Totaal aantal pageviews

maandag 11 februari 2019

AUTOCRATEN, BIG TALK EN VEEL PIEF-PAF-POEF
OUD EN NIEUW (GEO) POLITIEK GEDRAG..


 HARD OF SOFT POWER:

                BIJ WAT, WIE EN WANNEER?

  (autocraten,big talk + pief-paf-poef)


SNEL CURSUS MODERNE GEOPOLITIEK
200 jaar geleden, -tijdens het kolonialisme-, bestonden er maar 50 autonome landen, want 70% van de wereld was kolonie van het westen! De VS eiste als voorwaarde voor de Marshall-hulp (1947) van W-Europa het opgeven van de koloniën.


HET SCHAAKBORD MET 200 STUKKEN
Zo ontstond de huidige complexe wereld van ruim 200 autonome landen, -waarin de VN en zijn organen-, orde en vrede tracht te schep-pen. Maar in realiteit waren (tot voor kort), de VS de wereld-politie-agent en waren de russen dé super-opponenten (Koude Oorlog). De “bevrijde wereld” oefent nu (pas 50 jaren!), vrede en samenwerking. Ook terwijl een enorme technologische (en ideologische) veranderingsgolf in de 21e eeuw, alles nog eens op de kop zet. We moeten we nog veel oefenen, -zoals eerder ook in West-Europa moest-, toen daar de talrijke onderlinge conflicten, (met zelfs 2 wereldoorlogen als gevolg), woedden. Dat geeft ons nu een idee over hoe lang het deze keer zal duren. En bij dit alles komt het verschijnsel van die opkomende Hard Power, nu het korte tijdperk van Soft Power ten einde lijkt.. dus: hoog tijd om eens bij die Hard Power stil te staan met een greep uit wat er nu te zien is....

BLOEDIGE DIKTATOREN, WIE VOLGEN?
 
Zie: Poetin, Xi, Erdogan, Trump, Orban, Al-Sissi, Duterte (Maleisië) en (tot voor kort) Kim: zij werden groot door Hard Power! De nieuwe stijl van de 21e eeuw, nadat Soft Power het kort goed deed (vanaf 1990: Joseph Nije bedacht de term). Hard Power was echter ook dé norm tót de instorting van het Sovjetrijk: maar na 2010 zagen we het weer opkomen, terwijl de rest van de wereld leek te slapen..   
 
De samenleving versnelt op alle gebied en daar lijkt nu Hard Power beter bij te passen. Want we willen allen, en voor alles, bescherming en veiligheid. En behoud van onze (westerse) vrijheden? Bescherming tegen van alles: immigranten, clandestiene, nieuwe maffia, marokkanen, nieuw-rechtse/linkse Schläger, Hell’s Angels en zelfs tegen drieste buren. Hard Power kwam in bij vele landen: zowel in democratieën als in democraturen. Poetin ging voorop: met persoon-cultus, valsig charisma, eeuwig aanblijven, etc. en hij werd snel na-gevolgd. Zijn land draait op een enge fusie van Staat, inlichtingendiensten, geknechte media, monopolies op energie- en grondstoffengebied en diverse coalities met wereldrebellen à la Assad en Iran. Zie ook: de  massale propaganda-machine (b.v. RT), de onderdrukking van oppositie en vrije pers, permanente angst voor staatsautoriteit en verkettering van het boze westen. Geweld is weer heilig: je mag/moet dissidenten opruimen, een wapenrace beginnen en militair ingrijpen en dreigen is gewoon. Zie Poetin in Georgië, de Krim en de Don Bass, en sinds 2014 ook in het MO. Zie ook zijn inzet van de sociale media, waarmee hij de buitenlandse verkiezingen aanpakt, waarbij hacken niet wordt geschuwd en cybercrime ook mag! Rusland, China Iran, N-Korea zijn hier de grote schuldigen. In EU staan de Visegrad-landen op tegen Brussel en zien we Hongarije (Orban) en andere (ook Armenië) buigen naar tsaar Poetin..

Xi veranderde in China de Grondwet, werd keizer en eist meer leiderschap op in de wereld en de VS geven hem ruimte.

DE CHINA-RACE: VOORBEELD VOOR ANDERE?

China hanteert een indrukwekkende, wereldwijde strategie, zet zijn partijmonopolie in, draait op groei van de vrijhandel, pakt ook wat eilandjes in de Chinese Zee (op handelsroute) en start een immense nieuwe zijderoute op.

De nieuwe norm zijn nu al: Erdogan, Trump, XI, Duterte (Philippijnen), Al-Sissi (Egypte) en Orban (Hongarije) en viel Kim af? Trump regeert nog niet in een democratuur, maar vernietigde in een jaar alles wat op VS-Soft Power leek. Hij verhoogde de militaire uitgaven: ondanks de hoge schulden en ondanks het feit dat veel militaire gedoe mislukte! Hij heeft nog 9400 diplomaten (-37%), waar tegenover 270.000 soldaten staan. Hij voerde “andere” belastingen, re-deregulering op financieel gebied en meer controle op investeringen, in. Hij vecht met  commerciële sancties, doet aan protectionisme en dreigt (dagelijks via Twitter) met geweld. Alles wat multilateraal of via instituties gebeurde lijkt te zijn ontmanteld. Hard Power mag ook op handelsgebied (wat oorlogsrisico vergroot) en een nieuwe wapenwedloop (+15% per jaar) kwam op. Dit soort strategie is op lange termijn fnuikend: zie Rusland met zwakke demografie en wrakke economie. Idem bij Al-Sissi (Egypte) en ook Erdogan moet oppassen.

Terug naar vrede en echte voorspoed zal moeilijk blijken, zelfs als er meer dat willen. Zie Syrië, Irak en Afghanistan: dé bloedige geweld-echecs van de 20e eeuw. Illusies omtrent democratische markten en internationale gemeenschap lijken op gegeven. De wereld werd  een jungle vol monsters. Ongewapend blijven is zelfmoord, wat Machiavelli al wist. Zonder wapens wordt op je neer gekeken, en meer dan dat.. 


Europa moet dubbel opletten: het moet die sterke mannen in de peiling houden en MOET zich snel herbewapenen.. Het zijn geen tijden voor “gebroken geweertjes” zoals even vóór WOII.. (Mede naar: LP maart 2018 Bavarez).
 


ZOU HET ZO BETER LOPEN?
In de woeste tsunami vol angstaanjagende gebeurtenissen, die dolle media ons voorzetten, is het lastig om structuur en tendenzen te ontdekken.
Sommige trachten te helpen, en uit hun schrijfsels put ik voor het vervolg. Het is maar een greep, een druppeltje olie op het woeste water, maar er rest nu niet veel anders. Veel lezen, nadenken en hopen dat de contouren van nieuwe tijden opduiken. Dat gaat even duren, dus gewoon beginnen: zie hier mijn recente grepen. Maak nu  uw selectie eruit, want de toekomst brengt nog veel.. 

 
Fukuyama zag “het einde van de geschiedenis en zijn –ismen”: het liberale had gewonnen. Maar een studie (World Value Survey, over 20 jaar), toont dat het met democratie en rechtsstaat niet best staat.

In Frankrijk bemoeide zich een minister zich met een rechtszaak en zie die verbeten strijd van Trump tegen de FBI. De liberale democratie is niet meer het ideaal. Zie ook Brexit, waardoor britse rechters en parlementariers onder druk van de regering kwamen te staan.Finito: de scheiding der machten? Zie in de VS de rem op vrijheid van opinie en censuur op campussen. Zie hoe de publieke opinie oordeelt voor de rechter iets deed: we zien vele onevenwichtigheden.China werd quasi-kapitalistisch, met één politieke partij! Economisch vrij handelen mag en ook opinies uiten: maar pas op! Ook Rusland lijkt nu iets dergelijks en in Oost-Europa zoekt men ook naar wat anders (zie Hongarije en Polen). Het individu wil liberalisme, maar de staat wil iets anders. Het westen ziet grootmachten met een andere kijk op de wereld opkomen. De strijd om de vitale waarden ligt volledig open en we aarzelen bij het verdedigen van onze hoge waarden.
 

Carlo Strenger (Israël) vreest het "BEDREIGENDE ULTRA-LIBERALISME, dat het individualisme voortbracht en dat de gemeenschapszin verjoeg, beknelt nu onze vrijheid. Het blijkt niet dé zaligmakende doctrine voor een aards paradijs. En: elke doctrine moet onderhouden worden, anders verwordt die tot naakt consumentisme en pretmakerij.
THEORIE EN PRAKTIJK?

We zitten vast in een soort “markt-fundamentalisme” en voelen de vraag, of de liberale orde wel zin geeft aan het leven. Mede omdat de radicale islam en de amerikaanse evangelischen de dood en het hiernamaals hoog aanprijzen: dus het paradijs ná de dood. We moeten ons bevrijden van (bij)geloven en rites en discipline en burgerlijke verantwoordelijkheid nastreven.


Als het westen blijft geloven dat de liberale orde een natuurwet is, -zoals de zwaartekracht-, en enkel dient om onze carrières te verbeteren en pret te maken, zal ze het niet overleven. 

Isaiah Berlin spreekt over “negatieve vrijheid in een waarin staat en gemeenschap ons niet remmen in onze verlangens en in wat we willen”. Er ontbreken grenzen aan dat negatieve die ons kunnen beletten andere te hinderen en te schaden: dat schaadt het functioneren van de gemeenschap.
Redelijkheid, weten en discipline zijn meer dan ooit vereist. De ware liberale opvoeding van duitse en amerikaanse universiteiten in de 60-er jaren, werd verdacht en mogelijk komt er nu een soort autoritarisme. Aldus Strenger en Berlin..


Sasha Polakow-Suransky maakte een studie van Europa, dat zijn liberale waarden varen laat door terrorisme en massa-immigratie en hij schreef: Go Back To Where You came From.

Sasha begint in Nederland bij Pim Fortuyn, die de weg naar nieuw-rechts opende. Hij was openlijk homo en deed “het ook met immigranten” (waar hij tegen was).  Hij achtte de islam gevaarlijk voor het vrije westen en betoogde dat een aanpak via de scheiding van kerk en staat het effectiefst was. Dat hielp hem om nieuw-rechts te propageren, zoals ook Le Pen deed in Frankrijk. Beiden zeiden ook: De economie kan niet het belangrijkste zijn.

Zie Australië, -rijk en nog leeg-, dat zich tegen moslims keert, hoor Frauke Petry (AfD) die het OK vond dat men op immigranten zou schieten in Oost-Europa!

THE AUSSIE-WAY....
Hier ligt een parallel met de 30-er jaren in de 20e eeuw, toen joden uit Europa naar de VS vluchtten: omdat de nazi’s de joden de schuld gaven van de Kristallnacht! (Nadat een jood in Parijs (1938) op een diplomaat schoot als een “publieke afstraffing”). Deze elementen zien we weer in de reacties op aanslagen in Nice en Bataclan. Daar begon het serieuze veiligheids-denken op en het opschorten van democratische vrijheden. Terrorisme maakt de angst tegen immigranten wakker en zet aan tot xenofobie. Men herinnert zich in frankrijk Vichy en wat daar over de macht van joden in de franse economie werd gezegd. Zie ook de teksten van Riss (na de Charlie Hebdo-overval): hij wees dé moslims aan als schuldigen en zag de terroristen als het topje van de ijsberg. De zondebok was (weer) gevonden. Zie ook dat antisemitisme bij moslims in de franse banlieus, dat versterkt door het palestijnse conflict: beide tendenties zijn link.

Links kon maar weinig met die angst voor immigranten en de populisten kregen vrij spel. Ze zetten in op: “het verlies van de gunsten van de verzorgingsstaat door de komst van vele immigranten”.

REGULERING VAN ONLUSTGEVOEL..
Dat sloeg aan, net als die “buurtverandering door de vreemde-lingen”. Hetzelfde gebeurde overigens in de VS, waar onze verzorgingsstaat niet bestaat! Dat drukte veel democraten ook richting  Trump.

Europa kan uiteraard niet alle migranten opnemen, maar moet de asielzoekers helpen. Ook Indonesie en Maleisië kunnen meer doen voor de Rohinga’s: al ondertekenden zij het VN-asielverdrag niet. Moeten we meegaan in dat australische model en alle migranten op afstand vasthouden/concentreren? Dit is nu HET voorbeeld voor extreem-rechts. Zie ook Libië waar een opelijke slavenhandel heerst! En verdedigers van de immigranten worden daar door lokale milities en de maffia gehinderd.

Nieuwe conflicten zullen de druk op Europa doen toenemen. We moeten asielzoekers en economische immigranten goed onderscheiden. En conservatieven met kritiek op de immigratie, die niets hebben tegen de multi-etnische samenleving en ook niet beweren dat moslims de europese beschaving zullen vernietigen, aanhoren.


HET MO-KLUWEN NA EEUWEN WESTERSE BEMOEIENIS...

Orban spreekt zich openlijk uit tegen de liberale democratie en in Polen demonstreerden 60.000 mensen voor “het blanke ras”. En men sprak over “een moslim-holocaust”. Die anti-liberale tendens is link: er zijn serieuze waarschuwingen en tekenen van fragiliteit in onze democratie. En: elders zijn al andere modellen zichtbaar!
Macron noemde Marine Le Pen “de hoge priesteres van de angst”: we moeten oppassen voor dit linke politieke instrument. Waarop de populo’s inspelen en waartegen vele politici niets durven te ondernemen. De angsthandelaren moeten dus echt worden aangepakt..

 
Die “Jeruzalem-move” van Trump veranderde het geopolitieke denken over het MO en deed een bom barsten: dé kernkwestie van de 21e eeuw.
TRUMP: BOEF OF HARDE VERNIEUWER?
Naast nieuwe reli-gieuze conflicten en het nieuwe imperi-alisme van Rusland, Iran en Turkije. Tr. Handelt tegen alle instituties in en zelfs tegen resolutie 267 (V-Raad, 1975): de VS stond alleen in een groep van 160 landen. Hij deed dit vanwege de eigen achterban en riskeerde veel: maar moest de aandacht van Russia-gate afleiden. Het kwam te midden van de angst voor Iran en IS en het einde van de olie-invloed in het MO, waarvan de VS zich bevrijdde met eigen schalie-olie. De palestijnen raakten zelf verdeeld: zie Hamas en Teheran, de raketten op Israël en de russiche invloed via Syrië en Assad.

De saoudi’s experimenteren met modernisering (zie MBS), omdat de olie-zegen voorbij is en men twijfelt over dat fundamentalisme.


TRUMP EN "FRIEND MBS (SA)"
SA wil Iran stoppen in Liba-non en Jemen, -zelfs via straf voor Qatar-, en het gaat de as Ryad–Jeruzalem-Cairo leven in blazen. Tegen Tehe-ran, Moskou en Ankara..  Vandaar de moderate reacties op Trump’s daad in de Golf in contrast met die van Hamas, Turkije en de Maghreb.


Vooralsnog gaat het niet rustig worden: op lange termijn dreigen nieuwe problemen. Het hele vredesproces Israël-Palestina ligt omver, inclusief de Akkoorden van Oslo (1994) en zelfs de Jeruzalem-verdeling.

ZIET U AL WAT VERSCHIL? 
De VS-vrienden in de arabische wereld liggen ook overhoop, wat het djihadisme versterkt. Dat dient Iran dat tot DE Israël-bestrijder werd.  
Wereldwijd geeft Trump de rol van de VS op en geeft ruimte aan de theocratie van Iran en de democraturen van China, Rusland en Turkije. En hij vervalst ook oude VS-garanties voor het westen. Europa voelt dat: via zijn moslimminderheden, de vluchtelingenstroom en het interne terrorisme. De EU moet een nieuwe MO-dialoog vinden en de eigen veiligheids-positie versterken. Want Elie Halevy zegt: “Zonder de dreiging van militaire power is diplomatie niet veel waard”.

 
Tirannen komen en blijven..  We kennen de namen van de 20e eeuw: Lenin (later Stalin), Franco, Hitler, Mussolini, Mao, de griekse kolonels, waarvan vele naar eindigden. Ondanks de mondialisering en het wereldwijde internet, (dat dit eigenlijk zouden moeten verhinderen), kregen we recent weer zo’n hele club!Nu niet in Afrika maar in het westen en in andere regio: NazarbaIev (Kazakstan) en Omar El-Bechir werden met +90% herkozen. Het lukt ze prima om de wereld instabieler te maken en ze jagen alle groten angst aan. De VS en de VN stellen nog maar weinig voor... Tirannen overleven als ze handig zijn, in deze wereld zonder “chefs en visies”. En na de Koude Oorlog lijken ook Moskou, Washington en Peking vleugellam te zijn geworden.

Mugabe overleefde lang tot zijn 93e, Isais Afwerki (Eritrea, linkse christen) gaat door, net als Nkurunziza in Burundi. Ook buiten Afrika gaat veel mis: zie N-Korea, Venezuela en de Philippijnen. En zie de nieuwe koning Rama X van Thailand: zwaar getatoeëerd en rondreizend met halfnaakte dames. Hij is de opvolger van de zachte Phumibol en Sirikit. Zie ook Loukachenko (Wit-Rusland), de heerser van Turkmenistan sinds 2006 en de eeuwige (wat zachtere?) Ortega van Nicaragua. Zie die Kim in Noord-Korea en Al-Assad in Syrië, waartegen Obama niet ingreep. China bleef vaak overal buiten, behalve bij buurman N-Korea en zie die nog onbegrijpelijke ommekeer. Waarvoor Trump de credits kreeg. Maar waarvan nog moet blijken of het beklijft..


De bedreigingen zijn niet meer enkel militair, maar ontstaan ook door mensenstromen en anti-democratische ideologieën. Vele zien dit als inherent aan een a-polaire wereld waarin vooralsnog niemand wil optreden. Zie de herrie die zelfs Erdogan en Duterte kunnen maken: zij hebben IS en Al-Qaida niet nodig.

BUSINESSRISC WAS ALTIJD EEN GOEIE GRAADMETER... ZIE NU TURKIJE..


Het risico van interstatelijke conflicten groeit, rond de enorme mensenstromen en door toenemende bewapening. De democratieën staan onder grote druk, ook van dictatoren, waarvan er steeds meer buiten Afrika opduiken. Het virus heerst overal en blijkt  best besmettelijk.  We zien het nieuwe instabiliteits-fenomeen van de 21e eeuw, dat ook profiteert van het internet!
 


Zie China’s met veel Soft Power! Het zet in op: onroerend goed en zijn milieu, dat zien we aan de aanpak van de overcapaciteit. Het is de grootste staalproducent, van de 4 grote! Ook andere overcapaciteiten worden via “milieu” aangepakt, via regelgeving over vervuiling. En via schonere fabrieken en schone landbouw: want grondwater en grond zijn vervuild net als de rivieren.
ZEG HET MET PANDA'S !


Er gaat veel geld in schoner vervoer en in steden met grondgebrek worden fabrieken gepusht, die te verkassen. De fabrieken moet naar elders, soms zelfs naar het buitenland. En China gaat versneld numeriek!

Men wil elke chinees zijn appartement geven, in de rijkere gebieden. China moderniseert snel en wordt nog competitiever. Zie de auto-industrie: nu 750.000 autos in 2017 verkocht (was 75.000 in 2014) en in 2020 wordt het  2 miljard! Ook steeds meer in E-autos dat koos China als strategische sector en al in 2019 zijn er dat 10%. In 2017 produceerde China 600.000 E-auto’s (W-Europa 150.000!), groei 50%. Buitenlanders investeren er ook voor 10 miljard: verkoop nu 10 miljoen auto’s. Ook de duitsers MOETEN: men wil binnenkort naar 40% E-autos. De norm is nu 8% van verkoop e-auto, en dat gaat omhoog via boetes bij het niet halen! China stopt jaarlijks 1,5 miljard in E-auto-ontwikkeling bij Geely, Great Wall Motors, en BYD. BYD gaat lekker met 114.000 E-autos in 2016 en werkt samen met buitenlandse onderdelenfabrikanten. Met die E-autos haalt China zijn plek op de wereldmarkt zeer snel!  Ook in E-rail is men actief met 800 miljoen R&D. VW en Ford nemen deel in Zotye Auto, dat kleine 100% e-auto-modellen gaat maken. Die komen op de markt in 2018 (zegt Ford) dat met Cahnggan en Jianling Motors samenwerkt. Renault-Nissan werkt samen met Dongfeng aan een lowcost E-auto. En PSA,-dat hier terrein verliest-, tracht eind 2018 twee E-modellen te brengen. Ze letten goed op: de belangen zijn gigantisch! Via de E-auto omslag gaat het er om spannen en China wil 100% elektrisch rijden!
 
HACKEN HET NIEUWE WAPEN VAN BOEVEN EN WERELDLEIDERS?

We hoorden er weinig over: maar Uber verloor data van 57 miljoen klanten! Steeds meer bedrijven stoppen hun data in de veilige cloud, zegt de baas GReAT van Kaspersky lab. Cyberkraken werd een grote industrie: elke twee maanden zien we een link virus, dat met AI wordt aangepakt en continu zijn er ca 100 programma’s “verdacht”. 

Ransomware werd in 2017 een grote, met Wannacry en Not-Petya dat o.m. Renault en Saint Gobain pakte. Nu is een iraanse hacker (Beshad Mesri) de grote FBI-vijand, nadat hij het TV-bedrijf HOB drie episodes van Game of Thrones afpakte, die hij publiceerde. GReAT verwacht raids tegen Oekraine vanuit Rusland en ziet alle verkiezingen en politieke rellen als objecten. Ook banken en crypto-geld zijn geliefd naast energie-bedrijven en staatsinstellingen. De malware Dridex toonde hoe je per mail banken kunt beroven: sinds 2014 maakt men er jacht op. Er moet meer veel gebeuren zeggen vele politie-mensen. Dus de Cyberwar is on..

 De EU beschikt over veel Soft Power! Google pikte een monopolie-positie in via de techniek van de zoekmachine: men geeft voorrang aan wie men wil en speelt vals. De user blijft gelukkig, want hij betaalt niks om te “googelen” en de benadeelde bedrijven betalen daar voor. Valse concurrentie, zegt Brussel!
Dit komt bovenop het kunstje met de “cloud”, waardoor Google c.s. aan  fiscale reguleringen ontsnappen. G. zet in 2015 1,5 miljard om en betaalt.. 6,7 miljoen aan winstbelasting. Google, koploper binnen de GAFAM, domineert de numerieke economie.  En speelt de hoofdrol in het zorgen voor plek één van de VS in de digitale economische transformatie! Wat de nieuwe strijd rond de data betreft (verzamelen, manipulatie, en vernietiging), lopen ze vooraan.

MISS EUROPA IN VROEGERE TIJDEN, TOEN ZE NOG JONG WAS..
Wat link is voor Europa, dat lijdt onder “de destructieve innovatie” en dat moeite heeft met bescherming van zijn democratie en vechten tegen de cybercrime. Die gaat van fake news tot aan verkiezingen manipuleren..

Politiek en kapitalisme kunnen niet zonder regels: daarom deed de VS al iets tegen de monopolies in 1890 (Sherman Antitrust Act) en in 1914 (Clayton Act). En dwong men Standard Oil tot splitsing 1911) en AT&T tot opdeling in 8 operators.

HET IS NOG LANG NIET GEWEND.... DE ZWAARSTE TOONZETTERS

Op vandaag wordt ook Google in de VS beschermd: daar straft men eigen kampioenen niet. Enkel China was ze voor: met zijn eigen internetkader en eigen “GAFAM’s”. Europa sliep, bleef passief en gaf veel ruimte. Dus nu: hoera voor die boete van Brussel (2,42 miljard) voor Google! En de verplichting om binnen 90 dagen oneerlijke concurrentie te redresseren en de zoekmachineregels aan te passen. Benadeelde bedrijven kunnen nu schadevergoeding eisen. Intussen loopt ook een onderzoek naar AdSense en Androïd (smartphones) dat ook in boetes kan eindigen. Andere concurrentie-autoriteiten (India, Brazilië, Z-Korea) zouden kunnen volgen. De EU geeft een schoolvoorbeeld en kan dat door zijn grote marktomvang: 500 miljoen consumenten met hoge koopkracht. Zo kan het powerful optreden tegen deze reuzen, wat geen enkel EU-land alleen kan. Europa moet voorgaan en met 4 prioriteiten:
1.Regulering van de Gafam. Als ze niet in te halen zijn, moeten we ze verplichten bij de essentie te blijven: de zoekmachine, waarop de behandeling gelijk moet zijn.
2.Europa moet een eigen interneteconomie opzetten met diensten en numerieke infrastructuur, inclusief eigen geo-localisering (Gallileo).

3.De privé-data moeten beschermd worden.
4.De cyberveiligheid van burgers en bedrijven en de instituties is het laatste element.

Europa kan niet afhankelijk van de VS blijven zoals nu. Zowel wat het numerieke als het kapitalisme betreft, want het gaat nu om de eigen vrijheid.

 
Europa moet dus KIEZEN! Macron riep in Athene op tot meer Europa. In Griekenland, centrum van de eurocrisis, dat ondanks 250 miljard hulp, 27% van zijn BBP verloor. Het welvaartsnivo daverde achteruit, de staatsschuld werd 180% (BBP) en zijn bankensector zat met 106 miljard foute leningen. Maar; het land is ook dé toegangspoort tot Europa in de Balkanroute en zal profiteren van de EU-opleving met zijn groei van nu 2,2% (was 1,8%). De griekse  WW liep terug (van 21% naar 9) en het mag terug op de financieringsmarkten. Het begrotingstekort ging naar 1,5 %..

HET EURO-DUO IN DE LAPPENMAND?


Maar de EU is echt niet gered, ondanks de opleving! Zie die vergrijzing/ontgroening, de immigranten, de open grenzen, het terrorisme en de druk van de democraturen (Turkije en Rusland). De bedreiging voor de rechtsstaat (Hongarije en Polen) en het terugtrekken van de VS uit de Nato-defensie. Europa moet kiezen tussen: herfundering of afbrokkeling. En positief zijn over: de koers van de euro, de roep om een europese minister van Financien, de bankenunie en de sociale en fiscale convergentie. Ook over de verbeteringen in handel, milieu en numerieke technologie. Dus: op naar betere infrastructuur en grenscontroles.
Merkel stopt +2 miljard in defensie, maar krijgt intern tegenstand tegen een sterker Europa. Berlijn vreest dat Frankrijk langs deze weg wil profiteren (met zijn hoge staatsschuld). Macron rekent op Merkel, wil met Italië op een lijn blijven en met Oost-Europa het probleem van de sociale dumping regelen.. Maar de D-Fr-motor van de EU stottert.. 

Europa Quo Vadis?


DE EURO-TRIN MET MOTORPECH??


 
De EU rest geen andere keuze dan: “samen verder te gaan”. En Macron heeft Duitsland ook hard nodig bij eigen hervormingen. Dus van het opkrabbelen van Frankrijk hangt ook het lot van Europa af.


Trump’s hard power aanpak blijkt intussen niet zo erg als zijn uiterst grote onbe-trouwbaarheid én dat geschuif met aangekon-digde besluiten. En onzekerheid blijkt, zeker economisch gezien, veel erger dan hard power..…


MACRON'S TROOSTPRIJS...
 


Leon de Marsilho, begin  2019

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten