Totaal aantal pageviews

zondag 3 februari 2019

MARSEILLE BELEEFT E-STEP REVOLUTIE: MARX ZAT FOUT!EEN STRIJD TUSSEN SOCIALE KLASSEN , VAN VROEGER
 
EEUWIG VERSCHIJNSEL..    MARX VERGISTE ZICH
                 IN DE ÉCHTE KLASSENSTRIJD!

Voor Karl M. was de klassenstrijd: de spanning tussen “have’s en de have not’s “. Dat zag hij ook als DE motor van de geschiedenis. Maar als je goed kijkt, vanaf de franse Fronde tot de strijd van Trump voor de “amerikaanse kleine blanken”, dan zaten  hij en Engels  er in hun Manifest gewoon dik naast.

BRANDENDE KATHAREN
Zelfs de kruistochten, -ook die tegen de katharen-, gingen in feite over Kerk en Staat die samen (religieuze) rebellen "er onder wilden houden”. Zoals bij vele andere religieuze oorlogen in de 15e en 16e eeuw. 
Natuurlijk speelden ook de “sociaal-economische klassen een rol” en bepaalden zij soms de strijdende partijen.
EEN FANTASIE...
Maar veel vaker vochten (sociaal en economisch) gemengde fracties met  elkaar, waarin je aan beide zijden, stedelingen, plattelanders en burgerlijke samen vochten (en zelfs boeren en adellijken).

Bestaat die klassenstrijd dus uberhaupt ? Was er ooit een zuivere marxistische scheiding van de sociale klassen? Tot op vandaag zitten de franse PC (communisten) en Melenchon er dus dik naast! En in Frankrijk was die die brede Verzetsraad (na WOII) wel het scherpste voorbeeld..
Marx onderschatte sterk wat ene  Gramsci later, “de autonomie van de superstructuur” noemde.  Waarmee hij het gewicht van, -en dat buiten elke sociale klasse om-, grote passies bedoelde. Zoals het “nationale tegenover het regionale”, de identiteit (stam/etnische groep en,- vaak nog sterker-, de etnisch-religieuze groepen).  In de franse oorlogen (Indochina, nu Vietnam) en Algerije) speelde dat nationale en anti-koloniale vooral en nu in islamregio’s zien we het religieuze: sjiieten tegen soennieten.  In Irak waren er ook communisten: maar de tegenstelling soenniet- sjiiet was verreweg het sterkste.  Dat mobiliseerde de massa’s echt en veroorzaakte ook die totale implosie.
Onderschat ook het linguïstische aspect niet: zie Oekraine en zijn russofielen en zie wallons en vlamingen.  Zie ook  de Balkan-oorlogen: serven tegen Kroaten (dus orthodoxen tegen katholieken). Idem in Syrie nu en denk aan Ruanda: hutsi’s en tutsu’s: een puur etnische oorlog. 
Hutsu's tegen Tutsi's in Afrika

In de VS zien we een soort van federatie tussen “arme, ontslagen blanken en de rijke OG-magnaat Trump en co”. Hier kiezen arbeiders die zijn uitgestoten, voor wel zéér reactionaire partners.  Zie ook de vele arbeidersstemmen voor het franse RN (was FN).

Dus die sociale  strijd  is nogal kneedbaar en vloeibaar, met vele scheidslijnen van diverse soort. Zelfs de franse revolutie was gebaseerd op sterke tegenstellingen BINNEN de bourgeoisie.  Denk ook aan wrijvingen tussen  vaklieden en handelaren,  zelfstandigen  en kleine ondernemers in de Middeleeuwen en de opstand tijdens de Commune van Parijs.
En in de 19e eeuw werden ambtenaren (supporters van de burgerlijke macht?) en in meerderheid progressief tot op vandaag.  Zie ook die balkanisering in huidig frans vakbondsland: bijvoorbeeld bij Air France of SNCF.
De arbeidersklasse is op vandaag veel groter dan in de tijd van Marx, toen er veel kleine boeren waren. Nu zijn er BINNEN deze klasse ook grote verschillen: van echte experts/vaklieden en goed geschoolden tot  ongeschoolden, van kassières tot machinisten en van restaurantbediendes tot pizza-koeriers.  Vaak deed de kleine burgerij met de arbeiders mee, en in beide vonden zagen we aanhangers van  fascisme, nazisme en andere nationalisten.  In Italië moet je ook de christendemocraten noemen, idem in Duitsland.  Zie nu de hoge ultra-rechtsscore in Oostenrijk..
Van nationale reflex tot sociaal racisme: we zagen en zien een zeer divers scala ontstaan.  Ook tegen tirannie kwamen mensen uit alle lagen in opstand: met have’en have-not’s had dat niets van doen. Idem met racisme en etnische tegenstellingen.

