Totaal aantal pageviews

maandag 21 januari 2019

MARSEILLE EN ENERGIE: KERNFUSIE CONTRA ZON EN WIND?


 
MARSEILLE VOELT ZOWEL,
             DE KERNFUSIE-ENERGIE  VAN CADERACHE
                                                ALS DE ZON EN DE WIND...

 

 


VOORAFJE: ZIJN POLITICI EN SOMMIGE BURGERS NU TE DOM?
Vaak zie je politieke discussies waarbij blijkt hoe verdomd weinig sommigen weten van de moderne wetenschap/technologie: de eenvoudigste zaken zijn onbekend. Zoals: hoe groot is een hectare of het kunnen snappen van simpele berekeningen. Hoe willen zij snappen hoe een windmolen werkt, wat een chemisch product doet, wat genetisch manipuleren betekent of een medicament doet: ze staan “wetenschappelijk cultureel op NUL”.  Dat is in een wereld beheerst door NBIC onmogelijk en zo kun je niets begrijpen en uitleggen aan "de burgers"!  Het toont ook dat de concurrentie op de “arbeidsmarkt voor politici” heel wat lager is dan die op de markt der wetenschappers. In Frankrijk ziet men jonge politici stteds meer teleurgesteld vertrekken. Niet zo best: want hoe moeten we zo de democratie hoeden? 

Vele kiezers zien de liberale democratie wel zitten, maar ultra-rechts stemmers zien meer in een autocratisch regiem.  Zoals in Singapoer waar het rijk en veilig leven is. De populisten kunnen ons echt niet redden met hun simplismen en hun achterlijke opinies.

Hoe kan een regering zich nog opwerpen als modern en progressief en onze welvaart garanderen als ze van de elementaire achtergronden niks begrijpt?  De politieke partijen moeten de nieuwe wereld kunnen uitleggen om er ons op voor te bereiden. Hoe moet dat nou verder" (zo verzuchtte een franse columnist, die er wel wat van snapt) .  Dit als aanloop tot een tekstje over "energie"..
 
 

Nu, verder over "energie". Er staan ruim 400 kerncentrales in de wereld (ruim 2 per land) en dat gaat snel naar het dubbele gezien de aanbouw. Dus 1000 in 2030 en in 2050,- als ook Afrika aan de stroom moet-, zullen we de 1500 zijn gepasseerd. Ja, het is gevaarlijk (NB: de franse EPR is veel veiliger en duurder..), maar er komt weinig CO2 uit en het is nogal goedkoop! Vooralsnog een stevige concurrent van zon en wind, omdat de natuur grillig is en kan 'afhaken".. Na 2050 zou de kernfusie-reactor er kunnen zijn en dan gaan we naar minder: die reactor wekt 6x zoveel stroom op. Macron predikt "rationele ecologie" en poogt zo de TE ideologische oppositie te wijzen op de "schone franse kernenergie..". 

FRANKRIJK: DÉ GROTE FAN VAN KERNENERGIE

Frankrijk draait volop op kerncentrales en wil "naar “wat minder”(?). Maar hoe? Helaas is dat zeer internationale kernfusie-project in Caderache nog niet echt hoopvol en pas in 2050 weet men daar meer over. Het probleem zit daar bij de vraag "hoe je die hete fusie-gaswolk IN de reactor kunt beheersen” zonder dat deze zelf wegsmelt. Dat vereist bijzonder materiaal en veel trucs..  Maar fusie-exemplaren produceren 4 x zoveel per reactor: het is de energie van de zon met heet zonne-plasma van 110 miljoen graadjes! Mogelijk is tungsteen de oplossing? 

Na tests, tot 2035,  hopen de 35 landen die mee doen, te weten of het echt gaat lukken. De budgetten zijn intussen nogal ontspoord: ze waren 5 miljard en zijn al 19 miljard euro.. Veel is nog onzeker, maar wat willen we, we moeten anders verder!  


Veel oude kerncentrales gingen dicht, een wordt  afgebroken en dat blijkt een zeer dure grap! Voor de andere is de levensduur fors opgerekt en de nieuwe EPR start volgend jaar op in Flammanville. Kortom die “nukes” zullen er wel nog even zijn, zeker in Frankrijk..

