Totaal aantal pageviews

maandag 21 januari 2019

MARSEILLE EN ENERGIE: KERNFUSIE CONTRA ZON EN WIND?


 
MARSEILLE VOELT ZOWEL,
             DE KERNFUSIE-ENERGIE  VAN CADERACHE
                                                ALS DE ZON EN DE WIND...

 

 


VOORAFJE: ZIJN POLITICI EN SOMMIGE BURGERS NU TE DOM?
Vaak zie je politieke discussies waarbij blijkt hoe verdomd weinig sommigen weten van de moderne wetenschap/technologie: de eenvoudigste zaken zijn onbekend. Zoals: hoe groot is een hectare of het kunnen snappen van simpele berekeningen. Hoe willen zij snappen hoe een windmolen werkt, wat een chemisch product doet, wat genetisch manipuleren betekent of een medicament doet: ze staan “wetenschappelijk cultureel op NUL”.  Dat is in een wereld beheerst door NBIC onmogelijk en zo kun je niets begrijpen en uitleggen aan "de burgers"!  Het toont ook dat de concurrentie op de “arbeidsmarkt voor politici” heel wat lager is dan die op de markt der wetenschappers. In Frankrijk ziet men jonge politici stteds meer teleurgesteld vertrekken. Niet zo best: want hoe moeten we zo de democratie hoeden? 

Vele kiezers zien de liberale democratie wel zitten, maar ultra-rechts stemmers zien meer in een autocratisch regiem.  Zoals in Singapoer waar het rijk en veilig leven is. De populisten kunnen ons echt niet redden met hun simplismen en hun achterlijke opinies.

Hoe kan een regering zich nog opwerpen als modern en progressief en onze welvaart garanderen als ze van de elementaire achtergronden niks begrijpt?  De politieke partijen moeten de nieuwe wereld kunnen uitleggen om er ons op voor te bereiden. Hoe moet dat nou verder" (zo verzuchtte een franse columnist, die er wel wat van snapt) .  Dit als aanloop tot een tekstje over "energie"..
 
 

Nu, verder over "energie". Er staan ruim 400 kerncentrales in de wereld (ruim 2 per land) en dat gaat snel naar het dubbele gezien de aanbouw. Dus 1000 in 2030 en in 2050,- als ook Afrika aan de stroom moet-, zullen we de 1500 zijn gepasseerd. Ja, het is gevaarlijk (NB: de franse EPR is veel veiliger en duurder..), maar er komt weinig CO2 uit en het is nogal goedkoop! Vooralsnog een stevige concurrent van zon en wind, omdat de natuur grillig is en kan 'afhaken".. Na 2050 zou de kernfusie-reactor er kunnen zijn en dan gaan we naar minder: die reactor wekt 6x zoveel stroom op. Macron predikt "rationele ecologie" en poogt zo de TE ideologische oppositie te wijzen op de "schone franse kernenergie..". 

FRANKRIJK: DÉ GROTE FAN VAN KERNENERGIE

Frankrijk draait volop op kerncentrales en wil "naar “wat minder”(?). Maar hoe? Helaas is dat zeer internationale kernfusie-project in Caderache nog niet echt hoopvol en pas in 2050 weet men daar meer over. Het probleem zit daar bij de vraag "hoe je die hete fusie-gaswolk IN de reactor kunt beheersen” zonder dat deze zelf wegsmelt. Dat vereist bijzonder materiaal en veel trucs..  Maar fusie-exemplaren produceren 4 x zoveel per reactor: het is de energie van de zon met heet zonne-plasma van 110 miljoen graadjes! Mogelijk is tungsteen de oplossing? 

Na tests, tot 2035,  hopen de 35 landen die mee doen, te weten of het echt gaat lukken. De budgetten zijn intussen nogal ontspoord: ze waren 5 miljard en zijn al 19 miljard euro.. Veel is nog onzeker, maar wat willen we, we moeten anders verder!  


Veel oude kerncentrales gingen dicht, een wordt  afgebroken en dat blijkt een zeer dure grap! Voor de andere is de levensduur fors opgerekt en de nieuwe EPR start volgend jaar op in Flammanville. Kortom die “nukes” zullen er wel nog even zijn, zeker in Frankrijk..

WAT MOET DICHT EN WANNEER?
Hoeveel van de huidige 78 centrales moeten er (en  wanneer) dicht? We horen over 6 stuks, die echt te oud worden. Van hoeveel kun je de levensduur nog wat uitrekken? Want de volgende EPR is er nog lang niet. De lijst van oud-minister Hulot bevatte 6 oude om te sluiten en zelfs 14 dicht in... 2035 (dus over 15 jaar!)!
Een meerderheid van de fransen is tegen nucleair verder gaan (+ 21% in 5 jaar) en slechts 28% vindt nucleaire stroom nog OK. Hulot kreeg het nogal aan de stok met EDF: daar werd men boos over zijn opmerkingen aangaande die superdure nieuwe EPR in Flamanville. Hij kwam er niet uit en stapte op…
Nu tracht opvolger Rugy de weg te vervolgen en Le Maire (economie/fin.) noemt de kernenergie alvast ”een voordeel voor Frankrijk”  Rugy  veranderde zelf 180 graden van positie: want nucleair is toch “schoon” (behalve dat afval) en daarom wil hij doorgaan met de vervanging van die foute deksel voor de EPR in Flamanville. Dit incident zou komen door "door verlies aan ervaring", dus omdat er weinig werd bijgebouwd in eerdere jaren! En we horen dat het qua veiligheid prima zou zitten bij de EPR’s,
Het ontmantelen van de eerste centrale in Chhooz (franse Ardennen) verloopt goed: dat was de oudste. Het nucleaire is echt niet dood en men wil meer inzetten op de beveiliging. Dat zegt in Frakrijk President Chevet, van de: Autorité de sureté nucleaire..
   Er werken in deze sector 220.000 mensen en vooralsnog vermindert de consumptie van stroom (door technologie: leds, zuinige electronica en verwarmingen). Daar tegenover staat de wassende (?) demografie en het opkomende E-transport (autos etc.). In Parijs zegt men steeds luider: “Het moet uit zijn met die hegemonie van EDF over de energie! De regering moet hier de politiek maken”!
De aandelen EDF zakten van 50 euro (2001) naar nu 18 en het debat wordt breder! Nog is electra slechts 25% van alle energie in la France, maar dat lijkt naar 30-40 % te gaan in 2050 (ook door die klimaatdiscussie). Die duurzame zit vast op dat “onzekere bij de productie (bij geen zon of wind)” en door dat ontbreken van goedkope opslag mogelijkheden (batterijen)!
 
DE PRIJSLIJST
De nieuwe EPR-stroom kost 110 euro per Megawatt: de windmolen op zee 120 en de  huidige kernstroom: 32! Gas 75 en windmolens op land 80.. Dat lijstje beweegt en als Als je alles meeweegt is die nuke stroom dus echt niet dood! Want die blijft heel erg schoon. Wat de groenen bestrijden, ze wijzen op die koeltorens die nodig zijn en die veel warmte omhoog blazen. En wat met de winning van de brandstof (uranium)? Dus wat is het totaal-plaatje en dan is er dreiging van de Fukushima-ramp ook nog..

 
 
WERELDWIJD BEELD
Wereldwijd doet nucleair nu 400 GWatt, wind 510 en zon 400. En de productie (in Twatt per jaar) is: 2500 nucleair, wind 1200 en zon 500.  Zie de nucleaire wereldkaart: Frankrijk heeft 78 kerncentrales, de VS 99 (!), China 39 (19 in aanbouw), Rusland 35 (6 aanbouw), Z-Korea 24, India 22, Canada 19, UK 15 (+2), Saoudi Arabië 16,  Taiwan 6, Japan 9, Egypte 4, Brazilie 2 (+4) en Argentinië 3 (+2). In totaal zijn er 52 in aanbouw; het groeit nu wat minder. De prijs van duurzaam zakt, terwijl nucleair stabiel blijft.. China, Z-Korea, Rusland zijn nu DE grote nucleaire leveranciers. Let wel: alles draait nog steeds om "het maken van stoom (via heet water) die nodig is E-turbines aan te drijven! Dat blijft HET principe bij alle types: oud en nieuw!
 
Astrid is een project  (in aanbouw in de Gard)  is ook oude tech maar draait wel op vele soorten brandstof en op.. kernafval. Maar Astrid is weer wat linker en wordt ontwikkeld samen met Japan..

DISCUSSIES ALOM

Zie hoe de discussie verloopt: nu met Fessenheim sluiten als onderwerp! Deze centrale sluiten zal… een aantal eurpeanen het leven kosten! Immers, dan moet je de stroom elders halen! Wat ook s’nachts voor wind en zonne-energie geldt, zolang opslag te duur is..  Dus moet je te biecht bij kolen- of gascentrales die heel wat vervuiling + CO2 geven. Daarom zie je in Duitsland,- de zon en windkampioen-, ook zo veel CO2 productie! Fessenheim (1800 Megawatt)  open houden kan dat voorkomen!  Zo gaat het betoog (onder andere in Le Figaro): “Centrales sluiten is niet best voor ons klimaat (is de kop)”!
Dan wordt berekend dat een kerncentrale  per megawattuur 1 dollar aan uranium kost en zon en wind kosten 35 dollar aan onderdelen.. En men spreekt over “manipulerende ecologen en pressie uitoefenende duurzame producenten". En men wijst op een artikel in Biological Psyciatry over "de schadelijke effecten van “kleine deeltjes voor de hersenen” (niks goed voor de ontwikkelende cerebrale cortex). Dus doet men een beroep op de minister van .. Gezondheid! Het is nogal complex en het kan verkeren..OPRUIMEN VAN OUDE CENTRALES

Chooz is de eerste: een leer-projekt. De koepel werd ondergedompeld in een groot bad (door Westinghouse) en daarin snijdt men alles in stukken, wat tot 2022 duurt.  Daarna wordt wat overblijft met zand overdekt. Daarna komt Fessenheim..  *In 2027 is het budget van 500 miljoen op, voor Chooz.. Brenlis werd afgebroken sinds 1997 en zal in  2019 worden door vertragingen en een andere reactoropzet. Waarheen het afval moet is nog onderwerp van veel herrie: niemand wil dat linke spul! De Gaulle durfde een uranium-grafiet-gas type” aan (centrale Bugey) maar bij demontage mag daarvan geen stofje wegkomen: zeer link.  Men hoopt dat het “serie-afbraak-effect” er toe leidt dat de gemiddelde sloopkosten naar 350 miljoen gaan zakken en naar 20 jaar per reactor.  De duitsers met hun 17 reactoren, begroten de kosten veel hoger.. een meer voorkomend verschijnsel in optimistische kringen in Frankrijk.


EDF zit met 33 miljard schuld en moet 100 miljoen uitgeven aan meer veiligheid na Fukushima-lessen. Totaal: 20,5 miljard (inclusief afval bewaren).  Daar is nu ca 37 miljard van gespaard en belegd. Al met al speelt de twijfel sterk mee en wanneer is dit achter de rug? Dat gaat duren vanwege plannen voor: "levensduur naar 60 jaar oprekken". Dus die goedkope franse stroom gaat vanzelf over want de calculatie was niet compleet helaas..
 

FOSSIEL GAAT DUUR WORDEN..Er dreigt een nieuwe oliecrisis, zegt het IEA (World Energy Outlook  2018) omdat er nauwelijks wordt geïnvesteerd in winning, terwijl de vraag toe neemt. Opkomende landen worden wakker en rijker en willen meer energie.  De toestand in dé grote olie-producerende landen in het MO, en in Nigeria en Venezuela is droevig. En de VS gaan dat met hun schalie-olie niet bijpassen.. Dus de olieprijs gaat klimmen!

Er zijn dus TWEE strategische problemen: oliewinning/levering EN die CO-2 uitstoot! Opties zijn: niks meer bijbouwen dat nog CO2-uitstoot (wat schier onmogelijk is) of alles zo moderniseren, dat die uitstoot afneemt. Door OPSLAG van CO2 (CCS), duurzaam op te fokken (bv door te rijden op waterstof) kun je de uitstoot op huidig niveau houden. CCS is in opkomst in de VS, in Noorwegen en het UK. Dit wordt de brug tussen fossiel en duurzaam…
Maar eerst moet er nog veel olie/gas bij komen, want de vraag springt op. Anders gaat de prijs als een raket omhoog! Dat zal Nederland nog sterker opjagen met zijn giga-programma voor meer duurzaam en isoleren, wat men na het “gas-dicht verhaal” wel moet doen.
 


DUURZAAM STIJGT MAAR..

Er komt best duurzaam bij: 2017 en 2018 waren kampioensjaren, maar de broeikas-uitstoot is hoger dan ooit! Fossiele brandstoffen zullen hardnekkig blijken! Daaruit kwam  81% van de energie in 1988... en nu is dat… nog steeds 81%! Dus wie kan nog in Parijs geloven: daar werd hieraan nauwelijks aandacht besteed. Zo werd dat akkoord eigenlijk, ..een grote slaappil. Dat zegt Fatih Birol van IEA, die wel aan het rekenen sloeg. Dus: die opwarming zal er komen en is onvermijdelijk. Tot de natuur zelf ons weer een handje helpt, zoals ooit eerder door NATUURLIJKE afkoeling?   

 
NUCLEAIR EN BEWAPING

Trump wappert met INF (Intermediate Range Nucleair Forces Treaty) uit 1987, dat Gorbasthov en Reagan tekenden.  Raketten met bereik 500-5500 km werden er in verboden en daarmee was de crisis van 1980 (SS20 raketten van Moskou in Oost-Europa) opgelost. En de VS plaatsten geen raketten in Duitsland.

