Totaal aantal pageviews

vrijdag 5 februari 2016

DARWIN EN DE FRATSEN VAN DE NAAKTE APENI
ZIE DIE APARTE EXEMPLAREN
                          UIT ONZE VERRASSENDE NATUUR..


INHOUD + LEESADVIES

-Geen zin of tijd? Lees: 1,2 en 11 + MAAR
-Zin in meer? Kies uit: 3 t/m 10


1.INTRO
2.DARWIN BLIJFT CONTROVERSIEEL..
3.DE MENS BRACHT DIEREN VOOR DE RECHTER!
4.HOE DE WOLF EEN HOND WERD

5.WAARTOE DIENT DIE SEXUALITEIT?
6.DE HELE NATUUR PLANT ZICH VOORT
7.WAT BLIJFT ER OVER VAN “L`AMOUR”?
8.HOEZO “DE MENS IS MONOGAAM”?
9.BESTAAN ER MODELLEN VOOR MONOGAMIE?
10.KUNNEN WIJ MENSEN NOG DROMEN?
11.DE EPILOOG 
                               +MAAR,


 
 

 
 
 
 

 


DIE AANDOENLIJK BLIK 

ERGENS EEN FOUTJE GEMAAKT?ONTWERP UW EIGEN HUISDIER

 


DARWIN VERTELDE NIET ALLESDIT ZWEMT ERGENS ROND!
EN DIT OOK!
Darwin, geboren in 1809, was een van de eerste mensen die eens goed keek naar de natuur En kwam zo op heel andere zaken, dan de religies van zijn tijd hem wilden doen geloven.

OVER DE GROTE ROL VAN HET TOEVAL
Na zijn 5 jaar op de Beagle kwam hij op de idee dat die giraffen zo’n lange halzen hadden omdat In hun gebied de bomen op grotere hoogte de lekkerste bladeren hadden. En dat vind een Amerikaanse creationist op vandaag nog steeds een bedenkelijke bewering.


WE WERDEN ER MOOIER OP TOCH?
In de 70-er jaren las ik “De Naakte Aap” van ene Desmond Morris. Het boek, dat over ons gedrag ging, verdween bij de vele verhuizingen. Het overtuigde me nog meer dat wij “een soort dieren” waren. Maar wel “met een dikke plus” natuurlijk..

Nu volgen weer vele dat pad van Morris, dat loopt van Adam via Charles Darwin tot ene J.-D Vincent, een franse neurobioloog met humor.

 
OVERAL STERREN...
SNELLE EN TRAGE VRIENDEN...
Mens en dier vormen “het deel van de natuur dat mobiel” is. Dat dus ook kan jagen en vechten; binnen de eigen groep en tegen “de andere”. Net als de dieren dat kunnen.. We gingen dan ook samen als nomaden over de aarde. En de vissen die gingen met de mensen over de wateren. Terwijl de vogels alleenheersers waren in de luchten. Zelfs een plant reist  wat, maar dat verloopt langzaam en vaak met hulp van de mens of het dier. Zo raakten mensen en dieren nauw verbonden.. Als werkkracht, voedsel en… vrienden. 
Zie dat enorme reservoir aan "species", dat we nog lang niet helemaal kennen. En dat aangroeit en verdwijnt, soms zonder ooit door een mens te zijn "ontdekt".


De natuur blijkt weer een enorm reservoir van kennis en mogelijkheden te zijn. En dan te weten, dat we maar 15% (!) van de planten nu kennen. En ook nog dagelijks “nieuwe” dieren ontdekken. Die men nu zoekt in de diepten van de oceanen en onder het ijs.. Dat doet het ontzag voor Darwin met zijn evolutionaire kijk, nog verder toenemen. Al wordt ook hij nu met hulp van de huidige bio-high-tech ,-denk maar aan het DNA-, snel voorbij gereden..

Het dierlijke gedrag blijkt ook een spiegel voor menselijk gedrag te zijn. En dat roept ook weer een evolutie in ons denken op...
 
ZAT NOOIT IN MIJN TUIN!
EN DEZE ZAG IK OOK NOOIT VLIEGEN
Zo’n 95% van de levende wezens planten zich voort via hun sexualiteit! En 96% van de grote apen lijken enorm op ons (of omgekeerd?): in onze zeden en ons sexuele gedrag. De bibliotheken worden weer gevuld met de nieuwste inzichten en (her)ontdekkingen.
FACEBOOK VOOR DIEREN MOET!
MET OOK (AB)NORMALITEITEN
Wordt het ook geen tijd voor een Facebook voor de dieren? Of is er dat eigenlijk al, maar vooralsnog ge-pusht door de “naakte apen”?

 Even leek het of “dromen” uit was omdat alles leek te kunnen worden begrepen en werd beheerst door de moderne technologie. De natuur was een beetje “oubakken” leek het. Maar intussen is “dromen en ver vooruit en ver weg denken” weer actueel.

DO YOU WANT TO SLEEP WITH ME?
De razendsnelle toe-name in de kennis van ons enorme heelal en ook van die oneindig knappe en onbe-grensde mens zet vele mensen en organisaties weer op de sporen van de “ontdekkingsreizigers van weleer”. De GAFA uit de VS lopen hier graag voorop, maar ook de politiek en de overheden herontdekken dat grote ontdekkingen ook voorsprong op andere betekenen. Ook al zeggen ze dat “ze het doen voor de hele mensheid”, ze doen het zeker ook om hun machtige posities te behouden (de VS en Israël zeker en ook de EU wordt wakker..) of om een mooie plek te veroveren (zie China en India ). Opvallend is de grote belangstelling voor de moderne neurologie..


HET BEWIJS VAN DARWIN`S GEKTE??
DOMHEID EN RELIGIE+POLITIEK..