WAT MOET DICHT EN WANNEER?
Hoeveel van de huidige 78 centrales moeten er (en  wanneer) dicht? We horen over 6 stuks, die echt te oud worden. Van hoeveel kun je de levensduur nog wat uitrekken? Want de volgende EPR is er nog lang niet. De lijst van oud-minister Hulot bevatte 6 oude om te sluiten en zelfs 14 dicht in... 2035 (dus over 15 jaar!)!
Een meerderheid van de fransen is tegen nucleair verder gaan (+ 21% in 5 jaar) en slechts 28% vindt nucleaire stroom nog OK. Hulot kreeg het nogal aan de stok met EDF: daar werd men boos over zijn opmerkingen aangaande die superdure nieuwe EPR in Flamanville. Hij kwam er niet uit en stapte op…
Nu tracht opvolger Rugy de weg te vervolgen en Le Maire (economie/fin.) noemt de kernenergie alvast ”een voordeel voor Frankrijk”  Rugy  veranderde zelf 180 graden van positie: want nucleair is toch “schoon” (behalve dat afval) en daarom wil hij doorgaan met de vervanging van die foute deksel voor de EPR in Flamanville. Dit incident zou komen door "door verlies aan ervaring", dus omdat er weinig werd bijgebouwd in eerdere jaren! En we horen dat het qua veiligheid prima zou zitten bij de EPR’s,
Het ontmantelen van de eerste centrale in Chhooz (franse Ardennen) verloopt goed: dat was de oudste. Het nucleaire is echt niet dood en men wil meer inzetten op de beveiliging. Dat zegt in Frakrijk President Chevet, van de: Autorité de sureté nucleaire..
   Er werken in deze sector 220.000 mensen en vooralsnog vermindert de consumptie van stroom (door technologie: leds, zuinige electronica en verwarmingen). Daar tegenover staat de wassende (?) demografie en het opkomende E-transport (autos etc.). In Parijs zegt men steeds luider: “Het moet uit zijn met die hegemonie van EDF over de energie! De regering moet hier de politiek maken”!
De aandelen EDF zakten van 50 euro (2001) naar nu 18 en het debat wordt breder! Nog is electra slechts 25% van alle energie in la France, maar dat lijkt naar 30-40 % te gaan in 2050 (ook door die klimaatdiscussie). Die duurzame zit vast op dat “onzekere bij de productie (bij geen zon of wind)” en door dat ontbreken van goedkope opslag mogelijkheden (batterijen)!
 
DE PRIJSLIJST
De nieuwe EPR-stroom kost 110 euro per Megawatt: de windmolen op zee 120 en de  huidige kernstroom: 32! Gas 75 en windmolens op land 80.. Dat lijstje beweegt en als Als je alles meeweegt is die nuke stroom dus echt niet dood! Want die blijft heel erg schoon. Wat de groenen bestrijden, ze wijzen op die koeltorens die nodig zijn en die veel warmte omhoog blazen. En wat met de winning van de brandstof (uranium)? Dus wat is het totaal-plaatje en dan is er dreiging van de Fukushima-ramp ook nog..

 
 
WERELDWIJD BEELD
Wereldwijd doet nucleair nu 400 GWatt, wind 510 en zon 400. En de productie (in Twatt per jaar) is: 2500 nucleair, wind 1200 en zon 500.  Zie de nucleaire wereldkaart: Frankrijk heeft 78 kerncentrales, de VS 99 (!), China 39 (19 in aanbouw), Rusland 35 (6 aanbouw), Z-Korea 24, India 22, Canada 19, UK 15 (+2), Saoudi Arabië 16,  Taiwan 6, Japan 9, Egypte 4, Brazilie 2 (+4) en Argentinië 3 (+2). In totaal zijn er 52 in aanbouw; het groeit nu wat minder. De prijs van duurzaam zakt, terwijl nucleair stabiel blijft.. China, Z-Korea, Rusland zijn nu DE grote nucleaire leveranciers. Let wel: alles draait nog steeds om "het maken van stoom (via heet water) die nodig is E-turbines aan te drijven! Dat blijft HET principe bij alle types: oud en nieuw!
 
Astrid is een project  (in aanbouw in de Gard)  is ook oude tech maar draait wel op vele soorten brandstof en op.. kernafval. Maar Astrid is weer wat linker en wordt ontwikkeld samen met Japan..

