Totaal aantal pageviews

donderdag 30 juni 2016

DIGI-WERELD, ETHIEK, PRIVACY EN DEMOCRATIE

DIGI-WERELD, ETHIEK, PRIVACY EN  DEMOCRATIE


 HOEZO: IK HEB NIETS TE VERBERGEN? 

INHOUD:

BLOG +

INFOBLOKKEN:

-HET GESURVEILLEERDE WESTEN

-POLITIEK EN ETHIEK: WEER TOPICS?

-HET VRIJE WOORD IN HET GEDRANG

-ADIEU LIBERTÉS CHÉRIES?

-EEN FILOSOOF OVER: INTERNET EN GOOGLE

-JONGE FRANSE EXPATS:

 
Wat u doet, koopt, schrijft en voelt wordt tegenwoordig digitaal vastgelegd, bewaard en verkocht. Internetbedrijven en overheden doen dat voortdurend. Dat is al vele jaren zo: het neemt sterk toe èn uw data werden een economisch goed van belang!  

Men maakt van U “een profiel”. Met "algoritmen" wordt u geclassificeerd en men tracht zelfs te destilleren wat u “denkt”! Als dat anoniem gebeurt levert u enkel een bijdrage aan “algemene statistieken”. Dat doen opinie-onderzoe-kers al jaren: maar zij vragen u eerst of u wil meedoen. Dat is anders geworden, ook al waarschuwt men u tegen “cookies” en kunt u “de over u bewaarde data opvragen en doen wissen”. Vele deert het niet en andere, die dat weigeren, lukt het niet om te verdwijnen..  De overheid helpt en verplicht via Brussel aan organisaties (> 250 mensen) om een "data protection manager" aan te stellen. Opdat de wetgeving beter wordt toegepast.   

Het boek: The Circle (Dave Eggers, VS) gaat over het verdwijnen van onze privacy.

Een californische multinational (lees: GAFA) staat model. Het boek uit 2013:bevat verzonnen zaken: die nu dagelijkse werkelijkheid zijn.

De auteur schetst waarheen we gaan en beweegt ons om te zoeken naar een “acceptabel evenwicht” tussen privacy en veiligheid. Immers: steeds vaker kunnen we niet eenvoudig: “Nee of Tot Hier” zeggen. Via internet, cameras en registraties worden we constant en bijna volledig  gevolgd.Mensen onder voortdurende overwaking verliezen hun vrijheid: een groot goed in een democratische maatschappij.

Het boek verscheen ten tijde van NSA-affaire  en Snowdon: puur toeval. De hoofdpersoon is verslaafd aan Sociale sites en raakt haar privacy kwijt. Ze komt onder grote druk en weet niet hoe ze moet ontkomen. Dus: went ze er langzaam aan..

Eggers vindt het urgent om te komen tot een “numerieke ethiek”. Europa zou dat beter kunnen dan dat “wilde VS-westen”. Natuurlijk: internet en de sociale media zijn niet meer weg te denken.  


We zien nu ook grote digi-bedrijven, zelfs de staat “kaltstellen”. Zien een trage overheid, die te weinig snapt terwijl anderen verder racen. Straks stemmen we via internet, en dan heeft zo’n digi-bedrijf al je data. Dus zijn ze in staat ons “te sturen en te pushen” want ze kennen onze ideeën en gevoelens exact”.. Men kan je ook ongemerkt “boodschap-pen sturen” en je beïnvloeden.

De GAFA gaan via Facebook en Loon (internetverbinding via ruimte) opkomende landen internet-access geven. Wat meer kansen biedt: op zich dus een prima zaak. Straks ervaren  zij ook andere kanten. Dave Eggers is succesvol als auteur,  tekende de anti-Trump-petitie (nog 450 andere auteurs). Zijn boek ”The Circle is  een succes: een goed teken?   

Michael J. Sandel (Harvard)  schreef JUSITICE. Waarin hij zich afvraagt of het juist was dat de overheid (in 2008) banken en bedrijven redde. Dat besloot Bush: terwijl zij “de schuldigen” waren.

Een Senaats onderzoekcommissie bestreed dat: er zouden “te grote krachten” een rol hebben gespeeld. Banken en traders schrokken toen ze op hun donder kregen, voor het daarna vangen van enorme bonussen. Het grote publiek was woedend: immers zij deden het toch “fout”?  In de VS is greedy-ness niet verkeerd, maar iemand belonen voor een fout is andere koek.

Hij schrijft ook over: positieve discriminatie, herverdeling van welvaart en hoge beloningen. Het boek scoorde 3 miljoen verkopen.

Het gaat ook over drie verschillende benaderingen van “justice=rechtvaardigheid”. Die afhangen van het ideaal dat men nastreeft. Denk aan : welzijn, vrijheid en deugdzaamheid/fatsoen. Het gaat ook over: utilitarisme, de libertijnse ideologie en de moraal van Kant komen aan de orde. Zien we hier een voorbeeld van een revival van “het waarom en het idealisme”?

Zelfs op progressieve universiteiten denkt men dat “er grenzen moeten zijn aan wat iemand mag zeggen”. Ook nu in de eeuw van het internet en vrije expressie.

Die aanvallen zien we van drie kanten komen: Repressie door regeringen (Rusland, China, Egypte), gewelddadig optreden tegen journalisten, bloggers en cartoonisten (Mexico, Bangladesh, Frankrijk) en opkomst van groepen die verboden eisen van “” beledigingen aan hun adres”.

Taliban willen  “spreken over feminisme verbieden” en  blanken willen dat “praten over slavernij word verboden”. Dat ook academici dat vinden, is opmerkelijk!

Autoritaire regiems vinden dat gewoon en  strenge religieuze groepen onderdrukken graag vrijheden.
Het relatieve aantal landen dat de “vrije meningsuiting enthousiast verdedigt” slinkt. Vele  personen en groepen willen dat hun overheid “hun rechten of vrijheden” garandeert. Zie islamlanden die in het internationale een verbod “op het beledigen van religies”.  
Spannend: want de vrijheid van spreken is de meest fundamentele van alle vrijheden. En DE garantie tegen foute machthebbers, die je moet mogen tegenspreken..

Het debat is essentieel: om Goed en Kwaad te onderscheiden. Vele vinden dat zaken als: pedo-pornografie, nucleaire codes.. apert moeten staan.

Maar ook dat “godsdienstlastering niet verboden moet worden”. Het zij die boos maken steunen “omdat sommige de sociale harmonie verstoren” is een vaag argument. Iedereen heeft wel iets wat beledigt… Hier is een goed debat nodig om  bezwaren te uiten, maar wel op vreedzame wijze zonder aanzetten tot geweld.  Iedereen moet streven naar een dikke huid.. 

De immigratie speelt hierin een rol: omdat “afwijkende” opvattingen in het debat verschijnen, die verdwenen of die nooit eerder werden gehoord. De clash van de beschavingen.. Daarbij is echter de “eis van tolerantie en geweldloos opkomen voor opvattingen” een niet vervreemdbaar recht essentieel in de democratie. 

 

Adieu, libertes cheries, zegt Gaspard König, oprichter van Generation Libre (fr. Denktank).


¾ (!) van de fransen acht de hoeveelheid regels en verboden te gortig. Zoals: verbod op open haard stoken in Parijs, en de poging om de Nutella “af te raden” en het verbieden van de “hands free telefoonkit”. Men wil meer vrijheid: bij verkeersregels, de consumptie (roken etc.)… Verbieden is slecht voor verantwoord gedrag en is infantiliserend dit “democratisch despotisme (Toqueville)”.

De staat wil verkeersdoden verminderen: maar heeft ze daar iets mee te maken? Moet ze het niet laten bij voorlichten en informeren, en de burger zelf “zijn risico” laten nemen?

Maatschappelijke extra-kosten bij sommige “doden” is een argument  maar  blijf van ethische zaken af. En zijn milieumaatregelen ook niet overdreven in een wereld die individuele vrijheid hoog acht.

De staat die voor zijn burgers gaat denken  is niet gewenst:  Dat komt deels uit 1968: toen het ging over het “weigeren van verstandig paternalisme”. Nu iedereen zijn mening electronisch kan spreiden en kan eisen om gehoord te worden, lijkt dat overdreven.


 Frankrijk kent (grondwet) het principe van de voorzorg (precaution). Ca 45% ziet dat als positief:  41 % niet. En 11% wil er tegen vechten. Dus: 50/50. Een acht het nuttig (ecologen) de ander vindt het innovatierem! Mogelijk lijdt ook de tolerantie drempel er onder.


 Slechts 7% van de fransen is bezorgd over vermindering van privacy. Men  denkt vooral aan terrorisme- en misdaadpreventie. Vele vinden die regels over milieugedrag en gezondheid  te ver gaan. Men moet mensen laten kiezen wat zij als hun verantwoordelijkheid zien.

Een belangrijk element in de grote veranderingsgolf waarin we zitten..
Expats ontdekken elders dan ook grote verschillen. Vrijheid is er groter en geld iets positiefs.  Men vangt +25 % (Parijs: +40% tov “de provincie).

Terugkomen (35 jaar, eerste kind en grijze ouders) is sterk wennen. Financieel maar ook qua “algemeen klimaat”.  De geslonken marge van vrij handelen valt sterk op.Maël Renouard filosofeert graag over internet en noemt dat “une machine a reminiscence”. Een kunstmatig geheugen wat alle inlichtingen bevat.


Alle informatie over bijna alles, een datum, een naam en een citaat.. In je geheugen graven hoeft niet meer… Alles is er, behalve “hetgeen in ons persoonlijke geheugen zit”. Ons leven is niet verifieerbaar, al het andere wel,  dank zij Google. Maar pas op: dat is niet meer waar! Onze bewegingen worden gefilmd, met I-phones en naar de Google-cloud gezonden..

Lees de krant van deze moralist: “Fragments d’une memoire infinie”. Over zijn numerieke dagelijkse  leven, twijfels over internet en over Google e zijn relaties met andere.

Zijn reflecties zijn diep en nostalgisch: “Verdwijning is in onze wereld bijna onmogelijk geworden”.. Hij las de mails van zijn overleden vader: die liet zijn wachtwoord achter. Zo werd zijn leven bewaard.


Het Facebookaccount van een overleden vriend beleeft hij als een soort eeuwig coma. Over zijn eigen Facebook-account zegt hij: "Mijn ervaring met Facebook is die van een  permanente openbaring van mijn dommigheden". Zie je ook bij andere, best intelligente mensen. Internet zet ons aan tot vechten: iedereen tegen iedereen".

“Het wegvallen van “het vergeten” werd tot een wapen. Menselijke passies: als dommigheid, animositeit en ressentiment” blijven zichtbaar. Ons lot: “Google ruimt de hypocrisie op en maakt het onmogelijk met anderen te leven”..

(Mede naar Renouard, filosoof, schrijver en vertaler, LP juni 2016) 

 

LEON DE MARSEILLE xx AUGUSTUS 2016

 

 


 

INFOBLOKKEN BIJ : DIGIWERELD

-HET GESURVEILLEERDE WESTEN

-POLITIEK EN ETHIEK: WEER TOPICS?

-HET VRIJE WOORD IN HET GEDRANG

-ADIEU LIBERTÉS CHÉRIES?

-EEN FILOSOOF OVER: INTERNET EN GOOGLE

-JONGE FRANSE EXPATS 

HET GESURVEILLEERDE WESTEN OVERMORGEN

Daarover gaat het boek:  The Circle,  van Dave Eggers (VS): dus over het “verdwijnen van ons privè-leven. Een californische multinational staat model en die doet denken aan de GAFA.  Het boek is uit 2013: dagelijks ontdekt de schrijver werkelijkheden die hij toen “aankondigde/beschreef”. Het verbaast hem dat mensen denken dat alle hun heil de smartphone is. De roman beoogt te laten zien waar we heen gaan en dat we moeten zoeken naar een “acceptabel evenwicht” tussen privacy en veiligheid. Want steeds vaker kunnen we niet eenvoudig “Nee of Stop” zeggen. Op internet en in de steden worden we voortdurend gevolgd. En een mens onder voortdurende overwaking verliest zijn vrijheid en dus ook de democratische maatschappij. Het boek is net voor NSA en Snowdon geschreven… puur toeval. De hoofdpersoon wordt verslaafd aan de Sociale sites en raakt zo haar hele privacy kwijt. En voelt zich meer en meer bedrukt en kan zich niet meer verzetten. En langzaam went ze er aan..

Eggers vindt het hoog tijd om te komen tot een “numerieke ethiek” wat door Europa beter kan worden gedaan dan door “het wilde VS-westen”. Maar hij begrijpt dat je internet en de sociale media niet meer weg kunt denken. En hij weet dat velen beseffen dat er een “nieuw modern evenwicht” moet worden gevonden..

Nu al zie je dat grote digi-bedrijven zelfs de staat “kaltstellen”.  De overheid is traag, snapt te weinig  en de anderen racen verder. Straks stemmen we via internet en moet je dan meemaken dat een digi-bedrijf die data heeft? Dan zijn ze in staat ons “te sturen en te pushen omdat ze onze ideeen en gevoelens exact kennen”.. En ze kunnen ons met berichten dus “ongemerkt sturen”.

De GAFA willen nu met Facebook in India en Loon de opkomende landen internet-access geven.  Wat zeer goede kansen biedt zoals in Z-Soedan waar mensen nu de wereld kunnen zien en horen. Op zich een prima zaak. Maar straks zien zij ook de andere kanten.

Dave Eggers is al jaren een opvallende auteur met prijzen in 2000 en 2009. Hij tekende ook de anti-Trump petitie met 450 andere auteurs. En nu is er zijn boek ”The Circle (ook in het frans).    

 

POLITIEK EN ETHIEK: EEN TOPIC?

Michael J. Sandel van Harvard schreff het boek JUSITICE. Waarin hij zich afvraagt of het juist was dat in 2008 de banken en bedrijven door de overheid werden gered (Besluit: Bush) terwijl zij toch “de schuldigen waren?”. Wat ze in de Senaatsonder-zoekcommissie bestreden: er zouden te grote krachten een rol hebben gespeeld.. Banken en traders waren dan ook geraakt toen ze op hun donder kregen voor het opnieuw vangen van enorme bonussen na de crisis of zelfs nog IN de crisis al. Het grote publiek was woedend: immers zij waren toch “mislukt”? En in de VS is greedy-nes echt geen punt, maar iemand belonen voor een echec is heel andere koek. Andere thema`s zijn: positieve discriminatie, herverdeling van welvaart, hoge beloningen, staatshulp bij faillissementen… Het boek is al 3 miljoen keer verkocht. Ook omdat er in wordt uitgelegd dat er drie verschillende benaderingen zijn van “justice”. Afhankelijk van het achterliggende ideaal dat men nastreeft: welzijn, vrijheid en deugdzaamheid (vertu). Utilitarisme, libertijnse ideologie en de moraal van Kant komen aan de orde. En vele voorbeelden. De revival van “het waarom en idealisme...

 

HET VRIJE WOORD IN HET GEDRANG?

Zelfs in progressieve universiteiten vind men dat er “grenzen moeten zijn aan wat iemand mag zeggen”. In de eeuw van het internet en DE vrije expressie trapt men nu op de rem. De aanvallen komen van drie kanten: Repressie van regeringen (Rusland, China, Egypte), geweldadigheid en terreur tegen journalisten, bloggers en cartonisten (Mexico, Bangladesh, Frankrijk) en opkomst van groepen die vragen op verbod van beledigingen aan hun adres. Maar wie bepaalt wat en hoe dan? Taliban willen praten over feminisme verbieden en blanken willen dat men praten over slavernij verbiedt…  Op UCLA wil men zelfs “America land of opportunities” verbieden: een micro-racisme? Dat academici dat vinden is opmerkelijk! Want autoritaire regiems vinden dat prima en ook strenge religieuze groepen die graag vrijheden onderdrukken.. Als we rondkijken is het aantal landen dat de “vrije meningsuiting enthousiast verdedigt” niet erg groot meer. Steeds meer personen en groepen willen dat hun overheid die vrijheid garandeert. Zie de islamlanden die willen dat in het internationale recht komt het verbod op het beledigen van religies..

Maar pas op: de vrijheid van spreken is de meest fundamentele van alle vrijheden. En DE garantie tegen foute machthebbers. Die moet je namelijk kunnen tegenspreken..  Het debat is essentieel om Goed en Kwaad te onderscheiden. Mogelijk moeten enkele zaken uitgezonderd zijn: pedo-pornografie, nucleaire codes.. bijvoorbeeld. Anti-blasfemieke verboden zijn “uit de tijd” . Zeggen dat die sommigen boos maken en de sociale harmonie verstoren is onvoldoende argument: zo zal straks iedereen iets noemen wat hem beledigt…  Dat moet in het debat goed aan de orde gesteld worden en bezwaren uiten moet kunnen als het maar op vreedzame wijze gebeurt. En niet tot gewld aanzet..  Je moet streven naar een dikke huid.. 

 

ADIEU LIBERTÉS CHÉRIES?

Zo’n ¾ (!) van de fransen vinden dat de hoeveelheid regels en verboden te gortig werd. Zoals het verbieden van open haard stoken in Parijs, de recente de poging van Mme Royal om de Nutella “af te raden” want er zit palmolie in én het verbieden van de “hands free telefoonkit”. ..  En ze verzuchten: laat ons toch een beetje vrij leven! Het gaat dan over de verkeersregels, de consumptie  (roken etc.) en het mogen bespioneren van ons internetgedrag in bedrijven en door overheden. afluisteren. Ze achten die ineffectief slecht voor het verantwoord gedragen en ook infantiliserend.  En 80% vreest dat het morgen nog erger wordt..

De oprichter Gaspard König van de Denk tank Genreration Libre sprrekt over democratisch despotisme zoals Toqueville het noemde. De staat wil het aantal doden terug dringen, maar wat heeft ze daar eigenlijk mee te maken? Ze moet het laten bij voorlichten en informeren  en dan de burger zelf “zijn risico” laten nemen.

Je kunt wijzen op de maatschappelijke kosten van sommige “doden” los van ethische zaken. En ook milieumaatregelen lijken bijna belachelijk in een wereld die de individuele vrijheid hoog acht. Een staat die voor zijn burgers gaat denken maakt het steeds erger. Dat komt deels uit 1968 toen het ging over het “weigeren van verstandig paternalisme”. Maar nu iedereen zijn mening electronisch kan spreiden en mag eisen gehoord te worden lijkt dat overdreven. Het verschil is ook dat het in 1968 ging om een radicaal soort van weigering terwijl het nu meer gaat om wat het individu wil.  Onder de kreet: “Moi je xxxxx”.

Frankrijk kent in de grondwet het principe van de voorzorg (precaution). Maar 45% ziet dat als positief en 41 % helemaal niet. Maar slechts 11% wil er echt over in opstand komen..  Dus op dit punt is het 50/50. De ene acht het nuttig vooral de ecologische en de ander ziet er een innovatierem in..  Ook vinden sommige dat de tolerantie drempel er onder lijdt.

Slechts 7% van de fransen is bezorgd over vermindering van privacy. En denkt vooral aan terrorisme en misdaad. Maar vele vinden ook dat die regels over milieugedrag en gezondheid veel te ver gaan. Men vindt dat het vooral moet gaan om mensen te laten kiezen wat zij hun verantwoordelijkheden achten.. Nog een belangrijk element om op te letten in de grote veranderingsgolf waarin we zijn verzeild geraakt. 

 

EEN FILOSOOF OVER INTERNET EN GOOGLE

Maël Renouard zegt: “Internet is een “machine a reminiscence”, een kunstmatig geheugen waarop je alle inlichtingen vindt, alle informatie over alles, een datum, een naam en een citaat, zonder in je geheugen te graven… Alles is er dus behalve “wat in ons persoonlijke geheugen zit”.  Ons leven is nog niet verifieerbaar, terwijl al het andere dat wel is dank zij Google. En dan bedenkt hij: “Maar ook dat is niet meer waar, onze bewegingen werden met camera vastgelegd waaraan je telefoon vastzit en via de cloud legt Google c.s. onze data ook vast”.

Dat schrijft hij in zijn krant: “Fragments d’une memoire infinie”, deze moralist. Over zijn numerieke leven, zijn aarzelingen over internet en over Google, in zijn dagelijkse leven. Ook over zijn relaties met andere en met zijn eigen kennis. Zijn reflecties zijn diep en nostalgisch. “De verdwijning begint in onze wereld onmogelijk te worden”..  hij schreef over de mails van zijn overleden vader, die hij kon lezen omdat die zijn wachtwoord achterliet..  zijn leven bleef zo ook bewaard.  En het Facebookaccount van een overleden vriend ziet hij als een soort eeuwig coma. En hij voegt toe: “Mijn ervaring met Facebook is vooral die permanente openbaring van dommigheden van zeer intelligente mensen”. En internet zet ons aan tot een oorlog van iedereen tegen iedereen. “Het wegvallen van het vergeten is een vreselijk wapen in de handen van die menselijke passies als de stommigheid, de animositeit en het ressentiment”. Ons vreselijke lot is: “Google maakte een eind aan de hypocrisie die het ons mogelijk maakt met anderen te leven”..

(Over Maël Renouard, filosoof, schrijver en vertaler, Door prof. Antoine Compagnon van het College de France in LP juni 2016) 

   

JONGE FRANSE EXPATS: MOEILIJK?

Het verschil in beloning van hoger opgeleiden mn van business-schools is groot (Fr—VS en Azie vnlt). Ca 25 % tov van Parijs en 40% tov “de province”. Ca een derde vertrekt naar beter betalende landen: zelfs 50% of nog meer in de financiele sector!) en men wil niet zelden op 35 jarige leeftijd (eerste kind en grijze ouders) terugkomen… En dat is problematisch: financieel en waar zijn die goede jobs? Ze moeten vaak 15.000 à 25.000 euro verschil accepteren: Bruto zijn de getallen 36.000 (Fr)  tegen 46.500.. De rush naar het buitenland neemt nu iets af, een recessie-effect?

Expats ontdekken elders de grote verschillen. Vrijheden zijn groter en geld is een positief iets. Men vangt +25 % tov van Parijs (+40% tov “de provincie). Terugkomen (35 jaar, eerste kind en grijze ouders) is wennen. Financieel maar ook het “klimaat”. .

Expats ontdekken elders de grote verschillen. Vrijheden zijn groter en geld is een positief iets. Men vangt +25 % tov van Parijs (+40% tov “de provincie). Terugkomen (35 jaar, eerste kind en grijze ouders) is wennen. Financieel maar ook het “klimaat”. .

Expats ontdekken elders de grote verschillen. Vrijheden zijn groter en geld is een positief iets. Men vangt +25 % tov van Parijs (+40% tov “de provincie). Terugkomen (35 jaar, eerste kind en grijze ouders) is wennen. Financieel maar ook het “klimaat”. .

Expats ontdekken elders de grote verschillen. Vrijheden zijn groter en geld is een positief iets. Men vangt +25 % tov van Parijs (+40% tov “de provincie). Terugkomen (35 jaar, eerste kind en grijze ouders) is wennen. Financieel maar ook het “klimaat”. .


LEON DE MARSEILLE xx AUGUSTUS 2016

zaterdag 25 juni 2016

BESTAAT “LANDJE PIK” NOG STEEDS?“LANDJE PIK” IS WEER TERUG!  

HET MODERNE "LANDJE PIKKEN"

INHOUD:
BLOG
+
INFOBLOKKEN
-DE IJSOORLOG IS BEGONNEN
-CHINA VERBINDT WERELDWIJD
-AI: VOOR HET TTIP!
 
MET DE MESSEN IN DE AARDE! 
Wie kon bedenken dat met een Brexit, in juni 2016, de "kaart van de EU" zou wijzigen? Er werd geen "land gepikt", maar de opzet van de "Unie" veranderde. Het UK ging  "OUT"! Maar willen
  Schotland en Noord-Ierland "achterblijven"? En dus "OUT" het UK gaan?  
In Europa hangt nu dat sfeertje, bekend van vroegere  echte "landje pik" avonturen. Het zo trotse en bewonderde Verenigd Europa, kraakt luid in haar voegen.    
 
DE ENGELSE VERSIE
“Landje pik” is een oud spelletje en een van de bloedigste. De historie zit er vol mee. Lang  voor het kolonialisme werd er al land gepikt. Recent werd Verdun herdacht: daar vielen in 1916 in 10 maanden 300.000 doden: voor wat land en macht. De herhaling kwam in 1939 en Hitler pikte half Europa in voor vijf jaar… Daarna riepen we:“Nooit meer oorlog” en,“Moderne staten vechten niet meer over land”. Tot Servië in ex-Joegoslavië de “groot-servische idee” hervond en met bommen moest worden gekalmeerd.

DE EU ALS ACHTERTUIN VAN DE VS?
Daarna  viel Bush Irak binnen met steun van enkele EU-landen. Wat Poetin inspireerde toen hij de Krim pakte en daarna in Oost-Oekraïne ging rom-melen. Nadat hij met Georgie c.s. stevig ruzie had gemaakt.


DE DROOM VAN POETIN..
En nu pikt het “vreedzame China” de Spratley eilanden in en bebouwt die militaire installaties..
LANDJE PIK GEREEDSCHAPPEN
Zij die dachten dat met de Falkland oorlog de rust was weergekeerd nadat Thatcher zich niks liet afpakken, vergisten zich deerlijk. Dus: “Landje pik is vol terug”; Poetin waart rond en Erdogan denkt  ook aan ottomaanse tijden. 

HET NIEUWE KOLONIALE GEBIED?

In het ijzige noorden zit 535 miljard dollar olie en 30% van de wereld-gas-voorraad in de grond! Dus daar begon de dans om de energie-jackpot. Ook hier dus: “landje pik-streken”.
Poetin bezit 30% van de kuststrook en Canada 25%. Moskou heeft de meeste ijsbrekers, bouwt er nog bij, opent vliegvelden en investeert in oorlogsschepen. En installeerde luchtafweer met radars.
POETIN BREEKT HET IJS...We zijn daar dichtbij (NATO)-Noorwegen en de baltische EU-landen.
POETIN`S POOL-MANNEN
De russen overvliegen de poolzee en parachuteren er militairen. Men houdt er grote zee-manoeuvres met 100.000 man, 1500 tanks, 120 vliegtuigen, 5000 stuks artillerie en 70 schepen.. “Het gaat om hulpcentra”, zegt Moskou: zijn leger weet daar goed de weg. Aanwezigheid hier is 10-x duurder dan elders..

DE NOORDPOOL HEEL VROEGER
De amerikanen kijken met satellieten en onderzeeërs, Obama bouwt een grote ijsbreker en heropent de VS-basis op IJsland. Noorwegen vliegt vaker, verhoogt zijn Defensiebudget en Trudeau (premier Canada) schoot wakker over die russen. Hij zei: “Antarctica, dat bezet men snel, en dan ben je het kwijt”. Zijn land heeft er 50.000 inwoners; de russen 2 miljoen. Poetin heeft er vele diepe havens en Canada niet een. Dus stuurt het schepen om te tonen dat de Noord-West passage van Canada is. De VS varen er regelmatig rond.. Ook ligt daar Groenland: eigendom van Denemarken. 
DE NOORDPOOL PARTIJEN
CLAIMS EN LIJNEN NUHet ijs smelt snel, waardoor geopolitiek alles verandert. Over 25 jaar is de oceaan 4 maanden zonder ijs: het wordt als doorgang concurrent van Suez en Panama. Daar nu varen is nog lastig. Naast de vis gaat het om grondstoffen. Noorwegen vangt 0,8% van zijn BBP met vissen maar 20% via olie. Nu kost een kilo zalm even veel als een barrel olie..

KORTERE ZEEROUTES
De minister voor Groen-land geeft jaarlijks 200 mijnbouw-vergunningen af. Men vond nog geen olie, maar wel ijzer, ko-per, goud etc. .  

Er vechten drie landen over de verdeling rond Lomonossov: Rusland, Canada en Denemarken. Canada ruziet met Denemarken over: het onbewoonde eiland Hans en eiland Ellesmere.
En het onderhandelt met de VS over deling van Beaufort Zee. En Rusland irriteert het, dat Noorwegen vasthoudt aan zijn Svalbard-rechten uit 1920. Gelukkig is het hier minder heet als in de chinese Zee: over de Spratley-eilanden...  
De VN ziet toe en regelde met Rusland en Noorwegen de rechten over de Barendtszee. Moskou kreeg haast en zei: “Arctica dat zijn wij. Wij gaan daar de veiligheid regelen en daar geld in steken”. Op het schiereiland Lamal loopt een giga-gasproject. Novatek, Total en CNPC  bouwen er vloeibaar-gasfabrieken: genoeg voor 50% van de franse gasconsumptie. Er is een vliegveld, een haven en men bestelde 15 methaanschepen bij Samsung; om door het 2,5 meter dik ijs te varen. Ca 30 miljard dollar aan investeringen: start in 2017.
HET SMETENDE NOORDPOOL IJS 

Gazprom doet offshore in de Petchora Zee: daar zwemt een platform “boven” het ijs. Noorwegen wacht op 30% van alle moois in de Barendtszee; die aan de zuidzijde open gaat. Daar wint men gas met Goliath, het meest noordelijke platform op aarde. De olieput gaat binnenkort ook open.  

GREENPEACE LOVE`S THE POLE
Greenpeace weet dat noren olie-verslaafd zijn en snel willen gaan exploiteren. Ze geven nu 54 blokken uit aan 26 gegadigden: waaronder Shell. Alaska (VS) gaf nog maar enkele vergunningen. De VS hebben nog genoeg schalie-olie en –gas, en studeren op de mijnbouw (diamant, koper, zink etc.).  Arcelor-Mittal heeft al een grote ijzermijn.
RUSSISCH GAS
DRIJVENDE PLATFORMS RUSLAND
De lage prijzen beschermen Arctica nog: maar Rusland en Noorwegen hebben haast. Hier kost een barrel oppompen 80-100 dollar. Gazprom verschoof het gasproject Chtokman net als Exxomobile met Rosneft ook deden.  


SEETRAVEL MORGEN; SATELLITE VIEW

Vooralsnog is het technisch nog rustig.. Het blijft bij diplomatieke machts- en krachtsvertoon.. Maar iedereen is nu wel klaar wakker! Vanaf nu gaan we dit gebied vaker in de media aantreffen waarbij Poetin weer de koppen zal verzorgen.... 
OLIE EN GASWINNING RUSLAND

 

China heeft geen “landje-pik-reputatie”, maar zie nu toch de herrie rond de Sprattley-eilanden! Verder werkt het stil maar wereldwijd aan een immens netwerk van verbindingen. Wegen, spoor, havens, pipelines, van Azië tot in Z-Amerika en van Afrika tot Europa. Leningen en hypotheken en kredieten alom om  die transportwegen te scheppen. Niet uit goedgeefsheid: Peking wil geopolitiek op de kaart, want straks is 1 op de 5 mensen chinees. Hun spreekwoord luidt: Wie rijk wil worden moet wegen bouwen…
TITANENSTRIJD VS-CHINA

De romeinen snapten dat al met hun 100.000 km wegen van Marokko tot Roemenië en van Schotland tot Irak. Ook de Republiek Venetië wist het: met handel in specerijen en zijde. Tussen Europa en MO in de 16e eeuw. En de nederlandse VOC ook: met zijn 4500 schepen en 100.000 man. Men onderhield tot WOII een grote kolonie: nu Indonesië.  Het britse koloniale rijk dat de zee domineerde in de 18/19e eeuw is nog een voorbeeld voor China.
CHINA (EI)LANDJE PIK
Dus doet China het ook: van Peru tot Pakistan, van Algerije tot Zambia, van de zuid tot de noordpool men is overal.

Wil men een imperium worden? Nee: maar men wil zijn grote bedrijven ruimte geven en wil laatste schakels toevoegen om zijn wereldnetwerk te maken. Want het heeft grondstoffen nodig en die landen hebben infrastructuur nodig op hun beurt. Dat is hun : New Deal..
Xi Jinping sprak over “een nieuwe zijderoute” tussen Europa en Central-Azië. China refereert aan zijn Han-dynastie van 200 v. JC met zijn 8000 km lengte. En tekende stapels contracten voor spoorwegen. Er is al een spoorlijn waarover de i-Phones van Apple, Sony en Nokia via Wuhan naar Lodz gaan in Polen.  Recent arriveerde de eerste chinese trein in Lyon, want spoor is goedkoper dan vliegen.
SUPERSPOOR RUSLAND-CHINA 
BEGIN ZIJDE-ROUTE
Over land dus: dan mijdt je de Straat van Malakka. Waar piraten actief zijn en de VS (met zijn kruisers) die 75% van de chinese olie kan stoppen.
HET SPOOR BINNEN CHINA
Daarom ook gas per pijpleiding over land , een autoroute naar Pakistan en een die Tadjikistan en Kazakhstan verbindt. Daartoe kwam de BII: die men al IMF II noemt. Nu: 57 landen (ook Nederland!) aangesloten.
SPOOR CONTRA ZEEROUTES

China zit nu even in een dip, maar heeft 3000 miljard dollar. Dat geld stroomt ook in Brazilië: voor een spoorlijn van Rio tot in Peru. Goedkoper dan dat Panamakanaal. Deze lijn van 30 miljard staat in het licht van de handel Brazilië-China: X 25 tussen 2001 en 2013, China verslaat de VS.
CHINA EN ZIJN ZIJDE-NET
En zie ze in Afrika! In 2015: verdrag met de Afrikaanse Unie. Voor spoor en autoweg tussen liefst 54 hoofdsteden en ook voor TGV`s en vliegroutes. In Nigeria een spoorweg van 3200 km: kost 13 miljard, heeft 45 stations en China bouwt die. In Kenya gaat een spoor Nairobi verbinden met Mombassa en Lamu: voor 4 miljard. En nog een: die van Addis Abeba (Ethiopië) naar Djibouti.

Zie ook de haven in Tanzania dichtbij Zanzibar, een samenwerking met Oman. Daar kan men 20 miljoen containers p. jaar afhandelen: het dubbele van Rotterdam! 


Bagamoyo in O-Afrika wordt (via spoor van 65 km) tot de hub voor: Oeganda, Ruanda, Burundi, Zambia, Malawi,  en Zimbabwe. Er komen nieuwe havens: Maputo (Mozambiek), Libreville (Gabon), Tema (Ghana) Dakar ( Senegal) en Sao-Tome.

CHINA IS OVERAL
In Egypte financiert Peking de nieuwe hoofdstad  (45 km van Caïro) die 45 miljard kost. Met een vliegveld groter dan Heathrow. Een leuk plusje op dat VS-geld. Peking kijkt ook naar de nieuwe gasvoorraden in de Middellandse Zee: een der grootste ter wereld?


CHINA `S HAVENS EN TERMINALS OP DE WERELD
Er is ook werk in Azië: een TGV-spoorlijn tussen Maleisië, Singapoer en Laos, de haven in Kuantan (Maleisië) en het vliegveld van Malè (Maldiven). Ook in Pakistan: 42 miljard, centraal-Azie verbinden met de Zee van Oman. Een verbindingspunt in de zijderoute: via Gwadar waar een net van spoor, pijplijnen en wegen zal komen. Dit is: 100 km van Iran en van Kachgar (grote chinese stad). 
Zie ook die ex-sovjetrepublieken: Turkmenistan met olie en gas. De helft van het gas voor Peking komt er vandaan. In Ouzbekistan  gaat CNPC 1 miljard m3  (2020) oppompen. Handel tussen Centraal-Azie ging X25: tussen 2000 en 2013.

Rusland annonceerde in Sint-Petersburg de nieuwe relatie met Pacific Azië. CNPC (China) gaat een gazoduc bouwen (30 miljard m3 per jaar) en doet er ook een pipeline bij.  Ca 3968 km lang  en goed voor 61 miljard m3 (ook voor Gazprom). Zie ook de TGV-lijn: Moskou-Peking (245 miljard en 7000 km lang). Daarna: twee dagen treinen in plaats van 7 dagen!
CHINA INVESTEERT WERELDWIJD 
De chinese spullen komen uit schepen in Piraeus. De haven werd voor 368 miljoen gekocht.
TGC OP Z'N CHINEES


Cosco uit Hongkong investeert 350 miljoen voor spullen per trein naar de Balkan. Hongarije ging akkoord met de TGV-lijn tussen Budapest en Belgrado: 3 miljard, China leent dat. En er is ook een portugese haven in chinese handen..
HANDEL RUSLAND---CHINA
China werd ook ge-sprekspartner in  De arctische Raad. CNOOC kreeg een explora-tiecontract voor Dreki (200 km van IJsland).  Peking heeft een research-centrum op Spitsbergen (Noor-wegen).  Let wel: China begint op 1600 km van de Noordpool.
En: op de zuidpool opent Peking een derde onderzoekcentrum van totaal 5. China wil daar zijn voor het oude contract (in 2048) expireert!  Want dat verbiedt nu…alle exploitaties daar…
CHINEES LANDJE PIKKEN
 
Zie deze immense chinese droom: van de PC en Xi Jinping. Een mix van economie en nationalisme. Het lijkt een echt ontwaken.  Alles samen is indrukwekkend: we zien een soort chinees  Marshallplan, maar nu voor de hele wereld.

 WINDTURBINEPOWER IN CHINA

GROOT-INVESTEERDER CHINA

EURASIA PER TREIN : EU-RUSLAND-CHINA


DE LANDEN VH ASEAN-VERDRAG
In de wereld stikt het van de verdragen tussen landen: vele tienduizenden! Bilaterale en ook binnen regio`s. Want handel drijven is beter dan oorloog voeren… En vrienden helpen tegen agressieve landen in je buurt.

DE LANDEN VAN MERCUSUR ZUID-AMERIKA
Ook tussen EU-landen en de VS zijn al honderden verdragen. We werken lang en veel samen en maakten veel mee. Zie : WO I en WO II en ook die Nato.
VERDEDIGINGSVERDRAG VS-EU
TTIP EN TAFTA 
Handel vereist duidelijke ver-houdingen. Om rechtvaardige verhoudingen te garanderen en wederzijdse bescherming.

Natuurlijk zijn altijd compro-missen nodig: gewoonten kunnen zeer hinderlijk verschil-len. Dus: dat nieuwe TTIP-verdrag is een normale zaak en is noodzakelijk omdat die EU tussen 28 landen intussen ontstond!
HANDEL VS - EU
Psychologisch is “gelijkheid van kracht en macht” vereist: zich “ongelijk voelende par-tijen” onderhandelen moeilijk. De EU-landen voelen de “hegemonie” van de VS. Maar: geen verdrag sluiten verbetert ook niets! Onderhandelen is HET middel om “meer gelijk-waardigheid” te bereiken.

Tegen dit decor moet de storm van “angst en afwijzing” rond TTIP worden gezien. Zowel dat europese minderwaardigheidsgevoel, die amerikaanse hegemonie-idee maar ook die hang bij BEIDE naar “nieuw protectionisme”.
TTIP is ook DE kans om dat te veranderen.. Praten, overleggen brengt ons verder dan afwijzen, je afsluiten en eigenlijk “wegvluchten”. In de VS zei Rumsfeld ooit: “That old Europe”.. In de sterk veranderende wereld is TTIP eigenlijk niets meer of minder dan “gewoon bijstellen” van de VS-EU verhouding vanwege die verandering.     
Al sinds 1990 en 1995 wordt er onderhandeld over TTIP: een transatlantische vrijhandelsverdrag.  Omdat Doha zeer langzaam vordert werd voor deze aanpak gekozen: tussen EU en VS. Het gaat over toegang tot markten en samenwerking op regelgebied. Dus over: douanerechten, publieke opdrachten, reductie van tarieven, bescherming van de intellectuele eigendom, merken etc. En over investeringsregelingen en de wijze van regelen van conflicten tussen bedrijven en staten. Dus ook een soort van EU-verdrag (28 landen), nu tussen EU en VS.
Voor beide regio een lucratief project: want er ontstaat een ruimte van “820 miljoen rijke consumenten”.  Goed voor 40% van het wereld-bbp en 1/3 van de wereldhandel. De VS zijn al onze eerste handelspartner, na Canada.
Dit verdrag kan 0,5% extra-groei betekenen, miljoenen banen er bij, plus hogere salarissen.

Het bleek taai, ook vanwege de Buy-American Act van 1933 en de Small Business Act. En op het punt van de besturing van de europese publieke diensten. Idem bij het afstemmen van sanitaire, sociale en milieu-normen. De rechten op intellectuele eigendom: vooral in gezondheid en  landbouw vroegen ook veel werk. Het vinden van een gezamenlijke juridische arbitrage voor de conflicten bleek ook niet eenvoudig.
Natuurlijk is zoiets geen sinecure ook omdat de relatie eerder onder druk was gekomen. Denk aan die numerieke overwaking via NSA, die trucs van de banken + FED (+regulateurs) en over dat “juridische imperialisme van de VS”. En natuurlijk aan die “digitale  VS-dominantie”: mede door die GAFA-M.
De krach van 2008, de nieuwe populismen (protectionistich) maken het niet leuker. Sanders, Clinton en Trump staan ook onder druk van hun populisten en de EU-landen hebben er ook diverse. Trump is er overigens tegen TTIP!

Dus: het kan mislukken. Omdat: het teveel het gesloten terrein van diplomaten is/was en andere groepen, uit politiek en sociale leven, er teveel buiten bleven. Het gaat ook te geheimzinnig: zelfs parlementen kregen weinig toegang tot documenten. Dat leidde tot verdenkingen.
EURO-KOLONIAAL VS
Dus er moet meer transparantie komen, om de rondwarende fantasmes tegen te gaan.. Ook het MKB moet zijn kansen krijgen. De formulieren voor export en de normen moeten gelijker worden. Dat normen en regels in de EU veel strikter zouden zijn dan in de VS: dat is niet juist. Zie maar de europese affaire: dieselgate! De beste normen voor beide ontdekken, dat is nu de kunst.
De VS werpen al sterk de schaduwen van hun hegemonie in de 21e eeuw vooruit. Vooral via recht en technologie: niet meer door soldaten. Het TTIP is een kans om die GAFAM-hegemonie te doorbreken. Voor wat de concurrentie betreft en de publieke vrijheid en ook dat rommelen met persoonlijke data moet anders.
LEDEN INT. GERECHTSHOF DEN HAAG
Die arbitrage zou ook via een permanente rechtbank kunnen lopen: gebaseerd op het model Canada-EU  (september 2014): waarin 15 onafhankelijke rechters werken.
Over dat TTIP was te weinig voorlichting. Die druk om eind 2016 klaar te zijn, is ook contra-productief. Dus: langzamer, meer openheid en degelijkheid zijn nodig.
HANDEL EN DE GROTE DRIE
Dat geeft de ruimte om publiek en politici beter te informeren. Dus moet niet alleen de vrijhandel worden her-uitgevonden, maar ook een betere modernere economische diplomatie. Inclusief het er bij betrekken van het grote publiek.    (Mede naar Le Point mei 2016).

GOEDE RELATIES  OF OORLOG: dat werd opnieuw dè vraag..  Onderlinge relaties (handel, cultuur, militair, etc) voorkomen oorlog, omdat men onderling afhankelijker wordt. Oorlog voer je of met wapens (barbaars) of economisch-politiek (beschaafder). We leven in tijden van isolationisme, protectionisme en afscheidingen. Grenzen en deuren gaan weer dicht. Brexit, Schotland, Catalonië, Belgische wrijvingen,  Noord-Ierland...   

De wereldorde verandert snel ook economisch: drie blokken, VS-EU-China-, bepalen de wereldeconomie. Het EU-verband (mega economisch blok) vereist een nieuw verdrag: het TTIP, tussen de VS en de EU-totaal. Dat de aparte landenverdragen en het Safe Harbour Pact (2015) vervangt. Het gaat dus om de grote lijn op langere termijn die de wereldverhoudingen bepaalt. Dus ook: oorlog of vrede... 
De TTIP-onderhandelingen verlopen stroef en aan beide zijden is ook politieke tegenstand groeiend: Trump (mordicus tègen!) en de diverse populistische groepering binnen de EU. 
Dat TTIP zal er einde 2016 niet komen: de nieuwe situatie in de VS (Clinton of Trump) en ook die in de EU (Brexit etc. ) zal zijn beslag moeten krijgen. Intussen raakt de stemming steeds meer bedorven.. Een teken aan de wand?
Gaat het "oude Europa" nu ook hier zijn toekomst laten liggen? 
Hebben we niets onthouden van de 20e eeuw met zijn grote wapengekletter? De slag van Verdun (1916)werd eind mei 2016 herdacht.. Dat viel nauwelijks op ondanks die 300.000 doden in 10 maan-den.  Will we ever learn? 


LEON DE MARSEILLE, 25 JUNI 2016INFOBLOKKEN BIJ BLOG: 
                           BESTAAT LANDJE PIK NOG?
-DE IJSOORLOG IS BEGONNEN
-CHINA VERBINDT WERELDWIJD
-AI: VOOR HET TTIP!
 

DE IJSOORLOG IS BEGONNEN
In het ijzige noorden zit voor 535 miljard aan olie bij de huidige prijs berekend! En er zit 30% van de wereldgas-voorraad! Dus is de dans begonnen rond deze energie-jackpot. Maar we weten nu meer van de maan dan van die noordelijke diepten. De laatste russische expeditie westelijk deed veel nieuws ontdekken over eilanden, kapen, doorgangen enz. . Poetin weet dat daar zijn toekomstige leefgeld zit en laat luid horen wat hij wil.  Rusland bezit 30% van de kuststrook daar  en Canada 25%. Moskou heeft 3x zoveel ijsbrekers als de andere..  en bouwt er nog vele bij.  Men opent er vliegvelden en investeert er in oorlogsschepen. En er wordt luchtafweer geinstalleerd daar en radars. Dichtbij Noorwegen ook. Men vliegt steeds vaker over baltische landen en de poolzee en er wordt geparachuteerd.  Er zijn grote manoeuvres op zee  waaraan 100.000 man deelnamen. Meer dan 1500 tanks, 120 vliegtuigen en 5000 stuks artillerie en 70 schepen.. Maar het gaat vooral om “hulpcentra” zegt Moskou en het leger weet daar nog het beste de weg nu.  Maar pas op: aanwezigheid daar kost 10-x meer dan elders en de russen ontbreekt nu het geld. Ook de amerikanen kijken intensiever met hun satellieten en onderzeeërs en Obama wil een nieuwe grote ijsbreker. En wil de VS-basis op Ijsland die nu dicht is heropenen. Noorwegen vliegt er ook al vaker en verhoogde zijn Defensiebudget en de nieuwe premier van Canada is zeer wakker over die russen. Hij zei: Antarctica, die bezet je en zo niet dan ben je die kwijt. Maar zijn land heeft er 50.000 inwoners en de russen doen 2 miljoen daar. En heeft er vele havens in diep water en Canada geen een. Maar het stuurt schepen om te tonen dat de Noord-West passage van Canada is, De VS/Alaska vaart er ook regelmatig rond.. Dan is er nog Groenland van… Denemarken.

Het ijs smelt echter snel daar en dat verandert alles geopolitiek gezien. Over 20-30 jaar zal de oceaan daar 4 maanden per jaar zonder ijs zijn. En dus is het als doorgang een concurrent van Suez en Panama, maar het is nog pril. En daar varen is nog lastig, maar er is veel potentieel.

De vis is er ook maar het gaat vooral om grondstoffen daar.. Noorwegen als voorbeeld: het pakt 0,8% van zijn BBP met vissen maar 20% via de olie.  Maar nu kost een kilo zalm even veel als een barrel.  De minister voor Groenland geeft jaarlijks 200 vergunningen af voor mijnbouw maar men vond er nog niets aan olie… Maar wel ijzer, koper, goud etc. . Groenland kan er zijn onafhankelijkheid van Denemarken mee betalen! Dus is er dat gevecht over de verdeling rond Lomonossov door drie landen: Rusland, Canada en Denemarken. Canada ruziet met Denemarken over bezit van het onbewoonde eiland Hans en het eiland Ellesmere. En onderhandelt met de VS over deling van Beaufort Zee. Rusland is geirriteerd over Noorwegen  over Svalbard-rechten uit 1920. Maar hier is het nog niet zo heet als in de chinese Zee. De VN ziet hier nog toe en deden mooi werk met Rusland en Noorwegen over de rechten op de Barendtszee. Maar Moskou heeft haast gekregen..  Zijn minister zei: Arctica dat zijn wij en wij zullen daar de veiligheid regelen. En er ook geld in steken… Op het schiereiland Iamal loopt er een groot gasproject van Novatek, Total en CNPC voor (vloeibaar-)gasfabrieken genoeg voor 50% van de franse gasconsumptie.  Meer dan 200 putten die op 20 meter lange palen komen tot aan de permafrostlaag. M een vliegveld en een haven in Sabetta en er zijn nu 15 methaanschepen besteld bij Samsung om door het 2,5 meter dikke ijs te varen. Totaal: 30 miljard dollar aan investeringen.  Start in 2017. Gazprom doet er offshore in de Petchora Zee  en zijn platform zwemt “boven”  het ijs. Noorwegen weet dat 30% van het moois in de Barendtszee zit en wacht op het opengaan aan de zuidzijde. Waar het door de Golfstroom het hele jaar door open blijft. Daar werkt men aan gas met Goliath het meest noordelijke op aarde en de olieput daar gaat binnenkort open.

Greenpeace weet dat de noren olie-verslaafden zijn en snel willen gaan explouteren.  Het geeft nu 54 blokken uit aan 26 gegadigden waaronder Shell.  Dat elders stopte omdat het daar TE koud was. Alaska (VS) slaapt nog er zijn maar enkele vergunningen vergeven.  De VS hebben nu even genoeg schalie-olie en –gas. Men studeert op de mijnbouw (diamant, koperr, zink etc.) vooral op het Eiland Baffin.  ArcelorMittal heeft daar een grote ijzermijn. De lage prijzen beschermen nu nog Arctica   maar enkel Rusland en Noorwegen hebben nu al haast daar. Hier kost een barrel volpompen 80-100 dollar. En die sancties verlammen nu de russen technologisch. Gazprom heet het gasproject Chtokman verschoven net als Exxomobile (met Rosneft). Vooralsnog is het er technisch redelijk rustig..  Het zijn nu nog schermutselingen van diplomatieke soort en machts- en krachtsvertoon.. Maar iedereen is wel wakker..

 CHINA VERBINDT WERELDWIJD
In “stilte” werkt China wereldwijd aan een immens netwerk van verbindingen. Wegen, spoor, havans, pijpelines.. Van Azie tot in Z-amerika en van Afrika tot Europa. Leningen en hypotheken en kredieten alom om  transportwegen te scheppen en dat is geen goedgeefsheid. Peking wil geopolitiek op de kaart want straks is 1 op de 5 mensen een chinees. Spreekwoord: Wil je rijk worden bouw dan wegen…  Dat begrepen ooit de romeinen met hun 100.000 km wegen van Marokko tot Roemenië en van Schotland tot Irak. Ook de Republiek Venetië was er achter met specerijen en zijde tussen Europa en MO in de 16e eeuw. De nederlandse VOC ook met zijn 4500 schepen en 100.000 man dat tot WOII een grote kolonie onderhield die nu Indonesië heet.  En het britse koloniale rijk dat de zee domineerde in de 18 en 19e eeuw is het andere voorbeeld voor China. Dus doet China dat nu ook.. Van Peru tot Pakistan, van Algerije tot Zambia, van de zuid tot de noordpool men is overal. Wil het ook een imperium zijn? Nee maar het wil wel zijn grote bedrijven ruimte geven en het ziet ook dat het de laatste schakels nu kan toevoegen aan de bestaande voorzieningen om zijn wereldnetwerk te maken. 
Want het heeft veel grondstoffen nodig van overal en die landen hebben nu infrastructuur nodig op hun beurt. Dat is de new deal..

Xi Jinping had het over “een nieuwe zijderoute” tussen Europa en Central-Azië en China en refereert aan zijn Handynastie van 200 v. JC met zijn 8000 km lengte. En tekende nu al een stapel contracten vooral spoorwegen. Nu is er een spoorlijn waarover nu al de i-Phones van Apple, Sony en Nokia via Wuhan naar Lodz gaan in Polen.  En recent kwam de eerste chinese trein aan in Lyon! 
Want over spoor is veel goedkoper dan vliegen en over land is ook het mijden van het nauw van Malakka waar nu  piraten actief zijn en de VS zijn kruisers heeft. Daarlangs gaat nu 75% van de chinese olie en die kan de VS stoppen daar.  Dus werkt het ook aan gas per pijpleiding over land en aan een autoroute van Pakistan en een die Tadjikistan en Kazakhstan verbinden moet.
Daarvoor werd die BII opgericht die al IMF II heet.  Er zijn al 57 landen bij aangesloten ook Nederland.  China zit in een dip maar heeft er met zijn 3000 miljard dollars wel de centen voor. Dus is het ook actief in Brazilië van Rio tot in Peru  met een spoorlijn die veel goedkoper is dan dat Panamakanaal. Die lijn kost 30 miljard maar daar staat de handel Brazilië-China tegenover: 25 keer toegenomen tussen 2001 en 2013. China is belangrijker daar dan de VS qua handel. En men is er nu welkom in die recessie. Ook in Nicaragua waar de rijke chinees Wang Jing een kanaal wilde dat leek fout te gaan. Geld op via beurszakker..

Maar in Afrika is het helemaal raak. In 2015 tekende de Afrikaanse Unie een contract met China om spoor en autoweg te maken tussen liefst 54 hoofdsteden. En van TGV`s tot vliegroutes ook.  In Nigeria komt er een spoorweg van 3200 km die Lagos met andere nigeriaanse steden moet verbinden . Liefst 13 miljard en met 45 stations en chinezen bouwen het ook.  In Kenya zal een nieuw spoor Nairobi verbinden met Mombassa en Lamu voor 4 miljard. En er komt er een van Addis Abeba (Ethiopië) naar Djibouti.
Er komt een haven in  Tanzania (dar es Salaam) dichtbij Zanzibar, in samenwerking met Oman en China  waar 20 miljoen containers p. jaar kunnen worden behandeld.  Het dubbele van Rotterdam!  Bagamoyo in O-Afrika wordt via een spoor van 65 km tot de hub  voor: Oegand, Ruanda, Burundi, Zambia, Malawi,  en Zimbabwe. En er staan nieuwe havens op de lijst: Maputo (Mozambiek), Libreville (Gabon), Tema (Ghana) Dakar ( Senegal) en Sao-Tome.
In Egypte financiert Peking de nieuwe hoofdstad op 45 km van Caïro dat 45 miljard moet kosten. En dat een vliegveld krijgt groter dan Heatrow. Egypte acht het een leul plusje op VS-geld en Peking kijkt naar de gevonden gasvoorraden in de Middellandse Zee.. Een der grootste ter wereld zegt men.

En dan in Azië: de TGV-spoorlijn tussen Maleisië, Singapoer en Laos. Een haven in Kuantan in Maleisië en het vliegveld van Malè op de Maldiven.
Ook in Pakistan: 42 miljard om centraal-Azie te verbinden met de Zee van Oman.  Pakistan is een verbindingspunt in de zijderoute ook via Gwadar waar een net van spoor, pijplijnen en wegen uit zal komen. Op 100 km van Iran en van Kachgar de grote chinese stad in Xinjiang (China).
In de ex-sowetrepublieken met zijn vele olie en gas zit Turkmenistan waar de helft van het gas voor Peking vandaan komt.  In Ouzbekistan  zal CNPC 1 miljard m3  (2020) oppompen. De handel tussen Centraal-Azie ging 25 x hoger tussen 2000 en 2013.

Rusland annonceerde in Sint-Petersburg in 2013 een nieuwe relatie met Pacific Azië. ”e. CNPC gaat een gazoduc bouwen voor 30 miljard m3 per jaar en doet er dan nog een pipeline bij.  Dan is ze 3968 km lang  en straks goed voor 61 miljard m3 waaraan ook Gazprom meedoet natuurlijk. En er komt een TGV-lijn tussen Moskou en Peking voor 245 miljard en die wordt 7000 km lang. Twee dagen treinen in plaats van 7 dagen!
En dan komen de chinese spullen uit de schepen in de haven van Piraeus die voor 368 miljoen werd gekocht door Peking. Cosco uit Hongkong investeert er 350 miljoen bij en dan gaat het spul per trein naar de Balkan. En Hongarije is akkoord met de TGV-lijn tussen Budapest en Belgrado kost ook 3 miljard en China leent dat voor 30 jaar. En dan is die portugese haven in chinese handen nog vergeten..

China is nu ook gesprekspartner geworden in  De arctische Raad  en CNOOC kreeg een exploratiecontract voor Dreki 200 km van IJsland.  Peking heeft ook een research-centrum op Spitsbergen (Noorwegen).  Let wel: China ligt 1600 km van de Noordpool.
Op de zuidpool opende Peking het derde onderzoekcentrum en het vijfde is gepland. China wil daar ook zijn als het oude contract in 2048 expireert!  Dat verbiedt alle exploitaties daar…

Ziehier de chinese droom  van de PC en nu Xi Jinping en is een mix van economie en nationalisme. Of is het een echt ontwaken? Want dit alles is zeer indrukwekkend: dit chinese Marshallplan voor.. de hele wereld.

 
AI: VOOR HET TTIP!
Sinds 2013 wordt er al onderhandeld over dit transatlantische verdrag dat gaat over toegang tot markten door bedrijven (douanerechten en publieke opdrachten), reductie van tarieven er erkenning van andere obstakels,  bescherming van de intellectuele eigendom, de merken etc. en de investeringsregelingen plus de wijze van regelen van conflicten tussen bedrijven en staten.

Dit is een zeer lucratief project zeker voor de EU omdat het een ruimte van 820 miljoen rijke consumenten doet ontstaan die goed zijn voor 40% van het wereld-bbp en 1/3 van de wereldhandel.  Het zal ook de 260 regeionale verdragen versterken en wat doen tegen de cyclus van Doha in de Wereldhandelsorganisatie.  De VS zijn de eerste partner van de EU na Canada en dit zou 0,5% groei extra kunnen betekenen, miljoenen banen er bij plus hogere salarissen met name in de EU.
Helaas zit de zaak nogal vast en stuiten op de Buy-American Act van 1933 en de Small Business Act. Ook op de besturing van de europese publieke diensten en het respecteren van sanitaire, sociale en milieu-normen. En op de rechten voor intellectuele eigendom vooral in gezondheid en  landbouw. En met de juridische arbitrage voor de conflicten gaat het ook niet goed..

Dat komt ook door die transatlantische crises die gingen over die numerieke overwaking via NSA en die trucs van de banken met FED en regulateurs in de VS en over dat juridische imperialisme van de VS en hun dominantie door dat ogipole GAFAM.

De herinneringen aan de krach van 2008 en de nieuwe populismen die sterk protectionistische kanten hebben doen er ook geen goed aan.  Sanders, Clinton en Trump staan hier ook onder druk van populismen.
Kortom de risico`s van mislukken zijn niet gering.  Dat komt ook omdat het nog teveel het eigen terrein van diplomaten is nu en andere groepen uit politiek en sociale leven er tever van weg staan.  Het gaat er ook te geheimzinnig toe en te ver af van de parlementen die weinig toegang krijgen tot documenten. Dat leidt tot verdenkingen en er moet meer transparantie komen. Om de fantasmen tegen te gaan.. De MKB moet zijn kansen pakken er moeten gelijke formulieren komen voor export. En de normen moeten gelijker worden. Het breed verbreidde vooroordeel dat normen en regels in de EU veel strikter zouden zijn dan in de VS moet worden bestreden. Zie de europese affaire met de auto`s, het Dieselgate! Men moet de beste normen voor beide nemen dat is de kunst.
Want de VS werpen nu al sterk de schaduwen van hun hegemonie in de 21e eeuw vooruit door recht, technologie en minder door soldaten. Het TTIP is de kans de hegemonie te doorbreken van de GFAM die ons echt bedreigen in concurrentie en in publieke vrijheid en ook dat rommelen met personele data moet aangepakt worden. En in plaats van arbitrage moet er een permanente rechtbank komen gebaseerd op het model Canada-EU van september 2014 waarin 15 onafhankelijke rechters werken.
Er is veel onrust over dat TTIP en te weinig voorlichting. De druk moet er ook wat af om eind 2016 klaar te zijn. Langzamer en degelijker is beter en dat geeft ruimte om publiek en politici beter te informeren. Dus moet niet alleen de vrijhandel worden her-uitgevonden maar ook de economische diplomatie en het er bij betrekken van het grote publiek. (Le Point mei 2016).

 LEON DE MARSEILLE 25 JUNI 2016.