Totaal aantal pageviews

vrijdag 25 november 2016

TRUMP: ZELFS VROUWEN EN LATINO'S MOGEN HEM!
IS TRUMP TOCH EEN VRIEND VAN
                                        VROUWEN EN LATINO'S?
 
DE TRUMP TOWER IN ISTANBOEL
 
THE HAPPY TRUMP FAMILY THUIS NY

 
VOOR INFO-BLOKKEN (zie einde blog)
-TRUMP WON EN WAT NU?
-WIE STEMDEN ER OP TRUMP?
-TRUMP IN 25 SHOTS
-DIT ZIJN DE VS VAN TRUMP
-HET VOLK VAN TRUMP


 
 DE STILLE MEERDERHEID BEGINT TE BRULLEN...

 
DE VS IS NOG NR. 1:  NA TRUMP OOK NOG?
Recente uitspraken over Trump en Europa.

-TRUMP: een pragmaticus, die doctrines niks zeggen.
-EUROPEANEN moeten accepteren dat ze de eerste plaats verloren. Ook bij de amerikaanse elites.
-EUROPA kan zijn problemen niet meer aan. Zie immi-granten en het terrorisme.
-Weg is die VS als: messias, bevrijder van volken, en hoeder van waarden. Dat de wereld vaak moraliserend toesprak. Is dat voor altijd voorbij?
 

De VS zijn nog net DE supermacht. Met 800 bases in 70 landen op alle continenten. Van Japan tot Maleisiè, van de Golfstaten tot Australiè. Ook in 18 landen van Afrika, in Mexico en in vele  landen in Z-Amerika.

Hun arsenaal daalt, terwijl dat stijgt in China en Rusland. Defensie-budgetten (in miljarden: 2000 en 2015): VS 375 resp. 595, Rusland 20 resp. 91 en China 20 resp. 214. 

VS zijn ook nog rijk, met een groei van 2%.
DE TOPPERS VAN DE BBP'S 
Maar ook een schuldenland: 108% van het BBP! Haar grote bedrijven zijn DE beurstoppers:  Apple, Alphabet, Microsoft, Berk-shire/Hathaway, Exxon Mobil, Facebook etc..
Maar de ongelijkheid steeg er: 1970  0,39 en in 2014  0,48 (+ 20%, vlgs de Gini/index). De VS-universiteiten: 8 van de 10 beste zijn amerikaans (o.m. Harvard, Stanford, UCLA, MIT, Princeton, etc.. De immigranten: de VS trekken jaarlijks 11 miljoen clandestiene aan (1990: 3,5 miljoen). De immigranten- populatie is 42 miljoen (=13% ; in 1990 30 miljoen, + 40%). Werkeloosheid: voor hen geboren in de VS: 5% en voor 
geboren daarbuiten: 6,5% (Frankrijk: 17%!). De werkelo-zen (naar kleur gesplitst): blank 4,6%, zwart 9,6%, Indiaans 9,9% en latino’s 6,6%. Geweld en wapens: de gevange-nissen zijn overvol: 2,2 miljoen nu (0,5 miljoen in 1980, + 75%). Daar is 10% blank, 64% zwart en 26% latino. In 2015: 53.400 geweldsincidenten + 332 massa-fusillades. 13.477 doden door wapengebruik (= 3,7 per 10.000 inwoners; Frankrijk 0,20). Ook ca 300 miljoen vuurwapens in circulatie.

Sterkte/zwakten vanuit economisch oogpunt. De VS kwamen snel uit de crisis. Grote bedrijven zijn maar voor 25% afhankelijk van banken (veel gaat via aandelen en obligaties). Maar in het MKB bleef veel pijn. Vergrijzing en het achterblijven van productiviteit zijn negatieve factoren. De ongelijkheid is groter dan in Europa. Wat komt door: de fiscaliteit uit de periode Bush. Die de successierechten ophief en de winstbelasting lager zette; tegelijk verlaagde hij de inkomstenbelastingen. Andere oorzaken: die technologie-sprong en de mondialisering. Daarvan profiteren de hoger opgeleiden meer dan andere. Obama corrigeerde dat te weinig: maar kreeg daartoe ook weinig kansen. Een andere fiscaliteit lijkt nu dringend nodig! Die gezondheidswet starten tijdens de crisis was een fout en GOP neemt wraak. Die grote handelsverdragen gaan het in Trump’s politieke klimaat niet halen. Wat helaas tégen de armen van overal is gericht.

A POPULIST VIEW OF THE WORLD
De buitenlandse politiek. Obama erfde een crisis en vresel-ijke oorlogen. Plus IS en ook die woeste Poetin. Te veel, maar vooral de erfenis van eerder. Obama’s successen zijn Cuba en Iran. En hij voor-kwam  nog een grote terroristische aanval op de VS. Hij stapte  uit twee oorlogen die veel kostten. En wilde het amerikaanse volk niet nog een oorlog met Rusland aandoen.
 
VS-BASES IN HET MO

In Syriè maakte O. een fout. Bij dat gifgas trok hij de rode lijn, maar vergat die toen. En Poetin greep zijn kans. China en Rusland zijn morgen niet zomaar de nieuwe machtigen: hun wachten ook vele interne problemen. Maar ze zullen zeker hun belangen veilig te stellen. Het palestijnse conflict bleef, omdat Israèl die bezetting uitbreidde. Nethanyahu was te koppig. De relatie met de Golfstaten veranderde: mede door VS olie+gas en een olieschok. De Golf is boos over Iran en wilde ook harder optreden in Syrie.

De EU speelde bepaald niet de rol van “grote sterke geal-lieerde”! Ondanks 28 landen! Die EU functioneert niet wat de amerikanen des te scherper zagen na de Brexit.
Op die `VS rol als wereld-agent` kunnen we niet meer rekenen in de nieuwe, complexe wereld. De  VS moet nu haar problemen oplossen: schulden, slecht functionerend politiek systeem en slechte infrastructuur. Zelfs de VS kunnen vele problemen nu niet meer alleen oplossen.

 
Werd Trump de held van de “hillbillies”? Hillbillies, rednecks en white trash zijn benamingen uit het boek van JD Vance, over zijn herkomst. “Hillbilly Eligy” werd een bestseller.

HILLBILLIES
SOME REDNECKS


CNN hoorde men spreken over: “a whitelash” en “terugkeer van de witte knuppels”. Volgens The Economist: gaf T. vooral de politieke klasse een optater en bood vele een (identiteits)-vluchtplek. T. ontdeed zich van dat “politieke correcte” en van “gedragsregels voor openbaar debat”. Immers, ook die zijn door de elite uitgevonden.
POLITIEK CORRECT IS VOORBIJ
Nederland kent : “tokkies, schorem en gajes”. En een felle “zwartepieten discussie”. Buma (CDA) schreef een boek over “waarden en fatsoen”, en dacht aan Balkenende. Wilders wordt berecht over “minder-meer marokkanen”. Het franse LR-primaire-debat liep bijna vlekkeloos; dat stond haaks op het primary-debat in de VS.   


Waren het echt “de kleine witte luiden” die op Trump stemden? Nee dus: die hebben in meerderheid op Clinton gestemd! Het was vnl. “de witte middenklasse”, die erg bang werd voor "wegzakken". Die identificeert zich met de figuur van de “kleine blanke man”. Men voelt zich met hem “verwant”, omdat men nu zelf dreigt onder te gaan.
De VS vinden etnische statistiek geen punt; in Frankrijk is het een taboe. Ene Particot schreef een boek, op basis van ont-moetingen met de arbeiders van Henin-Beaumont, de normandische boeren en de “bleke gezichten” van de banlieu’s. Pas maanden na verschijning nodigde Le Monde hem uit en de journalist zei: “U bent de Rubicon over gestoken”. Twee dagen later belde ze: de Le Monde-redactie wilde niet verder gaan. “Want extreem-links zet alles op de sociale kwestie, voor extreem rechts is alles cultureel en etnisch en de gematigden putten uit beide visies”. Sic!
ETNISCHE STATISTIEK IN HET UK

In de franse banlieu’s zijn de blanken niet met 95%; daar is de huidskleur HET punt. Blank is officieel geen categorie voor Parijs. Maar politici weten prima wie die “kleine blanken” in La France zijn. Maar durven daarover niet openlijk te praten.

In de VS zagen we het witte volk optreden in de jaren 60-tig, bij de burgerrechtenbeweging. In Frankrijk was iets dergelijks in de jaren 80: toen de arbeider bij de PS wegliep en men daar   “de immigrant als de nieuwe held” vond. Hollande versprak zich met zijn “sans-dents” en in Nederland  besloot men om allochtoon en autochtoon te vervangen door lastige omschrijvingen. De veranderende taal in het maatschappelijke debat toont de onderstroom van verruwing. Of is het een element van "de nieuwe democratisering"?

Marine Le Pen feliciteerde Trump het eerst. Sarkozy bleek ook trots op zijn achterban van “ploucs” en Valls had het er over “dat Frankrijk nog veel arbeiders had”. Etnisch opdelen is link, maar werd een realiteit in veel landen. In Zuid-Afrika, Brazilië, Maleisië en de VS is men kort en duidelijk over afkomst. Ontkenning is naïief en het wordt erg vreemd als je van “diversiteit houdt”.   
DE WESTERSE TRUMP-ACHTERBAN

Clinton noemde Trump-aanhangers “mensen om medelijden mee te hebben”. En Trump vond Clinton: “een voorbeeld van slechtheid. En iemand die het slechte in mensen opriep”.

TRUMP-FAN UIT MANILLA
Vele zeggen: Verhoog de lonen, dan hoor je het niet meer… Maar alles toont dat het geen makkie wordt: niet in de VS en niet in Europa. 

Wie stemden er op Trump?  Daarover bestaan veel vooroordelen. Hij haalde alle 10 staten binnen met het hoogste wapenbezit.  43% van zijn primary-stemmers (GOP) zijn “autoritairen”:  zij die de sterke man willen. Dit kenmerk is bij hen sterker dan ras, inkomens-niveau en opleiding.
Van de 30 staten die T. won, tonen er 18 (=60%) een ww  die láger is dan het VS-gemiddelde!
T. haalde een kleine meerderheid bij de hogere inkomens: 50.000--250.000 dollar. En Clinton haalde een grotere meerderheid binnen onder de “armste” : 30.000--49.000 dollar.
T. kreeg 53% van de blanke vrouwen achter zich. 87% van hen waren niet geschokt over de foute taal van T. over vrouwen!  Hij behaalde in de groep lager gediplomeerden: 52% en Clinton 42%. Bij de “hogere gediplomeerde” was Clinton baas met 49%: T. deed daar 45%.

WIE WILDE WIE STEMMEN EN WAAROM
T. deed 2% méér bij de latinos verge-leken met 2012! Nu 29% en toen 27%. En behaalde ook meer bij de afro-ameri-kanen: 8% (was in 2012  6%).

T. kwam op 38% bij de jongere (18-29 jaar). Wat 1 % meer is dan in 2012 en 5% meer dan in 2008.

KILLING STATISTICS
OOK ZIJ DUS..


Ten slotte: T. behaalde in Washington maar ca 4 %.. En Clinton: 93%. Duidelijk zat.
Dus hoedt u voor te snelle conclusies: it’s not at all so easy. En onthou dat de meerderheid (proportioneel) voor Clinton was. En ook dat de verschillen GOP—DEMOCRATS overal  klein waren.  

De VS: een diep gespleten land: à la 50-50%. Met ook  diep gespleten politieke partijen!

NIXON WIST OOK HOE HET ZAT!

 Trump werd DE grote schrik van de (eigen) partij de  GOP.  Maar drie bastions: uitvoerend, wetgevend en juridisch kwamen ook in hun handen. Met 2/3 meerderheid in de Senaat kan T. de VS-Grondwet veranderen.
DE DRIE GOP-LOSERS
Na het verlies van Romney tegen Obama besloot de GOP “opener te worden naar jongeren, vrouwen en minderheden”. Maar de winst komt weer van de oudere, blanke kiezers! Een weinig solide basis die uit-sterft. En procentueel won Clinton!

 
De interne verdeeldheid van GOP is verre van opgelost! Zie: homohuwelijk, abortus, cannabis en ook T. ‘s kostbare infrastructuurplan. Dat veel belastingopbrengst eist, wat oerconservatieven bang maakt over die schulden.

CRUZ THE MEXICAN LOST..
T. wil tegelijk een flinke belastingverlaging. En wil bedrijven die fabrieken naar het buitenland verplaatsen, fiscaal straffen. Daarnaast schrikt dat protectionisme van T. ,vele businessmensen af..

 

T. en de GOP moeten oppassen voor een blokkering in het Congres: over 2 jaar zijn de verkiezingen.
Dus moet T. de GOP-fracties baantjes toeschuiven. Priebus (hoge in de GOP) wordt dus kabinetschef en Pence (hyperconservatief) wordt de chef van de transitieploeg van 23 GOP-leden.
NOT SO AMUSED!
EN HIJ IS VERBIJSTERD!


Waarin ook T. ‘s vrouw (de enige dame in deze club!) en zijn drie kids zitten en zijn zwager…. Steve Bannon, -beladen met verdenkingen van racisme en antisemitisme, zie de site Breitbart)-, wordt DE strategische adviseur van T.  Hardliner generaal Flynn komt op Veiligheid en de CIA krijgt een Iran-hater als chef. Er gaat nog meer komen, van gelijke  soort. De “staatsgreep van Trump in de eigen partij” lukte en nu komen de problemen van het gevaarlijke Washington. Waar de democraten grimmig afwachten.

 
Wat verwachten de wereld en de EU van T.?  Hij heeft golfresorts in Schotland en Ierland, een Trumptower in Istanbul en OG in Panama, Seoul, Manilla en Dubai. Hij had dus al eerder de blik gericht op Azië.

EEN SERIEUZE WAARSCHUWING.
Net als Obama. China acht hij het grote gevaar voor de VS en de EU is voor hem een zwak stelletje dure “vrienden  van Hillary”. Frankrijk is voor hem een socia-listisch land ten prooi aan gevaarlijk terro-risme. T. liet in zijn boek (1980) zijn afkeuring over Frankrijk blijken. Ook over Mitterand, die de franse economie verwaarloosde en die nucleaire technologie verkocht aan de meest biedende.
TRUMP'S VIEUWS IN A NUTSHELL
Hij twitterde ook negatief bij de verkiezing van Hollande en het verlies van AAA.  Hij acht het land een financieel debakel met een onbetaal-baar sociaal model En zei van Merkel “dat ze haar land ten gronde richtte”, na die 1 miljoen syriërs die ze binnen liet.

 

Maar T. blijft voor alles de businessman die overal tracht de belangen van zijn land en business te promoten. Hij onderhandelt graag en dat zouden wel eens als eerste de douanerechten op de europese importen kunnen worden. Best link voor alle EU-landen dus.   
 

Uit de EU kwamen niet echt verstandige reacties. Van Juncker, Tusk, maar ook Steinmeier (die zei: T. is een haatprediker!). T. noemde Merkel “iemand die haar land ruineert”! Tafta (Obama 2003) lijkt afgedaan, evenals TTIP. En niemand ziet de businessman T. gaan onderhan-delen met een club van 28 eigen baasjes! Waar een belgische regio Ceta kan platleggen. Het imago van de EU bij Trump is niks best. En omgekeerd.

Dit, plus Brexit, verdiept de EU-crisis en alles is koren op de molen van de populisten.
SYMBOOL VOOR DE EU-AFGANG? 
De VS willen ook hun enga-gement in de Nato veran-deren? Moet de EU nu zijn eigen defensie regelen? Moeten de staten diep graven in hun sociale en culturele budgetten om hun veiligheid te gaan betalen? Die “VS als soft-power” en die sterke EU-positie in Washington: forget it.

 
Hoor het getrommel van de Brexiters, de europese isolationisten en soevereinen: de populisten juichen. Nu op naar de Oostenrijkse en italiaanse verkiezingen (dec 2016). En begin 2017 in Nederland, Frankrijk en wat later in Duitsland. Later in het jaar ook in Catalonië en in Tsjechië..


HE WAS RICHT AND HAD TO GO
Giuliani van de Fondation Robert Schumann zei het duidelijk: “Het amerikaanse protectionisme zal de EU zwaar schaden”. Hij raadt aan dat de EU meer markt in Azië zoekt. Maar denkt ook dat de EU nu iets “over-reageert”! Maar vreest wel dat de EU uit haar 30% sociale uitgaven die defensie moet betalen. Maar ook: dat Rusland zich zal wachten om het echt tegen de EU op te nemen. Gezien de eigen zwakte van Rusland op termijn.

 
Poetin is blij dat “die oorlogskandidaat Clinton” niet won. Vele hopen dat de VS en Rusland hun uiterst slechte relatie zullen verbeteren. 
Na die herrie over: Kadaffi, de revolutie in Oekraine, de kwestie Snowdon, de annexatie van de Krim en daarna de Donbass. T. ziet Poetin positief en als iemand die grote projecten voor Rusland wil.  Als een echte leider waarmee hij wil samenwerken. Poetin acht hij een toffe kerel: dat negatieve praten over hem door Clinton was niet terecht.  Poetin ziet T.’s idee over de Nato met genoegen. Maar is wat minder blij dat T. van 26 Natolanden defensie-bijdragen van 2% verwacht. 

In 1990 zei T. al: “Europese landen spotten met de VS; ze zijn rijk en laten ons miljarden betalen voor hun defensie. Als we er mee stoppen zijn ze in een uur plat gebombardeerd ”.  T. acht die Nato uit 1949 versleten en vindt dat die zich moet engageren tegen die terroristen en dat immigranten-probleem. Dit tot grote schrik van de baltische landen, Polen, Finland en Zweden.Maar pas op: T. is geen echte ideoloog; hij zal zich vooral zakelijk-pragmatisch gedragen. En de VS bleven in hun hart toch atlantische denkers.
DE VS WAREN ALTIJD PROTECTIONISTEN!
Als de verkiezings-stofwolken zijn opgetrokken zullen we zien wat overblijft. Immers T. riep vaak: “We must make America strong again”! En daarbij past niet echt een zwakke Nato en een ontketend Rusland. Gezien  zijn zorg over China zal hij natuurlijk een goede relatie met Rusland nastreven. Ook hij zal gaan zien dat Poetin de afgang en vernedering van de VS prettig vindt. Dat eerste bezoek aan T. van Abe van Japan is een sterk signaal naar buurland China. Daar ziet T. de grootste bedreiging en niet in Rusland.
SORRY IK BEDOELDE TRUMP!
Gaan we naar een Koude Oorlog : China—VS+Europa (incl. Rusland)? Dat oude vertrouwde model?

Trump deed levenslang OG, nu moet hij “het meest roerige goed op de aarde doen”. Want dat is het leiden van DE wereldmacht. Zakendoen is zijn grote “fort” en de politiek kent hij niet. Nu wordt hij de top-politicus omringd door “echte habitué’s”  Dus is de vraag: wie van hen nu vooral gaat winnen. Trump liet weten dat hij (voorlopig?) alleen, dus zonder vrouw en zoon, het Witte Huis zal gaan bewonen.
En intussen verzekert hij de VS en ons, dagelijks:
"I'm going to put America first 
                                       and I will get your jobs back". 
Vertaald in het vlaams: "Eigen volk eerst"! 


AMERIKAANSE OLIFANT IN S'WERELDS PORSELEINKAST


Zie enkele prenten van geschrokken GOP-ers, die T. de olifant in de diverse porselein-kasten moeten temmen..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
LEON DE MARSEILLE,  23 NOVEMBER 2016
 
-------------------------------------------------

 INFO-BLOKKEN BIJ DE TRUMP-BLOG

-OVER TRUMP EN ONS
-TRUMP WON EN WAT NU?
-TRUMP IN 25 SHOTS
-DIT ZIJN DE VS VAN TRUMP
-HET VOLK VAN TRUMP

 

TRUMP WON EN WAT NU?

Hij werd DE  grote schrik van een deel van de eigen GOP. Nu zijn de drie bastions: uitvoerend, wetgevend en juridisch in handen van GOP. Met ook nog 2/3 meerderheid in de Senaat kan T. dus de Grondwet veranderen.
Bij het verlies van Romney tegen Obama had de GOP ferm had besloten om opener te worden naar jongeren, vrouwen en minderheden. Maar de winst kwam nu van oudere, blanke kiezers! Een niet zo solide basis die uitsterft.. Het stemmenverschil met Clinton was enige honderdduizenden!

Dus lijkt de interne verdeeldheid verre van opgelost! Homohuwelijk, abortus, cannabis etc. Maar ook zijn kostbare infrastructuurplan dat veel belastingopbrengst nodig maakt. War de oerconservatieven die de schuld niet mogen beangstigd. Tegelijk wil T. een flinke belastingverlaging, ai. En bedrijven die fabrieken naar het buitenland verplaatsen fiscaal straffen. En dan nog dat protectionisme van T. wat vele businessmensen afschrikt.
T. moet oppassen met een blokkering in het Congres en over 2 jaar zijn de verkiezingen. Dus moet hij om zich heen de fracties banen toeschuiven. Priebus (hoog in de GOP)  werd wordt dus zijn kabinetschef  En Pence (hyperconservatief) wordt de chef van de transitieploeg van 23 GOP-leden. Waarin ook zijn vrouw (enige dame in deze club!) en zijn drie kids zitten plus zijn zwager. En Steve Bannon, vol met verdenkingen van racisme en antisemitisme (site Breitbart), wordt strategische adviseur van Trump.. nChris Christie, waaraan ook juridische problemen kleven, wordt nr. 2 in de GOP.
De “staatsgreep van Trump in de eigen partij” is een maar nu komen de grote problemen in het gevaarlijke Washington. Waar ook de democraten grimmig afwachten.

Maar wat wacht de wereld en de EU? T. heeft al golfresorts in Schotland en Ierland, naast een Trumptower in Istanbul en OG in Panama, Seoul, Manilla en Dubai als leek hij al eerder de blik te hebben gericht op Azië. Net als Obama. China acht hij het grootste gevaar voor de VS en de EU is voor hem een zwak stelletje dure “vrienden” van Hillary. En hij ziet Frankrijk als een socialistisch land ten prooi aan een gevaarlijk terrorisme. Die zeer domme opmerking van de franse ambassadeur in de VS deed ook weinig goed bovenop de opmerkingen van Hollande en Ayrault. T. liet in zijn boek in 1980 al zijn afkeuring over Frankrijk blijken vooral over Mitterand die de franse economie verwaarloosde. En die nucleaire technologie verkocht aan de meest biedende. Hij twitterde ook zeer negatief bij de verkiezing van Hollande en het verlies van AAA. En acht het land een financieel debakel met een onbetaalbaar sociaal model. Maar hij blijft ook een businessman die overal tracht de belangen van zijn land en business te promoten. Hij onderhandelt graag over van alles en dat zou wel eens kunnen beginnen over douanerechten op de europese importen.. Link voor alle EU-landen dus.    

De niet zo verstandige reacties uit de EU van Juncker, Tusk, maar zeker Steinmeier (T. is een haatprediker!) doen het ergste vrezen. T. noemde ook Merkel al “iemand die haar land ruineert”! Tafta (Obama 2003) lijkt afgedaan evenals TTIP. En wie ziet de busenessman T. onderhandelen met een club van 28 eigen baasjes? Waar een belgische regio Ceta kan platleggen. Dit alles plus de Brexit verdiept de EU-crisis nog en is koren op de molen van de populisten. De VS wil nu ook van zijn engagement in de Nato af. De EU moet zijn eigen defensie maar regelen. Dus moeten de staten diep graven in hun sociale en culturele budgetten om hun veiligheid te kunnen betalen. “die VS als soft-power” en die sterke EU-positie in Washington: forget it. Hoor het getrommel van de Brexiters, de europese isolationisten en soevereinen. De EU moet snel zijn defensie regelen want al voor zijn aantreden maakt T. al onrust. De populisten juichen..

En nu in de EU op naar de oostenrijkse en italiaanse verkiezingen (dec 2016), begin 2017 in Nederland, Frankrijk en even later in Duitsland. En later in het jaar in Catalonië en in Tsjechië..  Giuliani van de Fondation Robert Schumann zegt het klaar: Het amerikaanse protectionisme zal de EU zwaar gaan schaden”. En raadt aan dat de EU meer markt in Azië zoekt nu. Hij vindt ook dat de EU over-reageert vooralsnog! En ziet zeker dat EU uit haar 30% sociale uitgaven die defensie moet gaan betalen. En denkt dat Rusland zich zal wachten om het tegen de EU op te nemen, zeker gezien de zwakte van Rusland op termijn.

Poetin was blij dat “die oorlogskandidaat Clinton” niet won. En vele hopen dat nu de VS en Rusland eindelijk hun uiterst slecte relatie gaan verbeteren.  Na die herrie over: Kadaffi, de revolutie in Oekraine, de kwestie Snowdon, de annexatie van de Krim en daarna de Donbass. T. ziet Poetin die grote projecten voor Rusland voorziet.  Een echte leider waarmee hij wil samenwerken. Hij achtte Poetin een toffe kerel en vond dat fout praten over hem door Clinton niet OK.  Poetin ziet T.’s idee over de Nato met genoegen maar wat minder als T. van de 26 Natolanden defensie-bijdragen van 2% verwacht.  Al in 1990 zei T.: die europese landen spotten met de VS; ze zijn rijk en laten ons miljarden betalen voor hun defensie. Als we daarmee stopten zouden ze in een uur plat gebombardeerd zijn. T. acht die Nato uit 1949 versleten en vindt dat ze zich moet engageren tegen die terroristen en dat immigratieprobleem. Tot grote schrik van de baltische landen, Polen, Finland en Zweden. Maar T. is geen ideoloog en zal zich zakelijk-pragmatisch gaan gedragen en de VS bleven in hun hart atlantische denkers. Als de verkiezings stofwolken zijn opgetrokken zullen we zien wat overblijft. Want hij riep vooral: “We must make America strong again”! En daarbij past niet echt een zwakke Nato en een ontketend Rusland. Maar gezien zijn zorg over China zal hij een goede relatie met Rusland gaan nastreven. En ook hij zal beter gaan zien dat Poetin ook de afgang en vernedering van de VS prettig vindt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

TRUMP IN 25 SHOTS

Trump voerde een zeer ansurde campagne op 70 jarige leeftijd en nu lijkt er een marsman, als 45e president in het Oval Office te gaan zitten.
Paniek in Washington want hij heeft nul ervaring en lijkt onberekenbaar. Hij koos voor de tactiek van de verschroeide aarde, maar won. Wat geen mens geloofde. Een megalomaan, narcist, vulgair persoon: een buffel die de slechtste smaak ooit toont sinds Caligula, schreef de National Review.
Een tot ster van de tele-realiteit  omgetoverde makelaar die beledigde, enormiteiten te beste gaf, die de vrouwen als zeugen bestempelde, mexicanen verkrachters noemde en oorlogshelden beledigde. Hij beweert tegen de oorlog in Irak te zijn geweest en wil zijn belastingaangifte niet tonen. Geen enkele andere kandidaat was daarmee weg gekomen. Hij lijkt te zijn geslaagd omdat de film “The Apprentice” al was vertoond. Ook die vond steeds een oorzaak voor  mindere prestaties: dat verdomde systeem, de slechte micro, en de foute media. Hij schiep en onderhoudt een mythe overeind: een briljant zakenman, een moderne Midas, een enorm rijke met 11 miljard, wat ook niet lijkt te kloppen. Hij heeft flair, is handig, en werd door de polls compleet fout beoordeeld. Hij wist zijn mensen te vinden die zat zijn van de economische onzekerheid en die politici die niets klaar spelen en zich verrijken en dan nog die media die hem “minachten”.  Die bang zijn van die immigranten en Obama haten en die zelfs de eigen partij fout vinden. Ze willen iemand die China tegen houdt en het Amerika van vroeger terug brengt. Die zei: “U kunt zich afgrijselijk misdragen maar als u over de goede “audimaat” beschikt bent u de koning”.  Trump leest geen lange verhalen en zijn militaire inzicht kreeg hij via TV-series.. Hij liet weten dat de Nato-leden niet meer automatisch konden rekenen op de VS bij een aanval..

Nu corrigeert hij zijn uitspraken en nuanceert. Maar nam niets terug van het eruit gooien van 11 miljoen clandestienen, van die hoge muur en de weigering om door illegalen gestuurd geld naar Mexico tegen te houden.  Ook om VS-visa aan diplomaten en zakenmensen te weigeren. En hij dreigde Alena te ontmantelen: het handelsverdrag met Mexico. Hij bewondert Poetin en wil die pion na het verslaan van IS terug zetten in Moskou. Hij beweert Clinton in het gevang te zetten en zelfs voor Pence de eigen vice? En zei ooit dat hij met de russen in een half uur klaar zou zijn over de nucleaire wapens.. 
Trump lijkt een kleine tiran a la Berlusconi. Of een Mussolini? Of zal ook hij als Mussolini slecht eindigen? Hij beweert met zichzelf te overleggen en zegt over excellente hersens te beschikken.

Alleen een robot die MogIa heet voorspelde zijn overwinning en die baseerde zich op 20 miljoen citaten op Facebook, Twitter en YouTube.. Want: de kandidaat waarover het meeste wordt gepraat en geschreven die wint, zegt de maker van de robot Sanjiv Ray.
Hij liet in de zomer 2016 in een interview zien hoe hij totaal geobsedeerd was door beroemdheid en dat hij verslaafd was aan de media. Hij zei graag mee te maken dat men zou zeggen: “Trump won als leider van zijn ploeg”, dat wilde hij boven alles. Wat waarden betreft is hij een zoekplaatje. Hij is geen intellectueel, geen ontwikkeld iemand en ook geen gewone conservatief. Hij sprak zich al lang geleden uit tegen abortus, beheersing van wapenbezit en verhoging van de belastingen. Daar kwam hij later op terug..  

Hij is een adept van de “positieve gedachte” van Emile Coué en bezocht vroeger De Marble Collegiate Church in Manhattan.  Waar Norman Vincent Peale ook een “positieve apostel, vaak kwam. Die verkocht een boek in miljoenen oplage daarover. En daarin staat: herhaal het positieve zoveel mogelijk…
Trump liet in zijn boeken veel daarvan blijken’”Je kunt beter winnen dan looser zijn”. Zijn meetings zitten vol euforie en hij is de amerikaanse kampioen van “zelf hoog achting”. En: “Je moet je pionnen uitsturen naar het veroveren van het onbekende en zo het land tot het grootste op de wereld maken”.  Dat hoorde je ook altijd van Fred Trump zijn vader  een zeer dominante vaderfiguur.  Die kwam veel bij politici en verkreeg veel voordelen omdat hij best genereus was.  Trump ging met 13 naar een pension in een militaire academie en vond dat niks leuk. En hij heeft best een wereldvisie, zeggen sommige, dat gaan we snel horen. Hij is een ware isolationist en ziet de wereld als een spel tussen geallieeerden en tegenstanders, waarbij alles wordt onderhandeld. En darin was hij zeer goed. De buitenlandse amerikaanse politiek is voor hem simpel:  het belang van de VS gaat altijd voor..Dus iedereen is gewaarschuwd.

 
DIT ZIJN DE VS VAN TRUMP

De VS is een supermacht. Met 800 bases in 70 landen )1-3 van de wereld’ en op alle continenten. Uiteraard is men niet in China en Rusland maar wel in Afghanistan, Japan, de Philiipijnen,en Maleisiè. Ook in alle golfstaten en in Australiè en ook in ca 18 landen in Afrika. Plus in Mexico en bijna alle landen in Z.Amerika.

Hun arsenaal in mannen, schepen en vliegtuigen is dalend. Vergelijk met China en Rusland.  

Mannen          VS       Rusl.    China
In duizend.      540      230      1600
Schepen
                        949      956      871

Vliegtuig.
In duizend                   540      230      2616

 Defensie budgetten miljarden 2000 en 2015, VS 375 en 595, Rusland 20 en 91, China 20 en 214. 
 

De VS zijn een rijk land. Groei sinds 2000 rond de 2%. Werkeloosheid sinds 2007 4,7  9,6  4,9. Ook een schuldenland 2007 64% van het BBP en nu 108%. De bedrijven zijn beurstoppers op de wereld Apple 604, Alphabet 518, Microsoft 437, Berkshire/Hathaway 350, Exxon Mobil 347,  Facebook 325, Johnson en Johnson 298, GE 295, Amazon 280 en Wels Fargo 245. Dit zijn des werelds 10 grootsten.Jaarlijks  komen er in Silicon Valley 60.000 start/ups bij. BBP Californiè  2460 miljard  en dat is nr. 6 op de wereld.Iets meer dan Frankrijk!
De American Dream sleet, maar…

Ongelijkheid.
1970 0,39 in 2014 0,48, volgens de Gini/index, dus het gat tussen de rijksten en de armste.

De universiteiten.
Harvard, Stanford, UCLA, zijn beter dan Cambridge UK. Dan volgt MIT, Princeton, en daarna Oxford UK. Dan weer Calif. Instit. Of Technology, Columbia, en Chicago. Dat zijn des werelds 10 beste. VS 8 en UK 2.

Immigranten.
De VS trekken jaarlijks nu 11 miljoen clandestiene aan. Dat was in 1990 3,5 miljoen.. De immigranten populatie nu en in 2000. Mensen geboren buiten de VS. 42 miljoen .13%. en resp. 30 miljoen.

Werkeloosheid 
Gesplist naar VS geboren en van buiten de VS. 5.6% en 5%. In Frankrijk is dat laatste 17%.

WW naar kleur gesplitst.
Blank 4,6%,  zwart 9,6%, Indiaans 9,9% en hispanics 6,6%.

Filmindustrie.
De 10 meest succesvolle films ooit kwamen alle uit de VS.

 Geweld en wapens
De gevangenissen zijn overvol, 0,5 miljoen in 1980 en nu 2,2 miljoen in de bajes. Daarvan zijn 10% blank, 64% zwart en 26% hispanics.

In 2015, 53400 geweldsincidenten en 332 massa fusillades.
13.477 doden door wapengebruik dus 3,7 per 10.000 inwoners. In Frankrijk 0,20. En 300 miljoen vuurwapens in circulatie.
 

Sterk en zwak vanuit economisch oogpunt.
Niemand weet nog echt wat Trump en co zullen doen. Een handelsoorlog met China zal veel ellende in de VS veroorzaken. De VS kwamen sneller uit de crisis omdat bedrijven veel minder, maar voor 25%, van banken afhankelijk waren. Daar gaat veel via aandelen en obligaties. Maar er ontstond veel pijn in het midden en kleinbedrijf en zoiets als Facebook verwacht ook niemand morgen nog eens. Ook de vergrijzing en het achterblijven van de productiviteit zijn een negatieve factor. Alles riep een grote angst op. Nu komt dat laatste er weer wat aan. Want veel nieuws is uitgevonden en als de financiering weer normaal is gaat dat groei brengen.

De ongelijkheid is in de VS hoger dan in Europa. Dat komt door die fiscaliteit uit de periode Bush. Die ook de successierechten ophief en de belasting op winst in de OG.sector verlaagde. En tegelijk de inkomstenbelastingen. Verder komt het vooral door die technologie.sprong en de mondialisatie. Waarvan de hoger opgeleiden veel meer profiteerden dan de andere. Obama corrigeerde dat te weinig en kreeg daartoe ook te weinig kansen.  Een andere fiscaliteit zal nu ook moeten dus..

Die gezondheidswet starten in de crisis was een fout en de repu´s namen wraak. Als hij die 800 miljoen anders had ingezet zou het beter zijn afgelopen. En de hervorming van de financièle sector was onvoldoende. Die enorme schuld hield dat ook tegen.

Die grote handelsverdragen nu dat zal het politieke klimaat niet toestaan. En dat is, helaas, nou net tegen de armen elders gericht, en doet niet veel in de VS. Aldus, vooral Kenneth Rogoff.

Hoor Aaron Miller over de amerikaanse diplomatie morgen. Obama erfde een crisis en vreselijke oorlogen. En dat IS plus ook nog woeste Poetin. Dat was eenvoudig te veel. Dat was vooral de erfenis van eerder. Zijn successen zijn Cuba en Iran. Ook voorkwam hij nog een grote terroristische aanval op de VS. En hij stapte uit twee oorlogen die veel kostten. En het amerikaanse volk stond ook niet te wachten op nog een militair conflict met Rusland. In Syriè maakte hij de fout om over een `rode lijn` te praten die hij niet wilde uitvoeren. Dat alles zag Poetin haarscherp en die greep zijn kans.
China en Rusland zullen morgen niet zomaar de nieuwe machtigen zijn± er wachten ook hun vele interne problemen. Natuurlijk zullen ze trachten hun belangen veilig te stellen.

Maar die `wereldrol van de agent` daarop kunnen andere landen niet meer rekenen. In de nieuwe, complexe wereld. En de VS moet haar problemen± schulden, slecht functionerend politiek systeem en de slechte infrastructuur eerst oplossen. De VS kunnen de vele problemen niet meer alleeen oplossen in de komende decennia.

Het palestijnse conflict bleef omdat Israèl die bezetting uitbreidde. Nethanyahu was te koppig… En de relatie met de golfstaten werd anders door de VS eigen olie.gas en de olieschok die volgde. En die zijn boos over Iran en willen harder optreden in Syrie.

De EU speelt bepaald ook niet de rol van de grote sterke geallieerde! Het zijn meer 28 landen! De EU functioneert niet.. Dat zien ook de amerikanen nu des te scherper, zeker na de Brexit.


HET VOLK VAN TRUMP
Ze heten hillbillies, rednecks, en white trash schrijft JD Vance in zijn boek over zijn familie en herkomst. Hij werkt in Silicon Valley nu maar weet goed waarover hij schrijft en ook met begrip. Zijn boek,“Hillbilly Eligy” is nu een bestseller. Iemand van CNN sprak over “a whitelash” en “de terugkeer van de witte knuppels”. The Economist: Trump gad de politieke klasse een optater en bood tegelijk een identiteits vluchtplek. En ontdeed zich van dat “politieke correcte” en ook “de gedragsregels voor openbaar gesprek”, want die waren ook door elite uitgevonden.

Maar zijn het echte “de kleine witte luiden” die Trump stemden? Maar die hebben namelijk in meerderheid voor Clinton gestemd! Het was de witte middenklasse, die bang werd voor afzakken. Die identificeert zich met de figuur van de “kleine blanke man”. Want met hen voelen ze zich nu zelf “verwant”, nu ze zelf onder dreigen te gaan.

In de VS is etnische statistiek geen enkel probleem in Frankrijk is het een groot taboe. Aymeric Particot schreef in 2013 een boek (Plein jour) op basis van ontmoetingen met de arbeiders van Henin-Beaumont, de normandische boeren en de “bleke gezichten” uit de banlieu’s. Pas maanden na het verschijnen vroeg Le Monde hem te komen en de journalist zij:  U bent de Rubico over gestoken”. Twee dagen later belde ze en zij dat de redactie niet verder wilde… Want extreem-liks zet alles op de sociale kwestie en voor extreem rechts is alles cultureel en etnisch. En de gematigden putten uit beide visies..

In het frans zou “kleine blanken” kunnen worden uitgedrukt met “bouseux of péquenots” maar toch lijkt vel “kleine blanken” niet zo verkeerd. Dat merk je in de banlieu’s waar de blanken niet 95% zijn.  Daar is de huidskleur het punt. Blank is officieel geen categorie voor Parijs maar politici weten best wat die “kleine blanken” in La France zijn.  Maar durven daar nog niet openlijk aan te gaan.

In de VS ontsond het witte volk in de jaren 60-tig bij de burgerrechtenbeweging. In Frankrijk kwam iets dergelijks op in de jaren 80. Nadat de arbeider bij de PS wegliep, vond de PS in de “immigrant zijn nieuwe held”. Terra Nova riedt ook aan, om deze groep goed te zien: “de jongere, ook van diverse kom-af” heette het.

En Hollande versprak zich toen hij zei: “les sans-dents”. En Carla Bruni vond ze “lelijk”. Marine feliciteerde Trump het eerst, Sarkozy bleek trots op zijn achterban van “ploucs” en Valls zei “dat er nog steeds veel arbeiders waren in Frankrijk”. Etnisch opdelen is link maar wel een realiteit geworden en ook in veel landen. Zuid-Afrika, brazilië en de VS zijn er duidelijk zat over. Dit ontkennen is naiëf en wat gek als je van “diversiteit houdt”.    

Vele zeggen : Verhoog de lonen en dat zal snel helpen… Clinton noemde Trump-aanhangers “mensen om medelijden meet te hebben”. En Trump vond Clinton: “een voorbeeld van slechtheid en iemand die het slechte in mensen opriep”. Dat alles toont: het wordt geen makkie, niet in de VS en ook niet in Europa.

 
WIE STEMDEN ER OP TRUMP?
-Trump haalde alle 10 staten binnen die het hoogste wapenbezit tonen.
-43% van de primaire-stemmers van GOP  zijn “autoritaristen”. Zij die de sterke man wensen. Dit kenmerk was sterker dan ras, inkomensniveau en opleiding.
-Van de 30 staten die Trum won zijn er 18 (60%) met een ww  lager dan het VS-gemiddelde. –Trump haalde een kleine  meerderheid in de hogere inkomens: 50.000 -250.000 dollar. En Clinton haalde een grotere meerderheid binnen onder de 30.000-49.000 dollar.
-Trump kreeg 53% van de blanke vrouwen achter zich. En 87% van hen waren niet geschokt over de foute taal van T. over vrouwen.
-Trump haalde in de groep lager gediplomeerden 52% op, Clinton 42%. Bij de “hogere gediplomeerde” was Clinton baas met 49% en deed T. 45%.
-T. deed 2% méér bij de latinos vergeleken met 2012! Nu 29% en toen 27%.
-T. haalde ook meer nu bij de afro-amerikanen: 8%. Was in 2012 6%.
-T. haalde 38% bij de jongere (18-29 jaar). 1 % meer dan in 2012 en 5% meer dan in 2008.
-T. haalde in Washington maar ca 4 %... En Clinton: 93%.
Dus voor u verkeerde conclusies trekt: it’s not at all so easy.

Besef vooral ook dat de meerderheid proportioneel gezien licht voor Clinton was. Ook dat de verschillen GOP— DEMOCRATS overal nogal klein zijn.
Een echt gespleten land: à la (bijna) 50-50%.

 LEON DE MARSEILLE ,  23 november  2016