Totaal aantal pageviews

maandag 30 november 2015

VEEL ANGST IS EEN SLECHTE RAADGEVER       VEEL ANGST IS.... BEST LINK!

LAATSTE NIEUWS:
DEZE TITEL NU, LIJKT EEN WARE "GOTSPE". MAAR DE PAUS GING OOK "GEWOON EN MOEDIG" NAAR AFRIKA...

Terwijl Frankrijk bang wordt (gemaakt?) voor bio-terrorisme. Experts noemen dat onwaarschijnlijk.. Maar premier Valls ziet het anders.
In Parijs gingen 90% minder mensen naar de film, telde men 55% minder hotelreservingen en 80% minder bezoekers van salons en expo's. Zelfs 30% minder mensen op eerste hulp én.. +30% kilometers file. Ook at men 7% meer pizza's thuis..  Vragen over het leger namen 400% toe, vele over... hoe je soldaat kunt worden.. De psych's kregen duizenden extra-consult aanvragen.
Alles is het topje van de ijsberg: eerste illustraties van de impact en zijn immense gevolgen. In Parijs werd besloten dat (vanwege de COP21), een dozijn centrale routes en stadswegen worden afgesloten.. 

Natuurlijk is de angst voor dit gewelddadig terrorisme indringender dan die wat "unheimische" gevoelens over snelle en ingrijpende veranderingen in onze leefwereld. Waarover deze blog gaat.. Maar het telt op en men spreekt over "groeiende paranoia"..


ZIJN WE BANG EN GEVANGEN IN DE PREDESTINATIE?
  
EEN TE KLEINE MENS IN EEN ONEINDIG HEELAL?
 
  Wij leven steeds langer en onze nazaten gaan ruim over de 100 levensjaren. De mensheid is ook nog op weg naar een voorlopig maximum van ruim 10 miljard in 2100. Als soort zijn we dus sterker dan ooit..
 
DE MENS "IN A NUTSHELL"
Tegelijk neemt de angst voor een grote chaos door botsende “bescha-vingen en religies”  toe  en heerst er zelfs angst voor de totale ondergang van onze wereld. Door een onomkeerbare  snel oprukkende klimaat-verandering. Waaraan nu een soort volksver-huizing lijkt te zijn toegevoegd. Al is die gemeten naar de totaliteit eigenlijk “de peanuts van alle  men-selijke migraties”..

We zien de hoop op het eeuwige leven aan de ene kant, met een uitgestelde “dag des oordeels”. Anderzijds lijkt de Apocalyps toch dichtbij te komen. Een gevoel van verscheuring en grote verwarring overheerst.

LEVENSDUUR, LAND... EN GEZONDHEID

SPEEDY-EVOLUTIE? 
Al zijn er duidelijk uiterst optimistische stromingen in onze dagen. Mensen die verrukt werken aan die nieuwe exotische digitale wereld, waarin ook angstige achterblijvers leven die er steeds minder van snappen.. Veel jongeren en wat dwaas ogende grijsaards..

Onze natuur wordt diepgaand herontdekt en blijkt on-eindig vele oplossingen voor onze problemen in zich te bergen. Onze kennis van onszelf en onze leefwereld raast vooruit. Waarbij we het gevoel krijgen dat die oneindiger wordt naarmate we nog meer ontdekken!

EN DAT WORDT MAAR OUDER... 
GAAN WE OOK DAARHEEN? 
 En, gelukkig horen we dagelijks veel opwek-kend nieuws over het heelal die onbevlekte eindeloze wereld, waar het ontdekken van “wezens met ons soort intelligentie” nog maar een kwestie van tijd lijkt.

ANGST VERLOOR  HET VAN NIEUWSGIERIGHEID
Er zijn nu al ruim 2000 exoplaneten bekend waarop “wij of zij” zou-den kunnen leven.. De aanloop naar Mars staat echt gepland binnen ....15 jaar..
 
DIE MARX WAS EEN SLIMME! MAAR HOE DAN?

Wie weet nu nog waarheen we gaan en in welk tempo? Geen religie lijkt bij machte ons daarbij nog te helpen. We blijken geheel op onszelf te zijn aange-wezen. En dát maakt sommige onder ons pas echt bang..
MYSTIEKE RECEPTEN TEGEN LEVENSANGST

MYSTIEK EN FANTASIE.  IS DAT  GEWOON VLUCHTEN?


VLUCHTELINGEN OF ONTDEKKINGSREIZIGERS?
Lees en constateer dat we (weer) in een enorm avontuur zijn betrokken geraakt. Dat ontdek-kingsreizigers van groot formaat vereist. Die niet bang op weg gaan, zonder angst voor de dood op naar het onbekende.. Zonder kaart en kompas en ook die GPS is het nu niet meer. Enkele grote kop-lopers lijken al te zijn begon-nen en ze zitten onder die GAFA. Waarbij Google de goeroe lijkt te zijn. Speelt Google nu voor wat God ooit was?
 
DE NATUUR ZELF IS... ONZICHTBAAR!
Of is het beter de filoso-fen te herlezen en hun denken te doen herle-ven? Moeten we die vele uitgaven over Nietsche, Spinoza en andere dus niet zien als een commerciële vondst van wat slimme uitgevers?
 
 
WISKUNDE: DE HOOGSTE WETENSCHAP?
Er zijn er die daarin een soort van synthese ontwaren. Die nu eenvoudig moest worden heront-dekt als gids voor een ruige reis door het heelal..   
 
 
AARDSE IJSLAGEN: MAXIMA EN MINIMA..

 

ALS ANGST WORDT BEDWONGEN DAN..
MEN ZOEKT HIER LEDEN..
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


INHOUD:
-Weinig tijd/zin in lezen? Kies 1,2,7 en 8
-Zin in meer? Kies uit 3 t/m 7.

1.INTRO
2.WAARAAN GAAN WE DOOD?
3.NAAR DE ONSTERFELIJKHEID VAN DE STER-FELIJKEN?
4.WORDT DE APOCALYPS IETS VAN VROEGER?
5.MENSEN LEREN MEER EN MEER VAN DE APEN!
6.DUS NU OOK: GENETISCH GEMODIFICEERDE DIEREN
7.IS EEUWIG LEVEN NIET VOOR BANGE MENSEN?
8.EPILOOG

+MAAR,
 
DIT VERJAAGT TOCH ELKE ANGST..
Mr. Bougainville
DETAIL BLOEM BOUGAINVILLE


 
THE PLACE TO GO AND TO LIVE LONG?

  
 

WAARAAN GAAN WE DOOD?

BEST GRAPPIG!
 
 Wij mensen zijn nog steeds sterfelijk, maar we leven wel steeds langer. Goed een eeuw gleden was ouder dan 50 worden een sacrale uitzondering. En in de Middeleeuwen was je op 40 jaar een beziens-waardige, wijze oudere.
 
LEES DIT EN WORDT WIJZER!
Tussen 1990 en 2013 (in maar 23 jaar dus!) ging onze levensverwachting even van 65,3 jaar naar 71,5 jaar (+6,2 jaar = + ruim 9%!). Dat staat nu in de Lancet, waarin een onderzoek werd gepubliceerd dat Bill Gates betaalde, waaraan 800 wetenschap-pers wereldwijd deelnamen in 188 landen. Zij bekeken 240 doodsoorzaken van dichtbij.. 
 
 
Zo’n 55 miljoen mensen stierven in 2013 en dat waren er meer dan de 47,5 miljoen van 1990… Maar intussen zijn we ook met veel meer mensen op de aardbol!


DIE GOEDE (BETERE?) OUDE TIJD..

NIKS TE KLAGEN TOCH? 


OOK DANK ZIJ DE (DURE) RMI-SCANNERS?

De infectieziekten werden minder van belang voor ons versterven.  Dat zien we vooral in landen als Nepal, Ruanda, Ethiopië, Niger en Iran. Waar men er ook liefst +12 jaar bij kreeg!

Uitzondering bleef de subsahara-Afrika (Zuid-Afrika, Botswana, Namibië) waar AIDS zorgde voor - 5 jaar. Het bleef daar nog doodsoorzaak nr. 1.
ZELFS MET DAT VERKEER LEVEN WE LANGER!


 
 Elders is alles best OK. Chronische ziekten in de ontwikkelde landen namen af (zoals kankers met -15% en hart-/vaatziekten met 22%- : ook in maar 23 jaar). Én ook die infectieziekten in de ontwikkelingslanden (diarree, TBC en ziekten van de foetus) verminderden. Dood door kinderziekten halveerde: het ging van 7,6 miljoen (sterfte onder leeftijd 5 jaar) naar 3,7 miljoen nu.
OOK ONZE RIJKERE "WAY OF LIFE"

”Er is veel voor-uitgang geboekt maar het kan nog veel beter”, zei Dr. Murray die vanuit Was-hington het on-derzoek leidde. In veel ontwik-kelingslanden hebben inter-nationale programma’s de grote infectieziekten terug gedrongen zoals diarree, mazelen, tbc en paludisme; vooral bij de kinderen. Maar we doen nog te weinig aan bepaalde chronische ziekten”.
 
GELD IS NIET ALTIJD ALLES
Wat waren nog de grote boos-doeners?

In 2013: Hart-ziekten op plek 1 met 8.139.900 doden; hersen-infarcten op 2 met 6.446.900 gevallen en longziekten stonden op drie met 2.931.200. Longontsteking volgde met 2.652.600 doden en dan komt Alzheimer met “maar” 1.665.100.

Dan komt een rijtje als: longkanker, verkeersdoden, Aids, suikerziekte en tbc, die alle op een nivo van 1,6 tot 1,3 miljoen bleven staan..
 
ZIE DE LAATSTE 40 JAAR + PER SOORT..
De eerste drie bleven dus staan op hun plek-ken van 1990. Een enkele steeg: lever-kanker door hepatitus C met +125%; ritmestoornissen met + 100%; met drugs ver-bonden ziekten met + 63%; en ook Alzheimer, nierziekten en suiker-ziekten zaten in de lift.

Murray nog even: “In het grootste deel van de wereld, met subsahara-Afrika als uitzondering, is een grote transitie nu bewerkstelligd. De dominantie van de infectieziekten is voorbij en nu zijn het de niet-overdraagbare aandoeningen die bovenaan komen. Ook de ouderdomsziekten door vergrijzing en door betere sanitaire condities”.

Ebola viel er even buiten: want dat brak pas uit ná deze studie… Maar is nu ook getemd..
 
AUTO'S ETC. ZIJN NIET DE GEVAARLIJKSTE WAPENS....

 
 
DIE AMERIKANEN BLIJVEN CHAMPIONS!


 
 Opvallers zijn de hoge plek van de verkeersdoden (= plek 7!) en die van “conflicten en ook het geweld…”. Oorlog is nr. 1 in Syrië met 30.000 in 2013. Ook in Latijns-Amerika in de Caraïben en in Zuid-Afrika zijn de geweldsoorzaken een van de 5 hoogste. In Colombia en Venezuela en Salvador staan ze heel hoog: namelijk op plek 1. En  Alzheimer trekt natuurlijk ook verder op..
 
ZEER DODELIJK MOMENT..
In Frankrijk werd de levensverwachting +4,6 jaar: sinds 1990. Vrouwen scoren nu 85 jaar (3e ter wereld na Andorra en Qatar) en mannen zitten nu al op 78 (21e plek). Maar 1 op 5 sterft voor zijn 65e aan hart- en hersen-infarcten: net zoals in 1990. Idem Alzheimer dat verdubbelde in 23 jaar. Longziekten met +49% en suikerziekte met +70% vallen ook op..

“Dat komt door vergrijzing maar ook door roken, alcohol en hoge bloeddruk. En door cholestorol, en weinig evenwichtige voeding. Die zaken kunnen voorkomen worden”, zegt een franse expert. En hij betreurt de lagere overheidsbudgetten, .. zeker die voor de preventie.

Deze studie liet niets zien over  “de levensverwachting in goede gezondheid”, die in Frankrijk licht daalde (!).(NB: dat is de leeftijd waarop je voor het eerst iets “naars, vervelends" krijgt..).

DE ECHTE OPIMISTEN NU: ZIJN ZE GEK OF...
Hoe dan ook: dit is verrassend goed nieuws en… ook nog wereldwijd! Maar het maakt ook duidelijk dat die correlatie is tussen welvaartsniveau en levensver-wachting er ook nog steeds stevig is. Die stijgt in de ontwikkelingslanden en hapert nu wat… in de ontwik-kelde landen. Economische groei heeft dus ook best veel met gezondheid van doen.

INVESTEREN EN VERMOGENSGROEI
De mens liet weer zien dat hij goed voor eigen soort zorgt en ook dat de demografie in de wereld fors verandert. Minder jongeren en meer grijs, wat ook een heel andere economie met zich brengt. Met veel “dure ouderen” en weinig “te hoog -belaste jongeren”… Iets waar de economen en politici nog flink aan moeten wennen…

WERELDS GEZONDHEIDS UITGAVEN (per inwoner!)
Hoe dan ook: mede hierdoor neemt de belan-gstelling voor nog (veel!) ouder worden verder toe en wordt er steeds meer na-geacht over…. eeuwig leven! En dat zelfs zonder paradijs… Behalve bij IS waar het vroeg sterven nu de echte topper werd…

Heeft dus die oude, angstige Malthus volledig ongelijk gekregen, nu we einde deze eeuw de top van 10 miljard mensen op aarde bereiken? En we bijna zeker weten dat we ook genoeg te eten en drinken zullen hebben voor alle? En dat we dus een groei van miljarden in enkele eeuwen dus best aankunnen?
 
DE FOUTE LINEAIRE DENKERS? 
WIST HIJ VEEL!! 
We weten intussen zeker dat betere opleidingen voor vrouwen en hogere welvaart met betere gezondheidszorg, het aantal geboorten per vrouw naar het ideale cijfer van 2.1 kids- /vrouw brengen. In Noord-Afrika is het zelfs nu al bijna zo ver, terwijl het in Europa + Rusland, nu al komt tot een bevolkingsáfname. Ja,  zelfs in China en ook in deze eeuw..

BOSERUP SNAPTE HET BETER: NIKS LINEAIR
Kortom: de mens kreeg voor het eerst bijna volledig greep op zijn demografie! We hielpen de evolutie even een handje en eigenlijk is alles een topprestatie… Ja, de zanikers onder ons zullen het nu gaan hebben over “het levensgeluk als belang-rijkste element”….  Wel: honderden miljoenen mensen lijden nu ook geen honger meer, werden minder arm en ook gezonder… Een plus-produkt van die “vervloekte liberale mondialisering”…
 
KOSTEN VAN ETEN (als % van het inkomen)
Iemand die dat niet op hoge waarde schat, kan eigenlijk alleen “zo’n verwende en door-gedraaide westerling zijn”…

DE GROEISNELHEID NEEMT AF: HOERA?
 

 


 

OP NAAR DE ONSTERFELIJKHEID VAN DE STERFELIJKEN?

THE DOOMPRAYER...
In de Sovjet-Unie hadden de leiders God dood verklaard. Ook het leven na de dood zou er niet zijn…. Het sovjetmopje luidde dus toen: “Als er dus geen leven is ná de dood, kunnen we er dan wél een hebben voor ons sterven”?
ZE DEDEN OOK EEN GOOI..

 
VLUCHTEN KAN NIET...?
Zelfs het christendom voorziet die beruchte “Dag des Oor-deels”: als alle doden zouden opstaan uit hun graven. Om na een gunstig oordeel in eeuwigheid verder te leven: in het paradijs… Vele gelovigen sloofden zich enorm uit om er te mogen bijhoren..

Toch gaan wij mensen nu ook (en bijna zonder God) best aardig die kant op. Elk jaar worden we gemiddeld 3 maanden ouder qua levensverwachting… Na WO II trokken we er bijna 30 jaren bij en het gaat nog steeds verder.
 
ZIJ DEDEN GOD IN DE BAN...
 
We zien steeds meer gezondheidsfreaks om ons heen, die zo lang mogelijk willen blijven en doorhobbelen in redelijke gezondheid. Gezond eten, sporten en bewegen en ontspannen…

METEN IS WETEN EN DOET... LEVEN?
En, we worden ook vol apparaatjes gehangen die ons de hele dag bemeten. En alles op-slaan wat er is gemeten voor de vele statis-tieken op onze I-Phone of tablet..


TREK DE STEKKER ER EENS UIT..
Is er dan niemand meer die vindt dat we moeten probe-ren langer te blijven, maar wel in het besef van een onontkoom-baar einde? En die ons echt gek verklaart met onze drang naar die eeuwigheid?

Japan leerde al leven met een meerderheid van ouderen (30%) en nog maar 10% jongeren. Duitsland idem; al is men daar bezig gegaan met een massa-immigratie uit Zuid-Europa… om die vergrijzing af te remmen.
PAS OP ALS U DIT ZIET!

 
  

WORDT DE APOCALYPS "IETS VAN VROEGER"?
 
HET EINDE KOMT VAN RECHTS
Ja, zeggen de over-tuigde “transhu-manisten”; zij zweren bij de oppermacht die zou schuilen  “NBIC”. En dat is: Nanotech, Informatica, Biotech en Cognitieve techno (= robottechno + neuro-wetenschap)…  Dit is hun “evolutie 2.0”, en die gaat ons nu ook het eeuwige leven brengen (?).


WAAROVER PRATEN MODERNE MENSEN? 


OM JE DOOD TE LACHEN
Door de sterke wil van hen die dit eeuwig leven nastreven, maar ook door de steun daar-voor in de bevolking… Én ,-steeds vaker-, ook “die groeiende wil om de machines de baas te blijven”. Want daarin zit zeggen de modernen, onze volgende bedreiging….


WEER ZO'N LINKE NIEUWLICHTERIJ! 
Google met zijn Singularity Uni-versity in Cali-fornia”, waar ene Ray Kurzweil zeer levendig de scepter zwaait, is dé grote promotor. Hij is een overtuigd overlever en voorspelt ons “grote vooruitgang in deze na 2050..” En hij zegt: “Kijk om u heen! Een zweedse vrouw kreeg een kind en had geen baarmoeder! Het britse parlement accepteert baby’s die er kwamen door toedoen van drie mensen en de Amerikaanse overheid heeft niets meer tegen het aan-/inbouwen van technische hulpstukken bij mensen die rechtstreeks worden vastgeknoopt aan zenuweindjes.. Er kwam ook al een blinde met een kunstmatig netvlies, die weer wat ziet en het eerste electronische hart werd ook al ingeplant”.

VOOR DE ONGELOVIGEN: DIT ZIJN FEITEN...


Ene Martynas Girulis uit Litauen, was geboren met foute arm en kon daardoor zijn armen en handen niet gewoon gebruiken. Zijn foute linker arm werd geheel geamputeerd om… er een prothese aan te zetten. Zelfs de ontbrekende zenuwen moesten uit zijn kuit worden gehaald.. om de signalen in/uit de hersens te kunnen krijgen. De Oostenrijkse dokter Aszmann flikte dit kunststukje.  Het werd een echte bionische reconstructie! De prothese werd door de Ecole Polytechnique van Geneve gemaakt en kostte “la bagatelle van 92.000 euro..”.
 
KAPOT? NEEM EEN NIEUWE!
Dus “wij, gewone men-sen” hebben er kenne-lijk niets tegen en zijn vóór “die mens 2.0 en dat verlengen en ver-beteren van het leven” en ook met alle mid-delen.

 
Natuurlijk gaat ook hiertegen “weerstand opkomen”, maar de pushende krachten zijn vooralsnog sterk.. De “GAFA = G(oogle) A(pple) F(acebook) A(mazon)” in de VS, aangevuld met IBM investeren hier gigantisch in. Google voorop… En Kurzweil ziet de “Kunstmatige Intelligentie voorzien van een geweten” zelfs al vanaf 2045 komen . Hij zegt dat dit “een miljard keer meer mogelijk zal maken dan, de koppeling van alle hersens op de wereld”..  Elon Musk van Tesla valt hem daarin bij, al ziet hij ook de grote gevaren. Google weet nu al dat wij vol zullen zitten met kleine nano-robots, om ons functioneren veel beter te maken: al vanaf 2035..
EEN GEKKENHUIS OF... 

 DE OPTIMISTEN; GIVE THEM A CHANCE!


 Een implantaat in de hersens, is ook niet ver meer, om ons zo voor te laten blijven op die oprukkende robots. Want “wij” moeten wel de baas blijven op onze aarde… Dus zeggen de GAFA in koor: “De dood van de dood… is aanstaande..”.
ECHT FRANS GRAPJE!

Maar, er is nog veel meer gaande…..

 MENSEN LEREN MEER EN MEER VAN..... DE APEN!
Zo’n 8 à 10 miljoen jaar geleden scheidden onze wegen: die van de mensen en de mensachtige apen (=chimpansees, bonobos, gorillas en oran oetans).  Nu nog is 98,5% van de 3 miljard paren DNA bij beide exact gelijk.

RESEARCH - AAP ..


MAMA-AAP
SAMEN WANDELEN..


Toch was de interesse voor “onze familie” tot 1960 niet bijster groot. Al zijn we in gedrag en capaciteiten best goed vergelijkbaar: we jagen beide in groepen, passen moeilijke strategieën toe, kunnen gereedschappen maken en gebruiken en natuurlijk ook wapens. Chimpansees zijn ook best vol met empathie, hebben een gezond rechtvaardigheids-gevoel, zijn bereid tot vrede sluiten en zijn tot altruïstisch gedrag in staat. Ook kennen ze een best slimme tekentaal..
 
DUS BACK IN THE TREES? ZONDER STEROIDEN
Het blijkt steeds dat ze ons veel kunnen leren, ook in het medische vlak. Want zij doen veel aan zelfmedicatie. Studies in het reservaat Hutan (Maleisië, Sa-bah) en in Tanzania tonen dat ze heel wat weten van de genees-kracht in de plantenwereld.

APEN PARADIJS
Waar ook liefst 50% van onze medica-menten op zijn gebaseerd. Maar wij kennen nog maar zo’n 5 à 10% van alle plan-ten in de natuur en blijven daar al langer ook een beetje steken.
 

WIJ KENNEN ZE BEST!
AND ME... JANE!
 

 


 
 
In 1977 zag Richard Wrangham (leerling van de apenvrouw Jane Goodall) chimpansees af en toe eten van planten, die niet hun gewone dagelijkse voeding behoorden. Dat werd opnieuw ontdekt in 1990 in Oeganda, door ook heel lang plasjes en keutels te verzamelen van chimpansees. Na 15 jaar studie van de resultaten van nog 30 andere expedities van dit soort, werd ontdekt dat een aap met diaree (waarin soms 300 parasieten werden aangetroffen), op dat moment enkel nog van één bepaalde boomschors at.  Die deze apen normaal nooit aten. En zie: na enkele dagen waren ze beter. Bij verder onderzoek in Parijs werden zo meteen interessante medicijnmogelijkheden geconstateerd..
 
EET GROEN! WORDT AAP! 
De bonobo’s uit de Kongo noemt men ook “de jungle-hippies”, omdat ze conflicten regelen met de lief-desdaad. Zij blijken ook uitstekende tuinlieden te zijn. Ze eten zaden en doen daarna hun behoefte op 1 km ver weg van de woonplek. Daar groeit dan later ..Dalium.. een soort van zeer voed-zame groente die ook genezen doet.

IMPOSANTE (VOOR)VADER!
Het blijkt dat grote apen minder vaak ziek zijn dan kleinere, die meer fruit eten. De grote apen eten een variatie van 117 planten, waarvan zeker 10% genees-krachtige werking vertoont. En men ontdekt steeds vaker ook dat de apen ware medicijn-kenners zijn. De chimpansee valt daarbij het meeste op.. 

HOW ARE YOU?
BE AWARE OF NATURE


OLD FRIENDS 

Dus: een groot
reservoir van nog onontgonnen kennis wacht op onze belangstelling. De natuur heeft nog oneindig veel aan goeds voor ons in petto, dat ons kan genezen…

 

 
 
NU OOK: GENETISCH GEMO-DIFICEERDE DIEREN
De genetisch gemodificeerde planten veroorzaakten eerder al veel opschudding. Zie José Bové en de zijnen… Maar pas op: de hoeveelheid gemodificeerde dieren die er aan komt, die is pas echt gigantisch.

VAN VIS MAAKT MEN... VIS
PRIMA BELEGGING, MAAR WAT SPECULATIEF
Dieren om op te eten, maar ook om medi-cijnen mee te maken. Of zelfs om er moedermelk mee te maken: via aangepaste koeien! Dat kan Prof. Ling uit Peking nu al, met zijn kudde van 300 veranderde koe-ien, die wat menselijke ge-nen kregen. Hij moest recent even stoppen. Want hij pleegde corruptie, wat gelukkig met deze vondst niks van doen had..

In de VS produceert met nu al melk met “vermenselijkte dieren”: waarin ook medicamenten zitten! Al in 2009 stond de VS-FDA toe om een medicament te maken via een “aangepaste geit”. En een eiwit dat de mens natuurlijk kan aanmaken, komt nu dus ook van zo’n geit… 

DE TECHNO VIS..
MEDICIIJN VAN EEN BEEST
Diezelfde VS-FDA stond het Nederlandse Pharming ook toe om Rucanest te maken. Waarmee ook het oedeem van Quincke kan worden bestreden. Dat gebeurt nu al en via aangepaste konijnen!

NEDERLANDSE KAMPIOEN
Wat het dieren eten betreft: er wordt ook flink geknutseld aan runderen, konijnen, geiten, schapen, zalm, forel, kameel en ook aan de kat…  En natuurlijk was er al de muis; de eerste (in 1982 al) kreeg het groei-gen van een rat ingeplant..

Binnenkort eet de halve VS zalm van Aqua-Advantage Salmon. Via de firma AquaBounty uit de VS. Deze Atlantische zalm kreeg een gen van zijn pacific neefje ingezet… En zo wordt hij in 18 maanden even groot als eerder in dertig maanden. De VS-FED moest 15 jaren lang overtuigd worden: vooral ook wat de veiligheid van het kweken betreft. Voor men verder mocht moesten steriele vrouwtjes worden gefokt op een plek op een eiland van Terre Neuve. Om elke ontsnapping een kans nul te geven, want door het zoute water om het eiland heen… kon geen gemodificeerde zalm ontsnappen. Hij kan niet niet tegen zout water…. Men denkt nu ook aan het kweken van deze zalm in de bergmeren van Panama. Ook daar is geen ontsnapping mogelijk: die is dodelijk door het vele te warme water van de Pacific!
 
LINK OF DE REDDING?
Zo moet er dus een “slot om de kweek worden gelegd”, om alles binnen de veilige perimeters te houden. Het volgend jaar al komt deze zalm in de handel…


DAT KON NIET UITBLIJVEN!n
In China explodeert nu de vraag naar vlees: men wordt daar snel welvarender!  In 2012 kwamen er hier twee veranderde koeien te voor-schijn: met veel vetter vlees. En men werkt ook hard aan veel grotere koeien-rassen. Ook aan varkens met veel vet wat is verrijkt met Ome-ga 3… En natuurlijk zijn er nog veel meer ideetjes.

VARKENS: MEDICIJNFABRIEKJES
Ene Cecil Forsberg kweekte in Canada al het “Enviroporc”. Wat 70% minder fosfaten produ-ceerde dus veel minder vervuilde!  Door een bacterie in het speeksel van het varken te verrijken met een enzym, werd het verteren van fosfor sterk verbeterd. Gewoon een beetje biologische scheikunde… Maar helaas: dit veranderde varken deed veel angst ontstaan in Canada. En: men moest stoppen en de hele kudde vernietigen…

DE GROEI IN GEOOGST GENETISCH  AANGEPAST ETEN..

Zal het met dat varken dat donororganen levert, anders aflopen? De eerste gevallen van “xeno-trans-plan-tatie”   (dus: orgaanuitwisseling tussen twee soorten), zijn nu al een eeuw geleden.  Helaas werden die harten van varkens en apen werden steeds afgestoten. Nu zoekt men daartegen een remedie, ook door die dieren te “humaniseren” met menselijke chromosomen.

VARKENSACHTIGE ONDERDELEN
Het britse bedrijf Imutran lukte het in 1992 wat DNA in een bevrucht ei van een zeug te stoppen. Die gaf haar vermen-selijkte genen door, maar daar kwam nog geen transplantatie van… Want zo breng je namelijk ook virussen over… Intussen zoekt men natuurlijk naar andere oplossingen. In de VS werden ook al harten van biggetjes in andere dieren geplant en dat ging 600 dagen al goed.. (babouins). 


VISFABRIKANTEN IN AZIË.. 
 
 Dus voor wie hier óók bang voor is: na de veranderde planten, zijn nu de dieren toch echt aan de beurt…

WE ETEN HET TOCH OOK? SO WHAT?
ZEKER IS ZEKER

Voor onze voeding, voor medicamenten en voor nieuwe organen dus… De “natuur met een tikje”, wordt opnieuw tot grootproducent van veel goeds. Of gaat de angst er nu nog eens met ons vandoor?

ZO IS HET GEKOMEN! 
 


IS EEUWIG LEVEN NIET VOOR BANGE MENSEN?
 
Het is “natuurlijk”, dat oudere mensen ook wat banger worden. Ze verzwakken, ze staan minder in het leven dat hun een beetje ontsnapt en ook angstig maakt. Én ze zien de ziekte en de dood ook dichterbij komen… Dus ontwikkelen ze ook “die voorzichtigheid”; die sommige verslijten voor wijsheid, levenservaring etc.” . Maar die eerder komt door het steeds meer “afhaken” van die ontstuimig verande-rende wereld om ons heen.


Daarom zei ene Spinoza ook: mensen blijf tot je laatste snik doorstuderen, om je heen kijken en tracht wat je ziet te doorgronden… Dat is de beste voorbereiding op een mooi afscheid van je wereld…
 
En nu moet u van hier vernemen dat dit afscheid er voor vele mensen nooit zou kunnen komen? Want wat we zien en zagen is een beetje het bewijs dat er nog geen enkele echte grens is bereikt: bijna alles komt er dus nog aan…
 
Én, als iemand dat kan weten zijn wij dat zelf! Wij weten nog wat onze grootouders voor nieuwigheden moesten meemaken en ook onze ouders… En we zagen en zien het zelf dagelijks om ons heen nadat onze voorvaderen verdwenen.. Wij overzien zo ongeveer nu 4 à 5 generaties dus ca 1,5 eeuw…: omdat we steeds ouder werden. We overleefden al veel en vele genoten er ook van met volle teugen! En leverden er ook hun eigen bijdrage aan dit “betere leven” …
Dus gebiedt ons “de eigen levens-ervaring” eigenlijk, dat we vooral geloven in al het mooie wat nog komt.. Het is dus niks fraai en leuk voor jongere te moeten horen van ons: “Dat het met de wereld maar niks goed gaat”… U begrijpt, hopelijk, dat dit bepaald niet is wat wij aan “wijsheid zouden moeten achterlaten of uitventen voor de generaties ná ons”…

Of behoort u tot de bange die de wereld willen stoppen? Die op slot willen draaien en die hoge muren om ons heen zouden willen bouwen…? Waarvan wij kunnen weten dat het echt niet hielp, zie de restanten van oude ommuurde steden.


Dus toon u echt een verlichte mens, luister niet naar die populisten met hun kleffe praatjes. Die u enkel naar “de bek praten om uw stemmetje te kopen”… En die geen enkel echt probleem benoemen en laat staan, ooit oplosten!
 
Leer dat dus aan uw nageslacht en geef het betere voorbeeld: daarmee helpt u hen die volgen meer en beter..  Amen…

 


 

U BENT GEWAARSCHUWD!

  

 

EPILOOG
 
TOP TIEN VOOR ANGSTHAZEN
Angst nu? Wel dat is IS en zijn aanhang die bij "ons" woont!
Een journalist schreef: IS won al want wij zijn er doodsbang van…

DIE ZIT!!
IS blijft terrein winnen en wordt sterker. Het is nu dicht bij Damas-cus en komt op in de Sinaï. De buurlanden Irak, Liba-non en Jordanië, vrezen ook het ergste. Daar kwamen Tunesië en Egypte bij na die effectieve aanvallen van IS op hun toerisme. Tunesië zelfs nu al een derde keer...

De koerden, de russen en de westerse vliegtuigen hinderen hun. Maar IS krijgt steeds meer geld en aanhangers, mede door het dubbelspel van Erdogan in Turkije. Drugs-, wapen- en mensenhandel, antiek- en olieverkoop spekken de kassen.
 
IDEOLOGISCHE BLINDHEID..
Turkije lijkt ook een doelwit waar Erdogan hen nu als mede-strijders tegen die koerden ziet. Trekt IS straks op naar de Bosporus? En zullen dan de “dynamiteurs” ook Ephese en Milet gaan opblazen?  En ook straks nog het griekse Parthenon? Het lijkt er op dat het verschil tussen Erdogan en IS-ers slechts gradueel is en niet fundamenteel.

Het gaat steeds verder: de dreigingen met aanslagen, economische ontwrichting en  diplomatieke herrie, zijn er ook al. Zie al de bemoeienis met Syrië en zie de reuring over die  messen- en auto-moorden in Israël. Terwijl het westen recent een verdrag sloten met Iran het land dat we tegen IS zeer nodig hebben. Ook omdat het 400 miljoen goed ontwikkelde mensen zijn die na jaren economische boycot smachten naar vrijheid en consumeren.. Poetin, van het failliete Rusland, is nu op de top van zijn macht en speelt in de voorste gelederen van de wereldpolitiek. Oekraine (de Balkan) werd even stilgelegd vanwege Syrië, dat voelt iedereen. Uit de recente geschiedenis weten ook we wat een failliet land met een populaire dictator ons allen kan aandoen..

IS heeft al onze democratieën aangevreten ook door die massa’s immigranten waaronder ook hun aanhangers zitten. Dat zijn allemaal geen geringe overwinningen en ons blijft nog vooral de .. angst nu.

IK MAG HEM GRAAG.. THE AMERICAN SPINOZA
Onze opinies verkleuren door angst en egoïsme en de populisten hebben de wind mee. Extreem-Rechts is er volop in Oost-Europa,- zie Hongarije en Griekenland-, maar ook in Scandinavië, Oostenrijk, Zwitserland en nu ook Kroatië.  De partijen die ons bang maakten zijn nu zelf de partijen om in eigen huis bang van te worden.

We raakten dus, -hoe dan ook nu al-, in aan soort van diplomatieke WOIII gemengd. En vechten al mee in een militaire in Syrië en Irak. De eerste kan enkel met een zeer brede wereldcoalitie tegen de radicale islam worden gewonnen of bezworen de tweede vereist een heel andere VN. De gematigden van rechts en links moeten zich nu ook verenigen, om het populisme te vloeren.

Je kunt nu nog alles afweren en IS tot een bosbrandje bestempelen. Maar de historie toont aan dat democratieën altijd net te laat ageren. In deze botsing der beschavingen is de onze de oudste en als ze dan ook de zwakste blijkt zullen we verdwijnen.
 
WANT DAT WAS OOIT... NATUURLIJK
Want niemand van ons wil er horen bij dat moord-dadige, nihilistische  IS-clubje met zijn apoca-lyptische kalifaat. Dat enkel nog de snelle dood wil van alle “ongelovigen (incl. die van de vredige islam)” . Om daarna op de Laatste Dag op te stijgen naar hun exclusieve Paradijs vol maagden? Want dat maken ze de westerse verongelukte jeugd nu massaal wijs op het internet op hun magazine-site DABIQ!  


Wij gaan toch niet zelf (weer?) een beetje meedoen aan dat waanzinnig nihilisme à la nazisme en andere fascistische ideeën? Die enkel nog een toekomst zien in de vernietiging van alles: de mensen incluis…?

Nee! Daar willen WIJ toch echt niets mee te maken hebben, maar de twijfel is echt gezaaid.
(mede naar Barbier, L’Express).

 
 

MAAR,

GRIEZILE ZWARTE GATEN?
OF ZIJN ZE VOORAL MOOI?
  
 De zon weet dat slechts een ster op de 10.000 in staat is een “eigen zwart gat” te doen ontstaan. Meestal is er ook maar een zwart gat per galaxie en dat zit dan in het midden. Het dichtst bijzijnde voor ons op aarde  is op 30.000 lichtjaren…  En dat wordt nu al meer dan 20 jaar in de gaten gehouden….Nu gaat ene Thorn een film maken van een zwart gat om ons alle een sensatie te bezorgen…

DIE MENS IS OVERAL BEZIG..
Tot nu toe waren er slechts enkele een-voudige numerieke simulaties, die voor ons leken weinig zeggen.  In die film gaat het ook om de vraag of er in het heelal ergens leven mogelijk is..  Er zijn experts die spreken van een kans van een op de x miljoen… Maar als er ook maar een bacterie op Mars zou worden gevonden dan zou dat een uiterst pikant bewijs extra geven dat er meer plekken leven bestaat dan op de aarde.
 
WAT ZOU DIT ZIJN??
En dat er zeld-zame materialen daarboven zijn is vrijwel zeker. De Amerikaanse start-up Plane-tary Resources gaat binnen 20 jaar ruimte-voertuigen naar asteroïden sturen die in de buurt komen van de aarde. Om daar naar materialen te zoeken. Dat hoeft binnen-kort geen miljarden meer te kosten en hoeft ook geen jaren meer te duren. Men gaat minitelescopen lanceren die eerst gaan kijken…

ZO WERKT EEN ZWART GAT
EEN HANDLEIDING


Dan wordt er een ruimtetuig gestuurd om alles te scannen en op basis daarvan zou een exploitatie kunnen plaats vinden. Na de landing van Philae op de komeet Tchouri is het nog beter te geloven dat we ooit de ruimte echt gaan exploiteren
 
SPACE IS OUR NEXT WORLD

Daar geloven nu de meeste experts echt in…

MOOI OF ANGSTIG? 

De fascinerende ruimte met zijn schatten en mogelijk ook leven: een gigantische uitdaging komt binnen bereik. Stof genoeg voor vele uren dromen in de zon op favoriete plekjes..

Daarom weer veel mooie momenten in de zon toegewenst, waar u ook maar bent.
 
BLAADJES DIE BLOEMEN WORDEN... MAGNIFIEK

EN GATEN DIE ONS INTRIGEREN
 

Leon de Marseille, 28 november 2015.