Totaal aantal pageviews

zaterdag 30 augustus 2014

WAAROM DIE VS HET (WEER?) WINNEN VAN EUROPA

SURE WE CAN! 
HOOG IS: DROOG EN VER

Economie is een sociale wetenschap en is dus gebaseerd op “wetmatige veronderstellingen” over het menselijke handelen. Het gaat uit van het model van de “de homo economicus”: die “modelmens”, die altijd rationeel zijn keuzes maakt en zijn besluiten neemt. Wat al onderuit gaat, als je een man een auto ziet kopen…. Al heeft hij er achteraf meestal een prachtige quasi-rationele verklaring voor, waarom hij (nu weer?) die net te dure "bagnole" aanschafte.  

 

DIT WESTEN WAS EN BLIJFT: WILD!

 Maar tijden veranderen. Ook menselijk gedrag blijft niet constant… En er zijn grote verschillen in “mentaliteit”, van cultuur tot cultuur.. Die ook berusten op verschillen in normen en waarden, in achtergrond en geschiedenis.

Niet iedereen is dus “een ondernemend (= risico-accepterend) type”. En ook niet iedereen is happy in een rustige ambtelijke job. Waarin soms weinig echt kan fout gaan.

ANDERE VS-INDELING..

Ook hangen mensen verschillende ideologieën aan: er zijn libertariers (een soort superliberalen) tot aan communisten toe. Waardoor we ook “geleide economieën en “super-liberale economieën” in onze wereld tegen komen. Dit alles maakt dat de verschillen tussen landen, vooral in economisch en sociaal opzicht, ook steeds sneller toenemen..

Dit als een “theoretische mini-inleiding” op het onderstaande. En U zal nu ook de blogtitel beter snappen!  

 

Survival of the fittest?

Darwin toonde het ons lang gelden: zij die fit bleven, overleven. De sterken worden de baas en de gezondere leven het langst en het best… Maar nog beter is: de slimste blijven over....

DE AAP WAS AL ZUUNIG!

In onze tijden van diepgaande verande-ringen in de hele wereld, zien we steeds grotere ver-schillen in econo-misch succes en echec. Risico-mijders, tradi-tionalisten gaan anders met veranderingen om dan “avon-turiers” (die gek zijn op gecalculeerde risico’s). Daardoor zien we nu die opvallende “scheiding der geesten”.

Zie dat gapende verschil zuid- en noord-Europa. En dat steeds navrantere verschil Duitsland-Frankrijk. Maar ook die “afstand”, tussen de EU en VS…

STERK IS SUCCES!

Omdat “vertrouwen in…” vooral betekent: “rekenen op een bepaald gedrag of mentaliteit” , (zeker door geldschieters), leent de een mét gigaschulden tegen een andere, lagere rente dan de ander. Die geen minder hoge schuldenberg heeft, maar wel een mentaliteit. Die te weinig vertrouwen inboezemt in het echt realiseren van zijn plannen voor morgen...

Wie nog denkt, -en in welke business dan ook-, als die ambtelijke postbode die niet kon/kan geloven dat die e-mail en dat internet zijn job “zomaar” sloopten en daarmee hele Postbedrijven, gaat er nu aan. Op vandaag sluiten 30% van de winkels in de steden omdat E-shops (straks ook nog met drone-bezorging!), veel goedkoper en sneller zijn geworden. Maar er gebeurt nog veel meer….

UITSTERVEND "RAS"
DE GROTE STILLE CONCURRENT

   

 

 

 

 

UW NIEUWE WINKEL THUIS

DE ANDERE MIDDENSTAND 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
DIE EINSTEIN WIST ER WAT VAN!
 
 
 

 

Demografie en welvaart; in EU en VS

 
PENSIOEN IS SIMPEL

ONUITROEIBAAR!?


 

De VS is een immigrantenland met een europees verleden en qua bevolkingsomvang ruim 360 miljoen… en, gestaag op weg naar méér ! Dat is nog ruim 100 miljoen minder dan de EU met zijn nipte 500 miljoen, die nu ferm in de krimp gaat…. Die EU is qua BBP echter zowat gelijk aan die “kleinere” VS. Dat verklaart ook dat veel lagere BBP per hoofd, in de EU… Want dat is (500/360=) dus maar ca 80% van dat in de VS. Amerikanen zijn gemiddeld ¼ welvarender!  

 
 
DIT IS EUROPESE VERGRIJZING!
OOK CHINA WORDT GRIJS!

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Maar, door het grote verschil in “invulling van hun verzorgingsstaat” zijn de inkomens-verschillen in de VS wel veel groter dan in de EU.. Dus is er toch dát grote welvaartsverschil intern. Dat vinden de democraten wat té, maar de republikeinen vinden dit (en al eeuwen) een lachertje! Ook de VS hebben steeds meer oudjes, maar ook veel minder ontgroening… Mede door die immigratie.. Dus is hun demografie essentieel anders, bezien door de moderne economische bril. En japan, Duitsland (en diverse andere europese landen) én ook China, zijn daar best jaloers op..

HOE VERGAAT HET DIE MIDDENGROEP?

 

  

Strategisch economisch denken: micro én macro!

Strategos is grieks voor: generaal. Strategie is de aanjager van de concurrentiestrijd tussen bedrijven… én de naties. Want in ons wereldbrede (!) kapitalistische stelsel woedt een “permanente economische strijd”, zeg maar oorlog. Economie is dus ook en vooral oorlog!


GENERAAL: TWO FACES!

 Strategisch denken betekent ook: de cash-cows (vette activiteiten) in die permanente economische strijd, nú goed uitmelken… En dan de daar gepakte cash, razendsnel stoppen in de producten en sectoren “van morgen”! Die heten in vaktermen: de sleeping dogs! Zo wint een eco-generaal zijn moderne oorlog: vooral met een betere strategie dus!

 

 Deze beroemde succesbenadering, -die de Boston Consulting-group (VS) ooit neerzette-, kent elk modern bedrijf. Maar nu moet er ook zo op “overheidsnivo” worden gedacht. Beter gezegd: overheid en industrie in een land moeten nu, ook samen, zo gaan denken. Dat is dus: modern industrie- en economisch beleid. Waar een land als Zuid-Korea zo bijzonder succesvol mee werd en bleef…. En vlak hier ook China niet uit…   

ZO MOET U HET ZIEN!  zegt BOC
OOK DOEN IN DE POLITIEK!

 

 

 

 
 
 
DE STILLE GENERAAL VAN AZIË!
 
HET BEGINT BIJ: VISIE!
 


 

 

 

 

 

  
DUITS BOC-MODEL!

 

 
 

Het ene land (de ene regio) is niet het andere..

Als een land beschikt over grote hoeveelheden natuurlijke hulpbronnen, kan dat een zegen zijn. Vaak blijkt dat die zegen er enkel is op de korte termijn, terwijl het voor de lange termijn eerder een ramp is. Zie nu Rusland, nog zwemmend in de olie+gas-roebels, maar straks ná al dat olie+gas, al gauw een verwend stel kinderen zonder echte bestaansmogelijkheden.. Ook in Algerije zien we dat nu. Vroeger heette dat type omgang met je natuurlijke rijkdom: the Dutch disease. Nederland dat nu aan het einde van zijn gasbel komt begrijpt dat nú maar al te goed. Zeker als bijna alle bejaardenhuizen vanwege bezuinigen dicht moeten… Zie Noorwegen als u een fraai voorbeeld zoekt van hoe het wél moet!

 
DE NOREN ZIJN NIKS STOM
 
OLIE+GAS ECONOMIE
 
 
 
 
 
 
 

 ECONOMIE VAN DE IJVER WINT!MODERN INFUUS!

 In deze tijd van mondialisering, razendsnel opkomende high-technologie en die wereldbrede markten, ervaren we steeds nadrukkelijk de betekenis van een slimme-spitse strategie. In land samen, intelligent en strategisch slim vechten, is nu harder dan ooit nodig.  

 

DIE ZIEKTE KOMT UIT NEDERLAND!
R&D IS THE FUTURE!

 

 

 

 Kijk nu eens goed naar die vernieuwende VS. Met zijn Google, Amazon, Apple en Genentech…: de succesrijke innovatieve fronttroepen. Als Europa ook maar iets doet in deze geest (zoals Skype): dan kopen de VS dat meteen op. Met die overlopende (cash-cow) oorlogskassen vol verdiende dollars, van de Amerikaanse wereldwijde miljardenproducten van het type “Silicon Valley c.s.”. .

 

SLIM EN SUKKELIG

 Terwijl Europa toch ook een hoogstaande R&D heeft… Maar die zo succesvolle “clusters van onderzoekers--start-ups—investeerders”, hét recept van de VS (en ook sommige aziatische landen: Z-Korea en Singapoer) ontbreken bijna geheel in de EU. Al is “de Schröder-move” van ruim 10 jaar geleden er een fraai voorbeeld van deze “american style”. Peter Hartz, de boss van VW bekeerde de duitse socialisten en zie wat er daar gebeurde met dat HarzIV-plan! Pure strategie zat er onder… Een perfecte analyse van kansen en bedreigingen en de wereldgang. Berlijn ligt nu hele lengten voor op alle europese landen…

 

TEAM: SCHRÖDER-HARTZ  WINNERS

GELIJK OF ONGELIJK?

 

 

 

 

 

 

 

  


Samen aanpakken dus: maar dan ánders!

In Silicon Valley (langs de route 128)  en ook in Boston (voor de biotechnologie) kunt u het dagelij1ks ook zien. En ook aan de hoog-ontwikkelde lobbies en aan de vele ex-industriebosses in de volksvertegenwoordigingen.

 
MODERN PARADIJS

 

In de VS: daar zit nu heel veel van het toptalent wat op de wereld te vinden is. Zeker bij hun topuniversiteiten, dé grote denktanks voor de VS-industrie op langere termijn. Het “oude” Europa heeft nauwelijks iets van die flitsende, dynamische VS-toppers. Waar je als onderzoeker lekker leven en werken kunt: op dat mooie VS-niveau. Met een salaris van 250.000 dollar én een dag per week voor jezelf. To run “your own business”. Wat in Europa verboden is danwel “not-done.”. Een sportman of muzikant mag van europeanen wel vermogens verdienen, maar een onderzoeker van topkwaliteit niet! Zie ook hoe die Gates, Zuckerberg, etc. die de helft van hun vermogen en méér terugschenken c.q. maatschappelijk herinvesteren! De europese houding is op dit punt dus nogal tweeslachtig en eigenlijk nogal hypocriet… En helaas ook dodelijk voor het herstel ná de crisis..
GOED IS NIET ALTIJD GELIEFD!

 Te vele “versleten” opvattingen, die verwerden tot remmende vooroordelen, belemmeren een hoognodige verandering. Het oude Europa werd tot “een oer-conservatieve regio” en dat echt op het echt totaal verkeerde moment…

 
DEMOCRATISCH ONGELIJK

 Europa ziet dus ook zijn unieke kansen nog steeds niet.. Want zie dat, vroeger zo bewonderde nu “oude Europa”, met zijn immense cultuurgoed. Waar het volgens steeds meer experts in “entrepreneurial opportunities” verdomd weinig moderns mee doet. Waarom bijvoorbeeld niet zoiets als “Google Maps” gelanceerd, maar dan van de wereld van vroeger? Van Europa’s verleden? Waarom ook niet het Facebook van de Middeleeuwen gelanceerd? Er worden nu 450 boeken per dag, vol met die cultuur, numeriek opgeslagen… En ene Schmidt van Google is er al redelijk geil naar aan het kijken… 

CULTURE=MONEY

Ook op het gebied van “de overlap van gezondheid en voeding”, zou Europa een grote slag kunnen slaan. Dat zijn beide sterke “echt europese terreinen”! In beide was en is Europa nog sterk. Zie ook met zijn Unilever, Nestlé (foodgiants) naast die Roche en Novartis (medisch/farmaceutische top-pers). Dit europese “kunnen en weten” is ook dé opgelegde basis voor een Europees “Health Valley”..

Maar wie ziet dat nu zo? Een enkeling uit wetenschap en industrie die wat steun krijgt van een enkele politicus. D66 in Nederland poogt dat ook… Maar wie van de geachte politieke collega’s, -zie met name die +30% pure populistische “half-ambtelijke druiloren en korte-termijndenkers”, in 2e en 1e kamer-, begrijpt echt wat een Pechtholt probeert te zeggen?. Daar loopt ook nauwelijks iemand uit de industrie rond, die het echt uit ervaring kan snappen! Zielige boel eigenlijk…. Strategie? Welnee, pappen en nat houden eerder… 

 

CULTUUR IS RIJKDOM

HET WAS EN BLIJFT: RIJKDOM

 

 

 

 

Time is money: gebrek aan tempo, is onze grote handicap

We moeten hier echt heel snel zijn: want Google, Amazon c.s. zijn er al mee bezig. Met die “inzetbare ooglens”, die de glucose kan meten bij suikerpatiënten. De firma Jawbone is heel ver met zijn grote gamma van sensors voor lichaamfuncties...

Wat nu eigenlijk moet is ook europees snel dé mix maken van: bio, cogno, info en nano!

 

SIMPELE INNOVATIE
SLIMME INNOVATIE!


 

 

 

 

 

Hoe moet de overheid zijn rol invullen? Wel daar loopt “ innovatie” heel vaak via de militaire investeringen! Lees: “De schepping van…de KOUDE OORLOG UNIVERSITEIT. Met als subtitel: “De transformatie van Stanford” (van Rebecca Lowen).

 
LEES LOWEN!

Het is gewoon waar: de Amerikaanse universiteiten draaien niet weinig op militair (=federaal) geld én de overheid eist van ze: dat ze uiterst competitief zijn. In Europa zie je daar niets van. De grote investeringen die men nu zou moeten doen in Big Data (als basis voor Health en Cultural Valley”) zijn echt nergens te zien.

In de neurobiologie is “the human brain” nu hét nieuwe front voor de 21e eeuw. En dat “spare parts” maken voor het menselijke lichaam, is ook pas in zijn begin.

 
BIO IS BEAUTIFULL!

 

ROBOTS MAKE A ROBOT!

De “garage voor mensen” komt er aan: ook voor een nieuw hart of een betere arm. En waarom ook niet voor een nieuw of er aan “geplakt” stukje neuronen?

DE NIEUWE FABRIEKIn de industrie moet men zich realiseren dat we nu naar supercomputers gaan op peta-flopniveau (= 10 tot de macht 15 operaties per seconde) en dat we dichtbij de “exa-flops” komen (=10 tot de 18e macht..). En dat ook nog op een zeer energiezuinige manier.

 

 

FLOPS NEVER STOP!
U WORDT EEN ZENDMAST!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dat kunnen we zien (en leren) in de menselijke hersenen, waar supersnelheden heersen met hele kleine beetjes energieverbruik.

We moeten dus ook op naar de “neurochip” om die big data-ontwikkeling echt te supporten. En we moeten dat enorme aanpassingsvermogen van onze hersenen gaan snappen én… gaan namaken…  Wist u dat de menselijke duim nu al in de menselijke cortex dubbel zoveel is gaan beteken? Sinds we die smartphone hebben? U weet toch wel wat hij daar doet?

EEN PONDJE SLIMHEID ERBIJ!
ALL BECOMES CONECTED!

 

 

 

 

 

 

 

 

Grenzen zijn er niet meer..

Jazeker, men is ook bezig aan dat “eeuwige leven” voor de mens. Een al zeer oude obsessie sinds de grieken al aanwezig. In Japan is 100 jaar al de levensverwachting nu… Sommige achten echter de idee van eeuwig leven net zo akelig.. als die dood nu!

En dan die robotrevolutie. Waar nu ook de “adaptive manufacturing” opgeld doet. Een robot die voor u élk onderdeel kan maken met 3D. Tot uw verse spaghetti aan toe! Straks maakt die robot,-een twee hup-, dat design van een i-watch (bedacht door een ontwerper). Zonder enige tussenkomst van ook maar een mens…

 

HIJ PRAAT TEGEN DE HELE WERELD

Het onderwijs moet ook echt op de schop. De transmissie van kennis moet niet meer als in de tijden van Gutenberg (met die boekdrukkunst!) dus.. Planck zei al: “Elke wetenschaps-ontwikkeling vereist het dubbele aan middelen van de er aan voorafgaande..”.

JOHANN IS BEGONNEN...

 Zie ook de MOOCS-ontwikkeling (Massive Online Open Course): waardoor steeds meer universiteiten nu dubbele aantallen studenten inschrijven. De ene helft studeert fysiek in hun gebouwen. En de andere doet dat elders op de hele wereld en via internet..

 
EN ZO HEET JOHANN NU! 

  

Er is er een, die in 15 jaar omhoogschoot van 4500 naar nu 10.000 studenten on site, maar die daarnaast ook nog eens 10.000 studenten heeft via internet.

 Wie luisteren er naar ene Aebischer c.s.?

LEES OVER P. AEBISCHER!

De hooggeleerde Patrick Aebischer (Brown University, ook EPFL en “Human Brain Project”) was in Senegal, Ivoorkust en Kameroen. En voelde daar de enorme zucht naar weten bij de jeugd…  In Tanzanië zag hij in de “bush” een zwarte jongere met een zonnepaneel met zijn pc. En begreep dat vooral Afrika met zijn giga-omvang aan jeugdigen, enorme kansen heeft. Want onze (menselijke) genen staan garant voor datzelfde intelligentieniveau: worldwide. En dat is nu met MOOC+Internet dé zegen voor dit continent. De verandering gaat daar gigantisch worden, verzekert hij ons.

Ja, zegt hij verder: “Die politici van nu zijn teveel alléén bezig met klassiek gedoe, en die aloude diploma-races. Maar het ontbreekt hen aan pragmatiek in een razendsnel veranderende wereld. Enkel die Angela Merkel, ook een wetenschapper, lijkt echt door te hebben wat er au fond gebeurt in onze wereld”.

 

It’s all about pragmatics, courage and entrepre-neurial thinking

 

Wie zich het snelst weet te bevrijden van gisteren, dat nu de last werd van vandaag, wint het. Die krijgt ook “dat zo nodige vertrouwen”. Ook van hen die de grote kapitalen piloteren, zoals die vermaledijde “agencies”. Daarom is die giga-schuld van de VS nu (relatief gemeen bijna gelijk aan die van de EU), toch heel anders voor “de zieners”. Zij meten hem af aan de snelheid waarmee het BBP gaat stijgen en weten ook waaráán je dat kunt zien… Geef het nu zelf toe: “Zou u uw geld nu wegzetten bij een europees land dat crepeert in de schulden, geen vlieg meer dood slaat, dat vergrijst en ontgroent en dat superstom geen idee heeft van wat er eigenlijk al gebeurt”? Op die grote uiterst dynamische wereld, waar het slechte nu even wat teveel het goede lijkt te verhullen… 

 
 
A KILLING BURDEN!
NEW FRENCH EXCEPTION.
 
 
 
 
 
 

 
Wie “op 50 jaar kan denken” OMDAT hij ook weet wat er nu aan dikke trends al is en ook waar, verliest soms toch even de moed… Omdat zij, die in vele jaren vooral de basis legden om dit allemaal te laten kunnen gebeuren, nu hun eigen kinderen niet meer begrijpen. En geen enkele weet hebben van de vele miljoenen tovenaarsleerlingen die er nu op de wereld zijn. Wakker, ambitieus, vol levensdrift, nergens bang voor: want ook niets te verliezen. Die het perspectief ruiken en dus niet meer zijn tegen te houden.

 

WIE IS DE DIKSTE? (AFRIKA!)

In de 50 landen van Afrika, de zeventig van Afrika + het MO, waar nu de chaos en de oorlog het beeld vertroe-belen, gebeurt ook iets heel anders. Daar zijn die “stars” en ook die “sleeping dogs”, de eerste zijn de toekomst en de tweede zijn “twijfelgevallen in hun potentieel”. De stars zijn coming up en gaan het die cash-cows voordoen.. En zij beuren de elders gemaakte cash die dus de cash cow ziet vertrekken: haar dagen zijn glorieus geweest maar geteld nu. De dynamiek van de wereld berust op energie, jeugdige overmoed, levensdrift en op voldoende weten… Nu komen, vanwege verleden én de nieuwe technologie en die grote open wereld waarin de slimste toch wint, de ingrediënten samen in toverdrankjes. Op die vele laboratoria, die vele oncoming countries nu ook zijn geworden.

Dus vluchten kan echt niet meer?

Natuurlijk kun je, -jezelf maar ook je land-, “gewoon van alles afsluiten”. Gewoon niet meedoen met de rest en stoïcijns je eigen weg gaan… Dat is ook wat veel populisten “het verontruste volkje” ook graag voorhouden. Brussel? Weg ermee! Die euro? Die bracht enkel ellende! Bezuinigen op de oudjes? Gewoon schande en nergens voor nodig! Immigranten? Slecht volk! Pensioenen wat minder? Schande, daar hebben wij toch voor gewerkt! Etc.

DICTATORS MINDS

Maar wie even nadenkt, snapt snel, dat je zo een antiek, kreupel muurbloempje zult worden. Want geen modern met een hoge welvaart, kan zonder import en dus handel met anderen. Moet gewoon ook zijn geld verdienen om alles (en ook die import) te betalen. Niemand is nog in staat alles “zelf in eigen land te doen, te kunnen en te hebben”.

ZIE JE WEL!

Zie Noord-Korea dat deze weg al ruim een halve eeuw volgt: een afschrikwekkend spookland… Birma (Myamar) was er ook lang zo een: brrrr  dus. Dus zij die denken dat een land, los van alles om zich heen, gewoon zijn lekkere oude leventje kan doorzetten, zijn aan het zweven. Zie ook Cuba nu nog… en hoe akelig zag Oost-Duitsland bij de “wiedervereinigung” er niet uit? Gewoon, afgesloten en met kop in het zand, doorrommelen op de oude weg, wat alle landen om je heen ook maar doen, maakt je tot een oude zombie en zonderling. Alle welvaart, gezondheid en perspectief sterven al snel af..

 

CUBA LEUK MODEL voor romantici

Japan heeft er ook al de trekjes van. Staatschuld 2,5 keer zo groot het binnenlands product, een enorm begrotingstekort dat met geleend geld (nu nog grotendeels van de rijke oudjes!) wordt gefinancierd. Geen immigrant ook , behalve wat vroegere emigranten die teruggehaald werden. Het teert volledig en nog net op zijn roemrijke verleden en rijkdom… En bestaat over wat jaren voor 70% uit oudjes…

AANZICHT VAN:  DOM EN GEVAARLIJK

Duitsland zit ook niks lekker op langere termijn. Omdat het ook niet meegaat in demografisch opzicht. De duitsers wilden en willen gewoon niet te veel lastige kinderen, immigranten ook liever niet meer, en liever een mooie eigen carrière maken en prettig leven…  Dat zal zo echt niet blijven, zonder veranderingen van formaat..

Frankrijk, dat demografisch nog wel klopt, werd een zorgwekkende uitzondering. Het hield star vast aan zijn super-verzorgingsstaat, leende zich daarvoor te pletter en weigerde het sociale, solidaire paradijs ook maar ergens af te breken! Ook al deden 28 EU-landen allemaal wat anders: Parijs bleef eigenwijs op de oude koers. En wordt nu razendsnel tot een economische ruïne… Tot grote schrik van Duitsland en ook van de EU. Want het brengt zo zelfs ons allen in gevaar. Hollande en de zijnen krijgen het nu, -na 2,5 jaar regeren en geloven in “de oude weg”-, keihard voor de kiezen. Het land zal nu móeten kiezen: óf fors hervormen óf op de weg naar sociaal-economische chaos en aankomende achterlijkheid…

Natuurlijk is de VS ook dat land met grote inkomensverschillen al moet u de saoudi's c.s. ook niet uitvlaken als u ook "hun immigranten" meetelt. En ook Duitsland gaat op dit punt lekker. En in Afrika met zijn corruptie en zeker ook in "good old communist China" is dat ook een opvallend verschijnsel. Er zijn twee benaderingen mogelijk: of de staat pikt meteen alles in via giga-belastingen (zie Frankrijk waar nu elke rijke iedereen is vertrokken) of je redeneert anders en laat het zo... Omdat je goed begrijpt dat de rijken ook de investeerders zijn. En als je dan Gates en co de helft van hun vermogens waar in de wereld elders ook goud mee werd verdiend ziet wegschenken, dan ben je een wijze mens als je je niet laat gek maken met populistisch gebral  en krakken-mikkerige ideologie...

Die VS waren het beloofde land voor veel Europeanen die elders vastliepen en zijn nog ontvanger van vele uit de hele wereld. En vooral graag van mensen met talent. In de VS kan bijna alles ook omdat het de robocop van de wereld werd na het UK... Zo kon het zijn belangen wereldwijd dienen met het modernste en grootste leger ter wereld. Dat op elke plek kan komen en kan vechten. En dat wordt betaald met die unieke economie. Het is nu niet meer alleen in die rol: China is ook overal, zij het vooralsnog met zijn chequeboek. Van Afrika via Europa tot in Latijns Amerika al en overall komt het de VS tegen. En het heeft het sterkst stijgende defensiebudget van de wereld en is ook al groot wapenhandelaar.. India volgt maar met veel minder ambities lijkt het. En Rusland herontwaakte na de grote vernedering bij de val van de muur en die vermaledijde peristroijka. Zo ziet Poetin het nu, die Groot-Rusland terug wil.. De VS dat zich op de Pacific wilde richten werd teruggefloten door de gevolgen van zijn schandelijke MO-politiek van al vier presi-denten. En ook door de cowboy-politiek van ene Bush in Oost-Europa die de EU te gretig volgde. Tegelijk is Afrika dé grote nieuwkomer... We zien nu hoe dat enorme hoofdpijn veroorzaakt in Washington. Obama wordt nu weer dat kokende MO binnengezogen en moet zijn buitenland-politiek faliekant herzien. Daarvoor is opnieuw een top-economie nodig want het gaat veel geld kosten... De raketten vliegen weer in Irak terwijl de drone's elders killen... Obama werd keihard terug gefloten door de wereld die zijn machtige land zelf schuld is. Dus moet hij weer zeggen: WE CAN! Om te kunnen overleven op "the old american way"..  En dat begint met een supermoderne economie en daarom zijn er dat vele schalie-gas en -olie, ook Facebook, Twitter, Amazon, Microsoft, Apple en the Valley en zeker ook die 48 vliegdekschepen.. De economie is de motor van de macht en het aanzien... Dat snapt nu Poetin ook nog veel beter en zeker ook Frankrijk dat groots wil blijven maar dat zijn economie ziet wegzakken. En dat nu Merkel in Berlijn wil dwingen zijn weg te gaan... A prayer by a believer.
 

Please don’t just belief me: take a good look around  .

But do it  far, broad enough and... open-minded.

Also with other glasses; so take Google glasses.

And with another mindset: let’s call it “the valley mindset”.

So you can see the New World coming on...

Right trough the bloodshed, the ruines and the gunsmoke.

Know also: that all this happened before…

And belief that it will happen again..

Just tomorrow.

 

BETERE TIJD... MET LOLEX (=BEUCHAT)!

(Anonymous)

 

 

 

 

 


Maar,

op 6 augustus j.l. ,  zag ook de zon dat onze sonde met de fraaie naam Rosetta eindelijk, na een reis van een half miljard kilometer, aankwam bij die verre komeet. Die kortweg “Tschouri” heet, omdat de namen van zijn twee ontdekkers (in 1969) Tsjourioumov en Guérassimenko zijn. Ze stammen uit de Oekraïne en stelden ook vast dat Tsjouri uit de familie van de Jupiterkometen stamt..

Al in maart 2005 ging die Rosetta vanaf de aarde naar een rondje om de zon. In 2007 ging ze rond zon + mars in een grotere ellips. En in november 2009 nog eens die ellips, maar nu met een langere as…  Op 5 aug. 2014 kwam ze in die grote ellips “samen” met Tschouri.

CHAMPION ROSETTA FOR EVER!

Dat wil zeggen Rosetta gaat in orbit rond Tsjouri en een jaar lang. Om deze “vuile sneeuwbal” te bekijken van afstand. Maar dan op 11 november zal Philea de lander-robot afdalen op Rosetta. Met zijn minilab vol instru-menten…

De orbiter woog 3 ton en de lander is 100 kilo licht…  Ze zijn eigen-dom van ESA de europese club en het CNES-lab in Toulouse doet alle besturing. Nog nooit eerder werd een komeet echt bezocht: het lijkt dus wel science-fiction..

De hele operatie moet ons veel wijzer maken over de oorsprong van ons zonnestelsel, van onze oceanen en wie weet zelfs over het ontstaan van het leven… Dat mag ons dus wel.. 1,3 miljard euro kosten niet? Daarover gaat dus deze dure reis, van 9 jaar en van 500 miljoen kilometers. Die Tsjouri is een sneeuwklomp vervuild met veel stof. Met een diameter van 3,5 à 4 kilometer. De zon zorgt ervoor dat er gassen vrijkomen die in twee grote staarten van honderdduizenden kilomesters lang er “achter hangen”. Een witachtige en de ander is blauwig. Tsouri lijkt te bestaan uit twee lobben, zeggen de laatste opnamen en data. Van de spectrometers en high-speedcamera’s..

OUR REAL HOME! 

U begrijpt dat hier sprake is van een wetenschappelijke topprestatie en een groot avontuur voor alle ruimtegekken. Daarover gaan we nu veel horen en zien en het zal ons ook te denken geven…

Denk op uw zonneplekje eens over ons mensen die geen reis zowel fysiek als in onze hoofden te ver vinden. En die bereid zijn daar heel wat voor te doen, ook veel te betalen en dus ook een ferm financieel risico te nemen. Omdat we geen grenzen willen accepteren en alles willen weten en begrijpen. Just fort hat reason!

We wensen u veel zonverwenning toe waar u ook maar mag vertoeven.

 

 

xx september 2014