Totaal aantal pageviews

vrijdag 29 november 2019

WERELD VERBETEREN BEGINT BIJ "LUISTEREN"..

   In mijn jeugd was er op zondag een radio-pater (de Greve?) die sprak onder het motto: "Verbeter de wereld en begin bij jezelf".  Hij ging recht op zijn doel af en begon dus bij "de luisteraar"..

    Een bevriende dame uit Limburg is vol bewondering voor een man in de Hamburgse metro die een kiosk inrichtte als "praatruimte": hij heeft  nu al een club van 15 medewerkers.  Ze vond een voorbeeld van "een simpele job voor werkelozen en gepensioneerden":  De "Hamburger" noemt zijn kiosk: "Das Leben Rauf und Runter"

   Iedereen kan de ander helpen is haar les, geput uit een  TV-verhaal : je hoeft geen prof te zijn, want iedereen kan luisteren. Ze suggereert dat DAAR een groot gebrek zit van onze maatschappij en ook dat "de lezer zo zelf aan de slag kan"..

   Een mooie droom van onze M. die nog aarzelt om zelf de hand aan deze ploeg te slaan. Maar het lijkt alsof dit haar volgende persoonlijke project gaat worden!

   Mijn ervaring is een beetje hetzelfde: ik begin vaak een gesprek met een onbekende naast mij op een terrasje in Marseille. Geen mens houdt dat af: in tegendeel het gaat meestal als vanzelf.

   Zo blijkt weer dat de sociale verbetering van onze wereld eigenlijk simpel is We zijn allemaal in staat bij te dragen, door gewoon te durven praten met mensen die op je pad komen.

Ik vind dat de overheid dit zou moeten onderkennen en wat "praatplekken" zou moeten instellen. Dat kost niet veel en zou veel kunnen "brengen". Deze idee is charmant en toont dat in elk van ons een helper schuilt!

  Zo dicht voor Kerstmis lijkt me dit een prachtige vondst.

Leon de Marsilho, november 2019

   :

HET "ONZE VADER" EN DE HOOFDDOEK

       Mijn moeder droeg in de 50-er jaren vaak een hoofddoek en zeker in de kerk. Maria de moeder van JC woonde in Palestina waar in die tijd alle vrouwen hun hoofd bedekten: een colturele gewoonte en mogelijk ook als bescherming tegen de felle zon.

      Symbolen om je religie aan te geven zijn er weer volop. Moslimvrouwen gaan steeds meer de hoofdoek dragen en in Marseille zien we ook af en toe een moslim die zijn broekspijpen  hoog oprolde , een djellaba deagend en met blote voeten in sandalen. Dat moet ons doen denken aan het salafisme: de radicale islam.

      In La France zijn kerk en staat gescheiden en is de staat "de baas". Zonodig oordeelt de staat ook over "religieuze uitingen" die men niet in overeenstemming acht met overheidsregels. In La France is "het ostentatief tonen van je geloof" ook tegen de regels: denk aan een boerka..

     Nu weer iedereen zijn identiteit wil onderstrepen om zich "te bekennen tot" en/of  "te onderscheiden van" zien we de symbolen overal opduiken. De wereld wordt weer minder open en tolerant, het verschil wordt weer benadrukt en minder "waarvoor we samen staan",  zoals tolerantie en democratisch gedrag.

    Gaan we elkaar straks weer bestrijden, willen we weer een confrontatie aangaan en eisen we straks weer prioriteit voor "ons geloof en boven dat andere"?

    Let op straks moeten we , voor we het weten, 5 keer daags ook in het openbaar op de knieën om onze gebeden te doen.  Ik heb een oosters bidtapijtje, gekregen in Marokko, dus ik ben al wat voorbereid!

Leon de Marsilho, december 2019

FR. BOEREN, OPEN EUROPA EN ZELFSTANDIG ONDERNEMEN

   De Franse boeren trokken met duizenden tractoren over aurotoutes en Routes Nationales naar Parijs. Dat i9s niet de eerste keer en opnieuw zijn ze boos op de overheid!

   Want een Franse boer kan niet rondkomen van zijn bedrijfj(e) en dat moet de overheid dus mogelijk maken. Desnoods moet de import uit "goedkope EU-landen" (zoals Spanje) maar aan banden worden gelegd: want men vind dat "oneerlijke concurrentie"..

   Waar de consument blijft in dit verhaal, die graag lage prijzen ziet die mede door concurrentie tot stand komen, daarover horen we nog niks. Slapen de consumentenbonden of is het hun politiek te glad?

    De Franse boeren willen zelfstandig blijven, zien niet veel in meer samenwerken en willen in geen geval horen dat ze "te klein zijn" om op vandaag te kunnen rondkomen. Dat zij moeten "veranderen" dus moderniseren dat zien ze (weer) niet.

    Europa kijkt nu naar Parijs waar Macron en zijn eerste minister moeten proberen het tij en de woede te keren..

   Nog steeds is er in La France niet DE goede discussie aan de gang. Want de "structuur van de agrarische sector" is totaal versleten. Dat de overheid nu zou subsidiëren is een Europese doodzonde en een soort nationale verspilling.

  Het woord is nu aan Parijs en ze werden daar ontvangen door de minister van Landbouw.. Er werd openlijk gedreigd met verder vastzetten van het verkeer als "Parijs niet met cash over de brug zou komen"..

  De agrarische oorlog is aanstaande..

Leon de Marsilho, november 2019

woensdag 27 november 2019

PIANO EN GARE, IN MARSEILLE

  En erbij staat: "C'est à vous de jouer"! Wat in het Frans leuk dubbelzinnig is: het betekent zowel "nu bent U aan de beurt met pianospelen" als ook "SNCF doet veel voor u en nu moet U wat voor ons doen"..

   Deze piano plaatsen is een creatief idee van een oud Frans bedrijf dat bepaald niet als speels bekend staat! Hopelijk is dit het begin van meer creatiefs en dat ook in de aanpak van van hun dienstverlening...

   Het bedrijf is een beetje "de risee van het land", omdat er zelden een trein op tijd loopt, nogal eens treinen uitvallen en vastgelopen reizigers... Er is ooit een treinbestuurder naar Lille gereden terwijl hij de andere kant op moest... U begrijpt dat dit een pestverhaaltje is! Treinen rijden niet zomaar wat rond zonder dat iemand dat opvalt... (?).

   Ik sta vaak stil bij de piano en voeg me bij de mensen op het bankje. Soms wordt het echt leuk. Je hoort een vakman iets akelig moeilijks spelen en even later zie je twee Afrikanen een stukje jazzy-muziek doen klinken etc. ..

   Pianospelen leerde ik niet, maar ik weet wel muziek te halen uit een harmonium. Dat had vader Louis (meubelmaker van zijn vak) zeer goed opgeknapt en hij zette het daarna op mijn slaapkamer.

  Ik zong met mijn vader in het kerkkoor van ons Limburgse dorp en dat koor bestond uit de halve 6e klas van de lagere school + enkele ouderen . Het hoofd van de lagere school in Nieuwdorp was een verwoed muzikant. Daaraan besteedde hij in de les meer tijd dan aan aardrijkskunde en geschiedenis.. Al kon hij niet genoeg krijgen van ons te vertellen over "de oorlog" waarover Hendrikx vel wist... We dachten echt dat hij in het grote verzet actief was geweest...

 Zo kwam het, dat ik als enige uit het dorp naar de MULO werd gestuurd: de rest zakte voor het toelatingsexamen!  Een oplettende oom en tante overreedden mijn vader om me naar de HBS te laten gaan. Dat maakte het mogelijk dat ik later naar de TH in Eindhoven  ging.. niemand anders kwam echt verder uit mijn  klas.. Dat krijg je van dorpspotentaten als schoolhoofd en een pastoor die enkel bezig was met zijn kerk te doen bouwen; maar hij was de bouwpastoor..

 U leest waarom mijn verleden  ontwaakt bij het horen wat harmonium-geluiden en ik bleek ook, samen met een zus, -die met haar man twee accordeons aanschafte-, zonder veel moeite redelijk te kunnen samenspelen en dat nog veel later..

 Mijn vader wilde heel graag dat mijn  oudere zus en ik een instrument leerden bespelen: maar de puberteit deed ons de kont tegen de krib gooien. Tot verdriet van vader Louis..

 Ik weet niet wat ik nog kan met een toetsenbord, maar ik denk dat ik het Wilhelmus en Waar in bronsgroen eikenhout (het officiële Limburgse volkslied) nog wel kan doen klinken.

 Als op feestjes iemand de stemming aanjoeg met pianospel, kreeg ik telkens spijt van mij vroegere koppigheid. Want wat het is mooi om stemming te kunnen maken en daarom was het ook Louis-zaliger toen te doen..

 Jeugdzonden kunnen lang nawerken in iemands leven..

Leon de Marsilho, november 2019..

z

zondag 24 november 2019

NA "ZWARTE VERNIELERS" KOMEN DE GELEN

   Een jaar na het eerste optreden van Gele Hesjes, - een club van ontevreden Fransen  waarvan er ca 30.000 in Frankrijk en ca 10.000 in Parijs zijn-,  zagen we weer massale vernielingen in Parijs. Die treden steeds op VOOR de Gele betogingen,  die meestal vreedzaam verlopen..
  
   Deze "Black Blocks" zijn een mix van anarchisten die alle kapitalisme willen vernielen" en wat ordinaire "casseurs". Zij vernielen OM het vernielen... Recent was het een monument voor Maarschalk Juin, ooit de bevrijder van Parijs..

   Tussen politie en Gele Hesjes is nu een guerilla uitgebroken: beiden verplaatsen zich voortdurend door de stad. Een duur kat en muis spel omdat zij gevolgd door "brigades rapides" de hele nacht door Parijs racen...

   Dit leidt tot een toenemende politieke discussie over de "demonstratie-vrijheid". Want prefecten verbieden soms betogingen vooraf, uit voorzorg voor massale ordeverstoringen en/of er na..
Dat komt de anarchisten, die alles willen ontwrichten, natuurlijk prima uit.

   Recent bleek dat er diep in de nacht na de top van het gedoe, geen enkele agent meer was te vinden in een verlaten Parijse Place..  En de vernielers hadden vrij spel..

  Dit toont een ontwrichting en moedeloosheid bij de politiemanagers en prefecten: dat is pas echt gevaarlijk. In Parijs zie je een dreigend failliet van de ordehandhaving.

 Gelukkig is er in het heel andere Marseille niets van te merken! De bevolkingssamenstelling en de mentaliteit van beide steden zijn fundamenteel anders.

   Leon de Marsilho, nov. 2019
(Die u geen ooggetuige verslag kan doen van soortgelijke rellen en onrusten hier).  

SOMS BEN IK IETS EVEN KWIJT...

    Verhalen van mensen die vaker hun bril kwijt waren, kent u ook.

    Ooit, op vakantie in La France, vroeg een familielid op een camping of wij misschien zijn bril hadden gezien. Hij liet hem regelmatig in de douche liggen....

    We kenden hem als een serieus te nemen mens, maar soms was ie wat verstrooid. Kennelijk ook die keer want... we zagen zijn bril op zijn hoofd, maar dan wel op zijn haardos..

    Ik vroeg hem voorzichtig met zijn hand op zijn hoofd te voelen en meteen zei hij: "Wel verdomme ik ben dat ding altijd op deze manier kwijt"..

   Hij was toen even in de 20 en bleef tot op vandaag een troost voor mij. Want ik raakte mijn bril pas regelmatig kwijt, toen ik de 70 ver was gepasseerd.

   Wordt dus niet ongerust als U hetzelfde overkomt. En voel even op uw haardos, voor zover die er nog is, als u de bril zoekt.

   Daaraan dacht ik vanmorgen toen ik mijn Franse huisarts bezocht en snel vertelde ik hem dit verhaaltje. Ik wilde voorkomen dat hij me iets ging voorschrijven (grapje)!

   Huisarts Carlo is van afkomst Italiaan, werkte bij Artsen zonder Grenzen, en zag heel erge gevallen van mensen "die iets kwijt waren"!

  Wordt dus niet te ongerust als u morgen weer eens uw bril zoekt!

Leon de Marsilho, november 2019

GEWOON WACHTEN TOT DE METEO KLOPT.....

             Het weer voorspellen in Marseille zou een lastige klus zijn: zo wordt alom beweerd.  De ligging van deze stad leidt tot een complex samenspel van de bepalende factoren.

       Het is dus een ideale plaats voor beginners in het meteo-vak: er valt veel te leren en hier "er naast gaan" is ook  "acceptabel"...

       Een meteobericht bestaat uit een weerbeschrijving en aangeven van een tijdvak voor het bericht. Dat is een gelukkige omstandigheid, zeker voor beginners!

      Immers het weer dat je "voorspelde" komt er echt wel, maar dat kan wat later of vroeger zijn dan "was voorzien". Dat maakten we hier in extenso mee op zaterdag 23 november 2019.

     Voor het departement de Var werd een ware zondvloed aangekondigd met echte overstromingen  en voor ons in de Bouches du Rhône zou iets soortgelijks er aan komen.. Dus legden wij ons beste "oliegoed" gereed en keken af en toe naar buiten of de pret al was begonnen. ..

     Maar om 14.00 uur kwam... de zon te voorschijn en de temperatuur liep op tot ruim 15 graadjes. Maar de luchten in het oosten, zagen inderdaad akelig zwart..

    Ik zal het verhaaltje niet spannender maken: er viel,- tot de donkerte aanbrak-, geen  druppel. Dus gingen we onder de wol zonder een drupje te hebben gezien.

   De meteo-mensen hier praktiseren die moedige Nederlandse methode niet, waarbij een weerbericht begint met een uitleg over de laatste meteo. Je krijgt eerst in detail te horen "waarom er niet echt kwam wat was voorspeld".

   Zo werden Nederlanders voortdurend "opgeleid in het complexe meteo-vak" en kregen ze kregen een goede band met de moedige mensen, "die zich aan het meteo-vak waagden".
 
   In Marseille en regio is dat bepaald niet het geval: mensen van de meteo zijn hier "een beetje zielige figuren", die de leerling-periode zelden verlaten..

   Dus ging ik maar weer op de oude "do-it-yourself-methode".  Die houdt in dat je naar buiten stapt op het terras en de zaak bekijkt. Vervolgens steek je de (nat-gemaakte) meteo-vinger (dat is de wijsvinger!) recht omhoog en laat de elementen inwerken op dit orgaan.

  Ik ben druk met mijn metingen te verwerken in een klein handzaam boekwerkje, waarvoor ik nog een passende titel moet vinden. Die mag best wat "commercieel klinken", want we moeten wat meer inkomen genereren na alle Nederlandse pensioenkortingen!

  Ik vroeg mensen om ons heen om suggesties en dat werd het lolligste deel van dit projectje! Een kleine bloemlezing is op zijn plaats.. Hier een greep uit het gebodene:
-Het kleine leugenboekje
-Het is nooit goed of ...het deugt niet
-Geloof in uw : "Fingerspitzen-gefühl"...
-Lekker (weer) is maar een vinger lang
-Het leven is een pijpje kaneel..
-Wissel regelmatig van vinger..
-Het mag altijd één vingerbreed schelen..

   Nu zoek ik een uitgever voor mijn werkje en begon in de populair-wetenschappelijke sector. Maar daar werd ik uitgelachen: die mensen bezitten geen enkele gevoel voor humor. Toen probeerde ik het in de "doe-het-zelf-sector" die niet wilden meedoen omdat er "geen enkel stuk gereedschap bij te pas kwam". Wanhopig ging ik naar de sprookjes sector, maar daar beweerde men dat kinderen niet in het weer zijn geïnteresseerd!

   Er bleef enkel over het boekje "zelf te gaan uitgeven", dus als kleine ondernemer op te treden.. En toen bedeacht ik om tevoren mijn kennissen en vrienden aan te schrijven om een bestelling te garanderen en dat ook te vragen aan hun bekendenkring.

  Nu begrijpt u dus waarom u dit bericht krijgt!

   Mijn vraag aan u is: "Doet u mee en voor hoeveel exemplaren wilt u intekenen?". Uiteraard krijgt u UW exemplaar gratis en nog een als bonus.

  Kunt u me snel antwoorden, want ik popel om verder te gaan. Uiteraard zijn alle adviezen en ideeën van uw zijde meer dan welkom!

Ik dank u bij voorbaat voor uw medewerking en steun.

NB: Natuurlijk ontdekte u meteen een detail dat ik vergat!  Ik meldde niet dat alles met een "natte vinger" moet gebeuren! Want je moet zelden het belang van iets overschatten!


Leon de Marsilho, november 2019


vrijdag 22 november 2019

VRIENDSCHAP, KLIMAAT EN AFSTAND..

      Wij hebben goede vrienden in Nederland die we "door en door" kennen.  Zo'n vriendschap is een "kostbaar goed" en je moet elkaar regelmatig ontmoeten om dit in ere te houden..

      Daarnaast is het klimaat in de winter mild in Z-Frankrijk en beter bij hete zomers in Nederland.  En regelmatig in twee landen kunnen zijn die je beide leuk vind en goed kent is een groot plezier. 

      Maar hoe doe je dat bij grotere fysieke afstand en al ouder wordend? Zeker als ook vlieg-angst een (serieus te nemen) probleem is bij een van ons?

      Dat is "een soort puzzle" die ons nu een beetje tart.

      Nou kun je met de TGV vanuit Brussel in zo'n 6 uurtjes in Marseille voor onze deur staan: wij wonen namelijk bij het TGV-station.   En er bestaan ook al "low-cost TGV-treinen"..

      Maar je moet autorijden en auto-parkeren in Brussel: een dure grap. Of goede vrienden hebben die je af en toe via de snelle autoweg Limburg-Brussel "brengen en halen". Brussel is immers maar een goed uur weg van Limburg toch?

     Ach het zijn natuurlijk luxe-problemen van verwende oudjes, natuurlijk Maar het is een probleempje dat ouderen  al onderling samenwerkend best goed kunnen oplossen!

     Ik was jaren zelfstandig in mijn leven en moest zorgen voor projecten en voldoende verzekering bij ziekte etc.

     Nu de vergrijzing fors toeslaat ontstaat er een nieuwe markt  voor "ouderen-assistentie".  Daar moet toch ooit een ondernemer attent op worden en business in zien?

     De ouderenzorg is een groeiende markt maar tegelijk zijn er de vele onvervulde jongeren-vacatures!

     Zo zie je hoe enkele ouderen die wat verder van elkaar weg wonen een groot "gat in de markt" konden vinden!

     Ondernemend Nederland opgelet: er is bij die oudjes met (nog) een goed pensioen best nog wat te verdienen!

     Hopelijk leest ook een ondernemer deze blog en doet er iets mee!

Leon de Marsilho, nov. 2019woensdag 20 november 2019

IS UW LEVEN STRAKJES OF EERDER "MOZAÏSCH"?

          We kennen de uitdrukkingen: "de wandelende jood", de kosmopoliet en de globetrotter. Als je ouder bent heb je meer achter je dan vóór je en heb je meer tijd om na te denken. Ook over wat je met je leven deed, natuurlijk.
          
           In de VS liet iemand overal in zijn huis camera's ophangen en hij verkocht die alle (video)-data aan wetenschappers en businessmensen. Want die zijn best geïnteresseerd in dat soort zaken, want het menselijke gedrag  is de kapstok voor hun acties...

          Natuurlijk zijn de huidige vele camera's er vooral uit veiligheidsoverwegingen: bij aanslagen kon men vaker de hele rondgang van gevaarlijke personen reconstrueren. En ze zo (soms) tijdig uit de roulatie nemen.. Nu wordt er zo ook druk gespeurd naar personen met "geradicaliseerd gedrag", zeker in Frankrijk.

           In de openbare ruimte hangen honderdduizenden camera's en "gezichtsherkenning" is in een vergevorderd stadium. Big Brother is watching us.. en de Kunstmatige Intelligentie helpt hem alles om te analyseren en te duiden.

            Cambridge University verzamelde levensdata van miljoenen en ontwierp een systeem om mensen "te profileren". Want je kunt elk van ons in een profielgroep plaatsen. Zo kun je ook gedragstrends meten in de samenleving en dus de verschuiven aantallen per profielgroep.

           Een actueel zicht op trends is van groot belang voor de commercie: wie het eerst maalt is het snelste op de markt en kan zo een interessant marktaandeel verwerven in een sector.

          Uiteraard is de discussie sterk gericht op de vraag "of er ook data bewaard blijven op persoonsnaam" maar daarover weet niemand precies wat er echt gebeurd.

          Ik ben vaker bezig geweest met data vast te leggen over perioden en gebeurtenissen in eigen  leven (Leonmemories o.a.).  Het later terugkijken daarnaar is interessant en wekt soms tot verbazing over jezelf!

         Mogelijk is dit alles ook een manier om de slinkende pensioenen wat op te poetsen: waarom zou je je data niet te koop aanbieden? Natuurlijk onder embargo wat de privacy betreft.

         Het is niet moeilijk om van iedereen gedetailleerde database te maken. De Mormonen van Salt Lake City doen dat al vele jaren op grote schaal. Ze willen weten wie er straks bij de "dag des oordeels als de wereld gaat verdwijnen" waardig zijn om in hun paradijs binnen te gaan.

        Onze levensverwachting neemt voortdurend toe en we gaan richting 120 jaren op den duur. Want 120 lijkt nu voor biologen een beetje de bovengrens voor ons mensen.  Blijven wij de wezens die het langste leven in de natuur? Nee, want er zijn al vele bomen etc. die veel langer voortleven dan mensen.

        Elk leven is eindig maar HET leven lijkt eeuwig. Tenzij de Big Bang er een einde aan maakt.
Die idee is voor sommigen reden om zich in te schrijven voor reizen in het heelal en zelfs te gaan wonen op verre planeten waar je niet meer van terug kan komen.

        Ik verhuisde in mijn leven in totaal +35 keer en met ega Mieke samen al meer dan 25 keer, in 43 jaar. Het Nederlandse gemiddelde zou 11 zijn: dus we zijn a-typisch te noemen. 

        Ik zocht het avontuur vaker en soms heel radicaal. Vele mensen om ons waren nogal geschokt toen we (Mieke met 50 en ik met 53) alles in enkele maanden verkochten op onze camper na. Op naar de Provence dus... en we wonen er no al ruim 25 jaren (1/3 van mijn leven).

.      Nu is het langzaam tijd om na te denken over "het laatste traject" en dat gebeurt een beetje nostalgisch. De nestgeur speelt tot mijn verbazing daarbij een grotere rol dan ik ooit voor mogelijk hield.

      Het heeft zeker van doen met een aantal vrienden uit Nederland, die we nooit uit het oog verloren en die ons zeer dierbaar werden. Zij zien onze worsteling met belangstelling en achten elke uitkomst mogelijk.

      We zetten recent ons appartement in Marseille te koop, omdat we de handen vrij willen krijgen om vrij te kunnen kiezen voor de plek van "onze laatste dagen".

      Dus hoort u over geruchten op dit punt: er zit een kern van waarheid in!

       Wie weet ziet u ons een volgende keer in het polderland terug, al is dat niet definitief besloten.. We houden u op de hoogte..

       Ja ik vind mijn leven best "mozaïsch",  ik ging er nogal  "prozaïsch" mee om en heb daar geen spijt van.

Leon de Marsilho, nov. 2019f

zondag 17 november 2019

MAATSCHAPPIJ-KRITIEK VAN NEDERLANDSE BODEM

        Ik ken haar al vele jaren en ze is de echtgenote van een vroegere collega en vriend. Ze schrijft ook op Facebook en daar las ik de tekst die ik hier bedoel.

        Ze put vaker onderwerpen uit de gemeentepolitiek en levert gezouten commentaar op discussies in gemeenteraden. In zo'n gremium stamt de idee om basisscholen van moestuinen te voorzien die kinderen kennis moeten bijbrengen over natuur en over "waar ons voedsel vandaan komt".

        Moestuinen vragen dagelijks aandacht en tijdens schoolvakanties heeft het onkruid helaas geen vakantie gepland in een zonnig oord. Moten dan de grootouders die tuinen draaiende houden?

        Jeugdzorg verzuipt in de vele jongerenproblemen en scholen hebben veel last van bemoeizuchtige ouders die ook al vaker met geweld dreigen..

        Tandartsen werden uiterst voorzichtig met nieuwe klanten te nemen, omdat ze zich regelmatig achter hun praktijkdeur moeten terug trekken voor agressieve klanten..

        Kortom het wemelt van toenemend geweld en er zijn de naïeve gemeenteraden die volledig overvraagd worden..

        Onze vriendin verzucht:  "Kunnen we de vele dagelijkse problemen nog wel oplossen in deze tijd?

        Toen moest ik als Frans resident (Marseillaan) denken aan die nu al een jaar opererende Gele Hesjes! Zij werden in hoog tempo DE signaalfunctie van groeiende Franse volkse ontevredenheid!

        Dus beste Nederlanders u ziet het: onze Nederlandse vriendin is een soort Nederlands Geel Hesje en ik heb de eer om dat als eerste te onderkennen!

     Natuurlijk waarschuwde ik haar man mijn goede vriend! Want die "Gele Neigingen" kunnen wijzen op importante persoonsontwikkelingen, die niet mis zijn..

      Vroeger was het Gele Gevaar iets naars in Azië, nu dreigt het overal en dichterbij dan ooit eerder!


Leon de Marsilho, nov. 2019      

vrijdag 15 november 2019

TEGENWIND: MET PENSIOEN OP JE 70-e!

      Dat is de laatste provocatie van een 70-jarige Franse filosoof ! Want zegt hij:  "de westerse mensheid beleeft een ongekende periode wat gezondheid en ouderdom betreft"..  Hij wijst er op dat  in België in 2020 de pensioenleeftijd naar 67,5 gaat en Duitsland snel zal volgen... 

     En hij "pleit" ook voor pensioen met 70 in Frankrijk: zeker als Parijs voorop wil lopen in de EU.. Natuurlijk sluit hij hierbij de zware beroepen uit..

     Er moeten dus veel echte langere carrières komen en helemaal niet vele ouderen die met 60 met pensioen gaan die dan ook hun inkomen zien dalen.
     Dit vermindert ook het dreigende perspectief van een land vol ouderen die thuis zitten en met nog weinig jongeren die werken! En die komen elkaar elke morgen en avond buiten tegen.. Stel u dat eens voor..

     Gaat zo'n beeld ook in de bedrijven overheersen? Waar enkele "onsterfelijken"  tussen jongeren door-werken? Er is immers plaats voor alle in een voortdurend groeiende economie?

     Er hoeven toch ook geen vele "electronisch ongeletterde ouderen" te werken tussen die jongeren? Ouderen met veel ervaring die best nog waarde heeft! Dat is toch ook een hoopvol beeld voor jongeren die soms ontslagen worden en opnieuw werk moeten zoeken?

     De generatie van 1968 had dat niet gedacht: enkele tientallen jaren later werken er no vele ouderen met buikjes en kromme ruggen!

     Laten we niet nu dezelfde fouten maken dan in 1968 en niet weer vervallen in "jeunisme" die ziekte die vaker optreedt in verouderende gemeenschappen.

     Dus "de generatie van 1968" zal nu de maatschappij moeten inrichten, waarin vele oderen nog een actieve plek innemen!

 . Leon de Marsilho, nov. 2019

donderdag 7 november 2019

HIER KUN JE NIET ALLEEN VERPIETEREN

          Een ouder mens komt terecht in een fase die wel eens "demotie" wordt genoemd. Dat is eigenlijk "afhaken of afkoppelen van het woelige aardse bestaan"..

          Vooralsnog zijn wij daar niet aan toe, ook omdat op Saint Charles (100 m. van de voordeur),
wel 1 miljoen mensen per maand "passeren"..

          Als we naar buiten lopen, bevinden we ons te midden van "de mensheid in al zijn variatie" , de betere en de slechtere. Er zijn: bedelaars, ontredderde mensen op de bankjes, vrolijke mensen die elkaar uitgebreid begroeten en omhelzen, maar het merendeel reist en heeft dus haast.

           We kozen deze woonplek om praktische redenen: we kunnen snel op reis en men kan ons easy bezoeken. Stap in de TGV in Brussel-Zuid en u staat hier voor de deur, ca 6 uur later, want de TGV raast voort met 300 km/uur.. Niks overstappen gewoon, blijven zitten dus.. Uiteraard kunnen wij ook zelf zo naar het Brusselse reizen..

           Ook hier zien we de nieuwe FLIX-bussen, die enorme trajecten door Europa maken en hun halte is natuurlijk ook VOOR onze deur. Je kunt hier zo naar Genua, Barcelona, Geneve, noem het maar op. Soms horen we dat er een Flixbus tegen een trein botst: een onaardige vorm van concurrentie..

           Op vandaag is een reistarief niet meer vast: sinds Ryanair is de prijs van een stoel afhankelijk van "hoe vol of leeg het transportmiddel nog is"..  De eerste stoel ging weg voor 7 euro en de laatste kan u 150 euro kosten.  Schaarste maakt alles duurder en die op vandaag een dynamisch fenomeen geworden.

           U bent even bijgepraat over het huidige reiswezen en U weet: er wordt op vandaag enorm veel meer gereisd dan vroeger. Men zegt dat op elk moment minstens 1/3 van de mensheid onderweg is. Onze wereld is ook daardoor klein geworden.

           Sommigen hopen dat dit het onderlinge begrip zal bevorderen en conflicten vermindert. Hoe dan ook, het aantal grotere gewapende conflicten bescheiden. Wordt de mens toleranter en wijzer van reizen? 
          
Ik blijf graag hopen dat deze conclusie een juiste is!  So: lets make a journey  and stop  disputing!  En komt u langs Marseille, dan drinken we samen een fris pastisje in de Vieux Port!

Leon de Marsilho, oktober 2019

maandag 4 november 2019

IEDEREEN WIL ERGENS ANDERS HEEN?

       Die indruk krijg ik elke morgen, als de bussen en treinen hier af en aan rijden op het bus- en treinstation Saint Charles.

       Dat leidt ook tot gedonder over "fout staan wachten met een auto", waardoor de buschauffeurs vanuit hun bus-raampje  fout-parkeerders moeten trachten te bewegen, om hun met de volle bus door te laten.  Helaas vragen ze dat niet altijd even tactisch en dan ontstaan er woeste discussies.      
     
       Samen met een leeftijdsgenoot probeerde ik de foute automobilisten te bewegen  om ruimte te maken voor de rij stilstaande bussen. Maar dan riskeer je in deze tijd vol frustratie  nog meer   escalatie..

      Dank zij onze grijze haren (en omdat we beide nogal groot waren), kregen we de knoop langzaam ontward...

      We keken elkaar aan en  besloten om er niet meer woorden aan te besteden... En, de stroom weer op gang.

      Als dit soort kleine wrijvingen al leidt tot schreeuwen en beledigen, begrijp je dat de mensheid er niet best aan toe is.

      Macron c.s. zullen nog veel moeten doen om "dit asociale overkoken" een beetje te verminderen. Hier noemen we dat "la grogne" , wat betekent "het onderhuids groeiende ongenoegen"..

      Hebben de anarchisten à la Besancenot dan toch gelijk als ze zeggen: "Pour que ca s'arrête il faut que ca pete"... Vertaling: "Het zal pas anders worden,  als alles is ontploft".

      Nu, ruim 50 jaar na het roerige 1968, constateren we dat meer nodig is dan dat gerommel in die jaren: het volk is weer rijp voor een sociale revolutie. Nu maar hopen dat geen "foute politieke krachten"  zich van deze onvrede bedienen..

      Helaas : het lijkt dat zonder een golf vol geweld, ontspanning vooralsnog onmogelijk is... 

      Leon de Marsilho, november 2019


        ..

SNAPT U HET NOG IN... AFRIKA?.

      hebben de vele jaren en de malle wereld van nu,  ook u op tilt gezet?

      Poetin heeft er weinig last van lijkt het, maar die is Russisch Orthodox (christelijk), bepaald geen fan van de islam en ook flink bezig met.. Afrika.

     Ene Erdogan pakt in Syrie klle gebied terug dat de Koerden inpikten en werkt daarbij samen met Bacher Al-Assad. Die stamt uit een bloeddorstige familie: zijn vader kilde ooit op een dag duizenden Koerden. Trump pakt zijn biezen in het MO en zie wie dat goed uitkomt..

     Poetin gaat vaak naar Afrika, levert daar bakken vol wapens af en scheldt er vele schulden kwijt aan meer dan 20 landen. Met name aan Oeganda, Ruanda,  Mozambique en Angola.

     Hij schonk  Nigeria dure helikopters om de IS-groepen te remmen en om "de bevolking" waar nodig "onder de duim te houden". Dat helpt de schade van het westerse embargo te compenseren, want het leverde al  20 miljard dollar op.

     Maar China deed er zaken voor 200 miljard en Frankrijk deed mee voor "kleine" 51 miljard.

     Afrika zit vol met "schaarse grondstoffen" dus doet Poetin in de media aldaar zijn zender Russia Today horen, die in het Frans en Portugees uitzendt.

     Maar dit alles blijkt niet genoeg om daar echte vrienden te maken. Dus moet Wladimir andere dingen verzinnen om echt te slagen. Hij ziet nog veel in:  Z-Afrika en Algerije..

     Poetin regeert een land dat zeer arm is en de technologische race niet aan kan. Dus moet hij creatief zijn om nog enig succes te behalen.

Leon de Marsilho, november 2019
    . .
    

LÉON, L 'AFRICAIN

….die bestond echt en hij bekeerde zich tot de islam, mede door de herovering van Al Andaluz (Zuid-Spanje) door katholieke koningen. Daardoor vertrokken 250.000 moslims naar Noord-Afrika, de meesten naar Marokko, waar Fez en Marakkech vaak werden gekozen. 

     Leon bestudeerde daar de Koran en het arabisch  en hij kreeg steeds meer  plezier in het reizen. Hij gaat op de rug van muilezels en kamelen over de caravaanroutes tot Tomboektoe. Zijn kennis van routes maakt hem tot gezien adviseur voor sultans in Marokko, Egypte, Turkije , Syrië en in zwart Afrika. 
   
    Hij werd op Djerba gevangen genomen door een "corsaire" (een piraat) en richtte zich met klachten tot Paus Leon X (een "Medicis)".  In 1520 wil hij gedoopt worden en zijn grote reiskennis komt de paus en diens hof goed van pas.
 
   Ook werd hij leraar arabisch voor de kinderen  van de romeinse adel en die van Bologna. Zo kon hij ook in het latijn zijn boek " Description de L'Afrique" schrijven dat in 1550 in Venetie verscheen.  Dat werd (o.a.) beroemd omdat het veel vertelde over de berbers en steden als Fez, Timboektoe, Tunis, Cairo, Constantinopel en Byzantium.

   Déze Leon maakt het minder bont, al trok Afrika ook hem en met name Marokko en Tunesië. Daar spreekt men Frans en vaak ook Engels. Het is al eeuwen een onderdeel van het gebied rond de Mare Nostrum. Experts voorspellen dat dit gebied als een deel van Europa zal worden gezien. Niks vreemd want in Marseille krioelt het al van de Afrikanen!

   Kenners weten dat de toen Europa nog leeg was, Oost-Afrika de eerste inwoners van Europa leverde. Wij zijn qua wortels allemaal Afrikanen en werden door gemis aan zon gewoon
bleker.

   Erdogan is van afstamming een Mongool al wil hij dat niet meer weten. Net zoals hij de genocide op de Armeniërs nog ontkent, waaraan zelfs Trump hem herinnerde.. Miljoenen doden in de Syrische woestijn waren het gevolg van deze onvrijwillige reis...

   Het zou goed zijn als mensen hun afkomst beter kenden en zouden voelen dat we eigenlijk al lang "een grote reizende familie" zijn..

 "Alle Menschen werden Brüder" zei Beethoven met zijn 7e symfonie, maar trapte toen een open deur in. Immers we zijn dat al vele eeuwen, lang vóór Beethoven.

  Een Nederlandse vriend wordt in de eerste lentezon meteen bruin omdat zijn huidpigment afstamt van de Spaanse bezetters van Nederland: Denk aan het Wilhelmus: "De koning van Hispanje heb ik altijd geëerd"..

  De wereld lijkt te veranderen maar het is soms "een retour naar vroegere eeuwen". Dat verraden ook onze genen.

  We blijken "een grote familie" en dat zou ons moeten geruststellen...


Leon de Marsilho, nov. 2019