Totaal aantal pageviews

woensdag 30 maart 2016

GELOVEN EN MOORDEN GAAT VAAK SAMEN..GELOVIGEN EN (GEO)POLITIEK


WE HEBBEN HET NIET VAN VREEMDEN
INHOUD
-Geen tijd of zin in lezen? Kies 1, 3 en 9
-Trek in meer? Kies uit: 2, 4 t/m 8 en MAAR

1.INTRO
2.ALS DE STAAT GELOVIGEN VERMOORDT
3.RELIGIEUZE VERVOLGINGEN IN DE GESCHIEDENIS.
4.WAT GEBEURDE ER MET DE ARMENIËRS?
5.DE ACTUALITEIT: GELOVIGEN OP VANDAAG
-DE ZUIVERE ISLAM HEEFT HET MOEILIJK
-ROME OVERLEGDE MET MOSKOU
-KOMT HET VERBOD OP GODSLASTERING TERUG?
6.ESSENTIËLE MECHANISMEN
7.HOE GAAT HET NU MET DE christenen?
8.ALEPPO HET GROTE SYMBOOL VAN NU
9.EPILOOG
                +MAAR…


INTRO
Dat vechten van ons mensen, is van alle tijden. Vele beweren dat het komt van onze “natuurlijke overlevingsdrift”. Want daarbij hoort het vechten om voedsel, onderdak of “hebbedingetjes”.
En ook het bestrijden van alles wat ons vreemd voorkomt en dus dat overleven in gevaar brengt. In de natuur vind je dit bij alle levende wezens. En we zijn, eigenlijk, ook nog steeds geëvolueerde apen..

Het monotheïsme bracht ons, na een vele zeer diverse polytheïstische culturen, drie religies met veel overeen-komsten en drie goden. Of is het een en dezelfde met meerdere namen? We zagen dat koningen en andere machthebbers zich gaarne aan een religie verbonden. Beweerd wordt dat daarom dat monotheïsme zo aansloeg: het werd dus ook politiek gepusht. Koningen met en naast god dus..  Deze verbinding is nu ook volop actueel! Vandaar dat “de  verlichten” de scheiding van Kerk en Staat voorstonden omdat het de vrede zou bevorderen.

Ook de vele massale vervolgingen in de historie ontstonden omdat een bevolkingsgroep (nogal eens een bepaalde religieuze griep ook, een bedreiging werd voor een machtige. Voor een paus of een koning of voor beide..

Of de machthebber had dringend behoefte aan een zondebok, vaak om de eigen fouten te verhullen, en riep daarom een minderheid tot bliksemafleider/zondebok uit… Waarop de volkse woede zich dan vaak met excessief geweld, koelde. Opvallend is daarbij dat sommige groepen eeuwig zondebok bliven. Ligt dat aan hun of aan het frekwent falen van de machthebbers?  

Dat steekt ook achter die vechtende gelovigen waarbij IS nu de duidelijkste is.
Al zijn Assad. Poetin en zelfs Erdogan nu ook niet meer uit te vlakken… Vechtend over religie én cultuur én naties…  De volgende genocides hebben nu al weer plaats: straks komen ze met alle gruwelen in de media. En dan roepen we: Dass haben Wir nicht gewusst..”.

ONZE  GROTE DODENLIJSTIn Marseille hebben we alle drie de religies naast elkaar, net als in vele landen in het MO het geval is.
DE HERRIJZENIS VAN MARSEILLE
NA EEN EEUW IN DE PUTDE INWONERS MAAR NIET ALLE..
Daarom is deze stad net als de franse natie zo bezorgd om wat er nu net over de grote plas, gebeurt.


ALS DE STAAT GELOVIGEN VERMOORDT
De 80.000 christelijke Armeniërs in Marseille herdenken dit jaar “hun genocide” van 1915: 24 april is dé dag daarvoor gebleven. Met allerlei manifestaties, natuurlijk ook elders in Frankrijk, waar 500.000 armeniërs wonen. En elders op de wereld, waar de diaspora 10 miljoen mensen groot is. Het nu autonome Armenië telt 3,5 miljoen inwoners…
EEN WAARSCHUWING VOOR MORGEN, WEES WIJS MAAR NIET NAÏEF
De paus noemde de armeense moordpartij in zijn Paasrede openlijk “een genocide”. Dit woord is in 1944 bedacht door een poolse journalist, en het dook op in het proces van Neurenberg tegen de gevangen nazi’s. In de definitie er van is het woordje “intentie” essentieel: een genocide moet gaan over daden met een expliciete “politieke” bedoeling.

Erdogan was woedend op de paus c.s.; de turkse regering heeft het zeer moeilijk met de erkenning. Laat staan met enige reparatie van dit bloedbad van 1 à 1,5 miljoen christenen.
DE ERFENIS VAN ERDOGAN
Maar zijn premier sprak later toch enige woorden van spijt en medeleven en er kwam ook een bescheiden herdenking in Ankara.. Natuurlijk wil Erdogan nu niet graag zien dat ook de islam gewelddadigheden soms niet schuwde..

De nieuwe confrontatie met deze (ook religieuze) vervolgingen, doet vele vragen rijzen. Naar  het wanneer, het waar en vooral naar het waarom van deze moorddadige uitbarstingen.

Al lezend over “Armenië c.s.”, besefte ik dat Nederland, bijna twee eeuwen lang ook een  groot moslimland als kolonie had. En in 1948, bij die “vrijheidsstrijd” met Soekarno, bijgevolg  veel moslims neerschoot. Ook wij wisten stevig van “koloniaal wanten”, net als andere landen zoals Frankrijk in Algerije 15 jaar later. We hoeven dus niet ver te zoeken, al was dit niet primair een religieuze strijd.
NEDERLANDS VERLEDEN
OOK BLOEDIG...

Nederlanders waren ook zelf emigranten. In de 19e eeuw Zeeuwse boeren naar Brazilië en later ook andere  naar Frankrijk. We weten ook van de Boeren in Zuid-Afrika met Paul Kruger en na WOII vertrokken vele naar Australië en Canada. Babyboomers gingen einde 20e eeuw ook met duizenden naar de zon: in La France, Spanje en Italië.. De hollanders weten alles van migratie!
BLANK STEUNT BLANK TEGEN BLANK
Wij concluderen uit dit alles zelden: wat is dat christen-dom toch  “gewelddadig”. Mogelijk kan dit stukje van onze geschiedenis, ook die continue beschuldigingen van Wilders (uitgesproken in Nederland en elders)  over “die gewelddadige godsdienst die islam heet”, wat relativeren..
DE MENS IS EEN LINK DIER  
RELIGIEUZE VERVOLGINGEN IN DE GESCHIEDENIS.


Mogelijk bestreden mensen elkaar altijd al vanwege onenigheid over goden en wat die hun “leerden”. Het zou goed kunnen dat dit toenam nadat het monotheïsme was ontstaan.
DE SULFUREUESE COMBINATIE
Te beginnen bij de joodse Jaweh (ca 1500 jaar voor JC), waarna de christenen kwamen en werden gevolgd door Allah begin van de 8e eeuw. In het vervolg gaat het over deze “monotheïstische periode”.

De eerste christen, Jezus van Nazareth, werd door de joden en met steun van de heidense romeinse bezetter, aan het kruis gespijkerd. Deze krachtige profeet wilde met zijn idee de wereld veranderen en dat maakte mensen en machthebbers ongerust. Maar zijn volgelingen hadden veel succes: en ook wereldwijd.
  In Frankrijk wonen 500.000 gevluchte Armeniërs, omdat de beweging van de Jonge Turken (Ottomaanse Rijk) deze christenen in hun land als subversief zag.

Hitler zag zo’n 10 jaar later (zie Mein Kampf) de joden als de grote boosdoeners wereldwijd, wat leidde tot hun massale uitmoording van 1942-1945.
Nu was sprake van een ideologie (fascisme) tegen een (gelovige) minderheidsgroep.

De christenen worden nu, in het MO en elders, weer verjaagd of vermoord: dagelijks nieuws. Recent werden zelfs 10 christenen na een ruzie met moslims in zo’n gammele boot naar “Europa” over boord gegooid.

HET WESTEN EN PALESTINA
IS vermoord en verjaagd christenen; want die passen niet in een soennitisch kalifaat. Dit kalifaat accepteert ook alleen moslims van het radicale type. En ook geen sjiietische “ketters”!  “Dood”, dus ook, aan de foute moslims!

Joden waren in Europa, minstens tot de franse revolutie, rechteloze mensen. De katholieke meerderheid gebruikte hen vaak als zondebok. Er waren regelmatig pogroms, van Rusland tot (later) in Frankrijk…

CATACOMBEN: CHRISTENVERVOLGING IN ROME
150 JAAR GODSDIENSTOORLOG


 Voor het romeinse rijk zelf christelijk werd, vervolgde het de nieuwe christenen fel. Ze werden letterlijk voor de leeuwen gegooid: als volksvermaak. De christenen doken onder in hun catacomben. Hun idee over een andere samenleving: “Bemin uw naasten gelijk uzelf” vond men raar en bedreigend.

Toen de europese christenen, nadat de islam opkwam (begin 8e eeuw), Palestina inpikten en er een Frans Koninkrijk stichten (!), begon een lange strijd met de moslims. Die ontaardde zelfs in 10 enorme kruistochten tegen hen, waaraan heel Europa meedeed.
RELIGIES IN LA FRANCE 
BRANDEND EN BLOEDIG MET GOD
De franse katharen en andere “ketters” (Camisards, Vaudois, etc.) werden door de katholieke inquisitie massaal gemarteld en vermoord. In Carcasonne kunt u de martelwerktuigen nog bewonderen. Ze waren anders, klaagden misstanden in de kerk aan, en leken een bedreiging te worden voor Koning en Paus.

Snel daarna zagen we overal de protestanten opkomen (Luther, Calvijn, etc.) ook in Frankrijk. Dat ontaardde daar in een religieuze burgeroorlog van twee eeuwen. Het Edict van Nantes maakte er een einde aan, nadat vele waren gevlucht. Naar Nederland en elders, als Hugenoten en ook tot in Amerika.
 
EEN ANDER GELUID...

 
WAT GEBEURDE ER
                      MET DE ARMENIËRS?

AKELIGE COALITIES


TURKEN EN DUITSERS.

Om die genocide te kunnen begrijpen moeten we teruggaan naar de jaren van de europese (koloniale) geschiedenis van de 19e eeuw. Toen het enorme stokoude islamitische Ottomaanse Rijk, - intern en extern-, in grote problemen kwam. Wat toen in de geopolitiek door de Groot-Machten (Duitsland, Rusland, Frankrijk, Oostenrijk-Hongarije, Groot Britannië en de VS), “De oostelijke kwestie”, werd genoemd.
Rusland profiteerde als eerste, zeker na zijn victorie op de perzen en de Ottomanen. Het annexeerde oostelijk-Armenië, om de christenen daar te beschermen… Zo’n 2 miljoen armeniérs bleven achter in het Ottomaanse Rijk, verspreid over zes aparte provincies. Het waren etnisch-religieuze gebieden met ook een eigen fiscaal regiem…

Het Congres van Berlijn van 1878 trachtte die vele interne spanningen op te lossen en stelde hervormingen voor. Die de ottomaanse sultan later vergat.. Zeker toen er ook nog vele, voor de russen  vluchtende moslims, arriveerden. 
DE MODERNE TURKEN: KERK LOS VAN STAAT


  Vanaf 1894 waren er al diverse vervolgingen en grote onrust. De armeense bewegingen in diverse landen op de wereld protesteerden heftig. Maar dat hielp nauwelijks: in 1909 werden er 30.000 armeniërs in Adana vermoord, enkele maanden na de interne revolutie van de Jonge Turken (juli 1908). Die ultra-nationalistisch werd en dus alles “Turks” wilde  maken. Ook stapten ze in 1914 in de coalitie van Duitsland en Oostenrijk-Hongarije: tegen de andere groot-machten. Minstens om revanche te nemen op die russen, de bevoogding van de andere grootmachten en ook om die “Armeense kwestie” op te lossen..
HET MINDERHEDENPROBLEEM
Het duitse leger was het Turkse leger al gaan omvormen en trainen. Tot vreugde van de Jonge Turken-beweging, die het land graag wilde moderniseren.


De Armeense Revolutionaire Federatie wilde daar eerst graag aan meedoen. Om zo ook Oost-Anatolië, waar veel christelijke armeniërs woonden, te hervormen. Wat eerst ook Frankrijk en Engeland toejuichten. Maar die wensten europese inspecteurs bij dit project en dat werd een zwaar twistpunt. Ook  tussen de Jonge Turken en de Armeniërs. Een diepe vertrouwensbreuk tussen de beide was het gevolg.

In die gespannen situatie werden de christelijke Armeniërs tot een verdachte groep: immers,  dat westen (ook de Russische orthodoxen), waren ook christelijk. Merkwaardig genoeg was samenwerken met die (ook) christelijke duitsers geen probleem! Omdat de turken het niet alleen af konden.. En, die duitsers waren al langer flink gebrouilleerd met de fransen (zie hun oorlog in 1870) en de engelsen. 
ARMEENSE TOPPERS...ZE VERLOREN
DE OUDSTE CHRISTENEN


Deze, -dus ook “westerse” omstandigheden-, speelden een rol in die haatuitbarsting tegen de armeense bevolkingsgroep. Deze religieuze minderheidsgroep, werd de zondebok voor het Ottomaanse debakel!

Het ontkennen van de genocide en die afdoen met “een stel locale geweldsuitbarstingen” door Turkije blijkt niet houdbaar. Ondanks veel pogingen om het uit te wissen, bleken duitse en Oostenrijkse officieren ooggetuigen te zijn geweest. En er waren ook regeringstelegrammen bewaard gebleven, ondanks het verbranden van het archief ná WOI.. Vele armeense mannen werden namelijk in hun woonplaatsen geëxecuteerd en hun vrouwen en kinderen moesten door de woestijn richting Syrië lopen: een deportatie dus! Onderweg werden ze door milities en bevrijde misdadigers bestookt en vermoord. Zo zag die genocide er dus toen uit..
Let dus op de rol van het christelijk westen in de ontwikkelingen en zie hoe dat mede tot die volkenmoord op de Armeniërs leidde. Frankrijk schijnt zelfs een soort van “Israël-achtige” oplossing voor de armeense christenbroeders te hebben nagestreefd in Oost-Anatolië. Ook in Verdun in 1914, vochten Armeniërs ook samen met de fransen tegen de duitsers..

Dit verklaart de goede relaties Armeniërs-Fransen, de haat tussen Turken en Armeniërs én de spanning in de Turks-Franse verhoudingen tot op vandaag! Sarkozy was en is mordicus tegen Turkije in de EU... 
DE ARMEENSE DIASPORA
De Armeniërs waai-erden uit over de wereld hun diaspora is ook enorm. We vinden ze in Rusland (2,2 miljoen), in de VS (1,3, vooral in Californië), 600.000 in Iran, 500.000 in Frankrijk (vooral in Parijs, Lyon en ca 80.000 in Marseille), 400.000 in Oekraïne, 250.000 in Georgië, 190.000 in Syrië, 140.000 in Libanon, 130.000 in Argentinië en dan zijn er nog in Polen, canada en Spanje. Bekende Armeniërs zijn: Charles Aznavour uit Frankrijk en Kim Kardashian uit de VS. Deze enorme diaspora van 10 miljoen is zeer actief gebleven. Naast het “verre vaderland Armenië van nu” met 3,5 miljoen inwoners. Dat was lang een Sovjetrepubliek en ligt opnieuw in Russische invloedssferen nu..  Een diaspora die ook lijkt op de joodse.. Beide ook het gevolg van vervolgingen van minderheidsgroepen.
AMERIKAANSE ARMENIERS
Marseille ontving de eerste groep in de 20-er jaren: de familienamen die eindigen op “ian” wijzen op armeense roots.  Maar ook na WO II kwamen er nog toen de sovjets het inpikten. Er waren meerdere immigratiegolven…. De laatste kwamen toen de URSS instortte dus pas kort geleden in de 90-er jaren. Ze zijn sterk gebleven in hun traditionele beroepen: textiel en  leer, en Marseille kent hierin vele bedrijven. Ook hebben ze een sterk ontwikkeld (ook religieus) verenigingsleven behouden. De armeense voetbalclub is een van de oudste in de Paca.
BEELD VAN DE GENOCIDE-AANLOOP
ARMEENSE KATHEDRAAL  MARSEILLE
 De lijst met bekende franse Armeniërs is ook indrukwekkend. In alle sectoren ook van artistieke tot politieke. Balladur, Henri Verneuil behoren hier toe. Ze zijn uitstekend geïntegreerd wat kennelijk samengaat met een sterk eigen verenigingsleven: onderlinge solidariteit dat is hun geheim.
ARMEENSE HERDENKING MARSEILLE
In Marseille zien we jaarlijks dat enorme spandoek hangen aan hun kathedraal waarop de turken ook niet vergeten worden…. Die turken zijn ook in Marseille, wat minder in aantal.

Waarom relatief veel turken naar Duitsland immigreerden is ook duidelijk uit de geschiedenis van de beide landen..

Het bruggebouwen tussen Armeniërs en turken verloopt uiterst langzaam. Ook omdat de eis van de EU om de genocide te erkennen er was in het kader van een toetreding.. Daarvan is nu niets meer over… De armeens-turkse journalist Hrant Dink werd in 2007 vermoord: hij werkte hard aan die verzoening.. Het Verdrag van Zürich van 2009 over toenadering ligt nu bijna plat…Het openen van de grens tussen Turkije en Armenië hielp ook wat. Maar de huidige politiek van Erdogan, die de islam sterk propageert, doet verzoening verzwakken.
ARMENIERS EISEN ERKENNING GENOCIDE

In de hoofdstad Erevan van het huidige autonoom geworden Armenië (na de val van de USSR) werd de 100e  “verjaardag” van de genocide uitgebreid herdacht. Met ook delegaties uit de VS, Rusland en Frankrijk.. ook in aanwezigheid van vele armeniërs uit de diaspora. Ook uit Frankrijk en Marseille, waarbij ook de Ugab (Union Generale Armenienne de Bienfaisance) uit 1906 (!) intensief meedoet. Met zijn budget van 45 miljoen, bijeengebracht vanuit 28 landen. Men helpt liefst 400.000 mensen in Armenië, waar ook een nieuw hoofdkwartier werd geopend: voor humanitair en educatief werk. Ook worden er jongeren uitgewisseld. 

Het jaar 2015 is in de regio Paca ook een druk jaar van herdenkingen. Bijna 30 festivals, concerten, films, exposities, colloquia, theater, missen en inauguraties van herdenkingstekens.   


 
ESSENTIËLE MECHANISMEN
Toen er polytheïsme heerste waren de vele goden als stoute mensen met extra-machten. Daarnaast was er de koning, de keizer, de pharao etc.. ,die de echte macht en forse middelen had. Toen het monotheïsme er kwam,- bij de joden als eerste-, zat de koning op een lijn met Jaweh . Idem later bij de christenen, maar pas nadat de heidense koning zich bekeerde tot die ene nieuwe god.
KERK LOS VAN STAAT...


DE FRANSE VERSIEZoals Clovis in Frankrijk deed. Ook de romeinse keizers deden dat nadat het christendom hun rijk binnen was getrokken. En zeker nadat er ook een paus was opgedoken. Idem met Mohammed en Allah die ook op een lijn zaten en de opvolgers deden dat ook.

De wereldse macht haastte zich dus om snel dicht bij de goddelijke macht te staan. En de koningen en keizers lieten zich dan ook door de paus kronen. Als door god gezondene…
EEN STERK KOPPEL

PRINSELIJKE BISSCHOP


Zo werd de staat met de kerk verknoopt en werd de wereldse heer nog machtiger. Die verbinding van Staat en Kerk versterkte de wereldse macht eigenlijk nog meer: want ze was ook afgezant van god!.  

DE PAUS KRRONT DE KONING.. SAMEN STERKER
Ook ging het vaker ook om de vervolging van een minderheid. Dus zowel de Staat als de religieuze meerderheid voelden zich vaker bedreigd of hadden behoefte de schuldige aan tw wijzen voor rampzalige gebeurtenissen. De zondebok verscheen op het schavot..

Vaak ging het ook om een verschil in overtuiging, religieus en/of ideologisch dus. Maar ook nogal eens om een crisis binnen de meerderheidsgroep, die op de minderheid werd  “uitgekuurd”! Het mooiste was als die minderheid ook een religieuze minderheid was… Zie de geschiedenis van de joden die heel lang in Europa de enige religieuze minderheid waren naast al die christenen. Ze waren het ook niet zelden voor islamitische landen later..
OOK IN LUIK: LIMBURGSE HISTORIE
Het is opmerkelijk dat het monotheïstische christendom de eerste concurrent werd van het jodendom. En zich vervolgens vanuit Palestina, (ook) noordelijk verspreidt, via het huidige Turkije en ook richting Europa.. Apostel Paulus was in Efese actief: hier zijn de wortels van het christelijke Armenië..

Begin 8e eeuw ontstond de (ook monotheïstische) islam In Medina en Mekka; en werd de nieuwe concurrent van joden en christenen. Na het grote (christelijk) geworden Romeinse Rijk, slokte het latere islamitische Ottomaanse Rijk vele christelijk geworden gebieden op. Zoals het huidige Turkije, de berbers uit de Magrheb en grote delen van Oost-Europa. Zelfs  tot aan Wenen en bijna ook tot Poitiers in Frankrijk.

De polytheïstisch volken werden monotheïstisch en daarmee kwam ook de strijd op gang tussen Jaweh, de god van de christenen en Allah.. En die duurt en, nu weer in grote hevigheid, tot op vandaag voort..
EEUWIGE DISCUSSIE

JE GELOOF TONEN... DISCUTABEL?
In Europa lieten franse koningen en keizers zich nog graag door hoge clerus kronen, zoals ooit Karel de Grote. En zie de diverse europese vorstenhuizen en hun innige banden met de kerk. Em dictator Franco was ook niet de enige/ zie ook Pinochet in Chili.


DE ACTUALITEIT: DE GELOVIGEN OP VANDAAG
-De zuivere islam heeft het moeilijk.

DE VREDIGE ISLAM

MARSEILLE TEGEN RADICALISMEIn L`Express stond een artikel over het gevecht in overwegend moslimwijken in Lyon van “de ware moderne islam” met de salafisten. Jonge hoog opgeleiden willen imam zijn voor hen die geen integrisme willen en die de radicalen en de “integristen” een halt willen toeroepen. Wat in een gemeenschap waarin nu al 20 jaar ultra-religieuzen de baas zijn niks meevalt. Het verhaal vertelt over het gevecht om een nieuwe moskee dat na 13 november nog verhevigd is.
Nu de overheid moskeeën bekijkt , wil sluiten als ze radicaliseren en ook “foute imams” uitwijst begint het gevecht binnen de moslimgroep te verharden. De salafisten (orthodoxen) zeggen dat zij nou net de barriere vormen tegen de radicalo`s omdat zij de vreedzame aloude versie van de islam brengen: van hen moet men nu net afblijven!
DE ZACHTE SOUFI`S

SOFT ISLAM
Bijeenkomsten van “modernen” werden al bezocht door salafisten en daar werden de imams in spè stevig in diskrediet gebracht. Maar deze laten zich niet wegdrukken al is dat zeer moeilijk nu. Een succesvolle voetballende moslim richtte ook een meisjesvoetbalgroep op.. Men wilde dat hij met zijn sport uit de wijk verdween: vrouwen in shorts dat kon niet..  TV-imams bemoeien zich ermee. Ze raden aan om de moderne dissidenten niet openlijk aan te pakken, maar niet met hen samen te werken en hun in diskrediet te brengen. Hen te isoleren dus.
KORAN IN FRANS EN ARABISCH
De modernen vragen om steun en hulp. Ze willen dat het “religieuze aanbod verbreed wordt” en ook de kennis van het arabisch verbetert. Om te voorkomen dat de tendentieuze franse vertalingen van de geschriften de overhand krijgen. De gelovigen moeten hun teksten in het origineel kunnen lezen.
DE FRANSE KORAN
Nog beter zou zijn die dubbele uitgaven te propageren: de Koran in arabisch en Frans en dat naast elkaar op aangrenzende pagi-na`s die ook bestaan. De interne strijd om de “ware islam” is begonnen en daarop moet de politiek nu ook inspelen. Wat in een land met een ware “laïcistische kramp” niet zal meevallen..  Vreemd omdat hier het “scheiden van kerk en staat” op grote schaal en het eerst in Europa begon. Na de revolutie die veel geweld inzette.. Nu komt dus die tweede..  
GOEDE EN FOUTE IMAMS
 

 
GEEN TEGENSTELLING? 
-Rome sprak met de orthodoxen van Moskou
Kyrill en Franciscus spraken in Havana met elkaar, mooi ver weg van hun kerken. Dat was sinds 1054 niet meer gebeurd! Al was de patriarch van Constantinopel in 1964 nog even in fysiek contact met Paulus VI…
PAUS EN SUPERPOPE KYRILL NA EEN EEUW STILTENu vond men elkaar rond die afgrijselijke vervolging van christenen in het MO en dat gebeurt net voor een Orthodox concilie in Kreta in juni a.s. waarop ook over de griekse orthodoxen in Oekraine wordt gesproken. En hun onderlinge wrijvingen ook aan de orde komen. Moskou is wat bezorgd over zijn orthodoxe wereldleiders positie.. Nu worden van Pakistan tot in Nigeria christenen vervolgd en ze vertrekken op vele plaatsen massaal.  In Irak en zeker in Syrie waar ze 10% van de bevolking zijn.  In Syrie zijn er 290.000 katholieken en 242.000 orthodoxen en daarnaast zijn er nog de assyrische  en de armeense christenen, die los staan. Die zijn bang dat na Assad de vervolging pas echt uitbreekt en mede daarom zijn ze aan de russische kant nu, dat Assad steunt. Dat zit onder deze oorlog ook nog verstopt. 
HITLER + MOSLIMS TEGEN JODEN
Er bestaat ook de OCI de islam samenwerking die optreedt voor 57 landen en een vertegenwoordiging heeft in de VN. Waarom dus ook geen “christelijke conferentie” die wereldwijd opereert? . Dat is ook een reden dat Franciscus en Kyrill samen spraken om zo ook de christenen overal beter te kunnen representeren. Poetin weet alles van deze ontmoeting: hij sprak ook twee keer met Franciscus dus dit alles is geen toeval.
-Komt het verbod op de godslastering weer terug?
In de 13e eeuw werd godslastering verboden en de majesteitsschennis ook.
STAAT STRAFT ONGELOVIGE? 


GODDELOZE VAN HET REVE
Want de koning achtte zich meestal ook als “gezonden door God”. Net voor de revolutie werd dit uit de franse wet weg gehaald. Maar al in 1819 kwam de wet van Serre en die verbood “excessieve belediging van de publieke en religieuze moraal “ het was tijdens “le second Empire”. In 1881 met de komst van de perswet barstte het beledigen van de religies weer los tot in 1914.

Dan wordt het weer rustig tot in.. 1972. De Loi Pleven schiep een nieuw delict: de provocatie tot discriminatie door haataanzet en geweldsoproep”. Tegen een etnische groep, een natie, een ras of een specifieke religie. En elke groep die zich beledigd achtte kon je aanklagen en zijn aanklacht ook kracht bijzetten. Zo kregen vele “associations” grotere bekendheid. Zo kwam de “identiteits logica” weer de wet binnen en werd toegegeven aan “communautaire” tendensen in La France.

Zie de recente boeken: Blaspheme (Jacq de Saint Victor) en Les buchers de la libertè van Anastasia Colosimo. Daarin zegt men dat fatwa`s en terrorisme worden verboden maar dat tegelijk de vrijheid van het woord wordt beperkt.  Op vele plekken in Europa: zie Polen, Hongarije en ook Frankrijk.. En dat begon niet met 9/11 of de karikaturen van Mohamed maar met de wet Pleven in 1972 al. En met de “herinneringswetten van de 90-er jaren” . En dan wordt het nog erger… “islamophobie” is nu al een gevaarlijke term geworden want dat is “een belediging van intieme overtuigingen” wat voor sommigen ook het lot acceptabel maakte voor de moorden op medewerkers van Charlie Hebdo. Ook werd het genoemd in het kader van de dekolonisatie-aanpak of racisme-bestrijding..  Handige covers. Anderen vroegen om herziening van de wet van 1905 over de scheiding van kerk en staat. Wat gaat er volgen en tot hoever gaat men? En tot welke bestraffingen gaat het komen?
Een nieuw dogma verscheen: het respect voor de intieme overtuiging wat kwam te staan tegenover de “vrijheid van het woord” . Het doet denken aan 1880 toen de jezuieten werden verjaagd door reactionaire krachten die vrijheid van geweten en religieuze overtuiging naar voren schoven. Men doet ook alsof de moslims moeten worden beschermd en niet zelf in staat zouden zijn zich te verdedigen. Het is vreemd om een republiek te zien die godsdienstvrijheid propageert maar niet die van hun dogma`s. Een gevaarlijke weg..

Het principe van de tolerantie dat het lijkt te winnen van de vrijheid van het woord en het recht op humor en spot..
In Nederland werd de godslastering pas recent uit de Grondwet verwijderd overigens..
FRANSE WET TEGEN RACISME 1972
HOE GAAT HET NU
                MET DE CHRISTENEN?

Er zijn 2,2 miljard christen en 1,6 miljard moslims op de wereld. Zo’n 50% is katholiek en 37% protestant; daarbij moeten nog 12% orthodoxen geteld worden en 1% “divers” (w.o.: Jehova’s, mormonen, etc.). Zo’n 85% van de moslims zijn soenniet en 10% is sjiiet.
STATISTIEK GEVLUCHTEN
En zo’n 5% divers: ismaeliten, alouieten, soefis en druzen. Christenen groeien snel: 2,55 miljard in 2020 tegenover 1,83 miljard moslims. In % van de wereldbevolking: christenen 1/3  en moslims bijna ¼.. Dat is voor vele een verrassing..  Of bedoelen de islamofoben nu al de volgende eeuw?
RELIGIES IN AFRIKA
 De volgende 10 landen zijn nu toppers in christen-vervolging: nr.1 is China (260 incidenten in 2014), Vietnam en Nigeria zijn 2 en 3 met 116 resp. 108.Syrië en Centraal Afrika daarna met 107 en 100. Egypte = nr. 58, Irak = 53, Kameroen = 49, Indonesië = 30 (!) en Colombië = 20..    

Landen met christelijke minderheden zijn: Libanon met ca 40% christenen, Egypte en Jordanië met ca 5-10%, Syrië, Irak, met 1-5%. Turkije en Iran met minder dan 1%. In absolute getallen: Egypte heeft 8-10 miljoen christenen (kopten), Armenië 3 miljoen, Libanon 1,5 miljoen, Syrië 850.000, Irak 600.000, Jordanië 350.000, Iran 135.000, Israël 150.000, en Turkije 80.000. Samen zo’n kleine 15 miljoen (bijna de bevolking van Nederland).

Hun namen zijn vaak wat mysterieus: Kopten + syrische orthodoxen, maronieten + melkiten + Assyrische-chaldeërs (oud-katholiek.).

De islamlanden die christenen het zwaarst bedreigen zijn: Somalië en Irak, dan volgen Syrië, Afghanistan, Soedan, Iran, Pakistan, Eritrea, Nigeria, Saoudi-Arabië, Libië en Jemen. Dan volgen er nog een 20-tal andere moslimlanden (in MO en Afrika). Totaal dus in: 28 moslimlanden.. (ca 9% van alle landen ter wereld).
RELIGIES EN VOORTPLANTING WERELDWIJD


15 JAAR VLUCHTEN...

De basis om dit te meten is: de mondiale index voor vervolging (VN). Let wel: er zijn dan nog 22 andere niet-islamitische landen waar christenen ook worden vervolgd. In totaal dus 50 van de 230 landen (23%).  


 
ALEPPO  HET GROTE SYMBOOL 

WAR CHART VAN ALEPPO 
Iran vecht er met Hezbollah en helpt zo het leger van de sjiiet Assad. De saoudi`s stuurt wapens naar de anti-Assads en wil die nu vanuit Turkije met bombardementen steunen.
HET LIJKT OP DRE$DEN 1944
ONNOEMELIJK LEED...
De VS, Frankrijk bombarderen de IS-ers daar en Rusland gooit de anti-Assads ook plet. Tenslotte vechten de turken daar tegen de koerden die trachten koerdische gebieden aan een te sluiten (Aza en Kobane).

De terroristen voor de turken dat zijn de koerden. Voor anderen zijn dat IS-ers en voor de russen de anti-Assad syriers..

Zo vinden turken, Qatar en saoudi`s elkaar tegen Iran in Aleppo. En ze willen nu ook samen met de turken troepen sturen om de anti-Assad rebellen te steunen..  Zo heeft elk wat te winnen en werd het een groot ratje-toe. Aleppo is een symbool van de totale verwarring in het MO.  Dat op rand van een wereldoorlog is gekomen.
ROOD IS CHRISTENEN


DE KOERDEN OOK EEN VERSPREIDT VOLK
Want de russische ambassadeur in Frankrijk ziet Syrië waar Assad aan de ene kant in de woestijn door IS wordt belaagd (dat de saoudi`s steunen). Aan de andere kant is er Turkije, Nato-lid, dat agressief is. Dat doet denken aan Servië in 1914.
AANVALLEN OP MEDISCHE FACILITEITEN


MEDISCHE CAPACITEIT
HET SYRISCHE SLAGVELD 


EPILOOGMensen vervolgen andere mensen vaak omdat “ze afwijkend zijn”. In cultuur, ras en in geloof. De laatste ging een sterkere rol spelen toen de monotheïstische religies er waren en toen de verbintenis religie-staat was ontstaan. Want dan zet de staat ook vaak “de gelovigen in” bij conflicten. Scheiding van Kerk en Staat is kennelijk zeker zo belangrijk als de trias politica (scheiding van wetgevende, rechterlijke en uitvoerende macht in de democratie).
Verlicht en modern denken is kennelijk van belang voor meer vrede. Maar Marx zei dat “religie opium was voor het volk”…

Religies gingen over staatsgrenzen heen en gelovigen moesten vaak wegvluchten om conflicten. Waardoor ze elders tot minderheden werden en daarom soms weer werden vervolgd omdat ze “afweken”. In deze tijd van massale migratie zien we vaak deze mechanismen opkomen. Maar let wel: migratie is eigenlijk van alle tijden!

Als er in landen en regio crises ontstaan ook vanwege veranderingen van zeer diverse soort (economisch, technologisch, politiek) worden mensen onrustig en zoeken naar schuldige. Die ze vaak “vinden” in de afwijkende, minderheidsgroepen. Waarbij sommige politici dit fenomeen graag oproepen om hun positie te versterken: dat noemen we dan haat zaaien.
MISBRUIK RELIGIEUZE MINDERHEDEN PER REGIO
In crises willen wij naakte apen veiligheid, rust en zekerheid terug en schuwen dan niet om de “afwijkende” tot kop van Jut te maken. We denken dan dat dit iets op zal lossen.

Voor hen die dat vooral zien “in primitievere culturen/landen” moet gewezen worden op: de vervolgingen van protestanten (ca 1500 Europa), de christenvervolgingen (de romeinen en veel later de Ottomanen etc. ), de jodenvervolgingen (in Europa, met de shoa als de ergste) en ook diverse moslimvervolgingen (recenter in Bosnië zie Sebrenica).STATISTIEKEN VAN DE ONMENSELIJKHEID

DISCRIMINATIE EN GEVANGENISSSSTRAF

STATISTIEK VAN HET GROTE ONRECHT


Dus is de wat schokkende conclusie dat “meer beschaving” ons kennelijk niet garandeert dat er minder vervolgingen van minderheden zullen zijn.
DE ECHTE VERVOLGERS...
Dit lijkt en belangrijke les en een reden om waakzaam te blijven. De vernislaag op de mens is dun gebleven en er onder zit nog steeds ook veel gevaarlijks.MAAR,
De ruimtetelescoop WISE maakt sinds einde 2009 opnamen van het infrarode deel van het heelal.
Dat heet WISE J224607.57-052635.0 vertelt Chao Wei Tsai in het Astrophysical Journal. Zijn Jet Propulsion Laboratory bij NASA vond deze verre galaxie aan het einde van het heelal..  En er werden meerder van zulke galaxies gevonden.. We zijn op 12,5 miljard lichtjaren van de aarde..
GALAXIES: DE ONMEETBAARHEID VAN HET HEELAL
Deze galaxie is liefst 300.000 miljard keer lichtgevender dan onze zon. Wat betekent dat er in het midden een enorm zwart gat moet zijn met een massa van miljarden keer die van de zon. Bij zo’n intens licht is er een enorme zwaartekracht en dus eet dit monster alles wat in de buurt komt op. Daarvan wordt de schijf er om heen enorm heet  en dat geeft dat enorm sterke licht.
GALAXIES EN ZWARTE GATEN
 Het raadsel komt van zijn leeftijd: want dat licht komt 12,5 miljard lichtjaren ver en dat is dus van dichtbij het moment dat het heelal ontstond 13,8 miljard jaar geleden. Hoe kon dit monster zo snel ontstaan: het is zeer jong. Dat geeft nu de vakwereld enorm te denken… Dus komen er nu theorieën los..
RUIMTE WETTEN:  DE OUDSTE...
De eerste is dat het embryo ervan veel groter was dan normaal. Een olifant komt van een baby-olifant namelijk..

De tweede is dat het “ding” op een moment de limiet van Eddington overschreed.. Het maximum nu voor de groei zwarte gaten in een bepaalde tijd. Want als licht uit de discus een bepaalde sterkte overschrijdt oefent het een enorme druk uit op de materie die naar het zwarte gat wordt gezogen.  Deze wet is niet voor het eerst in het geding namelijk.  Andrew Blain gelooft dat het dat is. Hij denkt daarbij aan een “eetconcours van hot-dogs”.. dat dan wel miljoenen jaren zou duren..
ANDREW DE EXPERT
Wel, wij leken zijn weer eens plat maar de experts kennelijk nog meer dan wij. Dat heelal heeft nog vele verrassingen in zich. Dus breek uw hoofd niet te veel over deze..

Dat is een aardige voor wat gemijmer op uw favoriete zonneplekje…

Als u er een derde theorie bij vindt dan bel even naar Andrew Blain bij Nasa!

Ik wens u veel zonneschijn toe,
 

 


Leon de Marseille,
    1 april 2016