Totaal aantal pageviews

maandag 29 mei 2017

MACRON: NIEUWLICHTER OF LUCKY BOY?

 
LEES VOORAL ZIJN CV!

 
GELUK HEEFT HIJ ZEKER NODIGEMMANUEL MACRON:

      NIEUWLICHTER
                  OF
      GELUKSKIND?

 


HET IS NU:  
             “DE MAN MET DE VISIE” , 
                  EN  NIET MEER MET
      "DE POLITIEKE PARTIJ", STUPID!
 

INSPIREERT DE GAULLE OOK MACRON?
De verkiezing van Macron noemen sommige “een Blitzkrieg”. Zijn beweging “En Marche” (op weg..), zette enorm veel op de kop. Het lijkt zelfs een generatiewisseling, met verandering van stijl en verbeelding. Hoe kon dit in, dat zo geblokkeerde Frankrijk? 

LA FRANCE NU BETER DAN TOEN HIJ STARTTE?
Hollande liet het land ontredderd achter met een onhoudbaar sociaal-economisch model en een natie vol breukvlakken en tegenstellingen. Dat in “een soort pré-burgeroorlog-klimaat” lijkt te verkeren.
Internationale invloed en gewicht van Frankrijk kwamen stevig in het geding. Duitsland stak ver erboven uit en Brussel leek La France te regeren. Mede daardoor pakten de populisten hier samen 55%!
Macron dacht aan de Gaulle: die uit 1940/1944 en die van bij de herfundering van 1958. Frankrijk verkeerde in een zware economische crisis: inflatie 15%, tekort 5%.

VOOR RADIO LONDEN
OP FRANSE TV 1958
De Gaulle zei toen (over Albert Lebrun, ex-president): “Die deed in 1940 twee zaken tegelijk verkeerd. Hij werd geen echte chef en hij schiep ook geen staat. En toen kwam Petain op”. Een pikante, en actuele vergelijking!  

Moet er nu weer zoiets gebeuren als in 1958; bij het uitbreken van de algerijnse opstand. Toen vroeg De Gaulle ook om “regeren per decreet (ordonnance)” net als nu Macron. Dat alles leidde tot aanpassing van de Grondwet. Wat nu niet hoeft: er moet gewoon snel actie komen via hervormingen. Want, een ander sociaal-economisch model is dringend nodig. Een, dat weer groei brengt, dat hoge werkeloosheid opruimt, het handelstekort verkleint en de wassende staatsschuld afbouwt. Na 1958 ging de productie omhoog met 40% (!) en de productiviteit met 5,5% per jaar (1950-1958)! Dus het kan snel anders…
 

Macron moet (liefst) een parlementaire meerderheid halen: uit de resten van PS, LR en FN-spijtoptanten.
DE FRANSE HEMICYCLE

Dat zien we in juni a.s. . Hij moet een nieuwe regerende meerderheid vinden, om veel aan te passen.


Mogelijk kan het toch niet zonder shocktherapie: die Macron vooralsnog afwees.
SHOCK: HEILZAAM OF LINK?

Ook moet de idee over de EU positiever worden: nu is een meerderheid van de fransen tegen de EU! Macron kreeg een immense taak, maar de opkomende conjunctuur gaat helpen. Met de terugkerende internationale investeringen. En via het stijgende prestige van Frankrijk in Europa en de wereld.
Mogelijk moet hij toch “la mechanique de choc et de vitesse”,- die de Gaulle toepaste om snel resultaat te halen-, van stal halen. Wie weet is dat “zijn plan B”?


We gaan het de komende maanden ontdekken: zijn succes is essentieel voor de toekomst van de EU.. Ook voor nederlanders en ook zij voor hen die niet in Frankrijk wonen...    
 

DE BRONNEN VAN MACRON
Hoe kwam Macron aan die verrassende en succesvolle aanpak, vragen vele zich af. Zeker zijn tegenstanders: want de PS ligt aan diggelen, de LR houdt zich nog net staande en in de FN is het ook hommeles.
11 Programma's: 10 verworpenZeker na die euro-flaters van Marine en het vertrek van haar nichtje. De plannen van Hamon en Fillon werden ingetrokken en dat van Marine moest ferm worden bijgesteld! Een kerkhof vol politieke vergissingen..

DE BETERE AANPAK: EEN MOUVEMENT!
Macron ging niet over een nacht ijs: hij studeerde jaren op wat hij nu toepast en zocht overal naar mensen die hem wat konden leren. Wat we zien is dus geen toeval of een geslaagd gokje, maar doorwrochte inzicht en doordachte aanpak. Wat zijn/waren de bronnen van  Macron, waardoor zijn aanpak zo hoopvol startte? 

 

-“Man met een beweging en visie” contra “de politieke partij met vooruitgeschoven voorman”.
DE MODERNE VISIONAIR?
Pierre Rosenvallon (College de France) gaf een lucide analyse. Hij zei: De winnaars bij de presidentsverkiezingen wonnen vooral door hun BEWEGINGEN en dus niet door op een politieke partij in te zetten. Zie: “Debout la France” (van Dupont d’Aignon), Jean-Luc Melenchon met zijn “La france insoumise” en Emmanuel Macron met zijn “En Marche”.  Er wonnen nu dus geen POLITIEKE PARTIJEN. Die een bepaalde idee of ideologie propageren, daarop gebaseerde partijprogramma’s opzetten en dan leiders voor de campagne kiezen. Nee, in Frankrijk zagen we nu: allereerst leiders, -opvallende personen-, met een visie of een idee als kapstok voor een beweging, die aanhangers zochten. Omgekeerd dus. Je organiseert de aanhang achter “een leider + idee” en niet “achter de representant van een bestaande politieke partij”. Het accent lag niet op representatie, maar op identificatie.

Alle politieke partijen komen voort uit bewegingen of revoluties. Maar zoals vaker met organisaties gebeurt: ze kunnen zich niet aanpassen aan grote veranderingen.

WEGVOERING VAN TE OUDE AANPAK 
Zie het verdwijnen van communistische partijen, waarvan nu enkel de franse PC over is.. Starre verouderde organisaties sterven af, zoals ook met bedrijven gebeurt. Wat ik in mijn vak als managementconsultant van dichtbij meemaakte..

 
1958: GROOT KEERPUNT!
De Gaulle had ook deze idee. Hij zag de partijen enkel als intermediaire lichamen, die de maatschappij omvormen en “die opereren tussen leider en volk”.

Die idee stopte hij ook in de Grondwet van de V-e Republiek: die er nog is. De kern is: een man of vrouw in een directe confrontatie met de kiezers.

De PS en de LR (en later ook FN) kregen veel problemen met leiderschap/leiders. Daarom werkte het niet, én er kwamen geen nieuwe ideeën. De logica van de Gaulle was dat je eerst een geaccepteerde leider moet hebben. Wat we ook zagen in de VS bij Trump! En eigenlijk  ook als je naar Poetin en Erdogan kijkt..


Wat is de toekomst voor partijen als PS en LR in Frankrijk? Beide diep gespleten door vele verschillen. Via een positieve contra een negatieve kijk op de liberalisering: protectionisme tegenover liberalisme. En is ook het oude links-rechts gevecht voorbij? De socialistische oer-idee van “baas contra knecht”, zal nog even blijven. Maar er ontstond een sterker idee: dat van “winners contra loosers”. Tegenstellingen worden dus meer divers en ingewikkelder.

VERSCHEURD, VERLAMD  LAND
Er groeiden “twee Frank-rijken”: dat van “d’en haut (van bóven)” en dat van “d’en bas” (beneden). En de arbeider is niet meer de simpele de fabriekswerker: maar ook een logistieke werker in de distributie. Zoals magazijnwerkers, chauffeurs van transportauto’s en de bezorgers op scooters en fietsen van pizza’s. Er ontstaan nieuwe arbeiders-beroepen..

