Totaal aantal pageviews

maandag 28 december 2015

OUDE EMOTIES, KUNNEN FORS TOESLAAN..


NA "PARIJS 13/11" , OVERVIELEN ME    MOOIE EMOTIES UIT MIJN JEUGD...

DE MIS VOOR SAINT LEON IN DE KATHEDRAAL VAN MARSEILLE


DE KATHEDRAAL (1860) WORDT GECLEAND

 Marseille is al eeuwen dé migrantenstad van La France al wint Parijs  met gemak. Soms kun je die wortels nog heel duidelijk zien en zelfs meevoelen. Zoals in en rond de kathedraal Le Grand Major op 15 november toen het feest werd gevierd van Saint Leon uit... Sperlonga.

DE ITALIAANSE SAINT LEON (van Sperlonga)
Want hij is de patroon-heilige van deze stad en daar kwamen in 1922 200 families (ca 1200 perso-nen) vandaan, om in Marseille te komen vissen.  Want te vele fransen stierven in de loopgraven van WOI; ook vissers. De stad raakte in een diepe crisis door de ingestorte economie. Toen de wereldhandel instortte. Deze families konden meteen terecht in de “leeggelopen” Le  Panier, het oerbegin van de stad. En Le Panier grenst aan de Grand Major, de neo-byzantijnse kathedraal.

VLAGGEN VAN DE ROOMSE WERELDKERK
DE ITALIAANSE GEMEENSCHAP V. MARSEILLE
Ik mistte de processie  vanaf de oude Saint Laurent (9e eeuw), waar vandaan je ook die hoge Notre Dame de la Garde kunt zien. Daar werd door de priesters de zee, de stad en de boten gezegend. En er speelde ook een fanfare die opgericht werd door ex-legionairs van La Legion Étrangère. Met als naam:  L’Amicale des Anciens Musiciens de la Legion Etrangère.

AMICALE DE LA GEGION  ETRANGERE
HET GELOVIGE DEEL VAN DE LEGIONAIRS
De relatie met dit feest moet worden gezocht in het feit dat het legion ook uit migranten be-stond (en bestaat) en ook vele katholieken telde/telt. Het geloof verenigt ons over alle soorten van grenzen heen..
Ik heb zelf niets meer met geloven, al ben ik katho-liek opgevoed in een “superkatholieke tijd”. Die ook wel "Het Rijke Roomse Leven" wordt genoemd. De kerk was toen "overal" .. Dus werd ik misdienaar (gelukkig maar even..) en zong in het kerkkoor en mijn vader ook . Hij was  meubelmaker en deed daar veel voor de katholieke jeugd-beweging (sport- en spelmateriaal maken/onderhouden). In de grote katholieke nieuwbouwwijk, waar wij in 1948 terecht kwamen. Die ook vol zat, met (vooral nederlandse) migranten.

HEILIGEN IN OVERVLOED..
Waarvan  de mees-ten uit andere gebieden in Nederland kwamen. Ze gingen alle werken in de booming kolen-productie van de grote Staatsmijn Maurits. Mijn vader was toezichthouder bij de bouw van dit Mijndorp met zijn  duizenden nieuwe huizen. Zo kregen wij er ook een huis, ook in een Sint-straat, staat me nog bij..

DE ZON RIJST VAN DE ZEEZIJDE

ZON, MUZIEK EN VLAGGEN


"HOGE" VAN DE CONFRERIE

Omdat ik Leonardus (=Leon) heet wilde ik ook wel eens wat beleven van die Italiaanse Saint Leon verering hier. in Marseille.
En dat heb ik geweten! Het werd een stevige ontmoeting die me vol deed overlopen door "oude" emoties.

OUD-STRIJDER (v. La France) VAN ITALIAANSE BLOEDE 
Natuurlijk ook omdat er pas geleden in Parijs (op 13/11= thirteen eleven, zegt men al..), liefst 6 terroristische over-vallen waren ge-weest.. Het hele land stond nog op zijn kop. Over die 500 mensen die of dood of gewond waren op een avond.. Twee keer zoveel als bij dat Russische vliegtuig dat was afgestort in de Sinaï. Ook al door IS.

SAINT LAZARE PATROON VAN MARSEILLE
EERBETOON AAN SAINT LEON
DE HOSPITALIERS VAN SAINT LAZARE
Omdat Saint Lazare de patroon is van het Dio-cees Marseille (een kerke-lijke indeling), stonden in het imposante kerkkoor ook de reliekschrijn en een beeld van deze heilige. Naast de 
prachtige buste van de patroon-heilige uit Italië. Waarbij de pastoor van Sperlonga de wacht hield.
Saint Leon werd in het jaar 441 paus en hij overreedde toen Attilla de Hun om Rome niet te plun-deren en te vernielen.
De hunnen waren ook al “migranten" maar wel hele foute.
Ik stond met camera achter een pilaar met vol zicht op het grote koor. Ik zag beelden, veel bloe-men, priesters en ook het zangkoor met soliste. Ook de Hospitaliers van Saint Lazare in hun zwierige mantels met grote Kruizen er op. Verder nog diverse andere groepen met hun  vaandels. Alle uit de rijke katholieke traditie van hier..

SAINT LEON EN DE PASTOOR v. Sperlonga
En ja, dat kende ik alle-maal goed uit mijn jeugdjaren ,waarin deze Katholieke Kerk een hoofdrol speelde. Wij hadden in geboorteplaats Beek (Limburg) ene Sint Martinus als patroon en ook als Schuttersgilde, en ook een orgel en een kerkkoor.
En zo gebeurde er van binnen iets onverwachts. Diep vanuit mijn rijke herinnering aan deze zeer vredige tijden. Wat ik nu beleefde opende vele deurtjes, waardoor oude, sterke positieve emoties boven. Die me massaal “overspoelden”. Wat oudere mensen wel vaker overkomt, als ze tegen hun verleden botsen vooral via sterke emoties van vroeger.
Die heel hevig kunnen zijn. Dat was nu ook bij mij het geval... En zelfs in een volle kerk...

Het begon bij dat wat zangerig reciteren uit de bijbel. Nu pas bemerkte ik ook de overeenkomst met dat reciteren uit de Koran.


DE SOLISTE EN DE SCHRIJN VAN SAINT LAZARE
Ook dat prachtig zingen-de vrouwenkoor met die jonge soliste, die zo schit-terend klonken, woelden wat los. Zeker ook door de machtige akoestiek van deze enorme kerk.
Dat alles bracht me flink van slag af. Dat gevoel van vrede, saamhorigheid en harmonie van "toen" verjoeg  de nare emoties van het recente geweld en de haat.. 
Toen bij de offerande iedereen met opengevouwen handen naar boven meebad, herkende ik het gebaar. Dat je ook bij plechtigheden van moslims en joden ziet.. De mens toont dat hij graag de goede dingen van het opperwezen, hoog in de hemel, ontvangt. Die God die ons beschermt en ons ook gaat redden, zoals die geloven ons voorhouden...

