Totaal aantal pageviews

zaterdag 24 oktober 2015

EPIDEMIE EN TECHNOLOGIE: OOK EEN FRANSE ACTUALITEITENKEL MOOIE  ZEGENINGEN
       UIT  WETENSCHAP
                                              EN  TECHNOLOGIE 

 

DE DOKTER UIT DE PESTTIJDEN...
 
 
SCHRIK VEROORZAKENDE DOKTER UIT SIERRA LEONE..

 

 Zie het laatste nieuws over virussen en bacteriën. Door de vele oorlogen en migraties zijn er nu serieuze nieuwe zorgen. Over zaken die gelukkig waren... verdwenen. Maar gebrek aan hygiëne, medische verzorging etc. in "roerige gebieden" zetten ons terug in de tijd..
-In de VS: 11 gevallen van de pest in 3 maanden, in 2015. Van 2001-2012 waren dat er hier 17. In 2013 telde de WHO wereldwijd: 783 gevallen waarvan er 126 overleden (20%). Vooral Madagascar, de RD Kongo en Peru waren de aanbrengers. De longvariant is meestal 100% dodelijk..
-In Saoudi-Arabië staat de teller van de doden die aan Coronavirus Mers stierven nu op 19: in één week. Net voor de Mekka-bedevaart, de Haj-periode.  Dan komen er 2 miljoen mensen naar het land; van heinde en verre..
Sinds 2012 stierven er hier ruim 500 aan.. en het aantal geïnfecteerde staat nu op 1171.  Recent werd een "Eerste hulp-unit in Riad" gesloten, na 46 gevallen te hebben ontvangen, waaronder enkele onder het personeel.. Mers is voor 35% dodelijk, maar minder besmettelijk als Sars. Dat in 2003 hier 800 doden maakte.
-Sinds begin 2015 al 400 doden en 23.000 besmette kids: in de DR Kongo. Daar waren de mazelen rond. De VN en Artsen zonder Grenzen enten in waar mogelijk: al 300.000  kids. Maar het ging te langzaam.

-De franse CNRS vestiging Marseille ontdekte het in de permafrost van Siberië waar het 30.000 jaar rustte. Een totaal onbekend soort virus van een nieuwe familie dat nergens mee te vergelijken is. Dit grote virus (600 nanometer is hier groot!) verandert ook gemakkelijk van vorm. Het kan enkel leven in een gastcel en dringt binnen vermomd als voeding. Daar kan het zich vermeerderen. Fascinerend is het dit Mollivirus.. Ook best verontrustend, want het is oud als de neanderthaler mens. Er kunnen er in Siberië meer los komen, als je gaat woelen in die permafrost. Waar men nu massaal naar grondstoffen gaat zoeken.

Dus wil men bij de virologen snel meer weten. Men gaat Mollivirus isoleren en kweken; om het te bestuderen..  Want het kan op een dag zoogdieren besmetten en daarna mogelijk ook mensen..

-Er komt binnenkort een wereldtop over infectieziekten in Seoul. Op initiatief van Obama en de Global Health Security Agency (GHSA). De laatste is er om uitbraken van infectieziekten te bestrijden..

 

Europa..... werd eeuwenlang belaagd door de “zwarte pest”. Bij herhaling brak die uit en eiste in rap tempo duizenden doden. De angst voor de pest was eeuwenlang aanwezig en niemand wist toen dat de ratten die overdroegen op de mens.. In elke plaats waren er pesthuizen vaak buiten de stad.. Straten en gebouwen dragen nu nog “pest-namen”..
 
EN IEDEREEN GING ER AAN..
Elke stad heeft duizenden ratten die de riolen bevol-ken en er is een voortdu-rende controle op hun verbreiding en aantallen. Ook onder de straten van Marseille zitten er een paar miljoen en soms lopen er een paar diehards s’avonds laat rond. Dat doet schrikken maar een rat is niks agressief. En ratten en muizen zijn onze proefdieren omdat ze… genetisch zeer veel op mensen lijken!


ZO NAM DE PEST MARSEILLE IN
Gevaarlijke bacterieën en virussen waarden altijd in de natuur rond en de mens was er machteloos tegen. Enkel zijn intacte afweersysteem kon hem er tegen beschermen.. Ouderen en baby’s waren dus vaak de klos.