Verdwijnt het aloude “klassenbewustzijn”? Vele zeggen: “Ja, als je dat beperkt tot het sociale aspect”. Want: “hoog tegen laag” bleef. Maar dat gevoel van “niet-aangesloten zijn en niet gehoord worden” is nu sterker dan ooit. De angst om af te zakken nam ook sterk toe: bij de mensen zelf en bij hun kinderen. Als je in loondienst werkt, bestaat er een kans van 1 op 1000 om dakloze (SDF) te worden. Objectieve aspecten spelen nu minder dan niet-objectieve, zoals “de angst over wat komt”. Die werd sterker en meer bepalend.

Het populisme voegde de tegenstelling “volk en oligarchie/elites”, er aan toe. Ook dat: ”Wij en zij denken “. Zie bij immigratie en bij banken/financiers. Let ook op de diverse instituties die zich bezighouden met “rechten en vrijheden”, een belangrijk element van onze democratie. Die positie verloren wat tot minder matiging van conflicten zorgde.

Is Macron, -die graag spreekt van “het franse volk”-, niet zelf een gematigde populist? Of wil hij net als de Gaulle “vooreerst het volk herenigen”? Melenchon spreekt niet meer over “arbeiders” maar over “de mensen (les gens)” en Marine Le Pen heeft het over “het volk (le peuple)”. Rond Macron zie je nationale vlaggen en geen (socialistische) rode. En zie: de Internationale is ook vervangen door de Marseillaise. Links baseerde zich lang op het beeld van de franse revolutie en dat van de Commune van 1848. En Rechts herinnerde altijd aan grote daden en gebeurtenissen en beroemde voorouders.

 
Structureert een beweging even sterk als een politieke partij? Die meer een groep mensen is rond een partijprogramma. Nu zagen we vooral “een groepering rond een leider met een visie”. Zoals Le Pen met “haar wereld van orde en sterke bescherming” en ook Melenchon zet dat zo graag neer. Macron en zijn experts, stellen meer een andere politiek-sociale filosofie voorop.

In 1945 was Frankrijk verdeeld: gaullisten tegen commu-nisten. Na de vreselijke beproeving van WOII, die hen verdeelde in “zij die zich hadden verzet en geleden” en “zij die profiteer-den en collaboreerden”.  Zo werd met de Gaulle “de securité social” mogelijk. In deze wet lees je: “Na de vreselijke beproevingen komt er de nieuwe plicht om onderling solidair te zijn”.

Is populisme gewoon een uiting van “directe democratie”, wat men in de VS zegt?
OUF! OEF!
Het populisme wordt gevoed door disfunctioneren van de maatschappij op punten als solidariteit en herverdeling van inkomen. Maar drijft ook op “teleurstellingen over de democratie”. Vele denken dat referenda en acclamaties, beter zijn. Dat kan een goed middel zijn voor diepgaande en essentïële kwesties. Maar democratie is ook het vormen van opinies in discussies en in verloop van tijd. Je kunt niet alles even regelen met “zo’n schijnbaar homogeen volk”, dat “direct kiest”.  Discussie moet, ook nadenken en toetsing aan de grondwet: door onafhankelijke colleges. Daarin ligt de vitale bescherming van het algemene belang.

Macron is voor Machiavelli-kenners het voorbeeld van “fortuna”. Want hij greep de kans die zich aanbood. Dat deed hij goed, maar er is bij Machiavelli ook “vertu”.
NU MACRON'S MOMENT?

Dus doordrukken en weten hoe te regeren, wat heel wat anders is. Waarin Macron beperkte ervaring heeft. Al zag hij van dichtbij vele fouten van Hollande. Wat mogelijk heeft geholpen: dat gaan we nu zien.

(Mede naar: Rosanvallon La nouvelle geographie politique, LP mei 2017)

 

-Aghion en Jean Pisani-Ferry: “Macron’s politiek-economische denkers”.

LE CERCLE DES ECONOMISTES IN ACTIE..
Philippe Aghion (College de France), vertrok in 2015 uit Harvard terug naar La France. En hielp Alain Juppé en Macron. Als een soort van “overwinnaar” sprak hij recent in de Cercle des Econo-mistes. “We moeten het land “depikkettyseren  en de creatieve destructie faciliteren door propageren van de innovatie”. Dus nu géén algemeen basisinkomen, maar lagere winstbelastingen, ook belasten van kapitaal met 30% en de ISF afschaffen.


GROOT ECONOOM, SLECHTE POLITIEK ADVISEUR?
Heel andere zaken dan de “te politieke econoom Piketty, adviseur van Corbyn (UK, Labour) en Hamon (PS-kandidaat), predikte. En vaktechnisch gezien speelt hier een revanche van Schumpter op Keynes (beroemde moderne economen).

Dertig jaar lang werden inkomensverschillen weinig groter in Frankrijk. Maar de “ongelijkheid van kansen nam sterk toe en de sociale immobiliteit nam af”. Dus: onderwijs en de vorming, bleken niet meer in staat voldoende sociale mobiliteit te garanderen. Daarom gaat het nu, en dus zegt Aghion: “EDUQUER, LIBERER ET PROTEGER” (= Opleiden/vormen, bevrijden en beschermen).

HET IS BEGONNEN...
Aghion en Macron werkte al samen. Macron stapte weg bij Hollande en nam Jean Pisani-Ferry (vriend Aghion) in zijn team op. Wat we bij de uitvoering van dat “Blitzkrieg-plan” van Macron c.s. nu zien. Dat komt voort uit “professioneel veranderings-denken” met als primaire  vraag: Hoe schep je een brede, gemotiveerde veranderingsbeweging? Change gebaseerd op pedagogiek en inzetten van change-agents, zijn hier de sleutels. Zie en hoor nu Macron en Philippe..

GAAT M'S AANVALSPLAN LUKKEN?
Macron’s PM werd een grote verrassing: een 46-jarige burgemeester (Le Havre) en deputé voor de LR!

1e CONSEIL DES MINISTRES MARCONAIS
In zijn kabinet zitten op topposities: drie PS-ministers (Buitenland, Binnenlandse Zaken en Arbeid), twee van LR (Economie en Defensie) en één van Modem (Justitie). Dat zijn allen ervaren rotten: Macron beperkt dus die beginnersrisico’s meteen..

Macron en zijn PM gaven op de 1e kabinetsmeeting aan allen zeer strikte spelregels mee. De nieuwe “50/50 M+V-ploeg”: 22 posten sterk, en met 50% der posten bezet uit “de civiele sector”. Dat klopt exact met wat is beloofd. In alle opzichten is dit de geprefereerde mix en de vernieuwing! Ministers van civiele oorsprong: dat was er ooit bij Giscard D’Estaing in 1974. En PM Philippe zegt luid dat voor hem Mme Buzyn (Santé) en Mme Nyssen (Cultuur) vooral professionals zijn met grote legitimiteit.. En bij Hulot (Energie/Transport) moet je denken aan namen als Simone Veil en Raymond Barre: ook “civielen met hoge prestaties”.
HOGERE VERSNELLING VOOR DES VADERLANDS BESTWIL

Macron had een compleet, gedetailleerd en razendsnel plan voor 2017 klaar. Waarin de arbeidsmarktflexibliteit als éérste punt prijkt. Taai, hard nodig en zeker vol sociaal risico. Maar ook: moedig én strategisch gedurfd.. Maar, hij weet zeker (zie alle andere EU-landen), dat dit snel  banen oplevert. Zeker nu de economie europees breed aantrekt! Dat is zijn slimme, gecalculeerde gok.
MARTINEZ CGT: TEGENSTANDER
In zijn tweede week praatte hij met de vakbonden: de dag na de start van de parlements-campagne. Hij wil de bestaande arbeidswet per decreet gaan aanpassen, om de lange weg te mijden. Werkgevers zijn al akkoord, vakbonden nog niet en één, -de CGT-, is al tegen. Maar vakbond FO wil in principe praten.. De gematigde CFDT wacht nog af

De sociale partners mee krijgen is cruciaal: om ook de Assemblee mee te krijgen. Daar is een meerderheid vereist… Die ook “LR-kring” moet komen en wat steun vanuit PS en FN is ook niet weg. De lijst met aanpassingen aan de Wet Kohmry, bevat een goed dozijn punten. Waaronder: het overgaan op overeenkomsten per sector. Waarbij een algemeen minimum geldt.. Peilingen toonden dat er sinds Macron een enorme sprong optrad bij “le moral des cadres” (het moreel van managers). Dat schoot omhoog: naar index -9 komende vanaf -56 in 2012.

M. OP DREEF IN DE CAMPAGNE
Deze aanpassing is de echte test, ook voor de gevolgde methode. Daarnaast staat de audit van de publieke financiën, vooraan. Macron wil een onbetwist ijkpunt voor zijn start heel precies laten vaststellen! Want, een nare verrassing wat het begrotingstekort 2017 betreft lijkt al zeker.


DE KICK VAN CICE?
Daarna komt het budget 2018, waarin grote hervor-mingen van 2018 zijn begre-pen. Zoals: afschaffing Taxe d’Habitation (voor 80% der huishoudens), het aanpassen van de wet Cice (van Hollande:over lagere ondernemingslasten) en de afschaffing vermogens-belasting (ISF). En: verhoging van de CSG (sociale lasten fransen) met 1,7%, zit er ook bij.

DE MEEST COMPLEXE TER WERELD? 
Andere hervormingen komen in 2019 in discussie: zoals de beroepsopleidingen/-vorming, aanpassen van de ww-regelingen/aanpak, etc. ..  Over invoering van “belastinginhouding bij de bron” (plan van Hollande) wil Macron nog nadenken… 

Welaan, deze rij voor 2 jaar, is dus geen kattenpis. Niet alleen in aantal maar zeker ook qua zwaarte. Macron verwacht in 2018 al enig positief economisch effect van de hervormingen 2017. Hij wil dat “men het tij voelt keren”, wat hem ruimte geeft voor een snel vervolg.

Wat van groot belang is, om bij gematigd links, midden en zeker bij gematigd rechts, deputés “over te halen”.  Als hij een meerderheid krijgt voor zijn decretenaanpak, hoopt hij dat de gescoorde effecten hem extra-steun verschaffen.
 MACRON DE EUROPEAAN IN DUITSLAND
Dit is voor de EU-toekomst ook essentieel, net als de Brexit-start dat is. Wat veiligheid en immigratie-aanpak betreft moet Macron, -samen met Merkel-, genoeg andere EU-landen meetrekken, in een stevigere gezamenlijke EU-aanpak.

 Dit alles onder voorbehoud van mega-verrassingen.

Zoals grote IS-aanslagen, krakende (italiaanse) banken, ontstaan van sociale onrust in Athene (bv. over schuldenaanpak), conflicten en schade van Brexit, en… een Trump-impeachment ?? Groot immigrantendrama  met Libië (2017 +45%en 2-3% doden)… Of grote ruzie in de Chinese Zee (China- N-Korea), opstand in Turkije of een dik schandaal in de relatie Rusland-VS-EU of een zware plof in het MO of rond Assad…

GELEGENHEIDSVRIENDEN
AMERICAN DREAM?300.000 NU IN LIBIË? +45%?
LIN PING DREIGT DE REGIO


We kunnen hier enkel speculeren. En idem over de echte power van Macron en zijn land: in V-Raad en VN, in G20/G7 en in Afrika (militaire actie in Mali) + het MO. .  Een goed lopend Frankrijk onder Macron is voor dit alles essentieel omdat het krachtig EU-optreden mogelijk maakt op basis van de motor Frankrijk-Duitsland.

WEG MET ISF (vermogensbelasting)? OF...
Is een beter vervolg van de vredige europese droom voor ons weggelegd? Wel, Macron zal er alles aan doen, zeker.. Een franse vriend zong de Marseillaise op nieuwe tekst: « Allons Macron et la patrie, le jour de gloire est arrivé » en « Macron, Macron,  etc. … ». En dat klonk vele als muziek in de oren.


Leon de Marseille, 30 mei 2017

Geen opmerkingen:

Een reactie posten