Trump zegt nu dat Moskou dit al lang overtreedt  met zijn M729 raketten die +500 kim vliegen.  En zegt dat de VS die nu ook gaan fabriceren en plaatsen..  Moskou ontkent en noemt dit plan “zeer gevaarlijk en verwacht dat vele gaan volgen”.  En ze dreigen op hun beurt uit andere internationale verdragen te stappen en de militaire technologie op te voeren..
Gorbatshof (met pensioen) wees Trump op gebrek aan wijsheid en vraagt hem te keren.  Berlijn deed hetzelfde en vroeg om beraad in NATO-verband, waar Trump weer aan voorbij ging.  En als NATO nucleaire wapens van de VS in Polen gaat stallen, zal Poetin ook verder gaan. De onderhandelingen in 2021 over het verdrag New Start, zitten vast en dat belooft niet veel goeds. Dus weet dat het wel of niet aanhouden van kercentrales ook alles van doen heeft met.. de wapenwedloop die weer dreigt.
Denk ook aan die atoomonderzeeërs uit de Barracuda-klasse zoals de Sufren die nu in Cherbourg wordt gebouwd. Met zijn 20 wapensystemen op zijn 100 m. lengte.  Die kost 1,5 miljard en het hele programma moet  9,1 miljard kosten.  Er worden er 6 geleverd tussen 2020 en 2029.  Helemaal op zijn frans gebouwd niks buitenlands er in dus.. En ook Australië wil er wat : 12 stuks maar die gaan op diesels.
 


HYDRO-ENERGIE: DE GROTE BATTERIJ
Op de wereld is er 140 gigawatt aan hydro-energie en Frankrijk doet 5 Gigawatt.  In de Isere zijn er twee meren : een met 140 miljoen m3 water en 900 meter lager een kleinere en de grote heeft  een stuwdam en turbines.  Als het moet kan er in 3 minuten  alstroom worden opgewekt door de “kranen” te openen. Zeer flexible productie en prima om het intermitterende karakter van zonne- en windenergie te balanceren. 
Opslaan dat doe je via waterstof, samengeperste lucht, lithium-ion batterijen en met stuwmeren.  De site van Grand Maison  kan Grenoble en 193 steden er om heen van stroom voorzien. Dat heet hier de STEP (Station de Transfert d’energie par pompage) want de turbines zijn omschakelbaar en kunnen ook pompen (met stroom) om het water weer hoog op te slaan.. Er zijn 6 STEPS in Frankrijk: goed voor 1800 Megawatt wat overeenkomt met 2 kerncentrales.  En er komen nog enkele GW’s bij . Ter vergelijking: de VS hebben een plan van 3 miljard om hun Hooverbarage bij Las Vegas ook om te bouwen tot STEP. Ook Israël is er mee bezig geholpen door EDF France.


 

HET SPECULEREN BLIJFT..


Het speculeren over Frankrijk en het nucleaire houdt dus aan. Er waren na Tjsernobil ook in franse centrales nogal wat incidenten. Maar Parijs is die energie-onafhankelijkheid veel waard, zeker nu olie weer schaarser wordt op de markten..  70% van de elektriciteit is nu nucleair  en in 10 jaar ging dat aandeel van 25 naar 40%.  Frankrijk weet alles van uranium en nuke-technologie: dus het kan nog even goed gaan.  En bij uraniumtekorten zijn er nog de supergeneratoren, die dat via plutonium kunnen aanmaken.  En waarom daarmee ook geen exportgeld verdienen? Hoge kringen zitten dus niet zo met "dat nuke-gevaar"!  En let op de capaciteit: want de huidige nukes kunnen veel aan, maar het parc wordt fragiel.  Hoe dan ook: de discussie over de nucleaire energie zal weer beginnen..
Leon de Marsilho, 21 januari 2019

 

zondag 13 januari 2019

MARSEILLE WIL DAT WILDERS VERANDERT!
 

WILDERS BLIJKT GEWOON,
                        EEN POLITIEKE KLUNS TE ZIJN!

 
ACTE 9 VAN DE GELE HESJES IN PARIJS
 
 

Hij waarschuwt al 15 jaar voor `die dreigende islamisering`,  HET grote gevaar voor Europa en dat blijft hij zeggen in zijn politieke PVV zendtijd!

Maar zie waar de onrust echt uitbarstte, zoals met de gelen in Frankrijk en bij Brexit in het UK. Bij beiden is geen enkele moslim betrokken en nog sterker, in Marseille, waar we ca 350.000 moslims tellen, zagen we in de gele demo´s 0 moslims. Vele moslims snappen nauwelijks wat er aan de hand is, het is wat te ver van hun bed.. . Die Gelen, dat is een volledig `fransige` aangelegenheid, die ook Marine Le Pen totaal afhielp van haar rare moslimgezwets!

De profeet Wilders moet dus op het schandblok, want zijn haatzaaierij leverde enkel schade op. En veel meer dan 100 radicale moslims kunnen veroorzaken. De recent verijdelde aanslag is tot nu de enige radicale moslimdaad in Nederland en daar gaat het om IS aanhangers. Die overigens door vele moslimlanden fel werd en wordt bestreden in het MO, zie bijvoorbeeld in  Syriè..

BLINDE BETWETER MELENCHON
Geert mag van mij best vergeleken worden met de falende links/radicale Jean Luc Melenchon, die met zijn gevaarlijke, romantische revolutionaire visie op die opstandige gelen, er ook helemaal naast zit!


Het wordt gewoon tijd dat Geert met pensioen gaat en zijn beveiliging ook wat een voudiger maakt! De democratie heeft hem zeer goed beschermd, dat is terecht en duidelijk. Maar nu moet de democratie langzaam ook eens `politiek met hem afrekenen`! Hij moet gaan snappen, dat we hem echt niet meer kunnen geloven. Die vele zeer deskundige moslims op hoge nederlandse bestuursposten, zoals in Rotterdam, Arnhem, de  2e kamer etc., tonen dat hij er volledig naast zit. Allen zijn zijn vlekkeloos geìntegreerd. Wilders is een  `100% uit de boot gevallen profeet, die er weinig van bakte`!
Geert, ga gewoon met pensioen, liefst wat verder weg. Je zou met je  vriend Poetin best een leuke Datcha kunnen regelen ergens aan de Zwarte Zee!We zullen die witte kuif, die je  half/indische afkomst moet verhullen, echt niet gaan missen! Het einde van een tijdperk is, eindelijk en gelukkig, aangebroken!
Inch Allah.. en bye, bye Geert! 

Leon de Marsilho, 13 jan. 2019

 

 

zondag 6 januari 2019

MARSEILLE VRAAGT: IS EUROPA AL TERMINAAL?


WIE ZEGT DÁT OP VANDAAG NOG IN EUROPA?


WORDT HET  ONVOLGROEIDE 
 EUROPA, TERMINAAL ?     
              