DISCUSSIES ALOM

Zie hoe de discussie verloopt: nu met Fessenheim sluiten als onderwerp! Deze centrale sluiten zal… een aantal eurpeanen het leven kosten! Immers, dan moet je de stroom elders halen! Wat ook s’nachts voor wind en zonne-energie geldt, zolang opslag te duur is..  Dus moet je te biecht bij kolen- of gascentrales die heel wat vervuiling + CO2 geven. Daarom zie je in Duitsland,- de zon en windkampioen-, ook zo veel CO2 productie! Fessenheim (1800 Megawatt)  open houden kan dat voorkomen!  Zo gaat het betoog (onder andere in Le Figaro): “Centrales sluiten is niet best voor ons klimaat (is de kop)”!
Dan wordt berekend dat een kerncentrale  per megawattuur 1 dollar aan uranium kost en zon en wind kosten 35 dollar aan onderdelen.. En men spreekt over “manipulerende ecologen en pressie uitoefenende duurzame producenten". En men wijst op een artikel in Biological Psyciatry over "de schadelijke effecten van “kleine deeltjes voor de hersenen” (niks goed voor de ontwikkelende cerebrale cortex). Dus doet men een beroep op de minister van .. Gezondheid! Het is nogal complex en het kan verkeren..OPRUIMEN VAN OUDE CENTRALES

Chooz is de eerste: een leer-projekt. De koepel werd ondergedompeld in een groot bad (door Westinghouse) en daarin snijdt men alles in stukken, wat tot 2022 duurt.  Daarna wordt wat overblijft met zand overdekt. Daarna komt Fessenheim..  *In 2027 is het budget van 500 miljoen op, voor Chooz.. Brenlis werd afgebroken sinds 1997 en zal in  2019 worden door vertragingen en een andere reactoropzet. Waarheen het afval moet is nog onderwerp van veel herrie: niemand wil dat linke spul! De Gaulle durfde een uranium-grafiet-gas type” aan (centrale Bugey) maar bij demontage mag daarvan geen stofje wegkomen: zeer link.  Men hoopt dat het “serie-afbraak-effect” er toe leidt dat de gemiddelde sloopkosten naar 350 miljoen gaan zakken en naar 20 jaar per reactor.  De duitsers met hun 17 reactoren, begroten de kosten veel hoger.. een meer voorkomend verschijnsel in optimistische kringen in Frankrijk.


EDF zit met 33 miljard schuld en moet 100 miljoen uitgeven aan meer veiligheid na Fukushima-lessen. Totaal: 20,5 miljard (inclusief afval bewaren).  Daar is nu ca 37 miljard van gespaard en belegd. Al met al speelt de twijfel sterk mee en wanneer is dit achter de rug? Dat gaat duren vanwege plannen voor: "levensduur naar 60 jaar oprekken". Dus die goedkope franse stroom gaat vanzelf over want de calculatie was niet compleet helaas..
 

FOSSIEL GAAT DUUR WORDEN..Er dreigt een nieuwe oliecrisis, zegt het IEA (World Energy Outlook  2018) omdat er nauwelijks wordt geïnvesteerd in winning, terwijl de vraag toe neemt. Opkomende landen worden wakker en rijker en willen meer energie.  De toestand in dé grote olie-producerende landen in het MO, en in Nigeria en Venezuela is droevig. En de VS gaan dat met hun schalie-olie niet bijpassen.. Dus de olieprijs gaat klimmen!

Er zijn dus TWEE strategische problemen: oliewinning/levering EN die CO-2 uitstoot! Opties zijn: niks meer bijbouwen dat nog CO2-uitstoot (wat schier onmogelijk is) of alles zo moderniseren, dat die uitstoot afneemt. Door OPSLAG van CO2 (CCS), duurzaam op te fokken (bv door te rijden op waterstof) kun je de uitstoot op huidig niveau houden. CCS is in opkomst in de VS, in Noorwegen en het UK. Dit wordt de brug tussen fossiel en duurzaam…
Maar eerst moet er nog veel olie/gas bij komen, want de vraag springt op. Anders gaat de prijs als een raket omhoog! Dat zal Nederland nog sterker opjagen met zijn giga-programma voor meer duurzaam en isoleren, wat men na het “gas-dicht verhaal” wel moet doen.
 


DUURZAAM STIJGT MAAR..

Er komt best duurzaam bij: 2017 en 2018 waren kampioensjaren, maar de broeikas-uitstoot is hoger dan ooit! Fossiele brandstoffen zullen hardnekkig blijken! Daaruit kwam  81% van de energie in 1988... en nu is dat… nog steeds 81%! Dus wie kan nog in Parijs geloven: daar werd hieraan nauwelijks aandacht besteed. Zo werd dat akkoord eigenlijk, ..een grote slaappil. Dat zegt Fatih Birol van IEA, die wel aan het rekenen sloeg. Dus: die opwarming zal er komen en is onvermijdelijk. Tot de natuur zelf ons weer een handje helpt, zoals ooit eerder door NATUURLIJKE afkoeling?   

