Totaal aantal pageviews

zaterdag 4 juni 2016

HOEVEEL MOGEN DIE HOGE BAZEN INKASSEREN?


    DE HEFTIGE DANS OM DE MILJOENEN...
 
IS DONALD DUCK DE PEETVADER VAN DE CEO`S?

HOEVEEL MAG DIE BAAS EIGENLIJK HEBBEN?

INHOUD:
BLOG
+
INFOBLOKKEN
-SAMENWERKEN IN DE AUTOWERELD
-ETHIEK EN GELDZAKEN
-OVER DE HOGE BAZEN

De vraagstelling zelf is al link: want hoeveel iemand mag hebben (=bezitten) is iets anders dan wat iemand in zijn baan verdient. Iemand die zwaar erfde van zijn familie (na erfbelasting betaald te hebben) kan gewoon netjes schatrijk zijn en werkt meestal niet meer in een baan.  En iemand die de lotto won hoeft daarover zelfs geen belasting te betalen..
DAT TOONT EEN MENTALITEIT
Een topsporter of top-artiest, die met zijn talent en vakmanschap een vermogen binnen-sleept uit zijn contrac-ten en zijn sponsoring, moet in zijn land belas-ting betalen.
Vaak hebben deze mensen ook een bedrijf (BV of SARL) waarin hun activiteiten zijn ondergebracht. Dat betaalt winstbelasting en de directeur (vaak zij zelf) ook inkomstenbelasting. Die belastingen zijn meestal progressief: dus een (soms stevig) deel wordt via de staat "herverdeeld" zo hoort dat ook. Die bazen werken ook niks zwart: onmogelijk. Maar gewone mensen klussen soms wat zwart erbij of "ontduiken de BTW". Kortom het vergelijken is niet echt eenvoudig.   
Afbeeldingsresultaat voor george clooney
WORLD STARS


FRENCH JHONNY
En pas op: er zijn miljoenen mensen op de wereld die met sport en vermaak puissant rijk worden en die in grote weelde leven…
Wijzelf kochten hun muziek, boeken of schilderijen. Of we kijken naar hun films of sportwedstrijden. En kopen hun T-shirts en petjes..  Dus wij betalen dus samen. -en met veel plezier-. hun giga-inkomen!
DE DALAI LAMA OVER DE MENSEN
In de publieke discussie over “te hoge salarissen” gaat het zelden over hen. Zij worden “bijgetrimd” door de fiscus in hun land, stoppen wat weg in Panama, en wij laten ze met rust. Hollande stelde even de grens bij 1 miljoen: daarboven moest 75% aan de staat worden afgestaan. Die wet is weer ingetrokken en daarna werd het hierover in La France ook doodstil.. 
Dus we beperken deze discussie vaak tot bazen van grote, publiekelijk bekende bedrijven, die salaris en bonussen krijgen en soms ook aandelen. De schatrijk geworden importeur van leuke gadgets uit China die daar een vermogen aan verdient kent niemand, dus over hem/haar gaat het ook niet. En over super-experts die in die bedrijven van die CEO`s werken (die mèèr dan de baas verdienen!) gaat het ook nooit. Er is ook niemand echt opgewonden over zelfstandige medische specialisten, die effe 5-6 ton bij elkaar opereren in ziekenhuizen en klinieken. Overigens: bankbazen staan op hun loonlijst vaak pas op plek 50; dus pas nà die groep van anonieme supertraders… 
Ook de managementconsultant, die over strategie adviseert aan zo`n hoog-betaalde baas, en die een dagtarief rekent van 5000 euro (ex kosten) ontsnapt feilloos aan de publieke discussie. Net als de rijke Mercedesimporteur in België.
 
Die verhitte maatschappelijke discussie gaat dus eigenlijk over een kleine deelgroep van hen die massa`s geld verdienen. Namelijk zij die in overheidsbedrijven werken of in grote publiek zeer bekende privé-bedrijven. Zoals ministeries, ziekenhuizen, zorginstellingen, woningcorporaties en banken, autobedrijven etc. 


