY opleverde, werd manifest. En maakte dat MO opnieuw tot een grote internationale vechtregio.. Nu vooral gericht en zeer radicaal,  tegen “dat verderfelijke westen”!  

De MO-regio was heel lang, tot begin 20e eeuw (en nog zonder olie), een soort van koloniaal speelveld van het europese westen. Na de eerste olievondst in Iran (1909) werden de VS ook een grote geïnteresseerde daar. En zij sloten vriendschap met het nieuwe land: Saoudi-Arabië. Immers, de engelsen hadden met Iran al een olie-business opgezet… Het latere BP. De fransen en engelsen verdeelden (eerst in het geheim) een groot stuk MO: zo werd Syrië bestempeld als de latere olieboer voor de fransen. En zo werd Irak “engels”…  

Nu de wereldeconomie inzakt én de VS fors mee doen aan olie-leveren, blijkt er teveel olie en gas te zijn…. Dus dondert de prijs zwaar in. En ook het roerige  Rusland, dat 85% van zijn inkomen uit deze energie haalt, kreeg het fors voor de kiezen. Maar kraakt nu in zijn voegen  vanwege die zelf begonnen Krim-inlijving. Waarop die akelige bemoeienis met de burgeroorlog in Oekraïne volgde.. Dat samen leidde in enkele weken tot een diepe val van de roebel, tot een gevoelige knak in de groei en een enorme kapitaalvlucht. Arm russisch volk nu.. Waar Poetin nu ook zijn glans ziet verbleken: ook bij zijn Euraziatische buren..

Saoudi-Arabië weigerde, als OPEC-lid, de productie terug te schroeven… En speelt zo een nogal pikante rol in de olieprijs-setting: die de russen (en andere) zwaar straft en die ook de VS wat prikkelt.

Het werd nu vooral de vraag:  “hoe láng gaat die olie-recessie duren”? Ook voor de VS, die anders ook echte olie-pijn krijgt. Alle “olie-zuchtige zonder eigen olie” zijn voorlopig echter blij met die supergoedkope energie. Ook nog net voor de winter losbarst en ook net nu hun groei inzakte… Parijs telde al blij + 0,3% op bij de verwachte groei voor 2015..

Er begon weer een (nieuw) soort olie-dans, waarbij we nog eens zullen beleven hoe het zit met “de vloek en de zegen van de olie...”. Maar nu meer wereldwijd dan ooit eerder..!  

Hoe kwam dat allemaal, met “die dans rond die olie”, die de wereld nu al ruim een eeuw lang uitvoert? Waarbij het MO als regio, sinds begin 19e eeuw, dé sleutelpositie in nam. 

Daar vóór, was deze regio ook een belangrijk  “europees/westelijk politiek speelgebied”:  tijdens de eerdere koloniale eeuwen. Ook het ontstaan van Israël, -in 1948 na een halve eeuw  zionisme-, en zeker ook door die shoa in Europa, ging een grote rol spelen.  

Het MO werd, -ondanks de sterk verminderde rol als olieboer-, opnieuw tot een hete regio. Fel moslimterrorisme, Israël contra de palestijnen, forse haat tegen het westen en onderlinge tegenstellingen in de regio (mede gevoed door de twee richtingen in de islam), maakten het gebied,  begin 21e eeuw,  wéér tot dé grote brandhaard op de wereld.

Er ontstond zelfs een “waar kalifaat”, in Syrië-Irak en het werd tot een wrede uitlaatklep van moslim-extremisme. Dat nu voor een belangrijk deel ook uit het westen komt! Sommige kinderen van europese immigranten uit MO en Maghreb, gingen zo ook tegen “ons”  (en hun “foute geloofsgenoten”!) vechten.. . Avonturiers en outcasts, geboren en getogen in westerse landen, . bleken ons ook te zijn gaan haten.

 

Genoeg aanleidingen om, na de blog over de historie van de relaties tussen het MO en het westen, verder te bloggen over de huidige toestand. Zowel de olie als de religies met een poging om in de nabije toekomst te kijken.. Dus nu op,- na de voorbije olie-hoogtijdagen-, naar de huidige “neo-olie relaties”..

 

 

 

SLUIT AAN OP EERDERE BLOG van 12 sept. 2015

VAN KOLONIËN TOT OLIELANDEN 
INHOUD:
-HET MO VÓÓR DE OLIE
-HOE HET BEGON: DIE OLIE EN DE DRIE GROTE RELIGIES
-HET WESTEN REGELDE (BIJNA) ALLES IN HET MO.
-DE MOSLIMBROEDERSCHAP VAN 1928
-DAN: KOMT HET PANARABISCHE NATIONALISME OP
-1953-1956: DE GROTE BOTSINGEN WESTEN-MIDDEN-OOSTEN..
-TOEN WERD HET MO EEN ECHT OORLOGSGEBIED
-EN HET GAAT MAAR DOOR..
-EEN PERIODE VAN VREDESPOGINGEN… TOT 9/11
-KLEINE EPILOOG

 
    

VERVOLG : VAN OLIE NAAR ANDERE ENERGIE

INHOUD:
1.INTRO
2.KERNENERGIE, DUURZAAM , DE OLIE EN GAS.
3.WAARHEEN MET ENERGIE?
4.WAT WORDT HET ENERGIEBEELD MORGEN?
5.WAARHEEN MET DIE RELIGIEUZE WRIJVINGEN?!
6.NU IS JEMEN AAN DE BEURT
7.EPILOOG 
  +MAAR

 

 NU: KERNENERGIE, DUURZAAM , DE OLIE EN HET GAS.
 
De EU speelde als collectief bijna niets klaar op energiegebied: elk voor zich dus en zeer verschillende opvattingen ook nog!


En: op energiegebied gebeurde er ook een ernstig incident, waarop vele andere volgden: de Fukushima-ramp leerde hoe fragiel kerncentrales kunnen zijn… En Duitsland sloot er een aantal, ging gas en kolen stoken en importeerde kernstroom uit Frankrijk. Merkel beloofde alle centrales te sluiten, terwijl in Japan de gesloten centrales weer gingen draaien..


Merkel was in hoog tempo op groen gegaan met wind en zon, maar liep ook op tegen de zeer lastige beheersbaarheid van een decentraal producerend netwerk..
 

De VS was intussen op hoge toeren met zijn schalie olie en gas aan de gang gegaan en werd zowat 100% energie-onafhankelijk. En verstoorde zo ook enorm de olie balans; zeker toen het ook nog ging exporteren. Om zelfs de saoudi’s te gaan evenaren!  Hun kolen gingen intussen ook voor een aalmoes van de hand.. ..

Daarover heen komt nu de deflatie de voorgaande wereldwijde recessie waardoor er in een klap heel veel olie beschikbaar kwam. En Rusland de andere giga-olieboer begon met een hard spel met oorlogen en energie leveringen. De Krim werd ingepikt en toen kwam Oost-Oekraïne aan de beurt. Nadar Georgié al wist hoe dat ging..
 

De hele wereld stoof weg uit Rusland, die dove ruziemaker,  en toen kwam (zeker ook door die MH17 ramp), tegelijk met de deflatie die roebel in een vrije val.. Door de instortende olieprijs..

Daar zijn we dus nu aangekomen: een ruzie in Europa, een kalifaat in wording in Irak en Syrië, waartegen nu weer een intern. coalitie vecht onder VS-leiding (ook Nederland doet mee) en een chaotische europese en mondiale energiesituatie.
 

Na het koloniale gerommel kwam de olie-kramp en nu is die beroemde “stabiliteit” zo belangrijk voor energieprijzen en economieën, helemaal aan de gort..

 

 

 

 


 
WAARHEEN MET ENERGIE?
 De olie raakt op: maar veel later dan gedacht werd. Er zit nog veel op grotere diepte en ook.. op de Noordpool.  Er zijn grotere risico’s bij de winning ook in ruigere omstandigheden. En er is steeds duurdere technologie nodig. Daarnaast is er nu die hype (?) van de schalie-exploitatie. En let op die enorme hoeveelheden kolen: ook in China.. Zie nu Duitsland dat “voorlopig” kolen stookt. Wordt duurzame verbranding uitgevonden of schone vergassing?

Het tempo hangt op korte termijn af van herstel van de wereldeconomie.. Als dat komt schieten verbruik en dus productie meestal razendsnel omhoog. En van de technologie..

Tot ergens einde 21e eeuw (?) olie en gas schaarser worden.. sterk afhankelijk van economische groei.. Landen die “het zelf hebben” zullen “aan het einde” gaan remmen; voor eigen gebruik en behoud…

Er zijn vele en andere hoofdrolspelers naast het MO: Afrika incl. Maghreb (Algerije, Libië), Z-Amerika (Brazilië, Venezuela), Canada/VS en Rusland. Let ook op de Noordpool (landen)..

Op weg naar 2050 passeren we dat moment van go/ no go voor de kernfusie: afhankelijk van de materialentechnologie. Daar zit dus mogelijk een revolutionair moment, omdat dan elk land dan zelf genoeg brandstof heeft: om zich heen… Een revolutie! Op élke plek kan (zonder aanvoer!) energie worden gemaakt: de stroom moet wel worden vervoerd naar de afnemers.. .

 
Er zal ook veel meer duurzame productie komen vooral uit zon en wind. En de verkwisting zal worden aangepakt. Technologie en welvaart zijn hier ook van groot belang. Met name in verwarming. Energie-onafhankelijk/autonoom  wonen en werken (locale productie) zal meer en meer werkelijkheid worden. Essentieel is de opslagtechnologie: in batterijen maar ook op andere manieren. Mechanisch, hoge druk, waterreservoirs met “watervallen”, waterstoftanks.. 


Let daarbij ook op het verschil van “dag en nacht”: zowel bij productie (zie de zon..) als bij de consumptie. En op regio-meteo variaties in zon en wind..

In het transport gaan we nu al gestaag, via hybride en full-electric, ook op weg naar de waterstof-auto c.s.. Dat vraagt ook om stroom: ook om dat waterstof te maken en samen te persen in die hoge druktank. Tot ook de brandstofcel in auto’s zit…en die waterstof maakt. Toyota de grote pionier levert in 2015 al de eerste waterstofauto.. 

 
Het openbaar transport verloopt langs “electrische” weg: dus er is stroom nodig en die moet worden gemaakt en aangevoerd. Voor treinen, metro’s, taxi’s, huurauto/motoren, stadskabelbanen en bussen... Dat grapje met die autowegen op “een eigen etage boven de spoorwegen”, is ook uit elektrisch oogpunt best een leuke… Vliegen neemt nu zeer toe: op kerosine nog steeds maar steeds zuiniger. Gaan we in de lucht ook naar waterstof en ook via waterstofcel. Op lucht uit de ijlere lucht? Of elektrisch via de zon hybride-achtig? Ook mini- kernfusie straks?

Schepen: dat is een verhaal apart. Want zij kunnen zware installatie meevoeren, ook om energie te produceren. Er zijn nu nucleaire oorlogsschepen en duikboten.. Kernfusie is zeker denkbaar alsook grote waterstofcellen.. En waarom hier ook geen hybriden met zon en wind?

Het internet en de digitale technologie zijn hier ook van groot belang voor de beheersing van de systemen van productie, transport en consumptie. En bezuiniging: je verwarming sturen met je smartphone kan nu al..  Duitsland ontdekte met zijn sterke groeiende, decentrale, duurzame energieproductie nu al het belang van goede “control”! 

 

WAT WORDT HET ENERGIEBEELD MORGEN?

Wat is het beeld voor morgen?

 

Eerst de bepalende factoren..

-de wereldbevolking groeit snel maar ook zeer scheef. De grootste toename komt er in de zonnige (en minder energievragende) landen… Afname van de bevolking veelal in de ontwikkelde en vaak “koudere (dus meer energievragende) landen”..
-er komen veel machines bij, vooral robots en zowel thuis als in fabrieken en kantoren. Een robot gebruikt straks mogelijk meer energie dan een mens.. En de mens moet “al trimmend” ook deels zijn energie opwekken.  

-nu al wonen mensen voor 60% in stedelijke agglomeraties: dat gaat naar > 80%. 
 
-we zitten in “overgangstijden”: dus is zuinig gebruik en zijn ook “tussenoplossingen” om  ook de onzekerheid te overbruggen, van groot belang. Want waarin moet je investeren?


 -vele mogelijkheden en richtingen: die kernfusie is daarbij een essentieel element. Energie voor transport is anders van problematiek dan voor “niet-mobiel verbruik”.

 -samenwerken, interlandelijk maar zeker ook regionaal, is ook van groot belang. Elkaar aanvullen met “energiespecialisaties” dus… En natuurlijk ook je energie bij de buren halen en brengen: dat is essentieel. Zie Rusland en West-Europa waar men dat “vergat”…

En zie ook het zonnige Zuid-Europa en het winderige Noord-Europa: ook een veel belovend partnership..?
 

 -breng high-energy industries naar plekken van high-energieproducties. Waarbij natuurlijk moet worden afgewogen tegen het energieverbruik voor transport van producten.. Hier zijn strategische overwegingen van landen ook van groot belang. Zie bijvoorbeeld die wapen-industrieën..

-de ruimtevaart zorgt voor zeldzame en nieuwe materialen en veel nieuwe wetenschappelijke en high-tech kennis. En vliegt zelf ook low-energie: waterstof etc. voor starten en zonne-energie voor de steady flight. We vinden ook ander leven “in ontwikkeling” en bewoonbare planeten.

 En wat is de “mogelijk/waarschijnlijk” en de “meest aantrekkelijke” richting vanaf nu?

-meer regionale, strategische “energie-samenwerking” met taakverdeling/specialisaties en uitwisseling.

-zeer zuinig gaan gebruiken: door isolatie en hergebruik, via smartgrids, zuinige apparaten en high-technologie...

-zuinig energieverbruik ook bij voedselproducties. Andere eetgewoonten die mede op energiezuinig produceren worden “gestuurd”. Door prijs en overheid.

-klimaatveranderingsgevolgen “gebruiken en ontscherpen” ook door energie-technisch te denken. Zie die overstromingen, giga-regenvallen en harde winden..(??)..-lokale duurzame productie (zon, wind, aardwarmte), aangevuld met “in de buurt geproduceerde ”-kernfusiestroom.  Voor verwarmen en “apparaten”.. Elke industrie heeft zijn kernfusie-unit en is tegelijk “regio-aanvuller”../back-up.

-“klein” transport: veelal nog electrische voertuigen. Naast die “op waterstof”, met waterstoftank of brandstofcel.. Publiek   transport: door de lucht , ondergronds  of via “tweelagen-transport”, in agglomeraties.

-groot transport. Schepen met kernfusiereactoren, brandstofcellen en zonne/wind energie. En vliegtuigen met zonne-energie, waterstofaandrijving plus brandstofcellen (voor start en landing = afremmen)..


intelligente smart-grid etc. systemen die leiden tot zeer efficient energie verbruiken en productie. Robots helpen ons daarbij...
-“water” valt buiten dit bestek: maar zoet water maken uit het vele zoute dat er is (zeker in die giga-steden aan het zeewater) is ook een energiekwestie.

Denk aan ontzouting en transport (pompen of rijden). Dit gebeurt al op grotere schaal: zie bijv. Algiers.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

WAARHEEN MET DIE RELIGIEUZE WRIJVINGEN?

De joodse immigratie draait op volle toeren nu: er komen ook al meer joden uit Frankrijk aan dan uit Rusland. In een jaar nu al 7000 en dat is 3x zoveel als enkele jaren geleden. Zo verdwijnen steeds meer joden ook uit Europa en richting Israël. Dat wordt nu met de VS de plek waar veel joden bij voorkeur wonen..  


De christenen verdwenen massaal uit het MO er blijven nog kleinere minderheden over… En de spanningen tussen sjieten en soennieten, een conflict van nu 1300 jaar oud, lopen zienderogen op. De saoudi’s bombarderen de houti’s (sjiieten) in Jemen, Bahrein (90% sjiietisch) zucht onder een soennietiesch minderheidsregiem..  Iran mengt zich ferm in de burgeroorlog in Irak: een religieuze dus ook.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
En Hamas en Hezobollah zijn de andere vooruitgeschoven posten..  Het is verre van rustig op religieus gebied en de hele islam zit eigenlijk in een stevige moderniseringscrisis. Die werd gekapt in de Arabische revoluties waar echter nog veel energie van over is…
 
Zie ook de Moslim-broeders die in Egypte tot terroristen degradeerden. Soennieten die ook in saoudische kring niks lekker liggen.

Kortom de religieuze oorlog is niet ver.. en valt ook samen met de “war against terrorism”.    
 
 
 
 
 
  

 
 

 

 

 

 

 


EN NU IS JEMEN AAN DE BEURT
 
Dit land heette vroeger “het gelukkige Arabië” want het was groen en vruchtbaar. Plinius zei dat al in zijn dagen. Maar het werd speelbal der machten: de fransen waren hier een beetje de baas van 1868 tot 1939 (het is ook tegenover Djibouti waar La France nog steeds een basis heeft) en in Aden zaten de britten .

Die werden verjaagd door de sovjetaanhangers die er in 1970 de “Democratische Volksrepubliek Jemen” oprichtten in het zuiden rond Aden. In het noorden was het Ottomaans tot 1918 en daarna kwam er een burgeroorlog gepushed door de Saoud’s uit Riad en door Nasser uit Egypte aan de andere kant.

In 1990 werden beide samengevoegd.. Saleh wordt de baas tot in 1994 de houti’s (zayditen uit sjiietische hok) in opstand komen. Die Saleh bloedig onderdrukte. Feest voor Al-Qaida dus met hier de naam Aqpa die vele aanslagen pleegt en met VS-drones wordt aangepakt. Obama politiek die geheel mislukt. Saleh wordt gewond bij een aanslag en wordt afgezet. De houti’s worden daarbij in 2014 door Iran geholpen.

Zo werd Jemen nadat ook nog IS aankwam hier, een model van chaos in het MO zowel voor radicalen als de regio-machten. 


Deze chaos en burgeroorlog hier werd weer een verrassing voor de VS die er snel vertrok. Ambassade dicht en de 125 special troops gaan nu ook. Weg dat mooie partnership met de regering die wegvluchten moest.. Nu vechten in dit land van 12 miljoen vier groepen hier om de macht: de sjieitische milities (de houtis, gesteund door Iran), de president Hadi gesteund door de saoudi’s (hij probeert met 20.000 man terug te vechten), dan Al-Qaida (dat hier Aqpa heet), vele soennitische stammen en.. de nieuwste IS! Die met aanslagen en stokerij zich binnen vecht. En wat niet zo best is: die houti’s zijn nu dichtbij de Straat van bab el-Mandeb tussen Afrika en het saoudische schiereiland.. Waar 38% van de wereld-handel via zee langs komt.. Washington c.s. zijn weer verrast en nu gaan 10 landen, vrienden van de saoudi’s met 150.000 soldaten, 100 vliegtuigen van de saoudi’s, 30 van Arabische Emiraten en 4 marineschepen uit Egypte.
De oorlog Iran--SA begon, en die met Al-Qaida en IS was er al. Het MO gaat nu echt in open conflict. Iran waarschuwde al.. en met hun die Hezbollah uit Libanon, Hamas uit Gaza en de alouiten van Syrië (Assad) en nu ook Jemen… En Kerry en het westen + Rusland praten met Teheran over kernwapens en er kwam een omstreden verdrag. Tot grote schrik van Israël maar tot vreugde van de smachtende EU-landen met hun kleine groei..

UIT DEEL !!!!!

KLEINE EPILOOG
 
Om de impact van alles beter te kunnen voelen en te begrijpen, is het goed terug te denken aan de ruzies en oorlogen in Europa en de Balkan in de 19e en de 20e eeuw.


Met die afgrijselijke loopgravenoorlog van 14-18: een miljoenen bloedbad…waaraan de hele westelijke wereld meedeed. Die in Europa en de Balkan woedde.. En waarin ook de afrikanen meevochten als koloniaal kanonnenvlees.. Die werd gevolgd door facisme, een raciale moordpartij zonder weerga (de shoa) en WO II! Nu deed ook het oosten en vooral Japan, mee na die klap op Pearl Harbour.


Het kreeg aan het einde die twee eerste atoombommen op zijn grondgebied met immens vele doden en verminkten. ..


Denk ook aan de moordpartijen op burgers in bezette landen, als represailles. Overigens  door alle deelnemers: veelal na verzetsacties als straf daarvoor.

Het ontstaan van de VN en ook de EU, kwamen er na. “Nooit meer oorlog”, zeiden de westerlingen.

Toch verzandden we, lang na de Koude Oorlog, met zijn grote IJzeren Gordijn en die Berlijnse muur, toch weer in die Joegoslavische oorlog.. Met ook Sebrenica..

Vele landen leden onder de bezettingen door Duitsland, Italië en Rusland.. en de vele bloedige represailles. Wat zeer veel kwaad bloed zette en leidde een jarenlang tot bestuur van Duitsland door drie grootmachten.. Kortom als het over machtwellust, oorlogszucht en diep ressentiment gaat weten wij “westerlingen” wat wordt bedoeld…
En hoe dat voelt en hoe lang alles kan voortduren. En dat gebeurt nu ook in het MO… Én, wij hebben daar niet weinig mee te maken. Vroeger en nu… Besef dit alles bij uw beoordeling en het begrijpen van deze “olie historie”.. Dus ook wij weten van wanten als het om onderdrukking, oorlog, moord  en geweld gaat… Wie zonder zonden is … etc
 
 
 
.   

 
 


  
MAAR,
de zon was getuige van de opkomst van de Neanderthaler. Die zich ook als een soort Paard van Troje nestelde in ons DNA. 

Want zo’n 20% van zijn genen zitten in onze chromosomen. Elk mens heeft er 1 à 3% van. Enkel de afrikanen zijn uitgezonderd omdat de Neanderthaler en de Sapiens, enkel buiten Afrika met elkaar omgingen. Die Sapiens behielden enkel de nuttige genen, zoals die voor de keratine in de huid (waardoor wij beter tegen de kou kunnen).

Maar zo’n negen andere genen zijn nu nog van invloed op ziekten als lupus en de suikerziekte. Dus opgepast: die Neanderthaler is dus niet helemaal dood! 

 De zon weet natuurlijk niet dat wij nu die 715 nieuwe exoplaneten ontdekten, waarmee het totaal gevonden aantal op bijna 1700 komt. Immers voor haar zijn het gewoon oude buren.  Slechts 4 van hen zijn klein genoeg (zo’n 2,5 keer de aarde) en staan op “juiste afstand” van hun zonnester, om water te kunnen hebben. En dus ook mogelijkheden voor “menselijk” leven… De jacht gaat verder en Kepler stopt nog niet.
Zou de zon schrikken als ze wist dat wij nu ook die dozijnen miljarden (!) exoplaneten ontdekten? Dat wij al sinds de 80-er jaren lucht kregen van hun mogelijk bestaan. En dat de telescoop Keppler (gelanceerd in 2009 door Nasa) een totaal nieuw gebied in de astronomie opende: de exoplane-tologie?  Wat nu weer leidt tot wat al heet de “exobiologie”. Die gaat ons  leren hoe het leven ooit ontstond en dus ook of er ook elders leven bestaat!
 

Binnen 25 jaar gaan we grote verrassingen meemaken, beweren serieuze experts. Er is dus nog veel werk aan de grote winkel, die we het heelal noemen…

Titan heeft als enige andere in het zonnestelsel ook een oceaan… maar niet van water maar vol met olie…  Dat ontdekte de Amerikaanse sonde Cassini die er al 10 jaar naar kijkt. Nu ontdekte men daarin een klein eilandje van 155 km2 in deze Ligea Mare.  Ziet men het bij Nasa nu als een teken van olie-verdamping of van een begin van een soort van zomer daar…

En Gaia daarboven zou wel eens 70.000 nieuwe exoplaneten kunnen gaan vinden zegt de europese ruimteclub want hij moet 1 miljard hemellichamen opmeten… En door de zonnen te observeren kan Gaïa  zien of er een exoplaneet in de buurt is.

De bison die in het ijs werd gevonden in de steppen van SiberIé is van honger omgekomen. Maar voor de Russische wetenschappers is hij prima in orde en elke vergelijking met de huidige bisons levert nieuws op!  En dan die grote groepen vleermuizen in Brazilië, die in groepen van wel 20 miljoen leven. En die zich dood vechten om hun voedsel de insecten. Er werd ontdekt dat een vleermuis speciale trillingen uitstuurt om de concurrent te misleiden die ook insecten zoekt…

Weer een mysterie erbij..

 


Leon de Marseille, xx januari 2015