Totaal aantal pageviews

zondag 12 juli 2020

OVER GELOVEN EN ZO..

 "God is liefde" en  "de wrake Gods", we hoorden van alles tijdens het Rijke Roomse Leven in onze jeugd in Limburg. En, we werden geacht om het te geloven, zonder het te willen begrijpen.

   We deden aan dagelijkse zonden en DOOD-zonden en ik begreep eerst dat je die dagelijkse elke dag verplicht MOEST doen! Wat niet echt moeilijk was..

  De Kerk van Rome maakte er een verwarrend zoodje van. En van die biecht met de pastoor achter dat schuifluikje van de biechtstoel, werd je toen vooral bang.

 Zij die nu (terecht) wijzen op die intolerante, radicale islam die weer opkomt,  moeten de eigen geloofsgeschiedenis  nog eens overdenken.  Want geloven is soms ook "gevaarlijk"..

Leon di Marsilho, 12 juli 2020

zaterdag 11 juli 2020

CONSULTANCY VOOR 70+ ERS

     Enkel een ex-management-consultant  van +75 weet dat dit een lucratieve markt is voor geriaters  maar ik heb het niet zo op die dokters... !  (Ai, ik heb in Parijs een nichtje dat geriatrie studeerde). Ik denk maar: iedereen die oud wordt, doet dat voor de eerste keer!

    Dus moet het een prima idee zijn om te consulteren via het opstellen van "een goed plan voor de oude dag"!

    Uiteraard kost deze service geld en dat moet je nog maar hebben op je oude dag! De gekorte pensioenen zorgden er voor dat ons spaarsaldo niet TE hoog werd (grapje).

   Ook moet het mogelijk zijn om daarvoor een subsidie te krijgen: want het kan de overheden helpen bij het beheersen van de uitgaven voor de oude dag. Immers het aantal ouderen groeit explosief! Over zo'n 20 jaar zijn er grote aantallen ouderen in de hele EU te vinden!

   Omdat "low-cost op vandaag IN is" moet je een low-cost versie aanbieden: de rijken hebben geld zat voor een duur plannetje!

   Intussen kan ik beschikken over een aardige "pool" ervaren ouderen, dus mijn werk berust op honderden jaren ervaringskennis.

  Mijn enige publiciteit is een simpele lijst met namen van hen die ik eerder goed heb bediend!  Daaronder zijn vele interessante oudere weduwen en weduwnaars..

  Wilt u meer weten dan geef even een belletje! Niet te lang wachten, want ook ik heb niet het eeuwige leven!

Leon di Marsilho, 10 juli 2020

   PS:  Als ik schrijf komt van het een vanzelf het ander...  Dus moest ik denken aan een ware dodenrit  van 8 km (ik zat aan het stuur) naar een ziekenhuis, met op de achterbank een verwarde buurvrouw met haar totaal wanhopige man: Zij dronk een ferme dosis slaapdrank op: een vergissing na teveel drank?  Mieke paste op de 2 kinderen.  T. viel steeds om en haar man was "op", waardoor ik al rijdend haar met mijn rechterhand rechtop trachtte te houden.  Toen zag ik de SPOEDINGANG, een rood stoplicht en een grasveld scheidde ons daarvan. We hadden haast (ik had een zware en snelle auto), dus ik "nam rood" en stuurde dwars door het plantsoen: naar de buiten op ons wachtende verplegers (er was gebeld) die ons zagen aankomen en de pollen grasveld vlogen rond de wielen. We velden ook een fraaie bloeiende struik.
  T. bleek er slecht aan toe te zijn en we wachten in het z-huis tot in de vroege ochtend..  Toen, (ik kon het niet geloven), maar plotseling hoorde ik de schorre stem van de buurvrouw die bijkwam. Ik maakte haar man wakker en zei:  "Luister: onze T. komt bij"! En het onmogelijke geschiedde: ze kwam het ziekenhuis weer uit, maar was heel veel vergeten. Mieke heeft haar (en het gezin) een half jaar geholpen en alles moeten voordoen, voor ze weer alleen verder kon zonder hulp..

LA FRANCE EN ROUTE?

  De tijden zijn in La France echt veranderd en de nieuwe premier Castex weet dat! De Fransen willen best meer werken als men dat betaalt!  Er werd ook een dame "maire" in Marseille en in Parijs was dat al langer zo.

  De heilige huisjes vallen om als waren het kaarten-huisjes... straks kent niemand dit land terug in zijn nieuwe kostuum!

 LaRem (de politieke club van Macron), gaat over : La Republique En Route en dat is Macron toch maar gelukt, al moest krachtpatser Castex er even mee tegen aan duwen!

  De wonderen zijn de wereld nog niet uit, dus. Of moet je echt geloven dat La France een nieuwe revolutie  begon, met "monarch Castex"aan het hoofd?

Leon de Marsilho, 11 juli 2020

DE IMPOSANTE TRAPPEN VAN STATION SAINT CHARLES


   Deze trap uit 1925 heeft een hoogte van ruim 15 meter en kent 104 trappen. Hij zit vol met beeldhouwwerk en symboliek waarvan veel de hand van Auguste Carli verraadt.

   De oorlog en geldzorgen vertraagden de bouw en de fraaie Azië kolommen kwamen er pas laat bij.
Het is een grote herinnering aan de koloniale  rijke tijd en zijn macht tot in Azië

 Ik zat vaak met pastis in het café er tegenover en raakte steeds meer onder de indruk van dit monument.  Niet zozeer door zijn schoonheid maar vooral door de koloniale symboliek en de herinnering aan het vroeger schatrijke Marseille.

  Deze beelden  zullen ons altijd bijblijven, want Marseille blijft voor ons een dierbare herinnering als we weer in "poldercountry" terug zullen zijn.

Leon de Marsilho, 11 juli 2020

donderdag 9 juli 2020

PASTIS EN RADICALE ISLAM

      Daarop kom je tegenwoordig ook als je in Marseille woont!  Want ook hier slaan de radicaaltjes van dit zo vreedzame geloof, toe!

       Ik kwam er uiterst eenvoudig achter: een cafe bij het Station Saint Charles kan je geen pastis kopen. Pastis is een anijsdrankje met een schoot alcohol er in...

     U moet ook weten dat pastis en Marseille al eeuwen goede bekenden van elkaar zijn: Gewoon een goed pact om de zomerse hitte wat aangenaam te verdrijven!

    Nu weet u genoeg om mijn opwinding te begrijpen: toen mij een simpele pastis gewoon werd GEWEIGERD!

   Ik begin met protest bij de Burgervader van Marseille en dat is nu Mme Rubirola een dame zoals u al hoorde. Zij veroverde 51% van de stemmen en is dus onze "burgermoeder" nu!

   Natuurlijk volgt er dan een Beroep op de Rechten van de Mens in Parijs en bij de EU!

   Want dit gaat  me werkelijk een stapje te ver!

Leon de Marsliho, 6 juli 2020

PHILIPPE REDT MACRON?

   In Frankrijk ging Philippe weg als premier en Macron verzocht hem om "zijn hachje bij de volgende verkiezingen 2022 te gaan redden"!

   Macron heeft door dat hij dan dreigt te verliezen van Le Pen...   De populariteit van Philippe en DE goede greep om ene Castex (kent Sarkozy goed, is burgervader van Prades en iemand met "goed contact met de mensen") getuigt van "het nodige gevorderde inzicht bij Macron"!

   De hele regering werd omgegooid: de premier kwam meteen (=Castex) en in het weekend kwam de rest van het nieuwe kabinet! La France gaat aan de top in een hogere versnelling..

  Philippe de "rustige die vertrouwen uitstraalt " toonde dat La France gered kan worden, dat de jeugdwerkeloosheid echt omlaag moet en dat de economie stevig moet worden aangejaagd..

  Alles samen krijgt men de indruk dat in (en vanuit!) Parijs én in LaRem , een andere wind gaat waaien! En, dat werd hoog tijd..

Leon de Marsilho,  juli 2020


vrijdag 3 juli 2020

JARIG BLIJF JE EEN LEVEN LANG..

    maar, natuurlijk slechts EEN dag per jaar en dat is maar goed ook! Let op: onze levensverwachting stijgt nog gestaag en biologen beweren dat met ca 120 jaren er een soort limiet is. Er is al een Franse dame die het tot bijna 110 jaar volhield. Denken aan je levenseinde is niet meer dan normaal, maar ik zie niet voor me dat ik mijn 120-e ga meemaken!

   Alles staat of valt met hoe je je blijft voelen bij een stijgende leeftijd. Ook daar weten onze medici steeds meer op te vinden! Tot nu toe gaat het best redelijk al lijkt mijn lopen wat de eerste 100 meter betreft intussen wat op een wat "vastgeroeste machine". Mijn gewrichten zitten wat vast en moeten losgelopen worden. . Geen nood, mijn fitte eega trekt de dagelijkse "sprint" aan.

  Wij plannen onze laatste verhuizing naar het oude Vaderland waar goede vrienden ons bij willen helpen. Zij wonen in het Ransdaalse Zuid-Limburgse heuvelland dichtbij de stad Heerlen. Daar werkten wij beide ook een tijd en niet ver van die oude werkplekken zouden we wel eens onze laatste dagen kunnen gaan slijten.

  Men zegt dat je beter en langer gezond leeft, als je plannen blijft maken en als je vrolijk en opgewekt door sjouwt. Het Spinozisme is de leer van het blije leven tot de laatste snik en dat helpt best bij het nadenken over de laatste etappes.

  "Tel Uw zegeningen" is een wat vroom gezegde en dat doen we en met dankbaarheid. Want wij leefden een best spannend en levendig leven, waarin we ook meer dan 20 keer van plek wisselden. Zelfs een keer kwamen en gingen we weer weg,  na maar één jaar!

  Wie veel aan reizen deed weet dat je "licht moet reizen" en dat betekent ook dat je ballast moet dumpen. Zo gaven we vaak van alles wat zijn dienst had bewezen weg aan wie het wilde hebben. En begonnen met weer een andere inrichting. Zo komt het dat ons huidige meubilair stamt uit diverse oude woonplekken. Als we om ons heen kijken zien we minstens een meubelstuk van elke eerdere woonplek!

  Het zou kunnen dat we op onze laatste woonplek zullen wonen in nogal wat "Ikea-meubilair", dat modern en praktisch is. Slechts enkele dingen van nu zullen ons vergezellen tot de laatste dagen..

 Nostalgie is iets moois en bevat het oud- Griekse "noos" (=thuis). Van de oude Grieken weten we dat je "noos" moet koesteren en dat je daar "niet afstandelijk mee om moet gaan"!

 U ziet nu beter waar een verjaardag ook voor kan dienen: maak die tot een moment waarop u wat nadenkt over "uw eigen levensfilm".

 Nu is het wel genoeg, ik moet voorkomen dat ik u echt ga vervelen!

Leon di Marsilho, 3 juli 2020 in Marseille
donderdag 2 juli 2020

COMMUNICEREN VIA HET PORTIEK

      Dat is in een grote anonieme stad een "handige manier" om overbodige spullen die nog prima in orde zijn, heel snel aan de man (of de vrpuw)  te brengen!

      We woonden op diverse plekken in Marseille en ik wist, na enige tijd ook, waar de wat "betere buurt ophield en de wat bescheiden  afdeling" begon.

     Dus zette ik des avond's of des morgen's vroeg de nodige zakken met diverse spulletjes (van kleding tot huisraad)  goed zichtbaar op het trottoir.  Enkele uren later was er geen spoor meer van te zien!

    Recycling, herverdeling, charitas, u mag aan al deze woorden denken.  En er is zo ook wat extra-vreugde te scheppen in een wereld met soms pijnlijke verschillen, die je in grote steden overal vinden kunt.

    Ik besef dat de middenstand dit niet toejuicht: zij verliezen omzet zeggen ze. Maar pas op: de mensen die bij "Abbé Pierre,  Secours Catholique en andere weldoeners veel van hun gading vinden kunnen,  zijn er blij mee.

   Natuurlijk is er ook hier het kringloopidee levend wat eigenlijk berust op "overvoed aan consumptie"  of moet je zeggen "herverdelen van gebruik van spullen en deze niet bij het vuilnis dumpen"?

   Mijn ouders leerden mij al vroeg het nodige over "welvaartsverschillen". In Limburg werden kinderrijke gezinnen in de buurt door mijn moeder vaker bedacht met ketels soep.  Ik herinner me een arm gezin (waarvan de vader Gouder Bouringha (?) " heette, wat duidelijk adellijke trekjes deed vermoeden. En jawel:  de rijke lieden uit de familie woonden op het fraaie Kasteel dichtbij het water..

   Opvoeding werkt het best door het voorbeeld te laten zien, dat is wat ik zo al jong leerde. En dat werkt nu nog door in Marseille, driekwart eeuw of zo later!

Leon di Marsilho, juli 2020

woensdag 1 juli 2020

GELUKKIG HEBBEN WIJ PROF HAOUSSOUBA

   Hij meldde zich via een piepklein briefje in onze brievenbussen en beweert dat hij zeer veel voor ons ka doen: van rugpijn bestrijden tot een dreigende echtscheidingen afweren!

  Het eerste is met vele werkelozen in La France wat wonderlijk, maar het tweede is vanwege dat verdomde "confinement" (toen echtelieden het met elkaar MOESTEN vinden), een echt probleem. De advocaten hebben er de handen aan vol hier..

  Hij garandeert dat ook Uw vrouw "U zal smeken om haar terug te nemen" als hij er even aan heeft gewerkt". En zijn vergoeding is enkel "wat U er voor kunt missen"!

  Hij garandeert verbetering binnen 4 dagen maximaal: dat is duidelijke taal.

  Marseille heeft vele Afrikanen en ook vele zieners van niveau. Onze ziener H. is niet onaardig over zijn collega's, maar voegt wel even toe dat "Alle zieners echte zieners zijn, maar dat hun impact aanzienlijk verschilt"..  En voegt er aan toe "dat zijn bijzondere gave" al vanaf zijn geboorte zijn gebleken".. Wel, dat noem ik echt overtuigend!

  Ik heb vooralsnog een goed lopende echt, maar bewaar zijn briefje toch maar, want je weet het maar nooit!

Leon de Marsilho, juli 2020

MIJN GOEDE VOORNEMENS

    Dat doen we meestal bij de start van een nieuw kalenderjaar, maar in voel dat ik er nu al aan toe ben op de helft van het lopende jaar 2020!

    Maar, daar moet "een diepgaand gewetensonderzoek aan vooraf gaan", dat hoort zo.. Dat valt om de duvel niet mee, merk ik bij het begin...

     Ik peins en peins en er komt te weinig opborrelen.. dus vraag ik om enig respijt. Ik gok er op dat de kleine feestelijkheden die mijn eega in het geniep plande, de nodige push zullen opleveren!

    Ik voel dat het wijs is om u vast om wat clementie te vragen. Als escape heb ik bedacht dat ik nog altijd kan overgaan tot het voornemen  "om het in het nieuwe jaar minstens zo goed te doen als in het afgelopen jaar".. Maar is dat wel genoeg?

   In situaties zoals deze besluit men vaak om "een commissie in te stellen die met suggesties moet komen" en daarvoor zoek ik nu enthousiaste leden..

   Ik kom op dit plan terug als mijn verjaardag achter de rug is, dat beloof ik U.

   Leon de Marsilho, 1 juli 2020

   

CAFÉ + CROISSANT AU PRINTEMPS


      Het is nog net lente en ik zit aan mijn "ochtend-slurpje" in Café Le Printemps, dichtbij waar we  wonen.
      
     Die "croissant" (= de "wassende" maan)  is een stukje Franse geschiedenis en die "maan-vorm" is geen toeval. Men zegt dat het herdenkt dat ooit de Saracenen bij Poitiers in de pan werden gehakt door ene Charles Martel... (een der Franse koningen). U begrijpt dat mijn dag dus altijd begint met "een hapje Franse historie"!

    Het is vooral een "gehaast publiek" zo vroeg op de dag: men zit hier even om wakker te worden op weg naar werk of school..

    Er zitten enkele  "duo's = vrouw en man"  en het is uitnodigend om over "de aard van hun relatie te speculeren".  Dat kunt u een oudere man niet euvel duiden (weer zo'n stokoude uitdrukking die vele in Nederland zijn vergeten).

   De koffie is hier "extra-fort", want er moet  "starting-power" getankt worden: de bazen wachten op frisse medewerkers, ook in La France! Zeker nu Macron het steeds vaker heeft over "de nood-zakelijke herrijzenis van zijn land"...  Hij spreekt maar niet over die "giga-staatsschuld" want iedereen stikt hier in de schulden en "Vadertje Staat" gaat ook hier voorop (met 118% van het BBP).

  We zijn nog niet bijgekomen van die "gewelddadige massa-rellen in Dyon" vannacht! Manuel Valls (ex-premier) sprak in dit verband over een nieuwe rassen-oorlog"! De gekleurde citoyen contra de witte.. en dat belooft weinig goeds. La France heeft veel "illegalen uit nogal wat werelddelen" en die zorgen soms voor onrust op avonden en tijdens (warme) nachten..

  U kent ongetwijfeld de benamingen van opponenten van hier: de Gele Hesjes, de Black Blocks" en hun "radicalteit" groeit met de dag..

  Marseille is hierbij relatief rustig, in andere grote steden is dat niet het geval. Marseille is vanouds een "kluit buitenlanders" en hier is men tolerant..

  Maar vanmorgen werd er op het Station Saint Charles massaal op papieren gecontroleerd en ik zag de nodige die zonder papieren werden opgepakt! Ze worden "uitgezet, maar zijn enkele dagen later weer terug"..

  We moeten hier rekenen met groeiende onrust. Een "een teken des tijds" maar in Marseille zijn we veel gewend en wachten gerust af.

Leon de Marsilho, juli 2020

    

,


VAN ATHENE NAAR SAINT CHARLES

      Als u van "stads-alpinisme" houdt moet u eens omhoog klimmen vanuit de Vieux Port tot bovenop  het Station Saint Charles: u bent gewaarschuwd en vergeet in de zomer uw flesje water niet!

      Dit is ook een historische trip: maar dan moet u weten dat Marseille een Griekse stad is, die ooit Massilia en/of Massalia heette. Het was een "comptoir" (= een toonbank) van de Grikse handelaars. Zij ruilden van alles met de Liguren uit het achterland ..

      Marseille ligt op een aantal heuvels en dat kunt u fraai zien als U kijkt vanaf de Kathedraal die Notre Dame de la Garde heet, omdat het een oud fort is.

      Doe deze trip in etappes en vergeet niet op het terras plaats te nemen dat op de hoek voor  de fraaie enorme trap Le Grand Escalier ligt.  Hierin schuilt ook de reden dat u in deze stad weinig  gezette dames tegenkomt.: je valt hier al wandelend vele kilo's af!

     Klimtouwen zijn niet nodig maar U denkt er wel aan als u dit parcours ooit doet!

     Besef ook dat Athena de godin van de jacht is dus neem ook uw pijl en boog mee.

     Die oude Grieken waren reizigers en maakten van Marseille een tussenstop om bij te komen.. En neem dus ook uw geschiedenisboekje mee!

     Marseille nooit bezoeken is bijna zo erg als Napels overslaan. Want u weet dat het gezegde bestaat: Napels zien en dan sterven! En Napels is ook nog steeds een ware maffiastad.

     Marseille is nu vooral een katholieke stad, niet meer zo fanatiek als eeuwen geleden, maar u kunt hier gemakkelijk uw rozenkrans bidden in vijf kerken!

     Kortom wie Marseille nooit bezocht maakt een historische vergissing. Wij wonen hier al 15 jaren besefte ik enkele dagen voor mijn 78e verjaardag.

    Wilt u gezond oud worden dan ook is Marseille een "must"! Ook religieus is deze stad dus leerzaam: grote heidenen liepen hier een stevige bekering op.

     Gevaarlijk is Marseille enkel diep in de nacht: overdag is het hier een groot deel van het jaar zelfs te heet voor een kraakje of een beroving! Ons Office du Tourisme vertelt u dit niet: deze stad zo afschilderen is hier verboden op straffe van een eeuwige verbanning..

Tot zover dit kleine, vooral wat persoonlijke reisadviesje!

Leon di Marsilho, juli 2020.