Bang zijn voor resistente bacteriën,-die vooral ontstaan door teveel antibiotica-, is niet meer nodig. Van de 450.000 bacteriën zijn er nog maar weinig resistent en de gevaarlijkste zijn dat zeker niet. Frankrijk beschikt over 2/3 van de bekende antibiotica waarmee 75% kan worden aangepakt. Let op: de linkste bacteriën zitten zelden bij u thuis of bij de huisarts, maar vooral in de ziekenhuizen. Dus als de welvaart (en dus ook het medische technologie en -budget) op peil blijft,  houden we die resistente beestjes er wel onder... 

Mind you: begin 19e eeuw werd de mens gem. nog geen 30 jaar oud, in 1900 was dat ca. 50. In 1950 kwam het op 66 en nu ligt het in het westen en Japan ruim boven de 80 jaar.. Hongkong is met bijna 85 wereld-kampioen. De correlatie welvaart en levensverwachting is dus simpel aangetoond..  En let wel: het kunnen bestrijden van de pest scheelde ooit 10 hele jaren!

De circulatie van bacteriën en virussen gaat op vandaag sneller en eist steeds meer aandacht overal op de wereld. Want we weten uit de geschiedenis hoe belangrijk het is om epidemiën te voorkomen. De pest en de cholera zijn in het zuiden van Europa schrikbeelden van formaat. Ze waren er geregeld en dat kostte in Marseille twee keer 50% van de stad het leven..

DE SANITAIRE: STAAT ER NOG!
Dus ook de jacht op virusverspreiding is nu gemondialiseerd onder leiding van de VN met zijn WHO. En ook hier deden de “Big data” al hun intrede. Aan een zeer recent geval van mazelen in Frankrijk is te zien hoe zoiets werkt. En na Ebola en de daar gemaakte grote fouten, met vele extra-doden als gevolg, weten we hoe noodzakelijk het is om de jacht goed te organiseren… Al zullen er nu ook “rampologen” zijn die liever zouden zien dat het reizen over de wereld zou worden aangepakt..  Een bijna middeleeuwse gedachtengang die vroeger leidde tot paniekerige quarantaines en iets als “La mur de la peste” in Zuid-Oost Frankrijk..

STERFHUIS EN HUIS VAN HOOP..
In Marseille heft men recent het oude quarantaine hospitaal op het eiland Frioul weer gerestaureerd. En de autoriteiten weten waarom, want in Marseille weet men veel over virologie in de Universiteit aldaar.. Lees hoe een en ander werkt en wordt aangepast aan de moderne mogelijkheden omdat het hier aankomt op tijdig, snel en foutloos handelen..
 
Wetenschap en medische technologie, stevig ondersteund met digitale en chemische technologie, beschermen ons. Dat noemen we “vooruitgang”.. Zonder deze zou de wereld er snel zeer beroerd uit zien.
En dat zagen we weer even in Sierra Leone en zijn buurlanden: 11.000 doden en een afgrijselijke hoop verdriet en pijn....  

 

INHOUD
-Geen tijd? Weinig zin? Lees  1,2,4 en 7 
-Zin in lezen ? Kies nog wat van: 3,5 en 6

1.INTRO
2.EEUWEN MET MOORDENDE EPIDEMIEËN
3.DE MAZELEN IN DE ELZAS
4.VELE BOOSDOENERS ZWERVEN ER ROND
5.DE FOUTEN BIJ DE LAATSTE EBOLA-EPIDEMIE
6.MARSEILLAANSE LESSEN VAN DE GRIEP-EPIDEMIE 2015
7.EPILOOG
   + MAAR,

 

EEUWEN MET MOORDENDE EPIDE-MIEËN
Marseille werd vaak bezocht door de zwarte pest. Ook in 1339 woedde die in de hele Provence en begon op Allerheiligen. Het ging razendsnel, vele in Marseille vluchtten en lieten de lijken achter. Die uit de ramen gegooid werden, zodat er hoge stapels in de straten lagen. Tot in Napels breidde de epidemie zich uit.


STEDEN MET STAPELS LIJKEN...
Lodewijk van Beieren die Napels net had ingenomen vluchtte. En koningin Jeanne verkocht Avignon voor 80.000 florijnen en vertrok naar het besmette Marseille. In 1450 was het weer raak… Koning Le Bon Roi René bleef om zijn stad bij te staan en gelukkig werd het niet al te erg….

In 1720 kwam de Grand Saint Antoine in Marseille aan uit het oosten vol beladen. Er waren zieke matrozen aan boord dus moest de boot in quarantaine (40 dagen). 

