Totaal aantal pageviews

zaterdag 27 februari 2016

ZIJN LINKSE MENSEN EIGENLIJK "GELOVIGEN"?.LINKSE MENSEN ZIJN ALS GELOVIGEN..

 

TE GOED WILLEN ZIJN KAN BLIND MAKEN

 

INHOUD

-Weinig tijd/zin in lezen? Lees: 1,2 en 6
-Zin in meer? Kies uit: 3 t/m 5

 
1.INTRO
2.LINKSE MENSEN ZIJN GELOVIGEN!
3.HEROPVOEDING VAN EX-DJIHADI`S (Saoudi`s)
4. DJIHADI-HEROPVOEDING IN LA FRANCE
5.WAAROM NIET IN TECHNOLOGIE GELOVEN?
6.EPILOOG 

 

 

INTRO
Toen ik las over “links zijn is ook een geloof”, voelde ik iets van herkenning. Dat  deed meteen met de herinnering opkomen aan dat verbod (dat er ooit was in katholieke regio in Nederland):  om op een linkse partij te stemmen. (heette toen, 50-er jaren: het Amendement..) 
HET WORDT ER VROEG IN GEGOTEN
Dat werd de gelovigen van de kansel opgelegd namens de hoogste kerkelijke machten. En werd pas 30 jaar geleden echt ingetrokken. Begreep ik dus nu pas dat dat er kwam omdat het katholicisme en het socialisme onderling concurreerden? Ook dacht ik aan opmerkingen dat: “sommige volken in Europa in democratische landen in hun presidenten eigenlijk de vroegere koning wilden zien”.
 
HET MAG KRUISEN MAAR NIET SAMENVALLEN
Ooit was de monarch ook het hoofd van de kerk en van het enige toegestane geloof.. Tot de scheiding van Kerk en Staat daar een einde aan maakte. Maar dat was (en is nu..) niet overal  ieders idee.. In tegendeel, lijkt het.
JA DE WERELD WORDT ECHT WARMER! EUROPA + AFRIKA VOORAL
Geloven kan dus iets zeer fanatieks worden. Dat zien we in al zijn trekken nu weer. Katholieken van vandaag weten nog van het Rijke Roomse Leven in de 50-er jaren. En wie kent ook niet die fanate bijbelbelt in Nederland?
POLITIEK EN DOELEN..
RAF, Rode Brigades, IRA e.d. zijn we ook nog niet vergeten. Daar werd geloven bijna synoniem aan geweld gebruiken om “te overtuigen”. Kamikazes, Hitlerjugend, KuKlux-Clan, roomse inquisi-teurs, maffia/comorra... de rij lijkt oneindig. Kruistochten, djihad`s, protestanten-vervolging, de shoa.. ook allemaal uitwassen van extreme overtuigingen.

Er zijn nu ook mensen die heilig geloven in sekten, mystieke genezingen, spoken en geesten, en zelfs in het heilbrengende van technologie.. Een mens moet kennelijk in iets geloven. Hij wil een zin zien en voelen van zijn leven…
 
HET MO, KERKHOF VAN DE HUIDIGE WERELD
Maar, hoe komt de mens zover dat hij moord en doodslag acceptabel acht om zijn overtuiging te doen winnen? En hoe krijgen we verdwaalde mensen weer zover dat ze gewoon onder ons verder kunnen leven nà een extreme levensfase? Daar wordt nu veel in geïnvesteerd. Men kijkt naar de vroegere heropvoeding van IRA-leden en ontdekt ook dat Saoudi-Arabië daar mee bezig is. Ook in Frankrijk maakt de regering nu ook een serieuze start hiermee.. en kijkt naar andere ervaringen.

DE KLEUREN VAN HET TERRORISME
Geloven is dus natuurlijk en onvermijdelijk, maar ontspoord geloven leidt tot de meest afschuwelijke dingen. Voer voor ideologen, psychologen, volksmenners en populisten..

Is inzicht, ontwikkeling en opleiding een afdoende wapen tegen blind fanatisme? Of doet dat er niet toe? Kan de mens ooit geweldloos geloven in iets zonder op hol te slaan en zijn medemensen te vermoorden?
VAKLITTERATUUR..
In elk geval hopen nu duizenden dat het “kalmeren en herintegreren” van ex-woestelingen wel kan. Wie weet ligt in de methodes daarvoor ook de sleutel van de preventie; het voorkomen van het uitglijden..

Immers de omstandigheden maken vaak de mens wat zijn gedrag betreft.. ligt daarin Des Pudels Kern?   

 

 PROPAGANDA OF WAKKER SCHUDDEN?LINKSE MENSEN ZIJN GELOVIGEN
 
RECHTS MAAR MET ROOD TOPJE?Dat is de overtuiging van de britse conservatieve filosoof Roger Scruton. En hij ging om dat te onderstrepen niet over een nacht ijs.. Hij behandelt een twintigtal  linksige denkers en concludeert dat de laatste eeuw vooral “marxistisch” was.

DE TAAL VAN DE EILANDBEWONERS
En, zegt hij, dat marxisme is niet enkel een econo-mische theorie  maar een visie op de wereld waarin poli-tieke actie in dienst staat van die alles omvattende  marxistische visie.

Hij ergerde zich vele jaren aan de linkse hegemonie op de universiteiten waar de conservatieve denkers sterk in de minderheid waren. Dus trachtte hij te ontdekken wat de linkse collega`s hem konden leren. En constateerde dat zij alle op een zelf geconstrueerde wolk leefden waarbij ze zelfs de taal naar hun hand zetten en vele automatische denkfouten maakten.
LA FRANCE GAAT NAAR RECHTS..
Ze zijn alle personen die elkaar vinden in het “negatieve” en die niets houden van de maatschappij waarin ze leven. Zij denken het beter te weten dan “gewone mensen” en eigenlijk de leiders te zijn van alles. En zijn alle kwaad dat de andere politici en de zakenlieden (de bourgois) niks anders willen dan hun idee om zeep helpen. Dus zij moeten liefst vernietigd worden…  De linkse intellectueel is de vijand van tradities en gewoonten in de maatschappij. Die moeten weg en plaats maken voor hun gedachten.
LIGGEN MINDER LEKKER NU..
Vele auteurs uit de 20e eeuw blijken links te zijn. In Frankrijk zegt hij kan je van “linkse intellectueel zijn een carrière maken”. Dat ontstond vooral na WOII na die traumatische bezetting waarna de maatschappij moest worden gezuiverd en vernieuwd. En die katholieke kerk en die bourgois moesten aan de kant. In de 60-er jaren ging deze idee op reis in Europa.
 
RECHTSE SCHELDTERMEN


EEUWIG RASDie auteurs waren eigenlijk alle producten van het communisme en bewonderden een soort van intellectuele stalinisten. Daar zou het heil in gevonden kunnen worden en dat werd een soort van ritueel gebed..
VERKREGEN GELIJKHEID OF BENUTTING GELIJKE KANSEN?
ALTIJD WEER SPINOZA

Dat zoiets kan is enkel verklaarbaar uit de religieuze idee die er in schuilt. Ook daarin wordt steeds wat beters beloofd wat je nooit kunt ontkennen omdat het “nog moet komen”..  De moderne linkse intellectueel is zoiets als afstammeling van een priester. Steeds wordt de huidige imperfectie vergeleken met de komende perfectie in de toekomst. Er mag niet gezegd worden dat je natuurlijk altijd iets kunt verbeteren.. 
LINKSE DICTIONAIRE
Zo ontstaan er twee concepties van de politiek. De ene die de politiek slechts een deel van het totale leven acht. En is nodig om compromissen te vinden tussen de diverse belangen. De andere is die van Lenin, die deze vond bij Marx) en die inhoudt dat de politiek een “totaal systeem is”. Die beheerst en regelt alles in het leven van iedereen. Zij moet zorgen voor de eindoplossing en alle problemen elimineren. Maar elke keer eindigt dat ook in chaos en miljoenen doden..
II FRANKRIJK: NOG NIET TE ZIEN, LP LIJKT HYBRIDE
Al die ideeën, als sociale gerechtigheid, mensenrechten etc. ,zijn eigenlijk secu-liere versies van religieuze ideeën. Dat maakt ze taai en onuitroeibaar.

Corbijn van Labour in het UK is er ook zo een: hij stoelt alles op de totale oplossing en zijn ressentiment. Ook als hij zegt: “Ik propageer een nieuwe visie, die van de zachtheid”.  Daarmee staat de ander meteen in de hoek van de rotzakken, de slechte en de onmenselijke. Eigenlijk is dat al zeer agressief en puur links ressentiment. In de stijl van: “Omdat u me wil onderdrukken zal ik u moeten gevangen zetten en daarbij laat ik het dan maar uit menselijkheid”.
DE TAAL VAN HET MIDDEN

Een uiterst moralise-rende visie ook op de politiek. Die eigenlijk in zichzelf immoreel is omdat ze de moraliteit verplaatst van indi-vidu naar de staat. Want elk van ons hoort zich immers verantwoordelijk voor alle die van hem/haar afhankelijk zijn. Als ik die naar de staat overbreng moet die het maar regelen en kan ik zelf verder rustig “immoreel leven”. En de staat is er om mijn overmatige rijkdom af te pakken en te herdistribueren. Zo neem je elke burger zijn verantwoordelijkheid af en kan ieder die het wil zonder wroeging ontsnappen. En die “welzijnsstaat is dus eigenlijk de “externalisatie van de liefdadigheidsplicht van elkeen”.
BEIDEN FAILLIET...
NIEUW LINKS OF STUIPJE?Dat kun je nu zeggen, maar in de 80-er jaren was dat onmogelijk. Omdat men zich nu niets meer aantrekt van “ideeën en ideologieën”..

Lees voor meer: Fools, Fraudeurs en Brandstichters:  Denkers van Nieuw Links ( van Roger Scruton, Bloomsbury Publishing).    

DE LINKSE DENKERS EN DOENERS.. PROFIEL VAN CANADA
OVER DE LINKSE KERK

 
LELIJK LINKS, NIKS LIBERAAL!

VS: EXTREMISME OUDE EN NIEUWE VORMEN


HEROPVOEDING VAN EX-DJIHADI`S (saoudi`s)
Heropvoeding is bepaalde geen nieuw verschijnsel. Vele landen hebben daar instellingen voor en in de dictatoriale, sterk ideologische landen, waren/zijn deze instellingen onder keiharde regiems geplaatst. De goelags, Guantánamo, de chinese, die voor ex-IRA-leden en die voor de Rode Kmer.. 


ZIE HET BORD LINKS!
GUANTANAMO.. BUSH-PRISON
KAN STRAKS OVERAL BESTAAN
 
IS-TRANINGSKAMP
Als een djihadi na zijn straftijd huiswaarts keert wordt hij in Saoudi-Arabië meteen bij zijn familie gedropt. En 14 dagen later moeten ze “in de herop-voeding” Die sterk lijkt op een mooi vakantiekamp. Een VIP-behandeling wacht hun daar, met een maanduitkering, een baan in het vooruitzicht en alle hulp zelfs om te kunnen trouwen met een “goede vrouw”. Ze worden nauw gevolgd door een imam die goed in de (wahabitische) leer staat..
KAMPEN VAN JOZEF S.
KAMPEN IN CHINAZe worden in contact gebracht met grote geleerden in hun geloof, die hen omstandig uitleggen dat in de Koran niets staat van dit foute djihadisme. Ze worden zo “schoongewassen van hun grote zonden” en kunnen zo “maagdelijk herbeginnen als goede gelovigen”.. Ze leren waar ze werden misleid met foute interpretaties van teksten en zorgt dat de goede geloofskern niet wordt beschadigd. Dat kost de saoudische regering sloten met geld…, maar de recidivegraad is 0%!
VS HEROPVOEDING
Ene Khalid-al-Hubay-shi streed in de djihad in de Philippijnen en werd gepakt in een trainingskamp in Afghanistan. Hij werkt nu via Internet voor de overheid voor 800 dollar maandelijks, met een auto en met 20.000 dollar voor zijn trouwerij..
CHINA KAN ER OOK WAT VAN..
De VS hebben een recidive van 6% gemeten bij de ca 500 ex-Guantanamo gevangenen die weer terugvielen. Zo`n saoudisch programma in de VS draaien is onmogelijk: dat pruimt geen enkele Amerikaan. Vooralsnog lijkt het ook in Europa ondenkbaar te zijn..
HANDBOEK...HEROPVOEDING
STRAKS: PARADIJS OF HEROPVOEDING?


 

 

DJIHADI-HEROPVOEDING IN LA FRANCE

ZEER ACTUEEL
MADE IN EUROPE?


In zijn boek: La Pensèe Extrême toont Gerald Bronner dit en nog veel meer. Hij werkt nu voor de franse regering, samen met andere,  aan de opzet van “franse kampen voor heropvoeding”. 

FRANSE REGERINGSADVISEUR

Want zegt deze: ”de ex-djihadi moet snel binnen een nieuwe groep gaan functioneren. Dat moet voorkomen dat hij zijn hele leven gecompromitteerd zal zijn”. Er moet een echte, diepgaande reïntegratie plaatsvinden. En dat doen de saoudi`s exact, zegt hij..

GOED OP DE HOOGTE! 
Want hun enkel confronteren met hun foute overtuiging zal niet helpen. Dat weet hij van zijn eigen ervaring in sekten en van zijn jarenlange studie van dit fenomeen. Hij wordt nu bedreigd en dat bewijst dat hij op het goede spoor zit. Hij werkt met overtuiging in de Interministeriële Missiongroep van waakzaamheid en strijd tegen de sektarische uitwassen. En bekijkt nu dozijnen internetvideo`s van IS  en ziet hoe handig men daar te werk gaat. En ziet ook hoe moeilijk het zij hebben die er tegen vechten.

Want zegt hij: “Op een markt die cognitief verward is blijkt die IS-propaganda uiterst effectief. Er zit alles in, van sex tot geweld, van wraak tot verlossing. Veruit het beste aanbod nu op de markt. Want men heeft daar een groot marktaandeel”.

DE BETERE DENKERS OVER RADICALISME
Hij werkt samen met de psycho-analist Fethi Benslama aan een program-ma dat voor de eerste dertig jongeren in een “centrum voor herintegratie en burgerschap” dat in maart 2016 start in Frankrijk. Opdat ze een “mentale onafhankelijkheidsverklaring kunnen afleggen| . Want er is veel intellectuele moed nodig om de nonsens van de wereld te kunnen affronteren. Want je houdt je vast aan wat je bent gaan geloven, omdat dat loslaten je in een grote leegte stort”.
VERPLICHTE LITTERATUUR
Hij weet wat hij zegt want ook hij ging jong in de fout. Met een groep andere ontwikkelde men een hang naar de Apocalyps, de numerologie en de pentacles. Zeer intellectueel maar ook zeer subjectief. En loslaten betekent een groot risico voor totale ontwrichting. Want nu werd zijn wereld veel minder spannend dan toen. En hij citeert Kant: ”Men meet iemands intelligentie het beste door de omvang vast te stellen van de onzekerheden die hij/zij kan verdragen”.  

Bronner moet nu dat nu aan anderen leren.. “Ik moet geen atheïsten of ongelovigen scheppen maar individuen die geen conspiratietheorieën nodig hebben om complexe fenomenen te begrijpen”.   

-Hoe werkt  men in die centra?
Men gaat die mensen niet zeggen dat wat ze denken fout is. Maar moet het intellectuele afweersysteem stimuleren. Eerst wordt dus getoond hoe mensen op foute paden kunnen raken. Door hun de werking van de hersens uit te leggen en duidelijk te maken HOE je je kunt gaan vergissen.  Men begint met optische illusies te demonstreren..  Want religie is ook een mentaal iets waarbij ook een imitatie van de wordt wereld bewerkstelligd. Men laat hun dus ook andere mythes laten zien.

-Men bestudeert de voorbeelden elders: in Saoudi-Arabië en in Ierland (IRA-radicalen). Niet omdat dit ook zo maar in Frankrijk zou “kunnen” .

DE IRA BESTAAT BIJNA EEN EEUW
Maar wel om te snappen hoe groot die ontreddering wordt, na al die opwinding van eerder.  Ze komen terug van een groot avontuur: bloedig maar ook opwindend. Het is zeer lastig “het normale” te accepteren. Vele gingen zwaar aan de drank en werden zeer asociaal..

-Er is veel materiaal over terroristen/extremisten  van religieuze of politieke soort. Dat zit vol met “contra-intuïtieve aspecten”. Bijvoorbeeld denken vele dat islamfobie tot bekeringen leidt. Niet waar leert ons de Marokkaanse ervaring. De djihadi`s uit Tunesië en Marokko zijn niet van die achtergrond. Ook Amerikaanse studies van Al-Qaida aanhangers leren dat. De “foute” zijn meestal beter opgeleide en komen uit de betere bevolkingslagen. Dat zie je ook bij extreem-rechts en extreem-links en bij sekte-aanhangers. De cognitieve processen er achter zijn vergelijkbaar. Zeker de manier waarop de “contra-discussie” wordt ingezet. Ook het djihadisme is voor alles een krachtige ideologie. En geen betrokkenheid bij het wereldleed.. De sociale revanche ontbreekt niet maar is niet exclusief.  Men biedt een andere geopolitieke kijk op de wereld aan wijst op foute krachten die tot het ongeluk leidden. Daarbij worden de kaarten gelegd in het voordeel van de moslims. Men gaat in de sociale discussie en doet aan “proletariseren”. Zie ook de theorie van Dounia Bouzar die laat zien dat er een opleving van het radicalisme is in de middenklassen. Dat zie je ook aan dat rappen en de kleding.

-Er zijn verschillende types. De avant-garde intello als eerste. Net als bij extreem-links hoog opgeleide die in actie komen.  Daarnaast zijn er zij die “verlossing zoeken”. Nadat men licht crimineel in de fout ging. Zoals Mohamed Mehra die genoeg had van de gevangenis en die zijn foute leven inzag.. En zich naar de religie keerde.

Sommige Al-Qaida-leden radicaliseerden plotseling en na een flink auto-ongeluk. Duizenden mensen kunnen “omvallen na een heftige gebeurtenis”. Heel vaak treedt die radicalisering op na diverse verblijven in het gevang. Ze beleven dan een “reborn-effect”  en vinden waarheid en zuiverheid terug. Denk aan het 1 januari-effect van de goede voornemens.

Dan zijn er nog zij die die uit de middenklassen komen. Allen zijn in zekere zin fanatiek opdat men niet zou twijfelen aan hun “ommekeer”.

-Het westen gelooft te sterk dat de radicale islam idioot is “of van het betere soort”. Er waren zowel in de islam als in het katholicisme grote geleerden die “zagen dat de wereld overging naar “een overwegende secularisatie”. De religie verloor snel terrein op diverse manieren. Net als op een commerciële markt is ook de religie een cognitieve markt. Waarop men u iets anders aanbiedt als het oude u  iet meer bevalt. Dat zeer fraai oogt en mooi blinkt… De kracht van aantrekkelijkheid van die fraaie retoriek moet niemand onderschatten!

Denk ook aan Toqueville met zijn “theorie van de relatieve frustratie”. Als iemand in een Ancien Regime-systeem het gevoel oploopt niet vooruit te kunnen komen, raaakt die niet gefrustreerd. Je wordt als boer geboren en sterft ook zo… Basta.  Maar hoe anders gaat het in een democratisch systeem! De meritocratie is daar een hoeksteen. Je moet hoger op kunnen komen.
THE MEANING OF SUCCES IS..
In beide systemen is er diezelfde pyramide.  Maar in een democratie is het aantal mensen beneden dat denkt en wil hogerop komen, aanzienlijk groter dan in het oude systeem. En dat levert een grote hoeveelheid frustratie op en ressentiment. Bij de djihadi`s is er volop sprake van dit tonen van dat “eindelijk ergens in geslaagd zijn”. En dat kan ook iedereen goed en overtuigend zien.. Eindelijk geslaagd in iets.

Denk ook aan de grote discriminatie in landen (zie het rapport Gallois in Frankrijk) dat toont hoe het systeem het de niet-witte medemens onmogelijk maakt om een goede baan te krijgen. Ondanks diploma`s etc. ..

(mede naar le Point 31 dec. 2015)

 
 
WAAROM NIET IN TECHNOLOGIE GELOVEN?


KAN OOK EN BESTAAT OOK AL EEUWENDE MENS MOET EENJ BEETJE KIND BLIJVEN
 Ene Sebastian Deterding hield op Lift 2012 daarover een lezing “Designing the good life noemde hij die. Daarin zei hij dat de technologie de belofte inhielden of zelfs als missie had om “de mens te bevrijden”.  Dat dit ook lukte kan een havenarbeider ons snel uitleggen en ook de “grondwerker aan de schop” uit vroegere dagen. Zeer zwaar werk en ook een korte levensverwachting waren hun lot..
J. BOSCH VERTELT ER OOK OVER

Maar zie nu de moderne mens die wel 150 keer per dag op zijn smartphone kijkt.  In de gamewereld spreekt men daarover als “het hyperwerken”.. (Ian Bogost). We zijn veel bezig met het “beheren van onze technische systemen” en met “surfen op de constante flux van oproepen”.. 
TENEZ WERD LATER TENNIS!
We zijn bezeten door een verslaving en kunnen die nog enkel afschakelen door “af te schakelen”.
Maar zij die deze systemen ontwierpen zijn dezelfden als zij die er onder lijden. Ook zij die zich tegen die veeleisende numerieke industrie verzetten profiteren er ook niet weinig van. De mens steelt dus zelf zijn eigen tijd en ene Natasha Schull had het ook al over onze “zelf geschapen verslavingen”.

DE GOEDE RAAD VAN HEN DIE VERTREKKEN
Ontwerpers maken dus wat we eigenlijk niet willen stond ook al in het boek van Bronnie Ware (verpleegster van stervende mensen) dat gaat over wat mensen als betreurenswaardig noemen voor ze sterven..  wij leven zoals anderen dat van ons vragen en niet zoals we eigenlijk zelf willen. Want we willen minder hard werken, over onze gevoelens praten,  samen zijn met vrienden en tijd nemen om happy te zijn..

TWEE KEER KAN GEEN KWAAD
Die technologie die ons zo autonoom maakte “instrumentaliseert” ons ook  en helpt ons nauwelijks in het vinden van “de zin van het leven”.

Dus zegt Deterding dat we technologie nodig hebben om ons “beter te kunnen gedragen”. Die ons helpen meer ‘eigen baas te zijn” en niet voortdurend te doen wat “anderen van ons verwachten”.  En hij noemt ook Michel Foucault die zegt dat technologie niets anders doet dan “ons domineren en sociaal controleren”.

Maar we moeten het wel eerst eens worden over wat we “de zin van het leven” noemen En hij wijst op Aristoteles (Ethique à Nicomaque) die schreef over eudemonisme. Goedheid, welzijn, het goede leven. En dat vraagt om deugden: het ontwikkelen van de competenties, de vaardigheden, het vermogen om vrij te handelen en ook gewetensvol. Voor het eigen geluk en dat van andere..

Die technologie die ons voortdurend claimt nodigt bepaald niet uit tot”wijsheid”. 
MATTHEW EXPERIMENTEERDE EN HAD SUCCES
Dus moeten we andere technologie ontwikkelen  en hij noemt de journalist Matthew Shear die een week lang zijn leven als een spelletje leefde en kreeg zo vele punten van zijn levensgezellin. Hij zei: als we handelen zonder nadenken, zonder intenties, en enkel gedreven door externe impulsen dan kunnen we niet “transcenderen”..

De meeste technologieën lijken de problemen op te roepen die ze beweren te bestrijden. Denk aan obesitas en klimaatverandering.  Dus werd het mode om te stellen “dat we het zelf schuld zijn”...  Als we wat minder eten en ons wat anders gedragen, dan zal het beter gaan. Ze zeggen eigenlijk: met wat meer discipline kan er een revolutie komen!  Dat lijkt op wat Mao de mensen voor hield, zegt Deterding met zijn “Grote Sprong Vooruit.. “Die niet lukte en wel miljoenen doden eiste. Niet omdat het plan verkeerd was, maar omdat de mensen het niet voldoende volgden..”.

Achter elke oplossing schuilt een nieuw probleem.. John Thogersen motiveert ons om het met kleine dingen aan te pakken. Zoals de verwarming lager te zetten, en niet de hele tijd lopen te denken over die klimaatverandering. En weet ook dat het afval scheiden  maar heel weinig oplost: in de VS is het huisafval maar 3% van het totale afval.

We moeten meer doen aan intenties dan aan het veranderen en ook meer attent zijn dan dat we onze gewoonten aanpassen.  Deterding noemt als voorbeelden: minder eten om meer van eten te genieten en minder doen en meer “luilakken”. Ook meer mediteren, bidden lezen of dialogen voeren die ons wijzen wat onze rol is in het geheel. Vanities en “momento mori beleven ook die ons van onze eindigheid bewust doen zijn. Denk aan sabbat, vrije dagen,  of overdenkingen doen.  Die ons ook aanzetten tot meer doen voor de gemeenschap en andere verhoudingen met de medemens. Dat hoeft echt niet tot meer “religieus gedrag” te leiden, maar bedenk wel dat de ruimte die de verdwijnende religies achter lieten in onze culturen,  werden “gevuld” met technologie van het welzijn!

Dit soort “reminders” kunnen ons doen “vertragen”.. Ze doen onderbreken, ze stoppen ons en doen fricties ontstaan. Ze herinneren ons aan “beperkingen” en minder aan “overvloed”. Trekken ons meer naar de intenties dan naar acties en meer tot aandacht dan tot gewoontes…  Zo nemen we meer tijd om ons af te vragen “waarom we eigenlijk doen wat we doen..”.

Dat moet ook de ontwerpers meer leiden tot “positieve ontwerpen”.  Zoals ene Marc Hassenzahl  zei: met een esthetiek van de commoditè, kan men geen verandering oproepen.

SPEL FANATEN ZIJN OPGEWEKTER
We moeten streven naar een esthetiek van de frictie. Zoals dat “chocoldade apparaat” doet.  Doet dat elk uur een chocoladen bolletje aanbiedt op je bureau. Dat kun je dan oppeuzelen of  terug stoppen in het apparaat. Dat vervolgens telt  hoe vaak sterk was en weigerde… Die machine brengt je tot een dialoog met jezelf en helpt je sterk te zijn in je wil. Denk ook aan “see your folks”  een site die je aanspoort tot je ouder meer bezoeken. Op basis van hun leeftijd, hun woonplek, hun levensverwachting en.. het aantal keren dat u ze al bezocht… Of kijk eens naar wat de ontwerper Hans Ruitenberg “de kleine karweitjes” noemt. Hij stimuleert u om kleine dingetjes zelf te maken en die aan uw sleutelbos te hangen.  Zo wordt u er vaak aan herinnerd wat u  al zelf maakte.  Of een plekje maken waar u dingen zet die u herinneren aan eerdere momenten en gebeurtenissen: zoals een souvenirkast dat kan doen.. 

DE TRUCS VAN STUTZMAN
Zie ook het programma Freedom van Fred Stutzman waarmee u de verbindingen verbreken kunt op op gekozen momenten… Zie ook Blokket  van The Way we see the World  die uw telefoon blokkeert om tijd te nemen voor andere als belangrijk gekozen zaken.


DIT IS DIE DETERDING!
RADICALE SPELEROf zie wat Game Designer  Chris Crawford maakte: elke ochtend neemt hij een groen glazen knikker en doet die in een doorzichtige glazen pot, waar er 365 in kunnen.. Dat doet u bewuster leven en zorgvuldiger kiezen wat u doet en laat..

Dat zijn voorbeelden die te denken geven. Maar moeten ontwerpers niet verder bgaan dan wat “hacken of afkoppeltechnieken”?  Hoe kunnen ze meer “ethiek in de concepties van hun ontwerpen stoppen”?

Deterding weet dat niet en herinnert er ons aan dat we alle verschillende waarden hebben. Dus moeten we eerst, als bij de “maïeutique”  vragen stellen  wat dan die ethiek wel is.  Enkele voorbeelden..

Adam Greenfield ziet de over-gebruik van het internet als een boosdoener. Daarmee wordt ons veel tijd gestolen..

NIEUWE LEERMETHODE
Zie ook Ultrinsic een hulpmiddel dat leerlingen geldelijk beloont als ze iets bijleerden. Maar er zijn experts die zeggen dat dit nou net demotiverend werkt op den duur. Want daarmee gaan we ons nog enkel druk maken over resultaten en incentives. Wat ons bepaald niet geestelijk gezonder maakt..  want bij elke beloning worden we opgewekt de volgende te zoeken..

Deterding besluit met de vraag:  Welke visie doet u goede systemen ontwerpen? Want de rol van de designers wordt steeds groter in onze tijd. “We moeten ons op meer dan het “puntje van de ijsberg” concentreren, zegt hij.  Meer op hun duurzame behoeften en minder op hun impulsen en verlangens. Ons meer op het meer rijke en ontwikkelde deel van onze klanten”. We zijn teveel met symptoombestrijding bezig. En hij wijst naar Peter-Paul Verbeek met zijn boek over “de moraliserende technologie”. Waarin hij stelt dat ontwerpers niets meer doen dan het materialiseren van de moraal. Dus is DE vraag of wat ze nu al "materialiserend" doen ook correspondeert met wat zij beogen. Dus: Waaraan wil ik mijn tijd besteden, zou hun hamvraag moeten zijn.

Dat is het een en ander over “de waarde van de socio-technische systemen van onze tijd”.. Waarbij Deterding meer vraagt dan antwoorden geeft..

(Mede naar: Hubert Guillaud  Le Monde dec. 2015.).


 
EPILOOG
LIBERTÉ, ÉGALITÉ ET ANIMALITÉ ... Zo grapte Olivier Babeau (Prof. Univ. van Bordeaux) in zijn recente boek: La Nouvelle Ferme des Aninmaux. Waarmee hij op het eerdere boek van George Orwell doelt. Om ons te waarschuwen waar we kunnen terecht komen als de huidige trends door zouden zetten.

DE EVOLUTIE , AAN DE BUITENKANT GEZIEN
Helemaal zonder "geloven"  in een opperwezen, een religie, een ideologie of in een ander wondermiddel als de technologie schijnen we niet te kunnen leven. Want we willen weten waartoe we zelf dienen.

DIT IS HOPELIJK NIET OOK ONS VOORLAND?

WE ZAGEN HAAR AL IN ALLE GEDAANTEN
We willen maar al te graag dat dit meer is dan: "goed zorgen voor de mensen waar we van houden" en/of " van zij die van ons afhankelijk zijn (zoals kinderen of ouders)". 

 De mens wil meer, iets hogers, anders is het onderscheid met de dieren miniem. Dus willen we meestal ook iets doen voor "de mensheid en onze natuur". En zo het "kale, koude egoïsme ontstijgen". We willen niet dat de wereld een verzamelplek wordt van enkel egoïsten die liever niets met "alles buiten de eigen persoon en kring"  te maken hebben.
Omdat desondanks deze "egoïsten" het nu lijken winnen in aantal van die altruïsten gaat het onze wereld steeds beroerder.

ZE LIGGEN DICHT BIJ ELKAAR IS GEBLEKEN..


We ontdekken opnieuw de hamvraag die is: waarvoor dienen wij en ons leven eigenlijk als we iets verder kijken dan de directe omgeving?
Daarop vonden vele een antwoord, niet zelden een schijnbaar antwoord. En we hebben het ook steeds moeilijker met het samen vinden van dit soort van antwoorden. En daardoor zien we nu die voortrazende versplintering het in gruis verworden van vroegere "grote zaken waarvoor het waard was om voor te leven en te gaan".

DEZE ZIJN NOG NETJES BEGRAVEN..
Dus wordt het een van twee: of we vinden weer zoiets hoogstaands met vele òf dat lukt niet meer... En dan is het hek echt van de dam.
Dan is egoïsme ons deel met alles wat daar aan narigheid bij hoort. Geweld, onmense-lijkheid, genocide en veel bloed en tranen.
Want het is niet de eerste keer dat de mensheid voor zo`n vraagstuk staat. En de historie toont ons wat al die keren de antwoorden werden. Ook dat er soms vele foute antwoorden moesten worden herkend als verkeerde, voor we samen iets zagen wat "samen leven" weer tot iets moois maken kon.


IEDEREEN WEET HOE SNEL HET KAN VERANDEREN


PEACE EN STOP WAR!


De ouderen weten dat elk antwoord sleets blijkt en vroeg of laat door een ander wordt vervangen. Dat noemen sommige "vooruitgang", maar nu houden vele het vooralsnog liever op "veranderen". Het moeilijkste wat bestaat voor ons mensen, want vaak komt daar veel geweld bij te pas. 
NAÏVITEIT RUST WEL  VAKER OP NOG STIL GEWELD
Welke weg zullen we nu gaan op weg naar nieuwe antwoorden  met hopelijk een langere levensduur?


Of nou net niet, omdat wij mensen au fond "evolutionairen zijn" die zich lang niet altijd laten afschrikken door een beetje  "revolutie". We gaan het zien... La France lijkt hier voorop te gaan, omdat het niet tijdig evolueerde.

LEON DE MARSEILLE, 27 FEBR. 2016