Juncker bedacht,-als finaal stuntje-, het opheffen van zomer-wintertijd, waar niemand aan liep te denken! Een uiterst symbolisch laatste nummertje van deze aloude eurocraat, die ons veel technocratie bracht en weinig charisma. Zoals zijn baas Tusk. Wat wil Brussel op haar tombe vermeld zien? 

De blogtitel bedacht ik, nadat ik een artikel van filosoof  Peter Sloterdijk: "Het onvolwassen Europa" las, wat 
ik zwak vond. Zeker na de recente regerings-vorming in Italië!  Het hiernaast getoonde boek is van ene Griekse Varoufakis: de Griekse EU-killer-pionier.. Diverse politieke commentatoren schreven over: "een Europa dat gemangeld wordt tussen de reuzen China en de VS" en over "de komst van een nieuwe wereld-orde". In de oude was Europa met zijn waarden en mensen-rechten dé regio die de toon aangaf nu noemen Trump c.s. ons "een tegenstander"! Intussen grijpt China de macht, ontploft Afrika qua bevolking en speelt Poetin vieze spelletjes.  De eurofobie bloeit bij de populisten, maar de bevolking zegt (83%!) dat het de EU ziet zitten en zelfs 75% is dol op de euro! Maar  EU-hervormingen krijgen geen aandacht en ook de eigen politiek m.b.t. hoe te handelen t.o.v. de VS, de vluchtelingen, belastingen van de Internet-giganten en een europees leger komt niks vooruit.  En de Brexit (= het uitstappen van een prominent lid!) moet nog komen..   Het hangt nu af van beter samen optrekken bínnen de EU of we nog voor vol  worden aangezien bij het bouwen van die wereldorde voor de 21e eeuw. Én dit bepaalt onze gezamenlijke welvaart! De europese verkiezingen van mei 2019, worden het gevaarlijkste moment in bestaan van de EU.. 

ZIE HIERONDER:
-HOE ITALIË, DÉ  VOLGENDE ILLUSTRA-TIE  WERD VAN WAT DE EU WACHT
-LEES DAN: HET PIKANTE INTERVIEW MET FILOSOOF  P. SLOTERDIJK...
 

ITALIË bracht recent de schrik er flink. Vele dachten aan Griekenland, dat ook begon met DEMOCRATIE"  Maar daar was het failliet echt dreigend en bleek dat men, -met wat amerikaanse foute bankhulp-, de kluit fors had belazerd!  Na veel gedoe en onenigheid binnen de EU, schoot Brussel Athene te hulp met leningen. Tsypras en achterban accepteerden de zware vermageringskuur, na jaren van potverteren op "pretgeld van Brussel". Nu zien we daar weer  economische groei, mogen de grieken weer op de markten geld lenen, maar rest er ook een gigantische schuld van 180% BBP. Hun welvaartsniveau was fors gezakt. Of moet je zeggen: het past weer bij hun feitelijke economische prestaties? Die giga-schuld is niet zo maar weg te poetsen voor die kleine griekse economie. Athene was en bleef een economische EU-kabouter met het leeglopende Portugal als collega.


DE GROEI IN DE EU-LANDEN...

 Rome lijkt gelukkig weinig op Athene: men is nog de derde EU- economie. Groei 2017 =1,5%, 2300 miljard staatsschuld (=132% BBP), tekort 2018 =1,7% en ww zit op 10,8% (15-24-jarigen: 32%). Maar hun handelsbalans is niks slecht: Made in Italia gaat vrij goed en 20.000 MKB´s exporteren er best goed. Ze zorgen voor 47,5 miljard handelsoverschot (La France kampt met 62 miljard tekort)!  Maar de productiviteit raakt achter: m.n. in de diensten’. Al met al toch een zorgelijk plaatje..Hun verkiezingen (vlgs vernieuwd systeem), pushten de noordelijke ultra/rechtse Lega en het anarchistische links/achtige M5S bij elkaar. Een ideologisch onmogelijke coalitie, maar beide zijn populisten, dat is hun smeerolie. M5S veracht alle elites, oude politici, de bourgoisie en de intello’s (én Berlusconi!).  En voor de elites is M5S  “een stel nieuwe barbaren". Zo'n coalitie zou in de EU vaker kunnen gaan optreden: ook met het populisme als smeerolie..  Zie zelfs Duitsland, waar de AfD (ultra-rechts) gelijk kwam met de SPD en in diverse Länder dreigen coalities van CDU met  AfD.. In Spanje ligt Podemos op de loer En in Frankrijk zien we op rechts (LR van ex-Sarkozy) ene Wauqiez in de richting van het RN (was FN) van Marine Le Pen schuiven. Laatste peilingen: LR (gewoon rechts) 8%, LR (ultra-rechts) 24% en LaRem (Macron) 20%... In de franse pers heten Salvini, Le Pen en Wauqiez al "de EU-brandstichters"! Na de verkiezingen voor Europa (2019) zullen we het coalitie-gevecht beleven rond de PPE-fractie in het europarle-ment, waarmee Macron ook veel te stellen krijgt. 

DE ULTRA-RECHTSEN VAN ROME
DE CLOWN DIE STILLER WERD


Het romeinse Dream Team stamt (deels) uit de kringen van de Link University in Rome (filiaal van de Universiteit van Malta, opgericht door Scotti, christen-democraat en minister Biza. De nieuwe ploeg sprak over het terugdraaien van een deel van de Job-act van Renzi en het plan voor de TGV-lijn Lyon-Turijn ligt hun ook niet. Want men rekent op een Brussels plan voor de EU-infrastructuur: is... goedkoper!

De markten en Brussel 
werden in 2e instantie wat geruster toen Giovanni Tria als minister van Financien kwam: hij is euro-sceptisch maar wil niet uit de euro stappen. Ook Enzo Moavero Milanesi (Buiza) stelde wat geruster. En meteen werd het renteverschil tussen Italië en Duitsland (the spread) kleiner. Businesspeople en de Confinindustria (werkgevers) zijn niet  blij met deze minister van Financiën! Veel kleine bedrijven openen nog steeds hun kapitaal niet en beperkt investeren is het gevolg: hier is men te bang voor overnames. Nu scheldt Salvini op die "terroristische financiële markten" die "die zijn gulle budget niet goedkoop willen financieren. 
Let wel: onder hen zitten veel pensioenfondsen en de nodige EU-landen met hun obligaties.. 
ARBEIDSPRODUCTIVITEIT MAAT VOOR WELVAART
De verkiezingen leverde die coalitie M5S en Liga op, met een ruime meerderheid in het parlement. Na lang onderhandelen kwamen de  verontrustende plannen. Zoals: belastingverlagingen en een flat tax (van 15 en 20%), veel hogere staats-uitgaven ten bate van de “armen” (o.m.via een “basis-burger-inkomen van 780 euro)?  Samen een uitgavenplus van 100 miljard euro, die de staatsschuld op 2300 miljard tilt (nu 132% van het BBP en +5,4%!). Terug naar vroeger van vóór de EU! Kondigt dit een nieuw isolationisme aan? Of is het een demagogische optelsom van de partij-hobbies van de verliezende “centrum-linksen en de christelijken”? Zie ook hun volgende maatregelen: 600.000 uitzettingen van immigranten,  hoge straffen voor passeurs/helpers, ontmanteling Roma-kampen, bouw nieuwe gevangenissen en strengere straffen voor minderjarigen.

DE WISSELENDE VLUCHTROUTES: NU LIGT SPANJE OP KOP

Zie waar dit, -in het door massa’s immigranten geplaagde land-, nu toe overgaat. Eerdere politici bakten er niks van en zo kregen de populisten de macht. Zij doen Italië, (dat alle EU-verdragen tekende en alle normen onderschreef), zich nu  afkeren van de EU. Een Ital-exit dreigt op de achtergrond, -nog zwakjes-, maar volop levend in het geniep van deze coalitie. En hun streken lieten niet lang op zich wachten..
  
OLD FRIENDS?

 


RIJK NOORDEN EN ARM ZUIDENEr was even échte paniek in Brussel! Dat moest begrip tonen voor dit land dat zijn liefde voor democratie verloor: door enorm politiek gepruts 20 jaar lang. Denk aan (de vulgaire) Berlusconi, die werd veroordeeld, het lichte herstel onder Prodi, daarna de harde aanpak van Monti en toen de arrogante reformist Matheo Renzi.
Nu winnen de harde populisten en zien we de ontwrichting van de EU waarbij  Italië helaas  “geen apart geval is”! Zie de gevolgen van diepe ontgoocheling, in een EU die niet bij machte bleek orde op zaken te stellen. Een bedreiging van formaat, die het eurozone evenwicht (dat met die de 3%-max  werd geforceerd), bedreigt. De bijl kwam aan de wortels van de euro te liggen. Wie had gedacht dat de 4e (straks na Brexit de 3e economie van de EU) dit pad zou volgen?
Of de euro kan overleven zonder Italië is onzeker: maar Italië zal zeker crashen zonder euro. Enkel dank zij de ECB overleefde het land, zonder haar geldpolitiek zouden ze al in 2012 zijn verongelukt!
DAAR KOMT ER WEER EEN AAN, MAAR MAG NIET BINNEN..


Even na het begin weigerde Rome een europese vluchte-lingenboot met 600 opeengepakte vluchtelingen. Dan zegt Salvini dat hij roma en sinti wilde uitzetten (wat in de EU gewoon niet kan). Salvini testte de EU dus: het gaat hier om venijnige psychologie...  Malta wilde de boot ook niet en toen betrachtte Madrid menselijkheid: honderd opvarenden waren ziek.. Bij de start van het  immigratie-seizoen werd pats, 
duidelijk dat het in Zuid/Europa echt is veranderd… Zie ook dat Aquarius-drama met 58 drenkelingen aan boord, dat Malta en nog twee EU-landen nu net oplosten 
DE VELE TOEGANGSWEGEN TOT FORT EUROPA
 
Toen nog meer EU/zorgen: in Spanje viel Rajoy en Pedro Sanchez (socialist) werd MP van de overgangsregering. Hij wilde scoren met zaken tegen Podemos en hulp voor de Catalanen, die hem hielpen Rajoy te dumpen’. Een vrouwen meerderheid in zijn kabinet en een lid uit het Catalaanse. Maar: na nieuwe verkiezingen is het waarschijnlijk dat hij weer in de oppositie belandt! Dus ook Spanje zit in troebelen. Al snel ging het verder: Merkel raakte in last met de CSU over uitzettingen en nu zakt de CSU (Beieren) naar povere 33%! De bodem zakt weg onder Merkels coalitie..
Tusk wilde asielcentra buiten de EU, Trump zette de toon met scheiding van ouders en kids aan de grens. Zelfs de VS schrok op, maar Trump stapte toen uit de Raad voor de Mensenrechten (VN): als eerste ooit die vrijwillig ging. Officiële reden: VN-partijdigheid in Gazaconflict (maar de echte is: dit voorkwam de VS-uitzetting).  
De EU zit, met die vluchtelingenproblematiek, in enorm zwaar weer. Brussel zal moeten reageren met een breder gedragen EU-vluchtelingenbeleid.. En dat snel. 
   

------------------------------------------------------------------
Extra info over "nieuw Italië":
DE LINK UNIVERSITY
Deze universiteit doceert economie, recht en geostrategie-defensie-inlichtingen en werkt samen met de Uni van Lomonossov (Moskou). Daarvan wordt een prof verdacht van levering van hackers (tbv verkiezingsteam Trump voor Clinton/beschadiging), de FBI zoekt een andere  prof die te maken had met de Panama Papers en nog een prof is presidente van Sudgest-aid dat huurlingen aanzoekt voor het MO. Link Univ. verkoopt diploma’s en diverse bezitters ervan zijn afgewezen voor dienst in de italiaanse magistratuur. Link is gejumeleerd met de Uni van Salerno ook bepaald geen hoogvlieger. We zien hier de quasi-universitaire wereld zich bedienen van het academische prestige! Nieuwe trend?

OVER DE Ms5-LEIDER (Luigo di Maio)
Ms5-oprichter was de beruchte clown Grillo. Nieuwe Luigo
 haalde zijn “rechtenstudie” niet en was plaatsaanwijzer in een stadion. De kandidaten voor M5S zijn gekozen via primaires en enkel ingeschrevene mochten stemmen. Di Maio kreeg 189 clics..
M5S ontkent: dat Amerikanen op de maan waren, beweert dat de CIA chips onder de huid plaatst van burgers (die zo worden “afgericht”) en men is tegen vaccinaties! Rocco Caselino, de publi-strateeg van M5S (nu woordvoerder van PM Conte) werd bekend via TV-spel Loft, daarin speelde hij de rol van leverancier van dames aan de bung-bunga van Berlusconi! Luigi reisde vóór de verkiezingen,  naar de londense City om grote beleggers gerust te stellen. Waar hij andere standpunten innam dan bij een auditorium op Link Uni. In Londen: voor de Atlantische idee, pro-Europa, en voor de euro. Premier Conte’s CV (18 pagina’s) bleek nogal
dubieus. Carlo Cotarelli was hoge ambtenaar IMF en de magistraat Piercamillo Davigo was lid van “Schone Handen”..
M5S is niet-ideologisch zoals de Liga, maar nu lijkt alles toch anders bij Luigi.  Hij houdt nog vast aan een paar oude standpunten: het basisloon en “het willen regeren”! Het zou kunnen worden als bij de oude Christen-Democraten: met hun steun van zowel links en rechts. Nu is men euroscep-tisch, soeverein, en xenofoob en lijkt men terug bij de Grillo-standpunten. Bij een bijeenkomst van de Cinfinindustria (werkgevers) kwamen de oude garde en enkele van 2e garnituur bijeen. Men toonde een film waarin Gianni Agnelli zei: “Om italiaan te zijn op vandaag moet je europeaan zijn in Italië”. Dat viel slecht: Vincenzo Boccia (president) is mordicus tegen M5S en sterk tegen het programma.  Zoals de snelle trein Turijn-Lyon, omzetten van de bank BMPS in en publieke bank, een vroegere pensiondatum, etc. …
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NU: HET PIKANTE "SLOTERDIJK-INTERVIEW-COLLEGE", OVER EUROPA
 
Peter Sloterdijk (duitse filo-soof) sprak over Europa in crisis. Een interessant betoog, zeker na Grieken-land, de Brexit, en Italië en (in mindere mate) Spanje na het vertrek van Rajoy. Lees dit interview van franse journalisten: uit juni 2018.

-Organismen kunnen ziek worden en sterven, maar staten zijn geen echte organismen. Ze kunnen in chaos geraken, “ontwortelen” en zelfs uiteen vallen. Dat zien we bij enkele EU-landen al beginnen..

-Weet waar dit Europa vandaan komt: het is eigenlijk een club van verliezers! In 1945 ging immers veel meer dan Duitsland ten onder, na nog een echte Europese oorlog!  


OUD EUROPA EN ZIJN KOLONIËN..
Een dozijn landen verloren hun kolo-nieën: Portugal, Spanje, Frankrijk, Italië, Oostenrijk, Duitsland, België, Nederland, Dene-marken, en het UK. Fr.  had er 14 in 1960..

-Denk ook aan die oostelijke EU-landen die door de Sovjetvampier werden belaagd: baltische landen, Polen, Tsjechië, Slowakije, Hongarije, Roemenië, Bulgarije en de restanten van Joegoslavië. En Griekenland zat eeuwen onder de ottomanen, werd daarna een dictatuur en zakte toen af in een diepe economische crisis die hun uitputte.  
 

Europa was dus een groep vernederden.. en wilde weer ergens bij horen.  Zie ook Turkije, en Rusland, die slecht zijn behandeld door de EU, ook al waren daar redenen voor (neo-imperialisme en neo-heldendom, dat Brussel niet paste).

-Maar Europa werd nooit “die waarden-gemeenschap die men predikte” en ook niet dat avant-gardistische gebied van vrede en ontwapening, dat werd gepus-hed na de bloedbaden, fascismen en vervolgingen. Men zei: Dat nooit meer..
Europa begrijpt nu, -min of meer-, dat het nooit meer een zwaartepunt tussen 
 de wereldmachten zal worden. Het lijkt meer op een soort van “rehabilitatie-centrum” waarin 500 miljoen mensen trachten te leren "hoe samen te werken in een post-koloniale wereld", na een heldenperiode en een tijd van grote gekte. 

GEERT SURFT OP DE TIJDGEEST
GRILLO WAS DE EERSTE POPU, MAAR OOK OUDE ANARCHIST

DE EUROPESE POPU-VERZAMELING 
- "Idioot", betekent van origine "niet-gecultiveerd, dus "leven zonder anderen en voor zichzelf”. Zie nu die obsessie om een beeld naar anderen te zenden, zoals een “selfie”. Men wil dat graag zijn, maar is het niet. Zie: “dat recht van volkeren om over zichzelf te beschikken in een 21e eeuwse versie”.  Narcisme, dat veroorzaakt dat men aan niemand enige dank is verschuldigd en leven in een soort virtuele toestand. Een illusie, die je in een videospel vindt. Nu ontploft de beschermende EU-helm in eigen gezicht: te beginnen in Italië, na Griekenland en nu ook Brexit..
-Europa werd ook "a-synchroon”: het noorden en het zuiden raakten uit fase. Sommige willen uit dat rehabilitatiecentrum: er treden centrifugale krachten op. Zie de AfD in Duitsland, de populisten in Italië, etc. . Desorientatie en schijnvitaliteit maar in werkelijkheid "op zoek naar een andere missie”. De verliezers raakten ook totaal gedesorienteerd!
Het wordt tijd voor een politiek van geduld, zachtheid.. Denk aan wat Mitterand ooit zei: "Zorgen over Italië, welnee! Dat is nog niet volwassen, dat is alles..".(ULTRA)-RECHTS EUROPA

-De democratuur wint aan bijval: overal in Europa. De moderne democratie kon het probleem van de soevereiniteit niet oplossen. Dus wordt nu een absolutistische idee uit de 17e eeuw opnieuw aangehangen: in plaats van  democratie. Dat beoogt potenties te integreren en samen op weg te gaan naar een “morgen”. Terwijl het autoritarisme eigenlijk berust op  angst voor het nieuwe, ontkenning van “gisteren”, en andere fantasmes.  Zie Trump met: We make America great again.  En de AfD met: “Neue Deutsche? Machen wir selber”.  

-"In onze tijd moet alles tegelijk", zei Macron. Dat kan enkel een autocraat bij elkaar houden voor de korte termijn, deze 
super-integratie van staats- en ondernemingsbelangen. De manager vervangt de bestuurder: zie ook de methode Trump! Maar dat beklijft op de lange termijn niet:  coëxistentie en reciprociteit blijven vereisten. Regeringen moeten veel tegelijk waarmaken: wat het volk (met zijn kuren) wil en wat andere regeringen van hen willen.  Dus zijn op termijn staten die nu stabiel zijn en redelijk betrouwbaar, op den duur vóór alles gehouden aan  economisch en geopolitiek fair play. 
TERLOUW WERD SYMBOOL VAN EEN VERDWENEN TIJDPERK
-Hoe kwam het dat liberalisme werd ervaren als een soort autoritarisme, waar je je tegen moet verzetten? Orban heeft het over “il-liberalisme”!  Weet, dat dat Europa van de 20e eeuw ook berustte op een grote coalitie van anti-liberalen. Denk aan communisme, facisme, katholicisme, die alle fanatiek anti-liberaal waren. Dus is het niet zo gek dat we een herhaling daarvan zien: een antiliberale coalitie dus..  De echte ironie werd ook dat “links”, dat vroeger zo progres-sieve, omviel naar de “reactionaire kant”. Zie nu in Frankrijk Melenchon die graag ook tegen Europa en zijn instituties ageert.

-Wat is die “anti-systeemgolf "eigenlijk? Sloterdijk vergelijkt dat met “Das Unbehagen in der Kultur” (van Freud). Te velen hebben nog niet begrepen dat eten en sex hebben, -zoals de rijken ons voordoen-, niet genoeg is om tevreden te zijn. Freud zegt: we moeten tegenwicht bieden tegen die primaire impulsen  om tot een gedragen cultuur te komen.  Dat heet:  aan de beschaving bouwen.  Dat is  Europa vergeten en Willi Brandt zei ooit: Als we het cultuurbudget afbreken volgt daarna de barbarij..  We zien dat de europese kiezers tonen dat “de incompetente egoïsten het winnen”, zie het impulsieve en het infantiele. Egoïsten die enkel zichzelf vertegenwoordigen! Die geloven in “simpel vervangen van het andere”, dat het volk,- authentiek en burgerlijk juist-, wel echt representeren zou. Weg met die perverse en vervreemde politici van eerder dus. Macron deed het hele partij-politieke systeem ontploffen in een paar maanden. Hij deed het niet voor de lol, maar nu doen andere dat wel elders in Europa!