   
Al met al best tijd voor een update. Maar dan wat dieper dan bij Dr. Phill, uit de Amerikaanse voyeuristische en moraliserende TV-serie. En omdat het terrein zo breed is en sterk beweegt, werd het verzamelde ook wat “kaleidoscopisch van karakter”.

ONS DNA WAARVAN DARWIN NIETS WIST
Verwacht dus geen sluitend verhaal en ferme voorspel-
lingen. En besef dat deze blog maar een minieme greep is. Als u hier wat leert over “de veranderende koers van de mensheid”, dan is er al heel wat bereikt..BEIDE EVOLUTIE-DENKERS?

ACTUELER DAN OOIT!
 

DARWIN BLIJFT CONTROVERSIEEL..

HIJ ZEILDE NAAR ONZE ROOTS...


 Darwin blijft een omstreden mens ook al deed hij niet anders dan een verklaring zoeken over het vele wat hij zelf had gevonden in de natuur op zijn reizen. Hij keek, analyseerde wat hij zag en trok er rechtlijnig conclusies uit. Waarbij hij, -net als eerder Copernicus met aarde en zon overkwam-, de gevestigde orde stevig in het harnas jaagde. Zoals ook ene Spinoza deed.


Charles werd geboren in 1809 uit een wetenschappelijk milieu. Maar hij was niet studieus maar een verwoed verzamelaar van zaken in de natuur. Zijn medicijnenstudie liep fout en dus wilde zijn vader dat hij dominee zou worden. 


DE INGRIJPENDSTE ONTDEKKINGSREIS OOIT
PLEKKEN DIE ONS DENKEN VERSTOORDEN
Maar hij kwam de botanische geoloog Stevens Henslow tegen en in 1831 stapte hij op de Beagle voor 5 jaar naar Zuid-Amerika. Maar hij wist toen al van de schrijfsels van Jean-Baptiste Lamarck (en die van zijn eigen grootvader Erasmus D.).HIJ WAS DE EERSTE DARWIN`s GEESTELIJKE VADER
Daar las hij dat deze dachten dat “de levende wezens transfor-meerden en ontwikkelde door een interne dynamiek en dat ze zich ook aanpasten aan hun veranderende omgeving”.

De lange hals van de giraffe ontstond door die lekkere hoge bomen!
Zijn enorme verzameling deed hem zich afvragen “waarom God de almachtige, op aangrenzende regio`s die zo vele sterk op elkaar lijkende wezens schiep die iets met elkaar aan verwantschap hadden”.

JALOEZIE IS OOK NATURAL
Dat zaaide de twijfel en zo kwam hij beladen met gevonden zaken terug in Engeland in 1836. Het publiceren van wat hij had gevonden duurde vele jaren. En hij vroeg aan vele zoölogen om advies vooral aan de ornitoloog John Gould. Die zei hem dat al zijn meegenomen pincons van de Galapagos Eilanden zeer verschillende afmetingen bekjes hadden.


EEN EUREKA-MOMENT VAN KLASSE
En dat eetgedrag niet verschilde binnen de soort maar dat dit kwam door verschillende soorten die wel een gemeen-schappelijke voorouder hadden. Die was gekomen van het Zuid-Amerikaanse vasteland. Daarmee kreeg Darwin de bevestiging van de theorie van Lamarck en zijn grootvader. Hij ging praten met dierenfokkers om te begrijpen hoe zij nieuwe rassen schiepen. En toen las hij ook “Essay on the principle of population” van ene Malthus. Die schreef dat het menselijke ras zich veel sneller voortplantte dan er voedsel voor aanwezig was. En dat daarom “obstakels als hongersnoden, epidemieën en oorlogen onvermijdelijk waren”.


HET KAN WEL EENS FOUT LOPEN..
Dat alles versnelt in zijn hoofd de vorming van zijn theorie. Het regulerende mechanisme had iets van doen met “eliminatie”. Binnen een soort ontstaan langs natuurlijke weg verschillen en enkel zij die zich het beste kunnen aanpassen aan hun veranderende omgeving  overleven. Daarmee ontstond dus “zijn theorie van de natuurlijke selectie”.  Die hij in 1839 in concept verwoordt maar hij wacht 20 jaar met een publicatie. Want hij is perfectionist en wil bewijzen.


EEN NIEUWSGIERIGE MAN MAAKT HISTORIE
Omdat hij beseft dat hij de fundamenten raakt van het christelijke geloof. Maar het duurt ook zo land door zijn ziekte, die hem dwingt maximaal 4 uur per dag te werken. In 1858 ontvangt hij van een jonge collega waarmee hij veel correspondeerde (Alfred Russel Wallace) een concepttekst voor een publicatie.  En mede door druk van zijn vrienden gaat hij dan over tot publicatie van”The Origin of Species” in 1859. Dat boek veroorzaakt een ware storm maar het volgende boek “The affiliation of men and the sexual preference”  van 1871 geeft nog meer gedonder. Nu nog, 150 jaar later, zit zijn theorie dwars in de kelen van vele gelovigen. Omdat de idee van afwijking van de Bijbel en afstamming van de dierenwereld hun ook schoffeert. Daarnaast zijn er nog zij die niet kunnen accepteren dat de natuur zelf complexe organen deed ontstaan. En er dus een “intelligente design” achter moest steken. Dat was de idee van vele, wat de britse bioloog Richard Dawkins deed zeggen dat er sprake was van “een creationisme met een goedkoop kostuum”.

VERRASSEND NIET?  MET SCHIL! 
Dus zijn wij nog steeds onderworpen aan “de natuurlijke selectie”? De menselijke beschaving is niet een van bestialiteit of dierlijkheid. De sociale instincten zijn daartegen het contragewicht. Die selectie leidde tot de gevoelens van sympathie en de herkenning van de gelijke andere bij de mens. En “de hulp aan de zwakkere werd zelfs de maat voor de mate van civilisatie bij de mensen”.  Dit is wat Patrick Tort (de baas van de Expo, Darwin, l`original, in Partijs) zegt en wat heel iets anders is dan dat religieuze integrisme en dat niet samen willen vechten tegen de gevolgen van de klimaatverandering.

De evolutie is geen permanent stijgende lijn maar meer een zaagtandvormige lijn.  En soms vallen we terug in vroegere trekken.

Maar zelfs de Amerikaanse presidentskandidaat en arts Ben Carson is openlijk creationist zoals overigens de helft van de amerikanen! “Dat moet ons niet verbazen”, zegt Patrick Tort, “want die natie is gefundeerd op repris de justice en wordt geleid door dominee`s”.  Hij wil met zijn expo “de echte Darwin laten zien in zijn tijd en zijn boodschap zuiveren”. En valse interpretaties er van bestrijden. Want Darwin zei nooit dat “de mens van de aap afstamde”maar “dat hij en de aapachtige dezelfde stamvader hadden”. Ook klopt niet dat hij “sociale ongelijkheid en kapitalisme als onvermijdelijk beschouwt”. De zwakheid van de mens is zelfs waarom hij affectieve, morele en sociale  kwaliteiten ontwikkelde in zijn beschaving. Dus nooit was er ook nooit sprake van justificeren van racisme, slavernij, en sexisme”.  Dat is dus ook wat er steekt achter deze expo .. nu!    
 

DE MENS BRACHT DIEREN VOOR DE RECHTER!

HET MISDADIGE VARKEN
EEN BOEK VOL "ACHTERLIJKHEID"?

 
Michel Pastoureau schreef een boek: Le Roi tué par un cochon. Dat gebeurde in 1131 toen de prins Philippe, 15 jaar, door toedoen van een varken van zijn paard viel en stierf. Dat werd symbool van de schande van zijn vader Louis VI (cape-tien) die vanwege zijn ruige leven ook wel Louis le Gros heette. De straf dus van God zelf voor zijn levenswijze.ZELFS DE KONING DEED MEE!
Want gedood worden door een varken, dat infame dier wat al in de Bijbel zo werd geminacht, dat was echte schande. Die op het nageslacht uitstraalt, dacht men ook.  Louis V die met zijn paard verongelukte op de wilde zwijnenjacht in 987, dat was een heldhaftige dood. En dat het wilde zwijn sterk familie is van het vuile huisvarken deerde niet. Men wist ook toen niet dat het varken voor 95% gelijk is aan de mens door de genen. Let wel de Bijbel was toen boek voor alles: ook de natuurlijke historie. Alles werd er aan ontleend zoals nu door sommigen aan de Koran gebeurt.

Voor u in lachen uitbarst moet u ook weten dat vanaf de 13e eeuw vele processen werden gevoerd tegen “foute dieren”! Dat bleef het varken van prins Philippe bespaard.. En 9 van de 10 keer werden varkens voor de rechter gesleept tot in de 17e eeuw. In de 15e eeuw in de Bourgogne plette een zeug een baby en begon die op te eten. Ze werd voor de rechtbank gesleept en bekende na marteling! De griffier tekende haar bekentenis op. Het toont hoe dicht het varken toen bij de mens stond en dat niet de baas maar het dier werd schuldig geacht!

DE EXECUTIE VAN DE DADER..
De koning wilde alle schande doen wegspoelen en liet de prins op Seine Saint Denis begraven en zijn broer van 10 jaar jonger werd door de paus heilig verklaard. Hij werd als koning Louis VII een ramp omdat hij enkel aan religie deed. De kruistocht die hij ook organiseerde werd een mislukking. Hij ervoer ook dat als God’s straf via “Porcus diabolicus.”...


Achter deze publicitaire actie van niveau zaten Sint Bernhard van Clairvaux en Abbé Suger beide bewonderaars van de Heilige Maria. Dus werd haar culte opgepoetst en het huwelijk naar voren geschoven. En ze werd patroon van La France, met als symbolen de Lelie en het blauw de kleuren van de zuiverheid. Koninklijke symbolen in de wapens ook. Mede daardoor werd er kobalt blauw in de ramen van de kerk van Saint Denis gezet wat enorm duur was in die dagen. Nu zijn het de kleuren van de republiek en het werden ook  die van de kostuums van de soldaten van de 1e republiek.. met het rood van de haan. Deze kleuren zie je die ook in de verkeersborden terugkomen: rood, wit en blauw.. Voila. Ook al zijn wij over gegaan sinds de 19e eeuw op het afwijzen van bijgeloof, dromen en mystieke symbolen.


DAT KOMT VAN DAT BIJGELOOF
En nu is het moment om ook op te merken dat de eters van mensenvlees beweerden dat het heel veel lijkt op varkensvlees.
Voorwaar een aparte geschiedenis...


                                                                                                              

 

HOE DE WOLF EEN HOND WERD.


KENT U OOK DAT MOOIE MOMENT?
 Darwin schreef in zijn “Origin of species” (1859) dat de mens afstamt van de aap. Maar intussen blijkt dat die evolutie veel meer inhoudt. In zijn latere boek “De la variation des animaux er des plantes sous l’action de la domestication”  had hij het ook over de hond en zijn voorgeschiedenis.


DARWIN DE DIERENLIEFHEBBER
Daarop volgde vele speculaties over de verwantschap tussen wolven en honden. Nu zijn de moleculaire genetische analyses verbonden met technieken van numerieke morfologische geometrie. Die maken het mogelijk nu zeker te weten dat de hond afstamt van de grijze wolf. Zo’n 99,9% van hun DNA komt overeen.. Grote groepen wetenschappers studeerden op de domesticatie van dieren vanaf het neolithicum. En het oude “koppel hond-mens” speelde daarbij ook een rol..