ROOMS VLAGVERTOON
De preek van de pas-toor was in een woord: magistraal. De roomse kerk weet goed hoe je het geschokte volk moet troosten en de hoop weer laat winnen. De pastoor vertelde ons dat “Jezus van Nazareth” eigenlijk betekende: “Jezus de nieuwe loot”. Die de mensen  garandeerde, dat alles opnieuw beginnen zou .. en ook beter..  Als je maar in hem geloofde..

KERK EN KAARSEN: INTERNATIONAAL
Ik voelde dat alle aan-wezigen dat nu graag geloofden óf wilden geloven. Nu het grove geweld en de moordlust honderden mensen dood had doen neer-vallen in Parijs. Alles uit de naam van een god, Allah, die krankzinnig geworden jongeren hadden “gevonden”. Om hun leven meer zin te geven.      
VAANDEL VOL MARSEILLAANSE HEILIGEN

AUBADE BUITEN IN DE ZON

LA LEGION CROYANTE

IN DE ZON BIJ DE ZEE 

De mis eindigde en ik had best wat tranen wegge-veegd. Toen tikte iemand achter me op mijn schou-der.. Ik draaide me om ,en daar stond een grijze man van een jaar of zestig, die beide handen open naar me uit strekte.. Ik snapte het even niet en hij zei: “Veuillez me donner vos mains , mon-sieur”. Ik deed het met-een en wist toen dat ik dat al eerder, -ook in een franse kerk-, meemaakte. Zeer ontroerd zag ik hem naar alle mensen om ons heen lopen en hetzelfde met hen doen. En ik was te verbouwereerd om dat ook te doen..

HIJ GENIET IN VREDE..
Hiermee was de mis ten einde en iedereen ging naar buiten. Naar de zon op het plein voor de Grand Major. Daar gaf die Legionairsfanfare nog een aubade.. Drie nummers en iedereen applaudisseerde.. Toen zij de dirigent, dat ze ook de Marseillaise zou den spelen en dat hij daarna graag een minuut stilte wilde.. Ik zag vele tranen en hield het zelf ook niet echt droog. Gelukkig  hielp ons de nog sterke zon...
HEILGEN, BLOEMEN EN GELOVIGEN
De mis met zijn hele entourage, werd voor mij een interne her-beleving van een mooie, vredige onbezorgde jeugd. Die nu o zo ver en verloren lijkt.


DE ARME HEILIGE LAZARUS..
Gelukkig snap ik ook dat toen,  WOII net 5 jaar voorbij was, maar dat de Koude Oorlog al was begonnen. Ook dat wij nu aan het begin staan van een periode met zich uitbreidende  nieuwe oorlogen.. En ik wist dat dit zich al ontelbare keren in de geschiedenis afspeelde..

VOLLE TERRASSEN HET LEVEN GAAT DOOR
De pastoor had gelijk: na elke oorlog komt er ook weer vrede.
Laat dat maar niet te lang duren, dacht ik al lopend over de Boule-vard du Littoral in de warme zon. Waar vele mensen aan het dejeuner zaten "sous les Voutes de la Cathedrale".
 Ik zag een ijstentje en vroeg een maxi-magnum met chocolade. Een beetje getroost liep ik zo naar de metro en voelde me nog een keer als dat gelukkig kind van toen... Maar toch een beetje anders.


EEN HEILIGE REIZIGER..


Leon de Marseille, 29 december 2015.  
 
DE LAASTE CHAT
DE ITALIAANSE POLITICI


LA LEGION LAAT ZICH HOREN
PRACHT, PRAAL EN HEILIGHEID..LAZARUS IN ZIJN SCHRIJNzaterdag 12 december 2015

IS DE WETENSCHAP ONZE GOEDE BOODSCHAPPER?

 

LEONARDO DA VINCI
                ZOU ZICH NU KAPOT SCHRIKKEN...
                                                          OF NOU NET NIET?DEZE VLOOG AL BIJNA IN LEONARDA'S TIJD...

DUS BLIJF ZAAIEN... EN STOP NIET

 We leven in een tijd waarin vele lijken te zijn bedrukt door “gevaren en risico’s”. En overal lopen die "obscuren"  rond die de “vooruitgang vooral als een gevaar zien”. Gerald Bronner  schrijft indringend over hun "doodsdriften"..
Zoals in die sekten, groepen fanatici. Die alle middelen goed achten voor hun krankzinnige doel.
IS (Daech) doet denken aan Heavens Gate (VS 1997, 39 zelfmoorden) en aan Aum uit Tokyo (metro-aanslag 1995, 12 doden 5000 gewonden).  Hun gedoe is oud als de wereld. Voor IS zal in Dabiq in Syrië, tijdens een gigantische veldslag, -die van "het einde der tijden"-, binnenkort plaats vinden. Hun "glorieuze Dag des Oordeels".. 

Maar gelukkig aarzelen wetenschappers minder om ons te tonen wat er allemaal kán. Ze zijn minder bang om dat ook opvallend te tonen. Zoals ook Etienne Klein doet: een prof fysica en filosofie aan het Instituut de l’energie atomique.
 
Maar mensen zijn vaak pessimistisch. Ook de staat hanteert, -in La France-, het principe van de “précaution = de voorzorg”. Terwijl de stroom van ontdekkingen wereldwijd tomeloos aan groeit. De nu ook zeer groot geworden wetenschappelijke wereld, toont ons dat de grenzen echt niet zijn bereikt. In tegendeel!

Nogal wat intello’s voorspellen onze “ondergang”. Die noemt men in La France al “les “collapsologues”.. En die zijn er natuurlijk ook  onder bange wetenschappers!

Prof Klein verstopt zich niet: hij is een excellent fysicus, houdt van de bergen, schildert ook niet slecht én ..is fan van Keith Richards (van The Stones). Praten met hem vinden vele hét antigif tegen die mis-moedige mix van pessimisme, rela-tivisme en al dat  gejammer over de dreigende onder-gang..  Dat is echte therapie, die ons toont dat ondanks het feit dat niemand iets zeker weet, er ook geen enkele duidelijke reden bestaat om pessimistisch weg te kwijnen met een opgeheven vingertje..
 
Uit de enorme stroom van nieuwe ontdekkingen kun je enkel een greep doen: een actueel overzicht daarover is nauwelijks mogelijk in de wereld van duizenden
instituten en miljoenen onderzoekers in vele tiental-len landen. Maar nou net door dié kruisbestuiving, de uitruiling van kennis en het gebruik van elkaars hulpmid-delen werd het tempo enorm hoog en neemt ook de breedte toe. Het internet en interna-tionale wetenschappelijke samenwerkingen zijn hier ook ferme katalysatoren.

Zie echter ook  die “obscuren” die ons graag doen beven, die ideologen van de angst voor morgen. Soms  ex-wetenschappers, die nu echter zonder inhoudelijke weerlegging de onderzoeksresultaten van collega's naast zich neerleggen. Ze zetten serieuze mensen ook gewoon weg in de buurt van duistere complottisten of vuige lobbyisten.
 
INTERNETSE DRADEN DIE ONS WERELDWIJD VERBINDEN..
Ook zij hebben hun goeroes en volgelingen en spelen niet zelden in op paniek-reacties, angsten en verwarring en ook  bij kwetsbare mensen. Ze bedienen zich daarbij dankbaar  van het typisch franse en in de Grondwet opgeschreven “principe de la précaution”. De overheid moet de burger voor "alle kwaads" beschermen. En bij de geringste twijfel over wat dan ook, nieuwe dingen doen stoppen. Tot het volledige bewijs van onschadelijkheid is gegeven. Wat onmogelijk is en dus nu de rem op iedere vinding is geworden.. Intussen is deze vaak goedwillende (maar soms ook uiterst opportunistische!) kaste, zelfs  al indeelbaar in diverse groepen. Een wereld "an Sich".. Ze hebben geen boodschap aan het feit dat de meeste landen gewoon verder gaan en dat hun bange land dus eenzaam bibberend achter blijft.. Wat ook niet bepaald goed is voor de gezondheid.. Want nieuwe geneesmethoden komen er zo ook niet echt..
ZIE HOE HET WAS EN DAT GAAT GEWOON DOOR
Zie hoe de wetenschap, net als in de tijden van Gallileo en Leonardo da Vinci, zonder een achterlijke kerk nu door mondige betweters kan worden belemmerd. Terwijl we beter de problemen sneller zouden kunnen oplossen..


HIJ KAN HET OOK WETEN..
HOMO LEONARDO
 
INHOUD
-Geen tijd/geen zin in veel lezen? Kies 1,2 en 5
-U wilt er echt voor gaan zitten? Neem ook 3 en 4.
 
1.INTRO
2.KAN DE WETENSCHAP ONS WEER MOED GEVEN?
3. ONTDEKKINGEN DIE ONS LEVEN VERANDEREN
4. ZIE DE OBSCUREN; DE IDEOLOGEN VAN DE ANGST
5. EPILOOG

     KAN DE WETENSCHAP ONS WEER MOED GEVEN?

 
DE VEELEISENDE METHODE
DE VOORUITGANG: HET PROCES

 
 
 
 
 
 
 De wetenschap is geen luier, ook geen anti-depressiemiddel en geen “zwart gat”, zegt ene Prof. Klein. Ze belooft ook niets: dat doen alleen mensen uit die sector en daarbuiten.  En hij wijst op de laatste “ontdekkingen van formaat”: het boson van Higgs dat ons het lege kwantum toont, op Rosetta en Philea en op de satelliet Planck die ons groot nieuws brachten over het ontstaan van ons zonnestelsel en de opbouw van het universum. Enkel kniesoren kunnen daarbij miezerig blijven..                           
 
DRIE GERELATEERDE COMPONENTEN

NIEUWE GEBIEDEN...

 
 
 
 
 
 
 De idee van de vooruitgang spruit voort uit een huwelijk van hoop en troost..  Ze doet ons hopen op een (nog) beter leven en maakt ons aards bestaan beter verdraagbaar. Maar er zit ook de andere kant aan: het gaat niet vanzelf en er zijn ook offers vereist. 
 
EEN ACTUELE DISCUSSIE
 
Want een algemene vooruitgang is niet zonder meer een voor iedereen afzonderlijk. We moeten het huidige bestaande deels opgeven voor een idee over morgen dat beter belooft. Wat dus vereist dat er een idee van een “gezamenlijke toekomst” bestaat! Voor welk idee van “morgen” zijn we samen bereid offers te brengen?
 

DAT WAS TOCH ALTIJD AL ZO?

-Over wetenschap en politiek.

Dat wijzen naar de politici is ook niks waard. Ze zouden wel moeten stoppen met dat ons amuseren en commentaren geven over die emotionele waan van de dag. Dat “getwitter” dus.. Ze zouden zich meer strategische slimheid moeten tonen en zich niet als Tijlen (Uilespiegel’s) moeten gedragen.
OPPEPPEND...

Het woord vooruitgang is ingeruild voor “innovatie” . Zelfs de EU wil nu “Een innovatieve Unie voor 2020”.  In hun document spreken ze over “oplos-singen voor de klimaat-verandering, energie schaarste, gezondheid en vergrijzing van de bevolking”.  Dus we moeten vooral de huidige problemen oplossen en niet punt een streven naar die betere wereld.. De Verlichting was een visie voor morgen en een na te streven blauwdruk voor de mensheid.

-Het ontbreken van visie, van een grote lijn.

Wij mensen van nu praten vooral over “risico’s” omdat er geen visie en grote lijn is…  We zijn vooral bezig met de morele en economische gevolgen van wat we doen en zien niet die van onze “inertie”. 
 
Dat zeiden zij die uit WOII kwamen met zijn gruwelijkheden.
Zijn wij de samenleving van de risico’s? Nee toch?  Natuurlijk mag je twijfelen aan onze kennis, maar je moet ook constateren dat die lasers werken die we maakten op basis van onze natuurkundige wetten/inzichten. Ze zijn het vervolg op de visies van Einstein en Planck op de interactie tussen materie en licht.

-Vechten tegen de "cognitieve demagogie".
 
DRINKEN IS LINK!
DE WERELD OP SLOT ZETTEN? FORGET IT!
We moeten ons te weer stellen tegen wat Gerald Bronner “de cognitieve demagogie” noemt. Waarbij de “intuïtie en het gezonde verstand” de dingen die gebeuren “verklaren”.  Zie alles wat je hoort in het kader van de “klimaat-verandering” waarbij men recente weerverschijnselen als “bewijzen aanvoert”.  We moeten echt oppassen met “dat gezonde ver-stand”, de wetenschap lijdt ook al onder populisme. Recent hoorde prof. Klein een student zeggen dat hij het oneens was met Einstein.  Hij had geen kritiek op diens theorie, maar wees die gewoon af “omdat hij die relativiteit niet aan den lijve voelde..”.  Het subjectieve zette hij tegenover Einstein’s gigantische denkwerk..

Het lijkt alsof twee tegengestelde maar ook verbonden denkrichtingen zich nu mengen. Men wil zich niet voor de gek laten houden en  wantrouwt veel wat gezegd wordt… En dat strekt zich uit tot aan de “harde wetenschappen”.  Anderzijds twijfelt men ook of die waarheid wel bestaat. Want we zien nu dat twijfel aan de juistheid van iets ontspoort: men gaat ook twijfelen aan al lang bestaande “vaste waarheden”.

-Wetenschap verontrust ons én opent nieuwe wegen.

De wetenschap opent nieuwe mogelijkheden en veroorzaakt nieuwe onzekerheden, dat is haar paradox. Wij weten niet wat we met de nieuwe inzichten aanmoeten, dat zegt de wetenschap er niet bij. Onze kennis van biologie maakt het ons mogelijk genetische veranderingen aan te brengen. Maar dat zegt niets over of dat goed of fout is. Sinds de wetenschap problematisch werd wordt het ook een kwestie van waarden en dus iets meer dan principes die je gewoon toepast. De waardendiscussie neemt nu vaak de overhand.  Zie die vele problemen in de techno-weten-schappen, omdat we niet alle gevolgen tevoren kunnen weten. 

Dat levert een soort van collectieve reflex op, die de nadruk verschuift naar de onzekerheid, het wantrouwen en de verbazing.  We praten eindeloos over wat we met deze kennis en macht die de wetenschap ons ver-schaft sociaal gezien moeten of willen.  Als je dat doet wordt de wetenschap en de technologie geketend. Prof. Klein gelooft zelf niet in het eeuwig kunnen leven en vindt het eindige van zijn leven geen probleem. Maar eeuwig kúnnen leven is best goed voor behoud van je vitaliteit!

-Onderwijs en wetenschap.

Op scholen wordt weinig gedaan om belangstelling voor de wetenschap te kweken. Hij stelt voor dat een keer per jaar aan de leerlingen een “historische ontdekking van de wetenschap” wordt voorgelegd die daarna in detail wordt behandeld. Zoals: hoe ontdekte men dat de aarde rond is?  Dat die om de zon draait die zelf weer draait om het middelpunt van onze galaxie.

DE KOELE AANHOUDER KAN WINNEN..
En er moet ook aandacht worden geschonken aan de argumenten in de discussies in die tijd en hoe die werden weerlegd. Dat toont hoe wetenschappelijke ontdekkingen soms grote shocks kunnen opleveren. En wat is meer pedagogisch dan een shock? Immers, iemand die beseft dat de mens 3 miljoen jaar bestaat in een universum dat er 13,7 miljard jaar is,  denkt anders over het leven dan iemand die denkt dat de mens 6000 jaar geleden verscheen en er toen al uitzag als de mens van nu…  Het boson van Higgs verstoort flink onze huidige inzichten rond de massa. Dat heet nu al “een negatieve filosofische ontdekking”! Zie dus hoe de wetenschap de filosofie tart.

-Prof Klein is ook een acteur.
 
EEN VECHTER VOOR ZIJN VISIE..
Klein is bekend door zijn improvisaties bij het lesgeven, hij tracht zijn onderwerp ook fysiek te presenteren. Want lesgeven dat is ook lichamelijk, vindt hij.

 
En hij weet ook niet wat die studenten voor hem wel en niet weten! Dus tracht hij te zien waar het moeilijk wordt en doet dan iets speciaals. Power Point dat schept barrières zegt hij tussen spreker en toehoorder. Een les moet ook contradicties bevatten en passie. De grote lessen zijn altijd verlopen in een soort van trance..

Wat school betreft denkt hij dat het “statuut van de fout” moet worden herzien. Leren begint met niet weten. Dus moet een fout niet de status hebben van een morele fout maar die van een noodzakelijke etappe op weg naar begrijpen.

-Wetenschap en barbarij.
 
EN HIJ BLAFT OOK..
Nietzsche dacht dat de passie voor de wetenschap vanzelf zou bekoelen als de mens ontdekte dat die geen troost brengt. Zoals religie, kunst en ideologie wel doen. Hij voorzag dat de wetenschap zou afzakken en dat de barbarij het zou gaan winnen.

Klein las daarover de studenten voor na de terroristische aan-vallen in januari 2015. Hij besloot met: alles zal weer op zijn pootjes terecht komen, ook al staat het dan nog wat scheef.. Niet voor niets zijn ook zeker vijf van zijn boeken over wetenschap fascinerend en zeer toegankelijk.

EEN LEUKE STELLING TOCH?
Een heet: “ Zullen we de wetenschap weer om zeep gaan helpen? Gallileo en de Indiërs”. Daarin spreekt hij over die arrogante westerse wetenschap die ons afsneed van de natuur.
 
 
 
DAT KAN DE MENS MAKEN...NA EEUWEN
 
  

3D-PRINTEN: VOOR THUIS IN DE GARAGE VOOR IEDEREEN
 
 
 
 
 
VIJF ONTDEKKINGEN DIE ONS LEVEN VERANDEREN

WAT WE SAMEN UITGEVEN AAN ONDERZOEK: + 5,5 % jaarlijkse groei

WIE DAN WAT AAN R&D EN HOEVEEL?

 
HOERA, ROEPEN DE RAMPOLOGEN!

VAN GROEI A KOMT OOK GROEI B= WELVAART
Besef als u dit leest dat er miljoenen wetenschappers op deze aarde dag in, dag uit werken aan werkelijk bijna “alles”. China heeft in zijn eentje veel meer van deze slimmeriken aan het werk dan Europa en de VS samen. En in de opkomende landen is ook deze “tak van sport” booming.
ALGORITME VOOR E-MOTOR..
De uitwisseling van resul-taten is niet vrij en 100% maar toch aanzienlijk te noemen. Dat maakt een interactie en cross-over mogelijk van ongekende afmetingen. Het tempo schoot en schiet omhoog.. Zie nu wat vijf prof’s van het College de France vertelden goed nieuws uit hun terrein van wetenschap. En besef dat zij een miniem deeltje zijn in die grote wetenschappelijke beweging.. Hoezo dát kunnen we nooit oplossen..? De vraag is eerder: wanneer is het opgelost.. Natuurlijk zal nooit alles worden opgelost omdat ook alles verandert maar het zal wel sneller gaan..
 
-Onze hersens zijn elastisch.

ONZE HERSENS ZIJN ZEER "IN"
Op vandaag is enorm veel meer bekend in de biologie over de mogelijkheden van onze hersens. Waardoor we veel meer weten over leerprocessen, hersen-ziekten en over regeneratie van hersenweefsels. Nu studeren we veel op de dieren. De kennis over de interfaces hersens-machines deed grote vooruitgang ontstaan wat betreft electronische protheses. We “breiden de mens ook uit” en  vergroten ook zijn mogelijkheden.  Want de mens was altijd al een technisch dier.

AH,  DAT ZIT DUS DAAR!
De computer ver-groot de hersen-capaciteit zoals een stuk gereedschap onze arm ver-grootte. De hersens van een kind dat nu wordt geboren zijn gelijk aan een dat einde 19e eeuw ter wereld kwam. Maar de omgeving werd totaal anders en dat doet ook de hersens veranderen. Daarom is meer inzicht in de kritieke fasen van de hersenontwikkeling zo essentieel. We ontdekten hoe de veranderingen op kritische momenten (in de adolescentie) derailleerden en oorzaak werden van psychiatrische ziekten. Daar kunnen we nu met medicatie iets aan doen en zo het hersensysteem “resetten”. Dit belooft nog grote nieuwe mogelijkheden. (Alain Prochiantz, Neuroloog).

-De natuur kopiëren en zo nieuwe materialen maken.
 
PROGRAMMEER CELLEN OM CELLEN OP MAAT,  TE MAKEN
De chemie schiet vooruit vooral de synthetische biologie ontwik-kelt zich snel. Omdat we de “chemie van het levende” beter gingen snappen. Nu kunnen wij “de cellulaire fabriek” gebruiken om nuttige dingen te maken. Zoals een medicament tegen het paludisme. Zo krijgen we een  natuurlijk molecuul van een plant (de armoise), dat al in 1979 in kaart werd gebracht. Er zijn nu al miljoenen mensen mee behandeld nadat we de moeilijkheden bij het “pakken van dat molecuul”van die plant konden overwinnen. Nu kunnen we deze artemesinine, via een genetisch aangepast gist, zelf maken.

DE NATUUR NAMAKEN... HET KAN
We zijn ook bezig om levende natuur te copiëren en zo nieuwe materialen te maken. We zijn ver met een enzym (een hydrogenase dat in micro-orga-nismen zit), dat water in waterstof verandert en.. omgekeerd. Essentieel voor  nieuwe energiebronnen waarbij waterstof nodig is, zoals de brandstofcel. Die nu edele metalen behoeven om te kunnen functioneren.


ZIJ ZIEN HET ECHT ZITTEN..
Zoals het zeer dure, schaarse  platina. Nu kunnen we goedkoop en overvloedig aanwezig nikkel en ijzer  gebruiken, dank zij die hydrogenase. Nog even en we doen dat even goed als met platina.. (Prof Marc Fontecave, chemicus: che-mie van de biologische processen).


 

 

 

-We zijn nu in het post-silicium.
 
DE NATUUR NADOEN KAN..
We komen met de miniaturisatie in de electronica nu aan de grenzen. Maar we zijn al zeer goed in het maken van materialen op nanometerschaal. Er zijn zeer veelbelovende materialen gevonden zoals de oxyden, om er informatie in op te slaan. We zijn op weg om op synthetische wijze straks een materiaal te maken op basis van “aangegeven vereiste eigenschappen”! Onze numerieke wetenschap komt van een ontdekking in 1947 de halfgeleider. Die zonder de kwantitatieve mechanica niet had kunnen gevonden worden. Zie ons nu: 60 jaar later totaal nieuwe wegen vinden op het moment dat de miniaturisatie aan zijn limieten is gekomen.. ( Prof. Antoine Georges, fysica van de gecondenseerde materialen).


ZEER GEHEIME ONDERZOEKER..
NIEUWE NANOTECH GEHEUGENS
 
  
-Kanker heeft zijn langste tijd gehad.

Zo’n 50 jaar geleden was kanker een onbegrepen fenomeen. Men kwam toen niet verder dsan de vele soorten ontdekken en beschrijven..  Nu worden kankers moleculair totaal ontleed als waren ze horloges. Daardoor kunnen we nu spectaculaire nieuwe klinische mogelijkheden vinden.

TJA WEL EEN ARME MUIS....Vooral in de groep van de leukemieën. We wisten dat in China grote successen waren geboekt met kankerbestrijding met arsenicum. Kanker verdwenen snel zonder chemotherapie. Dat hebben wij biologisch kunnen verklaren  en we weten dat arsenicum een waterval van biologische reacties ontketent die het “verkeerde eiwit” doet verdwijnen.

EEN TOPPER VOOR MIT (VS)
Dat gebeurt als je de kankercel een bepaalde “informatie” afneemt.  Een soort leukemie waaraan eerder 80% van de zieken stierf genezen we nu in 97% van de gevallen.. We denken dat dit de weg is om alle kankers te bestrijden waarbij een mix van chirurgie, radiotherapie en medicamenten nodig zal zijn. De verwachtingen zijn hoog.. (Prof. Hugues de Thé, bioloog, cel- en molecuuloncologie).

--Die wonderlijke bacteriën de “lievelingen van de microbiologie.”

TOTAAL NIEUWE WERELD!
Ze heet Pascal Cossaert en is nu prof op het franse Instituut Pasteur. Een instelling van wereldfaam. Ze werd beroemd als Miss Listeria een uiterst perfide bacterie die de mens zeer veel narigheid kan bezorgen. Zij spreekt over dit piepe “beestje” met grote bewondering omdat ze in groepen in vrede kunnen leven, maar ook stevig kunnen ruziën en elkaar zelfs kunnen doden. Ze werd ook verbijsterd door de vele “listen” die ze zag bij de aanvallen op het menselijke lichaam. Nu zijn bacteriën het middelpunt van de nieuwe microbiologie. En zij lanceerde ook de cellulaire variant daarvan: de hightech microbiologie heet dat na al. En ze zegt maar gauw: alles is puur natuur én de meeste bacteriën zijn goedaardig. De mens zit er overvol mee. De grote Jacques Monod uit dit vak mam haar onder zijn hoede. En zo kwam ze terecht in het zeer internationale Pasteur-Instituut.

GEVECHT TEGEN INFECTIES
Ze organiseert veel voor haar sector waar enorm wordt samengewerkt in een sfeer van ont-dekking en inno-vatie. Nu is ze geheel gebiologeerd door wat heet “epigenetica”. Zij weet nu al hoe je de acties van genen kunt beïnvloeden zonder iets te veranderen aan de DNA-sequentie. Dat zal zelfs José Bové doen kalmeren al is eigenlijk niets minder zeker dan dat.

Een recente ontdekking. Elders niet in “le Pasteur”, in deze gloednieuwe veelbelovende (natuurlijke!) sector is, een bacterie die het klaarspeelt om waterstof te produceren. Dat niet “los” in de natuur voorkomt en dus moet worden “gemaakt”.

VAN H2O NAAR WATERSTOF
Die wie weet dus de weg weg met die energie-vretende methode om van H2O het waterstof af te scheiden. Om die te gebruiken voor (bijvoor-beeld) de waterstofauto,  met zijn tank vol waterstof (wel onder hoge druk). Als we daarmee rijden is er dus bijna niks meer vies" van wat er “achterblijft”. En voor het maken ervan was geen klassieke vorm van energie nodig. Gewoon een bedje bacteriën, die daartoe zijn getraind= aangezet.

CO2 RECYCLEN TOT... WATERSTOF: NIEUWE DA VINCI'S STONDEN OPBEETJE ROMMELEN EN..

GEWOON FICTIE??Voor de zwartkijkers: het “procedé werkt nu, maar men is nog bezig om het op grote schaal te kunnen gaan doen. Stelt u zich voor: straks hoeft u niet meer te sturen in de automatische auto. Die dus veel minder ongelukken mogelijk maakt. En ook veel efficiënter verkeersflows. Én die nieuwe auto rijdt op (bacteriële) waterstof, en laat enkel wat rubberstof achter van de banden.. Hoezo energie tekort en luchtvervuiling en CO2 ellende?
 

--Ook de algoritmen kunnen ons redden.
EEN ALGORITME TEGEN OBESITAS???

De wetenschap en de technologie worden snel ook “gedigitaliseerd”.  Dat gebeurde al in het transport. De concepties van vliegtuigen worden geheel digitaal ontwikkeld.
ER ZIT ERGENS EEN FOUTJE..
De ongelukken zijn door automatiseren van de besturing en de luchtcontrole spectaculair gedaald. Dat gaat nu ook bij auto’s gebeuren, waar we de ongelukken zullen gaan decimeren.


 

 

 

MACHINES DIE SNEL LEREN..


De medische fotografie stormde de ziekenhuizen en labs al binnen,  robots voeren zeer lastige operaties foutloos uit en digitale implantaten sturen mensenharten. Met camera’s en sensoren detecteren we ouderen die thuis zijn gevallen.  Clouds met big data maken analyses mogelijk die nooit eerder konden. Het SMS-je was niet bestemd voor het grote publiek maar de jeugd sms’t meer dan ze telefoneren nu. Het laat zien hoe de informatica die zo “immaterieel en draagbaar” is ons nog veel verder kan brengen. Als we haar goed gebruiken natuurlijk (Prof. Gérard Berry, informaticus, algoritmes-machines-talen).

DE GROTE INNOVERENDE BEDRIJVEN


 

 
 
ZIE DE "OBSCUREN", DE IDEOLOGEN VAN DE ANGST

DE APOCALYPS IS AANSTAANDE...

 
 Ene Gerald Bronner schreef het boek: “La democratie des crédules”.  En hij wist: De weg naar de hel is gepla-veid met goede voorne-mens. En, dat “de obscu-ristes” ook denken dat ze iets goeds doen voor het wereldheil. De meesten zien zichzelf natuurlijk als progressief. Terwijl ze de serieuze wetenschappers overal tegenspreken: wat betreft de schadelijkheid van EM-golven, over de klimaatverandering en  over de genetische verandering.
 
DE DOEM-PROFETEN KRANT..

 
 

Het internet is hun daarbij zeer behulpzaam maar nu doen ook al de traditionele media graag mee. Hun cognitieve demagogie maakt van de mensen hypochonders en onwrikbare sceptici. De beslissers, vaak politici,  zijn zeer gevoelig voor “de publieke opinie” en zij laten zich niet zelden overhalen om technologie en wetenschap aan banden te leggen.

MIDDELEEUWS...
Natuurlijk moeten er adekwate veiligheidsnormen opgesteld worden En moet worden toegezien op het respecteren daar van! Maar waarom legde men 200 barrières op de weg naar het kunsthart van Charpentier?  En gaat de “Wet van Abeille"   (=gro-ene EELV-afgevaardigde in Frankrijk) het halen  die WIFI verbieden wil in de buurt van crèches?

Zij kennen alle de duitse filosoof Hans Jonas (1903-1993) die de grote ondergrondse denker was van de beweging die streeft naar “het beschermen van de mens tegen de technologie die vol zit met risico’s”.

JA HIJ GING OOK DOOD..
DE THEORIE VD ONDERGANG
Hij werd de vader van het “prin-cipe van de voorzorg”. In het kielzog van Husserl en Heideg-ger.Hij schreef in 1979: Het prin-cipe van de verantwoor-delijkheid,  waarin hij oproept de mensheid tegen alle dreigingen te beschermen. De technologie die ons zou kunnen uitroeien moest aan  strenge normen worden gebonden die hij graag opsomde.  Zij die nieuwe technologieën bedachten en wilden introduceren moesten verplicht worden aan te tonen dat ze geen ekel risico voor de omgeving en de gezondheid vormden. Nu en in de toekomst..

 

Daartoe moest, vond hij, de mensheid het Principe van de Verantwoordelijkheid omarmen. Dat ook inhield het afwijzen van elke technologie die “apocalyptische risico’s in zich droeg”. Bij twijfel moet die uitgaan van het ergste dat zou kunnen gebeuren. Wij moeten dus vooraf alle denkbare gevolgen voor de toekomst eerst overzien voor we verder gaan met iets tecnisch-wetenschappelijks. En Jonas moet niet gezien hebben dat je altijd scenario’s kunt opstellen die uitgaan van het grootste pessimisme en die de ondergang voorspellen. Elke wetenschapper die eerlijk is zal moeten zeggen dat zijn bedenksels altijd ook het ergste mogelijk kunnen maken..
ZIE WAT ER ONS GAAT GEBEUREN: MORGEN AL!


Maar daarbij zag hij over het hoofd wat er gebeuren zou als het hem zou lukken bijna alle bedenksels te verbieden. Dan zou dus geen enkel probleem meer worden opgelost…

Dat is nu bij sommige de nieuwste topsport geworden: wijzen op de risico’s van elke innovatie of product en ons intussen blind maken voor de risico’s van het “niets innoveren en produceren”.
 

 
 
 
 
 
Zie deze soldaten tegen de dreigende ondergang.
Er zijn in deze groeiende beweging een vijftal groe-pen te onderkennen maar alle zijn ze verbonden via een ideologie van het veroordelen van de wester-se leefwijze. Tegen alles wat industrie, technologie en economische ontwikkeling is..

-De vergiftigingsgroep

Zij maken jacht op alles “wat de mens vergiftigt”. Zoals de phytosanitaire producten en ook die van de chemische medicamenten industrie. Natuurlijk zijn er die gevaarlijk zijn bij te hoge doses en zijn er ook waar aan getwijfeld kan worden. Maar er bestaat geen enkel medicament zonder bijwerkingen en zij hebben het ook nooit over “alternatieven”. 

ZEKER IS ZEKER!
De subgroep die zich verzet tegen vaccinaties is de gevaarlijkste. Zij achten alle vaccinatieprojecten levensgevaarlijk tegen alle feiten in. En ze winnen aanhang: in enkele jaren verdubbelde hun volgelingen in Frankrijk en mogelijk is het nog meer..

ZIE UW FINANCIELE PROFETIE
De franse Henri Joyeux (die uit de orde moest), voert campagne tegen het vaccin DT-polio-hepatitus B. Einde 2015 organiseert de franse gezondheidsminister een brede conferentie. Want ze is zeer verontrust door de snel toenemende angst voor inentingen. Het collectieve belang wat hier achter zit komt in het gedrang.  Wat de jongste en de oudste zal gaan schaden. De aloude besmettelijke ziekten zijn terug aan het komen... Een zeer actueel voorbeeld waartoe paniek gebaseerd op angst kan leiden.

 -De antitechnologische groep

Radiogolven, nanotech zijn hun sterkste troeven.  Tientallen serieuze onderzoeken tonen tekens dat hoogspannings-leidingen en wifi-antennes ongevaarlijk zijn. EDF mede-werkers in die hoge masten vertoonden nooit iets ernstigs.. Maar de bond FSU is nu mordicus tegen  Wifi-antennes.  Vanuit het “principe van de voorzorg”..
Een voorval in 2009 in Saint Cloud is alarmerend! Nadat een operator drie telefoon-antennes op een dak zette klaagden omwonenden over hoofdpijnen, bloedingen en een metaalsmaak in de mond.

De media sprongen er op en melden hoe die omwo-nenden met filters trachtten zich af te schermen.  Er werd een klacht in gediend. Namens gezinnen, bejaardenhuizen en kleuter-scholen tegen de operator. Deze toonde aan dat de antennes nog niet compleet waren: ... en niets uitzonden…  Er was ook nog geen enkele electrische voeding aangelegd, wat EDF bevestigde. Er was nog geen enkele radiogolf geproduceerd..

WAT IS DIT NOU WEER?
U BENT GEWAARSCHUWD!

 
Zie ook Dominique Belpomme van de Salpetriere )Parijs’ die zeker weet dat de radiogolven de oorzaak zijn van Alzheimer. En lees van het Anonieme collectief in Grenoble Pieces et Main d´Oeuvre. Ze weigeren elk debat en onderzoek over nanotechnologie en zeggen, ` De technologie is de voortzetting van de oorlog, dus van de politiek maar dan met andere middelen`.

-De groep van de cynici
 
Ze zijn soms ook religieus maar willen dat niet bevestigen. Zij strijden tegen alles wat “tegen de wetten van de natuur” is.  Vooral in het technologische…

BEKEND MILITANT DUO
Hoor José Bové die ver-klaarde: “Ik ben radicaal tegen elke instrumen-talisatie van het leven”… Dat zond een christelijke radiozender uit en de uitspraak had ook van ene Pierre Rabhi kunnen zijn.  Die roept overal en voortdurend “hoe erg Moeder Natuur er aan toe is en hoe hij de mensen die fout doen ver-afschuwt”. 

HET GAAT ZE DUN DOOR DE BROEK..
HIJ WAS STOOUT!
Recent zij hij in Le Point: “Ik vraag me af of de planeet niet betreurt dat wij er op zijn geboren". 
Onze planeet heet in zijn club Gaïa (een griekse godin) en de groep heeft religieus-ecologische trekjes. Ga naar de Gaïa Consiousness Conferences die vaak in San Francisco zijn waar de aanwezigen Gaïa vereren en ook het feminisme aanprijzen.

Ze zijn ook niet erg te spreken over genetische aanpassingen en synthetische biologie..

Ragnar Rylander van Goteborg en Geneve, schrijft graag over de minimale schade van tabakgebruik. Hij werkt dan ook voor Philip Morris.

-De groep religieuze anti’s
 
 

Zij zijn zeer toegespitst op de manipulatie van embryo-nale stamcellen. Die in Frankrijk is verboden. Ze lijken daarin op Amerikaanse en moslimgroepen die de evolutie afwijzen. Men denkt creationistisch en ziet alles voortkomen uit het “intelligent design”.  Wat veel beter bij hun geloofs interpretaties past.

-De groep anti’s uit economische overwegingen

Zij beweren dat de tabaksindustrie ondergaat omdat men de wetenschap omkocht en de media misleidde over “de gevaren van het roken”.  Zij deden mee aan het voortbestaan van de bloedigste epidemie van de 20e eeuw: 100 miljoen doden door het roken. Men vindt ze in de VS ook onder klimaatsceptici.  Zij doen geloven dat de waarheid een sociale constructie is en de “objectiviteit van de wetenschap” een illusie is.  Daarna is alles te bereiken met manipulatie in de publieke ruimte.
 
ROKEN IS VERUKKELIJK!
Zij zeggen ook en dat met volle inzet van het internet, dat elke opinie telt en zo sticht men verwarring tussen het waarschijnlijke en het ware. Waarbij het kompas fout aanwijst door de collectieve angsten. En vele vinden de idee van Jonas dat een goedwillende dictatuur een betere staatsvorm is niet zo slecht.  Deze zienswijze wint ook al terrein.


 
 
Thema: de wetenschap is een intellectuele en politieke constructie, en dus verdacht.  In het kielzog van ene Paul Feyerabend (1924-1994), de meester van het wetenschappelijke relativisme. Hem volgde ook ene Bruno Latour, socioloog en filosoof, die de revanche aankondigt van Gaïa op de wetenschap..  En hier moet zeker ook de uitvinder van de Collapsologie worden genoemd: ene Pablo Servigne.

PROTEST TEGEN ONS ONDERWIJS
Een nieuwe wetenschap die de ondergang van de industriële samenleving bestudeert. Hij werkt samen met Raphaël stevens. Zie hun boek: “Hoe alles kan ten onder gaan” (Seuil Antropocène).  In Frankrijk zijn al deze namen intussen van belang..    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Robert Redekker en zijn boek `Le progres=Point final`. Vooruitgang is de religie van het optimisme. Hun priesters namen de leiding om ons te doen geloven in de westerse samenlevingen.

Deze ´dokter van de beschaving´ is geen ongelukkige. Want het kadaver beweegt nog al weet het niet meer waarheen het gaan moet. Die wetenschappelijke nieuwigheden zijn enkel´het ontstaan van nieuwe onwetendheid´.


BRRRR, HET IS DICHTERBIJ DAN U DENKT
Zijn schrijvers zijn Pierre/André Taguieff. Alain Fin-kelkraut wil het werkwoord changer´verwisselen voor ´sauver´.  Domeniqua Meda wil dat we ons bevrijden van die mystieke`´ groei´. Een deel van ´links´ )Jacques Julliard) gelooft niet meer in ´vooruitgang van de maatschappij´. In de bioscoop en op TV zien we vele rampfilms en verontruste en reddende ecolo´s.  ´Vooruitgang´wordt op vandaag op alle fronten aangepakt. We hebben enkel nog neoliberalen en neosocialisten  en zoeken naar een nieuw midden..  En vele willen liever de woorden modernisering, hervorming en aanpassing´horen dan ´vooruitgang´.
 
Robert Nisbet noemt de nostalgie die meer kracht aan de hoop zou opleveren, dan welke idee dan ook uit de westerse geschiedenis’. Of lees  The better angels of our nature van de canadees Steve Pinker.  Hij beweert op grond van de statistieken dat het geweld wereldwijd afneemt.  Onze tijd is de vredigste ever.. Maar ga dan ook naar de ruimte western

 
GROOT FILMSUCCES
´Interstellar´kijken.  Een ode aan de wetenschap en de nieuwe grenzen. En die over brengt dat enkel niet meer dromen en niet meer naar de sterren kijken, ´erger zou zijn als de ergste ecologische apocalyps´.  Dit alles onder het opschrift  ´ De ontkenning van de vooruitgang is de kant en klare gedachte die overal in opmars is´…
 
ZELFS OP ETAGE 350 ZIT U FOUT!
(mede naar    Le Point juli 2015).

 
EPILOOG
Wetenschap is “an sich neutraal en dus niet goed of slecht. Wat men weet kan op vele wijzen worden toegepast en daarin zit ook een risico. Hitler zette veel wetenschap en technologie in voor zijn vuige werk en die genocide... Maar de geallieerden deden hetzelfde... om hem te verjagen! Een scherp voorbeeld: wetenschap en techniek dienden de kwade en de goede zaak..
 
HET WAS, HET IS EN HET ZAL ALTIJD BLIJVEN
 
Wetenschap is dus “an sich neutraal en dus niet goed of slecht. Wat men weet kan op vele wijzen worden toegepast en daarin zit ook een risico. Maar je kunt een researcher niet verbieden dat hij iets ontdekt en dat dan blij rond toetert. Natuurlijk zijn er, door het wantrouwen tussen landen en machtsblokken, ook “geheime onderzoeken”. Die dienen om strategisch vóór te kunnen blijven. Maar wie niets geeft ontvangt al gauw ook zelf minder…

Zie ook die klimaatdiscussie. Waarbij alles ophangt aan de toenemende productie van CO2 en niet iets anders... Die CO2-productie wordt voor 44% door de gassen van het vee (!) veroorzaakt. Een meerderheid van geleerden gelooft (!) daar nu ook in: ook al is het niet bewezen. Een  minder-heid onder hen waarschuwt echter ferm tegen deze gevaarlijke houding, in hun ogen. De laatste 100 jaar zijn gezien het onverklaarbare temperatuurverloop best een aanwijzing om voorzichtiger te zijn met die overhaaste conclusie.
Er zijn ook nog geen zekere alternatieven voor fossiele energie; al is hoop daar op zeker niet ongerechtvaardigd.  En nu heeft een VS-bedrijf ontdekt dat je met ander voer (door genetische aanpassing..) die gashoeveelheid sterk kunt verminderen. Stel je dat voor: de koeien zijn het schuld en dat is te sterk veranderen. Iets voor de COP21?

Recent ging ook Obama om: hij blies het Plan van Al Gore nieuw leven in.. Maar wel per decreet! Omdat er in Congress echt geen meerderheid voor is... De helft van de Amerikanen is fel tegen zijn Clean Power Plan..
En die COP21 in Parijs komt er aan: mede agerend op dit soort van wankele (en onwetenschappelijke) basis.. En dat terwijl we naar 11,2 miljard gaan in 2100. Wat de VN ons ook zegt.. Daarover staat niets op de agenda cop21.... En zo kan dat dus echt niks worden..
 
DE BOEREN DOEMDENKERS
ANNOUNCING BLACK DAYS


De economische voorsprong en dus de machtsvergroting zijn vitaal om mee te blijven doen in de mainstream van de vernieuwing. En in de slipstream blijven moet minimaal… Zij die dat afwijzen, niet nuttig achten of zelfs moreel af willen keuren, riskeren dat hun land wegzakt. Tempo kun je proberen zelf te kiezen, maar dat legt anderen echt geen strobreed in de weg. In tegendeel. Het kwade voorkomen begint met het te kennen.. Afkeren is dus kamikaze-gedrag.

 

Voor de “westerse übermenschen” van de laatste twee eeuwen, valt het niets mee om te moeten accepteren, dat je niet meer “the boss” bent. En dat andere, die nog even geleden “niets voorstelden”, nu vooral de maat slaan. En ons voor niets meer om toestemming vragen.

SPECIAAL VOOR DE ELLENDE
NOG EEN..Dit  sterk ingebakken idee van “de beste en de belangrijkste te zijn” slijt maar heel langzaam. Maar botst nu dagelijks met de totaal anders geworden globale omgeving. Het verwart en maakt angstig.. Men voelt sinds lang weer echte machteloosheid en een akelige afhankelijkheid. Daarbij zijn kleine landen minder kwetsbaar dan grote: kleine moesten altijd al “manoeu-vreren” tussen die grote..

.Koppige eigenwijsheid wordt duur betaald. Zie het franse voorbeeld. Waar men nog te eigenzinnig vast probeert te houden aan verwor-venheden. Wat natuurlijk legitiem is. Maar op het moment dat je daardoor tot een “witte raaf wordt”, een excentriekeling ook, haak jezelf af van de omgeving. Die in de super-open wereld van nu onmisbaar is om op goed peil te blijven. Parijs wil natuurlijk dolgraag “zijn model behouden”, maar de haalbaarheid wordt mede bepaald door de buitenwacht. En vaak zelfs zeer sterk. Hechtere samenwerking brengt dat mee. Daarom willen extreme partijen ook uit de EU en de Euro(zone): pure afweer van veranderen.

Isolement is een menselijke en begrijpbare reactie, omdat je bescherming zoekt. Maar als je dat probeert op essen-tiële punten voor het overkoepelende model, wordt je de rare outsider. In de verhoudingen Duitsland-Frankrijk is dat al te sterk te zien: men verkettert elkaar best al aardig!
De veroudering die vaak samengaat met ontgroening, lijkt dat afwerend gedrag, afwijzing van verandering en verwaarlozing van lastige problemen mee op te roepen.

Heel vaak in de geschiedenis was “nieuw, ander en soms ook jonger bloed van buiten” een effectief redmiddel. Dus wie ook dat afweert, -zie Japan-, gaat de berg af.

 
De voorbeelden zijn er dus te over, maar er moeten voldoende mensen die zaken opmerken en begrijpen.. Als het afwijzen nog versterkt wordt ,dan luidt de noodklok mogelijk voor een beschaving of een cultuur.. De motor van de wetenschap is een zeer belangrijke driver voor de benodigde vitaliteit en behoedt ons ook voor te vroeg inslapen.. In een dubbele betekenis.

(Zie ook tussen de tekst, de geschriften van good old Leonardo)

DUIKBOOT..
SAFE AANVALSTOREN
 
MACHINALE CONSTRUCTIES UIT HOUT..


Zie nu hoe Duitsland de deuren nogal wijd opent om “buiten binnen te laten”. Berlijn heeft geconcludeerd dat dit zal moeten. En gaat nu ook een grote sprong in zijn… defensiemiddelen maken” . Omdat het wil dat het land iedereen kan blijven beschermen en welzijn en welvaart kan blijven bieden. Een switch op het laatste moment, die nu ook China maakt. Die de VS in zijn kern inbouwde sinds het bestaan, in haar handelen in het centrum van de open wereld..

HELICOPTER
 
POMPEN OM NIET TE VERZUIPEN?

VOOR DE BAGGERAAR
BETERE WINDMOLEN

DE TANK..

AIR-CONDITIONING?


 
MIJN SYMBOOL VAN EEUWIGE HOOP

 
Leon de Marseille 12 december 2015.