-Macron wordt nu ook "autoritair zijn" verweten. Maar iemand als hij komt maar eens in een eeuw en we moeten er van profiteren.  Hij kan luisteren en besluiten. Hij is geen verticale denker maar heeft een historische visie. Nu heeft hij met zijn europese nadruk pech gekregen. In het noorden zijn de britten terug in de waan van hun imperium, in het oosten (Duitsland) wil men wel met Macron mee, maar is men bang van “teveel Brussel”, en in Italië (het zuiden)  wil men het europese huis afbreken en een nogal frivole politiek gaan volgen.  Dus het volk dát beloven wat zeker niet kan en wat een ramp gaat worden!

-Dus, Europa zit in een complexe fase en wil “een pauze alvorens de weg van diepere integratie op te gaan”?  Een kleine malaise in de bouw van onze beschaving… Want op vandaag is het niet de politiek maar de ziele-toestand van de volkeren die vooral aandacht eist.  Er is niks vluchtiger dan de wil van kiezers, die het vertrouwen in hun partij verloren! Hopen we dat Macron die veel kan iets bedenkt tegen de grote demoralisering in Europa nu. En de volken kan overhalen tot de idee van: Europa ons vaderland.., het grote concept.

-Merkel raakte verzwakt maar wist dat niemand haar simpel kon  vervangen. Ze probeert het beste.. En kan nog helpen en kwam weer (even?) boven drijven! -Europa beseft niet dat het zelf (en zeer duidelijk) een echte migratie-regio is en.... vanouds. En de regio is, waar men samen, na een grote nederlaag en afgang, de club van Rome oprichtte! De club ook van de overwonnenen..  Italië is het EU-land dat door migratie is getekend nu en het ontvangt nu alle “nieuwkomers”. Helaas bestaat dat romeinse gebaar niet meer waarbij de nieuwkomer een handvol aarde uit zijn land in een grote greppel moest gooien als symbool van willen integreren.

DE EUROPESE PUZZEL?
Europa moet op de immigratie een waardig antwoord vinden: iets tussen de huidige wreed-heid en de gene-rositeit. De wreden hebben het nu voor het zeggen.. Europa dat de hele cyclus van:  ondergang, overwonnen zijn, mediatie en wederopstanding doormaakte, moet nu zijn volwassenheid en rijpte laten zien..

-Die italiaanen willen 500.000 migranten uitwijzen: wat niet mag en kan. Dat gaat in tegen alles wat Europa is. We moeten via samenwerking met de landen van vertrek een politiek van regulering scheppen. Nu kost een immigrant in Duitsland 20.000 per jaar en voor de helft daarvan kan werk in de regio van herkomst worden geschapen. Maar dat vereist een brede visie, grote solidariteit en respect voor de europese basiswaarden!    

-Mitterand zei: "Frankrijk is ons vaderland, maar Europa is onze toekomst”. Enkel onze economische relaties tonen scherp, dat Europa een vaderland werd. En onze dagelijkse markt, onze buurt en ons klimaat..  De landen zijn als kantons binnen een groot vaderland. De angst voor wat nu in de wereld kan gebeuren is vooral.. een kans. Nu zien we eindelijk ALLEN dat betere gezamenlijk buitengrenzen nodig zijn. Er is enkel geluk mogelijk na een ongeluk, dat is de les die nu Europa moet samenhouden. (Mede naar Peter Sloterdijk, LP eind mei 2018)


Europa 2019?

             nationalistisch, anti-liberaal,
                       anti-multi-culti en "anti-Brussel"...

 
--------------------------------------------------------------- AANVULLING OP HET "COLLEGE SLOTERDIJK".
AANVULLING 1. 
Nu is de euro de gijzelaar van Italië. Terwijl tussen 2002 en 2018 het BBP van zowel Duitsland als Frankrijk +29% deed! De grieken niet: die deden minder dan 7% en Italië kwam op maar 7,4% en hun staatsschulden zijn 180 resp 132%. Het toont de grote verschillen in de diepte van die economieën en die zwakken konden na de euro niet meer devalueren. De oude truc om “bij te trekken” kon niet met de gemeenschap-pelijke munt!  Slechte gewoontes en clientelisme bleven en dus moest het met geld lenen worden opgelost! En de grote regionale verschillen in die landen (mn N en Z in Italië) veranderden ook niks. Die euro werd hetgeen de landen nu verdeelt. Maar we zagen ook Litauen in 2015 (als 19e) in de euro stappen omdat zij in de zone veiligheid zochten voor de russische beer!  Nu is het afwachten wat een italiaans referendum over EU en euro oplevert, en we weten dat dit een doodsklap kan worden voor de unie en zijn instituties. En het meest rauwe is dat nu Griekenland opkrabbelt!  Groei 2% en ww terug van 27 naar 20% en een tekort van 0,8%. Zonder rentelasten voor de hoge schuld is er nu zelfs een PLUS!  De jeugd-ww is nog 40% en de meesten vertrokken noordelijk. Nu zouden de schuldeisers hun hoge schulden moeten oplossen, want anders geraakt men niet uit dat diepe gat! Het land mag nu weer zelf lenen en de hulpplannen zijn voorbij.. Het land is uiteraard ver weg van landen in het noorden van de EU. Iemand die daar in het ziekenhuis terecht kwam zag hoe erg dat was na een ongeval op vakantie. Een econoom verzuchtte:  misschien moeten we ze het recht geven om uit de euro te stappen en het oude spel te hervatten. Maar dan zien we Argentinië dat nu 12 jaar na zijn failliet nog kraakt onder die schulden.. EU en Euro: een kwestie van tijd en dat pleziert Poetin en Erdogan, die er nooit bij mochten.. Wat verder weg kijkt Trump (in een 2e termijn?) meesmuilend toe.

AANVULLING 2.
Voor enkele was de EU al langer een soort kadaver. En de immigratiegolven maakten het nog erger. Ene Stephen Smith geeft daarover een lesje in een boek (dat prijs kreeg van Revue des Deux Mondes). Hij zegt eerst dat het oude Europa tot 2050 ca 50 miljoen immigranten (ca 1 miljoen per jaar) zou moeten opnemen om de bevolking te stabiliseren en de demografische neergang te remmen. Maar wil men de actieve bevolking op peil houden (15-64 jarigen) dan .zijn 80 miljoen nodig, dus 1,6 miljoen/jr.
De immigratie maakt Europa gek: zie nu M5S en de Liga die door 17 miljoen mensen werd gepusht. Met een dement programma waarin ook expulsie van 600.000 immigranten staat.

Bange volken uitschelden helpt niet en we moeten verwachten dat er over 30 jaar 200 miljoen afrikanen in Europa zijn (nu 9 miljoen). Dus moeten we nu ernstige ontwrichtingen in de politiek verwachten die ons bestaan gaan bedreigen. Farage moet al oppassen voor rotte eieren en Nigel Lawson vertrok naar.. Frankrijk. Europa wordt nu overal uitgekotst: zie Duitsland, Hongarije, Slovenië… Daar gaan we dus heen..
Merkel en Macron vechten er tegen maar het loopt stroef. Terwijl geen land het kan overleven zonder Europa gezien de  opkomst van China en India die snel voor Frankrijk en UK zullen staan op de ranglijst. Helaas lijkt dat niet te gaan helpen.  Dus Europa wordt óf een fort met hekken óf een soort eurafrika  met een humanistische basis. Waardoor evenwel  de verzorgingsstaat het niet overleeft. Die overleeft “zonder grenzen niet”.  Óf we gaan verder met een bric à brac politiek op basis van diverse strategiën. Eigenlijk zien we al het begin en Italië is een prima voorbeeld. 
"Links en rechts plaatjes" verdwijnen en daarvoor in de plaats komt de prent: nationalisten-soevereinen contra pro-europa-fans/globetrotters. Als die eersten van extreem rechts en –links elkaar vinden wordt het serieus en dat gebeurt nu in Italië.  Stel je voor: Melenchon samen met Le Pen! De angst voor identiteitsverlies samen met de angst voor economisch afzakken en die beide zich afzetten tegen de intello’s. Daarbij komt de roep om de sterke man à la Poetin,  Al-Assad of Erdogan. Zie Italië: beide zien HET gevaar in de immigratie en in Italië zien we ook dat het beide niet lukt om die immigratie af te stoppen (ondanks dat stoute -600.000 plan).. Populisten zijn geen ideologen: zie hun geslinger rond wel/niet euro! En die vele positiewissels op dit punt! 
Kan dit ook elders gebeuren? Zie Duitsland met AfD en Die Linke (lijkt ook wat op M5S :zie Wagenknecht die de AfD anti-imigrantenfeelings heeft). Zou dit ook niet in Frankrijk tussen LFI en LRN van le Pen kunnen? En wat als Marechal doorzet?
De europeanen houden meer van de populisten dan van pro-europeanen.  De laatste poll van Eurobarometer toont de volgende prio’s on top.  Anti-terrorisme, jeugd-ww en immigratiebeperking. Wat kan de EU met anti-terrorisme?
In Italië bleef de jeugd-ww 35% ondanks hoge immigratie! Kan de EU een echte effectieve buitengrens beschermingsmacht opzetten? En let op de volgende europese verkiezingen zijn in 2019!
Merkel zei in een groot interview aan Frankf. Alg. Zeitung,  waarbij ze “Europa zag als grote mondiale acteur dat samen optreedt”.  Die zich dan wel: moet bewapenen en onafhankelijk van de Nato. En die zijn buitengrenzen moet beveiligen, de migratiedruk moet reguleren via de vertreklanden en die een stabiele eurozone moet houden. 
Ze moest reageren naar eurosceptici in Rome, Budapest, Warschau, Wenen, en Ljublijana..  En zie de tragi-komedie in Spanje en dat gehaspel met de Brexit.  Ze moest net als Macron constateren dat meer en meer instabiele regeringen ontstaan na verkiezing. Die dreigen te ploffen.
Merkel haalde er Hölderlin bij die zei: Daar waar het gevaar groeit, groeit ook dat wat redt. En ze zag het begin van opgeven bij de CSU en pareerde: De toekomst van Duitsland iloopt via Europ a en dus een sterk koppel Frankrijk-Duitsland.  En daar wordt aan gewerkt: want op 19 juni is een gezamenlijke ministerraad waarvoor Olaf Scholz en Le aire een akkord voor bereiden.  Voor de toekomst van de eurozone..  Hun voorstel bekijken Macron en Merkel en dan gaat het op de EU-top van 28 en 29 juni verder..  
Er blijven inzichtverschillen over het innovatiebudget van de eurozone en de vraag is “of dat binnen of buiten het EU-budget moet beheerd worden”.  Want Merkel let altijd op Polen, dat nog steeds in de Euro wil, maar nu aarzelt..
Macron wil een ambitieus budget en Merkel spreekt over “een dozijn miljard”,  terwijl de Commissie over 25 miljard spreekt (in het kader van budget 2021-2027). Merkel wil beide budgetvragen regelen VOOR de europese verkiezingen 2019. Macron wil dat er eerst democratisch wordt gedebatteerd binnen Europa.  Berlijn zegt: als je de burgers geld vraagt, ook om dat Brexitgat te dichten, moet je het totaal in een keer regelen”. Macron durft hier meer maar Merkel moet echt langs de Bundestag!
Merkel is ook voorzichtig met die 100.000 eurogarantie, zeker nu Italië flippert.  Zij wil de duitse gespaarde eitjes niet zomaar in het europese mandje doen.. Zij denkt hier aan het oprichten van een FME ,dat optreedt als een soort IMF bij crisis in de EU. En hier is ook de rode lijn weer: dat FME werkt enkel met leningen en onder condities vooraf. En alles moet worden terugbetaald! Duits spaargeld (van de vele grijzen is er niet om weg te geven). Waarmee ze bedoelt, -zonder het te zeggen-, dat alleen landen die hervormden en binnen de normen opereren, leningen krijgen! Een forse waarschuwing ook aan zwakke landen.. Maar ze wil wel praten met een nieuwe regering in Rome, over die afgrijselijke jeugd-ww om te zien hoe die meer werk kunnen krijgen. Brussel begreep het:
Merkel wil dus wel met Macron mee met dat europese budget, maar niet praten over kwijtschelding van…  griekse schulden!  Dat wordt lastig, ook met de agenda,  omdat op 21 juni ook een akkoord moet worden bereikt om de grieken uit de schuldenhulp te laten stappen.  Het land blijft zitten met  totaal van 272 miljard wat terugbetaald moet worden. Solidariteit in Europa is voor Duitsland “helpen met leningen en niet met giften”. Dat is slecht nieuws voor Tsipras die graag weer verkozen wordt en die rekende op verlichting van de schuldenhoop..
-----------------------------------------------------------

Kortom: de europese verkiezingen 2019 worden voorbereid en dan gaat het er echt om spannen. Ze zullen ruig verlopen en het crisisgevoel in de EU versterken..  

ARBEIDSPRODUCTIVITEIT EU: TWO SPEEDS


EU-LANDEN NA DE CRISIS (BBP)
GEERT EX CATHEDRA
PVV SCHRIKBEELD
 
 
EUROPA:
                   QUO VADIS...
                                  EUROPA UTOPIA?


Leon de Marsilho, 
                             6 januari 2019