DE BARRICADEN..
NOG MEER KATHAREN IN BRAND..


 Dus Karl en de zijnen zagen het veel te simpel en ze waren nogal monolithisch in hun  denken. “Arbeiders van alle landen verenigt nu, (de internationale), klinkt nu wel erg gek. En waar horen nu al die straatarme immigranten bij? En daartegen is zowel bij de have’s en de have-not’s veel weerstand  gegroeid..

-------------------------------------------------------------------------------------------
2018, UIT DE PERS
Er brak een ware revolutie uit... in de mobiliteit!
De auto verving ooit de koets en zie ook de trein. In steden kwamen metro en de tram. Recent vervingen scooters en motoren de auto, om de files te “nemen” en nu komen de  voetgangers in revolte op hun trottoirs! Wachten is uit we willen opschieten!


HET MODERNE TROTTOIR: TE VOET EN PER (electrische) WIELEN
 De EDP (Engin Deplacement Personel, mooie franse kreet) is er: in de vorm van e-stepps, monowheels, Hooverboards en E-planken. Die doen vlot +25km/uur. Maar in de EERSTE HULP komen stevig gewonde E-mobielers binnen: gevallen zonder helm etc....
De big business was er als de kippen bij en wereldwijd.
DE VERHUURDE LIME-STEPS
BIRD STEPS VS


Lime en Bird in de VS (verhuur) werden snel groot hun beurswaarde passeerde de 1 miljard en ook Uber en Alphabet (Google) zijn dik geïnteresseerd. Bird verkocht meer dan 10 miljoen trajecten. Verkopen in 2017: 1,5 miljoen gewone steps, 200.000 Hooverboards, 100.000 E-steps, 3500 gyrowielen, 2400 gyropes en 1400 E-skateboards.. Uber, Amazon, Jump, in China Ofo en in Estland Txfy. Hier zitten 1000 miljard dollars omzet. En we zien ook pizzabezorgers wielvliegen. Er is ook verzet: in LA werden deze tuigen in zee gedumpt, opgehangen in bomen, en in de hens gezet. Zie ook de remwegen: voetganger 50 cm, fiets 4 m., auto 4,5 m. , E-step 7 m. en gyrowiel.. 20 m.! En de stadsbevolking groeit snel naar 70%..

Het heet al “de oorlog op het asfalt” en op juridisch gebied is het een chaos, deze dingen bestaan niet in de wet! Geen kenteken, geen rijbewijs... Hier en daar zijn e-steps al verboden en in Parijs krijg je soms een PV. Vele locale overheden plaatsen hen “bij de voetgangers in hun verordeningen”: het is een puinhoop. Men denkt aan: het bestraffen van de snelheidsovertredingen (Fr) en aan "sneller dan 25 km enkel  met vergunning, helm verplicht en een minimumleeftijd. Sommige trottrois werden verboden gebied of met max. snelheid beplakt en de “free floating companies” (die verhuren) krijgen regels opgelegd. Het kan zo echt niet doorgaan roept men in het superdrukke Parijs, waar 53% van de verplaatsingen te voet verlopen. De aloude vluchtplek voor voetgangers - het trottoir-, is niet safe meer! Maar het geeft ook weinig CO2-last (zegt Greenpeace).

---------------------------------------------------------------------------
GYROWHEEL
HOOVERBOARDS
 
 

Een franse columnist maakte het nog bonter! Hij sprak over “de aanstormende E-step revolutie’  waarbij snelle (linke) E-steppers het met de andere aan de stok krijgen! Het werd zo'n chaos op de stoepen, dat de franse regering "een nieuwe categorie voertuigen met regels" in de wet opneemt. Want het wordt te link en we ervaren dat dagelijks ook in Marseille. Ik moest me al vaker redden door snel weg te springen maar.. je hoort ze totaal niet. En op mijn leeftijd is een step-aanrijding minstens EEN botbreuk en dan zou ik veel geluk hebben gehad.

 Het regent op vandaag veranderingen: van Kunstmatige Intelligentie tot Bitcoin en via Blockchain tot Big Data, Uber en Lyft. Nu gaat ook de kleine economie op de schop. Elk zijn auto (zoals Ford zei) wordt nu: iedereen zijn "eigen electrische privé-wielen". Nooit meer wachten op publiek transport, maar "just do it yourself". Elkeen is wordt nu zijn eigen Uber..

