Totaal aantal pageviews

vrijdag 29 juni 2012

GOUDEN EEUWEN EN VERLOREN GENERATIES


De titel had ook kunnen zijn: De financiële markten als aanjager van de Europese integratie. Dat wordt u verderop ongetwijfeld duidelijker, ook al klinkt het zo, op het eerste moment, wel erg fantasierijk….
-Elk land heeft zijn manier van benoemen van de doorleefde periodes van vóór- en tegenspoed, van geluk en ellende… En economen hebben het graag over een dip, een dubbele dip, (ook een “W”-dip genoemd wordt), of over “een verloren decennium”, óf (in de VS) over “a lost decade”. Nog een graadje opgeschakeld praten we over “nieuwe beschavingen” en “verloren beschavingen” en van “opkomende landen naast “rijke” landen.
In Frankrijk heeft men het heel graag over Les trentes glorieuses en in Duitsland over “das Wirtschaftswunder”,  als men spreekt over de periode direct ná WO II. En Nederland heeft het nostalgisch af en toe nog over zijn “Gouden, de 17e  Eeuw”.
-Nu spreekt men in vele landen (nu ook in europese!) ook over “de verloren generatie” en doelt daarbij op de torenhoge jeugd-WW met percentages van 25 tot zelfs 50%... Soms heet deze generatie, -in de zuidelijke landen-, wel “de mamma-generatie”… want die jongeren blijven bij mamma hangen omdat ze een zelfstandig leven gewoon niet kunnen betalen… Over de generaties werkelozen in de arme landen, zie het MO en de Maghreb en nog veel meer, weten wij al sinds we ontwikkelingshulp gaven…
Aan de hoeveelheid van termen in dit gedeelte van de dictionaire, kun je zien dat op- en néérgang  onlosmakelijk horen bij de het als mensen samenleven op deze aarde.
-We weten , dat “opkomst en ondergang” betrokken kunnen zijn op één land,  soms op een groep van landen (bv in één valutazone of in éénzelfde federatief verband) en, zoals nu, ook geldt voor de halve wereld of beter gezegd voor de “ vroegere rijke landen”…. Karel de Grote (uit Aken) was een heerser ooit over het gebied wat wij ruwweg West-Europa noemen.. En na zijn dood viel het uit een..
U weet bijvoorbeeld van de stagnatie in Japan (1990 tot ca 2000),  nadat het éérst de VS naar de kroon stak, zeker op autogebied. Toyota was dan ook even de grootste autofabrikant in de VS… en wordt nu op dit gebied gepasseerd door… China! Vaak gebeurt dat nadat een “zeepbel” uiteen spat. Dus nogal eens na een enorme speculatiegolf op het gebied van onroerend goed of, tegenwoordig ook rond “internetwaarden”.
Mensen kopen als wilden onroerend goed,  lenen grote hoeveelheden geld want de OG-prijzen schieten omhoog en dan, boem,  spat de zaak. De centrale Bank doet zijn rente omhoog, het krediet droogt op. En de OG-opgang stopt en vervolgens stort de markt in.. Dan volgt ook de beurs met zijn aandelen, de banken blijken dan linke zaken op de balans te hebben staan (dus veel “slechte” hypotheken) en zo komen in de problemen met hun dekkingsgraad… Uiteindelijk volgt dan deflatie (=krimp van de economie) en dan schiet dus de staatsschuld  omhoog.
-Zo kwam Japan aan de grootste staatsschuld aller tijden (nú dus nóg!) van 220% van zijn BNP, wat nu een “Grieks getal” is geworden… Gelukkig is die staatsschuld voor 95% in Japanse handen waardoor er geen financiële markten het land in de tang konden en kunnen nemen… Het BNP zakte overigens weliswaar in totaal, maar niet het BNP/hoofd omdat de bevolking ook in hoog tempo vergrijsde en het aantal actieven afnam. De WW was in Japan nooit boven de 4% en de groei is nu nog gelijk aan die in het westen, namelijk ca 2%... Japan blijkt ons vóórland te zijn geweest…
-Een ander voorbeeld is het Argentinië ná Peron waar, Kirchner IMF-steun weigerden (vanwege de geëiste draconische bezuinigingen). Hij koos voor het faillissement en maakte deals met de schuldeisers (zoals ook Athene recent met ons deed). Vervolgens devalueerde men de munt en nationaliseerde veel financiële instellingen en zelfs de spaanse oliemaatschappij Repsol. Argentinië werd en het “goedkopere land met zijn laaggeprijsde export” en kwam zo weer uit het slop… Idem wat IJsland betreft;  Nederlandse spaarders hebben daar nog een nare herinnering aan….
We worden nu in de media regelmatig herinnerd aan het grote aantal faillissementen van landen in het verleden en de vaak daarop volgende devaluaties van hun munten… met 50% of méér.  De Grieken bestaan 150 jaar als land en gingen, telde men, 18 keer failliet… Frankrijk overkwam dat ook diverse keren, waardoor de oude fransen nu nog alles “in oude francs omrekenen” … 

Nu zagen en zien we in het westen en de  EU weer vele discussies, plannen en manoeuvres van het bovengenoemde type, zoals:
-de subprime-crisis van de VS (te hoog gefinancierde huizenbezitters) die internationale allures kreeg omdat er wereldwijd, door de Amerikaanse banken, pakketjes waren verhandeld waar deze dubieuze hypotheken in waren gestopt. Wat velen, ook bankpro’s,  nooit goed hadden gesnapt…
-de OG-crisis in Spanje (enorm veel OG, een echte speculatie-zeepbel dus) waardoor er nu een miljoen huizen/appartementen leeg staan en er vliegvelden en pretparken gereed zijn, waar men nog niet één  vliegtuig of klant zag… Bij Valencia.
-de oplopende leningsrente voor Zuid-Europese landen (nu niveaus van meer dan 7%), die leidde tot de discussie over de “eurobonds”(=leningen door de EU ten behoeve van EU-landen). Dus goedkoper lenen op Europees nivo voor de nu getroffen landen, maar dus ook duurder door de (nog) niet “afgezakte landen”. Duitsland leent nu tegen rente nul, (ja zelfs bijna tegen negatieve rente), omdat de geldschieters weglopen bij de risicolanden… En Duitsland wil absoluut geen eurobonds tenzij op europees nivo het toezicht top de begrotingen waterdicht is geregeld. Dus: eerst bezuinigen én de bevoegdheden van Brussel vergroten en daarna mogelijk eurobonds… Bijvoorbeeld eerst voor een gedéélte van de schulden der landen.
-dan volgt, meteen ná het aantreden van Hollande, de discussie over het stimuleren van de groei in de EU door een gemeenschappelijke aanpak; zeker wat de financiering betreft. Hollande organiseert samen met Italië en Spanje een discussie in de EU en zet zo Merkel c.s. onder druk om die stimulering van de groei op EU-niveau te financieren…  
-na de G20 in Mexico, waar de VS en China (en anderen) hun bezorgdheid over de Europese aanpak uiten, gaat Merkel mee met een EU-stimuleringsplan voor de groei van 130 miljard totaal. Een deel daarvan zal worden betaald uit de al bestaande Europese structuurfondsen. Zo lukt het Merkel opnieuw om de idee van eurobonds weg te schuiven en opnieuw te verbinden aan de voorwaarde van een Europees toezicht op begrotingen van de landen mét sanctiemogelijkheden.
-intussen eindigen de nieuwste Griekse verkiezingen in een coalitieregering die vóór de EU en de euro kiest, maar wel speelt op versoepelingen van het geëiste bezuinigingsprogramma door de trojka (EU, ECB en IMF). Daarover moet snel overlegd worden….maar nu liggen premier en minister van Financiën in het ziekenhuis… Waarmee het breed verwachtte Griekse failliet weer even wordt “weg geschoven”; maar de onzekerheid blijft dus weer… Ze de zwaar zakkende beurzen in afwachting van de EU-top en ook geschrokken van de onthulling dat de Grieken, tegen afspraak in, toch nog 70.000 ambtenaren aannamen in 2011!   

Zo zien we nu het ongelofelijke, dat Merkel een meer geïntegreerd Europa predikt… Terwijl dat in Frankrijk en andere landen nú net veel aarzeling oproept…. Merkel stelt het keihard als voorwaarde voor het overgaan tot eurobonds en tot een andere rol voor de ECB. Frankrijk wil vooralsnog alleen en éérst “EU-brede en door de EU gefinancierde groei-stimuleringsplannen…..De angst voor een ineenstortende eurozone en euro ook bij de grote G20-landen groeit opnieuw. Merkel zie je nu iemand als Rutte in een spagaat wringen: die spreekt in Berlijn zijn trouw uit aan het beleid van zijn handelspartner nr. 1 en zegt thuis weer andere dingen omdat hij anders zijn aanhang verliest aan de PVV en de SP… Merkel als anti-populiste en euro-integratievoorvechter en de grote Franse duo-motor die nu wél de EU als brandweer wil zien, maar (nog?) niet als dé economische/financiële centrale… Waarin “de goede huismoeder EU” leent voor ons allen en de centjes  verdeelt  aan haar (klein)kinderen  tegen zeer strenge condities en met in het vooruitzicht gestelde straffen bij niet-luisteren…

Dáár staat de EU dus einde juni 2012 en nu worden de ideeën van een Hollander, Luuk van Middelaar geheten (zie zijn recente boek), interessanter voor velen. Want hij is ook een belangrijke assistent in Brussel van ene Van Rompuy… Luuk schrijft namelijk over de mogelijke scenario’s vanuit de hele Europese mikmak van het moment en hij ziet daarbij een aantal positieve punten:
1.De “buitengewone capaciteit van de EU” om zich toch te hervormen, maar enkel onder hoge druk van de omstandigheden. Zie bijvoorbeeld de snelle oprichting van het ESF van 750 miljard heel recent…
2.De toenemende persoonlijke (politieke) betrokkenheid van de leiders van de EU-landen bij de verdieping van de “noodzakelijke” Europese eenwording… Wat in vele landen in de parlementen zeer gevoelig ligt door de groei van de anti-EU-populisten..
3.Het pogen om de parlementen mee te krijgen in de koers van Merkel c.s. naar méér Europa om de euro-zone en de euro te redden. En zo een internationale verergering van de crisis te voorkomen..

Kortom: eindelijk weer een volgende stap maken, weer onder grote druk….Kennelijk toch de enige europees effectieve methode om tot verandering te komen..

Van dit “vatten” van staten in een federatief verband, zijn bekende en geruchtmakende voorbeelden bekend.. De VS veegde, na een wrede burgeroorlog, zo’n kleine 50 staten onder de federale paraplu en het werd een groot succes… Duitsland had ook zijn moeilijkheden met eenwording en kende de Weimar Republiek alvorens uiteindelijk, ná WO II, de Bundesrepublik te worden met de Länder als eenheden. En dat is nu ook bepaald geen klein kaboutertje. Frankrijk is weer een zeer centraal geleid land en heeft daarom weinig kijk op de ins en outs van een federatief verband. Maar Spanje is er in hoog tempo een voorbeeld van aan het worden… En de Sovjet Republiek met zijn vele “satellieten” was wel het meest ondemocratische “quasi-federatieve verband” ooit.
Wat in federaties allemaal kan zie je in de VS waar een tiental staten nog steeds de doodstraf kent. En nu ook bij Obamacare, waar nu 26 republikeinse staten hun beroep op de Hoge Raad over weigering van de ziektekostenverzekering van Obama zouden kunnen winnen…Dat zijn belangrijke voorbeelden voor hen die over federaties nadenken...

Gaat  Europa dus toch op weg naar meer en échte integratie? Op een “tour de force” ook, dwars tegen de politieke gevoelens van een groeiende minderheid in?  In Nederland is het verkiezingstijd met als inzet (bij  PVV en SP)  zeker “Europa”; daar moeten zwaar verliezende partijen als CDA en PvdA maar mee klaar zien te komen… Als dát niet heel spannend wordt, dan weet ik het niet meer.
De barensweeën van een echte Europese bevallingen kondigen zich nu aan; de eerste bevalling volgde ná een soort van “schijnzwangerschap”. Hopelijk wordt het dus nu geen echte miskraam…

                         Het wordt dus of méér Europa of geen Europa meer….

    
Maar…
           die zon had zeker ook haar moeilijke tijden. Zoals bij haar geboorte door de Big Bang… We weten ook van die zonnevlekken, die samenhangen met gasexplosies en die grote invloed hebben gehad (en nog hebben?), op ons klimaat…. Wat sommigen van ons niet willen weten, omdat ze denken het nu al allemaal beter te weten: de hoogmoedigen!  
Of ook de zon  ook ooit een lastige “integratie in een of ander geheel” meemaakte, bijvoorbeeld  in ons zonnestelsel is mij onbekend. De Big Bang was in elk geval haar gigantische “desintegratie-ervaring”.
In elk geval was zij toeschouwer bij vele perioden van bloei en neergang en van desintegratie en integratie, op de grote planeet die ze beschijnt…. Dus zij zal minder fors schrikken van onze manoeuvres van nu; zij zag deze voortdurend en al miljoenen jaren.
De zon maakte ook geen gigaschulden bij akelige, graaierige, geldschieters om haar product, warmte en zonneschijn, te kunnen fabriceren. En, haar export loopt meer dan uitstekend en neemt met sprongen toe nu de zonnecellen zo goedkoop werden.  Ze heeft al vele tevreden, klanten al ondervond ze vroeger ook nogal wat concurrentie van andere energieleveranciers… Maar die komen nu langzamerhand zonder hun zwarte goud te zitten en dus meer terecht op zwart zaad.
Dus nu, hup, naar buiten in “uw” zon om zolang het (nog) kan wat van kleur te veranderen. Zo gaat u ook wat meer “lijken” op die “gekleurde” 65% van de tweevoeters op onze aarde. Want echt wit, dat  wordt steeds meer een minderheid, omdat wij onze divisie zelf niet op peil hielden en ook omdat ze zich bij de directe buren van Europa, het snelste vermeerderen van alle gebieden op aarde!
Ach wat maakt het uit: we schijnen allemaal te stammen uit Oost-Afrika zeggen geleerden dus zijn we samen allemaal kinderen van die zelfde zon.
Wel, als dat geen echte geruststellende gedachte is weet ik het ook niet meer… Ik wens u mooie filosofische gedachten toe mijmerend in de warme zon!

Nog een laatste citaat, dat ik gisteren vond op de muur van een Grieks restaurant in Aix-en-Provençe. Het is van de Griekse wijsgeer Epicurus (lang voor de euro en de malafide Griekse bestuurders).
 “Geen honger lijden, geen dorst lijden en het niet koud hebben; hij die dat voor nú elkaar heeft en daar ook op mag hopen in de toekomst, die zal nog mooie dagen beleven”.  

, 30 juni 2012.

ALLEDAAGS UIT MARSEILLE EN DE MIDI


HIJ KOMT: DE GROTE MOSKEE VAN MARSEILLE!
De burgervader legde al in 2010 de eerste steen voor de giga-moskee in het 16e arrondissement van Marseille… En daarna werd de bouwvergunning ingetrokken en… nu weer toegekend in hoger beroep. Omwonenden protesteerden en remden en kregen nu dus, at the end, ongelijk.  De 250.000 moslims hier zijn weer eens blij met dit bericht want ze moeten nu “kerken” in 63 zaaltjes en twee kleine provisorische moskeeën in de stad… En dus vaker ook op straat, omdat er gewoon geen plaats genoeg is binnen. Maar nu dus de centen nog voor de bouw: het geheel, het is een compleet religieus/cultureel centrum namelijk, moet 22 miljoen euro gaan kosten. En er is nu 250.000 euro in kas…. Maar Koeweit, de Saoedi’s en de Maghreb-landen hebben zich garant gesteld voor 25% dus voor 5,5 miljoen…. Daarmee kan dus nu wel worden begonnen maar de minaret staat er nog lang niet. Men berekende dat hij ooit 150 gelovigen per dag zal trekken met op vrijdag een top van1000 à 1500 en op jaarbasis dus  10.000 à 14.000 bezoekers in totaal (dus 4 à 5% van de hele moslimpopulatie…!).
Zoals dat bij alle religies gaat is er ook hier een felle broederstrijd… ook al zijn de moslims hier voornamelijk soennieten. Maar ook binnen die groep vind je een scala van gematigden, van soefi’s tot aan felle orthodoxen… En dat werkt vertragend op de verering van Allah! Marseille ziet dit al jaren en het is ook zo in bijvoorbeeld Keulen in Duitsland… Geloof gemengd met politiek, dat is een kenmerk van de moslimgemeenschap en dat is al eeuwen brisant..
Ik moet bij dit onderwerp steeds denken aan de gigantische en prachtige groene Moskee van Casablanca gelegen aan de Atlantische Oceaan… De koning van Marokko schoot het geld voor en het Franse bedrijf Bouygues bouwde deze moskee. Dus als de moskee in Marseille er staat ga ik op bezoek en trek ook mijn schoenen uit bij het binnengaan. Of ik me ook, in de voorruimten,  ga wassen weet in nog niet.. Want pas op: de hygiëne is een essentieel punt bij moslims en zeker bij moskeebezoek..

DE FO WIL BOTER BIJ DE VIS
De FO is de grote vakbond van het gemeente personeel waaronder ook de schoonmakers van de stad en omgeving. En dus wordt er nu onderhandeld over “een schone stad in de zomertijd”  conform een uitgebreid plan vol extra maatregelen. Dat kan zegt FO maar wel mét tegenprestatie en dat is hier “une prime” (=een premie)! Pingping dus…  Maar dan wel op basis van “eerst poetsen naar tevredenheid en dán pas betalen…”.  De verantwoordelijke directeur van de MPM (samenwerkingsorgaan van Marseille plus randgemeenten) moet nu gaan onderhandelen…  Hij zette de toon al: Er waren inderdaad enkele verbeteringen te bespeuren maar… het was nog niet goed genoeg!
Het plan moet in september ingaan want de zomer begint bij FO ná de vakanties! Natuurlijk! 

TRAMBOTSING, ECHT WAAR!
Normaal kan dat niet: twee trams die op elkaar knallen maar het zit ‘m altijd in de “uitzonderingen”. Deze keer was er een tram op de rails die werd uitgetest… En dat is dus gelukt! Hij knalde op de gewone tram die de test niet doorstond : hij schoot uit de rails en 5 mensen werden gewond, gelukkig lichtjes. En de wattman (zo heet ie hier!) vloog ook van zijn zeteltje af. De hele dag geen tramverkeer omdat je zo’n ding van 43 ton niet effe terug zet in de rails… Dus zit u er ooit in: hou u goed vast en… hoop dat er niks wordt getest bij RTM. Die nu twee trams in reparatie hebben die… juist, en straks moeten die twee ook weer worden getest! Dus opgepast.

WEER EEN VONDST IN ARENC
In januari ontdekte de aannemer van grote gebouwen in Arenc (NW-Marseille)  al de fundamenten van een middeleeuws lazaret voor quarantaine doeleinden en nu vond men er vlak bij een zestal Griekse graftombes.  Met menselijke resten en voorwerpen er in. De kerkhoven in oud-Marseille lagen altijd buiten de bewoonde gedeelten en dat betekent dus buiten Le Panier, die de bakermat is van de stad. Hier vestigden zich mensen uit Phocea (nu Turkse stad) als handelaren en zij waren etnisch gezien vooral Grieks.  De eigenaar van de gebouwen laat uiteraard elk onderzoek toe, dat is ook de wet hier, en wil ook graag de opgraving deels tentoonstellen IN het nieuwe gebouw. De vondst is verrassend omdat niet eerder Griekse elementen aan deze kant van de stad werden gevonden en dus nu blijkt dat de historie (wat betreft de eerste periode ca 2600 jaar v. Chr.)  mogelijk wat moet worden herzien.
Marseille blijft een spannende stad en elke keer als hier de schoppen diep in de grond gaan vindt men vele verrassingen in deze oudste stad van Frankrijk… Dat MUCEM, het nieuwe museum over de beschavingen rond de Mediterrannee komt zo nog propvol te staan met mooie oudheidkundige spullen. Het is nu in zijn laatste fase en gaat op 1 jan. 2013 open… Dat komt dus erg goed uit.

GROTE MAN VOL PASTIS: DOWN
Bij de zuidelijke entree van Saint Charles ligt een Quickfood balie en daar loop ik langs naar binnen. Er is iets aan de hand want de oranje bewakingsdienst zet de resto-ingang af. Dichter bijgekomen zie ik een team van de SAMU  driftig in de weer is met een uitgevloerde grote man : men tracht hem “bij” te krijgen. De zeer geschrokken baliebediende, Afrikaanse man, legt het luid hoorbaar uit: de grote man kwam, wat slingerend binnen, en nam plaats op de barkruk en bestelde een panini. En toen plotseling viel hij van de kruk en bleef uitgestrekt liggen…. Zo luidt zijn verhaal naar een lid van het Samu-team. Terwijl ik passeer bemerk ik dat de luide tikken op de wang die de lange, forse vijftiger kreeg, effect hebben gehad. Hij gaat op zijn knieën en ik weet dat hij zijn teveel genoten pastisjes niet nog duurder zal hoeven te betalen. Big town rumble, het hoort erbij dus.

GAATJE IN OUD DAK
Gaatjes in daken, dat zijn in Z-Europa  geen zware zaken. Maar betreft het ‘t dak  van de hoofdhal van het grote station Saint Charles, waar tienduizenden per dag onder vertoeven, dan ligt het toch iets anders. Zou je denken…. De laatste hoosbui einde april 2012 bleek dat weer eens; het “kleine gaatje” in het zeer oude dak van de hal van einde 18e eeuw,  stond er een plas van 50 m2 vlak vóór de roltrappen van de toegang tot de perrons. Met netjes een bordje erbij waarop stond: Attention, Sol mouillé (Pas op natte vloer) wat moet worden begrepen als: het is hier spekglad. Want de bouwer van de hal onder zo’n fraai dak, kon er onmogelijk van uitgaan dat het hier zou doorregenen…. Dus koos men geen antislip tegelwerk. En dus moet er bij forsere buien (redelijk zeldzaam hier) zo’n rood-wit geblokt lint om die plas heen worden gespannen. Want uitglijden met een koffer dat is echt link. Zeker voor personen op leeftijd met kalkerosie die hier in getale voorbij komen.
Maar wij zien deze taferelen nu al enkele jaren…. En bij mijn weten vielen er weinig slachtoffers tot nu toe. Daarom is er nog steeds dat “gaatje” dus. Óf kunnen ze het in dit oeroude dak niet echt vinden? Wat in dit droge land met beperkte ervaring op gebied van “étanchéité” (waterdichtheid) niet zo verbazingwekkend is…. Ik hou u op de hoogte: het is bij het binnenkomen van de hoofdhal via de roltrappen, zo’n 25 meter vóór U een beetje links… Sterkte bij het lopen en dus pas op bij het omhoog kijken naar de grote infoschermen ….

DE NIEUWE LOOK VAN ONZE “QUAIS”
Op “Les Quais d’Arenc”  speelt zich de grootste stedelijke renovatieoperatie af van Europa en dat kost in totaal 7 miljard eurootjes. Daarmee worden de oude havengebieden die praktisch leeg lagen, totaal opgeknapt met kantoren, hotels, appartementsgebouwen, winkelcentra en dat alles met inzet van een zeer fraaie architectuur. Na Zaha Hadid die de bestaande CMA-CMG bedrijfstoren neerzette komt nu Jean Nouvel aan de beurt met La Marseillaise, een blauw/rode/witte  kantorentoren die doen denken aan zee, lucht en de rode daken hier. Er komen ook twee hangende tuinen in… en hij wordt 135 meter hoog. Wat verder gaat Jean-Baptiste Pietri zijn woontoren laten neer zetten: dat zal de eerste zijn sinds 35 jaar in Frankrijk! Het worden drie grote dozen en het geheel heet ”H99” (H van habitat en 99 omdat ie 99 meter hoog wordt…). De (dure) appartementen “gaan dóór het gebouw heen” en hebben dus twee fraaie terrassen met veel mooi zicht…  En er is ***** resto-service in het gebouw.  Niet ver daar naast het hotel Horizon geheten dat een luxe toren wordt van 135 meter hoog van Roland Carta en dan komt er ook nog Balthazar te staan met maar 8 etages voor bureaus en winkels. De omgebouwde silo die wel SILO bleef heten en waarin nu twee theaters al draaien naast de nodige kantoorruimte maakt het geheel compleet.
Wordt Marseille een beetje Manhattan?  Nou als je er nog bijzet het nu bijna afgebouwde museum MUCEM (Rudy Ricciotti) met ernaast het culturele centrum CEREM van staal en beton (met een overhang van 45 meter) dan is het bijna opgenoemd. De nu bijna gereed zijnde Boulevard du Littoral die dit alles verbindt met nog een nieuw museum over de Provence, dat naast de neo-byzantijnse kathedraal… Le Grand Major geheten (1870), komt te liggen maken het voor mij echt af! Een aanzienlijk deel is in 2013 al te bewonderen als de stad de Culturele Hoofdstad van Europa zal zijn… (als Europa dan nog bestaat…grapje). En  de rest komt er áls er geen financiers “psjjt” doen vóór die tijd. Komt dat dus (gauw) zien!

zaterdag 23 juni 2012

ZONDER TITEL. (OORSPRONKELIJKE TITEL: EERST DE GRIEKEN AAN ZET EN DÁN IS DE KNVB AAN DE BEURT!)


Op dé zondagmorgen van juni 2012, kwam een titel op, toen ik wat zat te piekeren over de blog van de nieuwe week. Maar het liep weer eens helemaal anders. Want de ene dag is tegenwoordig de andere niet meer.
-Hellas ging op die zondag wéér naar de stembus, terwijl de wereld de adem inhield. Ook al stelt  het landje  maar 2% voor binnen die grote  EU-economie. Maar vanwege een aantal EU-familieleden met erg weinig weerstand, werd gevreesd dat het Griekse virus toch een stevige epidemie, -ja zelfs een pandemie-, zou kunnen gaan veroorzaken.
-Immers,  wij mensen gaan echt raar doen, als “het vertrouwen” echt in het geding komt en “wantrouwen en de achterdocht” de overhand krijgen in de onderlinge verhoudingen. Dan blijkt bij herhaling dat die “technocratische” economen helemaal niet psycho- en/of sociologisch geschoold zijn. In het studieprogramma van de sociale (mens-)wetenschap die “Economie” heet, komt (ten onrechte!) geen of weinig psycho- en sociologie en culturele antropologie voor. Terwijl steeds opnieuw blijkt tijdens in die “economische” crisis-, dat het vooral aan komt op het goed voorspellen van “het menselijke gedrag”!
-Wat zelfs bij voetbal essentieel is. Daar zie je toch ook dat een prima team er plotseling niets meer van bakt, omdat er vroeg in de wedstrijd een of twee goaltjes tégen vallen…? Oranje verliet, met al zijn internationale sterspelers, drie keer zonder winst de grasmat…. Ondanks een ware oranje zee van supporters en een heel vaderland vol bijna-hysterische supporters, die alles oranje kleurden en geen seconde tijd leken te hebben voor die fatale acte in het griekse drama op hetzelfde moment.
Een groot Nederlands dagblad kopte op maandag: “Afgeschminkt!” Zeer raak opgemerkt:  immers de ware toestand kwam keihard te voorschijn, nadat die massale gekte weg was geëbd. Zowel bij die verbijsterde oranje-fans in dat stadion als  in de kroegen en de huiskamers. Het ooit zo trotse en fiere landje aan de Noordzee werd op voetbalgebied (en eigenlijk voor nog méér…) flink te kijk gezet in de commentaren van de internationale pers… Weer een kreukje erbij, in die toch al zo tanende reputatie.      
-Maar Frankrijk verraste vriend en vijand met het herstel, -als énige in de EU-, van een linkse hegemonie. Er kwam een ferme linkse meerderheid van wel 100 zetels in de Assemblée. Zelfs zónder Verts en Radicaal Links hebben de socialisten nu de meerderheid; een zeer duidelijke uitslag. Nu is de grote vraag wat deze meerderheid gaat doen met… dat enorme begrotingstekort… Hollande heeft nu geen enkel excuus meer als hem dat niet zou lukken. Hij zou dus nog eens goed naar die keiharde weg kunnen kijken, die zijn linkse collega vóór Merkel,- ene Gerhard Schröder dus- , ging met zijn beruchte Hartz-IV hervormingsplan… Wat de weg baande voor Duitsland’s giga-export, maar ook voor zijn toegenomen armoede…

-Daarom moest ik de titel, die nog tussen haakjes boven deze blog staat, al op zondagavond, weer laten vallen. Het door mij beoogde grapje,-dat beruste op een echt begin van de “Grexit”, op de glorieuze terugkeer van Oranje in de “echte” europese strijd (want dat IS het voétbal nu!) én op een nipte overwinning voor Links in La Douce France-, viel geheel in duigen. Er kwam (nog) geen failliet Griekenland, dat ons allen meesleurde, ook geen glorieuze come-back van Oranje maar wél een monsterzege van links in Frankrijk…
Dat alles ontkrachtte dus mijn ideetje om U voor te stellen, om de nederlandse regering nu over te dragen aan het KNVB-bestuur en de VN per omgaande te gaan vervangen door de FIFA….
Immers, in voetbal en wat er om heen zit, heeft de massa kennelijk meer aanzien en meer vertrouwen, dan in die manmoedig vergaderende politici…  Zo kwam het dus tot deze blog, zonder titel.

-Een passender titel voor de blog lukte ook al niet, omdat een dag later in Mexico de G20 begon, daarna die hopeloos ogende Klimaat-top in Rio én er ook op 28 juni een essentiële EU-top stond gepland. Én  omdat François Hollande,-en net nú-, een voorstel rondstuurde in de eurozone, met de titel: “Pact voor economische groei”.  Als aanvulling, -sommigen zeggen als “tegenhanger”-,  van het “Pact voor fiscale en economische integratie”, wat het meer Berlijns geïnspireerde idee is. Zijn pact moet een slordige 120 miljard kosten, die voor een groot deel weer geleend moeten worden en deels via de tax op financiële transacties moest worden betaald… De experts noemen het, -oh welk een tegenspraak al weer-,  “een druppel op een gloeiende plaat”!  Helaas:  in de G20 kreeg die tax van Hollande (én Merkel), een duidelijk “njet” als beoordeling…Wel wilden de opkomende landen de IMF-kas flink wel bijvullen: China met +45 miljard en Brazilië, Rusland en Mexico wilden wel elk +10 miljard geven waardoor de IMF-pot verdubbelde…  Europa gaat dus straks aan het IMF-infuus, gevuld door BRICS-achtigen…     
Intussen werkt Barroso in Brussel aan een plan voor centraal bankentoezicht en coördinatie op Europees niveau (en ook aan de “eurobonds light-versie”),  en van Rompuy c.s. wagen zich zelfs aan een “Economische en Monetaire Unie” (een verdergaand europees integratieplan), dat aanzienlijk méér Europa en méér Brussel beoogt… Dit alles komt ter tafel, terwijl het politiek bij vele landen uiterst onpopulair is. Maar experts zeggen, het is nu één van twee: of nú méér Europa, óf géén Europa meer…  

-U ziet het:  we worden nu getrakteerd op een “spaghetti” van plannen in een sfeer van toenemende competitie. Wat treffend illustreert hoe groot de chaos is en hoe diepgaand de visie-verschillen nog zijn binnen de EU.
Intussen trok het “filibusteren” in Den Haag, de nieuwste oppositie-methode, uitgevonden door SP en PVV, zeer weinig aandacht buiten het land. Het gaat hier dan ook vooral om wat “locaal politieke window-dressing”, lijkt me.   

-Bij dit alles gaat het steeds maar weer over dat  “(gebrek aan) vertrouwen”.  Tussen de overleggende partijen onderling, maar zeker ook van de zijde van de observerende “financiële markten”. Want ook al krabbelde de beurzen, na de het nieuws uit Athene, opgelucht meteen wat puntjes omhoog, het was weer voor even. Want hoe zou het “nieuwe kernduo van de EU”,-Merkel en Hollande-, hun toenemende verschil van inzicht gaan uitleggen op de G20 aan andere Europeanen en aan de rest van de wereld? En hoe zou de Griekse regeringsformatie,-de nipt winnende Nea Demokratia heeft daarvoor twee weekjes-, gaan verlopen? De kas in Athene stroomt intussen leeg en de laatste 70 miljard aan steun voor Athene hangen af van een positief formatieresultaat… En hup, daar stegen die rentes alweer naar nieuwe records, voor de Spanjaarden én de Italianen! Want bij de Grieken kun je er al niets meer bovenop doen…..junkbond is het.  
   
-Voortdurend weer dat magische begrip “vertrouwen”. Wat geïllustreerd wordt met de vele vragen die rond gaan:  “Zijn we wel echt opgewassen tegen wat er aan komt?”; “Zijn we het nou echt ééns of is het weer allemaal taktiek?”; “Wat gaat die ander nou écht doen?”; “Is men nu eerlijk of staat men ons weer eens te belazeren?”; “Vertelt men ons álles of laat men weer eens iets essentieels weg?”; en ook:  “Praat men ons nu maar weer moed in, omdat nú de waarheid zeggen, helaas nog meer narigheid zou gaan geven?”. U kunt zelf nog wel een dozijntje of zo bij verzinnen.

-Ach, natuurlijk wilden die Grieken gewoon graag twee dingen tegelijk: én in de euro(-zone) blijven én minder (snel) bezuinigen! Wat nogal logisch is: die euro, dat voelt in hun positie veel veiliger dan die drachme en fors bezuinigen, daar is echt niks leuk aan. Daarom kwamen op zondag, de “europese” Nieuwe Democraten met die 30% uit de strijd en scoorde het radicale linkse Syriza (wél die EU, maar niet déze bezuinigingen)  26%. Dus nu moet die “30%” zijn heil zoeken bij de versleten socialistische Pasok met zijn magere 12,5% aan stemmen en dan ook nog een kleine partner zoeken voor een nipte meerderheid… Dat ruikt dus nog bepaald niet naar een “stabiele oplossing”. En zo kwamen er geruchten dat de EU en het IMF aan enige verzachting van de afknijp-pijnen dachten. Tot grote schrik van Merkel.
Enkel de jeugdige Grieken van radicaal-linkse signatuur (en met meer trots dan inzicht ?), durfden op die radicalo’s van links te stemmen…Eigenlijk onder het motto: ”Liever dood dan slaaf…”.
Wat tien jaar geleden ook de houding van Argentinië onder Kirchner was, toen het IMF het land aan het infuus wilde leggen met een flink vastenperiode als tegenprestatie. Daar besloten ze toen maar keihard om gewoon failliet te gaan en zonder IMF opnieuw te beginnen. Wat hun ook niet slecht lukte… Maar ja, zij zaten niet in een muntunie, waar je dan de halve club mee in het ravijn kunt sleuren als je echt “psjjjt” doet!   

-We leven in een tijd van “nieuwe leiders, oude, opgepoetste ideeën en een toenemende politieke versplintering”. Steeds minder mensen zien een uitweg en hun bekruipt dat nare gevoel van een naderende chaos. Dat beeld van net vóór de klapper van 1929 toen: “Het Congres in Wenen onbezord door danste…”.
-Ik zie het liever toch maar anders: grote, ook pósitief uitvallende veranderingen, werden bijna altijd vooraf gegaan door een periode van toenemende chaos, tegenstrijdige meningen en regens van ideeën en plannen… Zo’n toestand is onvermijdelijk, ja zelfs noodzakelijk, om te arriveren bij oplossingen. Pas als iedereen is overtuigd van de naderende gevaren en van de grote ernst van de situatie, ontstaan de vereiste condities om tot gezamenlijke en werkbare keuzes te komen…
Dus mensen, zie het dus maar op deze manier en u kunt wat rustiger slapen… “Ze” komen er echt wel uit!
Het was echter even vervelend, toen ik me herinnerde, dat ene Colijn, eerste minister einde dertiger jaren, ook zoiets zei tot het Nederlandse volk…. Wat ik nou echt niet bedoel.   

-Zou u deze blog ook wat chaotisch vinden, dan moet ik u gelijk geven.  Ik voel me gewoon een (wat ouder) kind van deze tijd, die geboren is in juli 1942. Toen WOII op zijn top draaide en de Jodenvervolging officieel begon met die Wannsee-conferentie en nu kijk ik met afgrijzen kijkt naar de moordpartijen in Syrië nadat ook al ik Sebrenica moest ondergaan en die wrede Hutsi-Tutsi slachtingen.
Ik denk wel eens: mijn leven speelde zich, gewoon door toeval,  af in een soort van “overbruggingsperiode” tussen twee zeer chaotische en gewelddadige tijdperken…
En eigenlijk is dat ook een gelukje, omdat je daardoor nu beter kúnt relativeren of beter gezegd, wel moét relativeren. Mijn jeugd was in een tijd, dat de bomen weer groeiden en mijn generatie zag ze snel groeien tot hun toppen de hemel leken te raken. En dat is altijd al een serieus te nemen waarschuwing geweest…     
  

Maar…
           die gloeiende zon leeft al miljarden jaren in de chaos van het heelal dat zelf ooit voortkwam uit “The Big Bang”. Haar kleuren zijn nu, net voor ze s’avonds in de Mare Nostrum lijkt te verzinken, mooier dan ooit tevoren. Ook vindt zij zonder een enkele misser haar weg daarboven en vergeet ook nooit dat we op haar rekenen, elke morgen. En ze trotseert ook die mysterieuze zwarte gaten daarboven waardoor van alles verdwijnt… Dat moet ons een troost zijn: in elk geval gelooft de zon in de toekomst van ons allen en weet zij steeds de weg die ze moet gaan. Ook wil zij best een stevig aandeel leveren in onze energievoorziening, nadat ook de diep verborgen olie en het steengas op zijn…
Ze is eigenlijk in vele opzichten gewoon “vertrouwen gevend”, en laat ons dat nu weer eens heel erg nodig hebben. Zelfs als u haar niet ziet, staat ze er gewoon en trouw tóch. Maar omdat de mensheid met fabrieken en auto’s ,-maar vooral ook via moderne koeien- en varkensteelt-, vele miljoenen tonnen CO2 produceerde, kwam het klimaat in de war (denken sommigen te weten). En ondanks al die inspanningen van duizenden bezoekers van de Klimaatconferentie in Rio, wil een meerderheid niet écht iets hier tegen ondernemen. Waardoor die zon soms te lang niet tot ons kan doordingen… Haar treft dus wéér geen enkele schuld… u begrijpt het.   
Begeef u dus naar de Sunny Side van de aardbol, als u thuis te bleek blijft. En herkrijg uw goede humeur en uw stralende glimlach door de zon op te zoeken. Want de zon schijnt altijd ergens en met wat moeite vind u snel de goede plek!
Vanuit Marseille wens ik u weer veel zonnig weertje toe!

23 juni 2012.

L’EXCEPTION FRANÇAISE BEETJE VAN ALLES

*Hier de baas van Fitch Rating, de Fransman Ladreit de la Charrière, mecenas met een foundation, die ook veel in de franse variété-industrie investeert. Hij is ook werkzaam in nogal wat Raden van Toezicht:
 -“We kunnen Frankrijk niet herindustrialiseren zonder de ondernemersgeest weer op te wekken, die er nu erg verzwakt is”
-“Verrijking is het legitieme kenmerk van een maatschappij die er in slaagt welvaart te scheppen”.
-“De ratingbureaus verscherpen echt de crisis niet, maar doen gewoon hun werk. Ze zijn de radiologen van de business”.

*De statistiek der “honderd Europese ultra-rijken”:
Duitsland heeft er 28; Rusland volgt met 26; Frankrijk dan met 9; Zwitserland vervolgens ook met 9 en Italië sluit de rij met 7… Niemand vergeten?

Er bestaan eigenlijk geen goede en slechte (voeding)producten. Wat telt is de hoeveelheid en de frequentie waarmee producten worden geconsumeerd. Een geruststellende mededeling?

*De Europese Commissie telde wereldwijd  123 protectionistische maatregelen in de laatste 8 maanden ondanks de afspraken op de G20 in Cannes.

*“Mevrouw Aubry schaadt de eenheid van links en wil alles laten bij het oude: een schreeuwtje af en toe van radicaal links, een klein woordje voor de groenen en de echte radicalen moeten de mond houden. Maar die tijd is voorbij” (Zegt de echte links-radicaal Melenchon van Front de Gauche).

*Het aandeel van de 50-plussers in de bevolking was in 1970 nog 23% en in 2030 zal dat 40% zijn.
*”De grieken zijn de klos en ook de Spanjaarden. Wat nu met de Italianen en de Portugezen? En daarna zijn wij, de Fransen, aan de beurt”. (Zei Marine Le Pen in het kader van angst kweken).

*Het aantal kilometers gereden in auto’s daalt nu : 1100 km minder gem. en je komt nu op 12.690 km/jaar… De kosten voor de auto stegen voor benzine-auto’s met 4% en met 2,5% voor diesels. En het aantal mensen dat dagelijks auto rijdt daalde van 76% naar nu 72%... Een auto-km kost gem. 36 cent en een km in openbaar vervoer kost 9 cent ; een toenemend verschil ook. Slechts 3,3% van het budget gaat naar de aankoop van een auto: dat was in 2001 nog 4,4%. Het eigen autobezit is voor steeds minder mensen een must. Ik kan hier in Marseille aan de overkant, een elektrische Renault huren per uur: de Renault Zoë of de Citroën C Zero kosten me dan 10 euro per uur… volgeladen met stroom voor 100 km stadsreis… Voor een halve dag is dat 35 euro en een hele dag 50 euro….Een weekje 250 euro…  Met een volle batterij doe je 100 km in de stad. En een onbeperkt aantal kilometers rijden is inbegrepen…! Bijladen kost 3,5 uur aan het gewone stopcontact…

*De “regimes speciaux” (dat zijn de “gouden pensioenen o.m. bij EDF en Banque de France) kosten liefst 6,6 miljard, want dat zijn er 500.000 in Frankrijk! ‘’Egalité? Fraternité? Nee, vooral Liberté, denken vele…má liberté dus!


DE PRIVILEGES VAN DE DEPUTÉS
Als deputé dien je het vaderland en vooral “je kiezers” en dat mag wat kosten! Een vergelijking van de Assemblée Nationale met de Bundestag en de Chambre des Communes moest er dan ook ooit van komen, nu de nieuwe president de salarissen van zichzelf en de ministers met 30% verlaagde…
Een deputé (er zijn er 577 in de Assemblee)  krijgt zelf 5514 euro/maand basis plus een huisvestings-vergoeding van 165 euro plus een alg. toeslag van 1420 euro wat neerkomt op ca 7100 euro per maand. Niet overdreven dus maar… 6412 euro’s representatiekosten komen er nog bij, die onbelast blijven…  Daarnaast krijgt elkeen een vergoeding voor “persoonlijke assistentie” wat meestal een familielid van de deputé  gaat doen en daarvoor komt nog eens 9100 euro op tafel. Zo kom je toch aan 16.000 euro per maand waarvan 6412 dus onbelast zijn…
Even een budgetvergelijking in miljoenen:
            Ch.commun      Bundest.         Assemb.
Pers.k.            103            114                  170
-loon                  73              70                  126
-soc.l                 24              45                    44
Ambt.            1903          1329                1351
(onderst.)       

U moet hierbij ook weten dat eten buiten de deur en reizen, (behalve taxi) gedeclareerd kunnen worden… En ook andere zaken onder de post: IFRM (=indemnité de frais de mandat mensuel), worden vergoed.Waaronder van alles valt tot kerstkado’s, reiskosten familie, uit eten met “politici” etc. toe. Dat wordt dus aan het fatsoen van de deputé over gelaten…
Zoals in Engeland waar dat twee jaar geleden tot een groot schandaal leidde! Daar had een afgevaardigde de kosten van een jachthut ook maar gedeclareerd en er was nog erger dan dat…. Volgens onderzoek ontvangt een Franse afgevaardigde per jaar aan vrije vergoedingen: 162.000 euro per jaar… veel meer dan de duitse collega (140.000) en de britse 106.000. Én elke afgevaardigde krijgt ook nog een potje om locale giften te doen: restauratie van de dorpskerk bijvoorbeeld…  De afgevaardigden van de regerende partij krijgen daartoe ca 150.000 à 300.000 en die van de oppositie 30 à 50,000 euro.
En u zag in het lijstje hierboven dat de ondersteuning in ambtenaren in de Assemblee ook 77% hoger was dan die in de Bundestag. Deze helpers krijgen ook ca 75% meer salaris dan collega’s elders in de publieke dienst… Daar en boven kunnen zij buitengewone kosten declareren zoals extra-reisgeld bij extra-vergaderingen…
En de pensioenbijdrage voor deputés is ook nog uiterst riant nl. 47% van de pensioensom per jaar aan bijdrage…  Mede bedoeld om de tijd te betalen dat een deputé een baan zoekt na zijn tijd in de volksvertegenwoordiging… : wij in Nederland noemen dat wachtgeld.
Verder krijgt de Assemblee nog een algemene toelage en ook de opbrengst van hun publicaties. Dat kwam in 2010 neer op 302 miljoen euro!!! Dit heet dan ook de “Cagnotte” de “poet” in het argot (=plat, bargoens) dus.
Tenslotte nog even de kenmerken van deze afgevaardigden, die samen in 2010 de lieve somma van 539 miljoen kostten:
-9 zijn er ouder dan 60 jaren en één jonger dan 40 jaar.
-44% komt uit de openbare dienst, 28% uit de privé-sector en 28% waren zelfstandige.

Tja, deze uitkomsten waren te verwachten en daarbij komt dat het echt controleren van deze club, gezien vanuit de scheiding van de machten, een hele hijs is en erg discreet moet gebeuren… Het heeft dus best wel zin om zich in te spannen om deputé te worden, duidelijk zat.

EIGEN AUTO IN MARSEILLE?
Tja u begrijpt mogelijk al dat wij hier geen eigen auto meer houden: tegen metro, tram en bus kan hier niemand op: 420 euro/jaar voor een combi-abonnement en dat komt neer op 35 euro per maand. Per dag zit ik al gauw 3 à 4 ritten in een openbaar vervoermiddel en dat zou los betaald per dag ca 5 euro zijn… Dus 150 euro per maand. Moet ik ver dan is er hier voor de deur: de shuttle naar het vliegveld en Ryanair, de Eurolinesbus naar Luik, de TGV naar Brussel etc.  en alle regionale openbaar vervoer. Én ook nog wel vijf autoverhuurders nu dus ook al elektrische auto’s… Tja wat moet ik nou hier nog met een eigen auto?

KAHN ZIET EEN CATASTROFE
Ene JF Kahn, de hoofdredacteur van het blad Marianne, schreef een pamfletterig boekje dat heet: ”De catastrofe van 6 mei 2012”.
Hij was de felste anti-Sarkozy-journalist die ik ken, maar nu is zelfs HIJ doodsbang voor wat nu links NIET gaat doen… Namelijk écht hervormen. Voor 5 euro kunt u meerillen.

LE GUERRE DES ROSES…
Zo noemde een krant het gedoe van de PS-dames dat uitbrak rond de kandidatuur van Segolene Royal in het district rond La Rochelle waarmee zij een zetel in de Assemblee wilde halen. Ja zelfs de post van President van die Assemblee wilden binnen slepen zoals ze openlijk zij… Die was haar ongetwijfeld ook beloofd als… ze verkozen zou worden. Want dat is voorwaarde zelfs voor de ministers c.s. in de nieuwe regering van Hollande…
Wat gebeurde er nu? Wel, de compagne van Hollande Madame Trierweiler twitterde een boodschap van steun aan de tegenkandidaat (ook PS!) van Royal in La Rochelle… Zij kent die mijnheer en wilde hem bemoedigen… Dat kwam in de publiciteit op de dag dat Mevr. Aubry (partijvoorzitter PS) en Mevr. Duflot (groenenminister) per trein arriveerden in La Rochelle om Segolene te steunen bij haar verkiezingsstrijd. En tot grote verbijstering van vele liet president Hollande ook aan de pers weten dat ook hij Segolene ondersteunde …
Dat sloeg in als een bommetje en was voer voor dagen in de pers en bij de politieke tegenstanders. Bij de UMP werd het “een psychodrame” genoemd en zelfs “een aflevering van Dallas”… Wat nog pikanter werd toen zij verloor en dus niet meer in de Assemblee zi nu…. Een schok in de PS: deze dame was nog presidentskandidaat in 2007! Zij sprak bitter van “politiek verraad” maar dat vond dus 62% van de kiezers net niet!
De “normale president” (zo noemt Hollande zichzelf) heeft kennelijk een “niet-normale vriendin” wat nu een niet geringe imagoschade veroorzaakte. En dat ook nog tússen ronde 1 en 2 van de verkiezingen ín!
Hoe het zat en zit tussen die vriendin en de ex van Hollande was geen geheim maar nu werd duidelijker hoe diep dat zat. Mevr. Tierweiler blijft overigens journaliste bij de Paris Match en zal daar enkele bijdragen per maand over “cultuur” schrijven en dus niet meer schrijven over politieke zaken, haar beroep. Maar Twitter dat is niet de Paris Match… dat is nu iedereen duidelijk.

vrijdag 15 juni 2012

MACDONALD BEKIJKT ONS MET EEN MRI-SCANNER


Maar als je in een serieus Frans blad, in een uitgebreid artikel, leest dat die lieve mensen van MacDonald, waar onze kids zo gek op zijn, veel geld stopt in wat intussen “neuromarketing heet, dan schrik je toch wel even. MacDo, die gezellige hamburgertoko, een echt Amerikaans-globaal fenomeen, laat zijn klanten in hun hersens kijken om precies te weten hoe wij op kunstmatige geurtjes reageren? Nou daar moest ik toch even van bijkomen.


“Big brother is watching you”; onze generatie weet nog dat dit ooit echt nieuws was. Intussen worden we zo uitgebreid gevolgd en bekeken dat wij er aan gewend zijn, en de meesten van ons het ook wel goed vinden… Want met dat terrorisme overal, moét de overheid ons wel allen een beetje wantrouwen. Aan een paspoort kun je de ware terrorist niet meer herkennen en aan zijn huidskleur of kleur ogen lukt dat ook al niet meer. Want de echte terroristen wonen intussen “gewoon onder ons”.
-Want dat ze allerlei trucjes bedachten om onze kids binnen te krijgen, dat snapten we wel. En die leuke clown Ronald die er ooit rondliep en dat uitdelen van speeltjes, ja dat was duidelijk zat. Want hun marketeers wisten het al lang: 95% van de families gaan naar MacDo omdat de kinderen daar om vroegen! In San Francisco spande een moeder een proces aan tegen MacDo omdat ze vond dat “zij kwetsbare, weerloze kinderen lokten met hun gratis speeltjes”. En,-geloof het of niet-, in San Francisco mag MacDo van de rechter dat nu ook niet meer doen… Moeder won haar proces en in New York loopt nu een soortgelijk proces. Beetje overdreven niet?
-Nu bekijken neurologen niet de kinderhersentjes maar die van hun moeders! Eerst moet u weten, dat bij een mens (ik hoorde dat nooit eerder), de geur het enige zintuig is dat niet “binnen komt via het filter van het verstand, de rede”. Dus daar ben je als mens redelijk weerloos tegen… Zonder iemand iets te zeggen of te vragen werden er in Franse, Britse en Duitse Macdo-restaurants geurtjes verspreid waarvan men had ontdekt dat die,onbewust, moeders tot “eten kopen aan zetten”. Daar kwamen journalisten van het programma (van de franse zender France 2)dat Cash Investigation heet, recent achter na uitvoerig onderzoek ook met verborgen camera’s en echt stevig confronterende interviews met managers van het bedrijf. MacDo ontkende eerst heftig bij officiële confrontatie met die beweringen. Maar toen ze dat niet meer kónden volhouden, werd verklaard, dat ze die geurtjes verspreid hadden om de keukenluchtjes te bestrijden… en dat ze dat deden via de schoonmaakmiddelen. Intussen is ook gebleken dat het uiterst suffige en wat ouderwetse bedrijf SNCF (de Franse spoorwegen dus) ook al hun websites uit testten met behulp van IRM-scanners die keken in de hersens van proefpersonen. Het bedrijf haastte zich intussen met te zeggen “dat dit uitzonderlijk was en zeker geen algemene gang van zaken”.  De journalisten concludeerden dat “neuromarketing het nieuwe grote taboe is van de ondernemingen van de 21e eeuw”. Dus dat Amerikaanse boek uit de 70-er jaren dat heette “Hidden Persuaders” en dat toen best aardig wat opschudding veroorzaakte, is het herlezen waard. Toen ging het nog om zaken als kleurtjes, plaatsing van artikelen in de winkelschappen en prettige muziekjes en de MRI-scan was er nog niet. Men werkte toen nog met de oude vertrouwde vragenlijsten…   
Nou moet u ook nog even weten dat het in Frankrijk bij wét is verboden om MRI-scanners te gebruiken voor “andere dan medische doeleinden”. Want u kunt ze ook zien als “de modernste leugendetectoren”.
Dus MacDo en SNCF zaten er echt naast!

Zo’n ontdekking maakt je dan in een klap wakker en dan begint er een rijtje van min of meer recente zaken in je hoofd op te komen.
-Allereerst dat bericht dat in Nederland 1 op de 1000 inwoners “van staatswege” wordt afgeluisterd! Zo’n 22.000 landgenoten worden door Big Brother bespioneerd met rechterlijk akkoord. We zijn hier wereldkampioen en de vraag is dus: zijn wij zo erg misdadig of is Big Brother overdreven achterdochtig? Wel dat moet ooit die geheime parlementaire commissie maar eens uitleggen. Het geeft toch geen goed gevoel, lijkt wat to easy te gebeuren…
-Zo kom je al gauw ook bij Murdoch’s afluisterschandalen waarbij journalisten, soms samenwerkend met de politie en justitie, politici en andere bobo’s afluisterden en bespioneerden. En daarbij bleek er ook een soort van deal te zijn van het type: als jij me laat spioneren dan zal ik je in mijn kranten politiek steunen…. En dan ben je in een wip in Rusland waar Poetin c.s. ook de pers manipuleren voor politiek gewin en in Italië waar ene Berlusconi de media controleerde en mede zo ook zijn politiek doordrukte. Het land zakte af tot een soort van bananenrepubliek van bedenkelijk allooi: zie nu wat er van kwam!
-In elke plaats die het dorpsniveau ontgroeide zie je tegenwoordig camera’s: Londen heeft er vele tienduizenden. In Marseille zie je ze ook steeds meer al zijn wij op een nog bescheiden nivo nu. Natuurlijk worden er nu meer misdaden opgelost en dienen ze vooral als materiaal om ná een incident beelden op te zoeken die kunnen helpen. En dus niet zozeer voor continue beloering. Al gebeurt dat natuurlijk bij sommige evenementen en hot situations zeker ook. Dus waar u bent en met wie, dat wordt opgeslagen en u wordt zo een waar “open boek” voor wie er toegang tot die data krijgt.
-Kijk naar Google en Facebook die constant onder verdenking staan dat ze data jatten van hun klanten voor commerciële doeleinden. Uw gedrag wordt voortdurend “gemeten en bijgehouden” waardoor u zeer gericht kunt worden benaderd om spullen aan u te sluiten. Dus men optimaliseert de publiciteitskosten en maximaliseert de omzet! Gouden business. De processen hier tegen lopen voortdurend en de beide firma’s met veel ideële babbels lopen over het randje van wat vanuit privacy-regels mag. Recent bleek dat Facebook een eigen “politieservice” heeft die rariteiten in de relaties tussen de klanten zoekt en daar mee iets doet… Goed bedoeld roepen ze dan bij Zuckerberg in koor: maar de overheid controleert daar niks van en de klant is ook niets-vermoedend. Veel jeugdige gebruikers, maar ook volwassenen, lijkt het overigens gewoon een zorg te zijn… 
Hier zitten, zo als meestal, ook hier twee kanten aan. In Zuid-Korea bijvoorbeeld kan het u gebeuren dat u bij het passeren van een elektronisch geladen reclamebord wordt opgebeld op uw mobieltje door de computer van de firma van dat bord. Hij herinnert u er aan dat u vandaag 20 jaar getrouwd bent en dat de firma het bijna-ongeluk kan voorkomen als u nu even belt om een extra-grote bos bloemen thuis te laten bezorgen… De computer weet wanneer u trouwde en dat u daar voorbij liep… Leuk toch? Of ook griezelig? Gewoon horend bij onze tijd of ook de weg naar iets erg gevaarlijks.
-Als u rondgaat met uw mobieltje op “aan” dan wordt u door de antennemasten van de telefonie getraceerd en… er wordt in computers vastgelegd dat u op plek xyz was op dag abc om def uur… En dat wordt bewaard volgens wettelijke regels… áls de telefonieclub zich daaraan houden zou. Dus uw hele wandel wordt bijgehouden van de laatste x maanden… (of langer als de overheid dat zou vragen?). Dit is een wel erg echt voorbeeld van Big Brother die al uw gangen registreert en (nog net niet) controleert.
Als een veroordeelde of verdachte, een enkelband krijgt bij “buurt-arrest”, is het natuurlijk nou net de bedoeling dat de politie bemerkt dat hij of zij het “tolerantiegebied” verlaat.
-U reist per abonnement openbaar vervoer of heeft een Nederlandse OV-kaart? Wel dan kan een computer bijhouden dat U op dag x en op tijdstip y reisde van A naar B. Al Uw transport bewegingen zijn dan gezien en ook vastlegbaar geworden. Dus gewoon een kaartje kopen en met cash betalen kan nog helpen.
-U betaalt uw verteer en aankopen natuurlijk met een bankkaart en dus weet weer een computer waar u wat consumeerden en voor hoeveel en wanneer… En de bankdirecteur weet het dus ook als hij dat wil… Ik moest in Frankrijk bij het aanvragen van een brughypotheek ooit al mijn bankafschriften van drie maanden aan de kredietbeoordelaar laten zien… Echt waar. Zo niet, dan geen hypotheek dus.
-U belt en krijgt daarvan periodiek de factuur: voor uw vaste en mobiele telefoon. Dus is er een computer die bijhoudt wie u, wanneer belde en hoe lang. U kunt natuurlijk een tegoedkaart gebruiken maar dan moet dat tegoed wel worden gesaldeerd en dus wordt er een sommetje gemaakt met beldata… En die kún je ook met een computer registreren.
-U zit veel op Internet en surft heel wat af en communiceert en koopt en betaalt met uw PC. U doet zelfs al uw dagelijkse boodschappen via een bezorgdienst! Wel dan is zijn er een aantal computers (en minstens die van uw provider) die erg veel over u kunnen registreren. En in China (en elders bij de Arabische revoluties bijvoorbeeld) bestaat er een gigantische overheidscontrole van alle mailtjes, telefoonverkeer en sitebezoek.. met enorm slimme filters die uw foute gedrag er uit zeven. En indien u niet slim genoeg bent zit u even later in het gevang… of wordt opgeruimd zonder ooit een rechter te hebben gezien. Gewoon dagelijkse werkelijkheid in nogal wat landen. Grote computerfirma’s die in China wilden meedoen werden gedwongen mee te helpen aan deze overheidsgrollen… En ze den het ten einde maar. Want anders zou “de concurrentie” het toch doen?
-U heeft ook TV en Radio en filmverhuur via uw internetprovider? Proficiat nu kan men zelfs weten wat u kijkt en leest…. En als u ook via uw provider telefoneert dan …. Etc. en etc. …. Dus zo’n abonnement maakt het wel erg gemakkelijk!
-En pas ook op op uw werk! Uw baas heeft veelal camera’s in het bedrijf hangen; camera’s zijn al gewoon in 46% van de Nederlandse bedrijven intussen. In 10% van de Nederlandse bedrijven worden telefoongesprekken afgeluisterd… Mailt u op het bedrijf? Pas op die worden ook door uw baas gelezen. En klaagt u of maakt u grapjes over uw baas op Facebook dan bent u buiten voor u het weet.
-En blogt u ook, zoals ik, dan weet de AIVD in no-time wat uw politieke opvattingen zijn en een verrkeerd grapje kan in een dossier terecht komen…

 Wel als u wat hierboven staat nu allemaal even “koppelt” dus onder uw naam “bij elkaar veegt” dan ontstaat er dus een wel heel akelig (of enkel verrassend?) plaatje. Uw leven wordt door computers voor een belangrijk deel geregistreerd en wie die data kan combineren heeft van u een akelig nauwkeurig plaatje en heeft een complete film van uw leven in bezit. En kan dus ook trachten te constateren wat u interesseert en wat u moet worden aangeboden om wat omzet te scoren… En doet dat firma A dan kan firma B, de concurrent, niet werkeloos toekijken en dus wordt het “een data-oorlog met uw levensdata” en komt er een complete nieuw handelssector bij: het verzamelen en aanbieden van uw data tegen betaling… Zo komt u ook aan die ladingen SPAM op uw PC! Want de handel bloeit al lang.


Alles hangt natuurlijk af van de ethiek en het fatsoen van de verzamelaar van die data. Dat weten we ook sinds we in WOII zagen hoe snel de Duitse bezetter uit de perfecte bevolkingsadministratie alle joodse mensen op een lijst kon krijgen. Zij overleefden het toen niet… mede door deze data-verzameling die goed was bedoeld…
Dus moét de overheid ook hier, met wetten en regels die gemaakt moeten worden, controleren of de data-verzamelaar geen misbruik maakt. En dus moet de belastingbetaler weer een nieuwe politiedienst betalen die dat doet… Zo werkt dat in een democratie. In een dictatuur werkt het andersom: u wordt tegen de regels in gecontroleerd en moet dat ook nog zelf (deels) betalen! 

We zijn dus echt aanbeland in een wereld vol met wantrouwen.
Wat kunt u als klein burgermannetje dat zijn vrijheid lief heeft en dus ook zijn privacy op prijs stelt nou hier tegen doen? En ik bedoel dus zelf en zonder de overheid dus. Door pure zelfverdediging dus? Wel ziehier wat ik daarover fantaseerde… Want u kúnt er zomaar zelf iets tegen doen en wel meteen en nú!
Zie hier:
-betaal vanaf nu álles met cash. Dan weet men nog enkel uit welke muur en waar u geld tapte…Ai dus! Cash stelen is dus hier het veiligste… maar ja! En er zijn al hel wat dingen die u enkel kunt kopen via een bankkaart of via de PC!
-schaf uw mobieltje af of zet hem enkel aan als u iemand wil bellen of uw beantwoorder wil afluisteren. Dat laatste weet men dus wél van u… En omdat u moet betalen registreert een computer de data om te kunnen factureren: dus ook met wie u wanneer hoe lang belde… Of steel een mobieltje en men registreert een ander… en niet u!
Dus enkel nooit meer bellen (of enkel nog met gestolen mobieltjes!) is de enige zekere oplossing… Brieven schrijven blijft dus over en dan zijn we bij het “briefgeheim” aangekomen. En censuur bestaat er in nogal wat dictatoriale landen… Wie weet komt er nog een apparaatje in de handel dat uw simkaart-data verdraait…
-vertoon u in de openbaarheid enkel nog met een valse snor of rood toupetje en andere bril of trek een sok met gaten over uw hoofd. U staat dan in no time als halve gare te boek bij die camerakijkers… Mogelijk kunt u straks een storingsapparaatje kopen net zoals mensen nu een radardetector aanschaffen om de overheid te fnuiken, dat dus camera’s verwart en ook telefoonmasten….
-reis enkel nog in het openbaar vervoer op met cash gekochte kaartjes en neem nooit een abonnement of zo’n OV-jaarkaart.
-blijf van alle PC’s en Inter-phone’s weg en doe alles per bezoekje of per brief (ai weer een zwak puntje!). En ga zeker niet TV etc. kijken via een provider en ook nog via hem telefoneren. Uw gezondheid neemt overigens zeer toe want u loopt wat af! Pas op met uw OV-kaart want dan is er weer een computer die registreren kan waarheen u reist en wanneer…
-post zelf zoveel mogelijk uw brieven en moet u daarvoor met openbaar vervoer dan betaal enkel kaartjes cash.

U ziet het u bent zo een eeuwtje of anderhalf terug en wordt een ware zombie die in no time opvalt in dit systeem en dan helemaal verdacht wordt als blijkt dat… er van hem of haar in al die computers bijna niets is terg te vinden…. Dat is pas echt verdacht! Dus er blijft u maar één ding over en dat i”: aan alles mee te doen maar onder een valse identiteit. U verandert uzelf in een of meerdere anderen. U steelt cash, u belt met gestolen mobieltjes, u laat een hacker helpen om te computeren via iemand anders zijn abonnement, u kijkt ouderwets TV en Radio, u schaft een complete vermommingsuitrusting met dito garderobe (cash betalen hè!) en u rijdt zwart of koopt met cash uw transportkaartjes.
U stapt dus uit de huidige samenleving of wordt een van haar misdadige leden daarvan…
En dat is wat u nou net niet wilde! Dus u moet de samenleving veranderen! U moet de overheid aanzetten tot het beschermen van uw privacy en het maken en controleren van wetten en regels. Kortom u moet Big Brother via democratische methoden in bedwang houden en hem tot uw dienaar maken…
En laat dat nou net zijn wat u nu al doet!

Of u sluit zich aan bij het koor der “onbezorgden en naïven” die hun leven maximaal leven met alle geneugten van nu. Tot er op een zwarte dag blijkt dat die overheid vilein werd en u oppakt en mishandelt omdat u Big Brother lastig viel.
Wel dan is de cirkel weer rond, dit had u kunnen weten. Want dat gebeurde en gebeurt nu bij herhaling. Ontsnappen kan niet meer. Afrika heeft al méér mobieltjes dan het westen… Nigeria is het verst met bankdiensten per mobieltje etc. Mogelijk is er nog een stam ergens in de jungle die u kan redden maar u spreekt hun taal niet en vindt hun gewoonten afgrijselijk…
Vluchten kan niet meer…  dat zei men al in de tijd van Roel van Duyn met zijn Kabouterpartij, van Provo en Robert Jasper Grootveld de rookmagiër… Het werd mei 68 en daarbij bleef het.

Voor de wat meer agressieven onder U: sluit u aan bij de nieuwe Piratenpartij die in Duitsland aardig scoorde of wordt lid van Anonymus of Occupy. Nog beter vis het om u te laten opleiden als echte hacker en al die Big Brothercomputers  flink in de war te brengen.

Dus : doe zoals die door Bill Gates en andere digibobo’s gesubsidieerde mijnheer uit Californië, met zijn huis vol camera’s, PC’s, micro’s etc. En die al jaren zijn hele leven in alle detail digitaal vastlegt. Hij gelooft erin dat dit gewoon moet en heilzaam is. Hij is dus aan de andere kant uitgestapt waar wij hem niet willen volgen. Aan u de keuze.

    
Maar…
           Helaas is het door de hitte onmogelijk te leven op de zon, maar naar de maan daar kunt u wel heen. Binnenkort kunt u voor een hoop geld flink afstand nemen door met Virgin de ruimte in te vliegen en ook die zon wat van dichterbij te bekijken. En wat hij ook nog proberen gaat, die Big Brother, de zon kan hij u niet afpakken tenzij u wordt gedumpt in een donkere kerker… Je zou zelfs kunnen denken dat die zon werkt voor een of andere Big Brother;  ja, dat ie er zelf een van ís! Maar dat gaan we maar niet echt geloven, want dan is het laatste wat vreedzaam en ons goed gezind lijkt, in het geding.
Dus koester u in de stralen van die aardige Big Brother, die de Egyptenaren al aanbaden. Vandaar het woord: zonaanbidders. Dus voelt u de benauwenis te veel worden van al die bemoeienis met u en uw leven, dan vlei u in de warme zon en vergeet die boze, bedreigende wereld.
En u merkt het: vluchten kan dus wel nog! De zon is onze laatste redding. Daar houden camera’s, computers en spionnen het echt niet uit. En daar moet zelfs elke Big Brother een puntje aan zuigen..
Dus begeef u naar de Sunny Side en glimlach. Want zonnestralen zijn niet bedreigend voor uw privacy.


, 16 juni 2012.