HIJ GAF ONS NORMEN EN WAARDEN
Intussen is er in som-mige landen een maxi-mum-norm voor over-heidssalarissen: Nederland noemt dat de  Balkenende norm.. Maar op de ministeries werken er adviseurs op contract die meer ver-dienen.. Nadat ze eerst ontslag namen en op contract verder werkten..

Dat als achtergrond bij een onderwerp dat al snel hysterische kleuren krijgt in discussies. En wat die bazen die de klos zijn daarvan denken kan iedereen raden.

CEO VAN HAAR HUISHOUDING IN TROUBLES
Waar gaat het dus om? Is men geschokt door het verschil met eigen inkomen? Is men vooral jaloers? Of vindt men de balans zoek tussen prestatie/bijdrage en beloning? Is het onethisch omdat het verschil met de bijstands-moeder zo enorm is?

En: een baas heeft mede-wer-kers, adviseurs en assistenten, die ook vitaal zijn voor zijn werk en succes. Die soms meer verdienen dan hijzelf..
Dus is de achterliggende vraag: wat doet zo’n topbaas nou eigenlijk? Is zijn werk zo apart en complex dat er maar enkele mensen zijn die dat ook kunnen? Wat is zijn “geheim”?
Is zo’n baas  eigenlijk een soort van wonderkind in loondienst?

A CHAMPION CEO
Laten we ene Carlos Goshn van Renault-Nissan als voorbeeld nemen, omdat hij in een stevig conflict kwam met de franse overheid die aandeelhouder is bij Renault. Wat is het speciale van deze autobaas, die jaren een wereldwijde topper is en die ook in Frankrijk veel respect oogstte. Met zijn aanpak rond het (vroegere staats-)bedrijf Renault. Hij spreidde het bedrijf over de hele wereld en ging samenwerken met het japanse Nissan.
 
THE ALLIANCE IDEA
Hij nam initiatief om Alliance op te richten: een samenwerkings-verband op kapitaalgebied. Dat was nogal ongewoon, maar zelfs Daimler stapte in. Dat viel op dus gingen de concurrenten het imiteren: maar geen van hen slaagde. Experts zeggen dat hier de aanpak van Goshn himself het succes verklaart.
DE KAPITAALSAMENWERKING
Na de laatste deelname (34%) in Mitshubishi Motors, komt Alliance op 9,5 miljoen auto`s per jaar. Dus dicht bij VW en Toyota, de toppers! De Renault-Nissan samenwerking ging ook al 17 jaar prima.  Tovenaar Goshn is leading the way, hij is een fenomeen.
STAAT OP KIEPEN?
Dat konden andere hem niet nadoen: een hele rij pogingen mislukten...
MISLUKT? 
Zoals in de F1 Schumacher dat was en nu Max Verstappen hem lijkt op te volgen.. Mag Goshn na dit bijna foutloze parcours die 7,5 miljoen toucheren? Valls en Macron vinden van niet. Ze spelen krachtvoetbal en gaan dat via wettelijke regels verhinderen…

 

 
LOOPT OOK STROEFJES...
Een uitstapje over “ethiek en geldzaken” kan deze discussie wat verder helpen.  
NBIM GROOT-AANDEELHOUDER MET POWER


 Zie het schatrijke staatsfonds van Noorwegen (750 miljard), waar men ethische criteria aanlegt. Als men aandeelhouder wil worden.
INVESTERINGSPROFIEL EN DEELNEMINGEN
Men kijkt verder dan “risico en rendement” en ook naar “de handel en wandel” van die beursbedrijven.
MR. SLYNGSTAD
Als aandeelhouder heb je met andere stemrecht via de aandeelhoudersvergade-ring. Die ziet toe op de bedrijfsvoering en de bazen. De noorse staat is (via NBIM) een aandeelhouder: men stopt overheidsgeld =belastinggeld in beursgenoteerde bedrijven…

CONTINENT BREED OPERERENDYnge Slyngstad, baas van NBIM, werd door Financial Times geinterviewd. Over de discussies over “verant-woordelijke investeer-der zijn”. Want bij de ruim 9000 bedrijven, kijkt men ook naar “het algemene belang” en “schadelijk gedrag van bedrijven (milieu, corruptie, slavernij en kinderarbeid, oorlogsvoeding, etc.)”.

"THUIS" IN 9000 BEDRIJVEN...
Na doorlichting verklaart men de criteria, en kondigt aan hoe het stemrecht zal worden ingezet in de vergadering van aandeel-houders...  Bij "gebrek aan reactie" gaat het bedrijf op de zwarte lijst: daarop staan nu Wallmart, Boeing en Philip Morris. En het franse Safran (nucleaire wapens) en Thales (delen van fragmentatiebommen).
Milieu staat hoog in het vaandel: ook in het land Noorwegen. Bedrijven die meer dan 30% doen in kolen, gaan dus ook op de zwarte lijst. Dat Noorwegen op de Noordpool wil gaan boren is niet iedereen bekend..

HENRIK SYSE, FILOSOOF
Henrik Syse , noors filosoof, vindt dat men zijn doel bereikte. Men is wel maar èèn aandeelhouder, dus het eigen effect niet simpel meetbaar. Op het aspect “kinder-arbeid” ziet hij concrete resultaten. De edele houding kost geld: schatting 1,7 miljard tot in 10 jaar. Men miste dividend  van goed draaiende bedrijven, waar men uit stapte.
 
ORG. STRUCTUUR
Dit staatsfonds heeft met landspolitiek te maken, via het parle-ment. Het fonds is ook inkomensbron voor gepensioneerden. Die eigen pensioenwaarde verliezen: als een “fout maar lucratief bedrijf” wordt uitgesloten. Wat niet simpel is omdat er “een grote melange van deelnemers” bestaat. Los zand met een zwak verband. Ook in andere landen (zie het nederlandse ambtenarenfonds ABP) loopt deze discussie nu en Shell en tabaksconcerns voelen de storm opzetten..
DE UITSLUITINGEN IN 15 JAAR


BESLUITVORMING UITSLUITINGEN
BELEGGERS  BIJBEL 


Ethiek in de aandeelhoudersvergadering dus: en dat gaat ook de beloning van de directies raken. Zoals nu de franse staat aandeel-houder bij Renault..

BELEGGINGS PORTEFEUILLE
En: ook vele pensioenfondsen, verzekerraars en banken zijn aandeelhouders bij bedrijven. Waar wij het publiek dus “de klanten van zijn”. Zoals “patriot-tisme” het koopgedrag van een land kan bepalen zo kan het straks ook gaan bij het afsluiten van verzekeringen en de keuze van de bank.. 
RETURNS ON INVESTMENTS PER TYPE BELEGGING
En wat te denken over de rare beloningsver-schillen bij mannen en vrouwen?    
Hoeveel mag dus de hoge baas toucheren?
Zijn functie staat niet in “de gewone functieclassificatie waarop de waardering en beloning is gebaseerd”: voor gewone functies. Die alle netjes in kaart zijn gebracht..  Elke  functie wordt geanalyseerd, men bepaalt welke kennis, vaardigheden nodig is en wat het “afbreukrisico” is. Een gezag-voerder van vliegtuig of cruiseschip, de 2e piloot en de stuurman kunnen heel wat kapot maken: ook mensenlevens. En dat zie je ook aan de verzekeringspremies.
Dus: zo’n topper is zo nauwelijks in te kade-ren: zijn communicatie, creativiteit en stabiliteit overschrijden de "gewone menselijke grenzen".
 
TOP-SALARISSEN
Dit systeem biedt dus geen oplossing, maar vergelijking met andere soort-gelijke posities extern heeft wel zin. Vroeger was er het bureau Hay op de wereld, dat daarover veel wist en “statistieken bij-hield”. Als die erbij kwamen: dan zat je dus goed..   En er waren hier altijd “markttoe-slagen” die schaarste in de markt aangaven. Wat bij CEO`s echt aan de orde is en ook bij die schaarse superexperts.. Die daarom vaak meer dan de CEO verdienen..    

De Renault-affaire (Goshn: 7,5 miljoen) was er een uit 25 jaar met discussies. De BP-aandeelhouders weigerden CEO Bob Dudley een verhoging: maar BP zat met verlies.. Bij Renault was dat heel anders..
TOPPERS IN DE AUTOWERELD, WAT GEDATEERD..
Mag je zomaar kritiek hebben op die salarissen?  In Frankrijk verdient een baas (met 1 of 2 twee medewerkers) rond de 50.000 euro. Buiten de groep van de 250 grootste bedrijven, kom je op ca 750.000 gem. Bij de CAC40 bedrijven wordt dat gem. 2,3 miljoen. Pas op: de fiscus komt langs en dat is in Frankrijk geen grapje. Bij Oreal, Airbus, Total etc. kom je zo op 1 miljoen netto.. Daar werken experts of techneuten die meer verdienen!  Bij dat salaris komen vaak nog aandelen en stockoptions: in 2015 toucheerden de franse CAC40 bazen gem. nog een 2.444.000 euro zo. Dus ca +50% op dat basissalaris..
SALARISNIVO`S NAAR KOOPKRACHT 

Bij bazen van grote bedrijven kent men (via jaarverslagen/aandeel-houdersvergaderingen) ook hun salaris. Vermogensbeheerders, zien salarissen van im-porteurs van chinese kurketrekkers, eigena-ren van supermarkten of Mercedes auto-distributeurs: die veel hoger zijn! Maar die kennen we niet en we praten er dus niet over.. Wie van de laatste “verdient”, -gezien zijn werkinhoud-, eigenlijk de hoogste beloning te krijgen? Denk aan de enorme verschillen in sociale impact bij deze jobs: die zijn enorm!

Is dus niet de echte vraag: Wat mag iemand verdienen, gezien zijn (vooral ook maatschappelijke) prestaties/verdiensten?
Nu is het vaak een soort publiek wedstrijdje: "hij" kan echt niet meer dan ik verdienen, zeggen ze dan. Soms kregen zij, die miljarden verloren,  evenveel als zij die een bedrijf redden van de ondergang. Het grote publiek lijkt dàt, -vreemd genoeg-, niet echt te deren. En bij die “prestatie aandelen” gaat alles soms nog vreemder er aan toe....
Moet salaris gerelateerd zijn aan: "Wat de aandeelhouders wonnen”? Omdat die baas de aandelenwaarde opjoeg? Helaas, hangt die waarde ook van andere beursfactoren af.
Mag je alleen “prestatie-aandelen” geven, als iemand , -nà vergelijking van gelijke bedrijven!-, het beter deed dan een collega elders? Dat is nu vaak niet zo en beurswaarde hangt vaak van exogene factoren af. Bijvoorbeeld van: de renteverwachting.  

Sommige bazen dreigden hun contract op te zeggen, binnen de looptijd. Op het moment dat ze kans zagen op meer, als “ze zouden blijven”. Vaak puur omdat de beurs omhoog ging...
Vertrekkende bazen extra`s geven is onzinnig (zeker als men het niet goed deed)! 
BELONING NAAR SEKSE EN KLEUR?
Maar iemand die het excellent deed belonen, is toch wat anders. Sommige clausules over "vertrek"(in die arbeidscontracten) moeten “verboden worden”: dat vinden terecht vele.
Maar de “administrateurs” (Raad van Commisarissen/Toezicht) mogen iemand die het objectief goed doet zeker daarvoor belonen. Prestatie gaat vooraf aan belonen en simpele aanwezigheid telt niet mee. En al het andere is : “ gewoon literatuur” en meestal ongefundeerd..

De echte vraag is: wat mag iemand verdienen gezien zijn verdiensten? De laatste jaren lijkt wat vergeten, het werd een wedstrijdje over wie het meeste verdiende of “minstens zoveel willen verdienen als X”. Sommige, die miljarden verloren, kregen evenveel als zij die een bedrijf hoog opstuwden. helaas: dat interesseert het grote publiek zelden. Vreemd genoeg..  Wat nog meer geldt bij “prestatie-aandelen”.

Neem tenslotte het voorbeeld van de koningshuizen:  privè
 ook  zeer vermogend met daarnaast salarissen en vergoedingen. Ze zijn zeer populair, terwijl ze formeel weinig te zeggen hebben. Want het zijn symbolen. Is hun afbreukrisico groot?
Wat zijn hun verdienste echt waard? Vraag dat maar liever niet aan "het volk", dat acht ze onvergelijkbaar met industrietoppers. Voor sporters en artiesten lijkt het ook zo te liggen.

Dit alles toont hoe emotioneel en irrationeel het "beloningsfeno-meen" ligt. Het volk wil "brood èn spelen", maar de "spelen" hebben die mooie romantiek, die nu bij "het brood" afwezig lijkt. Daarom blijft de discussie over dit onderwerp zo lastig en emotioneel.  Ze zal dus nooit echt worden beslecht; dat  valt hieruit te leren!       

LEON DE MARSEILLE 4 JUNI 2016

 

INFOBLOKKEN BIJ BLOG:
                  HOEVEEL MAG DE BAAS HEBBEN?

-SAMENWERKEN IN DE AUTOWERELD
-ETHIEK EN GELDZAKEN
-OVER DE HOGE BAZEN

 
SAMENWERKEN IN DE AUTOWERELD
Renault-Nissan gaf het voorbeeld met hun Alliance-aanpak. Die zeer goed lukte en die minstens 4 miljard aan synergie leverde.. Maar andere pogingen crashten hard. Zoals Daimler-Chrysler (1998), Fiat-GM (2000), PSA-Mitshubishi (2005), VW-Suzuki (2009) nen PSA-GM (2012). Allen omdat niet “samenwerken” voorop stond maar meer “inlijven of de baas spelen” od “assimilatie-pressie”. Renault-Nissan lukte prima net als Fiat-Chrysler… De eerste sprong nu met deelname in Mitshubishi Motors op 9,5 miljoen auto`s per jaar. Dat zit dicht bij VW en Toyota! Men werkt samen met Lda, Daimler nu. En de Renault-Nissan samenwerking gaat al 17 jaar prima. En nu nam men 34% van Mitsubishi over.. Tovenaar Goshn is leading the way.. 

ETHIEK EN GELDZAKEN
Zie nu wat het noorse staatsfonds NBIM wil doen met bedrijven waar ze in investeren die hun bazen “te veel betalen”.  Ynge Slyngstad zei daarover hartige zaken bij een interview met de Financial Times. Dit is dus een aandeelhouder die “ho ho lijkt te gaan roepen”!  En deze heeft 750 miljard tte beleggen nu.. Al slinkt dat door de lage olieprijs nu ook. Men maakte daarover een “discussie nota”.  Want hier wil men “een verantwoordelijke investeerder zijn” bij de nu 9000 bedrijven waar men geld in stak. En men wil bijdragen aan “het algemene belang” en ook tegen “schadelijk gedrag van bedrijven (milieu, corruptie, slavernij en kinderarbeid, oorlogsvoeding, etc. ) optreden”.  Men licht de bedrijven in, legt de criteria uit en waarschuwt hen dat ze hun stemrecht navenant gaan inzetten. Wie niets antwoordt gat op een zwarte lijst en dat gebeurde al met: Wallmart, Boeing en Philip Morris. Maar ook met de franse Safran (nucleaire wapens) en Thales (onderdelen van fragmentatiebommen)..  Vooral milieu staat hoog in het vaandel ook in Noorwegen als land. Bedrijven die meer dan 30% doen in kolen staan op de zwarte lijst nu. Henrik Syse , filosoof, vindt dat men zijn doel bereikt. Natuurlijk weet hij dat ze maar èèn aandeelhouder zijn en is het effect dus niet altijd meetbaar. Maar bij het aspect “kinderarbeid” kan hij op concrete resultaten wijzen. Maar deze edele houding kost ook geld: men schat 1,7 miljard tot nu in 10 jaar. Omdat men dividend miste van zeer goed draaiende bedrijven… die volgens hun “niet netjes waren”. Let wel: dit is een staatsfonds en dat heeft ook met staatspolitiek te maken dus. En met het parlement daar. En: het is ook een inkomensbron voor gepensioneerden daar die dus ook eigen pensioenwaarde verliezen als zij een “fout maar lucratief bedrijf” uitsluiten. Zo zit niet elk fonds in elkaar dus.. Daar is vaak een enorme melange van “deelnemers te vinden” die als los zand zijn.. en niet verbonden.  

HOEVEEL MAG DE BAAS VERDIENEN?
De laatste rel daarover was de “affaire Goshn” van Renault-Nissan die op 7,5 miljoen per jaar aankwam. Maar dit is een wereldwijde discussie nu al 25 jaar.  De aandeelhouders van BP waren tegen een dikke verhoging bij baas Bob Dudley en die moest slikken. Maar BP zat in het verlies en Renault zeker niet..
Hoeveel mag een baas verdienen is een vraag die alles oproept, tot hysterie toe. Kun je daar zomaar kritiek op hebben, is vraag èèn. In Frankrijk verdient een baas van een of twee medewerkers rond de 50.000  Los van de 250 grootste bedrijven dan kom je op iets van 750.000. Ga je tot bij de CAC40 bedrijven dan wordt het gem. 2,3 miljoen. Maar pas op: de fiscus komt ook nog langs en dat is in Frankrijk geen grapje. Bij Oreal, Airbus, Total etc. kom je op 1 miljoen netto nu. En pas op, in deze grote bedrijven werken experts of techneuten die meer verdienen! Bij de Societe Generale was de baas Daniel Bouton nr. 53 op de salarislijst..
Dat het steeds over de bazen gaat komt omdat hun inkomen 
publiek is. Vermogensbeheer weten dat importeurs van kurketrekkers uit China, eigenaren van supermarkten of Mercedes auto-distributeurs vaak het allermeeste verdienen. Maar, die kennen we niet en dus praten we er ook niet over..   Wie van genoemde “verdient" met zijn werk eigenlijk de hoogste beloning te krijgen? Denk eens aan de sociale impact van de jobs en zie de uiterst grote verschillen.

Dus is de echte vraag: wat mag iemand verdienen gezien zijn verdiensten? De laatste jaren lijkt dat niet de vraag te zijn, maar werd het een wedstrijdje over wie het meeste verdiende of “minstens zoveel verdienen als X”. Sommige die miljarden verloren kregen evenveel als zij die een bedrijf hoog opstuwden. Maar dat interesseert het grote publiek zelden, vreemd genoeg..  Wat nog meer geldt bij “prestatie-aandelen”.

Mag het salaris van een baas gerelateerd zijn aan wat de aandeelhouders er beter van werden?  Omdat hij die waarde opjoeg? Maar: dat hangt ook van andere factoren af op beurzen..  Zo ja dan mag je alleen “prestatie-aandelen” geven als iemand het na vergelijking van gelijke bedrijven het beter deed dan zijn collega`s daar! Daar is nu geen sprake van de beurswaarde hangen op vandaag van exogene factoren af: bv de renteverwachtingen. Nog pikanter is dat sommige bazen hun contract dreigen op te zeggen binnen de looptijd op het moment dat ze kans maken op meer als “ze blijven” puur omdat de beurs omhoog ging. De vertrekkende nog even wat extra geven lijkt onzinnig (zeker als ie het niet zo goed deed!) maar iemand die het zeer goed doet belonen is wat anders. Dit type clausules in hun arbeidscontracten moet “verboden worden”..

De “administrateurs” moeten iemand die het goed doet en objectief gezien het bedrijf beter deed draaien, daar zeker voor belonen. Duizenden mensen zijn ook blij met hun banen.. Maar prestatie gaat vooraf aan belonen: simpele aanwezigheid telt niet.
De rest is "literatuur", om niet te zeggen, kletskoek  en ook nogal eens ongefundeerd..

 

LEON DE MARSEILLE 4 JUNI 2016

Geen opmerkingen:

Een reactie posten