Dit alles maakt sommigen wat angstig en de populisten en nationalisten profiteren er al weer van. Het is tijd om weer te lezen over de luddieten in Engeland en de canuts in Frankrijk (19e eeuw) die toen anti- revolutionairen waren tegen de mechanisering in bedrijven. 

Zie de start-up BIRD in Californië die (in navolging van Uber en Lyft) ons een E-step verhuurt voor 1 dollar PLUS 0,15 cent per minuut. U pakt deze als een huurfiets uit de klem en weg vliegt u per E-step met zo’n 30 km/uur.  Bird stikt al van het investerings-kapitaal en heeft al boven 1 miljard beurswaarde.  Op Instagram staat het Account “Bird Graveyard (kerkhof!)" met 28.000 abonnées, met vele video’s, ingezonden door boze inwoners van LA.  U ziet daar E-steps in bomen en lantaarnpalen hangen, ze worden van balkons gegooid, op het strand ingegraven of gaan gewoon in de hens.  Experts zeggen dat dit een ware contra-revolutie is, die ook gericht is tegen Gafa, Uber en het voelt als het vernielen een Amazon-depot of het slopen een Google-auto.. Nu zijn de E-steps ook aan de beurt!

PARIJS....
Niks grappig: Bird (VS) komt naar Parijs waar ook een ware  "transporthype" uitbrak. Zeker nu Velolib en Autolib er mee stopten. Nu stappen zeer kapitaalkrachtigen in het verhuur van allerlei electrische transport-apparaten. Hun namen: Bosch,  RATP, Google en Uber en een grote chinese groep. De markt is uiterst concurrerend met zeer hoge cijfers, iedereen wil leren van deze transport-revolutie.  Voor de grotere apparaten (scooters en fietsen) ontstond er een enorm stallingsprobleem en er worden vele PV's uitgedeeld. De gemeente weet niet goed wat te doen.. met deze nieuwe hypes van "de nieuwe verwende kinderen van onze tijd". 
DE SNELLE REVOLUTIONAIRE VOORHOEDE, 5 km/uur tegen 30 km/uur

Men schat dat het al gaat over 2 miljoen (kortere) trajecten per dag: nog maar een beetje als je weet dat er dagelijks 40 miljoen in metro etc. reizen. Voor de verhuurders zijn er ook hier de vele vandalen: men moet wel 1 à 2% van de apparaten dagelijks repareren.. In de discussies vallen termen als anarchie, revolutie, free floating en opnieuw blijkt dat de overheid niet meedoet en geen partij is in deze nieuwe transportrevolutie. De grote particulieren zijn hier de baas en initiatiefnemers. En de overheid (= ook WIJ) moet maar dweilen... Die is een machteloze regisseur geworden, die het stuk waarnaar ze kijkt niet meer snapt. Parijs kwam niet verder dan een "charta (een soort gedragscode)" opstellen die minzaam wordt aangehoord. De revolutie is aanstaande, ook in het publieke transport voor de kleinere afstand.. Tot zover Parijs: nu al een echte koploper..

Zie wat ná Marx nu de moderne klassenstrijd werd: iedereen zijn eigen Uber! Elk bezit zijn eigen productie-(vervoers)-middel..

BITCOINS ETC. ZONDER BANKEN
DE PSEUDOVALUTAMARKT ZONDER BANKEN

 
Straks heeft ook elk dorp zijn eigen munt en zijn eigen E-bank! En er zijn er die hun eigen (floating) eiland willen.  

DAT VAN MIJ... in de rade van Marseille
DAT VAN MIJN VROUW... EVEN VERDEROP

 

ONZE VERRE BUURMAN DOET HET NIET VOOR MINDER...KAPITALIST!
Het failliet van de overheid komt er ook aan?  Een deel van de bevolking eist meer en meer moderne gemakken en is verheugd over al dat nieuwe. En een ander deel  wil de gevolgen ervan niet accepteren en gaat in de contra-revolutie! Dus pas op: deze E-step opstand in LA is pas het begin van veel meer. Marx revisited!
 
STAR EILAND...
VOOR BAHREIN
FIDEL HAT AL LANG HET ZIJNE: LEKKER ONZICHTBAAR!

  
TE KOOP: 40 MILJOEN (à débattre)


Leon de Marsilho 6 febr. 2019

Geen opmerkingen:

Een reactie posten