Experts denken dat wolven heel vroeger, vaak bij de kampementen van nomaden kwamen waar ze graag etensresten zochten. In de loop der generaties werden ze steeds driester en kwam het tot aanrakingen tussen beide.  Tot aan eten uit de hand van de mens…  Deze mens begon zich steeds meer in die wolf te interesseren en maakte hen tot jachthonden en ook kampbewakers. 
EN HET KAN DOORSLAAN..
De studie van oude skeletten van honden en wolven laat bij de honden  zien dat ze veranderden om lasten te kunnen dragen en ook zwaar te trekken. In enkele dozijnen van miljoenen jaren veranderden wolven en werden dociel en uiteindelijk tot vriend van de mens. En ze woonden bij hen. Toch bleef het intrigeren hoe en waarom twee zo verschillende schepsels zo bevriend konden raken.


DE CHEMIE VAN DE GENEGENHEID..
Dat werd een stuk duidelijker  door het universitaire werk van ene Saga Mihara in Japan. Die het mechanisme vond achter deze vriend-schap. Conclusie? Wel dat kwam door de uitwisseling van blikken… We weten hoe belangrijk dat is onder mensen, bij het ontstaan van genegenheid. En daarbij speelt de ocytocine het “gelukshormoon” een grote rol. Net als in de moeder-kind relatie. Men bestudeerde zeer precies het verband tussen de productie van de hoeveelheid van dit hormoon in relatie tot de duur van het uitwisselen van die blikken…En mat daarbij ook de hoeveelheid hormoon in de urine van de hond. Zo weet men hoe de mens de vriendschap van de wolf won, en deze tot de hond werd. Een bijzondere verovering dus..


DIT IS DE TURKSE HAAN..


WAARTOE DIENT DIE SEXUALITEIT?


IT`S JUST CHEMISTRY STUPID!


 
Waartoe dient dat sexuele eigenlijk? Waarom leven dieren vaker in koppels? Waarom moeten mensen monogaam leven? Tricky vragen waarop ook een neurobioloog wel eens antwoord wilde geven. En hij vertelde veel meer..
LOVE OR CHEMISTRY?


PAS OP DEZE MAN: HIJ DOET JE SCHRIKKENIn de grotten van Lascaux die 17.000 jaren oud zijn staat een man op de wand die op zijn rug ligt en die een ferme erectie toont.. Dat deed J-D Vincent ook het sexleven bestuderen van de teken tot de krokodillen. En dat bleek best spannend te zijn.


HAPINESS LIQUIDS
Wat dacht u van zijn uitspraak: “De mens doet aan sex zoals alle wezens, maar hij is de enige die er bij praat…”. En hij vraagt zich ook af: “Zou dat grote succes van de mens in de natuur vooral komen van die strijd om het genot”?

ZE MANIPULEREN ONS ALLEN! NU NOG...


 

DE HELE NATUUR PLANT ZICH VOORT


ELK OP ZIJN MANIERTJE
SLOOM MAAR OOK MOOI


In de natuur zijn er ook zeer simpele methodes van voortplanting. Bij de eencelligen is dat eenvoudig: het "subject" splitst zich in tweeën! Daar zijn er geen twee nodig om er één te maken.. Maar dier en mens wierpen zich in de lichamelijke liefde, ook al was die best omslachtig..


ANTIEKE SEX-TECHNOLOGIE 
Maar deze manier zorgt ook voor “het mengen van de genen” wat de genetische variëteit doet toenemen. En dat maakt het genetische veld groter voor aanpassing, reparatie van het DNA. Maar zich met twee voortplanten heeft nog andere voordelen. Bij de slakken speelt de een voor “man” en de ander “vrouw”. Bij een bepaalde  soort hagedis zijn er enkel vrouwtjes, maar daar imiteert een vrouwtje de coïtus als een soort reflex…  Die sexuele aantrekkings-kracht is zo sterk als die ook onbegrijpelijke zwaartekracht en lijkt essentieel te zijn.

ELK DIERTJE ZIJN/HAAR PLEZIERTJE: ROEP OM TOLERANTIE


Toch zijn de hersens het belangrijkste “sexuele orgaan”..  bij de rat die monogaam is snapten we hoe belangrijk de hor-monen waren. Vaak komen bij de sex ocytine en vaso-pressinen vrij, die tot verslaving leiden…  De hersens van de mens gedragen zich wat sex betreft zo als die van de eenvoudige dieren. Het is een kwestie van pure chemie.. zoals ook het moederinstinct dat is. De ocytine is het bindmiddel bij de apen. En diverse sensoren als zien, ruiken en aanraking en vrijkomende hormonen in de hersens leiden tot “de voorkeurs keuze”..

 
 

WAT BLIJFT ER OVER VAN “L`AMOUR”?

 
TIME FOR A FUCK?

OUD ALS METHUSALEM..
ER VERANDERT AU FOND: NIETS
  Liefde is oud als de mensheid en stamt uit onze dierlijke periode. En heeft daar is alle kenmerken nog van, maar alles werd natuurlijk subliemer. De liefde is dus vooral een toevoeging aan het sexuele instinct.HOE IETS EENVOUDIGS (?) WORDT KAPOT GEANALYSEERD..
De mens heeft dus de begeerte en het genot niet uitgevonden, hij heeft het slechts “geintellectualiseerd”. Het is vooral chemie dus. De sexuele daad is dus “bestiaal” en wordt subliemer door de liefde.


BEZETEN ALS ONZE PICASSO!
In de grotten van Lascaux zie je ook hoe oud alles al is en de eerste erotische vondsten dateren ook van 30.000 jaar voor JC. Zoals die 200 beeldjes van vrouwen wat gewoon porno was in de ijstijd!

De evolutie plantte in onze hersens het mechaniek van “de sexuele voorkeur”. Om de belangrijkste karakteristieken van de soort te bewaren  maar ook om niet verzeild te raken in een te beperkte variatie. We weten dat als de ouders “genetisch te dicht bij elkaar staan” er genetische afwijkingen kunnen ontstaan.

HET IS WEER ZOVER!
FRIENDS AND LOVERS


Dus is de regel: “Kies wat op je lijkt maar niet té veel”.. Hoe werkt dat keuzeproces nu bij dat aanvoelen van de juiste genenmix?


IT`S JUST THE NOSE STUPID! 
Wel dat zit in de geur: hij/zij die aantrekkelijk ruikt is de gekozene. Maar zit iemand te dicht bij het eigen genen-pakket dan is de chemische geur-boodschap: dat is niet de goeie..


 
 

HOEZO “DE MENS IS MONOGAAM”?

DROOMT U OOK WEL EENS ZO? MMMM...

NOG EENS HET MOET LUKKEN
 DIE MENS IS ZO MOOI


HET BESTAAT NOG: DAAR  WAAR WE VANDAAN KWAMEN

Van de levende wezens is maar 2% monogaam! De mante religieuze eet na de daad het mannetje op die de genen verschafte en wat nuttige proteïnen voor de nieuwe telg. De man offert zich op voor zijn nageslacht..


HET ZIT IN ONZE FUNDAMENTEN
Bij de termieten is er een koppel en rond dat is alles zeer georganiseerd. Wat wel 20 jaar zo kan blijven, als de twee in hun nestje blijven om te paren. Bij de muizen is er maar een soort dat monogaam is: op de 50 soorten. De ver reizende dieren zijn ook nooit monogaam. Die zwakke monogamie is er om dat mixen van de genen te bevorderen die de vitaliteit van de soort garandeert (!).

PREEK VAN EEN MORMOON!
De diepere natuur van de mens is “de intermitterende monogamie”. Waarschijnlijk waren de eerste mensachtige zeer promiscue en was er geen sprake van vaste partners. Door de cultuur kwam de monogamie op  en dat zie je bij de apen. Daar zijn de paren van gelijk gewicht, omvang en wijze van expressie. De individuen van dezelfde sekse zijn onderling agressief en zijn er maar weinig sexuele contacten.
AI , I GOT YOU WRONG
De monogamie lijkt dus ook een soort van “gardiennage” te zijn. Om de trouw te bevorderen, de bescherming van de jongen en voorkoming van uitmoording van de familie. Een soort van genetische levensver-zekering..  En de mens is een zeer sociaal wezen de ander is vanaf zijn geboorte essentieel. Want hij moet veel leren voor hij volwassen is.


EN ZIE WAT RELIGIES ER VAN ZEGGEN
IT GOES UJP AND DOWN


 
GOD WIL  HET ZELF!


MISBAKSEL?
 
VOOR ELK WAT WIL`S
HERSENS EN TESTOSTERONSTEL HET U VOOR!
KASTEN VOL WISDOM

EEN PSYCHOLOGISCHE KIJK
BESTAAN ER MODELLEN VOOR MONO-GAMIE?
 


HOE ZIT HET HIER?

MISTER LION THE CHIEF

THE BOSS AND HIS GIRLS
s er een “MONOGAAM model” in de dierenwereld? Het perfecte monogame wezen is  dat maar een keer in het leven seks heeft. Zoals de octopus, die zich maar een keer voortplant waarna ze sterft.

HET BLIJFT VERRASSEND!
Maar zie de pissebed van Réamur: dat is de echte trouwe. Die leeft in de drogere delen van de Maghreb en in Klein-Azië. En leeft diep in de aarde om zich tegen de hitte te beschermen en om zijn woonplek te beschermen. Daar leven de partners samen. De een waakt en de ander zoekt voedsel. Ze blijven samen tot een van hen sterft; dan wordt er “hertrouwd”. De moeder is slechts een keer zwanger en ze voeden de kids samen op.

De mens is anders, zeker in èèn ding: die wil steeds copuleren. En dat ook buiten de vruchtbare periode van het vrouwtje om… De mens is het wezen dat het meeste masturbeert..  Omdat mensen zo narcistisch zijn? …

KOPPEL, SEX EN TROUW
De statistiek leert dat: 60% van de mannen seksuele trouw eist van de partner. Bij de vrouwen is dat 17%.. En, zo’n 10% van de kinderen van een koppel zijn van “een andere vader”.

Experimenten toonden dat de seksualiteit een essentiële rol speelt bij sociale relaties. Sex is vaak de start van een relatie, en die kan in stand blijven als de seksualiteit afneemt. Dus vriendschap kan sterker zijn dan liefde. Wat sympathie en antipathie betreft zijn honden een voorbeeld; ook voor de mensen. Zij bepalen bijna enkel op de geur de keuze van hun relatie..

BEAUTIFULL NATURE

(mede naar Biologie du couple;  J-D Vincent ;  Laffont).

 


KUNNEN WIJ MENSEN NOG DROMEN?


DENKEN EN DROMEN MOETEN TEGELIJK
Obama zei, toen hij in de VS het Brain-project opstartte: “De ideeën zijn de motoren van onze economie.. En wij doen dat altijd vòòr de andere”.  Dat is de echte Amerikaanse stoutmoe-digheid. Die ook vele fransen e.a. lokte toen ze uit hun land vertrokken.

Maar wat is er van die fundamentele wetenschap, die ooit in de handen was van Newton, Planck, Einstein, Boher, Pasteur e.a. nog over nu? Ze lijkt vervangen door een soort van “data-zombie-ïsme”.
EEN GREEP UIT DE VELE KOPSTUKKEN
Dat enkel maalt om de beroemde H-index op te jagen.. (= Hoe vaak wordt je artikel elders geciteerd..).

Einstein schreef: “Ik geloof in intuïtie en inspiratie. De verbeel-ding is belangrijker dan de kennis, want die laatste is beperkt. 

OOK INTUÏTIE IS VITAAL
Terwijl de verbeelding wijd is als het heelal, die ook de vooruitgang stimuleert en ook de evolutie bevrucht”.

HIJ ZIET HET ANDERS...
Yehezkel Ben-Ari, emeritus directeur van INSERM (Fr), schreef over dat Brain-Project in de VS: “ De echte innovatie vindt altijd buiten de begane paden plaats. Het zou beter zijn geweest om aan duizend teams elk 1 miljoen dollar te geven dan een project te pushen. Natuurlijk zouden vele kleine teams er weinig van bakken maar dat verlies zou vele malen zijn terug verdiend in de vondsten van enkele andere.

GIGA-PROJECT
OOK AL "BIG DATA FED"?


Daaruit zou het echte heil kunnen zijn gekomen. Maar dit past niet meer in de geest van de giga-projecten van op vandaag waarbij men rekent aan het “return on investment”.

WIE ER BETALEN..
Enkel dromen en ideeën kunnen de wereld echt veranderen. Gegevens die niet over idee of droom gaan brengen ons niet echt verder. 


WONDERBRAINS..
Martin Luther zei ook: : I have a dream..”. En niet: “ik heb veel gegevens..”. De Homo dataensis is veel kleiner dan de Homo academicus.  
EEN WERELD APART RUNT ONS LEVEN 

DE EPILOOG

VOOR ONZE JAARTELLING EN ER DIRECT NA AL
Mensen dachten altijd na over zichzelf en hun "machthebbers, de wijzen en de profeten" trokken conclusies over "hoe mensen zich gedroegen". En over "hoe ze zich zouden moeten gedragen". De religies deden daar ook het nodige aan. Grieken en romeinen hadden vele goden die zich als mensen ge- en misdroegen: die speelden in een soort van "mensensoap avant la lettre". Religie en wereldlijke machten speelden nauw samen in het bezien en bewerken van hun "gelovigen/onderdanen". Niet zelden werd er gedreigd met "hel en verdoemenis, fatwa`s en excommunicaties" tegen hen die uit de gewenste rij dansten. 
Dat werd pas zeer stevig toen de monotheïstische religies er aan kwamen. Vele heilige geschriften toonden hoe mensen waren en vertelden hoe ze zich volgens de "allerhoogste en de profeten/apostelen" behoorden te gedragen. Bijbels en korans, hadiths, de tien geboden, de katechismus en de boekjes van de zondagsschool stonden vol leefregels, ge- en verboden. En de predikers van vele soorten hielden hun donderspeeches om het volk "op het juiste pad te houden". KORTOM: Er waren al tientallen eeuwen vele ideeën over "hoe mensen in elkaar staken" en over "hoe je ze moest duwen in de gewenste richting".  Tot de verlichting kwam en er andere vrije filosofen en wetenschappers de mens als hun studie-object namen.. Denk aan Machiavelli, Thomas Morus, Erasmus, de eerste economen etc. Toen werd het  al wat spannend.
En nu storten zich wereldwijd, miljoenen experts op "de mens". Gewapend met uiterst verfijnde technologie. En ze vonden en vinden het ene na het andere..


DE BIG`S SAMEN + SECURITY..
Overheden subsidiëren die studies graag. Want ze begrijpen dat wie dat (het eerste) weet een voordeel pakt. Vandaar di vele parallele projecten over het object "MENS"..

Wat Griekse en andere antieke wijzen over "de mens" dachten, wat later Spinoza dacht en wat Darwin en andere ontdekten, is nog steeds niet wetenschappelijk waterdicht in kaart gebracht. Wij mensen zijn nog grotendeels een mysterie waar stukken van bekend zijn.


KENT U ZE? ZO NIET KIJK EVEN..
Hoe de mens functioneert is nog deels raadselachtig en er worden nu vermogens besteedt om de essenties te weten te komen. Niet vanwege wetenschappelijke  nieuwsgierigheid maar omdat wie daar het meest van weet er vele voordelen mee kan behalen. De GAFA zijn er ook voortdurend mee bezig met hun big data verzamelingen van waaruit ons gedrag haarfijn, maar enkel nog statistisch, kan voorspeld worden. Commercieel een groot goed dat voor hoge prijzen al wordt verhandeld nu. In Brussel is er echt de nodige onrust over de te dominante positie van de VS in dit type onderzoek waar die schatrijke internetbedrijven dan ook miljarden investeren. Hun Big Data aanpak lijkt sterk op gigantische quasi (?) wetenschappelijke analyses van "human behavior". Wat je voor "van alles" zou kunnen inzetten. Europa raakt hier echt achter..
DE WESTERSE MENSENWERELD


Maar al is het menselijk gedrag al aardig onder schot gekomen , hoe het totale mechaniek exact werkt is volop onderhanden bij vele wetenschappers in vele vakken. Het gonst van wetenschappelijk activiteit rond "het verschijnsel mens".
Wie dat geheel het eerst echt snapt is "maker of kings" dat is zeker. En dat men het gaat weten, steeds preciezer, is te verwachten. Nog weinig mensen denken nu na over wat dat dan gaat betekenen voor ons mensen zelf. Wij liggen nu onder de microscoop en straks worden we door ene Big Brother + Big Data bestuurt. Technologische robots zijn niet meer nodig: wij zelf worden de bestuurde robots. Maar door wie en hoe? En wie beschermt ons dan? 


DARWIN VERMOEDDE IETS ALS DNA
Darwin ontdekte dat de natuur voortdurend evolueerde. Alle componenten pasten zich aan. Aan de voortdurend zich wijzigende omstandigheden in de natuur, want de drang tot overleven leek hem enorm. Dat was de onzichtbare motor van de evolutie, en hij noemde dat niet maar even "god of zoiets". Nu weten we van erfelijkheidswetten en DNA dat we zelfs al kunnen manipuleren. Wij kunnen ingrijpen in de evolutie.. Ten goede en ten kwade. En veel mensen vinden het uiterst griezelig: extreme ecologen zien er zelfs duivelse krachten in. Intussen is de natuur al aardig "kunstmatig geëvalueerd".  


REVOLUTIONAIR IN FILOSOFIE
Spinoza maakte in de 17e eeuw al een einde aan dat idee over "de vrije wil van de mens". Hij zag de mens als een wezen dat voortdurend vanuit zijn binnenste met pulsen wordt "belaagd". Waaraan hij toegeeft of die hij bevecht... Kortom een mens, als prooi van zijn natuurlijke opbouw die we nu veel beter kennen. Een groot en zeer complex geheel van stroompjes, chemicaliën etc. en beheerst door de wetten + regels van "de natuur". Waarin een "bezorgde God" ook niet voorkomt. De natuur is zelf de enige hogere macht waaraan ook wij mensen als deel van die natuur ook zijn onderworpen. Vrije wil: niets van waar!  Hierover kreeg hij hevige discussies met Descartes die naar in A'dam was gevlucht. De soldaat-wiskundige die hem ook bewonderde en omgekeerd..


MEESTERWERK TOT OP VANDAAG
Deze geleerde was, vanwege zijn inzichten,  zelf  enorm tolerant, vriendelijk en begrijpend over die "arme medemens" die ten prooi was aan prikkels en die geen meester was over zijn gedrag... 
Voor hen die nu glimlachen: Spinoza was in zijn tijd beschavings-breed beroemd en weigerde een prof-baan in Heidelberg. Toen een tempel van wetenschap. Einstein bewonderde hem zeer en er hangt een gedicht van hem in het Spinozahuis. En Alfred Rosenberg de nazi van de rassenwetten kwam persoonlijk in 1941 in het Spinozahuis en nam de hele bibliotheek mee. Zelfs Hitler van Mein Kampf was door Spinoza, de "atheïst", gebiologeerd. De boeken kwamen terug omdat ze in een duitse zoutmijn door VS-soldaten werden gevonden.. Nu is er een opmerkelijke hype gaande over Spinoza en zijn uiterst knappe werk. De publikaties zijn er met dozijnen weer.. Teken des tijds. Spinoza leert ook dat wij ons kunnen wapenen en trainen om met die pulsenaanvallen beter om te gaan..  Door levenslang te leren, te studeren en te observeren hoe mensen en de natuur "in elkaar steken". Zo kon je je ratio aanscherpen en als het wapen inzetten om niet aan foute pulsen toe te geven. Naarmate je dat beter lukte was je een beter mens... Dus dat had je helemaal zelf in de hand zolang de natuurwetten je lieten leven en functioneren. Tot de dag van de dood die niets meer of minder was dan in de natuur blijven maar nu in de vorm van een soort van mest..


HERONTDEKKINGEN... NU
Hij werd daarom uit de joodse gemeenschap gegooid, durfde niets van wat hij schreef bij leven te publiceren en moest vaker om zijn leven vrezen. En moest stil en onopvallend werken aan zijn enorme werk terwijl hij lenzen sleep (handmatig) voor microscopen en telescopen en brillen.. Om zijn eten te kunnen kopen want hij leefde als een monnik.


Er bestaat intussen een enorme "menswetenschap" die handelt over hoe we in elkaar steken en functioneren en die ook tracht om ons gedrag uit te leggen en zich afvraagt hoe je dat kunt veranderen, met opzet. Of hoe dat verandert omdat er "in de natuur om de mens heen" veranderingen zijn. Bijvoorbeeld omdat er andere vreemde mensen aankomen die zich anders gedragen en er anders uitzien. En doordat er mensen gewelddadig worden en vele medemensen bedreigen. Die willen voortleven en zich dus gaan verdedigen.. 


DE MENS: ZIJN IDEEËN + ZIJN WETEN
Bibliotheken vol met "gedrags-experimenten" en theorie over hoe dat allemaal werkt. Die kennis is van enorme importantie: daarmee kan je ook mensen "beheersen en sturen". Dat is voor commercie van belang, voor over-heden die voor veiligheid en orde moeten zorgen en ook voor elke gewone mens die zijn buurman tracht te snappen. En zelfs zijn partner en hun kinderen. Daar kwamen Spinoza en Darwin even stevig tussen. Maar de religies drukten deze ideeën voortdurend weg: levensgevaarlijk!O ZO! DAT GEEFT TE DENKEN


HET GROTE NIET-WESTERSE DENKEN EN WETEN
Ook ontstonden er vele ideologieën die op basis van een mensbeeld en ideaal van de samenleving zielen wilden winnen. Hun wijsheid stond ook impliciet vol met aannamen over menselijk gedrag... De economische wetenschap staat stijf van ideeën over wat "mensen doen of laten als je bepaalde economische zaken verandert". Dat zijn nogal eens aannamen op basis van historische ervaring over menselijk gedrag.
Maar het blijkt steeds weer dat dit gedrag ook verandert met het veranderen van de wereld. Hoe zit dat dus? Want vele overheidsmaatregelen leveren niet op wat men er van verwachtte.. Zonde en er komt geen oplossing voor grote problemen. Het "menselijke model" dat er achter steekt  klopt niet of niet meer..


MENSEN EN HUN AXIOMA`S
Is de ontdekkende en manipulerende mens een gevaar voor de natuur? Voor zichzelf en alles om hem heen? Dat je moet stoppen omdat "hij onnatuurlijke dingen doet"?
Dat is logisch gezien nogal vreemd omdat de mens zelf "een brok natuur" is. Die dus "per definitie" niet tegen-natuurlijk kàn zijn eigenlijk.


Of we het nu wel of niet willen vele en ook machtige mensen hebben zich diep in het nieuwste verkenningsavontuur gestort. De naakte aap wil nu precies weten hoe hij denkt en voelt en zal het niet bij ontdekken laten... De mens zal dus zichzelf niet enkel lichamelijk willen repareren of verbeteren maar dat ook gaan doen in de mechanismen die ons "regeren" . En zo echt gaan draaien aan de intiemste knoppen van de grote machine die DE NATUUR heet. 
Er zal blijken of Spinoza op het goede pad zat en ook hoe de drijfveren werken achter de natuurlijke evolutie. 


NIET MISPLAATST: HET IS SPINOZA
DAAR ONTMOET IK SPINOZA

Zal de mens daarna rusten of stort hij zich in andere mysteries. Zoals hij nu al doet in het heelal met zijn fascinerende ontdekkingen. Op weg naar het vinden van "die andere mens" om zich dan ook met die te meten?

NEW WORLD OUTER SPACE. DIE KOMT ER AAN
Wie de geschiedenis redelijk overziet moet constateren Dat er hier, net als in het heelal, geen enkele grens bestaat die ons tegen houden zal.


 
DE DAG DAT ALLES WEER GOED IS KOMT!
De natuur neemt de eigen besturing gewoon verder op.. De mens wil deels zonder god verder gaan in de oneindigheid van de zijn eigen tijd...  

 

 MAAR,
 
OP REIS IN HET VIRTUELE
De mens blijft dus grenzen opzoeken. En alle ruimte opeisen voor het uitleven van zijn verbeelding daarbij volop door de technologie ge-steund.
Je moet nu nog een dikke bril opzetten als je via Oculus Rift wil genieten. Maar straks is die bril niet meer nodig omdat de beelden IN je ooglenzen worden geprojecteerd..

STRAKS ZELFS TELETRANSPORT?
Facebook kocht dit bedrijf recent en ziet er veel brood in. Natuurlijk kun je ook gewoon blijven kijken om je heen of wat lezen over ‘elders”. Maar met Oculus kun je naar overal op reis gaan in de wereld. En snel van plek naar plek gaan. En ook terug gaan in de historie of je verplaatsen naar de toekomst.. 
Ray Kurzweil voorspelt dat we dit al “algemeen” zullen zien worden in 2019. Nu is gaat die markt naar 5 miljard als je Sony telt (Morpheus), Samsung, Microsoft, Carl Zeiss, Vave en Google.. Die er alle flink in investeren.

Chris Cox vice van Google wil Oculus Rift nu showen aan zijn vroegere prof Vernor Vinge van Stanford die nu 75 is. Deze had al toen dit visioen om te reizen in de tijd en over wereld en in de ruimte. Gewoon thuis..  De nieuwste vorm van “tele-porting” (electronische verplaatsing) zal  dus de opvolger van Oculus Rift worden. En dat moet die prof dus even zien!
 
Oculus kan echter de Universiteit van Georgië (VS) niet helpen. Daar snapt niemand waarom de genen voor ledematen er wel zijn bij slangen terwijl ze zijn gedesactiveerd. Waarom? Wel deze dieren verloren miljoenen jaren geleden al alle ledematen. Men ontdekte nu dat ze toch even wakker worden en op het moment dat bij de foetus de sexorganen worden gevormd..  Men zoekt naarstig verder omdat het begrijpen hiervan ook opnieuw leert over de evolutie en haar wetten..


OF SPRING NAAR BENEDEN IN UW WINGSUITE
In plaats van met Oculus genieten kun je ook ruig gaan sporten.
Ene Johnny Strange viel te pletter in de zwitserse Alpen, toen hij van een rots sprong in zijn nieuwste wingsuite. Al zijn vrienden zagen hem wegvliegen en neer storten en hij werd beroemd op de sociale sites.

MET EEN BEETJE PEP NATUURLIJK
Hier is de weg naar de dood slechts drie minuten met die 200 km/uur behaald bij de sprong van de rotsen of uit vliegtuigen. De verkoper van de suites S-Fly Equipment zei dat men waarschuwt bij aankoop maar ook “dat bij elke nieuwe sport risico’s hoog zijn”. De Federation des Clubs Alpins werkt aan betere regels om mensen te beschermen.  

EVEN EEN SCHEURTJE WEGWERKEN?
De mens van nu is extremer geworden ook in zijn sportieve uren.
Oculus, slangen met verholen ledematen en wingsuites.. Weer het nodige om over te denken op uw favoriete zonneplekje. En als u wat te binnen zou schieten hierover dan moet u dat de Facebook en andere onderzoekers zeker melden!
Veel mooi weertje voor u en de uwen weer.

MEER IS NIET NODIG OM TE VLIEGEN


 
LEON DE MARSEILLE,  
9 februari 2016.
 
 
 
 

1 opmerking:

  1. Een aanrader: Daniel C. Dennett: Freedom evolves. Dennett is ook de auteur van Darwin's Dangerouw Ideas. Ook Spinoza moet je in z'n eigen tijd zien.
    m.vr.gr.
    J. Hutteman
    Filosoof

    BeantwoordenVerwijderen