DE GRAND SAINT ANTOINE 1720 MET RATTEN
Stiekem werd een deel van de lading afgeladen: omkoping werkte ook toen al.  Zo kwamen de geïnfecteerde ratten aan in het centrum en de rijke quartiers en ging de pest snel tot buiten de stad..  De “croquemorts” (dodengravers) konden het niet bijhouden en de galeislaven moesten mee-helpen. Zij kwamen alle snel om.  Bisschop Belsunce en zijn priesters bleven om te helpen en hij bezocht zelfs de smerigste zieken. Maar verkreeg zo ook een groot deel van zijn rijkdom: via de “erfenissen” van pestlijders. Men nam vele (hygiene)-maatregelen en redde zo veel inwoners. Ook hielden ze de aanvoer van voedsel aan de gang...

NU OOK KLEED VAN PESTACHTIG VOLK
BEROEPSTENUE
Men had bedacht om de verple-gers te kleden als nu de Ku Klux clan er uit ziet en gaf ze ook een schaal met brandende kooltjes mee. Een prima maatregel zonder dat ze wisten dat de ratten de bacterie brachten en verspreiden. Al gauw waren meer dan 39.000 doden (50% van de bevolking!)  en na 5 maanden was het nog niet gedaan. Aix, Toulon, Avignon en Arles werden ook besmet en voor bijna een eeuw tekende de gevolgen van deze pest de hele regio.

Zo ging dat vele malen: men begreep niets van deze rampzalige ziekte, al was die quarantaine best een goeie maatregel. Want die belette vaak dat de scheepsratten in de haven konden komen...

DE VUIGE YERSINIA
De moderne medische wetenschap ontdekte dat de ratten de bacterie Yersinia aan mensen over droegen en er kwam tegen een van de vier pestsoorten een serum. Dat maar enkele maanden werkte en vele nare bijwerkingen had. Pas na WOII ontdekte men de antibiotica die de vermenigvuldiging van de bacterie stopte. Paddestoelen maakte dat in de natuur en we leerden het ook synthetisch maken. De medische technologie verrichte een wonder en in Europa was het voorbij met die miljoenen dode door de pest. Wat de gem. levensduur met liefst 10 jaar omhoog joeg.. In het arme deel van de wereld kon men dit middel niet maken of niet betalen..

Er waren er nog veel meer: de cholera was ook een bekende en ook die moordende spaanse griep..  De franse auteur Albert Camus kreeg voor zijn beroemde boek La Peste de Nobelprijs; hij had zo’n epidemie zelf beleefd toen hij nog in Oran (Algerije) woonde..
 
De mens was tot voor een halve eeuw bijna geheel machteloos tegen deze infectieziekten en vele kregen er nachtmerries van. De medische vooruitgang maakte er een einde aan, maar nog steeds liggen er nieuwe soorten infecties op de loer. Nu wordt ook de digitale technologie en ook het Internet met succes ingezet om ons tegen deze afgrijselijke massasterfte te behoeden.. Het blijft een continue strijd omdat de natuur ons blijft verrassen met muterende virussen..

 

2015:  DE MAZELEN IN DE ELZAS
Half april 2015 ontving men bij de ARS in de Elzas drie meldingen van mazelen op een lyceum  in de buurt van Colmar. Want ook al is nu mazelen geen groot gevaar meestal, dit kan zich zeer snel verspreiden en brengt ook altijd enkele zware bijwerkingen mee. Zware neurologische ziekten dus..
 
DIT ZIJN DE MAZELEN
BEHANDELSTRATEGIE...!
Daarom ging men meteen achter de drie mazelenmeldingen aan en men ontdekte aan het z.g. “geval nul” (de eerste besmetting) dat het virus binnenkwam uit Berlijn via een niet ingeënte bezoeker.  Snel waren er al 101 van de 380 leerlingen aangestoken op dit lyceum waar vele ouders tegen inenting zijn… Men nodigde zelfs een besmet kind uit op pyamaparties om de andere “te immuniseren”!

NAZELEN ZIJN ROOD..
INENTINGS-STATISTIEK..


En zo kwam het ook bij andere scholen terecht en het werden 217 besmetten. Er moesten  er een dozijn naar het ziekenhuis, maar omdat men snel de zaak “isoleerde” bleven de gevolgen beperkt.

 
 

VELE BOOSDOENERS ZWERVEN ER ROND

NATUURLIJKE DE VIRUSDRAGERS 

2012: GASTRO ENTRITUS FR.
riep (A = H1N1), mazelen, coronavirus, legionairs-virus,, Ebola… en zelfs weer het pestvirus. Dat waart nu rond op Mada-gascar en in het ameri-kaanse natuurpark Yosemite!

Er gaat geen jaar voorbij zonder uitbraak ergens op de wereld.. Want we reizen veel en snel en er zijn vele ontmoetingen tussen mensen uit alle delen van de wereld.

DIAGNOSE METHODEN LONGONTSTEKINGEN BIJ KINDEREN

Die virussen zijn even snel als hun dragers nu. Experts weten “zeker” dat er minstens een hele grote zal “ontsnappen” in de komende 20 jaar.

EEN VIRUS RIJTJE..
SPREIDING CORONAVIRUS

Dus moet er nu naar het wereldwijde systeem worden gekeken omdat tijdige ontdekking essentieel is hier. In Frankrijk is er de InVS die alles centraal bundelt aan signalen die komen van hun diverse bureaux.

ZO VERSPREIDT HET ZICH..
En dat communiceren en tijdig bundelen dat was de grote omissie bij die laatste uitbraak van ebola. Met afgrijselijke gevolgen..

  
DE FOUTEN BIJ DE LAATSTE EBOLA-EPIDEMIE


DE SCHRIK VAN DE ARME BEVOLKINGEN..
 
 
EBOLA IS ER AL BIJNA 40 JAAR
Vanaf maart 2014 stierven er in West-Afrika mensen aan ebola en het duurde tot  8 augustus voor de WHO ingreep! En waarschuwde voor een wereldwijde epidemie.. Het duurde veel te lang voor middelen beschikbaar kwamen en er werd besloten. Ook omdat de communicatie tussen het regionale WHO-bureau in Afrika met de centrale veel te laat opleverde hoe ernstig het intussen al was.. 

LAATSTE EPIDEMIE 2014-15
En sinds de ontdekking van ebola in 1976 was er niet zoon moordende uitbraak: 11.235 doden. De WHO had er vóór 24 (!) epidemieën van ebola de kop ingedrukt en deze keer niet.. Excusus is dat het virus ook “mee reist” met wilde dieren en die zijn helemaal niet “te volgen”. En deze keer kwam het nu in de grote steden terecht door de veel frekwentere menselijke moves ook door onrust in het land. 
WHO GENEVE
MELDINGSNETWERK WERELDWIJD
Dat moet dus nu anders zegt WHO in Geneve. Nu zijn er in 196 landen bureaux die elke linke besmetting moeten melden: in Frankrijk is dat InVS dus.

ZONDER FAMILIE...
EERSTE 6 MAANDEN IN 4 LANDEN..In Geneve is er een geautomatiseerd systeem dat in 16 talen speurt naar woorden als “koorts, dood, ebola etc. “.  Het draait 24/24 en meldt alle publicaties die het vond.. Die worden gelezen door de experts. Men wil zo elke begin te pakken krijgen..

EERSTE INFO BIJ UITBRAAK..

AFSCHUWELIJKE DOOD: ALLEEN


Maar dat is ook niet meer afdoende en dat liet een onafhankelijke site zien: Vigilence Moustiques” geheten die de gevaarlijke tijgermug tracht op te sporen. De chikunggunuya en de zika die nu snel Frankrijk bevolken..  Deze site heeft nu al  20 departementen als rood aangemerkt!

WEG MET JE MOEDER..
OP TRANSPORT NAAR HET WESTENEBOLA HISTORIE VOOR 2014

DE LANGZAME VERDWIJNING..

"VERKEERSBORD"DE ANGST SLOEG TOE.. RECENT VS: 11 GEVALLEN

Sinds 2008 heeft Google ook de site Google Flu Trends en dat werkt via hun zoekmachine. In twee jaar verzamelde men vele data en verkreeg zo een “Big Data File” van grote omvang.

OOK ZIJ DOEN MEE..
GOOGLE VOORSPELDE MET BIG DATA

 

GOOGLE KAART MET FLU GEVALLEN..

 
 En zie in 2010 wist men daar de Amerikaanse griepaanvallen goed te voorspellen. Maar ze maakten later ook een foute melding omdat in hun bewerking van de data sommige eerdere uitbraken te zwaar waren meegewogen. Nu heeft men aan die Big Data ook die van de oude systemen toegevoegd.

GOOGLE SYSTEM BIG DATA


  
Celtipharm is een franse start-up  houdt zich ook met Big Data bezig en zegt: “Het huidige systeem is onvoldoende reactief.

NIEUW FRANS GEVAAR DAT SNEL OPKOMT...
Wij verzamelen nu dagelijks de verkoop van vaccins en medicamenten in de apotheken. En zien zo het opkomen van een epidemie en… we verkopen onze data aan verzekeraars en laboratoria. En nu willen ook ziekenhuizen zich bij ons aansluiten”.
TIJGERMUG GEVALLEN 2010-2011

Nu liggen de virussen nog vóór op de mensen en zal dat ooit anders worden? De experts zijn voorzichtig want het is complexe materie. Die kleine virussen en bacteriën zijn namelijk immens gevaarlijke vijanden van de menselijke gezondheid..

GEZONDHEIDSVERANDERING NAAR HERKOMST PATIENT
 

TIJGERMUG IN FRANKRIJK 1988-2001

 

LA MOUSTIQUE TIGRE... UIT MARSEILLE 


MARSEILLAANSE LESSEN VAN DE GRIEP-EPIDEMIE 2015
 
HIGH SPEED MEDICINE
Dokter Didier Raoult slaat alarm in Marseille, waar de griep ook stevig toesloeg! Want deze keer waren het eigenlijk drie epidemieën tegelijk met drie verschillende griepvirussen.. Waaronder een dat longinfecties veroorzaakte, een gevaarlijk coronavirus en het metapneumovirus.

OVERAL DIE HANDEN....
Dus moet het de volgende keer heel anders… Antibiotica toedienen bij patiënten met longrisico’s dus!

Ook het preventiesysteem functioneerde niet goed in de hospitalen! Men deed tee weinig aan hand desinfecties daar zit een groot probleem namelijk.

SIMPEL MAAR NIET POPULAIR

ZO MOET DAT!

Het vaccineren van kleine kinderen moet gebeuren  omdat zij infectiehaarden zijn… Niet weinig ziekenhuispatienten die er lagen om andere redenen kregen de griep…  Vooral bij geriatrie en cardiologie.  Meer dan 100 infecties en drie doden.. 

EENVOUDIG MAAR LASTIG AF TE DWINGEN


De preventie werd ook veel te laat georganiseerd en de besmetten werden niet of te laat apart gelegd. Vele ontstaan ook bij radiologie… ook bij het personeel daarvan. Het is hoog tijd om veel anders en beter te organiseren. In Marseille komt daartoe in 2016 een apart projectgroep.. En dat is geen luxe.  Daar zal zelfs worden gesproken over technologie om het hygiëne-gedrag te controleren... Camera's? Chips die acties van verplegers vastleggen en die piepen bij fout gedrag? Big White Brother is watching you..

 

EPILOOG
Medici en hun (en andere) technologie deed de mens veel langer gezond leven. En nu dat meer reizen de risico's op foute boel verhoogde, moest de technologie er opnieuw aan te pas komen. Om het beheersbaar te houden..
De WHO heeft via internet zijn waarschuwingssysteem en kan zo "bijna alles wat met epidemieën te maken heeft of kan krijgen uit de wereldwijde data massa's vissen..  En andere, -Google is er maar één van-, voorspellen epidemieën en volgen ze exact. Het gaat hier om snelheid en dat is bij uitstek numeriek goed te doen via www's. 


STATISTIEK V E MEDICAMENTENGEBRUIK 2014-2015
 

En zelfs binnen het ziekenhuis blijkt digitale tecno in staat om de "zwakte in het menselijke gedrag op hygiëne-gebied" te onder-vangen of te verminderen. 
De moderne mens kijkt hier niet meer van op... Omdat het internet pas... 25 jaar bestaat.


GOOGLE VOORSPELDE MET BIG DATA
Zo snel wennen wij aan vooruitgang en vinden we techno-logie die ons gezond helpt te blijven "vanzelfsprekend". 
MAAR,

DE RUIMTERAMP...

 

In Astrophysical Journal Letters stond dat we 70.000 jaar gelden ontsnapten aan een grote ramp!
VEEL MUNITIE DAAR BOVEN
Toen schoot een “rode dwerg” een zwakke ster op 0,8 lichtjaar langs ons… Dat zijn maar 8000 miljard kilometers! Die kwam door de “wolk van Oort”  wat onze gravitatiegrens is..  Dus wij dachten eerder dat enkel meteorieten met ons konden botsen, maar helaas. U ziet het onze engelbewaarder is een hele goeie..

De sonde Dawn van NASA zag in de twee kraters van de dwergplaneet Céres twee blinkende vlekjes.

DAWN ONDERWEGMen snapt nog niet wat dat is maar als de sonde tussen Mars en Jupiter op orbit komt, kunnen ze beter kijken.. Spannend vak daar bij NASA!
 

 Leon de Marseille, 10 oktober  2015.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten