Totaal aantal pageviews

zondag 23 oktober 2016

CALAIS EN DE IMMIGRANTEN: SIGNALEN OVER WAT KOMT...DE HUIDIGE IMMIGRATIE
                 TOONT WAT KOMEN GAAT
 

DE BLIJE IMMIGATIE BESTAAT OOK!

Frankrijk werd een land met nog grotere problemen. Zowel met terrorisme en immigranten als met een tanende economie en een stijgende werkeloosheid... We zien ook 
meer conflicten: tussen politici, maar ook tussen de overheden en hun ambtenaren. Zij zijn door te veel werk overbelast, er wordt te veel van hen geëist...  Bij dit alles moeten we ook de aankomende verkiezingen noemen. 
Frankrijk is niet zomaar een model voor andere landen, maar toont zeker signalen  waarvan we alle kunnen leren.. La France, werd zo ongewild ook tot een gidsland in moeilijke zaken: waaronder de worstelende, verzwakkende overheid.  Immigratie en terrorisme werden de grootste negatieve krachten.. Nu de ontruiming van de jungle in Calais begint, lijkt het moment aangebroken daar goed te kijken.... Waarnemers signaleren ook de groei van de zeer militante actiegroep "No Borders" rond Calais. Bange voortekenen voor de komende dagen. En ook voor de wereld waarheen we naar op weg zijn..
 

De "jungle van Calais" moest wel worden opgeruimd. De 10.000 daar wonende immigranten konden hier de winter niet doorkomen en moeten naar de verspreide "CAO`s"
 (=vluchtelingencentra) , van 50 a 100 personen. De operatie is humanitair en politiek uiterst riskant. 
Het vroegere Sangatte werd ook opgeruimd, maar was maar 2000 man groot. Dat is wat anders dan de jungle met 5 x zo veel...


ZO IS DE JUNGLE VAN CALAIS NU NOG...

 
DE AUTO-ROUTE MUUR IN AANBOUW..In februari 2016 werd het al geprobeerd, maar de immigran-ten, -geholpen door militanten-, verhinderden dat en veel geweld. Intussen zijn er 5600 vrijwillig vertrokken naar 150 CAO`s.. Toch bleef de jungle sterk doorgroeien.. 
Het liep totaal uit de hand: s’nachts worden de vrachtauto’s op de autoroute aangepakt. Het gaf daar al diverse doden. De chauffeurs zijn doodsbang en de 2000 man politie kan te weinig uitrichten. Ook al vonden ze al 3500 vluchtelingen in vrachtauto’s..

Parijs gaat nu de jungle opruimen voor einde oktober luidt het. Op 19 okto-ber gaf de rechter (daartoe gevraagd door de militanten), zijn toestemming.  Men hield de datum stil om de militanten te verrassen, maar nu noemde Parijs: 24 oktober. Want op 1 november mag het wettelijk niet meer: de bekende "treve d’hiver".. die ook voor de jungle geldt verbiedt dan uitzetting en bij wet. Dat werd 
krap..
Men plant 45-60 bussen per dag en twee begeleiders per bus. En zocht 120 begeleiders bij "verenigingen: zoals bij "le groupe SOS et du Protection Civile".. Ook zocht men vertalers en opslepers: voor eventuele kapotte bussen. Want een stilstaande bus waaruit alle vluchten dat kan echt niet meer.. Vooraf worden 100 alleenstaande kids naar het UK gebracht voor gezinshereniging en 90 kwamen daar aan. Er zijn nog minstens 1300, die vooral buiten de jungle schuilen, helaas..
Bij een vorige “ontmanteling” raakte men er 128 kwijt. En vaak vallen die kids in 
verkeerde handen als  moderne slaafjes. Tot nu toe konden maar 80 kids naar hun familie in het UK. Voor 300 andere duurt de proce-dure veel te lang.
Er kwam een gebouw bij de uitgang van de jungle, dat onderdak geeft aan 150 op registratie wachtende, die gaan  vertrekken en vele wilden er ook een voor de kids.
Men wil de bussen vullen met mensen uit dezelfde regio 
nadat men is geregistreerd..
Men trachtte een bewonersinventaris op te maken: maar het overleg tussen de “associations” en de gemandateerden van "L'observatoire national de pauvreté et de l’exclusion sociale" en een ex-prefect liep vast. Dus zelfs de voortelling mislukte al..

Intussen werd al maanden naar 8200 plekken in CAO’s gezocht, maar half september was er nog niet de helft gevonden. De prefecten drukken nu door: maar het loopt zeer stroef. Wat er is voldoet lang niet altijd de normen: dus jaagt men ook op lege hotels en andere gebouwtjes. En op lege terreinen om er gebouwtjes op te zetten… Een moeilijke zaak. In de steden die "moeten gaan ontvangen', stijgt de spanning: een eerste incident (een brandende CAO) was er al. En ook manifs in Louveciennes en een referendum in Alex (Drome) etc. en er klonken zelfs schoten op CAO’s!

DE STRUGGLE FOR LIFE BIJ CALAIS..
De Figaro publiceerde alle steden op de lijst, tot grote woede van minister Cazeneuve. Want het lek kwam uit de kring der vertrouw-de hoge ambtena-ren die de voorberei-ding deden. Maar het kwaad geschiedde en zo kwamen er dus nog meer mini-Calais in het land
Extreem rechts ziet dit alles met genoegen aan: de verkiezingen zijn aanstaande. Er zijn half oktober 164 CAO’s geopend waarin 6000 mensen wonen: zij willen alle in Frankrijk asiel krijgen. 
De overheid zegt keer op keer dat waarschijnlijk 80% asiel zal aanvragen, maar wat met de 20% andere? Die moeten dus uitgezet worden: duizenden dus? Ook zijn er de z.g. “dubliners”: zij die elders de EU binnenkwamen en die dus DAAR asiel moeten aanvragen volgens de regels.  Enkel zij die asiel aanvragen kunnen in de CAO’s blijven.  Minister Cazeneuve zegt niets over hen die voor vertrek worden opgepakt: de aantallen nemen al toe. 

EEN ILLEGALE MINI-JUNGLE 
Velen verstopten zich
 al in de omgeving, zeggen mensen aldaar. Omliggende gemeenten zagen al 
mini-kampjes komen. Ook slapen er vele buiten in de bossen en in treinen, etc. .…  Ook de periode ná de sluiting wordt het zeer lastig: want ze komen in de jungle terug en er komen dagelijks nieuwe bij. .. Vele bestuurders willen daarvoor een deel van het kamp open houden. De minister van Huisvesting was daarin welwillend (Mme Cosse van EELV) maar minister Cazeneuve bleef sterk tegen..
De prefect van Pas de Calais moet nu een plan maken om  nieuwkomers "tegen te houden". Door controles "ver weg": Gare du Nord Parijs, Lille en ook in Calais zelf. Over bewaking van de reisroutes (ook de autowegen) wordt overlegd. Helaas wil ook die muur langs de autoroute maar niet vlotten.. 
Vele vrezen dat het nooit echt zal lukken.. Hollande komt naar Calais: als het echt gesloten is, zei hij. Hij zal ook de ontmanteling opeisen: tenzij dat een humanitaire ramp wordt.

Forse incidenten lijken onvermijdelijk. Een drama kondigt zich aan, met een immense uitstraling in de EU en de wereld. dus Calais en zijn jungle zullen onvergetelijk worden..  En intussen melden zich dagelijks 30 nieuwkomers bij de jungle.. En in België besloot men 1250 agenten extra in hun zuiden in te zetten: men voelt nu al waarheen die weggetrok-ken "jungle-bewoners" komen. De belgiche "mini-Calais" zijn dus in aantocht.. En Nederland heeft ook vrachtauto's die op schepen verder gaan.. 

Een oordeel over de franse problemen is gauw geveld, maar het is ongelofelijk moeilijk dit correct op te lossen. En zie ook wat er in andere EU-landen al gebeurde, ook Nederland.. Ook omdat vaak medewerking ontbreekt en omdat de rechtsstaat onderbreking eist. Om te voorkomen dat onrecht geschiedt. Onderwijl groeit het humane onrecht stevig verder, ook al willen dat vele niet..
Het “opruimen van de jungle kan leiden naar een zeer pijnlijke situatie, in humaan en politiek opzicht. Levensgevaarlijk zelfs: voor immigranten, agenten en.. politici..

De ontruiming van de jungle van Calais lijkt een wereldwijd symbool te gaan worden voor HET bijna onoplosbare vluchtelingenprobleem. Nu zeker ook voor Europa..  In Mossoel begint de grote apotheose van IS en de vluchtelingen gaan weer met duizenden komen. Ze vluchten vooral naar Syrië,..  en dan naar Turkije. Weer "echte asielzoekers" op komst dus, ook naar de EU..?  Wordt vervolgd, dat lijkt zeker...


DE EU IS BEPAALD NIET ALLEEN!
Migranten zijn er wereldwijd weer volop en hun aantal groeit snel aan. Dus Calais en Frankrijk zijn een klein puntje op de wereld vluchtelingenkaart. Vluchten gaat weer eens "van zuid naar noord".
MIGRATIE HOORT BIJ DE MENSHEID


Zoals lang geleden met de 400.000 hugenoten die uit Frankrijk naar noord-Europa ontkwamen (godsdienstoorlogen) en met de miljoen belgen die in WOI naar Nederland vluchtten voor de duitsers. Toen waren we gastvrij en ook humaan en het waren er toen procentueel enorm veel meer! Later ervoeren we, -dankbaar-, hun grote welvaartsbijdrage. Allen profiteerden dus..

DE IMMIGRANTEN: DEEL VAN DE BEVOLKING
Na WOII kwamen er ook miljoenen straatarme zuid-europeanen om te werken in onze opkomende industrie… En Frankrijk tapte vooral Algerije stevig af, tot 1962. Het verloren Duitsland kreeg na WOII ook miljoenen ex-duitsers uit Oost-Europa terug. Die meteen meehielpen het oorlogspuin te ruimen… Immigranten waren toen ook “lastig”,  maar ook toen al snel vooral: een zegen..

Nu kamperen honderdduizenden syriers en afrikanen in Griekenland, Italië en Calais c.s.. De winter komt en de alpenregio in Zuid-Europa zijn bezorgd. In Libyë willen er ook 800.000 snel naar het noorden. IS en Co zetten hen in wrakke bootjes en bellen de italiaanse kustwacht: die dagelijks duizenden opvist. Ook vele doden… 
DE MIGRATIE HIGH WAYS
De tientallen miljoenen palestijnen, die al 50 jaar in hun armzalige kampen in het MO (vooral Libanon en Jordanië) “wonen”,  krijgen dus nog vele lotgenoten. Nu in de EU..  Vluchten is weer helemaal IN en het is pas een begin!
Merkel tracht nu, -op haar vele bezoeken in Afrikaanse landen-,  de kraan daar dicht te doen draaien. En ze daar te bewegen om de  economische vluchtelingen van de EU terug te nemen. Merkel reist alleen: een veeg teken aan de zwijgende EU-wand? Of toch een begin van hoop op de echte oplossing?
Moet “moeder Merkel” nog veel en lang missioneren, alvorens de andere EU-landen haar echt gaan steunen? Sarkozy de kandidaat gaf M. steun in zijn speeches.
Of barst de EU eerst uit haar voegen, ook door vluchtelingenangst en xenofobie? De verkiezingen van 2017 worden tot HET uur van de waarheid. Dan wordt de toekomst van de “after-Brexit-EU” dus pas echt bepaald..
Let wel: wereldwijd zijn er 65 miljoen mensen op de vlucht: veruit de meeste in “hun regio”.  Wat de EU daarvan ziet op eigen terrein, is een paar procentjes. Maar dat zal zo niet blijven, zeker  als Merkel er niet in slaagt de EU om te turnen. Om een soort van Marshallplan voor Afrika op gang te krijgen. Europa werd daar 65 jaar geleden zelf door gered, en beleefde zo de meest welvarende en vredige periode uit zijn bestaan. Dank zij; buitenlandse, amerikaanse hulp..
KIJK WAAR ZE HEEN WILLEN!

Nu is het onze beurt om de zuiderburen en onze eigen groei  te helpen. En: WIN-WIN kan heel goed, maar dat gaat moeite kosten. En het zal meer empathie van ons “christelijken” vragen.
“Yes we can”, zei Obama en nu zegt Merkel weer: “Dass schaffen Wir schon”.. Terwijl AfD en Pegida etc. in Duitsland  vluchtelingen verguizen en afschilderen als dieven en verkrachters. ”Trumpers” zijn dus helaas ook onder ons.. In Frankrijk heten ze ook wel “trompeurs”: zij die de kluit belazeren en onze toekomst zwaar belasten.
De EU kan Marshall dat niet nadoen? Laat me niet lachen.. Natuurlijk kan dat en… het kan ook DE redding van het wegkwijnende europese bejaardentehuis worden. Duitsland's geboortecijfer steeg van 1,3 naar 1,5 kids/vrouw... Tot opluchting van Berlijn en daar weet men dat de immigranten veruit de grootste bijdrage daaraan leverden. Na 30 jaar teruggang en vele mislukte maatregelen! Let wel ook Nederland en nog meer dan 20 andere EU-landen hebben dit grote euvel..
Dus: YES, WE HAVE TO DO IT en  NOT TO WAIT ANY LONGER!

 

HET ZAL JE WERK MAAR ZIJN! 


De vermoeide mannen en vrouwen van de franse politie en gendarmerie denken, op 6 maanden voor de verkiezingen, massaal om in 2017 FN te gaan stemmen. Deze groep 
groeide van 51% in 2015 naar 57%..  Meer dan het franse gemiddelde.

MARINE LE PEN: HUN HOOP
De hoge politie-functio-narissen ontkennen dat en ze geloven het niet..  Ze zeggen: onze agenten zijn gewone fransen, dus… niets aan de hand.  De grote nogal linkse politiebonden zitten met een groot probleem. Die FN scoort hoger bij de vakbondsverkiezingen bij politie dan bij de militaire gendarmes, weet men daar. Enquetes Ifop tonen: in de eerste ronde zal Marine bij de politie, 17 a 27% hoger dan het franse gemiddelde scoren.
  

KALM BLIJVEN TOEKIJKEN....


Zij die wat meer weten van wat deze mensen meemaken in de vele acties verbaast dat niets en de “gewone fransman” heeft er te weinig voorstelling van. Zie de tientallen manifs, aanvallen en rellen: sinds jaren nu. Per maand zijn er nu al 500 gewonde agenten!
Sommige agenten die pas drie jaar dienen lijken er 20 jaar op te hebben zitten. Vele staan al voor de burnout en ze zijn diep teleur gesteld. Ze voelen zich gebruikt: zelfs misbruikt.. De hoge pieten trekken zich van ons niets aan, klinkt het. Onze training ontbreekt ook ontbreekt materieel en dat zet dubbel aan. Dus: die recente Autoloze Zondag in Parijs, deed bij hun de deur echt dicht.. want daarvoor moest het hun beloofde verlof worden opgeofferd! Intussen demonstreerden de agenten s'nachts in Parijs en elders en ontwrichtten ook het verkeer..  Ze deden dat nu al een week  in de nacht. De vakbonden gaan met de overheid spreken en de president ontvangt hen nu ook..  Het gaat over betere arbeidscondities, ruimere zelfverdedigings-mogelijkheden  en hardere justitiële maatregelen tegen raddraaiers.. Ministers en de president lieten steeds luider in de media horen "hun politie en gendarmes" volop te steunen... 
Zie ook die teruggetrokken militairen, die in Afrika moeten vechten. Ze zijn niet meer beschikbaar voor bewaking van hotspots in steden! Wat de politie extra belast dus.. Ook het boeven vangen gaat hier onder ook lijden.

De stemming is uiterst negatief in de korpsen, men spreekt al van een "echte fronde". Dus is het geen wonder dat er steeds meer  agenten “tegen het systeem stemmen willen”. De rechtsstemmers worden nu FN-stemmers : 57% straks. Hollande krijgt 17% en Sarkozy 21%.. Marine 57.. Sarko schrapte eerder 12.000 politiebanen. 

Duidelijk zat toch? Maar zeggen sommige: het aantal klachten tegen racisme en geweld neemt tegelijk ook af.  De strijd tegen het terrorisme komt er bovenop en de laksheid voor de hervorming van het strafrecht ergert zeer. Marine is vaak te horen met veel lof over de agenten en geeft de idee wel naar ze te luisteren. Haar 50 actiecomités in het land zijn dan ook sterk gericht op het veiligheidsprobleem. In deze comités zitten ook vele ex-politiekaders hoort men zeggen.

Vooralsnog hebben de linkse vakbonden in de politie nog 80% aan leden: in 1995 waren er twee rechtse bonden die toen maar 13% haalden en de Front National-Police scoorde maar 5%. Het is gewoon praktisch: de linkse bonden hebben door hun overmacht het meeste te eisen en te behalen. Ook wat de carrieres betreft. Maar: de volgende verkiezingen voor de bonden zijn in 2018. 

De politie in de VS lijkt steeds meer op een soort van Kukluxclan en dat is dus nog erger. En dat vele doodschieten is in Frankrijk ook niet. Het kan veel erger maar de koers is helaas ook een naar meer geweld in de franse maatschappij. En in Hongarije en hun buren is het op dit gebied ook niet zo fris.

We zijn op weg naar honderden "mini-Calais" in heel Europa al zal het noorden (behalve België?) dat sterk gaan  voor-komen. Zie echter ook de vele protesten tegen asielcentra in Duitsland, de UK en Nederland! In Italië, Griekenland en Spanje zijn er nu al volop: achter elke barriere of hindernis hopen vluchtende mensen zich op. Zie ook in Oost-Europa Allen onderweg naar het rijkere noorden..
De politie c.s. krijgen er steeds vaker mee van doen. Zowel met de controle op illegalen als de protesten tegen het geven van onderdak. Tot bij raadsvergaderingen toe..

IMMIGRATIE SINDS 1960; WEINIG VERANDERING?


In Frankrijk leidde de daar nog bij komende terroristen-aanslagen tot grote ontwrichtingen in de politie en tot stemmen op extreem rechts. Dit zijn de tekenen van de trend die die zich ontwikkelt..

Heel andere tijden dienen zich aan. Terwijl de mensen-stroom groeit, al zal de winter die even dempen.      

Dit zijn (weer) onver-wachte extra-uitgaven op een moment dat de vergrijzing en de conflictdreiging om nog meer zorg- en defensie-uitgaven vragen. Dus dat stabiliteitspact van de EU is nu al ten dode opgeschreven..
We bereiden ons nu eerst voor op een dramatische week of weken? Weer een maxi-test van de westerse waarden.. En de hele wereld kijkt toe: vrienden en vooral ook... onze vijanden die deels onze buren zijn. 

LEON DE MARSEILLE 24 OKTOBER 2016
 
 


zaterdag 15 oktober 2016

(ONT)-VLUCHTEN KAN ECHT NIET MEER..(ONT)-VLUCHTEN KAN NIEMAND MEER...
 

EEN BESTAAND GIGAKAMP.  ZE ZIJN ER IN LIBANON EN SOEDAN

NHOUD:
1.MIGRATIES ZIJN VAN ALLE TIJDEN
2.DISPLACED PERSONS EN DE REFUGEE CONVENTION
3.IMMIGRANTENKAMPEN
4.FEITEN: WAAR EN ONWAAR ROND MIGRATIE
5.IMMIGRANTEN ZIJN NU VAAK KANSEN
6.ONDERNEMENDE IMMIGRANTEN
7.DE IMMIGRATIE DRAAIT OP HIGH-TECH
8.IMMIGRATIE: HET POLITIEKE ITEM VAN NU

 

Van 1820 en 1920 emigreerden 55 miljoen europeanen naar de in Amerika’s. VS: 34 miljoen. Van 1840 tot 1850 ontvluchtten 2 miljoen Ieren in de VS de hongerdood. Van 1880 tot 1914 gaan 6 miljoen Italianen naar de Amerika`s. 
HET VERANDERDE OOK ONS DNA!
In 1980 telde men 100 migranten, in 1990 154, in 2000 175 en in 2013 232 miljoen. Toch maar 3 % van de wereldbevolking: jaarlijkse gem. stijging 2 %.  De handel nam met 7% toe. De mondialisering deed niet veel mensen verhuizen.

 
De 21e eeuw gaat lijken op de 19e, de immigratie was in de 20e eeuw rustig. Dat komt door demografische en economische onbalans. We zien nu rijke vergrijsde landen naast arme, jeugdige landen. Vergrijsde industrielanden met tekort aan werkers en andere met een overvloed aan: Afrika scoort daar vooral.

De VN zegt dat tussen 2015 en 2050 netto 91 miljoen immigranten naar Europa komen. China zal bevolkingsteruggang zien en ook Japan (-19 miljoen!). Rusland -15 miljoen. De EU zakt fors in: 
Bulgarije -28%, Roemenië -22%, Letland en Litauen -17%, Hongarije -16%, Polen -14%..  Griekenland en Portugal -3%, Duitsland -7%, Italië -6% en Spanje -3%. De EU zal zonder extra-immigratie 8 miljoen inwoners verliezen ( van 338 naar 330 miljoen).DE STROMEN NAAR EUROPA
 
I

 

In 1951 besloten en aantal landen om vluchtelingen te beschermen tegen ideologieën vol haat. Want WOII veroorzaakte miljoenen vluchtende vooral 14 miljoen duitsers. Die weg moesten uit Polen, Tsjechië en se Sovjet Unie. Ook miljoenen oekraïners, serviërs zwierven rond. Er zaten liefst 400.000  mensen in “displaced persons” kampen. De VN kwamen met de “vluchtelingenstatus”, die landen moesten verlenen aan hen die elders werden vervolgd. Het begin van het asielrecht. wat tot 1967 een europese aangelegenheid was. De Refugee Convention werd getekend door 147 landen. Nu beroepen de huidige vluchtelingen uit het MO zich op deze status.
Kampioenen: WOII met 15 miljoen; opdeling India: 14 miljoen; 1,3 miljoen Vietnamese bootvluchtelingen (70-er jaren); Bangladesh 10 miljoen; Afghanistan 3,5 miljoen etc.  Recenter: de Balkan 1,2 miljoen, Somalië 1,3 miljoen; Ruanda 2 miljoen; Irak 2,3 miljoen en Syrië 4 miljoen etc. Plus een dozijn kleinere.

Onze economische, de technologische vooruitgang vertraagt en de vergrijzing slaat toe. Die immigranten gaan +0,6% groei opleveren. Voor de EU gaan we naar 2,2% en Duitsland haalt mogelijk 3%.  De arbeidsbevolking zakt in Duitsland sinds 1998 in met -2%. Die zal   na een dieptepunt van -2%, in 2025 klimmen naar -1%. Frankrijk blijft op -0,5% en gaat in 2040 naar het niveau van 1998 terug.
Immigratie werd wereldwijd HET grote politieke item. De angst voor migranten steeg en dat buiten populistische partijen uit. Zij willen maar een ding: immigratie naar nul. Terwijl dat de economie zal schaden omdat de vergrijzing en de ontgroening dan verder toenemen. Waardoor we alle armer zullen worden. Dat wil er bij te vele niet in... Ondanks de dramatische voorbeelden van wegkwijnend Japan (geen immigranten) en ook inzakkend Duitsland. Wat de boodschap wel begreep en meer dan 1 miljoen immigranten opnam.
KRETEN ROND DE IMMIGRATIE
ONTWAAKT HET SOCIALE WEER?
                           Immigranten zijn hoognodig om torenhoge schulden voor onze kleinkinderen te betalen… En om onze enorme zorg en alzheimerproblemen op te lossen.
Onze politici durven dat niet echt te zien: laat staan hardop te zeggen. Want er is nog werkeloosheid en er wordt fors bezuinigd. Dus hoe verkoop je dat vluchtelingen (over)morgen onze redding zullen blijken te zijn? Dat gaat het volk niet pruimen..
Het is tragisch om te zien dat veel oudjes achter hen aan lopen met hun zogenaamde beschermende politiek. Maar ook de jongeren in moeilijkheden worden al opgewarmd. Daarbij wordt de vreemdelingenangst flink opgeklopt. En de angst voor infiltrerende terroristen wordt er nog op geschept..
 
Ook al willen te vele hun idee niet aanpassen: de immigranten zullen massaal komen. Zie nu:na die dikke Balkanstroom uit Turkije nu de grote stroom uit Libië. Bijna allemaal economische vluchtelingen uit het exploderende Afrika en nog enkele uit het stervende Syrië... Er zal snel moeten worden samengewerkt met Afrikaanse landen: om te beginnen met Tunesië en Egypte de nieuwe vertreklanden. En na oplossing van de enorme politieke chaos ook met Libië.. Er is namelijk maar een oplossing: we moeten de stroom afremmen door de mensen in Afrika daar te helpen om te blijven. Werk scheppen en moderniseren, een Marshallplan is nodig. Merkel begrijpt dat al want als dat niet lukt krijgen we in Europa burgeroorlogen vanwege die massaal arriverende immigranten.
We zien het al in Calais (Fr), in Griekenland met zijn manifestaties en in het broeiende Italië. Allemaal nu opgezadeld met honderdduizenden immigranten...De voortekenen zijn niet te ontkennen..
Europa zal zijn waarden, meer dan ooit eerder, waar moeten maken en zich zo ook moeten redden. Ontvluchten kan nu niemand meer..

Leon de Marseille, 16 oktober 2016DE INFOBLOKKEN
 1.MIGRATIES ZIJN VAN ALLE TIJDEN
 
DE OUDSTE TREKTOCHT VAN DE MENS
 
VELE VLUCHT- EN MIGRATIEROUTE`S
In 1709 vluchten duizenden voor de (spaanse) Successie-oorlogen uit Zuid-Saksen naar de Noord-zee en ze wilden via Londen naar de VS. Ze heetten “de Arme Palatijnen” en eindigden in… vluchtelingenkampen. Daniel Defoe en andere riepen dat het vluchtende protestanten waren vervolgd door de roomse. Maar toen bleek dat er ook veel katholieken bij zaten, vond men ze vooral “economische vluchtelingen”. Gelukkig organiseerden wat zakenlieden enkele boottochten naar de VS. Daar stichtten zij toen: Germantown in de State of NY..

Tussen 1820 en 1920 verlieten 55 miljoen europeanen hun continent voor de Amerika’s: 34 miljoen gingen er naar de VS. Tussen 1840 en 1850 vluchtten 2 miljoen Ieren naar de VS vanwege een hongersnood. En tussen 1880 en 1914 gaan 6 miljoen Italianen naar Zuid-  en Noord-Amerika.
HET VERANDERDE OOK ONS DNA!
Op vandaag zagen we in 1980 100 miljoen immigranten, in 1990 154, in 2000 175 en in 2013 232 miljoen. Slechts 3 % van de wereldbevolking, en met jaarlijkse gem. stijging met 2,1%.  Terwijl de handel etc. met 7% toenam. De mondia-lisatie deed weinig mensen verhuizen.

Toch zal de 21e eeuw meer lijken op de 19e eeuw, terwijl de immigratie in de 20e eeuw rustigjes was. Omdat er demografische en economische onbalans is gegroeid. Er kwamen rijke vergrijsde landen naast armere jeugdige landen. Ook vergrijsde industrielanden met tekort aan handwerk en andere met een overvloed aan werkers, vooral Afrika scoort daar.


DE STROMEN AAR EUROPA
De VN schat dat er tussen 2015 en 2050 netto 91 miljoen immigranten Europa bereiken.  China zal ook bevolkingsteruggang gaan zien: -28 miljoen tot 2050. Japan -19 miljoen en Rusland -15 miljoen. De EU komt ook fors aan de beurt: Bulgarije -28%, Roemenië -22%, Letland en Litauen -17%, Hongarije -16%, Polen -14%..  Griekenland en Portugal -3%, Duitsland -7%, Italië -6% en Spanje -3%. De EU zal zonder extra-immigratie 8 miljoen inwoners verliezen ( 338 naar 330 miljoen).
Dan gaat de VS van 322 naar 389 miljoen.

De EU vergrijst dus snel met alle economische gevolgen van dien. Zelfs Frankrijk met de meest stabiele bevolking gaat iets achteruit.

 


 2.DISPLACED PERSONS EN DE REFUGEE CONVENTION


In 1951 werd in Geneve door en aantal landen besloten om vluchtelingen voor etnisch geweld door ideologieën vol haat, in eigen land op te nemen. WOII veroorzaakte miljoenen vluchtende vooral door 14 miljoen duitsers. Die weg moesten uit Polen, Tsjechië en se Sovjet Unie.  En ook miljoenen oekraïners, serviërs zwierven rond. Er zaten 400.000 mensen in “displaced persons” kampen.
OEKRAINERS OOK TOEN AL..

OVERLEVENDE JODEN WILDEN NAAR PALESTINA


De VN ontwierp de “vluchtelingenstatus” die landen moesten verlenen aan hen die elders werden vervolgd: begin van het asielrecht. Dat was tot 1967 een europese aangelegenheid en de Refugee Covention werd getekend door 147 landen in de loop van 64 jaren. Nu hervinden de huidige vluchtelingen uit het MO de routes uit vroegere tijden net als vluchtende hongaren voor Tito en joden uit Polen op weg naar Palestina.. Zie : “Gimme Shelter” UNHCR en NATO, Migration Policy Institute etc. waar de enorme massa’s tientallen miljoenen vluchtelingen van 1950 tot nu in kaart werden gebracht.
PALESTIJNEN OP DE VLUCHT
De kampioenen waren: WOII: 15 miljoen; opdeling van India: 14 miljoen; 1,3 miljoen Vietnamese bootvluchtelingen in de 70-er jaren; Bangladesh 10 miljoen; Afghanistan 3,5 miljoen etc.  En recenter: Balkan 1,2 miljoen, Somalië 1,3 miljoen; Ruanda 2 miljoen; Irak 2,3 miljoen en Syrië 4 miljoen etc. Plus nog een dozijn kleinere. De VS zijn vanaf het begin vluchtelingenregio met zeer vele ook uit Oost-Europa rond 1900 die daar “de angst voor vervuiling van de engelssprekende cultuur opriep”. Na 1945 weigerde Washington dan ook Oost-Europeanen Met “hun hoofden vol communisme”. Wat lijkt op de huidige angst voor de moslims.. Zie ook MacCarthy met zijn communistenjacht in de 50-er jaren..

               
3.IMMIGRANTENKAMPEN
VOOR DEGEDEPORTEERDE JODEN NA WO II
Intussen wonen er 350.000 mensen in Dadaab, het grootste vluchtelingenkamp ter wereld, dat ligt in Kenya. Waar het de 3e grootste stad is. In 1992 waren er hier 90.000 mensen… Zo’n 325.000 van hen komen uit Somalië en 70% is tussen 18 en 35 jaar. Van de 180.000 jongeren zijn er 90.000 op school (geweest). Er zijn 42 scholen: 37 lagere en 7 voortgezet onderwijs en naast de Koranscholen (de zondagsscholen en het katechismusonderwijs  van de islam).
En hier trouwen de meisjes met 14 jaar zoals dat in veel landen in deze regio al altijd gewoonte was. En ook wettelijk is geregeld. Ooit was het ook “bij ons zo” in de tijden dat mensen gemiddeld rond de 30 jaar oud werden..  
4.FEITEN: WAAR EN ONWAAR ROND MIGRATIE

VELE LEUGENS SCHUILEN ER IN
Duitsland sloot op 13 september tijdelijk zijn grens en ook Oostenrijk, Polen, Hongarije en Slowakije deden dat.  De 28 ministers kregen die 120.000 vluchtelingen niet in mootjes gehakt en spraken toen maar over hoe hen die kwamen beter te filteren. Uit de eerste registraties bleek dat 46% uit de Balkan was: Albanië, Kosovo, Servie, Maceddonië en Bosnië… puur economische vluchtelingen dus. Zo’n 23% kwam uit SyriÉ..  de stroom nu is de grootste sinds WOII.
De grieken werden overspoeld met 310.000, 170.000 in Hongarije en Duitsland sprak over 800.000. Frontex zegt dat er 1 miljoen de Med overstaken. Niet te doen voor de EU? Wel niet erg als je berekent dat het ca 10 mensen in elk van de 310.000 gemeenten van de EU is.  Maar zo loopt het niet. Frankrijk bleef achter en werd 5e achteraan dus.. Want ze komen alle naar enkele bekende plekken Ile de France, Rhone-Alpen, Bretagne en Centre.
Turkije, Jordanië en Libanon vingen elk 4 miljoen mensen op.  Libanon heeft 1 op de 4 vluchteling nu.  Jordanië: 630.000 in kampen. Zo’n 86% van de migranten kwamen naar landen in ontwikkeling en 6 miljoen leven in landen met inkomens onder de 4500 euro per jaar. Dat is heel wat anders dan in de EU dus. !% van de EU-bevolking van 510 miljoen is 5,1 miljoen.  In 15 jaar komen er in de EU 20 miljoen bij, 4 miljoen zijn daarvan saldo geboorten-sterften. 16 miljoen zijn immigranten.  Dus elk jaar ca 1,2 miljoen al jaren..  Dus 2015 zag een verdubbeling daarvan. En gelukkig maar zegt Gilles Pison demograaf bij INED. In 2080 zal de EU 1,5 miljoen inwoners jaarlijks verliezen.  En dus leeglopen.. Zo komt ze dan op 400 miljoen wat het was in 1960. Om te emigreren moet je geld hebben nu: ze zijn dus jong, beter opgeleid en niet arm. Op aarde waren er in 1960 2,3% immigranten, dus mensen die buiten het eigen land wonen. Dat zijn er nu 2,9%.  Zo’n 97% blijft thuis wonen op 7,5 miljard zijn er dus ca 230 miljoen migranten. De klimaatverandering kan dat opjagen met 50-200miljoenin2050.   
 
IMMIGRANTEN: INSTROOM  EN % V.D. BEVOLKING

                                                                                                                                                              Afrika dubbelt ruim in 2100 en zal veel migranten kennen. Men gaart dan van 70% op het platteland naar 70% in de steden. En dat zal vele naar andere landen pushen die meer hebben. Het oude Europa krijgt deze stroom voor de neus , veel armen en jongeren. Zijn we daar klaar voor?
DE TYPISCHE PATRONEN VAN EEN EEUW VOL MIGRATIE

Want de volgende crisis is nog groter!

Doden in de Mediterannee: 1000 à 3000 per jaar nu: 8500.  Er zijn 3,9 miljoen syriers op de vlucht, 2,6 miljoen afghanen, 1,1 miljoen somaliers, 666.000 soedanezen en 616.000 Z-Soedanezen.5.IMMIGRANTEN ZIJN NU VAAK KANSEN
Onze groei stokt, onze technologische vooruitgang vertraagt en de vergrijzing slaat toe. Die immigranten zullen 0,6% groei opleveren. Voor de EU gaan we zo naar 2,2% en Duitsland haalt 3%.  De arbeidsbevolking, die in Duitsland sinds 1998  met -2% inzakt, zal na een dieptepunt van -2% in 2025 opklimmen naar -1%. Frankrijk blijft op -0,5%, maar springt in 2040 naar het niveau van 1998 terug. Natuurlijk zijn ook arbeidsmarkt-hervorming van belang.
KRETEN ROND DE IMMIGRATIE
ONTWAAKT HET SOCIALE WEER?Berlijn heeft nu een tekort van 400.000 en het zou zonder immigranten naar 800.000 oplopen in 2040. Daarom zette Merkel de deuren open. Frankrijk heeft nu 70.000 tekort, wat ongeveer zo blijft. Het mist een boost in de groei als het geen immigranten opneemt. Duitsland zal later 14,6% mensen kennen met buitenlandse wortels en Frankrijk hoogstens 13%. De ww in Duitsland is bij de immigranten 20% en bij de duitsers 12%, recent in 2013 nog. Een lange termijn zonder immigranten zou Duitsland fors remmen en ook de hele EU..
Die immigratie van nu moet je dus heel anders durven bekijken: als economische kans en ook als een demografische oppepper. Werkgevers hebben gelijk als ze in hoog tempo recruteringsteams opzetten om uit de immigranten te selecteren. De franse econoom Attali zegt dat immigranten Europa weer tot de grootste zullen maken.. Hen ontvangen is een kwestie van menselijkheid maar zeker ook van voordelen, economisch en demografisch. 
En ze zijn ook nodig om die torenhoge schulden van onze kleinkinderen te betalen… En om onze alzheimerproblemen etc. op te lossen.

Onze politici durven dat (nog) niet echt te zien, laat staan hardop te zeggen. Want er is de nodige werkeloosheid en er wordt fors bezuinigd. Dus hoe verkoop je nu dat vluchtelingen (over)morgen onze redding zullen blijken te zijn? Dat zal het volk niet pruimen en en zie ook die radicalo’s, zeker die van rechts. Het is tragisch om te zien dat veel oudjes achter hen aan lopen met hun zogenaamde beschermende politiek. Maar ook de jongeren in moeilijkheden worden opgewarmd. Daarbij wordt de vreemdelingenangst ook maar even opgeklopt. En men gebruikt dankbaar die op zich terechte angst voor infiltrerende terroristen.

Zij die het meeste belang hebben bij immigranten, de oudjes die moeten worden verzorgd en de jongeren die hulp behoeven bij het verdienen en (af)betalen van de zorgkosten en de schuldenberg, zijn er nu het meeste tegen. De grootste misdaad van de 21e eeuw wordt begaan door populisten en opportune politici.

JE ZIET HET IN DE WINKELSTRATEN
De enige goeie kritische vraag in deze lijkt: hoe moet je die aankomende krimp in de werkgelegenheid door de digitale revolutie bezien nààst die vergrijzing en die immigratie. De prognose van de europese bevolking van 20-60 jaar (de arbeidsbevolking genoemd) verliep/verloopt (zonder immigranten) gemeten via jáárlijkse groeivariatie in % als volgt: Duitsland van -1% nu via -2% in 2028 naar -1,5% in 2035;  Frankrijk laat hier nu -0,3% zien en dat wordt in 2034 ca -0,5%. Let wel: dit zijn jaarlijkse groeivariaties die dus cumuleren! Dus -2% is -10% in ruim 7 jaar; en dat is dus hoog..

 
Vooralsnog als je ziet dat er bij de immigranten zowel versterking zit van handwerkslieden als van de meer hoger opgeleiden ook voor de nieuwe beroepen.
 


We moeten dus een generale versterking van het hele arbeidsaanbod vinden want dat gaat terugzakken.. Daarbij zijn ook om- en bijscholing natuurlijk cruciaal. Wat sommige werkgevers en regeringen nu al scherp zien en werken er nu al in hoog tempo aan. Vooral in Duitsland..

 
6.ONDERNEMENDE IMMIGRANTEN
GESLAAGDE IN BELGI|E 
Wat franse voorbeelden:

Mohad Altrad is een syrische immigrant. Hij maakte in 1970 in Montpellier een draagbare computer van 25 kilo en kocht daarna een steigerbedrijf. Hij had schapen gehoed in Daqqa en kreeg in Frankrijk een studiebeurs..  Altrad werd recent “ondernemer van het jaar” in Monaco en zijn beeltenis stond in kranten en op schermen tot in de VS: een symbool. Hij bezocht met Obama Kenya waar hij zijn land Frankrijk dankte voor de “ontvangst”.
AANGEKOMEN IN DE VRIJHEID

In diverse regio in Frankrijk waren er nog meer immigranten die als ondernemers slaagden met uiterst weinig opleiding en middelen. Ze kwamen uit heel Europa en de Maghreb. Immigranten slagen vaak sneller dan autochtonen en het franse APCE vond dat ca 22% van de nieuwe bedrijven met personeel door immigranten werden opgericht in het jaar 2012. In 12% van de gevallen gebeurde dat bij autochtone nieuwe ondernemers.. In de winkelsector en de bouw vooral. Immigranten zijn dan een zegen.
IMMIGRANTEN ZIJN VAAK ZZP-ERS
OOK ONDERNEMEND IN TECHNOLOGIE 
Vooral Duitsland heeft dat goed begrepen, men zag vele chinezen en indiërs slagen.  En in Silicon Valley werd men wat nerveus toen het aandeel van ondernemingen gesticht door immigranten zakte van 53% naar 44% (Zie rapport Kauffmanfondation, 2012). Er waren er ook terug gegaan.. 

Men zei dat er meer barrières waren gekomen en dat de gastvrijheid afnam en er dus minder animo kwam om green cards aan te vragen.

 
VS: GROOT IMMIGRATIELAND
De jeugd G20 in Istanboel vroeg ook al om meer kansen en Jean-Francois Roger van EYE pleitte daar voor immigranten kansen.. Ook Canada en Frankrijk zouden met green cards zijn geholpen om de werkeloosheid te bestrijden. Zeker als je gaat zoeken naar de keien die er op de wereld rondlopen..

 

 

DE DROOM MET HERLEVEN
 
CONSTATERING IN DE VS


 

7.DE IMMIGRATIE DRAAIT OP HIGH-TECH
DE ONDERNEMENDE IMMIGRANTEN
 Immigratie loopt nu op sociale media en high tech!  Het zijn high tech immigranten die we zien komen. De sociale media spelen een hoofdrol in de migrantencrisis. Zij vonden met hun smartphones alles wat nodig was: de routes, de passeurs en de actualiteit. Ook nodig om hun plan uit te voeren en contact te houden met de achterban. Ook de veldslag van de voor- en tegenstanders verloopt via deze media. via #pasennotrenom werden in Parijs 10.000  mensen op een demonstratie verzameld. En 1,5 miljoen lieten op het internet van zich horen. Ook bij de integratie speelt die al een rol. Zie Wings University (partner van Startboat) die nu al 14.000 vluchtelingen wegwijs maakt in cursussen in economie, informatica en architectuur. En in de nieuwe technologie..  En in Frankrijk zijn er Adways, Coorpacademy en Magicmakers voor hen. De mensenstromen in de moderne tijden worden mede gepiloteerd door de Internet high Tech..
TEGENSTANDERS IMMIGRATIE IN DE EU
 

 

 
8.IMMIGRATIE: HET POLITIEKE ITEM VAN NU
ANTI-IMMIGRATIE PARTIJEN EU
De FN-kreten over Duitsland dat “de nieuwe slaven binnen zou slepen” schokte de duitse ambassadeur in Frankrijk enorm. Zeker ook dat deze opmerkingen in Frankrijk niemand boos maakte. En hij legde uit dat Merkel zich nooit door angst laat leiden en geen spelletjes speelt. Nog een lastig punt er bij op de negatieve lijst van zaken over de relatie Duitsland-Frankrijk.
Merkel is voorzichtig met enthousiaste visies over morgen. Maar ziet in de immigratie de grote kansen voor een te voorzichtig geworden EU liggen.
Ze reageert ferm en zegt openlijk dat “de EU niet kan worden wat wij willen zonder deze immigranten”. En dus eist ze een redelijke verdeling van migranten over de EU-landen, waarover andere leiders niet praten.

Natuurlijk is er het integratieprobleem en dat radicalisme dat mogelijk meelift. Daarom moet je hen vooral laten werken! Dit idee en een soepelere arbeidsmarkt kan in de crisis een pluspunt zijn. Zoals ook de VS lieten zien in de 20e eeuw. Daar zijn lessen te leren.

DE DUITSE AfD LEIDER FRAUKE

Xenofobie in het oosten en ook aarzeling in het UK. Merkel vecht tegen de vreemdelingenaversie in haar land, zeker in het oude Oost-Duitsland.  Worden Berlijn met Merkel zo weer de leiders van een nieuw Europa?
OPMARS ULTRA-RECHTSOPINIES IN DE EU

GAAN WE DIT OOK IN DE EU ZIEN?  

LEON DE MARSEILLE 16 oktober 2016