 
NUCLEAIR EN BEWAPING

Trump wappert met INF (Intermediate Range Nucleair Forces Treaty) uit 1987, dat Gorbasthov en Reagan tekenden.  Raketten met bereik 500-5500 km werden er in verboden en daarmee was de crisis van 1980 (SS20 raketten van Moskou in Oost-Europa) opgelost. En de VS plaatsten geen raketten in Duitsland.

Trump zegt nu dat Moskou dit al lang overtreedt  met zijn M729 raketten die +500 kim vliegen.  En zegt dat de VS die nu ook gaan fabriceren en plaatsen..  Moskou ontkent en noemt dit plan “zeer gevaarlijk en verwacht dat vele gaan volgen”.  En ze dreigen op hun beurt uit andere internationale verdragen te stappen en de militaire technologie op te voeren..
Gorbatshof (met pensioen) wees Trump op gebrek aan wijsheid en vraagt hem te keren.  Berlijn deed hetzelfde en vroeg om beraad in NATO-verband, waar Trump weer aan voorbij ging.  En als NATO nucleaire wapens van de VS in Polen gaat stallen, zal Poetin ook verder gaan. De onderhandelingen in 2021 over het verdrag New Start, zitten vast en dat belooft niet veel goeds. Dus weet dat het wel of niet aanhouden van kercentrales ook alles van doen heeft met.. de wapenwedloop die weer dreigt.
Denk ook aan die atoomonderzeeërs uit de Barracuda-klasse zoals de Sufren die nu in Cherbourg wordt gebouwd. Met zijn 20 wapensystemen op zijn 100 m. lengte.  Die kost 1,5 miljard en het hele programma moet  9,1 miljard kosten.  Er worden er 6 geleverd tussen 2020 en 2029.  Helemaal op zijn frans gebouwd niks buitenlands er in dus.. En ook Australië wil er wat : 12 stuks maar die gaan op diesels.
 


HYDRO-ENERGIE: DE GROTE BATTERIJ
Op de wereld is er 140 gigawatt aan hydro-energie en Frankrijk doet 5 Gigawatt.  In de Isere zijn er twee meren : een met 140 miljoen m3 water en 900 meter lager een kleinere en de grote heeft  een stuwdam en turbines.  Als het moet kan er in 3 minuten  alstroom worden opgewekt door de “kranen” te openen. Zeer flexible productie en prima om het intermitterende karakter van zonne- en windenergie te balanceren. 
Opslaan dat doe je via waterstof, samengeperste lucht, lithium-ion batterijen en met stuwmeren.  De site van Grand Maison  kan Grenoble en 193 steden er om heen van stroom voorzien. Dat heet hier de STEP (Station de Transfert d’energie par pompage) want de turbines zijn omschakelbaar en kunnen ook pompen (met stroom) om het water weer hoog op te slaan.. Er zijn 6 STEPS in Frankrijk: goed voor 1800 Megawatt wat overeenkomt met 2 kerncentrales.  En er komen nog enkele GW’s bij . Ter vergelijking: de VS hebben een plan van 3 miljard om hun Hooverbarage bij Las Vegas ook om te bouwen tot STEP. Ook Israël is er mee bezig geholpen door EDF France.


 

HET SPECULEREN BLIJFT..


Het speculeren over Frankrijk en het nucleaire houdt dus aan. Er waren na Tjsernobil ook in franse centrales nogal wat incidenten. Maar Parijs is die energie-onafhankelijkheid veel waard, zeker nu olie weer schaarser wordt op de markten..  70% van de elektriciteit is nu nucleair  en in 10 jaar ging dat aandeel van 25 naar 40%.  Frankrijk weet alles van uranium en nuke-technologie: dus het kan nog even goed gaan.  En bij uraniumtekorten zijn er nog de supergeneratoren, die dat via plutonium kunnen aanmaken.  En waarom daarmee ook geen exportgeld verdienen? Hoge kringen zitten dus niet zo met "dat nuke-gevaar"!  En let op de capaciteit: want de huidige nukes kunnen veel aan, maar het parc wordt fragiel.  Hoe dan ook: de discussie over de nucleaire energie zal weer beginnen..
Leon de Marsilho, 21 januari 2019

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten