Totaal aantal pageviews

zaterdag 29 augustus 2015

WORDT IMMIGRATIE ONZE "NEXT (CIVIL)-WAR"? .

 
MOETEN ER WEER MUREN OM ONZE STEDEN ÓF LANDEN?
 
 
EEN NIEUW STADSMODEL VOOR EUROPA??


 "VLUCHTEN"  was altijd aan de gang: sinds er mensen op aarde bestaan. Nu zijn er 60 miljoen op de vlucht... een maximum na WOII. Maar het kon en kan nog veel erger..
 
 In 1970 namen wij een "vluchtend meisje van 13 jaar" mee, dat in Nijmegen alleen in de regen stond. Met twee vuilnis-zakken en verbonden polsen. Zij ontvluchte de "troep in haar jonge leven". Ze bleek zwaar verslaafd en was jarenlang onze eerste pleegdochter. En ze hervond "home".. Maar dit is een ander verhaal. Toch moeten wij er nu vaak aan  denken... 

NOORD-ZUID WAS KATHO TEGEN PROTEST.
We zien nu al jaren de christen-vervolging in het MO en daar vertrokken er miljoenen. Want wie wil daar nou vermoord worden of worden uit-gehuwelijkt. Nadat je je “vrijwillig” bekeerde?
 
Zoiets gebeurde er ook in het Frankrijk van 1685 toen Louis XIV het Edict van Nantes herriep. Dat eindelijk de protestanten godsdienstvrijheid beloofd had..  Er waren toen niet ruim 1 miljoen van hen wat 5 miljoen zou zijn: nu weten we dat er ca 150.000 hugenoten (= Eidgenossen!) het land verlieten.

RELIGIEUZE STRIJD BETEKENT VEEL BLOED
Op weg naar Engeland, Holland, Zwitserland, Amerika en Brandenburg. Vele van hen zijn reders en fabrikanten en daarmee verloor het land harde werkers. In Nederland zijn nogal wat mensen met een franse naam die al lang er wonen afstammelingen van deze Huegenoten.. Zoals André Rieu, de Maastrichtse muziekmaker..
RELIGIEUS GEWELD IN 16e EN  17e EEUW IN EUROPA
Het land was meer dan 200 jaar in de ban van religieuze conflicten in alle windstreken (maar vooral de zuide-lijkere). Van katha-ren, camisards en vaudois tot aan de hugenoten. De eeuwenlang heer-sende katholieke kerk en de katholieke franse koningen onderdrukten deze “ketterij met ook politieke kanten” keihard. De Inquisitie had er vele jaren een dagtaak aan voor heel wat beulen en geestelijken.. In Carcasonne is een museum waarbij de huidige barbarij van IS verbleekt.

DE RELIGIEUZE KAART: NET HET MO!
We kennen alle die mooie ommuringen van vele steden en ook dorpen: Carcasonne is een van de mooiste. Ook al tegen de “immigranten van vroegere tijden”, die men barbaren noemde. Die muren zijn nu op landennivo terug aan het komen..


ONNEEMBAAR CARCASONNE: GOD TEGEN GOD..

Wie herinnert zich niet ook de massale uittocht vanuit Europa naar de VS en Canada?
FRANKRIJK BUITEN EUROPA 1939!

Tijdens en ná WO II kwam er een grote stroom vluchtende naar de VS en Canada op gang vanwege de afgrij-selijke Joden-ver-volging in Europa!

Maar pas geleden was er ook een enorme beweging van mensen uit Oost-Europa naar het (rijkere) westen; ook binnen de EU. Van arme landen naar rijke..

Hoezo een nieuw probleem dus? Het is nu enkel uit een andere regio van buiten de EU.

Verder moeten we ons herinneren dat het westen (VS voorop) die oorlog in Irak startte en dat wij eeuwen de olieboeren waren die dictators steunden in het MO (en nu nog..). En dat wij ook die “Arabische revoluties” stimuleerden die nu, ná hun mislukking, ook een vluchtelingenstroom naar ons toe veroorzaken. Het westen weet alles van migratie en was er ook in vele opzichten in gemoeid..

ZE KOMEN WEER.. OP ZOEK NAAR BETER
 Kortom we worden nu weer eens “belaagd door horden mensen”. Economische vluchtelingen en vele arme drommels en hun gezinnen die de dood ontvluchten. Avonturiers die hun geluk beproeven voor een beter leven en zij die niet willen sterven.. Ook zij die hun achtergebleven families een beter bestaan willen geven.. Want ze hebben niets.
RELIGIEUZE KAART AFRIKA:  ESSENT. GRENZEN

De migratie-maffia wreef zich in de handen: een nieuwe, (eigenlijk een zeer oude..), gouden business kwam sneller op dan Twitter dat deed. Product: duur betaald transport, zonder garantie en zeer onveilig… De wegen vulden zich in Afrika, het MO en Europa en de Mare Nostrum werd weer een plek van graven. Maar deze keer niet van zeelieden..

We ontdekten eindelijk het echte MO en Afrika: niet als kolonie of oliepompend land, maar als regio vol met mensen die graag meedoen aan des wereld’s welvaart en die ook hun leven lief hebben en voor hun kinderen beter willen.   

 
Wat nu te doen, we denken ons suf. Het is zeer complex en we zijn het onderling niks eens. We dreigen zelf te verbrok-kelen nu.. De EU die vleugellam werd gepraat krijgt nu ook niet echt veel voor elkaar.. Dat ziet er dus niet gemakkelijk uit. Dus is het een probleem van een halve eeuw op zijn minst.. En de ironie is er ook volop: Europa krimpt en wordt gevaarlijk scheef. Vele oudere en nauwelijks jongeren.. En bij de buren is het op beide punten OMGEKEERD.. en hoe! Dat verontrust steeds meer experts.
Let wel: we praten over 100.000 asielzoekers jaarlijks in de EU: dat is 1 op 1500 inwoners. Turkije, Libanon etc. (in de regio) zitten HOGER dan 1 op 10..! De economische vluchtelingen dat is de hoofdmoot en veel groter..

In november 2015 komt er in Parijs de grote migratie-conferentie: Afrika-EU. Want Afrika gaat van 1,3 miljard naar 4,4 miljard.. in 2100. Even slikken en schrikken dus..
 
 
Wordt "migratie" ook een nieuw soort “militaire activiteit”? Die we dan in navolging van eerder  “de oorlog tegen de migratie” zullen gaan noemen? Is Frontex de basis van het volgende “europese leger”? 
 

DE RELIGIEUZE KRACHTEN IN EUROPA EN OMGEVING ROND 1550

 

INHOUD:
-Geen tijd/zin in lezen:   Kies 1, 3 en 5
-U wilt méér? Vul aan met:  2 en 4.

1.INTRO
2.DE FRANSE DEMOGRAFIE
3.HUIDIGE MIGRATIESCHANDALEN
(Calais,Vintimille,Kos,Macedonië)
4.WAT (OUDE) MIGRATIESTORIES
5. EPILOOG

                                                                    


DE FRANSE DEMOGRAFIE

Frankrijk kent al jaren zijn beleid voor "les gens de voyage" en elke gemeente moet voor deze reizende fransen (gitanes genoemd soms) een terrein hebben. Wat nooit lukte.. Ook omdat er intussen vele andere "reizende" waren verschenen.
FRANSE RESIDENTEN EN AFKOMST
Francois Heran, - ex-directeur van het franse Instituut voor demografische studies-, zet dit onderwerp voor ons even op scherp.

 
FRANSE DEMOGRAAF VAN KLASSE


Duitsland en Frankrijk besloten half 2015, na maanden gerommel, resp. 12.100 en 9100 syrische asielzoekers op te nemen…  Er vluchtten al 4 miljoen van hen in hun regio en in 2014 kwamen er daarvan 122.000 naar de EU (=3%). Duitsland liet er 26.000 binnen, Zweden 17.000, Frankrijk 2000 en het UK 1500… Dus dat Frankrijk het meest genereuze land van de EU zou zijn op dit gebied moet snel vergeten worden. Want fransen blijven geloven dat ze “teveel immigranten” hebben. Ondanks de 12% officieel: dat zijn de huidige mensen in het land die elders zijn geboren. Want dat is de definitie..  Finland doet hier 4% en Luxemburg.. 37%! Er is geen enkele theorie die toont wat “teveel” zou zijn. En elk land in de EU beweert er meer te ontvangen dan de andere… Wat zeker niet kan. UK en La France overdrijven het meest, duitsers en noorderlingen zijn meer realistisch..

VERGRIJZING IN... CHINA!
Dat komt door teveel demagogie en te weinig pedagogie. De politici hebben weinig zin om de realiteit te prediken.. Claude Guant uit de regering Sarkozy, spreekt graag van die 200.000 die jaarlijks hun franse paspoort krijgen. Want dat klinkt stevig. Maar het is 0,3% en gelijk aan de bevolking van stad Rennes. “3 op de 1000 inwoners” is correcter en klinkt heel wat rustiger..
DE FRANSE IMMIGRANTEN
Frankrijk ontving sinds 1990 weinig buitenlanders: Duitsland en Spanje veel meer. Daar is de immigratie 100% van de bevolkingsgroei wat in Frankrijk slechts een kwart is.ARBEIDSBEVOLKING VS EN EU-LANDEN
Toch hebben deze kleine aantallen de wortels van het land diepgaand veranderd. Nu zijn 25% van de fransen zelf immigrant of hebben minstens een ouder die immi-greerde. Het franse model is niet dat van “massieve inval” maar van “de voortdurende infusie”. Daarom is Frankrijk wel het land met de meeste “immigranten van de tweede generatie”,  inwoners dus waarvan een of beide ouders immigranten waren.

FR. IMMIGR. SINDS 1945
NED. SCHULD EN PENSIOENPLICHT
Maar wat het FN zegt is fout: Frankrijk groeide sinds WOII niet van 45 naar 65 miljoen inwoners door immigratie! Met zijn 2,01 kids per vrouw kwam het daar ook door die enorme baby-boom die nu nog uitwerkt. En wat dacht u van die grote generatie ouderen? Meer dan ooit tevoren. Elk jaar sinds 40 jaar worden we drie jaar ouder… Dat is 6 uur per dag. Zo komt de immigratie uit op 1/3 van de totale groei en niet op 100%. En de laatste jaren is het zelfs ¼ geworden..

GEBOORTECIJFERS VERANDEREN SNEL
Frankrijk is de europese uitzondering in aantal kids per vrouw: 2 dus en in Duitsland is dat 1,4…. Zelfs 1,3 in Zuid-Europa en in Oost-Europa! Als je de immigratie wegdenkt blijft Frankrijk het land met de meeste kids per vrouw en in de meeste landen er om heen is de immigratie de vervanging van wat ontbreekt. Frankrijk krijgt daar een klein plusje mee.
FRANKRIJK; DOOD EN GEBOORTE

De geïmmigreerde vrouwen doen 3,5 kids en de andere 1,9… Maar de geïmmigreerde moeders zijn maar 8% dus is hun bijdrage aan die 2,01 slechts 0,10 tot 0,15 !

Vele fransen achten de officiële statistieken “vals” en vele denken zelfs dat “ze” vroeger werden omlaag getrimd en nu worden opgetrimd! De werekelijkheid is dat Frankrijk nou net het beste van vele landen is in het kennen van de immigratie. Omdat dit subject in alle grote onderzoeken voorkomt wat veel linkse fransen zelfs ergert.


VRUCHTBAARHEID: FRANKRIJK VS DUITSLAND
De wet van juli 2006 introduceerde de “gewenste immigratie” maar ze deed weinig. Het kwam niet verder dan 17.000 per jaar: dus slechts magere 10%.

Veruit de meeste immigranten komen legaal op grond dus van wetten en regelingen. Familiehereniging doet hier alleen al 40.000 per jaar. En huwen met buitenlanders loopt tot 65.000 per jaar waarbij nog het asielrecht komt van 18.000/jaar nu. En er zijn er 60.000 die hier komen studeren. Sarkozy wilde deze 200.000 / jaar terug brengen naar 10.000 en Marine Le Pen roept nu al 10.000 is genoeg.
HISTORIE BEVOLKINGSOPBOUW  NAAR LEEFTIJD 1945-1979-2014

De politiek is dus de facto hierin nauwelijks een echte factor. Die huidige 200.000 zijn er al jaren en blijven…  Ondanks alle politieke lawaai. Wil je er politiek iets aan doen dan moet je familiehereniging of asielrecht aanpakken. Deel dat maar eens door twee! Of maak maar eens verschil tussen Afrika en Amerika!
ILLEGALEN IN DE EU 2014: VIA ZEE EN LAND

Nu is er de discussie over het “droit du sol” en het “droit du sang”. Maar het is niet simpel om de nationaliteit van alle ouders vast te stellen. Daarom past men het “double droit du sol” waarbij een kind “echt 100% frans is” als het in La France is geboren én een der ouders Frans is. Dus dat gaat eigenlijk over franse generaties.
 
ASIELAANVRAGEN EU 2013-2014 (9 mnd)
Maar “rechts” gaat het vooral over “het simpele droit du sol” dat zegt dat je na 5 jaar in Frankrijk Frans kunt worden.  Zoals dat in de VS is. Dat wil men naar de datum van volwassenheid tillen met een minimum van 5 jaar verblijf in Frankrijk.  Dus dan gaat het eigenlijk over de tijd dat je in het land verbleef en niet over een simpel “droit du sol”.. 


EU: RECHT VIA GEBOORTEPLEK
ZO KUN JE FRANS WORDEN..
En nu zitten we in Europa met die “flauwe en wazige asielzoekers-toewijzing”  waar zowel rechts als links geen echte visie op toont.

HET SPECIALE FRANSE BEELD VAN DE BEVOLKINGSOPBOUW: 1800-2000

 
 

 
 DE HUIDIGE IMMIGRATIESCHAN-DALEN:  CALAIS ,VINTIMILLE, KOS ,  MACEDONIË,  ETC. 

EEN MIGRANTEN CV
Laatste nieuws: In Duitsland sprak Merkel schande over de 202 incidenten tégen immigranten in 2015. Men stak diverse opvangcentra in brand en wachtte ook 250 asielzoekers op een station op. En gaf vele een pak slaag..  Over wat er rondwaart aan dreigingen en neo-nazi taal op internet en elders is ronduit schokkend. Duitsland de asielkampioen 2015 bereikt zijn grens..
Merkel bezocht het afgebrande gebouw en verklaarde dat asielzoekers nu moeten worden opgevangen waar ze binnenkomen om later te worden toegedeeld.. Duitsland gaat in 2015 naar 800.00 en dat acht ze (vooral sociaal gezien) echt vol. 

Ook op vele andere plekken is het migrantenleed te zien, want hun reizen zijn lang en nergens is men geliefd. Ook zijn er bestemmingslanden en door-reislanden. Een overzicht geven is al een probleem. Ook verleggen zich de zwaartepunten voortdurend: als er op een route zwaar wordt gecontroleerd verzwakt deze en verschuift hun aanbod naar een andere. Zie recent het gaan doorkruisen van arm land Macedonië. Brug tussen Griekenland en Servië..  En Hongarije dat er 43.00 kreeg in 2014 ziet nu al 100.000 er bij binnenkomen... En eist nu geld van Brussel terwijl ze eerder mordicus tegen de europese verdeelsleutel waren. En bezig zijn met een 4 meter hoog hek te bouwen aan de Griekse grens, en dan waar nog meer..? In Milaan vocht de politie ook al maar met vluchtelingen. Die te lang op papieren (zoals werkvergunningen) moeten wachten.  In 2015 kwamen er 100.000 aan en in Italië wonen er nu 85.000. Wie volgt ? 

JEUDTRAUMA IN DE MAAK
Landroutes zijn ook minder gevaarlijk dan die moordende zeeroute, maar op zee wordt je ook vaak eerder opgepikt en vaak sneller geregis-treerd. Kortom er is een enorm gedoe ontstaan in vele landen om de zaak te reguleren. Lees: af te knijpen..

STIEKEM OF BETAALD?
KAMPEREN BIJ PARADIJS
 
In Calais is men nu al 15 jaar de klos met die groepen migranten, die van daar naar Engeland willen.. Er was ooit het centrum San-gatte dat enkele jaren geleden werd gesloopt, als symbool van "genoeg"!  Deze vriendelijke plaats verandert steeds meer in de plek waar hét drama zich voltrekt. De migranten willen in vrachtwagens, in treinen of gewoon door de tunnel wegkomen en tot dat lukt (of ze de dood vonden) kamperen ze in afgrijselijke omstandigheden in Calais. Nu die er “new jungle”, zo heet de opvangplek Jules ferry waar vrouwen en kids slapen mogen.  Sinds 1999 is de stroom continu en de agenten van Eurotunnel pakten er intussen 37.000; sommige nachten zijn het er 150.

MENSENRECHTEN..
DE GROSSIER...


Gelukkig zegt de burge-meester is er nog nooit geschoten..  Deze oude communistische stad krijgt nu teveel last van dit (inter)nationale probleem een winkel en een tankstation zijn omringd door wel 1000 “kampeerders”.

HET ROTWERK OPKNAPPEN
EVEN RUST EN DAN...
De veiligheidsdienst vindt bijna niemand meer voor zijn werk.. Diefstal van alcohol, slaan met stokken (bewakers en honden) en sommigen nemen dus ontslag. De agressies en nemen toe en de verhoudingen gaan op scherp hier.  Iedereen kent wel een incident. De stad heeft het moeilijk ook al met arbeidsconflicten in de ferrybusiness. Er staan nu 800 huizen te koop op een van 72000 inwoners. Artsen zonder Grenzen helpt hier ook en er is ook een groep extreem linksen zeer actief. Onder de kreet: No Border..  In de Crypte-bar kwamen vroeger veel immigranten de patroon hielp ze. Soms wel met 100 koffie per dag.. Hij zag vele huilende afrikanen toen Mandela op TV was. En iemand zegt: ik vertel niets meer tik maar “Calais” in op Google..
PURE WANHOOP
LAAT ME IN MIJN JUNGLE
Intussen werden er diverse “passeurs” gearresteerd en bleek dat ze voor de reis naar Engeland 7000 euro vroegen. Recent werd een groep Albanezen gepakt nadat ze 9000 keer waren afgeluisterd. Want zij “regelden plekken in vrachtwagens tussen de goederen” voor minstens 255 immigranten wat twee van hen 1,4 miljoen opleverde… Beide waren al eerder uitgezet en… terug gekomen. De een opereerde vanuit Engeland en de ander vanuit Calais.. Hun plek is al lang door andere overgenomen, weet de politie. Gouden business.    
 


 
 
HIER LOOPT OOK DE GRENS
Nog een plek der schande is Vintimille en de overzijde aan de Frans-italiaanse grens. Waar de politie ping-pong speelt met vluch-telingen: heen en terug... Ze willen naar Calais, Duitsland of Nederland, maar worden bij de grens, in lokale treinen en bij autowegcontroles opgepakt.

SPOORWEG KRUISPUNT
VERFRISSEND BUITJE...

En weer bij de Italianen gestald.. Want daar moeten ze administratief worden “behandeld” omdat ze daar Fort Europa binnen kwamen. De bewoners van de streek zien het dagelijks, tot ook wij in Marseille toe..

OOK DIT IS EEN GRENS
OP TRANSPORT

 
SMEEKBEDEN
AAN DE GRENZEN...
 

  
BLIJ EN ANGSTIG TEGELIJK
En zie het griekse eiland Kos (en andere eilanden) met zijn 7000 vluchtelingen die uit Turkije per bootje overstaken. De bevolking van 28.000 hier, weet niet meer hoe deze tsunami te hanteren. Men moet ze registreren maar de medewerking is niet echt groot.

LOGEREN OP KOS
STEEDS MEER BOTEN


Dus wilde men ze alle in het stadion bij elkaar zetten voor die registratie etc.  Maar dat werd bijna knokken… Dus zijn er daar enkelen en de rest zit overal op het eiland. En het wordt dagelijks voller: 600 tot 800...  Toen het te dol werd kwamen er 250 agenten de lokale collega’s helpen en men stuurde een groot (OUD) cruise schip voor 2500 mensen. Daar wordt geregistreerd en dan vaart men naar Piraeus..

MIGRATIE = BURGEROORLOG
MOSLIMA VER VAN HUISOmdat de reis over zee in 2015 in 6 maanden, op het traject Libië-Italië, al 2000 doden door verdrinking opleverde zag men een verschuiving naar het traject Turkije-Kos. Daar verdronken er maar 100 in diezelfde tijd. Op deze veel kleinere afstand..  
En zie nu ook de doorkruising van Macedonië, omdat het op andere routes vast zit.. Er waren al 45.000 mensen hier op doortocht; aan de grenzen werd keihard gevochten. Nu laat men ze door het is niet te doen..
De mensenhandelaren zijn goed op de hoogte en verleggen voortdurend hun businessroutes.. Er gaat veel geld in om en net als met sigaretten, drugs en wapens lijkt daarom geen kruid tegen deze praktijk gewassen.

VLUCHT VOOR EEN DICTATUUR
 Dit alles leverde Frankrijk en het UK al een reprimande op van de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de VN.. Cameron en Hollande c.s. spraken en riepen dat het een EU-probleem was. Maar gingen later toch om de tafel om een gezamenlijk plan te maken. Er kwam een gezamenlijk plan voor een “control and commandcentrum” in Calais. Dat vooral de handelaren moet aanpakken.

HARTVERSCHEURENDE REALITEIT...

Er kwam geld op tafel en er werd tot een onderscheid tussen “schrijnende gevallen” en.. de gewone besloten.


INVALIDE OF GEWOND?
 

TOERIST+MIGRANT

 


  

 

ENKELE  “OUDE” MIGRATIESTO-RIES
PEGIDA (Du) IS OOK TEGEN...
Merkel zei intussen luid, dat dit “het grootste probleem van de eeuw” ging worden. Wat weer niemand had zien aan-komen? Of wilde niemand het eerder (of als eerste?) zien? De EU in Brussel die nog maar weinig lukte, kreeg er natuurlijk ook van langs.. 
MERKEL SYMBOOL VOOR HEEL VEEL..
Duitsland informeert nu, ook met filmpjes op TV en Internet, de vele Oost-Europeanen uit de EU,-zoals die uit Kosovo, Bosnië en Hongarije-, dat hun kansen in Duitsland zeer klein zijn. Men raadt hen aan niet te komen en ook niet als clandestiene te proberen gaan werken.
Het lijkt wat op “dweilen met de kraan open” omdat Duitsland dichtbij is en een sterke economie laat zien. Terwijl die landen op slot zitten en enkel armoede bieden.. Men heeft enkel te winnen bij vertrekken..

OUDE RESSENTIMENTEN WORDEN WAKKER
 
FLAUW??
 Zie hier wat cijfers en info over de EU en enkele landen:


VAN WAAR NAAR DE EU? 
KOMEN + GAANDE SALDO'S VAN IN EN UIT
MIGRANTEN EU
AMERIKAANSE MIGRATIEVREES


 
Zie Ierland, vanouds befaamd migratieland, waar de bezuinigingen nu een groei opleverden van nu liefst 5%. Bij de neergang vertrokken er ruim 500.000 ieren naar het buitenland. Let wel: dat waren er 6000 per maand en dat 6 jaar lang. Het was ruim 12% van de bevolking (!) Dit land heeft vanouds een grote emigratietraditie. Ooit leek de VS meer Ieren te hebben dan het eiland zelf bewoonden! 
IEREN NIET GELIEFD...

Nu is de regering in Dublin gestart met een grote actie om de migranten terug te halen.. Want er zijn te weinig jonge goede mensen nu.

Parijs volgt de Portugese aanpak ook om de vele jongere  terug te halen. Die 40% meer vertrokken rijken in 2015, zal het echter zo niet zo snel terug praten..

LOKKERS VOOR EMIGRANTEN
KOM, KOM PLAATS ZAT!
 


Tja, wij Nederlanders moeten er zelfs de VOC nu toch ook bij halen.

Met zijn massale slaventransporten uit West-Afrika naar de VS.. Toen waren WIJ de “passeurs” maar dan van gevangen slaven. Die door de Arabieren in Afrika waren gevangen en aan de VOC verkocht. In die dagen was slaven hebben heel gewoon, net als in de griekse en romeinse oudheid!

 
 In Ghana kunnen we nog de resten van deze VOC-business terug vinden. Vele in Amsterdam werden er puissant rijk mee. En wij zorgden ook en voor veel cash, voor de Amerikaanse slaven van “De negerhut van oom Tom”.. Nu nog is er in het zuiden van de VS die zeer racistische situatie. Die er nu nog toe leidt dat zwarte arrestanten worden neergeknald... Niet onze schuld natuurlijk, maar wel een deel van onze geschiedenis.
 
VRIJE REIS ALS VROUW
Wie herinnert zich ook niet de massale uittocht vanuit Europa naar de VS en Canada? In de 30-er jaren van de 20e eeuw tijdens de grote crisis? Toen honderdduizenden Spanjaarden en Italianen vertrokken. Zij werden, -toen het economisch tij in de VS keerde-, ook weer terug gestuurd.. Met duizenden ook en met een ticket en een “oprotpremie”.

DE IEREN WEER ONDERWEG
GIRLS COME ON..
Bijna de helft van Ierland ging ook naar de VS in die dagen.. Het land van melk en honing. Dat met zijn zeegrenzen en ver weg liggende, de stroom goed in de hand houden kon. Ook toen ontstond er een soort van mensenhandel, vooral in jonge vrouwen. Omdat er veel mannen alleen naar de VS waren vertrokken en er dus een tekort aan huwbare dames ontstond. Pure economische emigratie toen  ook al. En de VS en Canada deden er hun voordeel mee..
Tijdens en ná WO II kwam er een grote stroom vluchtende naar de VS en Canada op gang vanwege de afgrijselijke Jodenvervolging in Europa!

UIT IERLAND IEREN EN ANDERE
UIT IERLAND NAAR...DE IERSE BEVOLKING
Marseille werd een van de laatste vluchthavens en de verhalen hier zijn legio. Vele kunstenaars, weten-schappers en intellectuelen waren er onder hen. Toen was de stroom omgekeerd: vanuit Europa naar de rijkere of de vrijere wereld. Nu is Europa dat voor veel andere..

No maar pas geleden was er een enorme beweging van mensen uit Oost-Europa naar het westen: binnen de EU. Van arme landen naar rijke..

MIGRANTEN UIT O-EUROPA
Het UK ontving honderdduizenden polen en zelfs Ier-land zag er vele graag

MISDAAD EN MIGRATIE
komen. Ook Nederland: voor zijn tuinbouw. Nu zijn er al enkele miljoenen ingenieurs uit Zuid-Europa in Duitsland dat er geen genoeg heeft door de vergrijzing.

Ook moeten we ons herinneren dat het westen (VS voorop) die oorlog in Irak startte en dat wij eeuwen de olieboeren waren die dictators steunden in het MO (en nu nog..). En dat wij ook die “Arabische revoluties” stimuleerden die nu, ná hun mislukking, ook een vluchtelingenstroom naar ons toe veroorzaken. Het westen weet alles van migratie en was er ook in vele opzichten in gemoeid..Het is eigenlijk zeer verbazend dat “we” dit alles nu niet zagen aankomen? Dat niemand leek te kijken naar wat er eerder gebeurde en ook zeer recent ten zuiden van de EU. Terwijl we er in alle opzichten bij waren betrokken: economisch vooral.. En laten we ook dat terrorisme niet vergeten waar tegen al tientallen jaren werd gevochten: denk aan Afghanistan en de VS.. En zie hoe Frankrijk zich al jaren bemoeid met de onrust in zijn oude koloniën in Afrika. Nederland helpt daarbij in Mali..

VS GIDSLAND AL EEUWEN
 We moeten het even terug halen om te constateren dat migratie in onze generatie en die er vóór, een grote rol speelde in het dagelijkse leven in het westen. En dus ook elders..

Wat nu te doen? Opvang in de regio? Wel dat is er al een halve eeuw volop en bereikt zijn (economische) grenzen. En dat helpt ook echt niet als de hele regio in de fik lijkt te gaan..
DE VS IS ENKEL MIGRATIE!

Mensen vertrekken daar om het vege lijf te redden: IS gaf de laatste tik. Regulering van de stroom aan “de grenzen”? Een onmogelijke opgave want de grenslanden van de EU zijn zelf… ook zeer arm. En het zijn duizenden kilometers land en water. Onze buren zijn ons daarbij ook niet alle goed gezind: zie Poetin, Erdogan en straks ook de grieken? Hulp geven in de regio dus? Dat doen we al vechtend in Irak/Syrië maar dat vergroot nu de rust daar niet echt.   
OMDRAAIEN ... EN WEGWEZEN 

EPILOOG
 
DE MUUR-ARCHITECTUUR IS IN..
We zijn weer volop terug in “vroegere” tijden van ware volksverhuizingen.

 
EEN OUDE: TEGEN DE PEST
Toen landen ook muren bouwden, maar om steden. Om zich te beschermen en om de “vreemdelingen” buiten te houden.

Zoals men ook ooit met “le mur de la peste” (zie de resten nog in de Provence), besmette mensen wilde tegenhouden: de ratten waren echter de transporteurs..
HIELP NIET: HET WAREN DE RATTEN
De Muur van Berlijn als deel van het IJzeren Gordijn kent mijn generatie nog goed. Die waren er tegen vertrekkende mensen: want de vluchtelingen waren toen echte helden..

De VS bouwde een zeer lang en hoog hek om de Mexicanen tegen te houden. Terwijl zij de economie sterk steunden met hun lage beloningen.. Dat hek was meer een politiek “reguleringshek” dus. Israël bouwde een muur om de bommenleggende terroristen buiten te houden. Dat hielp op zich maar de nadelen waren ook legio..
 
MUUR VS -- MEXICO
ISRAËL -- PALESTINA

Marokko en Spanje bouwde hekken in de spaanse enclaves in de Magrheb, die pas na nog wat subsidie van EU aan Marokko echt hielpen..  Daar alleen want de vluchtelingen vonden snel andere wegen..
NOG EEN.. A LA BERLIJN..

Nu bouwen fransen en engelsen hekken bij de eurotunnel en bouwt ook Hongarije aan een hek op de grens met Servië. Nadat Roemenië dat eerder al deed…  Hongarije riep de noodtoestand bij de servische grens uit en stuurde er 2100 soldaten heen. De EU-landen namen nu ook de toevlucht tot hoge draadhekken bij Calais en waar straks?
 
FRONTEX GO HOME...
Frontex kreeg die Mare Nostrum na-tuurlijk niet dicht… Want de oorlogen deden hele drom-
men vluchten naar de vrede en de maffia ontdekte de illegale immigrant en de zwakte van landen als Libië waar de boten al snel vertrokken..  Net als vanuit Turkije naar Griekenland, beide Nato-partners. Fort Europa was zo lek als een zeef aan de zuidzijde aan zee..

Brussel werd wakker nadat Berlijn, dat vele opnam, begon te sputteren. In 2015 werden er 750.000 asielaanvragen verwacht daar.. En zo schoten we eindelijk echt wakker en nu alle.
WEG MUUR VAN BERLIJN: na 50 jaar..
Muren, hekken, douane, boten met politie… alles werd geprobeerd om de stroom te blokkeren. Maar iedereen wist dat gaat niet echt lukken: gezien de drama’s in het MO en Afrika..  Opvang in de regio, dat moest het zijn. Maar we waren vergeten dat die er al lang en volop was: en voor tientallen miljoenen mensen. Arme landen daar zaten er al jaren vol mee.. Zelfs al vóór de VS Irak binnenvielen!

Na het touwtrekken kwam de koude douche: er moest iets gebeuren.. want de stroom vermenigvuldigde zich ook omdat de herfst/winter naderden. Merkel noemde het probleem “veel groter dan het griekse probleem”.. Zij wist waarover ze sprak.

Tegelijk kwamen nu de gevolgen van de MO-oorlogen (t/m IS en europese djihadi’s) , Afrikaanse conflicten, de Poetinse conflicten, het terrorisme, het enorme welvaartsverschil Europa-Zuiderburen én de economische crisis in de EU met elkaar in een ferme botsing.

DEFENSIE EN DREIGING: NU OOK DE MIGRATIE


En Brussel kreeg, -na de KRIM en O-Oekraïne-,  zomaar nog een nieuwe europese missie: redt fort Europa van de “vluchtelingen” en keiharde dictatoren.
EU VERDEDIG U!

Zo kwam het dat de Defensiebudgetten fors moesten stijgen en de tekorten due nog verder opliepen.. Zal het een bedreiging van groot formaat worden voor ons alle? Of vooral de redding van de europese gedachte? Want eindelijk is er nu een echt europees probleem van overleven duidelijk geworden..

DE GROTE JONGENS V D EU
 
EEN BEGINNETJE..Dus we weten er uit recente en vroegere geschiedenis eigenlijk alles van migraties. We waren zelf vaak de migranten. Maar nu zijn wij “het target”, omdat we de rijkere zijn en (vooral vroeger) de machtigere waren. Ons model wordt zeer bewonderd en dus komt men mee profiteren… Terwijl wij nu net in een “malaise”zitten, wat niemand van die stakkers natuurlijk begrijpt. Want zij zien nergens onze "malaise"...

DE VOX POPULI
DIT IS HET EU-BELEID!!
 


De grote ironie is ook dat Europa krimpt en gevaarlijk scheef groeit. Vele oudere en nauwelijks jongeren.. En bij de buren is het op beide punten.. OMGEKEERD.. en hoe! Dat verontrust nu steeds meer experts.
We moeten ons ook realiseren, dat die immigranten vele miljarden overmaken naar hun achtergebleven families! vele gezinnen in Afrika en het MO leven van in de EU verdiend geld.. Men schat het nu op liefst 650 miljard euro: voor Afrika een enorme som geld. Dus immigranten bij ons betekent ook "economische hulp in het land van herkomst".. Dat is ook een belangrijke motor achter die stroom jongeren "op de vlucht en/of op zoek naar geld"..
 
DE BLOEDHOND VAN DE EU?
Wordt de migratie een nieuw soort “militaire acti-viteitenveld”? Dat we,  in navolging van eerder, nu  “de oorlog tegen de migra-tie” zullen gaan noemen? Is Frontex dus eigenlijk de basis van het “eerste echte europese leger”?  
Wie goed nadenkt begrijpt dat tegen IS vechten en pacificaties in Afrika en het MO dus echt géén “ver van ons europes bed-show” meer zijn. De hitte daarvan is nu in de EU al volop te voelen.

DE VELE WEGEN NAAR DE EU...
 
Er circuleren plannen om in Z-Europa "hotspots" voor registratie en selectie in te richten op EU-kosten. Om zo ook de gevaren te bestrijden van het zeetransport en de kwetsbare mensen goed op te vangen.. Brussel werd hardop aangemaand door Merkel en Hollande om actie te ondernemen. Want het loopt echt uit de hand..

Weet ook: “Wir haben Ess allen gewusst”, dat kan nu niet meer. Tik op Google even in: Kos of Calais, Vintimille of Macedonië  en u snapt het allemaal meteen. U ziet alles en slaapt dus ook wat slechter.... Dus nu moeten we nog even onze ervaring en kennis omzetten in een “politiek” die ons állen redt. Op korte en langere termijn. Dat gaat zeker een halve eeuw duren want de bevolking in Afrika en het MO gaat méér dan verdubbelen..
 

VAREN OP EEN KERKHOF
De fouten van (eer)gisteren en die vandaag worden (ook) door óns nageslacht betaald.. Het spreekwoord geldt in volle omvang: “Ná ons, de zondvloed”.  Maar die zondvloed is nu al begonnen en er komt niet alleen water aan te pas..

Eind augustus 2015 kwamen de West-Balkanlanden bijeen en Merkel plus Mogherini (EU) werden uitgenodigd. Dit gebied is hét nieuwe traject nu..
In november is er in Parijs de grote conferentie Afrika-EU gepland; om samen te spreken over aanpak van dit giga probleem. Want de Afrikaanse bevolking is op weg van nu 1,3 miljard naar... 4,4 miljard in 2100.. Voorwaar een echte tsunami.
Experts (zoals de nederlander Lucassen) waarschuwen dat meer welvaart en opleiding in Afrika helemaal niet betekent dat de "stroom gaat afnemen omdat men thuis zal blijven". Nee zegt men: het aantal ambitieuze dat wil komen zal daardoor sterk toé nemen.. dus november is hoogstens een klein beginnetje..
Zoals de titel aangaf: het is nú duidelijk geworden. Het vereist nu gezamenlijke brede actie of we hebben straks een begin van (burger)oorlog. bush zou spreken over: The War against Immigration...".

DE FRANSE VRUCHTBAARHEID... nu weer  >2!

OMMUURD FORT EUROPA! 
 

 Leon de Marseille, 29 augustus 2015