Totaal aantal pageviews

woensdag 29 april 2020

COVID -19 DOET DENKEN AAN "DE POLITIESTAAT"..oid

    Als je van 1942 bent zoals ik, weet je nog iets van die Duitse bezettingstijd, waarover de bezette Nederlanders nog lang na oorlogs-einde, het vaak hadden. Met die beruchte avondklok en voortdurende papieren-controle op vele plekken in het Stadje Beek. De Nazi's zochten mensen die zich verzetten en die moesten hun moed bekopen met de dood.

    De overheid werd ons aller vijand en elk jaar herdenken we nog in mei, hen die verzet pleegden. Het was voortdurend "uitkijken geblazen"! Velen opstandige eindigden in concentratie-kampen..

    Zo is het nu natuurlijk niet, maar iets van dat nare gevoel, lijkt levend te zijn geworden..

     Ik loop elke dag een paar keer door Marseille, wordt ook aangehouden en moet mijn paspoort en mijn "derogation = vergunning" laten zien en/of toelichten..

     Wij woonden in Beek (Limburg, Nederland) tegenover een kinderrijke familie (Pijpers) met een bloeiend boomkwekersbedrijf.  De vader was directeur van de fruitveiling, die uiteraard ook fruit leverde aan de bezetter.  Want de fruitboeren moesten ook kunnen leven met hun gezinnen..

     Na de oorlog werd "vader Pijpers" opgepakt op verdenking van "collaboratie, en bevrijdersbaas Generaal Kruls zette hem vast..  Dat kwam keihard aan en deze oprechte man stierf door de schande die "over hem en de zijnen kwam"..

     Hij werd de eerste dode die ik in zijn open doodskist in zijn woonhuis, zag liggen..  De familie was in tranen en ik trachtte tegen de dode te praten en begreep niet waarom hij niks meer zei..

     De oudste zoon meldde zich als vrijwilliger voor de strijd tegen Soekarno en zijn bevrijdings-leger,  dat noemde men toen "de politionele acties". De Amerikaanse en Canadese bevrijders dwongen Nederland Indonesië als kolonie op te geven: op straffe van intrekking van de Marshallhulp. Zo eindigde het Europese koloniale bezit zo ver weg....

    Later kon ik alles wat begrijpen en leerde toen dat Frankrijk ook werd gedwongen Algerije op te geven, toen een Franse kolonie.  Tot groot verdriet van Jean-Marie Le Pen, besloot de Gaulle in 1962 Algerije los te laten..

   Het is wat raar dat deze tijd nu in mijn herinneringen opspeelt. Maar ik zie en voel om me heen in Marseille, soortgelijke gevoelens en beklemmingen, die mensen belasten in hun dagelijkse leven..

   Leon de Marsilho, mei 2020 

  
   
      

DE KUNST VAN GOED LEVEN WERD ...

      tot de kunst van het "op het randje OVER-leven"... En gelukkig leidt dat "confineren = thuisblijven" ook tot de kunst van het CONVERSEREN!

       Want elke dag rond de middag, bel ik met  oude vriend Hans en zijn lady Chris en we nemen dan "de toestand van de wereld" even door.  Hij met de Volkskrant er bij... en ik kijk intussen het laatste TV-nieuws.

       Geloof het of niet, maar dit werd een fraaie hulp bij het overleven want in La France staat de politie op straat en vraagt om "mijn vergunning".. en die heb ik altijd bij me...   Dat document is al weken geleden  ingevuld en de agenten zien dat... maar lachen er mee en laten me verder lopen! Wie gaat een oude opa nou nog meer last bezorgen!

        Kortom: de Franse slag is nog springlevend gelukkig!

Leon de Marsilho, april 2020

HET VIRUS WAART ROND EN....

      onze buren in Marseille bregen ons bijna dagelijks te eten!

   Voor ons gaat die virustijd de geschiedenis in als een tijd van fraai sociaal gedrag!  Dat moet ik
even uitleggen...

    Allereerst: wij horen in Marseille in os appartement (met onze 75 resp. 78 jaren) tot de grote risico-groep!  Immers 91% van de doden hier is ouder dan 65 jaar...

    Dus we maken een flinke kans om binnenkort "in Paradiso" aan te komen.. En ik bedoel nu niet  die feesttent Paradiso in Amsterdam!  Maar het "aardse paradijs" dat Adam en Eva werd beloofd, wat door Eva werd verknold omdat ze graag naar slangen luisterde en van appels hield..

   Nu hebben we ook de menselijke nastuur door een redelijk "dynamisch leven"(wij verhuisden + 25 keer!) , En het overkwam me twe keer dat ik niet thuis was bij de verhuizing en dus uit het buiteland terg keerde in een vreemd huis dat ik nooit eerder zag. Maar Mieke maakte altijd prima keuzes en haar broer Gerrit (helaas overleden) was architect en keek goed naar de kwaliteit van het nieuwe OG!

   Ons appartement in Marseille, hoog zodat we de Mare Nostrum kunnen zien, en met aan elke kant twee fraaie veranda's,  is een woonplek die velen graag willen over-kopen als we vertrekken.
 
  U ziet het: we hebben goed gezorgd voor onze erfgenamen! Maar vooralsnog moeten ze nog even wachten..

 Leon de Marsilho, april 2020

donderdag 23 april 2020

DE WARRIGE VIRUSTIJD VAN 2020

  De teksten die in me opkwamen  toonden, dat de wereld even sterk in de war was in 2020.. Ziehier een kleine bloemlezing..

  Vi-russen hebben niks van doen met WIt-russen: die laatste zijn net als Poetin, bewonderaars van de Tsaren..

  Kleinzoon Ward werd expert in koffiebranders, wat ook wel torre-faction heet. Hij installeert en repareert ze wereldwijd en ze bestaan in diverse capaciteiten, zo leerde hij me.

  "De wijzen komen uit het Oosten", leerden wij in het Kerstverhaal. Maar sinds Prof. Raoult in Marseille oreert, komen ze uit het zuiden..

  Elk van ons draagt miljoenen bacteriën en virussen bij zich, dus moeten we er niet van schrikken.

  In La France kilde het corona-virus duizenden ouderen in de EHPAD's. De Fransen zijn gek op afkortingen mogelijk weet u dat al. EHPAD is het acroniem voor Etablissement Hebergeant Personnes agées Dependantes…  Wij noemen dat simpeltjes "een verzorgingstehuis"..

  Sinds de Toren van Babel weten we dat de Allerhoogste de zondige mens soms zwaar straft. Daar kwam nog een zondvloed bij en het was nog niet genoeg!

  Zo nu hoeft u zich niet verder af te vragen waaróm dat corona-virus nu onder ons rondwaart!


Leon de Marsilho, mei 2020.

  .

HET VIRUS OPEREERT STIL EN DOET ZWIJGEN...

  Het is een van de miljoenen micro-organismen op ons lichaam  en prachtig als je het ziet door een microscoop.

  Het beschikt over magische krachten! Want wie of wat is er is er in staat om zowel Melenchon als CGT-Martinez  stil te krijgen?

  Dat lukt alleen met bovennatuurlijke krachten!

  Beiden  verdwenen van de Franse TV en boze tongen beweren, dat zij beiden hun centjes besteedden aan een mooie cruise naar Patagonië. Wel geef ze eens ongelijk!

  Zo'n virus is een zegen voor bloggers zoals ik. Want er is nu bijna niks anders om wat over te schrijven..

Leon de Marsilho, mei 2020

MARSEILLE NEEMT REVANCHE!


  Marseille was een eeuw geleden een beruchte maffiastad en Hitler wilde deze infame stad zelfs geheel wegvagen. Maar liet het bij het wekenlang opblazen van het oude centrum..  Hij had een beetje gelijk, want zelfs de burgervader Gaston Deferre deugde niet..

  Het kan verkeren en dat laat nu die  beroemde Prof. Didier Raoult zien met zijn befaamde Instituut.  Hij werd de onbetwiste corona-virus-expert en zijn geneesmiddel wordt uitvoerig getest. Zijn kennis zal goed van pas komen, want die virussen lijken een nieuwe plaag te kunnen worden. 
 
  Het boek La Peste van Camus wordt in 2020 weer door vele Fransen en buiten La France, gelezen..  En Nederlanders ontdekken dat ook zij bevreesd waren bij pest-epidemieën in de polder enkele eeuwen geleden.

  Mieke en ik wonen al 10 jaar in deze  "stad met de vele gezichten", die door Grieken werd gesticht,  waar de zon gul schijnt en waar het banditisme verwerd tot "suffe tasjesdiefstal"..

  Wij kunnen ons niet voorstellen dat deze mooie stad ooit  "het canaille van La France" werd genoemd.  Criminaliteitscijfers tonen dat Parijs, Amsterdam en Berlijn  de oude stad intussen ruim hebben verslagen waar het gaat om misdadigheid..

   U gelooft het niet? Wel dan moet u komen kijken en we zullen u snel overtuigen!


Leon de Marsilho, mei 2020

DE DAGEN VAN HET "CONFINEMENT"...

     Na zo'n dertig dagen "thuisblijven" en enkel buiten zijn MET een ingevulde overheidsverklaring bij je, besloot ik daarover eens wat te bloggen. Want de regels waren in de EU sterk verschillend en het volgen van regels was mogelijk nog minder gelijk!

     Ik had steeds een oud al eerder exemplaar bij me, waarvan de datum, niet meer klopte. Toen ik voor de deur werd aangehouden door de politie toonde ik dat formulier en de agente keek en zei:  C'est bon , merci"..

    Mieke had steeds een vers ingevulde bij zich en als ze die toonde kreeg ze hetzelfde antwoord...

    Dit hele (maar nuttige en serieuze!) gedoe"  verloor al snel de scherpe kantjes en de dagelijkse praktijk veranderde richting "zoals het vroeger was". Toch werd er miljoenen keren gecontroleerd en ook duizenden geverbaliseerd... De cijfers werden op TV genoemd.

     Prof. Raoult van Marseille, "onze virusgoeroe", kreeg steeds gelijk:  Het virus was "op zijn retour" en dat zagen we duidelijk aan de cijfers van het aantal doden en het aantal zieken opgenomen in de IC's…

     Het geheel gaf ons allen een raar en onrustig gevoel en beetje voor beetje werd duidelijk, dat de toekomst anders zou worden. Ons deken veranderde...

     Het virus toonde hoe fragiel we zijn, dat we niet meteen een serum klaar hebben èn dat we taaier zijn dan we dachten...


    Dat confinement = thuis blijven"  werd een leerzame tijd en  we raakten gewend aan een harder optredende overheid die ons moest beschermen..

    De rellen in de sub-urbs van grote steden,  die elke avond plaats vonden, toonde ook dat er niet veel was veranderd. We begrepen dat we moesten leren leven met toenemende onrust op de straten en steeds harder optredende overheden..

    Het toenemende gekrakeel  hielp niet weinig om het "thuisblijven beter op te volgen". Want de boetes werden hoger en gevangenisverblijf bleek dagelijkse werkelijkheid te zijn.

    Natuurlijk gaat straks alles weer "over" , maar ik denk toch dat er iets blijvend is veranderd.

    Leon de Marsilho, 22 april 2020

 

zondag 19 april 2020

VIRUS CONTRA NATALITEIT

 Als elke vrouw gemiddeld ca 2,01 kind baart blijft de bevolking constant.  In Afrika is dat wat hoger, maar daar sterven nog vele baby's.

  Ene Malthus was eeuwen geleden bang dat we zouden omkomen van de honger. Hij kon niet weten  dat de boeren zo'n 10 keer meer verbouwen per hectare, door kunstmest en betere gewassen!

  In het westen zagen we het gem. aantal kid`s per vrouw naar 1,3 à 1,5 dalen: vergrijzing en ontgroening zijn het gevolg. Daarom kunnen onze kleinkinderen kiezen welke job ze het liefste willen: althans tot voor kort in Duitsland en Nederland. Waar vele vacatures open bleven staan, maar in La France is (vanwege een minieme export) de werkeloosheid hoog en weer stijgend...

  Ik ben van 1942, toen zag men dat Hitler ging verliezen en men herkreeg hoop. Mieke (van 1945) is een kind van de blijdschap, want einde 1944 was duidelijk dat de oorlog ten einde ging.

   Gaan we na de doden van het corona-virus eenzelfde positieve zwaai beleven? In elk geval daalden de zorgkosten want er gingen duizenden oudjes extra dood (sorry maar het is waar)...

   Eigenlijk is dit het enige "positieve" economische nieuws, nu de wereld in een diepe recessie duikt met La France in de voorste gelederen..

   Onze pensioenen zijn Nederlands en die werden al 4 keer stevig bij gesnoeid.  Dat moet nu stoppen want anders moet ik nog gaan bedelen voor onze deur op het grote station Saint Charles, waar al genoeg bedelaars staan..

  Onze oude dag blijkt vol verrassingen, maar wij mogen (nog) niet klagen..

Leon de Marsilho, mei 2020

dinsdag 14 april 2020

EN TOEN WAS HET TIJD VOOR "REANIMATIE"!

 Het virus  was zo gevaarlijk dat we het (sociale en economische)  leven "op een laag pitje" moesten zetten!  Want enkel zo kon de verspreiding worden begrensd, dachten de geleerden en die adviseerden de regeringen..

 Half april moesten Macron c.s.  ons toch een idee geven, wanneer de periode van "re-animatie"   zou kunnen beginnen en wie en wat in welke volgorde, weer "op stoom zou komen"..  Er werd gezegd dat ca "half mei = een maandje later", waarschijnlijk hèt moment zou zijn...

 Intussen hadden hulpverleners het razend druk en ze kregen elke avond om 20.00 uur een "volkse aubade".  Want zij waren de redders van ons allen geworden: met ziekenhuizen,  ambulances, politievoertuigen, brandweerspullen en zorgtehuizen in eerste linie.

  Langzaam drong door dat we een nieuw tijdperk binnen traden... Waarin  overvloed zou ontbreken en je weer ouderwets "geluk moest hebben" om te overleven..

  En we zagen hier en daar iets terugkomen dat we bijna waren vergeten en wat je het beste kunt beschrijven met het gezegde: " Elk voor zich en God voor ons allen"..


Leon de Marsilho, 14 april 2020.

 


zondag 12 april 2020

BETEKENT HET VIRUS EEN KEERPUNT?

  In La France heeft men het over:  "Het jaar NUL voor Macron" en bedoelt dat hij de eerste president wordt in "een nieuw tijdperk"...

  Ook van ons wordt verwacht dat we "schakelen" en het pientere pookje zelf in de volgende versnelling zetten..

   Ik voel me ook in een andere tijd en moet bedenken wat dat voor mijn "geblog" betekent..

   De eerste vragen die ik me stelde waren:

   * Moet ik het nu "meer autoritair gaan aanpakken",  keiharde vierkante opinies neerschrijven, alle twijfel en "gemits en gemaar" weglaten en de polemiek, -dus het twist-gesprek-,  opzoeken?
  
   * Of, moet het juist andersom, en moet ik vooral twijfelen, ideetjes poneren en u tot nadenken en reageren aanzetten?

   De keuze moet snel worden gemaakt: de noodtoestand en de avondklok zijn hier en daar al werkelijkheid!

   He helemaal duidelijk werd: nà  dat virus, kun je niet "gewoon door gaan als vanouds"..

.
Leon de Marsilho, april 2020

KAN HET CORONA-VIRUS STAKEN?

  Een wat "stomme vraag" omdat het een micro-organisme is, geen menselijk denkvermogen bezit en geen kennis neemt van de media-info.

  De nogal gekke CGT-vakbondsman genaamd Martinez riep tot ieders verbazing en-publique op tot... een algemene staking! Daarna werd hij stil en velen dachten dat hij ziek geworden was of nog erger...

  De andere criticaster van de regering, de zeer linkse Melenchon, kwam niet verder dan "de regering verwijten dat die monddoekjes veel te laat werden besteld". Waar maar het was een nogal ander onderwerp...

 Vooralsnog won het virus dus van iedereen en het ging ook niet op Paasvakantie!

Leon de Marsilho. april 2020

donderdag 9 april 2020

EN ZO KWAM ER "DE APERO-BALCON"!

  Ook wel "apero-fenêtre" genoemd en die vonden de Italianen uit toen ze niet meer buiten mochten komen!  In grote steden met grote appartements-gebouwen is het nu dagelijkse kost geworden.

  De "homo ludens = de spelende mens" is de uitvinder van deze "ludieke apero-variant" voor tijden dat een virus je dwingt om zonder bezoek thuis te blijven". Het wordt uitgevoerd door de bewoners van stads-appartementen .

  De uitvoering is eenvoudig: u gaat met een glaasje op uw balkon staan om 20.00 uur en  ziet de hele buurt dat doen. Dan gaat er iemand zingen, wel of niet begeleid met een instrument, en het wordt een "massaal balkon-koor".

  Het werd in Italië uitgevonden om de mensen die in ziekenhuizen werken te bedanken, voor hun mooie, maar nu ook gevaarlijke werk.

 Het was een opkikkertje om het te zien gebeuren, ook hier in Marseille in Le Trianum (een gebouw in driehoeksvorm) wat duizenden buren oplevert. De wat saaie betonboel werd zeer levendig en  men voelde en zag de buren op een bijzondere manier!

 Zo kwam er iets moois te voorschijn, dat eigenlijk die bedoeling van "niet samenkomen) op een uiterst creatieve manier en gevaarloos, toch mogelijk maakte!


Leon de Marsilho, maart 2020


woensdag 8 april 2020

OEFENEN VOOR "NIEUWE TIJDEN"? .

   Na ruim 20 dagen van "confinement = thuisblijven"  begon ik me af te vragen hoe lang dat zou duren: de overheid had het over "weken of maanden". We ontdekten dat de wereld echt was veranderd...

  Wij hadden dagelijks contacten met Nederland, Duitsland, het UK en Spanje, waar vrienden woonden. We voelden dat de verandering breed was en diepgaand.

  In Marseille mocht je alleen naar buiten als daar een reden voor was en die moest je TEVOREN op een standaardformuier beschrijven. Als je dat dee politie niet kon tonen, kreeg je 135 euro boete... Bij een tweede keer op dezelfde dag werd dat 400 euro en nog een volgende keer moest je mee naar het politie-bureau.

  In het begin was alles "losjes", maar na een tijdje werd het grimmiger. De media toonden ons  schermutselingen van burgers en politie en het regende klachten over politie-optreden.

  Er verschenen verhalen over de bezettingstijd in Europa (1939-1945) en we voelden aan den lijve hoe dat jaren was geweest! In Frankrijk kwam daar "de Vichy-ervaring" bij: Maarschalk Petain collaboreerde met de bezetter en werd de ordehandhaver in het Franse zuiden..

  Wij zijn "Frans resident" wat betekent: "buitenlanders die met verblijfsvergunning in La France wonen". Onze rechten en plichten zijn geregeld via "onderlinge verdragen tussen La France en Nederland", die ook berusten op de grondregels van de Europese Unie...  Daarbij gaat het over van alles: documenten, belasting betalen (om dubbele belasting te voorkomen), etc. .

  We zijn ook eigenaren van ons appartement in Marseille, een deel van ons vermogen, en dat nu verkopen zal niet meevallen, ondanks nog lage rente...  Want wie durft nog?

 Kortom: steeds sterker bekroop ons het gevoel, dat "de goede ouwe tijd" misschien voorbij was.  Ai, want wij leven "onder die beschermende paraplu van de Europese Unie" en moeten er niet aan denken wat het betekent als die in ESSENTIE zou gaan veranderen...


Leon de Marsilho, april 2020

dinsdag 7 april 2020

EEN CORONA-OVERPEINZING..

  In april 2020 sloop het corona-virus rond en moest je in Marseille op straat een vers ingevulde "Attestation de Deplacement" tonnen aan de politie. Zonder die op zak was je meteen 135 euro lichter... Minstens, want bij een tweede keer werd dat 400 euro en mogelijk... ook nog in de petoet!

   Nederlandse vrinden vroegen me of dit ook zo zou zijn geweest als we nog in Mormoiron (ca 2000 inwoners) in de Vaucluse, zouden zijn aangehouden. Dat was een interssante vraag, zeker voor een halve filosoof als ik!

  In Mormoiron kenden we de burgervader goed: hij was notaris en ik kocht er zijn Landrover (Defender). Ik werd daarna door de boeren op het land eerbiedig gegroet en al van verre.. Tot ze begrepen hadden dat ik zijn auto had overgenomen... Daarmee leerde ik dat de tijd die verstreek voor de verspreiding van sommige "nieuwtjes", niet altijd kort was...  Als ik zijn eega zou hebben ingepalmd zou dat heel anders zijn verlopen, denk ik. 

  Dat corona-nieuws zou in Mormoiron zijn bestempeld als "nog zo'n gril" van rare Marseillanen, die altijd gekke dingen doen.. En de paar dorpsagenten zouden mij daar nooit hebben aangehouden en mijn papieren hebben gevraagd. Iedereen kende daar elke andere dorpeling en mogelijk zou ik daar het virus al hebben opgelopen, terwijl ík er nog niets van wist.. Want er bestond "dorpse gossip", een geheim had er een korte levensduur en de meeste waren niet conform de waarheid..

  Daarmee is het antwoord gegeven en in Jabeek (Ned.) waar ik jaren woonde (800 inwoners), zou dat niet anders zijn gelopen. Daar hoorde Mieke, -toen ze voor het eerst bij de kruidenier kwam-, een spannend verhaal over... haar en mij en alles was voor haar nieuws. Het leuke was dat ze het hadden over "haar kwaliteiten als kok"!

Leon de Marsilho, april 2020…

woensdag 1 april 2020

ONS LEVEN NÀ CORONA..

  Onze corona-ervaringen zijn nog jong als ik dit schrijf op 31 maart 2020, maar de epidemie manifesteren zich als "ingrijpend". Gaat ze een permanente wending veroorzaken in onze levenswijze? In de media werd daarover druk gespeculeerd...

  Mogelijk kan de geschiedenis helpen bij het beantwoorden van veel akelige vragen. Want de mensheid wordt niet voor het eerst met uitroeiïng bedreigd.

  Denk aan de Spaanse griep van 1918-1919 en aan de pestepidemie van 1720.  De eerste  eiste meer doden dan WOI en WOII samen: dat werd op 77 miljoen geschat (= ca 4% van de wereld-bevolking!). Dat kwam door de enorme verwoestingen van WOI, de beperkte medische kunde en omdat soldaten (die huiswaarts gingen) voor een brede verspreiding zorgden. Toen we alles  "biologisch/medisch"  hadden begrepen, werden we het de baas. Na 2 jaar was voldoende immuniteit opgebouwd en verstilde de storm...
  Vogels zorgden voor verspreiding en nu wordt aan Chinese vleermuizen gedacht, als de veroorzakers. Zij die dachten aan "een straf van God" en die vele theorieën verzonnen, gaan ongelijk krijgen...

  Denk aan Louis Pasteur, die de rampzalige phyloxera, -die alle wijnstruiken kilde-, wist te stoppen.  Hij deed dat rigoureus, door andere wijnsoorten (m.n. uit de VS)-, te enten op de Franse wijnvoeten. Zoiets kun je bij planten doen maar niet bij mensen...

  Ene Alexander Fleming bedacht de penicelline en dat werd de start van de virologie.

  Het Franse Institut Pasteur werkt aan bestrijding van corona,  mede dank zei een grote subsidie van de Franse regering. Het werk van de Marseillaanse prof Raoult, die als eerste aktief werd, speelde daarin ook een rol.

  De wetenschappers van onze dagen weten het: het duurt ook nu "even", maar het zal ook stoppen..


Leon de Marsilho, maart/april 2020