Totaal aantal pageviews

zaterdag 31 oktober 2015

INKOMENSONGELIJKHEID: PIKETTY KLUTSTE TEVEEL DOOR ELKAAR...

 
 
OVER POLITIEKE ECONOMEN
      EN BELASTINGVLUCHTELINGEN. 
 
 
TOEN SOLIDARITEIT NOG CHARITAS HEETTE...
 
Wetenschappers dienen de ontwikkeling hun vak en horen a-politiek te zijn in hun werk. Wetenschap hoort “waarde-vrij” te worden beoefend; want ze zoekt “dé waarheid”. Gedragsregel één in wetenschapsland.
In 1968 deed ik onderwerpen in het college Organisatieleer van de prof waarvoor ik werkte. En dat was toen best spannend: ook op een “techneutenopleiding” als op de TH-Eindhoven. Ook daar waren toen studenten met rode hemden, die tijdens colleges vragen stelden over “de maatschappelijke relevantie” van het gedoceerde. Wat vaak niet simpel kon worden beantwoord.. Zoals bij mijn onderwerp “Statistische Kwaliteitsbeheersing”. Toch lukte dat en de discussie was best “levendig”. Maar, snel stond ik ook in de rij van de “opportune wetenschappers”.. Maar dat was te voren al bepaald..

HIJ VERKOCHT MILJOENEN BOEKEN..
In de wetenschap is het gewoonte om stevig te twijfelen aan conclusies. Dus elke publicatie van vakgenoten wordt onder-zocht op “houdbaarheid”. Het academisch debat gaat voor alles, is keihard  en zonder “aanzien van de persoon”. Het dient de waarheid, zift “fouten er uit” en voorkomt dat wetenschappers zaken vervalsen. Dat recent en vroeger helaas gebeurde...
 
SCHRIJNEND ARM...
DE LAATSTE AANRAKING?


Dus werd wereldwijd ook de publicatie van Piketty “uitge-plozen”..  Wat nog belangrijker werd toen Piketty politieke adviezen ging geven. Wat hij als PS-er natuurlijk ook mag. Als je maar  duidelijk maakt dat het een opinie is, dat je die niet had onderzocht en dat ze los stond van je publicatie.. Dat ging bij Piketty een beetje fout. Ook omdat journalisten er een potje van maakten. Piketty kwam met zijn boek midden de politieke discussie over “groeiende ongelijkheid in inkomens”.. En dat gaf mooie verkoopcijfers: Piketty toonde koopmanskunst en deed zijn politieke vrienden ook een pleziertje. En dat roept natuurlijk tegenkrachten op. Zo kregen we een flink, ook pikant, debat en ook één miljonair meer in de groep van ca 15 miljoen wereldwijd (= 0,2 %).
 
KLASSE UIT DE INDUSTRIËLE REVOLTIE
Lees hoe dat verliep, hoe het zit met die verfoeide toenemende inkomenson- gelijkheid en met die belastingoptimalisatie in onze  grote open wereld. In  tijden van economische crisis zit in elk van deze verschijnselen veel beweging. Ook omdat de getroffen laagbetaalden de grote groep is (denk aan de massa-werkeloosheid) en het die miljonairs meestal snel lukt om zich te beschermen. Zij weten uiteraard veel van “Abraham en waar die zijn mosterd haalt”..
 
KLASSEN UIT DE EERSTE DIGITALE REVOLUTIE
Maar, onderschat ook niet die slimme, vaak kleine landjes. Waarvan de rege-ringen veel lekker lokaas moeten uitstrooien om wat grote vissen te ver-leiden om even “langs te zwemmen”..

“Wie zonder zonde is, werpe de eerste steen”. Tot nu toe liggen er nog geen tonnen stenen in onze straten.. Want ook fiscale zondaren breken niet graag hun benen.   
DE CHIQUE VOEDSELBANKEN VAN DE EU
WONEN BIJ DE ECHTE ARMEN
 

 

 
 
 
 

ER ZIJN VEEL SOORTEN ARMOEDE..
 
 
 
 
INHOUD
-Weinig tijd/zin? Lees 1,2,8 en 9... en MAAR
-Zin in meer?: Kies uit 3 t/m 7..

1.INTRODUCTIE
2.VERSCHIL IN INKOMEN IS VAN ALLE TIJDEN
3.PRIJS VOOR INZICHT IN ARMOEDE-VORMING
4.DE BEVINDINGEN VAN DE SOTO
5.DE KRITISCHE REACTIE VAN MATHEW ROGNLIE (MIT, VS)
6.DE KRITIEK VAN COLLEGA AGION, DURKIN EN ZIE DE PAUS.
7. DE ACHTERGROND VAN DIE RIJKE BAZEN
8. EEN OORLOG TEGEN DE BELASTINGVLUCHT
9. WAT IS WIJSHEID IN EEN PERFIDE WERELD?
10.EPILOOG
                  MAAR…

 
 

VERSCHIL IN INKOMEN IS VAN ALLE TIJDEN
Kapitalisme is oud: veel ouder dan de 19e eeuw. In de 17e eeuw waren er in Engeland en Nederland ondernemingen met aandelen. Zie de Indische Compagnieën. Recent ontdekte men dat er in 1370 ook (vrij verhandelbare) aandelen bestonden in windmolens om koren te malen. Dat was in Frankrijk's zuiden en mogelijk bepaalde dat mede de interesse van de franse wetenschapper Piketty.
Deze Piketty en (Nobelprijswinnaar) Stiglitz zijn er vrij zeker van dat de mondialisering en het financiële kapitalisme dé schuldigen zijn aan de verschillen in inkomen van nu. Dát “mechaniek” zou dus die verschillen produceren…
ZIE DE MYTHE VAN DE GELIJKHEID.
GIACOMO WEET BETER..

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lees echter ene Giacomo Tado-schini, die laat zien dat mogelijk ook hier “weinig nieuws onder de zon is”. Al die mechanismen waren er al, ook in de (christelijke) Middeleeuwen, zegt deze.   
 
KERK EN GELD..
Hij begint met te tonen dat die medelevende rijken met hun charitas uit die tijd, eigenlijk een fout sprookje zijn. In zijn boek “Franciscaanse Rijkdom” toont hij dat een vrijwillige arme zijn in een kloosterorde, -die vol zat met de kinderen van nobele rijken-, gewoon een schijnarmoede was. Hun kloosterleven was onvergelijkbaar met de ellende van de echte armen, die overal crepeerden. Franciscus van Assisië, een monnik, interesseerde zich voor geldcirculatie, prijsvorming en de markteconomie van zijn tijd; de 13e eeuw! Hij en zijn volgelingen zagen in dat je geld moest laten rollen, maar dan wel op een manier die welvaart opleverde. Dus geen ge-bling-bling of oppotten, maar geld nuttig inzetten dus. Zij stelden de hardwerkende koopman tegenover de rijke nobele; die enkel hun bezit in stand hielden. De laatste vonden ze zelfs minder christelijk dan de eerste!

VOOR VELE: ARM EN ONGELUKKIG..
Het is best grappig dat de huidige paus Franciscus, deze eerdere Franciscus, ook noemt in zijn protest tegen het super-liberalisme..  Hij weet alles van de latijns-amerikaanse "linkse kerk".. Todeschini toont in zijn boek “In het land van de naamlozen” dat men ook in de Middeleeuwen doodsbang was voor verval tot armoede en uitsluiting. Want ook toen werd enorm veel armoede “gemaakt”.

Men had de overtuiging dat er de nodige medemensen waren “die je niet kon vertrouwen”.
 
DEUGNIETEN, LOLBROEKEN..
VUILE BEZIGHEDEN

 
 
 
 
 
 
 
 


Waar je dus ook geen zaken mee moest doen. Men had een enorme lijst van “uitgeslotene”: ongelovigen, ketters, joden, zieken.. Maar ook zij die foute beroepen hadden: hoeren, artiesten, spelers en gokkers én zij die met “bloed en dood” omgingen in hun beroep: zoals beulen, slagers en chirurgijnen.
 
SLAGERS MET BLOEDIGE HANDEN
DE VERDACHTE DOKTERS 
Gek genoeg ook de “transformerende beroe-pen”: zoals bakkers, koks, wevers. En zelfs zij die “schoonmaakten of reinig-den”: als straatvegers, wol/doekververs en lavendel-verwerkers. Zij waren ook extra-verdacht bij processen; zowel als getuige als verdachte. Zelfs armen waren “niet geloofwaardig” vond men.

Dat blijkt uit de woorden van een franciscaan (Ange de Chivasso): “Het woord van een rijke is betrouwbaarder dan dat van een arme. De armoede maakt de arme corrupt, hij kan zwichten voor geld”! Luiheid en profiteursgedrag werd toen fel veroordeeld: men had het veel over “professionele bedelaars” in die dagen.
 

 IDEOLOOG VAN DE ARMOEDE
De engelse theoloog Thomas van Chobham schreef: “Er zijn mensen die bedelen die zich voeden en kleden van aalmoezen van goede mensen, omdat ze niet willen werken. Zij stelen het geld van de echte armen”.
 Dat herinnert ook aan een geschrift van het FN (en andere) waarin het gaat over “echte fransen” en “immigranten die sociale uitkeringen najagen”.

Als je dit leest uit de Middeleeuwen komt de vraag op of de armoede van nu vooral het product is van “de mondialisering en het financieel kapitalisme  van de 20 en 21e eeuw”. Een pikante vraag in het nogal felle debat van vandaag.. Als je daar aan toevoegt die les uit de griekse crisis, waarin het een volk jarenlang lukte goed te leven van geld van andermans werk (of door hen geleend geld!), dan wordt het nog pikanter. We zien nu ook hoe dat volk razendsnel terugkeert naar de armoede van vóór het feestje..
 
ALLES HERHAALT ZICH OOIT? 
De Heilige Franciscus zou dat rechtvaardig vinden, moeten we dus geloven..  Ik blijf zitten met de vraag wat paus Franciscus nu bedoelt met zijn uitspraken. Of is hij gewoon een adept van de linkse franciscanen uit Z-Amerika. Die in de 60er jaren zelfs het christelijk geloof knalrood kleurden en ware marxisten werden, vechtend voor de arme boeren..
(Mede naar Pierre-Antoine Delhommais in Le Point, 21 mei 2015).

 

EEN PRIJS VOOR MEER INZICHT IN DE ARMOEDE 
Pascaline Dupas heet ze en ze is hoogleraar in Stanford. Zij bestudeerde in detail in Kenya het armoedefenomeen en vond daarbij nogal wat algemene wijsheden. Ze studeerde op Delta in Parijs,  deze dame uit Nantes van 38 jaar, die ook de bekende franse econoom Daniel Cohen hielp. Bij diens studies over de franse werkeloosheid.

EXPERTE UIT HET VELD..
KREMER OOK...

 
 In de VS werd ze echt groot, ook omdat ze samenwerkte met Michael Kremer (ontw. Econoom) en Esther Duflot.
EN NOG EEN...

Met haar werkte ze 7 jaar aan de studie van jongeren in Kenia. Daar keken ze naar het effect van subsidies in het onderwijs, sexueel gedrag en Aids..
VOOR ONDER DE WARME LAMP..
HET VERANDERT IN STILTE 
 
 
 
 
 


Ze richtten ook de NGO Tam-Tam Africa op: die onder meer muskietengaas distribueert aan zwangere vrouwen. Ook is ze verbonden aan J-Pal van MIT, dat de armoede bestudeert.  Ze keek naar de problematiek van de moeilijke toegang tot financiële diensten in arme landen en de impact daarvan op het spaargedrag.

Ze werkt nu weer in Frankrijk (campus PSE) met haar man uit Zimbabwe en haar twee kids. De arme of opkomende landen zijn kennelijk uitstekende “laboratoria” om te zien hoe armoede ontstaat en verandert. Want in de laatste 30 jaar zijn zowel armoede en honger, ondanks een sterk stijgende bevolking in arme regio, flink verminderd..

 

DE BEVINDINGEN VAN DE SOTO
Lees nu over de bekende econoom De Soto: hij is gespecialiseerd in de economie van arme landen…
 
JA DEZE SNAPTE HET OOK: NOG EEN MYTHE

En hij weet als geen ander, dat daar de cijfers van overheden maar een klein deel  zijn van de echte economie! Ach: so what, Piketty gebruikt ook enkel westerse cijfers en kwam er mee weg..


HERNANDO IN KOSTUUM

 
EEN HELD UIT HET ONDERZOEKSVELD PERU

 
NOG EEN ECONOMISCH MEESTERWERK... HET ECHTE?
Hij spitte nog dieper.. Immers een overgroot deel van de wereld (90%) is arm en/of gebrekkig georga-niseerd. Dus geldt daar niet alles voor wat Piketty ons vertelt “over groeiende ongelijkheid”, tussen: kapitaal en arbeid? Hoe zit dat in landen met een overgrote “informele sector= economie”?

De Soto deed onderzoek in Egypte met liefst 120 man vooral Egyptenaren. En trok de conclusie dat daar 47% van het inkomen komt uit…kapitaalopbrengst. In Egypte komt 20 miljard uit salaris en liefst 18 miljard uit kapitaalrendement. Want die Egyptenaren bezitten ca 360 miljard aan onroerend goed..  Hoezo rendement uit kapitaal is hoger dan economische groei? Die 18 miljard is overigens 8 x de buitenlandse investering in Egypte, sinds de invasie van Napoleon! Dat kon Piketty allemaal niet in zijn vele (westerse) cijfers vinden. Want daarvoor moet je “echt het papierloze veld in”.
SOUK IN CAÏRO

ZZP-ERS IN MAROKKO?

 
 Bouazizi uit Tunesië die zich in brand stak, waardoor de revolutie uitbrak, was echt geen werkeloze! Maar een kleine ondernemer: al vanaf zijn 12e jaar…  Er waren voor en na hem nog een 60-tal kleine zakenmensen, die dezelfde wanhoopsdaad uitvoerden.
ZIJN ZELF GEKOZEN EINDE..

KAPITALISTISCHE REVOLUTIONAIR?
Zo’n 300 miljoen Arabieren leven nu in dezelfde situatie! En de conclusies van dit veldonderzoek zijn zeer verrassend:

1.Het kapitaal is hier niet de boosdoener maar.. de afwezige! Er is niet genoeg van beschikbaar!

2.Voor het grootste deel van de wereld zijn kapitaal en arbeid helemaal geen vijanden. In tegendeel: die samen scheppen welvaart!

3.De oorzaak van veel armoede ligt er in dat te vele niet in staat zijn genoeg kapitaal te vormen en te beschermen..

4.Het westen heeft niet het primaat van moed, respect voor het individu en luid protesteren. Bouazizi toonde dat..

Als Piketty spreekt over de idee om een “financieel kadaster” op te zetten om de “transparantie te vergroten” zegt hij dus iets belangrijks. Want het stikt in het westen van “fictief kapitaal”: dat geen reële waarde heeft. Zie al die fictieve derivaten waarvan de kapitaalbasis onduidelijk is. Dus we moeten geen kadaster opzetten maar onderscheid maken in echt en “dat onechte” bestrijden. Eigendomstitels moeten reëel zijn en op grijpbaar bezit berusten. De registratie daarvan kwam in Frankrijk bij de revolutie tot stand. Toen kreeg dat handen en voeten.. En nu is er in Griekenland nog geen kadaster!
 
ECHTE WAARDE EN GEBAKKEN LUCHT..
Daardoor werden de relaties zichtbaar tussen onderne-mingen en zag je hoe het kapitaal socialiseerde. Nu zit het westen vol “waarde-papier zonder echt actief”. Daarom is ook het weer beleggen in vaste waarden: OG, edelmetalen etc. in.. Daar had Piketty dus meer aan moeten doen; zeker als je stamt uit het land van de revolutie!

VOOR BEGINNERS..
De Soto is een liberale econoom; hij was belangrijk in Peru in de tijd van president Fujimoro met zijn landbouwhervorming.  Hij schreef “Le mystere du capital” (2005, Flammarion), en is bepaald geen marxist. Hij verwijt de openlijk linkse Piketty, dat hij “ideologisch schreef in zijn conclusies”. Én dat hij ook een te groot deel van de wereldse werkelijkheid niet zag of niet wilde zien..

HERHALEN OM TE WAARSCHUWEN..
Voor De Soto zijn die onderzoeksresultaten en diens uitspraken dus groten-deels dubieus...

 
DE KRITISCHE REACTIE VAN MATHEW ROGNLIE (MIT, VS)
 
LESSEN VAN DE KRITISCHE WETENSCHAPPELIJKE JEUGD??AI PIKETTY!


 OG-KAPITALISTEN VAN ONZE GENERATIE: WIJ
DE ANALYSE VAN ROGNLIEMatthew Rognlie , 26 jaar (!), is econoom op MIT (VS). Hij twijfelt aan Piketty’s conclusie dat: rendement en rente op kapitaal (=kapitaalopbrengsten) hoger werden dan de economische groei. Dus concludeerde hij dat de kapitaalbezitters beter af waren dan ieder ander: toenemende ongelijkheid dus. Maar Matthew maakte de som nog eens met weglating van het Onroerend Goed…  Want OG nam in aandeel toe van 3% (1948) tot nu (2010) 10%,  van het totaal aan toegevoegde waarde! Dat kwam dus door die waanzinnige waardestijging OG. En wij weten alle dat OG nu breed gespreid is: onder de hele bevolking.

Dus de klassieke opdeling van “verdeling” tussen kapitaal en arbeid is nu nogal anders dan vroeger. Vele arbeiders werden namelijk ook kapitalisten: via hun grond en huizen!

Verder hield Piketty geen rekening met de grote verandering in de aard van door de technologische ontwikkeling.
 
Software daalt namelijk zeer snel in waarde. In enkele jaren vaak naar nul, terwijl een pers in een autofabriek het wel 25 jaar “uithoudt”. Die daalt zeer langzaam in waarde. En zo krijg je een daling van het netto-rendement. De kapitalist moet veel sneller weer investeren om “bij te blijven”.. Dus: het netto-rendement op kapitaal groeit vaak lángzamer dan de economische groei..

Piketty antwoordde daarop: “dat hij nergens had beweerd dat die ongelijkheden alsmaar zouden blijven toenemen”.  Verder was er geen toelichting…


NOG MEER PROOF...


SOFTWARE: NIEUW VLUCHTIG KAPITAAL..
DE SOORTEN SOFTWARE KAPITAAL


De wetenschap doet zijn werk: men stelt axioma’s op, verifieert die via onderzoek en trekt conclusies. Die dan later door een oplettende collega in twijfel kunnen worden getrokken… Eigenlijk was dus “de fout van Piketty”  dat hij de grote verandering in de laatste decennia , in de aard van het kapitaal en in eigenaar van kapitaal niet meenam bij zijn interpretatie! Een beetje te conservatief onderzoek dus? Of een te grote drang naar scoren en daardoor “jumping to conclusions”.

NIEUWE KLUIF VOOR HET OECD?
 
 
REACTIES VAN : COLLEGA AGION, AUTEUR MARTIN DURKIN EN VAN PAUS FRANCISCUS...
 
 IDEOLOGEN VAN DE ARMOEDE


 
Philippe Agion prof. van het College de France en ook ex-prof van Harvard zegt dat de innovatie vooral de huidige inkomensverschillen veroorzaakt. En dat deze ontwikke-ling tijdelijk is en niet-structureel. In de VS zie je ook een per-fecte correlatie tussen aantal verkregen patenten en de rijk-dom van iemand. Ook zegt hij dat Piketty volkomen voorbij gaat aan de "sociale mobiliteit in inkomensland". Wat bete-kent dat veel nieuwe rijken uit veel armere lagen kwamen dan eerder gebeurde. Veel, meestal digitale, ondernemers uit lagere regionen schoten naar de top. Door hun genie, doorzettingskracht en hun durf..
 
 


Recent waren er ook aanvallen op Piketty’s bewerin-gen van de franse auteur Martin Durkin: "de Michaël Moore van rechts”. 

DURKIN OOK KLIMAATBARBAAR..
Die had het ook over toenemende inkomens-ongelijkheid: dat klopt, zei hij, maar hangt af van je meetmethode. Want de armoede nam volgens VN-instituties ook met 50% (!) af in 20 jaren en dat we-reldwijd. Want China heeft de vrije markt geaccepteerd en daar ging het degelijk vooruit: veel minder armen! Toch werd de inkomensongelijkheid (vlgs Piketty) groter..  We weten ook dat zelfs in al die jaren van socialisme de armoede nooit zo sterk afnam.
 
 
DURKIN DE REBEL..
 
 P. en Corbijn (UK) hebben het kennelijk enkel over "de armoede van een paar westerse mensen". Zijn ze beide gewoon wat afgezakte intello’s met een te smalle blik?
Immers zij vinden de ondernemers en industriëlen met groot succes “foute mensen” en willen hen graag “inrui-len voor de verzorgingsstaat”. Die nu vooral in Frank-rijk niets lukt tegen de toenemende armoede. Omdat men de grote werkeloosheid, -zeker onder de jeug-digen-, niet omlaag krijgt daar.....
CORBIJN DE ENGELSE MELENCHON..

En zelfs de paus zat er flink naast, ai! Ook hij trapt er in als hij
 

 

DE EEUWIGE KAPITALISTEN: KERK EN STAAT

 
het liberalisme veroordeelt en zegt naar “ont-groeiing” wil…  In het VS Congress zei hij: “De rijke egoïsten uit de rijke landen zijn schuldig aan de armoede op onze aarde”…  Erg fout als je de cijfers kent van een dege-lijke club als de Wereldbank!

FRANCISCUS TE GEHAAST?egen
En “si Dieu le veut” zal de armoede helemaal verdwij-nen. Als die groei maar wat wil terugkomen. Voor eenieder die nu stil valt: check de cijfers zelf bij de Wereldbank. Simpel zat dus!
Deze cijfers tonen dat tussen 1990 en 2015 de groei +5% was. En toen zakte de armoede (def. is nu: nu 1,9 dollar per dag , was eerder 1,25) van 1,25 miljard mensen via 1,96 naar nu 702 miljoen.  Wat zeker nog te veel is natuurlijk.
Al moet je ook weten dat er intussen ook nog 2 miljard mensen erbij kwamen. eigenlijk formidabel dus.. Oxfam rekende uit dat de rest ook bijna weg kan als je 100 miljardairs (elk jaar) hun poen afpakt. Dan hou je nog maar ¼ over van nu…

VEEL MINDER ARMEN DAN OOIT..
Want Oost-Azie (vooral China) zakte van 61% armen naar nu 4,1%. Zuid-Azië deed: van 51% naar nu 13,5%... En Latijns Amerika ging van 17,7% naar 5,6%. Zelfs het armste deel, subsahara-Afrika,  ging van 56% naar nu 32% terug… .

De Wereldbank denkt dus dat de armoede in 2030 0% zal zijn. Waarschijnlijk in 2000 jaar voor mensheid het eerst?

DAAR ZITTEN DIE ARMEN
Dat is eens wat anders dan de statistieken van Marine Le Pen en Luc Melenchon als ze ons opdringen dat de liberalisering een ramp was en is..  En dan luister je nog niet naar de paniekerige altermon-dialisten.
 
 

 
 
 
 
 DE ACHTERGROND VAN DIE RIJKE BAZEN
THAT'S DE QUESTION!
KOEKEN BAKKEN EN PAS DAN.... VERDELEN

OOK AL KAPITALISTEN MET KOEK EN JOBS

 
De voorbeelden van gouden parachutes zijn in Frankrijk een lange schokkende rij geworden. Sanofibaas 4 miljoen, Goshn 3 miljoen etc. De fransen vinden dat maar niks: het zijn grote ethische fouten, zeggen ze. In het UK is 50 miljoen geen punt, maar in Zwitserland zijn deze praktijken per referendum weer ingeperkt! In dat kapitalistische land bij uitstek dus..

ONZE PENSIOENFONDSEN, BAKEN EN VERZEKERAARS
ONE EIGEN "VAKBOND"?
Zo’n 30 jaar geleden verdiende de baas al 30 keer meer dan het gemiddelde, dat toen 47.000 dollar was (VS).. De baas dus: 1,5 miljoen. Nu is dat naar 50.000 opgelopen en de baas krijgt dus 300 keer dat = 15 miljoen per jaar. Dit is de toestand in de VS nu.

 
WIJ ZITTEN ER ZELF TUSSEN ZIET U ONS?


 
 De oorzaak is niet de mondialisering van de bazenmarkt maar een heel andere. Zegt de franse econoom Daniel Cohen. Van 1913-1973 waren de bazen werknemers als de andere en kenden dus ook hun problemen aan den lijve. Alle vochten voor de continuïteit van het bedrijf: dat kwam op de eerste plaats. De aandeelhouders waren ver weg; die waren afstandelijk geworden direct na 1929..

DE GRENZEN WERDEN VAAG...
DEELS DEZELDEN TEGENWOORDIG


Toen stapten ook de vele nieuwe pensioenfondsen in de aandelenmarkt. Zij wilden rendement zien: voor hun gepensioneerden. Die zo ook minder premie hoefden te betalen!  Hun interesseerde de continuïteit van die bedrijven al veel minder…

Dat deed die bazen ook loser gaan staan van de andere werknemers En via stock-options werden ze ook nog meer aandeelhouders.

Daarmee werden ook zij beursgeil en zelfs minder omzetgericht. Ook werden bedrijven minder gedifferentieerd dan vroeger: alle “ballast” , die het rendement belastte, werd gedumpt..

Dat leidde dus naar grote sociale gevolgen. De door vele gevraagde “zelf-discipline” kwam er dus niet. Enkel een akkoord op OECD-level dat regels geeft over inkomen en fiscaliteit zou nog kunnen helpen.

HET NIEUWE DIGITALE KAPITAAL
MAAR 15% VAN DE AARDBEWONERS


Is dat utopisch? Dat valt te bezien want de fiscale paradijzen zijn nu flink aangepakt. Zie ook Obama en de foute banken die hij strafte! Ook die forse straffen van veel staten op geheime tegoeden in Zwitserland.

Dat werkt best remmend. Dus: niet voor niets werd Piketty’s boek in de VS een succes en mocht hij op bezoek bij Obama. Die zijn conclusies goed kon gebruiken ook al was daar nogal wat op af te dingen… Politiek is geen wetenschap want  daar vecht je enkel voor je eigen waarheid..

 

EEN “OORLOG TEGEN DE BELAS-TINGVLUCHT”?
 

ALTIJD EN OVERAL DAT RUILMIDDEL GELD..

ZELFS DE OBAMA'S ZIJN KAPITALISTEN?
 

Obama pakte de Amerikaanse bedrijven die hun winsten in het buitenland camoufleerden keihard aan. Dat ging over 2000 miljard: bijna het franse BBP dus. En Frankrijk eiste van GAFA en Microsoft ook 1,5 miljard tax over 2011.


NIET BEROERD GEBOERD!

  Op de G20 in Australië, einde 2014, werd actie afgesproken die de financiële ministers in Istanbul verder uitwerkten (febr. 2015).


Deze vroegen aan de OECD om de 300 fiscale conventies waardoor deze internationals legaal hun winsten kunnen weg kruien naar de fiscale paradijzen, fundamenteel te herzien..  Dit kan een fors wapen tegen Google, Apple, McDonald en Disney en het heet: BEPS (Base Erosion and Profit Shifting).
CLUB VAN HANDVOL KAPITALISTISCHE LANDEN


KAPITALISTEN JAGEN KAPITALISTEN
De EU-commissie werd wakkerder en stelde onderzoeken in bij Fiat, Amazon in Luxemburg, Apple in Ierland en Starbucks in Nederland. Deze landen zouden deze bedrijven helpen om tot belasting NUL te komen. Moscovici van de EU neemt nu maatregelen tegen de door Luxleaks opgedoken geheime verdragen van landen (!) met 300 multinationals o.m. Luxemburg. Hij eist publicatie van deze “tax rules”  om zo volle druk te zetten. En beloofde ook een nog uitgebreider plan half 2015.
DE EEUWIGE KAPITALISTEN: KERK EN STAAT

WEGWIJZERS IN FISCAALSTRAAT PARADIJS..
De grote liberale landen gaan nu ook tot de aanval over. In het UK werden Amazon en Google in de kijker gezet en ze kregen een tax van 25% op de ontdoken winsten die in Engeland waren gemaakt! Dit moest het antwoord worden op dit wat te akelige effect van de mondialisering. Want men “truct volop met de transfer prijzen”. Je laat je filialen dus dikke rekeningen betalen (voor allerlei geleverde diensten door andere bedrijfsonderdelen) en sluist zo hun winst weg uit landen met hoge tax naar “betere plekken”.  Dat  kostte de staten veel geld: vooral door die toenemende aantallen Internetbedrijven.. 

DE KAPITALISTEN EN DE NATUUR..
“Het blijkt nu pas dat het een kinderspel is” zegt Pierre Alain Muet, die de trucs van de franse CAC 40 bedrijven onderzocht. Van Axa, BNP Paibas, Total en de Internetactoren. Ze sturen een hoge rekening aan de bedrijven in elk EU-land die aan hun kantoren in Ierland of Luxemburg (dé europese belastingpara-dijzen) moet worden betaald. De franse bedrijven waren daarbij redelijk voorzichtig: ze vreesden de franse publieke opinies! De amerikanen zitten daar uiteraard minder mee..
 
DE KLEINE TUSSEN DE GROTEN: BEST GEMAKKELIJK?
Kunnen de staten deze oorlog winnen? Wel OECD zegt dat maatregelen niet moeilijk zijn te hante-ren, maar er komt tegendruk.. De bedrij-ven en hun advocaten maken zich op voor de strijd. Dit is lasti-ger dan dat bankgeheim openbreken: zeggen experts..En de lobbies zijn ook al vertragend bezig..

Voor 2020 is het echt niet klaar zegt men al. Maar Ierland begon al door te zeggen: OK we stoppen met faciliteiten voor de nieuwe bedrijven maar de eerdere mogen tot 2020 doorgaan.

Via “intergroeptransacties” kan men blijven rommelen tussen “zelfstandige filialen van een bedrijf”. Zie de VS: die heeft een puik systeem! Elk bedrijf betaalt tax via het aantal werknemers en de gescoorde verkopen in dat land. Ook niet 100% eerlijk maar het is wel veel simpeler en zekerder..

Het project Accis, dat al jaren liep en dat op het Amerikaanse model was gebaseerd is helaas (?) gestopt.. Onder druk van Luxemburg en Ierland.. Waaruit blijkt dat de oorlog nog lang niet is gewonnen..OOK ONS GELD GAAT DUS OP REIS
 
 
 
 
 
 
Obama heeft nu nog een ijzer in zijn vuur: het taxen van de winsten die naar andere landen (= fiscale paradijzen) gaan met 14 en 10%.  Het Congress moet ze nog goedkeuren. De 240 miljard daarvan zijn voor verbetering van de infrastructuur in de VS. Nu is het systeem: 35% tax op de winst in de VS maar niks op die van hun filialen in het buitenland.. Dat leverde General Electric 110 miljard op, Pfizer 69, Microsoft 76…  En daarmee kochten zij ook weer vele buitenlandse bedrijven..

 


WAT IS WIJSHEID IN EEN PERFIDE WERELD?
 
WIE ZONDER ZONDE IS WERPE ZIJN STEEN... 
VERPLICHTE LECTUUR..

 
Deze grote wereldwijde bedrijven aanpakken, die ook een geglobaliseerde moraal representeren en die in vele opzichten veel slimmer zijn dan de Staatsorganisaties; ze blijven  een hachelijke zaak.

HOOG, GROOT EN (NOG) DROOG?
DE KAPITALISTICHE STAATSTEMPELTemeer omdat er ook geen  redenering bestaat om het “eerlijke winstbelastings percentage” feilloos uit te rekenen. En voor je het weet heb j een ministerie vol dure ambtenaren te betalen om die snelle hazen te grijpen… 

Het gaat tenslotte ook de staat om wat je er netto aan verdient, al is er ook iets principieels aan de orde.
 
DE STAAT WOONT IN ZIJN EIGEN KAPITAAL
De kleine locale bedrij-ven betalen in Frankrijk 34% van hun winst aan belasting.. en de grote jongens nu vaak 0%... Verder is gewoon waar dat zo’n groot bedrijf ook een hele spin-off van toeleveranciers aantrekt, die ook mooie banen oplevert. Ook met goeie ook belastbare salarissen… 

Je moet dus ook oppassen om niet in schoonheid en een lacherig sfeertje uiterst correct ten onder te gaan. Zoals de groene Duflot met haar wet op de huisvesting. Die stond krom van de “rechtvaardigheid”  en nu investeert er niemand meer in nieuw OG (ook geen pensioenfondsen dus). De wet werd al weer verregaand aangepast door de PS-regering...
 
ZIJ PLAAGDE KAPITALISTEN EN STOPTE DE BOUW..
Zo gezien is het VS systeem waarbij je heft via parameters als omzet, aantal personeelsleden, omvang van het actief en andere betaalde belastingen, nog niet zo dwaas. Die is ook snel in te voeren en goed controleerbaar. Want wat nu wordt geprobeerd (via BPS) bij de OECD is zeer complex en is niet klaar vóór 2020.. 

Via het eenvoudige “forfait-systeem” heb je snel geld en ook meteen iedereen te pakken..  Ook kan je er aan toe voegen het betalen van taxes op royalties. Die worden nu voldaan aan het buitenland met een tax nul.. Ook die voor octrooien en merkgebruik.

De  “nette landen in de EU ”; en dat zijn Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje zouden ook vastberaden die “kleine” rommelaars als Ierland, Luxemburg en Nederland in hun nekvel moeten pakken met hun brievenbusfirma’s etc. !
OP NAAR DE SIMPELE FLATTAX?
TAX GOSSIP...

Die groten blijven natuurlijk de slimste en zullen iets nieuws bedenken. De staten moeten  eigenlijk daar van uitgaan en dus “pragmatischer worden”. “Snel en simpel”,  dus vóór laten gaan op het onwinbare schone gevecht…  Waardoor je ook dat leger fiscalisten en superadvocaten niet blijft spekken..

Dus is belasting heffen via een paar simpele niet-delocaliseerbare en ook niet gemakkelijk vervalsbare parameters vaak het beste. Niet zo rechtvaardig want dat berust dus niet op de “gemaakte winst”.. Maar het is snel, simpel en zeker..

Frankrijk schat dat er nu voor 30 miljard wordt weg gesluist… Door “franse en buitenlandse bedrijven” . Daar wordt nu op gejaagd door die “fiscale elite-units van Bercy”…
 
MOOI WIT GEWASSEN TOCH?

Zo is komt ook het einde sneller in zicht van die reeks van fraaie trucs onder namen als “tax ruling”(in Luxemburg), de methode Optima (van Colgate in Zwitserland), de “Ierse dubbele en de “Hollandse sandwich” (waarbij men als lucratief winstdoorgeefluik functioneert).
 
KAPITALISTEN JAGEN KAPITALISTEN

Deze kleintjes werden ook wel eens verdedigd natuurlijk: De president van KPMG zei daarover: “Het is te gemakkelijk om een klein land te bekritiseren en tot een stereotype te maken terwijl het gaat om een brede veel toegepaste fiscale manier van rommelen”.
En lees deze van Pascal Saint-Amans (Dir. Centre politique et d’administration dfiscale de l’OCDE): “De multinationals profiteren in volledige wettelijkheid van de gaten in de internationale conventies. Die regels moeten beter en strakker worden. Nu hebben eindelijk alle grote landen daar toe besloten”… Hij werd vanuit de OECD door de G20 gemandateerd en werkt aan het doen toepassen van 15 paardenmiddelen..  En beloofd dat het einde van de internationale belastingvlucht in zicht is.. Maar weet niet precies wanneer en hij geeft geen garantie. Ook al vangt men dieven mét andere dieven..

FLAT EN TOCH PROGRESSIEF KAN!
Als Piketty nog wat van die goed-gemikte boeken schrijft, doorgaat met zijn vele internationale duur betaalde speeches en zich als een popster blijft laten verwennen kan ook hij straks zijn “duur verdiende centen niet wegsluizen”. Maar dat is hij dan ook zelf schuld: hij bond de kat ook de bel aan..

 

EPILOOGMONEY CAN BE FUN, WITHOUT IS TOO SAD
HEEL SLECHT VOOR DE LIJN...

 

Een conclusie drong zich op: de mens lijkt goed, maar neigt soms naar het slechte. En dat kan massale vormen aannemen,  in een soort van graai-psychose. Die ontstond door euforie en de prachtige droom dat “de bomen wél tot in de hemel groeien”. Deze leek even na WO II waar te kunnen worden.

Daarom wacht ik nog op de “Piketty” die onderzoekt, waarom en hoe in bijna alle bevolkingsgroepen, die “grote graai- en scorings-tour” zo immens populair werd.


Van BTW-ontduiken, zwartwerken, proefschrift bedrog en gemanipuleerd onderzoek, tot stoute notarissen-advocaten-en overheidsdienaren… Naast sexeel uitglijdende geestelijke, zich drogerende sporters, zich prostituerende artiesten en populistische politici met eigen BV-tjes en zelfs complete frauderende landen…

Dat moet een machtig virus zijn, dat van ver komt. Dat je in het begin best prettig doet voelen. Waardoor ook niemand zoekt naar een bestrijdingsmiddel.

Tot het samen te veel wordt en het vastloopt. Helaas ook in het zicht van een deel van de wereld, die ons eerst bewonderde en die nu ziet hoe zwak we zijn geworden. Het is een open deur ik weet het..
 
Maar toch lijkt dit op de klassieke ondergang van een hele, decadent geworden, beschaving. Die de essentiële kracht kwijt raakte door te veel pret en potverteren en die o zo sterke verleiding die doet geloven dat “veel meer” synoniem is met “meer en eeuwig geluk”.

Het meest opvallende is dan dat daarover het bijna niemand heeft: elk van ons wijst een symptoom aan bij “de anderen”. Weinigen hebben de moed eens goed in die prachtige bling-bling spiegels te kijken..

 
EEN OUD LINK VIRUS..
VOORAL VOOR FILOSOFEN EN IDEOLOGEN


Dus lijkt de oplossing eigenlijk ook eenvoudig. Niet “terug naar vroe-ger” nee. Daar was het ook niet best. Nee op naar morgen door alle energie te steken in verandering van mentaliteit. Dus gewoon doorgaan maar veel meer letten op de buren. Gelukkig worden we daar nu stevig bij geholpen: de koek die op de pof wordt gekocht is op. We moeten wat zuiniger leven, weer echt vechten voor het “kale bestaan”  en de staat moet zijn Sinterklaasmijter afzetten.

EEN PIL MET BIJVERSCHIJNSELEN

HET GELD LIGT OP STRAAT...
Anders gezegd: we moeten weer gewoon doen zoals eeuwen lang voor onze generatie moest.. En dan kunnen we weer hopen op een volgende Gouden Eeuw. Die zoals bekend om de 5 eeuwen voorkomt.  Kijk maar : 2, 7, 12, 17 en dus ook 22.. Lees het bij die Nostradamus, die hier om de hoek woonde in Salon de Provence. Waarom zou hij geen gelijk hebben?   

 
MAAR,
 
BRAVE NEW WORLD WAITING FOR KAPITALISTS?

ONS REISBURO VOOR MORGEN

HUN VERTREKSTATION...
OOK AL LOW-COST?

 

HUN OPLOSSING VOOR MORGEN; LESS WASTE
 
De zon gaat zien hoe veel sneller raketten zullen gaan vliegen met het systeem van Ad Atra Rocket waarmee je in 39 dagen naar Mars kunt reizen. Dat betekent een verlaging van 80%! Maar zie hoe de kleine vogel (een traite) uit Noord-Amerika met zijn 12 gram gewicht, in drie dagen 2770 km vliegt.

MORGEN OUR PLACE TO BE?
Die nu ontdekte 1990 planeten buiten ons zonne-systeem  gaan ook bezoek van ons krijgen dus, zie (Exoplanet.eu).


OUR NEW UNIVERSE? 
 

 
THE HOLE TROUGH THE ICE..

WISSARD PLACE VS
SUPRISES UNDER THE ICE..
En in Antarctica zag een robot onder 740 meter dik ijs een doorzichtig visje in de ruimte van 30 meter tussen aarde en ijslaag..

Hij leeft en eet dus…., maar men weet nog niet wat. De Wissard-missie van de VS zoekt nog verder.

LOOKING OUT OFF DE VIEUX PORT
LEON DE MARSEILLE 31 OKTOBER 2015