Totaal aantal pageviews

maandag 29 mei 2017

MACRON: NIEUWLICHTER OF LUCKY BOY?

 
LEES VOORAL ZIJN CV!

 
GELUK HEEFT HIJ ZEKER NODIGEMMANUEL MACRON:

      NIEUWLICHTER
                  OF
      GELUKSKIND?

 


HET IS NU:  
             “DE MAN MET DE VISIE” , 
                  EN  NIET MEER MET
      "DE POLITIEKE PARTIJ", STUPID!
 

INSPIREERT DE GAULLE OOK MACRON?
De verkiezing van Macron noemen sommige “een Blitzkrieg”. Zijn beweging “En Marche” (op weg..), zette enorm veel op de kop. Het lijkt zelfs een generatiewisseling, met verandering van stijl en verbeelding. Hoe kon dit in, dat zo geblokkeerde Frankrijk? 

LA FRANCE NU BETER DAN TOEN HIJ STARTTE?
Hollande liet het land ontredderd achter met een onhoudbaar sociaal-economisch model en een natie vol breukvlakken en tegenstellingen. Dat in “een soort pré-burgeroorlog-klimaat” lijkt te verkeren.
Internationale invloed en gewicht van Frankrijk kwamen stevig in het geding. Duitsland stak ver erboven uit en Brussel leek La France te regeren. Mede daardoor pakten de populisten hier samen 55%!
Macron dacht aan de Gaulle: die uit 1940/1944 en die van bij de herfundering van 1958. Frankrijk verkeerde in een zware economische crisis: inflatie 15%, tekort 5%.

VOOR RADIO LONDEN
OP FRANSE TV 1958
De Gaulle zei toen (over Albert Lebrun, ex-president): “Die deed in 1940 twee zaken tegelijk verkeerd. Hij werd geen echte chef en hij schiep ook geen staat. En toen kwam Petain op”. Een pikante, en actuele vergelijking!  

Moet er nu weer zoiets gebeuren als in 1958; bij het uitbreken van de algerijnse opstand. Toen vroeg De Gaulle ook om “regeren per decreet (ordonnance)” net als nu Macron. Dat alles leidde tot aanpassing van de Grondwet. Wat nu niet hoeft: er moet gewoon snel actie komen via hervormingen. Want, een ander sociaal-economisch model is dringend nodig. Een, dat weer groei brengt, dat hoge werkeloosheid opruimt, het handelstekort verkleint en de wassende staatsschuld afbouwt. Na 1958 ging de productie omhoog met 40% (!) en de productiviteit met 5,5% per jaar (1950-1958)! Dus het kan snel anders…
 

Macron moet (liefst) een parlementaire meerderheid halen: uit de resten van PS, LR en FN-spijtoptanten.
DE FRANSE HEMICYCLE

Dat zien we in juni a.s. . Hij moet een nieuwe regerende meerderheid vinden, om veel aan te passen.


Mogelijk kan het toch niet zonder shocktherapie: die Macron vooralsnog afwees.
SHOCK: HEILZAAM OF LINK?

Ook moet de idee over de EU positiever worden: nu is een meerderheid van de fransen tegen de EU! Macron kreeg een immense taak, maar de opkomende conjunctuur gaat helpen. Met de terugkerende internationale investeringen. En via het stijgende prestige van Frankrijk in Europa en de wereld.
Mogelijk moet hij toch “la mechanique de choc et de vitesse”,- die de Gaulle toepaste om snel resultaat te halen-, van stal halen. Wie weet is dat “zijn plan B”?


We gaan het de komende maanden ontdekken: zijn succes is essentieel voor de toekomst van de EU.. Ook voor nederlanders en ook zij voor hen die niet in Frankrijk wonen...    
 

DE BRONNEN VAN MACRON
Hoe kwam Macron aan die verrassende en succesvolle aanpak, vragen vele zich af. Zeker zijn tegenstanders: want de PS ligt aan diggelen, de LR houdt zich nog net staande en in de FN is het ook hommeles.
11 Programma's: 10 verworpenZeker na die euro-flaters van Marine en het vertrek van haar nichtje. De plannen van Hamon en Fillon werden ingetrokken en dat van Marine moest ferm worden bijgesteld! Een kerkhof vol politieke vergissingen..

DE BETERE AANPAK: EEN MOUVEMENT!
Macron ging niet over een nacht ijs: hij studeerde jaren op wat hij nu toepast en zocht overal naar mensen die hem wat konden leren. Wat we zien is dus geen toeval of een geslaagd gokje, maar doorwrochte inzicht en doordachte aanpak. Wat zijn/waren de bronnen van  Macron, waardoor zijn aanpak zo hoopvol startte? 

 

-“Man met een beweging en visie” contra “de politieke partij met vooruitgeschoven voorman”.
DE MODERNE VISIONAIR?
Pierre Rosenvallon (College de France) gaf een lucide analyse. Hij zei: De winnaars bij de presidentsverkiezingen wonnen vooral door hun BEWEGINGEN en dus niet door op een politieke partij in te zetten. Zie: “Debout la France” (van Dupont d’Aignon), Jean-Luc Melenchon met zijn “La france insoumise” en Emmanuel Macron met zijn “En Marche”.  Er wonnen nu dus geen POLITIEKE PARTIJEN. Die een bepaalde idee of ideologie propageren, daarop gebaseerde partijprogramma’s opzetten en dan leiders voor de campagne kiezen. Nee, in Frankrijk zagen we nu: allereerst leiders, -opvallende personen-, met een visie of een idee als kapstok voor een beweging, die aanhangers zochten. Omgekeerd dus. Je organiseert de aanhang achter “een leider + idee” en niet “achter de representant van een bestaande politieke partij”. Het accent lag niet op representatie, maar op identificatie.

Alle politieke partijen komen voort uit bewegingen of revoluties. Maar zoals vaker met organisaties gebeurt: ze kunnen zich niet aanpassen aan grote veranderingen.

WEGVOERING VAN TE OUDE AANPAK 
Zie het verdwijnen van communistische partijen, waarvan nu enkel de franse PC over is.. Starre verouderde organisaties sterven af, zoals ook met bedrijven gebeurt. Wat ik in mijn vak als managementconsultant van dichtbij meemaakte..

 
1958: GROOT KEERPUNT!
De Gaulle had ook deze idee. Hij zag de partijen enkel als intermediaire lichamen, die de maatschappij omvormen en “die opereren tussen leider en volk”.

Die idee stopte hij ook in de Grondwet van de V-e Republiek: die er nog is. De kern is: een man of vrouw in een directe confrontatie met de kiezers.

De PS en de LR (en later ook FN) kregen veel problemen met leiderschap/leiders. Daarom werkte het niet, én er kwamen geen nieuwe ideeën. De logica van de Gaulle was dat je eerst een geaccepteerde leider moet hebben. Wat we ook zagen in de VS bij Trump! En eigenlijk  ook als je naar Poetin en Erdogan kijkt..


Wat is de toekomst voor partijen als PS en LR in Frankrijk? Beide diep gespleten door vele verschillen. Via een positieve contra een negatieve kijk op de liberalisering: protectionisme tegenover liberalisme. En is ook het oude links-rechts gevecht voorbij? De socialistische oer-idee van “baas contra knecht”, zal nog even blijven. Maar er ontstond een sterker idee: dat van “winners contra loosers”. Tegenstellingen worden dus meer divers en ingewikkelder.

VERSCHEURD, VERLAMD  LAND
Er groeiden “twee Frank-rijken”: dat van “d’en haut (van bóven)” en dat van “d’en bas” (beneden). En de arbeider is niet meer de simpele de fabriekswerker: maar ook een logistieke werker in de distributie. Zoals magazijnwerkers, chauffeurs van transportauto’s en de bezorgers op scooters en fietsen van pizza’s. Er ontstaan nieuwe arbeiders-beroepen..

Verdwijnt het aloude “klassenbewustzijn”? Vele zeggen: “Ja, als je dat beperkt tot het sociale aspect”. Want: “hoog tegen laag” bleef. Maar dat gevoel van “niet-aangesloten zijn en niet gehoord worden” is nu sterker dan ooit. De angst om af te zakken nam ook sterk toe: bij de mensen zelf en bij hun kinderen. Als je in loondienst werkt, bestaat er een kans van 1 op 1000 om dakloze (SDF) te worden. Objectieve aspecten spelen nu minder dan niet-objectieve, zoals “de angst over wat komt”. Die werd sterker en meer bepalend.

Het populisme voegde de tegenstelling “volk en oligarchie/elites”, er aan toe. Ook dat: ”Wij en zij denken “. Zie bij immigratie en bij banken/financiers. Let ook op de diverse instituties die zich bezighouden met “rechten en vrijheden”, een belangrijk element van onze democratie. Die positie verloren wat tot minder matiging van conflicten zorgde.

Is Macron, -die graag spreekt van “het franse volk”-, niet zelf een gematigde populist? Of wil hij net als de Gaulle “vooreerst het volk herenigen”? Melenchon spreekt niet meer over “arbeiders” maar over “de mensen (les gens)” en Marine Le Pen heeft het over “het volk (le peuple)”. Rond Macron zie je nationale vlaggen en geen (socialistische) rode. En zie: de Internationale is ook vervangen door de Marseillaise. Links baseerde zich lang op het beeld van de franse revolutie en dat van de Commune van 1848. En Rechts herinnerde altijd aan grote daden en gebeurtenissen en beroemde voorouders.

 
Structureert een beweging even sterk als een politieke partij? Die meer een groep mensen is rond een partijprogramma. Nu zagen we vooral “een groepering rond een leider met een visie”. Zoals Le Pen met “haar wereld van orde en sterke bescherming” en ook Melenchon zet dat zo graag neer. Macron en zijn experts, stellen meer een andere politiek-sociale filosofie voorop.

In 1945 was Frankrijk verdeeld: gaullisten tegen commu-nisten. Na de vreselijke beproeving van WOII, die hen verdeelde in “zij die zich hadden verzet en geleden” en “zij die profiteer-den en collaboreerden”.  Zo werd met de Gaulle “de securité social” mogelijk. In deze wet lees je: “Na de vreselijke beproevingen komt er de nieuwe plicht om onderling solidair te zijn”.

Is populisme gewoon een uiting van “directe democratie”, wat men in de VS zegt?
OUF! OEF!
Het populisme wordt gevoed door disfunctioneren van de maatschappij op punten als solidariteit en herverdeling van inkomen. Maar drijft ook op “teleurstellingen over de democratie”. Vele denken dat referenda en acclamaties, beter zijn. Dat kan een goed middel zijn voor diepgaande en essentïële kwesties. Maar democratie is ook het vormen van opinies in discussies en in verloop van tijd. Je kunt niet alles even regelen met “zo’n schijnbaar homogeen volk”, dat “direct kiest”.  Discussie moet, ook nadenken en toetsing aan de grondwet: door onafhankelijke colleges. Daarin ligt de vitale bescherming van het algemene belang.

Macron is voor Machiavelli-kenners het voorbeeld van “fortuna”. Want hij greep de kans die zich aanbood. Dat deed hij goed, maar er is bij Machiavelli ook “vertu”.
NU MACRON'S MOMENT?

Dus doordrukken en weten hoe te regeren, wat heel wat anders is. Waarin Macron beperkte ervaring heeft. Al zag hij van dichtbij vele fouten van Hollande. Wat mogelijk heeft geholpen: dat gaan we nu zien.

(Mede naar: Rosanvallon La nouvelle geographie politique, LP mei 2017)

 

-Aghion en Jean Pisani-Ferry: “Macron’s politiek-economische denkers”.

LE CERCLE DES ECONOMISTES IN ACTIE..
Philippe Aghion (College de France), vertrok in 2015 uit Harvard terug naar La France. En hielp Alain Juppé en Macron. Als een soort van “overwinnaar” sprak hij recent in de Cercle des Econo-mistes. “We moeten het land “depikkettyseren  en de creatieve destructie faciliteren door propageren van de innovatie”. Dus nu géén algemeen basisinkomen, maar lagere winstbelastingen, ook belasten van kapitaal met 30% en de ISF afschaffen.


GROOT ECONOOM, SLECHTE POLITIEK ADVISEUR?
Heel andere zaken dan de “te politieke econoom Piketty, adviseur van Corbyn (UK, Labour) en Hamon (PS-kandidaat), predikte. En vaktechnisch gezien speelt hier een revanche van Schumpter op Keynes (beroemde moderne economen).

Dertig jaar lang werden inkomensverschillen weinig groter in Frankrijk. Maar de “ongelijkheid van kansen nam sterk toe en de sociale immobiliteit nam af”. Dus: onderwijs en de vorming, bleken niet meer in staat voldoende sociale mobiliteit te garanderen. Daarom gaat het nu, en dus zegt Aghion: “EDUQUER, LIBERER ET PROTEGER” (= Opleiden/vormen, bevrijden en beschermen).

HET IS BEGONNEN...
Aghion en Macron werkte al samen. Macron stapte weg bij Hollande en nam Jean Pisani-Ferry (vriend Aghion) in zijn team op. Wat we bij de uitvoering van dat “Blitzkrieg-plan” van Macron c.s. nu zien. Dat komt voort uit “professioneel veranderings-denken” met als primaire  vraag: Hoe schep je een brede, gemotiveerde veranderingsbeweging? Change gebaseerd op pedagogiek en inzetten van change-agents, zijn hier de sleutels. Zie en hoor nu Macron en Philippe..

GAAT M'S AANVALSPLAN LUKKEN?
Macron’s PM werd een grote verrassing: een 46-jarige burgemeester (Le Havre) en deputé voor de LR!

1e CONSEIL DES MINISTRES MARCONAIS
In zijn kabinet zitten op topposities: drie PS-ministers (Buitenland, Binnenlandse Zaken en Arbeid), twee van LR (Economie en Defensie) en één van Modem (Justitie). Dat zijn allen ervaren rotten: Macron beperkt dus die beginnersrisico’s meteen..

Macron en zijn PM gaven op de 1e kabinetsmeeting aan allen zeer strikte spelregels mee. De nieuwe “50/50 M+V-ploeg”: 22 posten sterk, en met 50% der posten bezet uit “de civiele sector”. Dat klopt exact met wat is beloofd. In alle opzichten is dit de geprefereerde mix en de vernieuwing! Ministers van civiele oorsprong: dat was er ooit bij Giscard D’Estaing in 1974. En PM Philippe zegt luid dat voor hem Mme Buzyn (Santé) en Mme Nyssen (Cultuur) vooral professionals zijn met grote legitimiteit.. En bij Hulot (Energie/Transport) moet je denken aan namen als Simone Veil en Raymond Barre: ook “civielen met hoge prestaties”.
HOGERE VERSNELLING VOOR DES VADERLANDS BESTWIL

Macron had een compleet, gedetailleerd en razendsnel plan voor 2017 klaar. Waarin de arbeidsmarktflexibliteit als éérste punt prijkt. Taai, hard nodig en zeker vol sociaal risico. Maar ook: moedig én strategisch gedurfd.. Maar, hij weet zeker (zie alle andere EU-landen), dat dit snel  banen oplevert. Zeker nu de economie europees breed aantrekt! Dat is zijn slimme, gecalculeerde gok.
MARTINEZ CGT: TEGENSTANDER
In zijn tweede week praatte hij met de vakbonden: de dag na de start van de parlements-campagne. Hij wil de bestaande arbeidswet per decreet gaan aanpassen, om de lange weg te mijden. Werkgevers zijn al akkoord, vakbonden nog niet en één, -de CGT-, is al tegen. Maar vakbond FO wil in principe praten.. De gematigde CFDT wacht nog af

De sociale partners mee krijgen is cruciaal: om ook de Assemblee mee te krijgen. Daar is een meerderheid vereist… Die ook “LR-kring” moet komen en wat steun vanuit PS en FN is ook niet weg. De lijst met aanpassingen aan de Wet Kohmry, bevat een goed dozijn punten. Waaronder: het overgaan op overeenkomsten per sector. Waarbij een algemeen minimum geldt.. Peilingen toonden dat er sinds Macron een enorme sprong optrad bij “le moral des cadres” (het moreel van managers). Dat schoot omhoog: naar index -9 komende vanaf -56 in 2012.

M. OP DREEF IN DE CAMPAGNE
Deze aanpassing is de echte test, ook voor de gevolgde methode. Daarnaast staat de audit van de publieke financiën, vooraan. Macron wil een onbetwist ijkpunt voor zijn start heel precies laten vaststellen! Want, een nare verrassing wat het begrotingstekort 2017 betreft lijkt al zeker.


DE KICK VAN CICE?
Daarna komt het budget 2018, waarin grote hervor-mingen van 2018 zijn begre-pen. Zoals: afschaffing Taxe d’Habitation (voor 80% der huishoudens), het aanpassen van de wet Cice (van Hollande:over lagere ondernemingslasten) en de afschaffing vermogens-belasting (ISF). En: verhoging van de CSG (sociale lasten fransen) met 1,7%, zit er ook bij.

DE MEEST COMPLEXE TER WERELD? 
Andere hervormingen komen in 2019 in discussie: zoals de beroepsopleidingen/-vorming, aanpassen van de ww-regelingen/aanpak, etc. ..  Over invoering van “belastinginhouding bij de bron” (plan van Hollande) wil Macron nog nadenken… 

Welaan, deze rij voor 2 jaar, is dus geen kattenpis. Niet alleen in aantal maar zeker ook qua zwaarte. Macron verwacht in 2018 al enig positief economisch effect van de hervormingen 2017. Hij wil dat “men het tij voelt keren”, wat hem ruimte geeft voor een snel vervolg.

Wat van groot belang is, om bij gematigd links, midden en zeker bij gematigd rechts, deputés “over te halen”.  Als hij een meerderheid krijgt voor zijn decretenaanpak, hoopt hij dat de gescoorde effecten hem extra-steun verschaffen.
 MACRON DE EUROPEAAN IN DUITSLAND
Dit is voor de EU-toekomst ook essentieel, net als de Brexit-start dat is. Wat veiligheid en immigratie-aanpak betreft moet Macron, -samen met Merkel-, genoeg andere EU-landen meetrekken, in een stevigere gezamenlijke EU-aanpak.

 Dit alles onder voorbehoud van mega-verrassingen.

Zoals grote IS-aanslagen, krakende (italiaanse) banken, ontstaan van sociale onrust in Athene (bv. over schuldenaanpak), conflicten en schade van Brexit, en… een Trump-impeachment ?? Groot immigrantendrama  met Libië (2017 +45%en 2-3% doden)… Of grote ruzie in de Chinese Zee (China- N-Korea), opstand in Turkije of een dik schandaal in de relatie Rusland-VS-EU of een zware plof in het MO of rond Assad…

GELEGENHEIDSVRIENDEN
AMERICAN DREAM?300.000 NU IN LIBIË? +45%?
LIN PING DREIGT DE REGIO


We kunnen hier enkel speculeren. En idem over de echte power van Macron en zijn land: in V-Raad en VN, in G20/G7 en in Afrika (militaire actie in Mali) + het MO. .  Een goed lopend Frankrijk onder Macron is voor dit alles essentieel omdat het krachtig EU-optreden mogelijk maakt op basis van de motor Frankrijk-Duitsland.

WEG MET ISF (vermogensbelasting)? OF...
Is een beter vervolg van de vredige europese droom voor ons weggelegd? Wel, Macron zal er alles aan doen, zeker.. Een franse vriend zong de Marseillaise op nieuwe tekst: « Allons Macron et la patrie, le jour de gloire est arrivé » en « Macron, Macron,  etc. … ». En dat klonk vele als muziek in de oren.


Leon de Marseille, 30 mei 2017

vrijdag 19 mei 2017

LA FRANCE: EMMANUEL M. , CHARLES DE G. EN JOHN K.


 
EMMANUEL MACRON "EN CHEF DE TOUT"
EEN NIEUW DUO VOOR LA FRANCE
LA FRANCE:
EMMANUEL M.(acron), CHARLES DE G.(aulle) EN JOHN K.(ennedy). 

REDDERS DE GAULLE EN CHURCHILL
DE BELOFTE JOHN KENNEDY


Op de dag dat ransomware-cyber-attack versie 2 aanviel en de Xi Linping zei dat China 124 miljard in 40 landen ging stoppen voor de nieuwe handelsweg, kwam uit de perfect rollende Macron-machine in Parijs de nieuwe franse PM te voorschijn.
DE RANSOM CYBER AANVAL
HET MEGA-PROJECT XI LINPING

En arriveerde Emmanuel M. bij Merkel (van huis uit fysicus) in Berlijn. Waar media hem: “der Heiland” noemden..
EMMANUEL = DOOR GOG GEZONDENE
President Emmanuel Macron (geb: Amiens) studeerde bij de jezuieten en daarna op de ENA. Charles de Gaulle (Rijssel=Lille) ging ná de jezuieten naar de militairen in St. Cyr.

AMIENS: GEBOORTESTAD
ST-CYR VAN CHARLES DE G.
DE ENA VAN EMMANUEL M.
REDDING VAN HET VADERLAND
Beide groeiden op in milieu’s met een “hoog RK-cultureel gehalte”, al komt Macron uit een (medische) PS-familie. Charles werd in het leger een sterke, moderne generaal en ook Macron is een onafhankelijke modernist.

In 1958 moest de Gaulle Frankrijk redden (Algerijnse opstand) en Macron weet zeker dat hij nú ook als redder is geroepen. De Gaulle trad af in 1969, na de onrust van 1968 en het verliezen van zijn referendum over de regionalisatie. En stapte eerder (1948) ook uit de NATO en schiep de nucleaire franse “Force de Frappe”. Hij wilde Europese (militaire) samenwerking zonder deelname van de VS. Ook Macron blijkt een overtuigd europeaan..   

FORCE DE FRAPPE VAN CHARLES DE G.: EUROPEAAN
 Maar vergelijkingen houden ergens op. De Gaulle werd president met 69 en Macron telt 39 jaren én Charles huwde de 10 jaar jongere (oerfranse) Yvonne en Emmanuel viel voor de 24-jaar oudere zeer culturele Brigitte. Beide komen voort uit de diepgewortelde franse (RK)-cultuur en houden van historie en literatuur.
YVONNE DE GAULLE
BRIGITTE MACRON


Hun franse zielen, houden van symboliek en traditie, maar ook van moderniteit. Kenners voorspellen dat Emmanuel ons, qua stijl van regeren, aan de Gaulle zal herinneren. 
 

DE GROTE FAMILIE MACRON
De zondag van de investituur was een perfect vervolg op de vlekkeloze campagne. Macron toonde trots zijn familie, maakte de namen van zijn team (“sa garde rapprochée”) bekend. En kondigde een belangrijke rol aan voor “première dame” Brigitte.  

Het afscheid van Hollande was afstandelijk, maar elegant. Hun geheime “tête à tête” duurde een uur: langer dan de normale 30 minuten. En Macron begeleidde Hollande over de rode loper naar de  wachtende Peugeot: wat Hollande Sarkozy niet gunde.

FRANCOIS HOLLANDE VERLAAT ELYSÉE
De ex-president reed naar “Rue Solferino” (PS hoofdkwartier), zoals Mitterand in 1995 deed. Uit zijn speech aldaar kwam enkel in de pers: “Dat hij het land beter achterliet dan hij het had gevonden”.

 
Het door Macron bepaalde deel van de lange ceremonie, stond bol van symboliek en emotie.
-Macron reed in een open militair voertuig over de Champs Elysée. Naar de Arc de Triomphe om de vlam voor de onbekende soldaat te ontsteken.
EMMANUEL MACRON CHEF DE L'ARMEE FRANCAISE


-Hij herdacht (onder de Arc) ook de recent, door een terrorist, vermoordde agent.
-Hij bezocht daarna gewonde soldaten in het militaire hospitaal: want zijn land is in oorlog.

VISITE BIJ MAIRE HIDALGO PARIJS
-Hidalgo, de maire van Parijs (centrum en hoofdstad), ontving de nieuwe president uitgebreid en te midden van een grote schare uit alle gelederen.             
-Er was veel emotie zichtbaar en de ontmoetingen waren vaak warm, met veel aanrakingen en bises. Burgemeester Collomb van Lyon (Macron-aanhanger van het eerste uur) was in tranen en bleek niet de enige.
COLLOMB DE GETROUWE UIT LYON
EMMANUEL SPREEKT ALS PRESIDENT..


GRAND-MAITRE LEGION D'HONNEUR
De speeches van Macron waren doordacht. Ze beoogden om een depressieve natie, in chaos en moedeloosheid, op te tillen en gerust te stellen. Macron sprak als een vader en zelfs als psychiater. Of moet je zeggen: als “hun nieuwe leider en redder”? De historische grandeur van La France werd  herhaald aangehaald.

Macron richtte zich tot Europa en tot de wereld.
EMMANUEL DE EUROPEAAN
“De verbetering van de wereld moet vanuit Frankrijk komen”, hoorden we. En: “L’Europe sera refondé et relancé”. Dat was je reinste anti-FN taal en duidelijk voor anti-mondialisten en protectionisten.

We zagen en hoorden een “soort jonge De Gaulle”, een anti-Trump en een nette versie van Poetin.


LINKE COLLEGA'S 
HIJ OPENDE RUSLAND
HIJ LEIDDE DE VS IN CRISIS Mijn generatie denkt aan John Kennedy en Gorbatsjov. Macron sprak zonder schroom,  over de “koers van onze wereld” en toonde zijn grote ambitie. 

Kan deze verrassende man dat alles waar maken?
DE LEERSCHOOL VAN MACRON
 Zijn carrière is breed en opmerkelijk: maar zijn entree in de politiek is 5 jaar geleden. Zijn tactiek om zover te komen wordt intussen bewonderd. Net als zijn indrukwekkende voorbereiding van een giga-operatie die eerst links en nu ook rechts "overvalt". Wie de machtig rollende Macron-machine ziet is onder de indruk.
MACRON'S STRATEEG EN PROJECTMANAGER
Deze man én zijn zichtbare, opmerkelijke entourage, doen vele verbazen. Het ruikt naar een “een managentteam voor een grote zakelijke operatie”, die afrolt in een militair ritme. Opperbevelhebber Macron, at work? 

Zijn programma werd “flou = vaag” genoemd, maar de kracht zit in de kwaliteit van zijn team en de voorbereiding. De aanpak van de parlementsverkiezingen door de nieuwe LRM-partij van over een maand is opmerkelijk!  Hij richt zich op "het veranderingsproces" en dat is nieuw en cruciaal.
LA LUTTE OM DE 577 DEPUTÉS

Er kwam ook al een bijeenkomst van een groot deel van 430 LRM-kandidaten (voor > 80% van de 577 districten). Met Bayrou (MODEM) werd snel zaken gedaan en wat wrijving was gauw opgelost. Modem staat vooraan in ca 100 districten.             

De dag na de inauguratie koos en toonde Macron zijn PM. Dat bleek een LR-assemblee-lid: en de  46-jarige burgervader van Le Havre.
MACRON EN ZIJN PREMIER EDUARD PHILIPPE
 Eduard Philippe, goede bekende van Macron en ex-woordvoerder van Juppé (LR) is een goed bestuurder. Zijn naam viel wat later dan beloofd: want er werd tot het laatste moment over de nieuwe ministers onderhandeld. Vooral uit LR, want Macron en zijn PM wilden weten hoe sterk ze daar staan. Ook omdat  Macron meteen naar Merkel zou gaan.. De nieuwe regering (alle ministers) werden een dag later bekend gemaakt..

DE TE VEROVEREN ASSEMBLEE 
Het commentaar in franse politieke kring op deze  “vrijwilige cohabitatie van LRM, Modem en LR”, was niet mals. “Destabilisatie van rechts en midden” (Ciotti LR), “een persoonlijke keuze en geen politieke deal (LR)” en “Macron bekent dat hij rechts is” (PS-jongeren).
WIE MIXT NU MEE?
Maar we hoorden ook: “prima keuze, goede vent (LR, Juppé)”, “eindelijk een reconstructie van de franse politiek (Modem)” en “eindelijk een einde aan het links-rechts partij-gekissebis”. Merkel zei voor de ontmoeting met Macron tegen de media: “Eindelijk meer Schwung in de EU”.

Eduard Philippe kreeg “de sleutels van Matignon” van (PS)-PM Cazeneuve. Ze kennen elkaar: ze waren tegelijk burgemeester in noordelijke havensteden. De overdracht liep niet zwaar, was elegant en ook met humor. Cazeneuve kreeg “bon vent” toegewenst en reed weg in zijn Renault. 

KOMENDE EN GAANDE PREMIER
Daarna schudde Philippe handen met zijn nieuwe personeel. Om 17.00 uur ging hij de kabinetspresentatie afronden, die essentieel  is voor succesvolle parlementsverkiezingen. Elke kiezer kan zien wie Macron’s ministers zijn, waar ze politiek en maatschappelijk  toe horen en ook welke "partijloos" zijn.  

Hollande leek bijna meteen "al lang geleden" en zijn PS viel terug naar 7%. Melenchon pikte op links 20% in. De LR kraakte, maar barstte (nog) niet. Al waren de interventies van Juppé duidelijk genoeg. Hij riep op tot "constructieve oppositie" en toonde waar hij staat. Alles gaat voor LR in de legislatives gebeuren: waarvoor ze nu 20% scoren. Macron’s LRM showt daar: 30%. Er moet dus ruim 20% coalitiepower komen uit: LR, PS-spijtoptanten en uit het FN? 

De ontmoeting met Merkel was zichtbaar warm en frank. Merkel sprak over: “Een grote kans voor de EU” en ”zonodig aanpassingen van de EU-verdragen”.
LE COUPLE POUR L'EUROPE
Ze spraken meteen over knelpunten als: “EU-arbeids-uitwisseling, meer protectie van de europese industrie, minder EU-bureaucratie en niét-mutu-aliseren van oude schulden van EU-landen” (!).. De EU-motor herstartte meteen en de media waren positief en hoopvol. 

Woensdag werden de 22 (18 nieuwe ministers + 4 staatssecre-tarissen) bekend. Met 11 dames en 11 heren: conform Macrons
belofte van pariteit. 
DE TOPPERS VOOR MACRON
DAMES EN HEREN: 50 - 50.


Bij de kopstukken (ruwweg): 4 REM (partij Macron), 2 MODEM (p. Bayrou), 3 PS (Le Drian, Collomb en Castaner), 6 LR-leden en 1 prestigieuze Groene (Hulot). Zo'n 50% kwam uit de publieke sector en 50% uit de civiele. Zelden vertoond: enkel de Gaulle lukte dat in 1958. Jong kun je er niet echt opplakken: over de hele linie gemeten is het gemiddelde 54 jaar. Maar de top is jeugdig met op de kernministeries oudere rotten.. 
Er werd een dag extra genomen om de fiscale en "maatschappe-lijke" transparantie van elke kandidaat ferm te checken. Indachtig  de les uit de zware fouten die Hollande bij benoemingen maakte.
Opvallend was: het accent op Europa  (2 posten) en 2 zeer ervaren ministers op Binnen- en Buitenland. Macron zorgde voor continuïteit op de kernposten vooral voor veiligheid in- en extern.   

Sommigen zagen "een overgangskabinet", dat na de verkiezingen van juni zou worden bijgesteld. Het geheel was voor vele onwen-nig door tempo en afwijkende aanpak. Natuurlijk kan er worden bijgesteld en komen er ook missers..  


Direct na de namen, volgde álle overdrachten. Na enkel uren was er van de hele ploeg van Hollande niets meer over: behalve zijn minister van Defensie.. nu op Buitenland. En minister Le Maire (LR-topper)en Staatssecretaris Darmanin (LR-maire) werden "uit de LR gezet"! Op zijn minst onsportief en in wiens belang nu nog? 
Donderdag 1e vergadering kabinet met Macron: allen waren er. Na de meeting een uitgebreide persconferentie van Castaner (ex-PS) de woordvoerder van de president/regering. Een perfect en duidelijk verslag van de "te volgen leefregels in het kabinet" en ook van de manier van omgaan met de pers. Ook dit duidt op de stevige stijl waarvoor is gekozen en op de eis voor duidelijke verantwoordelijkheden. Tijdens de persconferentie kwamen "de nieuwen" een voor een naar buiten om in hun auto's te verdwijnen.  Dat was dat! Nu kon de verkiezingsstrijd beginnen: onder nieuwe president, premier én kabinet en met duidelijke afspraken!
Macron at overigens (tussendoor) nog met Guettieres (VN) en Tusk (EU) en vertrok even later naar zijn troepen in Mali.  


Macron en de zijnen maakten echt indruk. En zorgden ook voor hoge spanningen en onrust in de "oude" partijen: zoals was eloofd. Wereldwijd waren commentaren positief en gekleurd met hoop. Zeker in EU-kringen en Duitsland.Komt Macron precies op het goede moment: voor zowel Frankrijk als Europa? Want de EU-conjunctuur is duidelijk óm. Waardoor het sociaal-economische klimaat verbetert en zowel Macron in Frankrijk als andere leiders in de EU, het dus toenemend wat makkelijker krijgen. Dit geheel van
 "onderling versterkende krachten"
 kan als katalysator functioneren.
Voor La France en een aantal collega EU-landen, want veranderen met de wind in de rug, gaat nu eenmaal beter.
Heeft "de franse kid" het getij mee? Stevent de vastgelopen franse politiek af op een wezenlijke vernieuwing? Kan de "frans-duitse EU-as" weer gesmeerder gaan  draaien? Zijn de goden "deze Emmanuel" goed gezind?       

Begint hij op het beste moment? De tekenen zijn onmiskenbaar goed: zelfs in de zuidelijke EU-landen: zie Spanje, Portugal en zelfs de grieken.
 
 
DE KANNONEN VAN DE DOME DES INVALIDES
21 kanonschoten kondigden op 14 mei 2017 mogelijk de  verrij-zenis aan van een moderne versie van de franse politieke ziel. We zien een “winning presidentieel team” dat prima lijkt te zijn voorbereid, dat gesmeerd draait en in hoog tempo werken wil.

De enorme problemen die wachten, verhinderen elke garantie op succes. Maar “la passation du pouvoir” verliep indrukwekkend en een betere start is, -voor franse verhoudingen-, nauwelijks denkbaar. Dat zagen ook sommigen buiten La France, en tot in de VS, Rusland en China toe.. 
In de pers van eind van de week vonden we een strak schema van de hervormingsagenda voor 2017. Waarbij geldt: de belangrijkste en moeilijkste zaken, komen het eerst.. De zomer, de rentree en de herfst zullen dus warm worden: de vakbonden waarschuwden al en Melenchon waarschuwde tegen "het regeren bij decreet" wat Macron het nieuwe parlement zal voorleggen. Als 1e test..
DE SYMBOLEN VAN LA FRANCE
VADER VAN DE GRANDEUR
 
MACRON, BEGEESTERD REDENAAR 
Elke echte europeaan hoopte in stilte exact hierop. Gaat het echt gebeuren omdat een 39-jarige franse president met zijn 46-jarige PM met het meest revolutionaire kabinet ooit in de franse 
historie, de aftap kon en durfde te doen?

THE FRENCH KID ANNO 2017!
Bestaan sprookjes soms toch en minstens even? Dus: Vive La France en Vive l’Europe!

Leon de Marseille, 19 mei 2017